Effekte van akute tryptofaanuitputting in serotonienopname-inhibeerder-teruggee pasiënte met algemene angsversteuring (2010)

Psigofarmakologie (Berl). 2010 Feb;208(2):223-32. doi: 10.1007/s00213-009-1722-1.

Hood SD, Hince DA, Davies SJ, Argyropoulos S, Robinson H, Potokar J, Nutt DJ.

Abstract

AGTERGROND:

Serotonergiese antidepressante [selektiewe serotonien heropname inhibeerder (SSRI)] is eerste-lyn behandelings vir algemene angsversteuring (GAD); Dit is egter nie bekend of synaptiese serotonien (5-HT) beskikbaarheid belangrik is vir SSRI-effektiwiteit nie. Die huidige studie het die hipotese getoets dat tydelike vermindering in sentrale 5-HT-oordrag, deur middel van akute tryptofaan-uitputting (ATD), die terapeutiese effek van SSRI's in GAD-pasiënte sou keer.

METODES:

Twaalf pasiënte (ses mans) met GAD, wat 'n volgehoue ​​kliniese verbetering met SSRI-behandeling getoon het, het ATD ondergaan in 'n dubbelblinde, placebo-beheerde, binne-vakontwerp oor 2-dae, 1 week uitmekaar. Op die piek van uitputting het die deelnemers 7.5% CO2 en lug in willekeurige volgorde vir minstens 12 min elk ingeasem. Sielkundige reaksies is gemeet aan die hand van die Spielberger Staatsangsinventarisasie (STAI-S) en GAD-simptoom visuele analoogskaalse (VASs, bv. Bekommerd en gespanne) en Profiel van Mood State.

RESULTATE:

Die vrye verhouding triptofaan tot groot neutrale aminosuur (LNAA) het op die uitputtingsdag met 92% afgeneem en op die kontroledag met 2%. Ongeag die uitputtingstoestand, het 7.5% CO (2) inaseming STAI-S en GAD-verwante VAS-tellings (almal p <0.05) aansienlik verhoog in vergelyking met luginaseming. ATD het geen effek op enige van hierdie maatreëls gehad nie, ondanks die aansienlike vermindering in die vrye triptofaan / LNAA-verhouding.

GEVOLGTREKKINGS:

Alhoewel SSRI's effektief GAD behandel, dui die huidige resultate daarop dat die werkingsmeganisme anders is as wat gesien word in paniek, sosiale angs en post-traumatiese stresversteurings. Suksesvolle SSRI-behandeling van GAD kan langtermyn-reseptor veranderinge of veranderinge in ander neurotransmitterstelsels stroomaf van serotonien behels.