Dopamien D1 D5-reseptore Mediate Informational Saliency wat aanhoudende Hippocampal Long Term Plasticity (2014) bevorder.

Niels Hansen en Denise Manahan-Vaughan

Hierdie artikel is aangehaal deur ander artikels in PMC.

Spring na:

Abstract

Dopamien (DA) speel 'n noodsaaklike rol in die aktivering van kognisie. Dit voeg kleur aan ervaring-afhanklike inligting stoor, toegewydheid gee aan die herinneringe wat tot gevolg het. Op die sinaptiese vlak word ervaringsafhanklike inligtingsberging geaktiveer deur sinaptiese plastisiteit, en gegewe die belangrikheid daarvan vir geheuevorming, is dit nie verbasend dat DA 'n belangrike neuromodulator in die aanwending van sinaptiese plastisiteit behels nie, en veral van plastisiteit wat vir langer periodes voortduur van tyd: analoog aan langtermyngeheue. Die hippokampus, wat 'n kritiese struktuur is vir die sinaptiese verwerking van semantiese, episodiese, ruimtelike en verklarende herinneringe, word spesifiek deur DA beïnvloed. Die D1 / D5-reseptor is noodsaaklik vir hippokampus-afhanklike geheue. Verder is D1 / D5 reseptore deurslaggewend om die eienskappe van nuwigheid en beloning te gee aan inligting wat deur die hippokampus verwerk word. Hulle fasiliteer ook die uitdrukking van volgehoue ​​vorme van sinaptiese plastisiteit, en gegewe verslae dat beide langtermynversterking en langtermyndepressie verskillende aspekte van ruimtelike voorstellings koördineer, dui daarop dat D1 / D5 reseptore die aard en kwalitatiewe inhoud van gestoor inligting kan bestuur in die hippocampus. In die lig van hierdie waarnemings stel ons voor dat D1 / D5-reseptore hippocampale langtermyn plastisiteit en geheue hek en is die spilpunt om die eienskappe van nuwigheid en beloning te gee aan inligting wat deur die hippokampus verwerk word.

sleutelwoorde: kognisie, hippokampus, leer en geheue, hersiening, sinaptiese plastisiteit

Spring na:

Inleiding

Dopamien (DA) is 'n neurotransmitter in die sentrale senuweestelsel wat aan die katekolamiene behoort (Carlsson et al. 1962). DA neurone word gekategoriseer in dopaminerge stelsels gebaseer op hul innerveringsgebiede. Vier aksonale dopaminergiese weë word beskryf: 1) nigrostriatale, 2) mesolimbiese, 3) mesokortiese, en 4) tuberoïffundibulêreVallone et al. 2000). DA ondergaan 'n menigte rolle in kognisieverwante breinfunksies: dit reguleer geheue, motivering, bui, motoriese aktiwiteit en neuro-endokriene integrasie (Horn et al. 1979; Fluckiger et al. 1987) en word vrygestel na die roman (Ljungberg et al. 1992), opvallende sensoriese (Jonglose 2004), aversive (Bromberg-Martin et al. 2010), of versterkings-relevante (beloning) stimuli (Schultz et al. 1993). Vir baie dekades is die rol daarvan in kognitiewe afwykings en breinsiektes intens bestudeer. Dit is afgelei van waarnemings dat 'n opvallend lae konsentrasie van die DA voorkom in die basale ganglia van pasiënte met Parkinson se siekte (Ehringer en Hornykiewicz 1960) en dat DA-disfunksies bydra tot kognitiewe versteurings soos skisofrenie (Gaan en Grace 2007; Lodge en Grace 2011), dwelmverslawing (Robinson en Berridge 1993), Aandag tekort hiperaktiwiteit versteuring (Del Campo et al. 2011) en moontlik Alzheimersiekte (Kumar en Patel 2007; Jürgensen et al. 2011).

Eksperimentele bewyse dui daarop dat DA hoogs relevant is vir die modulering van hippokampus-afhanklike sinaptiese plastisiteit en geheue (Jay 2003; Lisman en Grace 2005; Lisman et al. 2011). Hierdie effekte word bemiddel deur 2 onderskeide groepe DA reseptore: Die D1 / D5 (D1-agtige) reseptore en die D2-agtige reseptore (Tiberi et al. 1991; Vallone et al. 2000; Beaulieu en Gainetdinov 2011) (Fig. 1), waarvolgens die D1 / D5 reseptore in onlangse dekades toenemende aandag ontvang het. Dit is as gevolg van die belangrike rol wat hulle speel in die regulering van beide hippokampus-afhanklike sinaptiese plastisiteit (die meganismes wat geglo word om leer te onderlê) en hippocampus-afhanklike geheue (Huang en Kandel 1995; Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006; Bethus et al. 2010; Clausen et al. 2011; Da Silva et al. 2012). Opvallend is dat D1 / D5-reseptore albei vorme van aanhoudende (> 24 uur) sinaptiese plastisiteit reguleer en blyk belangrik by te dra tot die oormerk van inligting as nuut of opvallend (Davis et al. 2004; Jonglose 2004; Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006, 2011), wat op sy beurt sterk hippocampus-afhanklike geheue-kodering en -bewaring beïnvloed (Adcock et al. 2006). Die D2-soortgelyke reseptore lyk in kontras minder betekenisvol vir hippocampus-afhanklike inligtingverwerking, hetsy op die vlakke van sinaptiese plastisiteit of geheueformasie (Kulla en Manahan-Vaughan 2003; Xing et al. 2010). Aktivering van D1 / D5 reseptore verander opwinding in die hippokampus (Ito en Schumann 2007; Hamilton et al. 2010) en beïnvloed dus die drempels vir die induksie van sinaptiese plastisiteit of geheue kodering. Verskillende hippocampale subregio's soos die dentate gyrus (DG), cornus ammonis 1 (CA1) en subikulum wat verskillende funksies in inligtingverwerking binne die hippokampus uitoefen word ook gemoduleer deur die aktivering van D1 / D5 reseptore (Kulla en Manahan-Vaughan 2000; Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006; Othmakhova en Lisman 1996; Roggenhofer et al. 2010).

Figuur 1.

Figuur 1.

Signaalkaskades van D1- en D5-reseptore. Skematiese demonstrasie van die verskillende molekulêre bane van D1 (geel bokse) en D5-reseptore (blou bokse) wat eindig in 'n gemeenskaplike CREB-aktivering (grys bokse). Crosstalk tussen die D1 / D5 stelsel word aangedui deur ...

Aktiwiteitsafhanklike veranderinge in sinaptiese sterkte kodeer nuwe inligting in die brein. Twee hoofvorme kan onderskei word: 1) langtermyn potensiering (LTP; Bliss en Lomo 1973; Bliss en Collingridge 1993) en 2) langtermyn-depressie (LTD) van sinaptiese sterkte (Dudek en Bear 1992; Manahan-Vaughan 1997). LTP wat slegs deur elektriese afferente stimulasie (elektries geïnduseerde plastisiteit) geïnduseer word, is vir die eerste keer ongeveer 40 jaar gelede gerapporteer in die DG van die haas na hoëfrekwensie stimulasie (HFS) van die perforere pad (Bliss en Lomo 1973). Hippocampal LTD is vir die eerste keer in Schaffer-kollaterale (SC) -CA1-sinapse beskryf (Dunwiddie en Lynch 1978) en word elektries geïnduceer deur lae frekwensie stimulasie (LFS: 1-3 Hz vir 5-15 min). Albei verskynsels word geglo hippocampale leer en geheue te ondersteun (Bliss en Collingridge 1993; Dra 1996; Kemp en Manahan-Vaughan 2007). Hierdie waarskynlikheid word ondersteun deur meer onlangse studies wat 'n verskynsel bekend as leer-gefasiliteerde plastisiteit aanspreek. Hier, swak elektriese afferente stimulasie wat onder beheerstoestande óf geen verandering in basiese sinaptiese sterkte veroorsaak of korttermyn plastisiteit oplewer nie, lei tot aanhoudende plastisiteit as dit gepaard gaan met 'n nuwe leerervaring (Manahan-Vaughan en Braunewell 1999; Goh en Manahan-Vaughan 2012).

Studies van leer-gefasiliteerde plastisiteit dui daarop dat LTP en BPK verantwoordelik is vir die kodering van verskillende elemente van 'n geheueverteenwoordiging. Dus, LTP is geassosieer met die kodering van globale ruimte, ruimtelike verandering, of kontekstuele vrees (Straube et al. 2003; Kemp en Manahan-Vaughan 2004; Whitlock et al. 2006), terwyl BPK geassosieer word met die kodering van ruimtelike konteks (Manahan-Vaughan en Braunewell 1999; Etkin et al. 2006; Kemp en Manahan-Vaughan 2004, 2007, 2008a; Goh en Manahan-Vaughan 2012). Die presiese bydraes van LTP en BPK tot ruimtelike verteenwoordiging is streng gekoppel aan die onderskeie hippocampale subregioene (Kemp en Manahan-Vaughan 2008a; Hagena en Manahan-Vaughan 2011). Wat egter opvallend is, is dat D1 / D5 reseptore albei aanhoudende LTP reguleer (Huang en Kandel 1995; Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006) en aanhoudende LTD (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006), wat daarop dui dat hierdie reseptore beheer uitoefen oor die soort inligting wat deur die verskillende vorme van sinaptiese plastisiteit bygedra word tot geheue voorstellings.

LTP is onderverdeel in tydelike kategorieë verwys na 1) korttermyn potensiering wat gewoonlik kalsiumtoevoer benodig deur byvoorbeeld, N(NMDA) reseptore, 2) vroeg (E) -LTP wat beide NMDA reseptore vereis en die aktivering van metabotropiese glutamaat (mGlu) reseptore (MGlu)Bashir et al. 1993) en proteïenkinases (Malenka et al. 1989), en tot 'n mindere mate, fosfatases; 3) laat (L) -LTP wat gebaseer is op die uitdrukking van vroeë onmiddellike gene (Jones et al. 2001) vereis proteïenvertaling, en (4) laat laat (LL) -LTP wat proteïen transkripsie benodig (Nguyen et al. 1994; Villers et al. 2010) en fasiliteer LTP konsolidasie (Ryan et al. 2012). Soortgelyke afwykings is duidelik vir LTD: 'n vroeë LTD (E) -LTD afhanklik van die aktivering van NMDA-reseptore (ten minste in die CA1-streek; Dudek en Bear 1992; Manahan-Vaughan 1997), mGlu reseptore (Manahan-Vaughan 1997), en proteïen fosfatases (Mulkey et al. 1993), laat LTD (L) -LTD wat afhanklik is van geenuitdrukking (Abraham et al. 1994) en proteïen vertaling (Manahan-Vaughan et al. 2000; Parvez et al. 2010), en laat laat (LL) -LTD wat proteïen transkripsie benodig (Kauderer en Kandel 2000). Alhoewel elektrisiteit-geïnduseerde en leer gefasiliteerde plastisiteit deel ooreenkomste in hul onderliggende meganismes (Manahan-Vaughan 1997; Popkirov en Manahan-Vaughan 2011), toon hulle ook duidelike eienskappe. Byvoorbeeld, leer-gefasiliteerde en nie elektries geïnduseerde aanhoudende plastisiteit vereis beta-adrenoreceptore (Kemp en Manahan-Vaughan 2008b), En Madronal et al. (2009) het getoon dat gekoppelde pulsfasilitering anders gemoduleer is deur elektries geïnduseerde LTP of veranderinge in sinaptiese sterkte wat deur klassieke oogblinkkondisionering (dws leer gefasiliteerde plastisiteit) veroorsaak word. Dit is egter heel moontlik dat leer-gefasiliteerde plastisiteit meer sensitief is vir neuromodulasie, en meer fisiologies as plastisiteit verkry deur elektriese stimulasie alleenlik, wat die bogenoemde data kan verduidelik.

Die hippokampus dra by tot baie gedrag soos angs (Geen en Treit 2007), doelgerigte gedrag (Pennartz et al. 2011), inligtingverwerking, olfaktoriese identifikasie en ruimtelike navigasie en oriëntasie (Hölscher 2003). Maar die meeste hippocampale subregio's word geglo dat hulle in verskillende aspekte van die skepping van 'n geheue spoor betrokke is. AANGESIEN dat die DG geposteer word om patroonverskeiding te betrek, waarby soortgelyke inligting as nie-dieselfde beskou word, doen die CA3-streek patrone voltooi, waardeur inkomende inligting lei tot die volledige herwinning van 'n gestoor verteenwoordiging, indien daardie inligting vroeër bygedra het tot die skepping van 'n herinnering (Lee et al. 2004; Goodrich-Hunsaker et al. 2008). Die CA1-streek word geglo dat inligting wat uit die ander subregio's kom, integreer en ook deelneem aan wanpassingsopsporing (Lismann en Otmakhova 2001). Gegewe hierdie arbeidsverdeling, is dit miskien nie so verbasend dat die D1 / D5 reseptore 'n differensiële invloed op die sinaptiese plastisiteit in hierdie strukture het nie. Hier moet egter beklemtoon word dat die rol van hierdie reseptore in die CA3-streek nog nie ondersoek is nie.

Spring na:

DA Vrystelling in die Hippocampus

DA word vrygestel van akson terminale wat in die hippocampus woon (Frey et al. 1990), wat ontstaan ​​uit middelbreinbronne met die ventrale tegmentale area (VTA, A10-selgroep in die ratnomenklatuur), wat die hoofbron insluit. Vrylating vind plaas in die hippokampus enkele minute na nuwigheidsblootstelling in die hippokampus (Ihalainen et al. 1999). Dit impliseer dat DA 'n belangrike komponent is vir die verwerking van nuwe inligting in die hippokampus. In temporoammoniese sinusse (TA) funksioneer DA oor 'n verskeidenheid stimulusfrekwensies (5-100 Hz) as 'n hoëpasfilter wat reaksies op hoëfrekwensie-insette verbeter, terwyl die invloed van laefrekwensie-insette verminder word (Ito en Schumann, 2007). Opvallend, LTP by SC-CA1 sinapse is onaangeraak, terwyl LTP by TA-sinapse deur DA verbeter word. Dit dui daarop dat DA die relevansie van inligting wat vanaf die entorhinaale korteks oorgedra word, via die TA synapse direk na die hippokampus vergroot, in vergelyking met die feit dat inligting "intern" verwerk word by SC-CA1 sinapse, wat op sy beurt die inligtingsinhoud en die aard van inligtingsberging verander deur die rigting van verandering in sinaptiese gewigte te beïnvloed. Dit kan die integrasie van nuwe inligting met voorheen gekodeerde inligting onderstreep aangesien dit die hippokampus verlaat.

Die VTA is nie die enigste bron van DA vir die hippocampus nie. Afgesien van die VTA, ontvang die hippocampus insette van die retrorubrale area A8 en die substantia nigra pars compacta A9 (Beckstead et al. 1979) en wisselwerking met ander dopaminerge kerne, soos die nukleus accumbens (NAcc; Figs 2 en and3) .3). Mesokortiese DA projeksies van die VTA na die prefrontale korteks (PFC) kan byvoorbeeld 'n kritieke rol speel in die modulering van inligtingverwerking deur hippocampus-PFC-interaksies (Hippocampus-PFC-interaksies)Seamans et al. 1998; Gaan en Grace 2008a). Daarbenewens dien die NAcc (saam met die ventrale pallidum, VP), hoewel dit nie direk na die hippokampus projekteer nie, as die afwaartse arm van die Hippocampal-VTA-lus, wat help om die nuwigheidsein te kombineer met salience en doel inligting (Lisman en Grace 2005; vye 2 en and3) .3). Benewens sy hoofrol in die limerende limikale en kortikale insette, is die NAcc betrokke by die verbetering van doelgerigte gedrag (Gruber et al. 2009) en om hippocampale afhanklike ruimtelike inligting in staat te stel om beheer oor aptyt leer te verkry (Ito en Hayen 2011). Die rol van die NGK in die informatiewe gating is elders in groot detail hersien (Grace et al. 2007; Gaan en Grace 2008b; Yin et al. 2008).

Figuur 2.

Figuur 2.

Anatomiese verbindings tussen die hippokampus en dopaminerge kerne. Die VTA, retrorubrale veld (RRF) en LC stuur almal projeksies aan die hippocampus (HPC). Die hippocampus projekteer weer aan die een kant die NAcc wat met die VTA verbind word ...

Figuur 3.

Figuur 3.

Regulering van hippocampale sinaptiese plastisiteit deur die VTA en ander dopaminerge kerne. Die dopaminerge regulasie van hippocampale sinaptiese plastisiteit en die onderliggende netwerk word hier uitgebeeld. Blou pyle dui op die nuwigheid geaktiveerde VTA-hippocampus ...

Saam met die bekende rol van die dopaminerge kerne wat op die hippokampus belemmer, word die DA vrygestel deur nuwigheids- en beloningsverwante ondervinding en dat hierdie inligting die hippokampus in staat stel om betekenis te gee aan die inligting wat dit verwerk. Hierdeur word toewyding aan inligting geberg. Die relatiewe regulering van LTP en BPK in die verskillende hippocampale subvelde is een moontlike middel waardeur die hippokampus dan hierdie inligting integreer en enkodeer in 'n geheue engram of ruimtelike voorstelling.

Spring na:

Invloed van D1 / D5-reseptore op LTP in die DG

Die DG is die funksionele "gateway" vir die hippocampus. Gemengde effekte op elektries geïnduceerde LTP is gerapporteer na aktivering van D1 / D5 reseptore in hierdie struktuur (Tabel 1A), maar oorwegend 'n inhibisie van LTP is gerapporteer na aanleiding van D1 / D5 reseptor antagonisme (Yanagihashi en Ishikawa 1992; Kusuki et al. 1997; Swanson-Park et al. 1999). Dit dui daarop dat hierdie reseptore 'n sleutelrol speel om te bepaal of LTP in die DG voorkom in reaksie op inkomende stimuli. D1 / D5 reseptor aktivering tydens 'n "beloning" of "nuwigheid" sein is voorgestel om die DG opgewondenheid te verhoog (Hamilton et al. 2010) sodanig dat nuwe sensoriese inligting die informele poort en filter van die DG oorlaat om die stroombaan van die Hippocampal CA3-CA1-streek te betree (Heinemann et al. 1992; Hamilton et al. 2010). Dit kan op sy beurt verband hou met die funksie van die DG in patroonvoltooiing (Kesner et al. 2000).

Tabel 1

Tabel 1

D1 / D5 reseptore en hippocampale sinaptiese plastisiteit

Inligtingstoegang in 'n meer globale sin word ook deur die DA ondersteun. Hierdie tipe gate kan die ossillatoriese netwerkaktiwiteit tussen verskillende breinareas betrokke by leer moontlik maak (Buzsaki en Draguhn 2004). D1 / D5-reseptoraktivering kan byvoorbeeld die teta-ontploffing ontplooi in die mediale septal / vertikale ledemaat van diagonale bandneurone wat na die hippokampus projekteer (Fitch et al. 2006). Verder onderdruk DA die cholinergiese gamma ossillasies in area CA3 via D1 reseptor aktivering (Weiss et al. 2003). Daar is voorgestel dat DA in die besonder die frekwensievuurpatroon van neurone (theta- en gamma-frekwensievlakke verander; Ito en Schumann 2007) wat tydens die verkenningsgedrag van knaagdiere in die enthorinale korteks waargeneem is (Chrobak et al. 2000) om sodoende inligtingsinhoud te verander.

Spring na:

Invloed van D1 / D5-reseptore op LTP in die CA1-streek

In teenstelling met die DG, waar slegs L-LTP geraak word, het in vitro-studies van SC-CA1-sinapyne getoon dat beide E-LTP (Otmakhova en Lisman 1996) en L-LTP (Frey et al. 1991; Huang en Kandel 1995) voorkom of verminder (Swanson-Park et al. 1999) deur 'n D1 / D5 antagonis, terwyl agoniste van D1 / D5 reseptore lei tot verhoogde E-LTP (Otmakhova en Lisman 1996). Die grootte van beide E- en L-LTP word ook aansienlik verminder in hippokampale snye van D1-reseptore - / - muise in vergelyking met wilde-tipe muise (Granado et al. 2008). In ooreenstemming met hierdie bevindings het in vivo studies getoon dat HFS-geïnduceerde LTP by SC-CA1 synaptes gefasiliteer word deur D1 / D5-reseptoraktivering by vrylike gedragende rotte (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006; tafel 1A). D1 / D5-reseptor antagonisme verhoed egter slegs L-LTP in SC-CA1 sinapse (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006). Die verskille tussen die in vitro en in vivo studies kan verband hou met die verskillende soorte stimuleringsprotokolle wat gebruik is om LTP van verskillende robuustheid en duurstande te ontlok.

Spring na:

Effek van D1 / D5 reseptor aktiwiteit op depotensiasie van LTP

Alhoewel dit nie 'n aanhoudende vorm van sinaptiese plastisiteit is nie, het depotentiasie 'n vermelding in die konteks van D1 / D5 regulering van hippocampale sinaptiese plastisiteit (Table 1C). Depotentiasie is 'n interessante verskynsel wat voorkom wanneer LFS toegepas word binne 'n baie kort tydvenster (maksimum 30 min) van inducerende LTP (Staubli en Lynch 1990; Kulla et al. 1999) en is voorgestel om 'n funksionele korrelaat van aktiewe vergeting of miskien van leerinmenging te vorm. Hierdie vorm van sinaptiese plastisiteit is duidelik aan LTD, aangesien dit nie dieselfde fosforilerings- / dephosphoryleringsprofiel van die α-aminotoxium-3-hydroxy-5-metiel-4-isoksazoolpropionensuurreseptor-reseptor betrek nie (Lee et al. 1998) en het verskillende sensitiwiteite vir, byvoorbeeld, mGlu reseptor ligande (Manahan-Vaughan 1997; Fitzjohn et al. 1998; Kulla et al. 1999; Kulla en Manahan-Vaughan 2008). Nog 'n aspek van depotentiasie is die assosiatiewe regulering van hierdie verskynsel, soos geïllustreer deur 'n vitro-studie in rotte wat bewys dat die sintese van plastisiteitsverwante proteïene (PRP's) deur L-LTP in een inset gefasiliteer het, E tot L-BPK in 'n ander inset. Dus, langtermyn-plastisiteit in een sinaptiese inset word geassosieer deur PRP's van 'n ander sinaptiese insette, in 'n proses wat na "kruis kodering" verwys word (Sajikumar en Frey 2004). Assosiatiewe langtermyn-plastisiteit en sinaptiese kodering blyk ook afhanklik te wees van D1 / D5-reseptoraktivering (Sajikumar en Frey 2004).

Interessant genoeg beïnvloed D1 / D5 reseptor manipulasie LFS-geïnduceerde depotentiasie van LTP beide in vitro en in vivo (Otmakhova en Lisman 1998; Kulla en Manahan-Vaughan 2000). D1 / D5-reseptoragoniste verminder die depotentiasie van LTP deur LFS in CA1 en in DG, terwyl D1 / D5-receptor antagoniste hierdie effek inhibeer (Kulla en Manahan-Vaughan 2000) vermoedelik via 'n sikliese 3'5 'adenosienmonofosfaat (cAMP) -afhanklike meganisme (Otmakhova en Lisman 1998).

As depotentiasie bestaan, vergeet dit dat D1 / D5 reseptor aktivering hierdie proses kan belemmer. Aangesien depotentiasie van LTP 'n opeenvolgende proses is, word eerste LTP geïnduceer en daarna word depotentiasie geïnisieer. Dit impliseer dat D1 / D5-reseptoraktivering 'n "besluit" kan vetoer om inligting wat aanvanklik vir langtermynopberging geoormerk is, te vergeet. Weereens, hierdie moontlikheid pas goed in 'n rol vir hierdie reseptore in die bemiddeling van informatiewe versadiging.

Spring na:

Effek van D1 / D5 Reseptor aktiwiteit op Hippocampal LTD

BPK tot 'n mate is 'n spieëlbeeld van LTP, wat bestaan ​​uit volgehoue ​​afname in sinaptiese sterkte wat voorkom as gevolg van 'n afgeronde patroonbevordering van die hippokampus. In onlangse jare het dit duidelik geword dat hierdie verskynsel 'n inligtingbergingsmeganisme is wat waarskynlik met LTP saamwerk om ruimtelike en / of geheuevoorstellings te genereer (Kemp en Manahan-Vaughan 2007). Vir hierdie verskynsel, soos LTP, lyk D1 / D5 reseptore ook 'n sleutelrol. In teenstelling met LTP, waar die CA1-streek en die DG intensief bestudeer is, bestaan ​​daar tot dusver slegs inligting met betrekking tot D1 / D5-reseptoreffekte op LTD in die CA1-streek (tabel 1B).

E-LTD, geïnduseer deur LFS van CA1 sinapse, word gefasiliteer deur D1 / D5 reseptor agonisme in vitro (Chen et al. 1995; Liu et al. 2009). Daarenteen word E-LTD geblokkeer deur 'n D1 / D5 reseptor antagonis in CA1 sinapse in vitro (Chen et al. 1995). Verder het in vitro studies getoon dat beide E- en L-BPK in CA1-sinapse afhanklik is van D1 / D5-reseptoraktivering (Mockett et al. 2007; Liu et al. 2009). In vivo data stem ooreen met hierdie resultate, aangesien D1 / D5-reseptor-agonisme LFS-geïnduceerde E-LTD en L-LTD fasiliteer, terwyl D1 / D5-receptor antagonisme LFS-geïnduceerde E-LTD en L-LTD voorkom (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006). In een in vitro-studie het D1 / D5-reseptoragonisme gedeeltelik LFS-geïnduceerde LTD gedeeltelik omgekeer (Mockett et al. 2007). Hierdie verskillende in vitro-effekte kan wees as gevolg van die gebruik van verskillende LFS protokolle [1200 × 3 Hz (Mockett et al. 2007) teen 450 × 1 Hz (Chen et al. 1995)] wat LTD van verskillende groottes en tydsduur oproep. In vivo lok 1-Hz LFS met <600 pulse baie korttermyn depressie (STD) by CA1-sinapse uit (Popkirov en Manahan-Vaughan 2011), terwyl 3-Hz stimulasie meer langdurige effekte oplewer (Manahan-Vaughan 2000). Verskille in die regulering van D1 / D5 reseptoragoniste van sinaptiese depressie van verskillende sterk punte en duurstye kan funksioneel verband hou met die relevansie van hierdie vorme van plastisiteit vir inligtingverwerking. Swak response kan versterk word en sterk antwoorde kan waarskynlik verswak word, sodat inligtingverwerking is geoptimaliseer.

Spring na:

D1 / D5-reseptore en leergerigte plastisiteit

In vivo studies het getoon dat leer-gefasiliteerde E-LTP en L-LTP deur verkenning van nuwe leë spasie deur D1 / D5-reseptorantagonisme in CA1-sinapse voorkom (Li et al. 2003; Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006). Verder simuleer die farmakologiese aktivering van D1 / D5 reseptore die ruimtelike nuwigheid-geïnduseerde fasilitering van LTP (Li et al. 2003). D1 / D5 reseptor agonisme fasiliteer STD in LTD in CA1 sinapse in vivo (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006). Dit ondersteun die moontlikheid dat D1 / D5-reseptoraktivering die drempel vir CA1 LTD verlaag. Daarbenewens is 'n rol vir D1 / D5 reseptore in leer-gefasiliteerde BPK aangemeld. Hier is L-LTD wat gefasiliteer is deur nuwe ruimtelike eksplorasie, voorkom deur D1 / D5-reseptor antagonisme (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006). Nuwe ruimtelike eksplorasie wat gepaard gaan met afferente stimulasie gekombineer met D1 / D5-reseptoraktivering, maak dit ook moontlik om 'n vertraagde depressie in CA1-sinapse te bewerkstellig. Dit ondersteun ook dat D1 / D5-reseptoraktivering die drempel vir inligtingberging deur LTD in hippokampale sinapse kan verlaag (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2011; tafel 1B). So, leer-gefasiliteerde E- en L-LTP kan gemoduleer word deur D1 / D5 reseptore te aktiveer (tabel 1A). Weereens, hierdie bevinding verbind die D1 / D5-reseptore sterk aan nuwe ervaring en stel voor dat hierdie reseptore een van die faktore is wat toegewydheid en toepaslikheid gee vir inkomende sensoriese inligting wat die hippokampus bereik.

Spring na:

Wat maak die verskille in die D1 / D5 Regulasie van Hippocampale Synaptiese Plasticiteit moontlik?

Tesame ondersteun hierdie studies dat D1 / D5 reseptore nie identiese effekte op LTP in die CA1-streek en DG het nie. Die CA1-streek blyk meer sensitief te wees, met beide E-LTP en L-LTP gereguleer deur D1 / D5 reseptore. In die DG daarenteen word slegs L-LTP geraak. Byvoeging tot hierdie funksionele spektrum is die regulering deur D1 / D5-reseptore van BPK, depotentiasie en leer-gefasiliteerde plastisiteit. Hierdie geteikende regulasie deur D1 / D5-reseptore van soveel verskillende fasette van sinaptiese plastisiteit kan verband hou met die relatiewe uitdrukking van D1 / D5-reseptore in die hippokampus, en die relatiewe koppeling van hierdie reseptore om kaskades te signaleer. Beide D1- en D5-reseptore is albei prominent in piramidale selle van die hippokampus in ape (Bergson et al. 1995) en piramidale neurone in die CA1-3, insluitende selle in die stratum-oriëns en radiatum-ekspressie D1 / D5-reseptore by rotte (Fremeau et al. 1991). D1 / D5 reseptor mRNA word ook dorsaal gelokaliseer in granulaselle van die DG en ventraal in die meeste neurone van die subikulêre kompleks (Fremeau et al. 1991). Verder word D5-reseptore uitgedruk in die hilus- en granulaselle van die DG, in piramidale selle van die subikulum, en in die CA1-CA3-streek van rotte, mense en ape (Ciliax et al. 2000; Khan et al. 2000). Dus vind 'n relatief eweredige verspreiding van D1 / D5 reseptore in die hippokampus plaas. Sommige verskille in die neuronale lokalisering van die D1- en D5-reseptore blyk egter te bestaan: D1-reseptore in die serebrale korteks word hoofsaaklik aangetref op dendritiese stekels, terwyl D5-reseptore hoofsaaklik voorkom op dendritiese skagte in die PFCBergson et al. 1995). Hierdie subcellulêre verskille in die lokalisering van D1 / D5 reseptore kan funksionele implikasies hê (Bergson et al. 1995). Aangesien die piramidale dendritiese ruggraat opwindende glutamatergiese (Harris en Kater 1994) en die dendritiese skagte remmende gamma-aminobutuursuur (GABA) ergiese inset (Jones 1993), is dit moontlik dat D1-reseptore hoofsaaklik betrokke is by opwekking, en die D5-reseptore in inhibitiewe, neuromodulasie (Bergson et al. 1995).

Immunohistochemiese ondersoeke het die D1-reseptor gelokaliseer aan glutamatergiese eksitatoriese projeksie-neurone van die granulaselag van die DG en aan verskeie tipes inhibeerende GABAergiese interneurone van die hilus- en CA3 / CA1-velde in die muishippokampus (Gangarossa et al. 2012). Hierdie GABAergic interneurons kan die gesinchroniseerde uitset van die granulaselle reguleer (Miles et al. 1996), wat aandui dat DA wat op hierdie interneurone optree, inligtingverwerking in die hippocampale kring kan beïnvloed. In die CA1-streek van die hippokampus en PFC in die aap, is D1 / D5 reseptore pre- en postsynapties gelokaliseer (Bergson et al. 1995), wat aandui dat pre- en postsynaptiese DA-gemedieerde meganismes die modulasie van sinaptiese sterkte veroorsaak. 'N Streng regulasie van opwinding deur die GABAergiese stelsel is 'n belangrike faktor, nie net om LTP-verskynsels te voorkom nie, maar ook vir BPK en die instandhouding van sinaptiese opwinding binne 'n funksionele reeks (Baudry 1986; Wagner en Alger 1995; Kullmann et al. 2000).

Vreemd genoeg, Gangarossa et al. (2012) het getoon dat daar geen D1-reseptore in die CA1 stratum radiatum van die muis is nie, hoewel in hierdie subregio D1 / D5 reseptoraktivering nodig is vir hippokampale afhanklike leer, geheue (O'Carroll et al. 2006; Bethus et al. 2010), en aanhoudende plastisiteit by SC-CA1 sinapse (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006). Dit dui daarop dat D5 reseptore die eerste mediators van effekte op plastisiteit by SC-CA1 sinapse kan wees. D1-reseptore is gevind op TA-CA1 sinapse, egter (Gangarossa et al. 2012), wat daarop dui dat in teenstelling met SC-CA1 sinapse, plastisiteit by TA-CA1 sinapse kan gereguleer word deur D1 reseptore.

Dit is ook belangrik om daarop te wys dat daar 'n wanverhouding tussen dopaminerge D1 / D5-reseptorverdeling en dopaminerge veselinnervasies van die hippokampus bestaan. Studies in rotte het getoon dat die dorsale hippokampus digte noradrenerge innervasie ontvang, maar selde dopaminerge innervasie van die VTA (Swanson en Hartman 1975; Scatton et al. 1980). Verder is 'n teenstrydigheid waargeneem tussen die robuuste immunostaining van D1 / D5 reseptore in die hippokampus en byna afwesige dopaminerge vesels (Smith en Greene 2012). dopaminerge veselprojek van die VTA na die hippokampus (Scatton et al. 1980; Gasbarri et al. 1994, 1997), maar hierdie dopaminerge toevoer van die VTA fokus hoofsaaklik op die ventrale hippokampus, en bevat nie strukture soos die stratum radiatum van die dorsale hippokampus nie (Swanson 1982; Gasbarri et al. 1994, 1997). Dit veroorsaak die vraag hoe DA dorsale hippocampale funksie kan beïnvloed. DA-vlakke in die hippokampus hang egter nie net af van dopaminerge innervasie nie, aangesien letsels in byvoorbeeld hippokampale noradrenerge neurone die DA-vlakke aansienlik verminder (Bischoff et al. 1979). Daarbenewens lokus coeruleus (LC) vesels die hippocampale vorming digter insluitend die stratum radiatum (Moudy et al. 1993) en stel 'n direkte vrystelling van DA toe van noradrenerge LC-vesels in die CA1-streek (Smith en Greene 2012). Dit is dus moontlik dat DA vrygestel kan word van die noradrenergiese veselterminale om te vergoed vir die beperkte of afwesige VTA-gemedieerde vrystelling van DA na die stratum radiatum en ander dorsale hippocampale subregio's, sodat DA synaptiese plastisiteit en leerprosesse kan reguleer. wat deur dorsale hippocampale strukture bemiddel word.

D1 / D5 reseptore reguleer E-LTP en -LTP differensieel, afhangende van die betrokke hippocampale subregio's (Huang en Kandel 1995; Otmakhova en Lisman 1996; Kulla en Manahan-Vaughan 2000; Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2006; Granado et al. 2008). 'N Relatief verskillende uitdrukking van D1- en D5-reseptore kan hierdie effek bemiddel, deels, deur die verskillende fases van LTP te beïnvloed weens die feit dat die reseptore verskillende seinkaskades betrek. D1-reseptor sein word geaktiveer via positiewe koppeling na adenyl siklase (AC), terwyl D5 reseptor response hoofsaaklik bemiddel word deur positiewe koppeling met fosfoinositied (Onthou 2010; Fig. 1). Dus sal aktivering van enige reseptor onvermydelik lei tot fosforileringsprosesse, al is dit moontlik van moontlike verskillende proteïene. Beide seinkaskades (D1- en D5-reseptore) kom uiteindelik saam op 'n algemene pad wat op cAMP reaksie element-bindende proteïen (CREB) kom, wat langtermyn-sinaptiese plastisiteit in die hippokampus ondersteun (Barco et al. 2002).

Aktivering van AC via D1-reseptore kataliseer die omskakeling van adenosintrifosfaat na die intrasellulêre tweede boodskapper-cAMP. As gevolg hiervan, proteïen kinase A (PKA) aktiwiteit, 'n teiken van cAMP, verhoog (Vallone et al. 2000; Onthou 2010). 'N Teiken van PKA-fosforilering is die DA en CAMP-gereguleerde 32-kDa fosforproteïen (DARPP-32) wat uitgedruk word in die DG van die hippokampus (DARPP-32; Onthou 2010), die aktivering van wat lei tot die potensiering van NMDA-reseptorfunksie (Cepeda en Levine 2006). DA-sensitiewe PKA-aktivering reguleer ook T-tipe Ca2+ strome (Drolet et al. 1997) en aktivering van die kardinale transkripsiefaktor kalsium-respons element-binding en CREB proteïene wat lei tot CREB proteïen ekspressie (Onthou 2010; Fig. 1).

In teenstelling met D1-reseptore, aktiveer die sein via die fosfoinositiedweg van die D5-reseptore fosfolipase C (PLC) wat hidrolise van die fosfotidielinositol-4,5-bifosfonaat veroorsaak om die tweede boodskappers diacylglycerol en inositol-1,4,5-trisfosfaat te produseer (Berridge en Irvine 1984). Die aktivering van D5-reseptore kan egter ook cAMP en PKA-bane stimuleer (Beaulieu en Gainetdinov 2011; Fig. 1). Die vorming van inositol fosfate veroorsaak 'n mobilisering van intrasellulêre kalsium winkels (Onthou 2010), wat op sy beurt 'n kritieke stap in die inwerkingstelling van sinaptiese plastisiteit is. Verhoogde intrasellulêre kalsium aktiveer kalsium-kalmodulien-afhanklike proteïenkinasase tipe II wat lei tot CREB-aktivering (Fig. 1). Dus kan aktivering van D1- en D5-reseptore lei tot CREB-aktivering via 2-duidelike seinweë (Onthou 2010). Verskeie kruispunte tussen die AC en PLC stelsels bestaan ​​(Onthou 2010, Fig. 1). Die koppeling van verskillende seinkaskades van D1 / D5-reseptoraktivering kan dus nie net verskillende funksies ondersteun ten opsigte van die regulering van fases van LTP nie, maar ook van LTD (Centonze et al. 2003) saam met interaksies met ander reseptore of neuromodulators (Liu et al. 2000) wat op sy beurt die lang lewe van hierdie plastisiteitsverskynsels kan beïnvloed.

Soos D1 / D5-reseptore Stimuleer Lokale Proteïensintese in die Dendriete van Hippokampale Neurone (Smith et al. 2005), is dit waarskynlik dat D1 / D5 reseptore betrokke is by die proteïenvertaling wat benodig word vir L-LTP. In ooreenstemming hiermee, blokkeer die blokkade van Hippocampal D1 / D5 reseptore (binne 15 min van nuwigheidsondersoek) L-LTP en verhoed plekgeheue (Wang et al. 2010). Novelty exploration veroorsaak DA vrylating, wat 'n op-regulering van die onmiddellike vroeë-arge-arc in die CA1-streek veroorsaak (Guzowski et al. 1999). D1-reseptoraktivering kan ook toenames in die Zif268- en Arc / Arg3.1-uitdrukking in die DG veroorsaak, en albei gene is betrokke by transkriptionele regulering en sinaptiese plastisiteit (Gangarossa et al. 2011). Dit dui daarop dat DA via D1 / D5 reseptore transkripsieprosesse stimuleer wat lei tot langtermyn-plastisiteit. Hippokampale D1 / D5-reseptore word spesifiek vereis om die sintese van plastisiteitsverwante proteïene wat nodig is om langtermyn-plastisiteit en geheue te konsolideer (Moncada et al. 2011). Die instelling van 'n "sinaptiese merker" by 'n spesifieke sinaps vir daaropvolgende PRPs soos proteïenkinase M zeta (Navakkode et al. 2010) is noodsaaklik vir volgehoue ​​LTP (Frey en Morris 1997). In vitro-eksperimente dui daarop dat D1 / D5-reseptoraktivering by hierdie proses betrokke kan wees (Sajikumar en Frey 2004; sien tabel 1). L-LTP inhibisie deur D1 / D5 reseptor antagonisme kan dus op molekulêre vlak verklaar word deur geïnhibeerde proteïensintese geïnduceerd deur die antagonisme van hierdie reseptore.

Die dubbele werking van DA in die induksie van óf LTD óf LTP kan wees as gevolg van 'n konsentrasie afhanklike effek op verskillende fosforilasie prosesse wat óf in LTD óf in LTP lei (Saijkumar en Frey 2004). Die modulasie van 'n NMDA-receptor afhanklike vorm van beide E-LTP en E-LTD via D1 / D5-reseptoraktivering in die CA1-streek kan wees as gevolg van die feit dat die DA-sein op die NMDA-reseptor convergeer om ERK2-aktivering in hierdie hippokampale subregio (Kaphzan et al. 2006). D1 / D5 reseptore reguleer ook die NMDA reseptor direk (Cepeda et al. 1998; Stramiello en Wagner 2008; Varela et al. 2009) en kan beide LTP en LTD induksie drempels beïnvloed (Cummings et al. 1996) en signaleringskaskade geaktiveer deur die D1 / D5 reseptore wat tot die aktivering van CREB en proteïensintese lei (Smith et al. 2005; Moncada et al. 2011; Sarantis et al. 2012). BPK is proteïensintese afhanklik (Manahan-Vaughan et al. 2000). As gevolg van die feit dat antagonisme van D1 / D5 reseptore verhoed dat LTD instandhouding (Sajikumar en Frey 2004) op 'n wyse soortgelyk aan proteïensintese-inhibeerders (Sajikumar en Frey 2003), is dit aanloklik om te postuleer dat DA direk betrokke kan wees by prosesse wat nodig is vir die sintese van plastisiteitsverwante proteïene wat nie net verband hou met LTP nie, maar ook aan LTD (Sajikumar en Frey 2004).

Spring na:

Effek van D1 / D5 reseptor aktiwiteit op Hippocampus-afhanklike leer

Die voorgenoemde bevindings dui daarop dat daar 'n baie noue verband bestaan ​​tussen die regulering van sinaptiese plastisiteit deur D1 / D5 reseptore en hul rol in hippokampus-afhanklike leer. Die hippocampus speel 'n belangrike rol in leer en geheue (Eichenbaum et al. 1990; Mishkin et al. 1998) en is betrokke by ruimtelike en episodiese geheue (Burgess et al. 2002). Die dopaminergiese middelbrein neem deel aan menslike episodiese geheue vorming (Schott et al. 2006). Verder, in knaagdiere, vereis die langtermyngeheue van hippocampus-bemiddelde verkryging van nuwe gepaardgaande geassosieerdes (episodiese-agtige geheue taak) die aktivering van D1 / D5 reseptore. In teenstelling hiermee is vroeë geheue nie beïnvloed deur D1 / D5 reseptor antagonisme (Bethus et al. 2010), en DA het geen effek op reeds gevestigde herinneringe of op herwinning nie (O'Caroll et al. 2006; tafel 2).

Tabel 2

Tabel 2

D1 / D5 reseptore en hippokampus-afhanklike leer

D1-agonistebehandeling by rotte verhoog hippokampus-afhanklike ruimtelike geheue (Bach et al. 1999; da Silva et al. 2012) sonder om nonspatiale geheue te beïnvloed (da Silva et al. 2012). D1 / D5-reseptor antagoniste daarteenoor benadeel kort- en langtermyn ruimtelike geheue (Clausen et al. 2011; da Silva et al. 2012). Studies in transgeniese muise dui daarop dat die D1-reseptor (El-Gundi et al. 1999) en nie die D3- of D5-reseptor is noodsaaklik vir ruimtelike leer nie (Granado et al. 2008; Xing et al. 2010). Die D1-reseptor is ook noodsaaklik vir die kodering van nuwe omgewings en hippocampale voorstellings van plastisiteit (Tran et al. 2008). Die D1-reseptor is van kritieke belang vir die induksie van Zif268 en boog, proteïene wat benodig word vir die oorgang van E-LTP na L-LTP en geheue konsolidasie by soogdiere (Granado et al. 2008), en die aktivering van D1 / D5 reseptore word benodig tydens geheue kodering om 'n volgehoue ​​geheue spoor in die hippocampus te genereer (O'Carroll et al. 2006). Leerafhanklike veranderinge in sinaptiese sterkte van ander vorme van hippokampale afhanklike leer, soos klassieke oogblinkkondisionering (Kuo et al. 2006, Suzuki 2007; Madronal et al. 2009), word ook gemoduleer deur D1-reseptoraktivering (Ortiz et al. 2010). Hierdie bevindinge dui daarop dat D1 / D5-reseptoraktivering 'n belangrike faktor is in die vorming van ruimtelike langtermyngeheue in die soogdierbrein.

Spring na:

Die rol van die nuwigheidsein

Hierdie waarnemings stel die vraag oor wat veranderings in DA-vlakke in die hippokampus en die relatiewe bydrae van D1 / D5-reseptore tot sinaptiese plastisiteit en geheueformasie veroorsaak. Een belangrike faktor is die reaksie op nuwigheid. 'N Hoogs belangrike bron van DA-vrylating in die hippokampus is afkomstig van die VTA, die dopaminerge neurone waarvan die ontslag in reaksie op nuwe stimuli (Ljunberg et al. 1992; Grenhoff et al. 1993) met 'n fasiese uitbarstingspatroon (Ljunberg et al. 1992). Aangesien die latensies van die reaksie op 'n nuwe stimulus baie ooreenstem tussen die VTA en hippocampus (50-200 ms), het Lisman en Grace 'n teoretiese model voorgestel wat illustreer hoe nuwe inligting eerste deur die hippocampus verwerk word en tweedens lei tot indirekte aktivering van die VTA via die NAcc en VP. Die indirekte aktivering van die VTA vind plaas deur middel van 'n opwindende glutamatergiese projeksie vanaf die subikulum na die NAcc, 'n remmende GABAergiese projeksie van die NAcc aan die VP, en uiteindelik 'n remmende GABAergiese projeksie van die VP tot die VTALegault et al. 2000; Floresco et al. 2001, Legault and Wise 2001; vye 2 en and33).

Daar is voorgestel dat gestoor sensoriese inligting in die DG-CA3 stelsel "voorspellende" inligting aan die CA1 via die SC stuur, wat die werklike nuwe sensoriese data van die perforere pad vergelyk. Hierdie gevolglike "mismatch" -signaal aktiveer die VTA via die indirekte pad (NAcc en VP) van die hippocampale-VTA-lus (Lisman en Grace 2005). Neuroimaging studies in mense ondersteun die hippocampal-VTA-afhanklike kodering van nuwe stimuli (Wittmann et al. 2005; Adcock et al. 2006). Verdere neuroimaging data in die mens het die koaktivering van die VTA, hippocampus en VP deur stimulus nuwigheid (Bunzeck en Düzel 2006), en 'n in vivo studie in rotte het getoon dat nuwe stimuli 'n styging in DA in die NAc veroorsaak het wat afhanklik is van inligtingverwerking vanaf die ventrale subikulum van die hippokampus (Legault and Wise 2001).

Saam ondersteun hierdie bevindings dat nuwe inligting eers deur die hippokampus geregistreer kan word, wat op sy beurt die VTA aktiveer om die nuwigheidsein te genereer wat vervolgens die kwalitatiewe hippocampale inligtingkodering beïnvloed. In lyn hiermee word 'n verbetering van langtermyn-plastisiteit in die DG wat deur HFS geïnduseer word, waargeneem wanneer 'n rot in 'n nuwe omgewing geplaas word (Davis et al. 2004), wat daarop dui dat nuwigheid 'n merkbare invloed op hippocampale opgewondenheid het. Gevolglik veroorsaak nuwigheid 'n styging in hippocampale aktiwiteit by konyne (Vinogradova 2001), rotte (Jenkins et al. 2004), en mense (Tulving et al. 1996; Vreemd en Dolan 2001). Verder is dit die hippokampus en nie die VTA wat blykbaar die nuwigheidsreaksie inisieer nie: Gebeurtenisverwante potensiaal in die hippokampus van die kat (Ruusurvita et al. 1995) en rat (Brankack et al. 1996) dui aan dat die hippokampus nuwigheidsverwante afskeiding van die VTA veroorsaak. Correspondingly vind DA vrylating plaas na nuwe stimuli in die muishippocampus (Ihalainen et al. 1999) en hippocampale nuwigheidseine verhoog die aantal tonies geaktiveerde DA VTA neurone (Floresco et al. 2003; vye 2 en and3) .3). Die dialoog tussen hippocampus en VTA blyk noodsaaklik vir langtermyn-inligting stoor. So maak 'n wederkerige interaksie van die VTA / hippocampus-kring die kodering van nuwe inligting in langtermyngeheue deur VTA DA-vrystelling moontlik (Mizumori et al. 2004; Lisman en Grace 2005; Wittmann et al. 2005; Adcock et al. 2006).

Verwerking van nuwigheid deur die hippokampus kan egter ondersteun word deur ander strukture as die VTA. Byvoorbeeld, die noradrenergiese LC brul ritmies in reaksie op nuwe ervaring (Sara et al. 1994). Aktivering van hierdie struktuur verander hippocampale opgewondenheid (Kitchigina et al. 1997) en fasiliteer sinaptiese plastisiteit (Suurlemoen et al. 2009). Maar die LC en die VTA word op beide funksionele en anatomiese vlakke verbind. 'N Studie wat anterograde- en retrograde-sporingstegnieke gebruik het, het getoon dat die LC en VTA anatomiese verbindings het (Simon et al. 1979). Die VTA projekteer direk na die LC en sal waarskynlik DA daar vrystel, wat aandui dat die VTA en die LC 'n voortgesette verbintenis is (Ornstein et al. 1987; Sara 2009). Daarbenewens kan die VTA PFC-aktivering veroorsaak via DA-vrystelling wat op sy beurt LC-neuronale aktiwiteit verander via glutamaat vrystelling (Sara 2009), en VTA DA neurone word gemoduleer via noradrenalien wat vrygestel word as gevolg van elektriese stimulasie van die LC (Grenhoff et al. 1993). Lesies studies van LC noradrenalienneurone en VTA DA neurone dui daarop dat LC noradrenalienneurone en VTA DA neurone 'n inhibitiewe invloed op DA neurone in die VC en noradrenalienneurone in die LC onderskeiGuiard et al. 2008). A1-reseptor-antagonisme deur prazosien in LC het egter 'n afname in DA-neuronvuur in die VTA geopenbaar, wat ook 'n opwekkende effek van LC-noradrenalienneurone aan die VTA DA-neurone voorstel (Grenhoff en Svensson 1993). Dus, die LC betrek 'n komplekse funksionele dialoog met die VTA.

Beide die LC (Vankov et al. 1995) en VTA (Schultz et al. 1993) neurone word geaktiveer deur nuwigheid, wat as leerseine komplementêr optree (Harley 2004). Terwyl die LC onmiddellik aktief word wanneer nuwe ervaring begin (Aston-Jones en Bloom 1981; Sara et al. 1994) word die VTA aktief binne honderde millisekondes later (Ljungberg et al. 1992). Dit dui daarop dat die LC, via direkte kommunikasie met die VTA, of via die hippocampus-VTA-lus, DA-vrystelling van die VTA tot die hippokampus kan reguleer. In ooreenstemming met hierdie moontlikheid, is D1 / D5 reseptore betrokke by die regulering van hippocampal LTD wat geïnduseer word deur LC stimulasie (Suurlemoen et al. 2009; Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2011). Hier voorkom D1 / D5-reseptor antagonisme LC-CA1 LTD. Verder fasiliteer die toediening van 'n D1 / D5-reseptoragonist LC-geïnduceerde CA1 E-LTD in L-LTD wat langer as 24 h (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2011; tafel 1B). Hierdie bevindings dui daarop dat die D1 / D5-reseptorsisteem die drempel benodig vir volgehoue ​​stoor van inligting onder toestande van nuwigheid of verhoogde opwinding verminder, ongeag die bron van die nuwigheidssein (Suurlemoen en Manahan-Vaughan 2011).

Spring na:

D1 / D5-reseptore is sentraal vir Hippocampal Information Storage

Op grond van die huidige kennis, is dit duidelik dat D1 / D5 reseptore 'n intrige en beslissende rol speel in die aktivering van inligtingkodering en -opslag in die hippokampus. Hulle kan die uitdrukking van beide LTP en BPK fasiliteer, en met inagneming van die opbouende bewyse dat LTP verskillende aspekte van ruimtelike voorstellings koördineer (Kemp en Manahan-Vaughan 2007, 2008a; Goh en Manahan-Vaughan 2012), dui dit daarop dat D1 / D5 reseptore die aard en kwalitatiewe inhoud van gestoor inligting in die hippokampus kan bestuur. Opvallend, op 'n funksionele vlak en in ooreenstemming met hierdie postulaat lei D1 / D5-reseptoraktivering tot verhoogde verwerking binne die trisynaptiese DG-CA3-CA1-kring, tot die nadeel van die direkte entorhinal-CA1-inset (Varela et al. 2009), en sodoende die invloed van wanpassingsopsporing verminder (Lismann en Otmakhova 2001) ten gunste van die prioritisering van inligtingstoor. Dit is op sy beurt waarskynlik baie relevant in die koppeling van inligtingstoor en geheue met beloningservarings.

Tesame met die waarnemings wat D1 / D5-reseptoraktivering moduleer hippokampus-afhanklike episodiese en ruimtelike langtermyngeheue, dui hierdie data aan dat D1 / D5-reseptore hippocampale langtermyn-plastisiteit en geheue in die soogdierbrein hek, en is deurslaggewend in die toekenning van die eienskappe van nuwigheid en beloning tot inligting wat deur die hippokampus verwerk word.

Spring na:

Befondsing

Hierdie werk word ondersteun deur 'n toekenning van die Duitse navorsingsfonds (Deutsche Forschungsgemeinscaft, www.dfg.de) aan Denise Manahan-Vaughan (Ma1843 / 6-2).

Spring na:

Notes

Konflik van belange: Geen verklaar nie.

Spring na:

Verwysings

 1. Abraham WC, Christie BR, Logan B, Lawlor P, Dragunow M. Onmiddelike vroeë gene-uitdrukking wat verband hou met die volharding van heterosinaptiese langtermyn-depressie in die hippokampus. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1994; 91: 10049-10053. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 2. Adcock RA, Thangavel A, Whitfield-Gabrieli S, Knutson B, Gabrieli JD. Beloningsgerigte leer: Mesolimbiese aktivering voorafgaan geheueformasie. Neuron. 2006; 50: 507-517. [PubMed]
 3. Andrzejewski ME, Spencer RC, Kelley AE. Dissociasie van ventrale en dorsale subikulêre dopamien D1-receptor betrokkenheid by instrumentele leer, spontane motoriese gedrag en motivering. Behav Neurosci. 2006; 120: 542-553. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 4. Aston-Jones G, Bloom FE. Norepinefrien-bevattende lokus coeruleus neurone in gedragende rotte vertoon uitgespreek reaksies op nie-skadelike omgewings stimuli. J Neurosci. 1981; 1: 887-900. [PubMed]
 5. Bach ME, Barad M, Son H, Zhuo M, Lu YF, Shih R, Mansuy I, Hawkins RD, Kandel ER. Ouderdomsverwante gebreke in ruimtelike geheue word gekorreleer met defekte in die laat fase van hippokampale langtermyn potensiering in vitro en word verswak deur dwelms wat die cAMP seinweg verbeter. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1999; 96: 5280-5285. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 6. Bashir ZI, Bortolotto ZA, Davies CH, Berretta N, Irving AJ, Seal AJ, Henley JM, Jane DE, Watkins JC, Collingridge GL. Induksie van LTP in die hippokampus benodig sinaptiese aktivering van glutamaat-metabotropiese reseptore. Aard. 1993; 363: 347-350. [PubMed]
 7. Barco A, Alarcon JM, Kandel ER. Uitdrukking van konstitutief aktiewe CREB proteïen fasiliteer die laat fase van langtermyn potensiering deur die verbetering van sinaptiese vang. Sel. 2002; 108: 689-703. [PubMed]
 8. Baudry M. Langtermynversterking en aanstoot: soortgelyke biochemiese meganismes? Adv Neurol. 1986; 44: 401-410. [PubMed]
 9. Dra MF. 'N Sinaptiese basis vir geheueberging in die serebrale korteks. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1996; 93: 13453-13459. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 10. Beaulieu JM, Gainetdinov RR. Die fisiologie, sein en farmakologie van dopamienreseptore. Pharmacol Eerw. 2011; 63: 182-217. [PubMed]
 11. Beckstead RM, Domesick VB, Nauta WJ. Efferente verbindings van die substantia nigra en ventrale tegmentale area in die rot. Brein Res. 1979; 175: 191-217. [PubMed]
 12. Bergson C, Mrzljak L, Smiley JF, Pappy M, Levenson R, Goldman-Rakic ​​PS. Streeks-, sellulêre en subcellulêre variasies in die verspreiding van D1- en D5-dopamienreseptore in primaatbrein. J Neurosci. 1995; 15: 7821-7836. [PubMed]
 13. Bernabeu R, Bevilaqua L, Ardenghi P, Bromberg E, Schmitz P, Bianchin M, Izquierdo I, Medina JH. Betrokkenheid van hippocampale cAMP / cAMP-afhanklike proteïenkinase seinweë in 'n laat geheue konsolidasie fase van afgerief gemotiveerde leer in rotte. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1997; 94: 7041-7046. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 14. Berridge MJ, Irvine RF. Inositol trisfosfaat, 'n nuwe tweede boodskapper in sellulêre seintransduksie. Aard. 1984; 312: 315-321. [PubMed]
 15. Bethus I, Tse D, Morris RG. Dopamien en geheue: modulasie van die volharding van geheue vir nuwe hippokampale NMDA-reseptor-afhanklike gepaardgaande geassosieerdes. J Neurosci. 2010; 30: 1610-1618. [PubMed]
 16. Bischoff S, Scatton B, Korf J. Biochemiese bewyse vir 'n senderrol van dopamien in die rathippokampus. Brein Res. 1979; 165: 161-165. [PubMed]
 17. Bliss TV, Collingridge GL. 'N Sinaptiese geheuemodel: langtermynversterking in die hippokampus. Aard. 1993; 361: 31-39. [PubMed]
 18. Bliss TV, Lomo T. Langdurige versterking van sinaptiese transmissie in die dentate area van die verdoofde konyn na stimulering van die perforere pad. J Physiol. 1973; 232: 331-356. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 19. Brankack J, Seidenbecher T, Müller-GaÅNrtner HW. Taak-relevante laat positiewe komponent in rotte: is dit verwant aan hippocampale theta ritme? Hippokampus. 1996; 6: 475-482. [PubMed]
 20. Bromberg-Martin ES, Matsumoto M, Hikosaka O. Dopamien in motiveringskontrole: beloonend, afkeerend en waarskuwend. Neuron. 2010; 68: 815-834. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 21. Bunzeck N, Düzel E. Absolute kodering van stimulus nuwigheid in die menslike substantia nigra / VTA. Neuron. 2006; 51: 369-379. [PubMed]
 22. Burgess N, Maguire EA, O'Keefe J. Die menslike hippocampus en ruimtelike en episodiese herinnering. Neuron. 2002; 35: 625–641. [PubMed]
 23. Buzsáki G, Draguhn A. Neuronale ossillasies in kortikale netwerke. Wetenskap. 2004; 304: 1926-1929. [PubMed]
 24. Carlsson A, Falck B, Hillarp NA. Sellulêre lokalisering van breinmonoamiene. Acta Physiol Scand Suppl. 1962; 56: 1-28. [PubMed]
 25. Centonze D, Grande C, Saulle E, Martin AB, Gubellini P, PavoÅLn N, Pisani A, Bernardi G, Moratalla R, Calabresi P. Spesifieke rolle van D1 en D5 dopamienreseptore in motoriese aktiwiteit en striatale sinaptiese plastisiteit. J Neurosci. 2003; 23: 8506-8512. [PubMed]
 26. Cepeda C, Colwell CS, Itri JN, Chandler SH, Levine MS. Dopaminerge modulasie van NMDA-geïnduceerde hele selstrome in neostriatale neurone in snye: bydrae van kalsiumgeleiding. J Neurofisiolo. 1998; 79: 82-94. [PubMed]
 27. Cepeda C, Levine MS. Waar dink jy gaan jy? Die NMDA-D1 reseptor val. Sci STKE. 2006; 333: 20. [PubMed]
 28. Chen Z, Fujii S, Ito K, Kato H, Kaneko K, Miyakawa H. Aktivering van dopamien D1-reseptore verhoog langtermyndepressie van sinaptiese transmissie wat veroorsaak word deur lae frekwensiestimulasie in rat-hippokampale CA1-neurone. Neurosci Lett. 1995; 188: 195-198. [PubMed]
 29. Chrobak JJ, Lórincz A, Busaki G. Fisiologiese patrone in die hippokampo-enthorinale korteksisteem. Hippokampus. 2000; 10: 457-465. [PubMed]
 30. Ciliax BJ, Nash N, Heilman C, Sunahara R, Hartney A, Tiberi M, Rog DB, Caron MG, Niznik HB, Levey AI. Dopamien D (5) reseptor immunolokalisering in rot en aap brein. Sinaps. 2000; 37: 125-145. [PubMed]
 31. Clausen B, Schachtman TR, Mark LT, Reinholdt M, Christoffersen GR. Waardedaling van eksplorasie en geheue na sistemiese of prelimbiese D1-reseptor antagonisme by rotte. Behav Brain Res. 2011; 223: 241-254. [PubMed]
 32. Cummings JA, Mulkey RM, Nicoll RA, Malenka RC. Ca2 + seinvereistes vir langtermyn-depressie in die hippokampus. Neuron. 1996; 16: 825-833. [PubMed]
 33. da Silva WC, Köhler CC, Radiske A, Cammarota M. D1 / D5 dopamienreseptore moduleer ruimtelike geheueformasie. Neurobiol Learn Mem. 2012; 97: 271-275. [PubMed]
 34. Davis CD, Jones FL, Derrick BE. Nuwe omgewings verbeter die induksie en instandhouding van langtermyn potensiering in die dentate gyrus. J Neurosci. 2004; 24: 6497-6506. [PubMed]
 35. Del Campo N, Chamberlain SR, Sahakian BJ, Robbins TW. Die rolle van dopamien en noradrenalien in die patofisiologie en behandeling van aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring. Biolpsigiatrie. 2011; 69: 145-157. [PubMed]
 36. Drolet P, Bilodeau L, Chorvatova A, Laflamme L, Gallo-Payet N, Payet MD. Inhibisie van die T-tipe Ca2 + -stroom deur die dopamien D1-reseptor in adrenale glomerulosa-selle in die rat: vereiste van die gekombineerde werking van die G-betagamma proteïen subeenheid en sikliese adenosien 3 ', 5'-monofosfaat. Mol Endokrinol. 1997; 11: 503-514. [PubMed]
 37. Dudek SM, Bear MF. Homosinaptiese langtermyn-depressie in area CA1 van hippokampus en effekte van N-metiel-D-aspartaat-receptor blokkade. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1992; 89: 4363-4367. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 38. Dunwiddie T, Lynch G. Langtermynpotensiasie en depressie van sinaptiese response in die rat-hippokampus: lokalisering en frekwensieafhanklikheid. J Physiol. 1978; 276: 353-367. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 39. Ehringer H, Hornykiewicz O. Verteilung von Noradrenalin und Dopamin (3-Hydroxytryamin) in Gehirn van Menschen und ihr Verhalten von Erkrankungen van Extrapyramidalen Systems. Klin Wochenschrift. 1960; 38: 1236-1239.
 40. Eichenbaum H, Stewart C, Morris RG. Hippocampale verteenwoordiging in plek leer. J Neurosci. 1990; 10: 3531-3542. [PubMed]
 41. El-Ghundi M, Fletcher PJ, Drago J, Sibley DR, O'Dowd BF, George SR. Ruimtelike leertekort by dopamien D (1) reseptor-uitklopmuise. Eur J Pharmacol. 1999; 383: 95–106. [PubMed]
 42. Geen E, Treit D. Die rol van hippocampus in angs: intracerebrale infusie studies. Behav Pharmacol. 2007; 18: 365-374. [PubMed]
 43. Etkin A, Alarcón JM, Weisberg SP, Touzani K, Huang YY, Nordheim A, Kandel ER. 'N Rol in SRF-leer: skrapping in die volwasse voorkoms breek LTD en die vorming van 'n onmiddellike herinnering aan 'n nuwe konteks. Neuron. 2006; 50: 127-143. [PubMed]
 44. Fitch TE, Sahr RN, Eastwood BJ, Zhou FC, Yang CR. Dopamien D1 / D5 reseptormodulasie van vuursnelheid en tweerigting-theta burst skiet in mediale septal / vertikale ledemaat van diagonale band neurone in vivo. J Neurofisiolo. 2006; 95: 2808-2820. [PubMed]
 45. Fitzjohn SM, Bortolotto ZA, Palmer MJ, Doherty AJ, Ornstein PL, Schoepp DD, Kingston AE, Lodge D, Collingridge GL. Die kragtige mGlu-reseptor antagonis LY341495 identifiseer rolle vir beide gekloonde en nuwe mGlu reseptore in hippocampale sinaptiese plastisiteit. Neuro Farmacologie. 1998; 37: 1445-1458. [PubMed]
 46. Floresco SB, Todd CL, Grace AA. Glutamatergiese afferente van die hippokampus na die kernklemme reguleer aktiwiteit van ventrale tegmentale area dopamienneurone. J Neurosci. 2001; 21: 4915-4922. [PubMed]
 47. Floresco SB, Wes AR, Ash B, Moore H, Grace AA. Afferente modulasie van dopamienneuronskiet differensieel reguleer toniese en fasiese dopamien-oordrag. Nat Neurosci. 2003; 6: 968-973. [PubMed]
 48. Fluckiger E, Muller EE, Thorner MO. Basiese en kliniese aspekte van neurowetenskap. New York: Springer-Verlag; 1987.
 49. Fremeau RT, Jr, Duncan GE, Fornaretto MG, Dearry A, Gingrich JA, Breese GR, Caron MG. Lokalisering van D1 dopamienreseptor mRNA in brein ondersteun 'n rol in kognitiewe, affektiewe en neuro-endokriene aspekte van dopaminerge neurotransmissie. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1991; 88: 3772-3776. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 50. Frey U, Matthies H, Reymann KG, Matthies H. Die effek van dopaminerge D1-receptor blokkade tydens tetanisasie op die uitdrukking van langtermyn potensiering in die rat CA1 streek in vitro. Neurosci Lett. 1991; 129: 111-114. [PubMed]
 51. Frey U, Morris RG. Sinaptiese kodering en langtermyn potensiering. Aard. 1997; 385: 533-536. [PubMed]
 52. Frey U, Schroeder H, Matthies H. Dopaminerge antagoniste voorkom langtermyn-instandhouding van posttetaniese LTP in die CA1-streek van rat-hippokampale snye. Brein Res. 1990; 522: 69-75. [PubMed]
 53. Gangarossa G, Di Benedetto M, O`Sullivan GJ, Dunleavy M, Alcacer C, Bonito-Oliva A, Henshall DC, Waddingtion JL, Valjent E, Fisone G. Konvulsiewe dosisse dopamien D1 reseptoragonist lei tot Erk-afhanklike toenames in Zif268 en Arc / Arg3.1 uitdrukking in mus dentate gyrus. PLoS One. 2011; 3: e19415. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 54. Gangarossa G, Longueville S, De Bundel D, Perroy J, HerveÅL D, Girault JA, Valjent E. Karakterisering van dopamien D1 en D2-reseptor-uitdrukkende neurone in die muishippokampus. Hippokampus. 2012 doi: 10.1002 / hipo.22044. [Epub voor druk] [PubMed]
 55. Gasbarri A, Packard MG, Campana E, Pacitti C. Anterograde en retrograde opsporing van projeksies vanaf die ventrale tegmentale area na die hippocampale vorming in die rat. Brein Res Bull. 1994; 33: 445-452. [PubMed]
 56. Gasbarri A, Sulli A, Innocenzi R, Pacitti C, Brioni JD. Ruimtelike geheueverlies veroorsaak deur letsel van die mesohippokampale dopaminerge sisteem in die rat. Neuroscience. 1996; 74: 1037-1044. [PubMed]
 57. Gasbarri A, Sulli A, Packard MG. Die dopaminerge mesencefaliese projeksies vir die hippocampale vorming in die rat. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 1997; 21: 1-22. [PubMed]
 58. Goh JJ, Manahan-Vaughan D. Ruimtelike voorwerp herkenning stel endogene LTD in stand wat LTP in die muishippocampus beperk. Cereb Cortex. 2012; 23: 1118-1125. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 59. Goodrich-Hunsaker NJ, Hunsaker MR, Kesner RP. Die interaksies en dissosiasies van die dorsale hippocampus subregio's: hoe die dentate gyrus, CA3, en CA1 proses ruimtelike inligting verwerk. Behav Neurosci. 2008; 122: 16-26. [PubMed]
 60. Gaan na Y, Grace AA. Dopamien modulasie van hippocampale prefrontale kortikale interaksie dryf geheuegeleide gedrag. Cereb Cortex. 2008a; 18: 1407-1414. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 61. Gaan na Y, Grace AA. Die dopamienstelsel en die patofisiologie van skisofrenie: 'n basiese wetenskapsperspektief. Int Rev Neurobiol. 2007; 78: 41-68. [PubMed]
 62. Gaan na Y, Grace AA. Limbiese en kortikale inligting verwerking in die kern accumbens. Neigings Neurosci. 2008b; 31: 552-558. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 63. Grace AA. Fasiese versus toniese dopamien vrylating en die modulering van dopamienstelsel responsiwiteit: 'n hipotese vir die etiologie van skisofrenie. Neuroscience. 1991; 41: 1-24. [PubMed]
 64. Grace AA, Floresco SB, Goto Y, Lodge DJ. Regulering van die afbrand van dopaminerge neurone en beheer van doelgerigte gedrag. Neigings Neurosci. 2007; 30: 220-227. [PubMed]
 65. Granado N, Ortiz O, Suárez LM, Martín ED, Ceña V, Solis JM, Moratalla R. D1, maar nie D5 dopamienreseptore is van kritieke belang vir LTP, ruimtelike leer, en LTP-geïnduceerde boog- en zif268-uitdrukking in die hippokampus. Cereb Cortex. 2008; 18: 1-12. [PubMed]
 66. Grenhoff J, Nisell M, Ferré S, Aston-Jones G, Svensson TH. Noradrenergiese modulasie van midbrin dopamien-selontbranding veroorsaak deur stimulasie van die lokus coeruleus in die rat. J Neurale Transm Gen Sect. 1993; 93: 11-25. [PubMed]
 67. Grenhoff J, Svensson TH. Prazosin modulateer die ontstekpatroon van dopamienneurone in die rat ventrale tegmentale area. Eur J Pharmacol. 1993; 233: 79-84. [PubMed]
 68. Gruber AJ, Hussain RJ, O'Donnell P. The nucleus accumbens: 'n skakelbord vir doelgerigte gedrag. PLoS Een. 2009; 4: e5062. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 69. Guiard BP, El Mansari M, Merali Z, Blier P. Funksionele interaksies tussen dopamien-, serotonien- en norepinefrienneurone: 'n in-vivo elektrofisiologiese studie by rotte met mono-aminergiese letsels. Int J Neuropsychopharmacol. 2008; 11: 625-639. [PubMed]
 70. Guzowski JF, McNaughton BL, Barnes CA, Worley PF. Omgewingspesifieke uitdrukking van die onmiddellike vroeë gene Arc in hippokampale neuronale ensembles. Nat Neurosci. 1999; 2: 1120-1124. [PubMed]
 71. Hagena H, Manahan-Vaughan D. Leer-gefasiliteerde sinaptiese plastisiteit by CA3-mossie-vesel en kommissurale-assosiasie-sinapse onthul verskillende rolle in inligtingverwerking. Cereb Cortex. 2011; 21: 2442-2449. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 72. Hamilton TJ, Wheatley BM, Sinclair DB, Bachmann M, Larkum ME, Colmers WF. Dopamien modulate sinaptiese plastisiteit in dendriete van rat- en menslike dentaatgranulaselle. Proc Natl Acad Sci VSA A. 2010; 107: 18185-18190. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 73. Harley CW. Norepinefrien en dopamien as leerseine. Neural Plast. 2004; 11: 191-204. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 74. Harris KM, Kater SB. Dendritiese stekels: sellulêre spesialisasies wat beide stabiliteit en buigsaamheid tot sinaptiese funksie bied. Annu Rev Neurosci. 1994; 17: 341-371. [PubMed]
 75. Heinemann U, Beck H, Dreier JP, Ficker E, Stabel J, Zhang CL. Die dentate gyrus as 'n gereguleerde hek vir die voortplanting van epileptiese aktiwiteit. Epilepsie Res Suppl. 1992; 7: 273-280. [PubMed]
 76. Hölscher C. Tyd-, ruimte- en seekoei funksies. Ds Neurosci. 2003; 14: 253-284. [PubMed]
 77. Horn AS, Korf J, Westerrink BHC. Die neurobiologie van dopamien. Londen: Akademiese Pers; 1979.
 78. Howland JG, Taepavarapruk P, Phillips AG. Glutamaat-reseptor-afhanklike modulasie van dopamienuitvloeiing in die nukleusakkumulasie deur basolaterale, maar nie sentrale, kern van die amygdala by rotte nie. J Neurosci. 2002; 22: 1137-1145. [PubMed]
 79. Huang YY, Kandel ER. D1 / D5 reseptor agoniste veroorsaak 'n proteïensintese afhanklike laat potensiering in die CA1 streek van die hippocampus. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1995; 92: 2446-2450. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 80. Ihalainen JA, Riekkinen P, Jr, Feenstra MG. Vergelyking van dopamien- en noradrenalien vrystelling in die muis voorfrontale korteks, striatum en hippokampus met behulp van mikrodialise. Neurosci Lett. 1999; 277: 71-74. [PubMed]
 81. Ito HT, Schuman EM. Frekwensie-afhanklike gating van sinaptiese oordrag en plastisiteit deur dopamien. Voorste neurale stroombane. 2007; 1: 1. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 82. Ito R, Hayen A. Opponerende rolle van kern accumbens kern en dop dopamien in die modulasie van limbiese inligting verwerking. J Neurosci. 2011; 31: 6001-6007. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 83. Jay TM. Dopamien: 'n potensiële substraat vir sinaptiese plastisiteit en geheuemeganismes. Prog Neurobiol. 2003; 69: 375-390. [PubMed]
 84. Jenkins TA, Amin E, Pearce JM, Brown MW, Aggleton JP. Nuwe ruimtelike reëlings van bekende visuele stimuli bevorder aktiwiteit in die rat-hippocampale vorming, maar nie die parahippokampale kortikale nie: 'n c-fos ekspressiestudie. Neuroscience. 2004; 124: 43-52. [PubMed]
 85. Jones EG. GABAergiese neurone en hul rol in kortikale plastisiteit in primate. Cereb Cortex. 1993; 3: 361-372. [PubMed]
 86. Jones MW, Errington ML, Frans PJ, Fyn A, Bliss TV, Garel S, Charnay P, Bozon B, Laroche S, Davis S. 'N vereiste vir die onmiddellike vroeë gene Zif268 in die uitdrukking van laat LTP en langtermyn herinneringe. Nat Neurosci. 2001; 4: 289-296. [PubMed]
 87. Jürgensen S, Antonio LL, Mussi GE, Brito-Moreira J, Bomfim TR, Die Felice FG, Garrido-Sanabria ER, Cavalheiro ÉA, Ferreira ST. Aktivering van D1 / D5 dopamienreseptore beskerm neurone van sinkaps disfunksie geïnduceerd deur amyloïd-beta oligomeren. J Biol Chem. 2011; 286: 3270-3276. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 88. Kaphzan H, O'Riordan KJ, Mangan KP, Levenson JM, Rosenblum K. NMDA en dopamien konvergeer op die NMDA-reseptor om ERK-aktivering en sinaptiese depressie in volwasse hippocampus te veroorsaak. PLoS Een. 2006; 1: e138. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 89. Kauderer BS, Eric R. Kandel. Vaslegging van 'n proteïensintese-afhanklike komponent van langtermyn-depressie. Proc Natl Acad Sci VSA A. 2000; 97: 13342-13347. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 90. Kemp A, Manahan-Vaughan D. Beta-adrenoreceptore bestaan ​​uit 'n kritiese element in leer-gefasiliteerde langtermyn-plastisiteit. Cereb Cortex. 2008b; 18: 1326-1334. [PubMed]
 91. Kemp A, Manahan-Vaughan D. Die hippocampale CA1-streek en dentate gyrus onderskei tussen omgewings- en ruimtelike funksie kodering deur langtermyn depressie. Cereb Cortex. 2008a; 18: 968-977. [PubMed]
 92. Kemp A, Manahan-Vaughan D. Hippokampale langtermyn-depressie en langtermynversterking koördineer verskillende aspekte van nuwigheidsverkryging. Proc Natl Acad Sci VSA A. 2004; 101: 8192-8197. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 93. Kemp A, Manahan-Vaughan D. Hippokampale langtermyn depressie: meester of minion in verklarende geheue prosesse. Neigings Neurosci. 2007; 30: 111-118. [PubMed]
 94. Kesner RP, Gilbert PE, Wallenstein GV. Toets neurale netwerkmodelle van geheue met gedragseksperimente. Curr Opin Neurobiol. 2000; 10: 260-265. [PubMed]
 95. Khan ZU, Gutierrez A, Martín R, Peñafiel A, Rivera A, de la Calle A. Dopamien D5 reseptore van rot en menslike brein. Neuroscience. 2000; 100: 689-699. [PubMed]
 96. Kitchigina V, Vankov A, Harley C, Sara SJ. Novelty-elicited, noradrenalien-afhanklike verbetering van opgewondenheid in die dentate gyrus. Eur J Neurosci. 1997; 9: 41-47. [PubMed]
 97. Kulla A, Manahan-Vaughan D. Depotentiasie in die dentate gyrus van vrybewegende rotte word gemoduleer deur D1 / D5 dopamienreseptore. Cereb Cortex. 2000; 10: 614-620. [PubMed]
 98. Kulla A, Manahan-Vaughan D. Modulasie deur groep 1 metabotropiese glutamaatreseptore van depotentiasie in die dentate gyrus van vrybewegende rotte. Hippokampus. 2008; 18: 48-54. [PubMed]
 99. Kulla A, Manahan-Vaughan D. Regulering van depotentiasie en langtermyn potensiering in die dentate gyrus van vrybewegende rotte deur dopamien D2-agtige reseptore. Cereb Cortex. 2003; 13: 123-135. [PubMed]
 100. Kulla A, Reymann KG, Manahan-Vaughan D. Tydsafhanklike induksie van depotentiasie in die dentate gyrus van vrybewegende rotte: betrokkenheid van groep 2 metabotropiese glutamaatreseptore. Eur J Neurosci. 1999; 11: 3864-3872. [PubMed]
 101. Kullmann DM, Asztely F, Walker MC. Die rol van soogdiere ionotropiese reseptore in sinaptiese plastisiteit: LTP, LTD en epilepsie. Cell Mol Life Sci. 2000; 57: 1551-1561. [PubMed]
 102. Kumar U, Patel SC. Immunohistochemiese lokalisering van dopamienreseptorsubtipes (D1R-D5R) in die brein van Alzheimer. Brein Res. 2007; 1131: 187–196. [PubMed]
 103. Kuo AG, Lee G, Disterhoft JF. Gelyktydige opleiding op twee hippocampus-afhanklike take vergemaklik die verkryging van spore-oogblink kondisionering. Leer Mem. 2006; 13: 201-207. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 104. Kusuki T, Imahori Y, Ueda S, Inokuchi K. Dopaminerge modulasie van LTP induksie in die dentate gyrus van intakte brein. Neuroreport. 1997; 8: 2037-2040. [PubMed]
 105. Lee HK, Kameyama K, Huganir RL, Bear MF. NMDA induceer langtermyn-sinaptiese depressie en defosforilering van die GluR1-subeenheid van AMPA-reseptore in hippokampus. Neuron. 1998; 21: 1151-1162. [PubMed]
 106. Lee ek, Rao G, Knierim JJ. 'N Dubbele dissosiasie tussen hippocampale subvelde: differensiële tydsverloop van CA3 en CA1 plek selle vir die verwerking van veranderde omgewings. Neuron. 2004; 42: 803-815. [PubMed]
 107. Legault M, Rompré PP, Wise RA. Chemiese stimulasie van die ventrale hippokampus verhoog die kern van dopamien, deur dopaminerge neurone van die ventrale tegmentale area te aktiveer. J Neurosci. 2000; 20: 1635-1642. [PubMed]
 108. Legault M, Wise RA. Novelty-evoked hoogtepunte van kern veroorsaak dopamien: afhanklikheid van impulsvloei vanaf die ventrikelsubikulum en glutamatergiese neurotransmissie in die ventrale tegmentale area. Eur J Neurosci. 2001; 13: 819-828. [PubMed]
 109. Lemon N, Aydin-Abidin S, Funke K, Manahan-Vaughan D. Lokus coeruleus aktivering fasiliteer geheue kodering en induceer hippocampal LTD wat afhang van beta-adrenerge reseptor aktivering. Cereb Cortex. 2009; 19: 2827-2837. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 110. Suurlemoen N, Manahan-Vaughan D. Dopamien D1 / D5 reseptore dra by tot de novo hippocampal LTD bemiddelde deur nuwe ruimtelike eksplorasie of lokus coeruleus aktiwiteit. Cereb Cortex. 2011; 22: 2131-2138. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 111. Lemon N, Manahan-Vaughan D. Dopamien D1 / D5 reseptore hek die verkryging van nuwe inligting deur middel van hippocampale langtermyn potensiering en langtermyn-depressie. J Neurosci. 2006; 26: 7723-7729. [PubMed]
 112. Li S, Cullen WK, Anwyl R, Rowan MJ. Dopamien afhanklike fasilitering van LTP induksie in hippocampal CA1 deur blootstelling aan ruimtelike nuwigheid. Nat Neurosci. 2003; 6: 526-531. [PubMed]
 113. Lisman J, Grace AA, Duzel E. 'n Neo-Hebreeuse raamwerk vir episodiese geheue; rol van dopamien-afhanklike laat LTP. Neigings Neurosci. 2011; 34: 536-547. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 114. Lisman JE, Grace AA. Die hippocampus-VTA-lus: beheer die inskrywing van inligting in die langtermyngeheue. Neuron. 2005; 46: 703-713. [PubMed]
 115. Lisman JE, Otmakhova NA. Opslag, onthou en nuwigheidsdeteksie van rye deur die hippokampus: Uitbreiding op die SOCRATIESE model om die normale en afwykende effekte van dopamien te verantwoord. Hippokampus. 2001; 11: 551-568. [PubMed]
 116. Liu F, Wan Q, Pristupa ZB, Yu XM, Wang YT, Niznik HB. Direkte proteïen-proteïenkoppeling kan kruisbespreking tussen dopamien D5 en gamma-aminosoterzuur A-reseptore. Aard. 2000; 403: 274-280. [PubMed]
 117. Liu J, Wang W, Wang F, Cai F, Hu ZL, Yang YJ, Chen J, Chen JG. Fosfatidylinositol-gekoppelde roman D (1) dopamienreseptor fasiliteer langtermyn-depressie in die rat hippokampale CA1 sinapse. Neuro Farmacologie. 2009; 57: 164-171. [PubMed]
 118. Ljungberg T, Apicella P, Schultz W. Reaksies van aapdopamienneurone tydens die leer van gedragsreaksies. J Neurofisiolo. 1992; 67: 145-163. [PubMed]
 119. Lodge DJ, Grace AA. Hippocampale dysregulering van dopamienstelselfunksie en die patofisiologie van skisofrenie. Neigings Pharmacol Sci. 2011; 32: 507-513. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 120. Madronal N, Gruart A, Delgado-GarciÅLa JM. Verskillende presynaptiese bydraes tot LTP en assosiatiewe leer in gedragsmuise. Front Behav Neurosci. 2009; 3: 7. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 121. Malenka RC, Kauer JA, Perkel DJ, Mauk MD, Kelly PT, Nicoll RA, Waxham MN. 'N Onmisbare rol vir postsynaptiese kalmodulien- en proteïenkinase-aktiwiteit in langtermyn potensiering. Aard. 1989; 340: 554-557. [PubMed]
 122. Manahan-Vaughan D. Groep 1- en 2-metabotropiese glutamaatreseptore speel differensiële rolle in hippokampale langtermyn-depressie en langtermynversterking by vrybewegende rotte. J Neurosci. 1997; 17: 3303-3311. [PubMed]
 123. Manahan-Vaughan D. Langdurige depressie in vrybewegende rotte is afhanklik van spanning, induksieprotokol en gedragstoestand. Cereb Cortex. 2000; 10: 482-487. [PubMed]
 124. Manahan-Vaughan D, Braunewell KH. Novelty acquisition word geassosieer met die induksie van hipotropale langtermyn depressie. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1999; 96: 8739-8744. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 125. Matthies H, Becker A, Schröder H, Kraus J, Höllt V, Krug M. Dopamien D1-deficiënte mutante muise spreek nie die laat fase van hippokampale langtermynversterking uit nie. Neuroreport. 1997; 8: 3533-3535. [PubMed]
 126. Miles R, Tóth K, Gulyás AI, Hájos N, Freund TF. Verskille tussen somatiese en dendritiese inhibisie in die hippokampus. Neuron. 1996; 16: 815-823. [PubMed]
 127. Mishkin M, Vargha-Khadem F, Gadian DG. Amnesie en die organisasie van die hippocampus stelsel. Hippokampus. 1998; 8: 212-216. [PubMed]
 128. Mizumori SJ, Yeshenko O, Gill KM, Davis DM. Parallelle prosessering oor neurale stelsels: implikasies vir 'n meervoudige geheuestelsel hipotese. Neurobiol Learn Mem. 2004; 82: 278-298. [PubMed]
 129. Mockett BG, Guévremont D, Williams JM, Abraham WC. Dopamien D1 / D5 reseptor aktivering omkeer NMDA reseptor afhanklike langtermyn depressie in rat hippocampus. J Neurosci. 2007; 27: 2918-2926. [PubMed]
 130. Moncada D, Ballarini F, Martinez MC, Frey JU, Viola H. Identifisering van transmitterstelsels en leerkernmolekules betrokke by gedragsmerkering tydens geheueformasie. Proc Natl Acad Sci VSA A. 2011; 108: 12931-12936. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 131. Moudy AM, Kunkel DD, Schwartzkroin PA. Ontwikkeling van dopamien-betahydroxilase-positiewe vesel-innervering van die rathippokampus. Sinaps. 1993; 15: 307-318. [PubMed]
 132. Mulkey RM, Herron CE, Malenka RC. 'N noodsaaklike rol vir proteïen fosfatases in die hippocampale langtermyn depressie. Wetenskap. 1993; 261: 1051-1055. [PubMed]
 133. Navakkode S, Sajikumar S, Frey JU. Sinergistiese vereistes vir die induksie van dopaminerge D1 / D5-reseptor-gemedieerde LTP in hippokampale snye rat CA1 in vitro. Neuro Farmacologie. 2007; 52: 1547-1554. [PubMed]
 134. Navakkode S, Sajikumar S, Sacktor TC, Frey JU. Proteïenkinase Mzeta is noodsaaklik vir die induksie en instandhouding van dopamien-geïnduceerde langtermyn potensiering in apikale CA1 dendriete. Leer Mem. 2010; 17: 605-611. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 135. Nguyen PV, Abel T, Kandel ER. Vereiste van 'n kritieke tydperk van transkripsie vir die induksie van 'n laat fase van LTP. Wetenskap. 1994; 265: 1104-1107. [PubMed]
 136. O'Carroll CM, Martin SJ, Sandin J, Frenguelli B, Morris RG. Dopaminerge modulasie van die aanhoudendheid van een-proef hippocampus-afhanklike geheue. Leer Mem. 2006; 13: 760–769. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 137. Ornstein K, Milon H, McRae-Degueurce A, Alvarez C, Berger B, Würzner HP. Biochemiese en radio-elektroniese getuienis vir dopaminerge afferente van die lokus coeruleus wat uit die ventrale tegmentale area ontstaan. J Neurale Transm. 1987; 70: 183-191. [PubMed]
 138. Ortiz O, Delgado-García JM, Espadas I, Bahí A, Trullas R, Dreyer JL, Gruart A, Moratalla R. Associative learning en CA3-CA1 synaptiese plastisiteit word aangetas in D1R null, Drd1a - / - muise en in hippocampale siRNA Drd1a muise. J Neurosci. 2010; 30: 12288-12300. [PubMed]
 139. Otmakhova NA, Lisman JE. D1 / D5 dopamien reseptor aktivering verhoog die grootte van die vroeë langtermyn potensiering by CA1 hippocampale sinapse. J Neurosci. 1996; 16: 7478-7486. [PubMed]
 140. Otmakhova NA, Lisman JE. D1 / D5 dopamienreseptore inhibeer depotentiasie by CA1 sinapse deur middel van cAMP-afhanklike meganisme. J Neurosci. 1998; 18: 1270-1279. [PubMed]
 141. Parvez S, Ramachandran B, Frey JU. Eienskappe van daaropvolgende induksie van langtermyn potensiering en / of depressie in een sinaptiese inset in apikale dendriete van hippocampale CA1 neurone in vitro. Neuroscience. 2010; 171: 712-720. [PubMed]
 142. Pennartz CM, Ito R, Verschure PF, Battaglia FP, Robbins TW. Die hippocampale striatale as in leer, voorspelling en doelgerigte gedrag. Neigings Neurosci. 2011; 34: 548-559. [PubMed]
 143. Popkirov SG, Manahan-Vaughan D. Betrokkenheid van die metabotropiese glutamaatreseptor mGluR5 in NMDA-reseptor-afhanklike, leerfasiliteerde langtermyn-depressie in CA1-sinapse. Cereb Cortex. 2011; 21: 501-509. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 144. Robinson TE, Berridge KC. Die neurale basis van dwelmverslawing: 'n aansporing-sensibiliseringsteorie van verslawing. Brain Res Brain Res Ds. 1993; 18: 247-291. [PubMed]
 145. Roggenhofer E, Fidzinski P, Bartsch J, Kurz F, Shor O, Behr J. Aktivering van dopamien D1 / D5-reseptore fasiliteer die induksie van presynaptiese langtermynversterking by hippokampale uitset-sinapse. Eur J Neurosci. 2010; 32: 598-605. [PubMed]
 146. Rossato JI, Bevilaqua LR, Izquierdo I, Medina JH, Cammarota M. Dopamien beheer die volharding van langtermyn geheue stoor. Wetenskap. 2009; 325: 1017-1020. [PubMed]
 147. Ryan MM, Ryan B, Kyrke-Smith M, Logan B, Tate WP, Abraham WK, Williams JM. Temporale profilering van geen netwerke geassosieer met die laat fase van langtermyn potensiering in vivo. PLoS One. 2012; 7: e40538. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 148. Ruusuvirta T, Korhonen T, Penttonen M, Arikoski J, Kivirikko K. Gedrags- en hippokampale ontlok reaksies in 'n ouditiewe oddballsituasie wanneer 'n onvoorsiene stimulus met afwykende kleure in die kat gepaard gaan: eksperiment II. Int J Psychophysiol. 1995; 20: 41-47. [PubMed]
 149. Sajikumar S, Frey JU. Anisomisien inhibeer die laat instandhouding van langtermyndepressie in rat-hippokampale snye in vitro. Neurosci Lett. 2003; 338: 147-150. [PubMed]
 150. Sajikumar S, Frey JU. Laat-associativiteit, sinaptiese kodering, en die rol van dopamien tydens LTP en BPK. Neurobiol Learn Mem. 2004; 82: 12-25. [PubMed]
 151. Sara SJ. Die lokus coeruleus en noradrenerge modulasie van kognisie. Nat Rev Neurosci. 2009; 10: 211-223. [PubMed]
 152. Sara SJ, Vankov A, HerveÅL A. Locus coeruleus-ontlokte antwoorde in gedragende rotte: 'n aanduiding van die rol van noradrenalien in die geheue. Brein Res Bull. 1994; 35: 457-465. [PubMed]
 153. Sarantis K, Antoniou K, Matsokis N, Angelatou F. Blootstelling aan die nuwe omgewing word gekenmerk deur 'n interaksie van D1 / NMDA-reseptore wat onderstreep word deur fosforilering, oftewel NMDA- en AMPA-reseptor subeenhede en aktivering van ERK1 / 2 sein, wat lei tot epigenetiese veranderinge en gene uitdrukking in rothippokampus. Neurochem Int. 2012; 60: 57-67. [PubMed]
 154. Scatton B, Simon H, Le Moal M, Bischoff S. Oorsprong van dopaminerge innervasie van die rat-hippocampale vorming. Neurosci Lett. 1980; 18: 125-131. [PubMed]
 155. Schott BH, Seidenbecher CI, Fenker DB, Lauer CJ, Bunzeck N, Bernstein HG, Tischmeyer W, Gundelfinger ED, Heinze HJ, Düzel E. Die dopaminergiese middelbrein neem deel aan menslike episodiese geheue vorming: bewyse uit genetiese beeldvorming. J Neurosci. 2006; 26: 1407-1417. [PubMed]
 156. Schultz W, Apicella P, Ljungberg T. Antwoorde van aapdopamienneurone om beloning en gekondisioneerde stimuli te gee tydens opeenvolgende stappe om 'n vertraagde respons taak te leer. J Neurosci. 1993; 13: 900-913. [PubMed]
 157. Seamans JK, Floresco SB, Phillips AG. D1-reseptormodulasie van hippokampale-prefrontale kortikale stroombane wat ruimtelike geheue integreer met uitvoerende funksies in die rot. J Neurosci. 1998; 18: 1613-1621. [PubMed]
 158. Simon H, Le Moal M, Stinus L, Calas A. Anatomiese verhoudings tussen die ventrale mesencefaliese tegmentum- 'n 10-streek en die locus coeruleus soos aangetoon deur anterograde- en retrograde-sporingstegnieke. J Neurale Transm. 1979; 44: 77-86. [PubMed]
 159. Smith CC, Greene RW. CNS dopamien oordrag gemedieer deur noradrenerge innervasie. J Neurosci. 2012; 32: 6072-6080. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 160. Smith WB, Starck SR, Roberts RW, Schuman EM. Dopaminergiese stimulering van plaaslike proteïensintese verhoog oppervlakuitdrukking van GluR1 en sinaptiese transmissie in hippokampale neurone. Neuron. 2005; 45: 765-779. [PubMed]
 161. Staubli U, Lynch G. Stabiele depressie van potensiële sinaptiese response in die hippokampus met 1-5 Hz stimulasie. Brein Res. 1990; 513: 113-118. [PubMed]
 162. Stramiello M, Wagner JJ. D1 / D5 reseptor-gemedieerde verbetering van LTP benodig PKA, Src familie kinases, en NR2B-bevattende NMDARs. Neuro Farmacologie. 2008; 55: 871-877. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 163. Vreemde BA, Dolan RJ. Adaptiewe anterior hippokampale reaksies op vreemdbale stimuli. Hippokampus. 2001; 11: 690-698. [PubMed]
 164. Straube T, Korz V, Frey JU. Tweerigting modulasie van langtermyn potensiering deur nuwigheid-eksplorasie in rat dentate gyrus. Neurosci Lett. 2003; 344: 5-8. [PubMed]
 165. Suzuki WA. Nuwe herinneringe: die rol van die hippocampus in nuwe assosiatiewe leer. Ann NY Acad Sci. 2007; 1097: 1-11. [PubMed]
 166. Swanson LW. Die projeksies van die ventrale tegmentale area en aangrensende streke: 'n gekombineerde fluorescerende retrograde-spore en immunofluorescensstudie in die rot. Brein Res Bull. 1982; 9: 321-353. [PubMed]
 167. Swanson LW, Hartman BK. Die sentrale adrenerge stelsel. 'N Immunofluorescensstudie van die ligging van selliggame en hul efferente verbindings in die rot wat dopamien-beta-hidroksilase as 'n merker gebruik. J Comp Neurol. 1975; 163: 467-505. [PubMed]
 168. Swanson-Park JL, Coussens CM, Mason-Parker SE, Raymond CR, Hargreaves EL, Dragunow M, Cohen AS, Abraham WC. 'N Dubbele dissosiasie binne die hippokampus van dopamien D1 / D5-reseptore en beta-adrenerge reseptor bydraes tot die volharding van langtermyn potensiering. Neuroscience. 1999; 92: 485-497. [PubMed]
 169. Tiberi M, Jarvie KR, Silvia C, Falardeau P, Gingrich JA, Godinot N, Bertrand L, Yang-Feng TL, Fremeau RT, Jr, Caron MG. Kloning, molekulêre karakterisering en chromosomale toewysing van 'n geen wat 'n tweede D1-dopamien-reseptorsubtipe kodeer: differensiële uitdrukkingspatroon in rotbrein in vergelyking met die D1A-reseptor. Proc Natl Acad Sci VSA A. 1991; 88: 7491-7495. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 170. Tran AH, Dinano T, Kimura T, Hori E, Katsuki M, Nishijo H, Ono T. Dopamien D1-receptor moduleer hippocampale verteenwoordiging plastisiteit tot ruimtelike nuwigheid. J Neurosci. 2008; 28: 13390-13400. [PubMed]
 171. Tulving E, Markowitsch HJ, Craik FE, Habib R, Houle S. Novelty en bekendheid aktiverings in PET studies van geheue kodering en herwinning. Cereb Cortex. 1996; 6: 71-79. [PubMed]
 172. Undieh AS. Farmakologie van sein veroorsaak deur dopamien D (1) -like reseptoraktivering. Pharmacol Ther. 2010; 128: 37-60. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 173. Jonglose MA. Dopamien: die belangrike probleem. Neigings Neurosci. 2004; 27: 702-706. [PubMed]
 174. Vallone D, Picetti R, Borrelli E. Struktuur en funksie van dopamienreseptore. Neurosci Biobehav Eerw. 2000; 24: 125-132. [PubMed]
 175. Vankov A, Herve-Minvielle A, Sara SJ. Reaksie op nuwigheid en sy vinnige wabituation in locus coeruleus neurone van die vry verkenning van rot. Eur J Neurosci. 1995; 7: 1180-1187. [PubMed]
 176. Varela JA, Hirsch SJ, Chapman D, Leverich LS, Greene RW. D1 / D5 modulasie van sinaptiese NMDA reseptor strome. J Neurosci. 2009; 29: 3109-3119. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 177. Villers A, Godaux E, Ris L. Laatfase van L-LTP verkry in geïsoleerde CA1-dendriete kan nie deur sinaptiese vang oorgedra word nie. Neuroreport. 2010; 21: 210-215. [PubMed]
 178. Vinogradova OS. Hippokampus as vergelyker: rol van die twee insette en twee uitsetstelsels van die hippokampus in die seleksie en registrasie van inligting. Hippokampus. 2001; 11: 578-598. [PubMed]
 179. Wagner JJ, Alger BE. GABAergiese en ontwikkelingsinvloede op homosynaptiese BPK en depotentiasie in rothippokampus. J Neurosci. 1995; 15: 1577-1586. [PubMed]
 180. Wang SH, Redondo RL, Morris RG. Relevansie van sinaptiese kodering en vang tot die volharding van langtermyn potensiering en alledaagse ruimtelike geheue. Proc Natl Acad Sci VSA A. 2010; 107: 19537-19542. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 181. Weiss T, Voertuig RW, Heinemann U. Dopamien onderdruk cholinergiese ossillatoriese netwerkaktiwiteit in rathippocampus. Eur J Neurosci. 2003; 18: 2573-2580. [PubMed]
 182. Whitlock JR, Heynen AJ, Shuler MG, Bear MF. Leer veroorsaak langtermyn potensiering in die hippokampus. Wetenskap. 2006; 313: 1093-1097. [PubMed]
 183. Wittmann BC, Schott BH, Guderian S, Frey JU, Heinze HJ, Düzel E. Beloningsverwante FMRI-aktivering van dopaminerge middelbrein word geassosieer met verbeterde hippokampus-afhanklike langtermyngeheue-vorming. Neuron. 2005; 45: 459-467. [PubMed]
 184. Xing B, Kong H, Meng X, Wei SG, Xu M, Li SB. Dopamien D1, maar nie D3-reseptor is noodsaaklik vir ruimtelike leer en verwante sein in die hippokampus nie. Neuroscience. 2010; 169: 1511-1519. [PubMed]
 185. Yanagihashi R, Ishikawa T. Studies oor langtermynversterking van die populasie-spike-komponent van hippocampale veldpotensiaal deur die tetaniese stimulering van die perforante padratte: effekte van 'n dopamienagonis, SKF-38393. Brein Res. 1992; 579: 79-86. [PubMed]
 186. Yin HH, Ostlund SB, Balleine BW. Beloningsgeleide leer buite dopamien in die kernklem: die integrerende funksies van kortikobasale ganglia-netwerke. Eur J Neurosci. 2008; 28: 1437-1448. [PMC gratis artikel] [PubMed]