'N Oorsig van uitvoerende funksie tekorte en farmakologiese bestuur by kinders en adolessente. (2012)

 

Departement Psigiatrie, Royal Inland Hospital, Kamloops, British Columbia.

Abstract

DOEL:

Om beide die funksies en disfunksie van die uitvoerende stelsel (ES) te hersien, wat fokus op die omvang van die uitvoerende funksie (EF) tekorte in die meeste psigiatriese versteurings by kinders en adolessente en die moontlikheid van sulke tekorte wat as merkers vir farmakologiese bestuur optree.

Metode:

'N LITERATUUROORSIG WORD GEBRUIK MET MEDIENE, PSYCHINFO, CINAHL, PSYCHARTICLES EN PUBMED MET DIE VOLGENDE SLEUTELWOORDE: Uitvoerende funksie of disfunksie, pediatriese of kinders of adolessente, psigofarmakologie, psigotropiese medisyne, aandagstekort hiperaktiwiteit versteuring (ADHD), depressie, obsessiewe kompulsiewe versteuring, angsversteurings, bipolêre versteuring, skisofrenie, outisme spektrum afwykings (ASD), fetale alkohol spektrum afwykings (FASD). Vanweë die beperkte hoeveelheid spesifieke inligting wat vir sommige kinderjare afkomstig is, is die soektog uitgebrei om relevante volwasse literatuur in te sluit, waar inligting uitgeval is.

RESULTATE:

Daar is oorvloedige literatuur gevind oor die aard van die ES en die uitvoerende disfunksies in die meeste psigiatriese versteurings by kinders en adolessente, maar nie soseer op die gebruik van medikasie nie. EF-tekorte blyk meer konsekwent te wees in versteurings soos ADHD, ASD en FASD as in die ander afwykings, maar was nie spesifiek genoeg vir gebruik as kliniese merkers vir die afwykings nie. Vir kinders met ADHD en ASD was daar voldoende inligting oor die gebruik van psigotropiese medikasie en impak op sommige EF-domeine, maar inligting oor die impak van medikasie op EF in die ander afwykings by kinders en adolessente was redelik beperk. MEdikasies wat op die dopaminerge sisteem handel, het ook positiewe uitwerking op EF-tekorte gehad en word algemeen gebruik in die behandeling van EF-afwykings soos ADHD, ASD en FASD.

AFSLUITING:

Bestaande literatuur dui daarop dat EF-tekorte onder die meeste psigiatriese versteurings by kinders en adolessente lê. Daar is egter soveel uitvoerende funksies wat verband hou met soveel aktiwiteite en stroombane in die brein dat dit moeilik is om hulle in 'n bepaalde hoeveelheid te kwantifiseer versteuring vir gebruik as spesifieke merkers hiervoor versteuring. Die ES gebruik dopamien as sy hoof neurotransmitter en dit het implikasies vir kliniese bestuur. dopamien agoniste (bv. stimulante) en antagoniste (bv. neuroleptika) is medikasie wat direkte invloed op die ES het en word algemeen gebruik om EF-afwykings by kinders en adolessente te behandel, terwyl serotonergiese medikasie bv. selektiewe serotonienopname-inhibeerders (SSRI's) nie baie suksesvol was in die behandeling van sulke afwykings. Identifisering van EF-tekorte vroeg kan nuttig wees in die bestuur van bestuur, insluitend die gebruik van medikasie in daardie siektes.

Inleiding

Kinders wat geen sigbare gestremdheid het nie, word verwag om volgens 'n stel norme en reëls in vandag se samelewing te funksioneer. In die afgelope tyd was daar toenemende bekommernisse van ouers, onderwysers en ander professionele persone dat baie kinders nie op redelike verwagtinge reageer of tuis, skool en in die gemeenskap behoorlik funksioneer nie. Hulle word lui, ongemotiveerd of vergeetagtig genoem en hul gedrag word dikwels as doelbewus beskou. Hul onvermoë om 'n taak te begin of te voltooi, opposisie-uitdagende gedrag, oormatige angs, buisdysregulering, smeltings, aggressiewe gedrag, selfmoordbedreigings / -pogings en ander ontwrigtende gedrag, lei tot die feit dat hulle deur 'n aantal geestesgesondheidswerkers geassesseer en behandel word. Wanneer hul simptome pas by die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van Geestesversteurings (DSM), word hulle gediagnoseer en bestuur volgens toepaslike praktykriglyne. 'N kern probleem onderliggend aan baie van hierdie toestande is dikwels 'n gebrekkige uitvoerende stelsel (ES) (Parker, 2001). Die DSM het nie 'n diagnostiese kategorie bekend as "Uitvoerende Funksiestoornisse" nie. Gevolglik word die EF-tekorte van hierdie kinders nie behoorlik geassesseer nie en gaan hulle dikwels oor van professionele tot professionele oor 'n aantal jare sonder behoorlike aanpassings en bestuur van hierdie tekorte. Hierdie oorsig fokus op EF-tekorte wat beskryf word in die algemene psigiatriese versteurings van kinders en adolessente en hul moontlike gebruik as 'n riglyn in bestuur, insluitende intervensies met psigotropiese medisyne.

Die Uitvoerende Stelsel

Om gedrag te reguleer en te lei deur 'n voortdurend veranderende omgewing, vereis die brein 'n sentrale koördineringsisteem. THy is verantwoordelik vir die gelyktydige werking van 'n aantal kognitiewe prosesse in beheer van doelgerigte, taakgeoriënteerde gedrag, selfregulering en gedragsinhibisie, asook beplanning, werkgeheue, verstandelike buigsaamheid, reaksie-inhibisie, impulsbeheer en monitering. van actioN (Robinson, Goddard, Dritschel, Wisley, & Howlin, 2009). EF verwys na die baie vaardighede wat benodig word om voor te berei vir en uitvoer van ingewikkelde gedrag (Ozonoff et al., 2004). Enige disfunksie van die ES beïnvloed die kind se EF wat sy / haar vermoë om 'n aktiwiteit betyds te analiseer, beplan, prioritiseer, skeduleer, inisieer en voltooi. Die bestuur van tyd en die nakom van sperdatums word dan 'n groot probleem. Hierdie kinders benodig konstante onthounotas as gevolg van probleme met werkgeheue. Hulle kan nie gedrag of planne volgens omgewingsvereistes verander nie en het probleme om 'n alternatiewe plan te herstruktureer wanneer dit aangebied word met nuwe situasies of take. Hulle woon hoofsaaklik in die hier en nou, doen nie te doen met teenstrydighede nie en kan nie vinnig aanpas by veranderings of veranderende situasies nie. Hulle skuif nie maklik nie, kan vasstaan ​​op een roetine, hiperfokus op een taak en styf in hul denke. In hul sosiale interaksies verwag hulle dat hul eweknieë sowel as ouers op voorspelbare maniere optree en wanneer dit nie gebeur nie, probeer hulle om die situasie te beheer, te reageer of na 'n afsluitingsmodus te gaan.

neurobiologie

Die ES word bemiddel deur verskeie netwerke in die frontale, parietale en oksipitale kortikale, die thalamus en die serebellum (Jurado & Roselli, 2007). Dit word gekoppel aan 'n reeks stroombane wat elke streek van die sentrale senuweestelsel verbind. stee stroombane ontstaan ​​in die dorsolaterale prefrontale korteks (OFF), projek deur die striatum, sinaps op die vlak van die globus pallidus, substrantia nigra en die thalamus en uiteindelik terugkeer na die PFC-vormende geslote luss (Narushima, Paradiso, Moser, Jorge, & Robinson, 2007). EAkkerbaan reguleer spesifieke funksies. Die kring wat verantwoordelik is vir die koördinering van EF is hoofsaaklik in die frontale lob. Funksionele beeldstudies het die PFC as die primêre plek van kortikale aktivering tydens take met betrekking tot EFElliott, 2003).

neurochemie

THy reguleer aandag en gedrag deur netwerke van onderling gekoppelde piramidale selle wat hoogs afhanklik is van hul neurochemiese omgewing. Klein veranderinge in die katecholamiene, norepinefrien of dopamien kan op PFC-funksie (chemiese wanbalans) 'n duidelike effek hê. Norepinefrien en dopamien word vrygestel in die PFC volgens die kind se opwekkingstoestand; te min (tydens moegheid of verveling) of te veel (tydens spanning) sal PFC-funksie benadeel. Optimale bedrae word vrygestel wanneer die kind waaksaam en geïnteresseerd is (Arnsten, 2009). DOpamine, die hoof neurotransmitter van die ES, speel 'n noodsaaklike rol in die frontale korteks in die bemiddeling van EF. Dopamienneurone neem deel aan die modulasie van verwagting, beloning, geheue, aktiwiteit, aandag, dryf en bui. Versteurings in die dopaminerge sisteem vorm die basis van baie psigiatriese siektes (Cohen & Carlezon, 2007).

Uitvoerende Disfunksie en Psigopatologie

Skade aan of disfunksie van die frontale lob en ontwrigting in fronto-subkortiese weë van chemiese wanbalanse is sterk geassosieer met disfunksie van die ES soos aangetoon deur middel van neuroimaging studies met behulp van PET- en fMRI-skandering (Elliott, 2003). Uitvoerende disfunksie dui op wanfunksionering in die stroombane wat die sub-kortikale areas verbind met die frontale lobbe (Rosenblatt & Hopkins, 2006). Beide genetiese en omgewingsfaktore kan inmeng met ES doeltreffendheid.

EF-gestremdhede onderliggend aan die psigopatologie wat in baie psigiatriese toestande gesien word en word sterk geassosieer met funksionele uitkomste, gestremdheid en spesifieke probleemgedrag (Royall et al., 2002). Uitvoerende disfunksie is dus geïmpliseer in die baie simptome wat kinders kan aanbied (Roberts, 2006) en is gekoppel aan 'n aantal versteurings (Robinson et al., 2009).

Aandagtekorthiperaktiwiteitsversteuring (ADHD)

Kinders met ADHD het ernstige probleme met EF op so baie gebiede dat sommige psigiaters en sielkundiges voorgestel het om hierdie siekte te herbenoem as EC disorder (Parker, 2011) of EF-tekortversteuring (Barkley, 2012). Baie van die uitvoerende disfunksies wat vroeër beskryf is, word aangetref by kinders met ADHD, insluitende probleme met prioriteit en tydsbestuur, beplanning en organisasie, take inisieer en voltooi op 'n tydige wyse, probleme om die kognitiewe stel te verskuif, 'n hoë vlak van uitstel, vergeetagtigheid en swak werkgeheue .

In terme van farmakoterapie het meeste studies stimulante medisyne, beide metelfenidaat (MPH) en dextroamfetamien (D-AMP), met verbeterde EF-prestasie behels, wat kognitiewe en gedragsgestremdhede in kinders met ADHD verminder en dikwels normaliseer. (Snyder, Maruff, Pietrzak, Cromer, & Snyder, 2008). EF is in 30 kinders met ADHD beoordeel; 15 was stimulerende medisyne naïef en 15 is behandel met stimulantmedikasie. Hierdie twee groepe is vergelyk met 15-kontroles wat ooreenstem met ouderdom, geslag en intelligensie (IK). Die ongemagtigde kinders met ADHD het spesifieke kognitiewe gestremdhede op verskeie EF-take vertoon, terwyl die medikasie kinders met ADHD nie gestremdhede op enige van die EF take gehad het nie, behalwe vir tekorte in ruimtelike herkenningsgeheue (Kempton et al., 1999). 'N Enkele MPH dosis is geassosieer met 'n robuuste verbetering in prefrontale kognitiewe prestasie, insluitende prestasies in die HART- en BLOM EF-taak en die visuele kontinue prestasie taak in vergelyking met placebo (Green et al., 2011). Sodanige verbetering in EF kan gebruik word as 'n merker vir psigostimulerende medikasie effek by kinders met ADHD, gekombineerde tipe (Efron et al., 2003).

Die terapeutiese effek van die stimulante in ADHD word geassosieer met hul effekte op die katekolamienstelsel. Verergerde neurotransmissie wat uitvoerende disfunksie veroorsaak, kom voor as gevolg van abnormaliteite van die dopamien-vervoerder (Snyder et al., 2008). Alle huidiglik goedgekeurde farmakoterapieë vir ADHD, beide stimulante en nie-stimulante, werk deur die potensiële neurotransmissie in die PFCArnsten, 2009). In ADHD-vakke het enkel dosisse van die nie-stimulerende atomoksetien selektiewe effekte op responsreaksie geproduseer in die afwesigheid van effekte op aandag en geheue (Marsh, Biglan, Gertenhaber, & Williams, 2009). Alhoewel 'n norepinefrien heropname inhibeerder, werk atomoksetien hoofsaaklik via presynaptiese norepinefrien-blokkade en verhoog dopamien in selektiewe serebrale streke.

Outisme Spektrumversteurings (ASD)

Een van die mees konsekwent gerepliseerde kognitiewe tekorte in individue wat met outisme gediagnoseer is, is uitvoerende disfunksie. Onlangse strukturele en funksionele beeldwerk, sowel as neuropatologie en neuropsigologie studies bied sterk empiriese ondersteuning vir die betrokkenheid van die frontale korteks in outisme (Ozonoff et al., 2004). Verskeie studies wat kinders met ASD (outisme en Asperger sindroom) vergelyk met ouderdomsgroepe en IK-ooreenstemmende beheergroepe, het EF-tekorte getoon (Happe, Booth, Charlton, & Hughes, 2006). Gedrags ooreenkomste tussen pasiënte met frontale lae lesies en individue met ASD het gelei tot die idee dat sommige van die alledaagse sosiale en nie-sosiale gedrag wat by individue met ASD gesien word, spesifieke uitvoerende disfunksie kan weerspieël (Robinson et al., 2009). 'N Oorsig van studies wat EF-vaardighede eksplisiet beoordeel het, soos beplanningsvermoë, verstandelike buigsaamheid, inhibisie, generativiteit en selfmonitering by mense met ASD, in vergelyking met 'n goedgekoë beheerde groep of gestandaardiseerde toetsdata, het tekorte in elk van hierdie domeine gerapporteer. (Hill, 2004).

Daar is sterk bewyse dat abnormaliteite in die dopaminerge sisteem geassosieer word met die tekorte in ASD (Denys, Zohar, & Westenberg, 2004; McCracken et al., 2002). Dopamien moduleer motoriese aktiwiteit, aandagvaardighede, sosiale gedrag en persepsie van die buitewêreld, wat abnormaal in outisme is (Ernst, Zametkin, Matochik, Pascualvaca, & Cohen, 1997). Antipsigotiese medisyne, wat hoofsaaklik as dopamienantagoniste optree, insluitende haloperidol en risperidon, is die mees bestudeerde middels om die simptome van outisme te verminder. (Malone, Gratz, Delaney, & Hyman, 2005). Die atipiese antipsigotiese risperidoon was die eerste geneesmiddel wat deur die US Food and Drug Administration (FDA) in 2006 goedgekeur is vir die behandeling van geïrriteerdheid wat geassosieer word met outistiese versteuring, insluitende simptome van aggressie, doelbewuste selfbesering, gemoedstoestande en vinnig veranderende buie. kinders en adolessente van 5 tot 16 jaar. Kinders wat met risperidoon behandel is, het verminderings in stereotipie, hiperaktiwiteit en aggressiewe simptome in vergelyking met placebo gehad (Parikh, Kolevzon, & Hollander, 2008). In 2009 is aripiprazool ook deur die FDA goedgekeur vir hierdie indikasie. Aripiprasool en risperidoon het elk 'n groot effekgrootte vir die behandeling van geïrriteerdheid, wat indirek dui op die soortgelyke doeltreffendheid tussen die twee verbindings (Douglas-Hall, Curran, & Bird, 2011). Serotonienregulasie is betrokke by die manifestasies van herhalende gedrag (Kolevzon, Mathewson, & Hollander, 2006). Verskeie gerandomiseerde beheerde toetse wat die effektiwiteit van SSRI's bestudeer in die behandeling van herhalende gedrag by kinders met ASD het onseker effekte gerapporteer, maar 'n meta-analise van die gepubliseerde literatuur het 'n klein maar betekenisvolle effek voorgestel (Carrasco, Volkmar, & Bloch, 2012). Ook, hoewel nie as verteenwoordigend van die algemene bevolking beskou nie, het 'n studie van 60,641 Amerikaanse kinders wat Medicaid ontvang het, berig dat 56% op ten minste een psigotropiese medikasie was en 20% is drie of meer medisyne gelyktydig voorgeskryf. Neuroleptiese middels was die mees gebruikte (31%), gevolg deur antidepressante (25%) en stimulante (22%) (Mendell et al., 2008).

Fetale Alkoholspektrumversteuring (FASD)

EF is geïmpliseer as 'n kardinale tekort in FASD, met prenatale alkohol blootstelling 'n negatiewe faktor in die ontwikkeling van die frontale korteks (Rasmussen & Bisanz, 2009). In 'n studie van 18-kinders (van 8 tot 15 jaar) het die alkohol-blootgestelde kinders meer probleme gehad met EF-maatreëls van beplanningsvermoë, selektiewe inhibisie, konsepvorming en redenasie (Mattson, Goodman, Caine, Delis, & Riley, 1999). Kinders met FASD ervaar ook groter probleme met komplekse aanpasbare gedrag wat die integrasie van veelvuldige domeine insluit, insluitend stelskuiwing, beplanning en strategie gebruik, aandag en ruimtelike werkgeheue, langer reaksie en besluit tyd wat afhang van die behoorlike funksionering van verskillende dele van die brein, veral die frontale lobbe (Green et al., 2009).

Geen psigotropiese medikasie is spesifiek vir die behandeling van FASD nie. Prenatale alkoholblootstelling word geassosieer met EF-tekorte in die frontale lobbe. Gegewe die skakel na dopamien- en norepinefrien-neurotransmitterversteuring in die frontale lobbe (Frankel, Paley, Marquardt, & O'Connor, 2006) Die negatiewe gedrag sal waarskynlik reageer op dwelms wat die dopaminerge sisteem beïnvloed, insluitend die stimulante en die neuroleptika. Baie van hierdie kinders word dikwels voorgeskryf deur 'n kombinasie van 'n stimulant en 'n tweede generasie neuroleptiese (atipiese antipsigotiese).

Depressie

Hoof depressiewe versteuring (MDD) is geassosieer met uitvoerende disfunksie (Fava, 2003) en verwante abnormale prefrontale vermoëns (Van Tol et al., 2011). N.Euroimaging studies in mense ondersteun die hipotese dat MDD geassosieer word met 'n toestand van verminderde dopamien-oordrag (Dunlop & Nemeroff, 2007). Selfmoordgedagte is gesien as 'n wanadaptiewe "uitvoerende besluit" wat gemaak is deur iemand wat kognitiewe rigiditeit en digotome denke toon, dit wil sê 'n persoon wat nie oplossings vir ander probleme as selfmoord sien nie. As die "uitvoerende besluit sentrum" van die brein, kan die frontale lob disfunksioneel wees in selfmoordpasiënte (Hartwell, 2001). Geen enkele behandeling is gevind dat dit eenvormig effektief in MDD is nie, aangesien slegs 40% van die pasiënte remissie met 'n aanvanklike antidepressante proef verkry. Alhoewel verskeie studies 'n verskeidenheid kognitiewe tekorte geïdentifiseer het wat as nasieners vir SSRI-reaksie gebruik kan word, is dit nog nie klinies van nut nie aangesien die noodsaaklike neuropsigologiese profiel wat verband hou met SSRI-nie-respons onbekend bly. Pasiënte met meer ernstige EF-gestremdhede is egter in gevaar vir 'n swakker behandeling uitkoms (Gorlyn et al., 2008).

bipolêre versteuring

Met betrekking tot bipolêre versteuring (BD), is kognitiewe tekorte waarby EF betrokke is, oor alle fases van die siekte beskryf. Waardedaling in sommige kognitiewe domeine, soos visuele geheue, werkgeheue en risiko-optrede, is gesien tydens die periodes van euthymia maar waardedaling in ander gebiede soos selektiewe aandag, aandagskuif, verbale beplanning, verbale geheue, volharding, verwerkingspoed en Ander elemente van EF soos inhibitiewe beheer, reaksie inhibisie en strategiese denke, is meer geneig om voort te gaan ongeag die huidige stemmingsstaat (Goldberg & Chengappa, 2009). Daar is ook gerapporteer in adolessente voor die manifestasies van die versteuring (insluitende afwykings in maatreëls van uitvoerende disfunksie) (Meyer et al., 2004). Die kognitiewe tekorte wat inherent is aan BD is geassosieer met probleme van aandagtig verwerking, EF en verbale geheue met relatiewe bewaring van ander funksies soos visuo-ruimtelike geheue, mondelinge vlotheid en woordeskat. 'N Studie van 44 stabiele euthymiese bipolêre buitepasiënte in vergelyking met 46 ooreenstemmende beheermaatreëls het voorgestel dat verswakte EF en verlies van inhibisie 'n belangrike kenmerk van BD kan wees ongeag die erns van die siekte of die gevolge van medikasie (Mur, Portella, Martinez-Aran, Pfifarre, & Vieta, 2007).

Studies wat die impak van spesifieke medisyne op die EF van kinders en adolessente in enige fase van BD weerspieël, is nie in hierdie oorsig geïdentifiseer nie. Daar is steeds onenigheid tussen geneeshere oor die toepaslike verloop van aksie of medikasie in BD by kinders. Behandelingsopsies sluit stemmingsstabilisators in (bv. Litium- en valproiensuur) en atipiese antipsigotika (risperidon, quetiapin en aripiprazool soos deur die FDA goedgekeur). Aripiprazole is onlangs deur Health Canada goedgekeur vir gebruik in adolessente 13-17 jaar oud met BD (March 2012).

Skisofrenie

In skisofrenie is kognitiewe funksionering in die meeste pasiënte erg aangetas. Tekorte sluit in inkorting in aandag, werkgeheue en EF (Goetghebeur & Dias, 2009). Die irrasionele gedagtes, wanfunksies en hallusinasies (positiewe simptome) hou verband met dopamien-disregulasie en oormatige dopamien in die brein. Verbetering in sommige, maar nie alle domeine van kognisie tydens behandeling met die atipiese antipsigotiese middels, clozapien, quetiapine, olanzapien en risperidon is in sommige, maar nie alle studies gerapporteer nie (Harvey, Napolitano, Mao en Gharabawi, 2003; Cuesta, Peralta en Zarzuela, 2001). 'N Gekontroleerde, gekontroleerde, dubbelblinde, multi-sentrum vergelyking van die kognitiewe effekte van ziprasidoon versus olanzapien by akuut siek pasiënte met skisofrenie of skis-affektiewe versteuring het getoon dat die behandeling met óf verband hou met statisties beduidende verbeteringe vanaf die basislyn in aandag, geheue, werkgeheue , motor spoed en EF (Harvey, Siu en Romano, 2004). Geen statisties beduidende verskille tussen hierdie medikasie is gevind in die omvang van verbetering vanaf basislyn in die mate van kognitiewe verbetering nie (Harvey et al., 2004). Dertigvier pasiënte met skisofrenie wat gedeeltelik reageer op tipiese antipsigotika, is geëvalueer met 'n omvattende neurokognitiewe battery, insluitende maatreëls van EF: verbale en visuele leer en geheue, werkgeheue, onmiddellike, selektiewe en volgehoue ​​aandag, perseptuele / motoriese verwerking en motoriese vaardighede, voorheen na en na behandeling met die atipiese olanzapien vir ses weke en ses maande later. Olanzapien het sommige verbeter, maar nie alle kognitiewe tekorte in skisofrenie nie, insluitend verbale geheue (McGurk, Lee, Jayathilake, & Meltzer, 2004). Reaksies lyk nie konsekwent of spesifiek genoeg om nuttig te wees as 'n merker vir enige besondere medikasie nie.

Obsessiewe Kompulsiewe Disorder (OCD)

OCD is geassosieer met uitvoerende disfunksie wat verband hou met neuropatologie van die fronto-striatale weë (Chang, McCracken, & Piancentini, 2007), maar die identifisering van algemene tekorte is in verskeie verslae teenstrydig. 'N Algemene tekort blyk probleme met inhibisie en verswakte set-shifting vermoë te wees, hoewel beplanningsvermoë onaangeraak blyk. Min studies het sulke gestremdhede in kinders met OCD geïdentifiseer en van die gepubliseerde studies is die resultate gemeng (Ornstein, Arnold, Manassis, Mendlowitz, & Schachar, 2010). Bevindinge oor werkgeheue en verbale vlotheid is byvoorbeeld teenstrydig. In een studie, met betrekking tot kontroles, het adolessente met OCD spatiale perseptuele tekorte vertoon, soortgelyk aan pasiënte met frontale lae lesies. 'N Tweede studie het geen waardedaling aangetoon op 'n uitgebreide neurokognitiewe battery wat verskeie mate van EF bevat nie (Chang et al., 2007). Nog 'n studie het geen verskil gevind tussen kinders met OCD en kontroles nie (Andres et al., 2007). 'N Meer onlangse studie (Ornstein et al., 2010) van 14-kinders met OCD en gesonde beheermaatreëls het getoon dat kinders met OCD hul relatiewe sterktes in verskeie bestuursdomeine sowel as intakte geheuefunksionering getoon het.

Tot op hede bly SSRI's die mees effektiewe medikasie vir die behandeling van OCD simptome, hoewel hul spesifieke impak op die EF-tekorte nie duidelik is nie. Sommige studies het voorgestel dat serotonien 'n belangrike rol speel in die funksionering van die frontale lobbe deur die kommunikasie van inligting van een neuron na die volgende te fasiliteer (Huey, Putman, & Grafman, 2006) en deur die interaksie met dopamien (Dunlop & Nemeroff, 2007).

Angsversteurings

Met betrekking tot pasiënte wat aan angsversteurings ly, is geen groot kognitiewe gestremdhede gevind as dit vergelyk word met gesonde portuurgroepe nie, en 'n leeftydgeskiedenis van angsversteurings is nie geassosieer met kognitiewe inkorting nie (Castaneda et al., 2011). Die status van EF in angsversteurings en in medemorbiede depressie en angs bly onduidelik (Van Tol et al., 2011).

Bespreking

Hierdie hersiening het in die meeste psigiatriese toestande by kinders en adolessente tekorte in EF geïdentifiseer en gevind dat hulle die meeste en konsekwent voorkom in toestande soos ADHD, ASD en FASD. Hierdie "trio" blyk algemene disfunksies en gedrag te deel, en kan op hierdie stadium as die "Uitvoerende Funksiestoornis" beskou word. Die tekorte in hierdie siektes kom uit 'n frontale-subkortiese ontwrigting wat hoofsaaklik die neurotransmitterdopamien insluit. Dit het implikasies in kliniese bestuur, veral in die keuse van medikasie. Die eerste lyn behandeling vir ADHD bly stimulant medisyne (Hosenbocus & Chahal, 2009), terwyl vir autistiese versteuring die twee medikasie wat FDA goedkeuring vir gebruik in ASD het, risperidon en aripiprazool is, en hulle werk albei om die dopaminerge sisteem te stabiliseer. Stimulante is dopamienagoniste, risperidoon is 'n dopamienantagonis, en aripiprazool is 'n dopamien partiële agonis / antagonis. Albei hierdie klasse medikasie word dikwels gesamentlik in die bestuur van ADHD, ASD en FASD gebruik. Dit is nie skaars om 'n kind met 'n EF-afwyking te kry wat gelyktydig 'n stimulant en risperidoon inneem nie. In die toekoms kan die aard van die tekorte in hierdie siektes verduidelijkt word deur afsonderlike domeine binne EF te oorweeg en verskillende EF-profiele uit te beeld (Happe et al., 2006) wat klinies nuttig kan wees. Dit kan die manier verander waarop die kinders met EF-afwykings bestuur word. By ander afwykings soos OCD, MDD en BD is die tekorte minder konsekwent en word dit ingewikkeld deur pre-morbide of mede-morbide faktore. Die depressie-uitvoerende disfunksie (DED) model wat voorspel het dat die teenwoordigheid van uitvoerende disfunksie geassosieer word met 'n swakker reaksie op antidepressante medikasie, is nie deur die beskikbare getuienis bekragtig nie (McLennan & Mathias, 2010). Dit is ongelukkig omdat die teenwoordigheid van sekere EF-tekorte kon optree as 'n riglyn vir medikasie gebruik in depressie. Die SSRI's was egter die enigste antidepressante wat in die studie gebruik is en tot dusver het die meeste SSRI's swak gevaar in die behandeling van MDD, miskien omdat depressie ook geassosieer kan word met sterk tekorte in die dopaminerge ES wat SSRI's nie hoofsaaklik aanspreek nie.

Geen enkele medikasie is geïdentifiseer as spesifiek in die bevestiging of verbetering van alle aspekte van die ES in enige toestand nie. Stimulante kan help met aandag en impulsbeheer, atipiese antipsigotika of antikonvulsante met stemmingsstabilisasie, prikkelbaarheid, reaktiwiteit of aggressie en SSRI's met oormatige angs en herhalende gedrag, maar een medikasie kan dit nie alles doen nie. Dit is nie selde om al hierdie simptome in een kind te voorkom nie, en medikasie word gekombineer om soveel moontlik simptome te beheer. Dit lei tot "polimeerapteek." Psigotropiese medikasie gebruik by kinders en adolessente bly steeds 'n gebied van kontroversie en die soek na betroubare biologiese merkers, insluitend of spesifieke EF-tekorte hierdie rol kan speel, om te regverdig dat hul gebruik aan die gang is.

Aanbevelings

EF-tekorte onderliggend aan die meeste psigiatriese versteurings en moet vroeg in die assesseringsproses geïdentifiseer word voordat 'n bestuursplan opgestel word. Om te weet watter tekorte nie reageer op 'n bepaalde medikasie of omgewingsmaatreël sal die gebruik van ander hulpbronne of strategieë noodsaaklik maak om sulke tekorte te bestuur nie en hopelik lei tot 'n beter uitkoms. Naas die gebruik van medikasie alleen om 'n verskil te maak, plaas 'n onnodige verwagting op die medikasie en kan dit lei tot teleurstelling wanneer die reaksie minder bevredigend is of 'polimeerwetenskap' in 'n poging om alle problematiese simptome te dek. Dit is altyd belangrik om medikasie te kombineer met ander bestuurstrategieë en om ook te verseker dat die medikasie of enige kombinasie van medikasie nie kognitiewe funksionering beïnvloed wat verdere inkorting veroorsaak nie.

Formele assessering van EF word gewoonlik gedoen deur 'n sielkundige of neuropsigoloog wat gestandaardiseerde toetse gebruik, soos die Gedragsgraad Inventaris van Uitvoerende Funksie (KORT), die Ontwikkelings Neuropsigologiese Battery (NEPSY II) of ander neuropsigologiese toetsbatterye. Ongelukkig kan sulke professionele persone nie in baie sentrums geredelik toeganklik wees nie en kinders sit op lang waglyste om geassesseer te word. 'N Bestuursplan moet egter opgestel word sodra die kind gesien word. Informeel kan nuttige inligting oor 'n kind se EF uit verskillende bronne saamgestel word, insluitend 'n een op een onderhoud waar verskeie aspekte van die kind se funksionering soos organisatoriese vaardighede, regulering van invloed, inligtingverwerking, beplanningsvermoë, vlak van buigsaamheid, vermoë om te verskuif vanaf taak tot taak, taakinisiëring / voltooiing, tydsbestuur en kind se probleemoplossingsvermoë kan waargeneem en gedokumenteer word. Sy of haar vermoë om die komplekse take van die alledaagse lewe te verrig, kan ook informeel beoordeel word. Sagte neurologiese tekens kan ook verkry word en werkmonsters word hersien. Gestandaardiseerde vraelyste, kontrolelyste of graderingskale soos die Barkley-tekorte in Uitvoerende Funksionele Skaal-Kinders en Adolessente (BDEFS-CA) kan ook gebruik word wanneer dit moontlik is. Deur die inligting te versamel, kan die kind se EF-profiel saamgevoeg word en gebruik word om 'n bestuursplan op te stel terwyl hulle wag vir meer formele toetsing.

EF-tekorte, wat een keer geïdentifiseer is, moet met die kind bespreek word (wanneer dit prakties is), ouers en ander versorgers, insluitend onderwysers. In EF-afwykings kan behoorlike begrip van die tekorte lei tot beter aanvaarding en nakoming van die aanpassings of akkommodasie wat benodig word in die huis, op skool en in die gemeenskap om komplikasies of krisissituasies te vermy. Die gebruik en impak van medikasie op sekere tekorte of teikenareas, wanneer aangedui, moet saam met hul beperkings en die behoefte aan mededingende terapieë verduidelik word. In sommige afwykings is dit belangrik om 'n oueropleidingsprogram op te stel om bestuurstrategieë te onderrig soos konsekwente roetines wat multi-stap take afbreek om frustrasie te verminder en 'n gesamentlike probleemoplossingsbenadering tussen die kind en die versorger te gebruik om kragstryd en plofstof te vermy. gedrag (Greene, 2005). Die gewone ouerskapstegnieke en gedragsbestuur wat vir gereelde kinders werk, insluitende belonings of gevolge, het nie veel sukses behaal met kinders wat aan EF-afwykings ly nie. Ook een keer per week word berading sonder pogings om verblyf by sleutel "prestasiepunte" in natuurlike instellings te plaas, onwaarskynlik vir die pasiënt met 'n gebrekkige EF (slaag)Barkley, 2012). Doeltreffende bestuur moet multimodaal wees in die benadering met baie agentskappe en professionele persone wat hul hulpbronne bymekaar trek en saam met mekaar skakel, sonder om die kind en ouers gemengde boodskappe te ondermyn. Daar is geen genesing vir uitvoerende disfunksie nie en behandeling moet voortgesit word vir die lewe (Jones, 2000). Kinders met EF-afwykings kan 'n gevoel van sukses behaal en vermy probleme hê solank hulle ondersteuning van 'n ander persoon, ouer, onderwyser, mentor of vriend het om as 'n "surrogaat frontale lob" te dien om hulle te lei en op die regte spoor te hou . Navorsing wat fokus op hoe waarneembare simptome verband hou met spesifieke EF-tekorte het belangrike implikasies vir toekomstige psigofarmakologiese intervensies in hierdie gebied deur die neurale substraten en weë wat simptomatologie ondersteun, te verduidelik (O'Grada & Dinan, 2007).

Verwysings

 • Andres S, Boget T, Lazaro L, Penades R, Morer A, Salamero M, Castro-Fornieles J. Neuropsigologiese prestasie by kinders en adolessente met obsessiewe kompulsiewe versteuring en invloed op kliniese veranderlikes. Biologiese Psigiatrie. 2007;61(8): 946-951. [PubMed]
 • Arnsten A. Na 'n nuwe begrip van aandag-deficit hyperactivity disorder Patofysiologie: 'n belangrike rol vir prefrontale korteks disfunksie. SSS-middels. 2009;23(1): 33-41. [PubMed]
 • Barkley R. Die belangrike rol van uitvoerende funksionering en selfregulering in ADHD. (PDF-dokument) 2012. Ontsluit op April 02, 2012, van Russell A. Barkley, Ph.D .: Die Amptelike Webwerf: http://www.russellbarkley.org/content/ADHD_EF_and_SR.pdf.
 • Carrasco M, Volkmar FR, Bloch MH. Farmakologiese Behandeling van Repetitiewe Gedrag in Outisme Spektrumversteurings: Bewyse van Publikasie Bias. Pediatrics. 2012;129(5): 1301-1310.
 • Castaneda A, Suvisaari J, Mattunen M, Perala J, Saarni S, Aalto-Setala T, Lonnqvist J. Kognitiewe funksionering in 'n bevolkingsgebaseerde voorbeeld van jong volwassenes met angsversteurings. Europese Psigiatrie. 2011;26(6): 346-353. [PubMed]
 • Chang S, McCracken J, Piancentini J. Neurokognitiewe korrelate van kind Obsessive Compulsive Disorder en Tourette Sindroom. Tydskrif van Kliniese en Eksperimentele Neuropsigologie. 2007;29(7): 724-733. [PubMed]
 • Cohen B, Carlezon W. Kan nie genoeg van daardie dopamien kry nie. Argiewe van Algemene Psigiatrie. 2007;164(4): 543-546.
 • Cuesta MJ, Peralta V, Zarzuela A. Effekte van olanzapien en ander antipsigotika op kognitiewe funksie by chroniese skisofrenie: 'n longitudinale studie. Skisofrenie Navorsing. 2001;48(1): 17-28. [PubMed]
 • Denys D, Zohar J, Westenberg H. Die rol van dopamien in obsessiewe-kompulsiewe versteuring: prekliniese en kliniese bewyse. Die Tydskrif vir Kliniese Psigiatrie. 2004;65(Suppl 14): 11-17. [PubMed]
 • Douglas-Hall P, Curran S, Bird V. Aripiprazole: 'n Oorsig van die gebruik daarvan in die behandeling van geïrriteerdheid wat verband hou met outistiese versteuring pasiënte van 6-17. Blaar van Sentrale Senuweestelsel. 2011;3: 143-153.
 • Dunlop B, Nemeroff C. Die rol van dopamien in die patofisiologie van Depressie. Argiewe van Algemene Psigiatrie. 2007;64(3): 327-337. [PubMed]
 • Efron D, Hockock H, Sewell J, Cranswick N, Vance A, Tyl Y, Luk E. Prescribing van psigotropiese medikasie vir kinders deur Australiese kindergeneeskundiges en kinderpsigiaters. Pediatrics. 2003;111(2): 372-375. [PubMed]
 • Elliott R. Uitvoerende funksies en hul afwykings. Britse Mediese Bulletin. 2003;65(1): 45-59.
 • Ernst M, Zametkin AJ, Matochik JA, Pascualvaca D, Cohen RM. Lae mediale prefrontale dopaminerge aktiwiteit in outistiese kinders. Lancet. 1997;350(9078): 638. [PubMed]
 • Fava M. Simptome van moegheid en kognitiewe / uitvoerende disfunksie in hoof depressiewe versteuring voor en na antidepressante behandeling. Tydskrif vir Kliniese Psigiatrie. 2003;64(14): 30-34. [PubMed]
 • Frankel F, Paley B, Marquardt R, O'Connor M. Stimulante, Neuroleptika, en Kinders se Vriendskapsopleiding vir Kinders met Fetale Alkoholspektrumversteurings. Tydskrif vir Kinder- en Adolessente Psigofarmakologie. 2006;16(6): 777-789. [PubMed]
 • Goetghebeur P, Dias R. Vergelyking van haloperidol, risperidoon, sertindool en modafinil om 'n aanduiding van die skuinsverskuiwing na die subchroniese PCP-administrasie in die rat-terug-translasionele studie om te keer. Psigofarmakologie. 2009;202(1-3): 287-293. [PubMed]
 • Goldberg J, Chengappa K. Identifisering en behandeling van kognitiewe inkorting in bipolêre versteuring. Bipolêre versteurings. 2009;11(2): 123-137. [PubMed]
 • Gorlyn M, Keilp J, Grunebaum M, Taylor B, Oquendo M, Bruder G, Mann J. Neuropsigologiese eienskappe as voorspellers van SSRI-behandelingsreaksie in depressiewe vakke. Blaar van Neurale Oordrag. 2008;115(8): 1213-1219. [PubMed]
 • Green C, Mihic A, Nikkel S, Stade B, Rasmussen C, Munoz D, Reynolds J. Uitvoerende funksie tekorte by kinders met fetale alkohol spektrum afwykings (FASD) gemeet met behulp van die Cambridge Neuropsychological Tests Automated Battery (CANTAB) Tydskrif vir Kindersielkunde en Psigiatrie. 2009;50(6): 688-697. [PubMed]
 • Groen T, Weinberger R, Diamant A, Berant M, Hirshfield L, Frisch A, Gothelf D. Die effek van metielfenidaat op prefrontale kognitiewe funksionering, onoplettendheid en hiperaktiwiteit in Velocardiofaciale Sindroom. Tydskrif vir Kinder- en Adolessente Psigofarmakologie. 2011;21(6): 589-595. [PubMed]
 • Greene R. Die plofbare kind: 'n nuwe benadering tot begrip en ouerskap, gefrustreerd, chronies onbuigsaam kinders. New York: Harper Collins, Uitgewers; 2005.
 • Happe F, Booth R, Charlton R, Hughes C. Uitvoerende funksie tekorte in Outisme Spektrumversteurings en Aandag-Tekort / Hiperaktiwiteitsversteuring: Ondersoek Profiele oor domeine en ouderdomme. Brein en kognisie. 2006;61(1): 25-39. [PubMed]
 • Hartwell N. Die neuropsigologie van selfmoordstate in depressiewe pasiënte. Dissertasie Abstracts International: Afdeling B: Die Wetenskappe en Ingenieurswese. 2001;66(11-B): 6136.
 • Harvey PD, Napolitano JH, Mao L, Gharabawi G. Vergelykende effekte van risperidoon en olanzapien op kognisie by bejaarde pasiënte met skisofrenie of skisoaffectiewe versteuring. Internasionale Tydskrif vir Geriatriese Psigiatrie. 2003;18(9): 820-829. [PubMed]
 • Harvey P, Siu C, Romano S. Randomized, gecontroleerde, dubbelblinde multicenter vergelyking van die cognitieve effekte van ziprasidon versus Olanzapine by akuut siek pasiënte met Schizofrenie of Schizoaffectieve stoornis. Psigofarmakologie. 2004;172(3): 324-332. [PubMed]
 • Hill EL. Evaluering van die teorie van uitvoerende disfunksie in outisme. Ontwikkelingsoorsig. 2004;24(2): 189-233.
 • Hosenbocus S, Chahal R. 'n Oorsig van langwerkende medikasie vir ADHD in Kanada. Tydskrif van die Kanadese Akademie vir Kinder- en Adolessente Psigiatrie. 2009;18(4): 331-339. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Huey E, Putman K, Grafman J. 'n Sistematiese oorsig van neurotransmittertekorte en behandelings in frontotemporale demensie. Neurologie. 2006;66(1): 17-22. [PubMed]
 • Jones R. Behandeling Aandagtekortversteuring as 'n Uitvoerende Funksiestoornis. 2000. Ontsluit op April 3, 2012, van Serendip: http://serendip.brynmawr.edu/bb/neuro/neuro00/web1/Jones.html.
 • Jurado M, Roselli M. Die ontwykende aard van uitvoerende funksies: 'n oorsig van ons huidige begrip. Neuropsigologiese Oorsig. 2007;17(3): 213-233.
 • Kempton S, Vance A, Maruff P, Luk E, Costin J, Pantelis C. Uitvoerende funksie en Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Stimulerende medikasie en beter uitvoerende funksie by kinders. Sielkundige Geneeskunde. 1999;29(3): 527-538. [PubMed]
 • Kolevzon A, Mathewson K, Hollander E. Selektiewe serotonien heropname inhibeerders in outisme: 'n Oorsig van effektiwiteit en verdraagsaamheid. Die Tydskrif vir Kliniese Psigiatrie. 2006;67(3): 407-414. [PubMed]
 • Malone RP, Gratz SS, Delaney MA, Hyman SB. Voorskotte in dwelmbehandelings vir kinders en adolessente met outisme en ander deurlopende ontwikkelingsversteurings. SSS-middels. 2005;19(11): 923-934. [PubMed]
 • Marsh L, Biglan K, Gertenhaber M, Williams J. Atomoxetine vir die behandeling van uitvoerende disfunksie in Parkinson se siekte: 'n Piloot-open-label studie. Bewegingsafwykings. 2009;24(2): 277-282. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Mattson S, Goodman A, Caine C, Delis D, Riley E. Uitvoerende funksionering by kinders met swaar prenatale alkohol blootstelling. Alkoholisme: Kliniese en Eksperimentele Navorsing. 1999;23(11): 1808-1815.
 • McCracken J, McGough J, Shah B, Cronin P, Hong D, Aman M, McMahon D. Risperidone by kinders met outisme en ernstige gedragsprobleme. New England Journal of Medicine. 2002;347(5): 314-321. [PubMed]
 • McGurk S, Lee M, Jayathilake K, Meltzer H. Kognitiewe effekte van Olanzapine-behandeling in skisofrenie. Medscape Algemene Geneeskunde. 2004;6(2): 27. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • McLennan S, Mathias J. Die depressie-uitvoerende disfunksie (DED) sindroom en reaksie op antidepressante: 'n Meta-analitiese oorsig. Internasionale Tydskrif vir Geriatriese Psigiatrie. 2010;25(10): 933-944. [PubMed]
 • Mendell DS, Knashawn HM, Marcus SC, Stahmer AC, Doshi J, Polsky DE. Psigotropiese medikasie gebruik onder medikasie-ingeskrewe kinders met outisme spektrumafwykings. Pediatrics. 2008;121(3): 441-448.
 • Meyer S, Carlson G, Wiggs E, Martinez P, Ronsaville D, Klimes-Dougan B, Radke-Yarrow M. 'n Voornemende studie van die vereniging onder verswakte uitvoerende funksionering, kinderdae aandagsprobleme en die ontwikkeling van bipolêre versteuring. Ontwikkeling en Psigopatologie. 2004;16(2): 461-476. [PubMed]
 • Mur M, Portella M, Martinez-Aran A, Pfifarre J, Vieta E. Aanhoudende neuropsigologiese tekort in euthymiese bipolêre pasiënte. Tydskrif vir Kliniese Psigiatrie. 2007;68(70): 1078-1086. [PubMed]
 • Narushima K, Paradiso S, Moser D, Jorge R, Robinson R. Effek van antidepressante terapie op uitvoerende funksie na beroerte. Britse Tydskrif vir Psigiatrie. 2007;190(3): 260-265. [PubMed]
 • O'Grada C, Dinan T. Uitvoerende funksie in skisofrenie: Watter impak het antipsigotika? Menslike Psigofarmakologie: Klinies en Eksperimenteel. 2007;22(6): 397-406. [PubMed]
 • Ornstein T, Arnold P, Manassis K, Mendlowitz S, Schachar R. Neuropsigologiese prestasie in die kinderjare OCD: 'n Voorlopige studie. Depressie en angs. 2010;27(4): 372-380. [PubMed]
 • Ozonoff S, Cook I, Coon H, Dawson G, Joseph R, Klin A, Wrathall D. Prestasie op Cambridge Neuropsigologiese Toets geoutomatiseerde battery subtoetse wat sensitief is vir die frontale lobfunksie in mense met outistiese afwyking. Bewyse uit die Samewerkende Programme van Uitnemendheid in Outisme Netwerk . Tydskrif van outisme en ontwikkelingsversteurings. 2004;34(2): 139-150. [PubMed]
 • Parikh M, Kolevzon A, Hollander E. Psigofarmakologie van aggressie by kinders en adolessente met outisme: 'n Kritiese oorsig van effektiwiteit en verdraagsaamheid. Tydskrif vir Kinder- en Adolessente Psigofarmakologie. 2008;18(2): 157-178. [PubMed]
 • Parker C. ADHD en Kognitiewe Angs-Nou 3 Tipes. 2011. Ontsluit op April 2, 2012, van CorePsych Blog: http://www.corepsychblog.com/2011/12/adhd-and-cognitive-anxiety/.
 • Parker L. Uitvoerende funksies. Tourette-sindroom "plus" 2001. Ontsluit van LD Online: http://www.ldonline.org/article/6311/.
 • Rasmussen C, Bisanz J. Uitvoerende funksionering by kinders met fetale alkohol spektrum afwykings: Profiele en ouderdomsverwante verskille. Kinder Neuropsigologie. 2009;15(3): 201-215. [PubMed]
 • Roberts E. Uitvoerende funksie en disfunksie: Deel 2-psigofarmakologie vir uitvoerende disfunksie. (Tweede Boodskapper) Psigofarmakologie Opvoedkundige Opdaterings. 2006;2(7): 5.
 • Robinson S, Goddard L, Dritschel B, Wisley M, Howlin P. Uitvoerende funksies by kinders met outisme spektrumafwykings. Brein en kognisie. 2009;71(3): 362-368. [PubMed]
 • Rosenblatt A, Hopkins J. Uitvoerende disfunksie / slaap in bejaardes. Audio-Digest Psychiatry. 2006;35(20) Ontsluit op April 4, 2012, van: http://www.cme-ce-summaries.com/psychiatry/ps3520.html.
 • Royall D, Lauterbach E, Cummings J, Reeve A, Rummans T, Kaufer D, Coffey C. Uitvoerende beheerfunksie: 'n Oorsig van sy belofte en uitdagings vir kliniese navorsing. 'N Verslag van die navorsingskomitee van die Amerikaanse Neuropsigiatriese Vereniging. Blaar van Neuropsigiatrie en Kliniese Neurowetenskap. 2002;14(4): 377-406.
 • Snyder A, Maruff P, Pietrzak R, Cromer J, Snyder P. Effek van behandeling met stimulantmedikasie op nieverbale uitvoerende funksie en visuomotoriese spoed by kinders met Aandag-tekort / Hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) Kinder Neuropsigologie. 2008;14(3): 211-226. [PubMed]
 • Van Tol M, Van der Wee N, Demenescu L, Nielen M, Aleman A, Renken R, Veltman DJ. Funksionele MRI-korrelate van visuospatiale beplanning in buite-pasiënt-depressie en angs. Acta Psychiatra Scandinavica. 2011;124(4): 273-284.