Ongereguleerde gebruik van pornografie en die moontlikheid van 'n Unipathway-benadering (2018). (Analise van die Grubbs morele inkongruensie model)

Argiewe van seksuele gedrag

Februarie 2019, Volume 48, Uitgawe 2, pp 455-460 |

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10508-018-1277-5

Paul J. Wright

Hierdie kommentaar verwys na die artikel beskikbaar by  https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x.

In hierdie kommentaar, nadat ek 'n kort oorsig gegee het van my agtergrond en navorsingsbelange met betrekking tot die onderwerpe wat deur Grubbs, Perry, Wilt en Reid se onderwerpe gedek word (2018) Pornografieprobleme As gevolg van Moral Incongruence-model (PPMI), hersien ek die beginsels van die PPMI, hul konseptuele regverdiging en hul empiriese ondersteuning. Ek stel dan vyf vrae (met verwante subvrae) voor oor die PPMI vir sy ontwikkelaars om te oorweeg. Dit het te make met of die model 'n "ontkenning van pornografiese probleme as gevolg van amorale toewyding" moet oorweeg, indien die model se identifikasie van 'n spesifieke morele incongruence-pad die deur oopmaak na 'n onbepaalde aantal moontlike paaie, of 'n unipathway-benadering kan verkieslik wees vir die huidige tweeledige benadering, implikasies van die model vir behandeling, en moontlike metodologiese oorwegings. Terwyl die PPMI hoop om uit te brei na 'n verskeidenheid selfbewese pornografieprobleme, fokus ek op die waargenome pornografieverslawing, aangesien dit die veranderlike is wat die meeste navorsing fokus en die mees omstrede is.

Kwalifikasie en kontekstualisering

Wetenskaplike navorsing in 'n bepaalde gebied kan gesê word dat drie algemene gehore bestaan: (1) ander wetenskaplikes wat dieselfde spesialiteit, (2) ander wetenskaplikes wat nie in die area spesialiseer nie, maar dieselfde belangstelling het, en (3) die belanghebbende publiek (bv. voorgraadse studente, wetenskapskrywers). Die belangrikheid van terugvoering van mede-wetenskaplikes wat op dieselfde gebied spesialiseer, is vanselfsprekend en weerspieël in die eweknie-hersieningsprosesse van wetenskaplike tydskrifte. Terugvoer van diegene wat nie spesialiseer in die gebied of wat nie opgelei is om wetenskaplike navorsing uit te voer nie, is ook belangrik aangesien hierdie kiesafdelings gelees, interpreteer, bespreek en moontlik deur die betrokke navorsing geraak word.

My Ph.D. minderjarige was in menslike ontwikkeling en familie studies, en ek lees, hersien en onderrig in 'n verskeidenheid van gebiede in die sosiale en gedragswetenskappe. Maar my opleiding en opleiding is hoofsaaklik in kommunikasieprosesse en -effekte (voorgraadse graad in kommunikasie, meesters in kommunikasieteorie, doktorale hoofvak in kommunikasie). Alhoewel ek op die gebied van ongegronde seksualiteit gepubliseer het, het hierdie studies gefokus op gesondheidskommunikasie en interpersoonlike dinamika (bv. Wright, 2010, 2011; Wright & McKinley, 2010). Net so, terwyl pornografie 'n gereelde fokuspunt van my navorsing is (bv. Wright, 2018; Wright, Bae, & Funk, 2013; Wright, Sun en Steffen, 2018), Ek spesialiseer in sosialisering, nie dysregulering nie. Ek kategoriseer myself as 'n wetenskaplike wat belangstel in onderwerpe wat deur die PPMI gedek word, maar nie 'n kenner nie. Ek vra dat lesers van hierdie kommentaar dit in gedagte hou omdat hulle my hersiening en evaluering oorweeg en dat die skrywers van die PPMI geduld het met my vir enige misverstande of uitsprake wat my gebrek aan kundigheid weerspieël. Ten opsigte van laasgenoemde moedig ek ook die PPMI-ontwikkelaars aan om te onthou dat ek simbolies van soortgelyke nie-kundiges is wat die stuk sal lees en hul reaksie op my kommentaar kan oorweeg as 'n geleentheid vir verduideliking en verdere begrip onder hierdie segment van die belanghebbendes .

PPMI Model

Die PPMI stel 'n reguit stel verhoudings voor tussen godsdienstigheid, morele inkongruensie, gebruik van pornografie en verslawing wat self ervaar word. Ten eerste beweer die model dat gereelde verbruik sommige individue moet laat besef dat hulle verslaaf is aan pornografie. Terwyl hulle erkenning gee aan die gebrek aan harde data wat die teoretiese argumente van Cooper, Young en ander beoordeel oor hoe die tegnologiese bekostigings van hedendaagse (dws aanlyn) pornografie kan kombineer met persoonlikheids- en ontwikkelingsgevoeligheidsfaktore om te lei tot wanreguleerde gebruik van pornografie (Cooper, Delmonico, & Burg, 2000; Young, 2008), dui die PPMI op die rykdom van persoonlike getuienis wat gegenereer word deur self-geïdentifiseerde pornografieverslaafdes en die klinici waarna hulle hulp soek, asook kwantitatiewe data (bv. Reid et al., 2012), om te argumenteer dat daar gereelde en intense gebruikers van pornografie is wat nie voel asof hul gedrag vrywillig is nie. Dit blyk 'n redelike hipotese, gegewe die deurlopende en vrye toegang tot pornografie wat deur die internet verskaf word, die vermoë van seksuele opwinding om affektiewe state te verander, die fisiologiese belonings as gevolg van orgasme en diagnostiese aanwysers wat dui op 'n verband tussen meer gereelde gebruik en verslawing waarskynlikheid vir ander evolusionêre verwante, maar nie-substans gedragsverslawing, soos "dobbelverslawing of kompulsiewe dobbelary" (American Psychiatric Association, 2016; Li, van Vugt en Colarelli, 2018; Spinella, 2003). Die beskikbare data ondersteun hierdie PPMI-voorspelling, met selfverneemte verslawing wat positief korreleer op 'n gematigde vlak met meer gereelde gebruik van pornografie.

In die tweede plek beweer die PPMI dat godsdienstigheid onder pornografiegebruikers korreleer met morele inkongruensie rondom die verbruik van pornografie en dat morele inkongruensie die gevoel vererger dat iemand se gedrag 'n verslawing is. Gegewe die aanvaarding van pornografie onder sekulêre persone tesame met die intense opposisie teen pornografie onder godsdienstiges (Arterburn, Stoeker, & Yorkey, 2009; Dallas, 2009; Paul, 2007; Weinberg, Williams, Kleiner, & Irizarry, 2010), is dit intuïtief dat hoër godsdienstigheid ooreenstem met hoër morele incongruence. Dit is ook intuïtief dat herhaaldelik betrokke is by 'n gedrag wat 'n mens sterk teenstaan, 'n gevoel van nalatigheid (dws van verslaafdheid) sal bevorder. Die beskikbare data ondersteun ook hierdie PPMI voorspellings, met godsdienstigheid wat sterk voorspel morele incongruence en morele incongruence sterk voorspelling van self-vermeende verslawing.

Derdens en ten slotte, die PPMI voorspel dat morele incongruence 'n sterker voorspeller sal wees van selfvermeende verslawing as verbruiksfrekwensie. Dit is ook 'n logiese argument, om drie redes. Eerstens word persepsies van onsedelikheid geassosieer met persepsies van negatiewe gevolge (dws mense identifiseer slegs gedrag as "immoreel" wanneer hulle dit as skadelik beskou). Tweedens noem beide professionele gesondheidsorg- en selfhelporganisasies voortgesette gedrag ten spyte van negatiewe gevolge, aangesien hulle die gedragsfrekwensie in hul diagnostiese kriteria noem (Alkoholiste Anoniem, 2018; Amerikaanse Psigiatriese Vereniging, 2016; Wereld gesondheids Organisasie, 2018). Derdens word dit dikwels deur praktisyns gesê dat "ontkenning die kenmerk van verslawing is" (Lancer, 2017-Ie, baie gereelde gebruikers mag in ontkenning wees). Om te sintetiseer, is dit redelik om te veronderstel dat morele incongruence selfvermoede verslawing meer kragtig as gedragsfrekwensie sal voorspel omdat (1) die identifisering van 'n gedrag as skadelik is, dit is 'n voorvereiste om dit as 'n verslawing te beskou en evaluasies van skade en onsedelikheid is onlosmaaklik gekoppel, en (2) volgens terapeute, beskou baie verslaafdes hulself nie as sodanig nie omdat hulle ontken oor die negatiewe gevolge van hul optrede (Weiss, 2015). Die beskikbare data ondersteun ook hierdie PPMI-voorspelling, aangesien assosiasies tussen morele inkongruensie en selfverneemte verslawing sterker was as assosiasies tussen verbruiksfrekwensie en selfverneemte verslawing.

Samevattend word die PPMI saamgestel uit 'n logiese en intern konsekwente stel hipoteses oor hoe godsdienstigheid, morele incongruensie, pornografiegebruik en selfverneemte verslawing onderling verband hou, en die beskikbare data ondersteun elk van die voorspellings van die model.

Vrae vir oorweging

Pad na ontkenning?

Soos vroeër uiteengesit, is dit die persepsie van skade wat lei tot die persepsie van onsedelikheid en 'n verslaafde individu sal slegs selfidentifiseer as sodanig as hulle hul gedrag as skadelik beskou. Die PPMI stel dat sommige godsdienstige individue pornografie so skadelik beskou dat selfs 'n paar afleggings tot die verkeerde gevolgtrekking kan lei dat hul gedrag buite beheer is. Hierdie gevalle kan dalk selfdiagnostiese vals positiewe genoem word as gevolg van 'n anti-pornografie-moraliteitverbintenis.

Maar wat van die teenoorgestelde kant van die kontinuum? Net soos daar persone is wat alle gebruik van pornografie as skadelik beskou, is daar diegene wat met 'n gelyke mate van ideologiese rigiditeit daarop aandring dat pornografie geen negatiewe gevolge kan hê nie, tensy dit 'n onbetwisbare, onmiddellike en direkte oorsaak van seksuele geweld is (sien Hald. , Seaman, & Linz, 2014; Linz & Malamuth, 1993). As 'n persoon ideologies toegewyd is aan die onskadelikheid van pornografie, volg dit nie dat hulle die skade aan hulle en ander wat veroorsaak word deur hul gedisreguleerde verbruik tot enigiets anders as die ware oorsaak, sal toeskryf nie? Hierdie persone mag dalk selfdiagnostiese valse negatiewe genoem word weens 'n verbintenis tot porno-amoraliteit.

Onbepaalde Ongegronde Paaie?

Die PPMI stel twee paaie vir die selfbeeld van pornografieverslawing. In die eerste pad is 'n individu se gebruik van pornografie so gedisreguleer en so natuurlik problematies dat hulle geen ander keuse het as om te besluit dat hulle 'n probleem het nie. In die tweede pad het 'n individu 'n morele kompensasie teen die gebruik van pornografie, maar gebruik dit in elk geval, en hierdie teenstrydigheid tussen hul moraliteit en hul gedrag lei tot die selfbeeld van verslawing.

Hierdie tweede weg word 'pornografieprobleme as gevolg van morele inkongruensie' genoem, omdat die inkongruensie tussen die persoon se morele sienings teenoor pornografie en hul gebruik van pornografie lei tot die persepsie dat hulle verslaaf is. Die spesifieke identifikasie van 'n "morele inkongruensie" -weg laat die vraag ontstaan ​​oor die behoefte aan ander moontlike weë, soos 'pornografieprobleme as gevolg van finansiële inkongruensie', 'pornografieprobleme as gevolg van relasionele inkongruensie' en 'pornografieprobleme as gevolg van professionele inkongruensie' (Carnes, Delmonico, & Griffin, 2009; Schneider & Weiss, 2001). In die finansiële incongruence-pad beskou 'n persoon hul gebruik van pornografie as buite beheer omdat hulle nie kan bekostig om in te skryf op betaalde pornografie-webwerwe nie, maar in elk geval bly dit. In die relasionele incongruence-pad beskou 'n persoon hul gebruik van pornografie as buite beheer omdat hul lewensmaat gesê het dat hulle die verhouding sal beëindig as hul gedrag voortduur, maar hulle bly gebruik ten spyte daarvan dat hulle nie die verhouding wil beëindig nie. In die professionele incongruence-pad beskou die persoon hul gebruik van pornografie as buite beheer omdat hul werkgewer 'n beleid het om pornografie op die werk te sien, maar hulle bly dit in elk geval.

Hierdie is slegs 'n paar moontlike voorbeelde van hoe 'n verskil tussen 'n persoon se gebruik van pornografie en 'n wettige rede waarom hulle nie pornografie moet besigtig nie, tot 'n verslaafde gevoel kan lei. Aangesien daar baie ander moontlike oorsprong vir afwykings is , is die vraag of die beste manier om modelgebou te benader, is om 'n nuwe pad vir elke spesifieke soort inkongruensie te identifiseer.

Integratiewe Unipathway?

Gegewe die toenemende normalisering van pornografie in die populêre media en sekulêre samelewing in die algemeen, is die rol van ontkenning in die minimalisering van problematiese verslawende gedrag en die klem wat baie godsdienste en godsdienstige groepe plaas op die kwaad van pornografie, moontlik dat gedisreguleerde gebruikers van godsdienstige pornografie eenvoudig is meer sensitief vir die reeds ervare en potensiële toekomstige negatiewe gevolge van hul gedrag as ongegronde pornografie gebruikers wat nie godsdienstig is nie? En dat wanneer gebruikers van godsdienstige pornografie hul gedrag voortgaan ten spyte van die besef van skade (werklik en potensiaal), is hulle vinniger om die verslawende potensiaal van hul aktiwiteite te erken as nie-religieuse pornografie gebruikers? Om te rephrase met behulp van 'n term wat algemeen in die verslawing herstel literatuur, is dit moontlik dat gedisreguleerde godsdienstige pornografie gebruikers is meer geneig om te erken dat hulle "bottom bottom" en hulp nodig het as gedegreguleerde nie-religieuse pornografie gebruikers?

Hierdie kommentaar aanvaar dat morele oordele direk verband hou met persepsies van negatiewe gevolge; omdat gedrag as skadelik beskou word, word dit immoreel bestempel. Daar word ook voorgestel dat selfidentifisering as verslaafde heel waarskynlik is as mense glo dat hul gedrag skadelik is, maar steeds daarby betrokke raak. Vanuit hierdie perspektief is die gebruik van ongereguleerde pornografie in wisselwerking met morele sienings oor pornografie om selfverslaafde verslawing te voorspel, en morele sienings is te danke aan persepsies van skade. Morele inkongruensie word gemeet aan vrae soos "Om pornografie aanlyn te sien, pla my gewete" en "Ek glo dat pornografie aanlyn moreel verkeerd is" (Grubbs, Exline, Pargament, Hook, & Carlisle, 2015). Aangesien godsdienstige perspektiewe op pornografie 'n verskeidenheid nadele beklemtoon (bv. Verhoudingsversteuring, verminderde viriliteit, selfgesentreerdheid, aggressiewe neigings, verminderde deernis vir vroue, voortplanting van seksuele stereotipes, insluitende rasse, finansiële verlies-Foubert, 2017), gedegreguleerde godsdienstige pornografie gebruikers kan die manifestasie of potensiaal vir negatiewe gevolge makliker erken as die nie-religieuse. Voortgaan om pornografie te gebruik, ondanks die erkenning of waarnemings van sy vermoë om te beseer, versnel die persepsie om verslaaf te wees. Sommige ongegronde nie-religieuse pornografiegebruikers sal uiteindelik tot dieselfde gevolgtrekking kom, maar hul gebruik sal meer intens en langer moet wees, en hulle sal meer onbetwisbare nadelige gevolge moet ervaar.

Samevattend maak hierdie Kommentaar die moontlikheid van 'n benadering tot begrip van selfvermoede pornografieverslawing wat godsdienstigheid, morele incongruence, pornografiese verbruiksfrekwensie en individuele verskille insluit, maar stel 'n enkele pad (sien Fig. 1). Sekere individuele verskille verhoog die waarskynlikheid van ongegronde pornografiegebruik, maar of hierdie dysregulering erken word hang af van persepsies van skade. Persepsies van kwaad word weer beïnvloed deur godsdienstigheid, sowel as selfbewussyn en empatie vir ander. Ongedierde pornografie gebruikers wat selfbewus en empaties is, sal vinniger wees om te sien hoe hul gedrag hul eie lewe en die lewens van ander beïnvloed.

Maak prent oop in nuwe venster

Fig. 1

'N Unipathway-benadering tot die verstaan ​​van selfverneemde pornografieverslawing

Implikasies vir behandeling?

Die dubbelwegbenadering lei tot verskillende verwagtinge vir behandeling. Mense wat op die eerste pad val (mense wie se pornografieverbruik 'waarlik' ongereguleerd is), sal 'n soort program benodig wat hulle die agentskap kan gee om hul gebruik van pornografie te staak of te moduleer. Dit val buite die bestek van hierdie kommentaar om die navorsing wat verband hou met die “Aanvaarding en verbintenis terapie” benadering (Twohig & Crosby, 2010) geïdentifiseer in die Target Article, maar dit lyk soos 'n belowende manier vir gedragsverandering. Peer-to-peer kommunikasie, sowel as mentorskap van ander wat meer persoonlike ervaring het met die regulering van hul pornografie gebruik, kan ook effektief wees (Wright, 2010).

Die behandeling wat mense sal ontvang wat in die tweede pad val, is minder duidelik (dit wil sê mense wie se persepsies van pornografieverslawing as gevolg van morele incongruence) is. Wanneer 'n persoon betrokke is by 'n gedrag wat hul morele gewete bemoeilik, het hulle twee keuses: verlaag hul moraal om hul gedrag te pas of hul gedrag te verbeter om hul moraal te pas. Die doelartikel blyk te impliseer dat albei hierdie opsies is. Wat die voormalige betref, stel die artikel voor "resolusie van interne konflikte wat verband hou met morele". Met betrekking tot laasgenoemde stel die artikel aan "pogings om waarde-kongruente gedragspatrone te verbeter." Omdat dit moeilik sal wees om die godsdienste te oortuig dat hulle morele kode seksueel is onderdrukkend en hulle moet hul gebruik van pornografie omhels, klinici word gelaat om godsdienstige mense te help om op te hou om pornografie te gebruik. Teen die tyd dat 'n kliënt van 'n godsdienstige pornografie egter kliniese hulp soek, is dit waarskynlik dat hulle alreeds probeer het om te keer en onsuksesvol was. Dit bring die kommentaar terug na die unipathway-benadering, wat daarop dui dat die godsdienstige en nie-religieuse ongegronde pornografiese gebruiker in graad verskil, maar soortgelyk in natura, en die gedragsveranderingsmeganismes wat goed vir een is, sal goed wees vir die ander (alhoewel dalk in programme wat sekulêr is vir die nie-religieuse en geestelike vir die godsdienstige).

As die gebruik van die godsdienstige persoon se pornografie gebruik is, is dit noodsaaklik en verkenning en die enigste kwaadwilligheid is 'n teenstrydige gewete. Die verloop van die behandeling kan baie kort wees. Die saak word deur die kliënt aangebied; Die klinici sê: "As dit jou pla, doen dit nie," en die verloop van die behandeling word afgesluit. As, soos die Target Article suggereer, baie sulke selfverneemte verslaafdes wat godsdienstig is, in hierdie kategorie val, is dit goeie nuus. 'N eenvoudige een of twee sin herinnering dat die beste manier om nie sleg te voel oor 'n gedrag is om te verhoed dat dit voldoende moet wees. Soos met alle vermaaklikheidsmedia, is die gebruik van pornografie onnodig vir funksionele lewe, en hierdie kategorie gebruikers is in totale beheer van hul gedrag ten spyte van hul godsdiens-geïnduseerde seksgevoel. Gevolglik behoort die behandeling nie besonder ingewikkeld te wees nie.

Metodes?

Drie metodologiese voorstelle het ontstaan ​​tydens die lees van die Doelartikel. Eerstens het verskeie van die studies wat die meta-analise behels, gebruik gemaak van assesserings van die gebruiksfrekwensie van pornografie. Terwyl maatstafies vir gebruik van enkel-pornografie konvergente en voorspellende geldigheid in veelvuldige deursnitstudies en betroubaarheid van toetstoetse in veelvuldige lengtestudies getoon het, kan die effekgroottes wat hulle produseer, effens verswak word van die waardes wat moontlik gegenereer is as daar meerdere artikels was. maatreëls gebruik. Met ander woorde, daar is 'n moontlikheid dat die meta-analitiese resultate die ware sterkte van die verband tussen die frekwensie van pornografie-gebruik en self-waargenome verslawing 'n bietjie kan onderskat (Wright, Tokunaga, Kraus, & Klann, 2017). In die tweede plek, hoewel die patroon van die resultate daarop dui dat deelnemers hul eie gebruik van pornografie oorweeg wanneer hulle vrae beantwoord wat verband hou met hul morele afkeur van pornografie, moet dit eksplisiet in vraelyste vermeld word wat hierdie vrae voorafgaan. Dit is moontlik dat deelnemers aan ander se pornografie meer dink as hul eie wanneer hulle vrae beantwoord soos "Ek glo dat pornografie aanlyn moreel verkeerd is." As mense hul eie pornografieverbruik rasionaliseer, maar ander se gebruik veroordeel, kan dit problematies wees (Rojas, Shah en Faber, 1996). Derdens moet ons onthou dat baie mense in herhaling aan die frase "een keer 'n verslaafde, altyd 'n verslaafde" (Louie, 2016). Persone in formele herstel en persone wat nie formele herstel het nie en wat met hierdie mantra geleer het en hulle geïdentifiseer het, sal bevestigend antwoord op vrae soos "Ek glo dat ek verslaaf is aan internetpornografie", alhoewel hul werklike pornografie gebruik afgeneem het. Gegewe dit, sowel as die feit dat die meeste verslawingsmodelle die gevolge beklemtoon en meer beheer as die gedragsfrekwensie, is dit miskien nie verbasend dat self-waargenome verslawing tans nie die gebruiksfrekwensie van pornografie later betroubaar voorspel nie (Grubbs, Wilt, Exline, & Pargament, 2018).

Gevolgtrekking

Die PPMI-model is 'n intrigeende en belangrike sintese van konsepte en navorsing oor godsdienstigheid, morele incongruence, pornografiegebruik en selfverneemte verslawing. My doelwitte vir hierdie kommentaar was om die opstellers van die model vir hul harde werk en vindingrykheid te beloof en om moontlike idees vir toekomstige teoretisering en navorsing te bied. Die toenemend algemene selfidentifikasie as 'n pornografieverslaafde, tesame met die voortgesette meningsverskil tussen navorsers en professionele persone oor hoe om sulke individue te klassifiseer en te help, vereis dat verenigende werk op hierdie gebied steeds 'n hoë prioriteit sal wees.

Verwysings

 1. Anonieme Alkoholiste. (2018). Is AA vir jou? Ontvang vanaf www.aa.org.
 2. Amerikaanse Psigiatriese Vereniging. (2016). Wat is dobbelstoornis? Ontvang vanaf www.psychiatry.org/patients-families/gambling-disorder/what-is-gambling-disorder.
 3. Arterburn, S., Stoeker, F., & Yorkey, M. (2009). Elke man se stryd: Oorwinning van die oorlog op seksuele versoeking, een oorwinning op 'n slag. Colorado Springs, CO: WaterBrook Press.Google Scholar
 4. Carnes, PJ, Delmonico, DL, & Griffin, E. (2009). In die skaduwees van die net: Breek vry van kompulsiewe aanlyn seksuele gedrag. Center City, MN: Hazelden.Google Scholar
 5. Cooper, A., Delmonico, DL, & Burg, R. (2000). Cybersex-gebruikers, misbruikers en dwangmense: nuwe bevindings en implikasies. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 7, 5-29.  https://doi.org/10.1080/1072016000.8400205.CrossRefGoogle Scholar
 6. Dallas, J. (2009). 5 stappe om gratis van pornografie te breek. Eugene, OF: Harvest House Uitgewers.Google Scholar
 7. Foubert, JD (2017). Hoe pornografie benadeel. Bloomington, IN: Life Rich.Google Scholar
 8. Grubbs, JB, Exline, JJ, Pargament, KI, Hook, JN, & Carlisle, RD (2015). Oortreding as verslawing: Godsdienstigheid en morele afkeur as voorspellers van vermeende verslawing aan pornografie. Argiewe van seksuele gedrag, 44, 125-136.  https://doi.org/10.1007/s10508-013-0257-z.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Grubbs, JB, Perry, SL, Wilt, JA, & Reid, RC (2018). Pornografieprobleme as gevolg van morele inkongruensie: 'n integrerende model met 'n sistematiese oorsig en meta-analise. Argiewe van seksuele gedrag.  https://doi.org/10.1007/s10508-018-1248-x.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Grubbs, JB, Wilt, JA, Exline, JJ, & Pargament, KI (2018). Voorspel die gebruik van pornografie met verloop van tyd: Is 'verslawing' wat self gerapporteer is, belangrik? Verslawende Gedrag, 82, 57-64.  https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.02.028.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Hald, GM, Seaman, C., & Linz, D. (2014). Seksualiteit en pornografie. In DL Tolman & LM Diamond (red.), APA handboek van seksualiteit en sielkunde (pp. 3-35). Washington DC: Amerikaanse Sielkundige Vereniging.Google Scholar
 12. Lancer, D. (2017). Wanneer iemand wat jy liefhet, is 'n alkoholis of verslaafde. Ontvang vanaf www.psychologytoday.com.
 13. Li, NP, van Vugt, M., & Colarelli, SM (2018). Die hipotese van evolusionêre wanverhouding: Implikasies vir sielkundige wetenskap. Huidige aanwysings in Sielkundige Wetenskap, 27, 38-44.  https://doi.org/10.1177/0963721417731378.CrossRefGoogle Scholar
 14. Linz, D., & Malamuth, NM (1993). Pornografie. Newbury Park, CA: Sage.CrossRefGoogle Scholar
 15. Louie, S. (2016). Een keer 'n verslaafde, altyd 'n verslaafde. Ontvang vanaf www.psychologytoday.com.
 16. Paul, P. (2007). Pornified: Hoe pornografie ons lewens, ons verhoudings en ons gesinne transformeer. New York: Uilboeke.Google Scholar
 17. Reid, RC, Carpenter, BN, Hook, JN, Garos, S., Manning, JC, Gilliland, R., & Fong, T. (2012). Verslag van bevindings in 'n DSM-5-veldproef vir hiperseksuele versteuring. Tydskrif van Seksuele Geneeskunde, 9, 2868-2877.  https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2012.02936.x.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Rojas, H., Shah, DV, & Faber, RJ (1996). Vir die beswil van ander: sensuur en die derdepersoon-effek. Internasionale Tydskrif van Openbare Meningsnavorsing, 8, 163-186.  https://doi.org/10.1093/ijpor/8.2.163.CrossRefGoogle Scholar
 19. Schneider, JP, & Weiss, R. (2001). Cybersex blootgestel: Eenvoudige fantasie of obsessie? Center City, MN: Hazelden.Google Scholar
 20. Spinella, M. (2003). Evolusionêre mismatch, neurale beloningsbane, en patologiese dobbelary. International Journal of Neuroscience, 113, 503-512.  https://doi.org/10.1080/00207450390162254.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Twohig, MP, & Crosby, JM (2010). Aanvaarding en toewydingsterapie as 'n behandeling vir problematiese internetpornografie-kyk. Gedragsterapie, 41, 285-295.  https://doi.org/10.1016/j.beth.2009.06.002.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Weinberg, MS, Williams, CJ, Kleiner, S., & Irizarry, Y. (2010). Pornografie, normalisering en bemagtiging. Argiewe van seksuele gedrag, 39, 1389-1401.  https://doi.org/10.1007/s10508-009-9592-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Weiss, R. (2015). Seksverslawing: Verstaan ​​die rol van ontkenning. Ontvang vanaf www.addiction.com.
 24. Wereld gesondheids Organisasie. (2018). Gokstoornis. Ontvang vanaf http://www.who.int/features/qa/gaming-disorder/en/.
 25. Wright, PJ (2010). Seksuele kompulsiwiteit en 12-stap portuur en borg ondersteunende kommunikasie: 'n Oorkoepelende paneelanalise. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 17, 154-169.  https://doi.org/10.1080/10720161003796123.CrossRefGoogle Scholar
 26. Wright, PJ (2011). Kommunikatiewe dinamika en herstel van seksuele verslawing: 'n Onbestaanbare koestering as kontroleorie-analise. Kommunikasie Kwartaalliks, 59, 395-414.  https://doi.org/10.1080/01463373.2011.597284.CrossRefGoogle Scholar
 27. Wright, PJ (2018). Seks onderwys, publieke opinie en pornografie: 'n Voorwaardelike proses analise. Joernaal van Gesondheidskommunikasie, 23, 495-502.  https://doi.org/10.1080/10810730.2018.1472316.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Wright, PJ, Bae, S., & Funk, M. (2013). Amerikaanse vroue en pornografie deur vier dekades: blootstelling, houdings, gedrag, individuele verskille. Argiewe van seksuele gedrag, 42, 1131-1144.  https://doi.org/10.1007/s10508-013-0116-y.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 29. Wright, PJ, & McKinley, CJ (2010). Dienste en inligting vir seksueel-kompulsiewe studente op webwerwe vir universiteitsberadingsentrums: Resultate uit 'n nasionale steekproef. Joernaal van Gesondheidskommunikasie, 15, 665-678.  https://doi.org/10.1080/10810730.2010.499596.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 30. Wright, PJ, Sun, C., & Steffen, N. (2018). Pornografieverbruik, persepsie van pornografie as seksuele inligting, en kondoomgebruik in Duitsland. Tydskrif van Geslags- en Huweliksterapie.  https://doi.org/10.1080/0092623X.2018.1462278.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 31. Wright, PJ, Tokunaga, RS, Kraus, A., & Klann, E. (2017). Verbruik en tevredenheid van pornografie: 'n meta-analise. Menslike Kommunikasie Navorsing, 43, 315-343.  https://doi.org/10.1111/hcre.12108.CrossRefGoogle Scholar
 32. Jong, KS (2008). Internet seksverslawing: Risikofaktore, stadiums van ontwikkeling en behandeling. Amerikaanse Gedragswetenskaplike, 52, 21-37.  https://doi.org/10.1177/0002764208321339.CrossRefGoogle Scholar