Lae Dopamien D2 Reseptor Binding Potential In Social Phobia (2000)

YBOP-opmerkings: Lae vlakke van dopamienreseptore (D2) hou verband met sosiale angsversteuring. Baie swaar porno-gebruikers ervaar sosiale angs. Sommige rapporteer 'n toename in sosiale angs na 'n porno-binge. Vir die meeste verbeter angsgevoelens ná onthouding - vir sommige kort, ander vir langer. Onthou dat oortollige stimulasie (verslawing) lei tot 'n verlaging van dopamien D2-reseptore. Opmerking: Ek sê nie dat pornografie alle gevalle van SAD veroorsaak nie.


2000 Mar;157(3):457-9.

Schneier FR, Liebowitz MR, Abi-Dargham A, Zea-Ponce Y, Lin SH, Laruelle M. Angststoornisskliniek en die Afdeling Brain Imaging, New York Staatspsigiatriese Instituut, New York 10032, VSA.

DOELWIT: Hierdie studie vergelyk dopamien D (2) reseptor bindingspotensiaal by pasiënte met sosiale fobie en gesonde vergelykingsvakke.

METODE: Dopamien D (2) reseptor bindingspotensiaal is geassesseer in 10-ongewensde vakke met algemene sosiale fobie en geen beduidende lewenslange psigiatriese comorbiditeit en 10 gesonde vergelykingsvakke wat ooreenstem met ouderdom en geslag. Bindingspotensiaal is in die striatum gemeet deur gebruik te maak van enkelfotonemissie-gerekenariseerde tomografie en konstante infusie van die D (2) -receptor radiotracer [(123) I] iodobenzamide ([(123) I] IBZM).

RESULTATE: Gemiddelde D (2) reseptor bindingspotensiaal was aansienlik laer in die vakke met sosiale fobie as in die vergelyking vakke. Binne die sosiale fobie-groep was daar 'n onbeduidende korrelasie van bindende potensiaal met die Liebowitz Sosiale Angsskaal-telling.

GEVOLGTREKKINGS: Algemene sosiale fobie kan geassosieer word met lae binding van [(123) I] IBZM tot D (2) reseptore in die striatum.

INTRO

Die algemene subtipe sosiale fobie, gekenmerk deur vrees en / of vermyding van die meeste sosiale situasies, is chronies (1), is oorerflik (2), en kan gedragseienskappe met ondergeskikte sosiale status in diere deel (3), maar die biologie van sosiale fobie is min bestudeer. Bewyse vir 'n assosiasie van sosiale fobie met subnormale oordrag in die dopamienstelsel sluit in behandelingsdoeltreffendheid vir monoamienoksidasemmers, maar nie trisikliese antidepressante (4), lae dopamien vervoerder digtheid in algemene sosiale fobie (5), lae CSF vlakke van homovanillien suur onder paniekversteuring pasiënte met comorbide sosiale fobie (6), 'n hoë koers van sosiale fobie onder pasiënte met Parkinson se siekte (7), en verhoogde sosiale fobie simptome tydens haloperidol behandeling van pasiënte met Tourette se sindroom (8).

In hierdie studie het ons dopamien D vergelyk2 reseptor bindingspotensiaal by pasiënte met algemene sosiale fobie en gesonde vergelykingsvakke.

METODE

Tien vakke met sosiale fobie is gewerf deur advertensie en kliniese verwysings; hul gemiddelde ouderdom was 32.5 jaar (SD = 10.4), en die groep het vyf mans en vyf vroue gehad. Alle vakke was fisies gesond soos bepaal deur volledige mediese evaluering, met geen huidige of lewenslange psigose, organiese geestesversteurings, hoof depressie, bipolêre versteuring, paniekversteuring, obsessiewe-kompulsiewe versteuring, posttraumatiese stresversteuring, eetversteurings, aandagstekorte hiperaktiwiteitsversteuring, substansie misbruik of afhanklikheid, skisotipale of borderline persoonlikheidsversteuring, of familiegeskiedenis van skisofrenie. Tien gesonde vergelykingsvakke, wat ooreenstem met ouderdom en geslag en met geen huidige of vorige geestesversteurings, is deur advertensies gewerf. Diagnose is bevestig deur gebruik te maak van die gestruktureerde kliniese onderhoud vir DSM-IV-aksie I-afwykings (9).

Al die vakke was vir minstens 'n jaar vry van psigotropiese medikasie, en 'n dwelmskerm is voor die skandering uitgevoer. Na volledige beskrywing van die studie aan die vakke, is skriftelike ingeligte toestemming verkry.

Die Liebowitz Sosiale Angs Skaal (10) is gebruik om die erns van sosiale fobie te meet. D2 reseptor bindingspotensiaal is gemeet deur die radiotracer te gebruik [123Ek] iodobenzamied ([123Ek] IBZM) met enkelfotonemissie gerekenariseerde tomografie, met behulp van die bolus plus konstante infusie metode, soos voorheen beskryf (11). 'N Standaard streek-van-belangprofiel van konstante grootte en vorm is gebruik om die studies te analiseer. Regs en links stralingsstreke en oksipitale streke is op opgesomde beelde geplaas. Spesifieke binding is bereken as die verskil tussen striatale aktiwiteit en oksipitale aktiwiteit by ewewig. [123Ek] IBZM bindende potensiaal (in ml / g), wat ooreenstem met die produk van die vry reseptor digtheid (BMax, in nM of pikomole per gram breinweefsel) en affiniteit (1 / KD, in 1 / nM of milliliter plasma per pikomool van [123Ek] IBZM, is bereken as die verhouding van striatale spesifieke binding (in mikrokurieë per gram breinweefsel) tot gestadigde vrye ongemetaboliseerde plasma-spierkonsentrasie (in mikrokuries per milliliter plasma) (12).

Die vergelykings van die groep het twee-tailed unpaired t toetse gebruik met 'n alfa van 0.05. Bindingspotensiaal was verwant aan kliniese erns met behulp van rang-getransformeerde data (Spearman rangkorrelasie).

RESULTATE

Daar was geen beduidende groepsverskille in ouderdom, geslag, ras, opvoeding, huwelikstatus of handigheid nie.

Daar was 'n beduidende verskil in [123Ek] IBZM bindende potensiaal tussen groepe (t = 2.6, df = 18, p = 0.02), met laer bindingspotensiaal by die pasiënte met algemene sosiale fobie (gemiddeld = 93.6 ml / g, SD = 29.8) as in die vergelykende vakke gemiddelde = 133.5 ml / g, SD = 38.2) (F1). Binne die sosiale fobie-groep was daar 'n onbeduidende negatiewe korrelasie van bindende potensiaal met die totale telling op die Liebowitz Sosiale Angsskaal (rs= -0.59, N = 10, p = 0.07).

BESPREKING

Hierdie bevindinge dui daarop dat veralgemeende sosiale fobie met lae D geassosieer kan word2 reseptor bindingspotensiaal in die striatum. Laag D2 reseptor bindingspotensiaal sal in ooreenstemming wees met die bevindings van lae dopamien-stelselaktiwiteit in sosiale fobie.

Hierdie studie word beperk deur die klein aantal vakke. Aangesien slegs een hoëspesifieke aktiwiteit eksperiment met elke vak uitgevoer is, D2 reseptor digtheid en affiniteit kon nie gemeet word nie.

Die bevindinge blyk parallel te wees aan dié van diere studies van ondergeskikte sosiale status, wat voorgestel is om gedragseienskappe met menslike sosiale fobie te deel. (3). Byvoorbeeld, 'n onlangse positron-emissie-tomografie studie van vroulike cynomolgus ape (13) het laer striatal D gewys2 bindend in ondergeskiktes, soortgelyk aan ons bevinding in algemene sosiale fobie. Diere van ondergeskikte sosiale status kan 'n nuttige model wees vir die begrip van die breinfunksie onderliggend aan menslike sosiale fobie.

Laag D2 reseptor binding blyk ten minste gedeeltelik spesifiek vir sosiale fobie, eerder as om 'n nonspecifieke korrelaat van stres of geestesversteuring te verteenwoordig. D2 bindend is nie gevind dat dit laag in skisofrenie is nie (14) of groot depressie (15). Daar word gerapporteer dat dit lae in substansmisbruikstoornisse is (16), wat dikwels saam met sosiale fobie kan wees (17).

Hierdie data dui daarop dat lae D2 reseptor bindende potensiaal kan geassosieer word met sosiale fobie. Saam met resultate van ander sentrums, voeg hierdie data by die groeiende bewyse dat D2 reseptor funksie moduleer sosiale gedrag in die mens.

Ontvang Feb. 23, 1999; hersienings ontvang Julie 13 en Aug. 27, 1999; aanvaar Sept. 2, 1999. Van die Angsversteuringskliniek en die Breinbeeldafdeling, New York State Psychiatric Institute; en die Departement Psigiatrie, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York. Geen herdrukke is beskikbaar nie. Adres korrespondensie aan Dr Schneier, Angs Disorders Clinic, Eenheid 69, New York Staatspsigiatriese Instituut, 1051 Riverside Dr, New York, NY 10032; [e-pos beskerm] (E-pos). Ondersteun deur toekennings van die Sycamore Foundation en van Solvay Pharmaceuticals en deur NIMH Independent Scientist-toekenning MH-01603 aan dr. Laruelle. Die skrywers bedank Kathy Rivera, Tami Edwards, Janine Rodenhiser, Ph.D., Suehee Chung, Mali Pratap, Ted Pozniakoff, Richard Weiss, Dan Schneider en Analea Arevalo vir tegniese hulp.

FIGUUR 1.

Dopamien D2 Reseptor bindende potensiaal by pasiënte met algemene sosiale fobie en gesonde vergelyking onderwerpe

Verwysings

Chartier MJ, Hazen AL, Stein MB: Leeftydpatrone van sosiale fobie: 'n terugwerkende studie van die verloop van sosiale fobie in 'n nie-kliniese bevolking. Depress Angst 1998; 7: 113-121

[PubMed]

[CrossRef][PubMed][CrossRef]

2 +

Kendler KS, Neale MC, Kessler RC, Heath AC, Eaves LJ: Die genetiese epidemiologie van fobies in vroue: die interverwantskappe van agorafobie, sosiale fobie, situasionele fobie en eenvoudige fobie. Arch Gen Psychiatry 1992; 49: 273-281

[PubMed][PubMed]

3 +

Ohman A: Bekyk die dier en vrees die gesig: dierlike en sosiale vrese as prototipes vir evolusionêre ontledings van emosie. Psigofisiol 1986; 23: 123-145

[CrossRef][CrossRef]

4 +

Liebowitz MR, Campeas R, Hollander E: Moontlike dopamien-disregulasie in sosiale fobie en atipiese depressie. Psigiatrie Res 1987; 22: 89-90

[PubMed]

[CrossRef][PubMed][CrossRef]

5 +

Tiihonen J, Kuikka J, Bergstr�, Lepola U, Koponen H, Leinonen E: Dopamien heropname-digtheid by pasiënte met sosiale fobie. Is J Psigiatrie 1997; 154: 239-242

[PubMed][PubMed]

6 +

Johnson MR, Lydiard RB, Zealberg JJ, Fossey MD, Ballenger JC: Plasma en CSF vlakke in paniek pasiënte met comorbide sosiale fobie. Biol Psigiatrie 1994; 36: 426-427

7 +

Stein MB, Heuser IJ, Juncos JL, Uhde TW: Angsversteurings by pasiënte met Parkinson se siekte. Is J Psigiatrie 1990; 147: 217-220

[PubMed][PubMed]

8 +

Mikkelsen EJ, Detlor J, Cohen DJ: Skool vermyding en sosiale fobie veroorsaak deur haloperidol by pasiënte met Tourette se siekte. Is J Psigiatrie1981; 138: 1572-1576

9 +

Eerste MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JBW: Gestruktureerde Kliniese Onderhoud vir DSM-IV-as I-afwykings, Patient Edition (SCID-P), weergawe 2. New York, New York Staatspsigiatriese Instituut, Biometrie Navorsing, 1994

10 +

Heimberg RG, Horner KJ, Juster HR, Safren SA, Brown EJ, Schneier FR, Liebowitz MR: Psigometriese eienskappe van die Liebowitz Sosiale Angs Skaal. Psychol Med 1999; 29: 199-212

[PubMed]

[CrossRef][PubMed][CrossRef]

11 +

Laruelle M, Abi-Dargham A, Van Dyck CH, Rosenblatt W, Zea-Ponce Y, Zoghbi SS, Baldwin RM, Charney DS, Hoffer PB, Kung HF, Innis RB: SPECT beeldvorming van dopamien vrystelling na amfetamien uitdaging. J Nucl Med1995; 36: 1182-1190

12 +

Laruelle M, Abi-Dargham A, Al-Tikriti MS, Baldwin RM, Zea-Ponce Y, Zoghbi SS, Charney DS, Hoffer PB, Innis RB: SPECT kwantifisering van [123Ek] iomazenil bindend aan bensodiasepienreseptore in nie-menslike primate, II: ewewigsanalise van konstante infusie-eksperimente en korrelasie met in vitro parameters. J Cereb Bloedvloeistof Metab 1994; 14: 453-465

[PubMed]

[CrossRef][PubMed][CrossRef]

13 +

Grant KA, Shively CA, Nader MA, Ehrenkaufer RL, Lyn SW, Morton TE, Gage HD, Mach RH: Uitwerking van sosiale status op striatale DA D2-receptorbindingseienskappe in cynomolgus ape wat met positronemissie-tomografie beoordeel word. Synapse 1998; 29: 80-83

[PubMed]

[CrossRef][PubMed][CrossRef]

14 +

Laruelle M: ​​Imaging dopamien oordrag in skisofrenie: 'n oorsig en meta-analise. QJ Nucl Med 1998; 42: 211-221

[PubMed][PubMed]

15 +

Shah PJ, Ogilvie AD, Goodwin GM, Ebmeier KP: Kliniese en psigometriese korrelate van dopamien D2 binding in depressie. Psychol Med1997; 27: 1247-1256

16 +

Hietala J, Wes C, Syvalahti E, Nagren K, Lehikoinen P, Sonninen P, Ruotsalainen U: Striatal D2 dopamienreseptor bindings eienskappe in vivo by pasiënte met alkoholafhanklikheid. Psigofarmakologie (Berl) 1994; 116: 285-290

[PubMed]

[CrossRef][PubMed][CrossRef]

17 +

Schneier FR, Martin LY, Liebowitz MR, Gorman JM, Klein DF, Fyer AJ: Alkoholmisbruik en sosiale fobie. J Angs Disord 1989; 3: 15-23

[CrossRef][CrossRef]

Kopiereg © 2012 American Psychiatric Association