Assessering van kriteria vir spesifieke internetgebruikafwykings (ACSID-11): Bekendstelling van 'n nuwe siftingsinstrument wat ICD-11-kriteria vir spelversteuring en ander potensiële internetgebruikafwykings vaslê (2022)

Logo vir Tydskrif vir gedragsverslawing

YBOP KOMMENTAAR: Navorsers het 'n nuwe assesseringsinstrument geskep en getoets, gebaseer op die Wêreldgesondheidsorganisasie se ICD-11 Gaming Disorder-kriteria. Dit is ontwerp om verskeie spesifieke internetgebruikafwykings (aanlyn gedragsverslawing) te assesseer. insluitend "porno-gebruik versteuring."

Die navorsers, wat een van die wêreld se voorste kundiges oor kompulsiewe seksuele gedrag/pornografiese verslawing ingesluit het Matthias Brand, het verskeie kere voorgestel dat "porno-gebruik versteuring" geklassifiseer kan word as 6C5Y Ander Gespesifiseerde Afwykings As gevolg van verslawende gedrag in die ICD-11,
 
Met die insluiting van spelversteuring in die ICD-11, is diagnostiese kriteria vir hierdie relatief nuwe versteuring ingestel. Hierdie kriteria kan ook toegepas word op ander potensiële spesifieke internetgebruikafwykings, wat in ICD-11 geklassifiseer kan word as ander versteurings as gevolg van verslawende gedrag, soos bv. aanlyn koop-inkopie versteuring, aanlyn pornografie-gebruik versteuring, sosiale-netwerk-gebruik versteuring, en aanlyn dobbel versteuring. [beklemtoning bygevoeg]
 
Navorsers het daarop gewys dat bestaande bewyse die klassifikasie van kompulsiewe seksuele gedragsversteuring as 'n gedragsverslawing ondersteun eerder as die huidige klassifikasie van impulsbeheerversteuring:
 
Die ICD-11 lys Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring (CSBD), waarvoor baie aanvaar dat problematiese pornografiegebruik 'n hoofgedragsimptome is, as 'n impulsbeheerversteuring. Kompulsiewe koop-inkopieversteuring word as 'n voorbeeld onder die kategorie 'ander gespesifiseerde impulsbeheerversteurings' (6C7Y) gelys, maar sonder om tussen aanlyn- en aflynvariante te onderskei. Hierdie differensiasie word ook nie gemaak in die mees gebruikte vraelyste wat kompulsiewe koop meet nie (Maraz et al., 2015Müller, Mitchell, Vogel, & de Zwaan, 2017). Sosiale-netwerkgebruik-versteuring is nog nie in die ICD-11 oorweeg nie. Daar is egter bewysgebaseerde argumente vir elk van die drie versteurings om eerder as verslawende gedrag geklassifiseer te word (Brand et al., 2020Gola et al., 2017Müller et al., 2019Stark et al., 2018Wegmann, Müller, Ostendorf, & Brand, 2018). [beklemtoning bygevoeg]
 
Vir meer inligting oor die Wêreldgesondheidsorganisasie se ICD-11 Kompulsiewe Seksuele Gedrag Diagnose sien hierdie bladsy.

 

Abstract

Agtergrond en doelwitte

Met die insluiting van spelversteuring in die ICD-11, is diagnostiese kriteria vir hierdie relatief nuwe versteuring ingestel. Hierdie kriteria kan ook toegepas word op ander potensiële spesifieke internetgebruikafwykings, wat in ICD-11 geklassifiseer kan word as ander versteurings as gevolg van verslawende gedrag, soos aanlyn koop-inkopie-versteuring, aanlyn-pornografie-gebruik-versteuring, sosiale-netwerke-gebruik wanorde en aanlyn dobbelversteuring. As gevolg van die heterogeniteit in bestaande instrumente, het ons daarop gemik om 'n konsekwente en ekonomiese maatstaf van hooftipes (potensiële) spesifieke internetgebruikafwykings te ontwikkel gebaseer op ICD-11-kriteria vir spelversteuring.

Metodes

Die nuwe 11-item Assessering van Kriteria vir Spesifieke Internetgebruiksversteurings (ACSID-11) meet vyf gedragsverslawings met dieselfde stel items deur die beginsels van WGO se ASSIST te volg. Die ACSID-11 is aan aktiewe internetgebruikers (N = 985) tesame met 'n aanpassing van die Tien-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10) en sifters vir geestesgesondheid. Ons het Bevestigende Faktorontledings gebruik om die faktorstruktuur van ACSID-11 te ontleed.

Results

Die veronderstelde vierfaktorstruktuur is bevestig en was beter as die eendimensionele oplossing. Dit was van toepassing op spelversteuring en op die ander spesifieke internetgebruikafwykings. ACSID-11-tellings het gekorreleer met IGDT-10 sowel as met die maatstawwe van sielkundige nood.

Bespreking en gevolgtrekkings

Die ACSID-11 blyk geskik te wees vir die konsekwente assessering van (potensiële) spesifieke internetgebruikafwykings gebaseer op ICD-11 diagnostiese kriteria vir spelversteuring. Die ACSID-11 kan 'n nuttige en ekonomiese instrument wees om verskeie gedragsverslawings met dieselfde items te bestudeer en vergelykbaarheid te verbeter.

Inleiding

Die verspreiding van en maklike toegang tot die internet maak aanlyndienste besonder aantreklik en bied baie voordele. Benewens die voordele vir die meeste mense, kan aanlyngedrag by sommige individue 'n onbeheerde verslawende vorm aanneem (bv. King & Potenza, 2019Jong, 2004). Veral speletjies word meer en meer 'n openbare gesondheidskwessie (Faust en Prochaska, 2018Rumpf et al., 2018). Na die erkenning van 'Internetspelversteuring' in die vyfde hersiening van die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings (DSM-5; Amerikaanse Psigiatriese Vereniging, 2013) as 'n voorwaarde vir verdere studie, is spelversteuring nou ingesluit as 'n amptelike diagnose (6C51) in die 11de hersiening van die Internasionale Klassifikasie van Siektes (ICD-11; Wêreldgesondheidsorganisasie, 2018). Dit is 'n belangrike stap om die globale uitdagings aan te spreek wat deur die skadelike gebruik van digitale tegnologieë (Billieux, Stein, Castro-Calvo, Higushi, & King, 2021). Die wêreldwye voorkoms van spelversteuring word geskat op 3.05%, wat vergelykbaar is met ander geestesversteurings soos dwelmgebruiksversteurings of obsessief-kompulsiewe versteurings (Stevens, Dorstyn, Delfabbro, & King, 2021). Die voorkomsskattings verskil egter baie na gelang van die siftingsinstrument wat gebruik word (Stevens et al., 2021). Tans is die landskap van instrumente veelvuldig. Die meeste maatreëls is gebaseer op DSM-5-kriteria vir internetspelversteuring en geeneen blyk duidelik verkieslik te wees nie (King et al., 2020). Soortgelyk geld vir ander potensiële verslawende gedrag op die internet, soos die problematiese gebruik van aanlynpornografie, sosiale netwerke of aanlyn inkopies. Hierdie problematiese aanlyngedrag kan saam met spelversteuring voorkom (Burleigh, Griffiths, Sumich, Stavropoulos en Kuss, 2019Müller et al., 2021), maar kan ook 'n eie entiteit wees. Onlangse teoretiese raamwerke soos die Interaksie van Persoon-Affekte-Kognisie-Uitvoering (I-PACE) model (Brand, Young, Laier, Wölfling, & Potenza, 2016Brand et al., 2019) aanvaar dat soortgelyke sielkundige prosesse die verskillende tipes (aanlyn) verslawende gedrag onderlê. Die aannames stem ooreen met vroeëre benaderings wat gebruik kan word om gemeenskaplikhede tussen verslawende versteurings te verduidelik, bv. ten opsigte van neuropsigologiese meganismes (Bechara, 2005Robinson & Berridge, 1993), genetiese aspekte (Blum et al., 2000), of algemene komponente (Griffiths, 2005). 'n Omvattende siftingsinstrument vir (potensiële) spesifieke internetgebruikafwykings gebaseer op dieselfde kriteria bestaan ​​egter tans nie. Eenvormige vertonings oor verskillende tipes afwykings as gevolg van verslawende gedrag is belangrik om gemeenskaplikhede en verskille meer geldig te bepaal.

In die ICD-11 word spelversteuring verder as dobbelversteuring in die kategorie 'afwykings as gevolg van verslawende gedrag' gelys. Die voorgestelde diagnostiese kriteria (vir albei) is: (1) verswakte beheer oor die gedrag (bv. aanvang, frekwensie, intensiteit, duur, beëindiging, konteks); (2) toenemende prioriteit wat aan die gedrag gegee word in die mate dat die gedrag voorkeur geniet bo ander belangstellings en alledaagse aktiwiteite; (3) voortsetting of eskalasie van die gedrag ten spyte van negatiewe gevolge. Alhoewel dit nie direk as bykomende kriteria genoem word nie, is dit verpligtend vir die diagnose dat die gedragspatroon lei tot (4) funksionele inkorting in belangrike areas van die daaglikse lewe (bv. persoonlike, gesins-, opvoedkundige of sosiale kwessies) en/of merkbare nood (Wêreldgesondheidsorganisasie, 2018). Daarom moet beide komponente ingesluit word wanneer potensiële verslawende gedrag bestudeer word. Oor die algemeen kan hierdie kriteria ook toegepas word op die kategorie 'ander gespesifiseerde versteurings as gevolg van verslawende gedrag' (6C5Y), waarin koop-inkopie-versteuring, pornografie-gebruik-versteuring en sosiale-netwerk-gebruik versteuring moontlik gekategoriseer kan word (Brand et al., 2020). Aanlyn koop-inkopie-versteuring kan gedefinieer word deur oormatige, wanaangepaste aanlyn-aankope van verbruikersgoedere wat herhaaldelik voorkom ten spyte van negatiewe gevolge en dus 'n spesifieke internetgebruikversteuring kan uitmaak (Müller, Laskowski, et al., 2021). Pornografie-gebruik versteuring word gekenmerk deur verminderde beheer oor die verbruik van (aanlyn) pornografiese inhoud, wat skeibaar is van ander kompulsiewe seksuele gedrag (Kraus, Martino, & Potenza, 2016Kraus et al., 2018). Sosiale-netwerk-gebruik versteuring kan gedefinieer word deur oormatige gebruik van sosiale netwerke (insluitend sosiale netwerk-webwerwe en ander aanlyn kommunikasie toepassings) gekenmerk deur verminderde beheer oor die gebruik, toenemende prioriteit gegee aan die gebruik, en voortsetting van die gebruik van sosiale netwerke ten spyte van negatiewe gevolge ervaar (Andreassen, 2015). Al drie potensiële gedragsverslawings is klinies relevante verskynsels wat ooreenkomste toon met ander verslawende gedrag (bv. Brand et al., 2020Griffiths, Kuss, & Demetrovics, 2014Müller et al., 2019Stark, Klucken, Potenza, Brand, & Strahler, 2018).

Instrumente wat spesifieke tipes internetgebruikafwykings beoordeel, is hoofsaaklik gebaseer op vroeëre konsepte, soos gewysigde weergawes van Young se internetverslawingstoets (bv. Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte, & Brand, 2013Wegmann, Stodt, & Brand, 2015) of die "Bergen"-skale gebaseer op Griffiths se verslawingkomponente (bv. Andreassen, Torsheim, Brunborg, & Pallesen, 2012Andreassen et al., 2015), of hulle meet eendimensionele konstrukte gebaseer op DSM-5-kriteria vir spelversteuring (bv. Lemmens, Valkenburg, & Gentile, 2015Van den Eijnden, Lemmens, & Valkenburg, 2016) of dobbelversteuring (sien vir 'n resensie Otto et al., 2020). Sommige vroeëre maatreëls is aangeneem uit maatreëls vir dobbelversteuring, dwelmgebruikversteurings of is ateoreties ontwikkel (Laconi, Rodgers en Chabrol, 2014). Baie van hierdie instrumente toon psigometriese swakhede en inkonsekwenthede soos uitgelig in verskillende resensies (King, Haagsma, Delfabbro, Gradisar, & Griffiths, 2013Lortie & Guitton, 2013Petry, Rehbein, Ko, & O'Brien, 2015). King et al. (2020) het 32 ​​verskillende instrumente geïdentifiseer wat spelversteuring assesseer, wat die teenstrydigheid in die navorsingsveld illustreer. Selfs die mees aangehaalde en algemeen gebruikte instrumente, soos Young's Internet Addiction Test (Jong, 1998), verteenwoordig nie die diagnostiese kriteria vir spelversteuring voldoende nie, nóg van die DSM-5 nóg van die ICD-11. King et al. (2020) wys verder op psigometriese swakhede, byvoorbeeld 'n gebrek aan empiriese validering en dat die meeste instrumente ontwerp is gebaseer op die aanname van 'n unimodale konstruk. Dit dui aan dat die som van die individuele simptome getel word in plaas daarvan om individueel na die frekwensie en ervaarde intensiteit te kyk. Die Tien-Item Internet Gaming Disorder Toets (IGDT-10; Király et al., 2017) blyk tans die DSM-5-kriteria voldoende vas te lê, maar in die geheel het geen van die instrumente duidelik verkieslik gelyk nie (King et al., 2020). Onlangs is 'n aantal skale bekendgestel as eerste siftingsinstrumente wat die ICD-11-kriteria vir spelversteuring vasvang (Balhara et al., 2020Higuchi et al., 2021Jo et al., 2020Paschke, Austermann en Thomasius, 2020Pontes et al., 2021) sowel as vir sosiale-netwerk-gebruik versteuring (Paschke, Austermann en Thomasius, 2021). Oor die algemeen kan aanvaar word dat nie elke simptoom noodwendig ewe ervaar word nie, byvoorbeeld ewe dikwels of ewe intensief. Dit lyk dus wenslik dat siftingsinstrumente beide die algehele simptoomervarings en die totaliteit van simptome per se kan vasvang. 'n Multidimensionele benadering kan eerder ondersoek watter simptoom beslissend, of in verskillende fases, bydra tot die ontwikkeling en instandhouding van 'n problematiese gedrag, geassosieer word met hoër vlak van lyding, en of dit net 'n saak van selfs betekenis is.

Soortgelyke probleme en teenstrydighede word duidelik wanneer gekyk word na instrumente wat ander tipe potensiële spesifieke internetgebruikversteurings beoordeel, naamlik aanlyn koop-inkopie-versteuring, aanlyn-pornografie-gebruik-versteuring en sosiale-netwerk-gebruik versteuring. Hierdie potensiële spesifieke internetgebruikafwykings word nie formeel in ICD-11 geklassifiseer nie, in teenstelling met spel- en dobbelversteurings. Veral in die geval van dobbelversteuring bestaan ​​daar reeds talle siftingsinstrumente, maar die meeste daarvan het nie voldoende bewyse nie (Otto et al., 2020), en spreek nie die ICD-11-kriteria vir dobbelversteuring aan nie en fokus nie op hoofsaaklik aanlyn dobbelversteuring nie (Albrecht, Kirschner en Grüsser, 2007Dowling et al., 2019). Die ICD-11 lys Kompulsiewe Seksuele Gedragsversteuring (CSBD), waarvoor baie aanvaar dat problematiese pornografiegebruik 'n hoofgedragsimptome is, as 'n impulsbeheerversteuring. Kompulsiewe koop-inkopieversteuring word as 'n voorbeeld onder die kategorie 'ander gespesifiseerde impulsbeheerversteurings' (6C7Y) gelys, maar sonder om tussen aanlyn- en aflynvariante te onderskei. Hierdie differensiasie word ook nie gemaak in die mees gebruikte vraelyste wat kompulsiewe koop meet nie (Maraz et al., 2015Müller, Mitchell, Vogel, & de Zwaan, 2017). Sosiale-netwerkgebruik-versteuring is nog nie in die ICD-11 oorweeg nie. Daar is egter bewysgebaseerde argumente vir elk van die drie versteurings om eerder as verslawende gedrag geklassifiseer te word (Brand et al., 2020Gola et al., 2017Müller et al., 2019Stark et al., 2018Wegmann, Müller, Ostendorf, & Brand, 2018). Benewens 'n gebrek aan konsensus oor klassifikasie en definisies van hierdie potensiële spesifieke internetgebruikafwykings, is daar ook teenstrydighede in die gebruik van siftingsinstrumente (vir resensies sien Andreassen, 2015Fernandez & Griffiths, 2021Hussain & Griffiths, 2018Müller et al., 2017). Daar is byvoorbeeld meer as 20 instrumente wat veronderstel is om problematiese pornografiegebruik te meet (Fernandez & Griffiths, 2021) maar nie een dek die ICD-11-kriteria vir afwykings as gevolg van verslawende gedrag voldoende nie, wat baie na aan die ICD-11-kriteria vir CSBD is.

Verder blyk sommige spesifieke internetgebruikafwykings waarskynlik saam te voorkom, veral wanordelike speletjies en sosiale netwerkgebruik (Burleigh et al., 2019Müller et al., 2021). Deur gebruik te maak van latente profielanalise, Charzyńska, Sussman en Atroszko (2021) het geïdentifiseer dat wanordelike sosiale netwerke en inkopies sowel as wanordelike speletjies en pornografiegebruik dikwels onderskeidelik saam voorgekom het. Die profiel wat hoë vlakke van alle internetgebruikafwykings insluit, het die laagste welstand getoon (Charzyńska et al., 2021). Dit beklemtoon ook die belangrikheid van 'n omvattende en eenvormige sifting oor verskillende internetgebruiksgedrag. Daar was pogings om soortgelyke stelle items oor verskillende internetgebruikafwykings te gebruik, soos die Problematic Pornography Consumption Scale (Bőthe et al., 2018), die Bergen Social Media Addiction Scale (Andreassen, Pallesen, & Griffiths, 2017) of die aanlyn inkopieverslawingskaal (Zhao, Tian en Xin, 2017). Hierdie skale is egter ontwerp op grond van die komponentmodel deur Griffiths (2005) en dek nie die huidige voorgestelde kriteria vir versteurings as gevolg van verslawende gedrag nie (vgl. Wêreldgesondheidsorganisasie, 2018).

Samevattend het die ICD-11 diagnostiese kriteria vir versteurings voorgestel as gevolg van (oorwegend aanlyn) verslawende gedrag, naamlik dobbelversteuring en spelversteuring. Problematiese gebruik van aanlynpornografie, aanlyn-aankope-inkopies en sosiale netwerkgebruik kan toegewys word aan die ICD-11-subkategorie 'ander gespesifiseerde afwykings as gevolg van verslawende gedrag' waarvoor dieselfde kriteria toegepas kan word (Brand et al., 2020). Tot op hede is die landskap van siftingsinstrumente vir hierdie (potensiële) spesifieke internetgebruikafwykings hoogs inkonsekwent. Konsekwente meting van die verskillende konstrukte is egter noodsaaklik om navorsing oor gemeenskaplikhede en verskille oor verskillende tipes afwykings as gevolg van verslawende gedrag te bevorder. Ons doel was om 'n kort maar omvattende siftingsinstrument vir verskillende tipes (potensiële) spesifieke internetgebruikafwykings te ontwikkel wat die ICD-11-kriteria vir spelversteuring en dobbelversteuring dek, om te help met vroeë identifisering van (potensiële) spesifieke problematiese aanlyngedrag.

Metodes

Deelnemers

Deelnemers is aanlyn gewerf via 'n toegangspaneeldiensverskaffer waardeur hulle individueel vergoed is. Ons het aktiewe internetgebruikers van die Duitssprekende gebied ingesluit. Ons het onvolledige datastelle en dié wat aangedui het dat ons sorgeloos gereageer het, uitgesluit. Laasgenoemde is geïdentifiseer deur binne-maat (opdrag-reaksie-item en selfverslagmaatstaf) en post-hoc (reaksietyd, reaksiepatroon, Mahalanobis D) strategieë (Godinho, Kushnir en Cunningham, 2016Meade en Craig, 2012). Die finale monster het bestaan ​​uit N = 958 deelnemers (499 manlik, 458 vroulik, 1 duiker) tussen 16 en 69 jaar oud (M = 47.60, SD = 14.50). Die meeste deelnemers was voltyds in diens (46.3%), in (vroeë) aftrede (20.1%), of deeltyds in diens (14.3%). Die ander was studente, leerlinge, huisvroue/-mans, of om ander redes nie in diens geneem nie. Die vlak van hoogste beroepsopleiding is versprei oor voltooide beroepsgerigte-in-maatskappy-opleiding (33.6%), universiteitsgraad (19.0%), voltooide beroepskoolopleiding (14.1%), graduering van 'n meesterskool/tegniese akademie (11.8%) , en politegniese graad (10.1%). Die ander was in die onderwys/studente of het geen graad gehad nie. Die ewekansige geriefsteekproef het 'n soortgelyke verspreiding van hoof sosio-demografiese veranderlikes getoon as die populasie van Duitse internetgebruikers (vgl. Statista, 2021).

maatreëls

Assessering van kriteria vir spesifieke internetgebruikafwykings: ACSID-11

Met die ACSID-11 het ons ten doel gehad om 'n instrument uit te vind om spesifieke internetgebruikafwykings op 'n kort, maar omvattende en konsekwente manier te assesseer. Dit is ontwikkel op grond van teorie deur 'n kundige groep van verslawing navorsers en klinici. Die items is afgelei in veelvuldige besprekings en konsensusvergaderings gebaseer op ICD-11-kriteria vir versteurings as gevolg van verslawende gedrag, soos dit beskryf word vir speletjies en dobbel, met die veronderstelling van 'n multifaktoriale struktuur. Bevindinge van 'n hardop-praat-analise is gebruik om inhoudsgeldigheid en verstaanbaarheid van die items te optimaliseer (Schmidt et al., ingedien).

Die ACSID-11 bestaan ​​uit 11 items wat die ICD-11-kriteria vir versteurings as gevolg van verslawende gedrag vaslê. Die drie hoofkriteria, verswakte beheer (IC), verhoogde prioriteit wat aan die aanlynaktiwiteit (IP) gegee word, en voortsetting/eskalasie (CE) van internetgebruik ten spyte van negatiewe gevolge, word verteenwoordig deur drie items elk. Twee bykomende items is geskep om funksionele inkorting in die daaglikse lewe (FI) en merkbare nood (MD) as gevolg van die aanlyn aktiwiteit te assesseer. In 'n voorafnavraag is deelnemers opdrag gegee om aan te dui watter aktiwiteite op die internet hulle ten minste af en toe die afgelope 12 maande gebruik het. Die aktiwiteite (dws 'dobbel', 'aanlyn inkopies', 'gebruik van aanlynpornografie', 'gebruik van sosiale netwerke', 'aanlyn dobbelary' en 'ander') is gelys met ooreenstemmende definisies en die antwoordopsies 'ja ' of nie'. Deelnemers wat slegs 'ja' geantwoord het op die 'ander' item is uitgesif. Al die ander het die ACSID-11-items ontvang vir al daardie aktiwiteite wat met 'ja' geantwoord is. Hierdie multigedragsbenadering is gebaseer op die WGO se siftingstoets vir alkohol, rook en dwelmbetrokkenheid (ASSIST; WIE ASSIST Werkgroep, 2002), wat op 'n konsekwente manier na die hoofkategorieë van middelgebruik en die negatiewe gevolge daarvan sowel as tekens van verslawende gedrag kyk oor spesifieke middels.

In analogie met die ASSIST is elke item so geformuleer dat dit direk vir die onderskeie aktiwiteit beantwoord kan word. Ons het 'n tweedelige antwoordformaat gebruik (sien Fig 1), waarin deelnemers per item vir elke aktiwiteit moet aandui hoe gereeld hulle het die ervaring in die afgelope 12 maande gehad (0: ‚nooit', 1: ‚selde', 2: ‚soms', 3: ‚dikwels'), en indien ten minste "selde", hoe intens elke ervaring was in die afgelope 12 maande (0: ‚glad nie intens nie', 1: ‚liewer nie intens', 2: ‚nogal intens', 3: ‚intens'). Deur die frekwensie sowel as die intensiteit van elke simptoom te bepaal, is dit moontlik om die voorkoms van 'n simptoom te ondersoek, maar ook om te beheer vir hoe intense simptome buite die frekwensie waargeneem word. Die items van die ACSID-11 (voorgestelde Engelse vertaling) word in Tabel 1. Die oorspronklike (Duitse) items insluitend voorafnavraag en instruksies kan gevind word in die Bylaag (sien Bylae A).

Fig. 1.
 
Fig. 1.

Voorbeeld item van die ACSID-11 (voorgestelde Engelse vertaling van die Duitse oorspronklike item) wat die meting van frekwensie (linkerkolomme) en intensiteit (regterkolomme) van situasies wat verband hou met spesifieke aanlynaktiwiteite illustreer. Notes. Die figuur toon 'n voorbeeld-item van die faktor Verswakte Beheer (IC) soos vertoon A) aan 'n individu wat al vyf aanlynaktiwiteite gebruik soos aangedui in die voorafnavraag (sien Bylae A) en B) aan 'n individu wat aangedui het om slegs aanlyn inkopies en sosiale netwerke te gebruik.

Aanhaling: Tydskrif vir Gedragsverslawing 2022; 10.1556 / 2006.2022.00013

Tabel 1.

Items van die ACSID-11 sifter vir spesifieke internetgebruikafwykings (voorgestelde Engelse vertaling).

itemVraag
IC1Het jy die afgelope 12 maande probleme gehad om tred te hou met wanneer jy die aktiwiteit begin het, vir hoe lank, hoe intens, of in watter situasie jy dit gedoen het, of wanneer jy opgehou het?
IC2Het jy die afgelope 12 maande die begeerte gevoel om die aktiwiteit te stop of te beperk omdat jy agtergekom het dat jy dit te veel gebruik?
IC3Het jy die afgelope 12 maande probeer om die aktiwiteit te stop of te beperk en daarmee misluk?
IP1In die afgelope 12 maande, het jy die aktiwiteit 'n toenemend hoër prioriteit gegee as ander aktiwiteite of belangstellings in jou daaglikse lewe?
IP2Het jy die afgelope 12 maande belangstelling verloor in ander aktiwiteite wat jy vroeër geniet het as gevolg van die aktiwiteit?
IP3In die afgelope 12 maande, het jy ander aktiwiteite of belangstellings wat jy vroeër geniet het as gevolg van die aktiwiteit verwaarloos of opgegee?
CE1In die afgelope 12 maande, het jy die aktiwiteit voortgesit of verhoog al het dit gedreig of veroorsaak dat jy 'n verhouding met iemand wat vir jou belangrik is, verloor?
CE2In die afgelope 12 maande, het jy die aktiwiteit voortgesit of verhoog al het dit jou probleme in skool/opleiding/werk veroorsaak?
CE3In die afgelope 12 maande, het jy die aktiwiteit voortgesit of verhoog al het dit jou fisiese of geestelike klagtes/siektes veroorsaak?
FI1As u aan alle areas van u lewe dink, is u lewe die afgelope 12 maande merkbaar geraak deur die aktiwiteit?
MD1As u aan alle areas van u lewe dink, het die aktiwiteit u die afgelope 12 maande ly?

Notes. IC = verswakte beheer; IP = verhoogde prioriteit; CE = voortsetting/eskalasie; FI = funksionele inkorting; MD = merkbare nood; Die oorspronklike Duitse items kan gevind word in Bylae A.

Tien-item Internet Gaming Disorder Toets: IGDT-10 – ASSIST weergawe

As 'n maatstaf van konvergente geldigheid het ons die tien-item IGDT-10 (Király et al., 2017) in 'n uitgebreide weergawe. Die IGDT-10 operasionaliseer die nege DSM-5-kriteria vir internetspelversteuring (Amerikaanse Psigiatriese Vereniging, 2013). In hierdie studie het ons die oorspronklike spelspesifieke weergawe uitgebrei sodat alle vorme van spesifieke internetgebruikafwykings geassesseer is. Om dit te implementeer, en om die metodologie vergelykbaar te hou, het ons ook die multigedragsreaksieformaat op die voorbeeld van ASSIST hier gebruik. Hiervoor is die items gewysig sodat 'speletjie' deur 'die aktiwiteit' vervang is. Elke item is dan beantwoord vir alle aanlynaktiwiteite wat die deelnemers voorheen aangedui het om te gebruik (van 'n seleksie van 'speletjie', 'aanlyn inkopies', 'gebruik van aanlynpornografie', 'gebruik van sosiale netwerke' en 'aanlyn dobbel' ). Elke aktiwiteit is per item op 'n driepunt Likert-skaal beoordeel (0 = 'nooit', 1 = 'soms', 2 = 'dikwels'). Die telling was dieselfde as die oorspronklike weergawe van die IGDT-10: Elke maatstaf het 'n telling van 0 gekry as die reaksie 'nooit' of 'soms' was en 'n telling van 1 as die reaksie 'dikwels' was. Items 9 en 10 verteenwoordig dieselfde kriterium (bv. 'n beduidende verhouding, werk, of opvoedkundige of loopbaangeleentheid in gevaar stel of verloor as gevolg van deelname aan internetspeletjies') en tel saam een ​​punt as aan een of albei items voldoen word. 'n Finale somtelling is vir elke aktiwiteit bereken. Dit kan wissel van 0 tot 9 met hoër tellings wat hoër simptome erns aandui. Wat spelversteuring betref, dui 'n telling van vyf of meer op kliniese relevansie (Király et al., 2017).

Pasiëntgesondheidsvraelys-4: PHQ-4

Die Pasiëntgesondheidsvraelys-4 (PHQ-4; Kroenke, Spitzer, Williams, & Löwe, 2009) is 'n kort maatstaf van simptome van depressie en angs. Dit bestaan ​​uit vier items geneem uit die Algemene Angsversteuring-7-skaal en die PHQ-8-module vir depressie. Deelnemers moet die frekwensie van voorkoms van sekere simptome op 'n vierpunt Likert-skaal wat wissel van 0 ('glad nie') tot 3 ('byna elke dag') aandui. Die totale telling kan wissel tussen 0 en 12 wat geen/minimale, ligte, matige en ernstige vlakke van sielkundige nood aandui met tellings van onderskeidelik 0–2, 3–5, 6–8, 9–12 (onderskeidelik)Kroenke et al., 2009).

Algemene welstand

Algemene lewenstevredenheid is geassesseer deur gebruik te maak van die Life Satisfaction Short Scale (L-1) in die Duitse oorspronklike weergawe (Beierlein, Kovaleva, László, Kemper, & Rammstedt, 2015) beantwoord op 'n 11-punt Likert-skaal wat wissel van 0 ('glad nie tevrede nie') tot 10 ('heeltemal tevrede'). Die enkelitem-skaal is goed gevalideer en korreleer sterk met meervoudige-item-skale wat lewenstevredenheid bepaal (Beierlein et al., 2015). Ons het bykomend gevra vir spesifieke lewensbevrediging in die domein van gesondheid (H-1): 'Alles in ag genome, hoe tevrede is jy deesdae met jou gesondheid?' beantwoord op dieselfde 11-punt skaal (vgl. Beierlein et al., 2015).

Prosedure

Die studie is aanlyn uitgevoer met behulp van die aanlyn opname-instrument Limesurvey®. Die ACSID-11 en IGDT-10 is op so 'n wyse geïmplementeer dat slegs die aktiwiteite wat in die voorafnavraag gekies is, vir die onderskeie items vertoon is. Deelnemers het geïndividualiseerde skakels van die dienspaneelverskaffer ontvang wat gelei het tot die aanlyn opname wat deur ons geskep is. Na voltooiing is deelnemers terug na die verskaffer se webwerf herlei om hul vergoeding te ontvang. Data is in die tydperk van 8 April tot 14 April in 2021 ingesamel.

Statistiese ontledings

Ons het bevestigende faktoranalise (CFA) gebruik om die dimensionaliteit en konstrukgeldigheid van die ACSID-11 te toets. Die ontledings is uitgevoer met Mplus weergawe 8.4 (Muthén & Muthén, 2019) met behulp van geweegde kleinste kwadrate-gemiddelde en variansieaangepaste (WLSMV) skatting. Om modelpassing te evalueer, het ons veelvuldige indekse gebruik, naamlik die chi-kwadraat (χ 2) toets vir presiese passing, die Vergelykende Fiksindeks (CFI), die Tucker-Lewis-pasindeks (TLI), Gestandaardiseerde Root Mean Square Residual (SRMR) en die Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA). Volgens Hu en Bentler (1999), afsnywaardes vir CFI en TLI > 0.95, vir SRMR < 0.08, en vir RMSEA < 0.06 dui goeie modelpassing aan. Verder, 'n chi-kwadraat waarde gedeel deur grade van vryheid (χ2/df) < 3 is nog 'n aanduiding vir aanvaarbare modelpas (Carmines & McIver, 1981). Cronbach se alfa (α) en Guttman's Lambda-2 (λ 2) is gebruik as maatstawwe van betroubaarheid met koëffisiënte > 0.8 (> 0.7) wat goeie (aanvaarbare) interne konsekwentheid aandui (Bortz & Döring, 2006). Korrelasie-analises (Pearson) is gebruik om konvergente geldigheid tussen verskillende maatstawwe van dieselfde of verwante konstrukte te toets. Hierdie ontledings is met IBM uitgevoer SPSS statistieke (weergawe 26). Volgens Cohen (1988), 'n waarde van |r| = 0.10, 0.30, 0.50 dui onderskeidelik 'n klein, medium, groot effek aan.

Etiek

Die studieprosedures is uitgevoer in ooreenstemming met die Verklaring van Helsinki. Die studie is goedgekeur deur die etiekkomitee van die afdeling Rekenaarwetenskap en Toegepaste Kognitiewe Wetenskappe by die Fakulteit Ingenieurswese van die Universiteit van Duisburg-Essen. Alle proefpersone is oor die studie ingelig en almal het ingeligte toestemming gegee.

Results

Binne die huidige steekproef is die spesifieke internetgebruiksgedrag soos volg versprei: Speletjies is deur 440 (45.9%) individue (ouderdom: M = 43.59, SD = 14.66; 259 mans, 180 vroue, 1 duikers), 944 (98.5%) van die individue wat aanlyn inkopies gedoen het (ouderdom: M = 47.58, SD = 14.49; 491 mans, 452 vroue, 1 duikers), 340 (35.5%) van die individue het aanlynpornografie gebruik (ouderdom: M = 44.80, SD = 14.96; 263 mans, 76 vroulik, 1 duikers), 854 (89.1%) van die individue het sosiale netwerke gebruik (ouderdom: M = 46.52, SD = 14.66; 425 mans, 428 vroue, 1 duikers en 200 (20.9%) individue wat betrokke was by aanlyn dobbelary (ouderdom: M = 46.91, SD = 13.67; 125 manlik, 75 vroulik, 0 duikers). Die minderheid van deelnemers (n = 61; 6.3%) het aangedui om slegs een aktiwiteit te gebruik. Meeste deelnemers (n = 841; 87.8%) het ten minste aanlyn inkopies saam met sosiale netwerke gebruik en 409 (42.7%) van hulle het ook aangedui om aanlyn speletjies te speel. Agt-en-sestig (7.1%) van die deelnemers het aangedui om al die genoemde aanlynaktiwiteite te gebruik.

Aangesien spel- en dobbelversteurings die twee tipes versteurings is as gevolg van verslawende gedrag wat amptelik erken word en gegewe dat die aantal individue in ons steekproef wat aangemeld het om aanlyn dobbel te doen taamlik beperk was, sal ons eers konsentreer op die resultate rakende die assessering van kriteria vir spelversteuring met die ACSID-11.

Beskrywende statistieke

Wat spelversteuring betref, het alle ACSID-11-items graderings tussen 0 en 3 wat die maksimum reeks moontlike waardes weerspieël (sien Tabel 2). Alle items toon relatief lae gemiddelde waardes en 'n regskewe verspreiding soos verwag in 'n nie-kliniese steekproef. Moeilikheidsgraad is die hoogste vir voortsetting/eskalasie en merkbare nood items, terwyl verswakte beheer (veral IC1) en verhoogde prioriteit items die laagste is. Kurtosis is veral hoog vir die eerste item van Voortsetting/Eskalasie (CE1) en die Marked Distress-item (MD1).

Tabel 2.

Beskrywende statistieke van die ACSID-11-items wat spelversteuring meet.

AantalitemMinMaxM(SD)skeefheidkurtoseMoeilik
a)Frekwensie skaal
01aIC1030.827(0.956)0.808-0.52127.58
02aIC2030.602(0.907)1.2370.24920.08
03aIC3030.332(0.723)2.1633.72411.06
04aIP1030.623(0.895)1.1800.18920.76
05aIP2030.405(0.784)1.9132.69813.48
06aIP3030.400(0.784)1.9032.59713.33
07aCE1030.170(0.549)3.56112.7185.68
08aCE2030.223(0.626)3.0388.7977.42
09aCE3030.227(0.632)2.9337.9987.58
10aFI1030.352(0.712)1.9973.10811.74
11aMD1030.155(0.526)3.64713.1075.15
b)Intensiteitskaal
01bIC1030.593(0.773)1.1730.73219.77
02bIC2030.455(0.780)1.7002.09015.15
03bIC3030.248(0.592)2.6426.9818.26
04bIP1030.505(0.827)1.5291.32916.82
05bIP2030.330(0.703)2.1994.12310.98
06bIP3030.302(0.673)2.3024.63310.08
07bCE1030.150(0.505)3.86715.6725.00
08bCE2030.216(0.623)3.1599.6237.20
09bCE3030.207(0.608)3.22510.1226.89
10bFI1030.284(0.654)2.5346.1729.47
11bMD1030.139(0.483)3.99716.8584.62

NotesN = 440. IC = verswakte beheer; IP = verhoogde prioriteit; CE = voortsetting/eskalasie; FI = funksionele inkorting; MD = gemerkte nood.

Met betrekking tot geestesgesondheid, die algehele steekproef (N = 958) het 'n gemiddelde PHQ-4-telling van 3.03 (SD = 2.82) en toon matige vlakke van tevredenheid met die lewe (L-1: M = 6.31, SD = 2.39) en gesondheid (H-1: M = 6.05, SD = 2.68). In die speletjie subgroep (n = 440), bereik 13 individue (3.0%) die IGDT-10 afsnypunt vir klinies relevante gevalle van spelversteuring. Die gemiddelde IGDT-10-telling wissel tussen 0.51 vir koop-inkopie-versteuring en 0.77 vir sosiale-netwerk-gebruik versteuring (sien Tabel 5).

Bevestigende faktor analise

Aanvaarde vier-faktor model

Ons het die veronderstelde vierfaktorstruktuur van ACSID-11 getoets deur middel van veelvuldige CFA's, een per spesifieke internetgebruiksversteuring en afsonderlik vir frekwensie- en intensiteitgraderings. Die faktore (1) Verswakte Beheer, (2) Verhoogde Prioriteit, en (3) Voortsetting/Eskalasie is deur die onderskeie drie items gevorm. Die twee bykomende items wat funksionele inkorting in die daaglikse lewe en merkbare nood as gevolg van die aanlyn aktiwiteit meet, het die bykomende faktor (4) Funksionele Inkorting gevorm. Die vierfaktorstruktuur van die ACSID-11 word deur die data ondersteun. Die pasindekse dui op 'n goeie passing tussen die modelle en die data vir alle tipes spesifieke internetgebruikafwykings wat deur ACSID-11 geassesseer word, naamlik spelversteuring, aanlyn koop-inkopieversteuring en sosiale netwerkgebruikversteuring, aanlynpornografie-gebruik versteuring en aanlyn dobbelversteuring (sien Tabel 3). Met betrekking tot aanlyn pornografie-gebruik versteuring en aanlyn dobbel versteuring, kan TLI en RMSEA bevooroordeeld wees as gevolg van klein steekproefgroottes (Hu & Bentler, 1999). Die faktorladings en oorblywende kovariansies vir die CFA's wat 'n vierfaktormodel toepas, word in getoon Fig 2. Om op te let, sommige van die modelle toon enkelvoudige anomale waardes (dws negatiewe oorblywende variansie vir 'n latente veranderlike of korrelasies van gelyk aan of groter as 1).

Tabel 3.

Pas indekse van die vier-faktor, eendimensionele en tweede-orde CFA modelle vir spesifieke (potensiële) internetgebruik versteurings gemeet deur ACSID-11.

  Gokstoornis
  FrekwensieIntensiteit
modeldfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ dfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ df
Vier-faktor model380.9910.9870.0310.0512.130.9930.9900.0290.0431.81
Eendimensionele model270.9690.9610.0480.0874.320.9700.9630.0470.0823.99
Tweede-orde faktor model400.9920.9880.0310.0471.990.9920.9890.0320.0451.89
  Aanlyn koop-inkopie-versteuring
  FrekwensieIntensiteit
modeldfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ dfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ df
Vier-faktor model380.9960.9940.0190.0342.070.9950.9920.0200.0372.30
Eendimensionele model270.9810.9760.0370.0705.580.9860.9820.0310.0563.98
Tweede-orde faktor model400.9960.9940.0210.0362.190.9940.9920.0230.0382.40
  Aanlyn-pornografie-gebruikversteuring
  FrekwensieIntensiteit
modeldfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ dfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ df
Vier-faktor model380.9930.9890.0340.0541.990.9870.9810.0380.0652.43
Eendimensionele model270.9840.9790.0440.0752.910.9760.9700.0460.0823.27
Tweede-orde faktor model400.9930.9910.0330.0491.830.9840.9790.0390.0682.59
  Sosiale-netwerk-gebruik versteuring
  FrekwensieIntensiteit
modeldfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ dfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ df
Vier-faktor model380.9930.9900.0230.0493.030.9930.9890.0230.0523.31
Eendimensionele model270.9700.9630.0480.0968.890.9770.9720.0390.0857.13
Tweede-orde faktor model400.9920.9890.0270.0533.390.9910.9880.0250.0563.64
  Aanlyn dobbelversteuring
  FrekwensieIntensiteit
modeldfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ dfCFIOSISRMRRMSEAχ2/ df
Vier-faktor model380.9970.9960.0270.0591.700.9970.9960.0260.0491.47
Eendimensionele model270.9940.9920.0400.0782.200.9910.9890.0390.0802.28
Tweede-orde faktor model400.9970.9960.0290.0541.580.9970.9950.0290.0531.55

Notes. Voorbeeldgroottes verskil vir speletjies (n = 440), aanlyn inkopies (n = 944), aanlyn-pornografie gebruik (n = 340), sosiale netwerke gebruik (n = 854), en aanlyn dobbel (n = 200); ACSID-11 = Assessering van kriteria vir spesifieke internetgebruikafwykings, 11-items.

Fig. 2.
 
Fig. 2.

Faktorladings en oorblywende kovariansies van die vier-faktor modelle van die ACSID-11 (frekwensie) vir (A) spelversteuring, (B) aanlyn dobbelversteuring, (C) aanlyn koop-inkopieversteuring, (D) aanlyn pornografie-gebruik versteuring , en (E) sosiale-netwerke-gebruik versteuring. Notes. Voorbeeldgroottes verskil vir speletjies (n = 440), aanlyn inkopies (n = 944), aanlyn-pornografie gebruik (n = 340), sosiale netwerke gebruik (n = 854), en aanlyn dobbel (n = 200); Die intensiteitskaal van die ACSID-11 het soortgelyke resultate getoon. ACSID-11 = Assessering van kriteria vir spesifieke internetgebruikafwykings, 11-items; Waardes verteenwoordig gestandaardiseerde faktorladings, faktorkovariansies en residuele kovariansies. Alle skattings was betekenisvol by p <0.001.

Aanhaling: Tydskrif vir Gedragsverslawing 2022; 10.1556 / 2006.2022.00013

Eendimensionele model

As gevolg van hoë interkorrelasies tussen die verskillende faktore, het ons addisioneel eendimensionele oplossings getoets met alle items wat op een faktor laai, soos geïmplementeer, bv. in die IGDT-10. Die eendimensionele modelle van die ACSID-11 het aanvaarbare passing getoon, maar met RMSEA en/of χ2/df bo die voorgestelde afsnypunte. Vir alle gedrag is die modelpas vir die vierfaktormodelle beter in vergelyking met die onderskeie eendimensionele modelle (sien Tabel 3). Gevolglik blyk die vier-faktor oplossing beter te wees bo die eendimensionele oplossing.

Tweede-orde faktormodel en bifaktormodel

'n Alternatief om rekening te hou met die hoë interkorrelasies is om 'n algemene faktor in te sluit wat die algemene konstruk verteenwoordig, wat bestaan ​​uit verwante subdomeine. Dit kan geïmplementeer word via tweede-orde faktormodel en bifaktormodel. In die tweede-orde faktormodel word 'n algemene (tweede-orde) faktor gemodelleer in 'n poging om die korrelasies tussen die eerste-orde faktore te verduidelik. In die bifaktormodel word aanvaar dat die algemene faktor verantwoordelik is vir die gemeenskaplikheid tussen die verwante domeine en dat daar bykomend veelvuldige spesifieke faktore is, wat elkeen unieke effekte op en buite die algemene faktor het. Dit word so gemodelleer dat elke item toegelaat word om op die algemene faktor sowel as op sy spesifieke faktor te laai waar alle faktore (insluitend korrelasies tussen algemene faktor en spesifieke faktore) gespesifiseer word om ortogonaal te wees. Die tweede-orde faktor model is meer beperk as die bifaktor model en is geneste binne die bifaktor model (Yung, Thissen en McLeod, 1999). In ons monsters toon die tweede-orde faktormodelle soortgelyke goeie passing as die vierfaktormodelle (sien Tabel 3). Vir alle gedrag laai die vier (eerste-orde) faktore hoog op die (tweede-orde) algemene faktor (sien Bylae B), wat die gebruik van 'n algehele telling regverdig. Soos met die vier-faktor modelle, toon sommige van die tweede-orde faktor modelle af en toe anomale waardes (dws negatiewe residuele variansie vir 'n latente veranderlike of korrelasies van gelyk aan of groter as 1). Ons het ook komplementêre bifaktormodelle getoets wat vergelykbaar beter pasvorm getoon het, maar nie vir alle gedrag kon 'n model geïdentifiseer word nie (sien Aanhangsel C).

betroubaarheid

Gebaseer op die geïdentifiseerde vier-faktoriale struktuur, het ons faktortellings vir die ACSID-11 bereken uit die gemiddeldes van die onderskeie items sowel as algehele gemiddelde tellings vir elke spesifieke (potensiële) internetgebruikversteuring. Ons het na die betroubaarheid van die IGDT-10 gekyk, aangesien ons die multigedragsvariant vir die eerste keer gebruik het na aanleiding van die voorbeeld van die ASSIST (assessering van veelvuldige spesifieke internetgebruikafwykings). Die resultate dui op hoë interne konsekwentheid van die ACSID-11 en laer maar ook aanvaarbare betroubaarheid van die IGDT-10 (sien Tabel 4).

Tabel 4.

Betroubaarheidsmaatreëls van die ACSID-11 en IGDT-10 wat spesifieke internetgebruikafwykings meet.

 ACSID-11IGDT-10
FrekwensieIntensiteit(ASSIST weergawe)
Tipe versteuringαλ2αλ2αλ2
gaming0.9000.9030.8940.8970.8410.845
Aanlyn koop-inkopies0.9100.9130.9150.9170.8580.864
Aanlyn pornografie gebruik0.9070.9110.8960.9010.7930.802
Sosiale netwerke gebruik0.9060.9120.9150.9210.8550.861
Aanlyn dobbel0.9470.9500.9440.9460.9100.912

Notesα = Cronbach se alfa; λ 2 = Guttman se lambda-2; ACSID-11 = Assessering van kriteria vir spesifieke internetgebruikafwykings, 11 items; IGDT-10 = Tien Item Internet Gaming Disorder Toets; Voorbeeldgroottes verskil vir speletjies (n = 440), aanlyn koop-inkopies (n = 944), aanlyn-pornografie gebruik (n = 340), sosiale netwerke gebruik (n = 854), en aanlyn dobbel (n = 200).

Tabel 5 toon die beskrywende statistieke van die ACSID-11- en IGDT-10-tellings. Vir alle gedrag is die gemiddeldes van die ACSID-11 faktore Voortsetting/Eskalasie en Funksionele Inkorting die laagste in vergelyking met dié van die ander faktore. Die faktor Verswakte Beheer toon hoogste gemiddelde waardes vir beide frekwensie en intensiteit. Die ACSID-11-totale tellings is die hoogste vir sosiale-netwerkgebruikversteuring, gevolg deur aanlyndobbelversteuring en -speletjieversteuring, aanlynpornografiegebruikversteuring en aanlyn koop-inkopieversteuring. IGDT-10 somtellings toon 'n soortgelyke prentjie (sien Tabel 5).

Tabel 5.

Beskrywende statistieke van die faktor en algehele tellings van die ACSID-11 en IGDT-10 (ASSIST weergawe) vir spesifieke internetgebruikafwykings.

 Speletjies (n = 440)Aanlyn koop-inkopies

(n = 944)
Aanlyn pornografie gebruik

(n = 340)
Sosiale netwerke gebruik (n = 854)Aanlyn dobbel (n = 200)
VeranderlikeMinMaxM(SD)MinMaxM(SD)MinMaxM(SD)MinMaxM(SD)MinMaxM(SD)
Frekwensie
ACSID-11_IC030.59(0.71)030.46(0.67)030.58(0.71)030.78(0.88)030.59(0.82)
ACSID-11_IP030.48(0.69)030.28(0.56)030.31(0.59)030.48(0.71)030.38(0.74)
ACSID-11_CE030.21(0.51)030.13(0.43)030.16(0.45)030.22(0.50)030.24(0.60)
ACSID-11_FI030.25(0.53)030.18(0.48)02.50.19(0.47)030.33(0.61)030.33(0.68)
ACSID-11_totaal030.39(0.53)030.27(0.47)02.60.32(0.49)030.46(0.59)02.70.39(0.64)
Intensiteit
ACSID-11_IC030.43(0.58)030.34(0.56)030.45(0.63)030.60(0.76)030.47(0.73)
ACSID-11_IP030.38(0.62)030.22(0.51)030.25(0.51)030.40(0.67)030.35(0.69)
ACSID-11_CE030.19(0.48)030.11(0.39)02.70.15(0.41)030.19(0.45)030.23(0.58)
ACSID-11_FI030.21(0.50)030.15(0.45)02.50.18(0.43)030.28(0.57)030.29(0.61)
ACSID-11_totaal030.31(0.46)030.21(0.42)02.60.26(0.43)030.37(0.54)030.34(0.59)
IGDT-10_som090.69(1.37)090.51(1.23)070.61(1.06)090.77(1.47)090.61(1.41)

Notes. ACSID-11 = Assessering van kriteria vir spesifieke internetgebruikafwykings, 11-items; IC = verswakte beheer; IP = verhoogde prioriteit; CE = voortsetting/eskalasie; FI = funksionele inkorting; IGDT-10 = Tien Item Internet Gaming Disorder Toets.

Korrelasie analise

As 'n maatstaf van konstrukgeldigheid het ons korrelasies tussen ACSID-11, IGDT-10 en maatstawwe van algemene welstand ontleed. Die korrelasies word in Tabel 6. Die ACSID-11 totale tellings korreleer positief met die IGDT-10 tellings met medium tot groot effekgroottes, waar die korrelasies tussen die tellings vir dieselfde gedrag die hoogste is. Verder korreleer ACSID-11-tellings positief met PHQ-4, met 'n soortgelyke effek as wat IGDT-10 en PHQ-4 doen. Korrelasiepatrone met maatstawwe van lewenstevredenheid (L-1) en gesondheidstevredenheid (H-1) stem baie ooreen tussen die erns van simptome wat met ACSID-11 en dié met IGDT-10 geassesseer is. Interkorrelasies tussen ACSID-11 totale tellings vir die verskillende gedrag is van groot uitwerking. Korrelasies tussen die faktortellings en IGDT-10 kan in die aanvullende materiaal gevind word.

Tabel 6.

Korrelasies tussen ACSID-11 (frekwensie), IGDT-10 en maatstawwe van sielkundige welstand

   1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)
 ACSID-11_totaal
1)gaming 1           
2)Aanlyn koop-inkopiesr0.703**1          
 (n)(434)(944)          
3)Aanlyn pornografie gebruikr0.659**0.655**1         
 (n)(202)(337)(340)         
4)Sosiale netwerke gebruikr0.579**0.720**0.665**1        
 (n)(415)(841)(306)854        
5)Aanlyn dobbelr0.718**0.716**0.661**0.708**1       
 (n)(123)(197)(97)(192)(200)       
 IGDT-10_som
6)gamingr0.596**0.398**0.434**0.373**0.359**1      
 (n)(440)(434)(202)(415)(123)(440)      
7)Aanlyn koop-inkopiesr0.407**0.632**0.408**0.449**0.404**0.498**1     
 (n)(434)(944)(337)(841)(197)(434)(944)     
8)Aanlyn pornografie gebruikr0.285**0.238**0.484**0.271**0.392**0.423**0.418**1    
 (n)(202)(337)(340)(306)(97)(202)(337)(340)    
9)Sosiale netwerke gebruikr0.255**0.459**0.404**0.591**0.417**0.364**0.661**0.459**1   
 (n)(415)(841)(306)(854)(192)(415)(841)(306)(854)   
10)Aanlyn dobbelr0.322**0.323**0.346**0.423**0.625**0.299**0.480**0.481**0.525**1  
 (n)(123)(197)(97)(192)(200)(123)(197)(97)(192)(200)  
11)PHQ-4r0.292**0.273**0.255**0.350**0.326**0.208**0.204**0.146**0.245**0.236**1 
 (n)(440)(944)(340)(854)(200)(440)(944)(340)(854)(200)(958) 
12)L-1r-0.069-0.080*-0.006-0.147**-0.179*-0.130**-0.077*-0.018-0.140**-0.170*-0.542**1
 (n)(440)(944)(340)(854)(200)(440)(944)(340)(854)(200)(958)(958)
13)H-1r-0.083-0.0510.062-0.0140.002-0.078-0.0210.0690.027-0.034-0.409**0.530**
 (n)(440)(944)(340)(854)(200)(440)(944)(340)(854)(200)(958)(958)

Notes. ** p <0.01; * p < 0.05. ACSID-11 = Assessering van kriteria vir spesifieke internetgebruikafwykings, 11-items; IGDT-10 = Tien-item Internet Gaming Disorder Toets; PHQ-4 = Pasiëntgesondheidsvraelys-4; Korrelasies met die ACSID-11 intensiteitskaal was in 'n soortgelyke reeks.

Bespreking en gevolgtrekkings

Hierdie verslag het die ACSID-11 bekendgestel as 'n nuwe hulpmiddel vir die maklike en omvattende sifting van hooftipes spesifieke internetgebruikafwykings. Die resultate van die studie dui daarop dat ACSID-11 geskik is om die ICD-11 kriteria vir spelversteuring in 'n veelvlakkige struktuur vas te lê. Positiewe korrelasies met 'n DSM-5-gebaseerde assesseringsinstrument (IGDT-10) het verder konstrukgeldigheid aangedui.

Die veronderstelde multifaktoriale struktuur van die ACSID-11 is bevestig deur die resultate van die CFA. Die items pas goed by 'n vier-faktor model wat die ICD-11 kriteria verteenwoordig (1) verswakte beheer, (2) verhoogde prioriteit, (3) voortsetting/eskalasie ten spyte van negatiewe gevolge, sowel as die bykomende komponente (4) funksionele inkorting en merkbare nood om as relevant vir verslawende gedrag beskou te word. Die vier-faktor oplossing het uitstekende passing getoon in vergelyking met die eendimensionele oplossing. Die multidimensionaliteit van die skaal is 'n unieke kenmerk in vergelyking met ander skale wat ICD-11-kriteria vir spelversteuring dek (vgl. King et al., 2020Pontes et al., 2021). Verder dui die ewe superieure passing van die tweede-orde faktormodel (en gedeeltelik bifaktormodel) aan dat die items wat die vier verwante kriteria beoordeel, 'n algemene "afwyking"-konstruk behels en die gebruik van 'n algehele telling regverdig. Die resultate was soortgelyk vir aanlyn dobbelversteuring en die ander potensiële spesifieke internetgebruikversteurings gemeet deur ACSID-11 in die multigedragsformaat op die voorbeeld van die ASSIST, naamlik aanlyn koop-inkopie-versteuring, aanlyn-pornografie-gebruikversteuring, sosiale netwerke- gebruik wanorde. Vir laasgenoemde is daar skaars enige instrumente gebaseer op WGO-kriteria vir versteurings as gevolg van verslawende gedrag, hoewel navorsers hierdie klassifikasie vir elkeen van hulle aanbeveel (Brand et al., 2020Müller et al., 2019Stark et al., 2018). Nuwe omvattende maatreëls, soos die ACSID-11, kan help om die metodologiese probleme te oorkom en sistematiese ontledings van gemeenskaplikhede en verskille tussen hierdie verskillende tipes (potensiële) verslawende gedrag moontlik te maak.

Die betroubaarheid van die ACSID-11 is hoog. Vir spelversteuring is die interne konsekwentheid vergelykbaar met of hoër as dié van die meeste ander instrumente (vgl. King et al., 2020). Betroubaarheid in terme van interne konsekwentheid is ook goed vir die ander spesifieke internetgebruikafwykings gemeet deur beide ACSID-11 en IGDT-10. Hieruit kan ons aflei dat 'n geïntegreerde responsformaat, soos dié van die ASSIST (WIE ASSIST Werkgroep, 2002) is geskik vir 'n gesamentlike assessering van verskillende tipes gedragsverslawing. In die huidige steekproef was die ACSID-11 totale telling die hoogste vir sosiale-netwerkgebruik-versteuring. Dit pas by die relatief hoë voorkoms van hierdie verskynsel wat tans op 14% vir individualistiese lande en 31% vir kollektivistiese lande beraam word (Cheng, Lau, Chan en Luk, 2021).

Konvergente geldigheid word aangedui deur medium tot groot positiewe korrelasies tussen ACSID-11 en IGDT-10 tellings ten spyte van verskillende telling formate. Verder ondersteun die matige positiewe korrelasies tussen ACSID-11-tellings en die PHQ-4-meet simptome van depressie en angs die kriteriumgeldigheid van die nuwe assesseringsinstrument. Die resultate stem ooreen met vorige bevindinge oor assosiasies tussen (gepaardgaande) geestesprobleme en spesifieke internetgebruikafwykings, insluitend spelversteuring (Mihara & Higuchi, 2017; maar sien; Kouer Carras, Shi, Hard, & Saldanha, 2020), pornografie-gebruik versteuring (Duffy, Dawson, & Das Nair, 2016), koop-inkopie-versteuring (Kyrios et al., 2018), sosiale-netwerk-gebruik versteuring (Andreassen, 2015), en dobbelstoornis (Dowling et al., 2015). Die ACSID-11 (veral aanlyn dobbelversteuring en sosiale-netwerkgebruikversteuring) was ook omgekeerd gekorreleer met die maatstaf van lewenstevredenheid. Hierdie resultaat stem ooreen met vorige bevindinge oor assosiasies tussen verswakte welstand en simptome erns van spesifieke internetgebruikafwykings (Cheng, Cheung en Wang, 2018Duffy et al., 2016Duradoni, Innocenti en Guazzini, 2020). Studies dui daarop dat welstand veral benadeel word wanneer verskeie spesifieke internetgebruikafwykings saam voorkom (Charzyńska et al., 2021). Die gesamentlike voorkoms van spesifieke internetgebruikafwykings is nie seldsaam nie (bv. Burleigh et al., 2019Müller et al., 2021) wat die relatief hoë interkorrelasies tussen die versteurings wat onderskeidelik deur ACSID-11 en IGDT-10 gemeet word, gedeeltelik kan verklaar. Dit beklemtoon die belangrikheid van 'n eenvormige siftingsinstrument om gemeenskaplikhede en verskille meer geldig oor verskillende tipes afwykings as gevolg van verslawende gedrag te bepaal.

'n Vernaamste beperking van die huidige studie is die nie-kliniese, relatief klein en nie-verteenwoordigende steekproef. Met hierdie studie kan ons dus nie wys of ACSID-11 geskik is as 'n diagnostiese hulpmiddel nie, aangesien ons nog nie duidelike afsnypunte kan verskaf nie. Verder het die deursnee-ontwerp nie toegelaat om afleidings te maak oor toets-hertoets-betroubaarheid of oorsaaklike verbande tussen ACSID-11 en die validerende veranderlikes nie. Die instrument benodig verdere validering om die betroubaarheid en geskiktheid daarvan te verifieer. Die resultate van hierdie aanvanklike studie dui egter daarop dat dit 'n belowende instrument is wat die moeite werd kan wees om verder te toets. Om daarop te let, 'n groter databasis is nie net nodig vir hierdie instrument nie, maar vir die hele veld van navorsing om te bepaal watter van hierdie gedrag as diagnostiese entiteite beskou kan word (vgl. Grant & Chamberlain, 2016). Die struktuur van die ACSID-11 blyk goed te werk soos bevestig deur die resultate van die huidige studie. Die vier spesifieke faktore en die algemene domein was voldoende verteenwoordig oor die verskillende gedrag, alhoewel elke item beantwoord is vir alle aangeduide aanlynaktiwiteite wat ten minste soms gedurende die afgelope twaalf maande gedoen is. Ons het reeds bespreek dat spesifieke internetgebruikafwykings waarskynlik saam sal voorkom, nietemin, dit moet in opvolgstudies bevestig word as die rede vir die matige tot hoë korrelasies van ACSID-11-tellings oor gedrag. Verder kan af en toe afwykende waardes aandui dat vir sommige gedrag die modelspesifikasie geoptimaliseer moet word. Die kriteria wat gebruik word, is nie noodwendig ewe relevant vir al die ingeslote tipes potensiële afwykings nie. Dit kan moontlik wees dat ACSID-11 nie voldoende wanordespesifieke kenmerke in simptoommanifestasies kan dek nie. Metingsinvariansie oor die verskillende weergawes moet getoets word met nuwe onafhanklike monsters insluitend pasiënte met gediagnoseerde spesifieke internetgebruikafwykings. Verder is die resultate nie verteenwoordigend van die algemene bevolking nie. Die data verteenwoordig ongeveer internetgebruikers in Duitsland en daar was geen sluiting ten tyde van die data-insameling nie; nietemin het die COVID-19-pandemie 'n potensiële invloed op stresvlakke en (problematiese) internetgebruik (Király et al., 2020). Alhoewel die enkelitem L-1 skaal goed gevalideer is (Beierlein et al., 2015), (domein-spesifieke) lewenstevredenheid kan meer omvattend vasgelê word in toekomstige studies met behulp van die ACSID-11.

Ten slotte, die ACSID-11 het bewys dat dit geskik is vir die omvattende, konsekwente en ekonomiese assessering van simptome van (potensiële) spesifieke internetgebruikafwykings, insluitend spelversteuring, aanlyn koop-inkopieversteuring, aanlynpornografie-gebruikversteuring, sosiale netwerke -gebruiksversteuring, en aanlyn dobbelversteuring gebaseer op ICD-11 diagnostiese kriteria vir spelversteuring. Verdere evaluering van die assesseringsinstrument moet uitgevoer word. Ons hoop dat die ACSID-11 kan bydra tot 'n meer konsekwente beoordeling van verslawende gedrag in navorsing en dat dit in die toekoms ook nuttig kan wees in kliniese praktyk.

Befondsingsbronne

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Duitse Navorsingstigting) – 411232260.

Skrywer se bydrae

SMM: Metodiek, Formele analise, Skryfwerk – Oorspronklike konsep; EW: Konseptualisering, Metodologie, Skryf – Hersiening en Redigering; AO: Metodologie, Formele analise; RS: Konseptualisering, Metodologie; AM: Konseptualisering, Metodologie; CM: Konseptualisering, Metodologie; KW: Konseptualisering, Metodologie; HJR: Konseptualisering, Metodologie; MB: Konseptualisering, Metodologie, Skryf – Hersiening & Redigering, Supervisie.

Konflik van belange

Die skrywers rapporteer geen finansiële of ander botsing van belange wat relevant is tot die onderwerp van hierdie artikel nie.

Bedankings

Die werk aan hierdie artikel is uitgevoer in die konteks van die Navorsingseenheid ACSID, FOR2974, befonds deur die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, Duitse Navorsingstigting) – 411232260.

Aanvullende materiaal

Aanvullende data vir hierdie artikel kan aanlyn gevind word by https://doi.org/10.1556/2006.2022.00013.