Dopamien afhanklike fasilitering van LTP induksie in hippocampal CA1 deur blootstelling aan ruimtelike nuwigheid (2003)

Nat Neurosci. 2003 May;6(5):526-31.

Li S1, Cullen WK, Anwyl R., Rowan MJ.

Abstract

Benewens sy rol in geheuevorming, kan die hippokampus as 'n nuwigheidsdetektor optree. Hier het ons ondersoek ingestel of aandag aan nuwe gebeure die assosiatiewe sinaptiese plastisiteitsmeganismes kan bevorder wat vermoedelik nodig is om die gebeure in die geheue te stoor. Ons ondersoek dus of blootstelling aan 'n roman ruimtelike omgewing bevorder die inlywing van aktiwiteit-afhanklike aanhoudende verhogings in glutamaterge oordrag (langtermyn potensiëring, LTP) by CA1 sinapse in die rat hippocampus. Ons het gevind dat die kort blootstelling aan 'n nuwe omgewing die drempel vir die induksie van LTP verlaag het. Hierdie fasiliterende effek was teenwoordig vir 'n kort tydperk na nuwigheidsblootstelling, maar was afwesig by diere wat 'n bekende omgewing ondersoek het. Verder was die fasilitering afhanklik van aktivering van D1 / D5 reseptore. Hierdie bevindings ondersteun 'n belangrike rol vir dopamien-gereguleerde sinaptiese plastisiteit in die berging van onvoorsiene inligting in die CA1-gebied.