Uitwissing stroombane vir vrees en verslawing oorvleuel in prefrontale korteks (2009)

Leer Mem. April 2009 20;16(5):279-88. doi: 10.1101/lm.1041309.

Peters J1, Kalivas PW, Quirk GJ.

Abstract

Uitwissing is 'n vorm van inhibitiewe leer wat 'n voorheen gekondisioneerde respons onderdruk. Beide vrees en dwelmsoektog is gekondisioneerde response wat tot wanadaptiewe gedrag kan lei wanneer dit onbehoorlik uitgedruk word, wat onderskeidelik as angsversteurings en verslawing manifesteer. Onlangse bewyse dui daarop dat die mediale prefrontale korteks (mPFC) van kritieke belang is vir die uitwissing van beide vrees en dwelm-soekende gedrag. Daarbenewens is daar 'n dorsale ventrale onderskeiding in die mPFC, sodat die prelimbiese (PL-mPFC) korteks die uitdrukking van vrees en dwelmsoektog dryf, terwyl die infralimbiese (IL-mPFC) korteks hierdie gedrag na uitwissing onderdruk. Vir gekonfronteerde vrees word die dorsale ventrale digotomie deur middel van divergente projeksies tot verskillende subregio's van die amygdala bereik, terwyl dit vir dwelmsnavorsing bereik word deur middel van uiteenlopende projeksies na die subregio's van die nucleus accumbens. Aangesien die mPFC 'n algemene nodus in die uitwissingskring vir hierdie gedrag verteenwoordig, kan behandelings wat op hierdie gebied fokus, die simptome van beide angs en verslawende afwykings verlig deur die uitsterwing van uitwissing te verbeter.

Emosionele herinneringe, beide in die aversive en appetitiewe domeine, is belangrik vir leidinggedrag. Die regulering van die uitdrukking van hierdie herinneringe is van kritieke belang vir geestesgesondheid. Uitwissing van klassieke kondisionering is een vorm van emosieregulering wat maklik in diere gemodelleer kan word. In die aversiewe domein is 'n gekondisioneerde stimulus (CS) tipies met 'n skok gepaard, terwyl 'n CS in die aptyt-domein gekoppel word aan die beskikbaarheid van voedsel- of dwelmbeloning. Herhaalde aanbieding van die CS in die afwesigheid van die versterker lei tot uitwissing van gekondisioneerde vrees of dwelm-soekende gedrag. In onlangse jare was daar groot vordering in ons begrip van die neurale stroombaan wat verantwoordelik is vir hierdie vorm van inhibitiewe leer (vir resensies, sien Cammarota et al. 2005; Maren 2005; Myers en Davis 2007; Quirk en Mueller 2008). Die prefrontale korteks is sterk betrokke by vreesuitdrukking (vreesuitdrukking)Powell et al. 2001; Vidal-Gonzalez et al. 2006; Corcoran en Quirk 2007) en vrees uitwissing (Herry en Garcia 2002; Milad en Quirk 2002; Gonzalez-Lima en Bruchey 2004; Hugues et al. 2004; Burgos-Robles et al. 2007; Hikind en Maroun 2008; Lin et al. 2008; Mueller et al. 2008; Sotres-Bayon et al. 2008), en meer onlangs, in die uitdrukking van dwelm wat na uitwissing soek (Peters et al. 2008a,b). Hierdie bevindings is in ooreenstemming met 'n goed gedokumenteerde rol van die prefrontale korteks in uitvoerende funksie en emosionele regulering (Miller 2000; Fuster 2002; Quirk en Bier 2006; Sotres-Bayon et al. 2006).

In hierdie resensie stel ons voor dat die mediale prefrontale korteks (mPFC) die uitdrukking van beide vrees en dwelm herinneringe na uitsterwing reguleer, deur divergente projeksies na onderskeidelik die amygdala en nucleus accumbens. Uitsterwing mislukking in die aversive domein kan lei tot angsversteurings (Delgado et al. 2006; Milad et al. 2006), terwyl uitsterflikheidsversaking in die aptyt domein kan lei tot terugval in verslaafde vakke (Kalivas et al. 2005; Garavan en Hester 2007). 'N algemene neurale kring vir die uitwissing van vrees en dwelm herinneringe sal voorgestel gedeelde meganismes en behandeling strategieë in beide domeine.

Prefrontale beheer van uitwissing van gekondisioneerde vrees

Die vroegste bewyse dat die prefrontale korteks 'n kritieke lokus vir die uitwissing van gekondisioneerde vrees kan wees, was die waarneming dat prefrontale letsels gelei het tot 'n selektiewe tekort in uitwissing (Morgan et al. 1993; Sotres-Bayon et al. 2006). Spesifiek, die ventrale onderverdeling van knaagdier mediale prefrontale korteks, genaamd infralimbiese korteks (IL-mPFC), was verantwoordelik vir hierdie effek (Morgan en LeDoux 1995; Fig 1). Sedertdien het ophopende bewyse voorgestel dat plastisiteit in IL-mPFC belangrik is vir uitwissing van geheue. Proteïensintese-inhibeerders (Santini et al. 2004), MAPK inhibeerders (Hugues et al. 2004), NMDA-reseptorblokkers (Burgos-Robles et al. 2007; Sotres-Bayon et al. 2008) of farmakologiese inaktiveerders (Sierra-Mercado et al. 2006) wat plaaslik in IL-mPFC ingespuit word, ontwrig die vermoë om uitwissing te herroep. Hierdie data ondersteun die langdurige idee dat uitsterwing leer 'n remmende geheue spoor skep, afgesien van die wat deur kondisionering geskep word (Konorski 1967; Rescorla 2004).

Figuur 1. 

Dorsale teenoor ventrale streke van knaagdier mediale prefrontale korteks beheer differensieel vrees en dwelm soek. Die vier hoofonderverdelings van knaagdiermediale prefrontale korteks word langs die anatomiese grense van Paxinos en Watson uitgebeeld (3.0 mm anterior vir bregma) (Paxinos en Watson 2005). Aktiwiteit in die prelimbiese (PL) streek bevorder die uitdrukking van gekondisioneerde vrees en kokaïen-soekende gedrag. Dorsale aan PL is die dorsale anterior cingulêre korteks (ACd), wat ook vrees en dwelms soek kan bevorder. Die infralimbiese (IL) korteks, wat ventraal aan PL lê, bevorder die uitwissing van gekondisioneerde vrees en kokaïen-soekende gedrag. Die ventraal-mees dorsopedunculêre korteks (DP) kan soos IL lyk in die vermoë om vrees en dwelm te soek. Dus, dorsale streke van mediale prefrontale korteks verhoog vrees en dwelm soek (pyle up), terwyl ventrale streke die teenoorgestelde effek op gedrag uitoefen, sowel vrees en dwelms soek (pyle verminder) af).

Aktiwiteit in IL-mPFC is 'n belangrike bemiddelaar van die inhibitiewe geheue onderliggend aan uitsterwing. Enkel-eenheid opnames onthul dat CS responsiwiteit in IL-mPFC neurone ontwikkel slegs nadat uitsterwing leer plaasgevind het, en korreleer met die graad van uitwissing herroeping (Milad en Quirk 2002). Plastisiteit binne die IL-mPFC is ook getoon om die instandhouding van uitwissingherinnering te bevorder, wat lei tot die onderdrukking van gekondisioneerde vrees (Herry en Garcia 2002). Laastens, middels wat metaboliese aktiwiteit in IL-mPFC verbeter (Gonzalez-Lima en Bruchey 2004) en direkte elektriese stimulasie van IL-mPFCMilad et al. 2004; Vidal-Gonzalez et al. 2006; Fig. 2B), bevorder beide uitwissing uitdrukking. Gesamentlik dui hierdie data daarop dat IL-mPFC vreesinhibisie bemiddel.

Figuur 2. 

Verhoging van aktiwiteit in prelimbiese korteks verhoog vrees en dwelmsoektog, terwyl die verbetering van aktiwiteit in infralimbiese korteks die teenoorgestelde effekte het. (A) Elektriese mikrostimulasie (stim) van prelimbiese (PL) korteks verhoog gekondisioneerde vrees relatief tot ongestimuleerde kontrole (kont). Waardes op die y-verteenwoordig persentasie vriespunt vir die skok-gepaarde toon CS. Mikrostimulasie is op die eerste uitsterwingsessie uitgevoer (Vidal-Gonzalez et al. 2006). Vir dwelmsoektogte is PL geaktiveer deur plaaslike infusie van dopamien (30 nmol / kant) voor 'n uitsterf sessie, na uitgebreide uitsterwing opleiding. Baseline uitsterwing wat op die sessie reageer voor die PL toets word as 'n kontrole (kont) aangedui. Waardes op die y- verteenwoordig persse op die voorheen kokaïen-gepaarde hefboom (McFarland en Kalivas 2001). (B) Elektriese mikrostimulering (stim) van infralimbiese (IL) korteks verminder gekondisioneerde vrees relatief tot ongestimuleerde kontrole (kont). Data wat uit dieselfde studie ingesamel is (Vidal-Gonzalez et al. 2006) op PL stimulasie getoon in A. Vir dwelmsoektogte is IL geaktiveer deur plaaslike infusie van AMPA (0.1 nmol / kant) voor 'n kokaïen-gepresteerde (10 mg / kg, ip) herinstasietoets na uitgebreide uitsterwingstraining. Herinstelling van druk op die voorheen kokaïen-gepaarde hefboom word gebruik as 'n maatstaf van kokaïen soekend (y-as). Herstellingswaardes vir diere wat met die voertuig mikroinfuseer is voor die terugval toets, word as kontroles aangedui (kont) (Peters et al. 2008a). Verteenwoordigende plasings van die mikrostimulerende elektrode of infusie naald-wenke in PLA) en IL (B) word getoon vir beide vrees en dwelm-soekende eksperimente na die reg van elke grafiek. (*) P <0.05 in vergelyking met die onderskeie beheertoestande.

Onlangse bewyse dui daarop dat die meer dorsaal geleë prelimbiese prefrontale korteks (PL-mPFC) vreesuitdrukking verhoog (Fig 1). Terwyl IL-mPFC neurone aktiwiteit na die CS verhoog wanneer vrees laag is, verhoog PL-mPFC neurone tydens vroeë uitwissing, wanneer vrees hoog is (Baeg et al. 2001; Gilmartin en McEchron 2005; Laviolette et al. 2005; Burgos-Robles et al. 2009). Verder is die tydsduur van CS-ontlokde gekondisioneerde response in PL-mPFC neurone hoogs gekorreleer met die tydsduur van gekondisioneerde vriespunt (Burgos-Robles et al. 2009). Mikrostimulasie van PL-mPFC verhoog gekondisioneerde vrees (Vidal-Gonzalez et al. 2006; Fig. 2A), en farmakologiese inaktivering van PL-mPFC verminder gekondisioneerde vrees (Blum et al. 2006; Corcoran en Quirk 2007). Stimulering van meer dorsale streke, soos dorsale anterior cingulêre korteks (ACd-mPFC), het geen waarneembare uitwerking op vrees opgelewer nie (Vidal-Gonzalez et al. 2006); 'n onlangse studie het egter bevind dat ACd-mPFC-inaktivering in staat was om vreesuitdrukking te verminder, en ACd-mPFC neurone word geaktiveer deur vrees stimuli (Bissiere et al. 2008). Dit dui daarop dat ACd-mPFC dalk PL-mPFC kan lyk as 'n vrees-aktiverende werf. Dus, daar is 'n funksionele dorsale ventrale verdeling binne die mPFC wat as 'n "on-off" skakelaar reguleer vrees uitdrukking kan konseptualiseer (Fig 1).

Voorfrontale uitsette wat vreesuitdrukking moduleer

Duidelike onderafdelings van mPFC kan vreesuitdrukking differensiaal reguleer deur divergente teikens binne die amygdala. Die projeksies van mPFC tot die amygdala is glutamatergiese, opwindende projeksies (Brinley-Reed et al. 1995). Die PL-mPFC streek projekteer hoofsaaklik na die basale amygdala (BA) (Vertes 2004; Gabbott et al. 2005), wat krities is vir die uitdrukking van gekondisioneerde vrees (Anglada-Figueroa en Quirk 2005; Herry et al. 2008). Die belangrikste plekke van vrees geheue stoor in die amygdala is die laterale amygdala (LA) (Quirk et al. 1995; Repa et al. 2001), sowel as die sentrale kern (CE) van die amygdala (Wilensky et al. 2006; Zimmerman et al. 2007). Aangesien daar geen direkte projeksie van LA na CE-uitsetneurons is nie, word die LA vermoedelik vrees deur 'n intermediêre plaaslike projeksie aan die BA te dryf, wat op sy beurt opgewonde is oor die CE (Blair et al. 2001). PL-mPFC verwek dus die CE, op dieselfde wyse as die LA, deur 'n relay synapse in die BA (Likhtik et al. 2005). Dus, die netto gevolg van verhoogde aktiwiteit in PL-mPFC is 'n verhoogde uitset van CE (Fig 3), wat vrees via projeksies tot die hipotalamus en breinstam genereer (Hopkins en Holstege 1978; LeDoux et al. 1988).

Figuur 3. 

Kringdiagram wat prefrontale regulering van gekonfronteerde vrees en kokaïen-soekende gedrag uitbeeld. Die dorsale en ventrale onderverdelings van mediale prefrontale korteks (PFC) word by die sentrum, met hul onderskeie uitsette na die amygdala wat die vrees getoon het reg, en diegene aan die kern wat toesig hou op kokaïen wat getoon word by verlaat. Die prelimbiese (PL) korteks projekte na die basale (BA) kern van die amygdala, wat die sentrale (CE) kern van die amygdala opwek, en sodoende die uitdrukking van gekondisioneerde vrees bevorder. Die BA ontvang ook opwindende insette van laterale (LA) amygdala, wat ook die uitdrukking van gekondisioneerde vrees aandryf. Die infralimbiese (IL) korteks, in teenstelling, verwelkom 'n klas GABAergiese remmende neurone wat bekend staan ​​as die geïnkalsuleerde (ITC) selmassas. Hierdie neurone inhibeer die CE, waardeur daardeur gekondisioneerde vrees voorkom en uitsterwing bevorder. Ter vergelyking, PL en IL beheer kokaïen soek via hul differensiële projeksies na die kern en dop onderverdelings van die kern accumbens. Die PL projekte in die kern, wat die uitdrukking van kokaïen-soekende gedrag bevorder. Vir cue-geïnduseerde kokaïen soek, kan dit 'n intermediêre projeksie deur die BA behels om toegang tot die kern (dun groen lyn) te verkry. Die IL projekte na die dop, wat die uitdrukking van uitwissing bevorder. Daar moet nog bepaal word hoe die uitset van hierdie twee afdelings van die pasiënte differensieel die kokaïen-soekende gedrag beïnvloed (sien teks vir besonderhede). Green toon paaie wat vrees en kokaïen soek. Rooi beeld paadjies wat vrees en kokaïen soek.

Die IL-mPFC stuur ook 'n opwindende projeksie na die amygdala, maar verkies eerder gebiede wat GABAergiese neurone bevat in die laterale onderverdeling van die sentrale kern en in die geïnkalselleerde selmassas (ITCs) wat tussen die basolaterale amigdala kompleks (BLA) en die CE (McDonald et al. 1996; Berretta et al. 2005; Fig 3). Hierdie ITC's kan 'n plek van plastisiteit wees vir uitwissing van geheue, aangesien hulle NMDA-reseptor-afhanklike plastisiteit toon (Royer en Pare 2002). Aktiwiteit in IL-mPFC kan dan uitsterwing bevorder deur ITC-bemiddelde feed-forward inhibisie van die CE aan te pak.

In ooreenstemming met hierdie model van amygdala beheer van vrees uitdrukking, onlangse bewyse dui daarop dat uitsterwing kan 'n kombinasie van verhoogde opwindende ry na ITCs en verminderde opwindende uitset van LA behels. spesifiek, Jüngling et al. (2008) bevind bewyse ter ondersteuning van 'n presynaptiese verbetering van glutamatergiese oordrag op ITC's tydens uitwissing van gekondisioneerde vrees. Betrokkenheid van ITC's in die uitdrukking van uitsterwing geheue is direk getoets deur Pare en kollegas, wat getoon het dat selektiewe letsels van ITCs die blinde vrees het om terug te keerLikhtik et al. 2008). Benewens potensifikasie van inhibisie, dui onlangse bewyse daarop dat uitsterwing depotentiasie van uitwissingsweë behels (Kim et al. 2007). Hierdie skrywers het bevind dat uitsterwing die kondisioneringsgeïnduceerde toenames in AMPA-reseptoroppervlakte-uitdrukking in die LA keer omgekeer en AMPA-reseptor-endositose blokkeer binne die LA-gestremde uitsterwing. Gesamentlik dui hierdie data aan dat uitsterwing die gevolg is van 'n kombinasie van verbeterde ry na amygdala-streke wat vreesuitdrukking (ITC's) inhibeer en verminderde uitset van streke wat vreesuitdrukking (LA) aandryf, 'n idee wat ondersteun word deur onlangse rekenkundige modellering (Li et al. 2009).

Prefrontale beheer van uitwissing van gekondisioneerde geneesmiddel soek

Vir dwelm-soekende gedrag, fokus ons op 'n kokaïen self-administrasie model van terugval. In hierdie model leer rotte om 'n hefboom te druk vir intraveneuse kokaïenlewering in 'n kokaïen-spesifieke konteks oor 'n paar dae totdat die reaksie stabiel is. Wanneer kokaïen vervang word met sout, word uitsterf van reaksie op die kokaïenpaarhendel oor 'n tydperk van 1-2 wk. Na uitsterwing kan kokaïen op soek na herstel word deur 'n diskrete aanduiding aan te bied wat gepaard gaan met die lewering van kokaïen, lae dosisse kokaïen self of stres (De Wit en Stewart 1981; Shaham et al. 2003; Epstein et al. 2006). Hierdie herinstelling van dwelm soek na uitsterwing is vermoedelik kliniese terugval te modelleer. Terugval-inducerende stimuli kan kokaïen opspoor via dopaminerge meganismes binne die PL-mPFC (Ciccocioppo et al. 2001; McFarland en Kalivas 2001; McFarland et al. 2004; Fig. 2A). Beide D1- en D2-dopamienreseptore is geïmpliseer in die vermoë van prefrontale dopamien om terugval te veroorsaak, alhoewel die bewyse effens sterker is vir D1-reseptore (Ciccocioppo et al. 2001; Capriles et al. 2003; Sanchez et al. 2003; Sun en Rebec 2005). Inderdaad, die toediening van kokaïen direk in die PL-mPFC lei tot kokaïen-terugval (Park et al. 2002), waarskynlik weens plaaslike inhibisie van die dopamien-vervoerder (Komiskey et al. 1977).

Die neurale stroombane wat mediese terugval op kokaïen soek, is onlangs toegeken deur farmakologiese inaktivering van diskrete breinstreke voor die herinstasietoets (McFarland en Kalivas 2001; McFarland et al. 2004; Sien 2005). Die PL-mPFC was van kritieke belang vir die terugval van kokaïen, wat veroorsaak word deur verskeie vorme van terugval-induksie stimuli, insluitende kokaïen-gepaarde aanwysers, kokaïen self en stres (McFarland en Kalivas 2001; Capriles et al. 2003; McLaughlin en See 2003; McFarland et al. 2004; Di Pietro et al. 2006; maar sien Di Ciano et al. 2007). Dus, infusie van farmakologiese inaktiveerders of dopamien-antagoniste in PL-mPFC lei tot verminderde druk vir kokaïen tydens terugval toetsing. Meer onlangs is inaktivering van PL-mPFC ook gevind om terugval vir heroïne te verminder wat veroorsaak word deur beide heroïen-gekoppelde leidrade en heroïen self (LaLumiere en Kalivas 2008; Rogers et al. 2008; maar sien Schmidt et al. 2005). Die meerderheid van hierdie studies dui daarop dat die PL-mPFC 'n finale algemene knoop in die terugvalbaan vir beide kokaïen en heroïen is. Dus, soortgelyk aan die rol van PL-mPFC in vreesuitdrukking, ondersteun PL-mPFC ook die uitdrukking van gekondisioneerde dwelmversoekende gedrag (Fig 1).

Gegewe sy voorgestelde inhibitiewe rol, moet inaktivering van IL-mPFC lei tot verhoogde druk op kokaïen na uitsterwing. Dit is egter nie in vorige studies waargeneem nie (McFarland en Kalivas 2001; Capriles et al. 2003; Fuchs et al. 2005; McLaughlin en Floresco 2007; Koya et al. 2008). Twee faktore kan hiervoor rekenskap gee. Die eerste is dat IL-mPFC tipies geïaktiveer is voor die toediening van 'n terugval-inducerende stimulus, wat lei tot hoë vlakke van kokaïen-soek, teen watter verdere toenames in kokaïen soek moeilik sal wees om op te spoor (dws 'n plafon effek). Die tweede is dat diskrete leidrade gekoppel aan kokaïenlewering nooit voor die IL-mPFC-toets uitgeblus is nie; Dus, Pavlovian uitwissing was onvolledig (Capriles et al. 2003; Koya et al. 2008). As IL-mPFC geïnactiveer word na uitsterwing van kokaïen of heroïen soek, is daar 'n robuuste terugkeer van dwelmsoek, in ooreenstemming met 'n inhibitiewe rol vir hierdie struktuur (Ovari en Leri 2008; Peters et al. 2008a,b). Verder, farmakologies stimulerende IL-mPFC voor 'n terugval toets verminder die mate van waargeneem terugval (Peters et al. 2008a; Fig. 2B), wat die IL-mPFC verder onderdruk in die onderdrukking van dwelmsoektog. Kollektief dui daarop dat PL-IL 'n aan-skakelaar verskaf vir die uitdrukking van gekondisioneerde dwelm-soekende gedrag, soos dit vir uitdrukking van gekondisioneerde vrees, veral na uitwissing (Vye. 1, 2).

Prefrontale uitsette wat dwelms soek

Net soos afsonderlike prefrontale-amygdala verbindings ondersteun 'n aan-skakelaar vir gekondisioneerde vrees, ondersteun die anatomie van prefrontale-accumbens-verbindings 'n aan-skakelaar vir kokaïen soek. Die kern van die kern kern (kern) ontvang hoofsaaklik insette van die PL-mPFC, terwyl die kernskulpskulp (skulp) hoofsaaklik insette van die IL-mPFC ontvang (Sesack et al. 1989; Brog et al. 1993; Voorn et al. 2004). Glutamaat vrygestel van PL-mPFC binne die kern aktiveer terugval vir beide kokaïen en heroïen (McFarland et al. 2003, 2004; LaLumiere en Kalivas 2008; Fig 3) via AMPA-gemedieerde oordrag (Cornish en Kalivas 2000; Park et al. 2002; LaLumiere en Kalivas 2008). Die IL-mPFC-projeksie na die dop bevorder daarteenoor die uitwissing van kokaïen-soek, aangesien die ontkoppeling van hierdie pad na uitsterwing lei tot 'n terugkoms van gekondisioneerde kokaïen wat daarop dui dat dit gesien word met IL-mPFC-inaktivering (Peters et al. 2008a). Verder, soos uitwissing, verhoog die skulp uitdrukking van die GluR1 subeenheid van die AMPA reseptor, maar kern uitdrukking doen nie (Sutton et al. 2003). Shell uitdrukking van GluR1 korreleer positief met die graad van gedragsuitwissing en negatief met cue-geïnduceerde terugval (Sutton et al. 2003). Dus, die IL-mPFC is 'n kandidaat glutamatergiese insette aan die dop wat verantwoordelik kan wees vir die uitwissing van die uitwissing (Fig 3).

Beide die kern en die dop stuur GABAergic projeksies na die ventrale pallidum, wat die motoriese uitset wat nodig is vir dwelmsopname (Walaas en Fonnum 1979; Zahm en Heimer 1990; Heimer et al. 1991; Kalivas et al. 1999). GABA-agoniste wat in die ventrale pallidum ingespuit word, verminder kokaïen soekend (McFarland en Kalivas 2001), en in sommige gevalle lokomotie (Mogenson en Nielsen 1983; Hake en Kalivas 1995). Daarom sal die GABAergiese projeksie van die accumbens na die pallidum verwag word om dwelms te soek. Dit is in ooreenstemming met IL-mPFC-gemedieerde inhibisie van dwelm wat na uitsterwing soek, maar is nie in ooreenstemming met PL-mPFC-gemedieerde aktivering van geneesmiddelsoektog nie. Aktivering van dwelmsoektog via die kern kan die neuropeptied enkefalien insluit. Medium stekel neurone wat vanaf die kern na die pallidum-uitdruklike enkefalien uitsteek (Zahm et al. 1985), wat, wanneer dit tydens hoëfrekwensvrystelling vrygestel word, pallidale μ opiod-reseptore kan stimuleer (Waldhoer et al. 2004) wat 'n afname in plaaslike GABA-vlakke veroorsaak en verminderde inhibisie binne die pallidum (Kalivas et al. 2001; Schroeder en Schneider 2002). Inderdaad, 'n μ opiod afhanklike afname in pallidale GABA is nodig vir kokaïen terugval (Tang et al. 2005), 'n effek wat waarskynlik bemiddel word deur mede-vrylating van enkefalien in die accumbens kern-pallidale baan (Torregrossa et al. 2008). So, PL-mPFC projeksies deur middel van die kern na die pallidum kan denkbare dwelms soek.

Hegtings aan die model

Alhoewel ons model 'n oorvleueling in die uitwissingskringe voorstel vir vrees en verslawing binne die prefrontale korteks en 'n afwyking in die daaropvolgende stroomaf-effekte wat verantwoordelik is vir die uitdrukking van elk van hierdie gedrag, kan hierdie afwyking nie so duidelik wees as wat ons voorstel nie. Benewens die uitdrukking van gekondisioneerde vrees, kan die amygdala ook 'n rol speel in die uitdrukking van gekondisioneerde geneesmiddel soek. Aktiwiteit in die BA is 'n noodsaaklike komponent van die kringloop onderliggende cue-induced drug seeking (Kantak et al. 2002; McLaughlin en See 2003). Dit word vermoedelik gedeeltelik deur middel van wederkerige verbindings tussen die PL-mPFC en BA, sowel as projeksies van die BA direk na die kern gemedieer (Di Ciano en Everitt 2004; Fuchs et al. 2007). Dus, ten minste vir cue-induced drug soek, blyk daar 'n oorvleueling in die rol van die projeksie van PL-mPFC na BA in die begin van vrees en dwelmsopname (Fig 3). Wat belangrik is, is dat die CE van die amygdala ook in staat is om dwelmsnavorsing te begin, veral vir stresgeïnduceerde herstelwerk (Erb et al. 2001; Leri et al. 2002; McFarland et al. 2004). Dus, verbeterde CE-uitset kan 'n algemene meganisme wees wat die aanvang van beide vrees en dwelm-soekende gedrag onderliggend maak.

Benewens sy rol in die uitdrukking van dwelm-soekende gedrag, kan die kernakkapten ook betrokke wees by die uitdrukking van vrees. Byvoorbeeld, farmakologiese inaktivering van die dop is voldoende om plekontduiking sowel as defensiewe vreesgedrag in rotte te ontlok (Reynolds en Berridge 2001, 2002). Terwyl dit suggereer dat aktiwiteit in die dop kan vrees uitdrukking toniks inhibeer, is daar ook 'n paar bewyse van die teendeel, waar dop letsels vrees uitdrukking verminder het (Jongen-Relo et al. 2003). Die literatuur is egter gemeng, miskien gedeeltelik as gevolg van die algemene verontagsaming van kern vs. skulp onderskeidings (Haralambous en Westbrook 1999; Schwienbacher et al. 2004; vir hersiening, sien Levita et al. 2002). Toekomstige studies is nodig om te bepaal in watter mate die amygdala en accumbens uitsluitlik toegewy is aan die uitdrukking van onderskeidelik vrees en dwelms.

'N Algemene prefrontale patologie vir PTSV en verslawing?

Daar is toenemende bewyse wat die idee ondersteun dat post-traumatiese stresversteuring (PTSD) geassosieer word met uitsterffaling. In menslike beeldstudie, beide dikte (Milad et al. 2005) en aktiwiteit (Phelps et al. 2004; Kalisch et al. 2006; Milad et al. 2007b) ventrale mPFC (vmPFC) korreleer positief met uitwissing herroeping. PTSD pasiënte vertoon verminderde aktiwiteit binne vmPFC wanneer dit blootgestel word aan traumatiese herinnerings (Bremner et al. 1999; Shin et al. 2004; Phan et al. 2006), wat daarop dui dat die vmPFC by mense analoog is aan IL-mPFC in die knaagdier. Trouens, dit is onlangs gewys dat PTSD-pasiënte tekortkomend is in uitwissing herroep (Milad et al. 2008). Versuim om hierdie streke te aktiveer, ondersteun die hipotese dat PTSD uit uitsterffout voortspruit as gevolg van 'n onvermoë om die vmPFC-afskakelaar te aktiveer vir vrees (Fig 4). Dit is ook moontlik dat PTSV van 'n ooraktiewe skakelaar voorkom, aangesien die dikte en aktiwiteit van dorsale anterior cingulate (dACC) korteks, 'n funksionele homoloog van die rot PL-mPFC, korreleer met vreesuitdrukking (Milad et al. 2007a; Fig 4).

Figuur 4. 

Menslike homoloë van knaagdiervoorfrontale gebiede wat vrees en verslawing moduleer. Groen kolletjies verteenwoordig streke van menslike dACC wat verband hou met vreesuitdrukking, soos beoordeel deur fMRI (Phelps et al. 2004; Milad et al. 2007a). Blou kolletjies verteenwoordig gebiede in menslike verslaafdes wat verband hou met kokaïenbehoeftes na blootstelling aan kokaïenverwante aanwysers, soos beoordeel deur fMRI (Garavan et al. 2000) of PET kartering van serebrale bloedvloei gebruik 15O-gemerkte water (Childress et al. 1999). Rooi kolletjies beeld benaderde streke van vmPFC aan wat met vreesuitwissing herroep word, soos beoordeel deur fMRI (Phelps et al. 2004; Kalisch et al. 2006; Milad et al. 2007b). Geel punt verteenwoordig die vmPFC-ekwivalent in verslaafde vakke. Hierdie streek word gedeaktiveer, soos beoordeel deur PET-metaboliese kartering met 2-deoksiglukose, tydens toestande van kokaïen-drang, wat dui op 'n versuim om uitwissing te betree (Bonson et al. 2002). Gesamentlik, hierdie studies dui daarop dat hierdie vmPFC homoloog vir knaagdier IL is, terwyl die dorsale streke van dACC homoloog vir knaagdier PL is. (MRI breinbeeld gedupliseer met toestemming van BrainVoyager Brain Tutor sagteware, deur Brain Innovation BV, Johannesburg, Nederland.)

Op 'n analoog manier blyk dat dwelmverslaafdes ly aan 'n ooraktiewe skakelaar vir dwelmsoektog. Kokaïenverwante aanwysers aktiveer dACC in verslaafdes (Grant et al. 1996; Childress et al. 1999; Garavan et al. 2000), en hierdie aktivering korreleer positief met subjektiewe graderings van kokaïen drang (Childress et al. 1999; Fig 4). Dus, hierdie "dwelm op" streke kan analoog wees aan PL-mPFC in knaagdierstudies van kokaïen-terugval. Inderdaad, hierdie streke is anatomies homoloog met knaagdier PL-mPFC (Ongür en Price 2000; Stefanacci en Amaral 2002). Die moontlikheid dat hierdie "dwelm op" streke oorvleuel met "vrees op" streke word voorgestel deur die waarneming dat die blootstelling aan trauma-verwante leidrade by PTSD-pasiënte met gesamentlike afhanklikheid van kardinale middels kokaïenverrigting veroorsaak (Coffey et al. 2002).

Benewens hierdie kokaïen-geïnduceerde aktivering van dACC, toon verslaafdes wydverspreide afname in prefrontale metabolisme tydens russtoestande (Goldstein en Volkow 2002). Studies in ape dui aan dat die ventrale meeste streke van die prefrontale korteks die eerste is om tekorte in metabolisme te toon na die blootstelling aan chroniese kokaïen (Porrino en Lyons 2000; Porrino et al. 2007). Daarom kan die prefrontale afskakelaar vir kokaïen op soek na die kokaïen gebruik word. Toekomstige studies is egter nodig om vas te stel of menslike verslaafdes nog 'n gebrek aan prefrontale metabolisme toon, selfs voor die gebruik van kokaïene, wat hulle kwesbaar vir dwelmmisbruik kan maak.

Menslike verslaafdes lyk soos pasiënte met vmPFC-letsels op sekere maatstawwe van kognitiewe inhibitiewe beheer (Bechara 2005). Beide groepe word gekenmerk deur 'n soort gedrags impulsiwiteit wat voortspruit uit 'n onvermoë om negatiewe opwekkingstoestande wat gewoonlik met riskante besluitneming verband hou, te ervaar (Bechara et al. 1996; Bechara en Damasio 2002). Interessant genoeg is deaktivering van vmPFC waargeneem in verslaafdes wat blootgestel is aan kokaïenverwante aanwysers met positronemissie-tomografie (PET) vir glukosemetabolisme (Bonson et al. 2002). Hierdie data dui daarop dat verslaafdes ly aan 'n gebrekkige skakelaar in vmPFC, wat hulle meer vatbaar maak om terugval in die teenwoordigheid van kokaïenverwante aanwysers. So, ons stel voor dat verslawing, soos angsversteurings, kan lei tot deel van uitsterffaling.

Komorbiditeit van angs en verslawing

'N Interaksie tussen stroombane vir vrees en verslawing is in ooreenstemming met gedragsbevindinge. Lewenslange kokaïengebruik is geassosieer met verhoogde gevoelens van angs, 'n drie- tot viervoudige toename in die voorkoms van paniekaanvalle, en comorbiditeit met PTSD (Cox et al. 1990; Wasserman et al. 1997; O'Brien et al. 2005). As vakke eers gesif word vir die teenwoordigheid van 'n angsversteuring, word die voorkoms van kokaïengebruik verhoog, selfs nadat dit vir sosiodemografiese eienskappe en ander psigotiese afwykings aangepas is (Goodwin et al. 2002; Sareen et al. 2006).

'N Fundamentele patologie in prefrontale korteks kan denkbaar 'n individu vir beide angsversteurings en verslawing voorspel. Aangesien vmPFC-letsels lei tot gedragsimulasie in beide mense en knaagdiere (Bechara et al. 1994; Davidson et al. 2000; Beste et al. 2002; Chudasama et al. 2003), verminderde vmPFC funksie kan lei tot 'n hoë-risiko fenotipe. Ter ondersteuning hiervan is getoon dat PTSD-pasiënte (Chemtob et al. 1994; Aidman en Kollaras-Mitsinikos 2006; Dileo et al. 2008) en dwelmverslaafdes (Bechara en Vander 2005; Verdejo-Garcia et al. 2007) word gekenmerk deur 'n impulsiewe fenotipe. Langsame studies met gedragsondersoeke voor trauma blootstelling is egter nodig om vas te stel of hierdie impulsiewe fenotipe voor die ontwikkeling van PTSV duidelik is.

Abnormaliteite in prefrontale funksie kan voortspruit uit stresvolle lewenservarings, insluitende trauma, en sodoende individue wat PTSD en verslawing ontwikkelAnderson et al. 2000; Weber en Reynolds 2004; Hyman et al. 2007). Daar is epidemiologiese bewyse wat dui op 'n groter voorkoms van vroeë kinderjare trauma by PTSD pasiënte (Caffo en Belaise 2003). In knaagdiere kan beide vroeë lewensstres en volwassenheidsstres lei tot tekorte in vreesuitwissing (Garcia et al. 2008; Matsumoto et al. 2008), moontlik as gevolg van dendritiese terugtrekking in IL-mPFC (Izquierdo et al. 2006). Soortgelyk, stres neerslag terugval in diere modelle van dwelmmisbruik en in die mens (Shaham et al. 2000; Sinha et al. 2006).

Die effekte van stresblootstelling op prefrontale funksie kan wissel met genetiese faktore om 'n vatbare fenotipe te produseer. Byvoorbeeld, die teenwoordigheid van die dopamien D2-reseptor A1-allel is geassosieer met verhoogde vatbaarheid vir PTSD (Komings et al. 1996) sowel as kokaïenmishandeling (Noble et al. 1993; Komings et al. 1994). Die teenwoordigheid van hierdie allel lei tot verminderde breinvlakke van D2 reseptore (Noble 2000), wat herinner aan die tekorte in striatale dopamien D2-receptor binding wat in menslike verslaafdes waargeneem word (Volkow et al. 2002). Groter reduksies in striatale D2-reseptore is verder gekorreleer met groter tekorte in die res van prefrontale metabolisme by verslaafdes (Volkow et al. 1993). Alhoewel dit bepaal moet word of hierdie D2-tekorte die oorsaak of gevolg van verslawing is, is die bevindings in ooreenstemming met 'n moontlike genetiese determinant vir die ontwikkeling van verslawing (Noble et al. 1997).

Behandeling van verslaafdes soos slagoffers van trauma

Agente wat uitwissingssignaal in vmPFC verbeter, kan effektiewe behandelings wees vir afwykings wat voortspruit uit uitsterffaling. Tot op datum is die grootste kliniese sukses behaal met d-sikloserien (DCS), 'n gedeeltelike agonis van die NMDA-reseptor, toegedien in samewerking met blootstellingsterapie vir die behandeling van angsversteurings. DCS is getoon om uitwissing van akrofoobie te vergemaklik (Ressler et al. 2004; Davis et al. 2006), sosiale angsversteuring (Hofmann et al. 2006), en obsessiewe kompulsiewe versteuring (Kushner et al. 2007; Wilhelm et al. 2008). Net onlangs is DCS ondersoek as 'n moontlike behandeling vir verslawing (Brady et al. 2008), maar studies in knaagdiere ondersteun sy vermoë om uitsterwing van kokaïen te vergemaklik in 'n gekondisioneerde plek voorkeurmodel van dwelmbeloning (Botreau et al. 2006; Paolone et al. 2008). Terwyl DCS vermoedelik optree in die amygdala (Ledgerwood et al. 2003), kan dit ook optree in die vmPFC, waar NMDA-afhanklike konsolidasie van uitsterwing plaasvind (Burgos-Robles et al. 2007; Sotres-Bayon et al. 2008).

Dieselfde geld ook vir die behandeling van trauma-slagoffers soos dwelmverslaafdes. Onlangse data stel voor dat N-asetiel-cysteïen, 'n oorsteek-siektien-prodrug, kan effektief wees in die behandeling van kokaïenafhanklikheid (LaRowe et al. 2007). Hierdie dwelm word gedink om op te tree deur glutamaatvlakke in die toevallers van verslaafdes te herstel, gebaseer op data van knaagdierstudies (Baker et al. 2003). Selfbeheersing van kokaïen verminder ekstrasellulêre glutamaat in accumbens deur 'n volgehoue ​​vermindering in sistien-glutamaatuitruiling te lewer, en N-acetylcysteine ​​herstel wisselaar aktiwiteit (Baker et al. 2003; Madayag et al. 2007). Die herstel van ekstrasellulêre glutamaat deur N-asetielcysteïen inhibeer terugval in diermodelle deur stimulering van vrystelling-regulerende groep II-metabotropiese glutamaatreseptore (mGluR2 / 3) (Moran et al. 2005). Dit is belangrik dat mGluR2 / 3 agoniste beide angs en die herinstelling van dwelmsoektogte in knaagdiere verminder (Schoepp et al. 2003; Baptista et al. 2004; Peters en Kalivas 2006), die ondersteuning van 'n glutamatergiese skakel tussen vrees en terugval kringloop. Verder N-asetiel-cysteïne is in staat om krake wat veroorsaak word deur kokaïenverwante leidrade by mense te verminder (LaRowe et al. 2007), sowel as cue-geïnduceerde aktiwiteit in cingulate korteks (LaRowe et al. 2005). So 'n "glutamaatherstel" -benadering kan die verlies van glutamaat as gevolg van 'n onderaktiewe IL-mPFC denkbaar verbeter en sodoende optree om beide angs en dwelms te onderdruk.

Toets die model

Verslawing is erken as 'n wanorde van leer en geheue (Kelley 2004; Hyman 2005). Maar min studies het die neurale stroombaan regstreeks vergelyk met 'n aanpasbare aversiewe geheue, soos wat verkry is deur Pavlovian-vreesaanleg, met 'n wanaanpassende aptytgeheue, soos wat in selfadministrasiemodelle van dwelmmisbruik verkry is. Toekomstige studies moet ontwerp word om die geldigheid van die stroombaanmodel wat ons voorgestel het te toets (Fig 3) sowel as om bykomende komponente van die kring te bepaal, is dit punte van konvergensie of divergensie vir vrees en verslawing.

Een benadering wat nuttig sou wees, is om beide gekondisioneerde vrees en gekondisioneerde dwelm-soekende gedrag in dieselfde rot te toets. Burke et al. (2006) 'n soortgelyke benadering gebruik om die effek van chroniese kokaïen blootstelling te evalueer op die daaropvolgende uitwissing van gekondisioneerde vrees en gevind dat kokaïen-blootgestelde rotte stadiger verslap as soutkontroles. Die ondersoekbeamptes het bevind dat kokaïen-geïnduseerde neuroadaptations in prefrontale korteks of sy efferente teikens die prefrontale-gebaseerde inhibisie van gedrag benadeel. Dit is 'n interessante hipotese wat nog ondersoek moet word. Byvoorbeeld, kokaïen verhoog die uitdrukking van activator van G-proteïen sein 3 (AGS3) proteïen in prefrontale korteks, en omkering van hierdie kokaïen-geïnduceerde neuroadaptation verminder kokaïen wat in daaropvolgende terugval toetse (Bowers et al. 2004). Dit sou interessant wees as omkering van hierdie kokaïen-geïnduceerde toename in prefrontale AGS3 uitdrukking voldoende was om die tekorte in vreesuitwissing waargeneem in die Burke et al. (2006) studie. Sodanige binne-vak toets van beide vrees en dwelmsoektog moet gekoppel wees aan letseltegnieke, c-fos ekspressiestudies en enkel-eenheid opnames om die oorvleueling van uitwissingskringe verder te evalueer.

Onlangs het die cannabinoïde stelsel aandag ontvang vir sy rol in vreesuitwissing (Marsicano et al. 2002; Lin et al. 2008). Agoniste vir die CB1-kannabinoïed-reseptor, wanneer mikroinfuseer in prefrontale korteks, bevorder vreesuitwissing, terwyl CB1-antagoniste plaaslik toegepas word binne die prefrontale korteks, uitwissing van vreesLin et al. 2008). Hierdie effekte is parallel aan dié van sistemiese toediening van CB1-middels op vreesuitwissing (Marsicano et al. 2002; Chhatwal et al. 2005; Pamplona et al. 2006). Alhoewel die effekte van CB1-middels op die uitsterwing van dwelmsoektog nie eksplisiet bestudeer is nie, het hul gevolge vir die herinstelling van dwelmsoektog die voormelde bevindings teen vreesuitwissing weerspreek. Dit is, CB1-agoniste wat sistemies toegedien word, lei tot herinstelling van kokaïen en heroïen-soek, terwyl CB1-antagoniste blok herstel van dwelmversoek (De Vries et al. 2001, 2003). Vir heroïen soek, hierdie effekte is gelokaliseer na die kern en IL-mPFC (Alvarez-Jaimes et al. 2008). Daarom is hierdie effekte van CB1-middels op dwelmsoektogte in duidelike teenkanting teen hul uitwerking op vreesuitwissing. Toekomstige studies is nodig om die onderliggende meganisme agter hierdie teenstrydigheid in die model te bepaal.

Alhoewel ons voorgestel het dat uitsterwing, ten minste gedeeltelik, voortspruit uit verhoogde aktiwiteit binne die inhibitoriese kring, kan uitsterwing ook voorkom deur verminderde aktiwiteit binne die opwekkingskring. Daar is bewyse dat GABAergic inhibitiewe stroombane binne PL-mPFC aktief is op die eerste kokaïenuitwissing sessie (Miller en Marshall 2004). Hierdie deaktivering in PL-mPFC kan nodig wees om aktivering in IL-mPFC toe te laat om uitwissing te vergemaklik. Die PL-mPFC en IL-mPFC van knaagdiere, en die ooreenstemmende homoloë in ape en mense, is anatomies onderling verbindende streke (Ongür en Price 2000; Chiba et al. 2001; Jones et al. 2005). Toekomstige studies is nodig om te bepaal of wederkerende inhibisie tussen die opwekkerende en inhibitiewe uitsetstasies van mPFC plaasvind, of of PL-mPFC en IL-mPFC kompeteer vir beheer van gedrag. Farmakoterapeutika wat die aktiwiteitsbalans verskuif na die aktivering van die vmPFC, gekombineer met deaktivering van die dACC, sal ideale kandidate wees vir die behandeling van beide angs en verslawing. Miskien kan die twee voëls van angs en verslawing met een prefrontale klip vermoor word.

Erkennings

Navorsing wat in hierdie oorsig beskryf is, is ondersteun deur NIH toekennings MH05383 na JP, DA012513 en DA005369 na PWK, en MH058883 en MH081975 na GJQ

voetnote

Verwysings

  1. Aidman, EV,
  2. Kollaras-Mitsinikos, L.

  (2006) Persoonlikheidshandelinge in die voorspelling van posttraumatiese stresreaksies. Psychol. Rep. 99: 569-580.

  1. Alvarez-Jaimes, L.,
  2. Polis, I.,
  3. Parsons, LH

  (2008) Vermindering van cue-geïnduceerde heroïne-soek gedrag deur cannabinoïde CB1 antagonist infusies in die kern accumbens kern en prefrontale korteks, maar nie basolaterale amygdala. Neuropsigofarmakologie 33: 2483-2493.

  1. Anderson, SW,
  2. Damasio, H.,
  3. Tranel, D.,
  4. Damasio, AR

  (2000) Langtermynvolgorde van prefrontale korteksbeskadiging wat in die vroeë kinderjare verkry is. Dev. Neuropsychol. 18: 281-296.

  1. Anglada-Figueroa, D.,
  2. Quirk, GJ

  (2005) Lesies van die basale amygdala blok uitdrukking van gekondisioneerde vrees maar nie uitsterwing nie. J. Neurosci. 25: 9680-9685.

  1. Baeg, EH,
  2. Kim, YB,
  3. Jang, J.,
  4. Kim, HT,
  5. Mook-Jung, I.,
  6. Jung, MW

  (2001) Snel spiking en gereelde neuriese korrelate van vreesbehandeling in die mediale prefrontale korteks van die rot. Cereb. korteks 11: 441-451.

  1. Baker, DA,
  2. McFarland, K.,
  3. Lake, RW,
  4. Shen, H.,
  5. Tang, XC,
  6. Toda, S.,
  7. Kalivas, PW

  (2003) Neuro-aanpassings in sistien-glutamaat-uitruil ondergaan kokaïen-terugval. Nat. Neurosci. 6: 743-749.

  1. Baptista, MA,
  2. Martin-Fardon, R.,
  3. Weiss, F.

  (2004) Voorkeur-effekte van die metabotropiese glutamaat 2 / 3 reseptoragonist LY379268 op gekondisioneerde herinstelling versus primêre versterking: Vergelyking tussen kokaïen en 'n sterk konvensionele versterker. J. Neurosci. 24: 4723-4727.

  1. Bechara, A.

  (2005) Besluitneming, impulsbeheer en verlies van wilskrag om dwelms te weerstaan: 'n Neurokognitiewe perspektief. Nat. Neurosci. 8: 1458-1463.

  1. Bechara, A.,
  2. Damasio, H.

  (2002) Besluitneming en verslawing (deel I): Verswakte aktivering van somatiese toestande in substansafhanklike individue wanneer besluite geneem word met negatiewe toekomstige gevolge. Neuropsychologia 40: 1675-1689.

  1. Bechara, A.,
  2. Vander, LM

  (2005) Besluitneming en impulsbeheer na frontale lobbeserings. Kur. Opin. Neurol. 18: 734-739.

  1. Bechara, A.,
  2. Damasio, AR,
  3. Damasio, H.,
  4. Anderson, SW

  (1994) Onverskilligheid vir toekomstige gevolge as gevolg van skade aan menslike prefrontale korteks. Kognisie 50: 7-15.

  1. Bechara, A.,
  2. Tranel, D.,
  3. Damasio, H.,
  4. Damasio, AR

  (1996) Versuim om outonoom te reageer op verwagte toekomstige uitkomste na aanleiding van skade aan prefrontale korteks. Cereb. korteks 6: 215-225.

  1. Berretta, S.,
  2. Pantazopoulos, H.,
  3. Caldera, M.,
  4. Pantazopoulos, P.,
  5. Pare, D.

  (2005) Infralimbiese korteksaktivering verhoog c-fos-uitdrukking in geïnkalkeerde neurone van die amygdala. Neurowetenskap 132: 943-953.

  1. Beste, M.,
  2. Williams, JM,
  3. Coccaro, EF

  (2002) Bewys vir 'n disfunksionele prefrontale kring in pasiënte met 'n impulsiewe aggressiewe versteuring. Proc. Natl. ACAD. Sci. 99: 8448-8453.

  1. Bissiere, S.,
  2. Plachta, N.,
  3. Hoyer, D.,
  4. McAllister, KH,
  5. Olpe, HR,
  6. Genade, AA,
  7. Kryan, JF

  (2008) Die rostrale anterior cingulêre korteks moduleer die doeltreffendheid van amygdala-afhanklike vreesleer. Biol. Psigiatrie 63: 821-831.

  1. Blair, HT,
  2. Schafe, GE,
  3. Bauer, EP,
  4. Rodrigues, SM,
  5. LeDoux, JE

  (2001) Sinaptiese plastisiteit in die laterale amygdala: 'n Sellulêre hipotese van vreesbehandeling. Leer. Mem. 8: 229-242.

  1. Blum, S.,
  2. Hebert, AE,
  3. Dash, PK

  (2006) 'n Rol vir die prefrontale korteks ter herinnering van onlangse en afgeleë herinneringe. Neuroreport 17: 341-344.

  1. Bonson, KR,
  2. Grant, SJ,
  3. Contoreggi, CS,
  4. Skakels, JM,
  5. Metcalfe, J.,
  6. Weyl, HL,
  7. Kurian, V.,
  8. Ernst, M.,
  9. Londen, ED

  (2002) Neurale stelsels en cue-induced cocaine craving. Neuropsigofarmakologie 26: 376-386.

  1. Botreau, F.,
  2. Paolone, G.,
  3. Stewart, J.

  (2006) d-Cycloserine vergemaklik uitwissing van 'n kokaïen-geïnduseerde gekondisioneerde plekvoorkeur. Behav. Brein Res. 172: 173-178.

  1. Bowers, MS,
  2. McFarland, K.,
  3. Lake, RW,
  4. Peterson, YK,
  5. Lapish, CC,
  6. Gregory, ML,
  7. Lanier, SM,
  8. Kalivas, PW

  (2004) Aktiverer van G-proteïen sein 3: 'n poortwagter van kokaïen sensibilisering en dwelm soek. Neuron 42: 269-281.

  1. Brady, KT,
  2. McRae, AL,
  3. Saladin, ME,
  4. Moran, MM,
  5. Prijs, KL

  (2008) (San Juan, Puerto Rico), The 70th jaarlikse vergadering van die kollege oor probleme van dwelmafhanklikheid, d-sikloserien en kokaïenuitstoting.

  1. Bremner, JD,
  2. Staib, LH,
  3. Kaloupek, D.,
  4. Southwick, SM,
  5. Soufer, R.,
  6. Charney, DS

  (1999) Neurale korrelate van blootstelling aan traumatiese foto's en klank in Vietnam-vegveterane met en sonder posttraumatiese stresstoornis: 'n Positronemissie-tomografie-studie. Biol. Psigiatrie 45: 806-816.

  1. Brinley-Reed, M.,
  2. Mascagni, F.,
  3. McDonald, AJ

  (1995) Sinaptologie van prefrontale kortikale projeksies tot die basolaterale amygdala: 'n Elektronmikroskopiese studie in die rat. Neurosci. Lett. 202: 45-48.

  1. Brog, JS,
  2. Salyapongse, A.,
  3. Deutch, AY,
  4. Zahm, DS

  (1993) Die patrone van afferente innervering van die kern en dop in die "accumbens" deel van die rat ventrale striatum: Immunohistochemiese opsporing van retrogradelie-vervoerde fluoro-goud. J. Comp. Neurol. 338: 255-278.

  1. Burgos-Robles, A.,
  2. Vidal-Gonzalez, I.,
  3. Santini, E.,
  4. Quirk, GJ

  (2007) Konsolidasie van vreesuitwissing vereis NMDA-reseptor afhanklike uitbarsting in die ventromediale prefrontale korteks. Neuron 53: 871-880.

  1. Burgos-Robles, A.,
  2. Vidal-Gonzalez, I.,
  3. Quirk, GJ

  (2009) Volgehoue ​​gekondisioneerde response in prelimbiese prefrontale neurone word gekorreleer met vreesuitdrukking en uitsterffaling. J. Neurosci. (in pers) ..

  1. Burke, KA,
  2. Franz, TM,
  3. Gugsa, N.,
  4. Schoenbaum, G.

  (2006) Vooraf blootstelling aan kokaïen ontwrig uitwissing van vrees kondisionering. Leer. Mem. 13: 416-421.

  1. Caffo, E.,
  2. Belaise, C.

  (2003) Sielkundige aspekte van traumatiese besering by kinders en adolessente. Kinder Adolesc. Psychiatr. Clin. N. Am. 12: 493-535.

  1. Cammarota, M.,
  2. Bevilaqua, LR,
  3. Barros, DM,
  4. Vianna, MR,
  5. Izquierdo, LA,
  6. Medina, JH,
  7. Izquierdo, I.

  (2005) Herwinning en die uitwissing van geheue. Sel. Mol. Neurobiol. 25: 465-474.

  1. Capriles, N.,
  2. Rodaros, D.,
  3. Sorge, RE,
  4. Stewart, J.

  (2003) 'n Rol vir die prefrontale korteks in stres- en kokaïen-geïnduceerde herinstelling van kokaïen wat in rotte soek. Psigofarmakologie 168: 66-74.

  1. Chemtob, CM,
  2. Hamada, RS,
  3. Roitblat, HL,
  4. Muraoka, MY

  (1994) Woede, impulsiwiteit en woedebeheer in strydverwante posttraumatiese stresversteuring. J. Consult. Clin. Psychol. 62: 827-832.

  1. Chhatwal, JP,
  2. Davis, M.,
  3. Maguschak, KA,
  4. Ressler, KJ

  (2005) Versterking van cannabinoïede neurotransmissie vergroot die uitwissing van gekondisioneerde vrees. Neuropsigofarmakologie 30: 516-524.

  1. Chiba, T.,
  2. Kayahara, T.,
  3. Nakano, K.

  (2001) Efferent projeksies van infralimbiese en prelimbiese areas van die mediale prefrontale korteks in die Japannese aap, Macaca fuscata. Brein Res. 888: 83-101.

  1. Childress, AR,
  2. Mozley, PD,
  3. McElgin, W.,
  4. Fitzgerald, J.,
  5. Reivich, M.,
  6. O'Brien, CP

  (1999) Limbiese aktivering tydens cue-geïnduceerde kokaïen drang. Am. J. Psigiatrie 156: 11-18.

  1. Chudasama, Y.,
  2. Passetti, F.,
  3. Rhodes, SE,
  4. Lopian, D.,
  5. Desai, A.,
  6. Robbins, TW

  (2003) Dissociable aspekte van prestasie op die 5-keuse seriële reaksietydtaak na aanleiding van letsels van die dorsale anterior cingulaat, infralimbiese en orbitofrontale korteks in die rot: Differensiële effekte op selektiwiteit, impulsiwiteit en kompulsiwiteit. Behav. Brein Res. 146: 105-119.

  1. Ciccocioppo, R.,
  2. Sanna, PP,
  3. Weiss, F.

  (2001) Kokaïen-voorspellende stimulus veroorsaak dwelm-soekende gedrag en neurale aktivering in limbiese breinstreke na verskeie maande van onthouding: Terugkeer deur D1 antagoniste. Proc. Natl. ACAD. Sci. 98: 1976-1981.

  1. Coffey, SF,
  2. Saladin, ME,
  3. Drobes, DJ,
  4. Brady, KT,
  5. Dansky, BS,
  6. Kilpatrick, DG

  (2002) Trauma- en substans-reaktiwiteit in individue met gesamentlike posttraumatiese stresversteuring en kokaïen of alkoholafhanklikheid. Dwelm Alkohol Afhanklik. 65: 115-127.

  1. Kom, DE,
  2. Muhleman, D.,
  3. Ahn, C.,
  4. Gysin, R.,
  5. Flanagan, SD

  (1994) Die dopamien D2-reseptore-gen: 'n genetiese risikofaktor in middelmisbruik. Dwelm Alkohol Afhanklik. 34: 175-180.

  1. Kom, DE,
  2. Muhleman, D.,
  3. Gysin, R.

  (1996) Dopamien D2 reseptor (DRD2) geen en vatbaarheid vir posttraumatiese stresversteuring: 'n Studie en replisering. Biol. Psigiatrie 40: 368-372.

  1. Corcoran, KA,
  2. Quirk, GJ

  (2007) Aktiwiteit in prelimbiese korteks is nodig vir die uitdrukking van geleer, maar nie aangebore, vrese nie. J. Neurosci. 27: 840-844.

  1. Cornish, JL,
  2. Kalivas, PW

  (2000) Glutamaat-oordrag in die nukleusbalk vergemaklik terugval in kokaïenverslawing. J. Neurosci. 20: RC89.

  1. Cox, BJ,
  2. Norton, GR,
  3. Swinson, RP,
  4. Endler, NS

  (1990) Middelmisbruik en paniekverwante angs: 'n Kritiese hersiening. Behav. Res. En daar. 28: 385-393.

  1. Davidson, RJ,
  2. Putnam, KM,
  3. Larson, CL

  (2000) Disfunksie in die neurale kring van emosieregulering - 'n moontlike voorspel vir geweld. Wetenskap 289: 591-594.

  1. Davis, M.,
  2. Ressler, K.,
  3. Rothbaum, BO,
  4. Richardson, R.

  (2006) Effekte van d-sikloserien op uitsterwing: Vertaling van prekliniese na kliniese werk. Biol. Psigiatrie 60: 369-375.

  1. Delgado, MR,
  2. Olsson, A.,
  3. Phelps, EA

  (2006) Uitbreiding van diermodelle van vreesbehandeling vir mense. Biol. Psychol. 73: 39-48.

  1. De Wit, H.,
  2. Stewart, J.

  (1981) Herstelling van kokaïen versterkte reaksie in die rot. Psigofarmakologie 75: 134-143.

  1. De Vries, TJ,
  2. Shaham, Y.,
  3. Homberg, JR,
  4. Crombag, H.,
  5. Schuurman, K.,
  6. Dieben, J.,
  7. Vanderschuren, LJ,
  8. Schoffelmeer, AN

  (2001) 'N kannabinoïde meganisme in terugval na kokaïen soek. Nat. Med. 7: 1151-1154.

  1. De Vries, TJ,
  2. Homberg, JR,
  3. Binnekade, R.,
  4. Raasø, H.,
  5. Schoffelmeer, AN

  (2003) Cannabinoïde modulasie van die versterkende en motiverende eienskappe van heroïen en heroïenverwante leidrade by rotte. Psigofarmakologie 168: 164-169.

  1. Di Ciano, P.,
  2. Everitt, BJ

  (2004) Direkte interaksies tussen die basolaterale amygdala en die kern-basiese kern lê onder die kokaïen-soekgedrag deur rotte. J. Neurosci. 24: 7167-7173.

  1. Di Ciano, P.,
  2. Benham-Hermetz, J.,
  3. Fogg, AP,
  4. Osborne, GE

  (2007) Rol van die prelimbiese korteks in die verkryging, herverkryging of volharding om te reageer op 'n dwelm-gekondisioneerde versterker. Neurowetenskap 150: 291-298.

  1. Dileo, JF,
  2. Brewer, WJ,
  3. Hopwood, M.,
  4. Anderson, V.,
  5. Creamer, M.

  (2008) Olfaktoriese identifikasie disfunksie, aggressie en impulsiwiteit in oorlogsveterane met post-traumatiese stresversteuring. Psychol. Med. 38: 523-531.

  1. Di Pietro, NC,
  2. Swart, YD,
  3. Kantak, KM

  (2006) Kontekstafhanklike prefrontale korteksregulering van kokaïen selfadministrasie en herinstellingsgedrag by rotte. EUR. J. Neurosci. 24: 3285-3298.

  1. Epstein, DH,
  2. Preston, KL,
  3. Stewart, J.,
  4. Shaham, Y.

  (2006) Volgens 'n model van dwelm terugval: 'n Evaluering van die geldigheid van die herinstellingsprosedure. Psigofarmakologie 189: 1-16.

  1. Erb, S.,
  2. Salmaso, N.,
  3. Rodaros, D.,
  4. Stewart, J.

  (2001) 'n rol vir die CRF-bevattende weg vanaf die sentrale kern van die amygdala tot die bedkern van die stria terminus in die stres-geïnduseerde herinstelling van kokaïen wat op rotte soek. Psigofarmakologie 158: 360-365.

  1. Fuchs, RA,
  2. Evans, KA,
  3. Ledford, CC,
  4. Parker, LP,
  5. Saak, JM,
  6. Mehta, RH,
  7. Sien, RE

  (2005) Die rol van die dorsomediale prefrontale korteks, basolaterale amygdala en dorsale hippokampus in kontekstuele herinstelling van kokaïen wat op rotte soek. Neuropsigofarmakologie 30: 296-309.

  1. Fuchs, RA,
  2. Eaddy, JL,
  3. So, Zi,
  4. Bell, GH

  (2007) Interaksies van die basolaterale amygdala met die dorsale hippokampus en dorsomediale prefrontale korteks reguleer geneesmiddelkonteks-geïnduceerde herinstelling van kokaïen-soek na rotte. EUR. J. Neurosci. 26: 487-498.

  1. Fuster, JM

  (2002) Frontale lob en kognitiewe ontwikkeling. J. Neurocytol. 31: 373-385.

  1. Gabbott, PL,
  2. Warner, TA,
  3. Jays, PR,
  4. Salway, P.,
  5. Busby, SJ

  (2005) Prefrontale korteks in die rot: Projeksies aan subkortikale outonome, motoriese en limbiese sentra. J. Comp. Neurol. 492: 145-177.

  1. Garavan, H.,
  2. Hester, R.

  (2007) Die rol van kognitiewe beheer in die afhanklikheid van kokaïen. Neuropsychol. Op 17: 337-345.

  1. Garavan, H.,
  2. Pankiewicz, J.,
  3. Bloom, A.,
  4. Cho, JK,
  5. Sperry, L.,
  6. Ross, TJ,
  7. Salmeron, BJ,
  8. Risinger, R.,
  9. Kelley, D.,
  10. Stein, EA

  (2000) Cue-geïnduseerde kokaïen-drang: Neuroanatomiese spesifisiteit vir dwelmgebruikers en dwelmstimuli. Am. J. Psigiatrie 157: 1789-1798.

  1. Garcia, R.,
  2. Spennato, G.,
  3. Nilsson-Todd, L.,
  4. Moreau, JL,
  5. Deschaux, O.

  (2008) Hippokampale lae frekwensie stimulasie en chroniese ligte stres versteur ook die uitwissing van vreesuitwissing in rotte. Neurobiol. Leer. Mem. 89: 560-566.

  1. Gilmartin, MR,
  2. McEchron, MD

  (2005) Enkele neurone in die mediale prefrontale korteks van die rot vertoon toniese en fasiese kodering tydens spore vrees kondisionering. Behav. Neurosci. 119: 1496-1510.

  1. Goldstein, RZ,
  2. Volkow, ND

  (2002) Dwelmverslawing en sy onderliggende neurobiologiese basis: Neuroimaging bewyse vir die betrokkenheid van die frontale korteks. Am. J. Psigiatrie 159: 1642-1652.

  1. Gonzalez-Lima, F.,
  2. Bruchey, AK

  (2004) Uitwissing geheue verbetering deur die metaboliese versterker metielblou. Leer. Mem. 11: 633-640.

  1. Goodwin, RD,
  2. Stayner, DA,
  3. Chinman, MJ,
  4. Wu, P.,
  5. Tebes, JK,
  6. Davidson, L.

  (2002) Die verhouding tussen angs en substansgebruiksversteurings onder individue met ernstige affektiewe versteurings. Begrip. Psigiatrie 43: 245-252.

  1. Grant, S.,
  2. Londen, ED,
  3. Newlin, DB,
  4. Villemagne, VL,
  5. Liu, X.,
  6. Contoreggi, C.,
  7. Phillips, RL,
  8. Kimes, AS,
  9. Margolin, A.

  (1996) Aktivering van geheue stroombane tydens cue-elected cocaine craving. Proc. Natl. ACAD. Sci. 93: 12040-12045.

  1. Haralambous, T.,
  2. Westbrook, RF

  (1999) 'N infusie van bupivacaine in die kern accumbens ontwrig die verkryging, maar nie die uitdrukking van kontekstuele vrees kondisionering. Behav. Neurosci. 113: 925-940.

  1. Heimer, L.,
  2. Zahm, DS,
  3. Churchill, L.,
  4. Kalivas, PW,
  5. Wohltmann, C.

  (1991) Spesifisiteit in die projeksiepatrone van akkumulale kern en dop in die rat. Neurowetenskap 41: 89-125.

  1. Herry, C.,
  2. Garcia, R.

  (2002) Prefrontale korteks langtermyn potensiering, maar nie langtermyn depressie nie, word geassosieer met die handhawing van uitsterwing van geleerde vrees in muise. J. Neurosci. 22: 577-583.

  1. Herry, C.,
  2. Ciocchi, S.,
  3. Senn, V.,
  4. Demmou, L.,
  5. Muller, C.,
  6. Luthi, A.

  (2008) Skakel op en af ​​vrees deur afsonderlike neuronale stroombane. Aard 454: 600-606.

  1. Hikind, N.,
  2. Maroun, M.

  (2008) Mikroinfusie van die D1-reseptor antagonis, SCH23390 in die IL, maar nie die BLA impare die konsolidasie van uitsterwing van gehoorvrees-kondisionering. Neurobiol. Leer. Mem. 90: 217-222.

  1. Hofmann, SG,
  2. Meuret, AE,
  3. Smits, JA,
  4. Simon, NM,
  5. Pollack, MH,
  6. Eisenmenger, K.,
  7. Shiekh, M.,
  8. Otto, MW

  (2006) Versterking van blootstellingsterapie met D-sikloserien vir sosiale angsversteuring. Boog. Gen. Psychiatrie 63: 298-304.

  1. Hooks, MS,
  2. Kalivas, PW

  (1995) Die rol van mesoaccumbens-pallidale stroombane in nuwigheidsgeïnduceerde gedragsaktivering. Neurowetenskap 64: 587-597.

  1. Hopkins, DA,
  2. Holstege, G.

  (1978) Amygdaloid projeksies na die mesencephalon, pons en medulla oblongata in die kat. Exp. Brein Res. 32: 529-547.

  1. Hugues, S.,
  2. Deschaux, O.,
  3. Garcia, R.

  (2004) Postextinction infusie van 'n mitogeen-geaktiveerde proteïenkinaseremmer in die mediale prefrontale korteks verminder die herinnering van die uitwissing van gekondisioneerde vrees. Leer. Mem. 11: 540-543.

  1. Hyman, SE

  (2005) Verslawing: 'n Siekte van leer en geheue. Am. J. Psigiatrie 162: 1414-1422.

  1. Hyman, SM,
  2. Paliwal, P.,
  3. Sinha, R.

  (2007) Mishandeling van kinders, ervaar stres, en stresverwante hantering in onlangse abstinente kokaïen afhanklike volwassenes. Psychol. Verslaafde. Behav. 21: 233-238.

  1. Izquierdo, A.,
  2. Wellman, CL,
  3. Holmes, A.

  (2006) Kort onbeheerbare spanning veroorsaak dendritiese terugtrekking in infralimbiese korteks en weerstand teen uitwissing van vrees in muise. J. Neurosci. 26: 5733-5738.

  1. Jones, BF,
  2. Groenewegen, HJ,
  3. Witter, LP

  (2005) Intrinsieke verbindings van die cingulêre korteks in die rot stel voor dat daar verskeie funksionele gesegregeerde netwerke bestaan. Neurowetenskap 133: 193-207.

  1. Jongen-Relo, AL,
  2. Kaufmann, S.,
  3. Feldon, J.

  (2003) 'n Differensiële betrokkenheid van die dop en kern subterritories van die nukleus-accumbens van rotte in geheueprosesse. Behav. Neurosci. 117: 150-168.

  1. Jüngling, K.,
  2. Seidenbecher, T.,
  3. Sosulina, L.,
  4. Lesting, J.,
  5. Sangha, S.,
  6. Clark, SD,
  7. Okamura, N.,
  8. Duangdao, DM,
  9. Xu, YL,
  10. Reinscheid, RK,
  11. et al.

  (2008) Neuropeptied S-gemedieerde beheer van vreesuitdrukking en uitsterwing: Rol van geïnkalsaleerde GABAergiese neurone in die amygdala. Neuron 59: 298-310.

  1. Kalisch, R.,
  2. Korenfeld, E.,
  3. Stephan, KE,
  4. Weiskopf, N.,
  5. Seymour, B.,
  6. Dolan, RJ

  (2006) Kontekste-afhanklike menslike uitsterwing geheue word bemiddel deur 'n ventromediale prefrontale en hippocampale netwerk. J. Neurosci. 26: 9503-9511.

  1. Kalivas, PW,
  2. Churchill, L.,
  3. Romanides, A.

  (1999) Betrokkenheid van die pallidale-thalamokortiese kring in adaptiewe gedrag. Ann. NY Acad. Sci. 877: 64-70.

  1. Kalivas, PW,
  2. Jackson, D.,
  3. Romanidies, A.,
  4. Wyndham, L.,
  5. Duffy, P.

  (2001) Betrokkenheid van pallidotalamiese kringe in werkgeheue. Neurowetenskap 104: 129-136.

  1. Kalivas, PW,
  2. Volkow, N.,
  3. Seamans, J.

  (2005) Onbeheerbare motivering in verslawing: 'n Patologie in prefrontale-accumbens glutamaat-oordrag. Neuron 45: 647-650.

  1. Kantak, KM,
  2. Swart, Y.,
  3. Valencia, E.,
  4. Green-Jordan, K.,
  5. Eichenbaum, HB

  (2002) Dissociable effekte van lidocaïne-inaktivering van die rostral- en kaudale basolaterale amygdala op die instandhouding en herinstelling van kokaïen-soekgedrag by rotte. J. Neurosci. 22: 1126-1136.

  1. Kelley, AE

  (2004) Geheue en verslawing: Gedeelde neurale stroombaan en molekulêre meganismes. Neuron 44: 161-179.

  1. Kim, J.,
  2. Lee, S.,
  3. Park, K.,
  4. Hong, I.,
  5. Song, B.,
  6. Seun, G.,
  7. Park, H.,
  8. Kim, WR,
  9. Park, E.,
  10. Choe, HK,
  11. et al.

  (2007) Amygdala depotentiation en vreesuitwissing. Proc. Natl. ACAD. Sci. 104: 20955-20960.

  1. Komiskey, HL,
  2. Miller, DD,
  3. LaPidus, JB,
  4. Patel, PN

  (1977) Die isomere van kokaïen en tropakokaïen: Effek op 3H-katecholamienopname deur rotse-brein-sinaptosome. Life Sci. 21: 1117-1122.

  1. Konorski, J.

  (1967) Integratiewe aktiwiteit van die brein (Universiteit van Chicago Pers, Chicago, IL).

  1. Koya, E.,
  2. Uejima, JL,
  3. Wihbey, KA,
  4. Bossert, JM,
  5. Hoop, BT,
  6. Shaham, Y.

  (2008) Rol van ventrale mediale prefrontale korteks in inkubasie van kokaïen-drang. Neuro Farmacologie 56: 177-185.

  1. Kushner, MG,
  2. Kim, SW,
  3. Donahue, C.,
  4. Thuras, P.,
  5. Adson, D.,
  6. Kotlyar, M.,
  7. McCabe, J.,
  8. Peterson, J.,
  9. Foa, EB

  (2007) d-sikloserien verhoogde blootstellingsterapie vir obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Biol. Psigiatrie 62: 835-838.

  1. LaLumiere, RT,
  2. Kalivas, PW

  (2008) Glutamaat vrylating in die kern kern accumbens is nodig vir heroïen soek. J. Neurosci. 28: 3170-3177.

  1. LaRowe, SD,
  2. Myrick, H.,
  3. Malcolm, R.,
  4. Kalivas, P.

  (2005) Verrigtinge van die 35e jaarlikse vergadering van die Vereniging vir Neurowetenskap (Washington, DC), Cue-reaktiwiteit en neuroimaging in kokaïenafhanklike vakke: 'n dubbelblinde placebo-beheerde loodsstudie wat N-asetielcysteïen behels.

  1. LaRowe, SD,
  2. Myrick, H.,
  3. Hedden, S.,
  4. Mardikian, P.,
  5. Saladin, M.,
  6. McRae, A.,
  7. Brady, K.,
  8. Kalivas, PW,
  9. Malcolm, R.

  (2007) Is kokaïen begeerte verminder deur N-acetylcysteine? Am. J. Psigiatrie 164: 1115-1117.

  1. Laviolette, SR,
  2. Lipski, WJ,
  3. Grace, AA

  (2005) 'n Subpopulasie van neurone in die mediale prefrontale korteks koder emosionele leer met burst- en frekwensiekodes deur 'n dopamien D4-reseptor afhanklike basolaterale amygdala-insette. J. Neurosci. 25: 6066-6075.

  1. Ledgerwood, L.,
  2. Richardson, R.,
  3. Cranney, J.

  (2003) Effekte van d-sikloserien op uitwissing van gekondisioneerde vriespunt. Behav. Neurosci. 117: 341-349.

  1. LeDoux, JE,
  2. Iwata, J.,
  3. Cicchetti, P.,
  4. Reis, DJ

  (1988) Verskillende projeksies van die sentrale amigdaloid-kern verhoed outonome en gedragsverwantskappe van gekondisioneerde vrees. J. Neurosci. 8: 2517-2529.

  1. Leri, F.,
  2. Flores, J.,
  3. Rodaros, D.,
  4. Stewart, J.

  (2002) Blokkeer van stresgeïnduceerde, maar nie kokaïen-geïnduceerde herinstelling deur infusie van noradrenerge antagoniste in die bedkern van die stria terminus of die sentrale kern van die amygdala. J. Neurosci. 22: 5713-5718.

  1. Levita, L.,
  2. Dalley, JW,
  3. Robbins, TW

  (2002) Nucleus accumbens dopamine en geleer vrees herzien: 'n oorsig en 'n paar nuwe bevindinge. Behav. Brein Res. 137: 115-127.

  1. Li, G.,
  2. Nair, SS,
  3. Quirk, GJ

  (2009) 'n Biologies realistiese netwerkmodel van verkryging en uitwissing van gekondisioneerde vreesverenigings in laterale amygdala neurone. J. Neurophysiol. 101: 1629-1646.

  1. Likhtik, E.,
  2. Pelletier, JG,
  3. Paz, R.,
  4. Pare, D.

  (2005) Prefrontale beheer van die amygdala. J. Neurosci. 25: 7429-7437.

  1. Likhtik, E.,
  2. Popa, D.,
  3. Apergis-Schoute, J.,
  4. Fidacaro, GA,
  5. Pare, D.

  (2008) Amygdala intercalated neurone word benodig vir die uitdrukking van vreesuitwissing. Aard 454: 642-645.

  1. Lin, HC,
  2. Mao, SC,
  3. Su, CL,
  4. Gean, PW

  (2008) Die rol van prefrontale korteks CB1 reseptore in die modulasie van vreesgeheue. Cereb. korteks 19: 165-176.

  1. Madayag, A.,
  2. Lobner, D.,
  3. Kau, KS,
  4. Mantsch, JR,
  5. Abdulhameed, O.,
  6. Gehoor, M.,
  7. Grier, MD,
  8. Baker, DA

  (2007) Herhaal N-asetielcysteïenadministrasie verander plastisiteitsafhanklike effekte van kokaïen. J. Neurosci. 27: 13968-13976.

  1. Maren, S.

  (2005) Bou en begrawe vrees herinneringe in die brein. neurowetenskaplike 11: 89-99.

  1. Marsicano, G.,
  2. Wotjak, CT,
  3. Azad, SC,
  4. Bisogno, T.,
  5. Rammes, G.,
  6. Cascio, MG,
  7. Hermann, H.,
  8. Tang, J.,
  9. Hof Mann, C.,
  10. Zieglgänsberger, W.,
  11. et al.

  (2002) Die endogene cannabinoïde stelsel beheer uitwissing van aversive herinneringe. Aard 418: 530-534.

  1. Matsumoto, M.,
  2. Togashi, H.,
  3. Konno, K.,
  4. Koseki, H.,
  5. Hirata, R.,
  6. Izumi, T.,
  7. Yamaguchi, T.,
  8. Yoshioka, M.

  (2008) Vroeë postnatale stres verander die uitwissing van konteks-afhanklike gekondisioneerde vrees by volwasse rotte. Pharmacol. Biochem. Behav. 89: 247-252.

  1. McDonald, AJ,
  2. Mascagni, F.,
  3. Guo, L.

  (1996) Projeksies van die mediale en laterale prefrontale kortikale na die amygdala: A Faseolus vulgaris leucoagglutinien studie in die rat. Neurowetenskap 71: 55-75.

  1. McFarland, K.,
  2. Kalivas, PW

  (2001) Die stroombaan bemiddelende kokaïen-geïnduceerde herstel van dwelm-soek gedrag. J. Neurosci. 21: 8655-8663.

  1. McFarland, K.,
  2. Lapish, CC,
  3. Kalivas, PW

  (2003) Prefrontale glutamaat vrylating in die kern van die nucleus accumbens bemiddel kokaïen-geïnduceerde herstel van dwelms-soek gedrag. J. Neurosci. 23: 3531-3537.

  1. McFarland, K.,
  2. Davidge, SB,
  3. Lapish, CC,
  4. Kalivas, PW

  (2004) Limbiese en motoriese kringe onderliggend aan voetskok-geïnduseerde herinstelling van kokaïen-soekende gedrag. J. Neurosci. 24: 1551-1560.

  1. McLaughlin, J.,
  2. Sien, RE

  (2003) Selektiewe inaktivering van die dorsomediale prefrontale korteks en die basolaterale amygdala verswak die gekondisioneerde herstel van kokaïen-soekende gedrag in rotte. Psigofarmakologie 168: 57-65.

  1. McLaughlin, RJ,
  2. Floresco, SB

  (2007) Die rol van verskillende subregio's van die basolaterale amygdala in cue-induced reinstatement en uitwissing van voedsel-soek gedrag. Neurowetenskap 146: 1484-1494.

  1. Milad, MR,
  2. Quirk, GJ

  (2002) Neurone in mediale prefrontale korteksseingeheue vir vreesuitwissing. Aard 420: 70-74.

  1. Milad, MR,
  2. Vidal-Gonzalez, I.,
  3. Quirk, GJ

  (2004) Elektriese stimulasie van mediale prefrontale korteks verminder gekondisioneerde vrees op 'n tydelike spesifieke wyse. Behav. Neurosci. 118: 389-394.

  1. Milad, MR,
  2. Quinn, BT,
  3. Pitman, RK,
  4. Orr, SP,
  5. Fischl, B.,
  6. Rauch, SL

  (2005) Dikke ventromediale prefrontale korteks by mense is gekorreleer met uitwissingherinnering. Proc. Natl. ACAD. Sci. 102: 10706-10711.

  1. Milad, MR,
  2. Rauch, SL,
  3. Pitman, RK,
  4. Quirk, GJ

  (2006) Vreesuitwissing in rotte: Implikasies vir menslike breinbeelding en angsversteurings. Biol. Psychol. 73: 61-71.

  1. Milad, MR,
  2. Quirk, GJ,
  3. Pitman, RK,
  4. Orr, SP,
  5. Fischl, B.,
  6. Rauch, SL

  (2007a) 'n Rol van die menslike dorsale anterior cingulêre korteks in uitdrukking van geleerde vrees. Biol. Psigiatrie 62: 1191-1194.

  1. Milad, MR,
  2. Wright, CI,
  3. Orr, SP,
  4. Pitman, RK,
  5. Quirk, GJ,
  6. Rauch, SL

  (2007b) Herroeping van vreesuitwissing by mense aktiveer die ventromediale prefrontale korteks en hippocampus in konsert. Biol. Psigiatrie 62: 446-454.

  1. Milad, MR,
  2. Orr, SP,
  3. Lasko, NB,
  4. Chang, Y.,
  5. Rauch, SL,
  6. Pitman, RK

  (2008) Teenwoordigheid en verworwe oorsprong van verminderde herroeping vir vreesuitwissing in PTSD: Resultate van 'n tweelingstudie. J. Psychiatr. Res. 42: 515-520.

  1. Miller, EK

  (2000) Die prefrontale korteks en kognitiewe beheer. Nat. Ds. Neurosci. 1: 59-65.

  1. Miller, CA,
  2. Marshall, JF

  (2004) Veranderde prelimbiese korteks-uitset tydens cue-elicited drug seeking. J. Neurosci. 24: 6889-6897.

  1. Mogenson, GJ,
  2. Nielsen, MA

  (1983) Bewys dat 'n accumbens aan subpallidale GABAergic projeksie bydra tot lokomotoriese aktiwiteit. Brein Res. Bul. 11: 309-314.

  1. Moran, MM,
  2. McFarland, K.,
  3. Melendez, RI,
  4. Kalivas, PW,
  5. Seamans, JK

  (2005) Sistin / glutamaat-uitruil reguleer metabotropiese glutamaatreseptor presynaptiese remming van eksitatoriese oordrag en kwesbaarheid vir kokaïen soek. J. Neurosci. 25: 6389-6393.

  1. Morgan, MA,
  2. LeDoux, JE

  (1995) Differensiële bydrae van dorsale en ventrale mediale prefrontale korteks tot die verkryging en uitsterwing van gekondisioneerde vrees by rotte. Behav. Neurosci. 109: 681-688.

  1. Morgan, MA,
  2. Romanski, LM,
  3. LeDoux, JE

  (1993) Uitwissing van emosionele leer: Bydrae van mediale prefrontale korteks. Neurosci. Lett. 163: 109-113.

  1. Mueller, D.,
  2. Porter, JT,
  3. Quirk, GJ

  (2008) Noradrenergiese sein in infralimbiese korteks verhoog selopwindbaarheid en versterk die geheue vir vreesuitwissing. J. Neurosci. 28: 369-375.

  1. Myers, KM,
  2. Davis, M.

  (2007) Meganismes van vreesuitwissing. Mol. Psigiatrie 12: 120-150.

  1. Noble, EP

  (2000) Verslawing en sy beloning verwerk deur polimorfismes van die D2 dopamien reseptor geen: 'n oorsig. EUR. Psigiatrie 15: 79-89.

  1. Noble, EP,
  2. Blum, K.,
  3. Khalsa, ME,
  4. Ritchie, T.,
  5. Montgomery, A.,
  6. Hout, RC,
  7. Fitch, RJ,
  8. Ozkaragoz, T.,
  9. Sheridan, PJ,
  10. Anglin, MD

  (1993) Alleliese assosiasie van die D2 dopamienreseptore met kokaïenafhanklikheid. Dwelm Alkohol Afhanklik. 33: 271-285.

  1. O'Brien, MS,
  2. Wu, LT,
  3. Anthony, JC

  (2005) Kokaïengebruik en die voorkoms van paniekaanvalle in die gemeenskap: 'n Oordrag van die saak. Subst. Gebruik misbruik 40: 285-297.

  1. Ongür, D.,
  2. Prys, JL

  (2000) Die organisasie van netwerke binne die orbitale en mediale prefrontale korteks van rotte, ape en mense. Cereb. korteks 10: 206-219.

  1. Ovari, J.,
  2. Leri, F.

  (2008) Inaktivering van die ventromediale prefrontale korteks naboots weer opkoms van heroïen-soeke wat veroorsaak word deur heroïenherstelling. Neurosci. Lett. 444: 52-55.

  1. Pamplona, ​​FA,
  2. Prediger, RD,
  3. Pandolfo, P.,
  4. Takahashi, RN

  (2006) Die kannabinoïed reseptor agonis WIN 55,212-2 fasiliteer die uitwissing van kontekstuele vrees geheue en ruimtelike geheue by rotte. Psigofarmakologie 188: 641-649.

  1. Paolone, G.,
  2. Botreau, F.,
  3. Stewart, J.

  (2008) Die fasilitatiewe effekte van d-sikloserien op uitsterwing van 'n kokaïen-geïnduseerde gekondisioneerde plekvoorkeur kan lank en bestand wees teen herinstelling. Psigofarmakologie (Berl) 202: 403-409.

  1. Park, WK,
  2. Bari, AA,
  3. Jey, AR,
  4. Anderson, SM,
  5. Spealman, RD,
  6. Rowlett, JK,
  7. Pierce, RC

  (2002) Kokaïen wat in die mediale prefrontale korteks toegedien word, herstel kokaïen-soekende gedrag deur toename van AMPA-reseptor-gemedieerde glutamaat-oordrag in die nucleus accumbens. J. Neurosci. 22: 2916-2925.

  1. Paxinos, G.,
  2. Watson, C.

  (2005) Die rotbrein in stereotaksiese koördinate (Academic Press, New York), 5th ed.

  1. Peters, J.,
  2. Kalivas, PW

  (2006) Die groep II metabotropiese glutamaatreseptoragonis, LY379268, inhibeer beide kokaïen- en voedsel-soekgedrag by rotte. Psigofarmakologie 186: 143-149.

  1. Peters, J.,
  2. LaLumiere, RT,
  3. Kalivas, PW

  (2008a) Infralimbiese prefrontale korteks is verantwoordelik vir die inhibering van kokaïen wat in uitgestorwe rotte voorkom. J. Neurosci. 28: 6046-6053.

  1. Peters, J.,
  2. Vallone, J.,
  3. Laurendi, K.,
  4. Kalivas, PW

  (2008b) Opponerende rolle vir die ventrale prefrontale korteks en die basolaterale amygdala op die spontane herstel van kokaïen-soek in rotte. Psigofarmakologie 197: 319-326.

  1. Phan, KL,
  2. Britton, JC,
  3. Taylor, SF,
  4. Fig, LM,
  5. Liberzon, I.

  (2006) Kortikolimbiese bloedvloei tydens nontraumatiese emosionele prosessering in posttraumatiese stresversteuring. Boog. Gen. Psychiatrie 63: 184-192.

  1. Phelps, EA,
  2. Delgado, MR,
  3. Naby, KI,
  4. LeDoux, JE

  (2004) Uitwissing leer in die mens: Rol van die amygdala en vmPFC. Neuron 43: 897-905.

  1. Porrino, LJ,
  2. Lyons, D.

  (2000) Orbitale en mediale prefrontale korteks en psigostimulerende misbruik: Studies in diermodelle. Cereb. korteks 10: 326-333.

  1. Porrino, LJ,
  2. Smith, HR,
  3. Nader, MA,
  4. Beveridge, TJ

  (2007) Die effekte van kokaïen: 'n Skuifende teiken oor die verloop van verslawing. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psigiatrie 31: 1593-1600.

  1. Powell, DA,
  2. Skaggs, H.,
  3. Church Well, J.,
  4. McLaughlin, J.

  (2001) Posttraining letsels van die mediale prefrontale korteks benadeel prestasie van Pavlovian oogblink kondisionering maar het geen effek op gepaardgaande hartklop veranderinge in konyne (Oryctolagus cuniculus) Behav. Neurosci. 115: 1029-1038.

  1. Quirk, GJ,
  2. Bier, JS

  (2006) Voorfrontale betrokkenheid by die regulering van emosie: Konvergensie van rot- en mensstudie. Kur. Opin. Neurobiol. 16: 723-727.

  1. Quirk, GJ,
  2. Mueller, D.

  (2008) Neurale meganismes van uitwissing leer en herwinning. Neuropsigofarmakologie 33: 56-72.

  1. Quirk, GJ,
  2. Repa, C.,
  3. LeDoux, JE

  (1995) Vreesaanwending verbeter kortlating-ouditiewe reaksies van laterale amygdala-neurone: Parallelle opnames in die vrygedragte rat. Neuron 15: 1029-1039.

  1. Repa, JC,
  2. Muller, J.,
  3. Apergis, J.,
  4. Desrochers, TM,
  5. Zhou, Y.,
  6. LeDoux, JE

  (2001) Twee verskillende laterale amygdala-selbevolkings dra by tot die inisiëring en berging van geheue. Nat. Neurosci. 4: 724-731.

  1. Rescorla, RA

  (2004) Spontane herstel. Leer. Mem. 11: 501-509.

  1. Ressler, KJ,
  2. Rothbaum, BO,
  3. Tannenbaum, L.,
  4. Anderson, P.,
  5. Graap, K.,
  6. Zimand, E.,
  7. Hodges, L.,
  8. Davis, M.

  (2004) Kognitiewe versterkers as byvoegings tot psigoterapie: Gebruik van d-sikloserien in fobiese individue om uitwissing van vrees te fasiliteer. Boog. Gen. Psychiatrie 61: 1136-1144.

  1. Reynolds, SM,
  2. Berridge, KC

  (2001) Vrees en voeding in die nucleus accumbens dop: Rostrocaudale segregering van GABA-opgewekte verdedigingsgedrag teenoor eetgedrag. J. Neurosci. 21: 3261-3270.

  1. Reynolds, SM,
  2. Berridge, KC

  (2002) Positiewe en negatiewe motivering in nukleusbodemskulp: tweewaardige rostrocaudale gradiënte vir GABA-verwekte eet, smaak "lik" / "afkeurende" reaksies, plaas voorkeur / vermyding en vrees. J. Neurosci. 22: 7308-7320.

  1. Rogers, JL,
  2. Ghee, S.,
  3. Sien, RE

  (2008) Die neurale kringloop onderliggend aan herinstelling van heroïen-soekgedrag in 'n diermodel van terugval. Neurowetenskap 151: 579-588.

  1. Royer, S.,
  2. Pare, D.

  (2002) Bidireksionele sinaptiese plastisiteit in geïnkalkeerde amygdala neurone en die uitwissing van gekondisioneerde vreesresponse. Neurowetenskap 115: 455-462.

  1. Sanchez, CJ,
  2. Bailie, TM,
  3. Wu, WR,
  4. Li, N.,
  5. Sorg, BA

  (2003) Manipulasie van dopamien D1-agtige reseptoraktivering in die rat mediale prefrontale korteks verander stres- en kokaïen-geïnduceerde herstel van gekondisioneerde plekvoorkeurgedrag. Neurowetenskap 119: 497-505.

  1. Santini, E.,
  2. Ge, H.,
  3. Ren, K.,
  4. Pena, DO,
  5. Quirk, GJ

  (2004) Konsolidasie van vreesuitwissing vereis proteïensintese in die mediale prefrontale korteks. J. Neurosci. 24: 5704-5710.

  1. Sareen, J.,
  2. Chartier, M.,
  3. Paulus, LP,
  4. Stein, MB

  (2006) Onwettige dwelmgebruik en angsversteurings: Bevindinge uit twee gemeenskapsopnames. Psigiatrie Res. 142: 11-17.

  1. Schmidt, ED,
  2. Voorn, P.,
  3. Binnekade, R.,
  4. Schoffelmeer, AN,
  5. De Vries, TJ

  (2005) Differensiële betrokkenheid van die prelimbiese korteks en striatum in gekondisioneerde heroïen en sukrose wat die volgende langtermyn uitwissing soek. EUR. J. Neurosci. 22: 2347-2356.

  1. Schoepp, DD,
  2. Wright, RA,
  3. Levine, LR,
  4. Gaydos, B.,
  5. Potter, WZ

  (2003) LY354740, 'n mGlu2 / 3 reseptor agonis as 'n nuwe benadering om angs / spanning te behandel. stres 6: 189-197.

  1. Schroeder, JA,
  2. Schneider, JS

  (2002) GABA-opioïed-interaksies in die globus pallidus: [D-Ala2] -Met-enkefalienamied verminder kalium-ontlokte GABA-vrystelling na nigrostriatale letsel. J. Neurochem. 82: 666-673.

  1. Schwienbacher, I.,
  2. Fendt, M.,
  3. Richardson, R.,
  4. Schnitzler, HU

  (2004) Tydelike inaktivering van die nukleus accumbens ontwrig verkryging en uitdrukking van vreesversterkte verwurging in rotte. Brein Res. 1027: 87-93.

  1. Sien, RE

  (2005) Neurale substraten van kokaïen-cue verenigings wat terugval veroorsaak. EUR. J. Pharmacol. 526: 140-146.

  1. Sesack, SR,
  2. Deutch, AY,
  3. Roth, RH,
  4. Bunney, BS

  (1989) Topografiese organisasie van die efferente projeksies van die mediale prefrontale korteks in die rot: 'n Anterograde-traksie-studie met Faseolus vulgaris leucoagglutinin. J. Comp. Neurol. 290: 213-242.

  1. Shaham, Y.,
  2. Erb, S.,
  3. Stewart, J.

  (2000) Stres-geïnduceerde terugval na heroïen en kokaïen soek in rotte: 'n Oorsig. Brein Res. Brein Res. Op 33: 13-33.

  1. Shaham, Y.,
  2. Shalev, U.,
  3. Lu, L.,
  4. De Wit, H.,
  5. Stewart, J.

  (2003) Die herinstellingsmodel van dwelm terugval: Geskiedenis, metodologie en belangrike bevindinge. Psigofarmakologie, 3-20.

  1. Shin, LM,
  2. Orr, SP,
  3. Carson, MA,
  4. Rauch, SL,
  5. Macklin, ML,
  6. Lasko, NB,
  7. Peters, PM,
  8. Metzger, LJ,
  9. Dougherty, DD,
  10. Cannistraro, PA,
  11. et al.

  (2004) Streeksbloedvloei in die amygdala en mediale prefrontale korteks tydens traumatiese beelde in manlike en vroulike Vietnam-veterane met PTSD. Boog. Gen. Psychiatrie 61: 168-176.

  1. Sierra-Mercado, D.,
  2. Corcoran, KA,
  3. Lebron-Milad, K.,
  4. Quirk, GJ

  (2006) Inaktivering van die ventromediale prefrontale korteks verminder die uitdrukking van gekondisioneerde vrees en verminder die daaropvolgende herroeping van uitsterwing. EUR. J. Neurosci. 24: 1751-1758.

  1. Sinha, R.,
  2. Garcia, M.,
  3. Paliwal, P.,
  4. Kreek, MJ,
  5. Rounsaville, BJ

  (2006) Stres-geïnduseerde kokaïen-drang en hipotalamiese-pituïtêre-adrenale response is voorspellend van kokaïen-terugval-uitkomste. Boog. Gen. Psychiatrie 63: 324-331.

  1. Sotres-Bayon, F.,
  2. Cain, CK,
  3. LeDoux, JE

  (2006) Breinmeganismes van vreesuitwissing: Historiese perspektiewe op die bydrae van prefrontale korteks. Biol. Psigiatrie 60: 329-336.

  1. Sotres-Bayon, F.,
  2. Diaz-Mataix, L.,
  3. Bush, DE,
  4. LeDoux, JE

  (2008) Dissociable rolle vir die ventromediale prefrontale korteks en amygdala in vreesuitwissing: NR2B-bydrae. Cereb. korteks 19: 474-482.

  1. Stefanacci, L.,
  2. Amaral, DG

  (2002) Enkele waarnemings oor kortikale insette by die makaque ape amygdala: 'n Anterograde-sporingstudie. J. Comp. Neurol. 451: 301-323.

  1. Sun, W.,
  2. Rebec, GV

  (2005) Die rol van prefrontale korteks D1-agtige en D2-agtige reseptore in kokaïen-soekgedrag by rotte. Psigofarmakologie 177: 315-323.

  1. Sutton, MA,
  2. Schmidt, EF,
  3. Choi, KH,
  4. Schad, CA,
  5. Whisler, K.,
  6. Simmons, D.,
  7. Karaniese, DA,
  8. Monteggia, LM,
  9. Neve, RL,
  10. Self, DW

  (2003) Uitwissing-geïnduseerde upregulasie in AMPA-reseptore verminder kokaïen-soekgedrag. Aard 421: 70-75.

  1. Tang, XC,
  2. McFarland, K.,
  3. Cagle, S.,
  4. Kalivas, PW

  (2005) Kokaïen-geïnduseerde herinstelling vereis endogene stimulasie van μ-opioïed-reseptore in die ventrale pallidum. J. Neurosci. 25: 4512-4520.

  1. Torregrossa, MM,
  2. Tang, XC,
  3. Kalivas, PW

  (2008) Die glutamatergiese projeksie van die voorfrontale korteks na die kernkernakkoord is nodig vir kokaïen-geïnduseerde afname in ventrale pallidale GABA. Neurosci. Lett. 438: 142-145.

  1. Verdejo-Garcia, A.,
  2. Bechara, A.,
  3. Recknor, EC,
  4. Perez-Garcia, M.

  (2007) Negatiewe emosiedrewe impulsiwiteit voorspel stofafhanklikheidsprobleme. Dwelm Alkohol Afhanklik. 91: 213-219.

  1. Vertes, RP

  (2004) Differensiaalprojeksies van die infralimbiese en prelimbiese korteks in die rot. Sinaps 51: 32-58.

  1. Vidal-Gonzalez, I.,
  2. Vidal-Gonzalez, B.,
  3. Rauch, SL,
  4. Quirk, GJ

  (2006) Mikrostimulasie toon opponerende invloede van prelimbiese en infralimbiese korteks op die uitdrukking van gekondisioneerde vrees. Leer. Mem. 13: 728-733.

  1. Volkow, ND,
  2. Fowler, JS,
  3. Wang, GJ,
  4. Hitzemann, R.,
  5. Logan, J.,
  6. Schlyer, DJ,
  7. Dewey, SL,
  8. Wolf, AP

  (1993) Verminderde dopamien D2-reseptor beskikbaarheid word geassosieer met verminderde frontale metabolisme by kokaïenmisbruikers. Sinaps 14: 169-177.

  1. Volkow, ND,
  2. Fowler, JS,
  3. Wang, GJ

  (2002) Rol van dopamien in dwelm versterking en verslawing by die mens: Resultate van beeldstudie. Behav. Pharmacol. 13: 355-366.

  1. Voorn, P.,
  2. Vanderschuren, LJ,
  3. Groenewegen, HJ,
  4. Robbins, TW,
  5. Pennartz, CM

  (2004) Sit 'n draai op die dorsale ventrale verdeling van die striatum. Neigings Neurosci. 27: 468-474.

  1. Walaas, I.,
  2. Fonnum, F.

  (1979) Die verspreiding en oorsprong van glutamaatdekarboksilase en cholienasetieltransferase in ventrale pallidum en ander basale voorhoede streke. Brein Res. 177: 325-336.

  1. Waldhoer, M.,
  2. Bartlett, SE,
  3. Whistler, JL

  (2004) Opioïde reseptore. Annu. Eerw. Biochem. 73: 953-990.

  1. Wasserman, DA,
  2. Havassy, ​​BE,
  3. Boles, SM

  (1997) Traumatiese gebeure en post-traumatiese stresversteuring by kokaïengebruikers wat privaat behandeling betree. Dwelm Alkohol Afhanklik. 46: 1-8.

  1. Weber, DA,
  2. Reynolds, CR

  (2004) Kliniese perspektiewe op neurobiologiese effekte van sielkundige trauma. Neuropsychol. Op 14: 115-129.

  1. Wilensky, AE,
  2. Schafe, GE,
  3. Kristensen, LP,
  4. LeDoux, JE

  (2006) Heroorweging van die vreesbaan: Die sentrale kern van die amygdala is nodig vir die verkryging, konsolidasie en uitdrukking van Pavlovian-vreesaanleg. J. Neurosci. 26: 12387-12396.

  1. Wilhelm, S.,
  2. Buhl Mann, U.,
  3. Tolin, DF,
  4. Meunier, SA,
  5. Pearlson, GD,
  6. Reese, HY,
  7. Cannistraro, P.,
  8. Jenike, MA,
  9. Rauch, SL

  (2008) Versterking van gedragsterapie met d-sikloserien vir obsessiewe-kompulsiewe versteuring. Am. J. Psigiatrie 165: 335-341.

  1. Zahm, DS,
  2. Heimer, L.

  (1990) Twee transpallidale weë van oorsprong in die ratkern. J. Comp. Neurol. 302: 437-446.

  1. Zahm, DS,
  2. Zaborszky, L.,
  3. Alones, VE,
  4. Heimer, L.

  (1985) Bewyse vir die sameksistensie van glutamaatdekarboksilase en Met-enkefalien immunoreaktiwiteite in akson terminale van rat ventrale pallidum. Brein Res. 325: 317-321.

  1. Zimmerman, JM,
  2. Rabinak, CA,
  3. McLachlan, IG,
  4. Maren, S.

  (2007) Die sentrale kern van die amygdala is noodsaaklik vir die verkryging en uiting van voorwaardelike vrees na ooropleiding. Leer. Mem. 14: 634-644.

  • Voeg by CiteULikeCiteULike
  • Voeg by DeliciousDelicious
  • Voeg by DiggDigg
  • Voeg by FacebookFacebook
  • Voeg by Redditreddit
  • Voeg by TwitterTwitter

  Wat is dit?

  Artikels wat verwys na hierdie artikel