Uitdrukking en mede-ekspressie van serotonien- en dopamienvervoerders in sosiale angsversteuring: 'n multitracer positron emissie tomografie-studie (2020)

Abstract

Serotonien en dopamien is beduidend betrokke by die etiologie en behandeling van angsversteurings, maar positron-emissie-tomografie (PET) -studies wat die twee neuro-oordragstowwe by dieselfde individue ondersoek, ontbreek. Die doel van hierdie multitracer PET-studie was om die streeksuitdrukking en mede-ekspressie van die transporterproteïene vir serotonien (SERT) en dopamien (DAT) te evalueer by pasiënte met sosiale angsversteuring (SAD). Voxel-wyse bindingspotensiaal (BPND) vir SERT en DAT is bepaal in 27 pasiënte met SAD en 43 gesonde pasiënte met ouderdom en geslag, met behulp van die radioligande [11C] DASB (3-amino-4- (2-dimetylaminomethylfenylsulfanyl) -benzonitril) en [11C] PE2I (N- (3-jodopro-2E-enyl) -2beta-carbomethoxy-3beta- (4′-metylfenyl) nortropaan). Resultate het getoon dat SAD-pasiënte in transmissiestelsels hoër SERT-binding in die nucleus accumbens vertoon, terwyl die beskikbaarheid van DAT in die amygdala, hippocampus en putamen positief met die simptoom ernstigheid gekorreleer het. Op 'n ligter statistiese drempel, SERT en DAT BPND was ook hoër in ander striatale en limbiese streke by pasiënte, en het gekorreleer met die erns van die simptoom, terwyl geen breinstreek hoër binding in gesonde kontrole getoon het nie. Verder was SERT / DAT-mede-ekspressie beduidend hoër by SAD-pasiënte in die amygdala, nucleus accumbens, caudate, putamen en posterior ventrale thalamus, terwyl laer ko-ekspressie in die dorsomediale thalamus opgemerk is. Opvolglogistieke regressie-analise het bevestig dat die diagnose van die SAW beduidend voorspel is deur die statistiese interaksie tussen die beskikbaarheid van SERT en DAT in die amygdala, putamen en dorsomediale thalamus. Dus was SAD geassosieer met veral verhoogde uitdrukking en mede-ekspressie van die transporteerders vir serotonien en dopamien in vrees- en beloningsverwante breinstreke. Resulterende monoamien-disregulering kan die SAD-simptomatologie onderlê en kan 'n teiken vir behandeling wees.