Seks ervaring verhoog Delta FosB in manlike en vroulike hamsters, maar fasiliteer seksgedrag slegs by vroue (2019)

Behav Neurosci. 2019 Mar 14. doi: 10.1037 / bne0000313.

Acaba L1, Sidibe D1, Thygesen J1, Van der Kloot H1, LE1.

Abstract

Gemotiveerde gedrag deel die algemene kenmerk van die aktivering van die mesolimbiese dopamienstelsel. Herhaalde ervaring met gemotiveerde gedrag kan langdurige strukturele veranderinge in die nucleus accumbens (NAc) veroorsaak. Die molekulêre meganismes onderliggend aan hierdie ondervinding-afhanklike plastisiteit in die NAc is goed beskryf as gevolg van ondervinding met dwelmmiddels. In die besonder is die transkripsiefaktor Delta FosB (ΔFosB) 'n sleutelreguleerder van geneesmiddelverwante neuroplastisiteit. Minder studies het die molekulêre meganismes onderliggend aan ondervinding-afhanklike plastisiteit in die NAc na aanleiding van natuurlik gemotiveerde gedrag ondersoek, maar vorige navorsing het getoon dat seksuele ervaring die ophoping van ΔFosB in die NAc van vroulike hamsters en manlike rotte verhoog.

Seksgedrag is uniek onder gemotiveerde gedrag deurdat die uitdrukking van die gedrag drasties wissel tussen mans en vroue van dieselfde spesie. Ten spyte hiervan is 'n kwantitatiewe vergelyking van ΔFosB na seksondervinding by mans en vroue van dieselfde spesie nog nooit uitgevoer nie. Ons het dus Western blotting gebruik om die hipotese te toets dat seksuele ervaring verhoog ΔFosB in beide manlike en vroulike Siriese hamsters na herhaalde seksuele ervaring. Ons het gevind dat seksuele ervaring aansienlik verhoog ΔFosB proteïen in manlike en vroulike Siriese hamsters. Verder het ΔFosB proteïenvlakke nie verskil tussen mans en vroue na seksondervinding nie. Interessant genoeg het herhaalde sekservaring net gelei tot verhoogde copulatoriese doeltreffendheid by vroulike hamsters; Manlike copulatoriese doeltreffendheid het nie met herhaalde ervaring verbeter nie. Saam toon hierdie data dat ΔFosB verhoog word na seksuele beloning in beide mans en vroue, maar kan ontkoppel word van gedragsplastisiteit by mans.

PMID: 30869949

DOI: 10.1037 / bne0000313