Addiction as a disorder of decision making: die dorsolaterale prefrontale korteks (2013)

Verslawing as 'n wanorde van besluitneming

Mei 22nd, 2013 in Neurowetenskap

Nuwe navorsing toon dat drang na dwelms soos nikotien in spesifieke breingebiede gevisualiseer kan word wat geïmpliseer word by die bepaling van die waarde van aksies, die beplanning van aksies en motivering. Dr. Alain Dagher, van die McGill Universiteit, stel voor dat abnormale interaksies tussen hierdie besluitnemende breinstreke die verslawing kan wees. Hierdie resultate is aangebied tydens die 2013 Canadian Neuroscience Meeting, die jaarlikse vergadering van die Canadian Association for Neuroscience - Association Canadienne des Neurosciences (CAN-ACN).

Neuro-ekonomie is 'n navorsingsveld wat beoog om besluitneming in mense te verklaar, gebaseer op die berekening van koste en waarskynlike beloning of voordele van keuses wat individue maak. Vorige studies het voorgestel dat verslaafde individue groter waarde op onmiddellike belonings (sigaretrook) plaas oor vertraagde belonings (gesondheidsvoordele). Navorsing gedoen deur dr. Dagher en kollegas wys hoe die waarde van die dwelm, wat aangedui word deur die graad van drang, wissel na gelang van dwelm beskikbaarheid, besluit om op te hou en ander faktore. Hy wys ook dat hierdie waargenome waarde van die geneesmiddel op 'n gegewe tyd in die brein van verslaafde individue gevisualiseer kan word (fMRI), en daardie beeldresultate kan gebruik word om daaropvolgende verbruik te voorspel.

Dr Dagher het getoon dat 'n spesifieke breinstreek die (afgekort DLPFC) reguleer sigaretdrang in reaksie op dwelmaanwysings - om mense te sien rook of sigarette te ruik - en dat hierdie geïnduseerde drange kan verander word deur die DLPFC te deaktiveer deur Transcranial Magnetic Stimulation (TMS). Hy stel voor dat verslawing kan voortspruit uit afwykende verbindings tussen die DLFPC en ander breinstreek by vatbare individue. Hierdie resultate kan 'n rasionele basis bied vir nuwe intervensies om drange by verslaafde individue te verminder, soos of transkraniale stimulasie van die DLFPC.

Slotaanhaling van Dr. Dagher: ' het dikwels gefokus op of verslawende gedrag 'n keuse of 'n breinsiekte is. Hierdie navorsing laat ons toe om verslawing as 'n patologie van keuse te beskou. Disfunksie in wat waarde toeken aan moontlike opsies, kan lei tot die keuse van skadelike gedrag. ”

Voorsien deur die Kanadese Vereniging vir Neurowetenskap

"Verslawing as 'n wanorde van besluitneming." 22 Mei 2013. http://medicalxpress.com/news/2013-05-addiction-disorder-decision-making.html