(L) Is angsversteurings in u gedagtes - dopamien

Is angsversteurings al in gedagte?

Science Daily (Mei 12, 2008) - Met behulp van enkelfotonemissie-rekenaartomografie (SPECT) was navorsers in Nederland in staat om biochemiese verskille in die brein van individue met algemene sosiale angsversteuring (ook bekend as sosiale fobie) op te spoor, wat bewys lewer van 'n lang vermoed biologiese oorsaak vir die disfunksie.

Die studie vergelyk digthede van elemente van die serotonien- en dopamien-neurotransmitterstelsels in die brein van 12-mense wat met sosiale angsversteuring gediagnoseer is, maar wat nie medikasie geneem het om dit te behandel nie, en 'n kontrolegroep van 12 gesonde mense wat met seks en ouderdom ooreenstem.

Beide groepe is ingespuit met 'n radioaktiewe verbinding wat bind met elemente van die brein se serotonien- en dopamienstelsels. Nadat dit toegedien is, het die radiospoor funksionele veranderinge in hierdie stelsels aan die lig gebring deur die radioaktiewe binding in die talamus, middelbrein en pons (waarvan bekend is dat dit deur serotonien ingewerk word) en in die striatum (waarvan dopamien reageer) te meet. Die veranderde opnameaktiwiteit in hierdie streke het 'n groter vlak van versteurde funksie aangedui.

"Ons studie lewer direkte bewyse vir die betrokkenheid van die brein se dopaminerge stelsel by sosiale angsversteuring by pasiënte wat geen voorafgaande blootstelling aan medikasie gehad het nie., ”Het dr. Van der Wee, doktor, doktor, gesê by die departement psigiatrie en die Leiden Institute for Brain and Cognition by die Leiden University Medical Center, Leiden (en voorheen aan die Rudolf Magnus Institute of Neuroscience, University Medical Sentrum in Utrecht, Nederland). "Dit toon aan dat sosiale angs 'n liggaamlike, breinafhanklike komponent het."

Serotonien en dopamien (neurotransmitters, of stowwe wat verantwoordelik is vir die oordrag van seine van een neuron na 'n ander), handel oor reseptore in die brein. As die neurotransmitters buite balans is, kan boodskappe nie deeglik deur die brein kry nie. Dit kan die manier verander waarop die brein reageer op normale sosiale situasies wat tot angs lei.

Volgens van der Wee, wat ook neuro-beeldingstudies toon, is abnormaliteite in die glukose- en suurstofverbruik in die brein, wat ook dui op kousaliteit as 'n bykomende probleem. "Daar is bekend dat die meeste mense wat by hierdie vroeëre studies betrokke was, reeds aan die siekte ly, so ons weet nie of die abnormaliteite voor die aanvang van die siekte was nie," het hy gesê.

Op grond van vroeëre studies het sommige navorsers voorgestel dat sosiale angsversteuring die gevolg is van die wisselwerking tussen 'n genetiese of verworwe biologiese kwesbaarheid en omgewing. Meer onlangse navorsing het aangedui dat sosiale angsversteuring verband hou met 'n wanbalans van die neurotransmitter serotonien. Dit is die eerste keer dat die brein se dopaminerge stelsel direk ondersoek word.

"Alhoewel daar nog geen direkte gevolge vir die behandeling is as gevolg van hierdie studie nie, is dit nog 'n bewys dat biologiese afwykings getoon word, wat kan lei tot nuwe terapeutiese benaderings en insig in die oorsprong van die siekte," het dr. Van der Wee gesê. .

Volgens die Nasionale Instituut vir Geestesgesondheid raak sosiale angsversteuring ongeveer 15 miljoen Amerikaanse volwassenes en is die derde algemeenste geestesversteuring in die Verenigde State, na depressie en alkoholafhanklikheid. Die noodsaaklike kenmerk van die wanorde is die vrees om deur ander geëvalueer te word, met die verwagting dat so 'n assessering negatief en verleentheid sal wees. Dit is geneig om 'n kroniese en aanhoudende kursus te voer en lei dikwels tot die ontwikkeling van alkoholisme en depressie. Die wanorde word meestal in adolessensie of vroeë volwassenheid, maar dit kan enige tyd, insluitend kinderjare, voorkom.

Mede-outeurs van die studie sluit in J. Frederieke van Veen, Irene M. van Vliet, Herman G. Westenberg, Departement Psigiatrie; en Henk Stevens, Peter P. van Ryk, Departement Kerngeneeskunde, almal van die Rudolf Magnus Instituut vir Neurowetenschappen, Universitair Medies Sentrum Utrecht, Utrecht, Nederland.

________________________________________

Blaarverwysing:

1. NJ van der Wee, JF van Veen, H. Stevens, IM van Vliet, PP van Ryk, HG Westenberg. Verhoogde serotonien- en dopamien-vervoerder Binding in psigotropiese medisyne-naïewe pasiënte met algemene sosiale angsversteuring Aangebring deur 123I- - (4-Iodfenyl) -Tropane SPECT. Tydskrif vir Kerngeneeskunde, 2008; 49 (5): 757 DOI: 10.2967 / jnumed.107.045518