Adolessente brein

Adolessente brein

Die kapasiteit van 'n tiener tot maak nuwe seksuele verenigings op sampioene rondom 11-12 vir meisies, 12-13 vir seuns, wanneer miljoene nuwe neurale verbindings (sinapse) eindelose moontlikhede skep. Maar deur volwassenheid sy brein moet sy neurale kringloop snoei om hom te verlaat met 'n beheerbare verskeidenheid keuses. Teen sy twintigerjare mag hy nie presies wees nie vas met die seksuele neigings wat hy tydens adolessensie ervaar, maar dit kan soos diep borsels in sy brein wees - nie maklik om te ignoreer of te herkonfigureer nie. Vir meer besonderhede oor die adolessente brein, sien:

In die lys hieronder is lekkartikels gemerk met 'n (L).