Algemene en duidelike netwerke onderliggend aan beloning valens en verwerkingsfases: 'n Meta-analise van funksionele neuroimaging studies (2011))

Gepubliseer in finale geredigeerde vorm as:

PMCID: PMC3395003

NIHMSID: NIHMS261816

Die uitgewery se finale geredigeerde weergawe van hierdie artikel is beskikbaar by Neurosci Biobehav Ds

Sien ander artikels in PMC dat noem die gepubliseerde artikel.

Spring na:

Abstract

Om die beloningskringe in die brein beter te verstaan, het ons die aktiveringswaarskynlikheidsberaming (ALE) en parametriese voxelgebaseerde meta-ontledings (PVM) op 142 neuroimaging studies uitgevoer wat ondersoek na breinaktivering in beloningsverwante take by gesonde volwassenes ondersoek het. Ons het verskeie kernbreinareas waargeneem, wat deelgeneem het aan beloningsverwante besluitneming, insluitende die nucleus accumbens (NAcc), caudate, putamen, thalamus, orbitofrontale korteks (OFC), bilaterale anterior insula, anterior (ACC) en posterior (PCC) cingulêre korteks , sowel as kognitiewe beheerstreke in die inferior parietale lobule en prefrontale korteks (PFC). Die NAcc is algemeen geaktiveer deur beide positiewe en negatiewe belonings oor verskillende stadiums van beloningverwerking (bv. Afwagting, uitkoms en evaluering). Daarbenewens het die mediale OFC en PCC gereageer op positiewe belonings, terwyl die ACC, bilaterale anterior insula en laterale PFC selektief op negatiewe belonings gereageer het. Beloning afwagting het die ACC, bilaterale anterior insula en breinstam geaktiveer, terwyl die uitkoms van die beloning die NAcc, mediale OFC en amygdala meer beduidend geaktiveer het. Neurobiologiese teorieë van beloningsverwante besluitneming moet dus in berekening gebring word en met mekaar verband hou met voorstellings van beloningswaardasie en valensevaluering.

sleutelwoorde: meta-analise, beloning, nucleus accumbens, orbitofrontale korteks, anterior cingulêre korteks, anterior insula

1. Inleiding

Mense kry elke dag talle beloningsverwante besluitnemingsgeleenthede. Ons fisiese, geestelike en sosio-ekonomiese welsyn hang krities af van die gevolge van die keuses wat ons maak. Dit is dus belangrik om te verstaan ​​wat onderliggend is aan die normale funksionering van beloningsverwante besluitneming. Die bestudering van die normale funksionering van beloningsverwante besluitneming help ons ook om die verskillende gedrags- en verstandelike afwykings wat ontstaan ​​wanneer hierdie funksie ontwrig word, beter te verstaan, soos depressie (Drevets, 2001), dwelmmisbruik (Bechara, 2005; Garavan en Stout, 2005; Volkow et al., 2003), en eetversteurings (Kringelbach et al., 2003; Volkow and Wise, 2005).

Funksionele neuroimaging navorsing oor beloning het 'n vinnig groeiende veld geword. Ons het 'n groot oplewing van neuroimaging navorsing op hierdie gebied waargeneem, met dosyne relevante artikels wat elke maand in die PubMed-databasis verskyn. Aan die een kant is dit opwindend omdat die toenemende resultate die belangrikste is om gedrags- en neurale meganismes van beloningsverwante besluitneming te formaliseer (Fellows, 2004; Trepel et al., 2005). Aan die ander kant maak die heterogeniteit van die resultate in kombinasie met die af en toe opponerende patrone dit moeilik om 'n duidelike beeld van die beloningskringwerk in die menslike brein te verkry. Die mengsel van resultate is deels te wyte aan verskeie eksperimentele paradigmas wat ontwikkel is deur verskeie navorsingsgroepe wat daarop gemik was om verskillende aspekte van beloningsverwante besluitneming aan te spreek, soos die onderskeid tussen beloningverwagting en uitkoms (Breiter et al., 2001; Knutson et al., 2001b; McClure et al., 2003; Rogers et al., 2004), waardasie van positiewe en negatiewe belonings (Liu et al., 2007; Nieuwenhuis et al., 2005; O'Doherty et al., 2003a; O'Doherty et al., 2001; Ullsperger en von Cramon, 2003), en die beoordeling van risiko (Bach et al., 2009; d'Acremont en Bossaerts, 2008; Hsu et al., 2009; Huettel, 2006).

Daarom is dit noodsaaklik om bestaande studies saam te voeg en die kernbeloningsnetwerke in die menslike brein te ondersoek, vanuit beide datagedrewe en teoriegedrewe benaderings om die samehang en onderskeid van verskillende aspekte van beloningsverwante besluitneming te toets. Om hierdie doel te bereik, het ons twee koördinaatgebaseerde meta-analise (CBMA) metodes gebruik (vergelyk)Salimi-Khorshidi et al., 2009), aktiveringswaarskynlikheidsberaming (ALE) (Laird et al., 2005; Turkeltaub et al., 2002) en parametriese voxel-gebaseerde meta-analise (PVM) (Costafreda et al., 2009), ten einde die ooreenstemming oor 'n groot aantal neuroimaging studies oor beloningsverwante besluitneming te openbaar. Ons het verwag dat die ventrale striatum en orbitofrontale korteks (OFC), twee groot dopaminerge projeksiegebiede wat met beloningverwerking geassosieer word, konsekwent geaktiveer sal word.

Daarbenewens het ons vanuit 'n teorie-gedrewe perspektief beoog om te onderskei of daar onderskeidings in die breinnetwerke bestaan ​​wat verantwoordelik is vir die verwerking van positiewe en negatiewe beloningsinligting. Dit is verkieslik betrokke by verskillende stadiums van beloningverwerking soos beloningvooruitsig, uitkoms monitering en besluitneming. Besluitneming behels kodering en voorstelling van die alternatiewe opsies en vergelyking van die waardes of nutsprogramme wat met hierdie opsies geassosieer word. Oor hierdie prosesse word besluitneming gewoonlik geaffilieer met positiewe of negatiewe valensie van óf die uitkomste of emosionele response na die keuses wat gemaak word. Positiewe beloning valensie verwys na die positiewe subjektiewe toestande wat ons ervaar (bv. Geluk of tevredenheid) wanneer die uitslag positief is (bv. 'N lotery wen) of beter as wat ons verwag (bv. Minder waarde verloor as geprojekteer). Negatiewe beloning valensie verwys na die negatiewe gevoelens wat ons deurgaan (bv. Frustrasie of spyt) wanneer die uitslag negatief is (bv. 'N dobbelary verloor) of erger as wat ons verwag (bv. Voorraadwaarde wat laer as geprojekteer word). Alhoewel vorige studies gepoog het om beloningnetwerke te onderskei wat sensitief is vir die verwerking van positiewe of negatiewe inligting (Kringelbach, 2005; Liu et al., 2007), sowel as diegene wat betrokke is by beloning afwagting of uitkoms (Knutson et al., 2003; Ramnani et al., 2004), empiriese resultate is gemeng. Ons het daarop gemik om konsekwente patrone te onttrek deur 'n groot aantal studies oor hierdie onderskeidings te versamel.

2. metodes

2.1 Literatuur soek en organisasie

2.1.1 Studie-identifikasie

Twee onafhanklike navorsers het 'n deeglike soektog gedoen oor die literatuur vir fMRI-studies wat beloningsbesluitneming in mense ondersoek. Die terme wat gebruik word om die aanlyn verwysingsindekseringsdiens PUBMED (deur Junie 2009) te soek, was "fMRI", "beloning" en "besluit" (deur die eerste navorser), "beloningsbesluitstaak", "fMRI" en "menslike "(Deur die tweede navorser). Hierdie aanvanklike soekresultate is saamgesmelt om 'n totaal van 182-artikels te lewer. Nog 'n 90-artikels is geïdentifiseer uit 'n verwysingsdatabasis van 'n derde navorser wat deur Junie 2009 opgehoopte is, met behulp van "beloning" en "MRI" as filterkriteria. Ons het ook die BrainMap-databasis deur Sleuth, met "beloningstaak" en "fMRI" as soekterme, deursoek en 59-artikels gevind. Al hierdie artikels is in 'n databasis saamgevoeg en oortollige inskrywings is uitgeskakel. Ons het toe verskeie uitsluitingskriteria toegepas om artikels wat nie direk met die huidige studie verband hou, verder uit te skakel nie. Hierdie kriteria is: 1) nie-eerstehandse empiriese studies (bv. Hersien artikels); 2) studies wat nie resultate in standaard stereotaktiese koördinaatruimte (of Talairach of Montreal Neurological Institute, MNI) gerapporteer het nie; 3) studies gebruik van take wat nie verband hou met beloning of waardegebaseerde besluitneming nie; 4) studies van strukturele brein ontledings (bv. Voxel-gebaseerde morfometrie of diffusie tensor beelding); 5) studies suiwer gebaseer op streek van belangstelling (ROI) analise (bv. Gebruik anatomiese maskers of koördinate van ander studies); 6) studies van spesiale bevolkings wie se breinfunksies afgewyk kan word van dié van normale gesonde volwassenes (bv. Kinders, veroudering volwassenes, of substansafhanklike individue), alhoewel koördinate wat in hierdie studies gerapporteer is vir die gesonde volwasse groep alleen ingesluit is. Veranderlikheid onder metodes waarvolgens vakke opdrag gegee is om besluite te neem tydens die take (dws verbale, nie-verbale knoppies) is aanvaar. Dit het gelei tot 142 artikels in die finale databasis (gelys in die Aanhangsel).

Tydens die data-ekstraksie stadium is studies dan gegroepeer deur verskillende ruimtelike normalisasie skemas volgens koördinaat transformasies geïmplementeer in die GingerALE toolbox (http://brainmap.org, Research Imaging Center van die Universiteit van Texas Health Science Center, San Antonio, Texas): gebruik FSL om MNI koördinate te rapporteer, met behulp van SPM MNI koördinate aan te meld, met ander programme om MNI koördinate te rapporteer, met behulp van Brett metodes om MNI koördinate in Talairach te omskep ruimte, met behulp van 'n Talairach inheemse sjabloon. Lyste van koördinate wat in Talairach-ruimte was, is in die MNI-ruimte omskep volgens hul oorspronklike normalisasiestelsels. Vir die Brett-Talairach-lys het ons die koördinate omskep in die MNI-ruimte met behulp van omgekeerde transformasie deur Brett (dws tal2mni) (Brett et al., 2002). Vir die inheemse Talairach-lys gebruik ons ​​BrainMap se Talairach-MNI transformasie (dws tal2icbm_other). 'N Meesterlys van alle studies is geskep deur alle koördinate in MNI-ruimte te kombineer ter voorbereiding van die ALE-meta-ontledings in GingerALE.

2.1.2 Eksperiment kategorisering

Om hipoteses te toets met betrekking tot die gemeenskaplike en duidelike beloningstoetse wat deur verskillende aspekte van beloningsverwante besluitneming gewerf word, het ons koördinate gekategoriseer volgens twee tipes klassifikasie: beloning valens en besluitnemingsfases. Ons het die term "eksperimente" gebruik wat deur die BrainMap databasis gebruik word om te verwys na individuele regressors of kontraste wat tipies in fMRI studies gerapporteer word. Vir beloning valensie het ons die eksperimente in positiewe en negatiewe belonings georganiseer. Vir besluitnemingsfases het ons die eksperimente geskei in beloningvooruitsig, uitkoms en evaluering. Koördinate in die meesterlys wat in hierdie kategorieë pas, is in sublyste geplaas; Diegene wat moeilik was om te interpreteer of nie duidelik gedefinieer nie, is weggelaat. Hier volg 'n paar voorbeelde wat in elk van hierdie kategorieë geplaas is.

Die volgende kontraste is geklassifiseer as die verwerking van positiewe belonings: dié in watter vakke geld of punte gewen het (Elliott et al., 2000) (beloning tydens suksesvolloop); vermy om geld of punte te verloor (Kim et al., 2006) (direkte vergelyking tussen vermyding van 'n afwykende uitkoms en beloningskwitansie); het die grootste van twee somme geld of punte gewen (Knutson et al., 2001a) (groot vs klein beloning afwagting); verloor die kleiner van twee somme geld of punte (Ernstig et al., 2005) (geen-wen $ 0.50> geen-wen $ 4); bemoedigende woorde of grafika op die skerm ontvang (Zalla et al., 2000) (verhoog vir "wen"); het soet smaak in hulle mond gekry (O'Doherty et al., 2002) (glukose> neutrale smaak); die keuse positief beoordeel (Liu et al., 2007) (reg> verkeerd), of enige ander positiewe beloning ontvang as gevolg van die suksesvolle voltooiing van die taak.

Eksperimente wat vir negatiewe belonings geklassifiseer is, het ingesluit diegene waarin vakke geld of punte verloor het (Elliott et al., 2000) (straf tydens die loop van mislukking); het nie geld of punte gewen nie (Ernstig et al., 2005) (ontevredenheid van nie-wen); het die kleiner van twee somme geld of punte gewen (Knutson et al., 2001a) ($ 1 teen $ 50 beloning); verloor die groter van twee somme geld of punte (Knutson et al., 2001a) (groot versus klein strafvoorspelling); negatief beoordeel die keuse (Liu et al., 2007) (verkeerd> reg); of enige ander negatiewe belonings ontvang soos die toediening van 'n bitter smaak in hul mond (O'Doherty et al., 2002) (sout> neutrale smaak) of ontmoedigende woorde of beelde (Zalla et al., 2000) (verhoog vir "verloor" en verminder vir "wen").

Beloningsvooruitsig is gedefinieer as die tydperk waarin die vak potensiële opsies oorweeg het voordat 'n besluit geneem is. Byvoorbeeld, om 'n verbintenis te plaas en te verwag om geld te wen op die weddenskap sal geklassifiseer word as afwagting (Cohen en Ranganath, 2005) (hoë risiko teen lae risiko besluit). Beloningsuitkoms / aflewering is geklassifiseer as die tydperk wanneer die onderwerp terugvoering ontvang het oor die gekose opsie, soos 'n skerm met die woorde "win x $" of "lose x $" (Bjork et al., 2004) (wins vs nie-winsuitkoms). Wanneer die terugvoering die vak se besluit en gedrag beïnvloed het in 'n daaropvolgende verhoor of as leersignaal gebruik is, is die kontras as beloningsevaluering geklassifiseer. Byvoorbeeld, 'n riskante besluit wat in die aanvanklike verhoor beloon word, kan 'n vak lei om 'n ander, moontlik groter risiko in die volgende verhoor te neem (Cohen en Ranganath, 2005) (laerrisiko-voordele gevolg deur hoërisiko teen lae-risiko-besluite). Verliesafkeer, die neiging vir mense om sterk te verkies om verliese te vermy om wins te verkry, is nog 'n voorbeeld van evaluering (Tom et al., 2007) (verhouding tussen lambda en neurale verliesafkeer).

2.2 Aktivering waarskynlikheid raming (ALE)

Die algoritme van ALE is gebaseer op (Eickhoff et al., 2009). ALE modelleer die aktiveringsfokusse as 3D-Gaussiese verspreidings gesentreer op die gerapporteerde koördinate, en bereken dan die oorvleueling van hierdie verspreidings oor verskillende eksperimente (ALE hanteer elke kontras in 'n studie as 'n aparte eksperiment). Die ruimtelike onsekerheid wat verband hou met aktiveringsfokusse word geskat met betrekking tot die aantal proefpersone in elke studie (dws 'n groter monster lewer meer betroubare aktiveringspatrone en lokalisering; daarom is die koördinate saamgevoeg met 'n strenger Gaussiese kern). Die sameloop van aktiveringspatrone oor eksperimente word bereken deur die vereniging van bogenoemde gemodelleerde aktiveringskaarte te neem. 'N Nulverdeling wat ALE-tellings voorstel wat gegenereer word deur willekeurige ruimtelike oorvleueling oor studies heen, word geskat deur permutasieprosedure. Uiteindelik word die ALE-kaart bereken uit die regte aktiveringskoördinate getoets aan die ALE-tellings van die nulverdeling, wat 'n statistiese kaart lewer wat die p-waardes van die ALE-tellings voorstel. Die nie-parametriese p-waardes word dan in z-tellings getransformeer en op 'n cluster-vlak reggestel p <0.05 gedrink.

Ses verskillende ALE-analises is uitgevoer met behulp van GingerALE 2.0 (Eickhoff et al., 2009), een vir die hoofontleding van alle studies, en een vir elk van die vyf sublyste wat breinaktivering kenmerk deur positiewe of negatiewe belonings sowel as afwagting, uitkoms en evaluering. Twee aftreksel-ALE-ontledings is uitgevoer met behulp van GingerALE 1.2 (Turkeltaub et al., 2002), een vir die kontras tussen positiewe en negatiewe belonings, en die ander vir die kontras tussen afwagting en uitkoms.

2.2.1 Hoofontleding van alle studies

Alle 142 studies is ingesluit in die hoofontleding, wat bestaan ​​uit 5214 foci van 655 eksperimente (kontraste). Ons gebruik die algoritme wat geïmplementeer word in GingerALE 2.0, wat die ALE modelleer gebaseer op die ruimtelike onsekerheid van elke fokus deur gebruik te maak van 'n skatting van die inter-vak en inter-eksperiment veranderlikheid. Die skatting is beperk deur 'n grys materiaasmasker en beraam die bogenoemde toevallige groepering met die eksperimente as 'n willekeurige effekfaktor, eerder as om 'n vaste-effekte-analise op foci te gebruik (Eickhoff et al., 2009). Die resulterende ALE-kaart is met behulp van die valse ontdekkingssnelheid (FDR) -metode met p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels van 2 × 2 × 2 mm (vir 'n totaal van 480 mm3) om te beskerm teen valse positiewe van veelvuldige vergelykings.

2.2.2 Individuele ontledings van sublyste

Vyf ander ALE-ontledings is ook uitgevoer op grond van die sublyste wat verskillende eksperimente in positiewe en negatiewe belonings kategoriseer, sowel as beloningskans, beloningslewering (uitkoms) en keuse-evaluering. Vir die positiewe beloningsanalise is 2167 foci van 283 eksperimente ingesluit. Die negatiewe beloning analise bestaan ​​uit 935 foci van 140 eksperimente. Die aantal foci wat ingesluit is in die ontledings vir afwagting, uitkoms en keuse-evaluering was onderskeidelik 1553 foci (185 eksperimente), 1977 (253) en 520 (97). Ons het dieselfde analise en drempelbenaderings toegepas soos ons gedoen het vir die hoofanalise hierbo.

2.2.3-aftrekontledings

Ons was ook geïnteresseerd om die breinareas te kontrasteer wat selektief of verkieslik geaktiveer is deur positiewe versus negatiewe belonings, en deur beloningafwagting versus beloningaflewering. GingerALE 1.2 is gebruik om hierdie twee ontledings uit te voer. ALE-kaarte is gladgemaak met 'n pit met 'n FWHM van 10 mm. 'N Permutasietoets van willekeurig verspreide fokuspunte met 10000 simulasies is uitgevoer om die statistiese beduidendheid van die ALE-kaarte te bepaal. Om te korrigeer vir veelvuldige vergelykings, is die resulterende ALE-kaarte met die FDR-metode met p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels gedrink.

2.3 Parametriese voxel-gebaseerde meta-analise (PVM)

Ons het ook dieselfde koördinaatlyste ontleed met behulp van 'n ander meta-analise-benadering, PVM. In teenstelling met die ALE-analise, wat verskillende kontras binne 'n studie as afsonderlike eksperimente behandel, spruit PVM-analise pole uit alle verskillende kontraste binne 'n studie en skep 'n enkele koördinaatkaart vir die spesifieke studie (Costafreda et al., 2009). Daarom is die ewekansige faktor in die PVM-analise die studies, in vergelyking met die individu eksperimente / kontraste in die ALE-analise. Dit verminder ook die skattingsvooroordeel wat veroorsaak word deur studies met veelvoudige kontraste wat soortgelyke aktiveringspatrone rapporteer. Soortgelyk aan die ALE-benadering het ons ses verskillende PVM ontledings uitgevoer met behulp van die algoritmes wat in R statistiese sagteware geïmplementeer is (http://www.R-project.org) uit 'n vorige studie (Costafreda et al., 2009), een vir die hoofontleding van alle studies en een vir elk van die vyf sublyste wat breinaktivering kenmerk deur verskillende aspekte van beloningverwerking. Twee addisionele PVM ontledings is uitgevoer met dieselfde kode basis om te vergelyk tussen positiewe en negatiewe belonings sowel as tussen beloning afwagting en uitkoms.

2.3.1 Hoofontleding van alle studies

MNI-koördinate (5214) van dieselfde 142 studies wat in die ALE-analise gebruik is, is omskep in 'n tekstabel, met elke studie geïdentifiseer deur 'n unieke studie-identifikasie-etiket. Berekeninge op die piekkaart was beperk in 'n masker in MNI-ruimte. Die piekkaart is eers met 'n eenvormige kern (ρ = 10 mm) glad gemaak om die opsommingskaart te genereer, wat die aantal studies voorstel wat oorvleuelende aktiveringspieke binne 'n omgewing van 10 mm omring. Vervolgens is PVM-analise met ewekansige effekte uitgevoer om die statistiese beduidendheid wat met elke voxel in die opsommingskaart geassosieer word, te skat. Die aantal studies in die opsommingskaart is omgeskakel in die persentasie studies wat ooreenstemmende aktivering gerapporteer het. Ons het dieselfde drempel as in ALE-analise gebruik om belangrike trosse vir die verhoudingskaart te identifiseer (met behulp van die FDR-metode met p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).

2.3.2 Individuele ontledings van sublyste

Vyf ander PVM-ontledings is op die sublyste gedoen vir positiewe en negatiewe belonings, asook beloning afwagting, uitkoms en evaluering. Die positiewe beloningsanalise het 2167 foci van 111-studies ingesluit, terwyl die negatiewe beloningsanalise 935 foci van 67-studies ingesluit het. Die aantal studies wat ingesluit is in die ontledings vir afwagting, uitkoms en keuse-evaluering, was onderskeidelik 1553 foci (65 studies), 1977 (86) en 520 (39). Ons het dieselfde analise en drempelbenaderings toegepas soos ons gedoen het vir die hoofanalise hierbo.

2.3.3 Vergelyking ontledings

Ons het ook twee PVM-ontledings gedoen om die aktiveringspatrone tussen positiewe en negatiewe belonings sowel as tussen beloningsverwagting en uitkoms te vergelyk. Twee piekaarte (bv. Een vir positief en die ander vir negatief) is eers met 'n eenvormige kern (ρ = 10 mm) glad gemaak om die opsommingskaarte te genereer, wat elk die aantal studies verteenwoordig met 'n oorvleuelende aktiveringspiek binne 'n omgewing van 10 mm radius. Hierdie twee opsommingskaarte is in 'n Fisher-toets aangegaan om die kansverhouding en statistiese betekenisvolheid van elke bydraende voxel binne die MNI-ruimtemasker te skat. Aangesien die Fisher-toets nie spesifiek ontwikkel is vir fMRI-data-analise nie en empiries minder sensitief is as die ander metodes, het ons 'n relatiewe sagte drempel toegepas vir die direkte vergelyking PVM-analise, met ongekorrigeerde p <0.01 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels (Xiong et al., 1995), om te regstel vir meervoudige vergelyking tipe I-fout.

3. Resultate

3.1 ALE resultate

Die allesomvattende analise van 142-studies het 'n beduidende aktivering van 'n groot groepering wat die bilaterale kern accumbens (NAcc), pallidum, anterior insula, laterale / mediale OFC, anterior cingulêre korteks (ACC), aanvullende motorarea (SMA), laterale prefrontale korteks (PFC), regter amygdala, linker hippokampus, thalamus en breinstammen (Figuur 1A). Ander kleiner trosse sluit in die regter middelste gyrus en linker middel / inferior frontale gyrus, bilaterale inferior / superior parietale lobule, en posterior cingulêre korteks (PCC) (Tabel 1).

Figuur 1 

Concordansie van breinaktivering vanuit die ALE-ontledings. A. Kernnetwerk geaktiveer deur alle kontraste / eksperimente. B. Oorplasing van breinareas wat afsonderlik betrokke is by positiewe teenoor negatiewe beloningverwerking. C. Overlay van breinareas individueel geaktiveer ...
Tabel 1 

Breinareas word gewoonlik geaktiveer deur alle studies uit die ALE-analise (FDR p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).

Positiewe belonings het 'n deelversameling van bogenoemde netwerke geaktiveer, insluitende die bilaterale pallidum, anterior insula, thalamus, breinstam, mediale OFC, ACC, SMA, PCC en ander voor- en pariëtale areas (Figuur 1B en Tabel 2, sien ook Aanvullende materiale - Figuur S1A). Negatiewe belonings het aktivering getoon in die bilaterale NAcc, Caudate, Pallidum, Anterior Insula, Amygdale, Thalamus, Breinstam, Rostral ACC, Dorsomediale PFC, laterale OFC, en regter middel- en inferior frontale gyrus (Figuur 1B en Tabel 2, sien ook Aanvullende materiale - Figuur S1B). Kontrasterende aktivering deur positiewe teenoor negatiewe belonings, het ons gevind dat positiewe belonings in groot mate die volgende gebiede aansienlik geaktiveer het: bilaterale NAcc, anterior insula, mediale OFC, hippokampus, left putamen en thalamus (Figuur 1D en Tabel 4). Geen het meer aktivering getoon deur negatiewe as positiewe belonings nie.

Tabel 2 

Breinareas geaktiveer deur positiewe of negatiewe belonings uit die ALE-analise (FDR p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).
Tabel 4 

Breinareas wat geaktiveer word deur positiewe en negatiewe voordele van die ALE-aftrekkingsanalise (FDR p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).

Verskillende beloningsverwerkingsfases het soortgelyke breinaktiwiteitspatrone in bogenoemde kernnetwerke gedeel, insluitende die bilaterale NAcc, anterior insula, thalamus, mediale OFC, ACC en dorsomediale PFCFiguur 1C en Tabel 3, sien ook Aanvullende materiale - figure S1C – E). Beloningsvooruitsig, in vergelyking met die uitkoms van die beloning, het groter aktivering in die bilaterale anterior insula, ACC, SMA, linker-inferior parietale lobule en middel-frontale gyrus (Figuur 1E en Tabel 5). Uitkoms voorkeuraktivering sluit in bilaterale NAcc, Caudate, Thalamus, en mediale / laterale OFC (Tabel 5).

Tabel 3 

Breinareas geaktiveer deur afwagting, uitkoms en evaluering van die ALE-analise (FDR p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).
Tabel 5 

Breinareas wat differensieel geaktiveer word deur afwagting en uitkoms van die ALE-aftrekkingsanalise (FDR p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).

3.2 PVM resultate

Die hoofontleding van 142-studies het beduidende aktivering in bilaterale NAcc, anterior insula, laterale / mediale OFC, ACC, PCC, inferior parietale lobule en middelfrontale Gyrus (Figuur 2A en Tabel 6).

Figuur 2 

Concordansie van breinaktivering vanuit die PVM-ontledings. A. Kernnetwerk geaktiveer deur alle kontraste / eksperimente. B. Oorplasing van breinareas wat afsonderlik betrokke is by positiewe teenoor negatiewe beloningverwerking. C. Overlay van breinareas individueel geaktiveer ...
Tabel 6 

Breinareas wat gewoonlik geaktiveer word deur alle studies uit die PVM-analise (FDR p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).

Positiewe belonings geaktiveer die bilaterale NAcc, pallidum, putamen, thalamus, mediale OFC, voorgenome cingulêre korteks, SMA en PCC (Figuur 2B en Tabel 7, sien ook Aanvullende materiale - Figuur S2A). Aktivering deur negatiewe belonings is gevind in die bilaterale NAcc en anterior insula, pallidum, ACC, SMA en middel / inferior frontale gyrus (Figuur 2B en Tabel 7, sien ook Aanvullende materiale - Figuur S2B). Direkte kontras tussen positiewe en negatiewe belonings het voorkeure geaktiveer deur positiewe belonings in die NAcc, pallidum, mediale OFC en PCC, en groter aktivering deur negatiewe belonings in ACC en middel / inferior frontale gyrus (Figuur 2D en Tabel 9).

Tabel 7 

Breinareas geaktiveer deur positiewe of negatiewe belonings uit die PVM-analise (FDR p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).
Tabel 9 

Breinareas wat geaktiveer word deur positiewe en negatiewe voordele uit die PVM Fisher-kansverhouding-analise (voxel p <0.01 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).

Verskillende beloningsverwerkingsfases het die NAcc en ACC ook geaktiveer terwyl hulle ander breinareas differensieel aangewend het, soos mediale OFC, anterior insula en amygdala (Figuur 2C en Tabel 8, sien ook Aanvullende materiale - Figuur S2C – E). Beloning afwagting, in vergelyking met die beloning uitkoms, het beduidende aktivering in die bilaterale anterior insula, thalamus, precentrale gyrus, en minderwaardige parietale lobule (Figuur 2E en Tabel 10). Geen breinarea het groter aktivering getoon as gevolg van beloninguitkoms in vergelyking met afwagting nie.

Tabel 8 

Breinareas geaktiveer deur afwagting, uitkoms en evaluering van die PVM-analise (FDR p <0.05 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).
Tabel 10 

Breinareas wat differensieel geaktiveer word deur afwagting en uitkoms van die PVM Fisher-kansverhouding-analise (voxel p <0.01 en 'n minimum groepgrootte van 60 voxels).

3.3 Vergelyking van ALE en PVM resultate

Die huidige studie het ook getoon dat hoewel die ALE- en PVM-metodes die koördinaatgebaseerde data anders behandel en afsonderlike skattingsalgoritmes behandel het, was die resultate vir 'n enkele koördinate van hierdie twee meta-analise benaderings baie soortgelyk en vergelykbaar (Syfers 1A-C en 2A-C, Tabel 11, sien ook Syfers S1 en S2 in die aanvullende materiaal). Die verbeterde ALE-algoritme geïmplementeer in GingerALE 2.0, deur ontwerp, behandel eksperimente (of kontraste) as die ewekansigeffekfaktor, wat die vooroordeel aansienlik verminder deur eksperimente wat meer loci versus diegene met minder loci rapporteer. Verskillende studies sluit egter verskillende eksperimente / kontraste in. Daarom kan die resultate van GingerALE 2.0 steeds beïnvloed word deur die vooroordeel wat meer weeg in die rigting van studies wat meer kontraste rapporteer, wat moontlik kruisstudie-ooreenstemming oorskat. Maar per keuse, kan gebruikers koördinate van verskillende kontraste kombineer sodat GingerALE 2.0 elke studie as 'n enkele eksperiment kan behandel. Dit is wat PVM implementeer, koördinate van alle kontraste in 'n studie in 'n enkele aktiveringskaart, wat alle studies ewe vergelyk om die oorskakeling van aktiverings oor skattings te skat.

Tabel 11 

Opsomming van ALE en PVM resultate op belangrike streke van belang.

In teenstelling hiermee het vergelyking van twee lyste van koördinate aansienlik verskil tussen ALE en PVM benaderings (Tabel 11), as gevolg van hul verskille in sensitiwiteit vir binne-studie en kruisstudie-konvergensie. Aangesien die verbeterde ALE-algoritme nie geïmplementeer is vir die subtraktiewe ALE-analise nie, gebruik ons ​​'n vorige weergawe, GingerALE 1.2, wat die koördinate as die willekeurige effekfaktor en eksperimente as die vaste-effekte-veranderlike behandel. Daarom kan verskille in beide die aantal koördinate en eksperimente in twee lyste die aftreksresultate beïnvloed. Die subtraktiewe ALE-analise bevoordeel die lys met meer eksperimente teen die ander met minder (Figuur 1D / E). Positiewe beloningstudies (2167 foci van 283 eksperimente) het duidelik oorheers oor negatiewe studies (935 foci van 140 eksperimente). Die verskil tussen beloningsvooruitsig (1553 foci van 185 eksperimente) en uitkoms (1977 foci van 253 eksperimente) was kleiner, maar kon ook die vooroordeel tot die uitkomsfase veroorsaak het. Aan die ander kant, die gebruik van die Fisher-toets om die kansverhouding te skat en voxels in een van die twee lyste deur PVM te gee, was minder sensitief in die opsporing van aktiveringsverskil tussen die twee lyste (Figuur 2D / E).

4. bespreking

Ons neem voortdurend besluite in ons alledaagse lewe. Sommige besluite behels geen oënskynlike positiewe of negatiewe waardes van die uitkomste nie, terwyl ander belangrike impak het op die valensie van die resultate en ons emosionele reaksies teenoor die keuses wat ons maak. Ons kan gelukkig en tevrede voel wanneer die uitkoms positief is of ons verwagting vervul is, of gefrustreerd voel wanneer die uitslag negatief of laer is as wat ons verwag het. Daarbenewens moet baie besluite geneem word sonder vooraf kennis van hul gevolge. Daarom moet ons voorspellings maak oor die toekomstige beloning, en evalueer die beloningswaarde en potensiële risiko om dit te verkry of gepenaliseer te word. Dit vereis dat ons die keuse wat ons maak gebaseer op die teenwoordigheid van voorspellingsfoute evalueer en hierdie seine gebruik om ons leer en toekomstige gedrag te rig. Baie neuroimaging studies het beloning-verwante besluitneming ondersoek. Aangesien die komplekse en heterogene sielkundige prosesse betrokke is by waardegebaseerde besluitneming, is dit egter nie 'n triviale taak om neurale netwerke te ondersoek wat verteenwoordiging en verwerking van beloningsverwante inligting onderskryf nie. Ons het 'n vinnige groei in die aantal empiriese studies op die gebied van die neuro-ekonomie waargeneem, maar tot dusver was dit moeilik om te sien hoe hierdie studies konvergeer het om die beloningskringe in die menslike brein duidelik te definieer. In die huidige meta-analise-studie het ons 'n samevatting getoon oor 'n groot aantal studies en onthul die algemene en duidelike patrone van breinaktivering deur verskillende aspekte van beloningverwerking. Op 'n data-gedrewe manier het ons gekombineer met alle koördinate van verskillende kontraste / eksperimente van 142-studies, en het ons 'n kernbeloningsnetwerk waargeneem wat bestaan ​​uit die NAcc, laterale / mediale OFC, ACC, anterior insula, dorsomediale PFC, sowel as die laterale frontoparietale areas. 'N onlangse meta-analise studie fokus op die risiko-assessering in besluitneming gerapporteer 'n soortgelyke beloning kringloop (Mohr et al., 2010). Daarbenewens het ons vanuit 'n teorie-gedrewe perspektief kontrasterende neurale netwerke wat betrokke was by positiewe en negatiewe valensie in afwagting en uitkomsstadiums van beloningsverwerking, en het duidelike neurale substrates onderliggend aan valensverwante assessering asook hul voorkeurbetrokkenheid in afwagting en uitkoms.

4.1 Kernbeloningsgebiede: NAcc en OFC

Die NAcc en OFC is al lankal beskou as die vernaamste spelers in beloningsverwerking omdat hulle die hoofprojeksiegebiede van twee afsonderlike dopaminerge weë, onderskeidelik die mesolimbiese en mesokortiese weë is. Dit bly egter onbekend hoe dopamienneurone die aktiwiteit in hierdie limbiese en kortikale gebiede kenmerkend moduleer. Vorige studies het probeer om die rolle van hierdie twee strukture te onderskei in terme van tydelike stadiums, wat die NAcc met beloningvooruitsig assosieer en die mediale OFC verband hou met die ontvangs van beloning (Knutson et al., 2001b; Knutson et al., 2003; Ramnani et al., 2004). Resultate van ander studies bevraagteken so 'n onderskeid (Breiter et al., 2001; Delgado et al., 2005; Rogers et al., 2004). Baie studies het ook impliseer dat die NAcc verantwoordelik was vir die opsporing van voorspellingsfout, 'n belangrike sein in aansporingsleer- en beloningvereniging (McClure et al., 2003; O'Doherty et al., 2003b; Pagnoni et al., 2002). Studies het ook bevind dat die NAcc 'n bifasiese reaksie getoon het, so dat die aktiwiteit in die NAcc sou afneem en onder die basislyn val as gevolg van negatiewe voorspellingsfoute (Knutson et al., 2001b; McClure et al., 2003; O'Doherty et al., 2003b). Alhoewel die OFC gewoonlik soortgelyke aktiwiteitspatrone toon as die NAcc, het vorige neuroimaging studies in mense voorgestel dat die OFC dien om 'n verskeidenheid stimuli in 'n gemeenskaplike geldeenheid te omskep in terme van hul beloningswaardes (Arana et al., 2003; Cox et al., 2005; Elliott et al., 2010; FitzGerald et al., 2009; Gottfried et al., 2003; Kringelbach et al., 2003; O'Doherty et al., 2001; Plassmann et al., 2007). Hierdie bevindings het parallel met dié wat verkry is van enkel sel opname en letsel studies in diere (Schoenbaum en Roesch, 2005; Schoenbaum et al., 2009; Schoenbaum et al., 2003; Schultz et al., 2000; Tremblay en Schultz, 1999, 2000; Wallis, 2007).

Ons algehele ontledings het getoon dat die NAcc en OFC gereageer het op die algemene beloningverwerking (Figuur 1A en Figuur 2A). Aktivering in die NAcc het oor verskillende stadiums grootliks oorvleuel, terwyl die mediale OFC meer gestem is om kwitansie te beloon (Figuur 1C / E en Figuur 2C). Hierdie bevindinge het uitgewys dat die NAcc verantwoordelik is vir die opsporing van beide positiewe en negatiewe seine van beloning en om hulle te gebruik om leer van beloningvereniging te moduleer, terwyl die OFC meestal beloning en evaluering van beloningsuitkomste bereik. Verdere ondersoek is nodig om die rolle van die NAcc en OFC in beloningsverwante besluitneming beter te onderskei (Frank en Claus, 2006; Hare et al., 2008).

4.2 Valensverwante assessering

Benewens die omskakeling van verskillende beloningsopsies in die gemeenskaplike geldeenheid en die verteenwoordiging van hul beloningswaardes, kan afsonderlike breinstreke in die beloningskringe afsonderlik en positiewe en negatiewe valens van beloning koördineer. Direkte vergelykings oor beloning valensie het getoon dat beide die NAcc en mediale OFC meer aktief was in reaksie op positiewe teenoor negatiewe belonings (Figuur 1B / D en Figuur 2B / D). In teenstelling hiermee was die anterior insulêre korteks betrokke by die verwerking van negatiewe beloningsinligting (Figuur 1B en Figuur 2B). Hierdie resultate het die mediale-laterale onderskeiding vir positiewe teenoor negatiewe belonings bevestig (Kringelbach, 2005; Kringelbach en Rolls, 2004), en was in ooreenstemming met wat ons in ons vorige studie op 'n beloningstaak waargeneem het (Liu et al., 2007). Sub-streke van die ACC het uniek gereageer op positiewe en negatiewe belonings. Voorgeboortelike en rostrale ACC, naby die mediale OFC, is geaktiveer deur positiewe belonings terwyl die caudale ACC op negatiewe belonings gereageer het (Figuur 1B en Figuur 2B). ALE en PVM meta-ontledings het ook aan die lig gebring dat die PCC konsekwent geaktiveer is deur positiewe belonings (Figuur 1B en Figuur 2B).

Interessant genoeg is afsonderlike netwerke wat positiewe en negatiewe valens koder, soortgelyk aan die onderskeid tussen twee anti-gekorreleerde netwerke, die verstek-modus netwerk en taakverwante netwerk (Fox et al., 2005; Raichle et al., 2001; Raichle en Snyder, 2007). Onlangse meta-ontledings het bevind dat die verstekmodus netwerk hoofsaaklik die mediale prefrontale streke (insluitende die mediale OFC) en mediale posterior korteks (insluitend die PCC en precuneus) insluit, en die taakverwante netwerk sluit die ACC, insula en laterale frontoparietale streke (Laird et al., 2009; Toro et al., 2008). Aktivering in die mediale OFC en PCC deur positiewe belonings weerspieël die standaardmodusnetwerk wat algemeen tydens die rustende toestand waargeneem word, terwyl aktivering in die ACC, insula, laterale prefrontale korteks deur negatiewe belonings die taakverwante netwerk vergelyk. Hierdie intrinsieke funksionele organisasie van die brein is gevind om beloning en riskante besluitneming te beïnvloed en rekening te hou met individuele verskille in risikobepalingseienskappe (Cox et al., 2010).

4.3 Verwagting teenoor uitkoms

Die bilaterale anterior insula, ACC / SMA, inferior parietale lobule, en breinstam het in afwagting meer konsekwent aktivering getoon in vergelyking met die uitkomsfase (Figuur 1C / E en Figuur 2C / E). Die anterior insula en ACC is voorheen betrokke by interoepsie, emosie en empatie (Craig, 2002, 2009; Gu et al., 2010; Phan et al., 2002), en risiko en onsekerheid assessering (Critchley et al., 2001; Kuhnen en Knutson, 2005; Paulus et al., 2003), wat sy rol in afwagting uitleen. Die anterior insula was konsekwent betrokke by risikobewerking, veral in afwagting van verlies, soos blyk uit 'n onlangse meta-analise (Mohr et al., 2010). Soortgelyk aan die rol van die OFC, is die parietale lobule geassosieer met waardasie van verskillende opsies (Sugrue et al., 2005), numeriese voorstelling (Cohen Kadosh et al., 2005; Hubbard et al., 2005), en inligting integrasie (Goud en Shadlen, 2007; Yang en Shadlen, 2007). Daarom is dit noodsaaklik dat die pariëtale lobule betrokke is by die afwagtende stadium van beloningverwerking sodat dit beplan en voorberei word vir ingeligte optrede (Andersen en Cui, 2009; Lau et al., 2004a; Lau et al., 2004b).

Aan die ander kant het die ventrale striatum, mediale OFC en amygdala voorkeursaktivering tydens beloninguitkoms getoon in vergelyking met die verwagte stadium (Figuur 1C / E en Figuur 2C). Hierdie patrone was in ooreenstemming met wat ons en ander ondersoekers voorheen gevind het (Breiter et al., 2001; Delgado et al., 2005; Liu et al., 2007; Rogers et al., 2004), staan ​​teen die funksionele dissosiasie tussen die ventrale striatum en mediale OFC in terme van hul onderskeie rolle in beloning afwagting en beloning uitkoms (Knutson et al., 2001a; Knutson et al., 2001b; Knutson et al., 2003).

4.4 'n Skematiese illustrasie van beloningverwerking

Op grond van die bevindinge van gemeenskaplike en afsonderlike netwerke wat betrokke is by verskeie aspekte van beloningsbesluitneming, het ons 'n skematiese illustrasie opgestel om die verspreide voorstellings van waardasie en valensie in beloningverwerking op te somFiguur 3). Ons groepeer voorlopig verskillende breingebiede op grond van hul rolle in verskillende prosesse, hoewel elke streek meer funksies kan bedien en op 'n veel meer komplekse manier met ander breinareas kan kommunikeer. As alternatiewe keuses gekonfronteer word, wat elk kenmerkende eienskappe soos grootte en waarskynlikheid het, moet hierdie eienskappe omgeskakel word na vergelykbare waardegebaseerde inligting, 'n "gemeenskaplike geldeenheid". Nie net vergelyk ons ​​die waardes van hierdie alternatiewe keuses nie, maar vergelyk ons ​​ook die feitelike en geprojekteerde waardes sowel as die fiktiewe waardes wat verband hou met die ongekose keuse (bv. Die voorspellingsfoutsein). Die ventrale striatum en mediale OFC is betrokke by hierdie waarde-gebaseerde voorstelling. Die minderwaardige parietale lobule is ook gevind om betrokke te wees by die voorstelling en vergelyking van numeriese inligting. Daarbenewens lei waardegebaseerde besluitneming onvermydelik tot die evaluering van die keuses, gebaseer op die valensie van die uitkomste en gepaardgaande emosionele response. Terwyl die ventrale striatum en mediale OFC ook betrokke is by die opsporing van die positiewe beloningsvalensie, is die laterale OFC, anterior insula, ACC en amygdala meestal betrokke by die verwerking van die negatiewe beloningsvalensie, waarskynlik gekoppel aan hul evaluerende rolle in negatiewe emosionele response. As gevolg van die negatiewe invloed wat gewoonlik met risiko verband hou, is die anterior insula en ACC ook betrokke by beloningsafwagting van riskante besluite, veral vir onsekerheidsvriendelike antwoorde in afwagting van verlies. Ten slotte dien die frontoparietstreke om hierdie seine te integreer en op te tree ten einde optimale besluite te lewer (bv. Wen-verblyf-verlies-skakelaar).

Figuur 3 

'N Skematiese raamwerk illustreer die rolle van kernbreinareas wat betrokke is by verskillende aspekte van beloningsverwante besluitneming. Die roosterpatroon dui die mediale orbitofrontale kortekskodering van positiewe valensie aan; die streeppatroon dui die anterior aan ...

4.5 Caveats

'N Paar metodologiese voorbehoude moet opgemerk word. Die eerste is verwant aan die vooroordeel om die resultate in verskillende studies te rapporteer. Sommige studies is suiwer ROI-gebaseerde, wat uitgesluit is van die huidige studie. Tog het ander uitgesonder of meer klem gelê 'n vorige streke deur meer koördinate of kontraste aan te dui wat verband hou met daardie streke. Hulle kan die resultate vooroordeel ten einde die "hotspots" te bevestig. Tweedens, ons wil versigtig wees oor konseptuele onderskeid tussen verskillende aspekte van beloningverwerking. Ons het verskeie kontraste geklassifiseer in verskillende kategorieë teoretiese belang. Met die regte lewensbesluite of in baie eksperimentele take het hierdie aspekte egter nie noodwendig duidelike afdelings nie. Byvoorbeeld, evaluering van die vorige keuse- en beloningsuitkoms kan inmeng met die opkomende beloningsvooruitsigte en besluitneming. Daar is geen duidelike grens oor verskillende stadiums van beloningverwerking nie, en laat ons huidige indeling oop vir bespreking. Nietemin, hierdie hipotese-gedrewe benadering is baie nodig (Caspers et al., 2010; Mohr et al., 2010; Richlan et al., 2009), wat die data-gedrewe aard van meta-analise aanvul. Baie faktore wat verband hou met beloningsbesluitneming, soos risikobepaling en tipes beloning (bv. Primêre teen sekondêre, monetêre en sosiale), vra vir bykomende meta-ontledings.

Navorsingshoogtepunte

  • Ons het twee stelle koördinaatgebaseerde meta-ontledings op 142 fMRI studies van beloning uitgevoer.
  • Die kernbeloningskringe het die nukleus-accumbens, insula, orbitofrontale, cingulate- en frontoparietstreke ingesluit.
  • Die nucleus accumbens is geaktiveer deur beide positiewe en negatiewe belonings oor verskeie beloningsverwerkingsfases.
  • Ander streke het voorkeurresponse getoon teenoor positiewe of negatiewe belonings, of tydens afwagting of uitkoms.

Aanvullende materiaal

Erkennings

Hierdie studie word ondersteun deur die Honderdtalige Projek van die Chinese Akademie vir Wetenskappe, NARSAD Young Investigator Award (XL) en NIH Grant R21MH083164 (JF). Die outeurs wil graag die ontwikkelingspan van BrainMap en Sergi G. Costafreda bedank vir die verskaffing van uitstekende gereedskap vir hierdie studie.

Aanhangsel

Lys van artikels wat ingesluit is in die meta-ontledings van die huidige studie.

1. Abler B, Walter H, Erk S, Kammerer H, Spitzer M. Voorspellingsfout as 'n lineêre funksie van beloningswaarskynlikheid word gekodeer in menslike kernklemme. Neuro Image. 2006; 31: 790-795. [PubMed]
2. Adcock RA, Thangavel A, Whitfield-Gabrieli S, Knutson B, Gabrieli JD. Beloningsgerigte leer: Mesolimbiese aktivering voorafgaan geheueformasie. Neuron. 2006; 50: 507-517. [PubMed]
3. Akitsuki Y, Sugiura M, Watanabe J, Yamashita K, Sassa Y, Awata S, Matsuoka H, ​​Maeda Y, Matsue Y, Fukuda H, Kawashima R. Kontekstafhanklike kortikale aktivering in reaksie op finansiële beloning en straf: 'n gebeurtenisverwante fMRI studie. Neuro Image. 2003; 19: 1674-1685. [PubMed]
4. Ballard K, Knutson B. Dissociable neurale voorstellings van toekomstige beloningsgrootte en vertraging tydens tydelike verdiskontering. Neuro Image. 2009; 45: 143-150. [PMC gratis artikel] [PubMed]
5. Behrens TE, Woolrich MW, Walton ME, Rushworth MF. Leer die waarde van inligting in 'n onsekere wêreld. Natuur Neurowetenskap. 2007; 10: 1214-1221. [PubMed]
6. Bjork JM, Hommer DW. Verwagting van instrumentele verwerf en passief-ontvangde belonings: 'n Faktoriese fMRI ondersoek. Gedragsorgnavorsing. 2007; 177: 165-170. [PMC gratis artikel] [PubMed]
7. Bjork JM, Knutson B, Fong GW, Caggiano DM, Bennett SM, Hommer DW. Incentive-opgewekte breinaktivering in adolessente: ooreenkomste en verskille van jong volwassenes. Blaar van Neurowetenskap. 2004; 24: 1793-1802. [PubMed]
8. Bjork JM, Momenaanse R, Smith AR, Hommer DW. Verlaagde posterior mesofrontale korteksaktivering deur riskante belonings in substansafhanklike pasiënte. Dwelm- en Alkoholafhanklikheid. 2008; 95: 115-128. [PMC gratis artikel] [PubMed]
9. Bjork JM, Smith AR, Donau CL, Hommer DW. Ontwikkelingsverskille in posterior mesofrontale korteks-werwing deur riskante belonings. Blaar van Neurowetenskap. 2007; 27: 4839-4849. [PubMed]
10. Blair K, Marsh AA, Morton J, Vythilingam M, Jones M, Mondillo K, Pine DC, Drevets WC, Blair JR. Die keuse van die minste van twee euwels, hoe beter van twee goedere: spesifiseer die rolle van ventromediale prefrontale korteks en dorsale anterior cingulate in voorwerpkeuse. Blaar van Neurowetenskap. 2006; 26: 11379-11386. [PubMed]
11. Breiter HC, Aharon I, Kahneman D, Dale A, Shizgal P. Funksionele beelding van neurale reaksies op verwagting en ervaring van monetêre winste en verliese. Neuron. 2001; 30: 619-639. [PubMed]
12. Budhani S, Marsh AA, Pine DS, Blair RJ. Neurale korrelate van reaksie omkering: oorweging van verkryging. Neuro Image. 2007; 34: 1754-1765. [PubMed]
13. Bush G, Vogt BA, Holmes J, Dale AM, Greve D, Jenike MA, Rosen BR. Dorsale anterior cingulêre korteks: 'n rol in beloningsbesluitneming. Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe van die Verenigde State van Amerika. 2002; 99: 523-528. [PMC gratis artikel] [PubMed]
14. Camara E, Rodriguez-Fornells A, Munte TF. Funksionele konnektiwiteit van beloningverwerking in die brein. Grense in Menslike Neurowetenskap. 2008; 2: 19. [PMC gratis artikel] [PubMed]
15. Campbell-Meiklejohn DK, Woolrich MW, Passingham RE, Rogers RD. Om te weet wanneer om te stop: die breinmeganismes om verliese te jaag. Biologiese Psigiatrie. 2008; 63: 293-300. [PubMed]
16. Chiu PH, Lohrenz TM, Montague PR. Rokers se brein bereken, maar ignoreer, 'n fiktiewe foutsein in 'n opeenvolgende beleggingstaak. Natuur Neurowetenskap. 2008; 11: 514-520. [PubMed]
17. Clithero JA, Carter RM, Huettel SA. Plaaslike patroon klassifikasie onderskei prosesse van ekonomiese waardasie. Neuro Image. 2009; 45: 1329-1338. [PMC gratis artikel] [PubMed]
18. Cohen MX. Individuele verskille en die neurale voorstellings van beloningverwagting en beloningvoorspellingsfout. Sosiale Kognitiewe en Affektiewe Neurowetenskap. 2007; 2: 20-30. [PMC gratis artikel] [PubMed]
19. Cohen MX, Elger CE, Weber B. Amygdala-traktografie voorspel funksionele konnektiwiteit en leer tydens terugvoergeleide besluitneming. Neuro Image. 2008; 39: 1396-1407. [PubMed]
20. Cohen MX, Heller AS, Ranganath C. Funksionele konnektiwiteit met anterior cingulate en orbitofrontale kortikale tydens besluitneming. Breinnavorsing Kognitiewe breinnavorsing. 2005a; 23: 61-70. [PubMed]
21. Cohen MX, Ranganath C. Gedrags- en neurale voorspellers van toekomstige besluite. Kognitiewe, affektiewe en gedrags neurowetenskap. 2005; 5: 117–126. [PubMed]
22. Cohen MX, Young J, Baek JM, Kessler C, Ranganath C. Individuele verskille in ekstraversie en dopamien genetika voorspel neurale beloningsresponse. Breinnavorsing Kognitiewe breinnavorsing. 2005b; 25: 851-861. [PubMed]
23. Cooper JC, Knutson B. Valence en salience dra by tot die aktivering van nucleus accumbens. Neuro Image. 2008; 39: 538-547. [PMC gratis artikel] [PubMed]
24. Coricelli G, Critchley HD, Joffily M, O'Doherty JP, Sirigu A, Dolan RJ. Spyt en sy vermyding: 'n neuroimaging studie van keuse gedrag. Natuur Neurowetenskap. 2005; 8: 1255-1262. [PubMed]
25. Cox SM, Andrade A, Johnsrude IS. Leer om te hou: 'n rol vir menslike orbitofrontale korteks in gekondisioneerde beloning. Blaar van Neurowetenskap. 2005; 25: 2733-2740. [PubMed]
26. Critchley HD, Mathias CJ, Dolan RJ. Neurale aktiwiteit in die menslike brein wat verband hou met onsekerheid en opwekking tydens afwagting. Neuron. 2001; 29: 537-545. [PubMed]
27. D'Ardenne K, McClure SM, Nystrom LE, Cohen JD. BOLD antwoorde wat dopaminerge seine weerspieël in die menslike ventrale tegmentale area. Wetenskap. 2008; 319: 1264-1267. [PubMed]
28. Daw ND, O'Doherty JP, Dayan P, Seymour B, Dolan RJ. Kortikale substrate vir verkennende besluite by mense. Aard. 2006; 441: 876-879. [PMC gratis artikel] [PubMed]
29. Delgado MR, Locke HM, Stenger VA, Fiez JA. Dorsale striatum reaksies op beloning en straf: gevolge van valensie en grootte manipulasies. Kognitiewe, affektiewe en gedrags neurowetenskap. 2003; 3: 27–38. [PubMed]
30. Delgado MR, Miller MM, Inati S, Phelps EA. 'N FMRI studie van beloningsverwante waarskynlikheidsleer. Neuro Image. 2005; 24: 862-873. [PubMed]
31. Delgado MR, Nystrom LE, Fissell C, Noll DC, Fiez JA. Volg die hemodinamiese reaksies op beloning en straf in die striatum. Blaar van Neurofisiologie. 2000; 84: 3072-3077. [PubMed]
32. Delgado MR, Schotter A, Ozbay EY, Phelps EA. Begrip oorbidding: die gebruik van die neurale kringloop van beloning om ekonomiese veilings te ontwerp. Wetenskap. 2008; 321: 1849-1852. [PMC gratis artikel] [PubMed]
33. Dillon DG, Holmes AJ, Jahn AL, Bogdan R, Wald LL, Pizzagalli DA. Dissociation of neurale regions associated with anticipatory versus consummatory phases of incentive processing. Psychophysiology. 2008; 45: 36-49. [PMC gratis artikel] [PubMed]
34. Elliott R, Agnew Z, Deakin JF. Mediale orbitofrontale korteks kodes relatief eerder as absolute waarde van finansiële belonings in mense. Europese Tydskrif vir Neurowetenschappen. 2008; 27: 2213-2218. [PubMed]
35. Elliott R, Agnew Z, Deakin JF. Hedoniese en Informatiewe Funksies van die Menslike Orbitofrontale Cortex. Serebrale Cortex 2009 [PubMed]
36. Elliott R, Friston KJ, Dolan RJ. Dissociable neurale response in menslike beloning stelsels. Blaar van Neurowetenskap. 2000; 20: 6159-6165. [PubMed]
37. Elliott R, Newman JL, Longe OA, Deakin JF. Differensiële responspatrone in die striatum- en orbitofrontale korteks tot finansiële beloning in die mens: 'n parametriese funksionele magnetiese resonansiebeeldstudie. Blaar van Neurowetenskap. 2003; 23: 303-307. [PubMed]
38. Elliott R, Newman JL, Longe OA, William Deakin JF. Instrumentaal reageer op belonings word geassosieer met verbeterde neuronale respons in subkortikale beloningstelsels. Neuro Image. 2004; 21: 984-990. [PubMed]
39. Ernst M, Nelson EE, Jazbec S, McClure EB, Monk CS, Leibenluft E, Blair J, Pine DS. Amygdala en kern sluit in reaksies op die ontvangs en weglating van winste by volwassenes en adolessente. Neuro Image. 2005; 25: 1279-1291. [PubMed]
40. Ernst M, Nelson EE, McClure EB, Monk CS, Munson S, Eshel N, Zarahn E, Leibenluft E, Zametkin A, Towbin K, Blair J, Charney D, Pine DS. Keuse seleksie en beloning afwagting: 'n fMRI studie. Neuropsychologia. 2004; 42: 1585-1597. [PubMed]
41. Fujiwara J, Tobler PN, Taira M, Iijima T, Tsutsui K. 'n Parametriese verligting sein in menslike ventrolaterale prefrontale korteks. Neuro Image. 2009a; 44: 1163-1170. [PubMed]
42. Fujiwara J, Tobler PN, Taira M, Iijima T, Tsutsui K. Gesegregeerde en geïntegreerde kodering van beloning en straf in die cingulêre korteks. Blaar van Neurofisiologie. 2009b; 101: 3284-3293. [PubMed]
43. Fukui H, Murai T, Fukuyama H, Hayashi T, Hanakawa T. Funksionele aktiwiteit verwant aan risiko-vooruitsig tydens die uitvoering van die Iowa-dobbeltaak. Neuro Image. 2005; 24: 253-259. [PubMed]
44. Glascher J, Hampton AN, O'Doherty JP. Bepaling van 'n rol vir ventromediale prefrontale korteks by enkodering van aksiegebaseerde waardeselle tydens beloningsverwante besluitneming. Serebrale korteks. 2009; 19: 483-495. [PMC gratis artikel] [PubMed]
45. Gottfried JA, O'Doherty J, Dolan RJ. Kodering van voorspellende waarde in menslike amygdala en orbitofrontale korteks. Wetenskap. 2003; 301: 1104-1107. [PubMed]
46. Hare TA, O'Doherty J, Camerer CF, Schultz W, Rangel A. Dissociasie van die rol van die orbitofrontale korteks en die striatum in die berekening van doelwaardes en voorspellingsfoute. Blaar van Neurowetenskap. 2008; 28: 5623-5630. [PubMed]
47. Hariri AR, Brown SM, Williamson DE, Flory JD, die Wit H, Manuck SB. Voorkeur vir onmiddellike vertraagde belonings word geassosieer met die grootte van die ventrale striatale aktiwiteit. Blaar van Neurowetenskap. 2006; 26: 13213-13217. [PubMed]
48. Haruno M, Kawato M. Verskillende neurale korrelate van beloningverwagting en beloningverwagtingsfout in die putamen en caudate-kern tydens stimulus-aksie-beloning assosiasie leer. Blaar van Neurofisiologie. 2006; 95: 948-959. [PubMed]
49. Haruno M, Kuroda T, Doya K, Toyama K, Kimura M, Samejima K, Imamizu H, Kawato M. 'n Neurale korrelaat van beloningsgebaseerde gedragsleer in caudate-kern: 'n funksionele magnetiese resonansiebeeldstudie van 'n stogastiese besluitstaak. Blaar van Neurowetenskap. 2004; 24: 1660-1665. [PubMed]
50. Heekeren HR, Wartenburger I, Marschner A, Mell T, Villringer A, Reischies FM. Rol van ventrale striatum in beloningsgebaseerde besluitneming. Neuroreport. 2007; 18: 951-955. [PubMed]
51. Hewig J, Straube T, Trippe RH, Kretschmer N, Hecht H, Coles MG, Miltner WH. Besluitneming onder Risiko: 'n fMRI-studie. Blaar van Kognitiewe Neurowetenskap 2008 [PubMed]
52. Hommer DW, Knutson B, Fong GW, Bennett S, Adams CM, Varnera JL. Amygdalar werwing in afwagting van monetêre belonings: 'n gebeurtenis-verwante fMRI studie. Annale van die New York Academy of Sciences. 2003; 985: 476-478. [PubMed]
53. Hsu M, Krajbich I, Zhao C, Camerer CF. Neurale reaksie om voorspelling onder risiko te beloon, is onwaarskynlik in waarskynlikheid. Blaar van Neurowetenskap. 2009; 29: 2231-2237. [PubMed]
54. Huettel SA. Gedragsrisiko, maar nie beloning nie, moduleer die aktivering van voor-, pariëtale en insulêre kortis. Kognitiewe, affektiewe en gedrags neurowetenskap. 2006; 6: 141–151. [PubMed]
55. Huettel SA, Stowe CJ, Gordon EM, Warner BT, Platt ML. Neurale handtekeninge van ekonomiese voorkeure vir risiko en dubbelsinnigheid. Neuron. 2006; 49: 765-775. [PubMed]
56. Ino T, Nakai R, Azuma T, Kimura T, Fukuyama H. ​​Differensiële aktivering van die striatum vir besluitneming en uitkomste in 'n monetêre taak met wins en verlies. Cortex 2009 [PubMed]
57. Izuma K, Saito DN, Sadato N. Verwerking van sosiale en monetêre belonings in die menslike striatum. Neuron. 2008; 58: 284-294. [PubMed]
58. Izuma K, Saito DN, Sadato N. Verwerking van die aansporing vir sosiale goedkeuring in die Ventral Striatum tydens liefdadigheidsskenking. Blaar van Kognitiewe Neurowetenskap 2009 [PubMed]
59. Juckel G, Schlagenhauf F, Koslowski M, Wustenberg T, Villringer A, Knutson B, Wrase J, Heinz A. Disfunksie van ventrale striatale beloningvoorspelling in skisofrenie. Neuro Image. 2006; 29: 409-416. [PubMed]
60. Kable JW, Glimcher PW. Die neurale korrelate van subjektiewe waarde tydens intertemporale keuse. Natuur Neurowetenskap. 2007; 10: 1625-1633. [PMC gratis artikel] [PubMed]
61. Kahnt T, Park SQ, Cohen MX, Beck A, Heinz A, Wrase J. Dorsale Striatal-middelbrein Verbindings in Mense voorspel hoe versterkings gebruik word om besluitnemings te neem. Tydskrif van Kognitiewe Neurowetenskap. 2009; 21: 1332-1345. [PubMed]
62. Kim H, Shimojo S, O'Doherty JP. Vermy 'n aversive uitkoms lonend? Neurale substrate van vermydingsleer in die menslike brein. PLoS Biologie. 2006; 4: e233. [PMC gratis artikel] [PubMed]
63. Kirsch P, Schienle A, Stark R, Sammer G, Blecker C, Walter B, Ott U, Burkart J, Vaitl D. Verwagting van beloning in 'n nieverskillende differensiële kondisioneringsparadigma en die breinbeloningsisteem: 'n gebeurtenisverwante fMRI-studie. Neuro Image. 2003; 20: 1086-1095. [PubMed]
64. Knutson B, Adams CM, Fong GW, Hommer D. Die verwagting van toenemende monetêre beloning werf selektief kernkwartiere. Blaar van Neurowetenskap. 2001a; 21: RC159. [PubMed]
65. Knutson B, Fong GW, Adams CM, Varner JL, Hommer D. Dissociatie van beloning afwagting en uitkoms met gebeurtenis-verwante fMRI. Neuroreport. 2001b; 12: 3683-3687. [PubMed]
66. Knutson B, Fong GW, Bennett SM, Adams CM, Hommer D. 'n Streek van mesiale prefrontale kortekspaadjies monetêre belonende uitkomste: karakterisering met vinnige gebeurtenisverwante fMRI. Neuro Image. 2003; 18: 263-272. [PubMed]
67. Knutson B, Rick S, Wimmer GE, Prelec D, Loewenstein G. Neurale voorspellers van aankope. Neuron. 2007; 53: 147-156. [PMC gratis artikel] [PubMed]
68. Knutson B, Taylor J, Kaufman M, Peterson R, Glover G. Verspreide neurale voorstelling van verwagte waarde. Blaar van Neurowetenskap. 2005; 25: 4806-4812. [PubMed]
69. Knutson B, Westdorp A, Kaiser E, Hommer D. FMRI visualisering van breinaktiwiteit tydens 'n monetêre aansporing vertraging taak. Neuro Image. 2000; 12: 20-27. [PubMed]
70. Knutson B, Wimmer GE. Verdeling van die verskil: hoe beloon die breinkode episodes? Annale van die New York Academy of Sciences. 2007; 1104: 54-69. [PubMed]
71. Knutson B, Wimmer GE, Rick S, Hollon NG, Prelec D, Loewenstein G. Neurale antecedente van die begiftigingseffek. Neuron. 2008; 58: 814-822. [PubMed]
72. Koch K, Schachtzabel C, Wagner G, Reichenbach JR, Sauer H, Schlosser R. Die neurale korrelate van beloningsverwante proef-en-foutleer: 'n fMRI-studie met 'n waarskynlike leertaak. Leer & geheue. 2008; 15: 728–732. [PubMed]
73. Kuhnen CM, Knutson B. Die neurale basis van finansiële risiko's. Neuron. 2005; 47: 763-770. [PubMed]
74. Landmann C, Dehaene S, Pappata S, Jobert A, Bottlaender M, Roumenov D, Le Bihan D. Dynamiek van prefrontale en cingulate aktiwiteit tydens 'n beloningsgebaseerde logiese aftrekkingstaak. Serebrale korteks. 2007; 17: 749-759. [PubMed]
75. Liu X, Powell DK, Wang H, Gold BT, Corbly CR, Joseph JE. Funksionele dissosiasie in frontale en striatale areas vir die verwerking van positiewe en negatiewe beloningsinligting. Blaar van Neurowetenskap. 2007; 27: 4587-4597. [PubMed]
76. Lohrenz T, McCabe K, Camerer CF, Montague PR. Neurale handtekening van fiktiewe leer seine in 'n opeenvolgende beleggingstaak. Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe van die Verenigde State van Amerika. 2007; 104: 9493-9498. [PMC gratis artikel] [PubMed]
77. Longe O, Senior C, Rippon G. Die laterale en ventromediale prefrontale korteks werk as 'n dinamiese geïntegreerde stelsel: bewyse uit FMRI-konnektiwiteitsanalise. Tydskrif van Kognitiewe Neurowetenskap. 2009; 21: 141-154. [PubMed]
78. Luhmann BK, Chun MM, Yi DJ, Lee D, Wang XJ. Neurale dissosiasie van vertraging en onsekerheid in intertemporale keuse. Blaar van Neurowetenskap. 2008; 28: 14459-14466. [PMC gratis artikel] [PubMed]
79. Marsh AA, Blair KS, Vythilingam M, Busis S, Blair RJ. Reaksieopsies en verwagtinge van beloning in besluitneming: die differensiële rolle van dorsale en rostrale anterior cingulêre korteks. Neuro Image. 2007; 35: 979-988. [PMC gratis artikel] [PubMed]
80. McClure SM, Berns GS, Montague PR. Temporale voorspellingsfoute in 'n passiewe leertaak aktiveer menslike striatum. Neuron. 2003; 38: 339-346. [PubMed]
81. McLean J, Brennan D, Wyper D, Condon B, Hadley D, Cavanagh J. Lokalisering van streke van intense plesierrespons wat deur sokkerdoeleindes aangewakker word. Psigiatrie Navorsing. 2009; 171: 33-43. [PubMed]
82. Nieuwenhuis S, Heslenfeld DJ, von Geusau NJ, Mars RB, Holroyd CB, Yeung N. Aktiwiteit in menslike beloningsgevoelige breinareas is sterk konteksafhanklik. Neuro Image. 2005a; 25: 1302-1309. [PubMed]
83. Nieuwenhuis S, Slagter HA, von Geusau NJ, Heslenfeld DJ, Holroyd CB. Weet goed van sleg: differensiële aktivering van menslike kortikale areas deur positiewe en negatiewe uitkomste. Europese Tydskrif vir Neurowetenschappen. 2005b; 21: 3161-3168. [PubMed]
84. O'Doherty J, Critchley H, Deichmann R, Dolan RJ. Dissociating valence van uitkoms van gedragsbeheer in menslike orbitale en ventrale prefrontale kortikale. Blaar van Neurowetenskap. 2003a; 23: 7931-7939. [PubMed]
85. O'Doherty J, Dayan P, Schultz J, Deichmann R, Friston K, Dolan RJ. Dissociable rolle van ventrale en dorsale striatum in instrumentale kondisionering. Wetenskap. 2004; 304: 452-454. [PubMed]
86. O'Doherty J, Kringelbach ML, Rolls ET, Hornak J, Andrews C. Abstracte beloning en strafvoorstellings in die menslike orbitofrontale korteks. Natuur Neurowetenskap. 2001; 4: 95-102. [PubMed]
87. O'Doherty JP, Dayan P, Friston K, Critchley H, Dolan RJ. Temporale verskilmodelle en beloningsverwante leer in die menslike brein. Neuron. 2003b; 38: 329-337. [PubMed]
88. O'Doherty JP, Deichmann R, Critchley HD, Dolan RJ. Neurale response tydens afwagting van 'n primêre smaakbeloning. Neuron. 2002; 33: 815-826. [PubMed]
89. Paulus LP, Frank LR. Anterior cingulate aktiwiteit moduleer nie-lineêre besluitgewigsfunksie van onseker vooruitsigte. Neuro Image. 2006; 30: 668-677. [PubMed]
90. Paulus MP, Rogalsky C, Simmons A, Feinstein JS, Stein MB. Toenemende aktivering in die regte insula tydens risiko-besluitneming is verwant aan skade-vermyding en neurotisme. Neuro Image. 2003; 19: 1439-1448. [PubMed]
91. Pessiglione M, Petrovic P, Daunizeau J, Palminteri S, Dolan RJ, Frith CD. Subliminale instrumentale kondisionering gedemonstreer in die menslike brein. Neuron. 2008; 59: 561-567. [PMC gratis artikel] [PubMed]
92. Petrovic P, Pleger B, Seymour B, Kloppel S, De Martino B, Critchley H, Dolan RJ. Blootstelling van sentrale opiaatfunksie moduleer heoniese impak en anterior cingulêre respons op belonings en verliese. Blaar van Neurowetenskap. 2008; 28: 10509-10516. [PMC gratis artikel] [PubMed]
93. Plassmann H, O'Doherty J, Rangel A. Orbitofrontale korteks koder die bereidwilligheid om in alledaagse ekonomiese transaksies te betaal. Blaar van Neurowetenskap. 2007; 27: 9984-9988. [PubMed]
94. Pleger B, Blankenburg F, Ruff CC, Bestuurder J, Dolan RJ. Beloning fasiliteer tasbare oordele en moduleer hemodinamiese response in menslike primêre somatosensoriese korteks. Blaar van Neurowetenskap. 2008; 28: 8161-8168. [PMC gratis artikel] [PubMed]
95. Pochon JB, Levy R, Fossati P, Lehericy S, Poline JB, Pillon B, Le Bihan D, Dubois B. Die neurale stelsel wat beloning en kognisie by mense oorbrug: 'n fMRI-studie. Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe van die Verenigde State van Amerika. 2002; 99: 5669-5674. [PMC gratis artikel] [PubMed]
96. Preuschoff K, Bossaerts P, Quartz SR. Neurale differensiasie van verwagte beloning en risiko in menslike subkortiese strukture. Neuron. 2006; 51: 381-390. [PubMed]
97. Preuschoff K, Quartz SR, Bossaerts P. Menslike insula aktivering weerspieël risiko voorspellings foute sowel as risiko. Blaar van Neurowetenskap. 2008; 28: 2745-2752. [PubMed]
98. Ramnani N, Elliott R, Athwal BS, Passingham RE. Voorspellingsfout vir gratis monetêre beloning in die menslike prefrontale korteks. Neuro Image. 2004; 23: 777-786. [PubMed]
99. Ramnani N, Miall RC. Instruksie vertraging aktiwiteit in die menslike prefrontale korteks word gemoduleer deur die monetêre beloning verwagting. Serebrale korteks. 2003; 13: 318-327. [PubMed]
100. Remijnse PL, Nielen MM, Uylings HB, Veltman DJ. Neurale korrelate van 'n omkeer leertaak met 'n affektiewe neutrale basislyn: 'n gebeurtenisverwante fMRI-studie. Neuro Image. 2005; 26: 609-618. [PubMed]
101. Remijnse PL, Nielen MM, van Balkom AJ, Cath DC, van Oppen P, Uylings HB, Veltman DJ. Verlaagde orbitofrontale-striatale aktiwiteit op 'n omkeer-leertaak in obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Argiewe van Algemene Psigiatrie. 2006; 63: 1225-1236. [PubMed]
102. Reuter J, Raedler T, Rose M, Hand I, Glascher J, Buchel C. Patologiese dobbelary word gekoppel aan verminderde aktivering van die mesolimbiese beloningstelsel. Natuur Neurowetenskap. 2005; 8: 147-148. [PubMed]
103. Rilling JK, Gutman D, Zeh T, Pagnoni G, Berns G, Kilts C. 'n Neurale basis vir sosiale samewerking. Neuron. 2002; 35: 395-405. [PubMed]
104. Rilling JK, Sanfey AG, Aronson JA, Nystrom LE, Cohen JD. Teenstrydige BOLD reaksies op wederkerige en onherkenbare altruïsme in vermeende beloningspaaie. Neuroreport. 2004; 15: 2539-2543. [PubMed]
105. Rogers RD, Ramnani N, Mackay C, Wilson JL, Jezzard P, Carter CS, Smith SM. Spesifieke gedeeltes van anterior cingulêre korteks en mediale prefrontale korteks word geaktiveer deur beloningsverwerking in afsonderlike fases van besluitnemingskognisie. Biologiese Psigiatrie. 2004; 55: 594-602. [PubMed]
106. Rolls ET, McCabe C, Redoute J. Verwagte waarde, beloninguitkoms en tydelike verskil foutvoorstellings in 'n probabilistiese besluitstaak. Serebrale korteks. 2008; 18: 652-663. [PubMed]
107. Sailer U, Robinson S, Fischmeister FP, Konig D, Oppenauer C, Lueger-Schuster B, Moser E, Kryspin-Exner I, Bauer H. Veranderde beloningverwerking in die kernblus en mesiale prefrontale korteks van pasiënte met posttraumatiese stresversteuring. Neuropsychologia. 2008; 46: 2836-2844. [PubMed]
108. Sailer U, Robinson S, Fischmeister FP, Moser E, Kryspin-Exner I, Bauer H. Imaging die veranderende rol van terugvoering tydens leer in besluitneming. Neuro Image. 2007; 37: 1474-1486. [PubMed]
109. Samanez-Larkin GR, Gibbs SE, Khanna K, Nielsen L, Carstensen LL, Knutson B. Verwagting van monetêre wins, maar nie verlies in gesonde ouer volwassenes nie. Natuur Neurowetenskap. 2007; 10: 787-791. [PMC gratis artikel] [PubMed]
110. Sanfey AG, Rilling JK, Aronson JA, Nystrom LE, Cohen JD. Die neurale basis van ekonomiese besluitneming in die Ultimatum-spel. Wetenskap. 2003; 300: 1755-1758. [PubMed]
111. Satterthwaite TD, Green L, Myerson J, Parker J, Ramaratnam M, Buckner RL. Dissocieerbare maar interverwante stelsels van kognitiewe beheer en beloning tydens besluitneming: bewyse uit leermetrie en gebeurtenisverwante fMRI. Neuro Image. 2007; 37: 1017-1031. [PubMed]
112. Schonberg T, Daw ND, Joel D, O'Doherty JP. Versterking leer seine in die menslike striatum onderskei leerders van nonlearners tydens beloning-gebaseerde besluitneming. Blaar van Neurowetenskap. 2007; 27: 12860-12867. [PubMed]
113. Smith BW, Mitchell DG, Hardin MG, Jazbec S, Fridberg D, Blair RJ, Ernst M. Neurale substraten van beloningsgrootte, waarskynlikheid en risiko tydens 'n wiel van fortuinbesluitneming. Neuro Image. 2009; 44: 600-609. [PMC gratis artikel] [PubMed]
114. Spicer J, Galvan A, Hare TA, Voss H, Glover G, Casey B. Sensitiwiteit van die kern word aan oortredings in die verwagting van beloning toegeskryf. Neuro Image. 2007; 34: 455-461. [PMC gratis artikel] [PubMed]
115. Staudinger MR, Erk S, Abler B, Walter H. Kognitiewe herwaardering moduleer verwagte waarde en voorspellingsfoutkodering in die ventrale striatum. Neuro Image. 2009; 47: 713-721. [PubMed]
116. Strohle A, Stoy M, Wrase J, Schwarzer S, Schlagenhauf F, Huss M, Hein J, Nedderhut A, Neumann B, Gregor A, Juckel G, Knutson B, Lehmkuhl U, Bauer M, Heinz A. Beloning afwagting en uitkomste in volwasse mans met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring. Neuro Image. 2008; 39: 966-972. [PubMed]
117. Tanaka SC, Doya K, Okada G, Ueda K, Okamoto Y, Yamawaki S. Voorspelling van onmiddellike en toekomstige belonings rekruteer differensiaal cortico-basale ganglia-lusse. Natuur Neurowetenskap. 2004; 7: 887-893. [PubMed]
118. Tanaka SC, Samejima K, Okada G, Ueda K, Okamoto Y, Yamawaki S, Doya K. Brein meganisme van beloning voorspelling onder voorspelbare en onvoorspelbare omgewingsdinamika. Neurale Netwerke. 2006; 19: 1233-1241. [PubMed]
119. Taylor SF, Walliese RC, Wager TD, Phan KL, Fitzgerald KD, Gehring WJ. 'N Funksionele neuroimaging studie van motivering en uitvoerende funksie. Neuro Image. 2004; 21: 1045-1054. [PubMed]
120. Tobler PN, Christopoulos GI, O'Doherty JP, Dolan RJ, Schultz W. Neuronale vervormings van beloningswaarskynlikheid sonder keuse. Blaar van Neurowetenskap. 2008; 28: 11703-11711. [PMC gratis artikel] [PubMed]
121. Tobler PN, O'Doherty JP, Dolan RJ, Schultz W. Beloningswaarde-kodering wat afsonderlik is van risiko-houdingverwante onsekerheidskodes in menslike beloningstelsels. Blaar van Neurofisiologie. 2007; 97: 1621-1632. [PMC gratis artikel] [PubMed]
122. Tom SM, Fox CR, Trepel C, Poldrack RA. Die neurale basis van verliesafkeer in besluitneming onder risiko. Wetenskap. 2007; 315: 515-518. [PubMed]
123. Tricomi EM, Delgado MR, Fiez JA. Modulasie van caudate aktiwiteit deur aksie gebeurlikheid. Neuron. 2004; 41: 281-292. [PubMed]
124. Ullsperger M, von Cramon DY. Fout tydens monitering deur eksterne terugvoer te gebruik: spesifieke rolle van die habenulêre kompleks, die beloningstelsel en die cingulêre motoriese gebied wat deur funksionele magnetiese resonansie-beelding onthul word. Blaar van Neurowetenskap. 2003; 23: 4308-4314. [PubMed]
125. Ursu ​​S, Carter CS. Uitkomsvoorstellings, kontrafaktuele vergelykings en die menslike orbitofrontale korteks: implikasies vir neuroimaging studies van besluitneming. Breinnavorsing Kognitiewe breinnavorsing. 2005; 23: 51-60. [PubMed]
126. van den Bos W, McClure SM, Harris LT, Fiske ST, Cohen JD. Dissosiasie van affektiewe evaluering en sosiale kognitiewe prosesse in die ventrale mediale prefrontale korteks. Kognitiewe, affektiewe en gedrags neurowetenskap. 2007; 7: 337–346. [PubMed]
127. Vollm B, Richardson P, McKie S, Elliott R, Dolan M, Deakin B. Neuronale korrelate van beloning en verlies in persoonlikheidsversteurings in Kluster B: 'n funksionele magnetiese resonansiebeeldstudie. Psigiatrie Navorsing. 2007; 156: 151-167. [PubMed]
128. Volz KG, Schubotz RI, von Cramon DY. Voorspel gebeurtenisse met wisselende waarskynlikheid: onsekerheid ondersoek deur fMRI. Neuro Image. 2003; 19: 271-280. [PubMed]
129. Volz KG, Schubotz RI, von Cramon DY. Variasies van onsekerheid in besluitneming en hul neurale korrelate. Breinnavorsingsbulletin. 2005; 67: 403-412. [PubMed]
130. Weber B, Aholt A, Neuhaus C, Trautner P, Elger CE, Teichert T. Neurale bewyse vir verwysingsafhanklikheid in reële marktransaksies. Neuro Image. 2007; 35: 441-447. [PubMed]
131. Weber BJ, Huettel SA. Die neurale substrates van probabilistiese en intertemporale besluitneming. Breinnavorsing. 2008; 1234: 104-115. [PMC gratis artikel] [PubMed]
132. Wittmann M, Leland DS, Paulus LP. Tyd en besluitneming: differensiële bydrae van die posterior insulêre korteks en die striatum tydens 'n vertragingskortingstaak. Eksperimentele Breinnavorsing. 2007; 179: 643-653. [PubMed]
133. Wrase J, Kahnt T, Schlagenhauf F, Beck A, Cohen MX, Knutson B, Heinz A. Verskillende neurale stelsels pas motoriese gedrag aan in reaksie op beloning en straf. Neuro Image. 2007a; 36: 1253-1262. [PubMed]
134. Wrase J, Schlagenhauf F, Kienast T, Wustenberg T, Bermpohl F, Kahnt T, Beck A, Strohle A, Juckel G, Knutson B, Heinz A. Wanfunksie van beloningverwerking korreleer met alkohol-drang in afgekoksde alkoholiste. Neuro Image. 2007b; 35: 787-794. [PubMed]
135. Xu L, Liang ZY, Wang K, Li S, Jiang T. Neurale meganisme van intertemporale keuse: van verdiskontering van toekomstige winste vir toekomstige verliese. Breinnavorsing. 2009; 1261: 65-74. [PubMed]
136. Xue G, Lu Z, Levin IP, Weller JA, Li X, Bechara A. Funksionele dissosiasies van risiko en beloningverwerking in die mediale prefrontale korteks. Serebrale korteks. 2009; 19: 1019-1027. [PMC gratis artikel] [PubMed]
137. Yacubian J, Glascher J, Schroeder K, Sommer T, Braus DF, Buchel C. Dissociable stelsels vir wins- en verliesverwante waardevoorspellings en foute van voorspelling in die menslike brein. Blaar van Neurowetenskap. 2006; 26: 9530-9537. [PubMed]
138. Yacubian J, Sommer T, Schroeder K, Glascher J, Kalisch R, Leuenberger B, Braus DF, Buchel C. Gene-gene interaksie geassosieer met neurale beloning sensitiwiteit. Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe van die Verenigde State van Amerika. 2007; 104: 8125-8130. [PMC gratis artikel] [PubMed]
139. Yarkoni T, Braver TS, Gray JR, Green L. Voorfrontale breinaktiwiteit voorspel tydelik uitgebreide besluitnemingsgedrag. Tydskrif van die eksperimentele analise van gedrag. 2005a; 84: 537-554. [PMC gratis artikel] [PubMed]
140. Yarkoni T, Grey JR, Chrastil ER, Barch DM, Groen L, Braver TS. Volgehoue ​​neurale aktiwiteit wat verband hou met kognitiewe beheer tydens tydelik uitgebreide besluitneming. Breinnavorsing Kognitiewe breinnavorsing. 2005b; 23: 71-84. [PubMed]
141. Zalla T, Koechlin E, Pietrini P, Basso G, Aquino P, Sirigu A, Grafman J. Differensiële amygdala-reaksies om te wen en te verloor: 'n funksionele magnetiese resonansiebeeldstudie by mense. Europese Tydskrif vir Neurowetenschappen. 2000; 12: 1764-1770. [PubMed]
142. Zink CF, Pagnoni G, Martin-Skurski ME, Chappelow JC, Berns GS. Menslike streeksreaksies op monetêre beloning hang af van saligheid. Neuron. 2004; 42: 509-517. [PubMed]

voetnote

Skrywer bydraes: XL ontwerp en onder toesig van die hele studie. JH en MS het gelyke bydraes gelewer aan hierdie studie, wat literatuursoektog, data-ontginning en -organisasie uitgevoer het. JF het deelgeneem aan bespreking en manuskripvoorbereiding.

Disclaimer van die uitgewer: Hierdie is 'n PDF-lêer van 'n ongeredigeerde manuskrip wat aanvaar is vir publikasie. As 'n diens aan ons kliënte voorsien ons hierdie vroeë weergawe van die manuskrip. Die manuskrip sal kopieëring, tikwerk en hersiening van die gevolglike bewys ondergaan voordat dit in sy finale citable vorm gepubliseer word. Let asseblief daarop dat tydens die produksieproses foute ontdek kan word wat die inhoud kan beïnvloed, en alle wettige disklaimers wat van toepassing is op die tydskrif betrekking het.

Verwysings

1. Andersen RA, Cui H. Voorneme, aksiebeplanning, en besluitneming in pariaale frontale stroombane. Neuron. 2009; 63: 568-583. [PubMed]
2. Arana FS, Parkinson JA, Hinton E, Holland AJ, Owen AM, Roberts AC. Dissociable bydraes van die menslike amygdala en orbitofrontale korteks tot aansporingsmotivering en doelwit seleksie. J Neurosci. 2003; 23: 9632-9638. [PubMed]
3. Bach DR, Seymour B, Dolan RJ. Neurale aktiwiteit wat verband hou met die passiewe voorspelling van dubbelsinnigheid en risiko vir aversive gebeure. J Neurosci. 2009; 29: 1648-1656. [PMC gratis artikel] [PubMed]
4. Bechara A. Besluitneming, impulsbeheer en verlies van wilskrag om dwelms te weerstaan: 'n neurokognitiewe perspektief. Nat Neurosci. 2005; 8: 1458-1463. [PubMed]
5. Bjork JM, Knutson B, Fong GW, Caggiano DM, Bennett SM, Hommer DW. Incentive-opgewekte breinaktivering in adolessente: ooreenkomste en verskille van jong volwassenes. J Neurosci. 2004; 24: 1793-1802. [PubMed]
6. Breiter HC, Aharon I, Kahneman D, Dale A, Shizgal P. Funksionele beelding van neurale reaksies op verwagting en ervaring van monetêre winste en verliese. Neuron. 2001; 30: 619-639. [PubMed]
7. Brett M, Johnsrude IS, Owen AM. Die probleem van funksionele lokalisering in die menslike brein. Nat Rev Neurosci. 2002; 3: 243-249. [PubMed]
8. Caspers S, Zilles K, Laird AR, Eickhoff SB. ALE-meta-analise van aksiewerking en nabootsing in die menslike brein. Neuro Image. 2010; 50: 1148-1167. [PubMed]
9. Cohen Kadosh R, Henik A, Rubinsten O, Mohr H, Dori H, van die Ven V, Zorzi M, Hendler T, Goebel R, Linden DE. Is nommers spesiaal? Die vergelykingstelsels van die menslike brein ondersoek deur fMRI. Neuropsychologia. 2005; 43: 1238-1248. [PubMed]
10. Cohen MX, Ranganath C. Gedrags- en neurale voorspellers van opkomende besluite. Cogn Affect Behav Neurosci. 2005; 5: 117-126. [PubMed]
11. Costafreda SG, David AS, Brammer MJ. 'N Parametriese benadering tot voxelgebaseerde meta-analise. Neuro Image. 2009; 46: 115-122. [PubMed]
12. Cox CL, Gotimer K, Roy AK, Castellanos FX, Milham MP, Kelly C. Jou rustende brein sorg oor jou riskante gedrag. PLoS One. 2010; 5: e12296. [PMC gratis artikel] [PubMed]
13. Cox SM, Andrade A, Johnsrude IS. Leer om te hou: 'n rol vir menslike orbitofrontale korteks in gekondisioneerde beloning. J Neurosci. 2005; 25: 2733-2740. [PubMed]
14. Craig AD. Hoe voel jy? Interoepsie: die sin van die fisiologiese toestand van die liggaam. Nat Rev Neurosci. 2002; 3: 655-666. [PubMed]
15. Craig AD. Hoe voel jy nou? Die voorste insula en menslike bewustheid. Nat eerw. Neurosci. 2009; 10: 59–70. [PubMed]
16. Critchley HD, Mathias CJ, Dolan RJ. Neurale aktiwiteit in die menslike brein wat verband hou met onsekerheid en opwekking tydens afwagting. Neuron. 2001; 29: 537-545. [PubMed]
17. d'Acremont M, Bossaerts P. Neurobiologiese studies van risikobepaling: 'n vergelyking van verwagte nut- en middelafwykingsbenaderings. Cogn Affect Behav Neurosci. 2008; 8: 363-374. [PubMed]
18. Delgado MR, Miller MM, Inati S, Phelps EA. 'N FMRI studie van beloningsverwante waarskynlikheidsleer. Neuro Image. 2005; 24: 862-873. [PubMed]
19. Drevets toilet. Neuroimaging en neuropatologiese studies van depressie: implikasies vir die kognitiewe-emosionele eienskappe van gemoedsversteurings. Curr Opin Neurobiol. 2001; 11: 240-249. [PubMed]
20. Eickhoff SB, Laird AR, Grefkes C, Wang LE, Zilles K, Fox PT. Koördinaat-gebaseerde aktiveringswaarskynlikheidsberamingsmeta-analise van neuroimaging data: 'n ewekansige-effekbenadering gebaseer op empiriese ramings van ruimtelike onsekerheid. Hum Brain Mapp. 2009; 30: 2907-2926. [PMC gratis artikel] [PubMed]
21. Elliott R, Agnew Z, Deakin JF. Hedoniese en Informatiewe Funksies van die Menslike Orbitofrontale Cortex. Cereb Cortex. 2010; 20: 198-204. [PubMed]
22. Elliott R, Friston KJ, Dolan RJ. Dissociable neurale response in menslike beloning stelsels. J Neurosci. 2000; 20: 6159-6165. [PubMed]
23. Ernst M, Nelson EE, Jazbec S, McClure EB, Monk CS, Leibenluft E, Blair J, Pine DS. Amygdala en kern sluit in reaksies op die ontvangs en weglating van winste by volwassenes en adolessente. Neuro Image. 2005; 25: 1279-1291. [PubMed]
24. Fellows LK. Die kognitiewe neurowetenskap van menslike besluitneming: 'n hersiening en konseptuele raamwerk. Behav Cogn Neurosci Eerw. 2004; 3: 159-172. [PubMed]
25. FitzGerald TH, Seymour B, Dolan RJ. Die rol van menslike orbitofrontale korteks in waardevergelyking vir onomkeerbare voorwerpe. J Neurosci. 2009; 29: 8388-8395. [PMC gratis artikel] [PubMed]
26. Fox MD, Snyder AZ, Vincent JL, Corbetta M, Van Essen DC, Raichle ME. Die menslike brein is intrinsiek georganiseer in dinamiese, anticorrelated funksionele netwerke. Proc Natl Acad Sci VSA. 2005; 102: 9673-9678. [PMC gratis artikel] [PubMed]
27. Frank MJ, Claus ED. Anatomie van 'n besluit: striato-orbitofrontale interaksies in versterkingsleer, besluitneming en omkering. Psychol Eerw. 2006; 113: 300-326. [PubMed]
28. Garavan H, Stout JC. Neurokognitiewe insigte in dwelmmisbruik. Neigings Cogn Sci. 2005; 9: 195-201. [PubMed]
29. Goud JI, Shadlen MN. Die neurale basis van besluitneming. Annu Rev Neurosci. 2007; 30: 535-574. [PubMed]
30. Gottfried JA, O'Doherty J, Dolan RJ. Kodering van voorspellende waarde in menslike amygdala en orbitofrontale korteks. Wetenskap. 2003; 301: 1104-1107. [PubMed]
31. Gu X, Liu X, Guise KG, Naidich TP, Hof PR, Fan J. Funksionele dissosiasie van die frontoinsulêre en anterior cingulate cortices in empatie vir pyn. J Neurosci. 2010; 30: 3739-3744. [PMC gratis artikel] [PubMed]
32. Hare TA, O'Doherty J, Camerer CF, Schultz W, Rangel A. Dissociasie van die rol van die orbitofrontale korteks en die striatum in die berekening van doelwaardes en voorspellingsfoute. J Neurosci. 2008; 28: 5623-5630. [PubMed]
33. Hsu M, Krajbich I, Zhao C, Camerer CF. Neurale respons op beloningsvooruitsig onder risiko is nie-lineêr in waarskynlikheid. J Neurosci. 2009; 29: 2231-2237. [PubMed]
34. Hubbard EM, Piazza M, Pinel P, Dehaene S. Interaksies tussen getal en ruimte in pariëtale korteks. Nat Rev Neurosci. 2005; 6: 435-448. [PubMed]
35. Huettel SA. Gedrags-, maar nie beloon nie, risikomoduleer aktivering van prefrontale, parietale en insulêre kortikale. Cogn Affect Behav Neurosci. 2006; 6: 141-151. [PubMed]
36. Kim H, Shimojo S, O'Doherty JP. Vermy 'n aversive uitkoms lonend? Neurale substrate van vermydingsleer in die menslike brein. PLoS Biol. 2006; 4: e233. [PMC gratis artikel] [PubMed]
37. Knutson B, Adams CM, Fong GW, Hommer D. Die verwagting van toenemende monetêre beloning werf selektief kernkwartiere. J Neurosci. 2001a; 21: RC159. [PubMed]
38. Knutson B, Fong GW, Adams CM, Varner JL, Hommer D. Dissociatie van beloning afwagting en uitkoms met gebeurtenis-verwante fMRI. Neuroreport. 2001b; 12: 3683-3687. [PubMed]
39. Knutson B, Fong GW, Bennett SM, Adams CM, Hommer D. 'n Streek van mesiale prefrontale kortekspaadjies monetêre belonende uitkomste: karakterisering met vinnige gebeurtenisverwante fMRI. Neuro Image. 2003; 18: 263-272. [PubMed]
40. Kringelbach ML. Die menslike orbitofrontale korteks: skakel beloning vir hedoniese ervaring. Nat Rev Neurosci. 2005; 6: 691-702. [PubMed]
41. Kringelbach ML, O'Doherty J, Rolls ET, Andrews C. Aktivering van die menslike orbitofrontale korteks na 'n vloeibare voedselstimulus word gekorreleer met sy subjektiewe aangename genot. Cereb Cortex. 2003; 13: 1064-1071. [PubMed]
42. Kringelbach ML, Rolls ET. Die funksionele neuroanatomie van die menslike orbitofrontale korteks: bewyse van neuroimaging en neuropsigologie. Prog Neurobiol. 2004; 72: 341-372. [PubMed]
43. Kuhnen CM, Knutson B. Die neurale basis van finansiële risiko's. Neuron. 2005; 47: 763-770. [PubMed]
44. Laird AR, Eickhoff SB, Li K, Robin DA, Glahn DC, Fox PT. Ondersoek die funksionele heterogeniteit van die standaard modus netwerk deur gebruik te maak van koördinaatgebaseerde meta-analitiese modellering. J Neurosci. 2009; 29: 14496-14505. [PMC gratis artikel] [PubMed]
45. Laird AR, Fox PM, Price CJ, Glahn DC, Uecker AM, Lancaster JL, Turkeltaub PE, Kochunov P, Fox PT. ALE-meta-analise: die beheer van die vals ontdekkingskoers en die uitvoer van statistiese kontraste. Hum Brain Mapp. 2005; 25: 155-164. [PubMed]
46. Lau HC, Rogers RD, Haggard P, Passingham RE. Aandag aan voorneme. Wetenskap. 2004a; 303: 1208-1210. [PubMed]
47. Lau HC, Rogers RD, Ramnani N, Passingham RE. Gewilde aksie en aandag aan die keuse van aksie. Neuro Image. 2004b; 21: 1407-1415. [PubMed]
48. Liu X, Powell DK, Wang H, Gold BT, Corbly CR, Joseph JE. Funksionele dissosiasie in frontale en striatale areas vir die verwerking van positiewe en negatiewe beloningsinligting. J Neurosci. 2007; 27: 4587-4597. [PubMed]
49. McClure SM, Berns GS, Montague PR. Temporale voorspellingsfoute in 'n passiewe leertaak aktiveer menslike striatum. Neuron. 2003; 38: 339-346. [PubMed]
50. Mohr PN, Biele G, Heekeren HR. Neurale verwerking van risiko. J Neurosci. 2010; 30: 6613-6619. [PubMed]
51. Nieuwenhuis S, Slagter HA, von Geusau NJ, Heslenfeld DJ, Holroyd CB. Weet goed van sleg: differensiële aktivering van menslike kortikale areas deur positiewe en negatiewe uitkomste. Eur J Neurosci. 2005; 21: 3161-3168. [PubMed]
52. O'Doherty JP, Critchley H, Deichmann R, Dolan RJ. Dissociating valence van uitkoms van gedragsbeheer in menslike orbitale en ventrale prefrontale kortikale. J Neurosci. 2003a; 23: 7931-7939. [PubMed]
53. O'Doherty JP, Dayan P, Friston K, Critchley H, Dolan RJ. Temporale verskilmodelle en beloningsverwante leer in die menslike brein. Neuron. 2003b; 38: 329-337. [PubMed]
54. O'Doherty JP, Deichmann R, Critchley HD, Dolan RJ. Neurale response tydens afwagting van 'n primêre smaakbeloning. Neuron. 2002; 33: 815-826. [PubMed]
55. O'Doherty JP, Kringelbach ML, Rolls ET, Hornak J, Andrews C. Abstracte beloning en strafvoorstellings in die menslike orbitofrontale korteks. Nat Neurosci. 2001; 4: 95-102. [PubMed]
56. Pagnoni G, Zink CF, Montague PR, Berns GS. Aktiwiteit in menslike ventrale striatum is toegesluit aan foute van beloningvoorspelling. Nat Neurosci. 2002; 5: 97-98. [PubMed]
57. Paulus MP, Rogalsky C, Simmons A, Feinstein JS, Stein MB. Toenemende aktivering in die regte insula tydens risiko-besluitneming is verwant aan skade-vermyding en neurotisme. Neuro Image. 2003; 19: 1439-1448. [PubMed]
58. Phan KL, Wager T, Taylor SF, Liberzon I. Funksionele neuroanatomie van emosie: 'n meta-analise van emosie-aktiveringsstudies in PET en fMRI. Neuro Image. 2002; 16: 331-348. [PubMed]
59. Plassmann H, O'Doherty J, Rangel A. Orbitofrontale korteks koder die bereidwilligheid om in alledaagse ekonomiese transaksies te betaal. J Neurosci. 2007; 27: 9984-9988. [PubMed]
60. Raichle ME, MacLeod AM, Snyder AZ, Magte WJ, Gusnard DA, Shulman GL. 'N Verstekmodus van breinfunksie. Proc Natl Acad Sci VSA. 2001; 98: 676-682. [PMC gratis artikel] [PubMed]
61. Raichle ME, Snyder AZ. 'N Verstekmodus van breinfunksie: 'n Kort geskiedenis van 'n ontwikkelende idee. Neuro Image. 2007; 37: 1083-1090. [PubMed]
62. Ramnani N, Elliott R, Athwal BS, Passingham RE. Voorspellingsfout vir gratis monetêre beloning in die menslike prefrontale korteks. Neuro Image. 2004; 23: 777-786. [PubMed]
63. Richlan F, Kronbichler M, Wimmer H. Funksionele abnormaliteite in die disleksiese brein: 'n kwantitatiewe meta-analise van neuroimaging studies. Hum Brain Mapp. 2009; 30: 3299-3308. [PMC gratis artikel] [PubMed]
64. Rogers RD, Ramnani N, Mackay C, Wilson JL, Jezzard P, Carter CS, Smith SM. Spesifieke gedeeltes van anterior cingulêre korteks en mediale prefrontale korteks word geaktiveer deur beloningsverwerking in afsonderlike fases van besluitnemingskognisie. Biolpsigiatrie. 2004; 55: 594-602. [PubMed]
65. Salimi-Khorshidi G, Smith SM, Keltner JR, Wager TD, Nichols TE. Meta-analise van neuroimaging data: 'n vergelyking van beeldgebaseerde en koördinaatgebaseerde samestelling van studies. Neuro Image. 2009; 45: 810-823. [PubMed]
66. Schoenbaum G, Roesch M. Orbitofrontale korteks, assosiatiewe leer en verwagtinge. Neuron. 2005; 47: 633-636. [PMC gratis artikel] [PubMed]
67. Schoenbaum G, Roesch MR, Stalnaker TA, Takahashi YK. 'N Nuwe perspektief op die rol van die orbitofrontale korteks in adaptiewe gedrag. Nat Rev Neurosci 2009 [PMC gratis artikel] [PubMed]
68. Schoenbaum G, Setlow B, Saddoris LP, Gallagher M. Kodering voorspelde uitkoms en verworwe waarde in orbitofrontale korteks tydens die steekproefneming hang af van insette van basolaterale amygdala. Neuron. 2003; 39: 855-867. [PubMed]
69. Schultz W, Tremblay L, Hollerman JR. Beloningsverwerking in primaat-orbitofrontale korteks en basale ganglia. Cereb Cortex. 2000; 10: 272-284. [PubMed]
70. Sugrue LP, Corrado GS, Newsome WT. Die keuse van die grootste van twee goedere: neurale geldeenhede vir waardasie en besluitneming. Nat Rev Neurosci. 2005; 6: 363-375. [PubMed]
71. Tom SM, Fox CR, Trepel C, Poldrack RA. Die neurale basis van verliesafkeer in besluitneming onder risiko. Wetenskap. 2007; 315: 515-518. [PubMed]
72. Toro R, Fox PT, Paus T. Funksionele koaktiveringskaart van die menslike brein. Cereb Cortex. 2008; 18: 2553-2559. [PMC gratis artikel] [PubMed]
73. Tremblay L, Schultz W. Relatiewe beloning voorkeur in primate orbitofrontale korteks. Aard. 1999; 398: 704-708. [PubMed]
74. Tremblay L, Schultz W. Modifikasies van verwagtingsverwante neuronale aktiwiteit tydens beloning in primaat-orbitofrontale korteks. J Neurofisiolo. 2000; 83: 1877-1885. [PubMed]
75. Trepel C, Fox CR, Poldrack RA. Prospektieteorie op die brein? Op pad na 'n kognitiewe neurowetenskap van die besluit onder risiko. Brein Res Cogn Brain Res. 2005; 23: 34-50. [PubMed]
76. Turkeltaub PE, Eden GF, Jones KM, Zeffiro TA. Meta-analise van die funksionele neuro-anatomie van enkele-woordlesing: metode en validering. Neuro Image. 2002; 16: 765-780. [PubMed]
77. Ullsperger M, von Cramon DY. Fout tydens monitering deur eksterne terugvoer te gebruik: spesifieke rolle van die habenulêre kompleks, die beloningstelsel en die cingulêre motoriese gebied wat deur funksionele magnetiese resonansie-beelding onthul word. J Neurosci. 2003; 23: 4308-4314. [PubMed]
78. Volkow ND, Fowler JS, Wang GJ. Die verslaafde menslike brein: insigte van beeldende studies. J Clin Invest. 2003; 111: 1444-1451. [PMC gratis artikel] [PubMed]
79. Volkow ND, Wise RA. Hoe kan dwelmverslawing ons help om vetsug te verstaan? Nat Neurosci. 2005; 8: 555-560. [PubMed]
80. Wallis JD. Orbitofrontale korteks en sy bydrae tot besluitneming. Annu Rev Neurosci. 2007; 30: 31-56. [PubMed]
81. Xiong J, Gao JH, Lancaster JL, Fox PT. Clustered pixels analise vir funksionele MRI aktivering studies van die menslike brein. Hum Brain Mapp. 1995; 3: 287-301.
82. Yang T, Shadlen MN. Probabilistiese redenasie deur neurone. Aard. 2007; 447: 1075-1080. [PubMed]
83. Zalla T, Koechlin E, Pietrini P, Basso G, Aquino P, Sirigu A, Grafman J. Differensiële amygdala-reaksies om te wen en te verloor: 'n funksionele magnetiese resonansiebeeldstudie by mense. Eur J Neurosci. 2000; 12: 1764-1770. [PubMed]