"Neurale korrelasies van seksuele reaksie by individue met en sonder kompulsiewe seksuele gedrag" (2014): uittreksel van Steele et al., 2013

Skakel na oorspronklike studie - "Neurale korrelasies van seksuele reaksie by individue met en sonder dwang seksuele gedrag" (2014)

Opmerking - talle ander portuurbeoordeelde artikels stem saam dat Steele et al., 2013 die pornverslawing-model ondersteun: Portuurbeoordeelde kritiek van Steele et al., 2013

Uittreksel kritiek Steele et al., 2013 (citasie 25 is Steele et al.)


Ons bevindings dui op dACC-aktiwiteit weerspieël die rol van seksuele begeerte, wat ooreenkomste kan hê met 'n studie op die P300 in CSB-vakke wat met verlenging verband hou [25]. Ons toon verskille tussen die CSB-groep en gesonde vrywilligers, terwyl hierdie vorige studie nie 'n beheergroep gehad het nie. Die vergelyking van hierdie huidige studie met vorige publikasies in CSB wat op diffusie MRI en die P300 fokus, is moeilik gegee metodologiese verskille. Studies van die P300, 'n gebeurtenisverwante potensiaal wat gebruik word om aandagige vooroordeel in substansgebruiksversteurings te ondersoek, toon verhoogde maatreëls ten opsigte van die gebruik van nikotien [54], alkohol [55], en opiate [56], met maatreëls wat dikwels verband hou met drangindekse. Die P300 word ook algemeen bestudeer in substansgebruiksversteurings deur gebruik te maak van vreemdbolletake, waar lae waarskynlikheidsdoelwitte dikwels met hoë waarskynlikheid nie-teikens gemeng word. 'N Meta-analise het getoon dat substansgebruik-gestoorde vakke en hul onaangeraakde familielede P300-amplitude verlaag het in vergelyking met gesonde vrywilligers [57]. Hierdie bevindings dui daarop dat stowwe wat gebruik kan word, gekenmerk kan word deur die toewysing van aandagbronne aan taakrelevante kognitiewe inligting (nie-dwelm-teikens), met 'n verhoogde vooroordeel aan dwelmaanwysings. Die afname in P300-amplitude kan ook 'n endofenotipiese merker vir substansgebruiksversteurings wees. Studies van gebeurtenisverwante potensiaal wat fokus op die motivering-relevansie van kokaïen- en heroïenaanwysings, rapporteer verder abnormaliteite in die laat komponente van die ERP (> 300 millisekondes; laat positiewe potensiaal, LPP) in frontale streke, wat ook drang en aandagstoekenning kan weerspieël [58]-[60]. Die LPP word geglo om beide vroeë aandagskenking (400 tot 1000 msec) en later volgehoue ​​prosessering van motiverende beduidende stimuli te weerspieël. Vakke met kokaïengebruiksversteuring het vroeë LPP-maatreëls verhoog in vergelyking met gesonde vrywilligers wat 'n rol vir vroeë aandag gee aan gemotiveerde aandag, sowel as verswakte reaksies op aangename emosionele stimuli. Die laat LPP-maatreëls was egter nie wesenlik anders as dié in gesonde vrywilligers nie [61]. Die kragopwekkers van die P300-gebeurtenisverwante potensiaal vir teikenverwante antwoorde word geglo die pariëtale korteks en cingulaat te wees. [62]. Albei dACC-aktiwiteit in die huidige CSB-studie en P300-aktiwiteit wat in 'n vorige CSB-studie gerapporteer is, kan dus soortgelyke onderliggende prosesse van aanduiding bespeur. Net so, beide studies toon 'n verband tussen hierdie maatreëls met 'n groter begeerte. Hier stel ons voor dat dACC-aktiwiteit korreleer met begeerte, wat 'n indruk van drang kan weerspieël, maar nie korreleer met die smaak van 'n aansporing-versadigingsmodel van verslawings nie.