Een uit die vier pasiënte met pas gediagnoseerde erektiele disfunksie is 'n jongman-kommerwekkende prentjie uit die alledaagse kliniese praktyk (2013)

Kommentaar: Nuwe Italiaanse studie bevind dat 25% van nuwe pasiënte met ernstige erektiele disfunksie is onder 40.

Die gevolgtrekkings: Hierdie verkennende analise het getoon dat een uit vier pasiënte wat eerste mediese hulp soek vir nuwe aanvang ED, jonger as 40 jaar was. Byna die helfte van die jong mans het gely aan ernstige ED, met vergelykbare dosisse by ouer pasiënte. Algehele, jonger mans verskil van ouer individue in terme van beide kliniese en sosiodemografiese parameters.


J Sex Med. 2013 Jul;10(7):1833-41. doi: 10.1111 / jsm.12179.

Capogrosso P, Colicchia M, Ventimiglia E, Castagna G, Clementi MC, Suardi N, Castiglione F, Briganti A, Cantiello F, Damiano R, Montorsi F, Salonia A.

Bron

Departement Urologie, Universiteit Vita-Salute San Raffaele, Milaan, Italië.

Abstract

INLEIDING:

Erektiele disfunksie (ED) is 'n algemene klag by mans oor die 40-ouderdom, en die voorkomsskoerse styg gedurende die verouderingstydperk. Voorkoms en risikofaktore van ED onder jong mans is skaars ontleed.

DOEL:

Assessering van sosiodemografiese en kliniese eienskappe van jong mans (gedefinieer as ≤ 40 jaar) wat eerste mediese hulp soek vir nuwe aanvang ED as hul primêre seksuele afwyking.

METODES:

Volledige sosiodemografiese en kliniese data van 439 opeenvolgende pasiënte is ontleed. Gesondheidsbeduidende comorbiditeite is behaal met die Charlson Comorbidity Index (CCI). Pasiënte het die Internasionale Indeks van Erectiele Funksie (IIEF) voltooi.

HOOFUITKOMSMAATREGEL:

Beskrywende statistieke het sosiodemografiese en kliniese verskille tussen ED-pasiënte ≤ 40 jaar en> 40 jaar getoets.

RESULTATE:

Nuwe aanvang ED as die primêre wanorde is gevind in 114 (26%) mans ≤ 40 jaar (gemiddelde [standaard afwyking [SD]] ouderdom: 32.4 [6.0]; reeks: 17-40 jaar). Pasiënte ≤ 40 jaar het 'n laer koers van siektetoestande gehad (CCI = 0 in 90.4% versus 58.3%; χ (2), 39.12; P <0.001), 'n laer gemiddelde liggaamsmassa-indekswaarde (P = 0.005), en 'n hoër gemiddelde sirkulerende totale testosteroonvlak (P = 0.005) in vergelyking met dié> 40 jaar. Jonger ED-pasiënte het meer gereeld die gebruik van sigaretrook en die gebruik van verbode middels getoon, vergeleke met ouer mans (almal P ≤ 0.02). Vroegtydige ejakulasie was by jonger mans meer comorbied, terwyl Peyronie se siekte algemeen in die ouer groep voorgekom het (almal P = 0.03).  IIEF, ernstige ED-koerse is onderskeidelik by 48.8% jonger mans en 40% ouer mans gevind (P> 0.05). Net so was die koerse van ligte, ligte tot matige en matige ED nie beduidend verskillend tussen die twee groepe nie.

GEVOLGTREKKINGS:

Hierdie verkennende analise het getoon dat een uit vier pasiënte wat eerste mediese hulp soek vir nuwe aanvang ED, jonger as 40 jaar was. ADie helfte van die jong mans het gely aan ernstige ED, met vergelykbare dosisse by ouer pasiënte. Algehele, jonger mans verskil van ouer individue in terme van beide kliniese en sosiodemografiese parameters.

© 2013 Internasionale Vereniging vir Seksuele Geneeskunde.

SLEUTELWOORDE:

Ouderdom, Kliniese Praktyk, Comorbiditeite, Bejaardes, Erektiele Disfunksie, Gesondheid Status, Internasionale Indeks van Erektiele Funksie, Risikofaktore, Jong

PMID: 23651423


Inleiding

Erektiele disfunksie (ED) is 'n algemene klagte by mans oor die 40-ouderdom, en die voorkomsskoerse styg gedurende die verouderingstydperk. [1].
Die meeste manuskripte oor die onderwerp van ED is gewoonlik oop met so 'n verklaring, ongeag van enige populasie of ras,
van enige wetenskaplike samelewing waaraan die studie / die navorser behoort en van enige wetenskaplike tydskrif waar die manuskripte self gepubliseer is. In ander terme, hoe ouer die mans kry, hoe meer begin hulle met ED [2].

Parallel daaraan het ED geleidelik 'n belangrike rol verwerf as 'n spieël van mans se algemene gesondheid, met die veronderstelling dat dit belangrik is in die kardiovaskulêre
gebied [3-6]. Daarom is dit seker dat ED nie net op die gebied van medisyne nie, maar selfs op die gebied van openbare gesondheid 'n groot belang bereik het, vanweë die impak daarvan op sosiale aspekte van 'n individu se lewe. Die toenemende belangstelling vir hierdie onderwerp het gelei tot die ontwikkeling van talle
opnames oor die voorkoms en risikofaktore van ED onder verskillende subsette pasiënte [7, 8]; In hierdie konteks verwys die meeste gepubliseerde data na die middeljarige en bejaarde manlike bevolking, en meer spesifiek tot mans bo 40 se ouderdom [7-9]. Inderdaad, ouerjariges, en seker die bejaardes, ly dikwels aan comorbide-toestande soos diabetes, vetsug, kardiovaskulêre siektes (CVD) en laer urienwegimptome (LUTS), waarvan almal 'n gevestigde risikofaktor vir ED is. [7-12].

Aan die ander kant is die voorkoms en risikofaktore van ED onder jong mans skerp ontleed. Data oor hierdie subgroep mans het voorkomsskoerse van ED getoon tussen 2% en byna 40% in individue jonger as 40 jaar oud [13-16]. Algehele gepubliseerde data beklemtoon die belangrikheid van ED by jong mans, hoewel hierdie spesifieke deelversameling van individue nie dieselfde mediese risikofaktore van ouer mans wat met erektiele funksie gestremdheid kla, deel nie. [15, 16], wat dus lei tot die vermoede dat 'n psigogeniese komponent baie meer algemeen by jonger pasiënte met ereksie van ereksie of erektiele funksie gestremdheidverwante nood is [17].

As 'n geheel meld feitlik alle studies 'n voorkoms van ED in verhouding tot die algemene bevolking, en in hierdie sin is daar geen praktiese data verwant nie
tot die alledaagse kliniese praktyk; Net so is daar geen inligting beskikbaar oor die jong pasiënte wat werklik mediese hulp in die kliniese omgewing soek vir 'n probleem wat verband hou met die kwaliteit van hul oprigting nie. In hierdie rigting het ons gesoek om die voorkoms en voorspellers van ED in jong mans te evalueer (willekeurig gedefinieer ≤40 jaar) as deel van 'n kohort van opeenvolgende blanke-Europese pasiënte wat eerste mediese hulp soek vir seksuele disfunksie by 'n enkele akademiese instelling.

Metodes

bevolking

Die ontledings is gebaseer op 'n kohort van 790 agtereenvolgende Kaukasiese seksueel aktiewe pasiënte wat eerste mediese hulp soek vir nuwe aanvangs seksuele disfunksie tussen Januarie 2010 en Junie 2012 by 'n enkele akademiese buitepasiënt kliniek. Vir die spesifieke doel van hierdie verkennende studie is slegs data van pasiënte wat van ED gekla het, oorweeg. Vir hierdie doel is ED gedefinieer as die volgehoue ​​onvermoë om 'n ereksie te bereik of in stand te hou wat voldoende is vir bevredigende seksuele prestasie [18].

Pasiënte is omvattend geassesseer met 'n gedetailleerde mediese en seksuele geskiedenis, insluitende sosiodemografiese data. Gesondheidsbeduidende comorbiditeite is behaal met die Charlson Comorbidity Index (CCI) [19] beide as 'n deurlopende of 'n gekategoriseerde veranderlike (dws 0 vs 1 vs. ≥ 2). Ons het die Internasionale Sistematiek van Siektes, 9e hersiening, Kliniese Modifikasie. Gemete liggaamsmassa-indeks (BMI),
gedefinieer as gewig in kilogram op hoogte in vierkante meter, is vir elke pasiënt oorweeg. Vir BMI gebruik ons ​​die afsnitte wat deur
die nasionale instellings van gesondheid [20]: normale gewig (18.5-24.9), oorgewig (25.0-29.9), en klas ≥1 vetsug (≥30.0). Hipertensie is gedefinieer wanneer medisyne teen hipertensie geneem is en / of vir hoë bloeddruk (≥140 mm Hg sistolies of ≥90 mm Hg diastolies). Hipercholesterolemie is gedefinieer toe lipiedverlagende terapie geneem is en / of hoë-digtheid lipoproteïen cholesterol (HDL) cholesterol <40 mg / dL was. Net so is hipertrigliseridemie gedefinieer wanneer plasmatrigliseriede ≥150 mg / dL was [21]. Nasionale Cholesterol Onderwysprogram-Volwasse Behandelingspaneel III [21] Kriteria is terugwerkend gebruik om die voorkoms van metaboliese sindroom (MeTs) in die hele kohorte mans met ED te definieer.

Vir die spesifieke doel van hierdie studie en om algemene praktyk van 'n kliniese biochemie-laboratorium te weerspieël, het ons gekies om die sirkulerende totale testosteroon (tT) vlakke te meet aan die hand van kommersiële beskikbare analitiese metodes. Hipogonadisme is gedefinieer as tT <3 ng / ml [22].

Pasiënte is dan gestratifiseer volgens hul verhoudingstatus (gedefinieer as "stabiele seksuele verhouding" as die pasiënte dieselfde lewensmaat gehad het
vir ses of meer agtereenvolgende maande; andersins "geen stabiele verhouding" of weduweeskap nie). Net so is pasiënte geskei volgens hul opvoedkundige status in 'n lae opvoedkundige vlakgroep (dws basiese en hoërskoolonderwys), 'n hoërskool-graadgroep en in mans met 'n hoë opvoedkundige vlak (dws universiteit / nagraadse graad).

Daarbenewens is pasiënte versoek om die Internasionale Indeks van Erectiele Funksie (IIEF) [23]; Om 'n verwysingsraamwerk te verskaf vir die objektiewe interpretasie van ED-erns, het ons die IIEF-erektiele funksie domein klassifikasie gebruik soos voorgestel deur Cappelleri et al. [24].

Geletterdheidsprobleme sowel as ander lees- en skryfprobleme is by alle pasiënte uitgesluit.

Data-insameling is gedoen volgens die beginsels soos uiteengesit in die Verklaring van Helsinki; Alle pasiënte het 'n ingeligte toestemming onderteken om hul eie anonieme inligting vir toekomstige studies te lewer.

Hoofuitkomsmaatreëls

Die primêre eindpunt van die huidige studie was om voorkoms en voorspellers van nuwe aanvang ED in jong mans te bepaal wat hul eerste mediese hulp soek.
in die alledaagse kliniese omgewing, volgens die wydverspreide arbitrêre afsny van 40-jare. Die sekondêre eindpunt was om vas te stel of algehele seksuele funksionering, soos aangeteken met die verskillende IIEF-domeine, anders aangeteken is by mans jonger as 40-ouderdom, in vergelyking met ouer pasiënte.

Statistiese analise

Vir die spesifieke doel van hierdie analise is pasiënte met nuwe aanvangs ED en eerste mediese hulp gesoek, gestratifiseer in mans ≤40 jaar oud en individue> 40 jaar oud. Beskrywende statistiek is toegepas om kliniese en sosiodemografiese eienskappe van die
twee groepe. Data word aangebied as gemiddelde (standaardafwyking [SD]). Die statistiese betekenis van verskille in gemiddeldes en verhoudings was
getoets met twee-sterte t-toets en die chi-vierkant (x2) toetse, onderskeidelik. Statistiese ontledings is uitgevoer met behulp van weergawe 13.0 (IBM Corp., Armonk, NY, VSA). Alle toetse was tweesydig, met 'n betekenisvlak wat op 0.05 gestel is.

Results

Nuwe aanvang van ED as die primêre versteuring is gevind by 439 pasiënte (55.6%) uit 790 pasiënte. Van hulle was 114 (25.9%) ≤40 jaar oud. Tabel 1 besonderhede demografiese eienskappe en beskrywende statistieke van die hele kohort van pasiënte met ED, soos geskei volgens die arbitrêre ouderdom afsny van 40 jaar. In hierdie konteks het pasiënte ≤40 jaar oud ten tye van hul eerste mediese hulp vir ED 'n
'n laer gemiddelde BMI-waarde, 'n laer persentasie individue met BMI wat oorgewig en klas ≥ 1 vetsug, 'n laer dosis van hipertensie en hiperkolesterolemie en 'n hoër gemiddelde sirkulerende tT vlak in vergelyking met die ouer as 40 jaar (almal P ≤ 0.02). Omgekeerd is geen verskille tussen groepe waargeneem ten opsigte van die tempo van hipertriglyceridemie, MetS en hipogonadisme nie (Tabel 1). Daarbenewens het jonger ED pasiënte 'n hoër mate van homoseksuele seksuele oriëntasie getoon en 'n laer deel van stabiele seksuele verhoudings (almal P  ≤ 0.02). Geen beduidende verskille is waargeneem volgens die opvoedkundige status tussen groepe nie. 'N Beduidend hoër tempo van comorbiede premature ejakulasie (lewenslank of verkry) is waargeneem by jonger pasiënte as by ouer individue; omgekeerd, die Peyronie-siekte was meer teenwoordig in die ouer groep (almal P = 0.03), terwyl daar geen verskille was in die voorkoms van lae seksuele begeerte tussen die twee groepe nie (Tabel 1).

Tabel 1. Beskrywende statistieke by ≤40 jaar oud en> 40 jaar oud ED-pasiënte (nr. = 439)
 Pasiënte ≤ 40 jaarPasiënte> 40 jaarP waarde*
 1. sleutels:
  SD = standaard afwyking; CCI = Charlson Comorbidity Index; BWI = liggaam
  massa indeks; NIH = Nasionale Instituut van Gesondheid; MeTs = metabolies
  sindroom; tT = totale testosteroon; PE = voortydige ejakulasie

 2. *P waarde volgens x2 toets of tweespyker onafhanklik ttoets, soos aangedui

Aantal pasiënte (%)114 (25.9)325 (74.1) 
Ouderdom (jare; gemiddelde [SD])32.4 (6.0)57.1 (9.7)<0.001
Range17-4041-77
CCI (No. [%])  <0.001 (χ2, 39.12)
0103 (90.4)189 (58.3) 
16 (5.3)62 (19)
2+5 (4.4)74 (22.7)
BWI (kg / m2; beteken [SD])25.1 (4.1)26.4 (3.7)0.005
BMI (NIH klassifikasie) (No. [%])  0.002 (x2, 15.20)
<18.51 (0.9)0 (0) 
18.5-24.963 (56.5)126 (38.7)
25-29.934 (29.6)157 (48.3)
≥ 3016 (13)42 (13)
Hipertensie (No. [%])6 (5.3)122 (37.5)<0.001 (χ2, 42.40)
Hipercholesterolemie (nr [%])4 (3.5)38 (11.7)0.02 (x2, 5.64)
Hypertriglyceridemia (No. [%])0 (0.0)10 (3.1)0.12 (x2, 2.37)
MeTs (No. [%])2 (1.8)10 (3.1)0.57 (x2, 0.74)
tT (ng / mL; gemiddelde [SD])5.3 (2.0)4.5 (1.8)0.005
Hipogonadisme (totaal <3 ng / ml) (No. [%])12 (10.3)54 (16.6)0.14 (x2, 2.16)
Seksuele oriëntasie (No. [%])  0.02 (x2, 5.66)
Heteroseksuele109 (95.6)322 (99.1) 
homoseksuele5 (4.4)3 (0.9)
Verhoudingstatus (nr [%])  <0.001 (χ2, 27.51)
Stabiele seksuele verhouding ≥6 maande81 (71.4)303 (93.2) 
Geen stabiele seksuele verhouding nie33 (28.6)22 (6.8)
Opvoedkundige status (No. [%])  0.05 (x2, 9.30)
Laerskool0 (0)22 (6.8) 
Hoërskool20 (17.5)64 (19.7)
Hoërskool51 (44.7)141 (43.4)
Universiteits Graad43 (37.7)98 (30.2)
Gelyktydige seksuele klagtes (No. [%])   
PE14 (12.4)20 (6.2)0.03 (x2, 4.55)
lae libido10 (8.8)23 (7.1)0.55 (x2, 0.35)
Peyronie se siekte5 (4.4)37 (11.4)0.03 (x2, 4.78)

Tabel 2 gee 'n lys van die middels wat deur die pasiënte van die twee groepe geneem is, geskei deur dwelmfamilie. Net so, Tabel 2 Besonderhede ook die ontspanningsprodukte wat deur pasiënte en pasiënte gerapporteer word
onderverdeel volgens ouderdomsgroep. Ouer ED pasiënte het meer gereeld gebruik
antihipertensiewe medisyne vir elke gesin sowel as tiasied
diuretika en lipiedverlagende geneesmiddels in vergelyking met mans ≤40 jaar (almal P
≤ 0.02). Net so, ouer pasiënte was meer gereeld te neem
antidiabetika en urikosuriese middels, alfa-blokkers vir LUTS en proton
pomp inhibeerders in vergelyking met jonger mans (almal P ≤ 0.03).

Tabel 2. Terapeutiese middels en ontspanningsgewoontes by ≤40 jaar oud en> 40 jaar oud ED pasiënte - (nr. = 439)
 Pasiënte ≤ 40 jaarPasiënte> 40 jaarP waarde*
 1. sleutels:
  ACE-i = angiotensien-omskakeling ensiem inhibeerders; SNRIs = serotonien en
  noradrenail reuptake inhibitors; SSRIs = selektiewe serotonien heropname
  inhibeerders; BPH = goedaardige prostatiese hiperplasie; LUTS = laer urinêre
  kanaal simptome

 2. *P waarde volgens x2 toets of tweespyker onafhanklik ttoets, soos aangedui

Aantal pasiënte (%)114 (25.9)325 (74.1) 
antihipertensiewe middels   
ACE-I1 (0.9)47 (14.5)<0.001 (χ2, 14.62)
Angiotensien-II-reseptor antagoniste2 (1.8)41 (12.6)0.002 (x2, 9.95)
Beta-1 blokkers2 (1.8)44 (13.5)0.0009 (x2, 11.12)
Kalsiumantagoniste0 (0.0)39 (12.0)0.002 (x2, 13.57)
diuretika   
Loop diuretika0 (0.0)6 (1.8)0.33 (x2, 0.94)
Tiasieddiuretika0 (0.0)18 (5.5)0.02 (x2, 5.20)
Ander kardiovaskulêre middels   
digoksien0 (0.0)7 (2.2)0.24 (x2, 1.36)
Anti-aritmiese middels1 (0.9)6 (1.8)0.82 (x2, 0.05)
Antistolmiddels1 (0.9)10 (3.1)0.35 (x2, 0.89)
Antiplatelet dwelms1 (0.9)1 (1.8)0.82 (x2, 0.06)
Lipiedverlagende middels (statiene en / of fibrate)0 (0.0)43 (13.2)0.0001 (x2, 15.21)
Sentrale senuweestelsel dwelms   
Anticonvulsante middels1 (0.9)6 (1.8)0.82 (x2, 0.05)
Barbiturate0 (0.0)2 (0.6)0.99 (x2, 0.00)
bensodiasepiene2 (1.8)15 (4.6)0.29 (x2, 1.11)
neuroleptika2 (1.8)3 (0.9)0.79 (x2, 0.07)
Opioïed dwelms0 (0.0)2 (0.6)0.99 (x2, 0.00)
SNRIs1 (0.9)1 (0.3)0.99 (x2, 0.00)
SSRIs8 (7.0)8 (2.5)0.06 (x2, 3.65)
Endokrinologiese middels   
Antiandrogeniese middels0 (0.0)3 (0.9)0.73 (x2, 0.12)
Antitiroïed middels0 (0.0)1 (0.3)0.57 (x2, 0.33)
tiroksien2 (1.8)17 (5.2)0.20 (x2, 1.61)
Kortikosteroïede3 (2.6)12 (3.7)0.80 (x2, 0.07)
Darbepoetin0 (0.0)1 (0.3)0.57 (x2, 0.33)
Desmopressien0 (0.0)2 (0.6)0.99 (x2, 0.00)
Dopamien-agoniste2 (1.8)4 (1.2)1.00 (x2, 0.00)
Dopamien-antagoniste4 (3.5)3 (0.9)0.14 (x2, 2.19)
Hypoglykemiese middels   
Antidiabetiese middels3 (2.6)32 (9.8)0.02 (x2, 5.05)
Insulien3 (2.6)23 (7.1)0.13 (x2, 2.31)
Respiratoriese stelsel dwelms   
antihistamiene4 (3.5)12 (3.7)0.85 (x2, 0.04)
Beta2-agonis1 (0.9)3 (0.9)0.56 (x2, 0.33)
BPH / LUTS-verwante medisyne   
5-alfa reduktase inhibeerders1 (0.9)6 (1.9)0.77 (x2, 0.09)
Alpha-blokkers1 (0.9)41 (12.6)0.0005 (x2, 12.04)
Ander middels   
Anticholinergiese middels1 (0.9)1 (0.3)0.99 (x2, 0.00)
Immunomodulators / immunosuppressors3 (2.6)12 (3.7)0.80 (x2, 0.07)
Protonpomp inhibeerders2 (1.8)33 (10.2)0.008 (x2, 6.98)
Niesteroïdale anti-inflammatoriese middels7 (6.1)14 (4.3)0.60 (x2, 0.27)
triptans0 (0.0)1 (0.3)0.57 (x2, 0.33)
Vitamiene2 (1.8)11 (3.4)0.59 (x2, 0.30)
Urikosuriese middels0 (0.0)17 (5.2)0.03 (x2, 4.84)
    
Sigaretrook (nr. [%])  0.02 (x2, 7.56)
Huidige rokers43 (37.8)80 (24.6) 
Vorige rokers1 (0.9)7 (2.2)
Nooit gerook nie70 (61.3)238 (73.2)
Alkohol inname (enige volume / week) (Nee [%])  0.52 (x2, 0.41)
Gereeld88 (77.2)262 (80.6)0.16 (x2, 1.93)
Alkoholinname (1-2 L / week)26 (22.8)98 (30.2)0.96 (x2, 0.00)
Alkoholinname (> 2 l / week)4 (3.6)10 (3.1) 
Chroniese onwettige dwelms (enige tipe) (No. [%])24 (20.9)11 (3.4)<0.001 (χ2, 34.46)
Cannabis / dagga24 (20.9)9 (2.8)<0.001 (χ2, 37.29)
Kokaïen4 (3.5)0 (0.0)0.005 (x2, 37.29)
heroïen0 (0.0)3 (0.9)0.73 (x2, 7.92)

Geen verskille is gevind vir enige ander familie dwelms nie (Tabel 2).

jonger
ED pasiënte het gereeld 'n gewoonte van sigaretrook gewys
en die gebruik van onwettige dwelms (beide cannabis / marihuana en kokaïen) as
vergeleke met mans ouer as 40 jaar (almal P ≤ 0.02). Geen verskille is gevind in terme van alkoholinname tussen groepe nie (Tabel 2).

Tabel 3 besonderhede gemiddelde (SD) tellings vir die vyf IIEF domains tellings; geen
beduidende verskille is waargeneem vir enige IIEF-domein tussen
jonger en ouer pasiënte met nuwe pasiënte. Net so, mans ≤ 40 jaar oud
toon 'n soortgelyke en aansienlike voorkoms van erge ED as in vergelyking
met ouer pasiënte. Net so, pryse van ligte, matige tot matige, en
matige ED was nie beduidend verskillend tussen die twee groepe nie
(Table 3).

Tabel 3. IIEF-domein tellings en koerse van ED erns by ≤40 jaar oud en> jaar oud ED pasiënte (No. = 439)
IIEF-domeine (gemiddelde [SD])Pasiënte ≤ 40 jaarPasiënte> 40 jaarP waarde*
 1. sleutels:
  IIEF = Internasionale Indeks van Erektiele Funksie; EF = Erektiele Funksie
  domein; IS = gesamentlike bevrediging domein; OF = orgasmiese funksie
  domein; SD = seksuele begeerte domein; OS: algemene bevrediging domein;
  ED = erektiele disfunksie

 2. *P waarde volgens tweestert-studente t-toets of x2 toets, soos aangedui

 3. † ED erns is gekategoriseer volgens die klassifikasie voorgestel deur Cappelleri et al. [23].

IIEF-EF12.77 (8.7)14.67 (8.4)0.23
IIEF-IS5.9 (4.2)6.69 (4.1)0.33
IIEF-VAN7.51 (3.2)7.06 (3.5)0.49
IIEF-SD6.98 (2.3)6.57 (2.1)0.36
IIEF-bedryfstelsel4.95 (2.6)5.06 (2.5)0.82
IIEF erns (Geen [%])   
Normale EF11 (9.3)39 (11.9)0.73 (x2, 2.01)
Sagte ED16 (14.0)55 (16.8)
Ligte-tot-gematigde ED10 (9.3)51 (15.8)
Matige ED21 (18.6)48 (14.9)
Erge ED56 (48.8)132 (40.6)

Bespreking

We
Terugwerkend geëvalueer 'n kohort van opeenvolgende Kaukasiese-Europese
seksueel aktiewe mans soek eerste mediese hulp vir nuwe aanvang ED by a
enkel akademiese buitepasiëntdiens oor 'n 30-maandperiode ten einde
beoordeel die voorkoms en eienskappe van individue ≤40 jaar oud as
vergeleke met dié van mans ouer as 40 jaar op die tyd van ED diagnose.
Ons het bevind dat een uit vier mans met ED minder as 40 jaar was.
Daarbenewens het 'n soortgelyke deel van die jonger en ouer ED pasiënte gedoen
kla van ernstige ED. Net so, jonger en ouer pasiënte ewe
behaal vir elke IIEF-domein, dus ook seksuele begeerte, orgasmies
funksie, en algehele tevredenheid. Daarom is die waarneming as 'n
Heel verskyn vir ons as 'n kommerwekkende prentjie uit die alledaagse kliniek
praktyk.

ED is 'n voorwaarde met
erkende mediese en sosio-demografiese risikofaktore wat was
breedvoerig geëvalueer in verskillende studies [7-10, 13, 14, 25]. Algehele ouderdom word beskou as die mees invloedryke een, met verskeie studies wat 'n dramatiese toename van ED met ouderdom toon [7, 8, 26];
byvoorbeeld, data van die Massachusetts Male Ageing studie afgesluit
daardie ouderdom was die veranderlike wat sterk met ED verband hou [7]. Behalwe ouderdom is talle ander mediese toestande sterk geassosieer met ED [7, 10, 12-14, 26].
Oor die verouderingstydperk ly manspersone meer dikwels aan een
of meer van die bogenoemde comorbide toestande en nie
Verrassend, hulle kla dikwels ook van ED. Om hierdie redes, die meeste van
die epidemiologiese studies wat handel oor ED-voorkoms en voorspellers
word uitgevoer in 'n bevolking van mans ouer as 40-jariges;
Omgekeerd bevat slegs 'n paar studies ook data van jonger
individue [14-16, 26, 27].
Oor die algemeen het data uit hierdie latere studies getoon dat ED nie 'n skaars is nie
toestand selfs onder jonger mans. Mialon et al., Byvoorbeeld, gerapporteer
dat die voorkoms van ED 29.9% was in 'n kohort van Switserse jong mans [15]. Net so, Ponholzer et al. [14] gevind soortgelyke persentasies van ED in 'n opeenvolgende reeks mans van 20-80
jare wat deelneem aan 'n gesondheidsondersoekprojek in die omgewing van Wene.
Net so, Martins en Abdo [16] gebruik data uit 'n dwarssnitstudie waar 1,947-mans van 18-40 jaar oud was
ou is gekontak in openbare plekke van 18 groot Brasiliaanse stede en
onderhoude gevoer met behulp van 'n anonieme vraelys; algehele, 35% van daardie
individue het sommige grade erektiele probleme gerapporteer.

A
groot krag van ons analise kom uit die feit dat ons presies
geëvalueerde voorkoms en eienskappe van ED in jong mans geëxpoleer
van 'n groep pasiënte wat agtereenvolgens by ons buitepasiënt gekom het
kliniek wat eerste mediese hulp vir ED soek; In hierdie konteks het ons dit gevind
kwart van pasiënte wat aan ED in die alledaagse kliniese praktyk ly
is mans onder die ouderdom van 40 jaar. Dit bevestig duidelik vorige
epidemiologiese data uit bevolkingsgebaseerde studies, wat dit dus uiteensit
ED is nie net 'n versteuring van die ouer manlike en die erektiele funksie nie
Ongeskiktheid by jong mans moet nie klinies onderskat word nie. ons
uitbeelding van die alledaagse kliniese scenario maak nog meer verband met
met inagneming van die daaglikse praktyk van baie dokters wat nee het
vertroudheid met manlike seksuele gesondheid; Inderdaad, gegewe die relatief lae
Perseel van ED assessering deur algemene praktisyns by pasiënte ouer as
40 jaar [28], ons is baie bang dat óf óf seksuele funksionering op sigself selfs minder ondersoek kan word in jong mans [29].

Die
bevindinge van ons analise het getoon dat jonger pasiënte wêreldwyd was
gesonder as mans ouer as 40 jaar, wat laer CCI toon
tellings saam met 'n kleiner aantal medisyne, veral vir
CVD's, 'n laer gemiddelde BMI, en 'n laer voorkoms van hipertensie.
Net so, en nie verbasend nie, het jonger individue hoër gemiddelde tT gehad
vlakke vergeleke met pasiënte ouer as 40 jaar, en sodoende bevestig
Die meeste van die epidemiologiese opnames onder die Europese verouderende mans [2].
As 'n geheel bevestig hierdie kliniese data diegene wat uit die
Brasiliaanse opname, wat nie 'n beduidende assosiasie met
bevestigde organiese risikofaktore vir ED soos diabetes en CVD's by mans
bejaarde 18-40 jaar oud [16].
Algehele is hierdie verskille verwag, met die gevolg dat ED in
Jong mans word gewoonlik gekoppel aan die veelvuldige sielkundige en
interpersoonlike faktore wat meestal potensiële onderliggende oorsake uitmaak
[8, 30, 31]. Daarbenewens het Mialon et al. [15] het getoon dat die vernaamste verskille tussen jonger en ouer ED mans was
geestesgesondheid en houding teenoor medikasie. In ons kohort van ED
pasiënte, het ons gevind dat jonger mans meer dikwels verslaaf was
sigaretrook en onwettige dwelms (maw cannabis / dagga en marihuana)
kokaïen) as ouer pasiënte. Vorige data oor chroniese gebruik van
dwelms - veral cannabis, opiate en kokaïen - het nee getoon
ondubbelsinnige bewys van 'n skakel met ED [32-34],
en beslis verskeie waarnemings het 'n oorsaaklike rol voorgestel
chroniese sigaret rook in die bevordering van erektiele funksie inkorting selfs
by jong individue [7, 34-37].
Weens die beskrywende aard van ons studie kan ons nie aanvaar nie
as hierdie laasgenoemde lewenstyl houdings duidelik met die
aanvang van ED in jong mans, maar dit is beslis redelik om te vermoed
dat hulle albei waarskynlik saam met ander faktore 'n rol kan speel
bevordering van erektiele funksie gestremdheid. Omgekeerd, hierdie chroniese
verslawing aan ontspanningsbronne - wat ook moontlik kan wees
skadelik nie net vir seksuele gesondheid nie - verder versterk die besorgdheid van die
raamwerk afgelei van ons waarneming, dws 'n kwart van die mans wat
kom eerste hulp soek vir ED is onder 40 jaar, en gereeld verslae
chroniese gebruik van skadelike stowwe, dikwels selfs onwettig.

Ten slotte,
ons het psigometriese assesseringsvlakke van ED-erns in beide groepe beoordeel;
Vergelykbare afmetings ED-erns is tussen groepe gevind. van
groot belang, byna die helfte van die individue onder die 40-ouderdom
het volgens Cappelleri et al aan ernstige ED ly. [24],
hierdie koers is absoluut vergelykbaar met wat in ouer mans waargeneem word.
Na ons mening sal hierdie bevinding uiteindelik voorstel dat die
waardedaling van oprigting kan beskou word as ongeldigmaking in jonger
pasiënte soos in ouer mans, dus ondersteun die feit dat hierdie seksuele
probleem sal voldoende aandag in die daaglikse kliniese praktyk verdien by
alle ouderdomme. Net so het ons geëvalueer hoe jonger en ouer ED pasiënte
behaal in terme van algehele seksuele funksionering, soos omskryf deur die
verskillende IIEF domeine. Gevolglik met vorige data wat dit wys
longitudinale veranderinge in die vyf seksuele funksie domains spoor saam
oortyd [38],
Ons het nie enige betekenisvolle verskil in elke IIEF-domein waargeneem nie
tussen groepe. In hierdie sin sal dit moontlik wees om te spekuleer,
selfs met verskillende onderliggende oorsake vir ED, kon die IIEF-instrument nie wees nie
in staat om die patofisiologie agter ED te presies te onderskei. Inderdaad,
hoewel ED, as objektief geïnterpreteer met IIEF-erektiele funksie
domein, is gedemonstreer om rekening te hou met 'n hoër CCI, wat mag wees
beskou as 'n betroubare gevolmagtigde van laer manlike algemene gesondheidstatus,
ongeag die etiologie van ED [3], Deveci et al. [39] het voorheen misluk om aan te toon dat die IIEF moontlik sal wees
diskrimineer tussen organiese en psigiese ED. Dit is egter
beslis waar dat 'n aantal studies voorgestel het dat ED 'n kan wees
algemene manifestasie van CVD gebeure [40, 41]. Onder hulle, Chew et al. [41],
Byvoorbeeld, het ED as 'n voorspeller van CVD-gebeure in a ondersoek
bevolking van mans met ED wat wissel tussen 20 en 89 jaar oud; hierdie
skrywers het 'n groter relatiewe risiko vir CVD gebeure in ED pasiënte gevind
jonger as 40 jaar. Omgekeerd, 'n afname in voorspellende waarde van ED
vir CVD gebeure is waargeneem in die ouer bevolking [41].
Algehele, hierdie vorige resultate en ons huidige bevindinge kan voorstel
dat ED-vertoning 'n waardevolle manier is om jonk en jong te identifiseer
middeljarige mans wat waardevolle kandidate vir kardiovaskulêre risiko is
assessering en daaropvolgende mediese ingryping. Selfs as die meerderheid van
pasiënte in hierdie ouderdomsgroep sal waarskynlik ly aan 'n nie-organiese ED,
daar kan 'n deel van hulle wees wat kla oor organiese ED van
breë spektrum etiologieë, met ED die enigste sentinel merker vir 'n
beginnende verswakking van gesondheid (dws aterosklerose). In hierdie
konteks, Kupelian et al., byvoorbeeld, die bestudering van 'n bevolking van 928-mans
sonder MeTs, het getoon dat ED voorspelbaar was vir daaropvolgende ontwikkeling
METS by pasiënte met normale BWI by basislyn [42],
sodoende die waarde van ED as 'n probleem beklemtoon om jongmense te motiveer
Om 'n langtermyn gesonde leefstyl te hê, wat die risiko van
siektes soos diabetes en CVD, onder andere.

ons
studie is nie sonder beperkinge nie. Eerstens, ons relatief klein kohort
van mans kan die betekenisvolheid van ons bevindinge beperk, terwyl hulle inneem
rekening slegs daardie pasiënte wat na 'n seksuele medisyne verwys is
buitepasiënt kliniek kan 'n seleksie vooroordeel in terme van erns
van ED, wat dus lei tot 'n aantal individue met sagte ED en
minder gemotiveerd om mediese hulp te soek. Ons beskou dit egter as
metodologiese foute sal ewe veel teenwoordig wees in beide ouderdomsgroepe
nie die waarde van hierdie bevindings ondermyn nie. Tweedens, ons het nie geassesseer nie
tempo van depressie of angs met behulp van gevalideerde psigometriese instrumente.
In hierdie konteks, die oorsaaklike verhouding tussen ED en óf
depressie of angs, of albei, is waarskynlik bidireksie; Inderdaad, ED
kan verkry word na of depressie of angs wat op sy beurt mag wees
'n gevolg van enige seksuele disfunksie. Met 'n instrument wat kan
diskrimineer hierdie toestand kan van groot kliniese belang wees
veral in die jong bevolking. Derdens, ons ontledings het nie
pasiënte se seksuele geskiedenis en seksualiteit oor die
adolessente tydperk. In hierdie verband, Martins en Abdo [16] het getoon hoe gebrek aan inligting oor seksualiteit by baie jong pasiënte was
wat verband hou met ED as gevolg van moontlike vrees en twyfel wat deur taboes veroorsaak word
en onwerklike verwagtinge. Pasiënte met probleme dwarsdeur die
Begin van hul seksuele lewe het waarskynlik 'n hoër voorkoms van ED gehad
gegenereer deur 'n siklus van angs en mislukkings wat uiteindelik die
individu se seksuele prestasie [43].
Laastens het ons analise nie die sosio-ekonomiese rekening gehou nie
aspekte van die lewe; Inderdaad, verhoogde huishoudelike inkomste is gedemonstreer
wees positief geassosieer met behandeling-soek gedrag, terwyl
finansiële nadeel kan uiteindelik 'n versperring verteenwoordig [44].
Ons het egter besluit om nie inkomste-inligting te versoek nie weens die lae
reaksietempo op inkomste vrae wat ons gewoonlik in die werklike lewe kry
kliniese praktyk tydens standaard kantoorbesoeke.

Gevolgtrekkings

In
in teenstelling met wat gerapporteer is deur bevolkingsstudies van die
Voorkoms van ED in jong pasiënte, ons bevindings toon dat een uit
vier mans wat mediese hulp vir ED in die daaglikse kliniese praktyk van
'n buitepasiënt kliniek is 'n jong man onder die ouderdom van 40 jaar. Verder,
Byna die helfte van die jong mans het gely as gevolg van ernstige ED
proporsie vergelykbaar met wat waargeneem word in ouer individue. Beweeg na
die daaglikse kliniese praktyk, huidige bevindings vra ons verder
Omskryf die belangrikheid van 'n omvattende mediese en seksuele ondersoek
geskiedenis en 'n deeglike fisiese ondersoek in alle mans met
ED, ongeag hul ouderdom. Net so, gegewe die lae koers van soek
mediese hulp vir versteurings wat verband hou met seksuele gesondheid, hierdie resultate
spreek selfs meer uit wat gesondheidsorgverskaffers proaktief kan vra
Oor moontlike seksuele klagtes, nog een keer selfs by mans jonger as
40 jaar oud. Omdat die huidige steekproefgrootte beperk is, is ons waarskynlik
kan nie algemene gevolgtrekkings aflei nie; dus, addisionele studies in
groter bevolkingsgebaseerde monsters is nodig om hierdie resultate te bevestig en
om die potensiële rol van ED se erns as 'n harbinger verder te karakteriseer
van mediese afwykings by mans onder die ouderdom van 40 jaar.

Konflik van belange: Die outeurs rapporteer geen botsings van belange nie.

Verklaring van outeurskap

kategorie 1

 • (A)
  Konsepsie en Ontwerp
  Paolo Capogrosso; Andrea Salonia
 • (B)
  Verkryging van data
  Michele Colicchia; Eugenio Ventimiglia; Giulia Castagna; Maria Chiara Clementi; Fabio Castiglione
 • (C)
  Ontleding en interpretasie van data
  Nazareno Suardi; Andrea Salonia; Francesco Cantiello

kategorie 2

 • (A)
  Die opstel van die artikel
  Paolo Capogrosso; Andrea Salonia
 • (B)
  Hersien dit vir intellektuele inhoud
  Andrea Salonia; Alberto Briganti; Rocco Damiano

kategorie 3

 • (A)
  Finale goedkeuring van die voltooide artikel
  Andrea Salonia; Francesco Montorsi

Verwysings

 • 1
  Glina S, Sharlip ID, Hellstrom WJ. Risikofaktore verander om erektiele disfunksie te voorkom en te behandel. J Sex Med 2013;10:115-119.        

 • 2
  Corona G, Lee DM, Forti G, O'Connor DB, Maggi M, O'Neill TW, Pendleton N, Bartfai G, Boonen S, Casanueva FF, Finn JD, Not diekaskkas, Han TS, Huhtaniemi IT, Kula K, Leun MY, Punab M, Silman AJ, K not notik not not dieik notkkkk diek notikik notk dieikik notikik notkkk diek not notik not, Wu FC, EMAS Studiegroep. Ouderdom-verwante
  veranderinge in die algemeen en seksuele gesondheid in middeljarige en ouer mans:
  Resultate van die Europese Ouderdomstudie (EMAS)
  . J Sex Med 2010;7:1362-1380.
          

 • 3
  Salonia A, Castagna G, Saccà A, Ferrari M, Capitanio U, Castiglione F, Rocchini L, Briganti A, Notikk notk not notik notikkkk notk notikik notk dieik die notk noti dieikik notkik notik not, Montorsi F. Is
  erektiele disfunksie 'n betroubare proxy van algemene manlike gesondheidstatus?
  Die geval vir die Internasionale Indeks van Erectiele Funksie-Erektiele
  Funksiedomein
  . J Sex Med 2012;9:2708-2715.
          

 • 4
  Montorsi F, Briganti A, Salonia A, Notikk notk not notik notikkkk notk notikik notk dieik die notk noti dieikik notkik notik not, Margonato A, Macchi A, Galli S, Ravagnani PM, Montorsi P. erektiele
  wanfunksionele voorkoms, tyd van aanvang en assosiasie met risikofaktore
  in 300 opeenvolgende pasiënte met akute borspyn en angiografies
  gedokumenteerde koronêre arterie siekte
  . Eur Urol 2003;44:360-364.
          

 • 5
  Guo W, Liao C, Sal jy, Li F, Li T, Zhou Q, Cao Y, Mao X. Erektiele disfunksie en risiko van kliniese kardiovaskulêre gebeure: 'n Meta-analise van sewe kohortstudies. J Sex Med 2010;7:2805-2816.        

 • 6
  Dong JY, Zhang YH, Qin LQ. Erektiele disfunksie en risiko van kardiovaskulêre siekte: Meta-analise van voornemende kohortstudies. Ik die die dieationk not dieurask notik die not die notk die die notk not die diek die not die not die die not not not not 2011;58:1378-1385.        

 • 7
  Feldman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotensie en sy mediese en psigososiale korrelate: Resultate van die Maleisiese Verouderingstudie in Massachusetts. J Urol 1994;151:54-61.        

 • 8
  Ikk diekk die, Paik A, Rosen RC. Seksuele disfunksie in die Verenigde State: Voorkoms en voorspellers. JAMA 1999;281:537-544.        

 • 9
  Prins J, Blanker MH, Bohnen AM, Thomas S., Bosch JL. Voorkoms van erektiele disfunksie: 'n Sistematiese oorsig van bevolkingsgebaseerde studies. Int J Impot Res 2002;14:422-432.        

 • 10
  Roth A, Kalter-Leibovici O, Kerbis Y, Tenenbaum-Koren E, Chen J, Sobol T, Raz I. Voorkoms
  en risikofaktore vir erektiele disfunksie by mans met diabetes,
  hipertensie, of beide siektes: 'n gemeenskapsopname onder 1,412 Israeli
  maar
  . Clin Cardiol 2003;26:25-30.
          

 • 11
  Hyde Z, Flicker L, Hankey GJ, Almeida OP, McCaul KA, Chubb SA, Yeap BB. Voorkoms en voorspellers van seksuele probleme by mans van 75-95 jaar: 'n Bevolkingsgebaseerde studie. J Sex Med 2012;9:442-453.        

 • 12
  Gacci M, Eardley I, Giuliano F, Hatzichristou D, Kaplan SA, Maggi M, McVary KT, Mirone V, Porst H, Roehrborn CG. Kritieke
  ontleding van die verhouding tussen seksuele disfunksies en laer
  urienweg simptome as gevolg van benigne prostatiese hiperplasie
  . Eur Urol 2011;60:809-825.
          

 • 13
  Parazzini F, Menchini Fabris F, Bortolotti A, Calabrò A, Chatenoud L, Colli E, Landoni M, Lavezzari M, Turchi P, Sessa A, Mirone V. Frekwensie en determinante van erektiele disfunksie in Italië. Eur Urol 2000;37:43-49.        

 • 14
  Ponholzer A, Temml C, Mock K, Marszalek M, Obermayr R, Madersbacher S. Voorkoms en risikofaktore vir erektiele disfunksie in 2869-mans wat 'n gevalideerde vraelys gebruik. Eur Urol 2005;47:80-85.        

 • 15
  Mialon A, Berchtold A, Michaud PA, Gmel G, Suris JC. Seksuele disfunksie onder jong mans: Voorkoms en gepaardgaande faktore. J Adol Gesondheid 2012;51:25-31.        

 • 16
  Martins FG, Abdo CH. Erektiele disfunksie en gekorreleerde faktore in Brasiliaanse mans van 18-40 jaar. J Sex Med 2010;7:2166-2173.        

 • 17
  Pescatori ES, Giammusso B, Piubello G, Heidene v, Farina FP. Reis na die gebied van versoeke vir hulp aan spesialiste vir seksuele geneeskunde: Inleiding tot manlike seksuele nood. J Sex Med 2007;4:762-770.        

 • 18
  NIH-konsensusontwikkelingspaneel oor impotensie. JAMA 1993;270:83-90.        

 • 19
  Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR. 'N Nuwe metode om prognostiese comorbiditeit in longitudinale studies te klassifiseer: Ontwikkeling en validering. J Chroniese Dis 1987;40:373-383.        

 • 20
  Nasionale Instituut van Gesondheid, Nasionale Hart, Long- en Bloedinstituut. Kliniese riglyne oor die identifisering, evaluering en behandeling van oorgewig en vetsug by volwassenes-Die Bewysverslag. Obes Res 1998;6(byv):51-210S.
 • 21
  Grundy SM, Cleeman JI, Daniels SR, Donato KA, Eckel RH, Franklin BA, Gordon DJ, Krauss RM, Savage PJ, Smith SC Jr, Spertus JA, Costa F, American Heart Association; Nasionale Hart-, Long- en Bloedinstituut. Diagnose
  en die bestuur van die metaboliese sindroom: 'n Amerikaanse Hart
  Vereniging / Nasionale Hart-, Long- en Bloedinstituut Wetenskaplik
  Verklaring
  . Sirkulasie 2005;112:2735-2752.
          

 • 22
  Amerikaanse Vereniging van Kliniese Endokrinoloë. Mediese riglyne vir kliniese praktyk vir die evaluering en behandeling van hipogonadisme by volwasse manlike pasiënte-2002-opdatering. Endocr Prakt 2002;8:440-456.
 • 23
  Rosen RC, Riley A, Wagner G, Osterloh IH, Kirk Patrick J, Mishra A. Die Internasionale Indeks van Erectiele Funksie (IIEF): 'n Multidimensionele skaal vir die assessering van erektiele disfunksie. Urologie 1997;49:822-830.        

 • 24
  Cappelleri JC, Rosen RC, Smith MD, Mishra A, Osterloh IH. Diagnostiese evaluering van die erektiele funksie domein van die Internasionale Indeks van Erectiele Funksie. Urologie 1999;54:346-351.        

 • 25
  Kaye JA, Jick H. insidensie
  van erektiele disfunksie en eienskappe van pasiënte voor en
  na die bekendstelling van sildenafil in die Verenigde Koninkryk: Cross
  deeltydse studie met vergelyking pasiënte
  . Br Med J 2003;22:424-425.
          

 • 26
  Braun M, Wassmer G, Klotz T, Reifenrath B, Mathers M, Engel Mann U. Epidemiologie van erektiele disfunksie: Resultate van die "Mannese Mannekening van Keulen". Int J Impot Res 2000;12:305-311.        

 • 27
  Martin-Morales A, Sanchez-Cruz JJ, Saenz die Tejada I, Rodriguez-Vela L, Jimenez-Cruz JF, Burgos-Rodriguez R. Voorkoms
  en onafhanklike risikofaktore vir erektiele disfunksie in Spanje: Resultate
  van die Epidemiologia de la Disfunction Erectil MAsculina Studie
  . J Urol 2001;166:569-574.
          

 • 28
  Die Berardis G, Pellegrini F, Franciosi M, Pamparana F, Morelli P, Tognoni G, Nicolucci A, EDEN Studiegroep. Bestuur van erektiele disfunksie in algemene praktyk. J Sex Med 2009;6:1127-1134.        

 • 29
  Akre C, Michaud PA, Suris JC. 'Ek sal dit eers op die internet naslaan': hindernisse en die oorkom van hindernisse om seksuele disfunksie by jong mans te raadpleeg. Switserse Med Wkly 2010;140:348-353.        

 • 30
  Vrees J. Seksuele probleme in gesonde en depressiewe persone. Int Clin Psychopharmacol 1998;13(Suppl 6):S1-4.        

 • 31
  Gratzke C, Angulo J, Chitaley K, Dai YT, Kim NN, Paick JS, Simonsen U, Uckert S, Wespes E, Andersson KE, Lue TF, Stief CG. Anatomie, fisiologie en patofisiologie van erektiele disfunksie. J Sex Med 2010;7:445-475.        

 • 32
  Aversa A, Rossi F, Francomano D, Bruzziches R, Bertone C, Santiemma V, Spera G. Vroeë endotheelafwyking as 'n merker van vaskulogene erektiele disfunksie by jong gewone cannabisgebruikers.. Int J Impot Res 2008;20:566-573.        

 • 33
  Shamloul R, Bella AJ. Impak van kannabisgebruik op manlike seksuele gesondheid. J Sex Med 2011;8:971-975.        

 • 34
  Mannino DM, Klevens RM, Vlaandere WD. Sigaretrook: 'n Onafhanklike risikofaktor vir impotensie? Is J Epidemiol 1994;140:1003-1008.        

 • 35
  Nicolosi A, Moreira ED Jr, Shirai M, Bin Tambi MI, Glasser DB. Epidemiologie
  van erektiele disfunksie in vier lande: Kruis-nasionale studie van die
  voorkoms en korrelate van erektiele disfunksie
  . Urologie 2003;61:201-206.
          

 • 36
  Rosen RC, Wing R, Schneider S, Gendrano N. Epidemiologie van erektiele disfunksie: Die rol van mediese comorbiditeite en lewenstylfaktore. Urol Clin Noord Am 2005;32:403-417.        

 • 37
  Harte CB, Meston CM. Akute
  effekte van nikotien op fisiologiese en subjektiewe seksuele opwinding
  nonsmokende mans: 'n Gekontroleerde, dubbelblinde, placebo-beheerde proef
  . J Sex Med 2008;5:110-121.
          

 • 38
  Gades NM, Jacobson DJ, McGree ME, St Sauver JL, Lieber MM, Nehra A, Girman CJ, Jacobsen SJ. longitudinale
  Evaluering van seksuele funksie in 'n manlike kohort: Die Olmsted-graafskap
  studie van urinêre simptome en gesondheidstatus onder mans
  . J Sex Med 2009;6:2455-2466.
          

 • 39
  Deveci S, O'Brien K, Ahmed A, Parker M, Guhring P, Mulhall JP. Kan die Internasionale Indeks van Erectiele Funksie onderskei tussen organiese en psigiese erektiele funksie? BJU Int 2008;102:354-356.        

 • 40
  Schouten BW, Bohnen AM, Bosch JL, Bernsen RM, Deckers JW, Dohle GR, Thomas S.. erektiele
  disfunksie wat voorlopig verband hou met kardiovaskulêre siekte in die
  Nederlandse algemene bevolking: resultate van die Krimpen-studie
  . Int J Impot Res 2008;20:92-99.
          

 • 41
  Chew KK, Finn J, Stuckey B, Gibson N, Sanfilippo F, Bremner A, Thompson P, Hobbs M, Jamrozik K. Erektiele disfunksie as 'n voorspeller vir latere aterosklerotiese kardiovaskulêre gebeure: Bevindinge uit 'n gekoppelde data-studie. J Sex Med 2010;7:192-202.        

 • 42
  Kupelian V, Shabsigh R, Araujo AB, O'Donnell AB, McKinlay JB. Erektiele disfunksie as 'n voorspeller van die metaboliese sindroom by veroudering van mans: Resultate van die Maleisiese Verouderingstudie in Massachusetts. J Urol 2006;176:222-226.        

 • 43
  Brotons FB, Campos JC, Gonzalez-Correales R, Martín-Morales A, Moncada I, Pomerol JM. Kerndokument oor erektiele disfunksie: Sleutelaspekte in die versorging van 'n pasiënt met erektiele disfunksie. Int J Impot Res 2004;16(2 aanvulling):S26-39.        

 • 44
  Travison TG, Hall SA, Fisher WA, Araujo AB, Rosen RC, McKinlay JB, Sand MS. Korrelate van PDE5i gebruik onder vakke met erektiele disfunksie in twee bevolkingsgebaseerde opnames. J Sex Med 2011;8:3051-3057.