INTERNET ADDIESE STUDIES: OPSOMMINGS

Hierdie bladsy bevat kort opsommings van internetverslawing van die nuutste navorsing oor internetverslawing (Vanaf 2020 voeg ons nie meer studies by hierdie huidige bladsy nie: sien hierdie bladsy vir alle studies oor internetverslawing). Ander studies met betrekking tot Internet Gaming Addiction (IGD) kan gevind word hier afgelaai word. Internet verslawing brein studies het reeds bevestig die teenwoordigheid van dieselfde brein verander soos gesien in dwelmverslawing.


Kognitiewe tekorte in problematiese internetgebruik: Meta-analise van 40-studies (2019)

Br J Psigiatrie. 2019 Feb 20: 1-8. doi: 10.1192 / bjp.2019.3.

Oormatige gebruik van die internet word toenemend erken as 'n wêreldwye openbare gesondheidsorg. Individuele studies het kognitiewe inkorting in problematiese internetgebruik (PIU) gerapporteer, maar het aan verskeie metodologiese beperkings gely. Bevestiging van kognitiewe tekorte in PIU sal die neurobiologiese geloofwaardigheid van hierdie wanorde ondersteun. Doelstellings Om 'n streng meta-analise van kognitiewe prestasie in PIU uit gevallebeheerstudies uit te voer; en die impak van studiekwaliteit, die hoof tipe aanlyngedrag (byvoorbeeld dobbel) en ander parameters op die bevindings te evalueer.

'N Sistematiese literatuuroorsig is uitgevoer van eweknie-geëvalueerde gevalbeheerde studies wat kognisie vergelyk met mense met PIU (breedweg gedefinieer) met dié van gesonde beheermaatreëls. Bevindinge is onttrek en onderworpe aan 'n meta-analise waar ten minste vier publikasies vir 'n gegewe kognitiewe domein van belang bestaan ​​het.

RESULTATE: Die meta-analise het 2922-deelnemers oor 40-studies ingesluit. In vergelyking met kontrole was PIU geassosieer met beduidende inkorting in inhibitiewe beheer (Stroop taak Hedge's g = 0.53 (se = 0.19-0.87), stopseinstaak g = 0.42 (se = 0.17-0.66), go / no-go taak g = 0.51 (se = 0.26-0.75)), besluit- maak (g = 0.49 (se = 0.28-0.70)) en werkgeheue (g = 0.40 (se = 0.20-0.82)). Of dit nie die oorheersende tipe aanlyngedrag was of nie, het die waargenome kognitiewe effekte nie beduidend gematig nie; ook nie ouderdom, geslag, geografiese gebied van verslagdoening of die teenwoordigheid van comorbiditeite nie.

 GEVOLGTREKKINGS: PIU word geassosieer met dalings oor 'n verskeidenheid neuropsigologiese domeine, ongeag geografiese ligging, wat sy kruiskulturele en biologiese geldigheid ondersteun. Hierdie bevindinge dui ook op 'n algemene neurobiologiese kwesbaarheid oor PIU-gedrag, insluitende spel, eerder as 'n uiteenlopende neurokognitiewe profiel vir internetspelversteuring.


Selfoonverslawing onder kinders en volwassenes: 'n Sistematiese oorsig (2019_)

J verslaaf verpleegsters. 2019 Oct/Dec;30(4):261-268. doi: 10.1097/JAN.0000000000000309.

Selfoonverslawing onder kinders en tieners het 'n bron van kommer vir almal geword. Tot op hede is daar gefokus op internetverslawing, maar 'n uitgebreide oorsig van selfoonverslawing ontbreek. Die oorsig was daarop gemik om 'n omvattende oorsig van verslawing aan kinders onder kinders en jongmense te bied.

In elektroniese databasisse is Medline, Proquest, Pubmed, EBSCO-gasheer, EMBASE, CINAHL, PsycINFO, OVID, Springer, Wiley aanlynbiblioteek en Science Direct ingesluit. Insluitingskriteria was studies wat kinders en adolessente insluit, studies wat in eweknie-geëvalueerde vaktydskrifte gepubliseer is, en studies wat fokus op selfoonverslawing of die problematiese gebruik van selfone. In 'n stelselmatige soektog is 12 beskrywende studies geïdentifiseer wat aan die insluitingskriteria voldoen, maar geen intervensie-studie het aan die kriteria voldoen nie.

Die voorkoms van problematiese gebruik van mobiele telefone was 6.3% in die totale bevolking (6.1% onder seuns en 6.5% onder meisies), terwyl 'n ander studie 16% onder die adolessente gevind het. Die oorsig bevind dat oormatige of te veel gebruik van selfone geassosieer is met onsekerheid; laat in die nag bly; gestremde ouer-kind verhouding; gestremde skoolverhoudinge; sielkundige probleme soos gedragsverslawing soos kompulsiewe koop en patologiese dobbelary, lae bui, spanning en angs, verveeldheid in die vrye tyd, en gedragsprobleme, waaronder die bekendste assosiasie is waargeneem vir hiperaktiwiteit, gevolg deur gedragsprobleme en emosionele simptome.

Alhoewel selfoongebruik help om sosiale verhoudings te behou, is daar tog dringend aandag nodig aan selfoonverslawing onder kinders en jongmense. Intervensionele studies is nodig om hierdie ontluikende probleme aan te spreek.


Kognitiewe funksies in internetverslawing - 'n oorsig (2019)

Psychiatr Pol. 2019 Feb 28; 53 (1): 61-79. doi: 10.12740 / PP / 82194.

Die internet, wat algemeen beskikbaar is, word deur alle ouderdomsgroepe gebruik vir professionele doeleindes en ook as 'n vorm van onderwys en vermaak. Dit is egter moontlik om die internet buitensporig te gebruik, wat 'n verslawing tot gevolg het. Internetverslawing kan geklassifiseer word as een van die sogenaamde 'gedragsverslawing', en tot onlangs is dit selde in wetenskaplike publikasies aangespreek. Dit is dus belangrik om te onderskei tussen normale en patologiese internetgebruik. Hierdie referaat bied gegewens aan oor die voorkoms van internetverslawing en hersien die relevante teoretiese modelle. Dit bespreek ook die identifikasie van internetverslawing op grond van diagnostiese kriteria wat deur die wetenskaplike gemeenskap voorgestel word. Die fokus van die artikel is op uitvoerende funksionering in hierdie soort verslawing. Tot onlangs het navorsers dit in die konteks van 'n persoonlike, sosiale of emosionele gebied geplaas, maar dit wil voorkom asof kognitiewe funksies 'n belangrike rol speel in die verklaring van die ontwikkeling van verslawing, met veral kognitiewe beheer en uitvoerende funksies. Daarbenewens kan kennis van hierdie meganismes bydra tot die ontwikkeling van meer geskikte vorms van voorkoming en behandeling.


Die “aanlyn brein”: hoe die internet ons kognisie kan verander (2019)

2019 Jun;18(2):119-129. doi: 10.1002/wps.20617.

Die impak van die internet oor verskeie aspekte van die moderne samelewing is duidelik. Die invloed wat dit op ons breinstruktuur en funksionering kan hê, bly egter 'n sentrale onderwerp van ondersoek. Hier teken ons op onlangse sielkundige, psigiatriese en neuroimaging-bevindings om verskeie sleutelhipoteses oor hoe die internet ons kognisie kan verander, te ondersoek. Spesifiek ondersoek ons ​​hoe unieke kenmerke van die aanlynwêreld kan beïnvloed: a) aandagskapasiteite, aangesien die voortdurend ontwikkelende stroom van aanlyn-inligting ons verdeelde aandag oor verskeie mediabronde aanmoedig, ten koste van volgehoue ​​konsentrasie; b) geheueprosesse, aangesien hierdie groot en alomteenwoordige bron van aanlyn-inligting begin om die manier waarop ons kennis opdoen, stoor en selfs waardeer; en c) sosiale kognisie, aangesien die vermoë om sosiale sosiale instellings aanlyn te laat lyk en op te roep, werklike sosiale prosesse skep, skep 'n nuwe wisselwerking tussen die internet en ons sosiale lewens, insluitend ons selfkonsepte en selfbeeld. Oor die algemeen dui die beskikbare getuienis aan dat die internet beide akute en volgehoue ​​veranderinge in elk van hierdie areas van kognisie kan lewer, wat in veranderinge in die brein weerspieël kan word. 'N Opkomende prioriteit vir toekomstige navorsing is egter om die gevolge van uitgebreide aanlynmediaverbruik op kognitiewe ontwikkeling in die jeug te bepaal en te ondersoek hoe dit kan verskil van kognitiewe uitkomste en breinimpak van gebruik van internet by bejaardes. Ons concludeer deur voor te stel hoe internetnavorsing in breër navorsingsinstellings geïntegreer kan word om te ondersoek hoe hierdie ongekende nuwe faset van die samelewing ons kognisie en die brein oor die lewensloop kan beïnvloed.


Pornografiese beeldverwerking interfereer met werkende geheueprestasie (2012)

J Sex Res. 2012 Nov 20.

Sommige individue rapporteer probleme tydens en na internet seks betrokkenheid, soos vermiste slaap en vergeet afsprake, wat met negatiewe lewensgevolge geassosieer word. Een meganisme wat moontlik tot sulke probleme lei, is dat seksuele opwekking tydens internet seks inmeng met die werkgeheue (WM) kapasiteit, wat lei tot verwaarlosing van relevante omgewingsinligting en dus nadelige besluitneming. Die uitslae het die WM-vertoning in die pornografiese toestand voorgekom van die 4-terugtaak in vergelyking met die drie oorblywende prentomstandighede.

Verder het hiërargiese regressie-analise 'n uiteensetting van die afwyking van die sensitiwiteit in die pornografiese prentvoorwaarde aangedui deur die subjektiewe beoordeling van die pornografiese prente asook deur 'n modererings effek van masturbasie-aansporings. Resultate dra by tot die siening dat aanwysers van seksuele opwinding as gevolg van pornografiese prentverwerking inmeng met WM-prestasie. Bevindinge word bespreek met betrekking tot internetverslawing omdat WM-inmenging deur verslawingverwante aanwysers bekend is van substansafhanklikhede.

Kommentaar: Internetpornografie meng met werkgeheue, net soos verslawingverwante leidrade inmeng met werkgeheue in verslaafdes. Bestudeer eers die gevolge van porno op die brein


Seksuele beeldverwerking interfereer met besluitneming onder dubbelsinnigheid. (2013)

Arch Sex Behav. 2013 Jun 4.

Besluitneming prestasie was erger toe seksuele prente geassosieer word met nadelige kaartdekke in vergelyking met prestasie toe die seksuele prente gekoppel is aan die voordelige dekke. Subjektiewe seksuele opwinding het die verhouding tussen taaktoestand en besluitnemingsprestasie gemodereer. Hierdie studie het beklemtoon dat seksuele opwinding met besluitneming inmeng, wat kan verduidelik hoekom sommige individue negatiewe gevolge ervaar in die konteks van die gebruik van cybersex.


Impulsiwiteitseienskappe en verslawingverwante gedrag in die jeug (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Apr 12: 1-14. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.22.

Agtergrond en doelwitte

Impulsiwiteit is 'n risikofaktor vir verslawende gedrag. Die UPPS-P impulsiwiteitsmodel is geassosieer met substansverslawing en dobbelstoornis, maar sy rol in ander nie-stofverslawingverwante gedrag word minder verstaan. Ons het probeer om assosiasies tussen UPPS-P impulsiwiteitseienskappe en aanwysers van veelvuldige substans- en nie-stofverslawingverwante gedrag in die jeug te ondersoek, met wisselende betrokkenheid by hierdie gedrag.

Metodes

Deelnemers (N = 109, 16-26 jaar, 69% mans) is gekies uit 'n nasionale opname op grond van hul vlak van eksternaliserende probleme om 'n wye verspreiding van betrokkenheid by verslawing-verwante gedrag te bewerkstellig. Deelnemers het die UPPS-P-vraelys voltooi en gestandaardiseerde vraelyste wat die problematiese gebruik van stowwe (alkohol, dagga en ander dwelms) en nie-stowwe (internetspel, pornografie en voedsel) beoordeel. Regressie-analises is gebruik om assosiasies tussen impulsiwiteitseienskappe en aanwysers van verslawingverwante gedrag te beoordeel.

Results

Die UPPS-P-model is positief geassosieer met aanwysers van alle verslawingverwante gedrag, behalwe problematiese internetspeletjies. In die ten volle aangepaste modelle was sensasie-soek en gebrek aan deursettingsvermoë geassosieer met die problematiese gebruik van alkohol, dringendheid was gepaard met die problematiese gebruik van cannabis, en gebrek aan deursettingsvermoë het gepaard gegaan met die probleemvolle gebruik van ander middels as cannabis. Voorts was dringendheid en gebrek aan deursettingsvermoë geassosieer met binge-eet, en gebrek aan deursettingsvermoë het gepaard gegaan met die problematiese gebruik van pornografie.

Ons beklemtoon die rol van impulsiwiteit oor verskeie verslawingverwante gedrag. Ons bevindinge in die risiko-jeug beklemtoon dringendheid en gebrek aan volharding as potensiële voorspellers vir die ontwikkeling van verslawings en as moontlike voorkomende terapeutiese teikens.


Cybersex verslawing: Ervare seksuele opwinding wanneer pornografie gekyk word en nie seksuele kontakte in die werklike lewe maak die verskil (2013)

Tydskrif van Gedragsverslawing. Volume 2, Nommer 2 / Junie 2013

Die resultate toon dat aanwysers van seksuele opwinding en drang na internetpornografiese aanwysers vooruitsigte vir cybersex in die eerste studie voorspel het. Daarbenewens is getoon dat problematiese cybersex gebruikers meer seksuele opwinding en drangreaksies toon as gevolg van pornografiese cue-aanbieding. In albei studies is die aantal en die kwaliteit met werklike seksuele kontakte nie geassosieer met cyberseksverslawing nie. Die resultate ondersteun die bevredigingshypotese, wat veronderstel versterking, leermeganismes en drang om relevante prosesse te wees in die ontwikkeling en instandhouding van cybersexverslawing. Swak of onbevredigende seksuele reallife kontakte kan nie genoegsame cybereksverslawing verduidelik nie.

OPMERKINGS: Sjoe - 'n werklike studie oor internetpornoverslawing. Studie het bevind dat cue-geïnduseerde drange, soortgelyk aan dwelmverslaafdes, pornoverslawing voorspel het. Anders as wat algemeen geglo word, het onbevredigende seksuele lewe geen korrelasie met pornverslawing gehad nie. Die ondersteuning van die bevredigingshipotese beteken verslawing-agtige gedrag in reaksie op die gekose verslawing.


Pornografiese prente op die internet kyk: Rol van seksuele oorsaaklike graderings en psigologiese-psigiatriese simptome vir die gebruik van Internet Sex-webwerwe Oormatig (2011)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2011 Jun;14(6):371-7. doi: 10.1089/cyber.2010.0222.

Ons het 'n positiewe verhouding gevind tussen subjektiewe seksuele opwinding by die kyk van internetpornografiese prente en die selfversorgde probleme in die daaglikse lewe as gevolg van die oormatigheid van cybersex soos gemeet deur die IAT-seks. Subjektiewe opwekkingsgraderings, die wêreldwye erns van sielkundige simptome en die aantal geslagsapplikasies wat gebruik is, was beduidende voorspellers van die IATsex-telling, terwyl die tyd wat spandeer is op seksuele webwerwe nie betekenisvol bygedra het tot die verklaring van afwyking in die IATsex-telling nie.

Die bevinding dat subjektiewe seksuele opwekkingsklassifikasies tydens die ondersoek van internetpornografiese prente verband hou met selfversorgde probleme in die daaglikse lewe as gevolg van oormatige gebruik van cybersex-webwerwe, kan geïnterpreteer word in die lig van vorige studies oor cue-reaktiwiteit in individue met substansafhanklikheid of gedragsverslawing. Soos in die inleiding uiteengesit, is die koureaktiwiteit as 'n meganisme wat potensieel bydra tot die instandhouding van verslaafde gedrag, in verskeie pasiëntgroepe met óf substansafhanklikheid of gedragsverslawing gedemonstreer.

Hierdie studies konvergeer na die siening dat drangreaksies om verslawingverwante stimuli te kyk, belangrike korrelasies van die verslawende gedrag is. Alhoewel ons nie breinkorrelate ondersoek het om internetpornografiese prente in ons studie te kyk nie, het ons die eerste eksperimentele bewyse gevind vir die moontlike verband tussen subjektiewe reaktiwiteit op internetpornografiese stimuli en 'n neiging tot cybereksverslawing.

Dit beteken dat vir die probleme in die daaglikse lewe (bv. Verminderde beheer oor aanlyn seksuele aktiwiteite, probleme met die eie vennoot of ander interpersoonlike verhoudings, sowel as probleme in die akademiese of werkslewe), die tyd wat spandeer word op cybersex-webwerwe nie voorspelbaar is nie. Ons resultate beklemtoon inderdaad dat hoër seksuele opwinding gekoppel is aan 'n neiging om verslaaf te wees aan cybersex en verwante probleme in die alledaagse lewe.


Cybersex verslawing in heteroseksuele vroulike gebruikers van internetpornografie kan verklaar word deur bevredigingshypotese (2014)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014 Aug;17(8):505-11.

In die konteks van internetverslawing word cybersex beskou as 'n internetprogram waarin gebruikers risiko's het vir die ontwikkeling van verslawende gebruiksgedrag. Wat mans betref, het eksperimentele navorsing getoon dat aanwysers van seksuele opwinding en drang in reaksie op internetpornografiese aanwysings verband hou met die erns van cybereksverslawing by internetpornografie-gebruikers (IPU). Aangesien vergelykbare ondersoeke na wyfies nie bestaan ​​nie, is die doel van hierdie studie om voorspellers van cybereksverslawing in heteroseksuele vroue te ondersoek.

Ons het 51-vroulike IPU- en 51-vroulike nie-internetpornografie-gebruikers (NIPU) ondersoek.

Resultate het aangedui dat die IPU pornografiese prente as meer gewek aangewys en aangemoedig het om groter drang as gevolg van pornografiese prentaanbieding in vergelyking met NIPU. Daarbenewens het drang, seksuele opwekking van prente, sensitiwiteit vir seksuele opwinding, problematiese seksuele gedrag en erns van sielkundige simptome die neiging tot cybereksverslawing in IPU voorspel.. Om in 'n verhouding te wees, is die getal seksuele kontak, bevrediging met seksuele kontak en die gebruik van interaktiewe cybersex nie geassosieer met cybersexverslawing nie. Hierdie resultate is in lyn met dié wat vir heteroseksuele mans in vorige studies gerapporteer is.


Simptome van cybersex verslawing kan gekoppel word aan beide benaderende en vermy pornografiese stimuli: resultate van 'n analoog steekproef van gereelde cybersex gebruikers (2015)

Front Psychol. 2015 Mei 22; 6: 653.

Daar is geen konsensus oor die fenomenologie, klassifikasie en diagnostiese kriteria van cyberseksverslawing nie. Sommige benaderings dui op ooreenkomste met substansafhanklikhede waarvoor benadering / vermydingstendense belangrike meganismes is. Verskeie navorsers het geargumenteer dat individue binne tendenseverwante besluitsituasies tendense kan aantoon of verslawingverwante stimuli kan vermy of vermy.

Analoog aan substans afhanklikhede, resultate dui daarop dat beide benadering en vermyding tendense 'n rol kan speel in cyberseks verslawing. Daarbenewens kan 'n interaksie met sensitiwiteit teenoor seksuele opwinding en problematiese seksuele gedrag 'n opbouende effek hê op die erns van subjektiewe klagtes in die alledaagse lewe weens die gebruik van cybersex. Die bevindings verskaf verdere empiriese bewyse vir ooreenkomste tussen cyberseksverslawing en substansafhanklikhede. Sulke ooreenkomste kan teruggevoer word na 'n vergelykbare neurale verwerking van cybersex- en dwelmverwante leidrade.


Patologiese internetgebruik - Dit is 'n multidimensionele en nie 'n unidimensionele konstruksie nie

15 Mei 2013 VERSLAWINGSNAVORSING & TEORIE

Dit is nog steeds 'n onderwerp van debat of patologiese internetgebruik (PIU) 'n duidelike entiteit is of of dit gedifferensieer moet word tussen die patologiese gebruik van spesifieke internetaktiwiteite soos die speel van internetspeletjies en spandeer tyd op internet seks sites. Die doel van die huidige studie was om by te dra tot 'n beter begrip van algemene en differensiële aspekte van PIU in verhouding tot verskillende spesifieke internetaktiwiteite. Daar is drie groepe individue ondersoek wat verskil ten opsigte van die gebruik van spesifieke internetaktiwiteite: een groep 69-vakke wat uitsluitlik Internet-speletjies (IG) gebruik het (maar nie internetpornografie nie), 134-vakke wat IP (maar nie IG) gebruik het nie. en 116 vakke gebruik beide IG en IP (dws onspesifieke internetgebruik).

Die resultate dui aan dat skaamte en lewensbevrediging belangrike voorspellers is vir 'n neiging tot patologiese gebruik van IG, maar nie patologiese gebruik van IE nie. Tyd bestee aan die internet was 'n belangrike voorspeller vir die problematiese gebruik van beide IG en IP. Daarbenewens is geen verband tussen simptome van patologiese gebruik van IG en IP gevind nie. Ons kom tot die gevolgtrekking dat speletjies gebruik kan word om sosiale tekorte (bv. Skaamte) en lewensbevrediging in die werklike lewe te vergoed, terwyl die IP hoofsaaklik gebruik word vir bevrediging ten opsigte van stimulasie en seksuele opwinding.


WIRED: Die impak van media en tegnologie gebruik op spanning (kortisol) en inflammasie (interleukien IL-6) in vinnige families (2018)

Volume 81, April 2018, Bladsye 265-273

 • Ondanks die feit dat hulle digitale inwoners is, beïnvloed tegnologie die biomerkers van stres deur tieners die meeste.
 • Vaders en adolessente ervaar stygings in hul CAR en hoër IL-6 as gevolg van tegnologiegebruik.
 • Slaaptyd en algemene gebruik was verwant aan 'n toename in CAR vir adolessente, maar 'n afname vir vaders.
 • Tegnologie gebruik het nie die kortisol-dagritme vir enige familielid beïnvloed nie.
 • Die gebruik van tegnologie het ook geen invloed op moeders se biososiale merkers gehad nie.

Hierdie studie het ondersoek ingestel na hoe tegnologie en mediagebruik spanning (kortisol) en ontsteking (interleukien IL-6) beïnvloed by ouers met dubbele verdienste en hul adolessente. Twee en sestig gesinne het die afgelope week besin oor hul tegnologiese gebruik en het op twee agtereenvolgende dae daardie week speeksel versamel. Tegnologiese gebruik het die grootste effek op adolessente gehad. Adolessente met groter telefoongebruik, algemene blootstelling aan die media en groter sosiale netwerke via Facebook het 'n groter toename in hul kortisolontwaking (CAR) en hoër IL-6 gehad. Vaders se telefoongebruik en e-pos hou ook verband met 'n toename in hul CAR en IL-6. Wanneer die gebruik van tegnologie vir slaaptyd hoog was, het 'n groter algemene mediagebruik gepaardgegaan met 'n toename in CAR vir adolessente, maar 'n afname vir vaders. Tegnologiese gebruik het nie kortisol se dagritme of moeders se biososiale merkers betekenisvol beïnvloed nie.


Inligtings- en Kommunikasietegnologieë (IKT): Problematiese gebruik van internet, videospeletjies, selfone, kitsboodskappe en sosiale netwerke deur gebruik te maak van MULTICAGE-TIC (2018)

Adicciones. 2018 Jan 1; 30 (1): 19-32. doi: 10.20882 / adicciones.806.

Hierdie studie het ten doel om die probleme wat mense van alle ouderdomme raak, te verstaan ​​in die beheer van die gebruik van hierdie IKT's en of hulle verband hou met geestesgesondheidsprobleme, stres en probleme in die uitvoerende beheer van gedrag. 'N Opname is geadministreer deur sosiale netwerke en e-pos, met behulp van die MULTICAGE-ICT, 'n vraelys wat probleme ondersoek in die gebruik van internet, selfone, videospeletjies, kitsboodskappe en sosiale netwerke. Daarbenewens is die Prefrontale Simptoom Inventaris, Algemene Gesondheidsvraelys en Gewaardeerde Spanningsskaal toegedien. Die steekproef bestaan ​​uit 1,276 individue van alle ouderdomme uit verskillende Spaanse sprekende lande.

Die resultate dui daarop dat ongeveer 50% van die monster, ongeag ouderdom of ander veranderlikes, aansienlike probleme met die gebruik van hierdie tegnologieë bied en dat hierdie probleme direk verband hou met simptome van swak prefrontale funksionering, stres en geestesgesondheidsprobleme. Die resultate toon die behoefte aan heroorweging of ons 'n verslawende gedrag of 'n nuwe probleem ondervind wat omgewings-, sielkundige, sosiologiese en sosiopolitieke verklarings vereis. Daarom is dit nodig om te reformuleer aksies wat geïmplementeer moet word om ons begrip van die probleem aan te spreek en weer te fokus.


Problematiese internetgebruik: 'n verkenning van assosiasies tussen kognisie en COMT rs4818, rs4680 haplotipes (2019)

CNS Spectr. 2019 Jun 4: 1-10. doi: 10.1017 / S1092852919001019.

Ons gewerf 206-nie-behandeling wat deelnemers met verhoogde impulsiewe eienskappe verkry en demografiese, kliniese en kognitiewe data verkry het, asook die genetiese haplotipes van COMT rs4680 en rs4818. Ons het 24-deelnemers geïdentifiseer wat met problematiese internetgebruik (PIU) aangebied het en PIU- en nie-PIU-deelnemers vergelyk met die gebruik van eenrigtinganalise van variansie (ANOVA) en chi-vierkant soos toepaslik.

PIU was geassosieer met erger prestasie op besluitneming, vinnige visuele verwerking en ruimtelike werkgeheue take. Genetiese variante is geassosieer met veranderde kognitiewe prestasie, maar die PIU-tariewe het nie statisties verskil vir spesifieke haplotipes van COMT nie.

Hierdie studie dui daarop dat PIU gekenmerk word deur tekorte in besluitnemings- en werkgeheue domeine; Dit bied ook bewyse vir verhoogde impulsiewe response en verswakte teiken-opsporing op 'n volgehoue ​​aandagstaak, wat 'n nuwe gebied is wat die moeite werd is om verder te verken in toekomstige werk. Die effekte wat in die genetiese invloede waargeneem word op die kognisie van PIU-vakke, impliseer dat die genetiese erflike komponente van PIU nie binne die genetiese lokus mag val wat die COMT-funksie en kognitiewe prestasie beïnvloed nie; of dat die genetiese komponent in PIU baie genetiese polimorfismes behels, wat elk slegs 'n klein effek gee.


Verswakte oriëntasie in die jeug met internetverslawing: Bewyse uit die aandagnetwerkopdrag (2018).

Psigiatrie Res. 2018 Jun; 264: 54-57. doi: 10.1016 / j.psychres.2017.11.071.

'N Belangrike teorie van aandag dui daarop dat daar drie afsonderlike netwerke is wat diskrete kognitiewe funksies uitvoer: waarskuwing, oriëntering en konfliknetwerke. Onlangse studies het getoon dat daar 'n disfunksie van aandag in internetverslawing was. Ten einde die onderliggende meganisme van aandag disfunksie in Internet Addiction te ondersoek, het ons prestasie in verband met die Attentional Network Test (ANT) in die jeug opgeneem.

Die ANT, 'n gedragsbeoordeling van die funksionele integriteit van aandagnetwerke, is gebruik om die prestasie in internetverslawing en gesonde beheermaatreëls te ondersoek.

Prestasie op die ANT het die deelnemers duidelik met en sonder internetverslawing onderskei in terme van gemiddelde reaksietye (RTs). In vergelyking met die kontrolegroep het die Internet-verslawing-groep stadig meer teiken, en hierdie effek was duidelik net vir ruimtelike cue-toestande. Die Internet Addiction-groep het tekortkominge in die oriënteringsnetwerk ten opsigte van stadiger RT getoon. Daar was geen bewys van 'n tekort in beide die waarskuwing- en konfliknetwerk in internetverslawing oor hierdie taak nie.


Effek van elektroakupunktuur gekombineer met sielkundige ingryping op verstandelike simptome en P50 van ouditiewe ontlokde potensiaal by pasiënte met internetverslawingstoornis (2017)

http://dx.doi.org/10.1016/S0254-6272(17)30025-0

Om die terapeutiese effekte van elektro-akupunktuur (EA) in ag te neem, gekombineer met sielkundige ingryping op die simptoom van somatisering of obsessie en verstandelike simptome van depressie of angs en P50 van ouditiewe ontlokde potensiaal (AEP) op internetverslawingstoornis (IAD).

Een honderd en twintig gevalle van IAD is willekeurig verdeel in 'n EA-groep, 'n psigo-intervensie (PI) groep en 'n omvattende terapie (EA plus PI) groep. Pasiënte in die EA-groep is met EA behandel. Pasiënte in die PI-groep is behandel met kognisie- en gedragsterapie. Pasiënte in die EA plus PI groep is behandel met elektro-akupunktuur plus sielkundige ingryping. Punte van IAD, tellings van die simptome kontrolelys 90 (SCL-90), latensie en amplitude van P50 van AEP is voor en na behandeling gemeet.

Die aantal IAD na behandeling is aansienlik afgeneem in alle groepe (P <0.05), en die tellings van IAD in die EA plus PI-groep was aansienlik laer as dié in die ander twee groepe (P <0.05). Die tellings van SCL-90 is saamgestel en elke faktor na behandeling in die EA plus PI-groep het aansienlik afgeneem (P <0.05). Na behandeling in die EA plus PI-groep het die amplitude-afstand van S1P50 en S2P50 (S1-S2) aansienlik toegeneem (P <0.05).

EA gekombineer met PI kan verlig die verstandelike simptome van IAD pasiënte, en die meganisme is moontlik verband hou met die toename van serebrum sin persepsie gating funksie.


Inmenging met die verwerking van Negatiewe Stimuli in Problematiese Internetgebruikers: Voorlopige Bewyse Van 'n Emosionele Strooptaak ​​(2018)

J Clin Med. 2018 Jul 18; 7 (7). pii: E177. doi: 10.3390 / jcm7070177.

Alhoewel daar voorgestel word dat problematiese internetgebruik (PIU) 'n disfunksionele hanteringstrategie kan voorstel in reaksie op negatiewe emosionele toestande, is daar 'n gebrek aan eksperimentele studies wat direk toets hoe individue met PIU emosionele stimuli verwerk. In hierdie studie het ons 'n emosionele Stroop-taak gebruik om die implisiete vooroordeel van positiewe en negatiewe woorde in 'n steekproef van 100-individue (54-vroue) te ondersoek wat ook vraelyste voltooi het wat PIU en huidige invloedstoestande beoordeel het. 'N Betekenisvolle interaksie is waargeneem tussen PIU en emosionele Stroop-effekte (ESEs), met deelnemers wat prominente PIU-simptome vertoon wat hoër ESE's vir negatiewe woorde in vergelyking met ander deelnemers toon. Geen beduidende verskille is op die ESE gevind vir positiewe woorde tussen deelnemers nie. Hierdie bevindings dui daarop dat PIU gekoppel kan word aan 'n spesifieke emosionele inmenging met die verwerking van negatiewe stimuli, en ondersteun die siening dat PIU 'n disfunksionele strategie is om negatiewe invloed te hanteer.


Internetverslawing en funksionele breinetwerke: taakverwante fMRI-studie (2019)

Sci Rep. 2019 Oct 31;9(1):15777. doi: 10.1038/s41598-019-52296-1.

'N Algemene breinverwante kenmerk van verslawing is die veranderde funksie van hoërorde-breinetwerke. Groeiende getuienis dui daarop dat internetverwante verslawings ook geassosieer word met die afbreek van funksionele breinetwerke. Met inagneming van die beperkte aantal studies wat in vorige studies oor internetverslawing (IA) gebruik is, was ons doel om die funksionele korrelate van IA in die standaardmodusnetwerk (DMN) en in die remmende beheernetwerk (ICN) te ondersoek. Om hierdie verhoudings waar te neem, is taakverwante fMRI-reaksies op verbale Stroop en nie-verbale Stroop-agtige take gemeet in 60 gesonde universiteitstudente. Die problematiese internetgebruiksvraelys (PIUQ) is gebruik om die IA te assesseer. Ons het beduidende deaktiverings gevind in gebiede wat met die DMN verband hou (precuneus, posterior cingulate gyrus) en hierdie gebiede is negatief gekorreleer met PIUQ tydens inkongruente stimuli. In Stroop-taak het die inkongruente_minus_congruent-kontras positiewe korrelasie met PIUQ getoon in gebiede wat verband hou met die ICN (linker inferior frontale gyrus, linker frontale paal, linker sentrale operasionele, linker frontale operasionele, linker voorste orbitale en linker insulêre korteks). Veranderde DMN kan sommige komorbiede simptome verklaar en behandelingsuitkomste kan voorspel, terwyl gewysigde ICN die rede kan wees om probleme met die stop en beheer van oorgebruik te voorkom.


Die nut van die kombinasie van indeks vir asemhaling van sinusaritmie in verband met internetverslawing (2020)

Int J Psychophysiol. 2020 Feb 19. pii: S0167-8760 (20) 30041-6. doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2020.02.011.

Die doel van hierdie studie is om die assosiasie van die gekombineerde indekse van respiratoriese sinusaritmie tydens rus (basale RSA) te ondersoek en in reaksie op 'n geestelike rekenkundige taak (RSA-reaktiwiteit) aan internetverslawing. Deelnemers het 99 jong volwassenes (61 mans en 38 vroue) ingesluit wat verslag gedoen het oor hul vlakke van internetverslawing. Die resultate het aangedui dat RSA-reaktiwiteit die verband tussen basale RSA en self-gerapporteerde internetverslawing gemodereer het. Dit het getoon dat basiese RSA 'n negatiewe assosiasie gehad het met internetverslawing vir individue met 'n hoër RSA-reaktiwiteit, maar dat daar geen noemenswaardige assosiasie met internetverslawing was vir diegene met 'n laer RSA-reaktiwiteit nie. Hierdie bevindings help om ons begrip van die verband tussen die parasimpatiese senuweestelselaktiwiteit en internetverslawing uit te brei. Verder onderstreep dit die behoefte aan die gelyktydige oorweging van basale RSA- en RSA-reaktiwiteit in toekomstige studies.


Outomatiese opsporingsvoordeel van problematiese internetgebruikers vir Wi-Fi-seinlyne en die modererende effek van negatiewe invloed: 'n Gebeurtenisverwante potensiële studie (2019)

Verslaafde Behav. 2019 Aug 8; 99: 106084. doi: 10.1016 / j.addbeh.2019.106084.

Kognitiewe partydigheid teenoor internetverwante leidrade is 'n belangrike faktor in die vorming en instandhouding van die verslawende gedrag van problematiese internetgebruikers (PIU's). Die ontwikkeling van veseloptiese kommunikasie en slimfone het die menslike samelewing ingelei in die era van draadlose netwerke. Die Wi-Fi-sein, die simbool van draadlose netwerkverbinding, verteenwoordig nie net toegang tot die netwerk nie, maar is ook 'n kanaal vir kommunikasie met ander oral op enige tyd. Daarom moet die Wi-Fi-seinlyne 'n effektiewe faktor wees vir die verslawende gedrag van PIU's. Ons het beelde van Wi-Fi-sein as internetverwante leidrade gebruik om die outomatiese opsporingsvoordeel van PIU's vir hierdie leidrade te verken en om te bepaal of 'n negatiewe invloed, 'n ander predisponerende faktor vir verslawing, hierdie voordeel kan verbeter. Ons het 'n intergroepontwerp in hierdie studie gebruik. Die PIU- en kontrolegroepe het elk 30-deelnemers bestaan ​​en is ewekansig aan die priminggroep wat negatief of neutraal was, toegewys. Mismatch negativity (MMN) is geïnduseer deur die afwykende standaard omgekeerde oddball-paradigma. Wi-Fi-seinlyne en neutrale leidrade is onderskeidelik as standaard- en afwykende stimuli gebruik. Resultate toon dat die MMN wat deur Wi-Fi-seinlyne in die PIU-groep geïnduseer is, groter was as dié in die kontrolegroep. Intussen is die MMN wat deur Wi-Fi-seinlyne geïnduseer is, aansienlik verbeter in die PIU-groep onder primêre negatiewe invloed, relatief tot dié in die PIU-groep onder neutrale beïnvloeding. In die algemeen het PIU's 'n outomatiese opsporingsvoordeel vir Wi-Fi-sein-aanwysings, en 'n negatiewe invloed kan hierdie voordeel verhoog. Ons resultate dui daarop dat die MMN wat deur Wi-Fi-seinlyne ontlok word, funksioneer as 'n sensitiewe neurobiologiese merker wat die verandering van motivering vir verslawing vir PIU's opspoor.


Mikrostruktuurveranderinge en internetverslawing: 'n Voorlopige diffusie MRI studie (2019)

Verslaafde Behav. 2019 Jun 27; 98: 106039. doi: 10.1016 / j.addbeh.2019.106039.

Internet verslawing (IA) is 'n belangrike gesondheidsprobleem en word geassosieer met comorbiditeite soos slaaploosheid en depressie. Hierdie gevolge verwar dikwels neuroanatomiese korrelate van IA by diegene wat daaraan ly. Ons het 'n aantal 123-gesonde inheemse Duitssprekende volwassenes ingeskryf (53-man, gemiddelde ouderdom: 36.8 ± 18.86) van die Leipzig-studie vir Mind-Body-Emotion Interactions (LEMON) databasis, vir wie diffusie MRI data, internetverslawingstoets, kort selfbeheersingskaal (SCS), hantering van oriënterings op probleme ervaar (COPE), en depressie tellings was beskikbaar. DMRI-verbindingsmetodes is gebruik om mikroakturele korrelate van witmateriaal te ondersoek van die erns van internetverslawing wat deur IAT geïdentifiseer is, in 'n groep van gesonde jong individue. 'N Meervoudige regressiemodel is aangeneem met ouderdom, geslag, SCS totale telling, COPE totale telling, en BDI-som as kovariate om wit materievesels op te spoor, waarin konneksie met IAT geassosieer word. Die verbindmetrie-analise het 'n direkte verband tussen verbindings in die splenium van corpus callosum (CC), dele van bilaterale kortikospinale traktaatjies (CST) en bilaterale boëuate fasciculi (AF) (FDR = 0.0023001) geïdentifiseer, en 'n omgekeerde korrelasie van die konnektiwiteit in die genu van BK en regsfornix (FDR = 0.047138), met die IAT-telling in gesonde volwassenes. Ons stel voor dat konnektiwiteit in die BK en CST sowel as fornix en AF beskou word as mikrostruktuur biomarkers van vooroordeel aan IA in gesonde bevolkings.


Veranderde topologiese konnektiwiteit van internetverslawing in rustende EEG deur middel van netwerkanalise (2019)

Verslaafde Behav. 2019 Februarie 26; 95: 49-57. doi: 10.1016 / j.addbeh.2019.02.015.

Die resultate van sommige neuro-beeldstudies het getoon dat mense met internetverslawing (IA) strukturele en funksionele veranderinge in spesifieke breinareas en verbindings vertoon. Die begrip van globale topologiese organisasie van IA kan egter ook 'n meer integrerende en holistiese siening van breinfunksie vereis. In die huidige studie het ons sinchronisasie waarskynlikheid gekombineer met grafiese teorie-analise gebruik om die funksionele konnektiwiteit (FC) en topologiese verskille tussen 25 deelnemers met IA en 27 gesonde kontroles (HC's) te ondersoek, gebaseer op hul spontane EEG-aktiwiteite in die ooggeslote rus. . Korrelasie-analise het getoon dat die waargenome streeksveranderings beduidend gekorreleer is met die erns van IA. Gesamentlik het ons bevindings getoon dat die IA-groep 'n veranderde topologiese organisasie getoon het en na 'n meer ewekansige toestand verander het. Boonop het hierdie studie die belangrike rol van veranderde breinareas in die neuropatologiese meganisme van IA aan die lig gebring en verdere ondersteunende bewyse gelewer vir die diagnose van IA.


Elektro-akupunktuurbehandeling vir internetverslawing: Bewyse van normalisering van impulsbeheerstoornis by adolessente (2017)

Chin J Integr Med. 2017 Sep 1. doi: 10.1007 / s11655-017-2765-5.

Om die impak van elektro-akupunktuur (EA) en psigologiese intervensie (PI) op impulsiewe gedrag onder internetverslawing (IA) se adolessente in ag te neem.

Twee-en-dertig IA-adolessente is deur 'n ewekansige digitale tabel aan die EA (16 gevalle) of PI (16 gevalle) groep toegedeel. Proefpersone in die EA-groep het EA-behandeling ontvang en proefpersone in die PI-groep het kognisie- en gedragsterapie ontvang. Alle adolessente het 45-d intervensie ondergaan. Sestien gesonde vrywilligers is in 'n kontrolegroep gewerf. Barratt Impulsiveness Scale (BIS-11) -tellings, Young's Internet Addiction Test (IAT) sowel as die verhouding van brein N-asetielaspartaat (NAA) tot kreatien (NAA / Cr) en cholien (Cho) tot kreatien (Cho / Cr) is aangeteken deur magnetiese resonansspektroskopie onderskeidelik voor en na intervensie.

Die IAT-tellings en die totale BIS-11-tellings in beide die EA- en PI-groep is opvallend verminder na behandeling (P <0.05), terwyl die EA-groep 'n beduidender afname in sekere BIS-11-subfaktore (P <0.05) getoon het. Beide NAA / Cr en Cho / Cr is aansienlik verbeter in die EA-groep na behandeling (P <0.05); daar was egter geen beduidende veranderinge van NAA / Cr of Cho / Cr in PI-groep na behandeling nie (P> 0.05).

Beide EA en PI het 'n beduidende positiewe uitwerking op IA-adolessente, veral in die aspekte van sielkundige ervarings en gedragsuitdrukkings. EA kan 'n voordeel bo PI hê in terme van impulsiwiteitsbeheer en breinneuronbeskerming. Die meganisme onderliggend aan hierdie voordeel kan verband hou met die verhoogde NAA- en Cho-vlakke in prefrontale en anterior cingulêre kortikale.


Neurofisiologiese en klinies-biologiese kenmerke van internetverslawing (2019)

Zh Nevrol Psikhiatr Im SS Korsakova. 2019;119(12):51-56. doi: 10.17116/jnevro201911912151.

in Inglese, Russiese

DOEL: Om neurofisiologiese en enkele fisiologiese eienskappe van mense met internetverslawing te analiseer.

MATERIALE EN METODES: Twee groepe vakke is bestudeer: internetverslawing duur nie meer as twee jaar nie, en die kontrolegroep duur. Spektrale korrelasieparameters van EEG, funksionele asimmetrie van EEG-parameters, en hartklop-veranderlikheid is aangeteken. Die vergelyking is in drie state uitgevoer: toe oë toe, oop oë en na 'n 15-minute internetsessie.

RESULTATE EN GEVOLGTREKKING: Die verskuiwing in die balans van die regulering van die hartklop na die oorheersing van die simpatiese senuweestelsel gaan gepaard met 'n funksionele toestand van verhoogde aktivering, angs soos aangedui deur die parameters van die elektriese aktiwiteit van die brein en die verskuiwing. in die funksionele asimmetrie van die brein in die spektralkrag van die vinnige EEG-ritmes in die regterhemisfeer.


Brein aanlyn strukturele en funksionele korrelate van gewone internetgebruik (2014)

Verslaafde Biol. 2014 Feb 24. doi: 10.1111 / adb.12128.

Oormatige gebruik is 'n groeiende kommer van gesondheidspraktisyns. Gebaseer op die veronderstelling dat buitensporige internetgebruik ooreenstem met verslawende gedrag, het ons hipotetiese veranderinge in die frontostraal-netwerk in gereelde gebruikers voorgestel.

Ons het 'n beduidende negatiewe verband gevind tussen die IAT-telling en die regter frontale pool GM volume (P <0.001, gesinsgewyse fout reggestel). Funksionele konnektiwiteit van regter frontale paal na linker ventrale striatum is positief geassosieer met hoër IAT-tellings. Verder was die IAT-telling positief gekorreleer met ALFF in bilaterale ventrale striatum.

Die veranderinge in die fronto-striatale kringe wat verband hou met groeiende IAT-tellings, kan 'n vermindering van top-down modulasie van prefrontale gebiede weerspieël, veral die vermoë om langtermyndoelwitte in die gesig van afleiding te handhaaf. Die hoër aktivering van ventrale striatum in rus kan 'n konstante aktivering aandui in die konteks van 'n verminderde prefrontale beheer. Die resultate toon dat oormatige internetgebruik deur neuronale stroombane wat vir verslawende gedrag relevant is, aangedryf kan word.


Aandag-vooroordeel by internetgebruikers met 'n problematiese gebruik van sosiale netwerke (2019)

J Behav Verslaafde. 2019 Des 2: 1-10. doi: 10.1556 / 2006.8.2019.60.

Bewyse uit die veld van verslawende afwykings dui daarop dat aandagafleibaarheid vir stimuli wat verband hou met 'n middel of aktiwiteit van mishandeling (bv. Dobbel) die verslawende gedrag vererger. Bewyse rakende vooroordeel in PIU is egter yl. Hierdie studie het ten doel om te ondersoek of individue wat problematiese neigings tot sosiale netwerk-webwerwe (SNS), 'n subtipe van PIU, uitdruk, vooroordeel toon vir stimuli wat verband hou met sosiale media.

Sestig-deelnemers het Visual Dot-Probe en Pleasantness Rating-take uitgevoer wat SNS-verwante en gepaarde kontrolebeelde tydens oogbewegings bevat, is opgeneem, wat 'n direkte maatstaf van aandag gee. Deelnemers is beoordeel op hul vlakke van SNS-internetgebruik (wat wissel van problematies tot nie-problematies) en hul drange om aanlyn te wees (hoog teenoor laag).

Probleemmatige SNS-gebruikers en veral 'n subgroep waarin hoër vlakke van dringendheid uitgespreek word, het 'n aanduiding van vooroordeel vir SNS-verwante beelde vergeleke met kontrole-beelde. Hierdie resultate dui daarop dat aandag-vooroordeel 'n algemene meganisme is wat verband hou met problematiese internetgebruik sowel as ander verslawende afwykings.


Meet fasette van beloning sensitiwiteit, inhibisie, en impuls beheer in individue met problematiese internet gebruik (2019)

Psigiatrie Res. 2019 Mar 19; 275: 351-358. doi: 10.1016 / j.psychres.2019.03.032.

Problematiese internetgebruik (PIU) is die onvermoë om die hoeveelheid tyd wat op die internet spandeer word, te beheer. Navorsing dui daarop dat abnormaliteite in beloningsensitiwiteit, sensitiwiteit vir straf en impulsbeheer verslawende gedrag soos dwelmmisbruik en dobbelstoornisse aandryf, maar dit is onduidelik of dit ook die geval is in PIU.

Gedragstake en skale is deur 62-deelnemers (32 PIU-individue en 30-PIU-individue) voltooi om beloningsgevoeligheid, sensitiwiteit vir straf, asook inhibitiewe funksie en impulsbeheer te assesseer. Maatreëls wat toegedien word, sluit in Go / No-Go, vertraging van afslag, Gedragsinhibisie / Aktivering (BIS / BAS) skale en die Sensitiwiteit vir Straf en Sensitiwiteit vir Beloningsvraelys (SPSRQ).

Die PIU-groep onderskryf groter beloning sensitiwiteit en straf sensitiwiteit soos geïndekseer deur die SPSRQ. Daar was egter geen groepsverskille ten opsigte van vertraging, vertraging in die Go / No-Go-taak of endossement in die BIS / BAS skale nie.

Die huidige studie het 'n toenemende beloning sensitiwiteit en sensitiwiteit vir die straf in PIU individue gevind, hoewel impulsbeheer nie waarneembaar geraak is nie. Toekomstige eksperimentele studies is nodig om ons konseptualisering van die etiologie van verslawende gedrag soos dit betrekking het op PIU in te lig. Verdere ondersoek sal help om voorkomings- en intervensiepogings in te lig.


Verswakte empatieverwerking in individue met internetverslawingversteuring: 'n gebeurtenisverwante potensiële studie (2017)

Front. Neurie. Neurosci., 10 Oktober 2017 | https://doi.org/10.3389/fnhum.2017.00498

Internet verslawing wanorde (IAD) word geassosieer met tekorte in sosiale kommunikasie en vermyding van sosiale kontak. Daar is vermoed dat mense met IAD 'n beperkte kapasiteit vir empatie kan hê. Die doel van die huidige studie was om die verwerking van empatie vir ander se pyn in IAD's te ondersoek. Gebeurtenisverwante potensiale wat geproduseer is in reaksie op prente wat ander in pynlike en nie-pynlike situasies toon, is aangeteken in 16 IAD-vakke en 16-gesonde beheermaatreëls (HCs). Die N1-, P2-, N2-, P3- en laat positiewe potensiële komponente is vergelyk tussen die twee groepe. Robuuste foto × groepinteraksies is waargeneem vir N2 en P3. Die pynlike prente het groter N2 en P3 amplitudes opgewek as die nie-pynlike prente het slegs in die HC-groep, maar nie in die IAD-groep nie. Die resultate van hierdie studie dui daarop dat beide die vroeë outomatiese en die latere kognitiewe prosesse van pyn empatie in die IAD's aangetas kan word. Hierdie studie bied psigofisiese bewyse van empatie-tekorte in samewerking met IAD.


Differensiasie tussen jong volwasse internetverslaafdes, rokers en gesonde beheermaatreëls deur die interaksie tussen impulsiwiteit en tydelike lob dikte (2019)

J Behav Verslaafde. 2019 Feb 11: 1-13. doi: 10.1556 / 2006.8.2019.03.

Internet verslawing is 'n nie-stofverwante verslawing wanorde met progressief groeiende voorkoms. Internetverslawing, soos stofverwante verslawings, is gekoppel aan hoë impulsiwiteit, lae inhibitiewe beheer en swak besluitnemingsvermoëns. Daar is getoon dat kortikale dikte metings en eienskappe van impulse in die verslaafdes 'n duidelike verhouding het teenoor die gesonde beheermaatreëls. So, ons toets of die kortikale korrelate van eienskap impulsiwiteit verskil in internetverslaafdes en gesonde beheermaatreëls, met behulp van 'n impulsiewe kontrolegroep (rokers).

Dertig internetverslaafdes (15-vroue) en 60-ouderdom- en geslagsgeheime kontroles (30-rokers, alle jong volwassenes van 19-28 jaar) is geskandeer met 'n 3T MRI-skandeerder en die Barratt Impulsivity Scale voltooi.

Internet verslaafdes het 'n dunner linker superior temporale korteks as kontrole. Impulsiwiteit het 'n beduidende hoof effek op die linker pars-orbitale en bilaterale insula gehad, ongeag die groepslidmaatskap. Ons het uiteenlopende verhoudings tussen eienskap impulsiwiteit en diktes van die bilaterale middel temporale, reg superior temporale, linker-inferior temporale en linker transversale temporale kortikale tussen internetverslaafdes en gesonde beheermaatreëls geïdentifiseer. Verdere analise met rokers het getoon dat die linker middel temporale en linker transversale tydelike kortikale dikteverandering eksklusief vir internetverslawing kan wees.

Die effekte van impulsiwiteit, gekombineer met 'n langtermynblootstelling aan 'n spesifieke stof of stimuli, kan lei tot verskillende aard van verhoudings tussen impulsiwiteit en breinstruktuur in vergelyking met gesonde beheermaatreëls. Hierdie resultate kan aandui dat internetverslawing soortgelyk aan stofverwante verslawings is, sodat ondoeltreffende selfbeheersing kan lei tot wanadaptiewe gedrag en onvermoë om internetgebruik te weerstaan.


Neurobiologiese bevindinge wat verband hou met internetgebruiksversteurings (2016)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2016 Jul 23. doi: 10.1111 / PCN.12422.

In die afgelope tien jaar is talle neurobiologiese studies gedoen oor internetverslawing of internetgebruiksversteuring. Verskeie neurobiologiese navorsingsmetodes-soos magnetiese resonansiebeeldvorming; kern beeldvorming modaliteite, insluitende positron emissie tomografie en enkele foton emissie computed tomografie; molekulêre genetika; en neurofisiologiese metodes - het dit moontlik gemaak om strukturele of funksionele gestremdhede in die brein van individue met internetgebruiksversteuring te ontdek. Spesifiek, internetgebruiksversteuring word geassosieer met strukturele of funksionele inkorting in die orbitofrontale korteks, dorsolaterale prefrontale korteks, anterior cingulêre korteks en posterior cingulêre korteks. Hierdie streke word geassosieer met die verwerking van beloning, motivering, geheue en kognitiewe beheer. Vroeë neurobiologiese navorsingsresultate in hierdie gebied het aangedui dat internetgebruiksversteuring baie ooreenkomste met substansgebruiksversteurings gedeel, insluitende, tot 'n sekere mate, 'n gedeelde patofisiologie. Onlangse studies dui daarop dat verskille in biologiese en sielkundige merkers tussen internetgebruiksversteurings en substansgebruiksversteurings bestaan. Verdere navorsing word benodig vir 'n beter begrip van die patofisiologie van internetgebruiksversteuring.


Internet verslawing geassosieer met regter pars opercularis by vroue (2019)

Strukturele verskille in hoër-orde breinareas is algemene kenmerke van gedragsverslawing, insluitend internetverslawing (IA). Met inagneming van die beperkte aantal studies en metodes wat in vorige studies oor IA gebruik is, was ons doel om die korrelate van IA en die morfometrie van die frontale lobbe te ondersoek.

Om hierdie verhoudings waar te neem, is die hoë-resolusie-T1-geweegde MR-beelde van 144 gesonde, Kaukasiese, universiteitsstudente geanaliseer met volumetrie- en voxelgebaseerde morfometrie. Die vraelys vir problematiese internetgebruik (PIUQ) is gebruik om IA te assesseer.

Ons het beduidende korrelasies gevind tussen PIUQ-subskale en die volume van die regte pars opercularis volume en grys materie massa in vroue.

Die verhoogde grysstofmaatreëls van hierdie struktuur kan verklaar word met die uitgebreide inspanning om die impulsiewe gedrag in verslawing te beheer, en met die toenemende aantal sosiale interaksies via die internet.


Internetverslawing en sy fasette: Die rol van genetika en die verhouding tot selfgerigte (2017)

Verslaafde Behav. 2017 Feb; 65: 137-146. doi: 10.1016 / j.addbeh.2016.10.018.

'N Groeiende hoeveelheid navorsing fokus op problematiese gedragspatrone wat verband hou met die gebruik van die internet om kontekstuele sowel as individuele risikofaktore van hierdie nuwe verskynsel genaamd Internetverslawing (IA) te identifiseer. IA kan beskryf word as 'n multidimensionele sindroom wat aspekte bevat soos drang, ontwikkeling van verdraagsaamheid, verlies aan beheer en negatiewe gevolge. Aangesien vorige navorsing oor ander verslawende gedrag aansienlike oorerflikheid getoon het, kan verwag word dat die kwesbaarheid vir IA ook te wyte kan wees aan die genetiese geneigdheid van 'n persoon. Dit is egter die vraag of verskillende komponente van IA verskillende etiologieë het.

Vir spesifieke fasette van IA en privaat internetgebruik in ure per week het erflatingsramings tussen 21% en 44% gewissel. Bivariate analise het aangedui dat Selfgerigtigheid verantwoordelik was vir 20% tot 65% van die genetiese afwyking in spesifieke IA-fasette deur oorvleuelende genetiese weë. Implikasies vir toekomstige navorsing word bespreek.


Internet en Gaming Addiction: 'n Sistematiese Literatuuroorsig van Neuroimaging Studies (2012)

Brein Sci. 2012, 2 (3), 347-374; doi:10.3390 / brainsci2030347

In die afgelope dekade het navorsing opgehoopte wat daarop dui dat oormatige internetgebruik tot die ontwikkeling van 'n gedragsverslawing kan lei. Internetverslawing is beskou as 'n ernstige bedreiging vir geestesgesondheid en die oormatige gebruik van die internet is gekoppel aan 'n verskeidenheid negatiewe psigososiale gevolge.. Die doel van hierdie oorsig is om alle empiriese studies tot op datum te identifiseer wat neuroimaging tegnieke gebruik het om die ontluikende geestesgesondheidsprobleem van internet- en spelverslawing uit 'n neurowetenskaplike perspektief te werp. 'N Sistematiese literatuursoektog is uitgevoer om 18-studies te identifiseer.

Hierdie studies bied dwingende bewyse vir die ooreenkomste tussen verskillende tipes verslawing, veral stofverwante verslawings en internet- en spelverslawing, op 'n verskeidenheid vlakke. Op molekulêre vlak word internetverslawing gekenmerk deur 'n algehele beloningstekort wat dopaminerge aktiwiteit verlaag. Op die vlak van neurale kringe het internet en spelverslawing gelei tot neuroadaptasie en strukturele veranderinge wat voorkom as gevolg van langdurige verhoogde aktiwiteit in breingebiede wat met verslawing verband hou. Op 'n gedragsvlak blyk dit dat internet- en spelverslaafdes versper word ten opsigte van hul kognitiewe funksionering in verskeie domeine.

Opmerkings: regtig eenvoudig - alle breinstudies wat tot dusver gedoen is, het in een rigting gewys: internetverslawing is 'n werklike substansverslawing en behels dieselfde fundamentele breinveranderings.


Nuwe ontwikkelings oor die neurobiologiese en farmako-genetiese meganismes wat onderliggend is aan internet- en videogame verslawing.

Ek is verslaafde. 2015 Mar;24(2):117-25.

Daar is opkomende bewyse dat die psigobiologiese meganismes onderliggend aan gedragsverslawing soos internet- en videogame verslawing lyk soos dié van verslawing vir misbruikstowwe.

Literatuursoektog van gepubliseerde artikels tussen 2009 en 2013 in Pubmed met 'internetverslawing' en 'videospeletjieverslawing' as soekwoord. Nege-en-twintig studies is gekies en geëvalueer volgens die kriteria van breinbeelding, behandeling en genetika.

Breinbeeldstudies van die rustende staat het getoon dat langtermyn-internetspel wat geaffekteerde breinstreke speel wat verantwoordelik is vir beloning, impulsbeheer en sensoriese-motoriese koördinasie. Breinaktiveringstudies het getoon dat video-speletjies betrokke is by veranderinge in beloning en verlies aan beheer en dat dobbelprente streke gelyktydig geaktiveer het aan dié wat geaktiveer word deur cue-blootstelling aan dwelms. Strukturele studies het getoon dat veranderinge in die volume van die ventrale striatum moontlik is as gevolg van veranderinge in beloning. Verder was videogame speel geassosieer met dopamien vrystelling soortgelyk in die omvang van dié van dwelmmiddels van misbruik en dat daar foutiewe inhibitiewe beheer- en beloningsmeganismes was wat verslaafde verslaafdes was. Ten slotte het behandelingstegnieke wat fMRI gebruik het, vermindering in drang vir videogames en verminderde geassosieerde breinaktiwiteit getoon.

Videogame speel kan ondersteun word deur soortgelyke neurale meganismes onderliggend aan dwelmmisbruik. Soortgelyk aan dwelm- en alkoholmisbruik, veroorsaak internetverslawing sub-sensitiwiteit van dopamienbeloningsmeganismes.


Verlaagde Striatale Dopamien Transporters in Mense met Internet Addiction Disorder (2012)

Joernaal van Biomedisyne en Biotegnologie Volume 2012 (2012), Artikel ID 854524,

In die afgelope jaar het IAD wêreldwyd meer algemeen geword; Die erkenning van sy verwoestende impak op die gebruikers en samelewing het vinnig toegeneem [7]. Wat belangrik is, het onlangse studies gevind disfunksies van IAD is soortgelyk aan ander vorme van verslawende versteurings, soos middelmisbruik afwykings en patologiese dobbelary [7-10]. Mense wat die IAD ervaar het kliniese kenmerke soos drang, onttrekking en verdraagsaamheid [7, 8], verhoogde impulsiwiteit [9] en verswakte kognitiewe vertoning in take wat riskante besluitneming insluit [10].

Die IAD-vakke het die internet bykans elke dag gebruik en spandeer meer as 8 uur elke dag voor die monitor, meestal om met kubervriende te gesels, aanlyn speletjies te speel en aanlyn pornografieë of volwasse flieks te kyk. Hierdie vakke was aanvanklik meestal bekend met die internet in die vroeë stadium van hul adolessensie en het langer as 6 jaar die aanduidings van IAD gehad.

Gevolgtrekking: Tdie resultate van hierdie studie bewys dat IAD belangrike DAT-verliese in die brein kan veroorsaak en hierdie bevindings dui daarop dat IAD geassosieer word met disfunksies in die dopaminerge breinstelsels en in ooreenstemming is met vorige verslae in verskillende soorte verslawings, hetsy met of sonder stowwe [21 -23, 37]. Ons bevindinge ondersteun die eis dat IAD soortgelyke neurobiologiese abnormaliteite met ander verslawende versteurings kan deel [15].

OPMERKINGS: Bestudeer ondersoek beloning dopamien vervoerder vlakke in Internet verslaafdes. Vlakke is vergelyk met 'n beheergroep wie se lede ook die internet gebruik het. Vlakke van dopamien-transporters was vergelykbaar met dié met dwelmverslawing. 'N Afname in dopamienvervoerders is 'n kenmerk van verslawings. Dit dui op 'n verlies aan senuwee-eindpunte wat dopamien vrystel.


Abnormale wit saak integriteit in adolessente met internetverslawing versteuring: 'n Tract-Based Spatial Statistics Study (2012)

 PLUIS EEN 7 (1): e30253. doi: 10.1371 / journal.pone.0030253

In vergelyking met die ouderdom, geslag en opvoeding wat ooreenstem met beheermaatreëls, het IAD-vakke die FA in die orbito-frontale wit saak aansienlik verminder, tesame met cingulum, kommissurale vesels van die corpus callosum, assosiasievesels, insluitende die inferior front-oksipitale fasciculus en projeksievesels wat bestaan ​​uit die corona bestraling, interne kapsule en eksterne kapsule. Hierdie resultate bied bewyse van wydverspreide tekorte in witmakerintegriteit en weerspieël 'n ontwrigting in die organisasie van wit materiaalkanale in die IAD. Die orbito-frontale korteks het uitgebreide verbindings met prefrontale, visceromotoriese en limbiese streke, sowel as die assosiasie areas van elke sensoriese modaliteit 33. Dit speel 'n kritieke rol in emosionele prosessering en verslawingverwante verskynsels, soos drang, kompulsiewe herhalende gedrag en wanoplossende besluitneming. 34, 35.

Vorige studies het bevind dat abnormale wit materie-integriteit in die orbito-frontale korteks gereeld waargeneem word in die vakke wat aan verslawende stowwe blootgestel word, soos alkohol 36, kokaïen 37, 38, dagga 39, metamfetamien 40, en ketamien 41. Ons bevinding dat IAD verband hou met verswakte wit materie-integriteit in die orbito-frontale streke is in ooreenstemming met hierdie vorige resultate. Anterior cingulêre korteks (ACC) verbind aan die frontale lobbe en die limbiese stelsel, speel 'n noodsaaklike rol in kognitiewe beheer, emosionele verwerking en drang 42. Abnormale wit materie-integriteit in die anterior cingulum is ook konsekwent waargeneem in ander vorme van verslawing, soos alkoholisme 36, heroïenafhanklikheid 43, en kokaïenverslawing 38. Die waarneming van verlaagde FA in die anterior cingulum van IAD-vakke is in ooreenstemming met hierdie vorige resultate en met die verslag dat swaar internet-oorbenutting17 word geassosieer met verswakte kognitiewe beheer. Meer interessant, dieselfde groep IAD-vakke het getoon dat die grys materiaaldigtheid in die linker ACC aansienlik afgeneem het in vergelyking met die beheer 12. Soortgelyke resultate is ook deur 'n ander groep gerapporteer 13.

OPMERKINGS: Nog 'n breinstudie oor die verskille tussen wit materie tussen kontrolegroepe en diegene met internetverslawing. Diegene met internetverslawing het veranderinge in wit materie wat diegene met dwelmverslawing naboots. Witstof, ook genoem miëlien, draai die aksone van senuweeselle toe. Die myeline-bedekte aksone funksioneer as die kommunikasieweë wat verskillende dele van die brein verbind.


'N Week sonder die gebruik van sosiale media: Resultate van 'n Ekologiese Momentêre Intervensiestudie met behulp van Smartphones (2018)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2018 Oct;21(10):618-624. doi: 10.1089/cyber.2018.0070.

Aanlyn sosiale media is nou alomteenwoordig in die daaglikse lewe van baie mense. Daar is baie navorsing gedoen oor hoe en waarom ons sosiale media gebruik, maar daar is min bekend oor die impak van sosiale onthouding. Daarom het ons 'n ekologiese kortstondige intervensie-studie met slimfone ontwerp. Deelnemers is opdrag gegee om sosiale media 7 dae lank nie te gebruik nie (4 dae basislyn, 7 dae intervensie en 4 dae na intervensie; N = 152). Ons het invloed op (positiewe en negatiewe), verveling en drang drie keer per dag beoordeel (tydvoorwaardelike steekproefneming), sowel as die gebruiksfrekwensie van sosiale media, gebruiksduur en sosiale druk om aan die einde van elke dag op sosiale media te wees (7,000 + enkele assesserings). Ons het onttrekkingsimptome aangetref, soos aansienlik verhoogde drang (β = 0.10) en verveling (β = 0.12), sowel as verminderde positiewe en negatiewe invloed (slegs beskrywend). Sosiale druk om op sosiale media te wees, is aansienlik verhoog tydens sosiale media-onthouding (β = 0.19) en 'n aansienlike aantal deelnemers (59 persent) het ten minste een keer tydens die tussenkomsfase teruggekeer. Ons kon nie 'n wesenlike terugslag-effek na die einde van die ingryping vind nie. Saam met mekaar is kommunikasie deur middel van aanlyn sosiale media blykbaar so 'n integrale deel van die alledaagse lewe dat dit sonder dat dit lei tot onttrekkingsimptome (drang, verveling), herhalings en sosiale druk om terug te keer op sosiale media.


Selfoonverslawing in Tibetaanse en Han-Chinese adolessente (2018)

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2018 Dec 4. doi: 10.1111 / ppc.12336.

Om selfoonverslawing (MPA) patrone tussen Tibetanse en Han-adolessente in China te vergelyk. Die studie is uitgevoer in twee provinsies van China. Die Mobile Phone Addiction Scale (MPAS) is gebruik om MPA te assesseer.

Sewehonderd-en-vyf Tibetaanse en 606 Han-studente het aan die studie deelgeneem. Die MPAS totale telling was 24.4 ± 11.4 in die hele monster; 27.3 ± 10.8 en 20.9 ± 11.2 in onderskeidelik Tibetaanse en Han-studente. Lewenskwaliteit (QOL) in die fisiese, sielkundige, sosiale en omgewingsdomeine was negatief geassosieer met MPA.

In vergelyking met Han-studente is daar bevind dat Tibetaanse studente meer ernstige MPA het. Gegewe die negatiewe impak op QOL, moet toepaslike maatreëls vir die voorkoming van MPA ontwikkel word, veral vir Tibetaanse middelskoolstudente.


Veranderde Plasma Vlakke van Glial Cell Line-afgeleide Neurotrophic Factor by pasiënte met Internet Gaming Disorder: 'n Case-Control, Pilot Study (2019)

Psigiatrie Ondersoek. 2019 Jun;16(6):469-474. doi: 10.30773/pi.2019.04.02.2.

Glia-sellyne-afgeleide neurotrofe faktor (GDNF) is na bewering betrokke by die negatiewe regulering van die gevolge van verslawende afwykings. Die doel van hierdie studie was om veranderinge in die vlakke van GDNF by pasiënte met internetspelversteuring (IGD) te ondersoek en die verband tussen GDNF-vlakke en die erns van IGD-indekse te beoordeel. Negentien manlike pasiënte met IGD en 19 geslagsooreenstemmende proefpersone is geëvalueer vir verandering van die plasma-GDNF-vlakke en vir die verband tussen GDNF-vlakke en kliniese eienskappe van internetspel, insluitend die Young's Internet Addiction Test (Y-IAT). Daar is gevind dat die GDNF-vlakke beduidend laag was by pasiënte met IGD (103.2 ± 62.0 pg / ml) in vergelyking met die vlakke van kontroles (245.2 ± 101.6 pg / ml, p <0.001). GDNF-vlakke was negatief gekorreleer met Y-IAT-tellings (Spearman's rho = -0.645, p = <0.001) en hierdie negatiewe korrelasie het gebly, selfs nadat daar vir verskeie veranderlikes gekontroleer is (r = -0.370, p = 0.048). Hierdie bevindings ondersteun die veronderstelde rol van GDNF in die regulering van IGD.


Kort onthouding van aanlyn sosiale netwerk-webwerwe verminder vermeende stres, veral in oormatige gebruikers (2018)

Psigiatrie Res. 2018 Dec; 270: 947-953. doi: 10.1016 / j.psychres.2018.11.017.

Aanlyn-sosiale netwerk-webwerwe (SNS's), soos Facebook, bied gereelde en oorvloedige sosiale versterkers (bv. "Likes") wat met wisselende tydsintervalle gelewer word. As gevolg hiervan vertoon sommige SNS-gebruikers buitensporige, wanadaptiewe gedrag op hierdie platforms. Oormatige SNS-gebruikers, sowel as tipiese gebruikers, is dikwels bewus van hul intense gebruik en sielkundige afhanklikheid van hierdie webwerwe, wat tot verhoogde spanning kan lei. In werklikheid het navorsing getoon dat die gebruik van SNS alleen verhoogde spanning veroorsaak. Ander navorsing het begin om die gevolge van kort periodes van onthouding van SNS te ondersoek, wat voordelige effekte op subjektiewe welstand openbaar. Ons het hierdie twee navorsingslyne in lyn gebring en veronderstel dat 'n kort tydperk van onthouding van SNS 'n vermindering in waargenome spanning sal veroorsaak, veral by buitensporige gebruikers. Die resultate het ons hipotese bevestig en aan die lig gebring dat beide tipiese en oormatige SNS-gebruikers 'n vermindering in waargenome spanning ervaar het na SNS-onthouding van 'n paar dae. Die effekte is veral uitgespreek by oormatige SNS-gebruikers. Die vermindering van spanning hou nie verband met akademiese prestasieverhogings nie. Hierdie resultate dui op 'n voordeel - ten minste tydelik - van onthouding van SNS's en bied belangrike inligting vir terapeute wat pasiënte behandel wat sukkel met oormatige SNS-gebruik.


Sosiale netwerkverslawing en irrasionele uitstel van voorgraadse studente: die bemiddelende rol van moegheid op sosiale netwerke en die modererende rol van inspanning (2018)

PLoS One. 2018 Dec 11; 13 (12): e0208162. doi: 10.1371 / journal.pone.0208162.

Met die gewildheid van sosiale netwerk-webwerwe (SNSs), is die probleme van SNS verslawing aan die toeneem. Navorsing het die verband tussen SNS verslawing en irrasionele uitstel onthul. Die meganisme onderliggend aan hierdie verhouding is egter nog onduidelik. Die huidige studie het ten doel om die bemiddelende rol van moegheid op die gebied van sosiale netwerksite te ondersoek en die modererende rol van behoorlike beheer in hierdie skakel tussen Chinese voorgraadse studente. Die Social Networking Site Addiction Scale, Social Networking Service Moegheid Skaal, Effektiewe Beheer Skaal en Irrasionele Uitstel Skaal is voltooi deur 1,085 Chinese voorgraadse studente. Resultate het aangedui dat SNS verslawing, SNS moegheid en irrasionele uitstel positief met mekaar verband hou en negatief gekorreleer is met moeitevolle beheer. Verdere ontledings het aan die lig gebring dat SNS verslawing 'n direkte effek op irrasionele uitstel het. SNS-moegheid beman die verhouding tussen SNS verslawing en irrasionele uitstel. Beide direkte en indirekte gevolge van SNS verslawing op irrasionele uitstel is gemodereer deur moeitevolle beheer. Spesifiek, hierdie effek was sterker vir mense met laer inspanning. Hierdie bevindinge help om die meganisme wat onderliggend is aan die verband tussen SNS verslawing en irrasionele uitstel, te verduidelik, wat potensiële implikasies vir intervensie het.


Eensaamheid, individualisme en smartphone verslawing onder internasionale studente in china (xnumx)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2018 Okt 17. doi: 10.1089 / cyber.2018.0115.

Vinnig aangeneem wêreldwyd kan slimfone internasionale studente help om hul lewe in die buiteland aan te pas en slegte gevoelens te hanteer, terwyl negatiewe invloed van smartphone verslawing 'n onlangse besorgdheid word. Om die gaping te vul, ondersoek hierdie studie die vlakke van eensaamheid van internasionale studente in China. Integrasie van kulturele dimensie-teorie en toepaslike navorsing oor slimfoonverslawing. Die huidige studie het aanlyn-opname as hoofnavorsingsmetode aangewend om die verhouding tussen individualisme, eensaamheid, slimfoongebruik en slimfoonverslawing te ondersoek. In totaal het 438 internasionale studente vrywillig deelgeneem aan die opname. Die deelnemers was van 67-lande en het maande lank in China gestudeer. Die resultate toon internasionale studente in China as 'n hoërisiko-bevolking vir beide ernstige eensaamheid en smartphone verslawing, met 5.3 persent van die deelnemers wat erge eensaamheid ervaar en meer as die helfte van die deelnemers wat smartfoonverslawing simptome vertoon. Hierdie studie toon die krag van kulturele individualisme voorspel om die eensaamheid en beduidende bemiddelingseffekte van eensaamheid en slimfoongebruik te verduidelik. Daardie internasionale studente met 'n laer graad van individualisme het hoër mate van eensaamheid getoon, wat gelei het tot 'n hoër mate van slimfoongebruik en slimfoonverslawing. Eenzaamheid is gevind as die sterkste voorspeller vir smartphone verslawing.


Kruiskulturele validering van die skaal op sosiale media-afwyking (2019)

Psychol Res Behav Manag. 2019 Aug 19; 12: 683-690. doi: 10.2147 / PRBM.S216788.

Met die gewildheid van sosiale netwerk-webwerwe is dit dringend nodig om instrumente te ontwerp om verslawing aan sosiale media in verskillende kulturele konteks te evalueer. Hierdie referaat evalueer die psigometriese eienskappe en validering van die Social Media Disorder (SMD) -skaal in die Volksrepubliek China.

'N Totaal van 903 Chinese universiteitstudente is gewerf om aan hierdie deursnitstudie deel te neem. Die interne konsekwentheid, kriteriumgeldigheid en konstrukgeldigheid van die SMD-skaal is ondersoek.

Die resultate dui daarop dat die 9-item SMD-skaal goeie psigometriese eienskappe het. Sy interne konsekwentheid was goed, met 'n Cronbach-alfa van 0.753. Die resultate het swak en matige korrelasies getoon met ander valideringskonstruksies, soos selfdoeltreffendheid en ander simptome van die siekte wat in die oorspronklike skaal voorgestel is. Die Chinese weergawe van SMD het 'n goeie model geskik vir 'n tweefaktorstruktuur in bevestigende faktorontleding, met χ2 (44.085) / 26 = 1.700, SRMR = 0.059, CFI = 0.995, TLI = 0.993 en RMSEA = 0.028.


Verswakte frontale-basale Ganglia-konneksie by adolessente met internetverslawing (2014)

Sci Rep. 2014 Mei 22; 4: 5027. doi: 10.1038 / srep05027.

Om die neurale basis van swak impulsbeheer in internetverslawing (IA) te verstaan, is belangrik om die neurobiologiese meganismes van hierdie sindroom te verstaan. Die huidige studie het ondersoek ingestel na hoe neuronale weë wat by reaksiehindering betrokke was, in die IA geraak is deur 'n Go-Stop-paradigma en funksionele magnetiese resonansie-beeldvorming (fMRI) te gebruik.  Die resultate het getoon dat die indirekte frontale basale ganglia-baan betrek is deur reaksie-reaksie in gesonde vakke. Ons het egter nie gelykwaardige effektiewe konneksiwiteit in die IA-groep opgespoor nie. Dit dui daarop dat die IA-vakke versuim om hierdie pad te werf en ongewenste aksies te inhibeer. Hierdie studie bied 'n duidelike verband tussen internetverslawing as 'n gedragsversteuring en afwykende konnektiwiteit in die reaksie-inhibisie netwerk.

kommentaar Duidelike demonstrasie van hipofrontaliteit in diegene met internetverslawing.


Verbeterde beloningsgevoeligheid en verminderde verliesgevoeligheid in internetverslaafdes: 'n fMRI-studie tydens 'n raadswerk (2011)

J Psychiatr Res. 2011 Jul 16.

As die wêreld se vinnigste groeiende “verslawing”, moet internetverslawing bestudeer word om die potensiële heterogeniteit te ontrafel. Die huidige studie is ingestel om beloning en strafverwerking by internetverslaafdes te ondersoek in vergelyking met gesonde beheermaatreëls. Die resultate het getoon dat internetverslaafdes geassosieer word met verhoogde aktivering in orbitofrontale korteks in winsproewe en verminderde aktivering van anter cingulate in verliesproewe as normale kontroles. Die resultate het voorgestel dat internetverslaafdes die gevoeligheid van beloning verhoog en die verlies sensitiwiteit verminder het as normale vergelykings.

OPMERKINGS: Beide verhoogde sensitiwiteit vir beloning (sensitiwiteit) en verminderde sensitiwiteit vir verlies (verminderde afkeer) is 'n teken van 'n verslawingproses


Die disfunksie van gesigsverwerking by pasiënte met internetverslawingstoornisse: 'n gebeurtenisverwante potensiële studie (2016)

Neuroreport. 2016 Aug 25.

Om gesigsverwerking in pasiënte met internetverslawingstoornisse (IAD) te ondersoek, is 'n gebeurtenisverwante breinpotensiaal-eksperiment in IAD-pasiënte en gesonde ouderdoms-kontroles uitgevoer, waarin deelnemers opdrag gegee het om elke stimulus (gesig teenoor voorwerp-voorwerp) so vinnig te klassifiseer en akkuraat as moontlik. Alhoewel ons nie 'n beduidende verskil in die prestasie tussen twee groepe gevind het nie, was beide die N110- en P2-komponente in reaksie op gesigte groter in die IAD-groep as in die kontrolegroep, terwyl die N170-vlakke in die IAD-groep afgeneem het as in die kontrolegroep. Daarbenewens het die bronontleding van gebeurtenisverwante potensiële komponente verskillende kragopwekkers tussen twee groepe getoon. Hierdie data het aangedui dat daar 'n disfunksie van gesigverwerking by IAD-pasiënte was en die onderliggende meganisme van die verwerking van gesigte kan verskil van gesonde individue.


Willekeurige topologie organisasie en verminderde visuele verwerking van internetverslawing: Bewyse van 'n minimum spanning boomanalise (2019)

Brein Behav. 2019 Jan 31: e01218. doi: 10.1002 / brb3.1218.

Internet verslawing (IA) is geassosieer met wydverspreide brein veranderings. Funksionele konnektiwiteit (FC) en netwerkanalise resultate wat verband hou met IA is teenstrydig tussen studies, en hoe netwerkhubs verander, is nie bekend nie. Die doel van hierdie studie was om funksionele en topologiese netwerke te evalueer met behulp van 'n onbevooroordeelde minimum spanning boom (MST) analise op elektro-enfalografie (EEG) data in IA en gesonde beheer (HK) kollege studente.

In hierdie studie is Young se internetverslawingstoets gebruik as 'n IA-ernsmaatstaf. EEG-opnames is verkry tydens IA (n = 30) en HC-deelnemers (n = 30), wat ooreenstem met ouderdom en geslag. Die faselagindeks (PLI) en MST is toegepas om FC- en netwerktopologie te ontleed. Ons het verwag om bewyse te verkry van onderliggende veranderinge in funksionele en topologiese netwerke wat verband hou met IA.

IA-deelnemers het hoër delta-FC getoon tussen frontale en parieto-oksipitale gebiede aan die linkerkant in vergelyking met die HC-groep (p <0.001), wêreldwye MST-maatstawwe het 'n meer steragtige netwerk in IA-deelnemers in die boonste alfa- en beta-bande getoon, en die oksipitale breinstreek was relatief minder belangrik in die IA relatief tot die HC-groep in die onderste band. Die korrelasie-resultate stem ooreen met die MST-resultate: hoër IA-erns korreleer met hoër Max-graad en kappa, en laer eksentrisiteit en deursnee.

Funksionele netwerke van die IA-groep is gekenmerk deur verhoogde FC, 'n meer ewekansige organisasie en 'n afname in relatiewe funksionele belang van die visuele verwerkingsgebied. Saam met hierdie veranderinge kan ons die invloed van IA op die brein meganisme verstaan.


Elektrofisiologiese aktiwiteit word geassosieer met kwesbaarheid van internetverslawing in nie-kliniese populasie (2018)

Verslawende gedrag 84 (2018): 33-39.

• Kwesbaarheid van internetverslawing word geassosieer met frontale alfa krag.

• Mense met internetverslawing mag gewysigde frontale funksionele aktiwiteit vertoon.

• Daar is 'n positiewe verband tussen depressie en frontale alfa-asimmetrie.

Hierdie studie ondersoek die elektrofisiologiese aktiwiteit wat verband hou met kwesbaarheid van problematiese internetgebruik in nie-kliniese populasie. Die rus EEG spektrum van alfa (8–13 Hz) ritme is gemeet in 22 gesonde proefpersone wat die internet vir ontspanningsdoeleindes gebruik het. Die kwesbaarheid van internetverslawing is onderskeidelik beoordeel aan die hand van Young's Internet Addiction Test (IAT) en Assessment for Computer and Internet Addiction-Screener (AICA-S). Depressie en impulsiwiteit is ook gemeet met Beck Depressie Inventaris (BDI) en Barratt Impulsivity Scale 11 (BIS-11) onderskeidelik. Die IAT was positief gekorreleer met alfa krag verkry tydens die oë gesluit (EC, r = 0.50, p = 0.02) maar nie tydens oë oop (EO). Dit is verder ondersteun deur 'n negatiewe korrelasie (r = -0.48, p = 0.02) tussen IAT-tellings en alfa-desinchronisasie (EO-EC). Hierdie verhoudings bly betekenisvol na regstelling vir veelvuldige vergelykings. Verder het die BDI-telling positiewe korrelasie getoon met alfa-asimmetrie by middel-laterale (r = 0.54, p = 0.01) en mid-frontale (r = 0.46, p = 0.03) streke gedurende die EC en by middelfrontale (r = 0.53 , p = 0.01) streek gedurende EO. Die huidige bevindinge dui daarop dat daar verband hou tussen neurale aktiwiteit en die kwesbaarheid van problematiese internetgebruik. Begrip van die neurobiologiese meganismes onderliggend aan problematiese internetgebruik sal bydra tot verbeterde vroeë intervensie en behandeling.


Brein ossillasies, inhibitiewe beheermeganismes en belonende vooroordeel in internetverslawing (2016)

Tydskrif van die Internasionale Neuropsigologiese Vereniging

Internet Addiction (IA) word beskou as 'n subtype impulsbeheerstoornis, en 'n gedrag wat verband hou met belonende stelseltekorte. Die huidige navorsing het ten doel om die neurale korrelate van tekorte in inhibitiewe beheer en die belonende meganismes in IA te ondersoek. Internet Addiction Inventory (IAT) is toegepas op 'n subkliniese steekproef.

Resultate: BAS, BAS-R (BAS-Reward subskaal), BIS en IAT het die lae frekwensie bandvariasies voorspel, alhoewel in 'n teenoorgestelde rigting: verminderde delta- en theta- en RTs-waardes is gevind vir hoër BAS-, BAS-R- en IAT, in die geval van NoGo vir dobbel- en videogames-stimuli; daarenteen is verhoogde delta- en theta- en RT-waardes waargeneem vir hoër BIS. Twee potensiële clusters van verskillende proefpersone is voorgestel: met lae remmende impulsbeheer en lonende vooroordeel (hoër BAS en IAT); en met impulshiperbeheer (hoër BIS).


Webverslawing in die brein: Kortikale ossillasies, outonome aktiwiteit, en gedragsmaatreëls (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Jul 18: 1-11. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.041.

Internet verslawing (IA) is onlangs gedefinieer as 'n wanorde wat beide die impulsbeheer en die beloningstelsels merk. Spesifiek, inhibitiewe tekorte en beloningsvooroordeel is in IA as hoogs relevant beskou. Hierdie navorsing het ten doel om die elektrofisiologiese korrelate en outonome aktiwiteit [velkonduksierespons (SKR) en hartklop] in twee groepe jong vakke (N = 25) te ondersoek, met hoë of lae IA-profiel [getoets deur die Internet Verslawingstoets (IAT) ], met spesifieke verwysing na dobbelgedrag.

Resultate: 'n Beter prestasie (verminderde ER's en verminderde RT's) is geopenbaar vir hoë IAT in die geval van NoGo-proewe wat lonende aanwysings voorstel (remmende beheerstoestand), waarskynlik as gevolg van 'n "winseffek" geïnduseer deur die lonende toestand. Daarbenewens het ons ook vir NoGo-proewe wat verband hou met dobbel- en videospeletjies-stimuli waargeneem dat (a) lae frekwensie-band (delta en theta) en SCR verhoog het en (b) 'n spesifieke lateraliseringseffek (meer linker-aktiwiteit) delta en theta in hoë IAT. Beide remmende beheertekorte en beloningsvooroordeel-effek word beskou as IA.


Internet Kommunikasieversteuring en die struktuur van die menslike brein: Aanvanklike insigte oor WeChat-verslawing (2018)

Sci Rep. 2018 Feb 1;8(1):2155. doi: 10.1038/s41598-018-19904-y.

WeChat verteenwoordig een van die gewildste smartphone-gebaseerde aansoeke vir kommunikasie. Alhoewel die aansoek verskeie nuttige kenmerke bied wat die daaglikse lewe vereenvoudig, spandeer 'n toenemende aantal gebruikers oormatige hoeveelhede tyd op die aansoek. Dit kan lei tot interferensies met die alledaagse lewe en selfs tot verslawende gebruikspatrone. In die konteks van die voortgesette bespreking van Internet Communication Disorder (ICD) het die huidige studie daarop gemik om die verslawende potensiaal van kommunikasie-toepassings beter te karakteriseer deur WeChat as voorbeeld te gebruik deur assosiasies tussen individuele variasies in tendense teenoor WeChat-verslawing en breinstruktuurvariasies te ondersoek. in fronto-striatale-limbiese breinstreke. Tot hierdie eindvlakke van verslawende neigings, gebruiksfrekwensie en strukturele MRI data is geassesseer in n = 61 gesonde deelnemers. Hoër tendense teenoor WeChat-verslawing was geassosieer met kleiner grysstofvolumes van die subgenuale anterior cingulêre korteks, 'n sleutelgebied vir monitering en regulatoriese beheer in neurale netwerke wat aan verslawende gedrag onderliggend is. Daarbenewens is 'n hoër frekwensie van die betaalfunksie geassosieer met kleiner kernkomponente volumes. Bevindinge was robuust na die beheer van vlakke van angs en depressie. Die huidige resultate is in ooreenstemming met vorige bevindinge in substans- en gedragsverslawing, en stel 'n soortgelyke neurobiologiese basis in ICD voor.


Breinanatomie veranderinge wat verband hou met Sosiale Netwerk-verslawing (2017)

Sci Rep. 2017 Mar 23; 7: 45064. doi: 10.1038 / srep45064.

Hierdie studie is gebaseer op kennis rakende die neuroplastisiteit van tweestelsel-komponente wat verslawing en oormatige gedrag beheer, en dui daarop dat veranderinge in die grysstofvolumes, dws breinmorfologie, van spesifieke streke van belang geassosieer word met tegnologiese verwante verslawing. Met behulp van voxel-gebaseerde morfometrie (VBM) wat toegepas word op strukturele magnetiese resonansbeelding (MRI) -skanderings van twintig gebruikers van sosiale webwerwe (SNS) met verskillende grade van SNS-verslawing, toon ons dat SNS-verslawing verband hou met 'n vermoedelik doeltreffender impulsiewe breinstelsel, wat manifesteer. deur verminderde grysstofvolumes in die amygdala bilateraal (maar nie met strukturele verskille in die Nucleus Accumbens nie). In hierdie verband is SNS-verslawing soortgelyk in terme van veranderings in die breinanatomie aan ander (substans, dobbel ens.) Verslawing. Ons toon ook aan dat, in teenstelling met ander verslawings waarin die voorste / middelmatige korteks benadeel word en nie die nodige inhibisie ondersteun nie, wat deur verminderde grysstofvolumes manifesteer, word hierdie streek vermoedelik gesond in ons monster en sy grys materievolume is positief gekorreleer met die vlak van SNS-verslawing. Hierdie bevindings beeld 'n anatomiese morfologie-model van SNS-verslawing uit en dui op breinmorfologie-ooreenkomste en verskille tussen tegnologieverslawing en substans- en dobbelverslawing.


Aantastende kortikostriatale funksionele stroombane by adolessente met internetverslawingstoornis (2015)

Front Hum Neurosci. 2015 Jun 16; 9: 356.

Abnormale struktuur en funksie in die striatum en prefrontale korteks (PFC) is geopenbaar in internetverslawingstoornis (IAD). Die doel van hierdie studie was om die integriteit van kortikostriatale funksionele stroombane en hul verwantskappe met neuropsigologiese maatstawwe in IAD te ondersoek deur funksionele konneksie (FC) in rusttoestand. Veertien IAD-adolessente en 15 gesonde kontroles het fMRI-skanderings in die rustoestand ondergaan.

In vergelyking met kontrole het IAD-vakke verlaagde konnektiwiteit tussen die inferior ventrale striatum en bilaterale caudaatkop, subgenuale anterior cingulêre korteks (ACC) en posterior cingulêre korteks en tussen die superior ventrale striatum en bilaterale dorsale / radale ACC, ventrale anterior thalamus, en putamen / pallidum / insula / inferior frontale gyrus (IFG), en tussen die dorsale caudaat en dorsale / rostral ACC, thalamus en IFG, en tussen die linker ventrale rostral putamen en die regter IFG. IAD vakke het ook verhoogde konnektiwiteit tussen die linker dorsale caudale putamen en bilaterale caudale cigulêre motorarea getoon. Daarbenewens was veranderde kotriostriatale funksionele stroombane aansienlik gekorreleer met neuropsigologiese maatstawwe. Hierdie studie lewer direk bewys dat IAD verband hou met veranderinge van kortikostriatale funksionele stroombane wat betrokke is by die affektiewe en motiveringsverwerking en kognitiewe beheer.


Manlike internetverslaafdes toon verswakte bestuursvermoë-bewyse uit 'n kleurwoord: Stroop-taak (2011).

Neurosci Lett. 2011 Jul 20; 499 (2): 114-8. PR China

Hierdie studie het die uitvoerende beheervermoë van manlike studente met internetverslawingversteuring (IAD) ondersoek deur gebeurtenisverwante breinpotensiale (ERP) tydens 'n kleurwoord-Stroop-taak op te neem. Gedragsresultate het getoon dat IAD-studente geassosieer word met langer reaksietyd en meer responsfoute in onongelukke toestande as die kontrolegroep. ERP-resultate het getoon dat deelnemers met IAD verminderde mediale frontale negatiwiteit (MFN) -buiging in onongelukke toestande as die kontrolegroep het. Beide die gedragsprestasie- en ERP-uitslae dui daarop dat mense met IAD die uitvoerende beheervermoë verswak as die normale groep.

OPMERKINGS: Hierdie studie, soos ander onlangse fMRI-studies oor internetverslaafdes, het verminderings in uitvoerende beheer getoon. Verminderings in uitvoerende beheer in verslaafdes dui op 'n afname in die frontale korteks aktiwiteit. hierdie afname parallel met die verlies van impulsbeheer, en word in alle verslawings aangetref.


Mikrostruktuur Abnormaliteite in Adolessente met Internetverslawing Disorder. (2011).

PLUIS EEN 6 (6): e20708. doi: 10.1371 / journal.pone.0020708

Onlangse studies dui daarop dat internetverslawingversteuring (IAD) geassosieer word met strukturele afwykings in breingrys materie. Enkele studies het egter die gevolge van internetverslawing ondersoek oor die mikrostrukture-integriteit van belangrike neuronale veselbane, en byna geen studies het die mikrostruktuurveranderinge met die duur van internetverslawing geassesseer nie. As een van die algemene geestesgesondheidsprobleme onder Chinese adolessente word internetverslawingversteuring (IAD) tans al hoe meer ernstig. Data van die China Youth Internet Association (aankondiging op Februarie 2, 2010) het getoon dat die voorkoms koers van internetverslawing onder Chinese stedelike jeugdiges is ongeveer 14%. Dit is opmerklik dat die totale getal 24 miljoen is

Gevolgtrekkings: Ons het bewyse verskaf wat aandui dat IAD-vakke verskeie strukturele veranderinge in die brein het. Die grysstof atrofie en wit materie FA veranderinge van sommige brein streke was aansienlik gekorreleer met die duur van internetverslawing. Hierdie resultate kan, ten minste gedeeltelik, geïnterpreteer word as die funksionele inkorting van kognitiewe beheer in IAD. Die abnormaliteite van die prefrontale korteks was in ooreenstemming met vorige dwelmmisbruikstudies, daarom het ons voorgestel dat daar gedeeltelik oorvleuelende meganismes in IAD en substansgebruik bestaan.

OPMERKINGS: Hierdie studie toon duidelik dat diegene met internetverslawing breinafwykings ontwikkel wat ooreenstem met dié wat by dwelmmisbruikers voorkom. Navorsers het 'n vermindering van 10-20% in grysstof van frontale korteks gevind by adolessente met internetverslawing. Hipofrontaliteit is die algemene term vir hierdie frontale korteksveranderings wat veroorsaak word deur verslawing. Dit is 'n belangrike merker vir alle verslawingprosesse.


Verminderde Striatale Dopamien D2-reseptore by mense met internetverslawing (2011).

Neuroreport. 2011 Jun 11; 22 (8): 407-11. Departement Brein- en Kognitiewe Ingenieurswese, Koreaanse Universiteit, Seoel, Korea.

'N toenemende hoeveelheid navorsing het voorgestel dat internetverslawing geassosieer word met abnormaliteite in die dopaminerge breinsisteem. In ooreenstemming met ons voorspelling, het individue met internetverslawing gewysde vlakke van dopamien D2-reseptor beskikbaarheid in onderverdelings van die striatum, insluitend die bilaterale dorsale kudaat en regter putamen. Hierdie bevinding dra by tot die begrip van die neurobiologiese meganisme van internetverslawing.

OPMERKINGS: Meer bewyse dat internetverslawing bestaan. 'N Vermindering van striatale D2-dopamienreseptore is die primêre merker vir desensitisering van die beloningskring, wat die belangrikste veranderinge is wat met verslawings voorkom.


Grey Matter Abnormalities In Internet Addiction: 'n Voxel-gebaseerde Morphometry Study (2009).

Eur J Radiol. 2009 Nov 17 .. Jiao Tong Universiteit Mediese Skool, Sjanghai 200127, PR China.

Hierdie studie het ten doel om veranderinge in breingrysstofdigtheid (GMD) in adolessente met internetverslawing (IA) te ondersoek deur gebruik te maak van 'n VXM-gebaseerde morfometrie (VBM) -ontleding op hoë resolusie-T1-geweegde strukturele magnetiese resonansbeelde. In vergelyking met gesonde beheermaatreëls het IA-adolessente laer GMD in die linker anterior cingulêre korteks, linker posterior cingulêre korteks, linker-insula, en linker-talige gyrus gehad. GEVOLGTREKKINGS: Ons bevindings het voorgestel dat breinstruktuurveranderings by IA-adolessente teenwoordig was, en hierdie bevinding kan 'n nuwe insig gee in die patogenese van IA.

OPMERKING: Adolessente met internetverslawing het die grysstof in gedeeltes van die frontale korteks verminder. Afname in grootte en werking van die frontale korteks (hipofrontaliteit) word in alle verslawingprosesse aangetref, en hou verband met dalende D2-reseptore. Nog 'n voorbeeld van 'n nie-dwelmverslawing wat breinveranderings veroorsaak, soortgelyk aan dwelmmisbruikversteurings.


Outonome stresreaktiwiteit en drang in individue met problematiese internetgebruik (2018)

PLoS One. 2018 Jan 16; 13 (1): e0190951. doi: 10.1371 / journal.pone.0190951.

Die verband tussen outonome stresreaktiwiteit en subjektiewe drang / drang is minder stelselmatig ondersoek in gedragsverslawing (dws problematiese internetgebruik) as in dwelmgebruiksversteurings. Die huidige studie het ondersoek ingestel na of problematiese internetgebruikers (PU) verhoogde outonome stresreaktiwiteit toon as nie-PU, geïndekseer deur laer hartklopveranderlikheid (HRV) en hoër reaksiewaarde vir die geleiding van die vel (SCL) tydens die Trier Social Stress Test (TSST), of groter reaktiwiteit hou verband met sterker internetbehoefte, en of problematiese internetgebruik gepaard gaan met sommige disfunksionele sielkundige eienskappe. Op grond van hul internetverslawing-toetspunte is deelnemers verdeel in PU (N = 24) en nie-PU (N = 21). Hul hartklop en velgeleiding word deurlopend aangeteken tydens die basislyn, sosiale stressors en herstel. Drang na internetgebruik is versamel volgens 'n Likert-skaal voor en na die TSST. Die SDNN, 'n algehele maatstaf van HRV, was aansienlik laer in PU as nie-PU tydens die basislyn, maar nie tydens en na stresvolle taak nie. Verder het slegs 'n beduidende negatiewe korrelasie tussen PU tydens herstel en dranggraderings na die toets ontstaan. Geen groepverskille het voorgekom vir SCL nie. Laastens het PU meer gemoeds-, obsessiewe-dwang- en alkoholverwante probleme onderskryf. Ons bevindinge dui daarop dat probleme met die beheer van die gebruik van die internet moontlik verband hou met 'n verminderde outonome balans in rus. Boonop bied ons resultate nuwe insigte in die karakterisering van drang in PIU, wat dui op die bestaan ​​van 'n verband tussen drang na internetgebruik en verminderde outonome buigsaamheid.


Struktuur Brein Netwerk Abnormaliteite In Vakke Met Internet Verslawing (2017)

Tydskrif vir Meganika in Geneeskunde en Biologie (2017): 1740031.

Die huidige studie het 17-vakke ingesluit met IA- en 20-gesonde vakke. Ons het die strukturele breinnetwerk van diffusie tensor-beelddata gebou en die verandering van strukturele verbindings in vakke met IA ondersoek deur die netwerkanalise op globale en plaaslike vlakke te gebruik. Die vakke met IA het toename in streeksdoeltreffendheid (RE) in bilaterale orbitofrontale korteks (OFC) en afname in regter-middel cingulate en middel-temporale gyriP<0.05), terwyl die globale eiendomme nie noemenswaardige veranderinge getoon het nie. Young se internetverslawingstoets (IAT) tellings en RE in die linkerkant van die OFC het positiewe korrelasie getoon, en die gemiddelde tyd wat op internet per dag bestee is, is positief gekorreleer met die RE in die regte OFC. Dit is die eerste studie wat veranderings van die strukturele breinverbindings in IA ondersoek. Ons het bevind dat vakke met IA veranderings van RE in sommige breinstreke gewys het en RE was positief geassosieer met die erns van IA en die gemiddelde tyd wat op internet per dag bestee is. Daarom kan RE 'n goeie eiendom wees vir IA-assessering.


Effek van oormatige internetgebruik op die tydfrekwensie kenmerk van EEG (2009)

Vordering in Natuurwetenskap: Materiaal Internasionaal > 2009 > 19 > 10 > 1383-1387

Die gebeurtenisverwante potensiaal (ERP) van normale vakke en oormatige internetgebruikers is verkry met behulp van die Oddball-paradigma-eksperiment. Ons het die wavelet-getransformeerde en gebeurtenisverwante spektrale versteuring toegepas op ERP om die tydfrekwensiewaardes te onttrek. Oormatige internetgebruik het gelei tot 'n beduidende afname in die P300 amplitudes en 'n beduidende toename in die P300 latensie in alle elektrodes. So, hierdie data dui daarop dat oormatige internetgebruik invloed op kodering en integrasie in die brein beïnvloed.


Laterale orbito-frontale grysstofafwykings by persone met problematiese slimfoongebruik (2019)

J Behav Verslaafde. 2019 Sep 23: 1-8. doi: 10.1556 / 2006.8.2019.50.

Die gebruik van slimfone word alledaags en 'n belangrike kwessie van geestesgesondheid is 'n belangrike kwessie van geestesgesondheid. Min is bekend oor die neurobiologie onderliggend aan die problematiese gebruik van slimfone. Ons het gedink dat strukturele afwykings in die fronto-cingulate brein streek by problematiese gebruik van slimfone geïmplementeer kan word, soortgelyk aan dié wat aangemeld is vir internetversteuring en internetverslawing. Hierdie studie ondersoek die voor-cinguleer grysstof abnormaliteite by problematiese slimfoongebruikers, veral diegene wat tyd spandeer op sosiale netwerkplatforms.

Die studie het 39-problematiese slimfoongebruikers met oormatige gebruik van sosialenetwerkplatforms via slimfoon en 49-normale beheerders vir manlike en vroulike slimfone gebruik. Ons het voxel-gebaseerde morfometriese analise uitgevoer met diffeomorfe anatomiese registrasie met behulp van 'n geëksponenteerde Lie algebra-algoritme. 'N Analise van 'n gebied van belang is op die front-cingulate-streek uitgevoer om te bepaal of die grysstofvolume (GMV) tussen die twee groepe verskil.

Probleemmatige slimfoongebruikers het aansienlik kleiner GMV in die regte laterale orbito-frontale korteks (OFC) gehad as gesonde kontroles, en daar was aansienlike negatiewe korrelasies tussen GMV in die regte laterale OFC en die Smartphone Addiction Proneness Scale (SAPS), insluitend die subskaal van die SAPD.

Hierdie resultate dui daarop dat laterale orbito-frontale grysstofafwykings betrokke is by problematiese gebruik van slimfone, veral in die gebruik van sosiale netwerke. Klein GMV in die laterale OFC was gekorreleer met 'n toenemende neiging om onderdompel te word in slimfoongebruik. Ons resultate dui daarop dat abnormaliteit van orbito-frontale grysstof die regulatoriese beheer oor voorheen versterkte gedrag beïnvloed en dat dit moontlik 'n problematiese gebruik van slimfone kan wees.


Die ondersoek na gebeurtenisverwante potensiaal in die werkgeheue van die jeugdige internetverslawing (2010)

 E-Gesondheidsnetwerk, Digitale Ekosisteme en Tegnologieë (EDT), 2010 Internasionale Konferensie oor

Internetverslawingversteuring, as 'n vorm van tegnologiese verslawing, sal neurologiese komplikasies, sielkundige versteurings en verhoudingschaos veroorsaak. Tieners is in die mees kwesbare ouderdomsgroep, wat meer ernstige komplikasies sal ontwikkel as ander ouderdomsgroepe wanneer hulle verslaaf is aan die internet. Die doel van hierdie studie was om die skade in die werkgeheue van die jeugdige internetverslawing (IAD) te analiseer. Die Chinese woorde Erkenning word gebruik as die eksperimentele paradigmas van gebeurtenisverwante potensiaal (ERP). 13 normale tieners en 10 internetverslawing ontvang erkenningstaak wat die ou / nuwe effekte tydens Chinese woorde gebruik en die gedragsdata en elektroencefalogram seine is deur die eksperiment toerusting aangeteken. Na die beskikbare data, in vergelyking met die normale, het beide die ERP en die gedragsdata van die IAD enkele duidelike eienskappe. Die verskil toon die skade aan die werkgeheue uit die neurofisiologie.


Tekorte in vroeë stadiums persepsie in buitensporige internetgebruikers (2011)

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Mei 2011, 14 (5): 303-308.

Oormatige internetgebruik word geassosieer met 'n beperkte vermoë om effektief sosiaal te kommunikeer, wat grootliks afhang van die kapasiteit vir persepsie van die menslike gesig. Ons het 'n passiewe visuele opsporingsparadigma gebruik om die vroeë stadiums van die verwerking van gesigverwante inligting in jong oormatige internetgebruikers (EIUs) en gesonde normale vakke te vergelyk deur gebeurtenisverwante potensiaal (ERP's) te analiseer wat gesigte en nonface stimuli veroorsaak ), elk aangebied in die regop en omgekeerde posisie.

Hierdie data dui daarop dat EIU's in die vroeë stadium van gesigsperspektiefverwerking tekorte het, maar dit kan 'n ongeskonde holistiese / konfigureerde verwerking van gesigte hê. Of 'n paar dieper prosesse van gesigspersepsie, soos gesigherinnering en gesigidentifikasie, in EIU's geraak word, moet verder ondersoek word met meer spesifieke prosedures.


Elektroencefalogram Funksie Deteksie en Klassifikasie in Mense met Internetverslawing Disorder Met Visuele Oddbal Paradigma (2015)

Tydskrif vir Mediese Beeldvorming en Gesondheidsinformatika, Jaargang 5, nommer 7, November 2015, pp 1499-1503 (5)

In hierdie artikel is die elektro-enfalogram (EEG) seine aangeteken uit tien gesonde en tien internetverslaafde (IA) -verweerde universiteitsstudente tydens 'n visuele vreemdbalparadigma. Dit het aansienlike verskil in P300 amplitudes tussen gesonde vakke en Internet Addition vakke getoon. Die amplitude van Internet-toevoeging was laer (bl 0.05). Die klassifikasie akkuraatheid kan bereik bo 93% met behulp van Bayesian-gebaseerde metode in aktiewe gebiede, terwyl dit laer as 90% in sentrale gebiede was. Die resultate toon dat daar negatiewe invloede op die breinrespons en geheuevermoë van IA-geteisterde universiteitsstudente is.


Tweerigtingverhoudings van psigiatriese simptome en internetverslawing by universiteitstudente: 'n Voornemende studie (2019)

J Formos Med Assoc. 2019 Okt 22. pii: S0929-6646 (19) 30007-5. doi: 10.1016 / j.jfma.2019.10.006.

Hierdie voornemende studie het die voorspellingsvermoë van psigiatriese simptome tydens die aanvanklike konsultasie geëvalueer vir die voorkoms en remissie van internetverslawing gedurende 'n 1-jaar opvolgperiode onder universiteitstudente. Verder het die voorspellingsvermoë van veranderinge in psigiatriese simptome vir internetverslawing tydens die aanvanklike konsultasie gedurende die 1-jaar opvolgperiode onder kollege-studente geëvalueer.

Vyfhonderd universiteitstudente (262-vroue en 238-mans) is gewerf. Die basis- en opvolgkonsultasies het die vlakke van internetverslawing en psigiatriese simptome gemeet met behulp van die Chen Internet Addiction Scale en Symptom Check-90 Revised, onderskeidelik.

Die resultate het aangedui dat ernstige interpersoonlike sensitiwiteit en paranoia-simptome die voorkoms van internetverslawing by 1-jaar opvolging kan voorspel. Die universiteitstudente met internetverslawing het nie 'n beduidende verbetering in die erns van psigopatologie gehad nie, terwyl diegene sonder internetverslawing in dieselfde tydperk 'n beduidende verbetering gehad het in obsessie-dwang, interpersoonlike sensitiwiteit, paranoïde en psigotisisme.

Psigiatriese simptome en internetverslawing toon tweerigtingverhoudings by universiteitstudente gedurende die 1-jaar opvolgperiode.


Bewyse van Beloningstelsel, FRN en P300 Effek in Internetverslawing by Jongmense (2017)

Brein Sci. 2017 Jul 12; 7 (7). pii: E81. doi: 10.3390 / brainsci7070081.

Die huidige navorsing het lonende vooroordele en aandagstekorte in internetverslawing (IA) ondersoek op grond van die IAT (Internet Addiction Test) -konstruksie, tydens 'n aandagremmende taak (Go / NoGo-taak). Gebeurtenisverwante potensiële (ERP's) effekte (Feedback Related Negativity (FRN) en P300) is gemonitor in samehang met die modulasie van die Gedragsaktiveringsstelsel (BAS). Jong deelnemers aan hoë IAT het spesifieke reaksies getoon op IA-verwante aanwysings (video's wat aanlyn dobbelary en videospeletjies voorstel) in terme van kognitiewe prestasie (verminderde responstye, RT's, en foute, ER's) en ERP's modulasie (verlaagde FRN en verhoogde P300). Konsekwente beloning en aandagafleibaarheid is gelei om die kognitiewe "wins" -effek en die afwykende reaksie te verduidelik in terme van beide terugvoergedrag (FRN) en aandag (P300) -meganismes in hoë IAT. Daarbenewens is BAS- en BAS-Reward-subskaalmaatreëls gekorreleer met beide IAT- en ERP-variasies. Daarom kan hoë sensitiwiteit vir IAT beskou word as 'n merker van disfunksionele beloningverwerking (vermindering van monitering) en kognitiewe beheer (hoër aandagwaardes) vir spesifieke IA-verwante aanwysings. Meer algemeen is 'n direkte verband tussen beloningsverwante gedrag, internetverslawing en BAS-houding voorgestel.


Cue-geïnduseerde drang in internetkommunikasieversteuring deur gebruik te maak van visuele en ouditiewe leidrade in 'n cue-reaktiwiteitsparadigma (2017)

Verslawing Navorsing en teorie (2017): 1-9.

Internetkommunikasieversteuring (ICD) beteken die oormatige, onbeheerde gebruik van aanlyn-kommunikasie-toepassings soos sosiale netwerk-webwerwe, kitsboodskapdienste of blogs. Ondanks die voortdurende debat oor klassifikasie en fenomenologie, is daar 'n toenemende aantal individue wat aan negatiewe gevolge ly as gevolg van hul onbeheerde gebruik van hierdie toepassings. Daar is ook toenemende bewyse vir ooreenkomste tussen gedragsverslawing en selfs dwelmgebruiksversteurings. Cue-reaktiwiteit en drang word beskou as sleutelkonsepte vir die ontwikkeling en instandhouding van verslawende gedrag. Op grond van die aanname dat sekere visuele simbole, sowel as ouditiewe luitone geassosieer word met aanlyn-kommunikasie-toepassings, ondersoek hierdie studie die effek van visuele en ouditiewe leidrade in vergelyking met neutrale leidrade op subjektiewe drang na kommunikasie-toepassing gebruik in verslawing-verwante gedrag. In 'n ontwerp van 2 × 2 tussen vakke is 86 deelnemers gekonfronteer met leidrade van een van vier toestande (visuele verslawing-verwante, visuele neutrale, ouditiewe verslawing-verwante, ouditiewe neutraal). Metings en neigings tot ICD aan die hand van die basis en na-drang is beoordeel. Die resultate onthul verhoogde drangreaksies na die aanbieding van verslawingverwante aanwysings, terwyl drangreaksies afneem na neutrale aanduidings. Die drangmetings is ook gekorreleer met neigings tot ICD. Die resultate beklemtoon dat leidreaktiwiteit en drang relevante meganismes is vir die ontwikkeling en instandhouding van 'n ICD. Daarbenewens toon hulle parallelle met verdere spesifieke internetgebruiksversteurings, soos internetspeletjieversteuring, en selfs dwelmgebruiksversteuring, sodat 'n klassifikasie as gedragsverslawing oorweeg moet word.


Elektrofisiologiese studies in internetverslawing: 'n Oorsig binne die dual-process-raamwerk (2017)

Verslawende Gedrag

 • EEG-studies in internetverslawing word hersien binne 'n tweevoudige prosesraamwerk.
 • Internetverslawing word geassosieer met hipo-geaktiveerde reflektiewe beheerstelsel.
 • Internetverslaafdes blyk ook 'n hiper-geaktiveerde affektiewe stelsel aan te bied.
 • Internetverslawing kan dus gekenmerk word deur 'n wanbalans tussen stelsels.
 • Toekomstige werke behoort internetverslawing subtipes en die rol van comorbiditie te ondersoek

Die 14-artikels wat uiteindelik gekies is, toon dat internetverslawing noodsaaklike funksies met ander verslawende toestande deel, hoofsaaklik 'n gesamentlike hipo-aktivering van die reflektiewe stelsel (verminderde bestuursvermoëns) en hiperaktivering van die outomatiese affektiewe een (oormatige affektiewe verwerking van verslawing- verwante aanwysings). Ten spyte van die huidige beperkte data, blyk dit dat dubbele prosesmodelle nuttig is om die wanbalans tussen serebrale stelsels in internetverslawing te konseptualiseer. Ons stel uiteindelik voor dat toekomstige elektrofisiologiese studies hierdie ongelykheid tussen gekontroleerde doelbewuste en outomaties-affektiewe netwerke beter moet kenmerk, veral deur gebruik te maak van gebeurtenisverwante potensiale paradigmas wat op elke stelsel afsonderlik fokus en op hul interaksies, maar ook deur die potensiële verskille tussen sub -kategorieë van internetverslawing.


Funksionele magnetiese resonansie beelding van brein van kollege studente met internetverslawing (2011)

Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2011 Aug; 36 (8): 744-9. [Artikel in Sjinees]

Doelwit: Om die funksionele liggings van breingebiede wat verband hou met internetverslawing (IA) met taak-funksionele magnetiese resonansiebeeldvorming (fMRI) te ondersoek.

Gevolgtrekkings: In vergelyking met die kontrolegroep het die IA-groep verhoogde aktivering in die regter superior parietale lobule, regter-insulêre lob, regte precuneus, regsgegaliseerde gyrus, en regs superior temporale gyrus getoon. Abnormale breinfunksie en laterale aktivering van die regterbrein kan in Internetverslawing voorkom.

KOMMENTAAR: Diegene met internetverslawing het merkbaar verskillende breinaktiwiteitspatrone gehad as kontroles.


Verlaagde frontale lobfunksie in mense met internetverslawingstoornis (2013)

Neurale Regen Res. 2013 Dec 5; 8 (34)

In ons vorige studies het ons getoon dat frontale lob- en breinstamfunksies abnormaal in on-line spelverslaafdes was. In hierdie studie het 14-studente met internetverslawingstoornisse en 14-gesonde beheermaatreëls proton-magnetiese resonansspektroskopie ondergaan om serebrale funksie te meet. Resultate het getoon dat die verhouding van N-asetielaspartaat tot kreatien afgeneem het, maar die verhouding van cholienbevattende verbindings tot kreatien het toegeneem in die bilaterale frontale lob-saak in mense met internetverslawingstoornisse. Hierdie verhoudings was egter meestal onveranderd in die breinstam, wat daarop dui dat die frontale lobfunksie afneem in mense met internetverslawingstoornisse.


Hoër Media Multi-Tasking-aktiwiteit word geassosieer met kleiner Grey-Matter Density in die Anterior Cingulate Cortex (2014)

24 September 2014. DOI: 10.1371 / joernaal.pone.0106698

Daar word gevind dat individue wat swaarder media-multitasking doen, slegter vaar op kognitiewe beheertake en meer sosio-emosionele probleme het. Navorsing het getoon dat die breinstruktuur kan verander na langdurige blootstelling aan nuwe omgewings en ervaring. Dit is bevestig deur middel van Voxel-gebaseerde morfometrie (VBM) -ontledings: Individue met hoër Media Multitasking Index (MMI) -tellings het kleiner grysstofdigtheid in die anterior cingulêre korteks (ACC) gehad. Funksionele konneksie tussen hierdie ACC-streek en die precuneus is negatief geassosieer met MMI. Ons bevindinge dui op 'n moontlike strukturele korrelaat vir die waargenome verminderde kognitiewe beheerprestasie en sosio-emosionele regulering in swaar media-multitaskers.


'N Smartphone Aandag Bias Intervensie vir Individue Met Verslawende Disorders: Protokol vir 'n Uitvoerbaarheidstudie (2018)

JMIR Res Protoc. 2018 Nov 19; 7 (11): e11822. doi: 10.2196 / 11822.

Substansgebruiksversteurings is hoogs algemeen voorkom. Terugvalkoerse na konvensionele sielkundige intervensies vir substansgebruiksversteurings bly hoog. Onlangse resensies het aandag gegee aan aandagtig- en benaderings- of vermydingsvooroordeel om verantwoordelik te wees vir verskeie terugvalle. Ander studies het die effektiwiteit van intervensies aangemeld om vooroordele te verander. Met vooruitgang in tegnologie, is daar nou mobiele weergawes van konvensionele partydigheidsintervensies. Tot dusver het geen studie die vooroordeel verander in 'n substans-gebruik, nie-Westerse monster. Bestaande evaluerings van mobiele tegnologieë vir die lewering van vooroordeelintervensies is ook beperk tot alkohol- of tabakgebruiksversteurings.

Hierdie studie het ten doel om die lewensvatbaarheid van mobiele-gebaseerde aandag bias wysiging intervensie onder behandelings-soek individue met stofgebruik en alkoholgebruik afwykings.

Dit is 'n uitvoerbaarheidstudie waarin binnepasiënte wat in hul rehabilitasiefase van kliniese bestuur is, gewerf sal word. Op elke dag wat hulle aan die studie deelneem, sal hulle 'n visuele analoogskaal moet voltooi en 'n visuele sonde-gebaseerde assessering en en wysigingstaak in 'n slimfoon-app moet onderneem. Reaksietyddata sal versamel word vir die berekening van aanduidingsvooroordele op die basislyn en om vas te stel of daar 'n vermindering van aandagvooroordeel in die intervensies is. Die uitvoerbaarheid word bepaal deur die aantal deelnemers wat gewerf word en die nakoming van die deelnemers aan die beplande intervensies tot aan die voltooiing van hul rehabilitasieprogram en deur die vermoë van die app om basislynvooroordele en veranderinge in vooroordele op te spoor. Die aanvaarbaarheid van die intervensie word beoordeel deur 'n kort vraelys van gebruikers se persepsie van die intervensie. Statistiese ontledings sal met behulp van SPSS weergawe 22.0 uitgevoer word, terwyl kwalitatiewe analises van die perspektiewe met behulp van NVivo weergawe 10.0 uitgevoer sal word.

Sover ons kennis strek, is dit die eerste studie wat die uitvoerbaarheid en aanvaarbaarheid van 'n intervensiewysigingsintervensie vir mobiele aandag vir individue met dwelmgebruiksversteurings evalueer. Die gegewens rakende die uitvoerbaarheid en aanvaarbaarheid is ongetwyfeld van kardinale belang, omdat dit die moontlike gebruik van mobiele tegnologieë impliseer in die heropleiding van aandagafleidings by binnepasiënte wat opgeneem word vir mediese ontgifting en rehabilitasie. Deelnemers se terugvoer rakende die gemak van gebruik, interaktiwiteit en motivering om voort te gaan met die gebruik van die app is van kardinale belang, want dit sal bepaal of 'n kodesign-benadering geregverdig kan word om 'n app te ontwerp wat aanvaarbaar is vir deelnemers en dat deelnemers self gemotiveerd sal wees om dit te gebruik. .


Onttrekking van die waardes van rustende toestand funksionele konnektiwiteit wat korreleer met 'n neiging van internetverslawing (2017)

Transaksies van die Japanese Society for Medical and Biological Engineering Vol. 55 (2017) No. 1 bl. 39-44

Die aantal pasiënte met internetverslawingversteuring (IAD), veral onder skoolgaande kinders, is aan die toeneem. Ontwikkeling van objektiewe ondersoek tegnieke om die huidige diagnostiese metodes te help met die gebruik van mediese onderhoud en navrae toetse is wenslik vir die opsporing van IAD in die vroeë stadium. In hierdie studie het ons die waardes van funksionele konnektiwiteit (FC) onttrek wat verband hou met 'n neiging van IAD, met behulp van residuele-statiese funksionele magnetiese resonansie beelding (rs-fMRI) data. Ons gewerf 40 mans [gemiddelde ouderdom (SD): 21.9 (0.9) jaar] sonder neurologiese afwykings.

Die resultate het voorgestel dat die funksionele konnektiwiteit tussen spesifieke breinstreke reeds aansienlik afgebreek is voor die aanvang van die IAD. Ons verwag dat ons verbindingsmetode 'n objektiewe hulpmiddel kan wees om 'n neiging van IAD op te spoor om die huidige diagnostiese metodes te help.


Versteurde Breinfunksionele Netwerk in Internetverslawing Disorder: 'n Rustende-Statiese Funksionele Magnetiese Resonansiebeeldstudie (2014)

PLUIS EEN 9 (9): e107306. doi: 10.1371 / journal.pone.0107306

Ons resultate toon dat daar aansienlike ontwrigting in die funksionele konneksie van IAD-pasiënte is, veral tussen streke in die frontale, oksipitale en pariëtale lobbe. Die aangetaste verbindings is langafstand- en interhemisferiese verbindings. Ons bevindinge, wat relatief ooreenstemmend is tussen anatomies en funksioneel gedefinieerde atlasse, dui daarop dat IAD onderbrekings van funksionele konnektiwiteit veroorsaak, en, belangriker, dat sulke onderbrekings kan verband hou met gedragsgestremdhede.


Jong volwassenes se internetverslawing: voorspelling deur die interaksie van ouerlike huwelikskonflik en respiratoriese sinusaritmie (2017)

Int J Psychophysiol. 2017 Aug 8. pii: S0167-8760 (17) 30287-8. doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2017.08.002.

Die doel van die huidige studie was om die moontlike modererende rolle van respiratoriese sinusaritmie (RSA; basislyn en onderdrukking) en deelnemersgeslag in die verband tussen ouers se huwelikskonflik en jong volwassenes se internetverslawing aan te spreek. Deelnemers het 105 (65 mans) Chinese jong volwassenes ingesluit wat verslag gedoen het oor hul internetverslawing en hul ouers se huwelikskonflik. Huwelikskonflik was in wisselwerking met RSA-onderdrukking om internetverslawing te voorspel. Spesifiek, hoë RSA-onderdrukking het geassosieer met lae internetverslawing, ongeag die ouerlike konflik; vir deelnemers met 'n lae RSA-onderdrukking is daar egter 'n positiewe verband tussen huwelikskonflik en internetverslawing gevind. Internetverslawing word ook voorspel deur 'n beduidende drie-rigting interaksie tussen basiese RSA, huwelikskonflik en deelnemersgeslag.


Verhoogde streekshomogeniteit in internetverslawingversteuring, 'n rustende toestand funksionele magnetiese resonansiebeeldstudie (2009).

Chin Med J (Engl). 2010 Jul; 123 (14): 1904-8.

Agtergrond: Internet addisionele wanorde (IAD) word tans 'n ernstige geestesgesondheidsprobleem onder Chinese adolessente. Die patogenese van IAD bly egter onduidelik. Die doel van hierdie studie is die toepassing van streeks homogeniteit (ReHo) metode om die encefaliese funksionele eienskap van IAD-kollegestudente onder russtaat te analiseer.

Gevolgtrekkings: Daar is abnormaliteite in streekshomogeniteit by IAD-kollegas in vergelyking met die kontroles en verbetering van sinkronisasie in die meeste encefaliese streke. Die resultate weerspieël die funksionele verandering van brein in IAD-kollege studente. Die verband tussen die verbetering van sinkronisasie tussen serebellum, breinstam, limbiese lob, frontale lob en apikale lob kan relatief wees tot beloningstrokies.

OPMERKINGS: Breinverandering word in Internetverslaafdes gevind wat nie in beheermaatreëls bestaan ​​nie. Sinchronisasie van breinstreke wat lei tot aktiveringsbeloning.


Impulsinhibisie by mense met internetverslawingstoornis: elektrofisiologiese bewyse uit 'n Go / NoGo-studie. (2010)

Neurosci Lett. 2010 Nov 19; 485 (2): 138-42. Epub 2010 Sep 15.

Ons het reaksie-inhibisie ondersoek by mense met internetverslawingstoornisse (IAD) deur gebeurtenisverwante breinpotensiale tydens 'n Go / NoGo-taak op te neem. Resultate toon dat die IAD-groep laer NoGo-N2 amplitude, hoër NoGo-P3 amplitude, en langer NoGo-P3 piek latensie vertoon het as die normale groep. Die resultate dui ook daarop dat die IAD-studente laer aktivering in die konflikdeteksie stadium as die normale groep gehad het; dus moes hulle meer kognitiewe pogings aangaan om die inhibisie taak in die laat stadium te voltooi. Daarbenewens het die IAD-studente minder effektiwiteit in inligtingverwerking en laer impulsbeheer as hul normale eweknieë getoon.

OPMERKINGS: Onderwerpe met internetverslawing is nodig om "meer kognitiewe pogings aan te gaan" om die remmingstaak te voltooi, en het laer impulsbeheer getoon - wat verband hou met hipofrontaliteit


Verswakte inhibitiewe beheer in internetverslawingstoornis: 'n Funksionele magnetiese resonansiebeeldstudie (2012)

Psigiatrie Res. 2012 Aug 11.

'Internetverslawingstoornis' (IAD) word vinnig 'n algemene probleem in geestesgesondheid in baie lande regoor die wêreld.  Die huidige studie ondersoek die neurale korrelate van reaksie-inhibisie by mans met en sonder IAD deur gebruik te maak van 'n gebeurtenisverwante funksionele magnetiese resonansie-beelding (fMRI) Stroop-taak. Die IAD-groep het 'n groter Stroop-effek-verwante aktiwiteit getoon in die voorste en agterste cingulêre kortis in vergelyking met hul gesonde eweknieë. Hierdie resultate kan dui op verminderde doeltreffendheid van reaksie-inhibisieprosesse in die IAD-groep in verhouding tot gesonde kontroles.

OPMERKINGS: Stroop-effek is 'n mate van uitvoerende funksie (frontale korteks). Studie bevind verminderde frontale korteksfunksionering (hipofrontaliteit)


Breinstrukture en funksionele konnektiwiteit wat verband hou met individuele verskille in internettendense by gesonde jong volwassenes (2015)

Neuropsychologia. 2015 Feb 16. pii: S0028-3932 (15) 00080-9.

Internetverslawing (IA) lei tot beduidende sosiale en finansiële koste in die vorm van fisiese newe-effekte, akademiese en beroepsongeskiktheid en ernstige verhoudingsprobleme. Die meeste vorige studies oor internetverslawingstoornisse (IAD) het gefokus op strukturele en funksionele abnormaliteite, terwyl min studies gelyktydig die strukturele en funksionele breinveranderings onderliggend aan individuele verskille in IA-tendense, gemeet deur vraelyste in 'n gesonde monster, ondersoek het. Hier het ons strukturele (streeks grys materie volume, rGMV) en funksionele (rustende-funksionele konneksie, rsFC) inligting gekombineer om die neurale meganismes onderliggend aan IAT in 'n groot steekproef van gesonde jong volwassenes 260 te ondersoek. THierdie bevindinge dui daarop dat die kombinasie van strukturele en funksionele inligting 'n waardevolle basis kan bied vir verdere begrip van die meganismes en patogenese van IA.


Fisiologiese merkers van bevooroordeelde besluitneming in problematiese internetgebruikers (2016)

J Behav Verslaafde. 2016 Aug 24: 1-8.

Problematiese internetgebruik (PIU) is 'n relatief nuwe konsep en sy klassifikasie as 'n verslawing word bespreek. Implisiete emosionele reaksies is gemeet aan individue wat onproblematiese en problematiese internetgedragte uitgedruk het terwyl hulle riskante / dubbelsinnige besluite geneem het om te verken of hulle soortgelyke antwoorde toon op diegene wat in ooreengekome verslawings gevind word.

Die ontwerp van die studie was deursnee. Deelnemers was volwasse internetgebruikers (N = 72). Alle toetse het plaasgevind in die Psychophysics Laboratory aan die Universiteit van Bath, UK. Deelnemers het die Iowa Gambling Task (IGT) ontvang, wat 'n indeks bied van die vermoë van 'n individu om waarskynlikhede van beloning en verlies te verwerk en te leer. Integrasie van emosies in die huidige raamwerke vir die besluitneming is van kardinale belang vir optimale prestasie op die IGT, en dus word velgeleiding-reaksies (SCR's) vir beloning, straf en in afwagting van albei gemeet om die emosionele funksie te bepaal.

Prestasie op die IGT het nie verskil tussen die groepe internetgebruikers nie. Problematiese internetgebruikers het egter verhoogde sensitiwiteit vir straf uitgespreek, soos deur sterker SKR's aan die lig gebring met beproewings met hoër strafmaatreëls.

PIU blyk te verskil op gedrags- en fisiologiese vlakke met ander verslawings. Ons data impliseer egter dat problematiese internetgebruikers meer risikosensitief is, wat 'n voorstel is wat in enige maatreël en moontlik enige intervensie vir PIU opgeneem moet word.


Funksionele veranderinge in pasiënte met internetverslawing wat deur adenosiene gestres word, word aangedui deur serebrale bloedvloei perfusiebeeldvorming 99mTc-ECD SPET.

Hel J Nucl Med. 2016 Jun 22. pii: s002449910361.

Om die abnormale serebrale bloedvloei (CBF) perfusie by pasiënte met internetverslawing (IA) en die moontlike assosiasie met IA erns te ondersoek. Vyf-en-dertig adolessente wat voldoen aan die kriteria vir IA en 12-pasgemaakte gesonde vrywilligers, is gewerf vir 99mTc-etielcysteinaat dimer gebaseer CBF perfusie beeldvorming met single foton emissie tomografie (SPET) beide in die rus en in die adenosine-gestres state. Streek CBF (rCBF) is gemeet en vergelyk tussen IA vakke en die kontroles. Korrelasie analise tussen daardie abnormale rCBF in adenosien-gestres state en die duur van IA is uitgevoer.

By die rustende toestand het die IA-individue aansienlik verhoogde rCBF in die linker mid-frontale gyrus en linkerhoekige gyrus getoon, maar aansienlik afgeneem in die linker parakentrale lobule, in vergelyking met die kontroles. In adenosien-gestremde toestand is meer serebrale streke met abnormale rCBF geïdentifiseer. Spesifiek, verhoogde rCBF is geïdentifiseer in die regterparacentrale lobule, regter mid-frontale gyrus en links superior temporale gyrus, terwyl afgeneemde rCBF gedemonstreer is in regter transversale temporale gyrus, links inferior frontale gyrus en links precuneus. Die rCBF in rCBF-verhoogde streke in spanningstoestande was positief gekorreleer met die duur van IA, terwyl diegene in rCBF-afgeneemde gebiede negatief korreleer met die duur van IA.


Invloed van internetverslawing op uitvoerende funksie en leer aandag in Taiwanese skoolgaande kinders (2018)

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2018 Jan 31. doi: 10.1111 / ppc.12254.

Hierdie studie beoog om die uitvoerende funksie en leer aandag in kinders met internetverslawing (IA) te evalueer. Kinders van 10-12 is deur Chinese Internet Addiction Scale gekeur om die IA-groep en die internet-nie-afhanklikheidsgroep saam te stel. Hul uitvoerende funksies is geëvalueer deur die Stroop-kleur- en woordtoets, die Wisconsin-kaartsorteringstoets en die Wechsler-syfertoets. Leer aandag is geëvalueer deur Chinese konsentrasie vraelys.

Uitvoerende funksie en leer aandag was laer in die IA-groep as in die internet nie-addisie groep. Uitvoerende funksie en leer aandag word in die gedrang gebring deur IA by kinders. Vroeë intervensies in die IA moet beplan word om die normale ontwikkeling van die uitvoerende funksie in stand te hou en aandag in die kinderjare te handhaaf.


Erkenning van gesigsuitdrukkings deur stedelike internetverslaafde agter-agter-kinders in China (2017)

Psychol Rep. 2017 Jun;120(3):391-407. doi: 10.1177/0033294117697083.

Internet toevoeging beïnvloed gesigsuitdrukking herkenning van individue. Bewyse van gesigsuitdrukking erkenning van verskillende soorte verslaafdes is egter onvoldoende. Die huidige studie het die vraag aangespreek deur analitiese oogbewegingsmetodes te aanvaar en te fokus op die verskil in gesigsuitdrukking erkenning tussen internetverslaafde en nie-internetverslaafde stedelike agtergeblewe kinders in China. Sestig 14-jarige Chinese deelnemers het take uitgevoer wat absolute erkenningsoordeel en relatiewe erkenningsoordeel vereis. Die resultate toon aan dat die inligtingverwerkingsmodus aangeneem is deur die internetverslaafde betrokke vroeë blikversnelling, langer fikseringstyd, laer fikseringstellings en eenvormige uitsameling van prentinligting. Die inligtingverwerkingsmodus van die nieverslaafdes het die teenoorgestelde patroon getoon. Daarbenewens was erkenning en verwerking van negatiewe emosiefoto's relatief kompleks en dit was veral moeilik vir stedelike internetverslaafde agtergeblewe kinders om negatiewe emosiefoto's te verwerk in goeie oordeel en verwerkingsfase van erkenning oor verskille soos getoon deur langer fiksasie-duur en onvoldoende fiksering tellings.


Die Facebook-eksperiment: die opheffing van Facebook lei tot hoër vlakke van welstand (2016)

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. November 2016, 19 (11): 661-666. doi: 10.1089 / cyber.2016.0259.

Die meeste mense gebruik Facebook op 'n daaglikse basis; min is bewus van die gevolge. Op grond van 'n 1-week-eksperiment met 1,095-deelnemers in laat-2015 in Denemarke, bied hierdie studie kousale bewyse dat die gebruik van Facebook negatief op ons welsyn beïnvloed. Deur die vergelyking van die behandelingsgroep (deelnemers wat 'n pouse van Facebook geneem het) met die kontrolegroep (deelnemers wat Facebook gebruik het) te vergelyk, is getoon dat 'n breek uit Facebook positiewe uitwerking op die twee dimensies van welsyn het: ons lewensbevrediging verhoog en ons emosies word meer positief. Verder is daar getoon dat hierdie effekte beduidend groter was vir swaar Facebook-gebruikers, passiewe Facebook-gebruikers en gebruikers wat geneig is om ander op Facebook te beny.


Geen meer FOMO: Beperking van sosiale media verminder eensaamheid en depressie (2018)

Tydskrif vir Sosiale en Kliniese Sielkunde.

Inleiding: Gegewe die omvang van korrelasienavorsing wat sosiale media gebruik vir erger welstand, het ons 'n eksperimentele studie onderneem om die moontlike oorsaaklike rol wat sosiale media in hierdie verhouding speel, te ondersoek.

Metode: Na 'n week van basislynmonitering is 143-gegradueerdes aan die Universiteit van Pennsylvania willekeurig toegewys om Facebook, Instagram en Snapchat te gebruik tot 10-minute, per platform, per dag, of om sosiale media soos gewoonlik vir drie weke te gebruik.

Resultate: Die beperkte gebruiksgroep het beduidende afname in eensaamheid en depressie oor drie weke vergeleke met die kontrolegroep. Beide groepe het beduidende afname in angs en vrees gehad om buite die basislyn te mis, wat 'n voordele van verhoogde selfmonitering voorspel.

Bespreking: Ons bevindings stel sterk voor dat die beperking van sosiale media gebruik tot ongeveer 30 minute per dag kan lei tot beduidende verbetering in welsyn


Facebook Addiction Disorder (FAD) onder Duitse studente -'n longitudinale benadering (2017)

PLoS One. 2017; 12 (12): e0189719.

Die huidige studie was daarop gemik om Facebook Addiction Disorder (FAD) in 'n Duitse studentemonster oor 'n tydperk van een jaar te ondersoek. Terwyl gemiddelde FAD-vlak nie gedurende die ondersoekperiode toegeneem het nie, is 'n beduidende toename in die aantal deelnemers wat die kritieke afsnypunt bereik het, getoon. VAD was beduidend positief verwant aan die persoonlikheidseienaar narcisisme en negatiewe geestesgesondheidsveranderlikes (depressie, angs en stres simptome). Verder het FAD die beduidende positiewe verwantskap tussen narcissisme en stres simptome volledig bemiddel, wat aantoon dat narcistiese mense spesifiek die risiko kan hê om FAD te ontwikkel. Huidige resultate gee 'n eerste oorsig van FAD in Duitsland. Praktiese toepassings vir toekomstige studies en beperkings van huidige resultate word bespreek.


Ondersoek na die differensiële effekte van verslawing van sosiale netwerksitees en internetspeletjies op psigologiese gesondheid (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Nov 13: 1-10. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.075.

Vorige studies het gefokus op die ondersoek van die onderlinge verband tussen sosiale netwerksite (SNS) verslawing en Internet gaming disorder (IGD) in isolasie. Daarbenewens is min bekend oor die potensiële gelyktydige differensiële effekte van SNS verslawing en IGD op psigologiese gesondheid. Hierdie studie ondersoek die wisselwerking tussen hierdie twee tegnologiese verslawings en het vasgestel hoe hulle uniek en eiesoortig kan bydra tot toenemende psigiatriese nood wanneer hulle rekening hou met moontlike effekte wat voortspruit uit sosiodemografiese en tegnologieverwante veranderlikes.

'N Steekproef van 509 adolessente (53.5% mans) tussen die ouderdomme 10-18 jaar (gemiddeld = 13.02, SD = 1.64) is gewerf. Daar is gevind dat belangrike demografiese veranderlikes 'n duidelike rol kan speel in die verklaring van SNS-verslawing en IGD. Verder is bevind dat SNS-verslawing en IGD die simptome van mekaar kan aanvul, en gelyktydig kan bydra tot die verswakking van die algemene sielkundige gesondheid op 'n soortgelyke manier, wat die moontlike algemene etiologiese en kliniese verloop tussen hierdie twee verskynsels verder uitlig. Ten slotte is gevind dat die nadelige gevolge van IGD op sielkundige gesondheid effens meer uitgespreek is as dié wat veroorsaak word deur SNS-verslawing, 'n bevinding wat addisionele wetenskaplike ondersoek regverdig.


Neurotisme vergroot die nadelige verband tussen sosiale media verslawing simptome en welstand in vroue, maar nie in mans nie: 'n drie-manier moderering model (2018)

Psigiater Q. 2018 Feb 3. doi: 10.1007 / s11126-018-9563-x.

Verslawing simptome in verband met die gebruik van sosiale netwerk-webwerwe (SNS) kan geassosieer word met verminderde welstand. Die meganismes wat hierdie assosiasie kan beheer, is egter nie volledig gekenmerk nie, ondanks die relevansie daarvan vir effektiewe behandeling van individue wat SNS-verslawing simptome toon. In hierdie studie veronderstel ons dat seks en neurotisme, wat belangrike bepalers is van hoe mense verslawing simptome evalueer en daarop reageer, hierdie assosiasie matig maak. Om hierdie bewerings te ondersoek, het ons hiërargiese lineêre en logistieke regressietegnieke gebruik om die data wat versamel is, te analiseer met 'n deursnee-opname onder 215 Israelse universiteitstudente wat SNS gebruik. Resultate ondersteun die veronderstelde negatiewe verband tussen SNS-verslawing-simptome en welstand (sowel as 'n gevaar vir lae bui / ligte depressie), en die idees dat (1) hierdie assosiasie aangevul word deur neurotisme, en (2) dat die uitbreiding is sterker vir vroue as vir mans. Hulle het getoon dat die geslagte in hul SNS-verslawing-welstandsassosiasies kan verskil: terwyl mans soortgelyke verslawing-simptome gehad het - welwillendheidsassosiasies oor neurotiese vlakke, het vroue met 'n hoë vlak van neurotisisme baie steiler assosiasies vertoon in vergelyking met vroue met lae neurotisisme. Dit bied 'n interessante weergawe van moontlike "teleskopiese effek", die idee dat verslaafde vroue 'n erger kliniese profiel vertoon in vergelyking met mans, in die geval van tegnologie- "verslawing".


Onthulling van die donker kant van sosiale netwerk-webwerwe: Persoonlike en werkverwante gevolge van verslawing van sosiale netwerksite (2018)

Inligting en bestuur 55, nr. 1 (2018): 109-119.

Hooftrekke

 • Sosiale verslawing beïnvloed persoonlike en werksomgewings.
 • Verslawing aan SNSs vererger indirek indirekte prestasie.
 • Verslawing aan SNSs verhoog taakafleiding wat prestasie verminder.
 • Verslawing aan SNSs verminder positiewe emosies.
 • Positiewe emosies verbeter gesondheid en prestasie.

Die resultate, gebaseer op 276-vraelyste wat deur werknemers in 'n groot inligtingstegnologie-korporasie voltooi is, toon dat verslawing aan SNSs negatiewe gevolge vir die persoonlike en werksomgewings het. SNS verslawing verminder positiewe emosies wat prestasie verhoog en gesondheid verbeter. SNS verslawing bevorder taak afleiding, wat prestasie inhibeer. Teoretiese en praktiese implikasies word bespreek.


Facebook verslawing en eensaamheid in die nagraadse studente van 'n universiteit in Suid-Indië (2017)

Int J Soc Psychiatry. 2017 Jun;63(4):325-329. doi: 10.1177/0020764017705895.

Onlangse navorsing het getoon dat oormatige gebruik van Facebook tot verslawende gedrag in sommige individue kan lei. Om die patrone van Facebook te gebruik in nagraadse studente van die Yenepoya Universiteit en evalueer sy vereniging met eensaamheid.

'N Doorsnitstudie is gedoen om 100 nagraadse studente van die Yenepoya Universiteit te evalueer met behulp van die Facebook Facebook Addiction Scale (BFAS) en die Universiteit van Kalifornië en Los Angeles (UCLA) se eensaamheidskaal weergawe 3. Beskrywende statistieke is toegepas. Pearson se tweeveranderlike korrelasie is gedoen om die verband tussen die erns van Facebook-verslawing en die ervaring van eensaamheid te sien.

Meer as een-vierde (26%) van die studie-deelnemers het Facebook-verslawing gehad en 33% het 'n moontlikheid gehad van Facebook-verslawing. Daar was 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die erns van Facebook-verslawing en mate van ervaring van eensaamheid.


Spontane Hedoniese Reaksies op Sosiale Media Cues (2017)

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Mei 2017, 20 (5): 334-340. doi: 10.1089 / cyber.2016.0530.

Hoekom is dit so moeilik om die begeerte om sosiale media te gebruik, te weerstaan? Een moontlikheid is dat gereelde sosiale media-gebruikers sterk en spontaan hedoniese reaksies op sosiale media-leidrade het, wat op sy beurt dit moeilik maak om sosiale media-versoekings te weerstaan. In twee studies (totaal N = 200), het ons die minder gereelde en gereelde sosiale media-gebruikers se spontane hedoniese reaksies op sosiale media-aanwysings ondersoek deur die Affect Misattribution Procedure te gebruik - 'n implisiete maatstaf vir affektiewe reaksies. Resultate het getoon dat gereelde sosiale mediagebruikers gunstiger affektiewe reaksies getoon het in reaksie op sosiale media (vs. kontrole) aanwysings, terwyl minder frekwente sosiale mediagebruikers se affektiewe reaksies nie verskil het tussen sosiale media en kontroleleidrade nie (Studies 1 en 2). Daarbenewens het die spontane hedoniese reaksies op sosiale media (versus kontrole) aanwysings verband gehou met selfgerapporteerde drange om sosiale media te gebruik en het dit gedeeltelik verklaar vir die verband tussen die gebruik van sosiale media en drange vir sosiale media (Studie 2). Hierdie bevindings dui daarop dat gereelde sosiale mediagebruikers se spontane hedoniese reaksies in reaksie op sosiale media-aanwysings kan bydra tot hul probleme om die begeerte om sosiale media te gebruik te weerstaan.


Hoekom narsissiste is in gevaar vir die ontwikkeling van Facebook verslawing: Die behoefte om bewonder te word en die behoefte om te behoort (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Jan; 76: 312-318. doi: 10.1016 / j.addbeh.2017.08.038. Epub 2017 Sep 1.

Gebaseer op vorige navorsing wat 'n positiewe assosiasie tot stand bring tussen grandiose en kwesbare narcissisme en problematiese sosiale netwerkgebruik, toets die huidige studie 'n model wat verduidelik hoe grandiose en kwesbare narciste Facebook (Fb) verslawing simptome kan ontwikkel deur die behoefte aan bewondering en die behoefte om te behoort . 'N Steekproef van 535-voorgraadse studente (50.08% F; gemiddelde ouderdom 22.70 ± 2.76years) het maatreëls van grandiose narcissisme, kwesbare narcissisme, Fb verslawing simptome voltooi en twee kort skale wat die behoefte aan bewondering en die behoefte om te hoort. Resultate van strukturele vergelyking modellering toon dat die verband tussen grandiose narcissisme en Fb verslawing vlakke heeltemal bemiddel word deur die behoefte aan bewondering en die behoefte om te behoort. Aan die ander kant, is nie gevind dat kwesbare narcisisme direk of indirek geassosieer word met Fb verslawing vlakke.


Facebook Verslawing Disorder in Duitsland (2018)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2018 Jul;21(7):450-456. doi: 10.1089/cyber.2018.0140.

Hierdie studie het die Facebook-verslawingversteuring (FAD) in Duitsland ondersoek. Van die 520-deelnemers het 6.2-persentasie die kritieke polikinetiese afsnypunt bereik en 2.5-persentasie bereik die kritieke monotetiese afsnypunt. VAD was beduidend positief verwant aan die gebruiksfrekwensie van Facebook, die persoonlikheidseienaar narcissisme, asook depressie en angs simptome, maar ook aan subjektiewe geluk. Die vereniging met veerkragtigheid was aansienlik negatief. Verder het Facebook-gebruiksfrekwensie deels die positiewe verhouding tussen narcisme en FAD bemiddel. Huidige resultate bied 'n eerste oorsig van FAD in Duitsland. Hulle demonstreer dat FAD nie net die gevolg is van oormatige Facebook-gebruik nie. Die positiewe verhouding tussen VAD en geluk dra by tot die begrip van die meganismes wat betrokke is by die ontwikkeling en instandhouding van VOO, en verklaar deels vroeëre teenstrydighede. Praktiese toepassings vir toekomstige studies en beperkings van huidige resultate word bespreek.


Verhouding tussen internetverslawing en akademiese prestasie van voorgraadse mediese studente van Azad Kashmir (2020)

Pak J Med Sci. 2020 Jan-Feb;36(2):229-233. doi: 10.12669/pjms.36.2.1061.

'N Dwarsdeursnee-studie is gedoen van 316 mediese studente van die Poonch Medical College, Azad Kashmir, Pakistan, vanaf Mei 2018 tot November 2018. Die vraelys vir Internetverslawingstoets van Dr. Young is gebruik as die instrument vir die insameling van data. Die vraelys bevat twintig 5-punte Likert-skaalvrae om internetverslawing te beoordeel. IA-telling is bereken en die verband tussen IA en akademiese prestasie is waargeneem deur Spearman Rank Correlation-toets. Die verband tussen die basiese kenmerke van mediese studente en IA is ook gesien.

Nege-en-tagtig (28.2%) mediese studente het onder die kategorie van 'ernstige verslawing' geval, en die belangrikste is dat slegs 3 (0.9%) volgens dr. Young se vraelys nie internetverslaaf was nie. Internetverslaafde mediese studente het aansienlik swak in hul eksamens behaal (p. <.001). Honderd-een-en-dertig (41.4%) studente met 'n mediaan IA-telling van 45 behaal in die reeks 61-70% punte, vergeleke met 3 (0.9%) studente met 'n mediaan IA-telling van 5, wat meer as 80% punte behaal het.

Hierdie studie en baie ander vorige studies het aan die lig gebring dat internetverslawing akademiese prestasie beïnvloed. Die aantal internetgebruikers neem steeds toe, dus sal die aantal internetmisbruikers ook toeneem. As geen stap geneem word om internetverslawing te beheer nie, kan dit in die toekoms 'n ernstige impak hê.


Stedelike en landelike patroon van internetgebruik onder die jeug en hul assosiasie met gemoedstoestand (2019)

J Family Med Prim Care. 2019 Aug 28;8(8):2602-2606. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_428_19.

Die problematiese gebruik van internet hou verband met wanfunksionele lewensstyl. Die opkomende bewyse dui ook daarop dat dit die impak daarvan op die gebruiker se bui-profiel het. Die stedelike en landelike verskil in verband met internetgebruik moet vasgestel word, asook die verband met gemoedstoestande en die implikasies daarvan vir die instelling van primêre sorg.

Die huidige werk ondersoek die patroon van internetgebruik in stedelike en landelike gebiede en die invloed daarvan op gemoedstoestande. 731 individue (403 mans en 328 vroue) in die ouderdomsgroep van 18-25 jaar vanuit stedelike en landelike gebiede is genader vir die studie. Die internetverslawingstoets en die depressie-angs-stresskaal is in groepsverband toegedien. Die resultate het aangedui dat daar nie 'n noemenswaardige verskil in terme van internetgebruik sowel as in terme van geslag was nie. Daar is 'n beduidende verskil in internetgebruik en gemoedstoestande.

Die resultate dui op geen noemenswaardige verskil in terme van die internetgebruikspatroon en geslag in verhouding tot stedelike en landelike gebiede nie. 'N Beduidende verskil bestaan ​​egter met betrekking tot internetgebruik en die verband met depressie, angs en stres.

Dit impliseer die ontwikkeling van 'n kort, kort intervensie vir primêre geneeshere om hulle in staat te stel om sielkundige toestande te toets, tesame met internetgebruik, asook om gebruikers te help om 'n gesonde tegnologie te gebruik.


Voorspelers van problematiese internetgebruik in skoolgaande adolessente van Bhavnagar, Indië (2019)

Int J Soc Psychiatry. 2019 Februarie 11: 20764019827985. doi: 10.1177 / 0020764019827985.

Ons het die frekwensie van PIU en voorspellers van PIU, insluitende sosiale angsversteuring (SAD), kwaliteit van slaap, lewenskwaliteit en internetverwante demografiese veranderlikes onder skoolgaande adolessente beoordeel.

Dit was 'n waarnemende, enkelgesentreerde, dwarsdeursnee-vraelysgebaseerde studie van 1,312 skoolgaande adolessente wat in graad 10, 11 en 12 in Bhavnagar, Indië, studeer. Elke deelnemer is beoordeel deur 'n pro forma met demografiese besonderhede, vraelyste van die Internetverslawingstoets (IAT), Social Phobia Inventory (SPIN), Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) en tevredenheid met die lewensskaal (SWLS) vir PIU-erns, SAD-erns, Kwaliteit van slaapassessering en kwaliteit van lewensassessering, onderskeidelik. Die statistiese ontleding is gedoen met SPSS Weergawe 23 (IBM Corporation) met behulp van chi-kwadraat toets, Student se t toets en Pearson se korrelasie. Meervoudige lineêre regressie-analise is toegepas om die voorspellers van PIU te vind.

Ons het die frekwensie van PIU's gevind as 16.7% en internetverslawing as 3.0% onder skoolgaande adolessente. Deelnemers met PIU ervaar waarskynlik SAD (p <.0001), swak slaapkwaliteit (p <.0001) en swak lewensgehalte (p <.0001). Daar is 'n positiewe korrelasie tussen erns van PIU en SAD (r = .411, p <.0001). Lineêre regressie-analise toon dat PIU voorspel kan word deur SAD, slaapkwaliteit, lewenskwaliteit, Engelsmedium, manlike geslag, totale duur van die internetgebruik, maandelikse koste van internetgebruik, opvoeding, sosiale netwerke, speletjies, aanlyn inkopies en vermaak as doel van Internetgebruik. Deelnemers met PIU ervaar waarskynlik SAD, swak slaapkwaliteit en swak lewensgehalte.


Impak van nomofobie: 'n Nondrugverslawing onder studente van fisioterapie kursus deur middel van 'n aanlyn-deursnee-opname (2019)

Indiese J Psigiatrie. 2019 Jan-Feb;61(1):77-80. doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_361_18.

Smartphone verslawing staan ​​bekend as nomofobie (NMP), wat 'n vrees is om nie selfoon te gebruik nie. Meer navorsing is beskikbaar rakende NMP onder die studente van verskillende beroepe. Tot op datum is tot die beste van ons kennis egter geen literatuur beskikbaar oor die impak van NMP op die akademiese prestasie onder studente wat fisioterapie kursusse volg nie.

'N aanlyn-deursnee-opname is uitgevoer deur die gebruik van Google Form-platform met behulp van gevalideerde NMP-vraelyste (NMP-Q). 'N Self-gerapporteerde vraelys rakende demografiese data, inligting rakende slimfoongebruik, laaste akademiese prestasie en teenwoordigheid van muskuloskeletale afwykings is ingesamel. 'N Totaal van 157-studente het aan hierdie opname deelgeneem. Google-vorm het outomaties die versamelde data ontleed.

Die gemiddelde ouderdom van studente was 22.2 ± 3.2 jaar; onder hulle was 42.9% mans en 57.1% vroulik. Byna 45% van die studente gebruik slimfoon vir meer as 5 jaar en 54% van die studente het spier- en skeletafwykings tydens hul langdurige gebruik van slimfone. Die gemiddelde NMP-telling met 95% vertrouensinterval was 77.6 (72.96-82.15). Daar bestaan ​​'n omgekeerde verband tussen die NMP-tellings (NMPS) en die student se akademiese prestasie en geen noemenswaardige verskil tussen die NMP-tellings nie, P = 0.152.


Internet verslawing en aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteurings simptome in adolessente met outisme spektrumversteuring (2019)

Res Dev Disabil. 2019 Mar 13; 89: 22-28. doi: 10.1016 / j.ridd.2019.03.002.

Verskeie studies het berig dat internetverslawing (IA) meer algemeen by adolessente met outisme spektrumversteuring (ASD) voorkom. Die eienskappe van ASD-adolessente met IA is egter onduidelik. Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van IA in ASD-adolessente te ondersoek en die eienskappe tussen die IA en die nie-IA-groepe in adolessente met ASD te vergelyk.

Die studie het 55 deelnemers ingesluit wat buitepasiënte was in die Ehime-universiteitshospitaal en die Ehime-rehabilitasiesentrum vir kinders in Japan, van 10 tot 19 jaar oud, met ASD gediagnoseer. Pasiënte en hul ouers het verskeie vraelyste beantwoord, waaronder die Young's Internet Addiction Test (IAT), Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), Autism Spectrum Quotient (AQ) en Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale-IV (ADHD-RS).

Op grond van die totale IAT-telling is 25 uit 55-deelnemers as IA geklassifiseer. Alhoewel daar geen beduidende verskille in AQ en Intelligence Quotient was nie, is die hoër tellings van ADHD simptome in SDQ en ADHD-RS waargeneem in die IA-groep as die nie-IA-groep. Die IA-groep het meer draagbare speletjies gebruik as die nie-IA-groep.

Die ADHD simptome was sterk geassosieer met IA in ASD adolessente. Meer intensiewe voorkoming en intervensie vir IA is veral nodig vir die ASD-adolessente met ADHD-simptome.


Korrelasie tussen slimfoonverslawing en disfunksionele houdings in verpleegkunde / verloskunde studente (2019)

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2019 Jun 6. doi: 10.1111 / ppc.12406

Die doel van hierdie studie is om die verband tussen smartfoonverslawing en disfunksionele houdings te bepaal.

Hierdie beskrywende studie is vanaf Maart 01 tot April 01, 2018, by die studente van Verpleegkunde / Verloskunde Departement van 'n staatsuniversiteit gedoen.

Deelnemende studente het 'n gemiddelde telling van 27.25 ± 11.41 in die skaal van slimfoonverslawing en 'n gemiddelde telling van 27.96 ± 14.74 in die disfunksionele houdingskaal. Daar is gevind dat die aantal studente se vriende hul probleemoplossingsvaardighede beïnvloed. Eensaamheidsvlakke van deelnemende studente het hul disfunksionele houdingtellings beïnvloed.


Probleemmatige gebruik van die internet is 'n een-dimensionele kwasi-eienskap met impulsiewe en kompulsiewe subtipes (2019)

BMC Psigiatrie. 2019 Nov 8;19(1):348. doi: 10.1186/s12888-019-2352-8.

Die problematiese gebruik van die internet, soos gemeet deur die internetverslawingstoets, weerspieël 'n kwasi-eienskap - 'n unipolêre dimensie waarin die meeste variansie beperk word tot 'n deelversameling mense met probleme om internetgebruik te reguleer. Daar was geen bewyse vir subtipes nie, gebaseer op die tipe aanlynaktiwiteite wat toegeneem het, wat net so toegeneem het met die algemene erns van probleme met die gebruik van internet. Metings van psigiatriese simptome wat saamgevoeg word, tesame met impulsiwiteit en kompulsiwiteit, lyk waardevol vir die onderskeid tussen kliniese subtipes en kan ingesluit word in die ontwikkeling van nuwe instrumente om die teenwoordigheid en erns van internetgebruiksprobleme te beoordeel.


Kruiskulturele validering van die skaal op sosiale media-afwyking (2019)

Psychol Res Behav Manag. 2019 Aug 19; 12: 683-690. doi: 10.2147 / PRBM.S216788.

Met die gewildheid van sosiale netwerk-webwerwe is dit dringend nodig om instrumente te ontwerp om verslawing aan sosiale media in verskillende kulturele konteks te evalueer. Hierdie referaat evalueer die psigometriese eienskappe en validering van die Social Media Disorder (SMD) -skaal in die Volksrepubliek China.

'N Totaal van 903 Chinese universiteitstudente is gewerf om aan hierdie deursnitstudie deel te neem. Die interne konsekwentheid, kriteriumgeldigheid en konstrukgeldigheid van die SMD-skaal is ondersoek.

Die resultate dui daarop dat die 9-item SMD-skaal goeie psigometriese eienskappe het. Sy interne konsekwentheid was goed, met 'n Cronbach-alfa van 0.753. Die resultate het swak en matige korrelasies getoon met ander valideringskonstruksies, soos selfdoeltreffendheid en ander simptome van die siekte wat in die oorspronklike skaal voorgestel is. Die Chinese weergawe van SMD het 'n goeie model geskik vir 'n tweefaktorstruktuur in bevestigende faktorontleding, met χ2 (44.085) / 26 = 1.700, SRMR = 0.059, CFI = 0.995, TLI = 0.993 en RMSEA = 0.028.


Voorkoms van oormatige internetgebruik en sy korrelasie met gepaardgaande psigopatologie in 11- en 12-graadstudente (2019)

Gen Psychiatr. 2019 Apr 20; 32 (2): e100001. doi: 10.1136 / gpsych-2018-1000019.

Globaal het die aantal internetgebruikers die drie miljard-punt oorskry, terwyl in Indië gebruikers oor 17% in die eerste 6-maande van 2015 tot 354 miljoen gegroei het. Hierdie studie het 'n agtergrond gegee oor internetgebruik en die bestaan ​​van oormatige internetgebruik.

Om die mate van internetgebruik in 11- en 12-graadstudente en die psigopatologie, indien enige, teëgehou met buitensporige internetgebruik, te bestudeer.

426 studente wat aan die insluitingskriteria voldoen het, is uit die 11de en 12de klasklasse van Kendriya Vidyalaya, Nieu-Delhi, Indië, gewerf en is beoordeel deur Young se internetverslawingstoets en die Vraelys vir sterkte en probleme.

Onder die 426 studente was die gemiddelde totale internetverslawing-telling 36.63 (20.78), wat 'n ligte vlak van internetverslawing aangedui het. 1.41% (ses studente) is gediagnoseer as oormatige internetgebruikers, terwyl onderskeidelik 30.28% en 23.94% as matige en ligte internetgebruikers geklassifiseer is. Die voorkoms van internetverslawing tussen geslag was 58.22% by mans en 41.78% by vroue. Alhoewel beide positiewe (prososiale) en negatiewe (hiperaktiwiteit, emosionele, gedrag en portuurprobleem) van die internetgebruik deur studente gerapporteer is, het buitensporige gebruik van die internet in die huidige studie 'n negatiewe invloed op die lewens van studente gehad in vergelyking met positiewe impak, wat was statisties beduidend (p

Oormatige internetgebruik het gelei tot abnormale gedrag wat negatiewe gevolge vir gebruikers veroorsaak. Vroeë diagnose van risikofaktore wat verband hou met oormatige internetgebruik, verskaf opleiding oor verantwoordelike gebruik en toesig van studente deur familielede.


Ontkoppel die rol van gebruikers se voorkeure en impulsiwiteitseienskappe in problematiese Facebook-gebruik (2018)

PLoS One. 2018 Sep 5; 13 (9): e0201971. doi: 10.1371 / journal.pone.0201971 ..

Die gebruik van webwerwe vir sosiale netwerke (SNS's) het dramaties toegeneem. Verskeie studies het getoon dat gebruikers van SNS onder oormatige gebruik kan ly as gevolg van verslawende simptome. Met die fokus op die gewilde SNS Facebook (FB) was ons doelstellings in die huidige studie tweeledig: Ten eerste om die heterogeniteit van FB-gebruik te ondersoek en te bepaal watter soort FB-aktiwiteit problematiese gebruik voorspel; tweedens, om te toets of spesifieke impulsiwiteitsfasette die problematiese gebruik van FB voorspel. Vir hierdie doel het 'n steekproef van FB-gebruikers (N = 676) 'n aanlyn-opname voltooi wat gebruiksvoorkeure beoordeel (bv. Soorte aktiwiteite wat uitgevoer is), simptome van problematiese FB-gebruik en impulsiwiteitseienskappe. Resultate het aangedui dat spesifieke gebruiksvoorkeure (die opdatering van die status, spel via FB en die gebruik van kennisgewings) en impulsiewe eienskappe (positiewe en negatiewe dringendheid, gebrek aan deursettingsvermoë) verband hou met problematiese FB-gebruik. Hierdie studie beklemtoon dat etikette soos FB 'verslawing' misleidend is en dat die fokus op die werklike aktiwiteite wat op SNS's uitgevoer word, van kardinale belang is as u wanfunksionele gebruik oorweeg. Verder het hierdie studie die rol van impulsiwiteit in problematiese FB-gebruik duideliker gemaak deur voort te bou op 'n teoreties gedrewe model van impulsiwiteit wat die multidimensionele aard daarvan aanneem. Die huidige bevindings het identifiseerbare teoretiese en openbare gesondheidsimplikasies.


Die impak van motiewe vir Facebook gebruik op Facebook verslawing onder gewone gebruikers in Jordanië (2018)

Int J Soc Psychiatry. 2018 Sep;64(6):528-535. doi: 10.1177/0020764018784616.

Facebook het die gewildste sosiale netwerk-webwerf geword met meer as 2.07 miljard maandelikse aktiewe gebruikers. Hierdie gewildheid het egter sy pyn ook weerspieël deur sommige verslawende gedrag onder sy gebruikers. Alhoewel navorsers onlangs begin het om die faktore wat Facebook verslawing beïnvloed, te ondersoek, het klein navorsing die verband tussen motiewe vir Facebook gebruik en Facebook verslawing ondersoek. Hierdie studies fokus hoofsaaklik op studente. Ook, min navorsing het hierdie probleem onder die algemene publiek in die algemeen en onder mense in Jordanië in die besonder ondersoek.

Hierdie studie het dus die impak van motiewe vir Facebook-gebruik op Facebook-verslawing onder gewone gebruikers in Jordanië ondersoek.

'N Steekproef van gewone 397-gebruikers is in diens om die doelwit te bereik.

Resultate het getoon dat 38.5% van die deelnemers aan Facebook verslaaf was. Facebook verslawing was aansienlik geassosieer met ses motiewe, naamlik exhibitionisme en kameraadskap, vermaak, ontsnapping en verloop van tyd, sosiale nuuskierigheid, verhoudingsvorming en verhoudingsonderhoud.

Onder hierdie ses motiewe, ontsnappings en vervalstyd, exhibitionisme en kameraadskap, en verhoudingsonderhoud was die sterk voorspellers van Facebook-verslawing.


Facebook Verslawing: Voorspellers (2018)

J Clin Med. 2018 Mei 23; 7 (6). pii: E118. doi: 10.3390 / jcm7060118.

Wêreldwyd word Facebook toenemend wydverspreid as 'n kommunikasieplatform. Jong mense gebruik daagliks hierdie sosiale netwerk-webwerf om verhoudings te onderhou en te vestig. Ten spyte van die Facebook-uitbreiding in die laaste paar jaar en die wydverspreide aanvaarding van hierdie sosiale netwerk, is navorsing oor Facebook Addiction (FA) nog in sy kinderskoene. Daarom verteenwoordig die potensiële voorspellers van Facebook-oorbenutting 'n belangrike saak vir ondersoek. Hierdie studie het daarop gemik om die begrip van die verhouding tussen persoonlikheidseienskappe, sosiale en emosionele eensaamheid, lewensbevrediging en Facebook-verslawing te verdiep. 'N Totaal van 755-deelnemers (80.3% female; n = 606) tussen 18 en 40 (gemiddelde = 25.17; SD = 4.18) het die vraelyspakket voltooi, insluitende die Bergen Facebook Addiction Scale, die Big Five, die kort weergawe van die sosiale en emosionele eensaamheidskaal vir volwassenes en die tevredenheid met lewensskaal . 'N Regressie-analise is gebruik met persoonlikheidseienskappe, sosiale, familie, romantiese eensaamheid en lewensbevrediging as onafhanklike veranderlikes om variansie in Facebook-verslawing te verduidelik. Die bevindings het getoon dat Gewetenswetenskappe, Ekstraversie, Neurotisme en Eenzaamheid (Sosiale, Familie en Romanties) sterk beduidende voorspellers van FA was. Ouderdom, openheid, aanvaarbaarheid en lewenstevredenheid, hoewel FA-verwante veranderlikes, nie betekenisvol was in die voorspelling van Facebook-oordrewe gebruik nie. Die risikoprofiel van hierdie eienaardige gedragsverslawing word ook bespreek.


Aanlyn-spesifieke vrees vir mislukte en internetgebruikverwagtings dra by tot simptome van internetkommunikasieversteuring (2018)

Verslaafde Behav Rep. 2017 Apr 14; 5: 33-42. doi: 10.1016 / j.abrep.2017.04.001

Van die aanlyn-toepassings wat die meeste gebruik word, is Facebook, WhatsApp en Twitter. Hierdie toepassings stel individue in staat om met ander gebruikers te kommunikeer, inligting of foto's te deel en in kontak te bly met vriende regoor die wêreld. 'N Groeiende aantal gebruikers ly egter aan negatiewe gevolge as gevolg van hul oormatige gebruik van hierdie toepassings, wat na verwys kan word as internetkommunikasieversteuring. Die gereelde gebruik en maklike toegang van hierdie toepassings kan ook die vrees van die individu veroorsaak om inhoud te mis as hy nie toegang tot hierdie toepassings kry nie. Met behulp van 'n steekproef van 270 deelnemers is 'n strukturele vergelykingsmodel geanaliseer om die rol van psigopatologiese simptome en die vrees om die verwagtinge van internetkommunikasie-toepassings in die ontwikkeling van simptome van 'n internetkommunikasieversteuring mis te loop, te ondersoek. Die resultate dui daarop dat psigopatologiese simptome 'n hoër vrees voorspel om die individu se internetkommunikasie-toepassings mis te loop en hoër verwagtinge om hierdie toepassings te gebruik as 'n nuttige hulpmiddel om van negatiewe gevoelens te ontsnap. Hierdie spesifieke kognisies bemiddel die effek van psigopatologiese simptome op internetkommunikasieversteuring. Ons resultate strook met die teoretiese model van Brand et al. (2016) aangesien hulle aantoon hoe internetverwante kognitiewe vooroordeel die verhouding tussen die kernkenmerke van 'n persoon (bv. Psigopatologiese simptome) en internetkommunikasieversteuring bemiddel. Verdere studies moet egter die rol van vrees vir misloop as 'n spesifieke aanleg ondersoek, asook spesifieke kognisie in die aanlynverband.


Ontwikkeling en validering van die problematiese maatstaf vir mediagebruik: 'n Ouerverslagmaat vir skermmedia "verslawing" by kinders (2019)

Psychol Pop Media Cult. 2019 Jan;8(1):2-11. doi: 10.1037/ppm0000163.

Alhoewel problematiese mediagebruik onder adolessente van groot belang is, is minder bekend oor problematiese mediagebruik onder jonger kinders. Die huidige studie rapporteer oor die ontwikkeling en validering van 'n ouerverslag-maatstaf van een potensiële aspek van die kinders se problematiese verslawing op die gebruik van die skerm via die Problematic Media Use Measure (PMUM). Items is gebaseer op die nege kriteria vir Internet-spelstoornis in die DSM-5. Die eerste studie beskryf die ontwikkeling en voorlopige validering van die PMUM in 'n steekproef van 291 moeders. Moeders (80.8% as wit geïdentifiseer) van kinders van 4 tot 11 jaar het die PMUM voltooi en die meting van kinderskermtyd en psigososiale funksionering van kinders. EFA het 'n eendimensionele konstruk van skermverslawing aangedui. Die finale weergawes van die PMUM (27 items) en PMUM Short Form (PMUM-SF, 9 items) blyk van 'n hoë interne konsekwentheid (onderskeidelik Cronbach α = .97 en α = .93). Regressie-ontledings is uitgevoer om die konvergerende geldigheid van die PMUM met indikators van psigososiale funksionering by kinders te ondersoek. Konvergente geldigheid is ondersteun en die PMUM-skale het ook kinders se totale funksioneringsprobleme onafhanklik voorspel, bo en behalwe ure se skermtyd, wat dui op toenemende geldigheid. Die tweede studie het probeer om die faktorstruktuur van die PMUM-SF te bevestig en te toets vir meetinwisseling oor geslag. In 'n steekproef van 632 ouers het ons die faktorstruktuur van die PMUM-SF bevestig en die meetinvariëring vir seuns en dogters gevind. Hierdie studies ondersteun die gebruik van die PMUM-SF as 'n maatstaf vir skermmediaverslawing by kinders van 4 tot 11 jaar oud.


Epidemiologie van tegnologieverslawing onder skoolstudente in landelike Indië (2019)

Asiatiese J Psigiatr. 2019 Jan 24; 40: 30-38. doi: 10.1016 / j.ajp.2019.01.009.

Die penetrasie van mobiele tegnologie styg vinnig. Oormatige gebruik lei tot Tegnologieverslawing, wat dikwels vroeg in adolessensie begin. Die doel van die huidige studie was om Tegnologieverslawing en sy korrelasies tussen skoolstudente in landelike Indië te evalueer.

Hierdie dwarssnitstudie is onder 885-skoolstudente in Noord-Indië uitgevoer. Vier skole is gekies en deelnemers van 13-18 jaar is ewekansig ingeskryf. 'N Selfontwerpte 45-vraelys is gebruik om afhanklikheidsindroom te evalueer (intense begeerte, verminderde beheer, verdraagsaamheid, onttrekking, volharding ten spyte van skade, verwaarlosing van alternatiewe plesier) soos gebruik vir substansafhanklikheid in ICD-10. Sifting vir depressie en angs is gedoen deur onderskeidelik pasiëntgesondheidsvraelys (PHQ-9) en algemene angsversteuringskaal (GAD-7) te gebruik. Beskrywende en logistiese regressie ontledings is gedoen.

Die gemiddelde ouderdom van die studie deelnemers was 15.1 jaar. Onder die deelnemers het 30.3% (95% Confidence Interval = 27.2% -33.3%) die afhanklikheidskriteria nagekom. Een-derde (33%) van die studente het aangedui dat hul grade afgeneem het weens gadgetgebruik. Tegnologieverslawing was meer onder manlike studente (kansverhouding = 2.82, 95% CI = 1.43, 5.59), diegene met 'n persoonlike selfoon (2.98, (1.52-5.83), gebruik slimfoon (2.77, 1.46-5.26), gebruik een bykomende gadget (2.12, 1.14-3.94) en diegene wat depressief was (3.64, 2.04-6.49).

Toenemende selfoon toegang in landelike Indië lei tot tegnologieverslawing onder skoolstudente. Sekere demografiese en gadget spesifieke faktore voorspel verslawing. Die tegnologieverslawing kan moontlik bydra tot swak akademiese prestasie en depressie.


Mobiele spel en problematiese slimfoongebruik: 'n Vergelykende studie tussen België en Finland (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Mar 1; 7 (1): 88-99. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.080.

Agtergrond en doelwitte Speletoepassings het een van die vernaamste onthaalfunksies op slimfone geword, en dit kan moontlik problematies wees ten opsigte van gevaarlike, verbode en afhanklike gebruik onder 'n minderheid van individue. In België en Finland is 'n kruis-nasionale studie uitgevoer. Die doel was om die verhouding tussen speletjies op slimfone en selfopgevoede problematiese slimfoongebruik te ondersoek deur middel van 'n aanlyn opname om potensiële voorspellers vas te stel. Metodes Die kort weergawe van die problematiese selfoongebruiksvraelys (PMPUQ-SV) is toegedien aan 'n monster wat 899-deelnemers (30% manlik; ouderdomsgroep 18-67 jaar) insluit. Resultate Goeie geldigheid en voldoende betroubaarheid is bevestig met betrekking tot die PMPUQ-SV, veral die afhanklikheidsonderbreking, maar lae voorkomsskoerse is in albei lande aangemeld met behulp van die skaal. Regressie-analise het getoon dat die aflaai, die gebruik van Facebook, en gestres word, bygedra het tot probleemagtige slimfoongebruik. Angs het ontstaan ​​as voorspeller vir afhanklikheid. Mobiele speletjies is deur een derde van die onderskeie bevolkings gebruik, maar hul gebruik het nie voorspel dat die probleem met smartphone gebruik word nie. Baie min kruiskulturele verskille is gevind in verband met speletjies deur slimfone. Gevolgtrekking Bevindinge stel voor dat mobiele spel nie in België en Finland problematies voorkom nie.


Ondersoek van neurale sisteme wat Facebook “verslawing” bedien (2014)

Psychol Rep. 2014 Dec;115(3):675-95

Omdat verslawende gedrag gewoonlik die gevolg is van geskende homeostase van die impulsiewe (amygdala-striatale) en remmende (prefrontale korteks) breinstelsels, is in hierdie studie ondersoek ingestel of hierdie stelsels 'n spesifieke geval van tegnologiese verwante verslawing, naamlik 'verslawing' van Facebook, dien. Met behulp van 'n go / no-go-paradigma in funksionele MRI-instellings, het die studie ondersoek ingestel na hoe hierdie breinstelsels by 20 Facebook-gebruikers (ouderdom 20.3 jr., SD = 1.3, reeks = 18-23) wat 'n vraelys vir Facebook-verslawing ingevul het, gereageer het. aan Facebook en minder kragtige (verkeersteken) stimuli. Die bevindinge het aangedui dat tegnologie-verwante "verslawing" ten minste op die ondersoekte vlakke van verslawing-agtige simptome 'n aantal neurale kenmerke met substans- en dobbelverslawing het, maar belangriker, dit verskil ook van sulke verslawing in hul breinetiologie en moontlik patogenese, soos verwant aan abnormale funksionering van die inhibitoriese beheer breinstelsel.


Facebook gebruik op slimfone en grys materie volume van die kern accumbens (2017)

Gedragsbreinnavorsing SreeTestContent1

'N Onlangse studie het die kern van die ventrale striatum geïmpliseer om te verduidelik waarom aanlyngebruikers tyd spandeer op die sosiale netwerkplatform Facebook. Hier is hoër aktiwiteit van die nucleus accumbens geassosieer met die verkryging van reputasie op sosiale media. In die huidige studie het ons 'n verbandhoudende navorsingsveld aangeraak. Ons het die werklike gebruik van Facebook van N = 62 deelnemers op hul slimfone in die loop van vyf weke aangeteken en gekorreleerde samevattende metings van Facebook-gebruik met die grysstofvolume van die nucleus accumbens. Dit blyk dat veral 'n hoër daaglikse frekwensie van Facebook op die slimfoon sterk gekoppel is aan kleiner grys materie-volumes van die nucleus accumbens. Die huidige studie bied addisionele ondersteuning vir die lonende aspekte van Facebook-gebruik.


Strukturele en funksionele korrelasies van verslawing aan slimfone (2020)

Verslaafde Behav. 2020 1 Feb; 105: 106334. doi: 10.1016 / j.addbeh.2020.106334.

Die gewildheid en beskikbaarheid van slimfone het die afgelope jare dramaties toegeneem. Hierdie tendens gaan gepaard met toenemende kommer oor moontlike nadelige gevolge van oormatige gebruik van slimfone, veral met betrekking tot fisiese en geestelike gesondheid. Onlangs is die term 'slimfoonverslawing' (SPA) bekendgestel om verslawing-gedrag wat verband hou met slimfone en fisiese en psigososiale verswakking te beskryf. Hier het ons strukturele en funksionele magnetiese resonansbeelding (MRI) by 3 T gebruik om grysstofvolume (GMV) en intrinsieke neurale aktiwiteit by individue met SPA (n = 22) te ondersoek in vergelyking met 'n kontrolegroep (n = 26). SPA is beoordeel met behulp van die Smartphone Addiction Inventory (SPAI), GMV is ondersoek met behulp van voxel-gebaseerde morfometrie, en intrinsieke neurale aktiwiteit is gemeet aan die amplitude van lae frekwensie skommelinge (ALFF). In vergelyking met kontroles het individue met SPA laer GMV getoon in linker anterior insula, inferieure temporale en parahippocampale korteks (p <0.001, ongekorrigeer vir hoogte, gevolg deur regstelling vir ruimtelike omvang). Laer intrinsieke aktiwiteit in SPA is gevind in die regter anterior cingulêre korteks (ACC). 'N Beduidende negatiewe verband is gevind tussen SPAI en beide ACC volume en aktiwiteit. Daarbenewens is 'n beduidende negatiewe verband tussen SPAI-tellings en linker-orbitofrontale GMV gevind. Hierdie studie lewer eerste bewyse vir duidelike strukturele en funksionele korrelate van gedragsverslawing by individue wat aan psigometriese kriteria vir SPA voldoen. Vanweë die wydverspreide gebruik en toenemende gewildheid, bevraagteken die huidige studie die skadeloosheid van slimfone, ten minste by individue wat 'n groter risiko het om slimfoonverwante verslawende gedrag te ontwikkel.


Internetverslawing en oormatige sosiale netwerke Gebruik: Wat oor Facebook? (2016)

Clin Pract Epidemiol Ment Health. 2016 Jun 28; 12: 43-8. doi: 10.2174 / 1745017901612010043. eCollection 2016.

Gesonde en gewete Facebook gebruik word egter gekontrasteer deur oormatige gebruik en gebrek aan beheer, wat 'n verslawing skep wat die daaglikse lewe van baie gebruikers, veral jeugdiges, ernstig beïnvloed. As Facebook gebruik blyk te wees wat verband hou met die behoefte om te behoort, met ander te verbind en vir selfpresentasie, kan die begin van oormatige Facebook-gebruik en verslawing geassosieer word met beloning en bevredigingsmeganismes sowel as sommige persoonlikheidseienskappe. Studies uit verskeie lande dui op verskillende voorkomspreksies van voorkoms vir Facebook, hoofsaaklik as gevolg van die gebruik van 'n wye reeks evalueringsinstrumente en die gebrek aan 'n duidelike en geldige definisie van hierdie konstruksie. Verdere ondersoeke is nodig om vas te stel of oormatige Facebook-gebruik as 'n spesifieke aanlynverslawingstoornis of 'n Internet-verslawing subtipe beskou kan word.


Internetkommunikasieversteuring: dit is 'n saak van sosiale verwagtinge, hantering en internetgebruikverwagtinge (2016)

Front Psychol. 2016 Nov 10; 7: 1747.

Aanlyn kommunikasie programme soos Facebook, WhatsApp en Twitter is van die mees gebruikte internet programme. Daar is 'n toenemende aantal individue wat minder beheer oor hul gebruik van aanlyn-kommunikasie-toepassings het, wat lei tot uiteenlopende negatiewe gevolge in die regte lewe. Dit kan na verwys word as internetkommunikasiestoornis (ICD). Die huidige studie ondersoek die rol van individuele eienskappe (bv. Psigopatologiese simptome, gevoelens van eensaamheid) en spesifieke kognisies. In 'n steekproef van 485-deelnemers is 'n strukturele vergelykingsmodel getoets om voorspellers en mediators te ondersoek wat 'n oormatige gebruik kan voorspel. Die resultate beklemtoon dat 'n hoër vlak van sosiale eensaamheid en minder waargenome sosiale ondersteuning die risiko van patologiese gebruik verhoog. Die gevolge van psigopatologiese simptome (depressie en sosiale angs) sowel as individuele eienskappe (selfbeeld, selfdoeltreffendheid en stres kwesbaarheid) op ICD simptome word bemmed deur internetgebruik verwagtings en disfunksionele hantering meganismes.


Die dimensies van Facebook-verslawing soos gemeet deur Facebook-verslawing Italiaanse vraelys en hul verhoudings met individuele verskille (2017)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2017 Apr;20(4):251-258. doi: 10.1089/cyber.2016.0073.

Die gerapporteerde studies ontleed die faktuurstruktuur van die Facebook Addiction Italian Questionnaire (FAIQ), 'n variant van Young's Internet Addiction Test (IAT) van 20 items. In Studie 1 het ons FAIQ psigometriese eienskappe getoets met behulp van verkennende faktorontleding (EFA). In Studie 2 het ons 'n bevestigende faktorontleding (CFA) uitgevoer om die FAIQ-faktorstruktuur wat deur EFA geïdentifiseer is, te verifieer. Resultate van CFA bevestig die teenwoordigheid van 'n vierfaktormodel wat 58 persent van die totale afwyking verteenwoordig, plus 'n algemene hoër orde faktor wat die beste by die data pas. Verdere verwantskappe tussen FAIQ-faktortellings, persoonlikheid en Facebook-gebruik is ondersoek.


Onder die invloed van Facebook? Oormatige gebruik van sosiale netwerk-webwerwe en drinkmotiewe, gevolge en houdings by universiteitsstudente (2017)

J Behav Verslaafde. 2016 Mar;5(1):122-129. doi: 10.1556/2006.5.2016.007.

Oormatige gebruik van sosiale netwerk-webwerwe (SNS) is onlangs as 'n gedragsverslawing (dws 'wanordelike gebruik van SNS') gekonseptualiseer deur gebruik te maak van sleutelkriteria vir die diagnose van substansafhanklikheid en dit word getoon dat dit verband hou met 'n verskeidenheid gestremdhede in psigososiale funksionering, insluitend 'n verhoogde risiko vir probleemdrink. Hierdie studie het gepoog om verbande te kenmerk tussen 'wanordelike gebruik van SNS' en houdings jeens alkohol, drankmotiewe en nadelige gevolge as gevolg van alkoholgebruik by jong volwassenes. Voorgraadse studente (n = 537, 64.0% vroulik, gemiddelde ouderdom = 19.63 jaar, SD = 4.24) het hul gebruik van SNS's gerapporteer en die identifikasietoets vir alkoholgebruiksversteurings, versoekings en beheersingsinventaris, benadering en vermyding van alkohol- en drinkmotiewe-vraelyste en drinkersinventaris van gevolge voltooi.

Respondente wat aan voorheen vasgestelde kriteria vir 'versteurde SNS-gebruik' voldoen het, het 'n beduidende kans gehad dat hulle alkohol sou gebruik om negatiewe effekte te hanteer en om te voldoen aan die waargenome sosiale norme, en het beduidend meer teenstrydige (dws gelyktydige positiewe en negatiewe) houdings teenoor alkohol gerapporteer. aansienlik meer, en meer gereelde nadelige gevolge van drink in hul inter- en intrapersoonlike, fisieke en sosiale funksionering, in vergelyking met individue sonder probleme wat verband hou met die gebruik van SNS.

Bevindings voeg by tot 'n opkomende literatuur wat dui op 'n verband tussen oormaat of wanadaptiewe SNS-gebruik en probleme met alkohol in jong volwassenes en dui op emosie-disregulasie en hantering van motiewe as potensiële gedeelde risikofaktore vir substans- en gedragsverslawing in hierdie demografiese.


Sielkundige welsyn en adolessente se internetverslawing: 'n Skoolgebaseerde Dwarsdepartementstudie in Hongkong (2018)

Kinder- en Adolessente Maatskaplike Werkjoernaal (2018): 1-11.

Hierdie studie ondersoek die korrelasies van adolessente se selfbeeld, eensaamheid en depressie met hul internetgebruiksgedrag met 'n steekproef van 665-adolessente van sewe sekondêre skole in Hong Kong. Die resultate dui daarop dat gereelde aanlynspel sterker verband hou met internetverslawing en sulke korrelasie is hoër as ander voorspellers van internetverslawing in aanlyngedrag, insluitend sosiale interaksies of die besigtiging van pornografiese materiaal. Manlike adolessente is geneig om meer tyd aan aanlynspeletjies te spandeer as vroulike eweknieë. Wat die effek van internetverslawing op adolessente se sielkundige welsyn betref, is selfbeeld negatief gekorreleer met internetverslawing, terwyl depressie en eensaamheid positief met internetverslawing verband hou. Vergelykend, depressie het sterker korrelasie met internetverslawing as eensaamheid of selfbeeld gehad.


Adolessente Internetgebruik, Sosiale Integrasie en Depressiewe Simptome: Analise vanuit 'n Longitudinale Cohort Survey (2018)

J Dev Behav Pediatr. 2018 Feb 13. doi: 10.1097 / DBP.0000000000000553.

Om die verband tussen adolessente vryetydse internetgebruik en sosiale integrasie in die skoolkonteks te ondersoek en hoe hierdie assosiasie later depressiewe simptome onder adolessente in Taiwan beïnvloed, met behulp van 'n groot landwye kohortstudie en die metode van latente groeimodel (LGM).

Data van 3795 studente gevolg van die jaar 2001 tot 2006 in die Taiwan Opvoedingspaneel opname is ontleed. Ontspanning-internetgebruik is gedefinieer deur die ure per week spandeer op (1) aanlyn-klets en (2) aanlyn speletjies. Skoolsosiale integrasie en depressiewe simptome is self gerapporteer. Ons het eers 'n onvoorwaardelike LGM gebruik om die basislyn (onderskepping) en groei (helling) van internetgebruik te skat. Vervolgens is nog 'n LGM gekonfronteer met die skool se sosiale integrasie en depressie.

Die neiging van internetgebruik was positief verwant aan depressiewe simptome (koëffisiënt = 0.31, p <0.05) by Wave 4. Skool sosiale integrasie was aanvanklik geassosieer met verminderde vrye tyd internetgebruik onder adolessente. Die groei van internetgebruik met tyd was nie verklaarbaar deur die skool se sosiale integrasie nie, maar het nadelige gevolge vir depressie gehad. Die versterking van adolessente se verbintenis met die skool kan die eerste gebruik van vryetydse internet voorkom. By advies oor adolessente internetgebruik moet verskaffers van gesondheidsorg hul sosiale netwerke en geestelike welstand in ag neem.


Ouer-adolessente verhouding en adolessente internetverslawing: 'n Gemodereerde bemiddelingsmodel (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Sep; 84: 171-177. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.04.015.

Aansienlike navorsing het bevind dat positiewe ouer-adolessente verhouding geassosieer word met lae vlakke van adolessente internetverslawing (IA). Daar is egter min bekend oor die bemiddelings- en modereringsmeganismes wat onderliggend aan hierdie verhouding is. Die huidige studie het 'n gemodereer bemiddelingsmodel ondersoek wat die ouer-adolessente verhouding (voorspellingsveranderlike), emosiereguleringsvermoë (mediator), stresvolle lewensgebeure (moderator) en IA (uitkomsveranderlike) gelyktydig insluit. 'N Totaal van 998 (Mouderdom = 15.15 jaar, SD = 1.57) Chinese adolessente het die Ouders-Adolessente Verhoudingsskaal, Emosiereguleringskaal, Adolescent Stressful Life Events Scale en Internet Addiction Diagnostic Questionnaire voltooi. Nadat die adolessente geslag, ouderdom en gesins sosio-ekonomiese status gekontroleer is, het die resultate aan die lig gebring dat goeie ouer-adolessente verhouding positief geassosieer word met die vermoë om adolessente te reguleer, wat weer negatief met hul IA verband hou. Boonop het stresvolle lewensgebeurtenisse die tweede deel van die bemiddelingsproses gemodereer. In ooreenstemming met die omgekeerde spanningbuffermodel was die verband tussen emosiereguleringsvermoë en adolessente IA sterker vir adolessente wat laer vlakke van stresvolle lewensgebeurtenisse ervaar het.


Problematiese internetgebruik en geestesgesondheid onder Britse kinders en adolessente (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Sep 11; 90: 428-436. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.09.007.

Ondanks die kommer oor die gevolge van internetgebruik, is daar min bekend oor die problematiese gebruik van die internet op Britse kinders en tieners. Deur die problematiese internetgebruiksvraelys (PIUQ, Demetrovics, Szeredi, & Rózsa, 2008) aan te pas, soek hierdie studie na die validering daarvan terwyl dit verband hou met psigopatologiese en gesondheidsprobleme. 'N Steekproef van 1,814 10 kinders en tieners (16-XNUMX jaar oud) van Britse skole het vraelyste ingevul oor PIU, gedragsprobleme, depressie, angs en gesondheidsprobleme. Bevestigende faktorontleding het drie onafhanklike faktore geïdentifiseer: verwaarlosing, obsessie en beheerstoornis. Met behulp van padanalise is PIU beduidend voorspel deur gedragsprobleme, hiperaktiwiteit, impak op die daaglikse aktiwiteite, depressie en swakker liggaamlike gesondheid. Mans was meer geneig as vroue om hoër op PIU te score. Die studie toon vir die eerste keer dat die aangepaste PIU-vraelys 'n geldige instrument is vir die assessering van problematiese internetgebruik onder kinders / adolessente.


Verhouding tussen (patologiese) internetgebruik en slaapprobleme in 'n longitudinale studie (2019)

Prax Kinderpsychol Kinderpsychiatr. 2019 Feb;68(2):146-159. doi: 10.13109/prkk.2019.68.2.146.

Verhouding tussen (patologiese) internetgebruik en slaapprobleme in 'n longitudinale studie. Oormatige of patologiese internetgebruik is reeds geassosieer met slaapstoornisse, maar die rigting van die konneksie bly steeds onseker. Die verband tussen (patologiese) internetgebruik en slaapprobleme in adolessensie is ondersoek deur 'n verteenwoordigende longitudinale opname van data uit 'n steekproef van 1,060-studente uit Heidelberg en die omliggende gebied (SEYLE-studie). Die studente, gemiddeld 15, het op 'n basislyn en na een jaar gereageer op 'n opname oor slaap en internetgebruik. Benewens die aantal ure internetgebruik, is patologiese internetgebruik beoordeel deur gebruik te maak van die Jong Diagnostiese Vraelys (YDQ). Slaapduur en slaapprobleme is ondervra deur selfassessering. Die voorkoms van adolessente met patologiese internetgebruik was 3.71% in die opvolg opname. Verder het 20.48% van adolessente slaapprobleme aangemeld. Patologiese en oormatige internetgebruik was voorspellers van slaapprobleme in die loop van een jaar. Adolessente wat aan die kriteria vir internetverslawing aan die basislyn voldoen het, het 'n 3.6 keer groter risiko om slaapprobleme in die loop van een jaar te ontwikkel. Terwyl slaapprobleme aan die basislyn die YDQ simptome slegs deur 0.22 verhoog het. Slaapprobleme kom dikwels voor as gevolg van patologiese internetgebruik en kan 'n verslawingverhogende effek hê, asook om verdere psigiatriese comorbiditeite te bemiddel. Dus moet slaapprobleme geteiken word vir vroeë intervensie en terapeutiese maatreëls.


Voorkoms van verslawing aan slimfone en die gevolge daarvan vir slaapkwaliteit: 'n Deursnitstudie onder mediese studente (2019)

Ind Psigiatrie J. 2019 Jan-Jun;28(1):82-85. doi: 10.4103/ipj.ipj_56_19.

Die studie het ten doel om die voorkoms van smartphone-verslawing en die uitwerking daarvan op die slaapkwaliteit onder mediese studente te bepaal.

'N Dwarssnitstudie is uitgevoer met behulp van steekproefneming van mediese studente in 'n tersiêre hospitaal in Suid-Indië.

Gestruktureerde kliniese onderhoud vir diagnostiese en statistiese handleiding vir geestesversteurings, 4th Uitgawe, teks Hersieningsversie van as I-versteurings is gebruik vir die sifting van vorige en huidige psigiatriese siektes. 'N Semi-gestruktureerde pro forma is gebruik om demografiese besonderhede te verkry. Smartphone Addiction Scale-Short Version is gebruik om slimfoonverslawing by die deelnemers te beoordeel. Die slaapkwaliteit is beoordeel aan die hand van Pittsburgh se Sleep Quality Index (PSQI).

Onder 150 mediese studente was 67 (44.7%) verslaaf aan slimfoongebruik. Ondanks die oorwig van manlike studente (31 [50%]) wat verslaaf was, was daar geen statisties beduidende geslagsverskil in slimfoonverslawing nie (P = 0.270). Die PSQI onthul swak slaapkwaliteit in 77 (51.3%), wat neerkom op die helfte van die deelnemers. Daar is gevind dat verslawing aan slimfone statisties beduidend geassosieer is met die swak slaapkwaliteit (kansverhouding: 2.34 met P <0.046).

Die voorkoms van smartphone-verslawing onder die jonger bevolking is hoër in vergelyking met dié van kontemporêre studies. Geen geslagsverskil in die verslawing van slimfone kon in die huidige studie gemaak word nie. Daar is gevind dat verslawing aan slimfone geassosieer word met die swak slaapkwaliteit. Die bevindings ondersteun die ondersoek na slimfoonverslawing wat nuttig sal wees in die vroeë identifikasie en vinnige bestuur.


Sosio-emosionele vermoë, temperament en hanteringstrategieë wat verband hou met verskillende gebruik van internet in internetverslawing (2018)

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2018 Jun;22(11):3461-3466. doi: 10.26355/eurrev_201806_15171.

Die doel van die huidige studie was om sosio-emosionele patrone, temperamentele eienskappe en hanteringstrategieë tussen 'n groep pasiënte met internetverslawing (IA) en 'n beheergroep te vergelyk. Vyf-en-twintig IA-pasiënte en ses-en-twintig gesonde pasiënte was getoets. op IA, temperament, coping strategies, alexithymia en attachment dimensies. Deelnemers het hul algemene internetgebruik (aanlyn pornografie, sosiale netwerke, aanlyn speletjies) gerapporteer.

Die IA-pasiënte wat internet gebruik om aanlyn te speel, het 'n groter houding teenoor nuwigheidsoek en 'n laer neiging gehad om sosio-emosionele ondersteuning en selfafleiding te gebruik in vergelyking met pasiënte wat internet vir sosiale netwerk gebruik. Daarbenewens het hulle 'n laer vlak van aanvaarding getoon as pasiënte wat internet vir pornografie gebruik. In die kontrolegroep het die deelnemers wat internet vir aanlynspeletjies gebruik het hoër vlakke van IA, emosionele gestremdhede en sosiale vervreemding getoon in vergelyking met gebruikers van sosiale netwerke en pornografie.

Bevindings het 'n hoër sielkundige gestremdheid in spel-aanlyngebruikers getoon in vergelyking met sosiale netwerk- en aanlynpornografie-gebruikers.


Problematiese sosiale media gebruik en depressiewe simptome onder Amerikaanse jong volwassenes: 'n nasionaal-verteenwoordigende studie (2017)

Soc Sci Med. 2017 Apr 6. pii: S0277-9536 (17) 30223-X. doi: 10.1016 / j.socscimed.2017.03.061.

Die voorgestelde verband tussen sosiale media gebruik (SMU) en depressie kan verklaar word deur die ontluikende wanadaptiewe gebruikspatroon wat bekend staan ​​as problematiese sosiale mediagebruik (PSMU), wat gekenmerk word deur verslawende komponente. Ons het daarop gemik om die verband tussen PSMU en depressiewe simptome te evalueer, wat die algehele tyd en frekwensie van SMU onder die grootste aantal Amerikaanse jong volwassenes bepaal.

In Oktober 2014 is deelnemers van 19-32 jaar (N = 1749) ewekansig gekies uit 'n nasionale verteenwoordigende Amerikaanse waarskynlikheidsgebaseerde paneel en daarna uitgenooi om aan 'n aanlyn-opname deel te neem. Ons het depressiewe simptome beoordeel aan die hand van die gevalideerde kort-depressieskaal (PROMIS) met die gevalideerde pasiënt-gerapporteerde uitkomstmetinginligtingstelsel (PROMIS). Ons het PSMU gemeet met behulp van 'n aangepaste weergawe van die Bergen Facebook Addiction Scale om breër SMU te omvat. Met behulp van logistieke regressie-modelle het ons die verband tussen PSMU en depressiewe simptome getoets, om die tyd en frekwensie van SMU te beheer, sowel as 'n omvattende stel sosio-demografiese kovariate.

In die multivariabele model was PSMU aansienlik geassosieer met 'n 9% toename in teenstelling met depressiewe simptome. Verhoogde frekwensie van SMU was ook aansienlik geassosieer met verhoogde depressiewe simptome, terwyl SMU tyd nie was nie.

PSMU was sterk en onafhanklik geassosieer met verhoogde depressiewe simptome in hierdie nasionaal verteenwoordigende monster jong volwassenes. PSMU het grootliks die verband tussen SMU en depressiewe simptome verduidelik, wat daarop dui dat dit hoe ons sosiale media gebruik, nie hoeveel dit 'n risiko inhou nie. Intervensiepogings wat daarop gemik is om depressiewe simptome te verminder, soos vertonings vir wanadaptiewe SMU, kan die meeste sukses behaal as hulle verslawende komponente en frekwensie aanspreek, eerder as die tyd van SMU.


Die verhouding tussen veerkragtigheid en internetverslawing: 'n Meervoudige bemiddelingsmodel deur portuurverhouding en depressie (2017)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2017 Oct;20(10):634-639.

Swaar gebruik van die internet kan lei tot diepgaande akademiese probleme in elementêre studente, soos swak grade, akademiese proefneming en selfs uitsetting uit die skool. Dit is baie bekommerd dat internetverslawingprobleme in laerskoolstudente die afgelope jaar skerp toegeneem het. In hierdie studie het 58,756-basiese studente van die Henan-provinsie van China vier vraelyste voltooi om die meganismes van internetverslawing te ondersoek. Die resultate het getoon dat veerkragtigheid negatief gekorreleer is met internetverslawing.


Die teoretiese onderbou van internetverslawing en sy assosiasie met psigopatologie in adolessensie (2017)

Internasionale Tydskrif vir Adolessente Geneeskunde en Gesondheid (2017).

Hierdie vraestel hersien die psigologiese en teoretiese onderbou wat kan help om die gerapporteerde verhouding tussen internetverslawing (IA) en psigopatologie in beide kinders en adolessente te verduidelik. Deur die gebruik van kognitiewe gedragsmodelle en sosiale vaardigheidsteorie toon die IA 'n sterk verhouding met depressie, aandaggebrekshiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) en tyd wat spandeer word deur gebruik te maak van die internetgebruik. Gemengde bevindings word aangemeld vir sosiale angs. Daar is ook bevind dat eensaamheid en vyandigheid met IA geassosieer word. Geslag en ouderdom gemodereer hierdie verhoudings met groter psigopatologie wat algemeen gerapporteer word onder mans en jonger internetgebruikers. Hierdie artikel voeg by die groeiende liggaamsbou wat 'n verband tussen IA en 'n verskeidenheid geestesgesondheidsprobleme in beide kinders en adolessente toon. 'N Afhanklikheid van die internet kan potensieel sowel sosiale as sielkundig tot groot skade lei. Terwyl navorsing 'n potensiële weg geïdentifiseer het wat begin met geestesgesondheidsprobleme en met IA afsluit, het min studies die alternatiewe rigting ondersoek en dit kan die impuls gee vir toekomstige navorsingspogings.


Internetverslawing en die verwantskap met selfmoordgedrag: 'n Meta-analise van multinasionale waarnemingsstudies (2018)

J Clin Psychiatry. 2018 Jun 5; 79 (4). pii: 17r11761. doi: 10.4088 / JCP.17r11761.

Om 'n sistematiese oorsig en meta-analise van waarnemingstudies uit te voer wat die vermeende verband tussen internetverslawing en selfmoord ondersoek het.

Ons het 23-dwarsdeursnitstudies (n = 270,596) en 2-voornemende studies (n = 1,180) ingesluit wat die verband tussen selfmoord en internetverslawing ondersoek het.

Ons het die tariewe van selfmoordige idees, beplanning en pogings in individue met internetverslawing en kontrole uitgehaal.

Die individue met internetverslawing het aansienlik hoër vlakke van selfmoord-ideasie (kansverhouding [OR] = 2.952), beplanning (OR = 3.172) en pogings (OR = 2.811) en hoër erns van selfmoordsidee (Hedges g = 0.723). Wanneer dit beperk is tot aangepaste OR's vir demografiese data en depressie, was die kans op selfmoordige idees en pogings steeds aansienlik hoër by individue met internetverslawing (ideasie: pooled adjusted OR = 1.490; pogings: pooled adjusted OR = 1.559). In subgroepanalise was daar 'n aansienlik hoër voorkomsskoers van selfmoordsidee by kinders (ouderdom minder as 18 jaar) as by volwassenes (onderskeidelik OR = 3.771 en OR = 1.955).

Hierdie meta-analise verskaf bewyse dat internetverslawing geassosieer word met toenemende selfmoord selfs nadat dit vir moontlike verwarrende veranderlikes insluitend depressie aangepas is. Die getuienis is egter meestal afgelei van dwarssnitte. Toekomstige voornemende studies is nodig om hierdie bevindinge te bevestig.


Evaluering van die gevolge van verslawing aan sosiale netwerke, afleiding van take en selfbestuur op prestasies van verpleegsters (2019)

J Adv Nurs. 2019 Aug 5. doi: 10.1111 / jan.14167.

Die doel van hierdie studie is om die verband tussen verslawing aan sosiale netwerk-webwerwe (SNS's) en verpleegkundiges se prestasie te ondersoek en hoe hierdie verhouding bemiddel word deur taakafleiding en gemodereer word deur selfbestuur.

Hierdie dwarssnitstudie is ontwerp om empiries die verband tussen SNS-verslawing, taakafleiding en selfbestuur met die verpleegkundiges se prestasie te toets.

Data is versamel deur 'n aanlyn-opname te doen oor verpleegkundiges regoor die wêreld met behulp van 'n web-gebaseerde vraelys wat ontwikkel is deur 'Google Docs' en versprei is deur 'Facebook' vanaf 13 Augustus 2018 - 17 November 2018. Die Facebook-groepe is deursoek met behulp van die geselekteerde sleutelterme. In totaal is gevind dat 45 groepe relevant is vir hierdie navorsing; daarom is die bestuurders van hierdie groepe versoek om deel te neem aan hierdie navorsing en om 'n skakel in hul groepe te plaas. Slegs 19 groepadmins het positief gereageer deur 'n skakel van die navorsingsinstrument op hul onderskeie groepbladsye te laai, en 461 lede van hierdie groepe het aan die navorsing deelgeneem.

Resultate van die data wat uit drie en vyftig verskillende lande versamel is, het aangedui dat SNS-verslawing die prestasie van verpleegkundiges verlaag. Hierdie verhouding word verder versterk deur taakafleiding wat as bemiddelende veranderlike ingestel word. Die resultate toon dat selfbestuur die verband tussen SNS-verslawing en werknemers se prestasie bemiddel. Boonop bevestig die resultate van die studie dat selfbestuur die negatiewe impak van SNS-verslawing op die prestasie van verpleegsters verminder.

SNS se verslawing en afleiding van take verminder die prestasies van verpleegkundiges, terwyl selfbestuur die prestasie van verpleegkundiges verhoog.

Hierdie studie behandel die probleem van die gebruik van SNS's op die werkplek en die potensiële effek daarvan op die prestasie van verpleegkundiges. Resultate toon aan dat SNS-verslawing die prestasie verminder wat verder afgeneem word deur taakafleiding; selfbestuur van verpleegkundiges kan egter die verpleegsters se prestasie verbeter. Die navorsing het talle teoretiese en praktiese implikasies vir hospitaaladministrasie, dokters en verpleegsters.


Tegnologie-gemedieerde verslawende gedrag vorm 'n spektrum van verwante, maar afsonderlike toestande: 'n netwerkperspektief (2018)

Psychol Addict Behav. 2018 Jul 19. doi: 10.1037 / adb0000379.

'N Belangrike deurlopende debat in die verslawingveld is of sekere tegnologie-gemedieerde gedrag beduidende en onafhanklike konstrukte uitmaak. Hierdie studie het ondersoek ingestel of problematiese tegnologie-gemedieerde gedrag gekonseptualiseer kan word as 'n spektrum van verwante, maar onderskeie afwykings (spektrum hipotese), met behulp van die netwerkbenadering, wat stoornisse as netwerke van simptome beskou. Ons gebruik data van die Cohort-studie oor die gebruik van substans en risikofaktore (C-SURF, die Switserse Nasionale Wetenskapstigting), met 'n verteenwoordigende steekproef van jong Switserse mans (sub-voorbeeld van deelnemers wat aan tegnologie-gemedieerde gedrag deelneem, n = 3,404). Vier tegnologie-gemedieerde verslawende gedrag is ondersoek met behulp van simptome wat afgelei is van die Diagnostiese en Statistiese Handleiding van geestesversteurings (5de uitg.) En die komponentmodel van verslawing: Internet, slimfoon, speletjies en kubereks. Netwerkontledings het netwerkskatting en -visualisering, gemeenskapsopsporingstoetse en sentraliteitsindekse ingesluit. Die netwerkanalise het vier verskillende trosse geïdentifiseer wat ooreenstem met elke toestand, maar slegs internetverslawing het talle verhoudings met die ander gedrag gehad. Hierdie bevinding, tesame met die bevinding dat daar min verwantskappe tussen die ander gedrag was, dui daarop dat slimfoonverslawing, spelverslawing en kuberseksverslawing relatief onafhanklike konstruksies is. Internetverslawing was dikwels verbind met ander toestande deur dieselfde simptome, wat daarop dui dat dit gekonseptualiseer kan word as 'n "sambreelkonstruksie", dit wil sê 'n algemene vektor wat spesifieke aanlyngedrag bemiddel.


Slegte keuses maak goeie stories: die verergerde besluitnemingsproses en velgeleidingsreaksie in vakke met smartfoonverslawing (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Feb 22; 10: 73. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00073.

Inleiding: Slimfoonverslawing (SA) het negatiewe gevolge en funksionele inkorting in kollege studente veroorsaak, soos die vermindering van akademiese prestasie en waardedaling in slaapkwaliteit. Studies het getoon dat individue met chemiese en gedragsafhanklikhede 'n vooroordeel in die besluitnemingsproses het, wat lei tot korttermyn voordelige keuses, selfs as dit langtermyn skade veroorsaak. Hierdie vooroordeel in die besluitnemingsproses word vergesel deur 'n verandering in somatiese merkers en word geassosieer met die ontwikkeling en instandhouding van verslawende gedrag. Die besluitnemingsproses en die meting van fisiologiese parameters is nog nie in SA ontleed nie. Die neuropsigologiese en fisiologiese karakterisering van die SA kan bydra tot sy benadering met die ander afhanklikheidsindroom en die erkenning daarvan as 'n siekte.

Doelwit: Om ' Ons het ten doel om die besluitnemingsproses onder risiko en onder dubbelsinnigheid in individue met SA te evalueer en om die fisiologiese parameters wat met hierdie proses vergesel, te meet.

Metode: Ons het die prestasie in die Iowa Dobbeltaak (IGT), Spel van Dice Taak (GDT) en Vlakgeleidingsreaksie (SCR) tussen 50 individue met SA en 50 kontrole vergelyk.

Results: Slimfoon afhanklikes het 'n profiel van waardedaling in besluitneming onder dubbelsinnigheid aangebied, sonder waardedaling in besluitneming onder risiko. Hulle het laer SCR gedemonstreer voor nadelige keuses, hoër SCR na belonings en laer SCR ná strawwe tydens besluitneming, wat suggereer dat moeilike alternatiewe, hoë sensitiwiteit vir belonings en lae sensitiwiteit vir strawwe moeilik is.

Gevolgtrekking: Die waardedaling in die besluitnemingsproses in smartphone afhanklikes is soortgelyk aan dié wat in ander chemiese en gedragsverslawing voorkom, soos alkoholverslawing, dobbelstoornisse en patologiese koop. Die waardedaling in besluitneming onder dubbelsinnigheid met die behoud van besluit onder risiko kan weerspieël disfunksie van implisiete emosionele prosesse sonder wanfunksionering van eksplisiete kognitiewe proses. Hierdie profiel kan bydra tot die erkenning van SA as gedragsafhanklikheid en om spesifieke voorkomende en terapeutiese strategieë te rig.


Onverskillige fisiologiese en sielkundige effekte van skermtyd op kinders en adolessente: Literatuuroorsig en gevallestudie (2018)

Environ Res. 2018 Februarie 27; 164: 149-157. doi: 10.1016 / j.envres.2018.01.015.

'N Toenemende literatuurstuk verbind oormatige en verslawende gebruik van digitale media met fisiese, sielkundige, sosiale en neurologiese nadelige gevolge. Navorsing fokus meer op die gebruik van mobiele toestelle, en studies dui daarop dat duur, inhoud, na-donker gebruik, media-tipe en die aantal toestelle sleutelkomponente is wat die tydseffekte van die skerm bepaal. Fisiese gesondheidseffekte: oormatige skermtyd word geassosieer met swak slaap- en risikofaktore vir kardiovaskulêre siektes soos hoë bloeddruk, vetsug, lae HDL-cholesterol, swak stresregulering (hoë simpatiese opwinding en kortisol disregulering) en insulienweerstand. Ander fisiese gesondheidsgevolge sluit in gebrekkige visie en verminderde beendigtheid. Sielkundige effekte: internaliserende en eksterniserende gedrag hou verband met swak slaap. Depressiewe simptome en selfmoord is geassosieer met die skerm tydsgeïnduceerde arm slaap, digitale toestel nag gebruik, en selfoon afhanklikheid. ADHD-verwante gedrag is gekoppel aan slaapprobleme, algehele skermtyd, en gewelddadige en vinnige inhoud wat dopamien en die beloningspaaie aktiveer. Vroeë en langdurige blootstelling aan gewelddadige inhoud is ook gekoppel aan die risiko vir antisosiale gedrag en verminderde prososiale gedrag. Psigoneurologiese effekte: verslawende skermtyd gebruik verminder sosiale hantering en behels dranggedrag wat ooreenstem met substansafhanklikheidsgedrag. Brein strukturele veranderinge verwant aan kognitiewe beheer en emosionele regulering word geassosieer met verslawing van digitale media. 'N Gevallestudie van 'n behandeling van 'n ADHD-gediagnoseerde 9-jarige seun dui daarop dat skermtyd geïnduceerde ADHD-verwante gedrag onakkuraat as ADHD gediagnoseer kan word. Skermtydvermindering is effektief in die vermindering van ADHD-verwante gedrag.

Komponente wat noodsaaklik is vir psigofisiologiese veerkragtigheid, is nie verbysterend nie (tipies van ADHD-verwante gedrag), goeie sosiale hantering en aanhegting, en goeie fisiese gesondheid. Oormatige digitale media gebruik deur kinders en adolessente verskyn as 'n belangrike faktor wat die vorming van gesonde psigofisiologiese veerkragtigheid kan belemmer.

Kommentaar: Toon oorsaak van ADHD deur internetgebruik


Geslagsverskille in en die verhoudings tussen sosiale angs en problematiese internetgebruik: Kanoniese Analise (2018)

J Med Internet Res. 2018 Jan 24; 20 (1): e33. doi: 10.2196 / jmir.8947.

Gegewe die voorstel van die geslagskema-teorie en sosiale rolteorie, is mans en vroue geneig om sosiale angs te ervaar en andersins in die internet gebruik te maak. So is 'n ondersoek na geslagsverskille in hierdie gebiede geregverdig.

Deelnemers het 505 universiteitstudente ingesluit, waarvan 241 (47.7%) vroue en 264 (52.3%) mans was. Deelnemers se ouderdomme het gewissel van 18 tot 22 jaar, met 'n gemiddelde ouderdom van 20.34 (SD = 1.16). Die maatskaplike angsskaal en problematiese internetgebruikskaal is gebruik in die data-insameling. Multivariate variansieanalise (MANOVA) en kanonieke korrelasie-analise is gebruik.

Op grond van die bevindings kom ons tot die gevolgtrekking dat verbeterde opvoedingsgeleenthede vir vroue en hul toenemende rol in die samelewing daartoe gelei het dat vroue meer aktief geword het en sodoende die gaping in sosiale angsvlakke tussen mans en vroue gesluit het. Ons het bevind dat mans meer probleme as vroue gehad het om weg te loop van persoonlike probleme (maw sosiale voordeel), die internet meer buitensporig gebruik en meer interpersoonlike probleme ondervind met belangrike ander weens internetgebruik. Ons kom tot die gevolgtrekking dat mans weens PIU 'n groter risiko het vir sosiale gestremdhede. Ons algehele gevolgtrekking is dat daar 'n aansienlike mate van assosiasie tussen sosiale angs en PIU is en die vereniging is sterker vir mans as vir vroue. Ons beveel aan dat toekomstige navorsing steeds PIU en sosiale angs ondersoek as multidimensionele konstrukte.


Spesifieke patrone van internet- en slimfoonverwante probleme onder adolessente volgens geslag: Latente klasanalise (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Mei 23: 1-12. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.28.

Die alomteenwoordige internetverbindings deur slimfone verswak die tradisionele grense tussen rekenaars en selfone. Ons het probeer om te ondersoek of slimfoonverwante probleme verskil van dié van rekenaargebruik volgens geslag met behulp van latente klasanalise (LCA). Metodes Na ingeligte toestemmings het 555-Koreaanse middelskoolstudente opnames gedoen oor spel, internetgebruik en smartphone gebruikspatrone. Hulle het ook verskeie psigososiale instrumente voltooi. LCA is vir die hele groep en volgens geslag uitgevoer. Benewens ANOVA en x2 toetse is post-hoc toetse uitgevoer om verskille tussen die LCA subgroepe te ondersoek. In die hele groep (n = 555) is vier subtipes geïdentifiseer: gebruikers met dubbele probleme (49.5%), problematiese internetgebruikers (7.7%), problematiese slimfoongebruikers (32.1%) en "gesonde" gebruikers (10.6%). Gebruikers met dubbele probleme behaal die hoogste punte vir verslawende gedrag en ander psigopatologieë. Die geslagsgestratifiseerde LCA het drie subtipes vir elke geslag geopenbaar. Met dubbele probleme en gesonde ondergroepe as algemeen, is problematiese Internet-subgroep by mans ingedeel, terwyl problematiese slimfoon-subgroep by vroue in die geslagsgestratifiseerde LCA geklassifiseer is. Daar is dus verskillende patrone waargeneem volgens geslag, met 'n hoër persentasie dubbele probleem wat by mans voorkom. Terwyl speletjies geassosieer word met problematiese internetgebruik by mans, het aggressie en impulsiwiteit verband gehou met problematiese slimfoongebruik by vroue. 'N Toename in die aantal digitale media-verwante probleme hou verband met slegter resultate op verskillende psigososiale skale. Spel kan 'n belangrike rol speel in mans wat slegs internetverwante probleme vertoon. Die verhoogde impulsiwiteit en aggressie wat by ons vroulike problematiese slimfoongebruikers gesien word, verg verdere ondersoek.


Portuurverhouding en adolessente slimfoonverslawing: die bemiddelende rol van selfbeeld en die modererende rol van die behoefte om te behoort (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Dec 1; 6 (4): 708-717. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.079.

Adolessente slimfoonverslawing het die afgelope paar jaar meer aandag geniet, en daar is gevind dat eweknie-verhouding 'n beskermende faktor in adolessente slimfone is. Daar is egter min bekend oor die bemiddelings- en modereringsmeganismes onderliggend aan hierdie verband. Die doel van hierdie studie was om (a) die bemiddelende rol van selfbeeld in die verband tussen student-student-verhouding en slimfoonverslawing te ondersoek, en (b) die modererende rol van die behoefte om in die indirekte verhouding tussen student-student te behoort verhouding en adolessente slimfoonverslawing. Hierdie model is ondersoek met 768 Chinese adolessente (gemiddelde ouderdom = 16.81 jaar, SD = 0.73); die deelnemers het metings voltooi ten opsigte van student-student-verhouding, selfbeeld, die behoefte om te behoort en slimfoonverslawing.

Die korrelasie ontledings het aangedui dat studente-student verhouding aansienlik negatief geassosieer word met adolessente slimfoonverslawing, en die behoefte om te behoort was aansienlik positief geassosieer met adolessente slimfoonverslawing. Bemiddelingsontledings het aan die lig gebring dat selfbeeld die verband tussen student-student-verhouding en adolessente slimfoonverslawing gedeeltelik bemiddel. Gematigde bemiddeling het verder aangedui dat die bemiddelde pad swakker was vir adolessente met laer vlakke van die behoefte om te behoort. Hoë selfbeeld kan 'n beskermende faktor wees teen smartphone verslawing vir adolessente met 'n sterk behoefte om te behoort, aangesien hierdie studente blykbaar 'n verhoogde risiko het om smartfoonverslawing te ontwikkel.


Meting Invariance van die kort weergawe van die problematiese selfoon Gebruik vraelys (PMPUQ-SV) oor agt tale (2018)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2018 Jun 8; 15 (6). pii: E1213. doi: 10.3390 / ijerph15061213.

Die voorkoms van selfoongebruik oor die hele wêreld het die afgelope twee dekades sterk toegeneem. Problematiese Mobiele Telefoongebruik (PMPU) is bestudeer met betrekking tot openbare gesondheid en bestaan ​​uit verskeie gedrag, insluitende gevaarlike, verbode en afhanklike gebruik. Hierdie tipes problematiese selfoongedrag word tipies geassesseer met die kort weergawe van die Problematiese Selfoongebruiksvraelys (PMPUQ-SV).

Die hele studie-monster het 3038 deelnemers bestaan. Beskrywende statistieke, korrelasies en Cronbach se alfa-koëffisiënte is onttrek uit die demografiese en PMPUQ-SV-items. Individuele en multigroep bevestigende faktorontledings saam met MI-ontledings is uitgevoer. Resultate het 'n soortgelyke patroon van PMPU oor die vertaalde skale getoon. 'N Driefaktormodel van die PMPUQ-SV pas die data goed en bied goeie psigometriese eienskappe. Ses tale is onafhanklik gevalideer, en vyf is met behulp van meetinwisseling vergelyk vir toekomstige kruiskulturele vergelykings.


Sosiale implikasies van slimfoonverslawing vir kinders: die rol van ondersteuningsnetwerke en sosiale betrokkenheid (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Jun 5: 1-9. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.48.

Die meeste studies beskou slimfoonverslawing as 'n toestand wat voortspruit uit sielkundige probleme van individue, en daarom is navorsing selde ondersoek in verband met 'n gebrek aan sosiale hulpbronne en die sosiale impak daarvan. Hierdie studie herinterpreteer egter verslawing aan slimfone as 'n sosiale probleem wat voortspruit uit 'n gebrek aan vanlyn sosiale netwerke en wat lei tot 'n afname in sosiale betrokkenheid. Hierdie studie het gebruik gemaak van 'n opname onder 2,000 kinders in Korea, bestaande uit 991 mans en 1,009 12 vroue met 'n gemiddelde ouderdom van 14 jaar oud. Aan die hand van die STATA XNUMX-modelprogram vir strukturele vergelykings het hierdie studie die verband tussen kinders se gebrek aan sosiale netwerke, slimfoonverslawing en sosiale betrokkenheid ondersoek. Resultate - Sosiale netwerkveranderlikes, soos formele organisasielidmaatskap, kwaliteit van die verhouding met ouers, grootte van die portuurgroep en portuurondersteuning, verminder slimfoonverslawing. Om bloot goeie verhoudings en wederkerige gevoelens met eweknieë te hê, het geen invloed op die verslawing van slimfone nie. Hoe meer kinders aan slimfone verslaaf raak, hoe minder neem hulle deel aan sosiale betrokkenheid.

Hierdie studie bied 'n nuwe begrip van slimfoonverslawing deur te fokus op die sosiale aspekte daarvan, en die aanvulling van vorige studies wat sielkundige faktore aangespreek het. Bevindinge dui daarop dat die gebrek aan sosiale netwerke van kinders gemaklike sosiale interaksies en gevoelens van ondersteuning in die aflyn-omgewing kan belemmer, wat hul begeerte om na slimfone te ontsnap, kan verhoog. In teenstelling met nie-verslaafdes, kan hierdie kinders nie die media benut om hul sosiale lewens te verryk en hul sosiale betrokkenheid te verhoog nie.


Die verwantskap tussen verslawing aan slimfoongebruik en depressie onder volwassenes: 'n dwarssnitstudie (2018)

BMC Psigiatrie. 2018 May 25;18(1):148. doi: 10.1186/s12888-018-1745-4.

Verslawing aan die gebruik van slimfone is 'n algemene wêreldwye probleem onder volwassenes, wat hul welstand negatief kan beïnvloed. Hierdie studie het die voorkoms en faktore wat verband hou met slimfoonverslawing en depressie onder 'n Midde-Oosterse bevolking ondersoek. Hierdie deursnitstudie is in 2017 gedoen met behulp van 'n web-gebaseerde vraelys wat via sosiale media versprei is. Antwoorde op die slimfoonverslawingskaal - Kort weergawe (10-items) is op 'n 6-punt Likert-skaal beoordeel en hul persentasie gemiddelde telling (PMS) is omgeskakel. Die antwoorde op Beck se depressievoorraad (20 items) is saamgevat (reeks 0-60); hul gemiddelde telling (MS) is omgeskakel en gekategoriseer. Hoër tellings het hoër vlakke van verslawing en depressie aangedui. Faktore wat verband hou met hierdie uitkomste is geïdentifiseer met behulp van beskrywende en regressie-ontledings.

Volledige vraelyste was 935/1120 (83.5%), waarvan 619 (66.2%) vroue en 316 (33.8%) mans. Die gemiddelde ± standaardafwyking van hul ouderdom was 31.7 ± 11 jaar. Die meerderheid van die deelnemers het 766 (81.9%) universiteitsopleiding verwerf, terwyl 169 (18.1%) skoolopleiding gehad het. Die PMS van verslawing was 50.2 ± 20.3, en MS van depressie was 13.6 ± 10.0. Daar was 'n beduidende positiewe lineêre verband tussen verslawing aan slimfone en depressie. Aansienlike hoër tellings vir slimfoonverslawing is geassosieer met jonger gebruikers. Faktore wat verband hou met hoër depressietellings was skoolopgeleide gebruikers in vergelyking met die universiteitsgroep en gebruikers met hoër tellings vir slimfoonverslawing.

Die positiewe verband tussen smartphone verslawing en depressie is kommerwekkend. Redelike gebruik van slimfone word aangeraai, veral onder jonger volwassenes en minder opgevoede gebruikers wat 'n hoër risiko van depressie kan hê.


Aanwysers van smartphone verslawing en stres telling in universiteitstudente (2018)

Wien Klin Wochenschr. 2018 Aug 6. doi: 10.1007 / s00508-018-1373-5.

Slimfoonverslawing is een van die algemeenste nie-dwelmverslaafdes, gepaard met negatiewe gevolge, soos depressie, angs, openbaarmaking, verswakte akademiese prestasie, gesinslewe en menslike verhoudings. Die doel van die onderhawige studie was om die voorkoms van 'n geneigdheid tot smartphone-gebruiksversteuring by universiteitstudente te beoordeel en om die verband tussen die intensiteit van die gebruik van selfone en verskeie veranderlikes te ondersoek. Altesaam 150 studente, van 2 universiteite van Timisoara, is by die studie ingesluit. Studente is versoek om twee vraelyste te beantwoord: Vraelys vir selfoonafhanklikheid (MPDQ) en Vraelys van die International Stress Management Association (ISMA). Die studie het 'n relatiewe hoë aantal studente aan die lig gebring wat geneig is tot versteuring van slimfone, met beduidende korrelasies tussen aanwysers van slimfoonverslawing en stres tellings. Daar is ook beduidende korrelasies verkry tussen MPDQ-tellings en ouderdom van studente, tydperk van die gebruik van selfone en ISMA.


Slimfoonbeperking en die invloed daarvan op subjektiewe onttrekking verwante punte (2018)

Front Psychol. 2018 Aug 13; 9: 1444. doi: 10.3389 / fpsyg.2018.01444.

Oormatige slimfoongebruik is geassosieer met 'n aantal negatiewe gevolge vir die individu en die omgewing. Sommige ooreenkomste kan waargeneem word tussen oormatige smartphone gebruik en verskeie gedragsverslawing, en deurlopende gebruik is een van verskeie eienskappe wat in verslawing voorkom. In die uiterste hoë einde van die verspreiding van smartphone gebruik, kan smartphone-beperking verwag word om negatiewe effekte vir individue op te wek. Hierdie negatiewe effekte kan beskou word as onttrekkingsimptome wat tradisioneel verband hou met substansverwante verslawings. Ten einde hierdie tydige probleem aan te spreek, het die huidige studie die aantal van die Smartphone Retract Scale (SWS), die Vrees vir Ontbrekende Skaal (FoMOS) en die positiewe en negatiewe invloedskedule (PANAS) tydens 72 h van smartphonebeperking ondersoek. 'N Voorbeeld van 127-deelnemers (72.4% vroue), 18-48 jaar oud (M = 25.0, SD = 4.5), is lukraak toegewys in een van twee toestande: 'n beperkte toestand (eksperimentele groep, n = 67) of 'n kontrole toestand (beheergroep, n = 60). Gedurende die beperkingstyd het deelnemers die voormelde skale drie keer per dag voltooi. Die resultate het aansienlik hoër tellings op die SWS en FoMOS vir deelnemers wat aan die beperkte toestand toegeken is, toegeskryf aan dié wat aan die kontrole toestand toegewys is. Algeheel dui die resultate daarop dat slimfoonbeperking onttrekkingsimptome kan veroorsaak.


Voorkoms en faktore wat verband hou met slimfoonverslawing onder mediese studente by King Abdulaziz University, Jeddah (2018)

Pak J Med Sci. 2018 Jul-Aug;34(4):984-988. doi: 10.12669/pjms.344.15294.

Om slimfoonverslawing onder mediese studente te ondersoek en faktore wat verband hou met slimfoonverslawing onder sesjarige mediese studente by King Abdulaziz University, Jeddah, te bepaal.

Dié deursnee-studie is gedurende Julie 203 op 2017 sesjarige mediese studente aan die Fakulteit Geneeskunde, King Abdulaziz University, Jeddah, Saoedi-Arabië. Data-analise is gedoen met behulp van SPSS-20.

Die aantal voltooide vraelyste wat ontvang is, was 181 uit 203, wat 'n responskoers van 89% lewer. Daar was 87 manlike respondente (48.1%) en 94 vroulike respondente (51.9%). Die algemene voorkoms van slimfoonverslawing was 66 (36.5%). Daar is 'n statisties beduidende verband tussen daaglikse ure van slimfoongebruik en slimfoonverslawing (p <0.02). Uit 66 verslaafde studente het 24 (55.8%) studente daagliks meer as vyf uur met hul slimfoon gebruik, 17 (34.7%) studente gebruik dit 4 tot 5 uur per dag, 13 (27.7%) studente gebruik dit 2 tot 3 uur daagliks en 12 (28.6%) studente gebruik dit minder as twee uur per dag. Die studie het geen statisties beduidende verband getoon tussen verslawing van slimfone en rookstatus of mate van vetsug nie. Daar was 'n beduidende verband tussen die totale telling op die slimfoonverslawingskaal en die daaglikse gebruiksure (p-waarde <0.005).


Verskille van selfbeheersing, daaglikse lewenspanning en kommunikasievaardighede tussen Smartphone Addiction Risikogroep en Algemene Groep in Koreaanse Verpleegstudente (2018)

Psigiater Q. 2018 Sep 3. doi: 10.1007 / s11126-018-9596-1.

Kommer oor slimfoonverslawing is verhoog namate die gebruikstyd en afhanklikheid van die slimfoon toeneem. Hierdie studie moes die verskille van selfbeheersing, daaglikse spanning en kommunikasievaardighede tussen risikogroep vir slimfoonverslawing en algemene groep in verpleegstudente, Suid-Korea, ondersoek. 'N Beskrywende ontwerp van dwarsdeursnee is aanvaar. Die monsters was in totaal 139 verpleegstudente (verslawende risiko: n = 40, algemeen: n = 99) in G- en B-stede in Suid-Korea. Maatreëls was algemene kenmerke, selfbeheersingsskaal in Koreaanse weergawe, daaglikse stresskaal vir universiteitstudente en Global Interpersonal Communication Competence Scale (GICC). Daar was beduidende verskille op selfbeheersing (t = 3.02, p = 0.003) en daaglikse lewensstres (t = 3.56, p <0.001), maar daar was geen beduidende verskil in kommunikasievaardighede (t = 1.72, p = 0.088) tussen twee groepe. Verpleegstudente in 'n risikogroep vir slimfoonverslawing het erger selfbeheersing en hoër daaglikse stres gehad as verpleegstudente in die algemene groep. Die voorkomende opleidingsprogramme vir die gesonde slimfoongebruik van Koreaanse verpleegstudente is nodig.


Werk Ouerbeheersing Met Smartfoonverslawing?: 'N Kruisgedeeltestudie van Kinders in Suid-Korea (2018)

J verslaaf verpleegsters. 2018 Apr/Jun;29(2):128-138. doi: 10.1097/JAN.0000000000000222.

Die doel van hierdie studie was om (a) die verband tussen persoonlike eienskappe (ouderdom, geslag), sielkundige faktore (depressie) en fisieke faktore (slaaptyd) op slimfoonverslawing by kinders te ondersoek en (b) te bepaal of ouerbeheer geassosieer word met 'n laer voorkoms van slimfoonverslawing. Data is versamel van kinders van 10-12 jaar (N = 208) deur 'n selfverslagvraelys in twee laerskole en is geanaliseer met behulp van die t-toets, eenrigting-variansie-analise, korrelasie en veelvuldige lineêre regressie. Die meeste deelnemers (73.3%) het 'n slimfoon besit en die persentasie riskante slimfoongebruikers was 12%. Die meervoudige lineêre regressiemodel het 25.4% (aangepaste R = .239) van die variansie in die slimfoonverslawing-telling (SAS) verklaar. Drie veranderlikes is beduidend geassosieer met die SAS (ouderdom, depressie en ouerbeheer), en drie veranderlikes is uitgesluit (geslag, geografiese streek en sagteware vir ouerbeheer). Tieners, 10-12 jaar oud, met hoër depressietellings het hoër SAS's gehad. Hoe meer ouerbeheer deur die student waargeneem word, hoe hoër is die SAS. Daar was geen beduidende verband tussen sagteware vir ouerbeheer en slimfoonverslawing nie. Dit is een van die eerste studies om slimfoonverslawing by tieners te ondersoek. Beheergerigte bestuur deur ouers van kinders se slimfoongebruik is nie baie effektief nie en kan slimfoonverslawing vererger.


Tegnologiese verslawings en sosiale verbindings: Voorspeller-effek van internetverslawing, sosiale mediaverslawing, digitale spelverslawing en smartphoneverslawing op sosiale verbindings. (2017)

Dusunen Adam: Tydskrif vir Psigiatrie en Neurologiese Wetenskappe. Sep2017, Vol. 30 Uitgawe 3, p202-216. 15p.

Doelwit: Hierdie studie ondersoek die voorspeller-effekte van vier tegnologiese verslawings, insluitend internetverslawing, sosiale mediaverslawing, digitale spelverslawing en smartphoneverslawing oor sosiale verband.

Metode: Die studie is uitgevoer op 201 adolessente (101 meisies, 100 seuns) wat al minstens een jaar internet gebruik, digitale speletjies speel en sosiale media gebruik en ten minste een sosiale media-rekening en 'n slimfoon het. Die Young's internetverslawingstoets-kort vorm, sosiale mediaversteuringsskaal, digitale spelverslawingskaal, slimfoonverslawingskaal-kort weergawe, sosiale konneksie-skaal en persoonlike inligtingvorm is gebruik as gereedskap vir die versameling van data.

Resultate: Die analise het getoon dat internetverslawing, sosiale mediaverslawing, digitale spelverslawing en slimfoonverslawing 25% van sosiale verband aansienlik voorspel het. Daarbenewens is vasgestel dat die sterkste uitwerking op sosiale verbintenis is van internetverslawing gevolg deur sosiale mediaverslawing, onderskeidelik digitale spelverslawing en smartphoneverslawing.

Gevolgtrekking: Vier tegnologiese verslawings, insluitend internetverslawing, sosiale mediaverslawing, digitale spelverslawing en slimfoonverslawing beïnvloed die sosiale verband aansienlik.


Temperament profiel en sy assosiasie met die kwesbaarheid van smartphone verslawing van mediese studente in Indonesië (2019)

PLoS One. 2019 Jul 11; 14 (7): e0212244. doi: 10.1371 / journal.pone.0212244.

Twee dimensies van temperament, naamlik (hoë vlakke van) nuwigheidsoektog en (lae vlakke van) skadevermyding, hou verband met substansverslawing. Hul implikasies vir smartphone verslawing bly egter onontgin. Mediese studente is swaar smartphone gebruikers. Gevolglik kan die ondersoek na die risiko van slimfoonverslawing gebaseer op individuele verskille in temperament die identifikasie van die beste moontlike voorkomingstrategie fasiliteer. Daarom het die huidige studie die verband tussen temperament en die kwesbaarheid van smartphone verslawing onder mediese studente in Jakarta, Indonesië, ondersoek. Die navorsingsstudie het 'n kruis-deursnee-navorsingsontwerp aangeneem en gebruik 'n eenvoudige ewekansige steekproefnemingstegniek. Die Indonesiese weergawes van die Temperament and Character Inventory en die Smartphone Addiction Scale is gebruik om die studieveranderlikes te meet. Logistieke regressie-analise is uitgevoer om die verhoudings tussen demografiese faktore, patrone van slimfoongebruik, temperament en kwesbaarheid vir slimfoonverslawing te ondersoek. 'N Meerderheid van die 185-deelnemers het die volgende temperamentprofiel gehad: lae vlakke van nuwigheidsoektog en hoë vlakke van beloningafhanklikheid en skadevermyding. Die gemiddelde duur van die daaglikse slimfoongebruik was 7.83 uur (SD = 4.03) en die ouderdom met die eerste slimfoongebruik was 7.62 jaar (SD = 2.60). Die respondente het slimfoon gebruik om met ander mense te kommunikeer en toegang tot sosiale media te verkry. 'N hoë vlak van skade vermyding was aansienlik geassosieer met die risiko van smartphone verslawing (Odds Ratio [OR] = 2.04, 95% Vertroue Interval [CI] = 1.12, 3.70). Die bevindinge dui daarop dat smartphone verslawing vergelykbaar is met ander verslawende gedrag.


Internet Verslawing en Geestesgesondheid Status van Adolessente in Kroasië en Duitsland (2017)

Psychiatr Danub. 2017 Sep;29(3):313-321. doi: 10.24869/psyd.2017.313.

Die navorsing ondersoek die invloed van internetverslawing van adolessente in Kroasië en Duitsland en die impak daarvan op die subjektiewe gevoel van gesondheidstatus. Die doel van hierdie vraestel is ook om insig te gee in hoe die internetverslawing wat 'n riskante gesondheidsgedrag is, die gesondheidstatus van adolessente beïnvloed. Die buitensporige gebruik van internet is gekoppel aan die laer gesondheidstatus van Kroaties-adolessente sowel as van die adolessente in Duitsland.

Respondente word gedefinieer as studente wat gereeld skool bywoon, 11-18.

Daar is 'n sterk verband tussen tieners se geestesgesondheid en lewensgehalte en die vlak van hul internetverslawing. Van die totale getal adolessente met swak gesondheid is 39% van hulle matig of ernstig verslaaf aan die internet. 20% van die totale aantal adolessente met medium gesondheid is matig of ernstig verslaaf aan die internet. Ten slotte was 13% van die totale aantal adolessente met 'n goeie gesondheid matig of baie verslaaf aan die internet. Hoe beter die adolessente se gesondheid is, hoe minder is die internetverslaafdes. En omgekeerd, hoe slegter die gesondheid, hoe meer is die internetverslaafdes.


Internetverslawing en sy verhouding met angs, stres, depressie en slapeloosheid in verpleegkunde en verloskunde (2017)

Health_Based Research, 3 (1).

Internetverslawing is een van die probleme wat verband hou met die ontwikkeling van tegnologie wat die geestesgesondheid van mense beïnvloed. Die doel van hierdie studie was om die verband tussen verslawing aan die internet en slapeloosheid, angs, depressie en spanning by verpleeg- en vroedvrouestudente van die Bojnourd Islamic Azad Universiteit in 2017 te ondersoek.

Die gemiddelde van die internet verslawing telling in studente was 31.14 en 6.7% van hulle het internetverslawing. Die gemiddelde punt van angs, stres, depressie en slapeloosheid was ook 12.54, 23.37, 17.12 en 14.56. Daar was 'n beduidende verband tussen verslawing aan die internet met angs, stres, depressie en slapeloosheid. Gevolgtrekking: Oorweging van die voorkoms van internetverslawing onder studente en die beduidende verhouding met depressie, angs, stres en slapeloosheid in hulle, moet beplan word om hierdie gesondheidsprobleem te voorkom.


Persoonlikheidsverenigings Met Smartphone en Internetgebruiksversteuring: 'n Vergelykingstudie, insluitend Skakels na Impulsiwiteit en Sosiale Angs (2019)

Front Openbare Gesondheid. 2019 Jun 11; 7: 127. doi: 10.3389 / fpubh.2019.00127.

Die huidige werk is daarop gemik om bevindinge te herhaal wat spesifieke persoonlikheidseienskappe met internet- en slimfoongebruiksversteuring (IUD / SUD) verbind. Spesifiek, vroeëre navorsing het getoon dat neigings tot IUD en SUD geassosieer word met hoë neurotisme en beide 'n lae pligsgetrouheid en lae gemaklikheid, terwyl IUD (maar nie SUD) neigings negatief verband hou met ekstraversie en SUD (maar nie IUD) neigings word negatief geassosieer met openheid (1). In die nasleep van die replikasiekrisis in sielkunde en verwante dissiplines het dit al hoe belangriker geword om bevindinge in sielkundige navorsing te herhaal. Daarom het ons hierdie vorige studie herbesoek deur (i) 'n steekproef uit verskillende lande te ondersoek en (ii) verskillende vraelyste te gebruik om IUD, SUD en die Five Factor Model of Personality te beoordeel as die vroeëre werk van Lachmann et al. (1). Deur so 'n ontwerp toe te pas, glo ons dat die herhaling van die resultate van hierdie vroeëre studie daarop dui dat veralgemenende assosiasies (grotendeels) onafhanklik is van die spesifieke kulturele agtergrond en instrumentasie van die steekproef. Dit is belangrik om (iii) 'n groter monster te gebruik wat bestaan ​​uit N = 773 in die huidige studie om hoër statistiese krag te hê om die aanvanklik gerapporteerde verenigings waar te neem. Daarbenewens ondersoek ons ​​die rol van impulsiwiteit en sosiale angs op IUD / SUD, wat die aard van hierdie potensiële nuwe versteurings verder verlig. Inderdaad, ons kon die voorgenoemde korrelasiepatrone tussen persoonlikheid en IUD / SUD in die huidige werk in groot mate herbevestig, met lae konscientiousness en hoë neurotisme wat die sterkste verband hou met hoër IUD / SUD. Verder het sosiale angs en impulsiwiteit positiewe korrelasies met IUD en SUD, soos verwag, getoon.


Oorgange in Problematiese Internetgebruik: 'n Eenjarige Lengtegraadstudie van Seuns (2019)

Psigiatrie Ondersoek. 2019 Jun;16(6):433-442. doi: 10.30773/pi.2019.04.02.1.

Longitudinale studies kan help om die faktore wat verband hou met Problematic Internet Use (PIU) te verduidelik; Daar is egter min voornemende navorsing oor die onderwerp gedoen. Die doel van die huidige studie was om PIU vooruitsiglik by kinders / adolessente te ondersoek en die moontlike risiko faktore wat verband hou met oorgange in PIU erns te identifiseer.

650-middelskoolseuns is een jaar per jaar op twee punte ondervra en beoordeel vir PIU met behulp van die Internet Addiction Proneness Scale for Youth (KS-II) en ander psigologiese eienskappe.

Ons het gevind dat 15.3% by basislyn en 12.4% op een jaar voldoen aan die kriteria vir risiko / hoë risiko PIU (ARHRPIU). Beide die aanhoudende ARHRPIU en opkomende ARHRPIU-groepe het groter depressiewe, motoriese impulsiewe en smart-telefoniese verslawingstendense as die remitting-ARHRPIU-groep of die aanhoudende laerisiko-groep getoon. Daarbenewens het ons bevind dat individue wat hoër hoëkliniese aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) tellings toon, minder geneig is om ARHRPIU uit te voer, en dat individue wat meer ADHD-verwante kognitiewe disfunksie toon en minder internetkampvrye dae rapporteer, meer waarskynlik was. om 'n opkoms van ARHRPIU te demonstreer.


Problematiese internetgebruik en gepaardgaande geestesgesondheidskwessies in Suid-Koreaanse internetgebruikers (2017)

Europese Psigiatrie 41 (2017): S868

Die internet word algemeen in die moderne samelewing gebruik; Internetgebruik kan egter 'n problematiese gedrag word. Daar is 'n toenemende behoefte aan navorsing oor problematiese internetgebruik (PIU) en die gepaardgaande risikofaktore. Hierdie studie het ten doel om die voorkoms en gesondheidskorrelate van problematiese internetgebruik onder Suid-Koreaanse volwassenes te ondersoek.

Ons het die deelnemers tussen 18 en 84 jaar oud gewerf onder die aanlynpaneel van 'n aanlyn navorsingsdiens. Die steekproefgrootte van die opname was 500. Van hierdie 500 deelnemers was 51.4% (n = 257) was mans en 48.6% (n = 243) was vroue. 'N Deelnemer is as 'n problematiese internetgebruik (PIU) geklassifiseer as sy / haar totale telling van Young's Internet Addiction Scale (YIA) hoër was as 50. Stress Response Index (SRI), Fagerstrom-toets vir nikotienafhanklikheid, gemiddelde leeftyd van kafeïen, en sosiodemografiese navraagvorm is gebruik in die versameling van data. Die t-toets en die chi-kwadraat-toets is gebruik vir data-analise.

Honderd-sewe-en-negentig (39.4%) van die deelnemers is in die PIU-groep ingedeel. Daar was geen verskil tussen geslag en opvoeding tussen PIU en normale gebruikers nie. Die PIU-groep was egter jonger (gemiddeld 39.5 jaar) as normale gebruikers (gemiddeld 45.8 jaar). PIU-groep was meer geneig om hoë vlakke van waargenome stres, nikotienafhanklikheid te hê, en drink dikwels kafeïeneerde drankies.

Hierdie data dui daarop dat problematiese internetgebruik geassosieer word met stresvlakke, nikotien- en kafeïengebruik in Suid-Koreaanse internetgebruikers. Meer navorsing is nodig om die verhouding tussen internetgebruik en geestesgesondheidskwessies beter te verstaan.


Metakognisies of noodintoleransie: Die bemiddelende rol in die verhouding tussen emosionele dysregulering en problematiese internetgebruik (2017)

Verslawende Gedragsverslae

https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.10.004Kry regte en inhoud

Hooftrekke

• Dit is die eerste studie om die bemiddelingsrol van noodintoleransie in die verhouding tussen emosionele dysregulering en problematiese internetgebruik (PIU) te ondersoek.

• Verhoudings tussen noodintoleransie en PIU is ondersteun.

• Die bevinding van hierdie studie dui daarop dat noodintoleransie 'n meer belangrike mediatoriese rol speel as metakognisie in die verhouding tussen emosionele disregulasie en PIU.

• Doelgerigte noodintoleransie kan help om PIU te verminder.

Gegewe die relevansie van problematiese internetgebruik (PIU) tot die alledaagse lewe, die verhouding daarvan tot emosionele dysregulering en die belangrikheid van metakognisies en noodintoleransie in proses- en tussengangersnavorsing, het hierdie studie ondersoek watter metakognisies en noodintoleransie dien as 'n tussenpersoon tussen emosionele dysregulering en EPU.

In die huidige studie het 413 voorgraadse studente van die Universiteit van Teheran, Iran (202 vroue; gemiddelde ouderdom = 20.13) vrywillig 'n vraelyspakket voltooi wat die Internetverslawingstoets (IAT), Moeilikhede in Emosiereguleringskaal (DERS), Metacognitions-vraelys insluit. 30 (MCQ-30 (, en Distress Tolerance Scale (DTS)). Die data is dan geanaliseer met behulp van strukturele vergelykingsmodellering deur LISREL sagteware.

Die resultate van hierdie studie bied bewyse vir die impak van emosionele disregulasie op PIU deur middel van metakognisies en noodintoleransie. Hierdie bevindings beklemtoon ook dat noodintoleransie 'n meer belangrike mediatoriese rol het as metakognisie in die verhouding tussen emosionele disregulasie en PIU.


Sielkundige probleme van jongmense wat tot die internet-kommunikasie toetree (2017)

Internasionale Tydskrif vir Professionele Wetenskap 1 (2017).

Die analise van buitelandse en Russiese sielkundige ondersoeke oor die kwessie van internetkommunikasie het toegelaat om die belangrikste persoonlike probleme van jongmense te identifiseer. Die artikel bied die resultate van 'n eksperimentele studie aan van die sielkundige probleme van jongmense wat tot die internet-kommunikasie toetree.

Die studie het 45 studente van verskillende universiteite in Rusland gehad, op die ouderdom van 18 tot 22 jaar. Die algemene hipotese van die studie was dat die internet as 'n moderne kommunikatiewe medium bydra tot die opkoms sielkundige probleme van jongmense, veral: die manifestasie van negatiewe emosionele toestande (die ondervinding van depressie); verminder die vlak van selfvertroue en selfbeeld; vorming van onsekerheid wat die manifestasie van die internetverslawing simptome voel.


Aanlyn sosiale verslawing by universiteitstudente in Singapoer: Comorbiditeit met gedragsverslawing en affektiewe versteuring (2017)

Asiatiese J Psigiatr. 2017 Feb; 25: 175-178. doi: 10.1016 / j.ajp.2016.10.027.

Hierdie studie het ten doel om die voorkoms van verslawing op sosiale netwerk-webwerwe / -platforms (SNS) te bepaal en die komorbiditeit daarvan met ander gedragsverslawing en affektiewe versteuring onder studente in Singapoer. 1110-kollegestudente (ouderdom: M = 21.46, SD = 1.80) in Singapoer het maatreëls beoordeel wat aanlyn sosiale netwerke, ongesonde voedselinname en inkopieverslawing, asook depressie, angs en manie assesseer.

Die voorkoms van SNS, voedsel en inkopieverslawing was onderskeidelik 29.5%, 4.7% en 9.3% vir die totale monster. SNS verslawing is gevind om saam te kom met voedselverslawing (3%), inkopiesverslawing (5%), en beide voedsel- en inkopieverslawing (1%). Die comorbiditeitskoerse van SNS verslawing en affektiewe versteuring was 21% vir depressie, 27.7% vir angs, en 26.1% vir manie. In vergelyking met die totale steekproef het studente met SNS verslawing hoër comorbiditeitskoerse met ander gedragsverslawing en affektiewe versteuring gerapporteer. Oor die algemeen het vroue in vergelyking met mans hoër samestellingsvlakke van SNS verslawing en affektiewe versteuring aangemeld.


Mediagebruik en internetverslawing in volwasse depressie: 'n Gevallestudie-studie (2017)

Rekenaars in menslike gedrag Deel 68, Maart 2017, Bladsye 96-103

Die huidige gevallestudie-studie het tendense van internetverslawing ondersoek in 'n groep depressiewe pasiënte vergeleke met 'n beheergroep van gesonde persone. Gestandaardiseerde vraelyste is gebruik om die omvang van internetverslawing (ISS), depressie simptome (BDI), impulsiwiteit (BIS) en globale sielkundige stres (SCL-90R) te assesseer.

Die resultate toon aansienlik hoër tendense vir internetverslawing in die groep depressiewe pasiënte. Die voorkoms van internetverslawing in hierdie groep was aansienlik hoog (36%). Daarbenewens het depressiewe pasiënte met internetverslawing konsekwent maar onbeduidend hoër simptome en psigologiese stres vergeleke met pasiënte sonder internetverslawing. Beide groepe depressiewe pasiënte was aansienlik hoër belas met depressiewe simptome en sielkundige stres as die gesonde beheermaatreëls. Lae ouderdom en manlike geslag was veral belangrike voorspellers van internetverslawing in die groep depressiewe pasiënte. Die resultate is in ooreenstemming met voorheen gepubliseerde bevindinge op ander terreine van verslawingstoornisse.


Verhoudings tussen depressie, gesondheidsverwante gedrag en internetverslawing by vroulike junior kollege-studente (2019)

PLoS One. 2019 Aug 9; 14 (8): e0220784. doi: 10.1371 / journal.pone.0220784.

Depressiewe emosies kan lei tot daaropvolgende ongesonde gedrag soos internetverslawing, veral by vroulike adolessente; Daarom is studies wat die verwantskappe tussen depressie, gesondheidsverwante gedrag en internetverslawing onder vroulike adolessente ondersoek, geregverdig.

Om die verband tussen depressie en gesondheidsverwante gedrag te ondersoek (1) en (2) die verband tussen depressie en internetverslawing.

'N Deursnitstudie-ontwerp is gebruik met behulp van 'n gestruktureerde vraelys om depressie, gesondheidsverwante gedrag en internetverslawing by vroulike adolessente te meet. Die data is versamel van studente van 'n junior kollege in die suide van Taiwan met behulp van gemaksteekproewe om die deelnemers te kies. Die vraelys is in vier afdelings verdeel: demografie, die Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D), die Health Promoting Lifestyle Profile (HPLP) en die Internet Addiction Test (IAT).

Die finale steekproef het bestaan ​​uit 503 vroulike junior universiteitstudente, met die deelnemers wat hoofsaaklik tussen 15 en 22 jaar oud was (gemiddelde ouderdom = 17.30 jaar, SD = 1.34). Wat die HPLP-tellings betref, is die algehele telling, voedingssubskaal-telling en selfaktualisering-subskaal-telling beduidend en negatief geassosieer met die CES-D-depressietelling (p <0.05-0.01). Met ander woorde, depressievlak was laer by studente wat meer gesonde gedrag toon, meer klem lê op dieetgesondheid en hoër vlakke van selfbewondering en vertroue in die lewe. Wat die IAT-tellings betref, is die algehele telling en ses domeintellings almal positief geassosieer (p <0.01) met die CES-D-depressietelling. Met ander woorde, hoe hoër 'n individu se internetverslawing-telling was, hoe hoër was haar depressie.

Die resultate het die verhouding tussen depressie, gesondheidsverwante gedrag en internetverslawing bevestig. Die kweek van gesondheidsverwante gedrag kan help om depressiewe simptome te verlaag. Tieners met depressie het 'n groter risiko om internetverslawing te ontwikkel, en sulke verslawing sal waarskynlik hul daaglikse funksionering beïnvloed.


Slaapkwaliteit, internetverslawing en depressiewe simptome onder voorgraadse studente in Nepal (2017)

BMC Psigiatrie. 2017 Mar 21;17(1):106. doi: 10.1186/s12888-017-1275-5.

Bewyse van die druk van depressie, internetverslawing en swak slaapkwaliteit in voorgraadse studente uit Nepal is feitlik nie bestaan ​​nie. Terwyl die interaksie tussen slaapkwaliteit, internetverslawing en depressiewe simptome dikwels in studies geassesseer word, word dit nie goed ondersoek of slaapkwaliteit of internetverslawing die verband tussen die ander twee veranderlikes statisties bemiddel nie.

Ons het 984 studente van 27 voorgraadse kampusse in Chitwan en Kathmandu, Nepal, ingeskryf. Ons het slaapkwaliteit, internetverslawing en depressiewe simptome by hierdie studente beoordeel aan die hand van onderskeidelik Pittsburgh Sleep Quality Index, Young's Internet Addiction Test en Patient Health Questionnaire-9.

Oor die algemeen behaal 35.4%, 35.4% en 21.2% van die studente bo die gevalideerde afsnypunte vir onderskeidelik swak slaapkwaliteit, internetverslawing en depressie. Groter internetverslawing hou verband met die laer ouderdom, seksueel onaktiewe en versuim tydens die vorige jaar se raadeksamen. Depressiewe simptome was hoër vir studente met 'n hoër ouderdom, wat seksueel onaktief was, en wat nie in die vorige jaar se raadseksamen en laer studiejare geslaag het nie. Internetverslawing het statisties 16.5% van die indirekte effek van slaapkwaliteit op depressiewe simptome bemiddel. Slaapkwaliteit, daarenteen, bemiddel statisties 30.9% van die indirekte effek van internetverslawing op depressiewe simptome.

In die huidige studie het 'n groot deel studente voldoen aan kriteria vir swak slaapkwaliteit, internetverslawing en depressie. Internetverslawing en slaapkwaliteit het beide 'n beduidende deel van die indirekte effek op depressiewe simptome veroorsaak. Die kruis-deursnee-aard van hierdie studie beperk egter die oorsaaklike interpretasie van die bevindinge. Toekomstige longitudinale studie, waar die meting van internetverslawing of slaapkwaliteit voorafgaan aan depressiewe simptome, is nodig om te bou op ons begrip van die ontwikkeling van depressiewe simptome in studente.


Epidemiologie van die internet Gebruik deur 'n adolessente bevolking en sy verhouding met slaapgewoontes (2017)

Acta Med Port. 2017 Aug 31;30(7-8):524-533. doi: 10.20344/amp.8205.

Daar is 'n waarnemings-, dwarsdeursnit- en gemeenskapsgebaseerde studie uitgevoer. Die teiken was studente wat 7th en 8th grade bygewoon het, aan wie 'n aanlyn-selfverslag-vraelys toegedien is om sosio-demografiese kenmerke, internetgebruik, internetafhanklikheid, slaapkarakteristieke en oormatige dagse slaperigheid te evalueer.

Altesaam 727 adolessente is ingesluit met 'n gemiddelde ouderdom van 13 ± 0.9 jaar. Driekwart tieners gebruik daagliks internet en 41% doen dit drie of meer uur per dag, hoofsaaklik tuis. Die telefoon en skootrekenaar was die belangrikste toestelle wat gebruik is. Aanlyn speletjies en gebruik van sosiale netwerke was die belangrikste aktiwiteite wat uitgevoer is. Internetafhanklikheid is by 19% van adolessente waargeneem, en dit word geassosieer met manlike geslag, gebruik van sosiale netwerke, hoofsaaklik Twitter- en Instagram-gebruik, self-waargenome slaapprobleme, aanvanklike en middelste slapeloosheid en oormatige slaperigheid in die dag (p <0.05).

Die uitslae bevestig die hoogtepunt wat Internet in die roetine van adolessente het, wat in hul gebruik toegang tot sosiale netwerke en aanlyn speletjies prioritiseer, met behulp van enkele toestelle, minder onderhewig aan ouerlike beheer. Die internetverslawingskoers waargeneem en die verband met slaapveranderings en dagse slaperigheid beklemtoon die belangrikheid van hierdie probleem.


Die verhouding van seksuele misbruik met selfbeeld, depressie en problematiese internetgebruik in Koreaanse adolessente (2017)

Psigiatrie Ondersoek. 2017 May;14(3):372-375. doi: 10.4306/pi.2017.14.3.372.

Die assosiasie van seksuele viktimisering met selfbeeld, depressie en problematiese internetgebruik is onder Koreaanse adolessente ondersoek. Altesaam 695 middel- en hoërskoolleerlinge is gewerf (413 seuns, 282 meisies, gemiddelde ouderdom, 14.06 ± 1.37 jaar). Die deelnemers het die Early Trauma Inventory Self Report-Short Form (ETISR-SF), Rosenberg se selfbeeldskaal (RSES), die depressievoorraad vir kinders (CDI) en Young's Internet Addiction Test (IAT) toegedien. Die assosiasies tussen seksuele misbruik en die vlak van selfbeeld, depressiewe simptome en problematiese internetgebruik is geanaliseer. Adolessente wat seksuele misbruik ervaar het, het 'n laer selfbeeld, depressiewe simptome en 'n groter problematiese gebruik op die internet getoon, vergeleke met adolessente wat nie seksuele misbruik ervaar het nie. Depressiewe simptome het problematiese internetgebruik op 'n positiewe manier voorspel. Seksuele misbruik het ook problematiese internetgebruik regstreeks voorspel. Die resultate van die huidige studie dui aan dat seksueel mishandelde adolessente 'n hoër risiko vir depressie en 'n problematiese internetgebruik gehad het. Vir seksueel mishandelde adolessente is programme wat daarop gemik is om selfbeeld te verhoog en internetverslawing te voorkom, asook om geestesgesondheid te ondersoek.


Verhouding tussen internetverslawing en selfbeeld: Kruiskulturele studie in Portugal en Brasilië (2017))

Interaksie met rekenaars (2017): 1-12.

Aangesien meer mense aan die internet gekoppel is, het navorsers toenemend bekommerd geraak aan internetverslawing en die sielkundige eienskappe wat daarmee verband hou. Die doel van hierdie studie is om die verband tussen internetverslawing en selfbeeld te ondersoek. Die steekproef ingesluit 1399 Portugees en Brasiliaanse internetgebruikers, van 14 tot 83, wat gereageer het op die Internet Addiction Test (IAT) (Young, K. (1998b).

Met behulp van 'n Pearson-korrelasie het ons 'n negatiewe verband gevind tussen internetverslawing en selfbeeld. Lineêre regressie het aangedui dat lae selfbeeld 11% van internetverslawing verklaar, en dat negatiewe gevoelens veroorsaak deur internetverslawing (onttrekking en verberging) 13% van selfbeeld verklaar. In die ontleding van die IAT het ons gevind dat die groepe wat verhoogde vlakke van internetverslawing vertoon mans, Brasiliane en jeugdiges (14-25 jaar oud) insluit.


Aanlyn seksuele aktiwiteite: 'n Verkennende studie van problematiese en nie-problematiese gebruikspatrone in 'n steekproef van mans (2016)

Rekenaars in menslike gedrag

Deel 29, Uitgawe 3, Mei 2013, Bladsye 1243-1254

Hierdie studie het stelselmatig getoets of die gebruik van spesifieke tegnologieë of media (insluitend sekere tipes Facebook-gebruik), tegnologieverwante angste en tegnologieverwante houdings (insluitend multitasking-voorkeure) kliniese simptome van ses persoonlikheidsversteurings sou voorspel (skisoïde, narcistiese, antisosiale , kompulsiewe, paranoïese en histrioniese) en drie gemoedsversteurings (hoof depressie, dysthymia en bipolêre-manie)

 • Tegnologie gebruik, angs en houdings voorspel simptome van nege psigiatriese versteurings.
 • Facebook algemene gebruik en indrukvorming was die beste voorspellers.
 • Meer vriende voorspel meer simptome van sommige afwykings, maar minder simptome van ander.
 • Multitasking voorkeur voorspel meer kliniese simptome van byna alle siektes.

Kognitiewe buigsaamheid in internetverslaafdes: fMRI-bewyse van moeilike maklike en maklike moeilike skakel situasies (2013)

Verslaafde Behav. 2013 Dec 11.

Gedrags- en beelddata is afgehaal uit 15 IAD vakke (21.2 ± 3.2years) en 15 gesonde beheermaatreëls (HC, 22.1 ± 3.6years).

Korrelasies is ook uitgevoer tussen gedragsvertonings en breinaktiwiteite in relevante breinstreke. Saam het ons tot die gevolgtrekking gekom dat IAD vakke meer pogings in uitvoerende beheer en aandag in die skakel taak verrig. Uit 'n ander perspektief toon IAD vakke gestremde kognitiewe buigsaamheid.


Effekte van internetverslawing op hartklopvariasie in skoolgaande kinders (2013).

J Kardiovaskale Verpleegsters. Oktober 2013 1

Hierdie studie ondersoek die uitwerking van internetverslawing op outonome senuweestelselfunksie deur middel van hartklopveranderlikheid (HRV) -analise. Data is versamel uit 240-skoolgaande kinders wat die Chinese Internet Addiction Scale en Pittsburgh Sleep Quality Index vraelyste voltooi het.

Internetverslaafdes het aansienlik laer hoëfrekwensie (HF) persentasie gehad, logaritmies getransformeerde HF en logaritmies getransformeerde totale krag en aansienlik hoër lae frekwensie persentasie as wat nie-toevoegings was. Internetverslawing word geassosieer met hoër simpatiese aktiwiteit en laer parasimpatiese aktiwiteit. Die outonome dysregulasie wat verband hou met internetverslawing kan deels wees as gevolg van slapeloosheid, maar die meganisme moet nog verder bestudeer word.

KOMMENTAAR: Hartveranderlikheid is 'n mate van outonome senuweestelselfunksie en disfunksie. Dié met IAD het outonome disfunksie getoon.


VOLLE STUDIE kan beskikbaar wees - P300-verandering en kognitiewe gedragsterapie in vakke met internetverslawing: 'n Opvolgstudie van 3 maande (2011)

GEVOLGTREKKING Die resultate van die huidige ondersoek van ERP's by individue wat aan IAD ly, was in ooreenstemming met die bevindinge van vorige studies van ander verslawings [17-20]. Spesifiek, ons het verminderde P300 amplitude en langer P300 latensie gevind in individue wat verslawende gedrag vertoon in vergelyking met gesonde beheermaatreëls. Hierdie resultate ondersteun die hipotese dat soortgelyke patologiese meganismes betrokke is by verskillende verslawingsgedrag.


Invloed van dopaminerge sisteem op internetverslawing (2011)

Acta Medica Medianae 2011; 50 (1): 60-66.

Subtipes van internetverslawing Algemene internetverslawing is nie so algemeen nie en sluit 'n multidimensionele, oormatige gebruik van internetdiens en inhoud in, gewoonlik sonder 'n spesifieke doelwit van hierdie gebruik. Dit is egter meer algemeen dat mense verslaaf raak aan die spesifieke aanlyninhoud en -aktiwiteite eerder as algemene internetgebruik. Daar is geen konsensus met betrekking tot die presiese aantal aannames van die subtipes van internetmisbruik nie. Vier of vyf tipes word egter algemeen gedefinieer, en Hinić in sy werk beklemtoon konsep 6 + 1 subtipes:

 1. Cyber-Relasionele Verslawing
 2. Cybersexual Addiction
 3. Te veel informasie
 4. Net Gaming
 5. Kompulsiewe aanlyn inkopies
 6. Rekenaar- en IT-verslawing
 7. Gemengde tipe verslawing

Vergelyking van sielkundige simptome en serumvlakke van neurotransmitters in Sjanghai-adolessente met en sonder internetverslawingstoornis: 'n Gevallestudie-studie (2013)

PLUIS EEN 8 (5): e63089. doi: 10.1371 / journal.pone.0063089

Perifere bloeddopamien, serotonien en norepinefrien is geassesseer. Die gemiddelde vlak van norepinefrien was laer in die IAD-groep as in die tipies ontwikkelende deelnemers, terwyl dopamien- en serotonienvlakke nie verskil nie. Die SDS, SAS en SCARED simptome tellings is verhoog in die adolessente met IAD. 'N Logistieke regressie-analise het getoon dat 'n hoër SAS-telling en laer vlak van norepinefrien onafhanklik die IAD-groeplidmaatskap voorspel. Daar was geen beduidende korrelasie tussen ure wat aanlyn bestee is nie en tellings van SAS / SDS in IAD-groep.


Effekte van elektroakupunktuur gekombineer psigo-intervensie op kognitiewe funksie en gebeurtenisverwante potensiaal P300 en mismatch negativiteit by pasiënte met internetverslawing. (2012)

Chin J Integr Med. 2012 Feb; 18 (2): 146-51. Epub 2012 Feb 5.

RESULTATE: Na behandeling, in alle groepe, is die IA-telling aansienlik verlaag (P <0.05) en die tellings van korttermyngeheukapasiteit en korttermyngeheue-span het aansienlik toegeneem (P <0.05), terwyl die verlaagde IA-telling in die CT-groep belangriker was as in die ander twee groepe (P <0.05). ERP-metings het getoon dat die P300-latensie onderdruk is en die amplitude daarvan in die EA-groep verhoog is; MMN-amplitude het in die CT-groep toegeneem (almal P <0.05).

AFSLUITING:Die EA in kombinasie met PI kan die kognitiewe funksie van IA-pasiënte verbeter en sy meganisme kan verband hou met die spoed van serebrale diskriminasie op eksterne stimulus en die verbetering van effektiewe hulpbronmobilisasie tydens inligtingverwerking van die brein..

KOMMENTAAR: Bestudeer vergeleke 3 behandelingsprotokolle vir internetverslawing. Interessante bevindings: 1) Na 40-dae van behandeling het alle groepe aansienlik verbeter in kognitiewe funksie; 2) Internet verslawing tellings was aansienlik verlaag. As voorafgaande toestand die oorsaak was, sou veranderinge nie met behandeling plaasgevind het nie.


Abnormale breinaktivering van adolessente internetverslaafde in 'n balgooi-animasie-taak: Moontlike neurale korrelate van disembodiment wat deur fMRI (2012) geopenbaar word.

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2012 Jun 9.

Terwyl adolessente internetverslaafdes in die kuberruimte gedompel is, is hulle maklik in staat om 'liggaamlose toestand' te ervaar. Die doel van hierdie studie was om die verskil tussen breinaktiwiteit tussen adolessente internetverslaafdes en normale adolessente in 'n toestand van disembodiment te ondersoek en die verband tussen die aktiwiteite van disembodimentverwante areas en die gedragseienskappe wat verband hou met internetverslawing te vind. Die fMRI beelde is geneem terwyl die verslawing groep (N = 17) en die kontrolegroep (N = 17) gevra is om die taak uit te voer wat saamgestel is met balgooi-animasies.

Hierdie resultate toon dat die disembodiment-verwante aktivering van die brein maklik in adolessente internetverslaafdes gemanifesteer word. Internetverslawing van adolessente kan aansienlik ongunstig wees vir hul breinontwikkeling wat verband hou met identiteitsvorming.


Oormatige sosiale media gebruikers demonstreer verswakte besluitneming in die Iowa Dobbeltaak (2019)

J Behav Verslaafde. 2019 Jan 9: 1-5. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.138.

Aanlyn sosiale netwerk-webwerwe (SNSs) soos Facebook bied gebruikers met talle sosiale voordele. Hierdie sosiale belonings bring gebruikers herhaaldelik terug na SNSs, met sommige gebruikers wat wanadaptiewe, oormatige SNS-gebruik toon. Simptome van hierdie oormatige SNS-gebruik is soortgelyk aan simptome van substansgebruik en gedragsverslawende afwykings. Dit is belangrik dat individue met substansgebruik en gedragsverslawende afwykings probleme met die maak van waardegebaseerde besluite het, soos aangedui met paradigmas soos die Iowa Dobbeltaak (IGT); Dit is egter onbekend as buitensporige SNS-gebruikers dieselfde besluitnemingstekorte toon. Daarom het ons in hierdie studie probeer om die verband tussen oormatige SNS-gebruik en IGT-prestasie te ondersoek.

Ons het die Bergen Facebook Addiction Scale (BFAS) aan 71 deelnemers geadministreer om hul maladaptiewe gebruik van die Facebook SNS te assesseer. Ons het hulle daarna 100-toetse van die IGT uitgevoer om hul waarde-gebaseerde besluitneming te assesseer.

Ons het 'n negatiewe korrelasie tussen BFAS-telling en prestasie in die IGT gevind oor deelnemers, spesifiek oor die laaste blok van 20-proewe. Daar was geen korrelasies tussen BFAS-telling en IGT-prestasie in vroeëre blokke van proewe nie.

Ons resultate toon dat meer ernstige, oormatige SNS-gebruik verband hou met meer gebrekkige waarde-gebaseerde besluitneming. In die besonder, ons resultate dui daarop dat buitensporige SNS-gebruikers meer riskante besluite kan neem tydens die IGT-taak.

Hierdie resultaat ondersteun verder 'n parallel tussen individue met problematiese, oormatige SNS gebruik, en individue met substansgebruik en gedragsverslawende afwykings.


Rus-toestand beta en gamma aktiwiteit in internetverslawing (2013)

Int J Psychophysiol. 2013 Jun 13. pii: S0167-8760 (13) 00178-5. doi: 10.1016 / j.ijpsycho.2013.06.007.

Internetverslawing is die onvermoë om die gebruik van die internet te beheer en hou verband met impulsiwiteit. Alhoewel enkele studies neurofisiologiese aktiwiteit ondersoek het, aangesien individue met internetverslawing kognitiewe prosessering doen, is daar geen inligting beskikbaar oor spontane EEG-aktiwiteit in die oë-toe rus nie. Die internetverslawing-groep het hoë impulsiwiteit en verswakte remmende beheer getoon. Hierdie EEG-aktiwiteite het aansienlik verband gehou met die erns van internetverslawing sowel as die mate van impulsiwiteit.

Die huidige studie dui aan dat rustende-staat-vinnig-golf breinaktiwiteit verband hou met die impulsiwiteit wat kenmerkend is van internetverslawing. Hierdie verskille kan neurobiologiese merkers wees vir die patofisiologie van internetverslawing.


Outomatiese opsporing voordeel van netwerk inligting onder Internet verslaafdes: gedrags- en ERP bewyse (2018)

Sci Rep. 2018 Jun 12;8(1):8937. doi: 10.1038/s41598-018-25442-4.

Die samevatting van bewysstukke het die vooroordeel van internetverslaafdes (IA's) op netwerkinligting bewys. Vorige studies het egter nie verduidelik hoe eienskappe van netwerkinligting deur IA's met voorrang opgespoor word nie, en ook nie bewys of hierdie voordeel strook met die onbewuste en outomatiese proses nie. Om die twee vrae te beantwoord, is hierdie studie daarop gemik om te ondersoek of IA's outomatiese opsporing van netwerkinligting uit die gedrags- en kognitiewe neurowetenskap-aspekte prioritiseer. 15 ernstige IA's en 15 ooreenstemmende gesonde kontroles is gekies met behulp van Internet Addiction Test (IAT). Dotsonde-taak met masker is in die gedragseksperiment gebruik, terwyl die afwykende standaard omgekeerde oddball-paradigma gebruik is in die gebeurtenis-verwante potensiaal (ERP) eksperiment om wanverhouding negatiwiteit (MMN) te veroorsaak. In die punt-sonde-taak, toe die sonde op die internetverwante prentjie se posisie verskyn, het die IA's aansienlik korter reaksietyd gehad as die kontroles; in die ERP-eksperiment, toe die internetverwante prentjie verskyn, is MMN aansienlik geïnduseer in die IA's in verhouding tot die kontroles. Albei eksperimente toon dat IA's netwerkinligting outomaties kan opspoor.


Differensiasie van internetverslawing risiko vlak gebaseer op outonome senuwee reaksies: die internet-verslawing hipotese van outonome aktiwiteit (2010)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2010 Aug;13(4):371-8.

Hoe hoërisiko-internetverslawing (IA) -misbruikers reageer op verskillende outonome senuwee-aktiwiteite in vergelyking met lae-risiko-vakke, kan 'n kritiese navorsingsdoel wees met voorkomings- en behandelingsimplikasies. Die doel van die huidige studie was om hierdie probleem aan te spreek die waarneming van verskille tussen hoë- en laer-risiko-IA-misbruikers in vier fisiologiese assesserings wanneer jy op die internet navigeer: bloedvolumepuls (BVP), velkonduktansie (SC), perifere temperatuur (PTEMP) en respiratoriese respons (RESPR). Twee-en-veertig manlike en tien vroulike deelnemers van 18-24-jare is gesif met die Chen Internet Addiction Scale (CIAS, 2003) en dan geskei in hoë- en laer-risiko-IA-groepe.

Ons stel dus voor dat vier outonome reaksies differensieel sensitief kan wees vir die potensiaal van mishandelaars in terme van die IA-hipotese van outonome aktiwiteit. Die sterker BVP- en RESPR-reaksies en die swakker PTEMP-reaksies van die hoërisiko-IA-misbruikers dui aan dat die simpatiese senuweestelsel sterk geaktiveer is by hierdie individue. SC aktiveer egter terselfdertyd parasimpatiese reaksies by IA-misbruikers met hoë risiko's.

KOMMENTAAR: Diegene wat geklassifiseer word as 'n internetverslawing, het baie sterker simpatieke senuweestelselaktivering wanneer hulle op die internet navigeer.


Verswakte fout-moniteringsfunksie by mense met internetverslawingversteuring: 'n Gebeurtenisverwante fMRI-studie (2013)

Eur Addict Res. 2013 Mar 23;19(5):269-275.

Hierdie studie het ingestel om die foutmonitoringsvermoë in IAD-vakke te ondersoek. Deelnemers is gevra om 'n vinnige Stroop-taak uit te voer wat foutreaksies kan toon. Gedrags- en neurobiologiese resultate in verhouding tot foutresponse is vergelyk tussen IAD-vakke en HC.

Results: In vergelyking met HC, het IAD-vakke verhoogde aktivering in die anterior cingulêre korteks (ACC) en verminderde aktivering in die orbitofrontale korteks na aanleiding van foutreaksies. Aansienlike korrelasie is gevind tussen ACC-aktivering en die internetverslawingstoets tellings.

Gevolgtrekkings: IAD-vakke toon 'n gebrekkige foutmonitoringsvermoë in vergelyking met HC, wat deur die hiperaktivering in ACC in foutreaksies opgespoor kan word..

OPMERKINGS: Dui hipofrontaliteit aan


Differensiële rustende EEG-patrone wat verband hou met comorbide depressie in internetverslawing (2014)

Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2014 Apr 3;50:21-6.

Baie navorsers het 'n verband getoon tussen internetverslawing en depressie. In die huidige studie het ons die residensiële kwantitatiewe elektroencefalografie (QEEG) -aktiwiteit van behandelingsoekende pasiënte vergelyk met verswakte internetverslawing en depressie met dié van pasiënte wat behandeling soek, met internetverslawing sonder depressie en gesonde beheermaatreëls om die neurobiologiese merkers te ondersoek wat onderskei suiwer internetverslawing van internetverslawing met comorbide-depressie. Die internetverslawing-groep sonder depressie het absolute delta- en beta-kragte in al die breinstreke afgeneem, terwyl die internetverslawinggroep met depressie die relatiewe theta verhoog het en relatiewe alfa-krag in al die streke afgeneem het. Hierdie neurofisiologiese veranderinge het nie verband gehou met kliniese veranderlikes nie. Die huidige bevindings weerspieël differensiële rus-state QEEG patrone tussen beide groepe deelnemers met internetverslawing en gesonde beheermaatreëls en stel ook voor dat afgeneem absolute delta- en beta-kragte neurobiologiese merkers van internetverslawing is.

Internetverslawende individue deel impulsiwiteit en uitvoerende disfunksie met alkoholafhanklike pasiënte (2014)

Internet verslawing wanorde (IAD) behoort aan 'n soort gedragsverslawing. Vorige studies het aangedui dat daar baie ooreenkomste is met die neurobiologie van gedrag en substansverslawing.

Resultate het getoon dat Barratt impulsiwiteitskaal 11 tellings, valse alarmkoers, die totale responsfoute, volhardende foute, versuim om die stel van IAD- en AD-groep te handhaaf, aansienlik hoër was as die van die NC-groep, en slaagsyfer, persentasie konseptuele vlakresponse, die aantal kategorieë voltooi, voorwaartse tellings en agteruit tellings van IAD- en AD-groep was aansienlik laer as dié van die NC-groep, maar geen verskille in bogenoemde veranderlikes tussen IAD-groep en AD-groep is waargeneem nie. THierdie resultate het geopenbaar dat die bestaan ​​van impulsiwiteit, tekorte in uitvoerende funksie en werkgeheue in 'n IAD en 'n AD-monster, naamlik Internetverslawende individue, impulsiwiteit en uitvoerende disfunksie met alkoholafhanklike pasiënte deel.


Neurale reaksies op verskeie belonings en terugvoering in die brein van adolessente internet verslaafdes opgespoor deur funksionele magnetiese resonansie beelding (2014)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2014 Jun;68(6):463-70. doi: 10.1111/pcn.12154.

Hierdie bevindinge dui daarop dat AIA verminderde vlakke van selfverwante breinaktivering en verminderde beloning sensitiwiteit toon, ongeag die soort beloning en terugvoer. AIA mag slegs sensitief wees vir foutmonitering ongeag positiewe gevoelens, soos gevoel van bevrediging of prestasie.


Onstabiele terugvoerverwerking tydens die neem van risiko's in adolessente met kenmerke van problematiese internetgebruik (2015)

Verslaafde Behav. 2015 Jan 20;45C:156-163.

Terwyl die konseptualisering van problematiese internetgebruik (PIU) as 'n "gedragsverslawing" wat op dwelmgebruiksversteurings lyk, bespreek word, bly die neurobiologiese onderbou van PIU onderskat. Hierdie studie het ondersoek of adolessente wat kenmerke van PIU (gevaarlike PIU; ARPIU) vertoon, meer impulsief is en stomp reageer in die neurale meganismes onderliggend aan die verwerking van terugvoer en die evaluering van uitkomste tydens die neem van risiko's.

In vergelyking met nie-ARPIU, ARPIU adolessente vertoon hoër vlakke van dringendheid en gebrek aan deursettingsvermoë op die UPPS Impulsive Behavior Scale. Alhoewel daar geen tussen-groep verskil in BART-prestasie waargeneem is nie, het ERP's algehele afgeneemde sensitiwiteit vir terugvoering in ARPIU in vergelyking met nie-ARPIU-adolessente getoon, soos geïndekseer deur stomp terugvoerverwante negatiwiteit (FRN) en P300 amplitudes vir beide negatiewe en positiewe terugvoering. Die huidige studie verskaf bewyse vir terugvoerverwerking tydens die neem van risiko's as 'n neurale korrelaat van ARPIU.


'N Foutverwante Negativiteit Potensiële Ondersoek van Response Monitoring Funksie in Individue met Internet Addiction Disorder (2013)

Front Behav Neurosci. 2013 Sep 25; 7: 131.

Internetverslawingstoornis (IAD) is 'n impulsversteuring of hou ten minste verband met impulsbeheerstoornis. Tekorte in uitvoerende funksionering, insluitend reaksie-monitering, is voorgestel as 'n kenmerk van die impulsbeheerstoornisse. Die foutgerigte negatiwiteit (ERN) weerspieël die vermoë van die individu om gedrag te monitor. Aangesien IAD teoreties tot 'n kompulsiewe-impulsiewe spektrumversteuring behoort, moet dit reaksiemonitoring kenmerk van funksionele tekorteienskappe van sommige afwykings, soos substansafhanklikheid, ADHD of alkoholmisbruik, en dit word getoets met 'n Erikson-flankertaak. Tot dusver is geen studies aangaande reaksie wat funksionele tekorte in IAD monitor nie, gerapporteer.

IAD-groep het meer totale fouttariewe gemaak as wat beheer het; Reaktiewe tye vir totale foutresponse in die IAD-groep was korter as wat dit beheer het. Die gemiddelde ERN amplitudes van totale foutrespons toestande by frontale elektrode terreine en by sentrale elektrode plekke van IAD groep is verminder in vergelyking met die kontrole groep. Hierdie resultate het aan die lig gebring dat IAD die respons monitering funksionele tekort eienskappe aandui en deel ERN eienskappe van kompulsiewe-impulsiewe spektrumversteuring.


Verskille in Resterende Kwantitatiewe Elektroenfalografiepatrone in Attention Deficit / Hyperactivity Disorder met of sonder Comorbid Simptome (2017)

Clin Psychopharmacol Neurosci. 2017 Mei 31; 15 (2): 138-145. doi: 10.9758 / cpn.2017.15.2.138.

Die doel van die huidige studie was om die rol van comorbide psigiatriese simptome op kwantitatiewe elektroencefalogram (QEEG) aktiwiteite by seuns met die aandagstekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) te evalueer.

Al die deelnemers was mansstudente in die tweede, derde of vierde graad op laerskool. Daarom was daar geen beduidende verskille in ouderdom of geslag nie. Deelnemers met ADHD is toegewys aan een van drie groepe: suiwer ADHD (n = 22), ADHD met depressiewe simptome (n = 11), of ADHD met problematiese internetgebruik (n = 19). Die Koreaanse weergawe van die Children's Depression Inventory en die Koreaanse internetverslawing self-skaal is gebruik om onderskeidelik depressiewe simptome en problematiese internetgebruik te beoordeel. Rusttoestand-EEG tydens geslote oë is aangeteken en die absolute krag van vyf frekwensiebande is geanaliseer: delta (1-4 Hz), theta (4-8 Hz), alfa (8-12 Hz), beta (12-30 Hz) en gamma (30-50 Hz).

Die ADHD met problematiese internetgebruiksgroep het verminderde absolute theta-krag in die sentrale en posteriorstreek vergeleke met die suiwer ADHD-groep. HOwever, Die ADHD met depressiewe simptome groep het geen beduidende verskille in vergelyking met die ander groepe getoon nie.


Die skakels tussen gesonde, problematiese en verslaafde internetgebruik aangaande comorbiditeite en selfkonsepverwante eienskappe (2018)

Kommentaar: Nog 'n unieke studie wat vakke met onlangs ontwikkelde ADHD-simptome ondersoek. Die skrywers glo sterk dat internetgebruik ADHD soos simptome veroorsaak. 'N Uittreksel uit die bespreking.

Na ons kennis was dit die eerste studie wat gepoog het om die evaluering van die impak van onlangs ontwikkelde ADHD simptome in te sluit, benewens die ADHD diagnose in internetverslaafdes. Deelnemers met ADHD sowel as dié met slegs onlangs ontwikkelde ADHD-simptome het aansienlik hoër leeftyd en huidige internetgebruik erns in vergelyking met diegene wat nie aan hierdie toestande voldoen het nie. Verder het verslaafde deelnemers met onlangs ontwikkelde ADHD-simptome (30% van die verslaafde groep) 'n verhoogde lewenslange internetgebruiksgraad vertoon in vergelyking met dié verslaafde deelnemers sonder ADHD-simptome. Ons resultate dui aan dat onlangse ontwikkelde ADHD simptome (sonder die diagnostiese kriteria vir ADHD) in verband gebring word met internetverslawing. Dit kan lei tot 'n eerste aanduiding dat die oormatige internetgebruik 'n impak het op die ontwikkeling van kognitiewe tekorte soortgelyk aan dié wat in ADHD voorkom. 'N Onlangse studie van Nie, Zhang, Chen en Li (2016) het berig dat adolessente internetverslaafdes met en sonder ADHD sowel as deelnemers met ADHD alleen vergelykbare tekorte in inhibitiewe beheer en werkgeheue funksies toon.

Hierdie aanname blyk ook gesteun te word deur sekere studies wat gerapporteer verminderde grysstofdigtheid in die anterior cingulêre korteks in verslawende internetgebruikers sowel as in ADHD-pasiënte (Frodl & Skokauskas, 2012; Moreno-Alcazar et al., 2016; Wang et al., 2015; Yuan et al., 2011). Nietemin, om ons aannames te bevestig, is verdere studies nodig om die verband tussen die aanvang van oormatige internetgebruik en ADHD in internetverslaafdes te evalueer. Daarbenewens moet longitudinale studies toegepas word om oorsaaklikheid te verduidelik. As ons bevindings deur verdere studies bevestig word, sal dit kliniese relevansie vir die diagnostiese proses van ADHD hê. Dit is denkbaar dat die klinici verwag word om 'n gedetailleerde evaluering van moontlike verslawende internetgebruik by pasiënte met vermoedelik ADHD uit te voer.


Die verhouding tussen internetverslawing, hiperaktiwiteit simptome vir aandagstekorte en aanlynaktiwiteite by volwassenes (2018)

Compr Psigiatrie. 2018 Aug 9; 87: 7-11. doi: 10.1016 / j.comppsych.2018.08.004.

Die doel van hierdie studie was om die verband tussen internetverslawing (IA), Aandagtekorthiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) simptome en aanlynaktiwiteite in 'n volwasse bevolking te ondersoek.

'N Steekproef van 400 individue van 18 tot 70 jaar het die ADHD Self-Report Scale (ASRS), Young se internetverslawingstoets en hul voorkeur aanlyn-aktiwiteite voltooi.

'N Matige assosiasie is gevind tussen hoër vlakke van ADHD simptome en IA. Die beste voorspellers van IA tellings was ADHD simptome, ouderdom, aanlyn speletjies speel en meer tyd aanlyn spandeer.

Ons bevindinge ondersteun ook 'n positiewe verhouding tussen ADHD simptome en oormatige internetgebruik.


Verhouding van internetverslawing ernstigheid met waarskynlike ADHD en probleme in emosie regulering onder jong volwassenes (2018)

Psigiatrie Res. 2018 Aug 29; 269: 494-500. doi: 10.1016 / j.psychres.2018.08.112.

Die doel van die huidige studie was om die verband tussen die simptome van internetverslawing (IA) se simptome met moontlike aandagstekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) en probleme met emosieregulering te evalueer, terwyl die effekte van depressie, angs en neurotisme beheer word. Die studie is uitgevoer met aanlyn opname onder 1010 vrywillige deelnemers aan universiteitstudente en / of amateur- of professionele gamers. Skaal tellings was hoër onder die groep met hoë waarskynlikheid van ADHD (n = 190, 18.8%). In lineêre regressie-analise was beide die insiggewendheids- en hiperaktiwiteits- / impulsiwiteitsdimensies van ADHD verwant aan die erns van IA-simptome, tesame met depressie en nie-aanvaarbare dimensie van die Moeilikhede in Emosie Regulasie Skaal (DERS). Net so was die teenwoordigheid van waarskynlike ADHD verwant aan die erns van IA simptome in ANCOVA, tesame met depressie, neurotisme en nie-aanvaarbare dimensie van DERS. Deelnemers was twee verskillende groepe nie-kliniese monsters en alle skale was self-gegradeer. Ook algemene comorbiditeite is nie gesif nie. Laastens, aangesien hierdie studie dwarssnit is, kan die bevindings van hierdie studie nie die oorsaaklike verhoudings tussen die primêre konstrukte van belang aanspreek nie. Hierdie bevindings dui daarop dat die teenwoordigheid van waarskynlike ADHD verband hou met die erns van IA simptome, tesame met die probleme in emosieregulering, veral nie-aanvaarbare dimensie, depressie en neurotisme onder jong volwassenes.


Prefrontale Beheer en Internetverslawing 'n Teoretiese Model en Oorsig van Neuropsigologiese en Neuroimaging Bevindinge (2014)

Front Hum Neurosci. 2014 Mei 27; 8: 375. eCollection 2014.

Sommige individue ly aan 'n verlies aan beheer oor hul internetgebruik, wat lei tot persoonlike nood, simptome van psigologiese afhanklikheid en diverse negatiewe gevolge. Hierdie verskynsel word dikwels na verwys as internetverslawing. Net Internet Gaming Disorder is ingesluit in die aanhangsel van die DSM-5, maar daar is reeds aangevoer dat internetverslawing ook probleme kan hê met ander toepassings met cybersex, aanlynverhoudinge, inkopies en inligtingsoektog, wat die Internet-fasette in gevaar stel vir 'n verslawende gedrag ontwikkel.

Neuropsigologiese ondersoeke het daarop gewys dat sekere prefrontale funksies in besonder uitvoerende beheerfunksies verband hou met simptome van internetverslawing, wat in lyn is met onlangse teoretiese modelle oor die ontwikkeling en instandhouding van die verslawende gebruik van die internet. Beheerprosesse word veral verminder wanneer individue met internetverslawing gekonfronteer word met internetverwante aanwysers wat hul eerste keuse gebruik. Byvoorbeeld, die verwerking van internetverwante leidrade inmeng met werkgeheue-prestasie en besluitneming. Gevolglik blyk uit die resultate van funksionele neuroimaging en ander neuropsigologiese studies dat cue-reaktiwiteit, drang en besluitneming belangrike konsepte is om internetverslawing te verstaan. Die bevindinge oor vermindering in uitvoerende beheer is in ooreenstemming met ander gedragsverslawing, soos patologiese dobbelary.


Die Internetprosesverslawingstoets: Screening vir verslawings tot prosesse wat deur die internet gefasiliteer word (2015)

Behav Sci (Basel). 2015 Jul 28;5(3):341-352.

Die Internet Process Addiction Test (IPAT) is geskep om te kyk vir moontlike verslawende gedrag wat deur die internet vergemaklik kan word. Die IPAT is geskep met die ingesteldheid dat die term 'internetverslawing' struktureel problematies is, aangesien die internet eenvoudig die medium is wat 'n mens gebruik om toegang tot verskillende verslawende prosesse te kry. Die rol van die internet om verslawings te fasiliteer, kan egter nie verminder word nie. 'N nuwe screening instrument wat effektief gerig navorsers en klinici op die spesifieke prosesse gefasiliteer deur die internet sou dus nuttig wees. Hierdie studie toon dat die Internet Prosesverslawingstoets (IPAT) goeie geldigheid en betroubaarheid toon.Vier verslawende prosesse is effektief gekeur vir die IPAT: Aanlyn videospeletjies, aanlyn sosiale netwerke, aanlyn seksuele aktiwiteit en web surfing. Implikasies vir verdere navorsing en beperkings van die studie word bespreek.


Problematiese internetgebruik as 'n ouderdomsverwante veelvlakke probleem: Bewyse uit 'n twee-plek opname (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Februarie 12; 81: 157-166. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.02.017.

Problematiese internetgebruik (PIU; ook bekend as Internetverslawing) is 'n groeiende probleem in moderne samelewings. Ons doel was om spesifieke internetaktiwiteite wat met PIU verband hou, te identifiseer en die matige rol van ouderdom en geslag in daardie verenigings te ondersoek. Ons het 1749 deelnemers van 18 jaar en ouer gewerf via media-advertensies in 'n internetopname op twee webwerwe, een in die VS, en een in Suid-Afrika; ons het Lasso-regressie vir die ontleding gebruik.

Spesifieke internetaktiwiteite is geassosieer met hoër problematiese internetgebruiktellings, insluitend algemene branderplankry (lasso β: 2.1), internetspeletjies (β: 0.6), aanlyn inkopies (β: 1.4), gebruik van aanlynveilingwebwerwe (β: 0.027), sosiale netwerk (β: 0.46) en die gebruik van aanlynpornografie (β: 1.0). Ouderdom het die verhouding tussen PIU en rolspeletjies (β: 0.33), aanlyn dobbelary (β: 0.15), gebruik van veilingswebwerwe (β: 0.35) en streaming media (β: 0.35) gemodereer, met ouer ouderdom wat verband hou met hoër vlakke van PIU. Daar was onoortuigende bewyse vir geslags- en geslag × internetaktiwiteite wat verband hou met problematiese internetgebruiktellings. Aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) en sosiale angsversteuring is geassosieer met hoë PIU-tellings by jong deelnemers (ouderdom ≤ 25, β: onderskeidelik 0.35 en 0.65), terwyl algemene angsversteuring (GAD) en obsessief-kompulsiewe versteuring (OCD) was geassosieer met hoë PIU-tellings by die ouer deelnemers (ouderdom> 55, β: 6.4 en 4.3 onderskeidelik).

Baie vorme van aanlyngedrag (bv. Inkopies, pornografie, algemene navigeer) dra 'n sterker verhouding met wanadaptiewe gebruik van die internet as spel wat die diagnostiese klassifikasie van problematiese internetgebruik as 'n veelvuldige versteuring ondersteun. Verder wissel internetaktiwiteite en psigiatriese diagnoses wat verband hou met problematiese internetgebruik met ouderdom, met openbare gesondheidsimplikasies.


Invloed van oormatige internetgebruik op ouditiewe gebeurtenisverwante potensiaal (2008)

Sheng Wu Yi Xue Gong Cheng Xue Za Zhi. 2008 Dec;25(6):1289-93.

Tans het jongmense se internetverslawing 'n ernstige maatskaplike probleem geword en is dit belangrik in China. Vergelykingstudies van ouditiewe gebeurtenisverwante potensiaal (ERP) tussen 9 buitensporige internetgebruikers en 9 algemene internetgebruikers is uitgevoer. Die ooglopende invloede van buitensporige internetgebruik op die gebruikers is waargeneem. Die resultaat dui daarop dat oormatige internetgebruik sekere invloede op die serebrale kognitiewe funksie kan hê.


Problematiese internetgebruik word geassosieer met strukturele veranderinge in die breinbeloningsisteem by vroue. (2015)

2015 Sep 23.

Neuroimaging-bevindinge dui daarop dat oormatige internetgebruik funksionele en strukturele breinveranderinge soortgelyk aan substansverslawing toon. Alhoewel dit nog onder bespreking is of daar geslagsverskille is in die geval van problematiese gebruik, het vorige studies hierdie vraag bevraagteken deur slegs op mans te fokus of deur geslagsgerigte benadering te gebruik sonder om te beheer vir moontlike geslagseffekte. Ons het ons studie ontwerp om uit te vind of daar strukturele korrelate in die breinbeloningsisteem bestaan ​​van problematiese internetgebruik in gewone internetgebruikerswyfies.

Volgens MR-volumetrie was problematiese internetgebruik geassosieer met die toename in grys materie van bilaterale putamen en regterkern, terwyl die grys materie volume orbitofrontale korteks (OFC) afgeneem het. Net so, VBM analise onthul 'n beduidende negatiewe verband tussen die absolute hoeveelheid grys materie OFC en problematiese internetgebruik. Ons bevindinge dui daarop dat strukturele breinveranderinge in die beloningstelsel wat gewoonlik verwant is aan verslawings teenwoordig is in problematiese internetgebruik.


Internetverslawing onder Libanese adolessente: die rol van selfbeeld, woede, depressie, angs, sosiale angs en vrees, impulsiwiteit, en aggressie - 'n dwarsdeursnitstudie (2019)

J Nerv Ment Dis. 2019 Sep 9. doi: 10.1097 / NMD.0000000000001034.

Die studiedoelwit was om die verband tussen depressie, angs, sosiale angs en angs, impulsiwiteit en aggressie en internetverslawing (IA) onder Libanese adolessente te evalueer. Hierdie deursnitstudie, wat tussen Oktober 2017 en April 2018 uitgevoer is, het jong tieners tussen 1103 en 13 jaar 17 ingeskryf. Die Internet Addiction Test (IAT) is gebruik om vir IA te skerm. Die resultate het ook getoon dat 56.4% van die deelnemers gemiddelde internetgebruikers was (IAT-telling ≤49), 40.0% het af en toe probleme gehad (IAT-tellings tussen 50 en 79), en 3.6% het beduidende probleme gehad (IAT-tellings ≥80) omdat van internetgebruik. Die resultate van 'n stapsgewyse regressie het getoon dat hoër vlakke van aggressie (β = 0.185), depressie (Multiscore Depression Inventory for Children) (β = 0.219), impulsiwiteit (β = 0.344) en sosiale vrees (β = 0.084) geassosieer is met hoër IA, terwyl 'n groter aantal broers en susters (β = -0.779) en 'n hoër sosio-ekonomiese status (β = -1.707) verband hou met laer IA. Onbeheerde gebruik van die internet kan geassosieer word met verslawing en ander sielkundige komorbiditeite.


Die kognitiewe dysregulering van internetverslawing en sy neurobiologiese korrelate (2017)

Front Biosci (Elite Ed). 2017 Jun 1;9:307-320.

Individue met internetverslawing (IA) toon verlies aan beheer en herhalende wanadaptiewe internetgebruik. Hierdie toestand het negatiewe gevolge en veroorsaak beduidende psigososiale nood. Hier hersien ons neurobiologiese veranderinge in vier sleutelparadigmas in kognitiewe domein in IA, insluitend beloningverwerking, impulsiwiteit, keurreaktiwiteit en besluitneming. IA word geassosieer met veranderinge in prefrontale-cingulate-streekaktivering tydens die remming van onvanpaste reaksies. Sulke patrone word ook waargeneem in cue-reaktiwiteit paradigma take, wat 'n verhouding met verlies aan beheer en tekorte in die beheer van cue-eliciting gedrag voorstel. Individue met IA vertoon verhoogde voorspellingsvoorspelling, negatiewe uitkomste devalueer en het 'n hoër risikobegeleiding onder dubbelsinnige situasies. Ten slotte word verslawende gebruik van die Internet geassosieer met tekorte in kognitiewe-emosionele prosessering, afwykende sensitiwiteit vir belonings en internetverwante aanwysers, swak impulsbeheer en verswakte besluitneming. Daar is 'n behoefte om neurale onderbou van hierdie afwykende gedrag en neurobiologiese-kognitiewe perspektief in IA te ondersoek.


Werkgeheue, uitvoerende funksie en impulsiwiteit by internetverslaafde afwykings: 'n vergelyking met patologiese dobbelary (2015)

2015 Sep 24: 1-9.

Die doel van die huidige studie was om te toets of individue met internetverslawingstoornis (IAD) analoge eienskappe van werkgeheue, uitvoerende funksie en impulsiwiteit het in vergelyking met patologiese dobbelpasiënte (PG). Die proefpersone het 23 individue met IAD, 23 PG-pasiënte en 23 kontrole ingesluit.

Die resultate van hierdie studie het getoon dat die vals alarmkoers, totale responsfoute, volhardende foute, versuim om die stel en BIS-11-tellings van beide die IAD- en PG-groepe te handhaaf, aansienlik hoër was as dié van die kontrolegroep. Daarbenewens was die voorste tellings en agteruit tellings, persentasie konseptuele vlak antwoorde, aantal kategorieë voltooi en trefferkoers van die IAD en PG groepe aansienlik laer as dié van die kontrolegroep. Verder was die vals alarmsyfer en BIS-11 tellings van die IAD-groep aansienlik hoër as dié van PG-pasiënte, en die slaagsyfer was aansienlik laer as dié van die PG-pasiënte.

Individue met IAD- en PG-pasiënte bied tekorte aan werkgeheue, uitvoerende disfunksie en impulsiwiteit, en individue met IAD is meer impulsief as PG-pasiënte.


Respiratoriese sinus-aritmie-reaktiwiteit van internetverslawing misbruikers in negatiewe en positiewe emosionele toestande met behulp van filmklip stimulasie (2016)

Biomed Eng Online. 2016 Jul 4;15(1):69.

Mense met internetverslawing (IA) ly aan geestelike, fisiese, sosiale en beroepsprobleme. IA sluit sielkundige en fisiologiese sindrome in, en onder die sindrome is emosie belangrike geestelike en fisiologiese uitdrukkings van IA voorgestel. Daar is egter min fisiologiese emosionele karakters van IA ondersoek. Outonome senuweestelsel (ANS) -aktiwiteit was 'n goeie skakel tussen IA en emosie, en respiratoriese sinus-aritmie (RSA) opgedoen uit ANS is hipotese verwant aan IA.

Die resultate het getoon dat die veranderinge in RSA-waardes biologies beduidend verskil tussen HIA en LIA, veral wanneer hartseer, geluk of verrassing veroorsaak is. HIA-mense vertoon sterker RSA-reaktiwiteit na negatiewe emosies as LIA-mense, maar die RSA-reaktiwiteit na positiewe emosie was swakker. Hierdie studie bied meer fisiologiese inligting oor IA en help verder met die ondersoek na die regulering van die ANS vir IA-misbruikers. Die resultate sal baat by die verdere toepassing, vroeë opsporing, terapie en selfs vroeë voorkoming.


Besluitneming en voorspoed reaksie inhibisie funksies in buitensporige internet gebruikers (2009)

CNS Spectr. 2009 Feb;14(2):75-81.

Oormatige internetgebruik (EIU), wat ook as internetverslawing of patologiese internetgebruik beskryf word, het reeds 'n ernstige sosiale probleem oor die wêreld geword. Sommige navorsers beskou EIU as 'n soort gedragsverslawing. Daar is egter min eksperimentele studies oor die kognitiewe funksies van buitensporige internetgebruikers (EIUers) en beperkte data is beskikbaar om EIU te vergelyk met ander verslawende gedrag, soos dwelmmisbruik en patologiese dobbelary.

Hierdie resultate het 'n paar ooreenkomste en verskille tussen EIU en ander verslawende gedrag soos dwelmmisbruik en patologiese dobbel. Die bevindings uit die dobbelopdrag het aangedui dat EIUers tekorte in besluitnemingsfunksie het, wat gekenmerk word deur 'n strategie leerlaag eerder as 'n onvermoë om te leer uit taakgebeurtenisse.

EIUers beter prestasie In die Go / no-go-taak het 'n mate van dissosiasie tussen besluitnemingsmeganismes en dié van prepotente reaksie-inhibisie voorgestel. EIUers kan egter hul oormatige aanlyngedrag in die werklike lewe nie onderdruk nie. Hul vermoë van inhibisie moet nog verder bestudeer word met meer spesifieke assesserings.

OPMERKINGS: Deur gebruik te maak van kognitiewe toetse, het navorsers ooreenkomste gevind tussen internetverslaafdes en dobbelverslaafdes.


Die teoretiese onderbou van internetverslawing en sy assosiasie met psigopatologie in adolessensie (2017)

Int J Adolesc Med Gesondheid. 2017 Jul 6. pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2017-0046/ijamh-2017-0046.xml.

Hierdie vraestel hersien die psigologiese en teoretiese onderbou wat kan help om die gerapporteerde verhouding tussen internetverslawing (IA) en psigopatologie in beide kinders en adolessente te verduidelik. Deur die gebruik van kognitiewe gedragsmodelle en sosiale vaardigheidsteorie toon die IA 'n sterk verhouding met depressie, aandaggebrekshiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) en tyd wat spandeer word deur gebruik te maak van die internetgebruik. Gemengde bevindings word aangemeld vir sosiale angs. Daar is ook bevind dat eensaamheid en vyandigheid met IA geassosieer word. Geslag en ouderdom gemodereer hierdie verhoudings met groter psigopatologie wat algemeen gerapporteer word onder mans en jonger internetgebruikers. Hierdie artikel voeg by die groeiende liggaamsbou wat 'n verband tussen IA en 'n verskeidenheid geestesgesondheidsprobleme in beide kinders en adolessente toon. 'N Afhanklikheid van die internet kan potensieel sowel sosiale as sielkundig tot groot skade lei. Terwyl navorsing 'n potensiële weg geïdentifiseer het wat begin met geestesgesondheidsprobleme en met IA afsluit, het min studies die alternatiewe rigting ondersoek en dit kan die impuls gee vir toekomstige navorsingspogings.


Verkenning van Verenigings tussen Problematiese Internetgebruik Depressiewe Simptome en Slaapversteuring onder Suid-Chinese Adolessente (2016)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2016 Mar 14; 13 (3). pii: E313.

Die hoofdoel van hierdie studie was om assosiasies te ondersoek tussen problematiese internetgebruik, depressie en slaapstoornis, en ondersoek of daar differensiële effekte van problematiese internetgebruik en depressie op slaapstoornis was. 'N Totaal van 1772-adolessente wat aan die Shantou Adolescent Geestesgesondheidsopname deelgeneem het, is in 2012 in Shantou, China gewerf. Onder die deelnemers het 17.2% van adolessente voldoen aan die kriteria vir problematiese internetgebruik, 40.0% is ook geklassifiseer as lyding van slaapstoornis en 54.4% van die studente het depressiewe simptome gehad. Problematiese internetgebruik was beduidend geassosieer met depressiewe simptome en slaapstoornisse. Daar is 'n hoë voorkoms van problematiese internetgebruik, depressie en slaapstoornis onder hoërskoolstudente in die suide van China, en problematiese internetgebruik en depressiewe simptome word sterk geassosieer met slaapstoornisse. Hierdie studie verskaf bewyse dat problematiese internetgebruik en depressie gedeeltelik bemiddelende effekte op slaapversteuring veroorsaak. Hierdie resultate is belangrik vir klinici en beleidmakers met nuttige inligting vir voorkomings- en intervensiepogings.


Eenzaamheid as die oorsaak en die effek van problematiese internetgebruik: Die verhouding tussen internetgebruik en sielkundige welsyn (2009)

Kuberpsigologie en gedrag. Julie 2009, 12 (4): 451-455. doi: 10.1089 / cpb.2008.0327.

Die huidige navorsing het begin met die aanname dat een van die belangrikste motiewe wat die internetgebruik van individue dryf, is om psigososiale probleme te verlig (bv. Eensaamheid, depressie). Hierdie studie het getoon dat individue wat eensaam was of nie oor goeie sosiale vaardighede beskik nie, sterk kompulsiewe gedrag op die internet kon ontwikkel wat negatiewe lewensuitkomste tot gevolg het (bv. Skade aan ander belangrike aktiwiteite soos werk, skool of beduidende verhoudings) in plaas daarvan om hul oorspronklike probleme te verlig. . Daar is van sulke negatiewe gevolge verwag om individue van gesonde sosiale aktiwiteite te isoleer en tot meer eensaamheid te lei. Alhoewel vorige navorsing daarop dui dat sosiale gebruik van die internet (bv. Sosiale netwerk-webwerwe, kitsboodskappe) meer problematies kan wees as die gebruik van vermaak (bv. Die aflaai van lêers), het die huidige studie getoon dat eersgenoemde nie sterker assosiasies getoon het as laasgenoemde nie in die sleutelpaaie wat lei tot dwingende internetgebruik.


Angs en depressie onder skoolstudente in Jordanië: Voorkoms, risikofaktore en voorspellers (2017)

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2017 Jun 15. doi: 10.1111 / ppc.12229.

Hierdie studie het ten doel om die voorkoms van angs en depressie te bepaal, hul verhoudings met sosiodemografiese faktore en internetverslawing te ondersoek en hul hoofvoorspellers onder Jordaniese skoolstudente van 12-18-jare te identifiseer.

Algehele, 42.1 en 73.8% van die studente ervaar angs en depressie. Risikofaktore vir beide probleme was skoolklas en internetverslawing, met laasgenoemde die hoofvoorspeller.

Die verhoging van die bewustheid van studente en belanghebbendes oor geestesongesteldhede en gesondheidsprogramme en die ontwikkeling van beradingsentrums om in die behoeftes van die studente te voorsien, is nodig.


Internetverslawing of Psigopatologie in vermomming? Resultate Uit 'n Oorsig van Kollege-ou Internetgebruikers (2018)

Europese Neuropsigofarmakologie 28, no. 6 (2018): 762.

Internetverslawing, is 'n term wat patologiese, kompulsiewe internetgebruik beskryf en het 'n geskatte voorkoms van 6% onder die algemene bevolking en hoër in studente [1]. Uiterste internetgebruik kan belangrike publieke gesondheidsbelang hê aangesien dit aan verskeie kardio-pulmonale sterftes en ten minste een moord toegeskryf word. Alhoewel die patologiese gebruik van alkohol of dwelms histories as 'n verslawing aanvaar is, bly vrae oor die vraag of ekstreme internetgebruik as 'n verslawing gekonseptualiseer moet word. Die Internet Addiction Test (IAT) is ontwikkel in 1998, voor die wydverspreide gebruik van Smartphone en ander mobiele toestelle, om internetverslawing [2] op te spoor. Dit is onduidelik of hierdie instrument in staat is om problematiese moderne internetgebruik vas te lê. Die doel van hierdie studie was om die konstruksie van "internetverslawing" te ondersoek in 'n voorbeeld van kollege-ouderdomsgebruikers.

'N Opname is aan die eerstejaar voorgraadse studente by McMaster Universiteit geadministreer en op ons sentrum se webwerf geplaas www.macanxiety.com.

Twee honderd vier en vyftig deelnemers het alle assesserings voltooi. Hulle het 'n gemiddelde ouderdom van 18.5 ± 1.6 jaar gehad en 74.5% was vroulik. In totaal 12.5% (n = 33) voldoen aan die siftingskriteria vir internettoevoeging volgens die IAT, terwyl 107 (42%) voldoen aan verslawingskriteria volgens die DPIU.

'N Hoë persentasie van die steekproef voldoen aan kriteria vir internetverslawing. Deelnemers wat voldoen aan kriteria vir internetverslawing het groter vlakke van psigopatologie en funksionele inkorting. Met die uitsondering van kitsboodskap-instrumente, verskil geen van die dimensies van internetgebruik tussen individue wat nie aan internetverslawingskriteria voldoen het nie en het nie aan die IAT voldoen nie. Hierdie studie beklemtoon dat problematiese internetgebruik meer wydverspreid as een keer gedink kan word. Verdere studies is nodig om die verhouding tussen problematiese internetgebruik en psigopatologie te verstaan.


Tekorte in die herkenning van afgryse gesigsuitdrukkings en internetverslawing: Ontdek stres as 'n bemiddelaar (2017).

Psigiatrie Navorsing.

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2017.04.057

Hooftrekke

 • Tekort in die erkenning van walglike uitdrukkings hou verband met internetverslawing.
 • Tekort in die erkenning van walglike uitdrukkings hou verband met gestremde stres.
 • Opgemerkte stres is 'n onderliggende sielkundige meganisme.

Die huidige studie het hierdie leemtes gevul deur (a) 'n verband tussen tekorte in gesigsuitdrukkingsherkenning en internetverslawing te vestig, en (b) die bemiddelingsrol van waargenome stres ondersoek wat hierdie hipotetiese verhouding verduidelik. Nege en en-en-sintig deelnemers het gevalideerde vraelyste voltooi wat hul vlakke van internetverslawing en waarneembare stres beoordeel het en 'n rekenaargebaseerde taak uitgevoer het wat hul gesigsuitdrukking herken. Die resultate het 'n positiewe verband tussen tekorte weerspieël in die erkenning van walglike gesigsuitdrukking en internetverslawing, en hierdie verhouding is beman deur waargenome stres. Dieselfde bevindinge was egter nie van toepassing op ander gesigsuitdrukkings nie.


Die voorkoms van internetverslawing by Turkse volwassenes met psigiatriese afwykings (2019)

Noro Psikiyatr Ars. 2019 Jul 16; 56 (3): 200-204. doi: 10.29399 / npa.23045.

Altesaam 310 adolessente, tussen 12 en 18 jaar oud, het aan die studie deelgeneem. Die psigiatriese steekproefgroep het 162 deelnemers ingesluit wat aansoek gedoen het vir die buitepasiënte-diens vir kindersielkunde. Die psigiatriese afwykings onder diegene in hierdie groep is beoordeel deur middel van kliniese onderhoude op grond van die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition Text Revision (DSM-IV-TR). Die kontrolegroep is gekies uit adolessente van gesinne wat nog nooit psigiatriese hulp gevra het nie. Die demografie van die deelnemers en die kenmerke van hul internetgebruiksgewoontes is versamel deur middel van 'n vraelys wat deur navorsers opgestel is. Young se internetverslawingstoets is gebruik om internetverslawing te beoordeel.

Die frekwensie van IA was beduidend hoër in die psigiatriese steekproefgroep as in die kontrolegroep (onderskeidelik 24.1% teenoor 8.8%). Altesaam 23.9% van die proefpersone het een gehad, en 12.6% het twee of meer ko-morbiede psigiatriese diagnoses. Die frekwensie van die diagnostiese groepe was soos volg: hiperaktiwiteitsversteuring met aandagafleibaarheid 55.6%, angsversteuring 29.0%, gemoedsversteuring 21.0%.

Daar is gevind dat IA aansienlik meer algemeen voorkom onder adolessente in die buitepasiënt-afdeling vir kinderpsigiatrie as onder die adolessente wat geen psigiatriese geskiedenis gehad het nie, selfs nie nadat verwarrende veranderlikes beheer is nie. Verdere studies is nodig om die IA meer presies te definieer en om voorkomingsbenaderings te verbeter.


Die vereniging van internetverslawing en ervaar ouerlike beskermende faktore onder Maleisiese adolessente (2019)

Asië Pac J Openbare Gesondheid. 2019 Sep 15: 1010539519872642. doi: 10.1177 / 1010539519872642.

Ouerbeskermende faktore speel 'n belangrike rol in die voorkoming van internetverslawing. 'N Vraelys wat self toegedien is, is gebruik om gesondheidsrisikogedrag onder Maleisiese adolessente te meet. Die voorkoms van internetverslawing was beduidend hoër onder adolessente met 'n waargenome gebrek aan ouerlike toesig (30.1% [95% vertrouensinterval (CI) = 28.7-31.4]) en 'n gebrek aan ouerlike verbondenheid (30.1% [95% CI = 28.5-31.7] ), vergeleke met hul eweknieë. Adolessente wat 'n gebrek aan ouerlike toesig, respek vir privaatheid, verbondenheid en binding waarneem, was meer geneig om internetverslawing te hê: (aangepaste kansverhouding [aOR] = 1.39; 95% CI = 1.27-1.52), (aOR = 1.23; 95 % CI = 1.16-1.31), (aOR = 1.09; 95% CI = 1.02-1.16), (aOR = 1.06; 95% CI = 1.00-1.12), onderskeidelik. Onder meisies was internetverslawing geassosieer met diegene wat 'n gebrek aan al die 4-ouerfaktore ervaar, terwyl diegene wat 'n gebrek aan ouerlike toesig en respek vir privaatheid gehad het meer geneig was tot internetverslawing.


Oriëntasies vir aanhegsels vir volwassenes en verslawing aan sosiale netwerke: die bemiddelende gevolge van sosiale ondersteuning aanlyn en die vrees vir misloop (2020)

Front Psychol. 2019 Nov 26; 10: 2629. doi: 10.3389 / fpsyg.2019.02629.

Bewyse ondersteun die voorspellende rolle van oriëntasies vir gehegtheid aan volwassenes vir die handhawing van verslawing op sosiale netwerke, maar die onderliggende meganismes is meestal onbekend. Op grond van aanhangselsteorie, is in hierdie studie ondersoek ingestel na die vraag of sosiale ondersteuning aanlyn en die vrees om mis te loop, die verband tussen onsekere gehegtheid en verslawing op sosiale netwerke onder 463 universiteitstudente in China bemiddel. 'N Vraelys is gebruik om data te versamel met behulp van die Experience in Close Relationship Scale-Short Form, aanlyn maatskaplike ondersteuningskaal, vrees vir misloopskaal en die Chinese Social Media Addiction Scale. Die resultate het getoon dat aanlyn-maatskaplike ondersteuning en vrees vir misloop die verband tussen angstige aanhegting en verslawing aan sosiale netwerke op parallelle paaie bemiddel het, en dat aanlyn-sosiale ondersteuning die verband tussen vermyde gehegtheid en verslawing aan sosiale netwerke negatief bemiddel het. Teoreties dra die huidige studie tot die veld by deur aan te toon hoe onseker gehegtheid aan SNS-verslawing gekoppel is.


Motiverende, maar nie uitvoerende disfunksie in aandagafleibaarheid / hiperaktiwiteitsversteuring voorspel internetverslawing: Bewyse uit 'n longitudinale studie (2020)

Psigiatrie Res. 2020 25 Januarie; 285: 112814. doi: 10.1016 / j.psychres.2020.112814.

Hierdie studie het die oorsaaklike verband tussen Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) en Internetverslawing (IA) getoets en ondersoek ingestel na motiverende en uitvoerende disfunksie as verklarende meganismes in hierdie verband. 'N Steekproef van 682 jong volwassenes het ses maande tussen mekaar tyd- en tydmaandeliks selfmaatreëlmaatreëls voltooi, waaronder 1 ADHD-deelnemers wat gediagnoseer is deur die Conners' ADHD Rating Scale vir volwassenes en die deurlopende prestasietoets. Volgens die prestasie in vier kognitiewe take is ADHD-deelnemers in drie groepe geklassifiseer op grond van die dubbelwegmodel van ADHD: uitvoerende disfunksie (ED), motiveringsdisfunksie (MD) en gekombineerde disfunksie (CD). Die erns van deelnemers aan IA-simptome is beoordeel aan die hand van die Chen IA-skaal van die selfverslag. Resultate het aangedui dat ADHD-tellings op Time2 IA-tellings op Time54 voorspel het, maar nie andersom nie. ADHD-deelnemers was makliker om IA te wees as kontrole, terwyl die erns van IA onder die drie ADHD-groepe anders verander het. Die MD- en CD-groepe het in die loop van die ses maande buitensporig besig geraak met die gebruik van internet, terwyl die ED-groep onveranderd was. Hierdie bevindings identifiseer ADHD as 'n potensiële risikofaktor vir IA en dui daarop dat motiveringsdisfunksie, wat gekenmerk word deur 'n oormatige voorkeur vir onmiddellike beloning bo vertraagde belonings, 'n beter voorspeller van IA is as uitvoerende disfunksie.


Probleemmatige gebruik van slimfone en geestesgesondheid by Chinese volwassenes: 'n Bevolkingsgebaseerde studie (2020)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2020 Jan 29; 17 (3). pii: E844. doi: 10.3390 / ijerph17030844.

Probleemmatige gebruik van slimfone (PSU) word geassosieer met angs en depressie, maar min het die geestelike welstandskorrele wat dit kan voorkom of wat onafhanklik van geestesimptome is, voorkom. Ons het die assosiasies van PSU met angs, depressie en geestelike welstand by Chinese volwassenes in Hong Kong bestudeer in 'n waarskynlikheidsgebaseerde opname (N = 4054; 55.0% wyfies; gemiddelde ouderdom ± SD 48.3 ± 18.3 jaar). PSU is gemeet met behulp van Smartphone Addiction Scale-Short Version. Angs- en depressiesimptome is geëvalueer met behulp van die Algemene Angsversteuring screener-2 (GAD-2) en Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2). Geestelike welstand is gemeet met behulp van Subjektiewe Happiness Scale (SHS) en Short Warwick-Edinburgh Mental Well-Being Scale (SWEMWBS). Veranderlike regressie ontleed assosiasies wat aangepas is vir sosiodemografiese en lewenstylverwante veranderlikes. Assosiasies van PSU met geestelike welstand is gestratifiseer deur die erns van die simptoom van angs (GAD-2-afsnyding van 3) en depressie (PHQ-2-afsnyding van 3). Ons het gevind dat PSU geassosieer word met 'n hoër kans op angs- en depressie-erns, en laer tellings van SHS en SWEMWBS. Assosiasies van PSU met laer SHS- en SWEMWBS-tellings het by respondente gebly wat negatief getoon het vir angs- of depressie-simptome. Ter afsluiting was PSU geassosieer met angs, depressie en verswakte geestelike welstand. Assosiasies van PSU met verswakte geestelike welstand kan onafhanklik van angs- of depressie simptome wees.


Internetgebruik en verslawing onder mediese studente aan die Qassim-universiteit, Saoedi-Arabië (2019)

Sultan Qaboos Univ Med J. 2019 May;19(2):e142-e147. doi: 10.18295/squmj.2019.19.02.010.

Hierdie studie het ten doel gehad om die voorkoms van internetgebruik en -verslawing te meet en die verband met geslag, akademiese prestasie en gesondheid onder mediese studente te bepaal.

Hierdie deursnitstudie is tussen Desember 2017 en April 2018 aan die College of Medicine, Qassim University, Buraydah, Saoedi-Arabië gedoen. Die gevalideerde vraelys oor internetverslawingstoetse is in die pre-kliniese fase (eerste-, tweede- en derdejaar) deur middel van eenvoudige ewekansige metodes aan mediese studente (N = 216) versprei. 'N Chi-vierkante toets is gebruik om betekenisvolle verwantskappe tussen internetgebruik en verslawing en geslag, akademiese prestasie en gesondheid te bepaal.

'N Totaal van 209-studente het die vraelys voltooi (antwoordstempo: 96.8%) en die meerderheid (57.9%) was manlik. In totaal was 12.4% aan die internet verslaaf en 57.9 het die potensiaal om verslaaf te raak. Vroue was meer gereeld internetgebruikers as mans (w = 0.006). Die akademiese prestasie is beïnvloed by 63.1% van die studente en 71.8% het slaap verloor as gevolg van die gebruik van die laatnag op die internet, wat hul besoek aan oggendaktiwiteite beïnvloed het. Die meerderheid (59.7%) het depressief, buierig of senuweeagtig gevoel wanneer hulle vanlyn was.

Internetverslawing onder mediese studente aan die Qassim Universiteit was baie hoog, met verslawing wat akademiese prestasies en sielkundige welstand beïnvloed. Geskikte ingrypende en voorkomende maatreëls is nodig vir behoorlike internetgebruik om studente se geestelike en fisiese gesondheid te beskerm.


Internetverslawing en swak lewensgehalte word aansienlik geassosieer met selfmoordgedagtes van senior hoërskoolleerlinge in Chongqing, China (2019)


Voorkoms van Internetverslawing in Mediese Studente: 'n Meta-analise (2017)

Acad Psigiatrie. 2017 Aug 28. doi: 10.1007 / s40596-017-0794-1.

Die doel van hierdie meta-analise was om akkurate ramings van die voorkoms van IA onder mediese studente in verskillende lande te bepaal. Die gesamentlike voorkoms van IA onder mediese studente is bepaal deur die ewekansige-effekmodel. Meta-regressie en subgroepanalise is uitgevoer om potensiële faktore te identifiseer wat kan bydra tot heterogeniteit.

Die gesamentlike voorkoms van IA onder 3651 mediese studente is 30.1% met beduidende heterogeniteit. Subgroepanalise toon dat die gesamentlike voorkoms van IA wat deur die Chen's Internet Addiction Scale (CIAS) gediagnoseer is, aansienlik laer is as die Young's Internet Addiction Test (YIAT). Metaregressie-ontledings toon dat die gemiddelde ouderdom van mediese studente, geslagsverhouding en die erns van IA nie beduidende moderators is nie.


Internetverslawing in Tibetaanse en Han-Chinese middelskoolstudente: voorkoms, demografie en lewensgehalte (2018)

https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.07.005

Internetverslawing (IA) is algemeen onder jongmense, maar daar is geen inligting oor IA beskikbaar in Tibetaanse middelskoolstudente in China nie. Hierdie studie het die voorkoms van IA tussen Tibetaanse en Han-Chinese middelskoolstudente vergelyk, en die verband met lewensgehalte ondersoek. Die studie is uitgevoer in twee middelskole in die Tibetaanse gebied van Qinghai provinsie en twee Han-Chinese middelskole in Anhui provinsie, China. IA, depressiewe simptome en lewenskwaliteit is met behulp van gestandaardiseerde instrumente gemeet. Uiteindelik het 1,385-studente die assesserings voltooi. Die algehele voorkoms van IA was 14.1%; 15.9% in Tibetaanse studente en 12.0% in Han-studente.


Voorkoms, geassosieerde faktore en impak van eensaamheid en interpersoonlike probleme op internetverslawing: 'n Studie in Chiang Mai-mediese studente (2017)

Asiatiese J Psigiatr. 2017 Dec 28; 31: 2-7. doi: 10.1016 / j.ajp.2017.12.017.

Internetverslawing is algemeen onder mediese studente, en die voorkoms is hoër as die algemene bevolking. Identifiseer en skep oplossings vir hierdie probleem is belangrik. Die doel van hierdie studie was om die voorkoms en gepaardgaande faktore, veral eensaamheid en interpersoonlike probleme onder mediese studente van Chiang Mai, te ondersoek.

Van 324 eerste tot sesdejaar mediese studente, 56.8% bestaan ​​uit vroue met 'n gemiddelde ouderdom van 20.88 (SD 1.8). Alle voltooide vraelyste wat verband hou met die doelwitte en aktiwiteite van internetgebruik, die Jong Internetverslawingstoets, die UCLA-eensaamheidskaal en die Interpersoonlike Probleeminventaris is aangewend om internetverslawing te identifiseer.

In totaal het 36.7% van die vakke internetverslawing uitgestal, meestal op sagte vlak. Die hoeveelheid tyd wat daagliks gebruik word, eensaamheid en interpersoonlike probleme was sterk voorspellers, terwyl ouderdom en geslag nie was nie. Alle doelwitte van die gebruik van internet het bygedra tot die afwyking van internetverslawing.


Voorkoms van internetverslawing in Japan: Vergelyking van twee deursnee-opnames (2020)

Pediatr Int. 2020 Apr 16. doi: 10.1111 / ped.14250.

Internetverslawing is 'n ernstige probleem, en die voorkoms het die afgelope paar jaar aansienlik toegeneem. In twee deursnitstudies oor 'n periode van vier jaar, het ons internetverslawing by adolessente ondersoek en die gevolglike veranderinge in hul lewens geëvalueer.

Junior hoërskoolleerlinge (12 tot 15 jaar oud) is in 2014 (opname I) en in 2018 (opname II) beoordeel. Hulle het Young se Internet Addiction Test (IAT), die Japannese weergawe van die General Health Questionnaire (GHQ), en 'n vraelys oor slaapgewoontes en die gebruik van elektriese toestelle ingevul.

Altesaam 1382 studente is vir die twee opnames gewerf. Die gemiddelde IAT-telling was beduidend hoër in opname II (36.0 ± 15.2) as in opname I (32.4 ± 13.6) (p <0.001). Die toename in die totale IAT-telling dui aan dat die tempo van internetverslawing in 2018 aansienlik hoër was as in 2014. Vir elke subskaal van die GHQ was sosiale disfunksietellings aansienlik laer in opname II as in opname I (p = 0.022). Gedurende die naweek was die gemiddelde totale slaaptyd 504.8 ± 110.1 min, en die tyd van ontwaking was 08:02 uur in opname II; die totale slaaptyd en wektyd was onderskeidelik in opname II betekenisvol langer en later as in opname I (onderskeidelik p <0.001, p = 0.004). Smartphone-gebruik was ook aansienlik hoër in opname II as in opname I (p <0.001).


Tweerigtingvoorspellings tussen internet verslawing en waarskynlike depressie onder Chinese adolessente (2018)

2018 Sep 28: 1-11. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.87.

Die doel van die studie is om te ondersoek (a) of die waarskynlike depressie status wat by die basislyn geassesseer is, voorspelbaar nuwe voorkoms van internet verslawing (IA) by die 12-maand-opvolg en (b) of die IA-status wat by die basislyn geassesseer is, voorspelbaar nuwe voorkoms van waarskynlike depressie opvolg.

Ons het 'n 12-maand kohortstudie (n = 8,286) onder Hong Kong sekondêre studente gedoen en twee submonsters afgelei. Die eerste subsample (n = 6,954) het studente ingesluit wat nie-IA by basislyn was, met behulp van die Chen internet Verslawing Skaal (≤63), en 'n ander het nie-depressiewe gevalle op basislyn ingesluit (n = 3,589), met behulp van die Sentrum vir Epidemiologiese Studies Depressieskaal (<16).

In die eerste subsamestelling ontwikkel 11.5% van die nie-IA-gevalle IA tydens die opvolg, en waarskynlike depressie status by basislyn het aansienlike voorkoms van IA voorspel [ernstige depressie: aangepaste oddsverhouding (ORa) = 2.50, 95% CI = 2.07 , 3.01; matig: ORa = 1.82, 95% CI = 1.45, 2.28; lig: ORa = 1.65, 95% CI = 1.32, 2.05; verwysing: nie-depressief], na aanpassing vir sosiodemografiese faktore. In die tweede subsamestelling ontwikkel 38.9% van diegene wat nie depressief is nie, waarskynlike depressie tydens die opvolg. Aangepaste analise het getoon dat die basislyn-IA-status ook die voorkoms van waarskynlike depressie aansienlik voorspel het (ORa = 1.57, 95% CI = 1.18, 2.09).

Die hoë voorkoms van waarskynlike depressie is 'n bekommernis wat intervensies regverdig, aangesien depressie skadelike gevolge vir adolessente het. Basiese waarskynlike depressie voorspel IA in opvolg en omgekeerd, onder diegene wat vry was van IA / waarskynlike depressie by baseline.


Gedrag wat verband hou met internetgebruik in militêre mediese studente en inwoners (2019)

Mil Med. 2019 Apr 2. pii: usz043. doi: 10.1093 / milmed / usz043.

Problematiese gebruik van videospeletjies, sosiale media en internetverwante aktiwiteite kan geassosieer word met slaapontneming en swak werkprestasie. Die internetverslawingstoets is aan militêre mediese en verpleegstudente en huishoudings gegee om problematiese internetgebruik te assesseer.

Mediese en verpleegstudente aan die Uniformed Services Universiteit van die Gesondheidswetenskappe en inwoners van die Naval Mediese Sentrum San Diego is via e-pos (n = 1,000) gekontak en 'n opname gegee wat die Internet Addiction Test (IAT) ingesluit het en vrae wat gevra word oor ander spesifieke lewenstyl veranderlikes. Individue wat 'n Internet Verslawing telling (IAS) ontvang het, is geïdentifiseer as waarskynlik die nadelige gevolge van internetverslawing (IA) ervaar.

Van 399-opnames wat ingedien is, is 68 weggelaat weens growwe onvoltooide of versuim om die geheel van die IAT te voltooi. Van die deelnemers was 205 (61.1%) manlik en 125 (37.9%) was vroulik. Die gemiddelde ouderdom was 28.6 jaar oud (SD = 5.1 jaar). Ten opsigte van opleidingsstatus is voltooide opnames vir 94 mediese inwoners, 221 Skool vir Geneeskunde studente en 16 Nagraadse Skool vir Verpleegstudente geassesseer. Ons opname het getoon dat 5.5% van die deelnemers (n = 18) probleme met internetgebruik wat betrekking het op IA aangedui. Die studie-uitslae het aangedui dat ons bevolking problematiese internetgebruik in die laer reeks globale ramings van IA getoon het.


Vir elke spanning Die eie skerm: 'n Deursnee-opname van die patrone van spanning en verskillende skerm gebruike in verband met self-toegediende skermverslawing (2019)

J Med Internet Res. 2019 Apr 2; 21 (4): e11485. doi: 10.2196 / 11485.

Die verband tussen spanning en skermverslawing word dikwels bestudeer deur 'n enkele aspek van skermverwante gedrag te ondersoek in terme van wanadaptiewe afhanklikheid of die risiko's verbonde aan die inhoud. Oor die algemeen word daar min aandag gegee aan die patroon om verskillende skerms vir verskillende soorte stressors te gebruik, en variasies as gevolg van die subjektiewe persepsie van spanning en skermverslawing word dikwels verwaarloos. Aangesien verslawing en spanning ingewikkelde en multidimensionele faktore is, het ons 'n meerveranderlike analise gedoen van die verband tussen individue se subjektiewe persepsies van skermverslawing, verskillende soorte spanning en die patroon van skermgebruik.

Met behulp van die media-repertoire raamwerk om gebruikspatrone te bestudeer, het ons (1) die verband tussen subjektiewe en kwantitatiewe assesserings van stres en skermverslawing ondersoek; en (2) verskille in stres tipes in verhouding tot subjektiewe skermverslawing en verskillende tipes behoeftes vir skerms. Ons het veronderstel dat interindividuele heterogeniteit in skermverwante gedrag die hantering van verskille in die hantering van verskillende stressors weerspieël.

'N Multifaktoriële webgebaseerde opname is uitgevoer om data oor skermverwante gedrag (soos skermtyd, internetverslawing en versadiging van verskillende soorte skerms en verwante aktiwiteite) in te samel en verskillende bronne van stres (emosionele toestande, perseptuele risiko's, gesondheid probleme, en algemene lewensdomein tevredenheid). Ons het groepvergelykings uitgevoer op grond van die feit dat deelnemers hulself as verslaaf aan internet en speletjies (A1) of nie (A0) aangemeld het, en of hulle 'n groot lewensstres (S1) of nie (S0) ervaar het.

Volledige antwoorde is verkry in 459 uit 654 respondente, met die meerderheid in die S1A0 (44.6%, 205/459) groep, gevolg deur S0A0 (25.9%, 119/459), S1A1 (19.8%, 91/459), en S0A1 (9.5%, 44/459). Die S1A1-groep was beduidend anders as S0A0 in alle soorte spanning, internetgebruik en skermtyd (P <.001). Groepe het nie verskil in beoordelingsskerms wat belangrik was vir kortboodskapdiens (SMS) of e-pos, om inligting te soek, inkopies te doen en na aanleiding van die nuus nie, maar 'n groter meerderheid van A1 was afhanklik van skerms vir vermaak (χ23= 20.5; P <.001), speel (χ23= 35.6; P <.001), en sosiale netwerke (χ23= 26.5; P <.001). Diegene wat afhanklik was van skerms vir vermaak en sosiale netwerke, het tot 19% meer emosionele spanning gehad en tot 14% meer perseptuele spanning. Daarenteen het diegene wat op skerms vertrou het vir werk en professionele netwerke, tot 10% hoër lewensvoldoening gehad. Regressiemodelle, insluitend ouderdom, geslag en 4 stres tipes, het minder as 30% van die variasie in internetgebruik verklaar en minder as 24% van die waarskynlikheid dat hulle skermverslaaf sou wees.

Ons het 'n robuuste maar heterogene verband getoon tussen skermafhanklikheid en emosionele en perseptuele stressors wat die patroon van skermgebruik na vermaak en sosiale netwerk verskuif. Ons bevindings onderstreep die potensiaal om ludiese en interaktiewe programme vir intervensie teen stres te gebruik.


'N Metaanalise van sielkundige intervensies vir internet- / slimfoonverslawing onder adolessente (2020)

J Behav Verslaafde. 2019 Dec 1; 8 (4): 613-624. doi: 10.1556 / 2006.8.2019.72.

Alhoewel die eienaardighede van problematiese internetgebruik en internetverslawing vroeër deur navorsers geanaliseer is, is daar in die literatuur steeds geen algemene ooreenkoms oor die effektiwiteit van sielkundige intervensies vir internetverslawing onder adolessente nie. Hierdie studie het probeer om die gevolge van intervensieprogramme vir internet- / slimfoonverslawing onder adolessente deur middel van 'n meta-analise te ondersoek.

Ons het MEDLINE (PubMed), EbscoHost Academic Search Complete, ProQuest en PsycARTICLES deursoek met behulp van 'n kombinasie van 'internetverslawing of telefoonverslawing' EN 'intervensie of behandeling' OF 'terapie' OF 'program' EN 'adolessente' en 'n kombinasie van die volgende soekterme: "patoloog_," "probleem_," "verslaafde_," "kompulsief," "afhanklik_," "video," "rekenaar," "internet," "aanlyn," "ingryping," "behandel_," en “Terapie_.” Die studies wat tydens die soektog geïdentifiseer is, is volgens die kriteria hersien en 'n meta-analise is uitgevoer op die ses geselekteerde artikels wat van 2000 tot 2019 gepubliseer is. Slegs studies met 'n kontrole / vergelykingsgroep wat voorintervensie- en postintervensie-assesserings gedoen het, is ingesluit.

Ingeslote studies toon 'n neiging na 'n gunstige effek van intervensie op die erns van internetverslaafdes. Die meta-analise het beduidende effekte voorgestel van alle ingesluit gerandomiseerde beheerde toetse (RCT's) en hul opvoedkundige programme.

Sielkundige intervensies kan help om die erns van verslawing te verminder, maar verdere RCT's is nodig om die effektiwiteit van kognitiewe gedragsterapie te identifiseer. Hierdie studie bied 'n basis vir die ontwikkeling van toekomstige programme wat verslawingprobleme onder adolessente aanspreek.


Die rol van die waargenome eensaamheid in die verslawende gedrag van jeugdiges: nasionaal-nasionale opname-studie (2020)

JMIR Ment Health. 2020 2 Januarie; 7 (1): e14035. doi: 10.2196 / 14035.

In die steeds groeiende en tegnologiese vooruitstrewende wêreld vind 'n toenemende hoeveelheid sosiale interaksie via die web plaas. Met hierdie verandering word eensaamheid 'n ongekende samelewingskwessie, wat die jeug vatbaarder maak vir verskillende fisieke en geestesgesondheidsprobleme. Hierdie samelewingsverandering beïnvloed ook die dinamika van verslawing.

Met behulp van die kognitiewe teenstrydigheidsmodel vir eensaamheid, is hierdie studie daarop gemik om 'n sosiaal-sielkundige perspektief op jeugverslawing te bied.

'N Uitgebreide opname is gebruik om data van Amerikaans te versamel (N = 1212; gemiddelde 20.05, SD 3.19; 608/1212, 50.17% vroue), Suid-Koreaans (N = 1192; gemiddelde 20.61, SD 3.24; 601/1192, 50.42% vroue) ), en Fins (N = 1200; gemiddelde 21.29, SD 2.85; 600/1200, 50.00% vroue) jeugdiges tussen 15 en 25 jaar. Waargenome eensaamheid is beoordeel aan die hand van die 3-item eensaamheidskaal. Altesaam 3 verslawende gedrag is gemeet, waaronder oormatige alkoholgebruik, kompulsiewe internetgebruik en probleemdobbelary. 'N Totaal van twee afsonderlike modelle wat lineêre regressie-analises gebruik, is vir elke land beraam om die verband tussen waargenome eensaamheid en verslawing te ondersoek.

Eensaamheid het beduidend verband gehou met slegs dwanginternetgebruik onder die jeug in al drie lande (P <.3 in die Verenigde State, Suid-Korea en Finland). In die Suid-Koreaanse steekproef het die assosiasie steeds gebly met oormatige alkoholgebruik (P <.001) en probleemdobbelary (P <.001), selfs nadat dit gekontroleer het op moontlik sielkundige veranderlikes.

Die bevindings toon dat daar verskille bestaan ​​tussen jeugdiges wat buitensporige hoeveelhede aanlyn spandeer en diegene wat aan ander soorte verslawende gedrag deelneem. Eensaamheid ervaar word deurlopend gekoppel aan kompulsiewe internetgebruik in lande, hoewel verskillende onderliggende faktore ander vorme van verslawing kan verklaar. Hierdie bevindings bied 'n dieper begrip van die meganismes van jeugverslawing en kan help om voorkomings- en intervensiewerk te verbeter, veral wat kompulsiewe internetgebruik betref.


Voorkoms en patroon van problematiese internetgebruik onder ingenieurstudente van verskillende kolleges in Indië (2020)

Indiese J Psigiatrie. 2019 Nov-Dec;61(6):578-583. doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_85_19.

Die universiteitstudente is geneig om internet te gebruik op 'n manier wat verskeie aspekte van hul lewe negatief kan beïnvloed. Die huidige studie is een van die grootste studies wat in Indië onderneem is, met die doel om die bestaande patroon van internetgebruik te verstaan ​​en die voorkoms van problematiese internetgebruik (PIU) onder universiteitstudente te skat.

Die algemene problematiese internetgebruikskaal 2 (GPIUS-2) is gebruik om die PIU te assesseer. Verskeie lineêre regressie-analise is uitgevoer om die verwantskap tussen GPIUS-2-totale telling en demografiese en internetgebruikverwante veranderlikes te bepaal.

Van die 3973 respondente van 23 ingenieurswese-kolleges in verskillende dele van die land, het ongeveer 'n vierde (25.4%) GPIUS-2-tellings wat PIU aandui. Onder die veranderlikes wat bestudeer is, was ouer ouderdom, 'n groter tyd aanlyn per dag en die gebruik van internet hoofsaaklik vir sosiale netwerke geassosieer met groter GPIUS-2-tellings, wat 'n hoër risiko vir PIU aandui. Studente wat die internet hoofsaaklik vir akademiese aktiwiteite en gedurende die aandure van die dag gebruik het, het minder PIU.


'N Omvattende oorsig van kognitiewe vooroordeel in internetverslawing en internetspeletjie-afwykings (2020)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2020 Jan 6; 17 (1). pii: E373. doi: 10.3390 / ijerph17010373.

Internetverslawing en internetspeletjies is steeds meer algemeen. Alhoewel daar baie gefokus is op die gebruik van konvensionele sielkundige benaderings in die behandeling van individue met hierdie verslawende afwykings, is daar ook voortdurend navorsing gedoen oor die moontlikheid van verandering in kognitiewe vooroordeel onder individue met internet- en spelverslawing. Sommige studies het die teenwoordigheid van kognitiewe vooroordele en die doeltreffendheid van vooroordeelmodifikasie vir internetverslawing en spelstoornisse gedokumenteer. Daar was egter geen resensies wat die bevindings met betrekking tot kognitiewe vooroordele vir internetverslawing en speletjieversteurings deur die internet gesintetiseer het nie. Dit is vir ons belangrik om 'n bestekopname te onderneem as poging om die literatuur vir kognitiewe vooroordele in verband met internetverslawing en spelversteurings te karteer. 'N Bestekopname is onderneem en artikels is geïdentifiseer met behulp van 'n soektog deur die volgende databasisse: PubMed, MEDLINE en PsycINFO. Ses artikels is geïdentifiseer. Daar was verskille in die metodes om vas te stel of 'n individu 'n onderliggende internet- of spelverslawing het, aangesien verskillende instrumente gebruik is. Wat die kenmerke van die kognitiewe vooroordeelassesseringstaak gebruik, was die algemeenste taak wat gebruik is vir die Stroop-taak. Van die ses geïdentifiseerde studies het vyf getuienis gelewer wat die teenwoordigheid van kognitiewe vooroordele in hierdie afwykings dokumenteer. Slegs een studie het die kognitiewe vooroordeelmodifikasie ondersoek en ondersteuning gegee vir die effektiwiteit daarvan. Alhoewel verskeie studies voorlopige bevindings gelewer het wat die teenwoordigheid van kognitiewe vooroordele by hierdie afwykings dokumenteer, is daar steeds 'n behoefte aan verdere navorsing om die doeltreffendheid van vooroordeelmodifikasie te evalueer, asook die standaardisering van die diagnostiese instrumente en die taakparadigmas wat in die assessering gebruik word.


Val die verslawing van slimfone op 'n kontinuum van verslawende gedrag? (2020)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2020 Jan 8; 17 (2). pii: E422. doi: 10.3390 / ijerph17020422.

As gevolg van die hoë toeganklikheid en mobiliteit van slimfone, het wydverspreide en deurdringende gebruik van slimfone die sosiale norm geword, wat gebruikers blootgestel het aan verskillende gesondheids- en ander risikofaktore. Daar is egter 'n debat oor die vraag of verslawing aan slimfoongebruik 'n geldige gedragsverslawing is wat verskil van soortgelyke toestande, soos internet- en spelverslawing. Die doel van hierdie oorsig is om bygewerkte navorsing oor maatstawwe vir slimfoonverslawing (SA) en problematiese gebruik van slimfone (PSU) te versamel en te integreer om (a) beter te verstaan ​​(a) as dit onderskei van ander verslawings wat bloot die slimfoon as 'n medium, en (b) hoe die wanorde (s) kan val op 'n kontinuum van verslawende gedrag wat op 'n stadium as 'n verslawing kan beskou word. 'N Stelselmatige literatuursoektog is aangepas volgens die voorkeurverslagitems vir sistematiese oorsigte en metaanalise (PRISMA) -metode om alle relevante artikels oor SA en PSU te vind wat gedurende 2017 en 2019 gepubliseer is. Altesaam 108 artikels is by die huidige oorsig ingesluit. Die meeste studies het SA nie van ander tegnologiese verslaafdes onderskei nie en ook nie uitgelig of SA 'n verslawing aan die werklike slimfoontoestel was nie, of die funksies wat die toestel bied nie. Die meeste studies het ook nie hul navorsing direk gebaseer op 'n teorie om die etiologiese oorsprong of oorsaakverloop van SA en sy assosiasies te verklaar nie. Voorstelle word gemaak oor hoe om SA as 'n opkomende gedragsverslawing aan te spreek.


Voorspellers van spontane kwytskelding van problematiese internetgebruik in adolessensie: 'n Opvolgstudie van een jaar (2010)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2020 Jan 9; 17 (2). pii: E448. doi: 10.3390 / ijerph17020448.

Probleme gebruik van die internet word al hoe belangriker, en veral vir adolessente word hoë voorkomssyfer in baie lande aangemeld. Ten spyte van die groeiende internasionale navorsingsaktiwiteite en die gerapporteerde voorkomsskattings, het relatief min studies gefokus op spontane remissie en die moontlike oorsake daarvan. In 'n risikopopulasie van 272 adolessente het ons gestandaardiseerde diagnostiese instrumente gebruik om te ondersoek watter sosio-demografiese en psigososiale eienskappe aan die beginpunt (by t1) 'n jaar later (op t2) spontane remissie van problematiese internetgebruik voorspel het. Die voorspellers is bepaal deur tweeveranderlike en meerveranderlike logistieke regressie-analises. In die tweeveranderlike regressies het ons gevind dat manlike geslag, hoër selfdoeltreffendheid (t1), 'n laer vlak van strategieë vir wanaanpassing van emosies (t1), laer depressie (t1), laer prestasie en skoolangs (t1), laer angs vir sosiale interaksie (t1), en laer uitstel (t1) om spontane kwytskelding van problematiese internetgebruik by t2 te voorspel. In die meerveranderlike analise was 'n laer vlak van strategieë vir die regulering van wanaanpassing van emosies (t1) die enigste statisties beduidende voorspeller vir die remissie 'n jaar later (t2). Vir die eerste keer is die hoë relevansie van emosie-regulering vir spontane remissie van adolessente problematiese internetgebruik waargeneem. Op grond van hierdie bevindings, kan emosie-regulering spesifiek opgelei en bevorder word in toekomstige voorkomingsmaatreëls.


Voorkoms van internetverslawing onder mediese studente: 'n studie uit Suidwes-Iran (2019)

Cent Eur J Openbare Gesondheid. 2019 Dec;27(4):326-329. doi: 10.21101/cejph.a5171.

In die hedendaagse wêreld, ondanks die talle voordele, die toenemende vraag na rekenaartegnologie en die invloed van wydverspreide internettegnologie, het baie mense, veral studente, te make met geestesgesondheid en sosiale verhoudings as gevolg van internetverslawing; Daarom, met betrekking tot die teenstrydige resultate van voorafgaande studies op die gebied van internetverslawing, is hierdie studie ontwerp om die voorkoms van internetverslawing by studente van die Ahvaz Jundishapur Universiteit vir Mediese Wetenskappe te bepaal.

Hierdie beskrywende studie is uitgevoer op alle studente van die Ahvaz Jundishapur Universiteit van Mediese Wetenskappe. Vir die insameling van data is die vraelys en die demografiese profiel van die internetverslawingstoets gebruik.

Die resultate het getoon dat internetverslawing algemeen by universiteitstudente voorkom (t = 23.286, p <0.001). Internetverslawing verskil aansienlik tussen mans en vroue en kom meer voor by die manlike gebruikers (t = 4.351, p = 0.001). Die voorkoms van internetverslawing in verskillende kategorieë was 1.6% normaal, 47.4% lig, 38.1% matig en 12.9% ernstig. Ons analise het ook 'n aansienlik hoër persentasie senior studente met ernstige internetverslawing (16.4%) getoon in vergelyking met junior studente (χ2 = 30.964; p <0.001).

Op grond van die bevindinge van hierdie studie kan die gevolgtrekking gekom word dat daar 'n aansienlike internetverslawing by mediese studente bestaan, en om risiko's en komplikasies te voorkom, lyk dit asof gesondheidsoorwegings en behoorlike behandelings nodig is.


Polities gemotiveerde internetverslawing: verhoudings tussen blootstelling aan aanlyn-inligting, internetverslawing, FOMO, sielkundige welstand en radikalisme in massiewe politieke onstuimigheid (2020)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2020 Jan 18; 17 (2). pii: E633. doi: 10.3390 / ijerph17020633.

Hierdie navorsing ondersoek die bemiddelende rol van die neiging tot internetverslawing, vrees vir misloop (FOMO) en sielkundige welstand in die verhouding tussen aanlyn blootstelling aan bewegingsverwante inligting en ondersteuning vir radikale optrede. 'N Vraelysopname wat gerig is op tersiêre studente is uitgevoer tydens die Wysigingswetsontwerp op Anti-Uitleweringswet (Anti-ELAB) (N = 290). Die bevindings onthul die bemiddelende effek van internetverslawing en depressie as die belangrikste verhouding. Hierdie bevindings verryk die literatuur van politieke kommunikasie deur die politieke impak van internetgebruik bo digitale argitektuur aan te spreek. Vanuit die perspektief van sielkunde, is hierdie navorsing weerspieël in die literatuur wat betrekking het op depressiesimptome wat deur 'n protesomgewing gedryf word. Radikale politieke houdings wat deur depressie tydens betogings gedryf word, moet ook gegrond wees op die bevindinge van hierdie opname.


Psigopatologiese simptome in individue met die risiko van internetverslawing in die konteks van geselekteerde demografiese faktore (2019)

Ann Agric Environ Med. 2019 Mar 22; 26 (1): 33-38. doi: 10.26444 / aaem / 81665.

Navorsers wat die probleme van internetverslawing bestudeer, wys daarop dat hierdie afhanklikheid dikwels saamkom met simptome van 'n verskeidenheid patologiese afwykings, waaronder angs, depressie, somatisering en obsessief-kompulsiewe versteurings. Die doel van hierdie studie was om die erns van psigopatologiese simptome te vergelyk by individue met die risiko van internetverslawing (volgens Young se kriteria) en diegene wat nie die risiko loop om hierdie verslawing te ontwikkel met betrekking tot geslag en woonplek (stedelik versus landelik) nie.

Die studie het 'n groep van 692 respondente (485 vroue en 207 mans) ingesluit. Die gemiddelde ouderdom van die deelnemers was 20.8 jaar. 56.06% van hulle het in stedelike gebiede gewoon en 43.94% in landelike gebiede. Die volgende instrumente is gebruik: 'n sosiodemografiese vraelys wat deur die outeurs ontwerp is, die 20-item Internet Addiction Test van Young (IAT, Poolse vertaling deur Majchrzak en Ogińska-Bulik), en die "O" -simptome-kontrolelys (Kwestionariusz Objawowy "O", in Pools ) deur Aleksandrowicz.

Individue aan die risiko van internetverslawing het aansienlik meer ernstige patologiese simptome getoon as die individue wat nie die risiko gehad het van hierdie verslawing nie. Daar was verskille in die erns van psigopatologiese simptome tussen mense met die risiko van internetafhanklikheid wat in stedelike en landelike gebiede woon.

Individue wat die risiko van internetverslawing het, is gekenmerk deur 'n aansienlik groter erns van obsessiewe-kompulsiewe, omskakeling, angs en depressiewe simptome. Persone met die risiko van internetverslawing wat in landelike gebiede gewoon het, het aansienlik meer ernstige psigopatologiese simptome gehad, hoofsaaklik obsessief-kompulsiewe, hipochondriese en fobiese, in vergelyking met hul stedelike eweknieë.


Internet verslawing en dag slaperigheid onder professionele persone in Indië: 'n Web-gebaseerde opname (2019)

Indiese J Psigiatrie. 2019 May-Jun;61(3):265-269. doi: 10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_412_18.

Die waarskynlikheid van die verband tussen internet-oorbenutting en samesweerde psigiatriese toestande is aan die toeneem. Slaapstoornisse is egter algemene psigiatriese simptome wat verband hou met internetgebruik. Ons doel was om die vereniging van internetgebruik te ondersoek met oormatige slapeloosheid in die dag, slaapprobleme by professionele persone uit Indië.

Dit was 'n webgebaseerde deursnitstudie deur middel van 'n vooraf-ontwerpte vraelys wat verskillende beroepsgroepe ingesluit het. Die inligting wat in die vraelys opgeneem is, was sosiodemografiese besonderhede, Young se internetverslawingstoets (IAT) en Epworth-slaperigheid (ESS).

Ongeveer 1.0% van die totale steekproefbevolking het ernstige internetverslawing gehad, terwyl 13% binne die omvang van gematigde internetverslawing was en die gemiddelde telling op IAT was 32 (standaardafwyking [SD] = 16.42). Die gemiddelde duur van die totale nagtydslaap (5.61 ± 1.17) is aansienlik laer in deelnemers met matige en ernstige internetverslawing (6.98 ± 1.12) in vergelyking met diegene met geen en ligte internetverslawing. Die gemiddelde tellings van ESS was aansienlik hoër by individue met matige en ernstige verslawing (M = 10.64, SD = 4.79). Ons het daardie slaperigheid gevind terwyl ons in 5 van die situasies soos die bestuur van 'n motor (x2 = 27.67; P <0.001), sit en lees (χ2 = 13.6; P = 0.004), reis in 'n motor (x2 = 15.09; P = 0.002), middag rustyd (x2 = 15.75; P = 0.001), en na stilte stil tyd (x2 = 24.09; P <0.001), het die lidmaatskap voorspel tot matige tot ernstige internetverslawing, selfs nadat hulle gekontroleer het vir die verwarrende gevolge van ouderdom en geslag.


Internetverslawing, slimfoonverslawing en eienskappe van Hikikomori in Japannese jong volwassene: sosiale isolasie en sosiale netwerk (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Jul 10; 10: 455. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00455.

Agtergrond: Namate die aantal internetgebruikers toeneem, word probleme wat met internet-oorbenutting verband hou meer en meer ernstig. Adolessente en jeugdiges kan veral aangetrokke wees tot en besig wees met verskillende aanlynaktiwiteite. In hierdie studie het ons die verhouding tussen internetverslawing, slimfoonverslawing en die risiko van hikikomori, ernstige sosiale onttrekking, by Japanese jong volwassenes ondersoek. Metodes: Die vakke was 478 universiteitstudente in Japan. Hulle is versoek om die studievraelys, wat bestaan ​​het uit vrae oor demografie, internetgebruik, die Internet Addiction Test (IAT), die Smartphone Addiction Scale (SAS) -Kortweergawe (SV), die 25-item Hikikomori-vraelys (HQ-) te voltooi 25), ens. Ons het die verskil en die korrelasie van die resultate tussen twee groepe ondersoek op grond van die doel van internetgebruik of die totale telling van elke selfbeoordelingsskaal, soos getoets as positief of negatief vir die risiko van internetverslawing, slimfoonverslawing. , of hikikomori. Resultate: Daar was 'n neiging dat mans gunstig was vir spel in hul internetgebruik, terwyl vroue die internet hoofsaaklik vir sosiale netwerke gebruik via smartphone, en die gemiddelde SAS-SV-telling was hoër by vroue. Volgens die hoofdoel van internetgebruik, het twee groepe vergelykings tussen spelers en sosiale media-gebruikers getoon dat gamers die internet langer gebruik het en aansienlik hoër IAT- en HQ-25-tellings gehad het. Wat die eienskappe van hikikomori betref, het die proefpersone wat 'n hoë risiko vir hikikomori op HQ-25 gehad het, langer internetverbruikstyd en hoër punte op beide IAT en SAS-SV gehad. Korrelasie-ontledings het aan die lig gebring dat die HQ-25- en IAT-tellings 'n relatiewe sterk verhouding gehad het, hoewel HQ-25 en SAS-SV 'n matige swak telling gehad het. Bespreking: Internet-tegnologie het ons daaglikse lewe dramaties verander en ook die manier waarop ons kommunikeer, verander. Namate sosiale media-toepassings al hoe gewilder word, word gebruikers nouer aan die internet gekoppel en hul tyd spandeer met ander in die regte wêreld neem steeds toe. Mans isoleer hulself dikwels van die sosiale gemeenskap om aan aanlyn spel deel te neem, terwyl vrouens die internet gebruik om nie van hul kommunikasie aanlyn uitgesluit te word nie. Verskaffers van geestesgesondheid moet bewus wees van die erns van internetverslaafdes en hikikomori.


Die voorkoms van internetverslawing, die verband met sielkundige nood, die hantering van strategieë onder voorgraadse studente (2019)

Verpleegster Educ Vandag. 2019 Jul 12; 81: 78-82. doi: 10.1016 / j.nedt.2019.07.004.

Hierdie studie het ten doel gehad om die voorkoms van internetverslawing (IA) onder voorgraadse studente te beskryf, en die impak daarvan op sielkundige nood en hanteringstrategieë.

Data is versamel met behulp van 'n gerieflike steekproef van 163-studentverpleegkundiges.

Die resultate het getoon dat daar 'n hoë voorkoms van IA onder studente was. Daarbenewens was die gebruik van vermydings- en probleemoplossingsmeganismes statisties betekenisvol onder die IA-groep in vergelyking met die nie-IA-groep (p <0.05). Dit hou verband met 'n negatiewe impak op sielkundige nood en selfdoeltreffendheid (p <0.05).

IA is 'n toenemende probleem in die algemene bevolking en onder universiteitstudente. Dit kan baie aspekte van 'n student se lewe en prestasie beïnvloed.


Probleme internetgebruik by studente in Bangladesh: die rol van sosio-demografiese faktore, depressie, angs en stres (2019)

Asiatiese J Psigiatr. 2019 Jul 9; 44: 48-54. doi: 10.1016 / j.ajp.2019.07.005.

Probleme internetgebruik (PIU) het 'n bron van kommer geword vir openbare geestesgesondheid oor die hele wêreld. Daar is egter min studies wat PIU in Bangladesh beoordeel. Die huidige deursnitstudie het die voorkomssyfer van PIU en die gepaardgaande risikofaktore daarvan tussen 405-universiteitstudente in Bangladesh tussen Junie en Julie 2018 geraam. Die maatreëls het sosiodemografiese vrae, internet- en gesondheidsverwante veranderlikes, die Internet Addiction Test (IAT) en die depressie, angs en stresskaal (DASS-21) ingesluit. Die voorkoms van PIU was 32.6% onder die respondente (afsnytelling van ≥50 op die IAT). Die voorkoms van PIU was hoër by mans in vergelyking met vroue, hoewel die verskil nie statisties beduidend was nie. Internetverwante veranderlikes en psigiatriese comorbiditeite is positief geassosieer met PIU. Van die onaangepaste model is die gebruik van die internet en meer tyd aan die internet meer gereeld voorspel as sterk voorspellers van PIU, terwyl die aangepaste model slegs depressiewe simptome en spanning toon as sterk voorspellers van PIU.


Internetverslawing en sy verhoudings met depressie, angs en spanning in stedelike adolessente van Kamrup-distrik, Assam (2019)

J Familie Gemeenskap Med. 2019 May-Aug;26(2):108-112. doi: 10.4103/jfcm.JFCM_93_18.

In hierdie moderne tye van digitalisering het die gebruik van internet 'n integrale deel van die alledaagse lewe geword, veral die lewens van adolessente. Terselfdertyd het internetverslawing na vore gekom as 'n ernstige ellende. Die impak van internetverslawing op hierdie belangrike lewensjare is egter nie goed in Indië bestudeer nie. Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van internetverslawing in adolessente van die stedelike gebiede van Kamrup-distrik te bepaal en die verband met depressie, angs en stres te beoordeel.

'N Deursnee-studie is onder studente van hoërskole / kolleges in die stedelike gebiede van die Kamrup-distrik in Assam gedoen. Van die 103 regerings- en privaat hoërskoolse skole / kolleges in die distrik Kamrup, Assam, is tien kolleges lukraak gekies, en altesaam 10 studente is vir die studie ingeskryf. 'N Vooraf getoetsde, vooraf-ontwerpte vraelys, Young's Internet Addiction Scale, en Depression Angs Stress Scales 440 (DASS21) is in die studie gebruik. Chi-kwadraat-toets en Fisher se presiese toets is gebruik om die verband tussen internetverslawing en depressie, spanning en angs te beoordeel.

Meerderheid (73.1%) van die respondente was vroulik, en die gemiddelde ouderdom was 17.21 jaar. Die voorkoms van internetverslawing was 80.7%. Die hoof doel van die gebruik van internet was sosiale netwerk (71.4%) gevolg deur studie (42.1%), en meerderheid (42.1%) het 3-6 uur per dag op die internet bestee. Daar was 'n beduidende verband tussen internetverslawing en stres (kansverhouding = 12), depressie (kansverhouding = 14) en angs (kansverhouding = 3.3).

 


Invloed van familieprosesse op internetverslawing onder lae adolessente in Hongkong (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Mar 12; 10: 113. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00113.

Die huidige studie het ondersoek ingestel na hoe die kwaliteit van die substelsel ouer-kind (geïndekseer deur gedragskontrole, sielkundige beheer en ouer-kind-verhouding) vlakke van internetverslawing (IA) en veranderingskoerse onder hoërskoolleerlinge voorspel. Dit het ook die samelopende en longitudinale invloed van vader- en moederverwante faktore op adolessente IA ondersoek. Aan die begin van die skooljaar 2009/2010 het ons ewekansig 28 hoërskole in Hongkong gekies en graad 7-studente genooi om jaarliks ​​'n vraelys oor die hoërskooljare in te vul. In die huidige studie is data gebruik wat in die hoërskooljare (Wave 4-6) versamel is, wat 'n ooreenstemmende steekproef van 3,074 studente (15.57 ± 0.74 jaar by Wave 4) ingesluit het. Ontleding van groeikurwe-modellering het 'n effense dalende neiging in adolessente IA in hoërskooljare getoon. Terwyl hoër gedragskontrole van vaders die laer aanvanklike vlak van kinders en 'n stadiger daling in IA voorspel het, was gedragskontrole deur moeder nie 'n beduidende voorspeller van hierdie maatreëls nie. Daarenteen het 'n hoër sielkundige kontrole van moeder, maar nie van vaderskant, 'n beduidende verband getoon met 'n hoër aanvanklike vlak van en 'n vinniger afname in adolessente IA. Laastens het beter pa-kind- en moeder-kind-verhoudings 'n laer aanvanklike vlak van IA onder adolessente voorspel. 'N Swakker moeder-kind-verhouding het 'n vinniger afname in adolessente IA voorspel, maar die kwaliteit van vader-kind-verhouding nie. Met die insluiting van alle substerselfaktore van ouers en kinders in die regressie-ontledings, is die gedragskontrole van die vader en die sielkundige beheer van die moeder geïdentifiseer as die twee unieke gelyktydige en lengtemate voorspellers van adolessente IA. Die huidige bevindings omskryf die wesenlike rol van ouerbeheer en die ouer-kind-verhouding in die vorming van kinders se IA oor hoërskooljare, wat onvoldoende in die wetenskaplike literatuur behandel word. Die studie verklaar ook die relatiewe bydrae van verskillende prosesse wat verband hou met die vader-kind en moeder-kind substelsels. Hierdie bevindings beklemtoon die noodsaaklikheid om die volgende te onderskei: (a) vlakke van en


Effekte van 'n voorkomingsprogram vir internetverslawing onder middelskoolstudente in Suid-Korea (2018)

Openbare Gesondheid Verpleegsters. 2018 Feb 21. doi: 10.1111 / phn.12394. [Epub voor druk]

Hierdie studie het die effekte van 'n verbeteringsprogram vir selfregulerende doeltreffendheid op selfbeheersing, selfdoeltreffendheid, internetverslawing en die tyd wat aan die internet onder middelbare skoolstudente in Suid-Korea bestee is, ondersoek. Die program is gelei deur skoolverpleegsters, en dit is geïntegreerde strategieë vir die bevordering van selfdoeltreffendheid en selfregulering gebaseer op Bandura se sosiale kognitiewe teorie.

'N Kwasi-eksperimentele, nie-ekwivalente, kontrole groep, pre-posttest ontwerp is gebruik. Die deelnemers was 79 middelskoolstudente.

Metings sluit in die Selfbeheerskaal, Self-Effektiwiteits Skaal, Internet Addiction Proneness Scale, en 'n beoordeling van internetverslawing.

Selfbeheersing en selfdoeltreffendheid het aansienlik toegeneem en internetverslawing en tyd wat op die internet spandeer is, is aansienlik afgeneem in die intervensiegroep in vergelyking met die kontrolegroep.

'N Program onder leiding van skoolverpleegkundiges wat intervensiestrategieë vir selfdoeltreffendheid en selfregulering geïntegreer en toegepas het, was effektief om studente se internetverslawing te voorkom.


Verhouding met ouers, emosieregulering en gevoellose-emosionele eienskappe in internetverslawing van adolessente (2018)

Biomed Res Int. 2018 Mei 23; 2018: 7914261. doi: 10.1155 / 2018 / 7914261.

Die doel van hierdie studie was om die verhoudingsverenigings met ouers, emosieregulering en roekeloos-unemotional eienskappe met internetverslawing in 'n gemeenskapsmonster van adolessente te ondersoek. Self-verslag maatreëls van verhouding met ouers (beide moeders en vaders), emosieregulering (in sy twee dimensies: kognitiewe heroorweging en ekspressiewe onderdrukking), onverskillige eienskappe (in sy drie dimensies: onverskillig, onbewusteloos en onemotioneel) en Internet verslawing is voltooi deur 743 adolessente van 10 tot 21 jaar. Resultate het getoon dat 'n lae waargeneemde beskikbaarheid van die moeder, hoë kognitiewe heroorweging en hoë geruisheid voorspellers van internetverslawing voorkom. Die implikasies van hierdie bevindings word dan bespreek.


Internetverslawing, kuberafknouery, en viktimisasieverhouding by volwassenes: 'n Voorbeeld uit Turkye (2019)

J verslaaf verpleegsters. 2019 Jul/Sep;30(3):201-210. doi: 10.1097/JAN.0000000000000296.

Die studie is 'n beskrywende en relasionele studie wat uitgevoer is met die doel om die gevolge van internetgebruik en internetverslawing op kuber viktimisasie en kuberafknouery onder adolessente te analiseer. Die heelal van die studie bestaan ​​uit die studente (N = 3,978) wat aan hoërskole in 'n middestad in die Swart See-streek. Die studente is bepaal deur 'n gestratifiseerde en eenvoudige ewekansige steekproefnemingmetode, terwyl die steekproef van die studie 2,422 vrywillige hoërskoolleerlinge insluit. Die data is versamel deur middel van die Adolescent Information Form, Internet Addiction Scale, en Cyber ​​Victim and Bullying Scale. In die ontleding van die data is beskrywende statistieke soos aantal, persentasie, gemiddelde en standaardafwyking gebruik, terwyl onafhanklike steekproewe, eenrigting-variansieanalise en korrelasiekoëffisiënte gebruik is om die groepe te vergelyk. Die voorspellende gevolge van onafhanklike veranderlikes op kuber viktimisasie en kuberafknouery is ondersoek met veelvuldige lineêre regressie-analise. Die gemiddelde ouderdom van die adolessente wat aan die studie deelgeneem het, is 16.23 ± 1.11 jaar. Die gemiddelde tellings is bereken as 25.59 ± 15.88 vir internetverslawing, 29.47 ± 12.65 vir kuber viktimisasie, en 28.58 ± 12.01 vir kuberafknouery. In ons studie is daar gevind dat die internet-verslawing, kuber viktimisasie en kuberafknouery onder die adolessente laag was, maar dat kuber viktimisasie en kuberafknouery verband hou met internetgebruikseienskappe en internetverslawing. Internetgebruikseienskappe, kuber viktimisasie, voorkoms van afknouery en verhoudings moet by jongmense gedoen word. Dit word aanbeveel om bewustheid te skep van die skadelike gebruik van die internet vir gesinne.


Adolessente internetmisbruik: 'n Studie oor die rol van aanhangsel by ouers en peers in 'n groot gemeenskapseksample (2018)

Biomed Res Int. 2018 Mar 8; 2018: 5769250. doi: 10.1155 / 2018 / 5769250.

Adolessente is die hoofgebruikers van nuwe tegnologieë en hul hoofdoel van die gebruik is sosiale interaksie. Alhoewel nuwe tegnologieë nuttig is vir tieners, het onlangse studies getoon dat dit 'n struikelblok in hul groei kan wees om hul ontwikkelingstake aan te spreek. Navorsing toon dat tieners met internetverslawing 'n laer gehalte ervaar in hul verhoudings met ouers en meer individuele probleme. Daar is egter beperkte navorsing beskikbaar oor die rol wat adolessente se verbintenis met ouers en maats speel, met inagneming van hul sielkundige profiele. Ons het in 'n groot gemeenskapsmonster van adolessente geëvalueer (N = 1105) die internetgebruik / -misbruik, die verbintenis van tieners aan ouers en maats en hul sielkundige profiele. Hiërargiese regressie-analises is uitgevoer om die invloed van ouer- en portuurverbintenisse op internetgebruik / -misbruik te verifieer, met inagneming van die matige effek van die psigopatologiese risiko van adolessente. Resultate het getoon dat adolessente se gehegtheid aan ouers 'n beduidende uitwerking op die internetgebruik gehad het. Die psigopatologiese risiko van adolessente het 'n matige uitwerking op die verband tussen gehegtheid aan moeders en internetgebruik gehad. Ons studie toon dat verdere navorsing nodig is, met inagneming van individuele en gesinsveranderlikes.


Die verhouding tussen slaapkwaliteit en internetverslawing onder vroulike kollege studente (2019)

Front Neurosci. 2019 Jun 12; 13: 599. doi: 10.3389 / fnins.2019.00599.

Meer as 40% van Taiwanese kollege-studente ervaar slaapprobleme wat nie net hul lewensgehalte benadeel nie, maar ook bydra tot psigosomatiese afwykings. Van al die faktore wat die slaapkwaliteit beïnvloed, is internet surfing een van die mees voorkomende. Vroulike kollege studente is meer vatbaar vir internetverwante slaapstoornisse as hul manlike eweknieë. Daarom beoog hierdie studie om die verband tussen internetverslawing en slaapkwaliteit te ondersoek (1), en (2) of daar beduidende variasies in slaapkwaliteit by studente met verskillende grade van internetgebruik bestaan.

Hierdie gestruktureerde vraelys-gebaseerde dwarssnitstudie het studente van 'n tegniese instituut in die suide van Taiwan ingeskryf. Die vraelys het inligting oor die volgende drie aspekte versamel: (1) demografie, (2) slaapkwaliteit met die Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) en (3) erns van internetverslawing deur gebruik te maak van 'n 20-item Internet Addiction Test (IAT). Meervoudige regressie-analise is uitgevoer om die verband tussen PSQI- en IAT-tellings tussen die deelnemers te ondersoek. Logistiese analise is gebruik om die belangrikheid van assosiasie tussen PSQI en IAT-tellings te bepaal.

In totaal is 503 vroulike studente gewerf (gemiddelde ouderdom 17.05 ± 1.34). Na die beheer van ouderdom, liggaamsmassa-indeks, rook- en drinkgewoontes, godsdiens en gewone gebruik van die slimfoon voor slaap, was internetverslawing aansienlik geassosieer met subjektiewe slaapkwaliteit, slaapvertraging, slaapduur, slaapstoornis, gebruik van slaapmedikasie , en daaglikse disfunksie. Erger kwaliteit van slaap, soos weerspieël deur PSQI, is opgemerk in studente met matige en ernstige grade van internetverslawing in vergelyking met diegene met ligte of geen internetverslawing. Logistieke regressie-analise van die verband tussen tellings op IAT en slaapkwaliteit het beduidende korrelasies tussen die kwaliteit van slaap en totale IAT-tellings getoon (kansverhouding = 1.05: 1.03 ~ 1.06, p <0.01).


Voorkoms en Voorspellers van Internetverslawing onder Kollegestudente in Sousse, Tunisië (2018)

J Res Health Sci. 2018 Jan 2;18(1):e00403.

Die huidige studie is uitgevoer in die kolleges van Sousse, Tunisië in 2012-2013. 'N Self-bestuurde vraelys is gebruik om data van 556-studente in 5-willekeurig gekose kolleges van die streek in te samel. Versamelde data het betrekking op sosio-demografiese eienskappe, gebruik van stowwe en internetverslawing deur die Young Internet Addiction Test te gebruik.

Die reaksietempo was 96%. Die gemiddelde ouderdom van deelnemers was 21.8 ± 2.2 jr. Wyfies verteenwoordig 51.8% van hulle. Swak beheer van internetgebruik is gevind onder deelnemers van 280 (54.0%; CI95%: 49.7, 58.3%). Lae opvoedingsvlakke onder ouers, die jong ouderdom, die gebruik van leeftydtabak en die gebruik van onwettige dwelms in die leeftyd was aansienlik geassosieer met swak beheer van internetgebruik onder studente. Terwyl die mees invloedryke faktor op internetgebruik onder hulle was, was die graduering met 'n aangepaste kansverhouding van 2.4.

Slegte beheer oor die internetgebruik kom baie voor by Sousse universiteitsstudente, veral diegene wat gegradueerd is. 'N Nasionale intervensieprogram is nodig om hierdie probleem onder die jeug te verminder. 'N Nasionale studie onder jeugdiges sowel as jongmense in die skool en jongmense sou risikogroepe identifiseer en die doeltreffendste tyd bepaal om in te gryp en internetverslawing te voorkom.


Die verband tussen internetverslawing, sielkundige nood en hanteringstrategieë in 'n steekproef van Saoedi-voorgraadse studente (2019)

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2019 Sep 30. doi: 10.1111 / ppc.12439.

Hierdie studie het ten doel gehad om die verband tussen internetverslawing (IA), sielkundige nood en hanteringstrategieë te ondersoek.

Data is versamel met behulp van 'n gerieflike steekproef van 163-studentverpleegkundiges.

Die resultate het getoon dat daar 'n hoë voorkoms van IA onder studente was. Daarbenewens was die gebruik van vermydings- en probleemoplossingsmeganismes statisties beduidend onder die IA-groep in vergelyking met die nie-IA-groep (P <.05). Dit hou verband met 'n negatiewe impak op sielkundige nood en selfdoeltreffendheid (P <.05).

IA is 'n toenemende probleem in die algemene bevolking en onder universiteitstudente. Dit kan baie aspekte van die studentelewe beïnvloed.


Verminder kognitiewe gedragsterapie internetverslawing? Protokol vir 'n sistematiese oorsig en meta-analise (2019)

Geneeskunde (Baltimore). 2019 Sep; 98 (38): e17283. doi: 10.1097 / MD.0000000000017283.

Zhang J1,2, Zhang Y1, Xu F1.

Abstract

AGTERGROND:

Kognitiewe gedragsterapie word beskou as 'n middel vir internetverslawing, maar die langtermyneffek daarvan en die impak van soorte internetverslawing en kultuur is nog onduidelik.

DOEL:

Hierdie studie het ten doel om die effektiwiteit van kognitiewe gedragsterapie vir internetverslaafdesimptome en gepaardgaande ander psigopatologiese simptome te assesseer.

METODE EN ANALISE:

Ons sal PubMed, Web of Knowledge, Ovid Medline, Chongqing Vip-databasis, Wanfang en China National Knowledge Infrastructure-databasis deursoek. Die ewekansige-effekmodel in uitgebreide meta-analise-sagteware word gebruik om hoofmeta-analise uit te voer. Cochran Q en I word gebruik om heterogeniteit te beoordeel, terwyl tregterplotte en die Egger-toets gebruik word om publikasievooroordeel te beoordeel. Die risiko van partydigheid vir elke studie wat ingesluit word, word beoordeel aan die hand van die Cochrane-risiko vir partydigheid. Die primêre uitkoms is simptoom van internetverslawing, terwyl sekondêre uitkomste psigopatologiese simptome is, aanlyn spandeer en uitval.

PROBEER REGISTRASIE NOMMER: PROSPERO CRD42019125667.

PMID: 31568011

DOI:  10.1097 / MD.0000000000017283


Korrelasies van problematiese internetgebruik onder kollege- en universiteitstudente in agt lande: 'n Internasionale deursnitstudie (2019)

Asiatiese J Psigiatr. 2019 Sep 5; 45: 113-120. doi: 10.1016 / j.ajp.2019.09.004.

Die gebruik van internet het wêreldwyd eksponensieel toegeneem gedurende die afgelope twee dekades, met geen up-to-date vergelyking oor die land oor die problematiese internetgebruik (PIU) en die korrelasies daarvan beskikbaar nie. Die huidige studie het ten doel gehad om die patroon en korrelasies van PIU in verskillende lande op die Europese en Asiatiese kontinent te ondersoek. Verder is die stabiliteit van faktore geassosieer met PIU in verskillende lande beoordeel.

'N Internasionale deursnitstudie met 'n totaal van 2749-deelnemers wat van universiteite / kolleges van agt lande gewerf is: Bangladesj, Kroasië, Indië, Nepal, Turkye, Serwië, Vietnam en die Verenigde Arabiese Emirate (UAE). Deelnemers het die Generalised Problematic Internet Use Scale -2 (GPIUS2) voltooi met die beoordeling van PIU, en die Patient Health Questionnaire Angstdepressie-skaal (PHQ-ADS) wat die depressiewe en angs simptome beoordeel.

'N Totaal van 2643 deelnemers (gemiddelde ouderdom 21.3 ± 2.6; 63% vroue) is by die finale ontleding ingesluit. Die algehele voorkoms van PIU vir die hele monster was 8.4% (reeks 1.6% tot 12.6%). Die gemiddelde GPIUS2-gestandaardiseerde tellings was aansienlik hoër onder deelnemers uit die vyf Asiatiese lande in vergelyking met die drie Europese lande. Depressiewe en angs simptome was die stabielste en sterkste faktore geassosieer met PIU in verskillende lande en kulture.

Die PIU is 'n belangrike opkomende geestesgesondheidstoestand onder jong volwassenes op universiteite / universiteite, met sielkundige nood as die sterkste en stabielste verband tussen PIU oor verskillende lande en kulture in hierdie studie. Die huidige studie het die belangrikheid van die keuring van universiteit- en universiteitstudente vir PIU beklemtoon.


Internetverslawing opsporingskoers onder universiteitsstudente in die Volksrepubliek China: 'n meta-analise (2018)

Kinder Adollege Psigiatrie Ment Gesondheid. 2018 May 25;12:25. doi: 10.1186/s13034-018-0231-6.

In hierdie meta-analise het ons probeer om die voorkoms van internetverslawing onder kollegestudente in die Volksrepubliek China te skat om die geestesgesondheidsvlak van universiteitstudente te verbeter en bewyse te lewer vir die voorkoming van internetverslawing.

Kwalifiserende artikels oor die voorkoms van internetverslawing onder universiteitstudente in China wat tussen 2006 en 2017 gepubliseer is, is verkry uit aanlyn-Chinese tydskrifte, die volteksdatabasisse van Wan Fang, VIP, en die Chinese Nasionale Kennisinfrastruktuur, asook PubMed. Stata 11.0 is gebruik om die ontledings uit te voer.

Altesaam 26 referate is by die ontledings ingesluit. Die algehele steekproefgrootte was 38,245, met 4573 wat met internetverslawing gediagnoseer is. Die gesamentlike opsporingskoers van internetverslawing was 11% (95% vertrouensinterval [CI] 9-13%) onder universiteitstudente in China. Die opsporingskoers was hoër by mansstudente (16%) as vrouestudente (8%). Die opsporingskoers van internetverslawing was 11% (95% KI 8-14%) in suidelike gebiede, 11% (95% KI 7-14%) in noordelike gebiede, 13% (95% KI 8-18%) in oostelike gebiede en 9% (95% KI 8-11%) in die Midwestelike gebiede. Volgens verskillende skale was die opsporingskoers van internet 11% (95% KI 8-15%) volgens die Young-skaal en 9% (95% KI 6-11%) volgens die Chen-skaal. Kumulatiewe meta-analise het getoon dat die opsporingstempo 'n effense opwaartse neiging gehad het en geleidelik gestabiliseer het in die afgelope 3 jaar.

Die versamelde internetverslawingskoers van Chinese kollegestudente in uit studie was 11%, wat hoër is as in sommige ander lande en toon sterk 'n kommerwekkende situasie. Doeltreffende maatreëls moet getref word om verdere internetverslawing te voorkom en die huidige situasie te verbeter.


Voorkoms en patroon van internetverslawing onder mediese studente, Bengaluru (2017)

Internasionale Tydskrif vir Gemeenskapsgeneeskunde en Openbare Gesondheid 4, no. 12 (2017): 4680-4684.

'N Deursnitstudie is onder die mediese studente van die eerste jaar van Rajarajeswari Mediese Kollege en Hospitaal, Bengaluru, gedoen. Die steekproefgrootte bereken was 125 volgens die voorkoms van internetverslawing onder mediese studente as 58.87% in die studie deur Chaudhari et al. 'N Totaal van 140-studente wat tydens die data-insameling by die klas teenwoordig was, het hul toestemming vir die studie oorweeg. Semi-gestruktureerde vraelys met Young se 8-item vraelys en 20-item internetverslawingskaal is aan die studente toegedien. Die data is geanaliseer met SPSS weergawe 21.0. Pearson se chi-vierkant toets is toegepas om die verband tussen twee veranderlikes te ken.
Uit 140-studievakke was die meerderheid (73.57%) 18-jare, 62.14% was vroue. 81 (57.86%) was vyandelikhede. 77 (55%) van studente gebruik internet vir 4-6 uur per dag. 80 (57.14%) studente gebruik internet vir meer as 5 jr. Die voorkoms van internetverslawing volgens Young se 8-item vraelys was 66 (47.14%) uit 140. Uit die 66 was die mees algemene gadget wat gebruik is, mobiele en mees algemene doel was sosiale netwerk. Die mees algemene patroon van internetverslawing volgens Young se 20-item skaal was moontlike verslaafde (49.29%). Internetverslawing tussen plekke is waargeneem as meer as hostelites. Hierdie vereniging is statisties beduidend bevind.


Prestasie van die DSM-5-gebaseerde kriteria vir internetverslawing: 'n Analitiese analise van drie monsters (2019)

J Behav Verslaafde. 2019 Mei 23: 1-7. doi: 10.1556 / 2006.8.2019.19

Die diagnose “Internet Gaming Disorder” (IGD) is opgeneem in die vyfde uitgawe van Diagnostiese en Statistiese Handleiding van geestesversteurings. Die nege kriteria is egter nie voldoende hersien vir hul diagnostiese waarde nie. Hierdie studie fokus op 'n breër benadering tot internetverslawing (IA), insluitend ander internetaktiwiteite. Dit is nog nie duidelik wat die konstruksie van IA ten opsigte van dimensionaliteit en homogeniteit is nie en hoe die individuele kriteria bydra tot uiteenlopende variansie.

Drie afsonderlike verkennende faktorontledings en multinomiale logistieke regressie ontledings is uitgevoer op grond van inligting versamel uit 'n algemene populasie-gebaseerde monster (n = 196), 'n steekproef van mense wat by werksentrums gewerf is (n = 138), en 'n studentemonster (n = 188).

Albei volwasse monsters toon 'n duidelike enkelfaktor oplossing. Die analise van die studente steekproef dui op 'n twee-faktor oplossing. Slegs een item (kriterium 8: ontsnap uit 'n negatiewe bui) kan aan die tweede faktor toegeken word. Algehele hoë endossementskoerse van die agtste maatstaf in al drie steekproewe dui op lae diskriminerende krag.

Oor die algemeen toon die analise dat die konstruk van IA eendimensioneel voorgestel word deur die diagnostiese kriteria van die IGD. Die studentemonster dui egter aan dat die kriteria deur die ouderdom spesifiek uitgevoer word. Die kriterium "Ontsnap uit 'n negatiewe bui" kan onvoldoende diskrimineer tussen problematiese en nie-problematiese internetgebruik. Die bevindinge verdien verdere ondersoek, veral met betrekking tot die prestasie van die kriteria in verskillende ouderdomsgroepe sowel as in nie-gekose monsters.


Adolessente Internetverslawing in Hongkong: Voorkoms, Psigososiale Korrelate en Voorkoming (2019)

J Adolesc Gesondheid. 2019 Jun;64(6S):S34-S43. doi: 10.1016/j.jadohealth.2018.12.016.

Die voorkoms van internetverslawing (IA) en die korrelasies daarvan onder Hongkongse adolessente en plaaslike voorkomingsprogramme vir IA's vir adolessente is hersien en ontleed met die oog op die identifisering van diensleemtes en voorstelle oor maniere vorentoe. Uit 8 artikels geïdentifiseer uit ProQuest en EBSCOhost, gepubliseer van 2009 tot 2018, is die plaaslike voorkoms van IA by adolessente aangeteken dat dit wissel van 3.0% tot 26.8%, wat hoër was as in ander streke van die wêreld. Hoe meer onlangse die studies is, hoe hoër is die voorkoms. Sewe vraestelle verskaf die korrelate van IA. Risikofaktore vir IA was om mans, hoërskoolgraad, swak akademiese prestasies, depressie, selfmoordgedagtes, van ongeorganiseerde gesinne, familielede met IA, ouers met 'n laer onderwysvlak en die gebruik van beperkte ouerskapstyl. Tieners met selfvertroue, hoër skoolprestasies, met positiewe jeugontwikkelingseienskappe, met goed opgeleide ouers, is gevind dat hulle beskermend teen IA is. IA beïnvloed adolessente se groei en fisieke, geestelike en psigososiale ontwikkeling nadelig. Tien voorkomingsprogramme is geïdentifiseer vanaf hierdie soekenjins, sowel as regeringsdepartemente en agentskappe se webwerwe. Hulle het almal gefokus op opleiding, vaardigheidsopleiding, gedragsverandering en die bewusmaking van die publiek. Anders as tabak en alkohol, is die internet 'n instrument, en mediageletterdheid het 'n noodsaaklike vaardigheid geword. Op grond van huidige bewyse moet veranderbare beskermingsfaktore versterk word om die probleem hok te slaan.


Internetverslawing onder Junior Dokters: 'n Dwarssnitstudie (2017)

Indiese J Psychol Med. 2017 Jul-Aug;39(4):422-425. doi: 10.4103/0253-7176.211746.

Oormatige internetgebruik is toegeskryf aan sosio-beroeps disfunksie. Hierdie studie is gerig op die junior dokters op wie nie baie studies tot dusver gedoen is nie. Die doel van hierdie studie was om die verhouding van junior dokters met internetverslawing te analiseer en of daar is enige verband tussen verhoogde internetgebruik en sielkundige nood, beoordeel deur gebruik te maak van algemene gesondheidsvraelys (GHQ).

Honderd nagraadse studente en huischirurge is versoek om die spesiaal voorbereide proforma, Internetverslawingstoetsvraelys en GHQ in te vul, en die data is ontleed. Onder die 100 deelnemers aan die studie is gevind dat 13% matige verslawing het en niemand in 'n ernstige verslawingskwessie nie.


Internetverslawing by die werkplek en implikasie vir werkers se lewensstyl: Verkenning vanuit Suid-Indië (2017)

Asiatiese J Psigiatr. 2017 Dec 9; 32: 151-155. doi: 10.1016 / j.ajp.2017.11.014.

Die huidige studie is onderneem om internetgebruik in die inligtingstegnologie (IT) industrie en nie-IT-industrie te ondersoek om die gevolg en effek op lewenstyl en funksionering te sien. 250-werknemers van verskeie regerings- / privaatsektororganisasies (gebruik internet vir meer as 'n jaar en opvoedingsvlak van gradeplegtigheid en hoër) is genader vir die assessering deur gebruik te maak van die deursnee-navorsingsontwerp.

Die gemiddelde ouderdom van deelnemers was 30.4 jaar. 9.2% deelnemers val in kategorie af en toe probleme / 'in gevaar' vir die ontwikkeling van verslawing in funksionering / matige inkorting as gevolg van internetgebruik. Statisties het meer deelnemers wat in die 'risikokategorie' val, uitstel van werk en verandering in produktiwiteit gerapporteer. Slaap, maaltye, persoonlike higiëne en familietyd is meer uitgestel deur deelnemers wat die risiko loop om internetverslawing te ontwikkel.


Internetverslawing en verhoudings met Insomnia, Angs, Depressie, Stres en Selfbeeld in Universiteitsstudente: 'n Dwarsdeurdagte Ontwerpstudie (2016)

PLoS One. 2016 Sep 12; 11 (9): e0161126. doi: 10.1371 / journal.pone.0161126.

Internet verslawing (IA) kan 'n groot bekommernis wees in universiteit mediese studente wat daarop gemik is om in gesondheidswerkers te ontwikkel. Die implikasies van hierdie verslawing, sowel as die verband met slaap, gemoedsversteurings en selfbeeld, kan hul studies belemmer, hul langtermynloopbaandoelwitte beïnvloed en wye en nadelige gevolge hê vir die samelewing as geheel. Die doelstellings van hierdie studie was om: 1) Assesseer potensiële IA in universiteit mediese studente, sowel as faktore wat daarmee gepaard gaan; 2) Assesseer die verwantskappe tussen potensiële IA, slapeloosheid, depressie, angs, stres en selfbeeld.

Ons studie was 'n deurlopende vraelys-gebaseerde opname onder 600-studente van drie fakulteite: medisyne, tandheelkunde en apteek aan die Universiteit van Saint-Joseph. Vier gevalideerde en betroubare vraelyste is gebruik: die Young Internet Addiction Test, die Insomnia Severity Index, die Depressie Angs Stres Skale (DASS 21) en die Rosenberg Self Esteem Scale (RSES).

Die potensiële IA voorkoms was 16.8% en dit was aansienlik anders tussen mans en vroue, met 'n hoër voorkoms by mans (23.6% teenoor 13.9%). Beduidende korrelasies is gevind tussen potensiële IA en slapeloosheid, spanning, angs, depressie en selfbeeld; ISI en DASS sub-tellings was hoër en selfbeeld laer in studente met potensiële IA.


Die status van internetverslawingversteuring en die verwantskap met die geestesgesondheid; 'n Gevallestudie onder Mediese Wetenskappe Studente van die Khalkhal Universiteit (2015)

Die huidige studie het ten doel om die verhouding tussen internetverslawingstoornisse en geestesgesondheid onder Universiteitsstudente van Mediese Wetenskappe in Khalkhal te evalueer. As 'n beskrywende-analitiese navorsing het hierdie studie op 428 universiteitsstudente in Khalkhal, wat die Mediese Wetenskappe in 2015 studeer, uitgevoer. Die instrument wat in hierdie studie gebruik is, was 'n drieledige vraelys; die eerste deel het die demografiese eienskappe van die deelnemers ingesluit; die tweede deel was die jong internetverslawingstoets en die derde deel het bestaan ​​uit algemene gesondheidsvraelys (ghq-xnumx).

Bevindinge: 77.3 van die deelnemers het geen internetverslawing gehad nie, 21.7 was aan die risiko van internetverslawing en 0.9 het aan internetverslawing gely. Daarbenewens was daar 'n beduidende verband tussen die geestesgesondheid en die internetverslawingsteurnis.

Gevolgtrekking: Daar is 'n verband tussen die internetverslawing en geestesgesondheid van studente.


Digitale verslawing: Verhoogde eensaamheid, angs en depressie (2018)

NeuroRegulation 5, no. 1 (2018): 3.

Digitale verslawing word deur die American Society for Addiction Medicine (ASAM) sowel as die American Psychiatric Association (APA) gedefinieer as '... 'n primêre, chroniese siekte van breinbeloning, motivering, geheue en verwante kringe. Disfunksie in hierdie stroombane lei tot kenmerkende biologiese, sielkundige, sosiale en geestelike manifestasies. Dit word weerspieël in 'n individu wat patologies beloning en / of verligting streef deur middel van dwelmgebruik en ander gedrag ... 'met voorbeelde soos 'n internetspel of soortgelyke gedrag. Simptome van digitale verslawing, soos verhoogde eensaamheid (ook bekend as "telefoonloosheid"), angs en depressie is waargeneem in 'n steekproef van universiteitsgraadstudente wat 'n opname voltooi het oor die gebruik van slimfone tydens en buite die klas. Ander waarnemings sluit in waarnemings van 'iNeck' (swak) houding asook hoe multitasking / semitasking in die steekproef voorgekom het. Die implikasies van voortgesette digitale toevoeging word bespreek.


Sosiale media verslawing en seksuele disfunksie onder Iraanse vroue: Die bemiddelende rol van intimiteit en sosiale ondersteuning (2019)

J Behav Verslaafde. 2019 Mei 23: 1-8. doi: 10.1556 / 2006.8.2019.24.

Sosiale media gebruik het toenemend gewild onder internetgebruikers. Gegewe die wydverspreide gebruik van sosiale media op slimfone, is daar 'n toenemende behoefte aan navorsing wat die impak van die gebruik van sulke tegnologieë op seksuele verhoudings en hul konstrukte soos intimiteit, bevrediging en seksuele funksie ondersoek. Daar is egter min bekend oor die onderliggende meganisme waarom sosiale mediaverslawing impak op seksuele nood het. Hierdie studie het ondersoek ingestel of twee konstrukte (intimiteit en waargenome sosiale ondersteuning) bemiddelaars was in die vereniging van sosiale mediaverslawing en seksuele nood onder getroude vroue.

'N Voornemende studie is uitgevoer waar alle deelnemers (N = 938; gemiddelde ouderdom = 36.5 jaar) het die sosiale verslawingskaal van Bergen voltooi om sosiale mediaverslawing te beoordeel, die vroulike seksuele noodskaal - Hersien om seksuele nood te beoordeel, die eensydige verhoudingskaalheidskaal om intimiteit te beoordeel, en die multidimensionele skaal van waargenome sosiale ondersteuning om te beoordeel waargenome sosiale ondersteuning.

Die resultate het getoon dat sosiale media verslawing direk en indirek (via intimiteit en waargeneem sosiale ondersteuning) effekte op seksuele funksie en seksuele nood gehad het.


'N gesonde verstand vir problematiese internetgebruik (2018)

Hierdie artikel ontwerp en toets 'n kognitiewe gedragsgebaseerde voorkomende intervensieprogram vir jeugdiges met problematiese internetgebruik (PIU) gedrag. Die program is die Sielkundige Intervensieprogram: Internetgebruik vir Jeug (PIP-IU-Y). 'N Kognitiewe-gebaseerde terapiebenadering is aangeneem. 'N Totaal van 45 sekondêre studente van vier skole het die ingrypingsprogram wat deur 'n geregistreerde skoolberaders in groepsformaat uitgevoer is, voltooi.

Drie stelle self-gerapporteerde data oor die problematiese internetgebruiksvraelys (PIUQ), sosiale interaksie-angsskaal (SIAS) en depressie-angs-spanningskaal (DASS) is op drie tydspunte versamel: 1 week voor die intervensie, onmiddellik na die laaste ingryping sessie, en 1 maand na die tussenkoms. Puitgesproke t-toetsuitslae het getoon dat die program doeltreffend was om negatiewe progressie in meer ernstige internetverslawingstadiums te voorkom en om angs en stres- en interaksiefobie van die deelnemers te verminder. Die effek was onmiddellik aan die einde van die intervensie duidelik en was 1 maand na die tussenkoms gehandhaaf.

Hierdie studie is een van die eerste wat 'n voorkomende intervensieprogram vir jongmense met PIU ontwikkel en toets. Die doeltreffendheid van ons program om negatiewe progressie van PIU en sy simptome by problematiese gebruikers te voorkom, het ons gelei om te postuleer dat die program ook voorkom dat normale gebruikers ernstige simptome ontwikkel.


Die internet en sielkundige welstand van kinders (2020)

J Gesondheidsekonomie. 2019 13 Desember; 69: 102274. doi: 10.1016 / j.jhealeco.2019.102274.

Laatkinderjare en adolessensie is 'n kritieke tyd vir sosiale en emosionele ontwikkeling. Gedurende die afgelope twee dekades is hierdie lewensfase geweldig beïnvloed deur die feit dat die internet amper 'n bron van inligting, kommunikasie en vermaak is. Ons gebruik 'n groot verteenwoordigende steekproef van meer as 6300 kinders in Engeland gedurende die periode 2012-2017 om die effek van die omgewing se breëbandspoed, as 'n volmag vir internetgebruik, op 'n aantal welstandsuitkomste te skat, wat weerspieël hoe hierdie kinders oor verskillende gevoelens voel aspekte van hul lewe. Ons vind dat internetgebruik negatief geassosieer word met welstand op 'n aantal gebiede. Die sterkste effek is hoe kinders oor hul voorkoms voel, en die effekte is erger vir meisies as seuns. Ons toets 'n aantal moontlike oorsaaklike meganismes en vind ondersteuning vir die hipotese van 'verdringing', waardeur die gebruik van internet die tyd wat aan ander voordelige aktiwiteite bestee word, verminder en vir die nadelige effek van die gebruik van sosiale media. Ons getuienis voeg gewig by die alreeds streng oproepe tot ingrypings wat die nadelige gevolge van internetgebruik op kinders se emosionele gesondheid kan verminder.


Die verhouding tussen internetverslawing en depressie in die Iraanse gebruikers: 'n Sistematiese oorsig en meta-analise (2017)

Artikel 8, deel 4, uitgawe 4 - nommer nommer 13, herfs 2017, bladsy 270-275

https://web.archive.org/web/20200210003917/http://ijer.skums.ac.ir/article_28813.html
Internet is een van die nuwe tegnologieë waarvan gebruikers toeneem, en internetverslawing word gedefinieer as die oormatige gebruik van die internet. Een van die faktore wat internetverslawing beïnvloed, is depressie. Die doel van ons studie was om die verhouding tussen internetverslawing en depressie in Iraanse gebruikers te ondersoek deur meta-analise te gebruik.

Resultate: Daar was beduidende korrelasies tussen internetverslawing en depressie (P <0.05). Daarom is die gemiddelde risiko-onderskeidende kriteria geskat op 0.55 (95% BI: 0.14 tot 0.96). Subgroepanalise het getoon dat die waarde van 'n universiteitstudent 0.46 (95% BI: 0.04 tot 0.88) was en van 'n hoërskoolstudent 1.12 (95% BI: 0.90 tot 1.34).

Gevolgtrekking: Ons resultate dui op positiewe beduidende verband tussen internetverslawing en depressie by adolessente en jong volwassenes in Iraanse gebruikers. Daar was 'n positiewe verband tussen internetverslawing en depressie as een van die belangrikste sielkundige afwykings.


Korrelasies van internetverslawing-erns met versterkingsgevoeligheid en -frustrasie-intoleransie by adolessente met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring: die matige effek van medisyne (2019)

Voorpsigiatrie. 2019; 10: 268.

Afwykings in versterkingsensitiwiteit en frustrasieverwante reaksies is voorgestel as komponente van die biopsigososiale meganismes, wat die hoë kwesbaarheid vir internetverslawing (IA) onder individue met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) verklaar het. Daar is tans beperkte kennis oor die verband van IA-simptome met versterkingsensitiwiteit en frustrasie-intoleransie, asook faktore wat die korrelasies in hierdie populasie modereer.

Die doelwitte van hierdie studie was (1) om die verenigings van IA simptome ernstig te ondersoek met versterkingsensitiwiteit en frustrasie-onverdraagsaamheid en (2) identifiseer die moderators van hierdie verenigings onder adolessente wat met ADHD in Taiwan gediagnoseer is.

'N Totaal van 300-adolessente tussen 11 en 18 jaar wat met ADHD gediagnoseer is, het aan hierdie studie deelgeneem. Hul vlakke van IA-erns, versterkingsensitiwiteit en frustrasie-onverdraagsaamheid is onderskeidelik beoordeel met behulp van die Chen Internet Addiction Scale, gedragsinhibisie stelsel (BIS) en gedragsbenaderingstelsel (BAS) en Frustration Discomfort Scale. Die assosiasies van IA erns met versterkingsensitiwiteit en frustrasie-intoleransie is ondersoek met behulp van meervoudige regressie-analise. Moontlike moderators, insluitend medikasie vir ADHD, is getoets met behulp van die standaard kriteria.

Hoër pret soek op die BAS (p =. 003) en hoër frustrasie-onverdraagsaamheid (p =. 003) is geassosieer met meer ernstige IA simptome. Die ontvangs van medikasie vir die behandeling van ADHD het die verband tussen pretsoektog op die BAS gemodereer en die erns van IA-simptome.


'N Verkenning van die verenigings onder positiwiteit, algemene nood en internetverslawing: Die bemiddelende effek van algemene nood (2018)

Psigiatrie Res. 2018 Dec 29; 272: 628-637. doi: 10.1016 / j.psychres.2018.12.147.

Die doel van die huidige studie was om die verband tussen positiwiteit en algemene nood (insluitend depressie, angs, spanning) en internetverslawing en die bemiddelende effekte van algemene nood te ondersoek. Die teoretiese model is ondersoek met 392 vrywilligers wat universiteitstudente was. Deelnemers het die positiwiteitskaal (POS), depressie, angs, stresskaal (DASS) en die kort vorm van Young se internetverslawingstoets (YIAT-SF) ingevul. Die resultate het getoon dat daar beduidende assosiasies was tussen positiwiteit, algemene nood en internetverslawing. Volgens die resultate van bemiddelingsanalise deur gebruik te maak van strukturele vergelykingsmodellering en bootstrapping, het depressie die verhouding tussen positiwiteit en internetverslawing volledig bemiddel, terwyl angs en spanning dit gedeeltelik bemiddel het. Bootstrap-analise het aangedui dat positiwiteit 'n beduidende indirekte effek op internetverslawing deur depressie uitoefen. Oor die algemeen het die resultate die potensiële terapeutiese effek van positiwiteit geïmpliseer wat lei tot 'n direkte afname in algemene nood en 'n indirekte afname in internetverslawing deur algemene nood. Daarbenewens kan internetverslawing as 'n sekondêre probleem eerder as 'n primêre versteuring beskou word.


Risiko-internetverslawing en verwante faktore onder junior hoërskoolonderwysers gebaseer op 'n landwye deursnitstudie in Japan (2019)

Omgewingsgesondheid Terug Med. 2019 Jan 5;24(1):3. doi: 10.1186/s12199-018-0759-3.

Skoolonderwysers het 'n moontlikheid om Internet-verslawing (IA) te verhoog as gevolg van verhoogde geleenthede om die internet te gebruik, tesame met die verspreiding van die internet in die afgelope jaar. Burnout-sindroom (BOS) is een van die simptome wat verband hou met ongesonde geestesgesondheid, veral onder onderwysers. Hierdie studie het ten doel om die verhouding tussen risiko-IA en die internetgebruik of BOS te ondersoek deur 'n landwye deursnee-opname te doen en die faktore wat met IA verband hou, te ondersoek.

Hierdie studie was 'n deursnee-opname deur anonieme vraelyste. Hierdie opname was 'n ewekansige steekproefopname onder hoërskole regoor Japan in 2016. Die deelnemers was 1696 onderwysers by 73 skole (responskoers by onderwysers 51.0%). Ons het deelnemers gevra vir besonderhede oor hul agtergronde, internetgebruik, die Internet Addiction Test (IAT) deur Young en die Japanese Burnout Scale (JBS). Ons het die deelnemers in die IA-groep (IAT-telling ≧ 40, n = 96) of die nie-IA-groep (IAT-telling <40, n = 1600) verdeel. Om die verskil tussen risiko-IA en nie-IA te vergelyk, het ons nie-parametriese toetse en t-toets volgens veranderlikes gebruik. Om die verband tussen die IAT-telling en die tellings van drie faktore van die JBS (emosionele uitputting, depersonalisering en persoonlike prestasie) te analiseer, het ons beide ANOVA en ANCOVA gebruik, aangepas deur relevante verwarrende faktore. Om die bydrae van elke onafhanklike veranderlike tot IAT-tellings duidelik te maak, het ons meervoudige logistieke regressie-analise gebruik.

In ons studie was IA wat gevaarlik was, geassosieer met die gebruik van die internet baie ure privaat, beide op weeksdae en naweke op die internet, speletjies gespeel en op die internet navigeer. In die verband tussen IAT-telling en BOS-faktortelling het 'n hoër telling vir "depersonalisering" 'n positiewe verband gehad met risiko-IA, en die hoogste kwartiel vir "agteruitgang van persoonlike prestasie" het 'n laer kansverhouding met risiko-IA deur meervoudige logistieke regressie-analise.

Ons het verduidelik daar is 'n beduidende verband tussen risiko-IA en BOS onder junior hoërskoolonderwysers in 'n landwye opname. Ons resultate dui daarop dat die bevinding van ontpersoonliking in die vroeë stadium kan lei tot die voorkoming van risiko-IA onder onderwysers.


Christelike Spiritualiteit en Slimfoonverslawing in Adolessente: 'n Vergelyking van Hoë Risiko, Potensiaal-Risiko, en Normale Kontrolegroepe (2019)

J Relig Health. 2019 Jan 4. doi: 10.1007 / s10943-018-00751-0.

Die doel van hierdie studie was om aspekte van Christelike spiritualiteit soos God se beeld en gevoel van geestelike welstand onder drie groepe te vergelyk: die hoë risiko, potensiële risiko en normale beheergroepe vir slimfoonverslawing. Deelnemers was: 11 adolessente in die hoërisikogroep vir slimfoonverslawing; 20 adolessente wat moontlik die risiko loop van slimfoonverslawing, en 254 adolessente wat in die normale kontrolegroep was. Die resultate het getoon dat die hoërisiko-groep vir slimfoonverslawing-adolessente groep lae vlakke van geestelike welstand en positiewe beeld van God getoon het in vergelyking met dié in die potensiële risiko en kontrolegroepe. Elke groep het spesifieke en kenmerkende eienskappe gehad.


Slimfoonverslawing kan geassosieer word met adolessente hipertensie: 'n deursnitstudie onder junior skoolstudente in China (2019)

BMC Pediatr. 2019 Sep 4;19(1):310. doi: 10.1186/s12887-019-1699-9.

Hipertensie by kinders en tieners neem wêreldwyd aan die groei, veral in China. Die voorkoms van hipertensie hou verband met baie faktore, soos vetsug. In die era van slimfone is dit belangrik om die negatiewe gesondheidseffekte van selfone op bloeddruk te bestudeer. Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van hipertensie en die assosiasie daarvan met slimfoonverslawing onder junior skoolstudente in China te ondersoek.

'N Skoolgebaseerde deursnitstudie is uitgevoer, waaronder totale 2639-juniorleerlinge (1218-seuns en 1421-meisies), tussen die ouderdomme 12-15 jaar oud (13.18 ± 0.93 jaar), wat by die studie ingeskryf is deur ewekansige klustermonsters. Hoogte, gewig, sistoliese bloeddruk (SBP) en diastoliese bloeddruk (DBP) is gemeet volgens standaardprotokolle, en die liggaamsmassa-indeks (BMI) is bereken. Oorgewig / vetsug en hipertensie is gedefinieer volgens geslags- en ouderdomsspesifieke Chinese kinders se verwysingsdata. Die kort weergawe van die Smartphone Addiction Scale (SAS-SV) en die Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) is gebruik om die verslawing van slimfone en slaapkwaliteit onder die studente te beoordeel. Multivariate logistieke regressiemodelle is gebruik om assosiasies tussen slimfoonverslawing en hipertensie te soek.

Die voorkoms van hipertensie en smartphone-verslawing onder deelnemers was 16.2% (13.1% vir vroue en 18.9% vir mans) en 22.8% (22.3% vir vroue en 23.2% vir mans). Vetsug (OF = 4.028, 95% CI: 2.829-5.735), swak slaapkwaliteit (OF = 4.243, 95% CI: 2.429-7.411), verslawing aan slimfone (OF = 2.205, 95% CI: 1.273-3.820) was beduidend en onafhanklik geassosieer met hipertensie.

Onder die hoërskoolleerlinge wat in China ondervra is, was die voorkoms van hipertensie hoog, wat verband hou met vetsug, swak slaapkwaliteit en slimfoonverslawing. Hierdie resultate het voorgestel dat verslawing aan slimfone 'n nuwe risikofaktor vir hoë bloeddruk by adolessente kan wees.


Langdurige gebruik van slimfone word geassosieer met 'n veranderde funksionele verbinding in rustetoestand van die Insula by volwassenes met slimfone (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Jul 23; 10: 516. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00516.

Langdurige gebruik van slimfone word gewoonlik geassosieer met 'n swak slaapkwaliteit en disfunksie bedags. Boonop kan die ongestruktureerde aard van slimfone lei tot oormatige en onbeheerde gebruik, wat 'n kardinale kenmerk kan wees van problematiese gebruik van slimfone. Hierdie studie is ontwerp om funksionele konnektiwiteit van insula te ondersoek, wat verband hou met die verwerking van die oplettendheid, interceptiewe prosessering en kognitiewe beheer, in verband met langdurige gebruik van slimfone. Ons het die rustende funksionele konneksie (rsFC) van insula by 90 volwassenes ondersoek wat slimfone gebruik het deur funksionele magnetiese resonansbeelding (fMRI). Die tyd van die slimfoon in die bed is gemeet aan die selfrapport. 'N Langdurige gebruik van die slimfoon vir slaaptyd is geassosieer met die hoër SAPD-tellings vir slimfoonverslawing, maar nie met die slaapkwaliteit nie. Die sterkte van die rsFC tussen die linker insula en die regter putamen, en tussen die regter insula en die linker superieur frontale, middelste temporale, fusiforme, minderwaardige orbitofrontale gyrus en die regter superior temporale gyrus was positief gekorreleer met die slimfoontyd in die bed. Die bevindinge impliseer dat langdurige gebruik van die slimfoon 'n belangrike gedragsmaatstaf kan wees vir die gebruik van die slimfoon, en dat daar 'n veranderde funksionele verbinding met die insula kan wees.


Die rol van reguleringstrategieë vir kognitiewe emosies vir problematiese gebruik van slimfone: vergelyking tussen problematiese en nie-problematiese adolessente gebruikers (2019)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2019 Aug 28; 16 (17). pii: E3142. doi: 10.3390 / ijerph16173142.

Vorige werk het voorgestel dat individue met 'n tekort aan vaardighede in die regulering van emosies geneig is tot kompulsiewe gedrag en om wanaanpassende hanteringstrategieë, soos oorbenutting van slimfone, te volg om negatiewe buie te bestuur. Adolessensie is 'n kwesbare ontwikkelingstadium vir tekorte in die regulering van emosies, en dit hou verband met oormatige gebruik van slimfone. Die huidige studie is die eerste wat die verband tussen die gebruik van spesifieke kognitiewe emosie-regulering (CER) strategieë en problematiese gebruik van slimfone in 'n steekproef van adolessente ondersoek. 'N Totaal van 845 Spaanse adolessente (455-wyfies) het die Spaanse weergawes van die vraelys vir die regulering van kognitiewe emosies en die skaal vir die verslawing van slimfone voltooi, saam met 'n sosio-demografiese opname. Die adolessente is in twee groepe verdeel: nie-problematiese slimfoongebruikers (n = 491, 58.1%) en problematiese slimfoongebruikers (n = 354, 41.9%). Daar is beduidende groepverskille gevind, met die problematiese gebruikers wat beduidend hoër tellings vir alle wanaanpassende CER-strategieë gerapporteer het, insluitend hoër selfkuld, herkou, die skuld van ander en rampspoed. Die resultate van logistieke regressie-ontledings toon dat herkou, katastrofisering en die skuld van ander die belangrikste veranderlikes was vir die onderskeid tussen die twee groepe, tesame met geslags- en ouerlike beheer buite die huis. Samevattend suggereer hierdie bevindings die belangrikheid van spesifieke wanaanpassende CER-strategieë in problematiese slimfoongebruik en bied insig vir relevante teikens vir intervensie-ontwerpe.


Slimfoon-nonusers: Geassosieerde sosiodemografiese en gesondheidsveranderlikes (2019)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2019 Aug 29. doi: 10.1089 / cyber.2019.0130.

Misbruik van slimfone en die gepaardgaande gevolge daarvan is intensief bestudeer. Die groep mense wat 'n slimfoon het en dit skaars gebruik, is egter min aandag geskenk. 'N Mens sou dink dat hulle aan die teenoorgestelde kant van mishandeling is, beide gedrag en in verhouding tot die gevolge. Hierdie studie het ten doel om sosiodemografiese veranderlikes en gesondheidsaanwysers vir smartphone-nie-gebruikers te vestig. 'N Bevolkingsopname deur willekeurige gestratifiseerde steekproefneming in 'n groot stad (Madrid, Spanje) het 6,820 mense tussen 15 en 65 jaar verkry wat 'n slimfoon besit. Ongeveer 7.5 persent (n = 511) het gesê dat hulle nie hul slimfoon gereeld gebruik nie. Hierdie groep bestaan ​​meer uit mans as vroue met 'n hoër gemiddelde ouderdom, minderbevoorregte sosiale klas, verblyf in minder ontwikkelde distrikte en 'n laer opleidingsvlak. Hulle het slegter geestesgesondheidsaanwysers getoon, 'n laer waargenome lewenskwaliteit met betrekking tot hul gesondheid, meer sedentarisme en 'n groter neiging tot oorgewig / vetsugtig en 'n hoër gevoel van eensaamheid. As ons na al hierdie veranderlikes saam kyk, het die regressiemodel getoon dat die gevoel van eensaamheid, behalwe seks, ouderdom, sosiale klas en opvoedingsvlak, die enigste beduidend geassosieerde gesondheidsaanwyser was. Misbruik van selfone hou verband met gesondheidsprobleme, maar nie-gereelde gebruik weerspieël nie die teenoorgestelde nie. Dit is belangrik om die groep nie-gebruikers te bestudeer en die redes en verwante gevolge te ondersoek, veral die rol van vermeende eensaamheid, wat paradoksaal is, aangesien 'n slimfoon 'n hulpmiddel is wat interpersoonlike kontak kan bevorder.


Korrelasie tussen smartphone-verslawing, craniovertebrale hoek, scapular dyskinesis en geselekteerde antropometriese veranderlikes in fisioterapie-voorgraadse studente (2019)

J Taibah Univ Med Sci. 2018 Okt 5; 13 (6): 528-534. doi: 10.1016 / j.jtumed.2018.09.001.

Daar is aangedui dat slimfoonverslawing die craniovertebrale hoek verminder, waardeur 'n voorwaartse liggaamshouding veroorsaak word en die scapulêre dyskinesis verhoog word. Hierdie studie het die korrelasie tussen smartphone-verslaafingsvlak, craniovertebrale hoek, scapular dyskinesis en geselekteerde antropometriese veranderlikes in fisioterapie-voorgraadse bepaal.

Sewe-en-sewentig deelnemers is gewerf uit die Departement Fisioterapie, College of Medicine, Universiteit van Lagos, deur middel van 'n doelgerigte steekproefnemingstegniek. Die vlak van slimfoonverslawing is beoordeel aan die hand van die kort weergawe Smartphone Addiction Scale (Engelse weergawe). Craniovertebrale en scapular dyskinesis is beoordeel met behulp van die fotografiese metode. Beskrywende en afleidende statistieke is gebruik om die data op 'n alfa-vlak van 0.05 te ontleed.

Die ontleding in hierdie studie het aan die lig gebring dat baie voorgraadse studente verslaaf is aan die gebruik van slimfone. Daar was geen beduidende verskil in die verslawingvlak (p = 0.367) en in die skulpdiskinesis (p = 0.129) tussen manlike en vroulike deelnemers nie. Daar was egter 'n beduidende verskil in kraniovertebrale hoek (p = 0.032) tussen manlike en vroulike deelnemers. Daar was 'n beduidende verband tussen slimfoonverslawing, kraniovertebrale hoek (r = 0.306, p = 0.007) en scapular dyskinese (r = 0.363, p = 0.007) by manlike en vroulike deelnemers.

'N Hoë vlak van slimfoonverslawing verminder die craniovertebrale hoek en verhoog scapular dyskinesis. Daarom moet die vlak van slimfoonverslawing beoordeel word by alle pasiënte met nek- en skouerpyn om toepaslike bestuur te beplan.


Faktore wat die aanvaarding van gebruikers in oorbenutting van smartphones in mobiele gesondheidsdienste beïnvloed: 'n Empiriese studie wat 'n gewysigde geïntegreerde model in Suid-Korea toets (2018)

Voorpsigiatrie. 2018 Dec 12; 9: 658. doi: 10.3389 / fpsyt.2018.00658.

Slimfone het deurslaggewend geword in die alledaagse lewe van mense, ook in die mediese veld. Aangesien mense naby hul slimfone kom, lei dit maklik tot oorbenutting. Oorbenutting lei tot moegheid as gevolg van slaapgebrek, depressiewe simptome en sosiale verhoudingsversaking, en in die geval van adolessente belemmer dit akademiese prestasies. Selfbeheersingsoplossings is nodig en effektiewe instrumente kan ontwikkel word deur gedragsanalise. Daarom was die doel van hierdie studie om die determinante van gebruikers se voornemens om m-Health te gebruik vir intervensies met slimfone te veel, te ondersoek. 'N Navorsingsmodel is gebaseer op TAM en UTAUT, wat aangepas is om toegepas te word op die geval van te veel slimfone. Die bestudeerde bevolking het bestaan ​​uit 400 ewekansig geselekteerde slimfoongebruikers van 19 tot 60 jaar in Suid-Korea. Strukturele vergelykingsmodellering is uitgevoer tussen veranderlikes om die hipoteses te toets aan die hand van 'n 95% vertrouensinterval. Waargenome gebruiksgemak het 'n baie sterk direkte positiewe assosiasie met die waargenome bruikbaarheid gehad, en die waargenome nut het 'n baie sterk direkte positiewe assosiasie met gedragsvoorneme om te gebruik. Weerstand teen verandering het 'n regstreekse positiewe verband gehad met gedragsvoorneme om te gebruik, en laastens het sosiale norm 'n baie sterk direkte positiewe verband met gedragsintensie om te gebruik. Die bevindings dat die gebruiksgemak waargeneem word, beïnvloed die waargenome bruikbaarheid, dat die waargenome bruikbaarheid die gedragsvoorneme om te gebruik beïnvloed, en die sosiale norm het die gedragsvoorneme om te gebruik beïnvloed, was in ooreenstemming met vorige verwante navorsing. Ander resultate wat nie in ooreenstemming met vorige navorsing was nie, impliseer dat dit unieke gedragsbevindinge is rakende oorbenutting van slimfone.


Ervarings vermyding en oormatige slimfoongebruik: 'n Bayesiese benadering (2018)

Adicciones. 2018 Dec 20; 0 (0): 1151. doi: 10.20882 / adicciones.1151.

[Artikel in Engels, Spaans; Samevatting beskikbaar in Spaans van die uitgewer]

Die slimfoon is 'n algemene hulpmiddel in ons daaglikse lewe. Onlangse navorsing dui daarop dat die gebruik van die slimfoon beide positiewe en negatiewe gevolge het. Alhoewel daar nie ooreenstem met die konsep of die term om dit te benoem nie, is navorsers en kliniese praktisyns bekommerd oor die negatiewe gevolge wat voortspruit uit oormatige smartphone gebruik. Hierdie studie het ten doel om die verhouding tussen slimfoonverslawing en ervarings vermyding te analiseer. 'N Voorbeeld van 1176-deelnemers (828-vroue) met ouderdomme wat wissel van 16 tot 82 (M = 30.97; SD = 12.05) is gebruik. Die SAS-SV skaal is gebruik om smartphone verslawing en die AAQ-II te meet om ervarings vermyding te assesseer. Om die verwantskap tussen veranderlikes te modelleer, is Bayesian inferensie en Bayesiaanse netwerke gebruik. Die resultate toon dat ervarings vermyding en sosiale netwerke gebruik direk verband hou met smartphone verslawing. Daarbenewens dui die data daarop dat seks 'n bemiddelende rol speel in die waargenome verhouding tussen hierdie veranderlikes. Hierdie resultate is nuttig vir die verstaan ​​van gesonde en patologiese interaksie met slimfone en kan help met die oriëntering of beplanning van toekomstige sielkundige intervensies om slimfoonverslawing te behandel.


Vereniging van oormatige smartphone gebruik met sielkundige welsyn onder universiteitstudente in Chiang Mai, Thailand (2019)

PLoS One. 2019 Jan 7; 14 (1): e0210294. doi: 10.1371 / journal.pone.0210294

Die huidige studie spreek hierdie navorsingsgaping aan deur die verband tussen slimfoongebruik en sielkundige welsyn onder studente in Thailand te ondersoek. Hierdie dwarssnitstudie is van Januarie tot Maart 2018 onder universiteitstudente van 18-24 jaar vanaf die grootste universiteit in Chiang Mai, Thailand, uitgevoer. Die primêre uitkoms was sielkundige welsyn en is geassesseer met behulp van die Bloeiende Skaal. Slimfoongebruik, die primêre onafhanklike veranderlike, is gemeet aan vyf items wat aangepas is uit die agt-item Young Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction. Alle tellings bo die mediane waarde is gedefinieer as 'n aanduiding van oormatige smartphone gebruik.

Van die 800 respondente was 405 (50.6%) vroue. In totaal is 366 (45.8%) studente geklassifiseer as buitensporige gebruikers van slimfone. Studente met oormatige gebruik van slimfone het die sielkundige welstand met laer punte gehad as diegene wat nie slimfone gebruik het nie (B = -1.60; P <0.001). Vrouestudente het punte vir sielkundige welstand behaal wat gemiddeld 1.24 punte hoër was as die tellings van mansstudente (P <0.001).


'N 2-jaar longitudinale sielkundige intervensiestudie oor die voorkoming van internetverslawing by junior hoërskoolstudente van Jinan-stad (2018)

Biomediese Navorsing 28, no. 22 (2018): 10033-10038.

Doelwit: Om die effek van sielkundige ingryping op die voorkoming van internetverslawing by junior hoërskoolstudente van Jinan te ondersoek.

Metodes: 'n Totaal van 888 junior hoërskoolstudente in Jinan City is geassesseer deur die Diagnostiese Skaal van Internetverslawing Disorder (IADDS). 57-gevalle is studente met internetverslawing gediagnoseer volgens die aantal IADDS, terwyl die res 831-studente die self-ontwerpte algemene vraelys moes invul, soos die demografiese vraelys en simptome kontrolelys 90 (SCL-90) en willekeurig verdeel in die intervensie en die beheer groepe. Die sielkundige ingryping is gedurende twee jaar, een stadium in elke semester, in 4-state gegee, en in elke stadium was daar 4-klasse.

Resultate: In die intervensiegroep was die IADDS- en SCL-90-tellings aansienlik laer as dié in die beheerstudente by verskillende tydpunte van T2 en T3 (alle Ps<0.01). In die intervensiegroep is die verskillende faktore van SCL-90 na elke intervensie verminder (almal Ps<0.01). Hierdie resultate het getoon dat die intervensie positiewe uitwerking op die geestesgesondheid van studente het. Die positiewe koers van internetverslawing wat deur IADDS in die intervensiegroep gekeur is, was aansienlik laer vergeleke met die in die kontroles by T2- en T3-tydpunte (almal P <0.05).

Gevolgtrekking: Longitudinale voornemende en voorkomende sielkundige ingryping kan die geestesgesondheid van junior middelskoolstudente van Jinan-stad effektief verbeter en die voorkoms van internetverslawing verminder. 2018


Internetverslawing: Geassosieer met laer gesondheidsverwante lewensgehalte onder studente in Taiwan, en in watter aspekte? (2018)

Rekenaars in menslike gedrag 84 (2018): 460-466.

• Internetverslawing was negatief verwant aan elke aspek van gesondheidsverwante lewensgehalte in kollege studente.

• Verskeie internetverslawing manifestasies was differensieel verwant aan verskillende domeine van kwaliteit van lewe.

• Internetverslawing moet aangepak word met depressie vir sinergistiese skadelike effekte.

Internetgebruik is in die daaglikse lewe van universiteitstudente vir leer en sosiale doeleindes geïntegreer. Daar is egter min bekend of diegene met internetverslawing (IA) 'n laer gesondheidsverwante lewensgehalte (HRQOL) in fisiese, sielkundige, sosiale en omgewingsdomeine gehad het. Opname data van 1452 kollege studente in Taiwan is versamel met behulp van proporsionele gestratifiseerde steekproefneming (reaksietempo = 84.2%). IA, insluitend 5 IA manifestasies, en HRQOL is onderskeidelik deur die Chinese Internet Addiction Scale en Wêreldgesondheidsorganisasie Kwaliteit van Lewe (WHOQOL-BREF) Taiwan-weergawe beoordeel. Kollege studente met IA het aansienlik laer HRQOL in alle 4 domeine gerapporteer (B = −0.130, −0.147, −0.103 en −0.085, onderskeidelik). Verder is daar 3 IA-manifestasies, naamlik kompulsiwiteit (B Interpersoonlike en gesondheidsprobleme (−0.096) (B = −0.100), en tydsbestuursprobleme (B = −0.083), is beduidend geassosieer met laer fisiese HRQOL; kompulsiwiteit is ook geassosieer met verminderde sielkundige (B = −0.166) en omgewing (B = −0.088) HRQOL; laastens word interpersoonlike en gesondheidsprobleme as gevolg van internetgebruik geassosieer met laer sosiale HRQOL (B = −0.163). Hierdie bevindings regverdig verdere ondersoek na die meganismes waardeur IA met jeugdiges verband hou met HRQOL. Veelsydige maatwerk is nodig om vroeë IA-manifestasies te rig, wat IA en gepaardgaande gevolge vir die gesondheid voorkom.


Faktore wat verband hou met internetverslawing onder Tunisiese adolessente (2019)

Encephale. 2019 Aug 14. pii: S0013-7006 (19) 30208-8. doi: 10.1016 / j.encep.2019.05.006.

Internetverslawing, 'n betreklik nuwe verskynsel, is 'n veld van onlangse navorsing oor geestesgesondheid, veral in jong bevolkingsgroepe. Dit wil voorkom asof dit met verskillende individuele en omgewingsfaktore omgaan.

Ons beoog om internetverslawing in 'n Tunisiese adolessente bevolking raak te sien, en om die verhouding met persoonlike en gesinsfaktore, asook angstige en depressiewe komorbiditeite, te bestudeer.

Ons het 'n deursnee-studie gedoen van 253 adolessente wat op openbare plekke in die stad Sfax in die suide van Tunisië gewerf is. Ons het biografiese en persoonlike gegewens versamel, asook gegewens wat die gesinsdinamika beskryf. Die internetverslawing is beoordeel deur Young se vraelys. Depressiewe en angstige ko-morbiditeite is beoordeel aan die hand van die HADS-skaal. Die vergelykende studie was gebaseer op die chi-kwadraat en die student se toets, met 'n beduidendheidsvlak van 5%.

Die voorkoms van internetverslawing was 43.9%. Die gemiddelde ouderdom van internetverslaafdes was 16.34 jaar, die manlike geslag was die meeste verteenwoordig (54.1%) en het die risiko van internetverslawing verhoog (OF a = 2.805). Die gemiddelde verbindingstydperk tussen internetverslaafdes was 4.6 uur per dag en was beduidend verwant aan internetverslawing; P <0.001). Sosialiseringsaktiwiteite is gevind in die meerderheid van die internetverslaafde adolessente (86.5%). Die tipe aanlyn-aktiwiteit was aansienlik geassosieer met internetverslawing (P = 0.03 en OR a = 3.256). Ander gedragsverslawing word gereeld gerapporteer: 35.13% vir oormatige gebruik van videospeletjies en 43.25% vir patologiese aankope. Hierdie twee gedrag is aansienlik geassosieer met internetverslawing (met onderskeidelik P = 0.001 en P = 0.002 met OR = 3.283). Die internetverslaafde adolessente het in 91.9% van die gevalle by albei ouers gewoon. Die gereelde professionele aktiwiteit van die moeder was betekenisvol geassosieer met die risiko van internetverslawing (P = 0.04), net soos die gebruik van die internet deur ouers en broers en susters (met onderskeidelik P = 0.002 en P <0.001 met OR = 3.256). Die beperkende houding van die ouers was aansienlik geassosieer met die risiko van internetverslawing (P <0.001 OF = 2.57). Gesinsdinamika, veral op die vlak van interaksies tussen adolessente en ouers, was 'n bepalende faktor in internetverslawing. Angs is meer gereeld as depressie onder ons kuberafhanklike adolessente met onderskeidelik frekwensies van 65.8% en 18.9% aangetref. Angs was aansienlik gekorreleer met die risiko van internetverslawing (P = 0.003, OF a = 2.15). Daar was geen beduidende verband tussen depressie en die risiko van internetverslawing nie.

Dit lyk asof die Tunisiese adolessent 'n groot risiko het vir internetverslawing. Doelgerigte optrede op veranderlike faktore, veral dié wat gesinsinteraksies beïnvloed, sal baie nuttig wees in voorkoming.


Voorkoms van patologiese en wanadaptiewe internetgebruik en die verband met depressie en gesondheidsverwante lewensgehalte in Japannese elementêre en junior hoërskoolse kinders (2018)

Sosi Psigiatrie Psigiatr Epidemiol. 2018 Sep 25. doi: 10.1007 / s00127-018-1605-z.

Die opname is onder kinders gedoen wat nasionale en openbare elementêre en junior hoërskole bywoon in 'n mediumgrootte stad in Japan; data is ontvang van 3845 laerskool-ouer en 4364 junior hoërskoolse kinders.

Op grond van die Young se Diagnostic Questionnaire-telling was die voorkoms van patologiese en wanadaptiewe internetgebruik onderskeidelik 3.6% en 9.4% en 7.1% en 15.8% by laerskool- en juniorskoolskoolkinders. Die voorkoms van problematiese internetgebruik, insluitend patologiese en wanadaptiewe internetgebruik, het deurgaans toegeneem van die 4de graad tot die 8ste graad. Daarbenewens het die voorkoms tussen die 7de en die 8ste graad skerp toegeneem. Ons studie het aan die lig gebring dat kinders met patologiese en wanadaptiewe internetgebruik erger depressie vertoon en 'n verminderde gesondheidsgehalte van lewensgehalte het as diegene met adaptiewe internetgebruik.

Ons resultate het getoon dat patologiese internetgebruik nie ongewoon is selfs in laerskoolse kinders en dat diegene met patologiese en wanadaptiewe internetgebruik ernstige geestesgesondheidsprobleme het en 'n afname in gesondheidsverwante lewenskwaliteit het, wat die belangrikheid van die voorsiening van hierdie kinders met opvoedkundige en voorkomende intervensies teen problematiese internetgebruik en gepaardgaande risikofaktore.


Verveligheid en die verband met internetverslawing en internetaktiwiteite in adolessente met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (2018)

Kaohsiung J Med Sci. 2018 Aug;34(8):467-474. doi: 10.1016/j.kjms.2018.01.016.

Hierdie studie het die verenigings van verveeldheidsgevoelheid met internetverslawing en -aktiwiteite ondersoek, asook die moderators vir sulke verenigings in adolessente met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD). In totaal het 300 adolessente met ADHD aan hierdie studie deelgeneem. Hul internetverslawing, die punte vir gebrek aan eksterne en interne stimulasie op die Boredom Proneness Scale-kort vorm (BPS-SF), ADHD, ouerlike eienskappe, en die tipes internetaktiwiteite is ondersoek. Die samestellings van verveligheidsgevoelheid met internetverslawing en internetaktiwiteite en die moderators van die verenigings is ondersoek met behulp van logistieke regressie ontledings. Hoër tellings vir die gebrek aan eksterne stimulasie op die BPS-SF was aansienlik geassosieer met 'n hoër risiko van internetverslawing. Materiële beroepsosio-ekonomiese status gemodereer die vereniging van 'n gebrek aan eksterne stimulasie met internetverslawing. Hoër tellings vir die gebrek aan eksterne stimulasie was aansienlik geassosieer met 'n hoë neiging om aanlyn te speel, terwyl hoër tellings vir die gebrek aan interne stimulasie aansienlik verband hou met 'n lae neiging om aanlyn-studies aan te gaan. Gebrek aan eksterne stimulasie op die BPS-SF moet beskou word as 'n teiken in voorkomings- en intervensieprogramme vir internetverslawing onder adolessente met ADHD.


Algemeen Versus Spesifieke Internetgebruikverwante Verslawingprobleme: 'n Gemengde Metode Bestudeer Internet, Gaming en Sosiale Netwerkgedrag (2018)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2018 Dec 19; 15 (12). pii: E2913. doi: 10.3390 / ijerph15122913.

Die veld van tegnologiese gedragsverslawing beweeg na spesifieke probleme (dws spelstoornis). Meer bewyse van veralgemeende versus spesifieke internetgebruikverwante verslawingprobleme (veralgemeende patologiese internetgebruik (GPIU) versus spesifieke patologiese internetgebruik (SPIU)) is egter steeds nodig. Hierdie studie met gemengde metodes het ten doel gehad om GPIU van SPIU te ontknoop. 'N Gedeeltelik gemengde opeenvolgende studie-ontwerp vir gelyke status (QUAN → QUAL) is onderneem. Eerstens deur middel van 'n aanlyn-opname waarin die kompulsiewe internetgebruikskaal (CIUS) aangepas is vir drie soorte probleme (dws algemene internetgebruik en spesifieke aanlyn-speletjies en sosiale netwerke). Tweedens is potensiële probleemgebruikers se persepsie van die evolusie van hierdie probleme (etiologie, ontwikkeling, gevolge en faktore) vasgestel deur middel van semi-gestruktureerde onderhoude, tesame met hul mening oor die huidige kriteria vir internetspelversteuring (IGD) wat aangepas is vir elke bestudeerde probleem. . Bevindinge het getoon dat die CIUS steeds geldig en betroubaar is vir GPIU's en SPIU's wat ondersoek is; 'n voorkoms tussen 10.8% en 37.4% is geskat vir potensiële risiko-gamers en internetgebruikers, onderskeidelik, wat hul voorkeur vir die instandhouding van hul virtuele lewens aangemeld het. Die helfte van die steekproef het die risiko gehad dat hierdie probleme uniek of gemengd was. Daarbenewens het toestelpatrone, geslag en ouderdomskwessies na vore gekom, soos dat probleemspelers ewe groot mans en vroulike jong of middeljarige volwassenes is. GPIU is sterk geassosieer met die gebruik van sosiale netwerke, en swak met problematiese speletjies, maar albei SPIU's was onafhanklik. Wat verslawende simptome betref, was opvallendheid, misleiding en verdraagsaamheid herdefiniëring, veral vir SPIU's, terwyl IGD-kriteria wat op GPIU's en SPIU's beter gewaardeer is, was: Risikoverhoudings of geleenthede, gee ander aktiwiteite prys, onttrek en gaan voort ondanks probleme. Alhoewel probleme wat bestudeer word as risikogedrag voorkom, blyk dit dat SPIU's die verslawende simptomatologie dek in diegene wat as potensiële probleemgebruikers geklassifiseer word, en aanlyn-speletjies is die ergste probleem met gedragsverslawing.


Verenigings van persoonlikheidstrekke met internetverslawing in Chinese mediese studente: die bemiddelende rol van aandag-tekort- / hiperaktiwiteitsversteuringsimptome (2019)

BMC Psigiatrie. 2019 Jun 17;19(1):183. doi: 10.1186/s12888-019-2173-9.

Internetverslawing (IA) het na vore gekom as 'n openbare gesondheidsorg, veral onder adolessente en jong volwassenes. Daar is egter min studies gedoen in mediese studente. Hierdie multi-sentrum studie het daarop gemik om die voorkoms van IA in Chinese mediese studente te ondersoek, om die verenigings van groot vyf persoonlikheidstrekke met IA in die bevolking te ondersoek en om die moontlike bemiddelende rol van ADHD-simptome (ADHD) te ondersoek. in die verhouding.

Self-gerapporteerde vraelyste, insluitend Internet Verslawingstoets (IAT), Big Five Inventory (BFI), Volwasse ADHD Selfverslag Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Screener, en sosio-demografiese afdeling is aan kliniese studente by 3 mediese skole versprei in Sjina. 'N Totaal van 1264-studente het die finale vakke geword.

Die algemene voorkoms van IA onder Chinese mediese studente was 44.7% (IAT> 30), en 9.2% van die studente het matige of ernstige IA (IAT ≥ 50) getoon. Na aanpassing vir kovariate, terwyl pligsgetrouheid en gemaklikheid negatief met IA geassosieer is, was neurotisme positief daaraan verbonde. ADHD-simptome bemiddel die assosiasies van pligsgetrouheid, gemaklikheid en neurotisme met IA. Die voorkoms van IA onder Chinese mediese studente is hoog. Beide persoonlikheidseienskappe en ADHD-simptome moet oorweeg word wanneer aangepaste intervensiestrategieë ontwerp is om IA by mediese studente te voorkom en te verminder.


Negatiewe lewensgebeure en problematiese internetgebruik as faktore wat geassosieer word met psigotiese-soortgelyke ervarings by adolessente (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Mei 29; 10: 369. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00369.

In totaal is 1,678-adolessente wat hoërskool bygewoon het, gewerf vir 'n deursnee-opname. Hulle het self-gerapporteerde assesserings van PLE's met behulp van die Prodromal Questionnaire-16 (PQ-16) en metings van depressie, angs, selfbeeld, internetgebruik en negatiewe lewensgebeure gebruik deur die Sentrum vir Epidemiologiese Studies Depressie Skaal (CES-D) , die Russiese Skaal vir Internetverslawing (K-skaal) en die Lewe-Inval van Traumatiese Gebeurtenisse vir Kinders (LITE-C), insluitend die Seksuele Geslagsverslag (STAI), die Rosenberg-selfbeeldskaal (RSES) teistering en skoolgeweld.

'N Totaal van 1,239-vakke (73.8%) het ten minste 1 op die PQ-16 behaal. Die gemiddelde totale en nood PQ-16 tellings was aansienlik hoër by studente wat geestesgesondheidsdienste gebruik het. Die totale en nood prodromale vraelys-16 (PQ-16) tellings was positief gekorreleer met die CES-D-, STAI-S-, STAI-T-, LITE-C- en K-skaal tellings, maar negatief gekorreleer met die RSES-telling. Hiërargiese lineêre regressie-analise het getoon dat PLE's aansienlik geassosieer word met 'n hoë K-skaal telling en die voorkoms van negatiewe lewensgebeure, soos LITE-C, cybersexuele teistering en boelie-slagoffers.

Ons resultate toon dat PIU en negatiewe lewenservarings aansienlik met PLE's by adolessente verband hou. Assessering en terapeutiese ingryping met betrekking tot internetgebruik as 'n copingstrategie vir stres is nodig om die ontwikkeling van kliniese psigotiese simptome te voorkom.


Ouerskapstyle, beskou sosiale ondersteuning en emosieregulering by adolessente met internetverslawing (2019)

Compr Psigiatrie. 2019 Apr 3. pii: S0010-440X (19) 30019-7. doi: 10.1016 / j.comppsych.2019.03.003.

Die doel van hierdie studie is om ouerlike houdings, waargeneemde sosiale ondersteuning, emosieregulering en die gepaardgaande psigiatriese versteurings wat by adolessente gesien word, te ondersoek, wat na aanleiding van Internet Addiction (IA) gediagnoseer is, na 'n polikliniese kinder- en adolessente psigiatriese kliniek verwys is.

Van die 176 adolessente tussen 12 en 17 jaar is 40 in die studiegroep opgeneem. Dit behaal 80 of hoër op die Young's Internet Addiction Test (IAT) en voldoen aan Young se diagnostiese kriteria vir IA gebaseer op psigiatriese onderhoude. Veertig adolessente wat by mekaar pas wat ouderdom, geslag en sosio-ekonomiese vlak betref, is in die kontrolegroep ingesluit. Die skedule vir affektiewe stoornisse en skisofrenie vir kinders van die skoolgaande ouderdom (K-SADS-PL), die ouerskapstylskaal (PSS), die Lum Emosionele beskikbaarheid van ouers (LEAP), die maatskaplike skaal vir evaluering vir kinders (SSAS-C) , is die Probleme in Emosiereguleringskaal (DERS) en die Toronto Alexithymia-skaal-20 (TAS-20) toegepas.

Die resultate het getoon dat die ouers van adolessente met IA meer dikwels onvoldoende was in die aanvaarding / betrokkenheid, toesig / monitering en hulle het minder emosionele beskikbaarheid. Die adolessente met IA het minder opgedoen sosiale ondersteuning, groter probleme in die identifisering en verbale uitdrukking van hul gevoelens en emosie regulering. Laer ouerlike strengheid / toesig, hoër aleksitiemie en die bestaan ​​van 'n angsversteuring is gevind as betekenisvolle voorspellers van IA. Internet verslaafde adolessente met comorbide hoof depressiewe versteuring het hoër vlakke van aleksitiemie en laer vlakke van emosionele beskikbaarheid in hul ouers gehad.


Oorgange in smartphone-verslavendheid onder kinders: Die effek van geslags- en gebruikspatrone (2019)

PLoS One. 2019 Mei 30; 14 (5): e0217235. doi: 10.1371 / journal.pone.0217235.

Hierdie studie het die voorkoms van oorgange in slimfoonverslaafheidsgevoelheid (SAP) onder kinders beoordeel en die gevolge van geslag, gebruikspatrone (SNSs) en slimfoonspeletjies ondersoek en die depressie op smartphone verslawing oorgange.

'N verteenwoordigende steekproef van 2,155 kinders uit Taipei het longitudinale opnames voltooi in beide 2015 (5th grade) en 2016 (6th grade). Latente oorgangsanalise (LTA) is gebruik om oorgange in SAP te karakteriseer en die effekte van geslag, gebruikspatrone en depressie op SAP-oorgange te ondersoek.

LTA het vier latente statusse van SAP geïdentifiseer: ongeveer die helfte van die kinders was in nie-SAP-status, een vyfde was in verdraagsaamheid, een sesde was in onttrekkingsstatus en een-sewende in hoë SAP-status. Beide seuns en dogters het 'n hoër voorkoms van hoë SAP en verdraagsaamheid in die 6de klas gehad as in die vyfde graad, terwyl seuns in albei grade 'n hoër voorkoms van hoë SAP en onttrekking gehad het, en meisies 'n hoër voorkoms van nie-SAP en verdraagsaamheid gehad het. . Beheer van ouers se opvoeding, gesinstruktuur en huishoudelike inkomste, hoër gebruik van SNS's deur kinders, toenemende gebruik van mobiele speletjies en hoër depressievlakke het individueel geassosieer met die verhoogde kans om in een van die drie SAP-status anders as nie-SAP te wees. . Toe al drie kovariate in die model opgeneem is, was die gebruik van SNS's en depressie 'n belangrike voorspeller.


Problematiese slimfoongebruik en verwante faktore by jong pasiënte met skisofrenie (2019)

Asië Pac Psigiatrie. 2019 Mei 1: e12357. doi: 10.1111 / appy.12357.

Altesaam 148 skisofrenie-pasiënte van 18 tot 35 jaar het self-toegediende vraelyste voltooi wat sosiodemografiese eienskappe ondersoek; Smartphone Addiction Scale (SAS), die Big Five Inventory-10 (BFI-10), die Hospital Angs and Depression Scale (HADS), die Perceived Stress Scale (PSS) en die Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). Almal is ook beoordeel aan die hand van die kliniese gegradeerde dimensies van psigose-simptoom-erns (CRDPSS) en die persoonlike en sosiale prestasie (PSP).

Die gemiddelde ouderdom van die proefpersoon was 27.5 ± 4.5 jaar. Geen beduidende verskille in die SAS-tellings het voorgekom tussen geslag, werksgeleenthede en onderwysvlak nie. Die Pearson r-korrelasietoets het getoon dat die SAS-tellings beduidend positief gekorreleer is met HADS-angs-, PSS- en BFI-10-neurotiese tellings; dit was negatief gekorreleer met die telling van RSES, BFI-10 en pligsgetrouheid. In die stapsgewyse lineêre regressie-analise was die erns van PSU aansienlik geassosieer met sowel hoë angs as lae gemaklikheid.


Interpersoonlike internetverbinding bemiddel die assosiasie tussen persoonlikheid en internetverslawing (2019)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2019 Sep 21; 16 (19). pii: E3537. doi: 10.3390 / ijerph16193537.

Die ontwikkeling van die internet het interpersoonlike interaksies verander, sodat mense nie meer mekaar fisies hoef te ontmoet nie. Sommige mense is egter meer kwesbaar vir verslawing aan internetaktiwiteite, wat die gemak van internettoegang en die gebruik daarvan bygedra het. In hierdie studie het ons die verband tussen persoonlikheidseienskappe en gevoelens oor aanlyn interpersoonlike interaksies ondersoek om internetverslawing te voorspel. Dit is gedoen met behulp van 'n aanlyn-advertensie wat die deelnemers gevra het om die vraelyste in die laboratorium te voltooi.

Tweehonderd drie en twintig deelnemers met 'n gemiddelde ouderdom van 22.50 jaar is vir hierdie studie gewerf en gevra om die volgende vraelyste te voltooi: die Beck Depressive Inventory (BDI), die Beck Anxiety Inventory (BAI), die Chen Internet Addiction Scale (CIAS) ), die Eysenck-persoonlikheidsvraelys (EPQ), die internetgebruiksvraelys (IUQ) en die gevoelens van internet-interpersoonlike interaksie-vraelys (FIIIQ).

Die resultate het getoon dat mense met 'n neurotiese persoonlikheid en angstige gevoelens oor interpersoonlike interaksie op internet verslaaf raak aan die internet. Daarbenewens sal mense met neurotisisme en meer bekommerd wees oor interpersoonlike verhoudings op internet internetverslawing ontwikkel.

Mense wat geneig is om via die internet nuwe interpersoonlike verhoudings te ontwikkel en hulself bekommerd wil wees oor interpersoonlike verhoudings, is meer kwesbaar vir verslawing aan die internet. Die individue wat meer bekommerd is oor interpersoonlike interaksie op die internet en geneig is om nuwe interpersoonlike verhoudings via die internet te ontwikkel, is meer geneig om internetverslawing te ontwikkel.


Internetverslawing onder gebruikers van sosiale netwerke: Opkomende geestesgesondheidsbelang onder mediese voorgraadse studente van Karachi (2018)

Pak J Med Sci. 2018 Nov-Dec;34(6):1473-1477. doi: 10.12669/pjms.346.15809.

Om die frekwensie en intensiteit van internetverslawing (IA) onder mediese voorgraadse studente te bepaal, deur gebruik te maak van Social Networking Sites (SNS), in Karachi.

'N Dwarsdeursnee-opname is in Maart-Junie '16 in 'n private mediese kollege van Karachi gedoen. Young's Internet Addiction Test, wat self toegedien is, is deur 340 mediese studente geïmplementeer om die frekwensie en intensiteit van IA by SNS-profielgebruikers die afgelope drie jaar te bepaal. Die gestruktureerde vraelys het verder navraag gedoen rakende die sosiale en gedragspatrone wat relevant is vir die gebruik van IA en SNS. Data is met behulp van SPSS 16 geanaliseer.

Internetverslawing (IA) is gevind in 85% (n = 289) van alle deelnemers aan die studie. Onder hulle was 65.6% (n = 223) 'minimaal verslaaf', 18.5% (n = 63) was 'matig verslaaf', terwyl gevind is dat 0.9% (n = 3) 'erg verslaaf' was. Lading van IA was relatief hoër onder vroulike mediese studente in vergelyking met manlike mediese studente (p = 0.02). Daar was geen noemenswaardige verskil tussen die tipe mediese kollege wat bygewoon is en die IA nie (p = 0.45). Daar is egter statisties beduidende verskille waargeneem in sekere gedragspatrone onder verslaafde en nie-verslaafde mediese studente.


Voorspellende effekte van seks, ouderdom, depressie en problematiese gedrag oor die voorkoms en remissie van internetverslawing by kollege studente: 'n voornemende studie (2018)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2018 Dec 14; 15 (12). pii: E2861. doi: 10.3390 / ijerph15122861.

Die doel van die studie was om die voorspellende effekte van seks, ouderdom, depressie en problematiese gedrag te bepaal oor die voorkoms en remissie van internetverslawing (IA) by universiteitsstudente oor 'n eenjarige opvolg. 'N Totaal van 500-kollegestudente (262-vroue en 238-mans) is gewerf. Die voorspellende effekte van seks, ouderdom, erns van depressie, selfbeskadiging / selfmoordgedrag, eetprobleme, risiko-optrede, substansgebruik, aggressie en onbeheerbare seksuele ontmoetings oor die voorkoms en remissie van IA oor 'n eenjaar- up is ondersoek. Die eenjarige voorkoms- en remissie-tariewe vir IA was onderskeidelik 7.5% en 46.4%. Ernstigheid van depressie, selfbeskadiging en selfmoordgedrag en onbeheerbare seksuele ontmoetings tydens die aanvanklike ondersoek het die voorkoms van IA in 'n eenveranderlike analise voorspel, terwyl slegs die erns van depressie die voorkoms van IA voorspel in 'n multivariabele logistieke regressie (p = 0.015, kansverhouding = 1.105, 95% vertrouensintervalle: 1.021-1.196). 'N Relatief jong ouderdom het die vergifnis van IA voorspel. Depressie en jong ouderdom voorspel die voorkoms en remissie, onderskeidelik, van IA in kollege-studente in die eenjaar-opvolg.


Problematiese internetgebruik en gevoelens van eensaamheid (2018)

Int J Psigiatrie Clin Pract. 2018 Des 20: 1-3. doi: 10.1080 / 13651501.2018.1539180.

Internetverslawing of problematiese internetgebruik (PIU) is verwant aan gevoelens van eensaamheid en sosiale netwerk. Navorsing dui daarop dat aanlyn kommunikasie eensaamheid kan veroorsaak. Ons het ondersoek of die verband tussen PIU en eensaamheid onafhanklik is van gebrek aan maatskaplike ondersteuning, soos aangedui deur 'n gebrek aan 'n toegewyde romantiese verhouding, swak gesinsfunksionering en gebrek aan tyd om aangesig tot aangesig as gevolg van tyd aanlyn te wissel.

Portugees adolessente en jong volwassenes (N = 548: 16-26 jaar) het die Algemene Problematic Internet Use Scale-2, die UCLA-eensaamheidskaal en die algemene funksionele subskripsie van die McMaster Family Assessment Device voltooi. Hulle het ook gerapporteer of hulle 'n toegewyde romantiese verhouding gehad het, en as hulle aanlyn was, het hulle nie tyd gehad om saam met hul lewensmaat te wees nie, saam met hul gesin te spandeer en met vriende gesig te gesels.

Sosiale netwerkwerk is aangemeld as een van die belangrikste voorkeure deur 90.6% van die vroue en 88.6% van die mans. Waargenome eensaamheid is geassosieer met PIU onafhanklik van ouderdom en aanwysers van sosiale ondersteuning.

Evolusie het neurofisiologiese meganismes geskep om bevredigende sosiale verhoudings te erken wat gebaseer is op sensoriese inligting en liggaamlike terugvoering in gesig-tot-aangesig-interaksies. Dit is baie afwesig in aanlyn kommunikasie. Daarom, aanlyn kommunikasie veroorsaak waarskynlik gevoelens van eensaamheid. Sleutelpunte Problematiese internetgebruik (PIU) is verwant aan eensaamheid en sosiale netwerk. Aanlyn kommunikasie is getoon om eensaamheid te verhoog. Gebrek aan romantiese verhoudings het nie die vereniging van PIU met eensaamheid verduidelik nie. Swakker familie omgewing het nie die vereniging van PIU met eensaamheid verduidelik nie. Gebrek aan gesig-tot-aangesig-interaksies as gevolg van tyd aanlyn, het dit ook nie verduidelik nie. Gebrek aan toereikende sensoriese aanwysings en liggaamlike terugvoering in aanlynkontakte kan dit vergemaklik.


Die effekte van tegnologie gebruik om jong eensaamheid en sosiale verhoudings te werk (2018)

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2018 Jul 25. doi: 10.1111 / ppc.12318.

Hierdie studie is uitgevoer om die effek van tegnologie gebruik op die werk van jong eensaamheid en sosiale verhoudings te ondersoek.

Die verhoudingsbeskrywende studie is uitgevoer met 1,312 jong, met behulp van 'n jong inligtingsvorm, die Internet Addiction Scale, die portuurverhoudingeskaal en die Smart Phone Addiction Scale.

Dit is vasgestel dat jong mense wat aan geweld blootgestel word, rook, en as ongeskoolde arbeidsmag werk, 'n hoë afhanklikheid het van die internet en slimfone. Jong met die internet en slimfoonverslawing het hoë vlakke van eensaamheid en swak sosiale verhoudings gehad.

Daar is vasgestel dat jong mense wat swak is in die sosiale aspek, hierdie tekortkominge vul deur die internet en telefoon te gebruik.


Mobiele ubiquity: Verstaan ​​die verhouding tussen kognitiewe absorpsie, smartphone verslawing en sosiale netwerkdienste (2019)

Rekenaars in menslike gedrag

Deel 90, Januarie 2019, Bladsye 246-258

Hooftrekke

 • Verslawing aan smartphone toestelle oorskry verslawing aan sosiale netwerkdienste (SNS).
 • Slimfoonverslawing wissel deur opvoedkundige bereiking; SNS nie.
 • Gebruikers verslaaf aan slimfone en SNS ervaar hoër kognitiewe absorpsie.
 • Die impak van kognitiewe absorpsie is groter vir SNS as slimfone.
 • Impak van kognitiewe absorpsie op smartphone verslawing gemedieer deur verslawing aan SNS.

Internetverslawing en aanlyn-speletjies: 'n opkomende epidemie van die 21ste eeu? (2019)

DOI: 10.4018/978-1-5225-4047-2.ch010

Internetverslawing het geleidelik 'n medium van spel en ander vryetydsaktiwiteite verander wat van sy oorspronklike bedoeling af beweeg om die kommunikasie te help en in die ondersoeke help. Die oormatige gebruik van internet en die aard van die gebruik daarvan is gevind dat dit soortgelyk is aan psigo-verslawende substansverslawing met soortgelyke neurobiologiese basis. Die insluiting van dobbelstoornis in DSM 5 versterk die opkomende konsep van gedragsverslawing. Verskeie wêreldwye ondersoeke ondersteun ook die opkoms van so 'n probleem. Die kliniese aanbieding en bestuursopsies is meestal gebaseer op die gedragsbeginsels wat uit die middelmisbruikprobleme geleer word. Grootskaalse gerandomiseerde roetes en epidemiologiese studies is egter beslis nodig om hierdie een-en-twintigste eeuse probleem te verstaan.


Vereniging tussen ouerlike huwelikskonflik en internetverslawing: 'n Gemodereerde bemiddelingsanalise (2018)

J beïnvloed disord. 2018 Nov; 240: 27-32. doi: 10.1016 / j.jad.2018.07.005.

Die effek van ouerlike huwelikskonflik op internetverslawing is goed gevestig; egter min is bekend met betrekking tot die onderliggende meganisme van hierdie effek. Die doel van hierdie studie was om die bemiddelende effek van depressie en angs te ondersoek, asook die rol van eweknie-aanhangsel as 'n moderator in hierdie verhouding tussen ouerlike huwelikskonflik en internetverslawing.

Die gemodereerde bemiddelingsontleding is getoets met behulp van data uit 'n dwarssnitproef van 2259 hoërskoolstudente wat vraelyste aangaande huwelikskonflik, depressie, angs, eweknie-aanhangsel en internetverslawing voltooi het.

Die resultate het aangedui dat die effek van ouerlike huwelikskonflik op internetverslawing deur depressie en angs bemiddel is. Daarbenewens het die eweknie-aanhangsel die verband tussen ouerlike huweliksbevordering en depressie / angs gemodereer.


Kliniese profiel van adolessente wat behandel word vir problematiese internetgebruik (2018)

Kan J Psigiatrie. 2018 Okt 2: 706743718800698. doi: 10.1177 / 0706743718800698.

Hierdie studie beklemtoon die kliniese profiel van adolessente wat geraadpleeg het met 'n verslaafbehandelingsentrum (ATC) in Quebec vir 'n problematiese internetgebruik (PIU) om kennis oor hierdie spesifieke kliënte te ontwikkel en presies te fokus op hul behoeftes relatief tot behandeling

Die studie is uitgevoer met 80 adolessente tussen ouderdomme 14 en 17 (M = 15.59) wat met 'n WET vir 'n PIU geraadpleeg het. Adolessente het deelgeneem aan 'n onderhoud wat internetgebruikspatrone en hul gevolge, gesamentlike gesondheidsversteurings en familie- en sosiale verhoudings dokumenteer.

Die monster was saamgestel uit 75-seuns (93.8%) en 5-meisies (6.3%), wat 'n gemiddelde van 55.8-ure (SD = 27.22) per week op die internet vir nie-skool- of professionele aktiwiteite bestee het. Byna al hierdie jongmense (97.5%) het 'n mediese voorkoms van geestesgesondheid voorgedoen, en meer as 70% het verlede jaar hulp gekry vir 'n sielkundige probleem. Uitslae toon dat 92.6% hul internetgebruik voel, aansienlik belemmer hul gesinsverhoudings, en 50% voel dat dit hul sosiale verhoudings belemmer.


Bydrae van stres- en hanteringstrategieë vir problematiese internetgebruik by pasiënte met skisofrenie spektrum afwykings (2018)

Compr Psigiatrie. 2018 Sep 26; 87: 89-94. doi: 10.1016 / j.comppsych.2018.09.007.

Internetgebruik is reeds hoog en neem vinnig toe by mense met psigotiese afwykings, maar daar was min studies oor problematiese internetgebruik (PIU) onder pasiënte met skisofrenie spektrum afwykings. Hierdie studie het ten doel om die voorkoms van PIU te meet en die faktore wat met PIU geassosieer word, te identifiseer onder pasiënte met skisofrenie spektrum afwykings.

'N Deursnee-opname is uitgevoer wat 368 buitepasiënte met skisofrenie-spektrumversteurings insluit: 317 met skisofrenie, 22 met skiso-affektiewe versteuring, 9 met skisofreniforme versteuring en 20 met ander skisofrenie-spektrum en psigotiese afwykings. Die erns van psigotiese simptome en vlakke van persoonlike en sosiale funksionering is onderskeidelik beoordeel deur die kliniese gegradeerde dimensies van psigose simptoom erns (CRDPSS) en die persoonlike en sosiale prestasie (PSP). PIU is geëvalueer met behulp van Young's Internet Addiction Test (IAT). Daarbenewens is die Hospitaalangs en Depressie-skaal (HADS), Perceived Stress Scale (PSS), Rosenberg Selfesteem Scale (RSES) en 'n kort hanteringsgerigtheid op probleme wat ervaar is (COPE) opgeneem.

PIU is geïdentifiseer in 81 (22.0%) van die 368 pasiënte met skisofrenie spektrum afwykings. Vakke met PIU was aansienlik jonger en meer geneig om manlik te wees. Punte op die HADS, PSS en disfunksionele hanteringsdimensie van die Kort COPE Inventory was aansienlik hoër, en RSES-tellings was aansienlik laer, in die PIU-groep. Logistieke regressie-analise het aangedui dat PIU by pasiënte aansienlik verband hou met tellings op die PSS en disfunksionele hanteringsdimensie van die Kort COPE Inventory.


Vermydende romantiese gehegtheid in adolessensie: Geslag, oormatige internetgebruik en romantiese verhoudingsverloffings-effekte (2018)

PLoS One. 2018 Jul 27; 13 (7): e0201176. doi: 10.1371 / journal.pone.0201176.

Romantiese ontwikkeling is 'n kenmerkende kenmerk van puberteit. Egter 'n aansienlike deel van adolessente teenwoordig met vermydende romantiese aanhangsel (ARA) tendense, wat aansienlike impak op hul algemene aanpassing het. ARA-variasies is voorgestel met betrekking tot ouderdom, geslag, betrokkenheid by 'n romantiese vennoot en oortollige internetgebruik (EIU) gedrag. In hierdie longitudinale, tweegolfstudie van 'n normatiewe steekproef van 515-Griekse adolessente by 16 en 18 jaar, is ARA geassesseer met die toepaslike onderskrif van die ervarings in noue verhoudings-hersiene en EIU met die internetverslawingstoets. 'N Drie-vlak hiërargiese lineêre model het ARA-tendense aangetref tussen 16 en 18 terwyl betrokkenheid in 'n romantiese verhouding en EIU met onderskeidelik laer en hoër ARA-tendense geassosieer word. Geslag het ARA se erns nie onderskei op die ouderdom van 16 of sy veranderinge met verloop van tyd nie. Resultate beklemtoon die noodsaaklikheid om 'n longitudinale kontekstualiseerde benadering aan te neem en implikasies vir voorkomings- en intervensie-inisiatiewe in verband met die romantiese ontwikkeling van adolessente te bied.


Persoonlike en sosiale faktore betrokke by internetverslawing onder adolessente: 'n Meta-analise (2018)

Rekenaars in menslike gedrag 86 (2018): 387-400.

Hooftrekke

• Internetverslawing (IA) is geassosieer met psigososiale faktore in adolessente.

• Die risikofaktore het 'n groter invloed op IA as beskermende faktore gehad.

• Persoonlike faktore het 'n groter assosiasie met IA as sosiale faktore getoon.

• Vyandigheid, depressie en angs het die grootste verband met IA getoon.

Die groeiende gewildheid en frekwensie van internetgebruik het daartoe gelei dat 'n groot aantal studies gerapporteer is oor verskeie kliniese probleme wat verband hou met die misbruik daarvan. Die hoofdoel van hierdie studie is om 'n meta-analise van die verband tussen internetverslawing (IA) en 'n aantal persoonlike en sosiale sielkundige faktore in adolessente te doen.

Die soektog sluit in dwarssnit-, gevallestudie- en kohortstudie wat die verband tussen IA en ten minste een van die volgende persoonlike veranderlikes ontleed het: (i) psigopatologie, (ii) persoonlikheidseienskappe en (iii) sosiale probleme, sowel as iv) selfbeeld, (v) sosiale vaardighede en (vi) positiewe gesinsfunksionering. Hierdie veranderlikes is geklassifiseer as beskermende en bevorderende faktore van die risiko om IA te ontwikkel.

'N Totaal van 28-studies met voldoende metodologiese kwaliteit is tot November 2017 in die primêre mediese, gesondheids- en sielkundige literatuurdatabasisse geïdentifiseer. Van die 48,090-studente wat in die analise ingesluit is, is 6548 (13.62%) as buitensporige internetgebruikers geïdentifiseer. Die resultate beklemtoon dat risikofaktore groter invloed op IA as beskermende faktore het. Persoonlike faktore het ook 'n groter verband met IA as sosiale faktore getoon.


Vereniging tussen internetverslawing en depressie in Thai-mediese studente aan die Fakulteit Geneeskunde, Ramathibodi-hospitaal (2017)

PLoS One. 2017 Mar 20; 12 (3): e0174209. doi: 10.1371 / journal.pone.0174209.

'N Dwarsdeursnee-studie is by die Fakulteit Geneeskunde in die Ramathibodi-hospitaal gedoen. Deelnemers was eerste- tot vyfdejaar mediese studente wat ingestem het om aan hierdie studie deel te neem. Demografiese eienskappe en stresverwante faktore is afgelei uit selfbeoordelingsvraelyste. Depressie is beoordeel aan die hand van die Thaise weergawe van Patient Health Questionnaire (PHQ-9). 'N Totale telling van vyf of meer, afgelei van die Thaise weergawe van Young Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction, is as' moontlike IA 'geklassifiseer.

Van 705-deelnemers het 24.4% moontlik IA en 28.8% gehad depressie. Daar was statisties betekenisvolle assosiasie tussen moontlike IA en depressie. Logistieke regressie-analise het geïllustreer dat die kans op depressie in die moontlike IA-groep 1.58-tye van die groep normale internetgebruik was. Akademiese probleme is bevind dat dit 'n belangrike voorspeller van beide moontlike IA en depressie is.

IA was waarskynlik 'n algemene psigiatriese probleem onder Thai mediese studente. Die navorsing het ook getoon dat moontlike IA verband hou met depressie en akademiese probleme. Ons stel voor dat toesig oor IA in mediese skole oorweeg word.


Lewenskwaliteit in Mediese Studente Met Internetverslawing (2016)

Acta Med Iran. 2016 Oct;54(10):662-666.

Die doel van hierdie studie was om die kwaliteit van lewe in mediese studente wat aan internetverslawing ly, te ondersoek. Dié deursnee-opname is in die Teheran-universiteit van Mediese Wetenskappe uitgevoer, en 'n totaal van 174 vierde tot sewende jaar voorgraadse mediese studente is ingeskryf.

Gemiddelde GPA was aansienlik laer in die verslaafde groep. Dit blyk dat lewenskwaliteit laer is in die internetverslaafde mediese studente; Daarbenewens het sulke studente akademies swakker presteer in vergelyking met nieverslaafdes. Aangesien internetverslawing teen 'n vinnige tempo toeneem, wat aansienlike akademiese, sielkundige en sosiale implikasies kan veroorsaak; As gevolg hiervan kan dit siftingsprogramme vereis om onmiddellik so 'n probleem te vind om konsultasies te gee om ongewenste komplikasies te voorkom.


Faktore wat verband hou met internetverslawing: Deursnitstudie van Turkse adolessente (2016)

Pediatr Int. 2016 Aug 10. doi: 10.1111 / ped.13117.

Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van internetverslawing (IA) en die verband tussen sosio-demografiese eienskappe, depressie, angs, aandag-tekort-hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) simptome en IA by adolessente te ondersoek.

Dit was 'n kruis-deursnee-skoolgebaseerde studie met 'n verteenwoordigende steekproef van 468-studente van 12-17 jaar in die eerste trimester van die 2013-2014-akademiese jaar. Ongeveer 1.6% van studente is geïdentifiseer as IA, terwyl 16.2% moontlik IA gehad het. Daar was beduidende korrelasies tussen IA en depressie, angs, aandagstoornis en hipertaktiwiteit simptome by adolessente. Rook was ook verwant aan IA. Daar was geen beduidende verband tussen IA en ouderdom, geslag, liggaamsmassa-indeks, skooltipe en SES nie. Depressie, angs, ADHD en rookverslawing word geassosieer met PIU in adolessente studente. Voorkomende openbare gesondheidsbeleide wat op die sielkundige welsyn van jongmense gerig is, is nodig.


Ondersoek die verband tussen internetafhanklikheid met angs en opvoedkundige prestasie van hoërskoolleerlinge (2019)

J Opvoedkundige Gesondheidsbevordering. 2019 29 November; 8: 213. doi: 10.4103 / jehp.jehp_84_19.

Internet is een van die mees gevorderde moderne kommunikasietegnologieë. Ondanks die positiewe gebruik van internet, het die bestaan ​​van uiterste gedrag en die skadelike gevolge daarvan die aandag van almal getrek. Die doel van hierdie studie was om die verband tussen internetverslawing met angs en opvoedkundige prestasie te bepaal.

Hierdie navorsing is 'n beskrywende korrelatiewe studie. Die statistiese bevolking van die studie het 'n totale aantal 4401 vroulike studente in die hoërskool in die stad Ilam-Iran in die akademiese jaar 2017-2018 ingesluit. Die steekproefgrootte bevat 353 studente wat volgens Cochran se formule geskat word. Hulle is gekies deur middel van ewekansige steekproefneming. Vir die insameling van data, die Young's Internet Dependency Questionnaire, Academic Performance Inventory, en Marc et al., angs Skaal is gebruik. Data is geanaliseer op die beduidende vlak van α = 0.05.

Die resultate het 'n positiewe en beduidende korrelasie getoon tussen internetafhanklikheid en studente se angs (P <0.01). Daar is ook 'n negatiewe en beduidende verband tussen internetafhanklikheid en akademiese prestasie van studente (P <0.01), en ook 'n negatiewe en beduidende korrelasie tussen angs en opvoedkundige prestasie van studente (P <0.01).

Enersyds dui die resultate op 'n hoë voorkoms van internetafhanklikheid en die beduidende verband daarvan met angs en akademiese prestasie by studente, en andersyds die negatiewe effek van internetafhanklikheid op die studente se opvoedkundige prestasie. Daarom is dit nodig om sommige intervensieprogramme te ontwerp om skade aan studente wat toenemend met die internet verkeer, te voorkom. Daarbenewens is dit nodig om die student se bewustheid oor die komplikasies van internetverslawing en die regte gebruik van die internet te verhoog.


Die mediasionele rol van die hantering van strategieë in die verhouding tussen selfbeheersing en die risiko van internetverslawing (2018)

Eur J Psychol. 2018 Mar 12;14(1):176-187. doi: 10.5964/ejop.v14i1.1449

Die doel van die huidige studie is om deur middel van 'n mediasiemodel die verhouding tussen selfbeeld, hanteringstrategieë en die risiko van internetverslawing in 'n steekproef van 300-Italiaanse universiteitsstudente te ondersoek. Ons het die data ingedien op 'n beskrywende, mediasionale vergelyking tussen veranderlikes (t-toets) en korrelasie statistiese ontledings. Die resultate bevestig die effek van selfbeeld op die risiko van internetverslawing. Ons het egter bevind dat die bekendstelling van copingstrategieë as bemiddelaar aanleiding gee tot gedeeltelike bemiddeling. 'N lae vlak van selfbeeld is 'n voorspeller van vermyding-georiënteerde coping wat op sy beurt die risiko van internetverslawing beïnvloed.


Internetverslawing en sielkundige welsyn onder kollege studente: 'n Deursnitstudie uit Sentraal-Indië (2018)

J Family Med Prim Care. 2018 Jan-Feb;7(1):147-151. doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_189_17.

Internet bied geweldige opvoedkundige voordele vir kollege-studente en bied ook beter geleenthede vir kommunikasie, inligting en sosiale interaksie vir jong volwassenes; Oormatige internetgebruik kan egter lei tot negatiewe sielkundige welsyn (PWB).

Die huidige studie is uitgevoer met die doel om die verhouding tussen internetverslawing en PWB van kollege studente uit te vind.

'N Multisentrum-deursnitstudie is by universiteitstudente van die stad Madhya Pradesh, Indië in Jabalpur, uitgevoer. Altesaam 461 universiteitstudente wat minstens die afgelope ses maande internet gebruik, is by hierdie studie ingesluit. Young se internetverslawingskaal, bestaande uit 6-items, gebaseer op vyf-punt Likert-skaal, is gebruik om internetverslawing-tellings te bereken, en 'n weergawe van 20-items van die Ryff se PWB-skaal gebaseer op ses-punt-skaal is in hierdie studie gebruik.

'N Totaal van 440 vraelysvorms is ontleed. Die gemiddelde ouderdom van studente was 19.11 (± 1.540) jaar en 62.3% was manlik. Internetverslawing was aansienlik negatief gekorreleer met PWB (r = -0.572, P <0.01) en subafmetings van PWB. Studente met hoër vlakke van internetverslawing is waarskynlik laer in PWB. Eenvoudige lineêre regressie het getoon dat internetverslawing 'n beduidende negatiewe voorspeller van PWB was.


Sielkundige faktore insluitende demografiese kenmerke, geestesongesteldheid en persoonlikheidsversteurings as voorspellers in internetverslawingversteuring (2018)

Iran J Psigiatrie. 2018 Apr;13(2):103-110.

Doelwit: Om ' Problematiese internetgebruik is 'n belangrike sosiale probleem onder adolessente en het 'n wêreldwye gesondheidsprobleem geword. Hierdie studie het voorspellers en patrone van problematiese internetgebruik onder volwasse studente geïdentifiseer.

Metode: In hierdie studie is 401 studente gewerf met behulp van gestratifiseerde steekproefnemingstegniek. Deelnemers is gekies onder studente van 4 universiteite in Teheran en Karaj, Iran, gedurende 2016 en 2017. Internetverslawingstoets (IAT), Millon Clinical Multiaxial Inventory - Third Edition (MCMI-III), Gestruktureerde kliniese onderhoud vir DSM (SCID-I) , en semi-gestruktureerde onderhoud is gebruik om internetverslawing te diagnoseer. Daarna is die verband tussen hoofpsigiatriese afwykings en internetverslawing ondersoek. Data is met behulp van SPSS18-sagteware geanaliseer deur beskrywende statistieke en meervoudige logistieke regressie-analisemetodes uit te voer. P- Waardes minder as 0.05 is as statisties beduidend beskou.

Results: Nadat die demografiese veranderlikes beheer is, is gevind dat narsistiese persoonlikheidsversteuring, obsessief-kompulsiewe persoonlikheidsversteuring, angs, bipolêre versteurings, depressie en fobie die kansverhouding (OR) van internetverslawing kon verhoog met 2.1, 1.1, 2.6, 1.1, 2.2 en onderskeidelik 2.5 keer (p-waarde <0.05), het ander psigiatriese of persoonlikheidsversteurings egter nie 'n beduidende effek op die vergelyking gehad nie.

Gevolgtrekking: Die bevindings van hierdie studie het aan die lig gebring dat sommige geestesversteurings internetverslawing beïnvloed. In die lig van die sensitiwiteit en belangrikheid van die kuberruim, is dit nodig om geestesversteurings te evalueer wat verband hou met internetverslawing.


Slimfoonverslawing en Interpersoonlike Bevoegdheid van Verpleegstudente (2018)

Iran J Openbare Gesondheid. 2018 Mar;47(3):342-349.

Interpersoonlike vaardigheid is 'n belangrike kapasiteit vir verpleegkundiges. Onlangs het die koms van slimfone aansienlike veranderinge in die daaglikse lewe aangewakker. Omdat die slimfoon verskeie funksies het, is mense geneig om dit vir talle aktiwiteite te gebruik, wat dikwels tot verslawende gedrag lei.

Hierdie deursnitstudie het 'n gedetailleerde analise van slimfoonverslawing-subskale en sosiale ondersteuning in verband met interpersoonlike bevoegdheid van verpleegstudente uitgevoer. Oor die algemeen is 324-kollegestudente aan die Katolieke Universiteit in Seoul, Korea, van Feb 2013 tot Mar 2013 gewerf. Deelnemers het 'n self-gerapporteerde vraelys voltooi, wat skale ingesluit het wat smartfoonverslawing, sosiale ondersteuning, interpersoonlike bevoegdheid en algemene eienskappe gemeet het. Padanalise is gebruik om strukturele verhoudings tussen subskale van smartphoneverslawing, sosiale ondersteuning en interpersoonlike vaardighede te evalueer.

Die uitwerking van kuberruim-georiënteerde verhoudings en sosiale ondersteuning op interpersoonlike vaardighede was 1.360 (P=. 004) en 0.555 (P<.001), onderskeidelik.

Cyberruimte-georiënteerde verhouding, wat 'n smartphone-verslawing-subskripsie is, en sosiale ondersteuning is positief gekorreleer met interpersoonlike vaardighede van verpleegstudente, terwyl ander smartphone-verslawing-subskale nie verband hou met verpleegkundige-interpersoonlike vaardigheid nie. Daarom word effektiewe slimfoononderrigmetodes ontwikkel om verpleegstudentemotivering te verbeter.


Potensiële impak van internetverslawing en beskermende psigososiale faktore op depressie onder Hongkongse Chinese adolessente - direkte, bemiddelings- en matigheidseffekte (2016)

Compr Psigiatrie. 2016 Okt; 70: 41-52. doi: 10.1016 / j.comppsych.2016.06.011.

Internet verslawing (IA) is 'n risikofaktor, terwyl sommige psigososiale faktore beskerm kan word teen depressie onder adolessente. Meganismes van IA op depressie in terme van mediasie en modererings wat beskermende faktore behels, is onbekend en is in hierdie studie ondersoek. 'N verteenwoordigende deursnit studie is uitgevoer onder Hong Kong Chinese sekondêre skool studente (n = 9518).

Onder mans en vroue was die voorkoms van depressie op matige of ernstige vlak 38.36% en 46.13%, en dié van IA was onderskeidelik 17.64% en 14.01%. Die hoë IA-voorkoms dra by tot die verhoogde risiko van algemene depressie deur middel van direkte effek, bemiddeling (verminderde vlak van beskermende faktore) en matigheid (verminderde mate van beskermende effekte) effekte. Verstaan ​​van meganismes tussen IA en depressie deur beskermende faktore word versterk. Sifting en intervensies vir IA en depressie is geregverdig, en behoort beskermende faktore te kweek en die negatiewe impak van IA op vlakke en effekte van beskermende faktore te ontkoppel.


Voorkoms van internetverslawing in Iran: 'n Sistematiese oorsig en meta-analise (2018)

Verslaafde Gesondheid. 2017 Fall;9(4):243-252.

Die internet het unieke eienskappe wat gemak van toegang, gebruiksgemak, lae koste, anonimiteit en sy aantreklikheid insluit, wat tot probleme soos internetverslawing gelei het. Verskillende statistieke is aangemeld oor internetverslawingskoers, maar daar is nie 'n geskikte skatting oor die groei van internetverslawing in Iran nie. Die doel van hierdie studie is om die groei van internetverslawing in Iran te analiseer deur middel van meta-analise metode.

In die eerste fase is 30-artikels gekies deur in wetenskaplike databasisse soos Magiran, SID, Scopus, ISI, Embase en gebruik van sleutelwoorde soos internetverslawing te soek. Die uitkomste van die studie gekombineer met die gebruik van meta-analise metode (random effect model). Die analise van die data is uitgevoer met behulp van R en Stata sagteware.

Op grond van 30-studies en steekproefgrootte van 130531 was die groeikoers van internetverslawing gebaseer op die willekeurige effekmodel 20% [16-25-vertrouensinterval (CI) van 95%]. Die meta-regressiemodel het getoon dat die tendens van internetverslawingskoers in Iran toegeneem het van 2006 na 2015.


Bekommernis en woede word geassosieer met latente klasse van problematiese smartphone gebruiksgraad onder studente (2018)

J beïnvloed disord. 2018 Dec 18; 246: 209-216. doi: 10.1016 / j.jad.2018.12.047.

Problematiese slimfoongebruik (PSU) word geassosieer met depressie en angs simptome erns in die literatuur. Baie belangrike psigopatologiese konstrukte is egter nie vir verenigings met PSU erns ondersoek nie. Bekommernis en woede is twee psigopatologiese konstrukte wat min empiriese ondersoek in verhouding tot PSU ontvang, maar teoreties moet betekenisvolle verhoudings demonstreer. Daarbenewens het min studies gebruik persentasie-ontledings soos mengmodellering, om moontlike latente subgroepe van individue te analiseer gebaseer op PSU-simptoomgraderings.

Ons het 'n web opname van 300 Amerikaanse kollege studente gedoen, met behulp van die Smartphone Addiction Scale-Short Weergawe, Penn State Worry Vraelys-Verkorte Weergawe, en Dimensies van Woede Reaksies-5 Skaal.

Uitvoering van mengselmodellering deur latente profielanalise te gebruik, het ons die meeste ondersteuning gevind vir 'n drie-klas model van latente groepe individue gebaseer op hul PSU-itemgraderings. Aanpassing vir ouderdom en geslag, bekommernisse en woede tellings was aansienlik hoër in die meer ernstige PSU klasse.

Resultate word bespreek in die konteks van gebruike en bevredigingsteorie, sowel as kompenserende internetgebruiksteorie, in terme van individuele verskille wat oormatige tegnologiegebruik verklaar. Beperkings sluit die nie-kliniese aard van die monster in.

Bekommernis en toorn kan hulpvaardige konstruksies wees om die fenomenologie van PSU te verstaan, en psigologiese intervensies vir bekommernis en woede kan PSU verreken.


Problematiese gebruik van selfone in Australië ... word dit erger? (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Mar 12; 10: 105. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00105.

Vinnige tegnologiese innovasies die afgelope paar jaar het gelei tot dramatiese veranderinge in die hedendaagse selfoontegnologie. Alhoewel sulke veranderinge die lewensgehalte van gebruikers kan verbeter, kan die gebruik van 'n selfoon 'n aantal negatiewe gevolge ervaar, soos angs of in sommige gevalle onveilige gedrag met ernstige gesondheids- en veiligheidsimplikasies soos mobiele toestelle. afgeleide bestuur van die telefoon. Die doelstellings van hierdie studie is tweeledig. Eerstens het hierdie studie ondersoek ingestel na die huidige probleem met die gebruik van mobiele telefone in Australië en die moontlike implikasies daarvan vir padveiligheid. Tweedens, gebaseer op die veranderende aard en deursettingsvermoë van selfone in die Australiese samelewing, vergelyk hierdie studie data vanaf 2005 met data wat in 2018 versamel is om tendense in probleemgebruik van mobiele telefone in Australië te identifiseer. Soos voorspel, het die resultate getoon dat die probleem met die gebruik van mobiele telefone in Australië toegeneem het vanaf die eerste data wat in 2005 versamel is. Daarbenewens is daar in hierdie studie betekenisvolle verskille tussen geslag en ouderdomsgroepe gevind, met vroue en gebruikers in die 18-25-jarige. ouderdomsgroep wat hoër gemiddelde MPPUS-tellings (Mobile Phone Problem Use Scale) toon. Daarbenewens is 'n problematiese gebruik van selfone gekoppel aan die gebruik van selfone tydens bestuur. Spesifiek, deelnemers wat hoë vlakke van probleme met die gebruik van selfone gerapporteer het, het ook die gebruik van selfone en selfone tydens die bestuur aangemeld.


Die gebruik van sosiale media deur tandheelkundige studente vir kommunikasie en leer: twee standpunte: standpunt 1: gebruik van sosiale media kan tot voordeel wees van die kommunikasie en leer van tandheelkundige studente en standpunt 2: potensiële probleme met sosiale media weeg swaarder as hul voordele vir tandheelkundige onderwys (2019)

J Dent Educ. 2019 Mar 25. pii: JDE.019.072. doi: 10.21815 / JDE.019.072.

Sosiale media het 'n groot deel van 'n onderling gekoppelde samelewing geword wat persoonlike en professionele lewens beïnvloed. Hierdie punt / kontrapunt bied twee teenoorgestelde standpunte aan oor die vraag of sosiale media in tandheelkundige onderwys gebruik moet word as 'n leer- en kommunikasie-instrument vir tandheelkundige studente. Standpunt 1 voer aan dat sosiale media tot voordeel van leerlinge is en dat dit as hulpmiddel in tandheelkundige onderwys gebruik moet word. Hierdie argument is gebaseer op bewyse rakende die gebruik van sosiale media en verbeterde leer in gesondheidsberoepe, verbeterde eweknie-kommunikasie in kliniese onderwys, verbeterde betrokkenheid by interprofessionele onderwys (IPE), en die voorsiening van 'n meganisme vir veilige en verbeterde kommunikasie tussen praktisyns en pasiënte , sowel as fakulteit en studente. Standpunt 2 voer aan dat potensiële probleme en risiko's in die gebruik van sosiale media swaarder weeg as enige voordele wat daar in leer is, en dat sosiale media dus nie as 'n instrument in tandheelkundige onderwys gebruik moet word nie. Hierdie standpunt word ondersteun deur bewyse van negatiewe effekte op leer, die daarstelling van 'n negatiewe digitale voetspoor volgens die publiek, die risiko van privaatheidskendings tydens die gebruik van sosiale media, en die nuwe verskynsel van internetverslawing met die negatiewe fisiologiese effekte daarvan op gebruikers van sosiale media.


Problematiese Internetgebruik en Geassosieerde Hoërisiko Gedrag in 'n Adolessent Kliniese Voorbeeld: Resultate van 'n Opname van Psigiatries Gehospitaliseerde Jeug (2019)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2019 Mar 21. doi: 10.1089 / cyber.2018.0329.

Problematiese internetgebruik (PIU) is 'n groeiende kliniese bekommernis vir klinici wat in geestesgesondheid met adolessente werk, met beduidende moontlike comorbiditeite soos depressie en dwelmgebruik. Geen vorige studie het die verband tussen PIU, hoërisiko-gedrag en psigiatriese diagnoses spesifiek by psigiatriese gehospitaliseerde adolessente ondersoek nie. Hier het ons geanaliseer hoe ernstig PIU korreleer met internet-gewoontes, psigiatriese simptome en hoërisiko-gedrag in hierdie unieke populasie. Ons het veronderstel dat namate die erns van PIU toegeneem het, die bekragtiging van gemoedsimptome, die betrokkenheid by riskante gedrag en die kanse op comorbiede bui en aggressie-verwante diagnoses, ook sal styg. Ons het 'n deursnee-opname gedoen oor 'n adolessente psigiatriese binnepasiënte-eenheid in 'n stedelike gemeenskapshospitaal in Massachusetts. Deelnemers was 12-20 jaar oud (n = 205), 62.0 persent vroulik en met uiteenlopende rasse / etniese agtergronde. Verhoudings tussen PIU, hoërisiko-simptome, diagnoses en gedrag is uitgevoer deur gebruik te maak van chi-kwadraat toetse en om Pearson korrelasiekoëffisiënte te bepaal. Twee-honderd-vyf-adolessente het aan die studie deelgeneem. Die erns van die PIU is geassosieer met vrouwees (p <0.005), sexting (p <0.05), kuberafknouery (p <0.005) en verhoogde selfmoord gedurende die laaste jaar (p <0.05). Adolessente met aggressiewe en ontwikkelingsversteurings, maar nie depressiewe versteurings nie, het ook aansienlik hoër PIU-tellings (p ≤ 0.05). In ons steekproef van adolessente wat psigiatries gehospitaliseer is, was PIU-erns aansienlik geassosieer met ernstige psigiatriese simptome en hoërisiko-gedrag, insluitend dié wat verband hou met selfmoord.


Verken die verskille tussen die beoordeling van tieners en ouers op die slimfoonverslawing van adolessente (2018)

J Koreaanse Med Sci. 2018 Dec 19; 33 (52): e347. doi: 10.3346 / jkms.2018.33.e347

Slimfoonverslawing is onlangs uitgelig as 'n groot gesondheidsprobleem onder adolessente. In hierdie studie het ons die mate van ooreenstemming tussen adolessente en ouers se beoordeling van slimfoonverslawing van adolessente beoordeel. Daarbenewens het ons die psigososiale faktore wat verband hou met adolessente en ouers se graderings van slimfoonverslawing van adolessente geëvalueer.

In totaal het 158 ​​adolessente van 12-19 jaar en hul ouers aan hierdie studie deelgeneem. Die adolessente het die Smartphone Addiction Scale (SAS) en die Isolated Peer Relationship Inventory (IPRI) voltooi. Hulle ouers het ook die SAS (oor hul adolessente), die SAS-kort weergawe (SAS-SV; oor hulself), die algemene angsversteuring-7 (GAD-7) en die pasiëntgesondheidsvraelys-9 (PHQ-9) voltooi. Ons het die gepaarde t-toets, McNemar-toets en Pearson se korrelasie-ontledings gebruik.

Die persentasie risikogebruikers was hoër in ouers se graderings van slimfoonverslawing van adolessente as beoordelings van adolessente self. Daar was 'n meningsverskil tussen die totale en totale tellings van die SAS en die SAS-ouerverslag oor die positiewe verwagting, onttrekking en kuberruimte-georiënteerde verhouding. SAS-tellings is positief geassosieer met die gemiddelde minute van die gebruik van slimfone op die weekdag / vakansie en die tellings op die IPRI en die vader se GAD-7 en PHQ-9-tellings. Daarbenewens het die tellings van die SAS-ouerverslag positiewe assosiasies getoon met die gemiddelde minute van die gebruik van slimfone op 'n weekdag / vakansie en elke ouer se SAS-SV, GAD-7 en PHQ-9 tellings.

Die resultate dui daarop dat klinici beide die adolessente en ouers se verslae moet oorweeg wanneer hulle die slimfoonverslawing van adolessente beoordeel en bewus moet wees van die moontlikheid van onder- of oorskatting. Ons resultate kan nie net 'n verwysing wees in die beoordeling van slimfoonverslawing van adolessente nie, maar ook inspirasie vir toekomstige studies.


Oorsig oor die gevolge van internetgebruik op die geluk van Japannese universiteitstudente (2019)

Gesondheidskwaliteitsuitkomste. 2019 Oct 11;17(1):151. doi: 10.1186/s12955-019-1227-5.

Benewens navorsing oor psigiatriese siektes wat verband hou met problematiese internetgebruik (PIU), fokus 'n groeiende aantal studies op die impak van Internet op subjektiewe welstand (SWB). In vorige studies oor die verhouding tussen PIU en SWB is daar egter weinig gegewens vir Japanese mense, en daar is 'n gebrek aan oorweging vir verskille in persepsie van geluk as gevolg van kulturele verskille. Daarom het ons daarop gemik om duidelikheid te gee oor hoe geluk interafhanklik is van PIU-maatreëls, met die klem op die manier waarop die konsep van geluk geïnterpreteer word onder Japanese mense, en spesifiek onder Japannese universiteitstudente.

'N Papier-gebaseerde opname is onderneem met 1258 Japannese universiteitstudente. Respondente is gevra om selfverslagskale oor hul geluk in te vul met behulp van die Interafhanklike Gelukskaal (IHS). Die verband tussen IHS en internetgebruik (Japanse weergawe van die internetverslawingstoets, JIAT), gebruik van sosiale netwerksdienste, asook sosiale funksie en slaapkwaliteit (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI) is met behulp van veelvuldige regressie-ontledings gesoek.

Op grond van meerdere regressie-analises het die volgende faktore positief met IHS verband gehou: vroulike geslag en die aantal Twitter-volgelinge. Omgekeerd het die volgende faktore negatief te make met IHS: swak slaap, hoë PIU en die aantal kere wat die vak 'n hele skooldag oorgeslaan het.

Daar is getoon dat daar 'n beduidende negatiewe korrelasie was tussen Japannese jeugdiges se geluk en PIU. Aangesien epidemiologiese navorsing oor geluk wat die kulturele agtergrond weerspieël nog skaars is, glo ons dat toekomstige studies soortgelyke bewyse in hierdie verband sal ophoop.

 


Die rol van selfbeeld in internetverslawing binne die konteks van samesweerde geestesversteurings: Bevindings van 'n algemene populasiegebaseerde monster (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Des 26: 1-9. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.130.

Internetverslawing (IA) het konsekwent verband gehad met comorbide psigiatriese versteurings en verlaagde selfbeeld. Die meeste studies het egter op selfverslag-vraelyste gebruik gemaak van nie-verteenwoordigende monsters. Hierdie studie het ten doel om die relatiewe impak van selfbeeld en samevattende psigopatologie met lewenslange IA te analiseer in 'n bevolkingsgebaseerde monster van buitensporige internetgebruikers deur gebruik te maak van kliniese diagnoses wat in 'n persoonlike onderhoud beoordeel is.

Die steekproef van hierdie studie is gebaseer op 'n algemene bevolkingsopname. Met behulp van die Compulsive Internet Use Scale is alle deelnemers met verhoogde internetgebruiktellings gekies en uitgenooi na 'n opvolgonderhoud. Huidige DSM-5-kriteria vir internetspelversteuring is omgeskryf om van toepassing te wees op alle internetaktiwiteite. Uit 196 deelnemers het 82 aan die kriteria vir IA voldoen. Selfbeeld is gemeet aan die Rosenberg se selfbeeldskaal.

Selfbeeld is aansienlik geassosieer met IA. Vir elke eenheid se toename in selfbeeld, is die kans dat die IA met 11% afgeneem het. By vergelyking was comorbiditeite soos stofgebruiksversteuring (tabak uitgesluit), gemoedsversteuring en eetstoornis aansienlik meer waarskynlik onder Internetverslaafde as in die nie-verslaafde groep. Dit kan nie aangemeld word vir angsversteurings nie. 'N Logistieke regressie het getoon dat deur selfbeeld en psigopatologie in dieselfde model by te voeg, die selfbeeld die sterk invloed op IA behou.


Internetverslawing: Impak op akademiese prestasie van Premediese Na-Baccalaureaatstudente (2017)

Mediese Wetenskap Opvoeder (2017): 1-4.

Die studie het Internetverslaafdes geïdentifiseer in 'n bevolking van post-baccalaureate-studente (n = 153) wat ingeskryf is vir 'n VS-gebaseerde voorbereidingsprogram vir mediese skole, met behulp van 'n standaard internetverslawingstoets (IAT). Onafhanklike monster t toetse, chi-kwadraat toetse en meervoudige regressie ontledings is gebruik om uitkomste te vergelyk en die bydraes wat verskillende voorspellers gemaak het, te meet in die rigting van verskillende uitkomste. Van die totale aantal vakke het 17% voldoen aan die kriteria vir internetverslaafdes. Studente se ouderdom en tyd wat op die internet spandeer is, was beduidende voorspellers wat hul verslawende internetgebruik onderliggend maak. Internetverslawing en studente se akademiese prestasie het ook 'n beduidende negatiewe assosiasie uitgestal. 'N Voorlopige positiewe verband tussen internetverslawing en studente se self-gerapporteerde depressie is opgemerk.


Assosiasies tussen emosieherkenning en verslawing op sosiale netwerke (2019)

Psigiatrie Res. 2019 Nov 1: 112673. doi: 10.1016 / j.psychres.2019.112673

Met die wydverspreide gebruik van die internet vandag, is baie studies gedoen oor die gebruik van sosiale netwerke (SNS). Ondanks die groeiende literatuur oor die gevolge van SNS op die lewe van die mens, is daar beperkte suksesvolle terapeutiese ingrepe vir SNS-verslawing. Ons studie het ten doel gehad om die potensiële rol van emosieherkenning in die ontwikkeling van SNS-verslawing toe te lig en om nuwe strategieë voor te stel vir die verligting van probleme wat uit SNS-verslawing ontstaan. Altesaam 337 individue het aan die studie deelgeneem. 'N Sosiodemografiese gegewensvorm, die Reading the Mind in the Eyes Test (RMET) en die Social Media Addiction Scale (SMAS), is toegedien. Die resultate het die aanwesigheid van emosieherkenningstekorte onder individue met SNS-verslawing getoon, relatief tot nie-verslaafdes. RMET positiewe en negatiewe tellings is geassosieer met SNS verslawing in 'n negatiewe rigting. Daarbenewens het RMET negatiewe tellings voorspel.


Die skaal vir digitale verslawing vir kinders: ontwikkeling en validering (2019)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2019 Nov 22. doi: 10.1089 / cyber.2019.0132.

Navorsers wêreldwyd het verskillende skale ontwikkel en bekragtig om verskillende vorme van volwassenes se digitale verslawing te beoordeel. Die drang na sommige van hierdie skale het ondersteuning gevind in die insluiting van die wêreldwye gesondheidsorganisasie as 'n geestesgesondheidstoestand in sy elfde hersiening van die International Classification of Diseases in Junie 2018. Daarbenewens het verskeie studies getoon dat kinders digitale toestelle begin gebruik. (DD's) (bv. Tablette en slimfone) op 'n baie jong ouderdom, insluitend die speel van videospeletjies en sosiale media. Gevolglik word die behoefte aan vroeë opsporing van die risiko van digitale verslawing onder kinders al meer 'n noodsaaklikheid. In die onderhawige studie is die Digital Addiction Scale for Children (DASC) - 'n instrument van 25 artikels selfverslag - ontwikkel en bekragtig om die gedrag van kinders van 9 tot 12 jaar te beoordeel in verband met DD-gebruik, insluitend videospeletjies, sosiale media, en sms'e. Die steekproef het bestaan ​​uit 822 deelnemers (54.2 persent mans), van graad 4 tot graad 7. Die DASC het uitstekende betroubaarheid vir interne konsekwentheid getoon (α = 0.936) en voldoende gelyktydige en kriteriumverwante geldigheid. Die resultate van die bevestigende faktorontleding het getoon dat die DASC die data baie goed pas. Die DASC baan die weg om (a) hulp te verleen in die vroeë identifikasie van kinders wat die gevaar loop om problematiese gebruik van DD's en / of verslaaf te raak aan DD's en (b) verdere navorsing te stimuleer rakende kinders uit verskillende kulturele en kontekstuele omgewings.


Persoonlike faktore, internetkenmerke en omgewingsfaktore wat bydra tot adolessente internetverslawing: 'n Perspektief van openbare gesondheid (2019)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2019 Nov 21; 16 (23). pii: E4635. doi: 10.3390 / ijerph16234635.

Individuele kenmerke, familie- en skoolverwante veranderlikes en omgewingsveranderlikes is ewe belangrik vir die verstaan ​​van internetverslawing. Die meeste vorige studies oor internetverslawing het op individuele faktore gefokus; dié wat die omgewingsinvloede oorweeg het, het gewoonlik slegs die proksimale omgewing ondersoek. Effektiewe voorkoming en intervensie van internetverslawing vereis 'n raamwerk wat faktore op individuele en omgewingsvlak integreer. Hierdie studie het die verwantskappe tussen persoonlike faktore, gesin / skoolfaktore, waargenome internetkenmerke en omgewingsveranderlikes ondersoek, aangesien dit bydra tot internetverslawing onder adolessente gebaseer op die openbare gesondheidsmodel. 'N Verteenwoordigende steekproef van 1628-hoërskoolleerlinge uit 56-streke in Seoul en Gyeonggi-do het via vraelyste aan die studie deelgeneem met die samewerking van die Ministerie van Gesondheid en Welsyn en die distrikskantoor vir onderwys. Die studie het sielkundige faktore, gesinsamehorigheid, houdings teenoor akademiese aktiwiteite, internetkenmerke, toeganklikheid tot rekenaarkafees en blootstelling aan internet-speladvertensies geanaliseer. Ongeveer 6% van die adolessente is in die groep wat erg verslaaf is, gekategoriseer. Vergelykings tussen groepe het getoon dat die verslaafde groep vroeër die internet begin gebruik het; het hoër vlakke van depressie, kompulsiwiteit, aggressiwiteit sowel as laer gesinsamehorigheid gehad; en 'n hoër toeganklikheid vir PC-kafees en blootstelling aan internet-speletjie-advertensies gerapporteer. Veelvuldige logistieke regressie het aangedui dat omgewingsfaktore vir adolessente 'n groter invloed gehad het as familie- of skoolverwante faktore.


Die gevolge van internetverslawing op depressie, vlak van liggaamlike aktiwiteit en sensitiwiteit vir die snellerpunt by Turkse universiteitstudente (2019)

J Terug Musculoskelet Rehabil. 2019 Nov 15. doi: 10.3233 / BMR-171045.

Internetverslawing (IA), gedefinieer as oormatige, tydrowende, onbeheerbare gebruik van die internet, het 'n wydverspreide probleem geword. In hierdie studie het ons die invloed van internetverslawing op depressie, fisieke aktiwiteitsvlak en latente sensitiwiteit vir sensitiewe punte by Turkse universiteitstudente ondersoek.

'N Totaal van 215 universiteitstudente (155 vroue en 60 mans) wat tussen 18-25 jaar oud was, het aan die studie deelgeneem. Met behulp van die Internet Addiction Form (APIINT) van die verslaafprofielindeks, het ons 51-mense geïdentifiseer as nie-verslaafdes (nie-IA) (Groep 1: 10 manlik / 41 vroulik) en 51 as internetverslaaf (IA) (Groep 2: 7 manlik / 44 vroulik). APIINT, International Physical Activity Questionnaire-Short-Form (IPAQ), Beck Depression Inventory (BDI), and Neck Disability Index (NDI) is aan albei groepe toegedien, en die druk-pyndrempel (PPT) in die latere boonste / middel trapezius latent punte oppervlakte is gemeet.

Die internetverslawingskoers was 24.3% by ons studente. In vergelyking met die nie-IA-groep was die daaglikse internetgebruikstyd en BDI- en NDI-tellings hoër (almal p <0.05), terwyl die IPAQ-loop (p <0.01), IPAQ-totaal (p <0.05) en PPT-waardes (p <0.05) was laer in die IA-groep.

IA is 'n groeiende probleem. Hierdie verslawing kan lei tot probleme in die muskuloskeletaal en kan gevolge hê vir die vlak van liggaamlike aktiwiteit, depressie en spier- en skeletafwykings, veral in die nek.


New age tegnologie en sosiale media: adolessente psigososiale implikasies en die behoefte aan beskermende maatreëls (2019)

Huidige Advies in Kindergeneeskunde: Februarie 2019 - Jaargang 31 - Uitgawe 1 - p 148–156

doi: 10.1097 / MOP.0000000000000714

Doel van hersiening In onlangse jare het deurbrake en vooruitgang in die nuwe era-tegnologie 'n rewolusie gemaak in die manier waarop kinders kommunikeer en met die wêreld rondom hulle kommunikeer. Aangesien sosiale media-platforms soos Facebook, Instagram en Snapchat steeds gewild word, het die gebruik daarvan kommer uitgespreek oor hul rol en impak op die ontwikkeling en gedrag van adolessente. Hierdie oorsig ondersoek die psigososiale implikasies van sosiale media-gebruik op jeuguitkomste wat verband hou met liggaamsbeeld, sosialisering en ontwikkeling van adolessente. Dit bespreek maniere waarop klinici en ouers hul kinders effektief kan beskerm teen die potensiële bedreigings wat digitale media inhou, terwyl hulle 'n feiteblad vir ouers bied wat hierdie probleme aanspreek en die aanbevole strategieë om hulle te bekamp, ​​saamvat.

Onlangse bevindinge Terwyl sosiale media-platforms steeds gewildheid ervaar, dui toenemende bewyse op beduidende korrelasies tussen die gebruik daarvan en geestesgesondheid en gedragskwessies by adolessente. Verhoogde gebruik van sosiale media is gekoppel aan verminderde selfbeeld en liggaamstevredenheid, verhoogde risiko vir kuberafknouery, verhoogde blootstelling aan pornografiese materiaal en riskante seksuele gedrag.

Samevatting Aangesien die nuwe era-tegnologie die daaglikse lewe geleidelik deurdring, is groter pogings nodig om adolessente gebruikers en hul gesinne in te lig oor die negatiewe gevolge van die gebruik van sosiale media. Kinders en ouers moet versigtig wees om psigososiale risiko's te verminder en die aanlynveiligheid van kinders te verseker.


Effekte van skermsuur op die gesondheid en welsyn van kinders en adolessente: 'n Sistematiese oorsig van resensies (2019)

Doelwitte Om die bewyse van nadele en voordele wat verband hou met die tyd wat spandeer word op skerms vir kinders en jongmense se (CYP) gesondheid en welsyn, stelselmatig te ondersoek om die beleid in te lig.

Metodes Sistematiese oorsig van resensies wat onderneem word om die vraag te beantwoord: 'Wat is die bewyse vir gesondheids- en welsynseffekte van skermsuur by kinders en adolessente (CYP)?' Elektroniese databasisse is gesoek vir sistematiese oorsigte in Februarie 2018. Kwalifiserende resensies gerapporteer assosiasies tussen tyd op skerms (skermsuur, enige tipe) en enige gesondheids- / welstandsuitkoms in CYP. Kwaliteit van resensies is beoordeel en sterkte van bewyse oor resensies geëvalueer.

Results 13-resensies is geïdentifiseer (1 hoë kwaliteit, 9 medium en 3 lae kwaliteit). 6 aangespreek liggaamsamestelling; 3 dieet / energie inname; 7 geestesgesondheid; 4 kardiovaskulêre risiko; 4 vir fiksheid; 3 vir slaap; 1 pyn; 1 asma. Ons het matige sterk bewyse gevind vir assosiasies tussen skerms en groter vetsug / adipositeit en hoër depressiewe simptome; matige bewyse vir 'n assosiasie tussen skermsduur en hoër energie-inname, minder gesonde dieetkwaliteit en swak lewenskwaliteit. Daar was swak bewyse vir tydsverhoudings met gedragsprobleme, angs, hiperaktiwiteit en onoplettendheid, armer selfbeeld, swakker welsyn en swakker psigososiale gesondheid, metaboliese sindroom, swakker kardiorespiratoriese fiksheid, swakker kognitiewe ontwikkeling en laer opvoedkundige bereiking en swak slaapuitkomste. . Daar was geen of onvoldoende bewyse vir 'n assosiasie van skermsuur met eetversteurings of selfmoordidee, individuele kardiovaskulêre risikofaktore, asma voorkoms of pyn. Bewyse vir drempel-effekte was swak. Ons het swak bewyse gevind dat klein hoeveelhede daaglikse skermgebruik nie skadelik is nie en wat voordele kan hê.

Gevolgtrekkings Daar is bewyse dat hoër vlakke van skermsduur geassosieer word met 'n verskeidenheid gesondheidskwessies vir CYP, met sterkste bewyse vir adiposity, ongesonde dieet, depressiewe simptome en lewenskwaliteit. Bewyse om die beleid oor veilige CYP-skerm blootstelling te rig, is beperk.


Voorkoms en voorspellende faktore van internetverslawing onder Chinese sekondêre skoolstudente in Hongkong: 'n longitudinale studie (2017)

Sosi Psigiatrie Psigiatr Epidemiol. 2017 Apr 17. doi: 10.1007 / s00127-017-1356-2.

Ons het die voorkoms en voorspellers van IA-omskakeling onder hoërskoolleerlinge ondersoek. 'N Langstudie van twaalf maande is onder Chinese sekondêre 12-1 studente in Hong Kong gedoen (N = 4). Met behulp van die 8286-item Chen Internet Addiction Scale (CIAS; cut-off> 26), is nie-IA-gevalle op die basislyn geïdentifiseer. Omskakeling na IA gedurende die opvolgperiode is opgespoor, met die voorkoms en voorspellers afgelei met behulp van multivlakmodelle.
Voorkoms van IA was 16.0% by basislyn en voorkoms van IA was 11.81 per 100-persoonjare (13.74 vir mans en 9.78 vir vroue). Risiko-agtergrondfaktore was manlike geslag, hoërskoolvorme, en woon saam met net een ouer, terwyl beskermende agtergrondfaktore 'n moeder / pa met universiteitsonderrig gehad het. Aangepas vir alle agtergrond faktore, hoër basislyn CIAS telling (ORa = 1.07), langer ure spandeer aanlyn vir vermaak en sosiale kommunikasie (ORa = 1.92 en 1.63 respektiewelik) en HBV-konstruksies (behalwe waargeneem ernstigheid van IA en waargeneem selfdoeltreffendheid om gebruik te verminder) was belangrike voorspellers van omskakeling na IA (ORa = 1.07-1.45).


Internetverslawing en -depressie in Chinese adolessente: 'n gemodereerde bemiddelingsmodel (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Nov 13; 10: 816. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00816.

Navorsing het getoon dat internetverslawing 'n risikofaktor is vir die ontwikkeling van depressiewe simptome by adolessente, hoewel die onderliggende meganismes grotendeels onbekend is. Die onderhawige studie ondersoek die bemiddelende rol van positiewe jeugontwikkeling en die modererende rol van bewustheid om die verband tussen internetverslawing en depressie te bepaal. 'N Steekproef van 522 Chinese adolessente het maatreëls voltooi wat verband hou met internetverslawing, positiewe jeugontwikkeling, bewustheid, depressie en hul agtergrondinligting, waarvoor die resultate toon dat positiewe jeugontwikkeling die verband tussen internetverslawing en depressie bemiddel. Verder word die assosiasies tussen internetverslawing en depressie sowel as positiewe jeugontwikkeling en depressie gemodereer deur bewustheid. Hierdie twee effekte was sterker vir adolessente met 'n lae bewustheid as vir diegene met 'n hoë bewustheid. Die huidige studie dra by tot 'n meer deeglike begrip van hoe en wanneer internetverslawing die risiko van depressie by adolessente verhoog, wat daarop dui dat internetverslawing adolessente depressie kan beïnvloed deur positiewe jeugontwikkeling en dat bewustheid die negatiewe effek van internetverslawing of 'n lae vlak kan verlig. van sielkundige hulpbronne oor depressie. Die implikasies vir navorsing en praktyk word uiteindelik bespreek.


Voorkoms en faktore van selfkorrigerende bedoeling onder Hongkong-sekondêre skoolstudente wat selfbeoordeelde internetverslawingskwessies (2017) is.

Kinder- en adolessente Geestesgesondheid.

Hierdie dwarssnitstudie het 9,618 Chinese sekondêre skoolstudente in Hong Kong ondervra; 4,111 (42.7%) self-beoordeel dat hulle IA (selfbeoordeelde IA-gevalle) gehad het; 1,145 van hierdie selfbeoordeelde IA-gevalle (27.9%) is ook geklassifiseer as IA-gevalle (ooreenstemmende IA-gevalle), aangesien hul Chen Internet Addiction Scale-telling 63 oorskry het.

Die voorkoms van selfkorrigerende bedoeling onder hierdie twee submonsters was onderskeidelik slegs 28.2% en 34.1%. In die selfbeoordeelde IA-subsamestelling het die HBM-konstrukte, insluitend waargeneem vatbaarheid vir IA, ervaar die erns van IA waargeneem voordele vir die vermindering van internetgebruik, selfdoeltreffendheid om internetgebruik te verminder, en leidrade tot aksie om internetgebruik te verminder, was positief, terwyl waargeneem hindernisse Vir die vermindering van internetgebruik was negatief geassosieer met selfkorrigerende bedoeling. Soortgelyke faktore is in die ooreenstemmende IA-submonster geïdentifiseer.

'N Groot deel van die studente het bevind dat hulle IA gehad het, maar slegs ongeveer een derde wat bedoel was om die probleem reg te stel. Toekomstige intervensies kan oorweeg om studente se HBM-konstrukte te verander, en fokus op die segment van ooreenstemmende IA met selfkorrigerende bedoeling, aangesien hulle wysheid toon vir veranderinge.


Assosiasie tussen internetverslawing en die risiko van spier- en skeletpyn by eerstejaars in Chinese kollege - 'n deursnee-studie (2019)

Front Psychol. 2019 Sep 3; 10: 1959. doi: 10.3389 / fpsyg.2019.01959.

Dit is goed vasgestel dat verhoogde internetgebruik verband hou met 'n verhoogde risiko van spier- en skeletpyn onder adolessente. Die verwantskap tussen internetverslawing (IA), 'n unieke toestand wat erge internetverbruik en ernstige muskuloskeletale pyn insluit, is egter nie gerapporteer nie. Hierdie studie het ten doel gehad om die verband tussen IA en die risiko van muskuloskeletale pyn onder Chinese universiteitstudente te ondersoek.

'N Dwarsdeursnee-studie is onder 4211 eerstejaars van Chinese kollege gedoen. IA-status is geëvalueer met behulp van die 20-item Young's Internet Addiction Test (IAT). IA is gedefinieer as internetverslawing-telling ≥50 punte. Muskuloskeletale pyn is beoordeel aan die hand van 'n vraelys wat self gerapporteer is. Veelvuldige logistieke regressie-analises is uitgevoer om verband tussen IA-kategorieë (normale, ligte en matige tot ernstige) en muskuloskeletale pyn te bepaal.

Hierdie deursnitstudie het getoon dat ernstige IA geassosieer word met 'n hoër risiko vir spier- en skeletpyn by Chinese jongmense. In toekomstige navorsing sal dit nodig wees om oorsaaklikheid rakende hierdie verhouding te ondersoek met behulp van intervensie-studies.


Effek van internetverslawing op sielkundige welsyn onder adolessente (2017)

Internasionale Tydskrif vir Sielkunde en Psigiatrie  10.5958 / 2320-6233.2017.00012.8

Die huidige studie poog om die uitwerking van internetverslawing op psigologiese welsyn van adolessente wat in en om Mysuru stad studeer, te ondersoek. 'N Totaal van 720-adolessente is in die huidige studie ingesluit, met gelyke aantal manlike en vroulike studente wat studeer in 10, 11 en 12th-standaarde. Hulle is toegedien internet verslawing skaal (Young, 1998) en sielkundige welstand skaal (Ryff, 1989). Een manier ANOVA was in diens om die verskil tussen normale, problematiese en verslaafde vlakke van die internet op psigologiese welstandstellings te bepaal. Uitslae het getoon dat aangesien die vlakke van internetverslawing toegeneem het, het totale sielkundige welstand tellings lineêr en beduidend afgeneem. Namate die vlakke van internetverslawing toegeneem het, het welstand ook in spesifieke komponente van outonomie, omgewingsbemeestering en doel in die lewe afgeneem.


Die Donker Kant van Internetgebruik: Twee Longitudinale Studies van Oormatige Internetgebruik, Depressiewe Simptome, Skooluitbranding en Verloering Onder Finse Vroeë en Laat-Adolessente (2016)

J Jeug Adolesc. 2016 Mei 2.

Met behulp van twee longitudinale datagolwe wat tussen 1702 (53% vroulik) vroeg (ouderdom 12-14) en 1636 (64% vroulik) laat (ouderdom 16-18) Finse adolessente versamel is, het ons kruislopende paaie ondersoek tussen oormatige internetgebruik, skoolbetrokkenheid en uitbranding, en depressiewe simptome. Strukturele vergelykingsmodellering het wederkerige kruislopende paaie tussen oormatige internetgebruik en skooluitbranding by albei adolessente groepe onthul: skooluitbranding het later oormatige internetgebruik voorspel en buitensporige internetgebruik het voorspel dat skooluitbranding later sou wees.

Wederkerige paaie tussen skooluitbranding en depressiewe simptome is ook gevind. Meisies het meestal meer as seuns gehad van depressiewe simptome en, in die laat adolessensie, skooluitbranding. Seuns, op sy beurt, het meer dikwels gely aan oormatige internetgebruik. Hierdie resultate toon dat oormatige internetgebruik onder adolessente 'n oorsaak kan wees van skooluitbranding wat later kan oorval na depressiewe simptome.


Voorkoms van oormatige internetgebruik en sy verband met sielkundige nood onder universiteitsstudente in Suid-Indië (2018)

doelwitte: Hierdie studie is gestig om die internetgebruiksgedrag, internetverslawing (IA) en die verband met sielkundige nood hoofsaaklik depressie onder 'n groot groep universiteitsstudente uit Suid-Indië te ondersoek.

Metodes te gebruik: Algeheel 2776 universiteitstudente van 18-21 jaar; nagraadse studie van 'n erkende universiteit in Suid-Indië het deelgeneem aan die studie. Die patrone van internetgebruik en sosio-opvoedkundige data is ingesamel deur die gebruik van internetgebruik en demografiese data-blad. IA-toets (IAT) is aangewend om IA te assesseer en sielkundige nood het hoofsaaklik depressiewe simptome met selfverslagvraelys-20 geëvalueer.

Results: Onder die totaal n = 2776, 29.9% (n = 831) van universiteitstudente het kriterium op IAT vir matige IA, 16.4% (n = 455) vir matige verslawende gebruik, en 0.5% (n = 13) vir ernstige IA. IA was hoër onder universiteitsstudente wat manlik was, verblyf in gehuurde akkommodasie, toegang tot internet 'n paar keer per dag, meer as 3 h per dag op die internet en sielkundige nood gehad. Manlike geslag, gebruiksduur, tyd spandeer per dag, frekwensie van internetgebruik en sielkundige nood (depressiewe simptome) voorspel IA.

Gevolgtrekkings: IA was teenwoordig onder 'n aansienlike deel van universiteitsstudente wat hul akademiese vordering kan inhibeer en hul psigologiese gesondheid kan beïnvloed. Vroeë identifisering van risikofaktore van IA kan die effektiewe voorkoming en tydige inisiasie van behandelingstrategieë vir IA en sielkundige nood onder universiteitstudente fasiliteer.


Geslagsverskille in smartfoonverslawing-gedrag wat verband hou met ouer-kindverband, ouer-kindkommunikasie en ouerlike bemiddeling onder Koreaanse basisschoolstudente.

J verslaaf verpleegsters. 2018 Oct/Dec;29(4):244-254. doi: 10.1097/JAN.0000000000000254.

Hierdie studie het die geslagsverskille ondersoek in die gedrag van slimfoonverslawing (SA) wat verband hou met ouer-kindbinding, ouer-kindkommunikasie en ouersbemiddeling onder Koreaanse laerskoolstudente wat 11-13 jaar oud is.

'N Steekproef van 224-slimfoongebruikers (112-seuns en 112-meisies) is in 'n dwarssnitstudie ondersoek. Beskrywende statistiek en meervoudige regressie-analise is uitgevoer om die voorspellers van SA-gedrag te ondersoek gebaseer op geslagsverskille deur SPSS Win 23.0-sagteware te gebruik.

Van die deelnemers was 14.3% (15.18% seuns en 13.39% meisies) in die SA-gedragsrisiko-groep, en die voorkoms van SA-gedrag was nie beduidend verskillend tussen geslagsgroepe nie. In verskeie stapsgewyse regressie-analise, minder aktiewe veiligheidsmediëring; langer duur van slimfoongebruik; meer gebruik van slimfone vir speletjies, video's of musiek; en minder beperkende bemiddeling was gekoppel aan hoër SA-gedrag by seuns, en hierdie aanwysers was verantwoordelik vir 22.1% van die variansie in SA-gedrag. Langer duur van slimfoongebruik, minder aktiewe gebruiksmiddeling, erger ouer-kindkommunikasie en meer gebruik van slimfone vir teks-, klets- of sosiale netwerk-werwe is gekoppel aan hoër SA-gedrag by meisies. Hierdie aanwysers het 38.2% van die variansie uitgemaak. in SA-gedrag.

 

 


Bewys vir 'n internet verslawing wanorde: internet blootstelling versterk kleur voorkeur in onttrek probleem gebruikers (2016)

J Clin Psychiatry. 2016 Feb;77(2):269-274.

Hierdie studie het ondersoek of blootstelling aan die internet 'n voorkeur vir kleure geassosieer met besoekte webwerwe kon skep en die moontlike verhouding met self-gerapporteerde problematiese internetgebruik en internetbemanning ondersoek het.

100-volwasse deelnemers is in 2-groepe verdeel; 'n Mens het toegang tot die internet vir 4 uur ontneem, en die ander was nie. Na hierdie tydperk is hulle gevra om 'n kleur te kies en 'n reeks psigometriese vraelyste oor gemoedsrus (Positiewe en Negatiewe Invloedskedule), angs (Spielberger State-Trait Angs Inventory) en depressie (Beck Depression Inventory) te voltooi. Hulle is toe blootgestel aan 'n 15-minuut blootstelling aan die internet, en die webwerwe wat hulle besoek het, is aangeteken. Hulle is dan gevra om weer 'n kleur te kies, dieselfde psigometriese vraelyste te voltooi, en die Internet Addiction Test te voltooi.

Vir die internet-beroofde, maar nie-onbemande, vakke, 'n vermindering van gemoedstemming en verhoogde angs is opgemerk in die hoër problematiese internetgebruikers na webonderbreking. Daar was ook 'n verskuiwing na die keuse van die kleur wat die beste op die besoekte webwerwe in hierdie deelnemers was. Geen verandering in bui, of die keuse van die dominante webwerf kleur, is in die laer probleem gebruikers gesien.

Hierdie bevindings dui daarop dat die internet as 'n negatiewe versterker vir gedrag in hoër probleemgebruikers kan dien en dat die versterking verkry deur die verligting van onttrekkingsimptome gekondisioneer word, met die kleur en voorkoms van die besoekte webwerwe wat hulle 'n meer positiewe waarde gee.


Problematiese internetgebruik en problematiese aanlyn-speletjies is nie dieselfde nie: Bevindinge van 'n Groot Nasionaal Verteenwoordigende Adolessent Voorbeeld (2014)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014 Nov 21.

Daar is 'n deurlopende debat in die literatuur of problematiese internetgebruik (PIU) en problematiese online gaming (POG) twee afsonderlike konseptuele en nosologiese entiteite is of of hulle dieselfde is. Die huidige studie dra by tot hierdie vraag deur die interverwantskap en die oorvleueling tussen PIU en POG te ondersoek in terme van geslag, skoolprestasie, tyd wat spandeer word deur gebruik te maak van die internet en / of aanlynspel, sielkundige welsyn en voorkeur aanlynaktiwiteite.

Vraelyste wat hierdie veranderlikes assesseer, is aan 'n nasionaal verteenwoordigende steekproef van adolessente gamers toegedien  Data het getoon dat internetgebruik 'n algemene aktiwiteit onder adolessente was, terwyl aanlynspel deur 'n aansienlik kleiner groep besig was. Net so het meer adolessente voldoen aan die kriteria vir PIU as vir POG, en 'n klein groepie adolessente het simptome van beide probleemgedrag vertoon..

THy was die mees opvallende verskil tussen die twee probleemgedragte in terme van seks. POG was baie sterker geassosieer met manlik wees. Selfbeeld het lae effekgroottes op beide gedrag, terwyl depressiewe simptome met PIU en POG geassosieer word, wat PIU effens meer beïnvloed het. POG blyk te wees 'n konseptueel verskillende gedrag van PIU, en daarom ondersteun die data die idee dat internetverslawingversteuring en internetgokstoornis afsonderlike nosologiese entiteite is.


Die verergering van depressie, vyandigheid en sosiale angs in die verloop van internetverslawing onder adolessente: 'n Voornemende studie (2014)

Compr Psigiatrie. 2014 Mei 17. PII:

In adolessente bevolking wêreldwyd, internetverslawing is algemeen en word dikwels saamgesmelt met depressie, vyandigheid en sosiale angs van adolessente. Hierdie studie het daarop gemik om die verergering van depressie, vyandigheid en sosiale angs te evalueer in die verskaffing van verslawing aan die internet of die verwerping van internetverslawing onder adolessente.

Hierdie studie het 2293-adolessente in graad 7 gewerf om hul depressie, vyandigheid, sosiale angs en internetverslawing te assesseer. Dieselfde assesserings is een jaar later herhaal. Die voorkomsgroep is gedefinieer as vakke wat as nie-verslaafde in die eerste assessering geklassifiseer is en verslaaf was in die tweede assessering. Die vergifnisgroep is gedefinieer as vakke wat as verslaaf in die eerste assessering geklassifiseer is en as nieverslaafd in die tweede assessering was nie.

Depressie en vyandigheid vererger in die verslawing proses vir die internet onder adolessente. Intervensie van internetverslawing moet voorsien word om sy negatiewe uitwerking op geestesgesondheid te voorkom. Depressie, vyandigheid en sosiale angs het in die proses van vergifnis afgeneem. Dit het voorgestel dat die negatiewe gevolge omgeskakel kan word indien internetverslawing binne 'n kort tydjie terugbetaal kan word.

KOMMENTAAR: Studie het studente vir een jaar gevolg om internetverslawing te evalueer en depressie, vyandigheid en sosiale angs te evalueer. Hulle het gevind dat internetverslawing depressie, vyandigheid en sosiale angs vererger, terwyl vergifnis uit verslawing depressie, vyandigheid en sosiale angsverlaging verminder.


Ondersoek van die verband tussen internetverslawing en sosiale fobie in adolessente (2016)

West J Nurs Res. 2016 Aug 25. pii: 0193945916665820

Dit was 'n beskrywende en deursnee-studie wat met adolessente gedoen is om die verband tussen internetverslawing en sosiale fobie te ondersoek. Die bevolking van die studie het bestaan ​​uit 24,260-studente tussen 11 en 15 jaar.

In hierdie studie het 13.7% van die adolessente 'n internetverslawing gehad, en 4.2% het elke dag meer as 5 uur op die rekenaar spandeer. Daar was 'n positiewe verband tussen internetverslawing en sosiale fobie. Die vorm van tyd wat op Internet spandeer is, is ondersoek in terme van verslawing en sosiale fobie; Alhoewel internetverslawing verband hou met speletjies, dating sites en web surfing, het sosiale fobie verband gehou met huiswerk, speletjies en web surfing.


Longitudinale Verenigings tussen Anhedonia en Internetverwante Verslawende Gedrag in Opkomende Volwassenes (2016)

Comput Human Behav. 2016 Sep; 62: 475-479.

Internetverslawing (insluitend aanlynspeletjies) is geassosieer met depressie. Die doel van die huidige studie was om potensiële longitudinale assosiasies tussen anhedonia te ondersoek (dit wil sê probleme met genot, 'n belangrike faset van depressie) en internetverwante verslawende gedrag in 503-risiko-opkomende volwassenes (voormalige deelnemers aan alternatiewe hoërskole). Deelnemers het opnames op basislyn voltooi en ongeveer een jaar later (9-18 maande later). Resultate het aangedui dat eienskap anhedonia voorspelbaar groter vlakke van kompulsiewe internetgebruik en verslawing aan aanlynaktiwiteite voorspel, asook 'n groter waarskynlikheid van verslawing aan aanlyn- / aflyn-videospeletjies. Hierdie bevindings dui daarop dat anhedonia kan bydra tot die ontwikkeling van internetverwante verslawende gedrag in die opkomende volwasse bevolking.


'N longitudinale studie vir die empiriese validering van 'n etiopatogenetiese model van internetverslawing in adolessensie gebaseer op vroeë emosie regulasie (2018)

Biomed Res Int. 2018 Mar 7; 2018: 4038541. doi: 10.1155 / 2018 / 4038541.

Verskeie etiopatogenetiese modelle is gekonseptualiseer vir die aanvang van Internet Addiction (IA). Geen studie het egter die moontlike voorspellende effek van vroeë emosie reguleringstrategieë op die ontwikkeling van IA in adolessensie geëvalueer nie. In 'n steekproef van N = 142 adolessente met internetverslawing, het hierdie twaalf jaar lange longstudie daarop gemik om te verifieer of en hoe emosiereguleringstrategieë (selfgerig teenoor ander gefokus) op twee jaar voorspelbaar was vir die internalisering / eksternaliserende simptome van skoolgaande ouderdom. bevorderde internetverslawing (kompulsiewe gebruik van die internet teenoor benoudheid) in adolessensie. Ons resultate het ons hipoteses bevestig dat vroeë emosieregulering 'n impak het op die emosionele gedrag in die middelkinderjare (8 jaar oud), wat weer 'n invloed het op die aanvang van IA in adolessensie. Daarbenewens het ons resultate 'n sterk, direkte statistiese verband getoon tussen die kenmerke van emosiereguleringstrategieë in kinderskoene en IA in adolessensie. Hierdie resultate dui aan dat 'n algemene wortel van ongebalanseerde emosieregulering tot twee verskillende manifestasies van internetverslawing by jeugdiges kan lei en nuttig kan wees in die assessering en behandeling van adolessente met IA.


Lae empatie word geassosieer met die problematiese gebruik van die Internet: Empiriese bewyse uit China en Duitsland (2015)

Asiatiese J Psigiatr. 2015 Jul 6.

Aangesien empatie nie ondersoek is in die konteks van problematiese gebruik van die internet nie, het ons 'n studie gedoen om te toets vir 'n moontlike skakel. In monsters uit China (N = 438) en Duitsland (N = 202) is twee selfverslagmaatreëls vir empatiese gedrag en een selfverslagmaatreël vir problematiese internetgebruik (PIU) in adolessente / studente toegedien. In beide kulture is laer empatie geassosieer met meer PIU. Die huidige studie onderstreep die belangrikheid om empatieverwante vraelyste in ag te neem om 'n beter begrip van internet-oorbenutting in die toekoms te hê.


Gesondheidsverwante lewensgehalte onder vroulike universiteitsstudente in Dammam-distrik: Is daar internetgebruik? (2018)

J Familie Gemeenskap Med. 2018 Jan-Apr;25(1):20-28. doi: 10.4103/jfcm.JFCM_66_17.

Lewenskwaliteit (QOL) word deur die Wêreldgesondheidsorganisasie gedefinieer as die persoon se persepsie van sy / haar posisie in die lewe, binne die konteks van kultuur en waardesisteem waarin die individu leef, en wat verband hou met sy / haar doelstellings, verwagtinge , standaarde en bekommernisse. Die lewe op universiteit is so stresvol; dit kan gesondheidsverwante QOL (HRQOL) beïnvloed. Daar is baie faktore wat die HRQOL van universiteitstudente beïnvloed. Die doel van hierdie studie was om die QOL van vroulike universiteitstudente in Dammam, Saoedi-Arabië te beoordeel en faktore daaraan te identifiseer, met spesiale klem op internetgebruik.

Hierdie dwarssnitstudie het 2516-vroulike studente by Imam Abdulrahman Bin Faisal Universiteit in Dammam ondervra, met behulp van 'n self-geadministreerde vraelys met afdelings oor sosiodemografie, telling vir internetgebruik / verslawing (IA) en 'n assessering van HRQOL. Twee latente faktore is onttrek: fisiese komponent opsommings (PCS's) en hoofkomponent opsommings (MCS's). Bivariate ontledings en MANOVA is dan uitgevoer.

Die algehele PCS en MCS was onderskeidelik 69% ± 19.6 en 62% ± 19.9. Byna twee-derdes van die studente het IA of moontlike IA gevind. Studente wie se ouers laer onderwys gehad het, het minder PCS gerapporteer. Studente met hoë familie-inkomste het hoër PCS en MCS gerapporteer as dié met 'n laer inkomste. MANOVA-model het getoon dat hoe hoër die IA-telling, hoe laer die telling van beide die PCS en MCS.HRQOL by vroulike studente is, geraak word deur ouerlike opvoedingsvlak, familieinkomste en problematiese internetgebruik.


Insomnia bemiddel gedeeltelik die verband tussen problematiese internetgebruik en depressie onder hoërskoolstudente in China (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Dec 1; 6 (4): 554-563. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.085.

Hierdie studie beoog om die bemiddelende effekte van slapeloosheid te ondersoek op die assosiasies tussen problematiese internetgebruik, insluitend internetverslawing (IA) en aanlyn sosiale netwerkverslawing (OSNA) en depressie onder adolessente.

Altesaam 1,015 XNUMX hoërskoolleerlinge van Guangzhou in China het aan 'n deursnee-opname deelgeneem. Die vlakke van depressie, slapeloosheid, IA en OSNA is onderskeidelik beoordeel deur gebruik te maak van die Sentrum vir Epidemiologiese Studies-Depressie-skaal, Pittsburgh-slaapkwaliteit-indeks, Young's Diagnostic Questionnaire en Online Social Networking Addiction Scale.

Die voorkoms van depressie op matige vlak of hoër, slapeloosheid, IA en OSNA was onderskeidelik 23.5%, 37.2%, 8.1% en 25.5%. IA en OSNA was aansienlik geassosieer met depressie en slapeloosheid na aanpassing vir beduidende agtergrondfaktore. Die hoë voorkoms van IA en OSNA kan geassosieer word met verhoogde risiko om depressie onder adolessente te ontwikkel, beide deur direkte en indirekte effekte (via slapeloosheid). Bevindinge uit hierdie studie het aangedui dat dit effektief kan wees om intervensies te ontwikkel en te implementeer wat gesamentlik die problematiese internetgebruik, slapeloosheid en depressie oorweeg.


Skermtyd word geassosieer met depressiewe simptomatologie onder vetsugtige adolessente: 'n HEARTY-studie (2016)

Eur J Pediatr. 2016 Apr 13.

Vetsugtige adolessente spandeer 'n buitensporige tyd aan skermgebaseerde aktiwiteite en loop 'n hoër risiko vir kliniese depressie in vergelyking met hul eweknieë met normale gewig. Terwyl skermtyd verband hou met vetsug en kardiometaboliese risikofaktore, is daar min bekend oor die verband tussen skermtyd en geestesgesondheid. Hierdie deursnee-studie ondersoek die verband tussen duur en soorte skermtyd en depressiewe simptomatologie (subkliniese simptome) in 'n steekproef van 358 (261 vroulike; 97 mans) oorgewig en vetsugtige adolessente van 14-18 jaar. . Nadat die ouderdom, etnisiteit, geslag, oueropvoeding, liggaamsmassa-indeks (BMI), fisieke aktiwiteit, kalorie-inname, koolhidraatinname en inname van suikerversoete drankies gekontroleer is, is totale skermtyd aansienlik geassosieer met erger depressiewe simptomatologie. Na aanpassing hou die tyd wat aan die speel van videospeletjies en ontspanningstyd van rekenaars geassosieer word, met depressiewe simptome gepaard, maar TV kyk nie.

GEVOLGTREKKINGS:

Skermtyd kan 'n risikofaktor of merker van depressiewe simptomatologie in vetsugtige adolessente verteenwoordig. Toekomstige intervensie navorsing moet evalueer of die vermindering van die skerm blootstelling verminder depressiewe simptome in vetsugtige jeug, 'n bevolking met verhoogde risiko vir sielkundige afwykings.

Wat is bekend:

 • Skermtyd word geassosieer met 'n verhoogde risiko van vetsug in die jeug.
 • Skermtyd word geassosieer met 'n nadelige kardio-metaboliese profiel in die jeug.

Wat is nuut:

 • Skermtyd word geassosieer met meer ernstige depressiewe simptome by oorgewig en vetsugtige adolessente.
 • Tyd spandeer in ontspannings rekenaargebruik en speel video speletjies, maar nie TV kyk nie, was geassosieer met meer ernstige depressiewe simptome by oorgewig en vetsugtige adolessente.

Internetgebruikspatrone en internetverslawing by kinders en adolessente met vetsug (2017)

Pediatriese Obes. 2017 Mar 28. doi: 10.1111 / ijpo.12216.

Hierdie studie het ten doel om die voorkoms en patrone van IA by kinders en adolessente met vetsug te ondersoek. Die verhouding tussen IA en liggaamsmassa-indeks (BMI) is ook ondersoek.

Die studie het 437 kinders en tieners met 'n ouderdom van 8 tot 17 jaar ingesluit: 268 met vetsug en 169 met 'n gesonde kontrole. Die internetverslawingskaal (IAS) -vorm is aan alle deelnemers toegedien. Die vetsuggroep het ook 'n persoonlike inligtingsvorm ingevul, insluitend internetgebruiksgewoontes en -doelstellings.

Altesaam 24.6% van die vetsugtige kinders en adolessente is volgens IAS met IA gediagnoseer, terwyl 11.2% van gesonde maats IA gehad het (p <0.05). Die gemiddelde IAS-tellings vir die vetsuggroep en die kontrolegroep was onderskeidelik 53.71 ± 25.04 en 43.42 ± 17.36 (p <0.05). Die IAS-tellings (t = 3.105) en tydsduur van meer as 21 uur per week-1 op die internet (t = 3.262) is beduidend geassosieer met verhoogde BMI in die vetsuggroep (p <0.05). Ander internetgewoontes en -doelstellings is nie geassosieer met BMI nie (p> 0.05). Die IAS-tellings (t = 8.719) is ook geassosieer met verhoogde LMI in die kontrolegroep (p <0.05).

Die huidige studie dui daarop dat vetsugtige kinders en adolessente hoër IA-tariewe as hul gesonde portuurgroep het, en die resultate dui op 'n verband tussen IA en BMI.


Voorkoms van internetverslawing en sy risiko en beskermende faktore in 'n verteenwoordigende steekproef van senior hoërskoolstudente in Taiwan (2017)

J Adolesc. 2017 Nov 14; 62: 38-46. doi: 10.1016 / j.adolescence.2017.11.004.

Die doel van hierdie studie het die voorkoms van internetverslawing (IA) in 'n groot verteenwoordigende steekproef van sekondêre skoolstudente ondersoek en die risiko- en beskermingsfaktore geïdentifiseer. Met behulp van 'n deursnee-ontwerp is 2170 deelnemers van senior hoërskole regdeur Taiwan gewerf met behulp van gestratifiseerde steekproefneming. Die voorkoms van IA was 17.4%. Hoë impulsiwiteit, lae weiering van selfdoeltreffendheid van internetgebruik, hoë positiewe uitkomsverwagting van internetgebruik, hoë afkeurende houding van internetgebruik deur ander, depressiewe simptome, lae subjektiewe welstand, hoë frekwensie van ander se uitnodiging tot internetgebruik en hoë virtuele sosiale ondersteuning was onafhanklik voorspellend in die logistieke regressie-analise.


Problematiese Sosiale Netwerksite Gebruik en Kombinêre Psigiatriese Stoornisse: 'n Sistematiese oorsig van onlangse grootskaalse studies (2018)

Voorpsigiatrie. 2018 Dec 14; 9: 686. doi: 10.3389 / fpsyt.2018.00686.

 

Agtergrond en doelwitte: Navorsing het getoon dat daar 'n potensiële assosiasie tussen die gebruik van SNS en psigiatriese versteurings is. Die primêre doelwit van hierdie sistematiese oorsig was om studies te identifiseer en te evalueer wat die verband tussen problematiese SNS-gebruik en comorbide psigiatriese versteurings ondersoek.

Steekproefneming en -metodes: 'N Literatuursoektog is gedoen met behulp van die volgende databasisse: PsychInfo, PsycArticles, Medline, Web of Science en Google Scholar. Problematiese SNS-gebruik (PSNSU) en die sinonieme daarvan is by die soektog ingesluit. Inligting is verkry op grond van problematiese SNS-gebruik en psigiatriese afwykings, insluitend aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD), obsessiewe kompulsiewe versteuring (OCD), depressie, angs en spanning. Die insluitingskriteria vir die hersiening van referate is (i) gepubliseer sedert 2014, (ii) in Engels gepubliseer, (iii) met populasiegebaseerde studies met steekproefgroottes> 500 deelnemers, (iv) met spesifieke kriteria vir problematiese SNS gebruik (tipies gevalideerde psigometriese skale), en (v) wat empiriese primêre data bevat wat verslag doen oor die korrelasie tussen PSNSU en psigiatriese veranderlikes. Altesaam nege studies het aan die voorafbepaalde kriteria vir insluiting en uitsluiting voldoen.

Results: Die bevindinge van die sistematiese oorsig het getoon dat die meeste navorsing in Europa gedoen is en dat dit almal uitgestippelde ontwerpe bestaan. In agt (van die nege) studies was problematiese SNS-gebruik korreleer met psigiatriese siektesimptome. Van die nege studies (waarvan sommige meer as een psigiatriese simptome ondersoek het) was daar 'n positiewe verband tussen PSNSU en depressie (sewe studies), angs (ses studies), stres (twee studies), ADHD (een studie) en OCD (een studie).

Gevolgtrekkings: Oor die algemeen het die studies wat getoets is, verband getoon tussen PSNSU- en psigiatriese siektesimptome, veral in adolessente. Die meeste verenigings is gevind tussen PSNSU, depressie en angs.


Internetverslawing in hoërskoolstudente in Turkye en multivariate analises van die onderliggende faktore (2016)

J verslaaf verpleegsters. 2016 Jan-Mar;27(1):39-46.

Die doel van hierdie studie is om die internetverslawing onder adolessente te ondersoek in verhouding tot hul sosio-demografiese eienskappe, kommunikasievaardighede en waargenome familiale sosiale ondersteuning. Hierdie deursnee-navorsing word in 2013 in hoërskole in sommige middestede in Turkye gedoen. Duisend sewehonderd twee en veertig studente tussen die ouderdom van 14 en 20 jaar is in die steekproef ingesluit. Die gemiddelde internetverslawingskaal (IAS) die telling van die studente is 27.9 ± 21.2. Volgens die punte behaal deur IAS, is gevind dat 81.8% van die studente geen simptome vertoon nie (<50 punte), en dat 16.9% grenssimptome vertoon (50-79 punte), en dat 1.3% internetverslaafdes was ( ≥80 punte).


Faktore wat verband hou met internetverslawing: 'n Deursnitstudie onder Turkse adolessente (2016)

Pediatr Int. 2016 Aug 10. doi: 10.1111 / ped.13117.

Om die voorkoms van internetverslawing en -verhouding tussen sosio-demografiese eienskappe, depressie, angs, aandagstekort / hiperaktiwiteitsversteuringsimptome en internetverslawing by adolessente te ondersoek.

Dit was 'n deursnee-skoolgebaseerde studie met 'n verteenwoordigende steekproef van 468 studente van 12 tot 17 jaar in die eerste trimester van die onderwysjaar in 2013. Ongeveer 1.6% is as verslawend bepaal, terwyl 16.2% moontlik verslawend was. Daar was beduidende korrelasies tussen internetverslawing en depressie, angs, aandagafleibaarheid en hiperaktiwiteitsimptome by adolessente. Rook van sigaret hou ook verband met internetverslawing. Daar was geen beduidende verband tussen IA en die studente se ouderdom, geslag, liggaamsmassa-indeks, skooltipe, sosio-ekonomiese status nie.


Ontvangbaarheid en persepsies van oormatige internetgebruik impak op gesondheid onder Vietnamese jeugdiges (2019)

Verslaafde Behav. 2019 Jan 31. pii: S0306-4603 (18) 31238-3. doi: 10.1016 / j.addbeh.2019.01.043.

Studies wat wêreldwyd uitgevoer is, toon dat oormatige internetgebruik 'n negatiewe uitwerking op die gesondheid kan hê. Internetgebruikstudies in Vietnam is egter beperk. In hierdie studie het ons 'n hoë voorkoms van gereelde internetgebruik onder Viëtnamese jeugdiges tussen 16 en 30 jaar gerapporteer. Van 1200 deelnemers het byna 65% daagliks die internet gebruik. Daarbenewens het 34.3% van die deelnemers gerapporteer dat hulle angstig of ongemaklik gevoel het nadat hulle die internet een dag lank nie gebruik het nie, ongeag hul geslag, en 40% het geglo dat die gebruik van die internet gereeld nie hul gesondheid beïnvloed het nie. Daarvan was daar 'n hoër persentasie vroue as mans wat hierdie oortuiging gehad het (onderskeidelik 42.1% teenoor 35.9%, p = 03). In hierdie groep het voorgraadse studente meer geneig om te glo dat gereelde internetgebruik die gesondheid kan beïnvloed. Tog was voorgraadse [OR = 1.50, 95% CI = (1.08, 2.09), p <.05)] en hoërskoolleerlinge (OR = 1.54, 95% CI = 1.00, 2.37), p <.1) meer waarskynlik as blouboordjiewerkers om angstig of ongemaklik te voel na 'n dag sonder die internet. Deelnemers aan stedelike gebiede het meer as twee keer groter kans gehad as diegene uit landelike gebiede om te glo dat die internet nie hul gesondheid beïnvloed nie [(OF = 0.60, 95% GI = (0.41,0.89), p <01)]. Laastens het deelnemers tussen 16 en 18 jaar minder geneig om in die negatiewe impak van die internet op die gesondheid te glo as ouer deelnemers.


Die verband tussen emosionele intelligensie en internetverslawing by die Hoërskool Katowice-studente (2019)

Psychiatr Danub. 2019 Sep;31(Suppl 3):568-573.

1450 hoërskoolleerlinge van Katowice, op die ouderdom van 18 tot 21 jaar, het deelgeneem aan 'n anonieme opname wat uit drie dele bestaan: The Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Short Form (TEIQue-SF), internetverslawingstoets en skryftoets wat inligting gee oor die manier om tyd aanlyn deur te bring. Die vraelyste is van Mei 2018 tot Januarie 2019 versamel.

1.03% van die respondente het aan die kriteria vir internetverslawing voldoen. Studente met 'n risiko vir verslawing (33.5%) blyk 'n groter groep te wees. 'N Statisties beduidende korrelasie tussen TEIQue-SF en internetverslawingstoets (P <0.0001, r = -0.3308) is waargeneem. 'N Ander beduidende korrelasie is gevind tussen TEIQue-SF-telling en die hoeveelheid tyd wat u op die internet spandeer (p <0.0001, r = -0.162).

'N Beduidende deel van hoërskoolleerlinge gebruik internet buitensporig. Sulke gedrag is positief gekorreleer met laer EI-toetsresultate.


Die verhouding tussen self-identiteitsverwarring en internetverslawing onder studentstudente: die bemiddelende effekte van sielkundige onbuigsaamheid en ervaringsvermyding (2019)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2019 Sep 3; 16 (17). pii: E3225. doi: 10.3390 / ijerph16173225.

Internetverslawing (IA) het 'n groot probleem vir openbare gesondheid onder universiteitstudente geword. Die doel van hierdie studie was om die verband tussen verwarring van selfidentiteit en IA en die bemiddelende gevolge van sielkundige onbuigsaamheid en ervaringsvermyding (PI / EA) aanwysers by universiteitstudente te ondersoek. Altesaam 500-studente (262-vroue en 238-mans) is gewerf. Hul vlakke van self-identiteit is geëvalueer aan die hand van die Self-Concept and Identity measure. Hul vlakke van PI / EA is ondersoek met behulp van die Aanvaardings- en Aksie-vraelys-II. Die erns van IA is met behulp van die Chen Internet Addiction Scale beoordeel. Die verwantskappe tussen selfidentiteit, PI / EA en IA is ondersoek met behulp van strukturele vergelyking modellering. Die erns van self-identiteitsverwarring is positief geassosieer met die erns van PI / EA en die erns van IA. Daarbenewens is die erns van PI / EA-aanwysers positief geassosieer met die erns van IA. Hierdie resultate het getoon dat die erns van verwarring met self-identiteit verband hou met die erns van IA, hetsy direk of indirek. Die indirekte verhouding is bemiddel deur die erns van PI / EA. Self-identiteitsverwarring en PI / EA moet in ag geneem word deur die gemeenskap van professionele persone wat aan IA werk. Vroeë opsporing en intervensie van verwarring deur selfidentiteit en PI / EA behoort die doelstellings te wees vir programme wat die risiko van IA verlaag.


Assosiasies tussen veerkragtigheid, spanning, depressie en internet-spelversteuring by jong volwassenes (2019)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2019 Aug 31; 16 (17). pii: E3181. doi: 10.3390 / ijerph16173181.

Agtergrond en doelwitte: Die gebruik van speletjies om emosionele probleme te ontsnap, is voorgestel dat dit 'n kandidaatmeganisme is wat bydra tot die internet-spelversteuring (IGD). Hierdie studie het die assosiasies tussen veerkragtigheid, waargenome spanning, depressie en IGD geëvalueer.

Metodes: 'N Totaal van 87-deelnemers aan 'n IGD-groep en 87-deelnemers aan 'n kontrolegroep is in hierdie studie gewerf. IGD is gediagnoseer met behulp van die Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Stresvlakke, veerkragtigheid en depressie is gemeet deur 'n self-gerapporteerde vraelys.

Results: Die IGD-groep het 'n laer veerkragtigheid, 'n hoër waargenome spanning en depressie gehad as die kontrolegroep. Hiërargiese regressie-analise het getoon dat veerkragtigheid geassosieer word met IGD wanneer waargenome spanning beheer word. Nadat depressie beheer is, is veerkragtigheid en waargenome spanning nie met IGD geassosieer nie. Onder die IGD-groep het diegene met 'n lae veerkragtigheid hoër depressie gehad. Verder was dissipline die veerkragtigheidskenmerk wat met IGD verband hou.

Gevolgtrekkings : Lae veerkragtigheid hou verband met 'n hoër risiko vir IGD. IGD-individue met 'n lae veerkrag het hoër depressie gehad. Depressie was meer geassosieer met IGD as veerkragtigheid. Depressiebeoordelings en intervensies vir streshantering moet voorsien word vir individue met IGD wat lae veerkragtigheid of hoë spanning toon.


Kognitiewe meganisme van intieme interpersoonlike verhoudings en eensaamheid by internetverslaafdes: 'n ERP-studie (2019)

2019 Jul 24; 10: 100209. doi: 10.1016 / j.abrep.2019.100209.

Interpersoonlike verhouding en eensaamheid is 'n belangrike faktor wat beïnvloed internet verslawende gedrag van individue. In die huidige studie het ons intieme interpersoonlike verhoudings en eensaamheid ondersoek internet-addicts. Ons het gebeure-verwante potensiaal (ERP's) van 32 aangeteken internet verslaafdes en 32 nie internet-addicts. Deelnemers het intieme / konflikverhoudinge, gelukkige / eensame en neutrale beelde gesien. Resultate rakende aandagondervindings het getoon dat die akkuraatheidskoers van aandagondersoeke van internet-addikte was aansienlik laer as dié van nie internet-addicts; terwyl daar geen noemenswaardige verskil in die reaksietyd van aandagprobleme was nie. Verder is die verskille in die gemiddelde amplitude en latency van P1, N1, N2P3 en LPP tussen internet-addikte en nie internet-addikte was onbeduidend. Dan het ons gevind dat die P1-amplitude van konflik beelde was aansienlik hoër as dié van intieme beelde onder nie internet-addicts; terwyl internet-aanvullings dui op 'n onbeduidende verskil tussen die twee soorte beelde. Die P1 amplitude van eensaam beelde was aansienlik hoër as dié van gelukkig beelde onder internet-addikte, maar nie internet-addikte was onbeduidend. Die vraelysdata het ook soortgelyke gevolgtrekkings gekry op grond van die EEG-data. Ten slotte, internet-addikte het aansienlik hoër tellings vir eensaamheid gerapporteer as dié van nie internet-addicts. Hierdie resultate het voorgestel dat die sosiaal-kognitiewe funksie van internet-addikte was waarskynlik benadeel, veral in die kognisie van interpersoonlike konflik. Verder internet-addikte hou waarskynlik interpersoonlike verhoudings, wat meer eensaamheid kan veroorsaak.


Data oor die verhouding tussen internet verslawing en spanning onder Libanese mediese studente in Libanon (2019)

Data kort. 2019 Aug 6; 25: 104198. doi: 10.1016 / j.dib.2019.104198.

Stres en gedragsverslawing raak groot gesondheidsprobleme wat toeneem in sterkte en voorkoms. Dit word dikwels geassosieer met 'n groot aantal verswakkende siektes en toestande, waaronder psigososiale gestremdhede. Mediese studente bly 'n kwesbare gebied om stres en verslawing te ontwikkel, hoofsaaklik met betrekking tot internetgebruik. Data is versamel van mediese studente regoor Libanon oor die verhouding tussen stres en internetverslawing. Die gegewens in hierdie artikel bevat demografiese gegewens oor mediese studente in Libanon, hul stresvlakke, bronne van stres asook die vlak van internetverslawing wat aangeteken is in verhouding tot hul stresvlakke. Die geanaliseerde data word verskaf in die tabelle wat in hierdie artikel ingesluit is.


Vergelyking van die persoonlikheid en ander sielkundige faktore van studente met internetverslawing wat nie en sosiale verwantskap het nie (2015)

Sjanghai Arch Psigiatrie. 2015 Feb 25;27(1):36-41.

In vergelyking met persone met internetverslawing sonder gepaardgaande sosiale disfunksie, het diegene met sosiale disfunksie hoër vlakke van interpersoonlike sensitiwiteit, vyandigheid en paranoia; laer vlakke van sosiale verantwoordelikheid, angs, selfbeheersing en gesinsondersteuning; en hulle het meer geneig om negatiewe hanteringstrategieë in te stel. Daar was egter geen verskille in waargenome ouerskapstyle tussen die twee groepe nie.

'N relatief klein deel van individue wat voldoen aan die fisiologiese merkers van internetverslawing, meld terselfdertyd beduidende internetverwante sosiale disfunksie. Daar is verskeie psigososiale maatreëls wat persone met internetverslawing onderskei wat nie of gelyktydige sosiale disfunksie het nie.

OPMERKINGS: Dit lyk asof baie internetverslaafdes nie sosiale wanfunksies het nie.


Modererende effekte van depressiewe simptome op die verhouding tussen problematiese gebruik van die internet en slaapprobleme in Koreaanse adolessente (2018)

BMC Psigiatrie. 2018 Sep 4;18(1):280. doi: 10.1186/s12888-018-1865-x.

Data vir altesaam 766 studente tussen die 7de en die 11de graad is ontleed. Ons het verskillende veranderlikes wat verband hou met slaap met probleme en depressie beoordeel en die veranderlikes vergelyk tussen 'n adolessente groep met problematiese internetgebruik (PIUG) en 'n adolessente groep met normale internetgebruik (NIUG).

Honderd twee en vyftig deelnemers is as PIUG geklassifiseer, en 614 is as NIUG geklassifiseer. In vergelyking met die NIUG, was die lede van die PIUG meer geneig tot slapeloosheid, oormatige slaperigheid in die dag en slaap-wakker gedragsprobleme. Die PIUG het ook geneig om meer aandtipes in te sluit as die NIUG. Interessant genoeg blyk die effek van internetgebruiksprobleme op slaapprobleme anders te wees volgens die teenwoordigheid of afwesigheid van die matige effek van depressie. Toe ons die gematigde effek van depressie oorweeg, het die effek van internetgebruiksprobleme op slaap-wakker gedragsprobleme, slapeloosheid en oormatige slaperigheid gedurende die dag toegeneem met toenemende tellings van Young's Internet Addiction Scale (IAS) in die nie-depressiewe groep. In die depressiewe groep het die effekte van internetprobleme op slaap-wakker gedragsprobleme en slapeloosheid egter nie verander nie met toenemende internetgebruiksprobleme, en die effek van internetgebruiksprobleme op oormatige slaperigheid in die dag was relatief verminder met toenemende internetgebruiksprobleme in die depressiewe groep.

Hierdie studie het getoon dat die effek van PIU op slaap verskillend tussen die depressiewe en nie-depressiewe groepe aangebied word. PIU word geassosieer met swakker slaap in nie-depressiewe adolessente, maar nie in depressiewe adolessente nie. Hierdie bevinding kan waargeneem word omdat PIU die grootste bydraer tot slaapprobleme in die problematiese internetgebruiker sonder depressie kan wees, maar in die problematiese internetgebruiker met depressie kan depressie 'n belangrike bydraer wees tot slaapprobleme; dus kan die invloed van PIU op slaap effek verdun word.


Voorspelling van die gevolge van sielkundige onbuigsaamheid / Ervaringsbewustheid en streshanteringstrategieë vir internetverslawing, beduidende depressie en selfmoord in kollege studente: 'n voornemende studie (2018)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2018 Apr 18; 15 (4). pii: E788. doi: 10.3390 / ijerph15040788.

Die doelwitte van hierdie studie was om die voorspelde effekte van psigologiese onbuigsaamheid / ervarings vermyding (PI / EA) en streshanteringstrategieë vir internetverslawing, beduidende depressie en selfmoord onder studente in die daaropvolgende tydperk van een jaar te evalueer. 'N Totaal van 500-studente het aan hierdie studie deelgeneem. Die vlak van PI / EA en streshanteringstrategieë is aanvanklik geëvalueer. Een jaar later is 324-deelnemers genooi om die Chen Internet Addiction Scale, Beck Depression Inventory II en die vraelys vir selfmoord te voltooi om depressie simptome en internetverslawing en selfmoord te evalueer. Die voorspelde effekte van PI / EA en streshanteringstrategieë is ondersoek deur logistiese regressie-analise te gebruik wat die effekte van geslag en ouderdom beheer. Die resultate het aangedui dat PI / EA by die aanvanklike assessering die risiko van internetverslawing, beduidende depressie en selfmoord by die opvolgassessering verhoog het. Minder effektiewe hantering by die aanvanklike assessering het ook die risiko van internetverslawing, beduidende depressie en selfmoord in die opvolgassessering verhoog. Probleem gefokus en emosie-fokus hantering tydens die aanvanklike assessering was nie beduidend geassosieer met die risiko's van internetverslawing, beduidende depressie en selfmoord tydens die opvolgassessering nie. Kollege studente wat 'n hoë PI / EA het of gewoond is aan minder effektiewe streshanteringstrategieë, moet die teiken van voorkomingsprogramme vir IA (internetverslawing), depressie en selfmoord wees.


Die rol van sosiale ondersteuning op emosie-dysregulering en internetverslawing onder Chinese adolessente: 'n strukturele vergelyking model (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Jul; 82: 86-93. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.01.027

Betreklik min studies het die rol van emosie-dysregulering en sosiale ondersteuning op internetverslawing in hierdie bevolking ondersoek. Die hede ondersoek die verband tussen emosionele dysregulering, sosiale ondersteuning en internetverslawing onder junior sekondêre skoolstudente in Hongkong. Die bemiddelende rol van emosie dysregulering en internetgebruik op die verhouding tussen sosiale ondersteuning en internetverslawing en die geslagsverskil in so 'n assosiasie is ook getoets.

'N Totaal van 862 junior sekondêre skoolstudente (graad 7 tot 8) van 4-skole het 'n deursnee-opname voltooi.

10.9% behaal bo die afsnyding vir internetverslawing gebaseer op die Chen Internet Addiction Scale. Resultate van strukturele vergelyking modellering het getoon dat sosiale ondersteuning negatief verwant was aan emosie-dysregulering en internetgebruik, wat op sy beurt positief met internetverslawing verband hou. Uit die resultate van die multi-groep analise volgens geslag het getoon dat die verhouding tussen sosiale ondersteuning en emosie-dysregulering, internetgebruik en internetverslawing, en dié tussen emosionele dysregulering en internetverslawing en tussen internetgebruik en internetverslawing sterker onder vroulike deelnemers was.

Emosie disregulasie is 'n potensiële risikofaktor, terwyl sosiale ondersteuning 'n moontlike beskermende faktor vir internetverslawing is. Die rol van maatskaplike ondersteuning op emosie dysregulering en internetverslawing was sterker onder vroulike studente. Geslagsensitiewe intervensies op internetverslawing vir adolessente is geregverdig. Sulke intervensies moet sosiale ondersteuning verhoog en emosieregulering verbeter.


Individuele verskille in aanlynverslawing ondersoek: die rol van identiteit en aanhangsel (2017)

Gesondheidsverslaafde. 2017;15(4):853-868. doi: 10.1007/s11469-017-9768-5.

Navorsing wat die ontwikkeling van aanlynverslawing ondersoek, het die afgelope dekade sterk gegroei met baie studies wat beide risikofaktore en beskermende faktore voorstel. In 'n poging om die teorieë van gehegtheid en identiteitsvorming te integreer, het die onderhawige studie ondersoek ingestel na die mate waarin identiteitstyle en -oriënteringsverantwoordelikhede drie soorte aanlynverslawing (dws internetverslawing, aanlyn-spelverslawing en sosiale mediaverslawing) verteenwoordig. Die steekproef het bestaan ​​uit 712 Italiaanse studente (381 mans en 331 vroue) wat van skole en universiteite gewerf is wat 'n vanlyn selfverslagvraelys voltooi het. Die bevindings het getoon dat verslawing aan die internet, aanlyn-speletjies en sosiale media onderling verband hou en voorspel word deur algemene onderliggende risiko en beskermende faktore. Onder identiteitstyle was 'informatiewe' en 'diffuse-vermydende' style risikofaktore, terwyl 'normatiewe' styl 'n beskermende faktor was. Onder 'gehegtheidsdimensies' het die 'veilige' gehegtheidsoriëntering die drie aanlynverslawing negatief voorspel, en 'n ander patroon van oorsaaklike verwantskappe is waargeneem tussen die style onderliggend aan 'angstige' en 'vermydende' gehegtheidsrigtings. Hiërargiese veelvuldige regressies het getoon dat identiteitstyle tussen 21.2 en 30% van die variansie in aanlynverslawing verklaar, terwyl aanhangstyl tussen 9.2 en 14% van die variansie in die tellings op die drie verslawingskale toenemend verklaar het. Hierdie bevindings beklemtoon die belangrike rol wat identiteitsvorming in die ontwikkeling van aanlynverslawing speel.


Patologiese internetgebruik en risiko-gedrag onder Europese adolessente (2016)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2016 Mar 8; 13 (3). pii: E294.

Die hoofdoel van hierdie studie is om die verband tussen risikogedrag en PIU by Europese adolessente te ondersoek. Gegewens oor adolessente is versamel van ewekansige skole binne studiewebwerwe in elf Europese lande. Adolessente wat slegte slaapgewoontes en risiko-neem-aksies aangemeld het, het die sterkste assosiasies met PIU getoon, gevolg deur tabakgebruik, swak voeding en liggaamlike onaktiwiteit. Onder adolessente in die PIU-groep is 89.9% gekenmerk dat hulle veelvuldige risikogedrag het. Die beduidende verband waargeneem tussen PIU en risikogedrag, gekombineer met 'n hoë koers van mede-voorkoms, beklemtoon die belangrikheid daarvan om PIU te oorweeg wanneer hoë risiko-gedrag onder adolessente gekeur, behandel of voorkom word.


Problematiese internetgebruik onder studente in Suidoos-Asië: Huidige stand van bewyse (2018)

Indiese J Openbare Gesondheid. 2018 Jul-Sep;62(3):197-210. doi: 10.4103/ijph.IJPH_288_17.

Problematiese internetgebruik (PIU) onder studente het 'n beduidende geestesgesondheidsorg geword. Ons doelwitte was om die bestaande studies oor problematiese internet vanuit die Suidoos-Asiatiese streek te hersien en te ondersoek: die voorkoms van PIU onder studente; verken vir sosiodemografiese en kliniese korrelate; en beoordeel die fisiese, verstandelike en psigososiale impak van PIU in hierdie populasie. Alle studies wat onder bevolking van die Suidoos-Asië gedoen is, waarby studente (skoolstudente aan nagraadse studente) van enige ouderdom wat etiologiese faktore en / of die voorkoms of enige ander faktor wat verband hou met PIU / internetverslawing, beskou is, is in aanmerking geneem vir die huidige hersiening. Die elektroniese databasisse van PubMed en Google Scholar is stelselmatig gesoek na die relevante gepubliseerde studies tot en met Oktober 2016. Ons soekstrategie het 549-artikels opgelewer, waarvan 295 in aanmerking kom vir keuring op grond van hul publikasie in Engelse taal in 'n eweknie-hersiene dagboek. Hiervan het 'n totaal van 38-studies voldoen aan die insluitingskriteria en is ingesluit in die hersiening. Die voorkoms van ernstige PIU / Internet verslawing het gewissel van 0 tot 47.4%, terwyl die voorkoms van internet-oordrag / moontlike internetverslawing tussen 7.4% tot 46.4% onder studente uit Suidoos-Asië was. Fisiese gestremdhede in die vorm van slapeloosheid (26.8%), dagse slapeloosheid (20%) en oogspanning (19%) is ook onder probleemgebruikers gerapporteer. Daar is 'n behoefte om verdere navorsing op hierdie gebied uit te voer om die beskermende en risikofaktore wat daaraan verbonde is, te ondersoek en ook die trajekte van die uitkoms in die lengte te evalueer.


Probleem Internetgebruik en Internet Gaming Disorder: 'n oorsig van gesondheidsvaardigheid onder psigiaters van Australië en Nieu-Seeland (2017)

Australas Psigiatrie. 2017 Jan 1: 1039856216684714.

Navorsing is beperk oor psigiaters se menings oor die konsepte Internet Gaming Disorder (IGD) en Problematic Internet Use (PIU). Ons het ten doel gehad om gesondheidsgeletterdheid onder psigiaters op IGD / PIU te beoordeel. 'N Self-verslag-opname is aanlyn toegedien aan lede van die Royal Australia and New Zealand College of Psychiatrists (RANZCP) (n = 289).

Die meerderheid (93.7%) was bekend met die konsepte van IGD / PIU. Die meerderheid (78.86%) het gedink dit is moontlik om 'verslaaf' te wees aan internetinhoud wat nie aan speletjies voldoen nie. en 76.12% gedagte nie-spelverslawing kan moontlik by klassifikasiestelsels ingesluit word. Vier-en-veertig (35.6%) het gevoel dat IGD dalk algemeen in hul praktyk voorkom. Slegs 22 (16.3%) het gevoel hulle was vol vertroue in die bestuur van IGD. Kinderpsigiaters was meer geneig om roetine vir IGD te monitor en was meer geneig om spesifieke simptome van verslawing op te wek.


Oefening as 'n alternatiewe benadering vir die behandeling van verslawing aan slimfone: 'n sistematiese oorsig en meta-analise van toevallige beheerde proewe (2019)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2019 Okt 15; 16 (20). pii: E3912. doi: 10.3390 / ijerph16203912.

Met die opkoms van elektroniese produkte het slimfone 'n onontbeerlike hulpmiddel in ons daaglikse lewe geword. Aan die ander kant het slimfoonverslawing 'n publieke gesondheidskwessie geword. Om koste-effektiewe intervensies soos oefening te oefen, word aangemoedig om die verslawing aan slimfone te verminder.

Daarom het ons 'n stelselmatige oorsig en meta-analise uitgevoer waarin die bestaande literatuur oor die rehabilitatiewe effekte van oefeningsintervensies vir individue met 'n smartphone-verslawing geëvalueer is.

Ons het PubMed, Web of Science, Scopus, CNKI en Wanfang van begin tot September 2019 deursoek. Nege in aanmerking komde gerandomiseerde gekontroleerde proewe (RCT) is uiteindelik vir meta-analise ingesluit (SMD verteenwoordig die omvang van die effek van oefening) en hul metodologiese kwaliteit is beoordeel aan die hand van die PEDro-skaal.

Ons het beduidende positiewe gevolge van oefeningsintervensies (Taichi, basketbal, pluimbal, dans, hardloop en fiets) gevind op die vermindering van die totale telling (SMD = -1.30, 95% CI -1.53 tot -1.07, p <0.005, I2 = 62%) van die vlak van slimfoonverslawing en sy vier onderskale (onttrekkingsimptoom: SMD = -1.40, 95% CI -1.73 tot -1.07, p <0.001, I2 = 81%; beklemtoon gedrag: SMD = -1.95, 95% CI -2.99 tot -1.66, p <0.001, I2 = 79%; sosiale gemak: SMD = -0.99, 95% CI -1.18 tot -0.81, p = 0.27, I2 = 21%; gemoedsverandering: SMD = -0.50, 95% CI 0.31 tot 0.69, p = 0.25, I2 = 25%). Verder het ons gevind dat individue met ernstige verslawingsvlak (SMD = -1.19, I2 = 0%, 95% KI: -1.19 tot -0.98) het meer voordeel getrek uit oefenbetrokkenheid, vergeleke met diegene met ligte tot matige verslawing vlakke (SMD = - 0.98, I2 = 50%, 95% CI: -1.31 tot -0.66); individue met smartphone-verslawing wat aan oefenprogramme van 12 weke en hoër deelgeneem het, het 'n aansienlike groter afname in die totale telling getoon (SMD = -1.70, I2 = 31.2%, 95% CI -2.04 tot -1.36, p = 0.03), in vergelyking met diegene wat aan minder as 12 weke oefenintervensie deelgeneem het (SMD = -1.18, I2 = 0%, 95% CI-1.35 tot -1.02, p <0.00001). Daarbenewens het individue met slimfoonverslawing wat deelgeneem het aan die uitoefening van geslote motoriese vaardighede 'n aansienlik groter afname in die totale telling (SMD = -1.22, I2 = 0%, 95% CI -1.41 tot -1.02, p = 0.56), in vergelyking met diegene wat deelgeneem het aan die oefen van ope motoriese vaardighede (SMD = -1.17, I2 = 44%, 95% CI-1.47 tot -0.0.87, p = 0.03).


Dependência die internet em adolescentes do IFSUL-RS / Campus Pelotas: Prevalência e fatores associados (2017)

Die huidige studie het betrekking op die evaluering van die voorkoms van internetverslawing by adolessente studente van die Pelotas-kampus van die Instituto Federal Sul-Riograndense. Hierdie is 'n dwarssnitstudie, met 'n steekproef van studente van 14 tot 20 jaar as die teikenpopulasie. Die steekproefseleksie is op 'n ewekansige wyse uitgevoer om verteenwoordigend te wees van die 4083-studente wat by die instelling ingeskryf is.

Internetverslawing is geassesseer deur die Internet Addiction Test (IAT). Teenwoordigheid van angs en / of depressiewe afwykings is bestudeer met die Welstandsindeks (WGO-5). Resultate: Die voorkoms van internetverslawing was 50.6%, wat hoër was onder individue wat positiewe sifting vir depressiewe of angstige versteurings voorgedoen het as onder diegene wat dit nie gedoen het nie. Daar was 'n verband tussen internetverslawing en die gebruik van speletjies. Daar was 'n neiging vir die verband tussen werk- / studieverwante toegangsinhoud en die teenwoordigheid van internetafhanklikheid.


Voorkoms van internetverslawing onder skoolkinders in Novi Sad (2015)

Srp Arh Celok Lek. 2015 Nov-Dec;143(11-12):719-25.

Die doel van hierdie studie was 'n assessering van die voorkoms van internetgebruik en internetverslawing onder skoolkinders van 14-18 jaar in die gemeente Novi Sad, Serwië, en die invloed van sosiodemografiese veranderlikes op internetgebruik. In Novi Sad is 'n deursnee-studie onder finalejaarstudente van laer- en eerste- en tweedejaarstudente van hoërskole gedoen. Die voorkoms van internetverslawing is beoordeel aan die hand van Young se diagnostiese vraelys.

Uit 553-deelnemers was 62.7% vroue, en die gemiddelde ouderdom was 15.6 jaar. Die steekproef het bestaan ​​uit 153-basiese skoolstudente en 400-hoërskoolstudente. Meerderheid van die respondente het 'n rekenaar in hul huishouding gehad. Ons studie het wydverspreide internetgebruik onder adolessente getoon. Facebook en YouTube was een van die mees besoekte webwerwe. Die hoofdoel van internetgebruik was vermaak. Geskatte voorkoms van internetverslawing was hoog (18.7%).


Eindgebruiker frustrasies en -foute in digitale tegnologie: die ondersoek van die rol van Vrees vir Ontbrekende Uit, Internetverslawing en Persoonlikheid (2018)

Heliyon. 2018 Nov 1; 4 (11): e00872. doi: 10.1016 / j.heliyon.2018.e00872.

Die huidige studie het ten doel om die potensiële verhouding tussen individuele verskille in reaksies op mislukkings met digitale tegnologie te ondersoek. In totaal, 630 deelnemers (50% manlik) tussen 18-68 jaar (M = 41.41, SD = 14.18) het 'n aanlynvraelys voltooi. Dit het 'n selfverslag, reaksie op mislukkings in die digitale tegnologiese skaal, 'n mate van vrees vir misloop, internetverslawing en die BIG-5-persoonlikheidseienskappe ingesluit. Vrees vir misloop, internetverslawing, ekstraversie en neurotisme dien almal as beduidende positiewe voorspellers vir wanadaptiewe reaksies op mislukkings in digitale tegnologie. Aangenaamheid, pligsgetrouheid en openheid het as beduidende negatiewe voorspellers opgetree vir wanadaptiewe reaksies op mislukkings in digitale tegnologie. Die reaksies op mislukkings in die digitale tegnologiese skaal het goeie interne betroubaarheid gelewer, met items wat op vier sleutelfaktore gelaai is; 'wanaanpassende reaksies', 'aanpasbare reaksies', 'eksterne ondersteuning en uitlaat van frustrasies' en 'woede en berusting'.


'N Loodsstudie van 'n groepgesindheid-gebaseerde kognitiewe-gedragsintervensie vir slimfoonverslawing onder universiteitstudente (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Nov 12: 1-6. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.103.

Gedagte-gebaseerde intervensie (MBI) is in onlangse jare toegepas in gedragsverslawingstudies. Daar is egter min empiriese studies wat MBI gebruik het vir smartphone verslawing, wat algemeen onder Chinese universiteitstudente voorkom. Die doel van hierdie studie was om die doeltreffendheid van 'n groepbewustheidgebaseerde kognitiewe gedragsintervensie (GMCI) op smartfoonverslawing in 'n voorbeeld van Chinese universiteitstudente te ondersoek.

Studente met slimfoonverslawing is verdeel in 'n beheergroep (n = 29) en 'n intervensiegroep (n = 41). Die studente in die intervensiegroep het 'n 8-week GMCI ontvang. Slimfoonverslawing is geëvalueer deur gebruik te maak van tellings van die selfoon-aangewese smartphone-gebruikstyd, wat gemeet is aan die basislyn (1st week, T1), na-intervensie (8th week, T2), die eerste volg -up (14th week, T3), en die tweede opvolg (20th week, T4).

Sewe en twintig studente in elke groep het die ingryping en die opvolg voltooi. Smartphone gebruik tyd en MPIAS tellings aansienlik afgeneem van T1 na T3 in die intervensie groep. In vergelyking met die kontrole groep, het die intervensie groep aansienlik minder smartphone gebruik tyd by T2, T3, en T4 en aansienlik laer MPIAS tellings by T3.


'N Fenotipe Klassifikasie van Internetgebruiksversteuring in 'n Grootskaalse Hoërskoolstudie (2018)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2018 Apr 12; 15 (4). pii: E733. doi: 10.3390 / ijerph15040733.

Internetgebruiksversteuring (IUD) affekteer talle adolessente wêreldwyd, en (Internet) Gaming Disorder, 'n spesifieke subtipe IUD, is onlangs by DSM-5 en ICD-11 ingesluit. Epidemiologiese studies het voorkomsskoerse tot 5.7% onder adolessente in Duitsland geïdentifiseer. Daar is egter min bekend oor die risiko-ontwikkeling tydens adolessensie en sy assosiasie tot die onderwys. Die doel van hierdie studie was om: (a) 'n klinies relevante latente profiel in 'n grootskaalse hoërskoolmonster te identifiseer; (b) voorkomsskoerse van IUD vir verskillende ouderdomsgroepe skat en (c) verenigings na geslag en onderwys ondersoek. N = 5387-adolessente uit 41-skole in Duitsland, 11-21, is beoordeel met behulp van die Compulsive Internet Use Scale (CIUS). Latente profielontledings het vyf profielgroepe getoon met verskille in CIUS-reaksiepatroon, ouderdom en skooltipe. IUD is gevind in 6.1% en hoërisiko-internetgebruik in 13.9% van die totale monster. Twee pieke is gevind in voorkomsskoerse wat die hoogste risiko van IUD in ouderdomsgroepe 15-16 en 19-21 aandui. Voorkoms het nie beduidend verskil tussen seuns en dogters nie.


Voorkoms en korrelasies van buitensporige gebruik van slimfone onder mediese studente: 'n Deursnitstudie (2019)

Indiese J Psychol Med. 2019 Nov 11;41(6):549-555. doi: 10.4103/IJPSYM.IJPSYM_75_19.

Toenemende gebruik van slimfone het gelei tot die bekendstelling van slimfoonverslawing as 'n gedragsverslawing met nadelige gevolge vir die gesondheid. Hierdie verskynsel is nie in die Indiese konteks wyd bestudeer nie. Hierdie studie het die tempo van smartphone-verslawing in 'n steekproef van mediese studente beoordeel, met die fokus op die korrelasie met slaapkwaliteit en stresvlakke.

'N Dwarssnitstudie is tussen November 2016 en Januarie 2017 onder 195-mediese studente gedoen. Hul gebruik van slimfone, vlak van slimfoonverslawing, slaapkwaliteit en waargenome spanningsvlakke is gemeet met behulp van die Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV), die Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) en die Perceived Stress Scale (PSS-10 ), onderskeidelik.

Van die 195-studente het 90 (46.15%) volgens die skaal slimfoonverslawing gehad. Daar is gevind dat 'n gevoel van selfverslawing, gebruik van die slimfoon onmiddellik voor die slaap, PSS-tellings en PSQI-tellings aansienlik geassosieer is met die SAS-SV-tellings. Daar is beduidende positiewe korrelasies tussen die SAS-SV- en PSS-10-tellings en die SAS-SV- en PSQI-tellings waargeneem.

Daar is 'n groot omvang van slimfoonverslawing by mediese studente aan 'n kollege in die Westelike Maharashtra. Die beduidende assosiasie van hierdie verslawing met 'n swakker slaapkwaliteit en 'n hoër waargenome spanning is kommerwekkend. Die hoë selfbewustheid by studente oor die verslawing van slimfone is belowend. Verdere studies is egter nodig om vas te stel of hierdie selfbewussyn lei tot behandeling soek. Verdere studies is nodig om ons bevindinge te ondersoek oor die verband tussen smartphone-verslawing en die gebruik van die smartphone voordat u slaap.


Patrone, beïnvloedende faktore en bemiddelende effekte van slimfoongebruik en problematiese gebruik van slimfone onder trekarbeiders in Sjanghai, China (2019)

Int Gesondheid. 2019 Okt 31; 11 (S1): S33-S44. doi: 10.1093 / inthealth / ihz086.

Met die popularisering van slimfone in China, is die omstandighede van gebruik van slimfone (US) en problematiese gebruik van slimfone (PSU) onder trekarbeiders onbekend. Hierdie studie het die patrone en invloedryke faktore van die US en PSU by trekarbeiders in Sjanghai, China, ondersoek. Verder is die bemiddelingseffekte van PSU in die verband tussen die US en enkele sielkundige faktore ook ondersoek.

Vraelyste wat die selfoonverslaafde indeks, die vraelys vir pasiëntgesondheid, die Wêreldgesondheidsorganisasie se vyf-item-welstand-indeks en ander items bevat, insluitend demografie, slaapkwaliteit, werkstres en die US, is deur opgeleide ondersoekers in ses distrikte van die 2330-trekarbeiders versprei. Sjanghai van Junie tot September 2018.

Van die 2129 teruggestuurde vraelyste was 2115 geldig. Die US en PSU het volgens sekere demografieë gewissel. Baie demografie, sielkundige faktore, slaapkwaliteit en belangrikste slimfoontoepassings was 'n invloed op die US en PSU. PSU het 'n bemiddelende rol gespeel in die skakel tussen daaglikse US-tyd en sielkundige faktore, insluitend depressie, geestesgesondheid en werkstres.


Relatiewe risiko's van internetverwante verslawing en gemoedsversteurings onder universiteitstudente: 'n vergelyking van 7 lande / streke (2018)

Openbare gesondheid. 2018 Okt 19; 165: 16-25. doi: 10.1016 / j.puhe.2018.09.010.

Hierdie studie het ten doel om die relatiewe risiko's van verslawing aan die internet, aanlyn-speletjies en aanlyn sosiale netwerk van studente in ses Asiatiese lande / streke (Singapoer, Hongkong [HK] / Macau, China, Suid-Korea, Taiwan en Japan) te bepaal. met studente in die Verenigde State (VSA). Dit het ook die relatiewe risiko's van depressie en angs simptome onder studente ondersoek met internetverwante verslawings uit hierdie lande / streke.

'N Geriefseksempel van 8067-kollegestudente tussen 18 en 30-jare is van sewe lande / streke gewerf. Studente het 'n opname voltooi oor hul gebruik van die internet, aanlynspeletjies en aanlyn sosiale netwerke asook die teenwoordigheid van depressie en angs simptome.

Fof al die studente was die algehele voorkomsskoerse 8.9% vir internetgebruikverslawing, 19.0% vir aanlynspelverslawing en 33.1% vir aanlyn sosiale netwerkverslawing.. In vergelyking met die Amerikaanse studente het Asiatiese studente hoër risiko's van aanlyn-sosiale netwerkverslawing getoon, maar laer risiko's van aanlyn-spelverslawing (met die uitsondering van studente van HK / Macau) vertoon. Chinese en Japannese studente het ook hoër risiko's van internetverslawing in vergelyking met die Amerikaanse studente getoon. In die algemeen was verslaafde Asiatiese studente op hoër risiko's van depressie as die verslaafde Amerikaanse studente, veral onder Asiatiese studente wat verslaaf was aan aanlynspeletjies. Verslaafde Asiatiese studente het laer risiko's van angs as die verslaafde Amerikaanse studente, veral onder Asiatiese studente wat verslaaf was aan aanlyn sosiale netwerk, en verslaafde studente van HK / Macau en Japan was meer geneig om hoër relatiewe risiko's van depressie te hê.

Daar is land / streeks verskille in die risiko's van internetverwante verslawings en psigiatriese simptome. Daar word voorgestel dat land- / streekspesifieke gesondheidsopvoedingsprogramme rakende internetverwante verslawing geregverdig is om die doeltreffendheid van voorkoming en intervensie te maksimeer. Hierdie programme moet poog om nie net problematiese internetverwante gedrag aan te pak nie, maar ook stemmingsversteurings onder studente.


Kort weergawe van die Smartphone Addiction Scale in Chinese volwassenes: Psigometriese eienskappe, sosiodemografiese en gesondheidsgedragskorrelate (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Nov 12: 1-9. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.105

Problematiese gebruik van slimfone (PSU) is 'n opkomende, maar onderskatte probleem met die oog op openbare gesondheid. Min is bekend oor die epidemiologie van PSU op bevolkingsvlak. Ons het die psigometriese eienskappe van die Smartphone Addiction Scale - Short Version (SAS-SV) geëvalueer en die gepaardgaande sosiodemografiese faktore en gesondheidsgedrag by Chinese volwassenes in Hongkong ondersoek.

'N Ewekansige steekproef van 3,211-volwassenes van ≥ 18 jaar (gemiddeld ± SD: 43.3 ± 15.7, 45.3% mans) het aan 'n bevolkingsgebaseerde telefoonopname in Hong Kong deelgeneem en die Chinese SAS-SV voltooi. Multivariabele lineêre regressies het die assosiasies van sosiodemografiese faktore, gesondheidsgedrag, en chroniese siekte status met SAS-SV-telling ondersoek. Data is geweeg volgens ouderdom, geslag en opvoedingsverdelings van die algemene bevolking van Hongkong.

Die Chinese SAS-SV is intern konsekwent (Cronbach's α = .844) en stabiel oor 1 week (intraklas korrelasiekoëffisiënt = .76, p <.001). Bevestigende faktorontleding ondersteun 'n eendimensionele struktuur wat deur vorige studies vasgestel is. Die geweegde voorkoms van PSU was 38.5% (95% vertrouensinterval: 36.9%, 40.2%). Vroulike geslag, jonger ouderdom, getroud / saamwoon of geskei / geskei (teenoor ongetroud), en laer opleidingsvlak hou verband met 'n hoër SAS-SV-telling (almal ps <.05). Huidige rook, weeklikse tot daaglikse alkoholgebruik en fisiese onaktiwiteit voorspel groter PSU nadat dit gekontroleer is vir sosiodemografiese faktore en onderlinge aanpassing.

Die Chinese SAS-SV is gevind geldig en betroubaar vir die beoordeling van PSU in Hong Kong volwassenes. Verskeie sosiodemografiese en gesondheidsgedragsfaktore is geassosieer met PSU op bevolkingsvlak, wat implikasies kan hê vir die voorkoming van PSU en toekomstige navorsing.


Die gebruik van slimfone by die jeug snags, slaapstoornis en depressiewe simptome (2018)

Int J Adolesc Med Gesondheid. 2018 Nov 17.

Tans word slimfone oral en op enige tyd, dag of nag, deur adolessente gebruik. Slimfoongebruik, veral snags, is 'n risikofaktor vir slaapstoornisse en depressie by adolessente. Die doel van hierdie studie was om die verband tussen slimfoongebruik snags, slaapversteuring en depressiesimptome by adolessente te ontleed. Hierdie deursnee-studie het die data van 714 studente in Surabaya geanaliseer, wat gekies is deur 'n eenvoudige ewekansige steekproeftegniek te gebruik. Die onafhanklike veranderlike was snags die gebruik van slimfone, terwyl die afhanklike veranderlike slaapversteuring en depressiewe simptome was. Die data is versamel met behulp van drie vraelyste: die gebruik van slimfone in die nag, die Insomnia Severity Index-vraelys en die Kutcher Adolescent Depression Scale-vraelys. Die data is dan geanaliseer met behulp van Spearman se rho-analise (α <0.05). Die resultate het aangedui dat daar 'n verband was tussen die gebruik van slimfone snags en slaapversteuring by adolessente met 'n positiewe korrelasie (r = 0.374), en dat daar 'n verband was tussen die gebruik van slimfone in die nag en depressiesimptome by adolessente met 'n positiewe korrelasie (r = 0.360). Hierdie studie beklemtoon dat die oormatige gebruik van slimfone gedurende die nag 'n belangrike rol kan speel in slaapprobleme en depressiewe simptome onder tieners. Adolessente met slaapstoornis en depressiewe simptome moet noukeurig gemonitor word vir tekens van slimfoonverslawing. Verpleegsters moet gesondheidsopvoeding vir adolessente verbeter om hulle in te lig oor die positiewe gebruik van slimfone om slaapversteuring te voorkom en depressiewe simptome te verminder.


'N Studie oor die invloed van internetverslawing en aanlyn interpersoonlike invloede op gesondheidsverwante lewensgehalte in jong Viëtnamees (2017)

BMC Openbare Gesondheid. 2017 Jan 31;17(1):138. doi: 10.1186/s12889-016-3983-z.

Internetverslawing (IA) is 'n algemene probleem wat in jong Asiërs voorkom. Hierdie studie het ten doel om die invloed van IA en aanlynaktiwiteite op gesondheidsverwante lewensgehalte (HRQOL) in jong Viëtnamees te bestudeer. Hierdie studie het ook die frekwensies van angs, depressie en ander verslawing van jong Vietnamese met en sonder IA vergelyk.

Hierdie studie het 566 jong Viëtnamese (56.7% vroulik, 43.3% manlik) gewerf wat wissel van 15 tot 25 jaar oud via die respondentgedrewe monsternemingstegniek. Resultate van hierdie deursnee-studie het getoon dat 21.2% van die deelnemers aan IA gely het. Aanlynverhoudinge het aansienlik hoër invloede op gedrag en lewenstyle by deelnemers met IA getoon as dié sonder IA. Deelnemers met IA het meer probleme met selfversorging, sukkel om daaglikse roetine uit te voer, ly aan pyn en ongemak, angs en depressie. In teenstelling met vorige studies, het ons gevind dat daar geen verskille was in geslag, sosiodemografies, die aantal deelnemers aan sigaretrook, waterpyprook en alkoholafhanklikheid tussen die IA- en nie-IA-groepe nie. IA is aansienlik geassosieer met swak HRQOL in jong Viëtnamese.

IA is 'n algemene probleem onder jong Viëtnamese en die voorkoms van IA is die hoogste in vergelyking met ander Asiatiese lande. Ons bevindings dui daarop dat geslag dalk nie 'n sleutelrol in IA speel nie. Dit kan 'n opkomende tendens wees wanneer beide geslagte gelyke toegang tot die internet het. Deur die impak van IA op HRQOL te bestudeer, kan gesondheidswerkers effektiewe ingryping ontwerp om die negatiewe gevolge van IA in Viëtnam te verlig.


Internetverslawing en slaapkwaliteit onder Vietnamese jeugdiges (2017)

Asiatiese J Psigiatr. 2017 Aug; 28: 15-20. doi: 10.1016 / j.ajp.2017.03.025.

Internetverslawing is die afgelope dekade 'n belangrike gedragsversteuring. Vorige meta-analitiese oorsig het die verband getoon tussen internetverslawing en psigiatriese versteurings, asook slaapverwante afwykings.

'N Onlangse deursnitstudie is tussen Augustus tot en met Oktober 2015 uitgevoer. 21.2% Van die deelnemers is gediagnoseer met internetverslawing. 26.7% van diegene met internetverslawing het ook gerapporteer dat hulle slaapverwante probleme gehad het. 77.2% van hierdie deelnemers was ontvanklik om mediese behandeling te soek. Ons huidige studie het ook beklemtoon dat dit enkel is en dat diegene wat tabakprodukte gebruik, nie die verhoogde risiko gehad het om verwante slaapverwante kwessies te ontwikkel nie.


Internetgebruikpatrone, Internetverslawing en Psigologiese nood onder Ingenieurswese Universiteitstudente: 'n Studie uit Indië (2018)

Indiese J Psychol Med. 2018 Sep-Oct;40(5):458-467. doi: 10.4103/IJPSYM.IJPSYM_135_18.

Hierdie studie was 'n eerste poging om internetgebruiksgedrag, IA, te ondersoek onder 'n groot groep ingenieursstudente uit Indië, en sy assosiasie met sielkundige nood, hoofsaaklik depressiewe simptome.

Eenduisend-en-tagtig ses-en-twintig ingenieursstudente van 18-21-jare wat baccalaureus in ingenieurswese van die suide-Indiese stad Mangalore volg, het aan die studie deelgeneem. Die sosio-opvoedkundige en internetgebruiksgedrag-datablad is gebruik om demografiese inligting en patrone van internetgebruik te versamel, Internet Addiction Test (IAT) is gebruik om IA te evalueer, en selfverslagvraelys (SRQ-20) het psigologiese noodtoestande hoofsaaklik depressiewe simptome geassesseer. .

Onder die totaal N = 1086, 27.1% van ingenieursstudente het kriterium vir ligte verslawende internetgebruik, 9.7% vir matige verslawende internetgebruik en 0.4% vir ernstige verslawing aan die internet ontmoet. IA was hoër onder ingenieursstudente wat manlik was, in huurgedeeltes bly, internet verskeie kere per dag besoek, meer as 3 h per dag op die internet bestee en sielkundige nood gehad. Geslag, gebruiksduur, tyd spandeer per dag, frekwensie van internetgebruik en sielkundige nood (depressiewe simptome) voorspel IA.


Facebook Rolspelverslawing - 'n Komorbiditeit met veelvuldige kompulsiewe-impulsiewe spektrumstoornisse (2016)

J Behav Verslaafde. 2016 Mei 9: 1-5.

Problematiese internetgebruik (PIU) is 'n opkomende entiteit met uiteenlopende inhoud. Gedragsverslawing het 'n hoë comorbiditeit van aandagstekorte hiperaktiwiteitsversteuring en obsessiewe-kompulsiewe spektrum afwykings. Sosiale verslawing en rolspel (RPG) verslawing word tradisioneel as afsonderlike entiteite bestudeer. Ons bied 'n saak aan met oormatige internetgebruik, met spesifieke klem op fenomenologie en psigiatriese comorbiditeite.

Vyftienjarige meisie met kinderjare begin aandaggebreksversteuring, obsessiewe-kompulsiewe versteuring, adolessente aanvangs-trichotillomania en versteurde familie-omgewing wat met oormatige Facebook-gebruik aangebied word. Hoof aanlynaktiwiteit was om profiele te skep in name van hoofstroom-fiktiewe karakters en die aanvaarding van hul identiteit (agtergrond, taalkundige eienskappe, ens.). Dit was 'n groepaktiwiteit met beduidende sosialisering in die virtuele wêreld. Vergeefs, saligheid, onttrekking, gemoedsverandering en konflik was duidelik toegelig en beduidende sosiale en beroepsafwykings was duidelik.

Hierdie geval beklemtoon verskeie kwesbaarheid en sosio-familiale faktore wat bydra tot gedragsverslawing. Dit beklemtoon ook die teenwoordigheid van onbehandelde comorbiditeite in sulke gevalle.


Die Vereniging tussen Moslemsdienswaardigheid en Internetverslawing Onder Jong Volwasse Studente Studente (2018)

J Relig Health. 2018 Sep 7. doi: 10.1007 / s10943-018-0697-9.

Die hoof fokus van hierdie navorsing was om die gevolge van godsdienstigheidsfaktore op internetverslawing onder jong volwassenes wat op universiteitsvlak ingeskryf is, te ondersoek. Ons het twee instrumente aangeneem om die inligting in te samel, insluitende die OK-godsdienstige houdingskaal vir Moslems wat ontwikkel is deur Ok, Uzeyir, en die internetverslawingstoets wat deur Widyanto en McMurran voorberei is. In totaal het 800 Moslem-universiteitstudente ingeskryf in vier kolleges op nagraadse vlak van Suid-Punjab. Pakistan is gekies deur middel van meerfase-steekproefneming.

Die uitkomste het 'n positiewe rol uitgespreek in geval van DE-omskakeling in die wêreldgeloof na internetaanwysings, terwyl intrinsieke godsdienstige oriëntasies voordelig gebly het om die internetgebruik te verminder. Studente se anti-godsdiens-subskaal toon 'n groter toename in die wording van internetverslaafdes; intrinsieke godsdienstige oriëntasies toon egter 'n beduidende afname in die gebruik van internet. Net so dui DE-omskakeling in wêreldgeloofsbeskouing en Anti-godsdiensskaal studente se beduidende bydraes in om te verwag dat hulle internetverslaafdes is.


Internetverslawing word geassosieer met sosiale angs by jong volwassenes (2015)

Ann Clin Psychiatry. 2015 Feb;27(1):4-9.

Problematiese internetgebruik of oormatige internetgebruik word gekenmerk deur oormatige of swak beheerde voorbeelde, dringings of gedrag ten opsigte van rekenaargebruik en toegang tot internet wat lei tot gestremdheid of nood. Dwarsdeursnitstudies oor pasientmonsters het hoë comorbiditeit van internetverslawing met psigiatriese versteurings, veral affektiewe afwykings (insluitende depressie), angsversteurings (veralgemeende angsversteuring, sosiale angsversteuring) en aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring aangemeld.

Ons het ondersoek ingestel na die verband tussen internetverslawing en sosiale angs in 2-monsters van 120-universiteitstudente (60-mans en 60-vroue in elke steekproef).

Ons het 'n verband tussen internetverslawing en sosiale angs in die 2-monsters onderskeidelik aangetref. Tweedens, ons het geen verskil tussen mans en vroue op die vlak van internetverslawing gevind nie. Derdens, ons het nie 'n voorkeur gevind vir sosiale netwerke onder deelnemers met hoë vlakke van sosiale angs. Die resultate van die studie ondersteun vorige bewyse vir die mede-voorkoms van internetverslawing en sosiale angs, maar verdere studies moet hierdie vereniging verduidelik.


Die effek van psigiatriese simptome op die internetverslawingstoornis in Isfahan se studente (2011)

Res Med Sci. 2011 Jun; 16 (6): 793-800.

Internetverslawing is 'n probleem van moderne samelewings en baie studies het hierdie kwessie oorweeg. Die algemeenste gebruik van die Internet word gedurende hierdie jare aansienlik toegeneem. Internetverslawingversteuring is 'n interdissiplinêre verskynsel en verskeie wetenskappe soos medisyne, rekenaar, sosiologie, reg, etiek en sielkunde het dit vanuit verskillende standpunte ondersoek. Tweehonderd-en-vyftig studente het aan hierdie dwarssnitstudie deelgeneem. Hul ouderdom het gewissel van 19 tot 30 jaar met gemiddeld van 22.5 ± 2.6 jaar. IAT is 'n 20-item selfverslag met 'n 5-puntskaal, gebaseer op die DSM-IV diagnostiese kriteria vir kompulsiewe dobbelary en alkoholisme. Dit sluit vrae wat tipiese gedrag van verslawing weerspieël.

Die toenemende aantal navorsing oor internetverslawing dui aan dat internetverslawing 'n psigososiale versteuring is en die kenmerke daarvan is soos volg: verdraagsaamheid, onttrekkingsimptome, affektiewe versteurings en probleme in sosiale verhoudings. Internetgebruik skep sielkundige, sosiale, skool- en / of werkprobleme in 'n persoon se lewe.

Agtien persent van 'n studie deelnemers is beskou as patologiese internet gebruikers, wie se oormatige gebruik van die internet akademiese, sosiale en interpersoonlike probleme veroorsaak het. Oormatige internetgebruik kan 'n verhoogde vlak van sielkundige opwekking veroorsaak, wat lei tot min slaap, versuim om lang tydperke te eet en beperkte fisiese aktiwiteit, wat moontlik lei tot die gebruik van fisieke en geestesgesondheidsprobleme soos depressie, OCD, lae familieverhoudinge en angs.

Ons het bevind dat Internetverslaafdes verskeie ko-morbiede psigiatriese versteurings gehad het. Dit beteken dat internetverslawing verskillende dimensies van psigiatriese simptome meebring, wat daarop dui dat die verslawing 'n negatiewe invloed op die geestesgesondheidstatus van die jeug kan hê. Hierdie bevindings is in ooreenstemming met ander studies en ondersteun vorige bevindinge. Aangesien dit nog vasgestel moet word of psigiatriese simptome die oorsaak of gevolg van internetverslawing is, moet navorsers longitudinale navorsing op die internet en sy gebruikers doen.

OPMERKINGS: Studie het bevind dat 23% van die manlike universiteitstudente internetverslawing ontwikkel het. Navorsers verklaar dat oormatige gebruik van die internet kan lei tot 'n verhoogde vlak van sielkundige opwinding, wat lei tot min slaap, langdurige versuim om te eet en beperkte liggaamlike aktiwiteit, wat moontlik daartoe kan lei dat die gebruiker fisiese en geestelike gesondheidsprobleme ervaar, soos depressie, OKS, lae gesinsverhoudings en angs. ”


Patologiese internetgebruik, cyberbullying en selfoongebruik in adolessensie: 'n skoolgebaseerde studie in Griekeland (2017)

Int J Adolesc Med Gesondheid. 2017 Apr 22. pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2016-0115/ijamh-2016-0115.xml.

8053-studente van 30-middel- en 21-hoërskole (12-18-jariges) is genooi om deel te neem aan hierdie kruis-deursnee-skoolstudie, gebaseer op 'n meerdaagse gestratifiseerde steekproefnemingstegniek. Die internet-aiddictietoets (IAT) is gebruik saam met inligting oor sosio-demografie, internetaktiwiteite en internetberigte. Resultate Vyfduisend vyfhonderd en negentig studente het deelgeneem (reaksietempo 69.4%). Patologiese internetgebruik (IAT ≥50) is in 526 (10.1%) aangetref, terwyl 403 (7.3%) die afgelope paar jaar cyberbullying as slagoffers en 367 (6.6%) as oortreders ervaar het. In multivariabele modelle het die kanse van IA met aanlyn ure op selfone en internetgebruik gedurende naweke, internetkafeesbesoeke, chatrooms gebruik en betrokkenheid by cyberbullying toegeneem. Die slagoffers van cyberbullying was meer geneig om ouer, vroulike, Facebook en chatroomgebruikers te wees, terwyl oortreders meer geneig was om mans, ouer internetgebruikers en ondersteuners van pornografiese webwerwe te wees. 'N oortreder was aansienlik meer geneig om ook 'n slagoffer te wees [kansverhouding (OR) = 5.51, vertrouensinterval (CI): 3.92-7.74]. Ure van daaglikse internetgebruik op 'n selfoon is onafhanklik geassosieer met onderskeidelik IA en cyberbullying (OR) 1.41, 95% CI 1.30, 1.53 en OR 1.11, 95% CI 1.01, 1.21


Internetverslawing onder adolessente kan selfbeskadiging / selfmoordgedrag voorspel - 'n voornemende studie (2018)

J Pediater. 2018 Mar 15. pii: S0022-3476 (18) 30070-2. doi: 10.1016 / j.jpeds.2018.01.046.

Om die rol van internetverslawing in die ontwikkeling van selfbeskadiging / selfmoordgedrag onder adolessente na 1 jaar opvolging te ondersoek. Ons het hierdie 1-jaar, voornemende kohortstudie gedoen onder 1861 adolessente (gemiddelde ouderdom 15.93 jaar) wat 'n hoërskool in Taiwan besoek; 1735 respondente (93.2%) is in die aanvanklike assessering as geen geskiedenis van selfbeskadiging / selfmoordpogings geklassifiseer nie, en die 'noncase'-groep genoem.
Die voorkoms van internetverslawing by basislyn was 23.0%. Daar was 59-studente (3.9%) wat geïdentifiseer is as nuwe self-skade / selfmoordgedrag op opvolgassesserings. Na die beheer van die gevolge van potensiële confounders was die relatiewe risiko van nuut opkomende selfskadelike / selfmoordgedrag vir deelnemers wat as internetverslaafdes geklassifiseer is, 2.41 (95% CI 1.16-4.99, P = .018) in vergelyking met diegene sonder internet verslawing. Ons bevindings dui daarop dat internetverslawing voorwaardelik verband hou met die voorkoms van selfskadelike / selfmoordgedrag by adolessente.


Probleme internetgebruik en studiemotivering in hoër onderwys (2020)

Tydskrif vir rekenaargesteunde leer, 2019; DOI: 10.1111 / jcal.12414

Die huidige studie ondersoek die verband tussen problematiese internetgebruik (PIU) en motivering om te leer, en ondersoek sielkundige en sosiale faktore wat hierdie verhouding bemiddel. Tweehonderd-en-tagtig studente aan 'n Italiaanse Universiteit is vir die huidige studie gewerf. Daar was 'n negatiewe verband tussen PIU en motivering om te studeer: 'n negatiewe impak op leerstrategieë, wat beteken dat die studente dit moeiliker gevind het om hul leer produktief te organiseer; en PIU ook positief geassosieer met toetsangs. Die huidige resultate het ook getoon dat daar 'n gedeeltelike bemiddeling was van hierdie effek van PIU op leerstrategieë in terme van eensaamheid. Dit dui daarop dat diegene met 'n hoë vlak van PIU veral die risiko loop van laer motiverings om te studeer, en gevolglik 'n laer werklike veralgemeende akademiese prestasie as gevolg van 'n aantal gevolge van PIU.

Lê beskrywing

 • Die huidige studie ondersoek die verband tussen problematiese internetgebruik (PIU) en motivering om te leer.
 • Daar was 'n negatiewe verband tussen PIU en motivering om te studeer.
 • PIU is positief geassosieer met toetsangs.
 • Eensaamheid het gedeeltelik die effek van PIU op leerstrategieë bemiddel
 • Diegene met hoë vlakke van PIU loop die risiko van 'n laer motivering om te studeer.

problematies internet Gebruik en sy korrelasies onder studente van drie mediese skole oor drie lande (2015)

Acad Psigiatrie. 2015 Jul 1.

Die outeurs was daarop gemik om problematiese internetgebruik onder mediese studente wat in 'n gegradueerde kursus in een skool elk uit Kroasië, Indië en Nigerië ingeskryf het, te beoordeel en te vergelyk en om die korrelate van die problematiese gebruik onder hierdie studente te beoordeel. Die vraelys het 'n sosiodemografiese profiel van deelnemers en Young's Internet Addiction Test ingesluit.

Die finale analise het 842 vakke ingesluit. In die algemeen het 38.7 en 10.5% van die respondente in die ligte en matige kategorieë behaal. Slegs 'n klein fraksie (0.5%) van studente behaal in die ernstige kategorie.Daarbenewens het 'n aansienlik hoër deel van die deelnemers wat bo die afslag behaal het, die internet gebruik vir navigeer, sosiale netwerk, klets, dobbel, inkopies en pornografie. Daar was egter geen verskil tussen die twee groepe ten opsigte van die gebruik van die internet vir e-pos of akademiese aktiwiteite nie.


Internet verslawing, psigologiese nood, en die hantering van antwoorde onder adolessente en volwassenes (2017)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2017 Apr 17. doi: 10.1089 / cyber.2016.0669.

In die huidige studie was 449-deelnemers van 16 tot 71 se ouderdom afkomstig uit 'n wye verskeidenheid Engelstalige internetforums, insluitende sosiale media en selfhelpgroepe. Van hierdie is 68.9% as onproblematiese gebruikers, 24.4% as problematiese gebruikers en 6.7% as verslawende internetgebruikers geklassifiseer. Hoë gebruik van besprekingsforums, hoë ruminasievlakke en lae vlakke van selfversorging was die belangrikste bydraende faktore tot internetverslawing (IA) onder adolessente. Vir volwassenes is IA hoofsaaklik voorspel deur betrokkenheid by aanlynvideo-speletjies en seksuele aktiwiteite, lae e-posgebruik, asook hoë angs en hoë vermydende hantering. Problematiese internetgebruikers het hoër behaal op emosie en vermy hantering van responses by volwassenes en hoër op herkauwing en laer op selfversorging in adolessente. Vermyderende hantering van responses bemiddel die verhouding tussen sielkundige nood en IA.


Problematiese internetgebruik onder hoërskoolstudente: Voorkoms, geassosieerde faktore en geslagsverskille (2017)

Psigiatrie Res. 2017 Jul 24; 257: 163-171. doi: 10.1016 / j.psychres.2017.07.039.

Hierdie studie het ten doel om die voorkoms van problematiese internetgebruik (PIU) onder hoërskoolstudente te meet en om faktore wat met PIU verband hou, te identifiseer, wat geslagsverskille onderstreep. Die studente het 'n self-geadministreerde, anonieme vraelys ingevul wat inligting oor demografiese eienskappe en patrone van internetgebruik insamel. Meervoudige logistieke regressie-analise is uitgevoer om faktore wat met PIU geassosieer word in die algehele steekproef en volgens geslag te identifiseer.

Vyf en twintig skole en 2022-studente het aan die opname deelgeneem. Voorkoms van PIU was 14.2% onder mans en 10.1% onder vroue. Males 15-jariges en vroue 14-jariges het die hoogste PIU-voorkoms gehad wat geleidelik met die ouderdom onder vroue verminder het. Slegs 13.5% van leerlinge verklaar dat ouers hul internetgebruik beheer het. Die gevoel van 'n eensame gevoel, die gebruiksfrekwensie, die aantal ure se verbintenis, en die besoek van pornografiese webwerwe, is geassosieer met die risiko van PIU in beide geslagte. Die bywoning van beroepsskole, die aktiwiteite van klets- en lêer aflaai, en die plek van gebruik by die internet-punt onder mans, en jonger ouderdom onder vroue, is geassosieer met PIU, terwyl inligting soek onder vroue beskermend was. PIU kan in die volgende jaar 'n openbare gesondheidsprobleem word.


Skaamheid en Lokus van Beheer as Voorspelers van Internetverslawing en Internetgebruik (2004)

Kuberpsigologie en gedragVol. 7, No. 5

Vorige studies het aangedui dat sommige patrone van internetgebruik geassosieer word met eensaamheid, skaamte, angs, depressie en selfbewussyn, maar daar lyk min konsensus oor internetverslawingstoornisse. Hierdie verkennende studie het gepoog om die potensiële invloede van persoonlikheidsveranderlikes, soos skaamte en lokus van beheer, aanlyn-ervarings en demografie oor internetverslawing, te ondersoek. Data is versamel uit 'n gerieflike steekproef met behulp van 'n kombinasie van aanlyn- en vanlynmetodes. Die respondente het meestal 722-internetgebruikers uit die Net-generasie bestaan. Resultate het aangedui dat hoe hoër die neiging van een verslaaf is aan die internet, hoe skoner die persoon is, hoe minder die persoon het, hoe sterker is die persoon in die onweerstaanbare krag van ander en hoe hoër die vertroue wat die persoon op toeval plaas in die bepaling van sy of haar eie lewensloop. Mense wat verslaaf is aan die internet, gebruik dit intensief en gereeld in terme van dae per week en lengte van elke sessie, veral vir aanlyn kommunikasie via e-pos, ICQ, klaskamers, nuusgroepe en aanlyn speletjies.


Verhouding tussen sielkundige onbuigsaamheid en ervarings vermyding en internetverslawing: Middelende effekte van geestesgesondheidsprobleme (2017)

Psigiatrie Res. 2017 Jul 11; 257: 40-44. doi: 10.1016 / j.psychres.2017.07.021.

Internetverslawing het 'n belangrike geestesgesondheidsprobleem in die kollege-student geword. Ons doel was om die verhouding tussen psigologiese onbuigsaamheid en ervarings vermyding (PIEA) en internetverslawing (IA) en die bemiddelende effekte van geestesgesondheidsprobleme te ondersoek. 500-kollegestudente (238-mans en 262-vroue) het aan hierdie studie deelgeneem.

Die verhouding tussen PIEA, geestesgesondheidsprobleme en IA is ondersoek deur middel van strukturele vergelyking modellering. Die erns van PIEA was positief geassosieer met die erns van IA sowel as positief geassosieer met die erns van geestesgesondheidsprobleme. Daarbenewens was die erns van geestesgesondheid probleem aanwysers positief geassosieer met die erns van IA. Hierdie resultate bepaal die erns van PIEA is direk verwant aan die erns van IA en indirek verband hou met die erns van IA deur die erns van geestesgesondheidsprobleme te verhoog.


Internetgebruik en verslawing onder mediese studente van Universiti Sultan Zainal Abidin, Maleisië (2016)

Psychol Res Behav Manag. 2016 Nov 14;9:297-307

Internetverslawing is 'n wydverspreide verskynsel onder studente en akademici by universiteite in Maleisië. Studente gebruik die internet vir ontspanningsdoeleindes en persoonlike en professionele ontwikkeling. Die internet het 'n integrale deel van die daaglikse lewe van die universiteitsstudente geword, insluitende mediese studente. Die doel van die huidige studie was om die internetgebruik en verslawing onder studente van Universiti Sultan Zainal Abidin, Maleisië, te ondersoek. Dit was 'n dwarssnit studie waarin 'n vraelys, Internet Addiction Diagnostic Questionnaire, ontwikkel deur die Sentrum vir Internetverslawing, VSA, gebruik is. Eenhonderd-en-veertig mediese studente van Universiti Sultan Zainal Abidin het aan hierdie studie deelgeneem.

Die gemiddelde tellings was onderskeidelik 44.9 ± 14.05 en 41.4 ± 13.05 vir manlike en vroulike deelnemers, wat aangedui het dat beide die geslagte aan swak internetverslawing ly.


Voorkoms en faktore wat verband hou met internetverslawing onder mediese studente - 'n Deursnitstudie in Maleisië (2017)

Med J Maleisië. 2017 Feb;72(1):7-11.

Hierdie studie het ten doel om die voorkoms en faktore wat verband hou met internetgebruik onder mediese studente in 'n openbare universiteit in Maleisië te bepaal. Hierdie dwarssnitstudie is uitgevoer onder al die mediese studente (Jaar 1-5). Studente is geassesseer op hul internetaktiwiteite deur gebruik te maak van die internet verslawing vraelyste (IAT).

Die studie is onder 426-studente uitgevoer. Die studiepopulasie het bestaan ​​uit 156-mans (36.6%) en 270-vroue (63.4%). Die gemiddelde ouderdom was 21.6 ± 1.5 jaar. Etnisiteitverspreiding onder die studente was: Maleis (55.6%), Sjinees (34.7%), Indiërs (7.3%) en ander (2.3%). Volgens die IAT was 36.9% van die studiemonster verslaaf aan die internet. Internetverslawing is 'n relatief gereelde verskynsel onder mediese studente. Die voorspellers van internetverslawing was manlike studente wat dit vir surf- en vermaaklikheidsdoeleindes gebruik.


Internetgebruiksgedrag, internetverslawing en sielkundige nood onder mediese kollegestudente: 'n Multisentrumstudie uit Suid-Indië (2018)

Asiatiese J Psigiatr. 2018 Jul 30; 37: 71-77. doi: 10.1016 / j.ajp.2018.07.020.

Hierdie studie was 'n eerste poging om Internetgebruiksgedrag, IA, te ondersoek onder 'n groot groep mediese studente in verskeie sentrums en die verband met sielkundige nood, veral depressie.
1763 mediese studente van 18 tot 21 jaar, met die baccalaureus in Geneeskunde; Baccalaureus in die Chirurgie (MBBS) van drie Suid-Indiese stede Bangalore, Mangalore en Trissur het aan die studie deelgeneem. Die sosio-opvoedkundige en internetgebruiksgedrag-datablad is gebruik om demografiese inligting en patrone van internetgebruik te versamel. IA-toets (IAT) is aangewend om IA en Selfverslagvraelys (SRQ-20) te assesseer.

Onder die totale N = 1763, 27% van mediese studente, voldoen die kriterium vir ligte verslawende internetgebruik, 10.4% vir matige verslawende internetgebruik en 0.8% vir ernstige verslawing aan die internet. IA was hoër onder mediese studente wat manlik was, verblyf in gehuurde akkommodasie, toegang tot die internet 'n paar keer per dag, meer as 3 h per dag op die internet en sielkundige nood gehad. Ouderdom, geslag, gebruiksduur, tyd spandeer per dag, frekwensie van internetgebruik en sielkundige nood (depressie) voorspel IA.

'N aansienlike deel van mediese studente het IA wat nadelig kan wees vir hul mediese onderwys vordering en langtermyn loopbaan doelwitte. Vroeë identifisering en bestuur van IA en sielkundige nood onder mediese studente is van kardinale belang.


Die rol van veerkragtigheid in internetverslawing onder adolessente tussen geslagte: 'n gemodereerde bemiddelingsmodel (2018)

J Clin Med. 2018 Aug 19; 7 (8). pii: E222. doi: 10.3390 / jcm7080222.

Die gedragsinhibisie / aktiveringstelsels (BIS / BAS) word beskou as voorspellers van internetverslawing, bemiddel deur kliniese veranderlikes soos angs en depressie. Veerkragtigheid is egter voorgestel as 'n beskermende faktor teenoor internetverslawing, en sekere geslagsverskille in veerkragtigheid wat die effekte van kwesbaarheid buffers, is aangemeld. Die doel van hierdie studie was dus om enige rol van veerkragtigheid te identifiseer wat die effekte van BIS / BAS op internetverslawing kan modereer deur verskeie kliniese veranderlikes by seuns en dogters. 'N Totaal van 519-middelskoolstudente (268-seuns en 251-meisies, almal 14-jariges) is 'n vraelysbattery toegedien wat internetverslawing, BIS / BAS, depressie, angs, impulsiwiteit, woede en veerkragtigheid meet. Ons het die PROCESS-makro in SPSS gebruik om modererings- en bemiddelingsanalise uit te voer. Bevindinge het aan die lig gebring dat hoewel 'n ietwat soortgelyke bemiddelingsmodel in albei geslagte ondersteun is, die modererende effekte van veerkragtigheid eers in meisies voorgekom het. Die resultate toon 'n beskermende rol van veerkragtigheid wat tussen geslagte verskil. Hierdie resultate dui daarop dat klinici seks moet oorweeg in die manier waarop veerkragtigheid werk as 'n beskermende faktor teen internetverslawing en fokus op die vermindering van die uitwerking van kwesbaarheid deur die verbetering van veerkragtigheid by vroulike internetverslaafdes.


Die verhouding van internetverslawing met angs en depressiewe simptomatologie (2018)

Psychiatriki. 2018 Apr-Jun;29(2):160-171. doi: 10.22365/jpsych.2018.292.160.

Die doel van die huidige studie was om die verband tussen internetverslawing en angs en depressiewe simptomatologie van die gebruiker te ondersoek. Deelnemers was 203 internetgebruikers tussen die ouderdom van 17 en 58 jaar (gemiddeld = 26.03, SD = 7.92) wat die afdeling vir problematiese gebruik van die internet, verslawingseenheid "18ANO" in die psigiatriese hospitaal van Attica, genader het om gespesialiseerde hulp te ontvang vir hul patologiese internetgebruik. Internetverslawingstoets (IAT) is gebruik vir die assessering van internetverslawing en simptome Kontrolelys 90-R (SCL-90-R) is toegedien vir die evaluering van angs en depressiewe simptomatologie. Die ontleding van die opname-data het getoon dat geslagsverskil nie waargeneem word ten opsigte van die intensiteit van internetafhanklikheid nie. Jonger gebruikers is meer geneig om verslawende gedrag te ontwikkel (met betrekking tot internetgebruik). Op hierdie punt moet daarop gelet word dat hoewel dit positief is, hierdie assosiasie nie statisties beduidend is nie. Ten slotte, met betrekking tot die verband tussen psigopatologie en internetverslawing, is gevind dat angssimptomatologie, wat matig gekorreleer is met die algehele telling by IAT, die internetverslawing in die regressie-analise voorspel. Daar was geen statisties beduidende verband tussen internetverslawing en depressiewe simptomatologie nie, maar vroue het depressiewe simptome gehad om meer kwesbaar te wees as mans (wat terapie by die departement aangevra het). Daar word verwag dat verkenning van die gevolge van geslag en ouderdom op internetverslawing bydra tot die ontwerp van die toepaslike voorkomende en terapeutiese programme, terwyl die studie van die verband tussen internetverslawing en ander psigiatriese afwykings die begrip van die meganismes wat die ontwikkeling en aanvang bied, sal bydra. van die verslawing.


Skoolgebaseerde Voorkoming vir Adolessente Internetverslawing: Voorkoming is die sleutel. 'N Sistematiese Literatuuroorsig (2018)

Curr Neuropharmacol. 2018 Aug 13. doi: 10.2174 / 1570159X16666180813153806.

Adolessente se mediagebruik verteenwoordig 'n normatiewe behoefte aan inligting, kommunikasie, ontspanning en funksionaliteit, maar die problematiese gebruik van internet het toegeneem. Gegewe die waarskynlik kommerwekkende voorkoms wêreldwyd en die toenemend problematiese gebruik van speletjies en sosiale media, blyk die behoefte aan 'n integrasie van voorkomingspogings tydig te wees. Die doel van hierdie stelselmatige literatuuroorsig is om (i) skoolgebaseerde voorkomingsprogramme of protokolle vir internetverslawing op adolessente binne skoolverband te identifiseer, en om die effektiwiteit van die programme te ondersoek, en (ii) om sterkpunte, beperkings en beste praktyke uit te lig. om die ontwerp van nuwe inisiatiewe in kennis te stel deur gebruik te maak van die aanbevelings van hierdie studies. Die bevindings van die hersiene studies tot dusver het gemengde uitkomste aangebied en benodig verdere empiriese bewyse. In die huidige oorsig is die volgende in toekomstige ontwerpe aangespreek: ontwikkelings), (iii) die belangrikste uitkoms van die vermindering van die internettyd, aangesien dit problematies blyk te wees, te heroorweeg, (iv) metodologies gesonde bewysgebaseerde voorkomingsprogramme te bou, (v) fokus op die verbetering van vaardighede en die gebruik van beskermende en skadeverminderende faktore , en (vi) IA insluit as een van die risikogedrag in multirisiko-gedragintervensies. Dit blyk belangrike faktore te wees om aan te spreek


Verhouding van internetverslawing met depressie en akademiese prestasie in Indiese tandheelkundige studente (2018)

Clujul Med. 2018 Jul;91(3):300-306. doi: 10.15386/cjmed-796.

Internetverslawing (IA) het negatiewe gevolge vir die geestesgesondheid en beïnvloed daaglikse aktiwiteite. Hierdie studie is uitgevoer om die voorkoms van internetverslawing onder tandheelkundige universiteitsstudente te bepaal en om vas te stel of daar 'n verhouding is met oormatige internetgebruik met depressie en akademiese prestasie onder studente.

Dit was 'n deursnitstudie wat 384 tandheelkundige studente van verskillende akademiese jare ingesluit het. 'N Vraelys is opgestel wat inligting oor demografiese eienskappe, patroon van internetgebruik, gebruiksduur en mees algemene modus van toegang tot die internet versamel. Internetverslawing is geassesseer met behulp van Youngs Internet Addiction-toets. Depressie is beoordeel met behulp van Becks se depressie voorraad [BDI-1].

Die voorkoms van internetverslawing en depressie is onderskeidelik 6% en 21.5%. Die eerstejaarstudente het die hoogste gemiddelde internetverslawing (17.42 ± 12.40) -telling getoon. Gesels was die hoofdoel vir internetgebruik. Logistiese regressie-analise het getoon dat individue wat depressief was (Odds Ratio = 6.00, p waarde <0.0001 *) en minder as 60% punte behaal het (Odds Ratio = 6.71, p value <0.0001 *) meer geneig sou wees om aan Internet verslaaf te wees.

Die verslawing aan die internet het negatiewe impak op geestesgesondheid en akademiese prestasie. Hierdie hoërisikogroepstudente moet geïdentifiseer word en sielkundige berading moet verskaf word.


Die vlak van slimfoonverslawing en die vereniging met kommunikasievaardighede in verpleeg- en mediese skoolstudente (2020)

J Verpleegsters Res. 2020 Jan 16. doi: 10.1097 / jnr.0000000000000370.

Die gebruik van slimfone onder jong mense kom gereeld voor. Slimfone hou egter verband met negatiewe gevolge as dit oormatig gebruik word. Daar is berig dat gebruik van slimfone leer in die klaskamer negatief kan beïnvloed, veiligheidskwessies kan veroorsaak en interpersoonlike kommunikasie negatief kan beïnvloed.

Die doel van hierdie studie was om die vlak van slimfoonverslawing onder verpleeg- en mediese skoolstudente te bepaal en om die effek van slimfoonverslawing op kommunikasievaardighede te ondersoek.

Hierdie deursnitstudie is gedoen met mediese skool- en verpleegstudente aan 'n openbare universiteit (502 deelnemers). Gegewens is versamel met behulp van 'n persoonlike inligtingsvorm, die Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV), en die Kommunikasievaardigheidsbeoordelingsskaal.

Al die deelnemers aan die studie het slimfone besit. Die meeste (70.9%) was vroulik en 58.2% was in die verpleegprogram. Die deelnemers het slimfone gemiddeld 5.07 ± 3.32 uur per dag gebruik, hoofsaaklik vir boodskappe. Die gemiddelde totale SAS-SV-telling vir die deelnemers was 31.89 ± 9.90, en 'n beduidende verskil in SAS-SV-gemiddelde tellings is gevind met betrekking tot die veranderlikes van departement, geslag, daaglikse gebruiksduur van slimfone, akademiese sukses, status met betrekking tot slimfoongebruik in die klaskamer, deelname aan sport, maklike kommunikasie met pasiënte en familielede, voorkeur kommunikasiewyse, gesondheidsprobleme wat verband hou met telefoongebruik en beseringsstatus (p <.05). Daarbenewens is 'n positiewe swak tot matige verband gevind tussen SAS-SV gemiddelde tellings en die veranderlikes van die daaglikse gebruik van slimfone en jare van slimfoongebruik, terwyl 'n negatiewe swak verband tussen SAS-SV gemiddelde tellings en kommunikasievaardigheidsassessering gevind is. Skaaltellings. Daar is gevind dat die daaglikse gebruiksduur van slimfone die belangrikste voorspeller van slimfoonverslawing is.


Facebook-verslawing en persoonlikheid (2020)

Heliyon. 2020 14 Januarie; 6 (1): e03184. doi: 10.1016 / j.heliyon.2020.e03184.

Hierdie studie het die verband tussen Facebook-verslawing en persoonlikheidsfaktore ondersoek. Altesaam 114 deelnemers (die ouderdomsgroep deelnemers is 18-30 en mans was 68.4% en vrouens 31.6%) het aan 'n aanlynopname deelgeneem. Die resultate het getoon dat 14.91% van die deelnemers die kritieke polytetiese afsnypunt bereik het, en 1.75% het die monotetiese afsnypunt bereik. Die persoonlikheidseienskappe, soos buitensporigheid, openheid tot ervaring, neurotisisme, aangenaamheid, pligsgetrouheid en narcisme, hou nie verband met Facebook-verslawing en Facebook-intensiteit nie. Eensaamheid het 'n positiewe verband gehad met Facebook-verslawing, en dit het Facebook-verslawing beduidend voorspel deur 14% van die variasie in Facebook-verslawing te bereken. Die beperkinge en voorstelle vir verdere navorsing is bespreek.


Slimfoon- en Facebook-verslawings deel algemene risiko- en prognostiese faktore in 'n steekproef voorgraadse studente (2019)

Neigings Psigiatrie psigoter. 2019 Oct-Dec;41(4):358-368. doi: 10.1590/2237-6089-2018-0069.

Om die begrip van die koppelvlak tussen slimfoonverslawing (SA) en Facebookverslawing (FA) te verbeter, veronderstel ons dat die voorkoms van albei tegnologiese verslawings met mekaar verband hou, met hoër negatiewe gevolge. Verder vermoed ons dat SA geassosieer word met laer vlakke van maatskaplike ondersteuningstevredenheid.

Ons het 'n gerieflike steekproef van voorgraadse studente van Universidade Federal de Minas Gerais gewerf, met 'n ouderdom van 18 tot 35 jaar. Alle vakke het 'n selfvoldane vraelys voltooi wat bestaan ​​uit sosiodemografiese gegewens, die Brasiliaanse inventaris vir slimfoonverslawing (SPAI-BR), die Bergen-skaal vir Facebook-verslawing, die Barrat-impulsiwiteitskaal 11 (BIS-11), die maatskaplike ondersteuningstevredenheidskaal (SSSS), en die kort sensasiesoekskaal (BSSS-8). Na die voltooiing van die vraelys het die onderhoudvoerder 'n Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) gevoer.

In die univariate analise is SA wat verband hou met vroulike geslag, tussen die ouderdomme van 18 en 25 jaar, FA, dwelmmisbruiksteurings, ernstige depressiewe afwykings, angsversteurings, lae tellings in SSSS, hoë tellings in BSSS-8, en hoë tellings in BIS. Die groep met SA en FA het 'n groter voorkoms van dwelmmisbruik, depressie en angsversteurings in vergelyking met die groep slegs met SA.

In ons steekproef het ko-voorkoms van SA en FA gekorreleer met hoër vlakke van negatiewe gevolge en laer vlakke van maatskaplike ondersteuningstevredenheid. Hierdie resultate dui sterk daarop aan dat SA en FA enkele elemente van kwesbaarheid deel. Verdere studies is gewaarborg om die aanwysings van hierdie verenigings duidelik te maak.


Faktore wat statisties voorspel word op risiko / problematiese internetgebruik in 'n voorbeeld van jong adolessente seuns en meisies in Suid-Korea (2018)

Voorpsigiatrie. 2018 Aug 7; 9: 351. doi: 10.3389 / fpsyt.2018.00351. eCollection 2018.

Doelwitte: Hierdie studie het daarop gemik om op 'n geslagsensitiewe wyse faktore wat verband hou met die risiko / problematiese internetgebruik (ARPIU) in 'n voorbeeld van jong Koreaanse adolessente te ondersoek. Gegewe vorige bevindinge, het ons vermoed dat ons spesifieke temperamentele, maatskaplike en biologiese maatreëls waarneem wat onderskeidelik ARPIU in seuns en dogters sal voorspel.

Metode: Vakke sluit in 653 middelskoolstudente van Chuncheon, Korea wat maatreëls voltooi het wat internetverslawing, bui, temperament en sosiale interaksies beoordeel het. Vinger syfer (2D: 4D) verhoudings is ook geassesseer. Chi-vierkant- en logistieke regressiemodelle is uitgevoer.

Results: Onder die seuns en meisies het die ARPIU- en nie-ARPIU-groepe verskille in temperament, bui, sosiale tendense en spelgedrag aangetoon. By seuns het die IAT gekorreleer omgekeerd met die 2D: 4D syferverhouding en nuwigheidsoekende en positief met beloningsafhanklikheidstellings wanneer dit vir BDI-tellings beheer word; Hierdie verhoudings is nie by meisies gevind nie. Multivariate ontledings het getoon dat onder seuns, nuwigheidsonderzoek, skade vermyding, self-transendensie, en daaglikse tyd bestee speel statisties voorspel ARPIU. Onder meisies, daaglikse tyd spandeer spele, aantal beste vriende, selfgerigtheid, en samewerking statisties voorspel ARPIU.

Gevolgtrekking: ARPIU was gekoppel aan spesifieke temperamentele, gedrags- en biologiese eienskappe, met spesifieke verhoudings waargeneem in seuns en dogters. Spesifieke risikofaktore kan bestaan ​​vir seuns en dogters met betrekking tot hul geneigdheid om ARPIU te ontwikkel, wat daarop dui dat gendergevoelige benaderings nodig is om ARPIU in die jeug te voorkom.


Self-gegradeerde gesondheid en internetverslawing in Iraanse Mediese Wetenskappe Studente; Voorkoms, Risikofaktore en Komplikasies (2016)

Int J Biomed Sci. 2016 Jun;12(2):65-70.

Self-gegradeerde gesondheid is 'n kort maatreël vir algemene gesondheid. Dit is 'n omvattende en sensitiewe indeks vir die voorspelling van gesondheid in die toekoms. As gevolg van die hoë internetverbruik in mediese studente, het die huidige studie ontwerp om die self-gegradeerde gesondheid (SRH) te evalueer in verhouding met internetverslawing-risikofaktore in mediese studente.

Hierdie dwarssnitstudie uitgevoer op 254-studente van Qom Universiteit van Mediese Wetenskappe 2014. Meer as 79.9% van studente het hul algemene gesondheid goed en baie goed gerapporteer. Die gemiddelde telling van algemene gesondheid van die student was hoër as die gemiddelde. Daarbenewens was die voorkoms van internetverslawing 28.7%. 'N Inverse beduidende korrelasie waargeneem tussen SRH en internetverslawing. Die gebruik van internet vir vermaak, met behulp van privaat e-pos en kletslokale, was die belangrikste voorspellers wat op internetverslawing geraak het. Daarbenewens is internetverslawing die meeste voorspellers van SRH en die kans op swak SRH verhoog.


Die bemiddelende rol van hanteringsstyle oor impulsiwiteit, gedragsinhibisie / benaderingsisteem, en internetverslawing by volwassenes vanuit 'n geslagsperspektief (2019)

Front Psychol. 2019 Okt 24; 10: 2402. doi: 10.3389 / fpsyg.2019.02402

Vorige bevindings het getoon dat impulsiwiteit en gedragsinhibisie / benaderingstelsel (BIS / BAS) aansienlike effekte het op internetverslawing van adolessente, maar die meganismes onderliggend aan hierdie assosiasies en geslagsverskille in hierdie effekte het min aandag gekry. Ons het die bemiddelende effekte van hanteringstyle van impulsiwiteit, en BIS / BAS tot internetverslawing, sowel as geslagsverskille in hierdie verenigings ondersoek. Altesaam 416 Chinese adolessente is ondersoek met behulp van 'n deursnee-opname met Young se diagnostiese vraelys vir internetverslawing, Barratt-impulsiwiteitskaal, BIS / BAS-skaal en hanteringstylskaal vir middelbare skoolstudente. Die data is geanaliseer met behulp van die onafhanklike steekproef t-toets, chi-kwadraat toets, Pearson korrelasie, en struktuurvergelyking modellering. Die resultate van die meervoudige groep (volgens adolessente geslag) strukturele modelanalise het aan die lig gebring dat beide impulsiwiteit (p <0.001) en BIS (p = 0.001) het positiewe internetverslawing by meisies direk voorspel, terwyl beide impulsiwiteit (p = 0.011) en BAS (p = 0.048) het positiewe internetverslawing by seuns direk voorspel. Verder het emosie-gefokusde hantering die verband tussen impulsiwiteit en internetverslawing (β = 0.080, 95% CI: 0.023-0.168) en die verband tussen BIS en internetverslawing (β = 0.064, 95% CI: 0.013-0.153) by meisies bemiddel. , terwyl by seuns probleemgerigte hantering en emosie-gefokusde hantering die verband tussen impulsiwiteit en internetverslawing bemiddel (onderskeidelik β = 0.118, 95% BI: 0.031-0.251; β = 0.065, 95% CI: 0.010-0.160) en probleemgerigte hantering bemiddel die verband tussen BAS en internetverslawing [β = -0.058, 95% BI: (-0.142) - (- 0.003)]. Hierdie bevindings brei ons insig uit in die meganismes wat onderliggend is aan die assosiasies tussen impulsiwiteit, BIS / BAS en internetverslawing by adolessente en dui daarop dat geslagsensitiewe opleidingsbenaderings om adolessente se internetverslawing te verminder, onontbeerlik is. Hierdie intervensies moet fokus op die verskillende geslagsvoorspellers van adolessente internetverslawing en op die ontwikkeling van spesifieke hanteringstyle vir onderskeidelik seuns en dogters.


Kruiskulturele studie van problematiese internetgebruik in nege Europese lande (2018)

Rekenaars in menslike gedrag 84 (2018): 430-440.

Hooftrekke

 • Die voorkoms van problematiese internetgebruik (PIU) het gewissel van 14% tot 55%.
 • PIU was meer gereeld onder vroue in alle monsters.
 • Tyd aanlyn en psigopatologiese veranderlikes het PIU in die totale monster verklaar.
 • PIU is verduidelik deur verskillende veranderlikes afhangende van lande en geslagte.

Die hoofdoel van die huidige studie was om die verhoudings tussen probleme met internetgebruik (PIU) en tydsbesteding aanlyn, aanlynaktiwiteite en psigopatologie te ondersoek, met inagneming van kruiskulturele en geslagsverskille. Die tweede doel was om die voorkoms skatting van PIU onder Europese internetgebruikers te verskaf. Ons totale steekproef het bestaan ​​uit 5593-internetgebruikers (2129-mans en 3464-vroue) van nege Europese lande, tussen 18 en 87 jaar oud (M = 25.81; SD = 8.61). Hulle is aanlyn gewerf en het 'n aantal skale voltooi oor hul internetgebruik en psigopatologie. PIU het verband gehou met tyd wat aanlyn oor naweke spandeer is, obsessiewe-kompulsiewe simptome, vyandigheid en paranoïese denke onder die totale steekproef van vroue; onder mans was fobiese angs ook beduidend. Regressie-ontledings wat in elke monster uitgevoer is, dui ook op die belangrikheid van obsessiewe-kompulsiewe simptome (in sewe monsters), somatisering (vier monsters) en vyandigheid (drie monsters). Baie kruiskulturele en geslagsverskille is waargeneem in terme van verhoudings met psigopatologie en aanlynaktiwiteite. Voorkoms skattings van PIU het gewissel tussen 14.3% en 54.9%. PIU was meer algemeen onder vroue in die onderskeie monsters, insluitend die totale monster. Hierdie Europese navorsing beklemtoon relevante verhoudings tussen PIU, psigopatologie en tyd wat aanlyn spandeer word, as belangrike verskille met betrekking tot hierdie veranderlikes in die onderskeie monsters.


Internetverslawing onder Kroaties universiteitstudente (2017)

Europese Tydskrif vir Openbare Gesondheid, Volume 27, Uitgawe suppl_3, 1 November 2017, ckx187.352, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx187.352

Die internet het 'n onontbeerlike deel van die huidige moderne lewe geword; Oormatige selfversorging en patologiese gebruik van hierdie medium het egter tot die ontwikkeling van internetverslawing (IA) gelei. IA word gedefinieer as onvermoë om die gebruik van die internet te beheer, wat lei tot negatiewe gevolge in die daaglikse lewe. Voorkoms vir IA by jongmense wissel tussen 2% en 18% wêreldwyd. Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van IA onder Kroaties universiteitstudente en die onderlinge verband met geslag en hoofrede vir internetgebruik te ondersoek.

As deel van hierdie dwarsdeursnitstudie is 'n gevalideerde, anonieme vraelys wat vrae oor demografiese data sowel as Young se internetverslawingstoets bevat, selfverantwoordelik vir die kruis-fakulteit se verteenwoordigende studentemonster van die Universiteit van Osijek, Kroasië gedurende April en Mei 2016.

Die steekproef het 730-studente ingesluit, die gemiddelde ouderdom was 21 (reeks 19-44), 34.4% mans en 75.6% vroue. Die hoofredes vir internetgebruik was leer- en fakulteitopdragte (26.4%), sosiale netwerk en vermaak (71.7%) en aanlynspeletjies (1.9%). Daar was 41.9% van die studente wat IA gehad het; 79.8% het ligte, 19.9% gematigde en 0.3% ernstige IA. IA was meer gereeld onder mans (51.1%) as onder vroue (38.9%). IA is bepaal onder 17.3% van studente wie se hoofrede vir internetgebruik leer en fakulteitopdragte was, onder 79.4% van studente wie se hoofrede vir internetgebruik sosiale netwerk en vermaak was en onder 3.3% van studente wie se hoofrede vir internetgebruik aanlyn was spel.

IA is hoogs algemeen onder Kroaties universiteitstudente en verteenwoordig as sodanig 'n belangrike publieke gesondheidsuitdaging binne hierdie bevolking. Sosiale netwerk en vermaak as redes vir internetgebruik verteenwoordig beduidende risikofaktore vir die ontwikkeling van IA in die bestudeerde bevolking.


Internetverslawing-voorkoms in vorigejaar-mediese studente en verwante faktore (2017)

Europese Tydskrif vir Openbare Gesondheid, Volume 27, Uitgawe suppl_3, 1 November 2017, ckx186.050, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx186.050

Internetverslawing word toenemend erken as 'n geestesgesondheidsorg en dit veroorsaak persoonlike, familiale, finansiële en beroepsprobleme soos ander verslawings. Hierdie studie het ten doel om die voorkoms van internetverslawing en verwante faktore onder laasgenoemde mediese studente te bepaal.

Hierdie dwarssnitstudie is in Maart 2017 onder mediese studente van die afgelope jaar aan Akdeniz Universiteit se Fakulteit Geneeskunde gedoen. 259 mediese studente wat hul laaste jaar was, maak die bevolking uit. 216 (83.4%) studente het aan die studie deelgeneem.

Data is ingesamel met 'n vraelys wat bestaan ​​uit sosiodemografiese vrae en 20 vrae van die internetverslawingstoets wat deur Young ontwikkel is. Chi Square is uitgevoer.

Van die studente wat aan die studie deelgeneem het, was 48.1% vroulik, 51.9% was manlik en die gemiddelde ouderdom was 24.65 ± 1.09. Volgens die Internet Addiction Test was die gemiddelde telling 42.19 ± 20.51. 65.7% van die studente is geklassifiseer as "gewone gebruikers", 30.6% was "riskante gebruikers" en 3.7% was "verslaafde gebruikers".


Etiese oorwegings vir geestesgesondheidsklinici Werk saam met adolessente in die digitale era. (2018)

Kur Psychiatry Congo 2018 Oct 13;20(12):113. doi: 10.1007/s11920-018-0974-z.

Die gebruik van digitale tegnologieë deur tieners verander voortdurend en beïnvloed en weerspieël hul geestesgesondheid en ontwikkeling aansienlik. Tegnologie het die kliniese ruimte betree en nuwe etiese dilemmas vir klinici in geestesgesondheid veroorsaak. Na 'n opdatering van hierdie verskuiwende landskap, insluitend 'n kort oorsig van belangrike literatuur sedert 2014, sal hierdie artikel demonstreer hoe kernetiese beginsels toegepas kan word op kliniese situasies by pasiënte, met behulp van vignette ter illustrasie.

Die oorgrote meerderheid adolessente (95%) in alle demografiese groepe het toegang tot slimfone (Anderson et al. 2018 •). Tegnologiese gebruik in geestesgesondheid brei ook uit, waaronder 'n toename in 'apps'. Terwyl kwalitatiewe data van tegnologie-kundiges algehele positiewe gevolge van tegnologie rapporteer (Anderson en Rainie 2018), is die kommer oor die potensiële negatiewe impak daarvan op geestesgesondheid vir die jeug steeds groot, en 'n verband tussen tegnologiese gebruik en depressie is sterk. Internetverslawing, seksuele uitbuiting aanlyn en toegang tot onwettige middels via die "donker net" hou ekstra kliniese en wettige bekommernisse in. In hierdie konteks het klinici 'n etiese verantwoordelikheid om hulself te verdiep in opvoeding en voorspraak, om tegnologiese gebruik by tienerpasiënte te ondersoek en sensitief te wees vir etiese kwessies wat klinies kan voorkom, insluitend vertroulikheid, outonomie, weldadigheid / nie-wanbestendigheid, en wetlike oorwegings soos verpligtend verslaggewing. Nuwe media en digitale tegnologieë bied unieke etiese uitdagings vir klinici in geestesgesondheid wat met adolessente werk. Klinici moet op die hoogte bly van die huidige tendense en kontroversies oor tegnologie en hul potensiële impak op die jeug en toepaslik betrokke raak by voorspraak en psigiese onderrig. By individuele pasiënte moet klinici oplet na moontlike etiese dilemmas wat voortspruit uit die gebruik van tegnologie en dit deurdink, met raadpleging as dit nodig is, deur die gebruik van etiese kernbeginsels.


Die gematigde rol van die staat aanhangsel Angs en Vermyding tussen Sosiale Angs en Sosiale Netwerk Sites Addiction (2019)

Psychol Rep. 2019 Jan 6: 33294118823178. doi: 10.1177 / 0033294118823178.

Hierdie studie het ten doel om die verhoudings tussen sosiale angs, sosiale netwerksites (SNS) verslawing, en SNS verslawing neiging te ondersoek en verder die modererende rol van staatsbeheersingsangs te ondersoek en die beslaglegging van staatsbyhegtings te ondersoek. 'N Voorbeeld van Chinese jong volwassenes (N = 437, Mouderdom = 24.21 ± 3.25, 129 mans) het aan hierdie studie deelgeneem, is die data deur middel van selfverslae versamel. Resultate het getoon dat deelnemers se sosiale angs positief geassosieer is met SNS-verslawing en SNS-verslawingneiging. Toestemmingsangstigheid het hierdie twee verhoudings gemodereer na die beheer van geslag, ouderdom en vermyding van staatsgehegtheid, terwyl vermyding van staatsaanhegting geen beduidende modererende effek getoon het nie. Spesifiek, die positiewe verhoudings tussen sosiale angs en SNS-verslawing (neiging) is beperk tot individue met 'n lae toestand-angs. Alhoewel sosiale angs nie vir individue met 'n hoë angsaanhegtingsangs verband hou met SNS-verslawing of SNS-verslawing nie.


Die toepassing van gedrags-ekonomiese teorie op problematiese internetgebruik: 'n Aanvanklike ondersoek (2018)

Psychol Addict Behav. 2018 Nov;32(7):846-857. doi: 10.1037/adb0000404.

Die huidige studie poog om 'n gedragsekonomiese raamwerk op internetgebruik toe te pas en die hipotese te toets dat, soortgelyk aan ander verslawende gedrag, problematiese internetgebruik 'n versterkende patologie is, wat 'n oorwaardering van 'n onmiddellik verkrygbare beloning weerspieël in verhouding tot prososiale en vertraagde belonings. Data is versamel via Amazon se Mechanical Turk-data-insamelingsplatform. Altesaam 256 volwassenes (Mage = 27.87, SD = 4.79; 58.2% Wit, 23% Asiër; 65.2% het 'n mede-graad of hoër) het die opname voltooi. Maatreëls van vertragingskorting, oorweging van toekomstige gevolge, internetvraag en alternatiewe versterking het almal 'n unieke verskil in die voorspelling van problematiese internetgebruik en internetdrang bygedra. In totale modelle wat vir alle beduidende voorspellers beheer, het alternatiewe versterkings- en toekomstige waardeveranderlikes unieke afwyking bygedra. Persone met 'n verhoogde vraag en afslag het die grootste risiko vir problematiese internetgebruik. In ooreenstemming met gedragsekonomiese navorsing onder dwelmmisbruikmonsters, meld individue wat swaar internetgebruik doen, verhoogde motivering vir die teikengedrag tesame met verminderde motivering vir ander potensieel lonende aktiwiteite, veral dié wat verband hou met vertraagde beloning.


Oorkoepelende dimensionele fenotipes van impulsiwiteit en kompulsiwiteit verduidelik mede-voorkoms van verslawende en verwante gedrag (2018)

CNS Spectr. 2018 Nov 21: 1-15. doi: 10.1017 / S1092852918001244.

Impulsiwiteit en kompulsiwiteit is betrek as belangrike transdiagnostiese dimensionele fenotipes met potensiële relevansie vir verslawing. Ons het daarop gemik om 'n model te ontwikkel wat hierdie konstrukte as oorvleuelende dimensionele fenotipes konsep en toets of verskillende komponente van hierdie model die mede-voorkoms van verslawende en verwante gedrag verduidelik.

'N Groot steekproef volwassenes (N = 487) is gewerf deur Amazon se Mechanical Turk en het selfverslagvraelyste ingevul wat impulsiwiteit, onverdraagsaamheid met onsekerheid, obsessiewe oortuigings en die erns van 6 verslawende en verwante gedrag meet. Hiërargiese groepering is gebruik om verslawende gedrag in homogene groepe te organiseer wat hul mede-voorkoms weerspieël. Strukturele vergelykingsmodellering is gebruik om die geskiktheid van die veronderstelde bifaktormodel van impulsiwiteit en kompulsiwiteit te evalueer en om die variansie te bepaal wat in die mede-voorkoms van verslawende en verwante gedrag deur elke komponent van die model verduidelik word.

Verslawende en verwante gedragsgroepe wat in 2-afsonderlike groepe saamgevat is: Impulse-kontroleprobleme, wat bestaan ​​uit skadelike alkoholgebruik, patologiese dobbelary, en kompulsiewe koop, en Obsessive-Compulsive-Related Problems, wat bestaan ​​uit obsessiewe-kompulsiewe simptome, binge-eet en internetverslawing. Die hipotetiese bifaktormodel van impulsiwiteit en kompulsiwiteit het die beste empiriese fiksheid verskaf, met 3 ongekorreleerde faktore wat ooreenstem met 'n algemene Disinhibition-dimensie en spesifieke impulsiwiteits- en kompulsiwiteitsdimensies. Hierdie dimensionele fenotipes het uniek en addisioneel 39.9% en 68.7% van die totale variansie in Impulse-Control Problems en Obsessive-Compulsive-Related Problems verduidelik.

'N Model van impulsiwiteit en kompulsiwiteit wat hierdie konstrukte voorstel as oorvleuelende dimensionele fenotipes, het belangrike implikasies vir die verstaan ​​van verslawende en verwante gedrag in terme van gedeelde etiologie, comorbiditeit en moontlike transdiagnostiese behandelings.


Internet: Mishandeling, verslawing en voordele (2018)

Eerw. Med Brux. 2018;39(4):250-254.

In hierdie artikel stel ons voor om die onlangse literatuur oor internetverslawing (AI) te hersien deur verskeie temas aan te spreek. Ons sal begin met die uiteensetting van die verskillende vrae wat oor tyd ontstaan ​​het oor die realiteit van die sindroom en die antwoorde wat verskaf is deur die kliniese en neuroimaging studies; ons sal dan comorbiditeitsprobleme bespreek, asook faktore wat die opkoms van die AI en die gevolge daarvan vir die gesondheid bevorder. Ons sal dan die verskillende behandelings wat voorgestel word en in 'n dialektiese gees uiteensit, bespreek. Die voordele wat 'n matige gebruik van die internet op die kognitiewe funksionering kan hê, asook die verskillende spore vir toekomstige ondersoeke, sal bespreek word.


Die verhouding tussen internetgebruiksversteuring, depressie en uitbranding onder Chinese en Duitse kollegestudente (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Aug 27; 89: 188-199. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.08.011.

In die huidige studie het ons die verband tussen depressie en internetgebruiksversteuring (IUD) en tussen uitbranding en spiraaltjie onder Duitse sowel as Chinese universiteitstudente ondersoek. Vanweë kulturele verskille en die gevolge daarvan vir die sielkundige gesondheid van die individu, het ons verwag dat Chinese universiteitstudente veral hoër spiraaltjies sou hê as Duitse studente. Ons het verder verwag om positiewe verwantskappe te vind tussen depressie en spiraaltjie en tussen uitbranding en spiraaltjie. Verder het ons geglo dat hierdie verwantskappe globale effekte weerspieël en dus in albei monsters teenwoordig is. Die data het getoon dat Chinese universiteitstudente hoër gemiddelde uitbrandingsyfers in die subskale MBI Emosionele Uitputting en MBI-sinisme gehad het, en ook hoër IUD-tellings, maar nie hoër depressietellings nie. Soos verwag, het die korrelasie-analise beduidende, positiewe korrelasies tussen depressie en spiraaltjie sowel as tussen uitbranding en spiraaltjie aan die lig gebring. Die resultate is konsekwent in beide monsters, wat impliseer dat die effek wêreldwyd geldig is. Verder het ons opgemerk dat die verband tussen depressie en IUD sterker is as die verband tussen emosionele uitputting en IUD in albei monsters, hoewel hierdie effek nie betekenisvol was nie. Ons kom tot die gevolgtrekking dat uitbranding en depressie verband hou met spiraaltjie en dat hierdie verhouding geldig is onafhanklik van die kulturele agtergrond van 'n individu.


Verhouding tussen problematiese internetgebruik en tydsbestuur onder verpleegstudente (2018)

Comput Inform Nurs. 2018 Jan;36(1):55-61. doi: 10.1097/CIN.0000000000000391.

Die doelstellings van hierdie studie was om verpleegstudente se problematiese internetgebruik en tydsbestuurvaardighede te evalueer en om die verband tussen internetgebruik en tydsbestuur te beoordeel. Hierdie beskrywende studie is uitgevoer met 311 verpleegstudente in Ankara, Turkye, van Februarie tot April 2016. Die data is versamel met behulp van die Problematic Internet Use Scale and Time Management Inventory. Die problematiese skaal vir internetgebruik en tydbestuur Inventaris se mediaanpunte was onderskeidelik 59.58 ± 20.69 en 89.18 ± 11.28. Daar was statisties beduidende verskille tussen die verpleegstudente se mediaan-telling van die problematiese internetgebruik en die tydbestuur-inventaris en sommige veranderlikes (skoolgraad, die tyd wat u op die internet spandeer). Vierdejaarstudente was meer geneig tot oormatige gebruik van die internet en die gevolglike negatiewe gevolge as studente van ander jaarvlakke (P <.05). 'N Beduidende negatiewe verband is ook gevind tussen problematiese internetgebruik en tydsbestuur.


'N Kruis Kulturele Studie van Geestesgesondheid onder Internet Verslaaf en Nie-Internet Verslaaf: Iraanse en Indiese Studente (2016)

Glob J Health Sci. 2016 Mei 19; 9 (1): 58269.

Hierdie dwarssnitstudie is op 400-studente in verskeie kolleges van Pune en Mumbai-stede in Maharashtra uitgevoer. Internet Addiction Test and Symptom Check List (SCL) 90-R is gebruik. Data is geanaliseer met behulp van SPSS 16.

Internetverslaafde studente was hoër op somatisering, obsessief-kompulsiewe, interpersoonlike sensitiwiteit, depressie, angs, vyandigheid, fobiese angs, paranoïese denke, psigotisme as nie-internetverslaafde studente (P <0.05). Indiese studente het 'n hoër telling op geestesgesondheidsdomeine vergeleke met Iranse studente (P <0.05). Vroulike studente het hoër tellings op somatisering, obsessief-kompulsiewe, angs, vyandigheid, fobiese angs en psigotisme gehad as manlike studente (P <0.05).

Psigiaters en sielkundiges wat op die gebied van geestelike higiëne aktief is, moet bewus wees van geestelike probleme wat verband hou met internetverslawing soos depressie, angs, obsessie, hipochondria, paranoia, interpersoonlike sensitiwiteit, en werk en opvoedkundige ontevredenheid onder internetverslaafdes.


Voorkoms en risikofaktore van problematiese internetgebruik en die gepaardgaande sielkundige nood onder gegradueerde studente van Bangladesh (2016)

Asiatiese J Gambl Kwessies Openbare Gesondheid. 2016, 6 (1): 11.

Hierdie studie het daarop gemik om sosio-demografiese en gedragsverwantskappe van PIU te ondersoek en sy assosiasie met sielkundige nood te ondersoek. 'N Totaal van 573-gegradueerde studente van Dhaka Universiteit van Bangladesh het gereageer op 'n self-geadministreerde vraelys wat insluit Internet verslawingstoets (IAT), 12-items Algemene Gesondheidsvraelys en 'n stel sosio-demografiese en gedragsfaktore. Die studie het bevind dat byna 24% van die deelnemers PIU op die IAT-skaal vertoon het. Die meervoudige regressie ontledings het voorgestel dat PIU sterk geassosieer word met sielkundige nood, ongeag van alle ander verklarende veranderlikes.


Die effek van slaapstoornisse en internetverslawing oor selfmoordidee onder adolessente in die teenwoordigheid van depressiewe simptome (2018)

Psigiatrie Res. 2018 Mar 28; 267: 327-332. doi: 10.1016 / j.psychres.2018.03.067.

Maladaptiewe gebruik van internet en slaapprobleme is 'n belangrike gesondheidsorg onder adolessente. Ons het ten doel om beter te verstaan ​​hoe slaapprobleme met selfmoordige idees verband hou, met inagneming van die teenwoordigheid van depressie en internetverslawing. 631-adolessente tussen 12 en 18 het willekeurig gewerf uit verskillende middel- en hoërskole om vraelyste oor selfverslae te voltooi, wat slaapstoornisse, verslawende gebruik van die internet, depressiewe simptome en selfmoord-idees beoordeel. 22.9% van die steekproef het gedurende die maand voor die studie selfmoordopname gerapporteer. 42% van die monster ly aan slaapstoornisse, 30.2% het gerapporteer oor die verslawende gebruik van die internet en 26.5% het ernstige simptome van depressie uitgestal. Adolessente met selfmoordige idees het hoër dosisse slaapstoornisse, verslawende gebruik van internet en depressiewe simptome gehad. 'N bevestigende pad analise dui daarop dat die effek van slaapstoornisse op selfmoord ideasie gemodereer word deur die impak van internetverslawing en bemiddel deur die slaap-effekte op depressiewe simptome.


Is internetverslawing 'n kliniese simptoom of 'n psigiatriese afwyking? 'N vergelyking met bipolêre versteuring (2018)

J Nerv Ment Dis. 2018 Aug;206(8):644-656. doi: 10.1097/NMD.0000000000000861.

Die algemene doel van hierdie oorsig is om 'n opgedateerde literatuuroorsig oor neurobiologiese / kliniese aspekte van internetverslawing (IA), veral oorvleuelings en verskille met bipolêre affektiewe versteuring (BPAD) voor te lê. Artikels met kliniese / neurobiologiese aspekte van IA of ooreenkomste / verskille met BPAD as hoofonderwerpe, van 1990 tot teenwoordigheid en geskryf in Engelse taal, is ingesluit. Komorbiditeit tussen IA en ander psigiatriese versteurings, insluitend BPAD, is algemeen. Disfunksies in dopaminerge weë is gevind in beide IA en gemoedsversteurings. Die meeste van die ondersoeke in IA ondersteun 'n chroniese hipodopaminerge disfunksionele toestand in breinbeloningskring en 'n oormatige beloning ondervinding tydens bui-hoogte. Neuroimaging studies toon prefrontale korteks abnormaliteite wat gedeel word tussen verslawende en bipolêre pasiënte. BPAD en IA bied talle oorvleueling aan, soos polimorfismes in nikotiniese reseptore-gene, anterior cingulaat / prefrontale korteksafwykings, serotonien / dopamien disfunksies, en goeie reaksie op stemmingsstabilisators. Die toekoms is om diagnostiese kriteria te verduidelik om die IA / BPAD-verhouding beter te definieer.


Insigte in Aspekte Agter Internetverwante Disorders in Adolessente: Die Interaksie van Persoonlikheid en Simptome van Aanpassingsversteurings (2017)

J Adolesc Gesondheid. 2017 Nov 22. pii: S1054-139X (17) 30476-7.

Problematiese internetgebruik (PIU) wat onlangs na verwys as internetverwante wanorde is 'n groeiende gesondheidsorg. Tog is dit onduidelik waarom sommige adolessente problematiese gebruik ontwikkel, terwyl ander beheer ondergaan. Gebaseer op vorige navorsing, veronderstel ons dat persoonlikheidstrekke (lae gewetensvermoë en hoë neurotisme) as predisposisies vir PIU dien. Ons veronderstel verder dat PIU verstaan ​​kan word as 'n wanadaptiewe reaksie op kritieke lewensgebeure en dat hierdie wanadaptiewe reaksies vererger word deur disfunksionele persoonlikheidseienskappe.

Die studie ondersoek die voorkoms van verskillende subtipes van PIU onder 'n steekproef van adolessente (n = 1,489; 10-17 jaar). Persoonlikheidseienskappe (Big Five Inventory-10 [BFI-10]), waargeneem spanning (Perceived Stress Scale 4 [PSS-4]) en hul verhoudings met PIU (Skaal vir die Assessering van Internet- en Rekenaarspelverslawing [AICA-S] ) is ondersoek. As nuwe navorsingsvraagstukke is die verband tussen PIU en aanpassingsversteurings (Aanpassingsversteuring-Nuwe Module [ADNM] -6) en die bemiddelende rol van persoonlikheid ondersoek.

Die voorkoms van PIU was 2.5%; meisies (3.0%) is meer dikwels geraak as seuns (1.9%). Sosiale netwerk-webwerwe by meisies en aanlyn speletjies by seuns was meestal met PIU geassosieer. Lae pligsgetrouheid en hoë neurotisme het oor die algemeen voorspel PIU. Aansienlik meer adolessente met PIU (70%) het kritieke lewensgebeure in vergelyking met dié sonder PIU (42%) gerapporteer. PIU was verwant aan verhoogde stres en hoër aanpassingsversteuringsimptome. Hierdie verenigings is vererger deur gewetens- en neurotisme.


Die effek van die internetverslawing op die inligting-soekgedrag van die nagraadse studente (2016)

Mater Sociomed. 2016 Jun;28(3):191-5. doi: 10.5455/msm.2016.28.191-195.

Hierdie studie het ten doel om die effek van internetverslawing op die informasie-soekgedrag van nagraadse studente te ondersoek. Die navorsingspopulasie bestaan ​​uit 1149 nagraadse studente van die Isfahan Universiteit vir Mediese Wetenskappe, waarvan 284 gekies is met behulp van die gestratifiseerde ewekansige steekproef as die steekproef. Yang se internetverslawingvraelys en die navorser-ontwikkelde vraelys oor die inligting-soekgedrag is gebruik as die instrumente vir die insameling van data.

Op grond van die bevindings was daar geen teken van internetverslawing onder die 86.6% van die studente nie. 13% van die studente was egter blootgestel aan die internetverslawing en slegs 0.4% van internetverslawing was onder die studente waargeneem. Daar was geen beduidende verskil tussen die inligting-soekgedrag van die manlike en vroulike respondente nie. Daar was geen teken van die internetverslawing in enige dimensie van die inligting-soekende gedrag van die studente nie.


Voorkoms van internetverslawingstoornis by Chinese universiteitsstudente: 'n Omvattende meta-analise van waarnemingstudies (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Jul 16: 1-14. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.53.

Dit is 'n meta-analise van die voorkoms van IAD en sy gepaardgaande faktore in Chinese universiteitstudente. Metodes Beide Engels (PubMed, PsycINFO, en Embase) en Sjinees (Wan Fang Databasis en Sjinees Nasionale Kennisinfrastruktuur) databasisse is stelselmatig en onafhanklik gesoek vanaf hul ontstaan ​​tot Januarie 16, 2017. Altesaam 70-studies wat 122,454-universiteitstudente dek, is in die meta-analise ingesluit. Met behulp van die ewekansige-effekmodel was die gesamentlike algehele voorkoms van IAD 11.3% (95% CI: 10.1% -12.5%). By die gebruik van die Jong Diagnostiese Vraelys 8-item, die 10-item gewysig Jong Diagnostiese Vraelys, die 20-item Internet Verslawingstoets en die 26-item Chen Internet Addiction Scale, was die gekombineerde voorkoms van IAD 8.4% (95% CI: 6.7% -10.4%), 9.3% (95% CI: 7.6% -11.4%), 11.2% (95% CI: 8.8% -14.3%) en 14.0% (95% CI: 10.6% -18.4%) onderskeidelik. Subgroepontledings het getoon dat die gekombineerde voorkoms van IAD aansienlik verband hou met die meetinstrument (Q = 9.41, p = .024). Manlike geslag, hoër graad en stedelike woonplek was ook aansienlik geassosieer met IAD. Die voorkoms van IAD was ook hoër in die oostelike en sentrale van China as in sy noordelike en westelike streke (10.7% vs 8.1%, Q = 4.90, p = .027).


Internetverslawing deur die fase van adolessensie: 'n vraelysstudie (2017)

JMIR Ment Health. 2017 Apr 3; 4 (2): e11. doi: 10.2196 / mental.5537.

Die studie sluit 'n eenvoudige ewekansige steekproef van 1078-tieners-534-seuns en 525-meisies van 11-18-jare in, wat elementêre en grammatika-skole in Kroasië, Finland en Pole bywoon. Adolessente is gevra om 'n anonieme vraelys te voltooi en data oor ouderdom, geslag, land van verblyf en doel van internetgebruik (dws skool / werk of vermaak) te verskaf. Gegewens is geanaliseer met die chi-kwadraat toets vir korrelasies.

Adolessente het meestal die internet vir vermaak gebruik (905 / 1078, 84.00%). Meer vroulike as manlike adolessente het dit vir skool / werk gebruik (onderskeidelik 105 / 525, 20.0% vs 64 / 534, 12.0%). Internet vir die doel van skool / werk is meestal gebruik deur Poolse adolessente (71 / 296, 24.0%), gevolg deur Kroaties (78 / 486, 16.0%) en Finse (24 / 296, 8.0%) adolessente. Die vlak van internetverslawing was die hoogste onder die subgroep 15-16-jarige ouderdom en was die laagste in die subgroep 11-12-jarige ouderdom. Daar was 'n swak maar positiewe verband tussen internetverslawing en ouderdomsgroep (P = .004). Manlike adolessente het meestal bygedra tot die verband tussen die ouderdomsgroep en die vlak van verslawing aan die internet (P = .001).

Adolessente van 15-16 jaar, veral manlike adolessente, is die meeste geneig tot die ontwikkeling van internetverslawing, terwyl adolessente van 11-12 jaar oud is, die laagste vlak van internetverslawing toon


Verkenning van die vereniging van ego-verdediging meganismes met problematiese internetgebruik in 'n Pakistanse mediese skool (2016)

Psigiatrie Res. 2016 Jul 11;243:463-468.

Die huidige studie is ontwerp om die verband tussen problematiese internetgebruik en die gebruik van ego-verdedigingsmeganismes in mediese studente te analiseer. Hierdie dwarssnitstudie is onderneem by CMH Lahore Mediese Kollege (CMH LMC) in Lahore, Pakistan vanaf 1ST Maart, 2015 tot 30th May, 2015. 522 mediese en tandheelkundige studente is by die studie ingesluit.

Meervoudige regressie-analise is gebruik om ego-verdediging as voorspellers van problematiese internetgebruik te definieer. 'N Totaal van 32 (6.1%) studente het ernstige probleme met internetgebruik gerapporteer. Mans het hoër tellings op IAT gehad, dws het meer problematiese internetgebruik gehad. Punte op die internetverslawingstoets (IAT) was negatief geassosieer met sublimasie en positief geassosieer met projeksie, ontkenning, outistiese fantasie, passiewe aggressie en verplasing.


Spaanse weergawe van die Phubbing-skaal: Internetverslawing, Facebook-indringing, en vrees om te misloop as korrelate (2018)

Psicothema. 2018 Nov;30(4):449-454. doi: 10.7334/psicothema2018.153.

Phubbing is 'n toenemend algemene gedrag wat behels dat jy 'n slimfoon in 'n sosiale omgewing van twee of meer mense gebruik, en met die foon eerder as met die ander mense omgaan. Navorsing tot op datum oor phubbing het dit gemeet deur verskillende skale of enkele vrae te gebruik, en daarom is standaardmaatreëls met toepaslike psigometriese eienskappe nodig om die assessering te verbeter. Die doel van ons studie was om 'n Spaanse weergawe van die Phubbing-skaal te ontwikkel en sy psigometriese eienskappe te ondersoek: faktorstruktuur, betroubaarheid en gelyktydige geldigheid.

Deelnemers was 759 Spaanse volwassenes tussen 18 en 68. Hulle het 'n aanlyn-opname voltooi.

Die resultate ondersteun 'n struktuur wat ooreenstem met die oorspronklike valideringstudie, met twee faktore: Kommunikasieversteuring en telefoonobsessie. Interne konsekwentheid is bevind dat dit voldoende is. Bewyse van gelyktydige geldigheid is verskaf deur middel van 'n hiërargiese regressiemodel wat positiewe assosiasies getoon het met maatreëls van internetverslawing, Facebook-indringing en vrees om uit te gaan.


Problematiese internetgebruik en sy verenigings met gesondheidsverwante simptome en leefstylgewoontes onder landelike Japannese adolessente (2018)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2018 Okt 29. doi: 10.1111 / PCN.12791.

Daar was kommer oor die toename in problematiese internetgebruik (PIU) en die impak daarvan op lewenstylgewoontes en gesondheidsverwante simptome, gegewe die vinnige verspreiding van slimfone. Hierdie studie het ten doel om PIU-voorkoms oor 3-jare op dieselfde gebied te verduidelik en om lewenstyl- en gesondheidsverwante faktore wat verband hou met PIU onder junior hoërskoolstudente in Japan, te ondersoek.

Elke jaar gedurende 2014-2016 is 'n opname gedoen met hoërskoolleerlinge uit 'n landelike gebied van Japan (2014, n = 979; 2015, n = 968; 2016, n = 940). Young se internetverslawingstoets is gebruik om deelnemers se PIU te beoordeel. Studente wat 40 of hoër op die internetverslawingstoets behaal, is in hierdie studie as PIU aangedui. Die verband tussen PIU en lewenstylfaktore (bv. Oefengewoontes, studietyd op die week en slaaptyd) en gesondheidsverwante simptome (depressiewe simptome en ortostatiese disregulasie (OD)) is bestudeer deur logistieke regressie-ontledings.

Oor die 3-jare was die voorkoms van PIU 19.9% in 2014, 15.9% in 2015 en 17.7% in 2016 sonder betekenisvolle verandering. PIU was beduidend geassosieer met die slaan van ontbyt, met 'n laat slaaptyd (na middernag), en met OD simptome onder alle graadstudente. Slaapheid na die ontwaking in die oggend, minder studeer tyd en depressiewe simptome het beduidende positiewe assosiasies met PIU gehad, behalwe onder 1st graad studente.

Ons resultate dui daarop dat PIU verband hou met verminderde tyd spandeer aan slaap, studie en oefening en verhoogde simptome van depressie en OD. Verdere ondersoeke is nodig om voorkomende maatreëls vir PIU te ontwikkel.


Voorkoms van Internetverslawing en Geassosieerde Sielkundige Mede-morbiditeite onder Kollege Studente in Bhoetan (2018)

JNMA J Nepal Med Assoc. 2018 Mar-Apr;56(210):558-564.

Hierdie dwarssnitstudie het 823 eerstejaar- en finalejaarstudente van 18-24 van ses kolleges in Bhoetan ingesluit. 'N Self-geadministreerde vraelys bestaande uit drie dele is gebruik vir data-insameling. Die data is ingevoer en gevalideer in Epidata en geanaliseer met behulp van STATA / IC 14.

Die voorkoms van matige en ernstige internetverslawing was onderskeidelik 282 (34.3%) en 10 (1%). Positiewe korrelasies tussen internetverslawing en sielkundige welsyn (r = 0.331 95% CI: 0.269, 0.390), tussen Internet Addiction-telling en jare van internetgebruik (r = 0.104 95% CI: 0.036, 0.171), ouderdom en jare van gebruik internet (r = 0.8 95% CI: 0.012, 0.148) is waargeneem. Die algemeenste manier van internetgebruik was martphone 714 (86.8%). Die gebruik van rekenaarlaboratorium (aPR 0.80, 95% CI: 0.66, 0.96) en internetgebruik vir nuus en opvoedkundige doeleindes (aPR 0.76, 95% CI: 0.64, 0.9) het beskermende effekte gehad.


Internetverslawing in Mediese Studente (2019)

J Ayub Med Coll Abbottabad. 2018 Oct-Dec;30(Suppl 1)(4):S659-S663.

Dit is 'n multidimensionele gedragsversteuring wat manifesteer in verskeie fisiese, sielkundige en sosiale afwykings en veroorsaak 'n aantal funksionele en strukturele veranderinge in die brein met verwante verskillende comorbiditeite. Daar is 'n gebrek aan plaaslike navorsing oor hierdie onderwerp, maar die toegang tot die internet en die gebruik daarvan is enorm. Hierdie studie is uitgevoer om die omvang van internetverslawing in mediese studente te bepaal.

Dit was 'n beskrywende deursnee-studie wat uitgevoer is in Ayub Medical College, Abbottabad. Honderd agt-en-veertig studente is in die opname gekies met behulp van gestratifiseerde ewekansige steekproefneming. Die data is versamel volgens akademiese en skoolbevoegdheidskaal en diagnostiese kriteria vir internetverslawing.

In hierdie studie voldoen 11 (7.86%) aan die kriteria vir internetverslawing. Die meeste van die studente 93 (66.3%) het internet gebruik om sosiale media-toepassings te besoek. Meerderheid van die studente 10 (90.9%) het verdraagsaamheid getoon as belangrike nie-noodsaaklike simptome van internetverslawing. Internetverslaafdes het beduidende p = 0.01 onder gemiddelde akademiese prestasie getoon in vergelyking met nieverslaafdes. Internet verslawing het 'n beduidende p = 0.03 geslagsvereniging getoon met internetverslawing wat meer algemeen by vroue voorkom as mans (12.5% Vs 2.9%).


Korrelasie tussen die gesinsfunksie gebaseer op Circumplex-model en studente se internetverslawing in Shahid Beheshti Universiteit van Mediese Wetenskappe in 2015 (2016)

Glob J Health Sci. 2016 Mar 31; 8 (11): 56314. doi: 10.5539 / gjhs.v8n11p223.

Hierdie studie is dus daarop gemik om die korrelasie tussen die gesinsfunksie gebaseer op Circumplex Model en die internetverslawing van studente in die ShahidBeheshti Universiteit vir Mediese Wetenskappe in 2015 te ondersoek.

In hierdie korrelasiestudie is 664-studente gekeur deur gestratifiseerde ewekansige steekproefnemingsmetode. Bevindinge het getoon, 79.2 persent van die studente het nie internetverslawing gehad nie, 20.2 persent was aan die verslawing risiko en 0.6 persent was verslaaf aan die internet. Damesstudente was die meeste gebruikers van die internet onder studente (41.47% en p <0.01) met die doel van ontspanning en vermaak (79.5 persent). 'N Beduidende negatiewe korrelasie is gesien tussen internetverslawing en kohesie ('n gesinsfunksie-aspek) (p <0.01). Daar is ook 'n positiewe en beduidende verband gesien tussen die gemiddelde gebruikstyd van die internet elke keer, gemiddelde weeklikse ure van internetgebruik en internetverslawing ( p> 0.01).


Miskien moet jy jou ouers blameer: ​​Ouerbevestiging, geslag en problematiese internetgebruik (2016)

J Behav Verslaafde. 2016 Aug 24: 1-5.

Vorige navorsing het oor die algemeen ouerlike aanhangsel as voorspeller van problematiese internetgebruik (PIU) gevestig. 'N Anonieme opname is deur 243 voorgraadse studente in 'n openbare universiteit in die Amerikaanse Midde-Ooste voltooi. Benewens demografiese inligting, bevat die opname meetskaal om PIU en ouerlike aanhangsel (beide moeder en vader) te assesseer. Uit die data van die opname blyk dat (a) gehegdheidsangs, maar nie vermyding van gehegtheid nie, beduidend verband hou met PIU en (b) geslag hierdie verband aansienlik modereer, waar angs aan vaderskant aanleiding gee tot PIU by vroulike studente, terwyl angs aan moederlike gehegtheid bydra tot PIU by manlike studente .


Aanhegselstyl en internetverslawing: 'n aanlyn-opname (2017)

J Med Internet Res. 2017 Mei 17; 19 (5): e170. doi: 10.2196 / jmir.6694.

Die doel van hierdie studie was om mense se neiging tot patologiese internetgebruik te ondersoek in verhouding tot hul gehegtheidstyl. 'N Aanlyn-opname is gedoen. Sosiodemografiese data, aanhangselstyl (vennootskapsverwagtinge van Bielefeld-vraelys), simptome van internetverslawing (skaal vir aanlynverslawing vir volwassenes), gebruikte webgebaseerde dienste en aanlynverhoudingsmotiewe (Cyber ​​Relationship Motive Scale, CRMS-D) is beoordeel. Om die bevindinge te bevestig, is 'n studie met behulp van die Rorschach-toets ook gedoen.

In totaal is 245 vakke gewerf. Deelnemers met onveilige gehegtheidstyl het 'n hoër neiging tot patologiese internetgebruik in vergelyking met veilige aangehegte deelnemers getoon. 'N Ambivalente aanhegselstyl was veral geassosieer met patologiese internetgebruik. Escapistiese en sosiaal-kompenserende motiewe het 'n belangrike rol gespeel vir onseker vakke. Daar was egter geen beduidende effekte met betrekking tot webgebaseerde dienste en programme wat gebruik is nie. Resultate van die analise van die Rorschach-protokol met 16-vakke het hierdie resultate bevestig. Gebruikers met patologiese internetgebruik het dikwels tekens van infantiele verhoudingsstrukture in die konteks van sosiale groepe getoon. Dit verwys na die resultate van die webgebaseerde opname, waarin interpersoonlike verhoudings die gevolg was van 'n onveilige aanhangselstyl. Patologiese internetgebruik was 'n funksie van onveilige gehegtheid en beperkte interpersoonlike verhoudings.


Ouerskap benader familiefunksionering en internetverslawing onder Hong Kong-adolessente (2016)

BMC Pediatr. 2016 Aug 18; 16: 130. doi: 10.1186 / s12887-016-0666-y.

Internet verslawing (IA) onder adolessente het 'n wêreldwye gesondheidsprobleem geword, en die publieke bewustheid daarvan styg. Baie IA-risikofaktore hou verband met ouers en die gesinsomgewing. Hierdie studie het die verband tussen IA en ouerbenaderings en familiefunksies ondersoek.

'N Dwarsdeursnee-studie is met 2021 sekondêre studente gedoen om die voorkoms van IA te identifiseer en om die verband tussen adolessente IA en gesinsveranderlikes te ondersoek, insluitende ouers se huwelikstatus, gesinsinkomste, gesinskonflik, gesinsfunksionaliteit en ouerbenaderings.

Die resultate het aan die lig gebring dat 25.3% van die adolessente respondente IA vertoon, en logistieke regressie het die IA van adolessente uit geskeide gesinne, gesinne met lae inkomste, gesinne waarin familiekonflik bestaan ​​en ernstige disfunksionele gesinne voorspel. Dit is interessant dat adolessente met beperkte internetgebruik byna 1.9 keer meer kans gehad het op IA as diegene wie se gebruik nie beperk is nie.


Geen webblad onsigbaar nie: die voorspelling van die probleem om die problematiek van internetgebruik onder jong volwassenes te beheer (2016)

Cogn Behav Ther. 2016 Jul 18: 1-5.

Probleemgebruik op die internet word geassosieer met die verwaarlosing van gewaardeerde aktiwiteite soos werk, oefening, sosiale aktiwiteite en verhoudings. In die huidige studie het ons die begrip van problematiese internetgebruik uitgebrei deur 'n belangrike voorspeller te identifiseer van die onvermoë om internetgebruik te beperk, ondanks die begeerte om dit te doen. In 'n steekproef van 'n universiteitsstudent wat die afgelope week 'n gemiddelde van 27.8 uur gebruik van ontspanningsinternet gerapporteer het, het ons die rol van noodintoleransie (DI) ondersoek - 'n individuele verskilveranderlike wat verwys na die onvermoë van 'n individu om emosionele ongemak te verdra en om doelgerigte gedrag in nood te betree - om die versuim om aan persoonlike beperkings op internetgebruik te voldoen, te voorspel. In ooreenstemming met hipoteses, het DI na vore getree as 'n belangrike voorspeller van die versuim om selfbeheersingsdoelwitte te bereik in beide tweeveranderlike en meerveranderlike modelle, wat aandui dat DI unieke voorspelling bied van selfbeheersingsmislukking met problematiese internetgebruik. Aangesien DI 'n veranderlike eienskap is, moedig hierdie resultate aan dat DI-gefokusde strategieë vir vroeë intervensie oorweeg word.


Internetverslawing en sy determinante onder mediese studente (2015)

Ind Psigiatrie J. 2015 Jul-Dec;24(2):158-62. doi: 10.4103/0972-6748.181729.

Die studie is ontwerp om die voorkoms van internetverslawing en sy determinante onder mediese studente te evalueer.

Ons het gevind dat die voorkoms van internetverslawing onder mediese studente 58.87% was (sag - 51.42%, matig -7.45%) en dat faktore wat aansienlik verband hou met internetverslawing die manlike geslag is, in privaat akkommodasie bly, die laer ouderdom van die eerste internetgebruik, gebruik van selfoon vir internettoegang, hoër uitgawes aan internet, langer verblyf en gebruik van internet vir sosiale netwerke, aanlynvideo's, en kyk na die webwerf met seksuele inhoud.


Internetverslawing onder Iraanse adolessente: 'n landwye studie. (2014)

Acta Med Iran. 2014 Jun;52(6):467-72.

In Iran, ondanks die baie hoë spoed van internetverspreiding, is daar nie genoeg inligting oor die tempo van internetverslawing onder die adolessente nie. Hierdie studie is die eerste landwye studie wat hierdie kwessie aanspreek. Altesaam 4500 studente van hoërskool- of voorskoolse skole is gewerf. Twee self-beoordeelde vraelyste (een demografie en een Young se internetverslawingskaal) is gevul deur die deelnemers.

962 (22.2%) van die deelnemers aan die studie is bestempel as 'internetverslawing'. Mans was aansienlik meer geneig om 'n internetverslaafde te wees. Studente wie se vader en / of moeder 'n doktorsgraad gehad het, het heel waarskynlik internetverslawing gehad. Beroepsbetrokkenheid van moeders hou aansienlik verband met studente se internetverslawing, en die minste verslawing is waargeneem toe die moeder 'n huisvrou was; om geen oefening te hê nie, hou verband met die hoogste persentasie internetverslawing.


adolessent internetVerslawing in Hong Kong: Voorkoms, Verandering en Korrelate (2015)

J Pediatr Adolesc Gynecol. Oktober 2015 9. PII:

Die voorkomsskoerse van internetverslawing in Hongkong-adolessente het gedurende die hoërskooljare van 17% tot 26.8% gewissel. Manlike studente het konsekwent 'n hoër voorkomsskoers van internetverslawing en meer internetverslawende gedrag as vroulike studente getoon.

Longitudinale gegewens het voorgestel dat, hoewel gesinsekonomiese nadeel 'n risikofaktor vir internetverslawing vir jeugdiges was, die gevolge van gesinsintaktiteit en gesinsfunksionering nie betekenisvol was nie. Studente se algehele positiewe jeugontwikkeling en algemene positiewe jeugontwikkelingseienskappe het negatief verband gehou met internetverslawend gedrag, terwyl prososiale eienskappe 'n positiewe verband gehad het met jeugverslawing aan die jeug.


Voorkoms van internetverslawing en verwante faktore onder mediese studente van mashhad, iran in 2013.

Iran Roos Crescent Med J. 2014 Mei; 16 (5): e17256.

Problematiese internetgebruik is aan die toeneem en het op baie gebiede ernstige probleme veroorsaak. Hierdie uitgawe lyk belangrik vir mediese studente. Hierdie studie is ontwerp om die voorkoms van internetverslawing en sy verwante faktore onder die studente van die Mashhad Universiteit van Mediese Wetenskappe te ondersoek.

Dit was foond dat 2.1% van die bestudeerde bevolking in gevaar was en 5.2% was verslaafde gebruikers. Klets met nuwe mense, kommunikeer met vriende en gesinne, en speletjies speel was die gewildste aktiwiteite in hierdie groepe.


Die verhouding tussen internetverslawing, sosiale angs, impulsiwiteit, selfbeeld en depressie in 'n voorbeeld van Turkse voorgraadse mediese studente (2018)

Psigiatrie Res. 2018 Jun 14; 267: 313-318. doi: 10.1016 / j.psychres.2018.06.033.

Internetverslawing (IA) word tans 'n ernstige geestesgesondheidsprobleem. Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van IA onder voorgraadse mediese studente te skat en die verhouding van IA met sosiale angs, impulsiwiteit, selfbeeld en depressie te evalueer. Die studie sluit 392 voorgraadse mediese studente in. Evaluasies is gemaak met die sosiodemografiese data vorm, die Internet Addiction Test (IAT), die Liebowitz Sosiale Angs Skaal (LSAS), die Barratt Impulsivity Scale-11 (BIS-11), die Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES), die Beck Depressie Inventaris (BDI), en die Beck Angs Inventory (BAI). Die IA-groep het aansienlik hoër tellings op LSAS, BDI, BAI en laer tellings op RSES as die kontrolegroep gehad, maar die BIS-11 tellings was soortgelyk onder groepe. IAT erns was positief gekorreleer met LSAS, BDI, en BAI en negatief met RSES. Geen korrelasie is waargeneem tussen die IAT-erns en BIS-11 nie. In die hiërargiese lineêre regressie-analise was die vermydingsdomein van sosiale angs die sterkste voorspeller van die erns van IA. Die huidige studie dui daarop dat voorgraadse mediese studente met IA hoër sosiale angs, laer selfbeeld toon en meer depressief is as dié sonder IA, wat aandui dat sosiale angs, eerder as impulsiwiteit, 'n prominente rol in IA-psigopatologie speel.


Ondersoek na internetverslawingstoornis by adolessente in Anhui, Volksrepubliek China (2016)

Neuropsychiatr Dis Behandel. 2016 Aug 29; 12: 2233-6. doi: 10.2147 / NDT.S110156.

Die doel van hierdie studie was om die eienskappe en voorkoms van internetverslawing (IA) in adolessente te beskryf ten einde 'n wetenskaplike basis vir die gemeenskappe, skole en gesinne te bied.

Ons het 'n opname gedoen deur middel van 'n ewekansige steekproefneming op 5,249-studente, grade wat wissel van 7 tot 12, in Anhui-provinsie, People's Republic of China. Die vraelys het bestaan ​​uit algemene inligting en IA toets. Chi-vierkante toets is gebruik om die status van IA versteuring (IAD) te vergelyk.

In ons resultate was die algehele opsporingskoers van IAD en nie-IAD in studente onderskeidelik 8.7% (459 / 5,249) en 76.2% (4,000 / 5,249). Die opsporingstempo van IAD by mans (12.3%) was hoër as vroue (4.9%). Die opsporingskoers van IAD was statisties verskillend tussen studente van landelike (8.2%) en stedelike (9.3%) -gebiede, onder studente van verskillende grade, tussen studente van slegs-kindfamilies (9.5%) en nie-alleen-kindfamilies (8.1 %), en onder studente van verskillende familie tipes.


Problematiese slimfoongebruik, aardverwantskap en angs (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Mar 1; 7 (1): 109-116. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.10.

Agtergrond Gebruik van slimfone het sterk toegeneem in 'n tyd waarin die kommer oor die ontkoppeling van die natuur en die natuur ook aansienlik toegeneem het. Onlangse navorsing het ook aangedui dat die gebruik van slimfone vir 'n klein minderheid individue problematies kan wees. Metodes In hierdie studie is assosiasies tussen problematiese gebruik van slimfone (PSU), natuurverbondenheid en angs ondersoek met behulp van 'n deursnee-ontwerp (n = 244). Resultate Verbande tussen PSU en beide natuurverbondenheid en angs is bevestig. ROC-kurwes (ontvangerbedryfskarakteristieke) is gebruik om drumpelwaardes op die problematiese gebruik van die slimfoon (PSUS) te identifiseer, waar sterk assosiasies met angs en natuurverbinding voorkom. Die area onder die kurwe is bereken en positiewe waarskynlikheidsverhoudings is gebruik as 'n diagnostiese parameter om optimale afsnyding vir PSU te identifiseer. Dit het goeie diagnostiese vermoëns vir die verbondenheid van die natuur gelewer, maar swak en nie-beduidende resultate vir angs. ROC-analise het getoon dat die optimale PSUS-drempel vir 'n natuurverbinding 15.5 was (sensitiwiteit: 58.3%; spesifisiteit: 78.6%) in reaksie op 'n LR + van 2.88. Gevolgtrekkings Die resultate demonstreer die moontlike nut vir die PSUS as 'n diagnostiese hulpmiddel, met 'n vlak van slimfoongebruik wat gebruikers as nie-problematies kan beskou as 'n belangrike afsnyding ten opsigte van die bereiking van voordelige vlakke van natuurverbinding. Die implikasies van hierdie bevindings word bespreek.


Effek van ouer verwaarlosing op smartphone verslawing by adolessente in Suid-Korea (2018)

Kindermishandeling Negl. 2018 Mar; 77: 75-84. doi: 10.1016 / j.chiabu.2017.12.008.

Die doel van hierdie studie was om die belangrikheid van die verhoudings met ouers, maats en onderwysers as oorsaak van adolessente se slimfoonverslawing te ondersoek, en om die effek van verwaarlosing van ouers op slimfoonverslawing en die bemiddelende effek van relatiewe wanaanpassing op skool te ondersoek. veral fokus op die verhouding wanaanpassing met eweknieë en onderwysers. Vir hierdie doel is 'n opname gedoen van studente van middel- en hoërskole in vier streke van Suid-Korea. Altesaam 1170 middelskoolleerlinge wat aangemeld het met behulp van slimfone, het aan hierdie studie deelgeneem. 'N Meervoudige bemiddelingsmodel is geanaliseer aan die hand van die bemiddelingsmetodes met die bootstrapping. Die verwaarlosing van ouers word aansienlik geassosieer met die slimfoonverslawing van adolessente. Verder, in die verband tussen verwaarlosing van ouers en slimfoonverslawing, het verwaarlosing van ouers nie beduidend verband gehou met die relasionele wanaanpassing by eweknieë nie, terwyl die relasionele wanaanpassing met eweknieë slimfoonverslawing negatief beïnvloed het. Aan die ander kant het die relatiewe wanaanpassing met onderwysers 'n gedeeltelike bemiddelingseffek gehad tussen ouerlike verwaarlosing en slimfoonverslawing. Op grond van die resultate van hierdie studie word enkele implikasies voorgestel wat die behoefte insluit aan (1) 'n aangepaste program vir adolessente wat slimfone verslawend gebruik, (2) 'n gesinsterapieprogram om gesinsfunksie te versterk, (3) 'n geïntegreerde gevallestuur stelsel om die voorkoming van ouerlike verwaarlosing te voorkom, (4) 'n program om verhoudings met onderwysers te verbeter, en (5) die uitbreiding van die infrastruktuur vir ontspanningsaktiwiteite om verhoudings met vriende buite die land te verbeter.


Die gebruik van slimfone in verskillende fases van die mediese skool en sy verhouding tot internetverslawing en leerbenaderings (2018)

J Med Syst. 2018 Apr 26;42(6):106. doi: 10.1007/s10916-018-0958-x.

Die onderhawige studie is daarop gemik om slimfoongebruik in die opvoedkundige konteks, sowel as internetverslawing en die gevolge daarvan op oppervlakkige en diep leer te evalueer en te vergelyk gedurende die verskillende fases van die opleiding van mediese studente. Dit is 'n deursnee-studie waar mediese studente in alle fases van die onderwys betrokke is. Sosiodemografiese data, tipe en frekwensie van slimfoongebruik, mate van digitale verslawing (Internet Addiction Test - IAT), en oppervlak en diep benaderings tot leer (Biggs) is geanaliseer. Altesaam 710 studente is ingesluit. Byna alle studente het 'n slimfoon gehad en 'n totaal van 96.8% het dit tydens lesings, klasse en vergaderings gebruik. Minder as die helfte van die studente (47.3%) het aangemeld dat hulle 'n slimfoon vir meer as 10 minute gebruik het vir opvoedkundige doeleindes, 'n gebruik wat hoër is onder klerkskapstudente. Minstens 95% het aangemeld dat hulle 'n slimfoon in die klaskamer gebruik het vir aktiwiteite wat nie met medisyne verband hou nie (sosiale media en die soek na algemene inligting) en 68.2% word volgens die IAT as problematiese internetgebruikers beskou. Die mees algemene redes vir nie-opvoedkundige gebruik was dat die klas oninteressant was, dat studente 'n belangrike oproep moes ontvang of 'n oproep moes maak, en dat die onderwysstrategie nie stimulerend was nie. Die "frekwensie van slimfoongebruik" en hoër "internetverslawing" was gekorreleer met beide hoër vlakke van oppervlakleer en laer vlakke van diep leer.


Effekte van Internet- en Smartphone Verslawing oor Depressie en Angs Op grond van Gevoelensgraad Toepaslike Analise (2018)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2018 Apr 25; 15 (5). pii: E859. doi: 10.3390 / ijerph15050859.

Die verenigings van internetverslawing (IA) en slimfoonverslawing (SA) met geestesgesondheidsprobleme is wyd bestudeer. Ons het die effekte van IA en SA op depressie en angs ondersoek terwyl dit vir sosiodemografiese veranderlikes aangepas word. In hierdie studie het 4854-deelnemers 'n oorsigtelike web-gebaseerde opname voltooi, insluitende sosio-demografiese items, die Koreaanse Skaal vir Internetverslawing, die Smartphone Addiction Proneness Scale, en die subskale van die simptoom kontrolelys 90 Items-Revised. Die deelnemers is geklassifiseer in IA, SA, en gewone gebruik (NU) groepe. Om die steekproefvooroordeel te verminder, het ons die ooreenstemmende metode vir geneigdheidspunte toegepas op grond van genetika wat ooreenstem. Die IA-groep het 'n verhoogde risiko gehad van depressie en angs in vergelyking met NU's. Die SA groep het ook 'n verhoogde risiko van depressie en angs in vergelyking met NK's getoon. Hierdie bevindings toon dat beide, IA en SA, beduidende effekte op depressie en angs uitgeoefen het. Daarbenewens het ons bevindinge getoon dat SA 'n sterker verhouding met depressie en angs het, sterker as IA, en beklemtoon die noodsaaklikheid van voorkomings- en bestuursbeleid van die oormatige slimfoongebruik.


Vergelyking van studente met en sonder problematiese gebruik van slimfone in die lig van die aanhegtingsstyl (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Sep 18; 10: 681. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00681.

Agtergrond: Tans is media-verslaafdes veral van groot belang vir psigoterapeutiese praktyk. Meer onlangs sluit dit veral oormatige gebruik van slimfone in. Alhoewel 'n groeiende aantal wetenskaplike literatuur en ook hoofstroommedia problematiese gebruik van slimfone as 'n ernstige gesondheidsprobleem uitlig, is daar nog maar min navorsing oor hierdie kwessie. Doelwit: Om ' Die doel van hierdie studie was om hierdie verskynsel te ondersoek met die fokus op gehegtheidspesifieke verskille tussen studente met en sonder problematiese gebruik van slimfone. Metode: 'N Opname is uitgevoer op alle ingeskrewe studente van die Sigmund Freud Universiteit Wenen. Die Smartphone Addiction Scale (SPAS) is gebruik om te onderskei tussen studente met en sonder problematiese gebruik van slimfone. Die aanhangselstyl is beoordeel aan die hand van die Bielefeld Partnership Expectations Questionnaire (BFPE). Results: Van die totale steekproef het 75 van die studente (15.1%) 'n problematiese gebruik van slimfone getoon. 'N Positiewe verband tussen oormatige gebruik van slimfone en 'n onsekere aanhangstyl is gevind. Bespreking: Terapie vir problematiese gebruik van slimfone moet gedoen word in die lig van die pasiënt se aanhangselstyl. Verdere ondersoek na ander faktore van geestelike spanning en persoonlikheid is nodig om die gebruik van slimfone beter te verstaan.


Die verband tussen adolessente se spanning en internetverslawing: 'n gemedieerde modereringsmodel (2019)

Front Psychol. 2019 Okt 4; 10: 2248. doi: 10.3389 / fpsyg.2019.02248.

Hierdie deursnitstudie het die impak van stres, sosiale angs en sosiale klas op internetverslawing onder adolessente ondersoek. Die vakke - 1,634 middelbare skoolstudente - is ondersoek met behulp van die Chinese Perceived Stress Scale (CPSS), die sosiale angs-skaal vir volwassenes (SAS-A) Chinese kortvorm, die Chinese Internet Addiction Scale (CIAS), en die vraelys van Family Social -ekonomiese status. Die resultate toon dat 12% van die adolessente wat ondersoek is, tekens van internetverslawing toon. Met die toename in graad het die neiging tot internetverslawing en die aantal verslaafdes geleidelik toegeneem. Dit het ook getoon dat internetverslawing positief gekorreleer is met stres en sosiale angs en negatief gekorreleer is met sosiale klasse. Sosiale angs bemiddel gedeeltelik die impak van stres op internetverslawing en sosiale klas beïnvloed indirek internetverslawing deur die verhouding tussen stres en sosiale angs te modereer. Ten slotte is daar 'n bemiddelde-moderering effek tussen stres en adolessente internetverslawing. Dit beteken dat adolessente uit verskillende sosiale klasse verskillende soorte angs ervaar as hulle die spanning ervaar, wat 'n invloed het op hul keuses rakende internetgebruik.


Verhouding tussen hoofpyn en internet verslawing by kinders (2019)

2019 Oct 24;49(5):1292-1297. doi: 10.3906/sag-1806-118.

Ons beoog om ondersoek in te stel internet verslawing by pediatriese pasiënte met migraine- en spanning-tipe hoofpyn in hierdie studie.

Onder ons 200-proefpersone het 103 hoofpyn van migraine gehad en 97 het hoofpyn van spanningstipe.

Hoofpyn wat deur rekenaargebruik veroorsaak is, was meer gereeld by die migraine-tipe hoofpyngroep. Daar was geen verskil tussen die internet verslawing skaal telling van die twee groepe. Die internet verslawing Afhangend van die doel en tydsduur van die gebruik van die rekenaar, is daar gevind dat skaal van die pasiënte verskil. internet verslawing is by ses (6%) pasiënte gevind. internet verslawing die voorkoms was onderskeidelik 3.7% en 8.5% in die twee groepe.

Die voorkoms van internet verslawing by kinders met 'n herhalende hoofpyn was dit laer as by hul portuurgroep in Turkye, moontlik weens die vermyding van rekenaargebruik as hoofpyn sneller. Hierdie bevinding laat die vraag ontstaan ​​of hoofpyn van migraine of spanning voorkom internet verslawing.


Angs-verwante hanteringsstyle, sosiale ondersteuning en internetgebruiksteuring (2019)

Voorpsigiatrie. 2019 Sep 24; 10: 640. doi: 10.3389 / fpsyt.2019.00640.

Doelwit: Om ' Die internet kan 'n oënskynlik veilige hawe bied vir diegene wat teleurgesteld word deur verhoudings in die 'offline wêreld'. Alhoewel die internet aan eensame mense die geleentheid bied om aanlyn hulp en ondersteuning te soek, hou die onttrekking van die aflynwêreld baie koste in. Dit word bespreek as mense selfs “verslaaf” kan raak aan die internet. Opmerklik is dat intussen baie navorsers die term verkies Internetgebruiksversteuring (IUD) in plaas van die term “internetverslawing” te gebruik. Om die belangrikheid van die eie sosiale netwerk wat 'n persoon in die alledaagse lewe ondersteun, te illustreer, het ons vir die eerste keer ondersoek ingestel na hoe sosiale hulpbronne in terme van kwaliteit en kwantiteit 'n buffer kan vorm teen die ontwikkeling van spiraaltjie. Verder word angsverwante hanteringstyle ondersoek as 'n verdere onafhanklike veranderlike wat waarskynlik die ontwikkeling van 'n IUD sal beïnvloed. Metode: In die huidige werk het N = 567 deelnemers (n = 164 mans en n = 403 wyfies; Mouderdom = 23.236; SDouderdom = 8.334) vul 'n persoonlikheidsvraelys in wat individuele verskille in kognitiewe vermyding en waaksaamheid van angsverwerking, ergo, eienskappe beskryf waarin individuele verskille in alledaagse hanteringstyle / -wyses beskryf word. Verder het alle deelnemers inligting verskaf oor individuele verskille in neigings tot IUD, die waargenome kwaliteit van sosiale ondersteuning wat ontvang is, en die grootte van hul sosiale netwerk (vandaar 'n hoeveelheidsmaat). Results: Deelnemers met groter sosiale netwerke en hoër tellings in die ontvangs van sosiale ondersteuning het die laagste neigings tot IUD in ons data gerapporteer. 'N Waakzame hanteringstyl is positief gekorreleer met neigings tot IUD, terwyl daar nie 'n sterk assosiasie tussen 'n kognitiewe vermydingstyl en neigings tot IUD waargeneem kon word nie. Hiërargiese lineêre regressie onderstreep 'n belangrike voorspellende rol van die interaksieterm van waaksaamheid in ego-bedreigingscenario's en waargenome kwaliteit van sosiale ondersteuning. Gevolgtrekking: Die huidige studie lewer nie net ondersteuning vir die hipotese dat die grootte van u eie sosiale netwerk sowel as die waargenome kwaliteit van sosiale ondersteuning wat in die alledaagse lewe ontvang word, vermeende veerkragtigheidsfaktore teenoor die ontwikkeling van spiraaltjie bied nie. Dit ondersteun ook die benadering dat spesiale hanteringstyle nodig is om gebruik te maak van die sosiale ondersteuning wat aangebied word.


Smartphone verslawing risiko en dag slaperigheid in Koreaanse adolessente (2018)

J Paediatr Kindergesondheid. 2018 Apr 6. doi: 10.1111 / jpc.13901.

Smartphone ooruse kan nie net mobiliteitsprobleme in die polse, vingers en nek veroorsaak nie, maar ook inmeng met slaapgewoontes. Navorsing oor slimfoonverslawing en slaapstoornisse is egter skaars. Daarom het ons daarop gemik om slaperigheid in die dag te ondersoek in verband met die risiko van smartphone verslawing in Koreaanse adolessente.

'N Deursnee-opname metode is in hierdie studie gebruik. Die Pediatriese Daytime Sleepiness Scale is gebruik om die slaperigheid van die dag te assesseer, en die Koreaanse Smartphone Addiction Proneness Scale-indeks is gebruik om die mate van risiko vir smartphone verslawing te evalueer.

Die ontledings is uitgevoer in 1796 adolessente met behulp van slimfone, insluitend 820 seuns en 976 meisies. Die at-risk-slimfoon-gebruikers het 15.1% seuns en 23.9% meisies opgestel. Ons multivariate ontledings het getoon dat studente wat vroulik was, alkohol verbruik het, laer akademiese prestasie gehad het, het nie die oggend verfris gehad nie en begin slaap nadat 12 am teen 'n aansienlik hoër risiko van smartphone verslawing was. Die risiko-slimfoongebruikergroep was onafhanklik geassosieer met die boonste kwartiel Pediatriese Dagtydse Sleepiness Scale-telling in studente met die volgende faktore: Vroulike geslag, alkoholverbruik, swak selfbeskoude gesondheidsvlak, inisieer slaap na 12, langer tyd om te val slaap en duur van die nag slaap minder as 6 h.


Problematiese gebruik van die internet en slimfone in universiteitsstudente: 2006-2017 (2018)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2018 Mar 8; 15 (3). pii: E475. doi: 10.3390 / ijerph15030475.

Dit is meer as 'n dekade sedert die bekommernis oor die verslawende gebruik van die internet en selfone is die eerste keer uitgespreek, en die moontlike insluiting daarvan in die lyste van geestesversteurings het onlangs 'n gewilde onderwerp van wetenskaplike bespreking geword. Dit lyk dus asof dit 'n gepaste oomblik is om die voorkoms van hierdie kwessie oor tyd te ondersoek. Die doel van die huidige studie was om die voorkoms van die persepsie van problematiese internet- en slimfoongebruik by jongmense oor die periode 2006-2017 te analiseer. Vir hierdie doel is 'n vraelys oor internetgebruikgewoontes en twee vraelyste oor die negatiewe gevolge van internet- en slimfoongebruik aan 'n steekproef van 792-universiteitstudente toegedien. Die tellings is dan vergelyk met die resultate van vorige studies wat hierdie vraelyste gebruik het. Die persepsie van problematiese internet- en selfoongebruik het die afgelope dekade toegeneem, sosiale netwerke word as verantwoordelik vir hierdie toename beskou, en vroue word beskou as meer mans as mans. Die huidige studie toon hoe sterk slimfoon en internetverslawing en sosiale media oorvleuel. Deelnemers aan 2017 rapporteer hoër negatiewe gevolge van beide internet- en selfoongebruik as dié van 2006, maar langtermynwaarnemings toon 'n afname in problematiese gebruik na 'n skerp toename in 2013. Ons kom tot die gevolgtrekking dat die diagnose van tegnologiese verslawings beïnvloed word deur beide tyd en sosiale en kultuurveranderinge.


Die Neurowetenschappen van Smartphone / Sosiale Media Gebruik en die groeiende behoefte om metodes van 'Psycho Informatics' (2019) in te sluit.

Inligtingstelsels en Neurowetenskap pp 275-283

Die huidige werk gee 'n kort oorsig van die huidige stand van sake in die ondersoek na die neurowetenskaplike onderbou van sosiale media gebruik. So 'n oorsig is van belang omdat individue beduidende hoeveelhede spandeer op hierdie 'sosiale' aanlynkanale. Ten spyte van verskeie positiewe aspekte van sosiale media gebruik, soos die vermoë om maklik met ander oor lang afstande te kommunikeer, is dit duidelik dat nadelige uitwerking op ons brein en gedagtes moontlik is. Aangesien baie van die neurovetenskaplike en sielkundige navorsing wat tot dusver uitgevoer word, uitsluitlik staatmaak op selfverslag maatreëls om die sosiale media gebruik te bepaal, word aangevoer dat neurowetenskaplikes / sielkundiges meer digitale spore moet insluit wat voortspruit uit mens-masjien / rekenaar interaksie en / of inligting wat deur individue op sosiale media gedeel word, in hul wetenskaplike ontledings. In hierdie koninkryk kan digitale fenotipering bereik word deur metodes van 'Psigoinformatika', 'n samesmelting van die dissiplines sielkunde en rekenaarwetenskap / informatika.


'N Studie van die verband tussen internetverslawing en aggressiewe gedrag onder die Namibiese studente (2019)

Data Wetenskap en Big Data Analytics pp 1-9

Die ontploffing van aanlyn sosiale netwerk-werwe oor tyd het sy voordele sowel as sy risiko's. 'N potensiële risiko is die feit dat so baie individue slagoffers geword het van aggressiewe en kuber-boelie dade via Online Social Networking Sites. In die vraestel is die doel van hierdie studie om die verband tussen internetverslawing en aggressiewe gedrag onder die Namibiese studente te analiseer. Op grond van statistiese analise het die koerant tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n waardevolle verband tussen internetverslawing en aggressiewe gedrag is en 'n aansienlike meerderheid van die studente wat aan die studie deelgeneem het, ly aan matige verslawing probleme as gevolg van hul internetgebruik. Die resultate dui ook daarop dat die twee mees voorkomende vorme van aggressie onder die meerderheid van die studente vyandigheid en fisiese aggressie is.


Emosieregulasie se verhoudings met depressie, angs en spanning as gevolg van verbeelde verlies van slimfone en sosiale media (2017)

Psigiatrie Res. 2017 Dec 19; 261: 28-34. doi: 10.1016 / j.psychres.2017.12.045.

'N Steekproef van 359 studente het aan 'n webopname deelgeneem, die Emosiereguleringsvraelys en Depressie-angs-stresskaal-21 (DASS-21) as 'n voortoets gegee. Vervolgens het ons onderwerpe lukraak toegeken aan 1) 'n verliesgroep vir slimfone of 2) verliesgroepe op sosiale media. Ons het hulle gevra om hulself voor te stel om twee dae toegang tot die tegnologie in hul onderskeie groepe te verloor en om gepaardgaande simptome met behulp van die DASS-21 te beoordeel. In vergelyking met proefpersone in die verliesgroep vir slimfone, het sosiale media-verliespersone sterker verhoudings getoon tussen onderdrukkende emosieregulering met depressie, angs en spanning as gevolg van denkende verlies. As gevolg van ouderdom en geslag, het die verhoogde gebruik van onderdrukking op sosiale media, en die verminderde gebruik van kognitiewe herevaluering in emosieregulering, verband gehou met depressie, spanning en (slegs vir onderdrukking) angs as gevolg van denkbeeldige verlore sosiale media. Emosieregulering hou nie verband met psigopatologie vir vakke in die scenario vir verlies van slimfone nie. Resultate dui daarop dat wanregulering van emosies geassosieer kan word met psigopatologie as gevolg van verlies aan sosiale media.


Impak van Smartphone Verslawing op Besigheidstudente se Akademiese Prestasie: 'n Gevallestudie (2017)

e-ISSN ……: 2236-269X

Die ontwikkeling van telekommunikasietegnologie het 'n groot invloed op die lewens en aktiwiteite van die mense van die wêreld. Slimfoongebruik het gewild geword tot jong geslag as gevolg van sy opvoedkundige en onderhoudende opsies deur die talle programme te gebruik. Onder die jong mense gebruik studente toenemend Smartphone. Maar oormatige Slimfoongebruik maak gewoonlik die studente verslaaf aan daardie onbewuste impak op die gebruiker se akademiese prestasie, daaglikse aktiwiteite, fisiese en geestesgesondheid en onttrekkingstendens en sosiale verhoudings. Hierdie studie het ten doel om die faktore te identifiseer wat die vlak van Smartphone verslawing van die studente beïnvloed en die impak daarvan op hul akademiese prestasie. 'N Gestruktureerde vraelys is ontwikkel om data van die studente in te samel. 'N Totaal van 247-vraelyste is ingesamel van die sakestudente van 'n universiteit van Bangladesh. Met behulp van strukturele vergelyking modellering (SEM) is die data geanaliseer. Resultate onthul vyf Smartphone verslawing faktore soos positiewe afwagting, ongeduld en verdraagsaamheid, onttrekking, daaglikse lewe versteuring, en cyber vriendskap. Verdraagsaamheid en daaglikse lewensversteuring het 'n beduidende impak op studente se akademiese prestasie. Hierdie studie dui daarop dat die studente die gebruik van Smartphone moet verminder om goeie akademiese prestasie te behaal.


Vergelyking van slimfoonverslawing en eensaamheid in hoërskool- en universiteitsstudente (2018)

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2018 Mar 30. doi: 10.1111 / ppc.12277.

Hierdie studie is uitgevoer om die verhouding tussen die slimfoonverslawing en eensaamheid in hoërskool- en universiteitsstudente te vergelyk.

'N Korrelasie en beskrywende studie van 'n geriefseksample van 1156 hoërskool- en universiteitsstudente. Vraelys, Smartphone Verslawingskaal, en Kort eensaamheidskaal is gebruik om die data van die studie te versamel.

Geen verband is gevind tussen die slimfoonverslawing en eensaamheid in hoërskool- en universiteitsstudente nie.

Daar word aanbeveel om omvattende opleidingsprogramme vir die studente en hul gesinne in die skoolgesondheidsdienste te organiseer.


Profiele van problematiese internetgebruik en die impak daarvan op die gesondheidsverwante lewensgehalte van tieners (2019)

Int J Environ Res Openbare Gesondheid. 2019 Okt 13; 16 (20). pii: E3877. doi: 10.3390 / ijerph16203877.

Die internet was op baie maniere 'n deurbraak vir adolessente, maar die gebruik daarvan kan ook disfunksioneel en problematies word, wat lei tot gevolge vir persoonlike welstand. Die hoofdoel is om profiele te analiseer wat verband hou met problematiese gebruik van die internet en die verband met die gesondheidsverwante lewensgehalte (HRQoL). 'N Analitiese en deursnitstudie is uitgevoer in 'n streek van Noord-Spanje. Die steekproef het uit 12,285 deelnemers bestaan. Steekproefneming was ewekansig en verteenwoordigend. Gemiddelde ouderdom en standaardafwyking was 14.69 ± 1.73 (11-18 jaar). Die Spaanse weergawes van die problematiese en veralgemeende internetgebruikskaal (GPIUS2) en die gesondheidsverwante lewensgehalte (KIDSCREEN-27) is gebruik. Vier profiele is opgespoor (nie-problematies gebruik, gemoedsreguleerder, problematiese internetgebruik en ernstige problematiese gebruik). Die voorkoms van hierdie laaste twee profiele was onderskeidelik 18.5% en 4.9%. Probleme internetgebruik het negatief en beduidend gekorreleer met HRQoL. Die ernstige problematiese gebruiksprofiel toon 'n beduidende afname in alle dimensies van HRQoL. Analises is uitgevoer om 'n diagnostiese afsnypunt vir GPIUS2 (52-punte) te onttrek.


Psigososiale faktore wat die invloed van smartfoonverslawing in universiteitsstudente (2017)

J verslaaf verpleegsters. 2017 Oct/Dec;28(4):215-219. doi: 10.1097/JAN.0000000000000197.

Smartphoneverslawing is 'n onlangse bron van kommer wat die gevolg is van die dramatiese toename in die wêreldwye gebruik van slimfone. Die doel van hierdie deursnee-studie was om psigososiale faktore wat 'n invloed op slimfoonverslawing by universiteitstudente het, te evalueer. Die studie is uitgevoer onder studente aan die Ondokuz Mayis University Samsun School of Health (Samsun, Turkye) op Oktober-Desember 2015. Vierhonderd-vier-en-negentig studente wat slimfone besit en instem om deel te neem, is ingesluit. 'N Sosiodemografiese vorm wat deur die outeurs vervaardig is en bestaan ​​uit 10 vrae, is saam met 'n vraelys met die Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV), die Flourishing Scale, die General Health Questionnaire en die Multidimensionele Scale of Perceived Social Support, toegedien. . SAS-SV-tellings van 6.47% van die studente was "beduidend hoër" as die gemiddelde SAS-SV-telling van die deelnemende groep. Meervoudige regressie-analise het aan die lig gebring dat depressie, angs en slapeloosheid, en familiale sosiale ondersteuning statisties, slimfoonverslawing beduidend voorspel het.


Slimfoongebruik en verhoogde risiko van selfoonverslawing: 'n Gelyktydige studie (2017)

Int J Pharm Investig. 2017 Jul-Sep;7(3):125-131. doi: 10.4103/jphi.JPHI_56_17.

Hierdie studie het ten doel om die selfoonverslawinggedrag en die bewustheid van elektromagnetiese straling (EMR) onder 'n voorbeeld van Maleisiese bevolking te bestudeer. Hierdie aanlyn studie is tussen Desember 2015 en 2016 uitgevoer. Die studiemateriaal het bestaan ​​uit agt segmente, naamlik ingeligte toestemmingsvorm, demografiese besonderhede, habituation, selfoonfeite en EMR-besonderhede, selfoonbewustheidsopvoeding, psigomotoriese (angstige gedrag) analise en gesondheidskwessies.

Altesaam het 409-respondente aan die studie deelgeneem. Die gemiddelde ouderdom van die deelnemers was 22.88 (standaard fout = 0.24) jaar. Die meeste van die studie deelnemers het afhanklikheid van smartphone gebruik ontwikkel en het bewustheid (vlak 6) op EMR gehad. Geen beduidende veranderinge is gevind in die verslawing van selfoonverslawing tussen die deelnemers wat huisvesting en koshuis het nie.

Die deelnemers aan die studie was bewus van selfoon- / stralingsgevare en baie van hulle was uiters afhanklik van slimfone. Een-vierde van die studiepopulasie is gevind met die gevoel van pols en handpyn as gevolg van slimfoongebruik wat tot verdere fisiologiese en fisiologiese komplikasies kan lei.


Die verhouding tussen ouerlike aanhangsel en selfoon afhanklikheid onder Chinese landelike adolessente: die rol van Alexithymia en Mindfulness (2019)

Front Psychol. 2019 Mar 20; 10: 598. doi: 10.3389 / fpsyg.2019.00598.

Selfoon het die afgelope jaar aansienlike toename in gewildheid onder adolessente ervaar. Bevindinge dui op afhanklikheid van die selfoon is verwant aan swak ouer-kind verhouding. Vorige navorsing oor selfoonafhanklikheid (MPD) is egter skaars en fokus hoofsaaklik op volwasse monsters. In hierdie siening het die huidige studie die verband tussen ouerlike aanhangsel en MPD, sowel as die invloedsmeganisme, ondersoek in die voorbeeld van adolessente in landelike China. Data is versamel van drie middelskole in landelike gebiede van Kiangsi en Hubei Provinsie (N = 693, 46.46% vrou, M ouderdom = 14.88, SD = 1.77). Deelnemers het die Inventory of Parent and Peer Attachment (IPPA), die twintig-item Toronto alexithymia-skaal (TAS-20), die Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) en die Mobile Phone Addiction Index Scale (MPAI) voltooi. Onder die resultate het ouerverwantskap negatiewe voorspelling van MPD en alexithymia 'n gedeeltelike bemiddelingseffek uitgeoefen tussen ouerverband en MPD. Verder het mindfulness opgetree as moderator van die verhouding tussen alexithymia en MPD: Die negatiewe impak van alexithymia op MPD is verswak onder die toestand van hoë bewustheid. Kennis van hierdie meganisme kan nuttig wees om die MPD van adolessente te verstaan ​​in terme van die interaksie tussen verskeie faktore.


Die effek van internetverslawing van adolessente op slimfoonverslawing (2017)

J verslaaf verpleegsters. 2017 Oct/Dec;28(4):210-214. doi: 10.1097/JAN.0000000000000196.

Die doel van hierdie studie was om die effek van adolessente se internetverslawingvlakke op slimfoonverslawing te evalueer. Hierdie studie het 609 studente van drie hoërskole in Wes-Turkye ingesluit. Getalle, persentasies en gemiddeldes is gebruik om die sosiodemografiese data te evalueer.

Die gemiddelde ouderdom van die deelnemers was 12.3 ± 0.9 jaar. Van hulle was 52.3% manlik en 42.8% was 10-graders. Alle deelnemers het slimfone, en 89.4% van hulle het voortdurend met hul slimfone aan die internet gekoppel. Die studie het bevind dat daar 'n statisties betekenisvolle korrelasie tussen internetverslawing en slimfoonverslawing was. Daar is vasgestel dat manlike adolessente met hoë vlakke van internetverslawing ook hoë smartphone verslawing vlakke gehad het.


'N Ontleding van Smartfoon Oorgebruik Erkenning in terme van emosies met behulp van breingolwe en diep leer (2017)

Kim, Seul-Kee, en Hang-Bong Kang. Neurocomputing (2017).

Die oorbenutting van slimfone word toenemend 'n sosiale probleem. In hierdie vraestel analiseer ons die oortrefvlakke van smartphone, volgens emosie, deur breingolwe en diep leer te ondersoek. Ons het die asimmetrie-krag beoordeel ten opsigte van theta-, alfa-, beta-, gamma- en totale breinwolfaktiwiteit in 11-lobbe. Die diep geloofsnetwerk (DBN) is gebruik as die diep leermetode, saam met die naaste buurman (kNN) en 'n ondersteuningsvektormasjien (SVM) om die smartphone verslawing vlak te bepaal. Die risikogroep (13-vakke) en nie-risikogroep (12-vakke) kyk na video's wat die volgende begrippe uitbeeld: ontspanne, vrees, vreugde en hartseer. Ons het gevind dat die risikogroep meer emosioneel onstabiel is as die nie-risikogroep. By die erkenning van Vrees het daar 'n duidelike verskil tussen die risiko- en nie-risikogroep voorkom. Die resultate het getoon dat die gamma-band die duidelikste verskil tussen die risiko- en nie-risikogroepe was. Daarbenewens het ons getoon dat die metings van aktiwiteit in die frontale, parietale en temporale lobbe aanwysers van emosieherkenning was. Deur die DBN het ons bevestig dat hierdie metings meer akkuraat in die nie-risikogroep was as in die risikogroep. Die risikogroep het hoër akkuraatheid in lae valensie en opwekking gehad; Aan die ander kant het die nie-risikogroep hoër akkuraatheid in hoë valensie en opwekking gehad.


Slimfoonverslawing: psigososiale korrelate, riskante houdings en smartphone-skade (2017)

Tydskrif van Risikobestuur (2017): 1-12.

Slimfoongebruik het gebruikers gemak gebring, hoewel die oormatige gebruik en verslawing ook negatiewe gevolge kan hê. Deur gebruik te maak van 'n verteenwoordigende steekproef van 526-slimfoongebruikers in Spanje, ontleed die huidige studie slimfoon uitgebreide gebruik en verslawing, sowel as die verwantskap daarvan met smartphone-skade. Self-gerapporteerde en geskandeerde data is verkry van gebruikers en hul slimfone. Multivariate lineêre regressie ontledings het getoon dat hoër vlakke van smartphone uitgebreide gebruik gevind is vir vroulike respondente, diegene wat op algemene geneigdheid om risiko's, neurotisme en lae op gewetens, openheid of sosiale ondersteuning te hê. Multivariate binêre logistieke resultate het getoon dat algemene geneigdheid om te risiko en lae sosiale ondersteuning voorspelbaar was van slimfoonverslawing. Die kombinasie van hoë-slimfoon uitgebreide gebruik en lae sosiale ondersteuning was positief en aansienlik verwant aan die bestaan ​​van smartphone-skade sowel as hoër vlakke van risiko houdings teenoor smartphone gebruik.


Slimfoongebruik en slimfoonverslawing in middelskoolstudente in Korea: Voorkoms, sosiale netwerkdiens en spelgebruik (2018)

Health Psychol Open. 2018 Feb 2; 5 (1): 2055102918755046. doi: 10.1177 / 2055102918755046.

Hierdie studie het daarop gemik om gebruik te maak van slimfoongebruikspatrone, slimfoonverslawingskenmerke en die voorspellende faktore van die slimfoonverslawing in middelskoolstudente in Suid-Korea. Volgens die Smartphone Addiction Proneness Scale tellings, 563 (30.9%) is geklassifiseer as 'n risikogroep vir smartphone verslawing en 1261 (69.1%) is as 'n normale gebruikersgroep geïdentifiseer. Die adolessente het vir die langste mobiele boodskappers gebruik, gevolg deur internet-navigeer-, dobbel- en sosiale netwerkdienste. Die twee groepe het beduidende verskille in die duur van die smartphone gebruik, die bewustheid van speloorgebruik en die doel om speletjies te speel. Die voorspellende faktore van smartphone verslawing was daaglikse smartphone en die gebruik van duur van die sosiale netwerkdiens, en die bewustheid van speloorgebruik.


Verenigings tussen smartphone verslawingskaal en sosiopsigologiese aspekte in mediese skoolstudente (2017)

Yeungnam Univ J Med. 2017 Jun; 34 (1): 55-61. Koreaanse.https://doi.org/10.12701/yujm.2017.34.1.55

Slimfoonverslawing, akademiese stres en angs van universiteitsstudente neem geleidelik toe; Min studies het egter hierdie faktore in mediese skoolstudente ondersoek. Daarom het hierdie studie geassosieerdes tussen slimfoonverslawingskaal en sosiopsigologiese aspekte in mediese skoolstudente ondersoek.

'N Totaal van 231 Yeungnam University College of Medicine-studente is in Maart 2017 in hierdie studie ingeskryf. Geslag, skoolgraad, tipe woning, en slimfoongebruikspatrone van die studente is ondervra. Die Koreaanse Smartphone Addiction Proneness Scale en elke Koreaanse weergawe skaal is gebruik om sosiopsigologiese aspekte soos eensaamheid, stres en angs te assesseer.

Daar was 'n direkte statistiese korrelasie tussen eensaamheid, stres van negatiewe persepsie, angs en smartphone verslawingskale. Daar was ook 'n negatiewe statistiese korrelasie tussen stres van positiewe persepsie en smartphone verslawingskale. Daar was 'n hoër vlak van angs onder vroulike studente as manlike studente. Daarbenewens was daar 'n hoër vlak van spanning wat verband hou met negatiewe persepsie en angs onder mediese studente in die eerste graad as ander studente. Daarbenewens was daar 'n hoër vlak van eensaamheid, stres van negatiewe persepsie en angs by studente wat saam met vriende woon as studente wat met hul eie familie woon.


Problematiese internetgebruik en sy korrelasies onder inwonende dokters van 'n tersiêre sorghospitaal van Noord-Indië: 'n Deursnitstudie (2018)

Asiatiese J Psigiatr. 2018 Nov 26; 39: 42-47. doi: 10.1016 / j.ajp.2018.11.018.

Problematiese internetgebruik / internetverslawing (IA) het onlangs die aandag van geestesgesondheidspersone gekry en studies het bevind dat mediese beroepslui nie immuun is vir IA nie, met 'n voorkoms van 2.8 tot 8%. Min studies uit Indië het ook 'n hoë persentasie IA onder mediese studente gerapporteer. Die term 'Probleematiese internetgebruik' word steeds meer gebruik in die plek van IA omdat dit 'n beter terminologie beteken as die woord 'verslawing' op sigself. Daar is egter 'n gebrek aan inligting onder dokters wat daar woon.

Om die voorkoms van problematiese internetgebruik en sy verband met depressiewe simptome, waargenome stres en gesondheidsorguitkomste onder inwonende dokters in 'n staatsbefondsde tersiêre sorginstituut te evalueer.

'N Aanlyn-e-posopname is onder mediese beroepslui (altesaam 1721 dokters) uitgevoer in 'n tersiêre sorghospitaal in Chandigarh, Indië, van wie 376 gereageer het. Die dokters van die inwoners was die nagraadse leerlinge (MBBS) en die inwoners wat volledige nagraadse studie het en as senior inwoners / registrateur (MBBS, MD / MS) werk. Hulle was in die ouderdomsgroep van 24 tot 39 jaar. Die opname het Young se internetverslawingstoets (IAT), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), Cohen's Perceived Stress Scale, Maslach Burnout Inventory en 'n selfontwerpte vraelys om die gesondheidsorg-verwante uitkomste te beoordeel, ingesluit.

Op IAT het 142 inwoners (37.8%) <20 behaal, dws normale gebruikers en 203 inwoners (54%) het 'n ligte verslawing gehad. Slegs 31 inwoners (8.24%) het 'n matige verslawingskategorie gehad, nie een van die inwoners het ernstige IA nie (telling> 80). Diegene met IA het 'n hoër vlak van depressiewe simptome, vermeende spanning en uitbranding gerapporteer. Daar was 'n positiewe verband tussen die gebruik van alkohol en kyk na pornografie (as deel van ontspanningsaktiwiteite) met IA. 'N Aansienlik hoër persentasie van diegene met IA het berig dat hulle in die hande van die pasiënte / versorgers liggaamlike mishandeling en verbale mishandeling gehad het.

Die huidige studie dui daarop dat ongeveer 8.24% van inwonende dokters Problematiese internetgebruik / IA het. Problematiese internetgebruik / IA word geassosieer met die teenwoordigheid van hoër vlakke van depressiewe simptome, waargeneem spanning en uitbranding. Verder, Problematiese internetgebruik / IA word ook geassosieer met die groter waarskynlikheid om geweld in die hande van pasiënte en hul versorgers te hanteer.


Sosiale en psigologiese gevolge van die internetgebruik (2018)

2016 Feb;24(1):66-8. doi: 10.5455/aim.2016.24.66-68

Oor die afgelope twee dekades was daar 'n oplewing van die gebruik van internet in die menslike lewe. Met hierdie deurlopende ontwikkeling kan internetgebruikers met enige deel van die wêreld kommunikeer, aanlyn winkelen, dit as 'n middel van opvoeding gebruik, om afstand te doen en finansiële transaksies uit te voer. Ongelukkig het hierdie vinnige ontwikkeling van die internet 'n nadelige uitwerking op ons lewe, wat lei tot verskeie verskynsels soos cyberpesteel, cyber porn, kuber selfmoord, internet verslawing, sosiale isolasie, kuber rassisme ens. Die hoofdoel van hierdie vraestel is om al hierdie sosiale en sielkundige gevolge wat gebruikers weens die uitgebreide gebruik van die internet voorkom, op te teken en te ontleed.

Hierdie oorsigstudie was 'n deeglike soeke na bibliografie-data wat deur middel van internet- en biblioteeknavorsingstudies gedoen is. Sleutelwoorde is onttrek uit soekenjins en databasisse, insluitende Google, Yahoo, Wetenskap Google, PubMed.

Die bevindings van hierdie studie het getoon dat die internet 'n vinnige toegang tot inligting bied en kommunikasie egter fasiliteer; Dit is baie gevaarlik, veral vir jong gebruikers. Om hierdie rede moet gebruikers daarvan bewus wees en kritiek enige inligting wat van die webwerf afgestuur word.


Verhouding tussen angs, depressie, seks, vetsug, en internetverslawing in Chinese adolessente: 'n Korttermyn-longitudinale studie (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Dec 7; 90: 421-427. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.12.009.

Verenigings tussen angs, depressie en adolessente internetverslawing is goed gedokumenteer in die literatuur; maar min gepubliseerde studies het hierdie verhoudings ondersoek in die lig van die ontwikkelingsbane-kursusse van adolessente internetverslawing asook die individuele verskille oor tyd. Met behulp van 'n steekproef van 1545 Chinese adolessente en 3-golwe van data oor ses maande het ons die longitudinale assosiasies tussen angs en depressie en internetverslawing ondersoek, met inagneming van seks en vetsug. Ons gebruik latente groeikurwe modellering (LGCM) om die algemene toestande van internetverslawing en latente klasgroeimodellering (LCGM) te ondersoek om adolessente ontwikkelingslidmaatskap vir internetverslawing te bepaal. Beide onvoorwaardelike en voorwaardelike modelle is uitgevoer. Angs en depressie is geanaliseer as tydvariabele veranderlikes, en seks en vetsug as tyd-invariante in ons voorwaardelike modelle. In die algemeen was daar 'n lineêre afname in adolessente internetverslawing oor die ses maande. Angs en depressie het positief voorspel adolessent internetverslawing. Twee ontwikkelingspatrone vir internetverslawing is vasgestel (dws lae / dalende, hoë / dalende). Angs is geassosieer met adolessente internetverslawing vir albei groepe adolessente, maar depressie is net verband gehou met internetverslawing vir adolessente wat 'n lae / dalende kursus van internetverslawing gevolg het. Seuns het 'n hoër gemiddelde telling van internetverslawing by die aanvanklike status as meisies aangemeld, en seuns het ook 'n vinniger, dalende tempo van verandering oor die ses maande as meisies gehad. Vetsug was nie 'n voorspeller van internetverslawing nie.


Uitpak van die meganismes wat onderliggend is aan die verhouding tussen ostracisme en internetverslawing (2018)

Psigiatrie Res. 2018 Dec; 270: 724-730. doi: 10.1016 / j.psychres.2018.10.056.

Vorige studies het hoofsaaklik gefokus op die sielkundige korrelate van internetverslawing, maar skaars navorsing het getoets hoe werklike interpersoonlike ervaring die neiging van mense om 'n buitensporige hoeveelheid tyd aanlyn te spandeer, kan beïnvloed. Die huidige navorsing was daarop gemik om die gaping in die navorsing te vul deur die potensiële verband tussen ostrasisme en internetgebruik te ondersoek, asook die meganismes onderliggend aan so 'n skakel. Deelnemers het 'n reeks goed gevalideerde maatreëls voltooi wat hul ervaring van ostrasie op skool, eensaamheid, selfbeheersing en internetverslawing beoordeel. Die resultate het 'n beduidende positiewe verband getoon tussen ostrasisme en internetverslawing en het getoon dat hierdie verband bemiddel word deur verhoogde eensaamheid en verswakte selfbeheersing. Hierdie bevindings het ons huidige kennis bevorder deur aan te toon dat ongunstige interpersoonlike ervarings op skool internetverslawing kan voorspel en deur die onderliggende sielkundige meganismes te onthul wat so 'n verband kan verantwoord.


Die verhouding tussen angs simptome erns en problematiese smartphone gebruik: 'n Oorsig van die literatuur en konseptuele raamwerke (2018)

J Angs Disord. 2018 Nov 30; 62: 45-52. doi: 10.1016 / j.janxdis.2018.11.005.

In die huidige vraestel ondersoek ons ​​die literatuur wat die verhoudings tussen probleemagtige smartphone gebruik (PSU) en angs simptome erns ondersoek. Ons bied eers agtergrond aan oor die gesondheidsvoordele en nadele van die gebruik van 'n slimfoon. Vervolgens bied ons voorbehoud om gesonde slimfoongebruik van ongesonde PSU te onderskei, en ons bespreek hoe PSU gemeet word. Daarbenewens bespreek ons ​​teoretiese raamwerke waarin verduidelik word hoe sommige mense PSU ontwikkel, insluitende Gebruiks- en Gratifikasieteorie, en Compensatory Internet Use Theory. Ons bied ons eie teoretiese model aan van hoe PSU spesifiek verband hou met angs.


Verslawing aan die internet en selfone en sy verhouding met eensaamheid in Iraanse adolessente (2018)

Int J Adolesc Med Gesondheid. 2018 Dec 4. pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2018-0035/ijamh-2018-0035.xml. doi: 10.1515 / ijamh-2018-0035.

Verslawing aan die internet en selfone in adolessente kan verband hou met eensaamheid. Daar is egter minder navorsing gedoen oor hierdie onderwerp in ontwikkelende lande. Hierdie studie het daarop gemik om verslawing aan die internet en selfone en die verhouding met eensaamheid in adolessente in Iran te ondersoek.

Dit was 'n deursnee en analitiese studie wat tussen 2015 en 2016 in Rasht, in die noorde van Iran, gedoen is. Vakke is gekies deur middel van 'n steekproefneming van vroulike en manlike tieners wat in die openbare en private skole studeer. Die Kimberly's Internet Addiction Test, Cell Phone Overuse Scale (COS) en die University of California, Los Angeles (UCLA) Eensaamheidskaal is gebruik vir die insameling van data.

Die gemiddelde ouderdom van deelnemers was 16.2 ± 1.1 jaar. Die gemiddelde van verslawing aan die internet was 42.2 ± 18.2. Algehele het 46.3% van die vakke sommige grade van verslawing aan die internet gerapporteer. Die gemiddelde van verslawing aan selfone was 55.10 ± 19.86. Die resultate van hierdie studie het getoon dat 77.6% (n = 451) van die vakke in gevaar was vir verslawing aan selfone, en 17.7% (n = 103) van hulle was verslaaf aan hul gebruik. Die gemiddelde van eensaamheid was 39.13 ± 11.46 in die adolessente. Algehele, 16.9% van die vakke het 'n telling hoër as gemiddelde in eensaamheid behaal. 'N Statisties betekenisvolle direkte verhouding is gevind tussen verslawing aan die internet en eensaamheid in die adolessente (r = 0.199, p = 0.0001). Die resultate het ook 'n statisties beduidende direkte verhouding tussen verslawing aan selfone en eensaamheid in die adolessente getoon (r = 0.172, p = 0.0001).

Die resultate van hierdie studie het getoon dat 'n hoë persentasie van adolessente wat sekere grade van verslawing aan die internet en selfone het, ervaar eensaamheid en daar is verhoudings tussen hierdie veranderlikes.


Vereniging tussen problematiese internetgebruik, slaapstoornis en selfmoordgedrag in Chinese adolessente (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Nov 26: 1-11. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.115.

Hierdie grootskaalse studie het ten doel om (a) verenigings van problematiese internetgebruik (PIU) en slaapstoornis met selfmoordige idees en selfmoordpogings onder Chinese adolessente te toets en (b) of die slaapversteuring die verband tussen PIU en selfmoordgedrag bemiddel.

Gegewens is verkry uit die 2017 National School-based Chinese Adolescents Health Survey. Altesaam 20,895 XNUMX studente se vraelyste is gekwalifiseer vir ontleding. Die Young se internetverslawingstoets is gebruik om PIU te beoordeel, en die vlak van slaapversteuring is gemeet aan die Pittsburgh Sleep Quality Index. Multilevel logistieke regressiemodelle en padmodelle is in ontledings gebruik.

Van die totale monster het 2,864 (13.7%) gerapporteer dat hulle selfmoord het, en 537 (2.6%) het selfmoordpogings gerapporteer. Na aanpassing vir kontrole veranderlikes en slaapversteuring, was PIU geassosieer met 'n verhoogde risiko van selfmoord-ideasie (AOR = 1.04, 95% CI = 1.03-1.04) en selfmoordpogings (AOR = 1.03, 95% CI = 1.02-1.04). Bevindings van die padmodelle het getoon dat die gestandaardiseerde indirekte effekte van PIU op selfmoordige ideasie (gestandaardiseerde β skatting = 0.092, 95% CI = 0.082-0.102) en op selfmoordpogings (gestandaardiseerde β skatting = 0.082, 95% CI = 0.068-0.096) deur slaapversteuring was beduidend. Omgekeerd het slaapversteuring die vereniging van selfmoordgedrag op PIU beduidend bemiddel.

Daar kan 'n komplekse transaksionele assosiasie tussen PIU, slaapstoornis en selfmoordgedrag wees. Die skattings van die bemiddelaarrol van slaapstoornis bied bewyse vir die huidige begrip van die meganisme van die verband tussen PIU en selfmoordgedrag. Moontlike gepaardgaande behandelingsdienste vir PIU, slaapversteuring en selfmoordgedrag is aanbeveel.


Problematiese spel- en internetgebruik, maar nie dobbelary nie, kan oorverteenwoordig word in seksuele minderhede - 'n studie van die internetopname onder die bevolking.

Front Psychol. 2018 Nov 13; 9: 2184. doi: 10.3389 / fpsyg.2018.02184.

Agtergrond: Substansverwante verslawende versteurings is bekend dat dit oorverteenwoordig word in nie-heteroseksuele individue, maar dit is grootliks onbekend of dit ook die geval is vir gedragsverslawing soos probleemspeletjies en dobbelary. Hierdie studie het daarop gemik om in 'n voorlopige webnavorsingsontwerp te bepaal of problematiese dobbel, dobbel en internetgebruik meer algemeen kan wees by individue met 'n nie-heteroseksuele oriëntasie.

Metodes: 'n Online opname is versprei deur media en sosiale media, en deur 605 individue (51% vroue en 11% nie-heteroseksueel) beantwoord. Probleem dobbel, probleem speel en problematiese internetgebruik is gemeet deur gestruktureerde siftingsinstrumente (die CLiP, die GAS en die PRIUSS, onderskeidelik).

Resultate: Probleemspeletjies en problematiese internetgebruik was aansienlik meer algemeen in nie-heteroseksuele vakke. In plaas daarvan het probleem dobbel nie verskil tussen heteroseksuele en nie-heteroseksuele respondente. Sielkundige nood en sosiale media gebruik vir meer as 3 h daagliks was aansienlik meer algemeen in nie-heteroseksuele respondente. In die algehele steekproef is dobbel en dobbel statisties geassosieer.


Vereniging tussen sosiale media gebruik (Twitter, Instagram, Facebook) en depressiewe simptome: Is Twitter gebruikers teen hoër risiko? (2018)

Int J Soc Psychiatry. 2018 Nov 30: 20764018814270. doi: 10.1177 / 0020764018814270.

Die doel van hierdie studie was om die verband tussen sosiale media afhanklikheid en depressiewe simptome te bepaal en ook die vlak van afhanklikheid te karakteriseer. Dit was 'n transversale, analitiese navorsing.

Die gestratifiseerde steekproef was 212-studente van 'n privaat universiteit wat Facebook, Instagram en / of Twitter gebruik het. Om depressiewe simptome te meet, is Beck Depression Inventory gebruik, en om die afhanklikheid van sosiale media te meet, is die Social Media Addiction Test gebruik, aangepas uit die Internet Addiction Test van Echeburúa. Die versamelde data is onderworpe aan analise deur beskrywende statistieke waar STATA12 gebruik is

Die resultate toon dat daar 'n verband bestaan ​​tussen sosiale media afhanklikheid en depressiewe simptome (PR [Prevalence Ratio] = 2.87, CI [Confidence Interval] 2.03-4.07). Daar is ook getoon dat die gebruik van Twitter (PR = 1.84, CI 1.21-2.82) oor Instagram (PR = 1.61, CI 1.13-2.28) gepaard gaan met depressiewe simptome in vergelyking met die gebruik van Facebook.

Oormatige sosiale mediagebruik word geassosieer met depressiewe simptome by universiteitstudente, wat meer prominent is in diegene wat die gebruik van Twitter oor Facebook en Instagram verkies.


Sielkundige faktore wat verband hou met smartfoonverslawing in Suid-Koreaanse adolessente (2018)

Die Tydskrif vir Vroeë Adolessensie 38, no. 3 (2018): 288-302.

Die slimfoon het baie aantreklike eienskappe en eienskappe wat dit baie verslawend kan maak, veral in adolessente. Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van jong adolessente in die risiko van slimfoonverslawing te ondersoek en die sielkundige faktore wat verband hou met slimfoonverslawing. Vierhonderd-en-negentig-middelskoolstudente het 'n selfvraelys voltooi wat vlakke van slimfoonverslawing, gedrags- en emosionele probleme, selfbeeld, angs en adolessent-ouerkommunikasie meet. Eenhonderd agt-en-twintig (26.61%) adolessente was in hoë risiko van slimfoonverslawing. Laasgenoemde groep het aansienlik meer ernstige vlakke van gedrags- en emosionele probleme, laer selfbeeld en swakker kommunikasie met hul ouers getoon. Meervoudige regressie-analise het getoon dat die erns van smartphone verslawing aansienlik geassosieer word met aggressiewe gedrag en selfbeeld.


Lewenstyl-intervensies en voorkoming van selfmoord (2018)

Voorpsigiatrie. 2018 Nov 6; 9: 567. doi: 10.3389 / fpsyt.2018.00567.

Oor die afgelope jaar was daar 'n groeiende belangstelling in die verband tussen lewenstyl-psigososiale intervensies, ernstige geestesongesteldheid en selfmoordrisiko. Pasiënte met ernstige geestesversteurings het hoër sterftesyfers, swak gesondheidstoestande en hoër selfmoordrisiko in vergelyking met die algemene bevolking. Lewenstyl gedrag is vatbaar om te verander deur die aanvaarding van spesifieke psigososiale intervensies, en verskeie benaderings is bevorder. Die huidige artikel bied 'n omvattende oorsig van die literatuur oor leefstylintervensies, geestesgesondheid en selfmoordrisiko in die algemene bevolking en by pasiënte met psigiatriese versteurings. Vir hierdie doel het ons lewenstylgedrag en lewenstylintervensies in drie verskillende ouderdomsgroepe ondersoek: adolessente, jong volwassenes en bejaardes. Verskeie lewenstyl gedrag, insluitende sigaretrook, alkoholgebruik en sedentêre leefstyl, word in alle ouderdomsgroepe met selfmoordrisiko's geassosieer. By adolessente het daar toenemend aandag getoon oor die verband tussen selfmoordrisiko en internetverslawing, cyberbullying en skolastiese en gesinsprobleme. By volwassenes lyk psigiatriese simptome, stof- en alkoholmisbruik, gewig en beroeps probleme 'n belangrike rol in selfmoordrisiko. Ten slotte, by bejaardes, word die teenwoordigheid van 'n organiese siekte en swak maatskaplike ondersteuning geassosieer met 'n verhoogde risiko van selfmoordpoging. Verskeie faktore kan die verband tussen lewenstylgedrag en selfmoord verklaar. Eerstens het baie studies gerapporteer dat sommige lewenstyl gedrag en die gevolge daarvan (sedentêre leefstyl, sigaret rook ondergewig, vetsug) met kardiometaboliese risikofaktore en swak geestesgesondheid geassosieer word. Tweedens kan verskeie leefstylgedragte sosiale isolasie aanmoedig, die ontwikkeling van sosiale netwerke beperk en individue van sosiale interaksies verwyder. verhoog hul risiko van geestesgesondheidsprobleme en selfmoord.


Verhoudings tussen smartphone verslawing, stres, akademiese prestasie en tevredenheid met die lewe. (2016)

Rekenaars in menslike gedrag 57 (2016): 321-325.

Hooftrekke

• Stres bemiddel die verhouding tussen slimfoonverslawing en tevredenheid met die lewe.

• Akademiese prestasie bemiddel die verhouding s / w slimfoonverslawing en tevredenheid met die lewe.

• Daar is 'n nulorde korrelasie tussen smartphone verslawing en tevredenheid met die lewe.

Resultate van verskeie studies het voorgestel dat slimfoonverslawing negatiewe effekte op geestesgesondheid en welstand het. Altesaam 300 universiteitstudente het 'n aanlyn-opnamevraelys voltooi wat aan die studentinligtingstelsel gepos is. Die vraelys van die opname het demografiese inligting en antwoorde op skale versamel, waaronder die Smartphone Addiction Scale - Short Version, die Perceived Stress Scale en die tevredenheid met die lewensskaal. Data-ontledings het Pearson-korrelasies tussen die hoofveranderlikes en meerveranderlike analise van afwykings ingesluit. Die resultate het getoon dat die risiko van slimfoonverslawing positief verband hou met waargenome spanning, maar laasgenoemde het negatief verband gehou met die tevredenheid met die lewe. Daarbenewens het 'n risiko vir slimfoonverslawing negatief verband met akademiese prestasies, maar laasgenoemde was positief verwant aan die tevredenheid met die lewe.


Die vergelyking van servikale herstel foute volgens Smartphone Addiction Grade (2014)

Tydskrif van fisioterapie wetenskap 26, no. 4 (2014): 595-598.Die doel van hierdie studie was om servikale herposisionering foute te vergelyk volgens die smartphone verslawing grade van volwassenes in hul 20s. 'N Opname van slimfoonverslawing is van 200-volwassenes uitgevoer. Op grond van die opname resultate is 30 vakke gekies om aan hierdie studie deel te neem, en hulle is in drie groepe 10 verdeel; 'n normale groep, 'n gematigde verslawing groep en 'n ernstige verslawing groep. Nadat ons 'n C-ROM geheg het, het ons die servikale herposisioneringsfoute van fleksie, verlenging, regter-laterale fleksie en linker-laterale fleksie gemeet.

Betekenisvolle verskille in die servikale herposisioneringsfoute van fleksie, verlenging, en regter- en linker-laterale fleksie is gevind onder die normale groep, gematigde verslawing groep en ernstige verslawing groep. In die besonder, die ernstige verslawing groep het die grootste foute. Die resultaat dui daarop dat as smartphone verslawing erger word, 'n persoon is meer geneig om gestremde proprioceptie te toon, sowel as 'n gebrekkige vermoë om die regte postuur te herken. Dus, muskuloskeletale probleme as gevolg van smartphone verslawing moet opgelos word deur sosiale kognisie en intervensie, en fisiese terapeutiese opvoeding en intervensie om mense op te voed oor korrekte posture.


Hipernatuurmonitering: 'n Sosiale Repetisie Rekening van Slimfoonverslawing (2018)

Front Psychol. 2018 Feb 20; 9: 141. doi: 10.3389 / fpsyg.2018.00141. eCollection 2018.

Ons bied 'n deflasionele weergawe van slimfoonverslawing aan deur hierdie doelbewuste antisosiale verskynsel binne die grondslag te plaas sosiale disposisies van ons spesie. Terwyl ons saamstem met hedendaagse kritici dat die hipertensiteit en onvoorspelbare belonings van mobiele tegnologie negatiewe invloed kan moduleer, stel ons voor om die lokus van verslawing op 'n evolusionêre ouer meganisme te plaas: die mens moet deur ander gemonitor word en gemonitor word. Tekening uit sleutelbevindings in evolusionêre antropologie en die kognitiewe wetenskap van godsdiens, verwoord ons a hipernatuurlike monitering model van smartphone verslawing gegrond in 'n generaal sosiale repetisie teorie van menslike kognisie. Gebaseer op onlangse voorspellingsverwerkende sienings van persepsie en verslawing in die kognitiewe neurowetenskap, beskryf ons die rol van sosiale beloningvooruitsig en voorspellingsfoute in die bemiddeling van disfunksionele slimfoongebruik. Ons concludeer met insigte van kontemplatiewe filosofieë en skadeverminderingsmodelle om die regte rituele te vind om sosiale verbindings te vereer en doelbewuste protokolle vir die gebruik van sosiale inligting in te stel.


Omgewingsgesondheid vir kinders in die digitale era: begrip van vroeë blootstelling aan die skerm as 'n voorkomende risikofaktor vir vetsug en slaapstoornisse (2018)

Kinders (Basel). 2018 Feb 23; 5 (2). pii: E31. doi: 10.3390 / children5020031.

Die hoeveelheid, toeganklikheid en fokus op kindergerigte programmering het eksponensieel toegeneem aangesien dit in die vroeë 1900's Amerikaanse huishoudings betree het. Dit het dalk met die televisie (TV) begin, maar tegnologie het ontwikkel en pas nou in ons sakke; Van 2017, 95% van Amerikaanse gesinne beskik oor 'n slimfoon. Beskikbaarheid en inhoud op kinders het gevolglik gelei tot 'n afname in die ouderdom by die begin van die skerm. Die negatiewe effekte wat die huidige kultuur van vroeë skerm blootstelling vergesel, is omvattend en moet oorweeg word aangesien tegnologie steeds die huis betree en sosiale interaksies oorval. Verhoogde vlakke van vroeë skerm blootstelling is geassosieer met verminderde kognitiewe vermoëns, verminderde groei, verslawende gedrag, swak skoolprestasie, swak slaappatrone en verhoogde vetsugvlakke. Navorsing oor die nadelige gevolge van vroeë skerm blootstelling is aan die toeneem, maar verdere epidemiologiese studies is steeds nodig om voorkomings- en reguleringsbeleid te informeer.


Slimfoonverslawing in universiteitsstudente en die implikasie daarvan vir leer (2015)

In Opkomende kwessies in slim leer, pp. 297-305. Springer, Berlyn, Heidelberg

Aangesien slimfone gewild raak, is 'n bekommernis vir die slimfoonleerder se verslawing aan hul fone saam met die moontlikheid van Slimleer. Hierdie navorsing is gefokus op die vlak van universiteitsstudente se verslawing aan hul slimfone en om die verskil tussen selfgereguleerde leer, leervloei, te verstaan, gebaseer op smartphone verslawing. Nadat 210-studente van universiteitsstudente in Seoul aan hierdie navorsing deelgeneem het, is gevind dat hoe hoër die verslawing vlak is, die laer vlak van selfgereguleerde leer die studente het, sowel as lae vlak van vloei wanneer hulle studeer. Verdere onderhoud vir slimfoonverslawing-groepe is uitgevoer. Daar is bevind dat die slimfoonverslaafde-leerders voortdurend onderbreek word deur die ander aansoeke op die fone wanneer hulle studeer, en het nie genoeg beheer oor hul slimfoon-leerplan en sy proses nie.


Algemene gesondheid van studente van mediese wetenskappe en die verhouding daarvan tot slaapkwaliteit, oorbenutting van selfone, sosiale netwerke en internetverslawing (2019)

Biopsychosoc Med. 2019 May 14;13:12. doi: 10.1186/s13030-019-0150-7.

In onlangse jare is die verskynsels van toegang tot die selfoon en verslawing aan die internet onder studente ontwikkel as gevolg van hul talle toepassings en aantreklikheid. Daarom is die huidige studie uitgevoer met die doel om algemene gesondheidstatus te evalueer en ook die voorspellende rol van veranderlikes soos selfoongebruik, slaapkwaliteit, internetverslawing en sosiale netwerkeverslawing in studente te bepaal.

Hierdie deursnee-studie is op 321 studente van die Kermanshah Universiteit vir Mediese Wetenskappe uitgevoer in 'n analitiese benadering. Hulpmiddels vir die insameling van data was: Goldberg se algemene gesondheidsvraelys, Pittburgh-slaapkwaliteit-indeks, Young Internet Addiction Test, Social Network Addiction Questionnaire, en Cell Phone Overuse Scale. Data-analise is gedoen met behulp van SPSS weergawe 21 en algemene lineêre model.

Op grond van die resultate was die gemiddelde (SD) telling van die algemene gesondheid 21.27 (9.49). Veranderlikes van geslag, slaapkwaliteit en vlakke van die gebruik van selfone was onafhanklike voorspellers van die student se gesondheid. Mansstudente (β (95% GI) = - 0.28 (- 0.49 tot - 0.01) en studente met 'n gunstige slaapkwaliteit (β (95% GI) = - 0.22 (- 0.44 tot - 0.02) het 'n laer totale gesondheidstelling as die verwysing) (vrouestudente en studente met ongunstige slaapkwaliteit, onderskeidelik). Daarbenewens het studente met oorbenutting van selfone (β (95% GI) = 0.39 (0.08 tot 0.69) 'n hoër algemene gesondheidspunt as die verwysingskategorie (studente met sel Oor die algemeen het hierdie groep studente 'n laer algemene gesondheidstatus gehad (lae of hoë tellings van algemene gesondheid dui onderskeidelik op hoër en laer algemene gesondheidstatus vir proefpersone).


Ouer- en portuurbyhegsel as voorspellers van facebook verslawing simptome in verskillende ontwikkelingsfases (vroeë adolessente en adolessente) (2019)

Verslaafde Behav. 2019 Mei 11. pii: S0306-4603 (19) 30008-5. doi: 10.1016 / j.addbeh.2019.05.009.

Facebook Addiction (FA) is 'n probleem wat minderjariges regoor die wêreld betref. Die beslaglegging verband met eweknieë en ouers is bewys dat dit 'n risikofaktor is vir die aanvang van die FA. Die gesins- en portuurgroep kan egter 'n ander belang hê, afhangende van die ontwikkelingsperiode van die minderjarige. Hierdie studie ondersoek die invloed van eweknie en ouerlike aanhangsel op die simptome van FA in vroeë adolessente en adolessente om te kontroleer of aanhegting aan eweknieë en ouers FA simptome in beide kategorieë voorspel. Die monster is saamgestel uit 598-deelnemers (142-vroeë adolessente) tussen die ouderdomme van 11 en 17 jaar (M ouderdom = 14.82, SD = 1.52) wat in die skoolomgewing gewerf is. Multivariate veelvoudige regressies is uitgevoer. Vir vroeë adolessente het die verhoudings met hul ouers die vlakke van FA die meeste beïnvloed (soos onttrekking, konflik en terugval), terwyl portuurverhoudings (soos eweknie-vervreemding) die mees toepaslike vir adolessente was.


Korrelasie tussen internetverslawing, depressie, angs en stres onder voorgraadse mediese studente in Azad Kasjmir (2019)

Pak J Med Sci. 2019 Mar-Apr;35(2):506-509. doi: 10.12669/pjms.35.2.169.

'N Dwarsdeursnee-studie met 210 voorgraadse mediese studente (eerste tot die vyfde jaar) is in Poonch Medical College, Azad Kashmir, gedoen. Die instrumente vir die insameling van data was DASS21-vraelys en Young se internetverslawingvraelys. Spearman rang korrelasietoets is gedoen om die korrelasie tussen internetverslawing en depressie, angs en spanning te sien. Data is geanaliseer deur SPSS v23 met 'n 95% vertrouensinterval.

'N Baie hoë voorkoms (52.4%) van matige tot uiters ernstige internetverslawing is onder die respondente waargeneem. Die ligte positiewe korrelasie tussen internetverslawing en depressie is geïdentifiseer (p <.001) en soortgelyke tipe korrelasie is waargeneem tussen internetverslawing en stres (p .003). Angs en internetverslawing was egter nie beduidend gekorreleer nie. Die voorkoms van angs en depressie onder mans was hoër as die wyfies, terwyl die spanningsvlak bykans dieselfde was vir geslagte.

Daar is gevind dat internetverslawing geassosieer word met verskeie psigiatriese siektes. In hierdie studie het ons ook so 'n korrelasie waargeneem. Ons het ook 'n baie hoë vlak van internetverslawing onder mediese studente waargeneem. Die voorkoms van internetverslawing kan in die komende jare verder toeneem, aangesien die internet meer goedkoop beskikbaar sal wees en meer insiggewende inhoud van hoë gehalte insluit.


Wilddoring: Moderne opium (2019)

Med J Gewapende Magte Indië. 2019 Apr;75(2):130-133. doi: 10.1016/j.mjafi.2018.12.006..

Met die koms van internet en mobiele kommunikasie het die virtuele ruimte van die wêreldwye web 'n speelgrond geword; mense wat by die verre horison ingeprop is, is heeltemal onbekend teenoor mekaar; sleutelbord, touchpad en joysticks het die speelgoed geword; webmeester, programontwikkelaar is self aangewese skeidsregters van die spel; terwyl die virtuele media die grootste ooit toeskouers in hierdie amfiteater van die web is. Meer en meer jeug word hieraan toegewy en word geleidelik afhanklik van hierdie speletjies. Wêreldgesondheidsorganisasie het dit as 'n diagnostiese mediese siekte erken en ingesluit as Internet Gaming Disorder (IGD) in die International Classification of Diseases (ICD) -11 wat in 2018 vrygestel is. Verskeie aspekte van hierdie probleem word in hierdie artikel bespreek.


Voorspelende effekte van borderline persoonlikheidsimptome en selfkonsep en identiteitsversteurings op internetverslawing, depressie en selfmoord in studente: 'n Voornemende studie (2019)

Kaohsiung J Med Sci. 2019 Mei 7. doi: 10.1002 / kjm2.12082.

Die doelwitte van hierdie studie was om die voorspelde effekte van borderline persoonlikheidsimptome en selfkonsep- en identiteitstoornisse te evalueer op internetverslawing, beduidende depressie en selfmoord onder studente in opvolgassesserings wat 1 jaar later uitgevoer is. 'N Steekproef van 500-kollege studente tussen 20 en 30 jaar het aan hierdie studie deelgeneem. Hul vlakke van grenspersoonlikheidsimptome, selfkonsep en identiteitsversteurings, internetverslawing, depressie en selfmoord op die basislyn en op opvolgonderhoude is beoordeel deur die grenslyn-simptome lys, selfkonsep en identiteitsmaatreël, Chen Internet Addiction Scale, Beck Depressie Inventaris II, en vrae wat verband hou met selfmoord uit die Epidemiologiese weergawe van die Kiddie Bylae vir Affektiewe Afwykings en Skisofrenie, onderskeidelik. 'N Totaal van 324-kollegestudente het jaarlikse opvolgassesserings 1 ontvang. Onder hulle het 15.4%, 27.5% en 17% onderskeidelik internetverslawing, beduidende depressie en selfmoord gehad. Ons resultaat het die erns van borderline simptome, versteurde identiteit, ongekonsolideerde identiteit en gebrek aan identiteit by aanvanklike assessering geopenbaar, die voorkoms van internetverslawing, beduidende depressie en selfmoord in die opvolgassessering, behalwe vir die voorspellende effek van ongekonsolideerde identiteit op internetverslawing .


Verhoudings van internetverslawing en internetspelversteurings simptome ernstighede met waarskynlike aandagstekort / hiperaktiwiteitsversteuring, aggressie en negatiewe invloed onder universiteitstudente (2019)

Dok Defic Hyperact Disord. 2019 Mei 6. doi: 10.1007 / s12402-019-00305-8.

Die doel van die huidige studie was om die verhoudings van internetverslawing (IA) en internetgeldversteurings (IGD) se simptome ernstig met waarskynlike aandagstekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) en aggressie onder studente te evalueer, terwyl die effekte van angs en depressiewe simptome beheer word. . Die studie is uitgevoer met 'n aanlyn opname onder 1509 vrywillige universiteitstudente in Ankara wat gereeld die internet gebruik, onder wie ons ontleding gedoen het wat verband hou met IA. Onder hierdie studente is 987 van hulle wat video speletjies speel, ingesluit in die ontledings wat met IGD verband hou. Korrelasie ontledings het getoon dat die erns van die skaal tellings gemaklik met mekaar korreleer was, sowel onder studente wat gereeld die internet gebruik en studente wat video speletjies speel. Waarskynlike ADHD is geassosieer met die erns van IA simptome, tesame met depressie en aggressie, veral fisiese aggressie en vyandigheid, in ANCOVA ontledings. Soortgelyke waarskynlike ADHD was ook geassosieer met die erns van IGD simptome, tesame met depressie en aggressie, veral fisiese aggressie, woede en vyandigheid, in ANCOVA ontledings. Hierdie bevindings dui daarop dat die teenwoordigheid van waarskynlike ADHD verband hou met beide die erns van IA- en IGD-simptome, tesame met aggressie en depressie.


Depressie en angs simptome is verwant aan problematiese smartphone gebruik erns in Chinese jong volwassenes: Vrees om te mis as 'n bemiddelaar (2019)

Verslaafde Behav. 2019 Apr 20. pii: S0306-4603 (19) 30087-5. doi: 10.1016 / j.addbeh.2019.04.020.

Ons het 1034 Chinese voorgraadse studente gewerf via 'n web-gebaseerde opname wat die gebruik van frekwensie van smartphone, PSU, depressie, angs en FOMO gemeet het.

Strukturele vergelyking modellering het getoon dat FOMO aansienlik verband hou met die gebruik van frekwensie van smartphone en PSU erns. FOMO beduidende bemiddeling verhoudings tussen angs en beide smartphone gebruik frekwensie en PSU erns. FOMO het nie rekening gehou met verhoudings tussen depressie en slimfoongebruik / PSU nie.


Die verhouding tussen persoonlikheidseienskappe, psigopatologiese simptome en problematiese internetgebruik: 'n komplekse bemiddelingsmodel (2019)

J Med Internet Res. 2019 Apr 26; 21 (4): e11837. doi: 10.2196 / 11837.

Die doel van hierdie studie was om 'n bemiddelingsmodel te bou en te toets wat gebaseer is op problematiese internetgebruik, psigopatologiese simptome en persoonlikheidseienskappe.

Data is ingesamel van 'n mediese verslaaf sentrum (43 internetverslaafdes) en internetkafees (222-kliënte) in Beijing (gemiddelde ouderdom 22.45, SD 4.96 jaar, 239 / 265, 90.2% mans). Padanalise is toegepas om die bemiddelingsmodelle te toets deur gebruik te maak van strukturele vergelyking modellering.

Op grond van die voorlopige ontledings (korrelasies en lineêre regressie) is twee verskillende modelle gebou. In die eerste model het lae pligsgetrouheid en depressie 'n direkte beduidende invloed op problematiese internetgebruik gehad. Die indirekte effek van pligsgetrouheid - via depressie - was onbeduidend. Emosionele stabiliteit het slegs indirek problematiese internetgebruik beïnvloed deur middel van depressiewe simptome. In die tweede model het lae pligsgetrouheid ook 'n direkte invloed op problematiese internetgebruik gehad, terwyl die indirekte pad via die Global Severity Index weer onbelangrik was. Emosionele stabiliteit het die problematiese internetgebruik indirek beïnvloed deur die Global Severity Index, terwyl dit nie direk daarop aangedring het nie, soos in die eerste model.


Verhouding tussen verpleegstudente se vlakke van internetverslawing, eensaamheid en lewensbevrediging (2020)

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2020 Jan 22. doi: 10.1111 / ppc.12474.

Hierdie studie het verpleegstudente se vlakke van internetverslawing, eensaamheid en tevredenheid met die lewe ondersoek.

Hierdie beskrywende, deursnitstudie is uitgevoer in 'n universiteit wat 160 verpleegstudente insluit wat 'n inligtingsvorm en die internetverslawing, UCLA-eensaamheid en Tevredenheid met Lewensskale voltooi het.

Geen beduidende korrelasie is gevind tussen studente se internetverslawing, eensaamheid en lewensbevrediging nie (P> .05). 'N Beduidende positiewe korrelasie tussen eensaamheid en lewensbevrediging is egter waargeneem (P <.05).


Internetverslawing by volwassenes: 'n Sistematiese oorsig van verpleegstudies (2020)

J Psychosoc Verpleegsters Geestesgesondheidsdiens. 2020 22 Januarie: 1-11. doi: 10.3928 / 02793695-20200115-01.

Verpleegstudies wat verband hou met internetverslawing by adolessente is in die huidige sistematiese oorsig beoordeel. Ses databasisse is deursoek en 35 studies is ingesluit. Daar is gevind dat internetverslawing negatiewe effekte op die geestelike, psigososiale en fisieke gesondheid van adolessente het, met onderskeidelik 43.4%, 43.4% en 8.8% van die studies, wat hierdie veranderlikes ondersoek. Verpleegpraktyke ter ondersteuning van adolessente se geestelike, psigososiale en fisiese gesondheid moet beplan en geïmplementeer word en die uitkomste moet ondersoek word. [Tydskrif vir psigososiale verpleeg- en geestesgesondheidsdienste, xx (x), xx-xx.].

 


Verhouding tussen gesinsomgewing, selfbeheersing, vriendskapskwaliteit en adolessente se slimfoonverslawing in Suid-Korea: Bevindinge uit landwye data (2018)

PLoS One. 2018 Feb 5; 13 (2): e0190896. doi: 10.1371 / journal.pone.0190896.

Hierdie studie het ten doel gehad om ondersoek in te stel na die verband tussen adolessente se slimfoonverslawing en gesinsomgewing (veral gesinsgeweld en ouerverslawing). Ons het verder ondersoek ingestel of selfbeheersing en vriendskapskwaliteit, as voorspellers van slimfoonverslawing, die waargenome risiko kan verminder.

Ons gebruik die 2013 nasionale opname oor internetgebruik en gebruiks data van die Nasionale Inligtingsagentskap van Korea. Inligting oor blootstelling en kovariate sluit in self-gerapporteerde ondervinding van huishoudelike geweld en ouersverslawing, sosiodemografiese veranderlikes en ander veranderlikes wat moontlik verband hou met slimfoonverslawing. Slimfoonverslawing is geskat deur gebruik te maak van 'n smartphone verslawing-persoonlikheidskaal, 'n gestandaardiseerde maatreël wat deur nasionale instellings in Korea ontwikkel is.

Ons bevindinge dui daarop dat gesinsdisfunksie aansienlik verband hou met slimfoonverslawing. Ons het ook opgemerk dat selfbeheersing en vriendskapskwaliteit dien as beskermende faktore teen slimfoonverslawing van adolessente.


Vereniging van internetverslawing en alexithymia - 'n Omvangsbepaling (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Feb 6. pii: S0306-4603 (18) 30067-4. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.02.004.

Daar is veronderstel dat individue met aleksitiemie wat probleme het om emosies te identifiseer, uit te druk en te kommunikeer, internet kan gebruik as 'n instrument van sosiale interaksie om hul emosies beter te reguleer en hul onvervulde sosiale behoeftes te bevredig. Net so dui 'n toenemende aantal bewyse dat Alexitimia ook 'n noodsaaklike rol kan speel in die etiopathogenese van verslawende versteurings. Ons het 'n omvangsbepaling hersien van vraelysgebaseerde studies van problematiese internetgebruik / internetverslawing en aleksitiemie. Uit die aanvanklike 51-studies het al die finale 12-ingesluit studies 'n beduidende positiewe verband getoon tussen tellings van aleksitiemie en die erns van internetverslawing. Die oorsaaklike rigting van die vereniging is egter nie duidelik nie omdat die wisselwerking tussen talle ander veranderlikes wat die verhouding kan beïnvloed, nie bestudeer is nie. Daar is beperkinge in die metodologie van die studies wat uitgevoer word. Daarom beklemtoon ons die behoefte aan longitudinale studies met sterker metodologieë.


Verhouding van smartphone gebruik erns met slaapkwaliteit, depressie en angs in universiteitstudente (2015)

Tydskrif van gedragsverslawing 4, no. 2 (2015): 85-92.

Die doel van die huidige studie was om die verband tussen slimfoongebruiksgraad en slaapkwaliteit, depressie en angs in universiteitstudente te ondersoek. In totaal was 319-universiteitstudente (203-vroue en 116-mans, gemiddelde ouderdom = 20.5 ± 2.45) ingesluit in die studeerkamer. Die bevindings het getoon dat die Smartphone Addiction Scale tellings van vroue was aansienlik hoër as dié van mans. Depressie, angs en dagtydfunksietellings was hoër in die hoë-smartphone-gebruikersgroep as in die lae-smartphone-gebruikersgroep. Positiewe korrelasies is gevind tussen die Smartphone Addiction Scale tellings en depressie vlakke, angs vlakke, en sommige slaap kwaliteit tellings.

Die resultate dui aan dat depressie, angs en slaapkwaliteit geassosieer kan word met die gebruik van slimfoon. Sulke oorbenutting kan lei tot depressie en / of angs, wat op sy beurt tot slaapprobleme kan lei. Universiteitsstudente met hoë depressie en angs tellings moet versigtig gemonitor word vir slimfoonverslawing.


Die verband tussen Smartphone Verslawing en Psigiatriese Simptome in Kollege Studente (2013)

Tydskrif van die Koreaanse Vereniging van Skoolgesondheid

Volume 26, Uitgawe 2, 2013, pp.124-131

Hierdie studie is ontwerp om die verband tussen slimfoonverslawing en psigiatriese simptome en die verskil in erns van psigiatriese simptome te identifiseer deur die mate van slimfoonverslawing om sodoende bewustheid van geestesgesondheidsprobleem te verhoog. verwant aan smartphone verslawing in kollege studente. Metodes: Twee honderd en dertien universiteitsstudie opname data is van Desember 5th tot 9th van 2011 in Suid-Korea ingesamel met die gebruik van smartphone Addiction Scale en die simptome Checklist-90-Revision wat vertaal is met Koreaans vir die psigiatriese simptome.

Respondente is geklassifiseer as boonverslaafde (25.3%) en laer verslaafde groep (28.1%). Verslaafde tellings was positief gekorreleer met psigiatriese simptome tellings. Obsessiewe-kompulsiewe telling was die mees korreleer met verslawing tellings. Daar was beduidende verskille in psigiatriese simptom tellings deur die groepe. Boonste groepe was 1.76 keer hoër as laer in totale psigiatriese tellings. Die verslaafde groep het slimfoon aansienlik langer per dag gebruik en meer tevrede met as laer verslaafde groep.

Alhoewel die slimfoon eerste bekendgestel is, is dit nie so lank gelede nie, maar die verslaffingsyfers styg eksponensieel in studente. Die resultate het bewys dat daar 'n onvermydelike verband tussen die smartphone verslawing en die erns van psigiatriese simptome is.


Om uit te blink of nie uit te blink nie: Sterk bewyse van die nadelige uitwerking van slimfoonverslawing op akademiese prestasie (2015)

Rekenaars en onderwys 98 (2016): 81-89.

Hooftrekke

• Studente wat 'n hoë risiko vir smartphone verslawing het, is minder geneig om hoë GPA's te bereik.

• Manlike en vroulike universiteitstudente is ewe vatbaar vir slimfoonverslawing.

• Elke ander universiteitstudent is geïdentifiseer as 'n hoë risiko vir slimfoonverslawing.

• Mans en vroue is gelyk aan die bereiking van hoë GPA's op dieselfde vlakke van smartphone verslawing.

Hierdie studie het ten doel gehad om te verifieer of die bereiking van 'n kenmerkende akademiese prestasie onwaarskynlik is vir studente met 'n hoë risiko vir slimfoonverslawing. Daarbenewens het dit geverifieer of hierdie verskynsel net so van toepassing is op manlike en vroulike studente. Nadat stelselmatige steekproefneming geïmplementeer is, het 293 universiteitstudente deelgeneem deur 'n aanlyn-opnamevraelys in te vul wat op die student se inligtingstelsel gepubliseer is. Die opname-vraelys het demografiese inligting en antwoorde op die Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV) items versamel. Die resultate het getoon dat manlike en vroulike universiteitstudente ewe vatbaar was vir slimfoonverslawing. Daarbenewens was mans- en vrouestudente gelyk aan die bereiking van kumulatiewe GPA's met onderskeiding of hoër binne dieselfde vlakke van slimfoonverslawing. Voorts was voorgraadse studente met 'n hoë risiko vir slimfoonverslawing minder geneig om kumulatiewe GPA's van onderskeiding of hoër te behaal.


Skakeling van eensaamheid, skaamte, smartphone verslawing simptome, en patrone van smartphone gebruik na sosiale kapitaal (2015)

Sosiale Wetenskap Rekenaaroorsig 33, no. 1 (2015): 61-79.

Die doel van hierdie studie is om die rolle van sielkundige eienskappe (soos skaamte en eensaamheid) en slimfoonverbruikspatrone te ondersoek in die voorspelling van smartphone verslawing simptome en sosiale kapitaal. Data is ingesamel uit 'n steekproef van 414-universiteitstudente wat aanlyn-opname in China gebruik. Resultate van verkenningsfaktoranalise het vyf simptome van simfoneverslawing geïdentifiseer: verontagsaming van skadelike gevolge, bekommernis, onvermoë om drang te beheer, produktiwiteitsverlies en angstigheid en verliese, wat die Smartphone Addiction Scale gevorm het. Resultate toon dat die hoër een behaal het in eensaamheid en skaamte, hoe hoër is die kans dat mens verslaaf sou raak aan die slimfoon. Verder toon hierdie studie die mees kragtige voorspeller wat beide binding en omgekeerde sosiale kapitaal beïnvloed, eensaamheid was. Daarbenewens bied hierdie studie duidelike bewyse dat die gebruik van slimfone vir verskillende doeleindes (veral vir inligtingsoek, sosibiliteit en nut) en die uitstalling van verskillende verslawingsimptome (soos bekommernis en angstig en verlore) beduidende sosiale geboue beïnvloed het. Die beduidende skakels tussen smartphone verslawing en smartphone gebruik, eensaamheid en skaamte het duidelike implikasies vir behandeling en intervensie vir ouers, opvoeders en beleidmakers.


Latente vlak verhoudings tussen DSM-5 PTSD simptoom groepe en problematiese smartphone gebruik (2017)

Comput Human Behav. 2017 Jul; 72: 170-177.

Algemene geestelike gesondheid gevolge na aanleiding van die ervaring van moontlike traumatiese gebeure sluit in Posttraumatiese Stresversteuring (PTSD) en verslawende gedrag. Problematiese slimfoongebruik is 'n nuwer manifestasie van verslawende gedrag. Mense met angs erns (soos PTSD) mag 'n probleem hê met die gebruik van problematiese slimfone as 'n manier om hul simptome te hanteer. Uniek na ons kennis het ons die verhoudings tussen PTSD-simptoomgroepe en probleemagtige slimfoongebruik beoordeel.

Resultate dui aan dat probleemagtige slimfoongebruik die meeste geassosieer word met negatiewe effekte en opwekking onder trauma-blootgestelde individue. Implikasies sluit in die noodsaaklikheid om problematies slimfoongebruik onder trauma-blootgestelde individue klinies te assesseer, met 'n hoër NACM en opwaartse erns; en fokus op NACM en opwekkingsimptome om die effekte van problematiese slimfoongebruik te verminder.


Tyd Is Geld: Die Besluitneming van Smartphone Hoë Gebruikers in Winst en Verlies Intertemporale Keuse (2017)

Front Psychol. 2017 Mar 10; 8: 363. doi: 10.3389 / fpsyg.2017.00363.

Alhoewel 'n groot aantal studies het getoon dat mense wat geraak word deur middelmisbruik, patologiese dobbelary en internetverslawingversteuring laer selfbeheersing as gemiddeld het, het enige studie die besluitneming van slimfoon hoë gebruikers deur middel van 'n gedragsparadigma ondersoek. Die huidige studie het 'n intertemporale taak aangewend, die Smartphone Addiction Inventory (SPAI) en die Barratt Impulsivity Scale 11th-weergawe (BIS-11) om die besluitbeheer van smartphone-hoëgebruikers in 'n steekproef van 125-kollegestudente te ondersoek. Deelnemers is volgens hul SPAI-tellings in drie groepe verdeel. Die boonste derde (69 of hoër), middel derde (van 61 tot 68) en laer derde (60 of laer) tellings is onderskeidelik gedefinieer as hoë-smartphone gebruikers, medium gebruikers en lae gebruikers. Ons het die persentasie klein onmiddellike beloning / strafskeuses in verskillende toestande tussen die drie groepe vergelyk. In verhouding tot die lae gebruikersgroep, was hoë gebruikers en medium gebruikers meer geneig om 'n onmiddellike monetêre beloning te versoek. Hierdie bevindinge het getoon dat slimfoon-oordrewe gebruik is van problematiese besluitneming, 'n patroon soortgelyk aan dié wat by persone wat geraak word deur 'n verskeidenheid verslawings, voorkom.


Neurotisisme en lewenskwaliteit: Veelvuldige bemiddelende effekte van smartphone verslawing en depressie (2017)

Psigiatrie Res. 2017 Aug 31. pii: S0165-1781 (17) 30240-8. doi: 10.1016 / j.psychres.2017.08.074.

Die doel van hierdie studie was om die bemiddelende effek van slimfoonverslawing en depressie op neurotisme en lewensgehalte te ondersoek. Self-gerapporteerde maatreëls van neurotisme, slimfoonverslawing, depressie en lewensgehalte is aan 722 Chinese universiteitstudente toegedien. Resultate het slimfoonverslawing en depressie aangetoon, sowel as 'n beduidende invloed op neurotisme en lewensgehalte. Die direkte effek van neurotisme op lewenskwaliteit was beduidend, en die kettingmediatoriese effek van smartfoonverslawing en depressie was ook beduidend. Ten slotte, neurotisme, slimfoonverslawing en depressie is belangrike veranderlikes wat lewensgehalte vererger.


Geslagsverskille in faktore wat verband hou met slimfoonverslawing: 'n dwarssnitstudie onder mediese kollege studente (2017)

BMC Psigiatrie. 2017 Oct 10;17(1):341. doi: 10.1186/s12888-017-1503-z.

Hierdie deursnee-studie is in 2016 uitgevoer en het 1441 voorgraadse studente aan die Wannan Medical College, China, ingesluit. Die Smartphone Addiction Scale kort weergawe (SAS-SV) is gebruik om slimfoonverslawing onder die studente te beoordeel, met behulp van aanvaarde afsnydings. Deelnemers se demografiese, slimfoongebruik en psigogedraglike data is versamel. Meervoudige logistieke regressiemodelle is gebruik om assosiasies te soek tussen slimfoonverslawing en onafhanklike veranderlikes onder mans en vroue.

Die voorkoms van smartphone verslawing onder deelnemers was 29.8% (30.3% in mans en 29.3% in vroue). Faktore wat verband hou met slimfoonverslawing in manlike studente was die gebruik van speletjiesprogramme, angs en swak slaapkwaliteit. Beduidende faktore vir vroulike voorgraadse studente was die gebruik van multimedia-toepassings, die gebruik van sosiale netwerkdienste, depressie, angs en swak slaapkwaliteit.

Slimfoonverslawing was algemeen onder die mediese kollege-studente wat ondersoek is. Hierdie studie het geassosieerdes geïdentifiseer tussen die gebruik van smartfoon, psigo-gedragsfaktore, en slimfoonverslawing, en die verenigings verskil tussen mans en vroue. Hierdie resultate dui op die behoefte aan intervensies om slimfoonverslawing onder voorgraadse studente te verminder.


Verhouding tussen slimfoonverslawing van verpleegdepartementstudente en hul kommunikasievaardighede (2018)

Contemp Verpleegster. 2018 Mar 14: 1-11. doi: 10.1080 / 10376178.2018.1448291.

Die gebruik van tegnologiese toestelle vandag is wydverspreid. Een van hierdie toestelle is die slimfoon. Dit kan aangevoer word dat wanneer slimfone as kommunikasiemiddel beskou word, hulle kommunikasievaardighede kan beïnvloed.

Die doel van hierdie studie is om die effek van verpleegstudente se slimfoonverslawing op hul kommunikasievaardighede te bepaal.

'N Verhoudingsondersoekmodel is vir die studie gebruik. Die studie se data is verkry van 214 studente wat in die verpleegafdeling studeer

Slimfoonverslawing vlakke van studente is onder gemiddeld (86.43 ± 29.66). Studente meen dat hul kommunikasievaardighede op 'n goeie vlak (98.81 ± 10.88) is. Korrelasie analise resultate toon dat studente 'n negatiewe, beduidende en baie swak verhouding tussen die slimfoonverslawing van studente en kommunikasievaardighede (r = -XXUMX) het. Slimfoonverslawing verklaar 149% van die variansie in kommunikasievaardighede.

Kommunikasievaardighede van verpleegstudente word negatief beïnvloed deur slimfoonverslawing.


Timing eerder as gebruikers eienskappe bemiddel bemonstering op slimfone (2017)

BMC Res Notes. 2017 Sep 16;10(1):481. doi: 10.1186/s13104-017-2808-1.

Die afgelope paar jaar het toenemend aantal studies met slimfone plaasgevind om die gemoedstoestande van die deelnemers te beoordeel. Gemoedstoestande word gewoonlik versamel deur deelnemers na hul huidige bui te vra of om hul gemoedstoestande oor 'n spesifieke tydperk te onthou. Die huidige studie ondersoek die redes om die versameling van bui te bevorder deur middel van huidige of daaglikse gemoedsopnames en gee 'n uiteensetting van ontwerpaanbevelings vir die gebruik van slimfone op grond van hierdie bevindings. Hierdie aanbevelings is ook relevant vir algemene prosedures vir monsterneming van slimfone.

N = 64 deelnemers het aan die begin en einde van die studie 'n reeks opnames voltooi, wat inligting soos geslag, persoonlikheid of smartphone verslawing telling bevat. Deur middel van 'n smartphone-program het hulle hul 3-tye en daaglikse stemming een keer per dag vir 8 weke aangemeld. Ons het bevind dat geen van die ondervraagde intrinsieke individuele eienskappe 'n effek gehad het op vuurhoutjies van huidige en daaglikse bui. Tydsberekening het egter 'n belangrike rol gespeel: die laaste gevolg deur die eerste gerapporteerde huidige bui van die dag was meer geneig om die daaglikse bui te pas. Huidige stemmingsopnames moet verkies word vir 'n hoër steekproef akkuraatheid, terwyl daaglikse stemmingsopnames meer geskik is as voldoening meer belangrik is.


Oogopsporing gebruik om Facebook-gebruik en -verenigings met Facebook-verslawing, geestelike welsyn en persoonlikheid (2019) te ondersoek.

Behav Sci (Basel). 2019 Feb 18; 9 (2). pii: E19. doi: 10.3390 / bs9020019.

Sosiale netwerk-webwerwe (SNS's) het alomteenwoordig geword in ons alledaagse lewe, en weens al die kommunikatiewe voordele daarvan, word oormatige gebruik van SNS geassosieer met 'n reeks negatiewe gevolge vir die gesondheid. In die onderhawige studie gebruik die outeurs die oogvolgmetodologie om die verband tussen individuele verskille in persoonlikheid, geestelike welstand, SNS-gebruik en die fokus van die visuele aandag van Facebook-gebruikers te ondersoek. Deelnemers (n = 69, gemiddelde ouderdom = 23.09, SD = 7.54) het die vraelysmaatreëls vir persoonlikheid voltooi en om veranderinge in depressie, angs, spanning en selfbeeld te ondersoek. Daarna het hulle aan 'n Facebook-sessie deelgeneem terwyl hul oogbewegings en fiksasies opgeneem is. Hierdie fiksasies is gekodeer as gerig op sosiale en opdateringsareas (AOI) van die Facebook-koppelvlak. 'N Verkennende analise van persoonlikheidsfaktore het 'n negatiewe verband getoon tussen openheid vir ervaring en inspeksietye vir die opdaterings van die AOI en 'n onverwagte negatiewe verband tussen ekstraversie en inspeksietye vir sosiale AOI. Daar was korrelasies tussen veranderinge in depressietelling en inspeksie van opgedateerde AOI, met verminderde depressietellings wat verband hou met verhoogde inspeksie van opdaterings. Uiteindelik korreleer die selfgerapporteerde duur van tipiese Facebook-sessies van deelnemers nie met oogopsporingsmaatreëls nie, maar word dit geassosieer met verhoogde Facebook-verslawing-tellings en groter toenames in depressietellings. Hierdie aanvanklike bevindings dui aan dat daar verskil is in die uitkomste van interaksie met Facebook, wat kan wissel op grond van Facebook-verslawing, persoonlikheidsveranderlikes en die Facebook-funksies waarmee individue interaksie het.


Problematiese slimfoongebruik en verhoudings met negatiewe invloed, vrees om uit te gaan en vrees vir negatiewe en positiewe evaluering (2017)

Psigiatrie Res. 2017 Sep 25. pii: S0165-1781 (17) 30901-0. doi: 10.1016 / j.psychres.2017.09.058.

Vir baie individue meng die gebruik van oormatige slimfone met die alledaagse lewe. In die huidige studie, ons gewerf 'n nie-kliniese monster van 296 deelnemers vir 'n deursnee-opname van problematiese smartphone gebruik, sosiale en nie-sosiale smartphone gebruik, en psigopatologie verwante konstrukte insluitend negatiewe invloed op, uit vrees vir negatiewe en positiewe evaluering, en vrees om uit te gaan (FoMO). Resultate het getoon dat FoMO sterkste verband hou met beide problematiese slimfoongebruik en sosiale smartfoongebruik ten opsigte van negatiewe invloed en vrese van negatiewe en positiewe evaluering. Hierdie verhoudings het plaasgevind toe die ouderdom en geslag beheer word. Verder het FoMO (dwarsdeur) gemotiveerde verhoudings tussen beide vrees vir negatiewe en positiewe evaluering met beide problematiese en sosiale smartphone gebruik. Teoretiese implikasies word oorweeg met betrekking tot die ontwikkeling van problematiese slimfoongebruik.


Vereniging tussen sielkundige en selfbeoordeelde gesondheidstatus en slimfoon oorgebruik onder Koreaanse studente (2017)

J Ment Health. 2017 Sep 4: 1-6. doi: 10.1080 / 09638237.2017.1370641.

Hierdie studie het ondersoek ingestel na die assosiasies tussen sielkundige en subjektiewe gesondheidstoestande en die gebruik van slimfoon in Koreaanse studente.
'N Totaal van 608-studente het aan hierdie studie deelgeneem. Ons het ondersoek ingestel na die waargenome sielkundige faktore, soos stres, depressie simptome en selfmoord-ideasie. Algehele gesondheidstatus is geëvalueer met selfbeoordeelde items, insluitend gewone gesondheidstoestande en EuroQol-visuele analoogskaal telling. Smartphone ooruse is geëvalueer as die Koreaanse Smartphone Addiction Proneness Scale.

Studente met psigotiese angs (dws stres, depressie en selfmoordige idees) het aansienlike assosiasies met slimfoon oorbenutting getoon, wat 'n ongeveer twee keer verhoogde risiko in vergelyking met dié sonder sielkundige angs aandui. Studente wat gerapporteer het dat hul gewone gesondheid nie goed is nie, is meer geneig om slimfone te gebruik as dié wat in goeie gesondheid is. Die EQ-VAS telling, wat dui op die huidige selfbeoordeelde gesondheidstatus, het ook 'n soortgelyke uitslag gehad met algemene gesondheidstatus. Negatiewe toestande in self-waargeneem emosionele of algemene gesondheidstoestand word geassosieer met die verhoogde waarskynlikheid van slimfoon-oormatige gebruik in Koreaanse studente.


Die invloed van aleksitiemie op selfoonverslawing: Die rol van depressie, angs en stres (2017)

J beïnvloed disord. 2017 Sep 1; 225: 761-766. doi: 10.1016 / j.jad.2017.08.020

Alexithymia is 'n belangrike voorspeller van verslawing aan selfone. Die verbetering en verbetering van universiteitstudente se geestesgesondheid kan die tempo van verslawing aan selfone verlaag. Dit is egter nie duidelik oor die rol van depressie, angs en spanning in die verband tussen universiteitsstudente se alexithymia en selfoonverslawing nie.

'N Totaal van 1105-kollegestudente is getoets met die Toronto Alexithymia Scale, die Depressie Angs Stres Skaal en die Mobile Phone Addiction Index.

Die vlak van alexithymia van 'n individu was aansienlik gekorreleer met depressie, angs, spanning en selfoonverslawing. Alexithymia het 'n beduidende positiewe voorspellingseffek op selfoonverslawing gehad, en depressie, angs en spanning op die selfoon is positiewe voorspellers. Depressie, angs of spanning het gedeeltelik bemiddelende effekte gehad tussen aleksitimie en selfoonverslawing. Alexithymia het nie net direk 'n positiewe impak gehad op die verslawing van selfone nie, maar albei het ook 'n indirekte uitwerking op die verslawing van selfone deur depressie, angs of spanning.


Depressie, angs en slimfoonverslawing by universiteitstudente - 'n deursnee-studie (2017)

PLoS One. 2017 Aug 4; 12 (8): e0182239. doi: 10.1371 / journal.pone.0182239.

Die studie beoog om die voorkoms van smartphone verslawing simptome te bepaal, en om vas te stel of depressie of angs onafhanklik bydra tot die vlak van verslawing van smartphone onder 'n voorbeeld van Libanese universiteitstudente, terwyl dit gelyktydig aangepas word vir belangrike sosio-demografiese, akademiese, lewenstyl-, persoonlikheidseienskappe en slimfone. verwante veranderlikes.

'N Ewekansige steekproef van 688 voorgraadse universiteitsstudente (gemiddelde ouderdom = 20.64 ± 1.88 jaar; 53% mans). Voorkomsskoerse van slimfoonverwante kompulsiewe gedrag, funksionele inkorting, verdraagsaamheid en onttrekkingsimptome was aansienlik. 35.9% was moeg gedurende die dag as gevolg van die slapfoongebruik van laatnaand, 38.1% erken die verminderde slaapkwaliteit en 35.8% het minder as vier uur geslaap weens die gebruik van die slimfoon meer as een keer. AANGESIEN dat geslag, koshuis, werksure per week, fakulteit, akademiese prestasie (GPA), leefstylgewoontes (rook- en alkoholgebruik) en godsdienstige praktyk nie verband hou met slimfoonverslawingstellings nie; persoonlikheidstipe A, klas (jaar 2 vs jaar 3), jonger ouderdom by die eerste slimfoongebruik, oormatige gebruik gedurende 'n weekdag, gebruik dit vir vermaak en gebruik dit nie om familielede te roep nie, en met depressie of angs, statisties betekenisvolle assosiasies met smartphone verslawing. Depressie en angs tellings het na vore gekom as onafhanklike positiewe voorspellers van smartphone verslawing, na aanpassing vir confounders.

Verskeie onafhanklike positiewe voorspellers van smartphone-verslawing het ontstaan, insluitende depressie en angs. Dit kan wees dat jong volwassenes met persoonlikheid tipe A wat hoë stresvlakke en lae bui ervaar, dalk nie positiewe streshanteringsmeganismes en stemmingsbestuurstegnieke het nie en dus baie vatbaar is vir slimfoonverslawing.


Dodelike Aantreklikhede: Aanhegsel by Smartphones Voorspel Antropomorfiese Geloof en Gevaarlike Gedrag (2017)

Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Mei 2017, 20 (5): 320-326. doi: 10.1089 / cyber.2016.0500.
Aangesien die teenwoordigheid van tegnologie toenemend konkreet word in wêreldwye samelewings, doen ons verhoudings met die toestelle wat ons van dag tot dag byderhand hou, ook. Terwyl navorsing in die verlede slimfoonverslawing in terme van beslaglegging gekenmerk het, veronderstel die huidige navorsing dat angstige slimfoonaanhegting spruit uit menslike aanhegting, waarin individue wat angstig is, meer geneig is om hul angstige aanhangstyl aan kommunikasietoestelle te veralgemeen. In die huidige studie het ons ondersteuning gevind vir hierdie hipotese en aangetoon dat angstige slimfoonaanhegting voorspel (1) antropomorfiese oortuigings, (2) afhanklikheid van - of "vasklou" teenoor slimfone, en (3) 'n oënskynlike dwangdrang om u telefoon te beantwoord. , selfs in gevaarlike situasies (bv. tydens bestuur). Gesamentlik poog ons om 'n teoretiese raamwerk en metodologiese instrumente te bied om die bronne van tegnologiese aanhangsel te identifiseer en diegene wat die gevaar loop om gevaarlike of onvanpaste gedrag aan te pak as gevolg van die koppeling aan mobiele toestelle.


Smartphone afhanklikheid klassifikasie met behulp van tensor faktorisering (2017)

PLoS One. 2017 Jun 21; 12 (6): e0177629. doi: 10.1371 / journal.pone.0177629.

Oormatige slimfoongebruik veroorsaak persoonlike en sosiale probleme. Om hierdie probleem aan te spreek, het ons probeer om gebruikspatrone af te lei wat direk verband hou met slimfoonafhanklikheid gebaseer op verbruiksdata. Hierdie studie het gepoog om smartphone-afhanklikheid te klassifiseer met behulp van 'n data-gedrewe voorspellingsalgoritme. Ons het 'n mobiele program ontwikkel om die gebruik van smartfoonverbruik te versamel. 'N Totaal van 41,683-logs van 48-slimfoongebruikers is vanaf Maart 8, 2015, tot Januarie 8, 2016, versamel. Die deelnemers is geklassifiseer in die kontrolegroep (SUC) of die verslaafdesgroep (SUD) met behulp van die Koreaanse Smartphone Addiction Proneness Scale vir Volwassenes (S-Skaal) en 'n gesig-tot-aangesig-offline onderhoud deur 'n psigiater en 'n kliniese sielkundige (SUC = 23 en SUD = 25). Ons het gebruikspatrone verkry met behulp van tensorfaktorisering en gevind die volgende ses optimale gebruikspatrone: 1) sosiale netwerkdienste (SNS) tydens die dag, 2) web navigeer, 3) SNS in die nag, 4) mobiele inkopies, 5) vermaak en 6) speel in die nag. Die lidmaatskapvektore van die ses patrone het 'n aansienlik beter voorspellingsprestasie behaal as die rou data. Vir alle patrone was die gebruikstye van die SUD baie langer as dié van die SUC.


Die voorkoms van fantoomtrillings / ringe sindrome en hul verwante faktore in Iranse studente vir mediese wetenskappe (2017)

Asiatiese J Psigiatr. 2017 Jun; 27: 76-80. doi: 10.1016 / j.ajp.2017.02.012.

Mobiele selfoonmisbruik kan patologiese stres veroorsaak wat tot verslawende gedrag kan lei, soos Phantom Vibration Syndrome (PVS) en Phantom Ringing Syndrome (PRS). Die huidige studie het ten doel om die PVS en PRS te bepaal as gevolg van die gebruik van selfone by studente van Qom Universiteit van Mediese Wetenskappe in Iran.

Die deelnemers was 380 studente gekies deur die proporsionele gestratifiseerde ewekansige steekproefmetode in elke stratum.

Die voorkoms van PVS en PRS as gevolg van selfone in studente van mediese wetenskappe is geskat 54.3% en 49.3%, onderskeidelik. PVS was hoër in vroulike studente as by mans, terwyl die PRS hoër was in manlike studente. Daar was 'n beduidende verband tussen PVS en die gebruik van sosiale netwerke soos Viber, WhatsApp en Line. Daarbenewens is 'n beduidende vereniging waargeneem tussen PVS en vriendskap, klets en vermaak. Studie moet in die toekoms gedoen word om die langtermyn komplikasie van oorgebruikte selfone te evalueer. In die huidige studie is die voorkoms van PVS en PRS in die helfte van studente aansienlik.


Assessering van die akkuraatheid van 'n nuwe instrument vir die sifting van smartphone verslawing (2017)

PLoS One. 2017 Mei 17; 12 (5): e0176924. doi: 10.1371 / journal.pone.0176924. eCollection 2017.

Om die Smartphone Addiction Inventory (SPAI) te vertaal, aan te pas en te valideer in 'n Brasiliaanse bevolking van jong volwassenes. Ons het die vertaling en terugvertaalmetode gebruik vir die aanpassing van die Brasiliaanse weergawe SPAI (SPAI-BR). Die steekproef het bestaan ​​uit 415 universiteitstudente. Data is ingesamel deur middel van 'n elektroniese vraelys, wat bestaan ​​uit die SPAI-BR en die Goodman-kriteria (goudstandaard). Die toetse is uitgevoer 10-15 dae na die aanvanklike toetse met 130 individue. Die hoë korrelasie tussen SPAI-BR en die Goodman Criteria (rs = 0.750) het die konvergente geldigheid vasgestel.


Verwantskap tussen familiegeskiedenis van alkoholverslawing, ouers se opvoedingsvlak en skaal tellings vir slimfoonprobleme (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Mar 1; 6 (1): 84-91. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.016.

Namate slimfone in gewildheid toegeneem het, het navorsers besef dat mense afhanklik raak van hul slimfone. Die doel hier was om 'n beter begrip te gee van die faktore wat verband hou met problematiese slimfoongebruik (PSPU). Die deelnemers was 100 voorgraadse studente (25 mans, 75 vroue) wie se ouderdomme wissel van 18 tot 23 (gemiddelde ouderdom = 20 jaar). Die deelnemers het vraelyste voltooi om geslag, etnisiteit, studiejaar, vader se opvoedingsvlak, moeder se opvoedingsvlak, gesinsinkomste, ouderdom, familiegeskiedenis van alkoholisme en PSPU te bepaal.

AANGESIEN die MPPUS mate van toleransie, ontvlugting van ander probleme, onttrekking, drang en negatiewe lewensgevolge meet, meet die ACPAT preoccupation (salience), buitensporige gebruik, verwaarlosing van werk, afwagting, gebrek aan beheer en sosiale verwaarlosing.

Resultate: Familiegeskiedenis van alkoholisme en vader se opvoedingsvlak het saam 26% van die variansie in die MPPUS-tellings en 25% van die variansie in die ACPAT-tellings verklaar. Die insluiting van moeders se opleidingsvlak, etnisiteit, gesinsinkomste, ouderdom, jaar op universiteit en geslag het nie die persentasie variansie vir MPPUS- of ACPAT-tellings beduidend verhoog nie.

 


Strukturele vergelyking Model van Slimfoonverslawing gebaseer op Volwasse Aanhegtingsteorie: Bemiddelende Effekte van eensaamheid en depressie (2017)

Asiatiese Verpleegsters (Koreaanse Soc Nurs Sci). 2017 Jun;11(2):92-97. doi: 10.1016/j.anr.2017.05.002.

Hierdie studie ondersoek die bemiddelende effekte van eensaamheid en depressie op die verhouding tussen volwasse gehegtheid en slimfoonverslawing by universiteitsstudente.

'N Totaal van 200-universiteitstudente het aan hierdie studie deelgeneem. Die data is ontleed aan die hand van beskrywende statistiek, korrelasie analise en strukturele vergelyking modellering.

Daar was beduidende positiewe verhoudings tussen aanhegtingsangs, eensaamheid, depressie en slimfoonverslawing. Bylae-angs was egter nie beduidend gekorreleer met slimfoonverslawing nie. Die resultate het ook getoon dat eensaamheid nie direk tussen bemiddelingsangs en smartfoonverslawing bemiddel het nie. Daarbenewens word eensaamheid en depressie normaalweg bemiddel tussen aanhegtingsangs en smartfoonverslawing. Die resultate dui daarop dat daar bemiddelende effekte van eensaamheid en depressie in die verhouding tussen beslagleggingangs en smartfoonverslawing is. Die hipotetiese model is gevind as 'n geskikte model vir die voorspelling van slimfoonverslawing onder universiteitstudente. Toekomstige studie is nodig om 'n oorsaaklike pad te vind om smartphone verslawing onder studente te voorkom.


Problematiese slimfoongebruik: 'n Konseptuele oorsig en sistematiese oorsig van verhoudings met angs- en depressiepsigopatologie (2016)

J beïnvloed disord. 2016 Oct 2;207:251-259.

Navorsings literatuur oor problematiese smartphone gebruik, of smartphone verslawing, het versprei. Verhoudings met bestaande kategorieë psigopatologie is egter nie goed gedefinieer nie. Ons bespreek die konsep van problematiese slimfoongebruik, insluitende moontlike oorsaaklike paaie vir sulke gebruik.
Ons het 'n sistematiese oorsig van die verband tussen problematiese gebruik met psigopatologie gedoen. Deur gebruik te maak van wetenskaplike bibliografiese databasisse, het ons 117 totale aanhalings gekeur, wat 23-peer-reviewer-vraestelle ondergaan wat statistiese verhoudings tussen gestandaardiseerde maatstawwe van probleemagtige smartphone gebruik / gebruiksgraad en die erns van psigopatologie ondersoek.

Die meeste vraestelle het problematies gebruik in verband met depressie, angs, chroniese stres en / of lae selfbeeld. In hierdie literatuur, sonder statisties aanpassing vir ander relevante veranderlikes, was depressie erns konsekwent verwant aan problematiese slimfoongebruik, wat ten minste medium effekgroottes toon. Angs was ook konsekwent verwant aan probleemgebruik, maar met klein effekgroottes. Stres was ietwat konsekwent verwant, met klein tot medium effekte. Selfbeeld is onbestaanbaar, met klein tot medium effekte wanneer dit gevind word. Statistiese aanpassing vir ander relevante veranderlikes het soortgelyke, maar ietwat kleiner effekte opgelewer.


Slim foonverbruik en verslawing onder tandheelkundige studente in Saoedi-Arabië: 'n dwarssnitstudie (2017)

Int J Adolesc Med Gesondheid. 2017 Apr 6. pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2016-0133/ijamh-2016-0133.xml.

Die hoofdoel van hierdie navorsing is om maatstawwe te ondersoek na die gebruik van slimfone, verslawing van slimfone en hul verband met veranderlikes wat verband hou met demografiese en gesondheidsgedrag onder tandheelkundige studente in Saoedi-Arabië. Dwarsdeursnee-studie waarby 'n steekproef van 205 tandheelkundige studente van Qaseem Private College betrokke was, is ondervra vir slimfoongebruik en verslawing met behulp van die kort weergawe van die Smartphone Addiction Scale for Adolescents (SAS-SV).

Slim foonverslawing is gesien in 136 (71.9%) van die 189-studente. Die bevindings van ons studie het getoon dat hoë stresvlakke, lae fisieke aktiwiteit, hoër liggaamsmassa-indeks (BMI), langer duur van slimfoongebruik, hoër gebruiksfrekwensie, korter tydsduur tot die eerste slimfoongebruik in die oggend en sosiale netwerk-webwerwe (SNS) is aansienlik geassosieer met die slimfoonverslawing.


Stres- en volwasse slimfoonverslawing: Bemiddeling deur selfbeheersing, neurotisme en ekstraversie (2017)

Stres Gesondheid. 2017 Mar 23. doi: 10.1002 / smi.2749.

Hierdie studie het beskrywende statistiek en korrelasie-analise gebruik om die invloed van stres op slimfoonverslawing te ondersoek asook die bemiddelende effekte van selfbeheersing, neurotisme en ekstraversie met behulp van 400-mans en -vroue in hul 20s na 40s, gevolg deur strukturele vergelyking analise. Ons bevindinge dui aan dat stres 'n beduidende invloed op smartphone verslawing het, en selfbeheersing bemiddel die invloed van stres op smartphone verslawing. Soos stres toeneem, verminder selfbeheersing, wat gevolglik lei tot verhoogde smartphone verslawing. Selfbeheersing is bevestig as 'n belangrike faktor in die voorkoming van slimfoonverslawing. Laastens bemiddel die persoon die invloed van stres op smartphone verslawing tussen persoonlikheidsfaktore, neurotisme en ekstraversie.


Verband tussen verslawing aan selfone en die voorkoms van slegte en kort slaap onder Koreaanse adolessente: 'n longitudinale studie van die Koreaanse opname vir kinders en jeugpanele (2017)

J Koreaanse Med Sci. 2017 Jul;32(7):1166-1172. doi: 10.3346/jkms.2017.32.7.1166.

Drie van tien tieners in Korea is verslaaf aan selfone. Die doel van hierdie studie was om die verband tussen mobiele verslawing en die voorkoms van swak slaapkwaliteit en kort slaapduur by adolessente te ondersoek. Ons het longitudinale data gebruik van die Koreaanse kinder- en jeugpaneelopname wat deur die National Youth Policy Institute in Korea (2011-2013) gedoen is. Altesaam 1,125 20 studente op die basislyn is by hierdie studie ingesluit nadat hulle diegene wat in die vorige jaar swak slaapkwaliteit of 'n kort slaapduur gehad het, uitgesluit het. 'N Algemene beramingsvergelyking is gebruik om die data te ontleed. Hoë verslawing aan selfone (telling vir selfoonverslawing> XNUMX) verhoog die risiko van swak slaapkwaliteit, maar nie kort slaapduur nie. Ons stel voor dat konsekwente monitering en effektiewe intervensieprogramme benodig word om verslawing aan selfone te voorkom en adolessente se slaapkwaliteit te verbeter.


Om te gebruik of nie te gebruik nie? Kompulsiewe gedrag en sy rol in smartphone verslawing (2017)

Vertaalpsigiatrie. 2017 Feb 14; 7 (2): e1030. doi: 10.1038 / tp.2017.1.

Globale smartphone penetrasie het gelei tot ongekende verslawende gedrag. Om 'n slimfoongebruik / nie-gebruikpatroon deur 'n mobiele program (App) te ontwikkel om probleemagtige slimfoongebruik te identifiseer, is 'n totaal van 79-kollegestudente gemonitor deur die App for 1-maand. Die App-gegenereerde parameters het die daaglikse gebruik / nie-gebruiksfrekwensie, die totale duur en die daaglikse mediaan van die duur per epog ingesluit. Ons het twee ander parameters, die wortelgemiddelde vierkant van die opeenvolgende verskille (RMSSD) en die ooreenkomste-indeks bekendgestel om die ooreenkomste in gebruik en nie-gebruik tussen deelnemers te verken. Die nie-gebruiksfrekwensie, nie-gebruiksduur en nie-gebruik-mediaanparameters was in staat om probleemagtige slimfoongebruik aansienlik te voorspel. 'N Laer waarde vir die RMSSD en Soortgelykheidsindeks, wat 'n groter gebruik / nie-gebruiks ooreenkoms verteenwoordig, is ook geassosieer met die problematiese slimfoongebruik. Die gebruik / nie-gebruiks ooreenkoms is in staat om probleemagtige slimfoongebruik te voorspel en bereik verder as om te bepaal of 'n persoon oormatige gebruik toon.


Voorkoms en korrelate van problematiese slimfoongebruik in 'n groot ewekansige steekproef van Chinese voorgraadse studente (2016)

BMC Psigiatrie. 2016 Nov 17;16(1):408.

Omdat die huidige scenario van problematiese slimfoongebruik (PSU) grootliks onontgin is, het ons in die huidige studie gemik om die voorkoms van PSU te skat en geskikte voorspellers vir PSU onder Chinese voorgraadse studente te skerm in die raamwerk van die streshanteringsteorie.

'N Steekproef van 1062-voorgraadse slimfoongebruikers is tussen April en Mei 2015 gewerf deur middel van die gestratifiseerde groeperings-steekproefstrategie. Die gebruik van die vraelys is gebruik om die PSU te identifiseer. Die voorkoms van PSU onder Chinese voorgraadse studente is na raming 21.3%. Die risikofaktore vir PSU was hoofvak in die geesteswetenskappe, hoë maandelikse inkomste uit die familie (≥1500 RMB), ernstige emosionele simptome, hoë waargenome stres en perfeksionisme-verwante faktore (hoë twyfel oor aksies, hoë ouerverwagtinge).


Die verhouding tussen sosiale netwerkverslawing en akademiese prestasie in Iraanse studente in die geneeskunde: 'n dwarssnitstudie (2019)

BMC Psychol. 2019 May 3;7(1):28. doi: 10.1186/s40359-019-0305-0.

In hierdie deursnee-studie is 360 studente ingeskryf deur gestratifiseerde ewekansige steekproefneming. Die studiehulpmiddels het persoonlike inligtingvorm en die sosiale mediaverslawingskaal van Bergen ingesluit. Die studente se algehele graad wat in die vorige onderwysperiode behaal is, word ook beskou as die aanduiding van akademiese prestasie. Data is geanaliseer met behulp van SPSS-18.0 en beskrywende en afleidende statistieke.

Die gemiddelde verslawing aan sosiale netwerke was hoër by manlike studente (52.65 ± 11.50) as by vroulike studente (49.35 ± 13.96) en hierdie verskil was statisties beduidend (P <0.01). Daar was 'n negatiewe en beduidende verband tussen studente se verslawing aan sosiale netwerke en hul akademiese prestasie (r = - 0.210, p <0.01).

Die sosiale netwerkverslawing van die studente was op matige vlak en die manlike studente het 'n hoër vlak van verslawing in vergelyking met die vroulike studente. Daar was 'n negatiewe en betekenisvolle verhouding tussen die algehele gebruik van sosiale netwerke en akademiese prestasie van studente. Daarom is dit noodsaaklik dat die universiteitsowerhede ingrypende stappe doen om studente wat afhanklik is van hierdie netwerke te help en deur middel van werkswinkels hulle in te lig oor die negatiewe gevolge van verslawing aan sosiale netwerke.


Vergelyking van risiko en beskermende faktore wat verband hou met smartphone verslawing en internetverslawing (2015)

J Behav Verslaafde. 2015 Dec;4(4):308-14.

Smartphone verslawing is 'n onlangse besorgdheid wat voortspruit uit die dramatiese toename in wêreldwye slimfoongebruik. Hierdie studie het die risiko en beskermende faktore wat verband hou met slimfoonverslawing by kollege studente beoordeel en vergelyk hierdie faktore met dié wat verband hou met internetverslawing.

Die risikofaktore vir slimfoonverslawing was vroulike geslag, internetgebruik, alkoholgebruik en angs, terwyl die beskermende faktore depressie en temperament was. In teenstelling hiermee was die risikofaktore vir internetverslawing manlike geslag, smartphone gebruik, angs en wysheid / kennis, terwyl die beskermende faktor moed was.


Inlywing van Mobiele Aansoek (App) Maatreëls in die Diagnose van Slimfoonverslawing.

J Clin Psychiatry. 2017 Jan 31. doi: 10.4088 / JCP.15m10310.

Globale smartphone uitbreiding het ongekende verslawende gedrag tot gevolg gehad. Die huidige diagnose van smartphone verslawing is uitsluitlik gebaseer op inligting uit kliniese onderhoud. Hierdie studie het daarop gemik om toepassings (app) -geskatte data in psigiatriese kriteria vir die diagnose van slimfoonverslawing te inkorporeer en om die voorspellende vermoë van die app-aangetekende data vir die diagnose van slimfoonverslawing te ondersoek.

Die app-opgeneemde diagnose, wat beide psigiatriese onderhoud en app-aangeteken data kombineer, het aansienlike akkuraatheid vir slimfoonverslawing diagnose getoon. Daarbenewens het die program-opgeneemde data uitgevoer as 'n akkurate keuringsinstrument vir app-opgeneemde diagnose.


Is Slimfoonverslawing Vergelykbaar tussen Adolessente en Volwassenes? Eksaminering van die Graad Slimfoongebruik, Tipe Smartfoonaktiwiteite en Verslawing Vlakke onder Adolessente en Volwassenes (2017)

Internasionale Telekommunikasiebeleidoorsig, Vol. 24, No. 2, 2017

Om die patrone van slimfoongebruik in verband met verslawing te identifiseer, klassifiseer hierdie studie opname-respondente in nieverslaafdes, potensiële verslaafdes en verslaafdesgroepe, en ontleed verskille in die gebruik van slimfone deur die drie groepe. Adolessente word gevind dat hulle meer tyd spandeer met die gebruik van slimfone as volwassenes, en die pryse van smartphone verslawing is hoër onder adolessente as onder volwassenes. Multinominale regressiemodelle wys daardie naweek gebruik en gemiddelde tyd per gebruik is beduidende voorspellers van smartphone verslawing. Aan die ander kant, onder die verslaafdesgroepe, word adolessente en volwassenes bevind in verskillende soorte aktiwiteite. Die adolessente verslaafdes het meer geneig om sosiale netwerk-webwerwe (SNS) en mobiele speletjies te gebruik, terwyl die volwasse verslaafdes 'n verskeidenheid aktiwiteite soos SNS, dobbel, mobiele speletjies, video's en pornografie aanpak.


Slimfoonverslawing-aantreklikheid in verhouding tot slaap- en oggend-aandete in Duitse adolessente (2016)

J Behav Verslaafde. 2016 Aug 8: 1-9.

In hierdie studie is die verhoudings tussen smartphone verslawing, ouderdom, geslag en chronotipe van Duitse adolessente ondersoek. Twee studies het gefokus op twee verskillende maatreëls van smartphone verslawing. Die Smartphone Addiction Proneness Scale (SAPD) is toegepas op 342 jonger adolessente (13.39 ± 1.77; 176 seuns, 165 meisies, en 1 nie aangedui nie) in Studie 1 en die Smartphone Addiction Scale is toegepas op 208 ouer adolessente (17.07 ± 4.28; 146 meisies en 62-seuns) in Studie 2, albei monsters in die suidweste van Duitsland. Daarbenewens is 'n demografiese vraelys en die Saamgestelde Skaal van Oggendheid (CSM) en slaapmaatreëls geïmplementeer.

Die merkwaardigste gevolg van hierdie studie was dat die oggend-aandete (soos gemeet deur CSM-tellings) 'n belangrike voorspeller vir slimfoonverslawing is; selfs sterker as slaap duur. Aandegeoriënteerde adolessente het op beide smartphone-verslawingskale hoër opgetree. Daarbenewens is geslag 'n belangrike voorspeller vir slimfoonverslawing en meisies is meer geneig om verslaaf te raak. Daarbenewens het slapfoonverslawing in albei skale nie voorspel dat slapfoonverslawing op albei skale tydens die weeklikse slaapduur op week dae negatief voorspel is nie. SAPD, ouderdom, slaapduur oor naweke en middelpunt van slaap op weekdae en naweke. T


Persoonlikheidsfaktore Voorspel Smartphone Verslawing Voorspelling Gedragsinhibisie en Aktiveringstelsels Impulsiwiteit en Selfbeheersing (2016)

PLoS One. 2016 Aug 17;11(8):e0159788.

Die doel van hierdie studie was om persoonlikheidsfaktor-geassosieerde voorspellers van smartphone verslawing predisposition (SAP) te identifiseer. Deelnemers was 2,573 mans en 2,281-vroue (n = 4,854) van 20-49 jaar (Gemiddelde ± SD: 33.47 ± 7.52); deelnemers het die volgende vraelyste voltooi: die Koreaanse Smartphone Addiction Proneness Scale (K-SAPS) vir volwassenes, die Vraestel vir Gedragsinhibisie Stelsel / Gedragsaktiwiteitstelsel (BIS / BAS), die Dickman Disfunksionele Impulsiwiteitsinstrument (DDII) en die Kort Selfbeheersing Skaal (BSCS).

Ons het bevind dat SAP met die volgende maksimum sensitiwiteit gedefinieer is: gemiddelde gebruiksure vir naweke> 4.45, BAS-Drive> 10.0, BAS-Reward-responsiwiteit> 13.8, DDII> 4.5 en BSCS> 37.4. Hierdie studie laat die moontlikheid ontstaan ​​dat persoonlikheidsfaktore tot SAP bydra. En ons het afsnypunte vir sleutelvoorspellers bereken. Hierdie bevindings kan klinici help om met behulp van afsnypunte vir SAP te ondersoek en die begrip van SA risikofaktore te bevorder.


Slimfoonspeletjies en gereelde gebruikspatrone wat verband hou met slimfoonverslawing (2016)

Geneeskunde (Baltimore). 2016 Jul; 95 (28): e4068.

Die doel van hierdie studie was om die risikofaktore van slimfoonverslawing in hoërskoolstudente te ondersoek. 'N Totaal van 880-adolessente is in Januarie 2014 van 'n professionele hoërskool in Taiwan gewerf om 'n stel vraelyste te voltooi, insluitend die 10-item Smartphone Addiction Inventaris, Chen Internet Addiction Scale, en 'n opname van inhoud en patrone van persoonlike smartphone gebruik.

Van diegene wat gewerf is, het 689-studente (646-man) van 14 tot 21 vanjaar en wat 'n slimfoon besit, die vraelys voltooi. Meervoudige lineêre regressiemodelle is gebruik om die veranderlikes wat verband hou met smartphone verslawing te bepaal. Slimfoonspeletjies en gereelde slimfoongebruik is geassosieer met slimfoonverslawing. Verder het beide die smartphone-spel-oorheersende en dobbelbedienings met verskeie toepassingsgroepe 'n soortgelyke assosiasie met smartphone verslawing. Geslag, duur van die besit van 'n slimfoon en substansgebruik is nie geassosieer met slimfoonverslawing nie. Ons bevindings dui daarop dat die gebruik van smartphone-gebruikspatrone deel moet wees van spesifieke maatreëls om te voorkom en in te gryp in gevalle van oormatige slimfoongebruik.


Slimfoonverslawing onder universiteitstudente in Riyadh Saoedi-Arabië.

Saudi Med J. 2016 Jun;37(6):675-83.

Hierdie dwarssnitstudie is tussen September 2014 en Maart 2015 in King Saud Universiteit, Riyadh, Koninkryk van Saoedi-Arabië uitgevoer. 'N Elektroniese self geadministreerde vraelys en die problematiese gebruik van selfone (PUMP) Skaal is gebruik.
Uit 2367 studiepersone het 27.2% gesê dat hulle meer as 8 uur per dag met hul slimfone spandeer. Vyf en sewentig persent het minstens 4 toepassings per dag gebruik, hoofsaaklik vir sosiale netwerke en om nuus te kyk. As gevolg van die gebruik van slimfone, het 43% minder slaapure gehad en die volgende dag 'n gebrek aan energie gehad, 30% het 'n meer ongesonde leefstyl gehad (meer kitskos geëet, gewig opgetel en minder geoefen) en 25 % het gerapporteer dat hul akademiese prestasie nadelig geraak word. Daar is statisties betekenisvolle positiewe verhoudings tussen die 4-studieveranderlikes, gevolge van slimfoongebruik (negatiewe lewenstyl, swak akademiese prestasie), aantal ure per dag spandeer met behulp van slimfone, studiejare en aantal toepassings wat gebruik word, en die uitkoms veranderlike telling op die POMP. Die gemiddelde waardes van die PUMP skaal was 60.8 met 'n mediaan van 60.


Afhanklikheid van Smartphone Gebruik en sy Vereniging met Angs in Korea.

Openbare Gesondheid Rep. 2016 May-Jun;131(3):411-9.

Suid-Korea het wêreldwyd die hoogste vlak van smartphone-eienaarskap, wat 'n moontlike kommer is, aangesien smartphone afhanklikheid nadelige uitwerking op gesondheid kan hê. Ons het die verband tussen smartphoneafhanklikheid en angs ondersoek. Deelnemers ingesluit 1,236-slimfoon-gebruik van studente (725 mans en 511-vroue) van ses universiteite in Suwon, Suid-Korea.

Op 'n skaal van 25 tot 100, met hoër tellings op die smartphone-afhanklikheidstoets wat groter afhanklikheid aandui, was vroue aansienlik meer afhanklik van slimfone as mans (gemiddelde smartphone-afhanklikheidspunt: onderskeidelik 50.7 vs. 56.0 vir mans en vroue, p <0.001 ). Die hoeveelheid tyd wat spandeer word op die gebruik van slimfone en die doel van die gebruik van slimfone, beïnvloed egter die afhanklikheid van slimfone by mans en vroue. Veral wanneer die daaglikse gebruikstyd toegeneem het, het die afhanklikheid van slimfone 'n toenemende neiging getoon. In vergelyking met die gebruikstye <2 uur versus ≥6 uur, het mans 46.2 en 56.0 op die slimfoonafhanklikheidstoets behaal, terwyl vroue onderskeidelik 48.0 en 60.4 behaal het (p <0.001). Ten slotte, vir mans en vroue, het toenames in slimfoonafhanklikheid geassosieer met verhoogde angstellings. Met elke eenpuntverhoging in slimfoonafhanklikheidstelling het die risiko van abnormale angs by mans en vroue met onderskeidelik 10.1% en 9.2% toegeneem (p <0.001).


Slimfoongebruik en slimfoonverslawing onder jongmense in Switserland (2015)

J Behav Verslaafde. 2015 Dec;4(4):299-307.

Hierdie studie het aanwysers van slimfoongebruik, slimfoonverslawing en hul verenigings met demografiese en gesondheidsgedragverwante veranderlikes in jong mense ondersoek. 'N Geriefseksempel van 1,519-studente van 127 Switserse beroepsskoolklasse het deelgeneem aan 'n opname wat demografiese en gesondheidsverwante eienskappe evalueer asook aanwysers van slimfoongebruik en verslawing.

Slimfoonverslawing het plaasgevind in 256 (16.9%) van die 1,519-studente. Langer duur van slimfoongebruik op 'n tipiese dag, 'n korter tydperk tot die eerste slimfoongebruik in die oggend, en die beriggewing dat sosiale netwerk die mees persoonlik relevante slimfoonfunksie was, is geassosieer met slimfoonverslawing. Slimfoonverslawing was meer algemeen by jonger adolessente (15-16 jaar) in vergelyking met jong volwassenes (19 jaar en ouer), studente met albei ouers buite gebore


Ontwikkeling en Validasie Studie van die Internet Oorsig Screening Vraelys (2018)

Psigiatrie Ondersoek. 2018 Apr;15(4):361-369. doi: 10.30773/pi.2017.09.27.2.

Deelnemers (n = 158) is gewerf by ses I-wil-sentrums in Seoul, Suid-Korea. Uit die aanvanklike 36-vraelys-itempoel is 28 voorlopige items gekies deur deskundige evaluering en paneelbesprekings. Die konstrukgeldigheid, interne konsekwentheid en gelyktydige geldigheid is ondersoek. Ons het ook ontleding van ontvanger bedryfskurwe (ROC) uitgevoer om die diagnostiese vermoë van die internet oorgebruiksondersoek-vraelys (IOS-Q) te assesseer.

Die verkennende faktorontleding het 'n vyffaktorstruktuur opgelewer. Vier faktore met 17 items het oorgebly nadat items wat onduidelik faktorbelading gehad het, verwyder is. Die Cronbach se alfa vir die IOS-Q-totale telling was 0.91, en die betroubaarheid van die toetstoets was 0.72. Die korrelasie tussen Young se internetverslawingskaal en K-skaal ondersteun gelyktydige geldigheid. ROC-analise het getoon dat die IOS-Q superieure diagnostiese vermoë het met die Area Under the Curve van 0.87. By die afsnypunt van 25.5 was die sensitiwiteit 0.93 en spesifisiteit 0.86.

Overall, hierdie studie ondersteun die gebruik van IOS-Q vir internetverslawing navorsing en vir die screening hoë risiko individue.


Problematiese internetgebruik in Japan: huidige situasie en toekomstige probleme (2014)

Alkohol Alkohol. 2014 Sep; 49 Suppl 1: i68.

Die internet is oorspronklik ontwerp om kommunikasie- en navorsingsaktiwiteite te fasiliteer. Daar is egter die afgelope paar jaar 'n dramatiese toename in die gebruik van die internet vir handel, opvoeding en vermaak, insluitend videospeletjies. Problematiese internetgebruik is 'n beduidende gedragsprobleem.Gedragsverslawing kan simptome veroorsaak wat soortgelyk is aan stofverwante verslawings soos oormatige gebruik, verlies van beheer, drang, verdraagsaamheid en negatiewe gevolge. Hierdie negatiewe gevolge kan wissel van swak prestasie en sosiale isolasie tot disfunksie in die gesinseenheid en selfs groter vlakke van intieme vennootgeweld.

Alhoewel daar relatief min navorsing is oor die neurobiologie van gedragsverslawing, het studies wat meestal patologiese dobbelary insluit, parallelle met substansverwante verslawings voorgestel. Sosiale isolasie het toenemend 'n probleem in Japan geword en is vermoedelik verwant aan internetverslawing. Veral onder studente kan problematiese internetgebruik 'n belangrike faktor wees vir sosiale onttrekking.


Internetverslawing: Voorkoms en verhouding met verstandelike toestande in adolessente (2016)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2016 Mei 14. doi: 10.1111 / PCN.12402.

Internetverslawing versteur die daaglikse lewens van adolessente. Ons het die voorkoms van internetverslawing in junior hoërskoolstudente ondersoek, die verband tussen internetverslawing en geestestoestande ondersoek en die faktore wat verband hou met internetverslawing by adolessente bepaal.

Junior hoërskoolleerlinge (ouderdom 12-15 jaar) is beoordeel aan die hand van Young's Internet Addiction Test (IAT), die Japannese weergawe van General Health Questionnaire (GHQ) en 'n vraelys oor toegang tot elektriese toestelle.

Op grond van totale IAT-tellings is 2.0% (manlik, 2.1%, vroulik, 1.9%) en 21.7% (manlik, 19.8%; vroulik, 23.6%) van die totale 853-deelnemers as verslaafde en moontlik verslaafde. Totale GHQ-tellings was beduidend hoër in die Verslaafde (12.9 ± 7.4) en Moontlik-verslaafde groepe (8.8 ± 6.0) as in die Nie-verslaafde groep (4.3 4.6; P <0.001, albei groepe). Vergelyking van die persentasie studente in die patologiese omvang van GHQ-tellings het in die moontlike verslaafde groep aansienlik hoër tellings getoon as in die groep wat nie verslaaf was nie. Verder is toeganklikheid vir slimfone aansienlik geassosieer met internetverslawing.


Betroubaarheid van die Arabiese Smartphone Addiction Scale en Smartphone Addiction Scale-kort weergawe in twee verskillende Marokkaanse monsters (2018)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2018 May;21(5):325-332. doi: 10.1089/cyber.2017.0411.

Die uitgebreide toeganklikheid tot slimfone in die afgelope dekade laat die kommer ontstaan ​​van verslawende gedragspatrone vir hierdie tegnologieë wêreldwyd en in ontwikkelende lande, en veral Arabiese. In 'n gebied van gestigmatiseerde gedrag soos verslawing aan internet en slimfone, strek die hipotese of daar 'n betroubare instrument is wat die verslawing van slimfone kan beoordeel. Na ons wete is geen skaal in Arabiese taal beskikbaar om wanadaptiewe gedrag wat verband hou met slimfoongebruik te beoordeel nie. Hierdie studie het ten doel om die faktore geldigheid en interne betroubaarheid van die Arabiese Smartphone Addiction Scale (SAS) en Smartphone Addiction Scale-Short Version (SAS-SV) in 'n Marokkaanse bevolking te beoordeel. Deelnemers (N = 440 en N = 310) het 'n aanlyn-opname voltooi, waaronder SAS, SAS-SV, en vrae oor sosiodemografiese status. Faktoranalise-resultate het ses faktore getoon met faktorbelasting wat wissel tussen 0.25 en 0.99 vir SAS. Betroubaarheid, gebaseer op Cronbach se alfa, was uitstekend (α = 0.94) vir hierdie instrument. Die SAS-SV het een faktor getoon (een-dimensionele konstruk), en interne betroubaarheid was in die goeie reeks met 'n alfakoëffisiënt van (α = 0.87). Die voorkoms van oormatige gebruikers was 55.8 persent met die hoogste voorkoms van simptome vir verdraagsaamheid en beheptheid. Hierdie studie het die faktorgeldigheid van die Arabiese SAS- en SAS-SV-instrumente bewys en die interne betroubaarheid daarvan bevestig.


Die verhouding tussen smartphone verslawing en simptome van depressie, angs en aandag-tekort / hiperaktiwiteit in Suid-Koreaanse adolessente (201)

Ann Gen Psigiatrie. 2019 Mar 9;18:1. doi: 10.1186/s12991-019-0224-8.

Oormatige smartphone gebruik is geassosieer met talle psigiatriese versteurings. Hierdie studie het daarop gemik om die voorkoms van smartphone verslawing en die verband met depressie, angs en aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) simptome in 'n groot aantal Koreaanse adolessente te ondersoek.

Altesaam 4512 (2034 mans en 2478 vroue) middel- en hoërskoolleerlinge in Suid-Korea is by hierdie studie ingesluit. Onderwerpe is gevra om 'n self-gerapporteerde vraelys in te vul, insluitend maatstawwe van die Koreaanse slimfoonverslawingskaal (SAS), Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI) en Conners-Wells 'Adolescent Self-Report Scale (CASS). . Smartphone-verslawing en nie-verslawing-groepe is gedefinieer met behulp van SAS-telling van 42 as 'n afsnyding. Die data is geanaliseer met behulp van meervoudige logistieke regressie-ontledings.

338 vakke (7.5%) is gekategoriseer na die verslawing groep. Totale SAS-telling is positief gekorreleer met die totale CASS-telling, BDI-telling, BAI-telling, vroulike geslag, rook en alkoholgebruik. Met behulp van multivariate logistieke regressie ontledings was die kansverhouding van ADHD-groep in vergelyking met die nie-ADHD-groep vir slimfoonverslawing 6.43, die hoogste onder alle veranderlikes (95% CI 4.60-9.00).

Ons bevindings dui daarop dat ADHD 'n beduidende risikofaktor kan wees vir die ontwikkeling van slimfoonverslawing. Die neurobiologiese substraten wat smartphone verslawing ondergaan, kan insigte lewer aan beide gedeelde en diskrete meganismes met ander breingebaseerde afwykings.


Tipes problematiese slimfoongebruik gebaseer op psigiatriese simptome (2019)

Psigiatrie Res. 2019 Februarie 28; 275: 46-52. doi: 10.1016 / j.psychres.2019.02.071.

Om toepaslike oplossings te bied vir problematiese gebruik van slimfone, moet ons eers die soorte daarvan verstaan. Hierdie studie het ten doel gehad om soorte problematiese gebruik van slimfone te identifiseer gebaseer op psigiatriese simptome, met behulp van die besluitnemingsmetode. Ons het 5,372 3 slimfoongebruikers gewerf uit aanlyn-opnames wat tussen 22 Februarie en 2016 Februarie 974 gedoen is. Op grond van die Koreaanse slimfoonverslawingskaal vir volwassenes (S-skaal) is 4398 slimfoongebruikers toegewys aan die groep wat afhanklik is van slimfone en 5.0 gebruikers is aan die normale groep toegewys. Die data-ontginningstegniek van die C15-beslissingsboom is toegepas. Ons het 66 insetveranderlikes gebruik, insluitend demografiese en sielkundige faktore. Vier psigiatriese veranderlikes het na vore gekom as die belangrikste voorspellers: selfbeheersing (Sc; 25%), angs (Anx; 7%), depressie (Dep; 3%) en disfunksionele impulsiwiteite (Imp; 1%). Ons het die volgende vyf soorte problematiese gebruik van slimfone geïdentifiseer: (2) nie-comorbied, (3) selfbeheersing, (4) Sc + Anx, (5) Sc + Anx + Dep, en (74) Sc + Anx + Dep + Imp. Ons het gevind dat 64% van slimfoonafhanklike gebruikers psigiatriese simptome het. Die verhouding tussen die nie-comorbiede en selfbeheersende tipes deelnemers was XNUMX%. Ons het voorgestel dat hierdie soort problematiese slimfoongebruik gebruik kan word vir die ontwikkeling van 'n gepaste diens om sulke gedrag by volwassenes te beheer en te voorkom.

 


'N Studie van die omvang en sielkundige korrelasies van die Slimfoongebruik in Mediese Studente: 'n Pilotstudie met 'n Nuwe Telemetriese Benadering (2018)

Indiese J Psychol Med. 2018 Sep-Oct;40(5):468-475. doi: 10.4103/IJPSYM.IJPSYM_133_18.

Smartphone-gebruik word ondersoek as 'n moontlike gedragsverslawing. Die meeste van die studies kies vir 'n subjektiewe metode op vraelyste. Hierdie studie evalueer die sielkundige korrelate van oormatige gebruik van slimfone. Dit gebruik 'n telemetriese benadering om die deelnemers se slimfoongebruik kwantitatief en objektief te meet.

Honderd-en-veertig toestemmende voor- en nagraadse studente wat 'n Android-slimfoon in 'n tersiêre sorghospitaal gebruik, is deur middel van reeksmonsters gewerf. Hulle is vooraf getoets met die Smartphone Addiction Scale-Short Version, Big five inventaris, Levenson's Locus of Control Scale, Ego Resiliency Scale, Perceived Stress Scale, and Materialism Values ​​Scale. Deelnemers se slimfone is geïnstalleer met opsporingstoepassings, wat die totale gebruik van die slimfoon en die tyd wat aan individuele programme spandeer is, aantal ontsluitingsiklusse en totale skermtyd bygehou het. Data van tracker-programme is na 7 dae opgeneem.

Ongeveer 36% van deelnemers het kriteria vir slimfoonverslawing vervul. Smartphone Addiction Scale telling aansienlik voorspel tyd spandeer op 'n smartphone in die 7-dag tydperk (β = 0.234, t = 2.086, P = 0.039). Voorspelers vir tyd spandeer op sosiale netwerk-webwerwe was ego veerkragtigheid (β = 0.256, t = 2.278, P = 0.008), pligsgetrouheid (β = -0.220, t = -2.307, P = 0.023), neurotisme (β = -0.196, t = -2.037, P = 0.044), en openheid (β = -0.225, t = -2.349, P = 0.020). Tyd spandeer speel is voorspel deur die sukses domein van materialisme (β = 0.265, t = 2.723, P = 0.007) en inkopies deur ego veerkragtigheid en geluk domein van materialisme.


Gebruik van aanlyn sosiale netwerksites onder skoolstudente van Siliguri, Wes-Bengale, Indië (2018)

Indiese J Psychol Med. 2018 Sep-Oct;40(5):452-457. doi: 10.4103/IJPSYM.IJPSYM_70_18.

Sosiale netwerk-webwerwe (SNS's) is aanlynplatforms wat individue die geleentheid bied om hul persoonlike verhouding te bestuur en op die hoogte te bly van die wêreld. Die hoofdoel van die huidige navorsing was om die patroon van SNS-gebruik van skoolstudente en die invloed daarvan op hul akademiese prestasie te vind

Die instelling was 'n Engelse medium skool geleë in die metropolitaanse stad Siliguri in Wes-Bengale. 'N Voorspelde en vooropgestelde vraelys is anoniem deur 388, wat ewekansig gekies is, selfbestuur. Die data is ontleed aan die hand van gepaste statistiek.

Driehonderd agt-en-dertig (87.1%) studente gebruik SNS en spandeer meer tyd aan hierdie netwerke. Verslawing is gesien in 70.7% en was meer algemeen in die ouderdomsgroep van 17 jaar en ouer.


Voorkoms en Patroon van Phantom Ringing en Phantom Vibration onder mediese interns en hul verhouding met smartphone gebruik en waargenome stres (2018)

Indiese J Psychol Med. 2018 Sep-Oct;40(5):440-445. doi: 10.4103/IJPSYM.IJPSYM_141_18.

Spooksensasies soos fantoomvibrasie (PV) en spookgeluide (PR) - die sensasies van vibrasie en lui van die telefoon as dit nie onderskeidelik is nie, is een van die nuutste in die kategorie "tegnopatologie" wat wêreldwyd aandag geniet. Hierdie studie is uitgevoer met die doel om die voorkoms van sulke sensasies onder mediese interns en hul verband met die waargenome stresvlakke en die gebruik van die slimfoon te skat.

Drie-en-negentig mediese interns wat smartphone gebruik het, is vir die studie gewerf. Data is anoniem versamel met behulp van semi-gestruktureerde vraelys, waargeneem spanningskaal (PSS) en smartphone verslawing skaal kort weergawe (SAS-SV). Data is ontleed met behulp van beskrywende statistiek, Chi-square toets, onafhanklik t-toets, ANOVA en Pearson se korrelasiekoëffisiënt.

Nege en vyftig persent studente het 'n hoë spanning gehad, terwyl 40% probleemvolle slimfoongebruik gehad het. Sestig persent studente het PV ervaar, terwyl 42% PR ervaar het en albei was aansienlik geassosieer met hoër frekwensie van telefoongebruik en die gebruik van vibrasiemodus. Gemiddelde SAS-SV telling was aansienlik laer in studente wat PR / PV nie gesien het nie, terwyl die gemiddelde PSS-telling aansienlik laer was in studente wat PV nie waargeneem het nie.


Selfoonverslawing en die verhouding tot slaapkwaliteit en akademiese prestasie van mediese studente aan die koning Abdulaziz Universiteit, Jeddah, Saoedi-Arabië (2018)

J Res Health Sci. 2018 Aug 4;18(3):e00420.

Nadelige gevolge van die gebruik van selfone (MP) kan lei tot afhanklikheidsprobleme, en mediese studente word nie daarvan uitgesluit nie. Ons het gepoog om die patroon van MP gebruik, en die verhouding daarvan tot slaapkwaliteit en akademiese prestasie tussen mediese studente aan die King Abdulaziz University (KAU), Jeddah, Saoedi-Arabië te bepaal.

'N Multistadige gestratifiseerde ewekansige steekproef is gebruik vir die keuse van 610-deelnemers tydens 2016-2017. 'N Gekontroleerde, anonieme data-insamelingsblad is gebruik. Dit het navraag gedoen oor die Graadpunt Gemiddeldes (GPA). Dit bevat die vraelys vir probleematiese selfoongebruik (PMPU-Q) vir die assessering van verskeie aspekte van selfoonverslawing (afhanklikheid, finansiële probleme, verbode en gevaarlike gebruik). Die Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) is ook ingesluit. Beskrywende en inferensiële statistieke is gedoen.

'N Hoë frekwensie van MP-gebruik het onder die deelnemers geheers (73.4% het dit> 5 uur per dag gebruik). Ongeveer twee derdes van die deelnemers het 'n swak slaapkwaliteit gehad. Vroue, eienaars van slimfone vir meer as 1 jaar, en die toenemende tyd wat hulle aan MP bestee, hou verband met MP-afhanklikheid. Laer akademiese presteerders het aansienlik swakker MP-tellings gehad oor finansiële probleme, gevaarlike gebruik en totale POMP. MP-afhanklikheid was gekorreleer met subjektiewe slaapkwaliteitstelling en slaaplatensie. Wêreldwye PSQI-skaal is gekorreleer met verbode MP-gebruik.

Laer presteerders het aansienlik erger tellings op MP finansiële probleme, gevaarlike gebruik en die totale PMPU gehad. LP afhanklikheid is gekorreleer met swak subjektiewe slaapkwaliteit en slaapvertraging. Rasionaal MP gebruik is nodig om die afhanklikheid te verminder, slaapkwaliteit te verbeter en akademiese prestasie van mediese studente.


Verslawing-agtige Gedrag Associated with Mobile Phone Gebruik onder mediese studente in Delhi (2018)

Indiese J Psychol Med. 2018 Sep-Oct;40(5):446-451. doi: 10.4103/IJPSYM.IJPSYM_59_18.

Selfoonverslawing is 'n soort tegnologiese verslawing of nonsubstansverslawing. Die huidige studie is uitgevoer met die doelwitte van die ontwikkeling en validering van 'n selfoonverslawingskaal in mediese studente en om die las en faktore wat verband hou met die verslawing van gsm-gedrag te evalueer.

'N Deursnitstudie is gedoen onder voorgraadse mediese studente van ≥ 18 jaar wat studeer in 'n mediese kollege in Nieu-Delhi, Indië vanaf Desember 2016 tot Mei 2017. 'N Voorspelde self geadministreerde vraelys is gebruik vir data-insameling. Selfoonverslawing is geassesseer met behulp van 'n self ontwerpte 20-item Mobile Phone Addiction Scale (MPAS). Data is ontleed met behulp van IBM SPSS Weergawe 17.

Die studie het bestaan ​​uit 233 (60.1%) manlike en 155 (39.9%) vroulike mediese studente met 'n gemiddelde ouderdom van 20.48 jaar. MPAS het 'n hoë vlak van interne konsekwentheid gehad (Cronbach se alfa 0.90). Bartlett se sferiteitstoets was statisties beduidend (P <0.0001), wat aandui dat die MPAS-data waarskynlik faktoriseerbaar was. In 'n hoofkomponentanalise is sterk vragte aangetref op items wat verband hou met vier komponente: skadelike gebruik, intense begeerte, verswakte beheer en verdraagsaamheid. 'N Volgende tweestadige groepsanalise van al die 20 items van die MPAS het 155 (39.9%) geklassifiseer met 'n mobiele verslawing-agtige gedrag wat laer was by adolessente in vergelyking met ouer studente, maar daar was geen beduidende verskil tussen geslagte nie.


Internetverslawing, problematiese internetgebruik, onproblematiese internetgebruik onder Chinese adolessente: Individuele, ouerlike, portuur- en sosiodemografiese korrelate (2018)

Psychol Addict Behav. 2018 May;32(3):365-372. doi: 10.1037/adb0000358.

Internetverslawing is tipies gekonseptualiseer as 'n deurlopende konstruk of 'n digotome konstruk. Beperkte navorsing het adolessente met problematiese internetgebruik (PIU) van die internetverslawinggroep (IA) en / of nie-problematiese internetgebruiksgroep (NPIU) onderskei en die potensiële korrelate ondersoek. Om hierdie leemte te vul, gebaseer op data verkry van 956 Chinese adolessente (11-19 jaar, 47% mans), is in hierdie studie ondersoek ingestel of adolessente met PIU 'n kenmerkende groep van die IA en NPIU is. Hierdie studie het ook faktore van verskillende ekologiese vlakke ondersoek wat tussen die drie groepe kan onderskei, insluitend individuele, ouer-, portuur- en sosiodemografiese faktore. Die resultate het aangedui dat IA, PIU en NPIU aansienlik verskil in die tellings van Young's Diagnostic Questionnaire (YDQ). Kritieke faktore wat uit verskillende ekologiese vlakke voortspruit, kan onderskei tussen PIU en NPIU en tussen IA en NPIU. Sulke bevindings dui daarop dat PIU 'n duidelike, intermediêre groep internetgebruikers kan verteenwoordig. Die potensiële teoretiese en praktiese implikasies van die identifisering van PIU is ook bespreek.


Validasie van 'n Spaanse Vraelys oor Mobiele Mishandeling (2018)

Front Psychol. 2018 Apr 30; 9: 621. doi: 10.3389 / fpsyg.2018.00621. eCollection 2018.

Selfoonverslawing het onlangs baie aandag getrek en word gelyk aan ander substansgebruiksversteurings. Aangesien daar nog geen studies oor selfoonverslawing in Spanje gedoen is nie, het ons 'n vraelys (Cuestionario de Abuso del Teléfono Móvil, ATeMo) ontwikkel en gevalideer om selfoonmishandeling onder jong volwassenes in Spaans te meet. Die ATeMo-vraelys is ontwerp op grond van relevante diagnostiese kriteria vir DSM-5 en het 'n diagnostiese simptome ingesluit. Met behulp van gestratifiseerde steekproefneming is die ATeMo-vraelys geadministreer vir 856-studente (gemiddelde ouderdom 21, 62% vroue). Die MULTICAGE vraelys is geadministreer om geskiedenis van dwelmmisbruik en verslawing te evalueer. Met behulp van bevestigende faktor analise, het ons bewyse gevind vir die konstrukgeldigheid van die volgende faktore: Craving, Verlies van Beheer, Negatiewe Lewensgevolge en Onttrekkingsindroom, en hul assosiasie met 'n tweede-bestelfaktor wat verband hou met selfoonmisbruik. Die vier ATeMO faktore is ook geassosieer met alkoholisme, internetgebruik en dwang koop. Belangrike geslagsverskille is gevind wat oorweeg moet word wanneer jy selfoonverslawing bestudeer. Die ATeMo is 'n geldige en betroubare instrument wat gebruik kan word in verdere navorsing oor selfoonmisbruik.


Problematiese gebruik van sosiale netwerksite en substansgebruik deur jong adolessente (2018)

BMC Pediatr. 2018 Nov 23;18(1):367. doi: 10.1186/s12887-018-1316-3.

Die huidige studie is bedoel om te ondersoek of stofgebruik in vroeë adolessensie geassosieer word met problematiese gebruik van die sosiale netwerk (PSNSU).

In die akademiese jaar 2013-2014 was sekondêre skole in Padua (noord-oostelike Italië) betrokke by 'n opname genaamd "Pinocchio". 'N Steekproef van 1325 leerlinge wat jaar 6 tot 8 (dws tussen 11 en 13 jaar) bygewoon het, het vraelyste wat self toegedien is, voltooi waarin PSNSU gemeet is deur die DSM-IV-afhanklikheidskriteria toe te pas om enige verslawingstoornis van die sosiale netwerk te identifiseer en die gevolge daarvan daaglikse lewe. Multivariate analise (geordende logistieke regressie) is uitgevoer om 'n aangepaste verband tussen die middelgebruik van jong adolessente en PSNSU te beoordeel.

Die persentasie leerlinge wat geklassifiseer word as problematiese gebruikers van sosiale netwerke, het met ouderdom gestyg (van 14.6% in die jaar 6 tot 24.3% in die jaar 7 en 37.2% in die jaar 8), en dit was hoër by meisies (27.1%) as by seuns ( 23.6%). In 'n volledig aangepaste model het PSNSU 'n groter waarskynlikheid gegee om substansgebruikers te wees (OF 2.93 95% CI 1.77-4.85)

Hierdie studie het 'n verband tussen PSNSU en die waarskynlikheid van substansgebruik (rook-, alkohol- en energiedrankverbruik) geïdentifiseer, wat verdere bewys lewer van die behoefte om meer aandag aan PSNSU in vroeë adolessensie te gee.


Die invloed van Ouerlike Beheer en Ouer-Kind Relasionele Kwaliteite op Adolessente Internetverslawing: 'n 3-jaar-lengtegraadstudie in Hongkong (2018)

Front Psychol. 2018 Mei 1; 9: 642. doi: 10.3389 / fpsyg.2018.00642.

Hierdie studie het ondersoek ingestel na hoe ouerlike gedragsbeheer, ouerlike sielkundige beheer en ouer-kind verwantskapseienskappe die aanvanklike vlak en tempo van verandering in adolessente internetverslawing (IA) in die hoërskooljare voorspel. Die studie het ook die gelyktydige en longitudinale effekte van verskillende ouersfaktore op adolessente IA ondersoek. Vanaf die 2009 / 2010 akademiese jaar, 3,328 Graad 7 studente (Mouderdom = 12.59 ± 0.74 jaar) van 28 ewekansig geselekteerde sekondêre skole in Hongkong het jaarliks ​​geantwoord op 'n vraelys wat meerdere konstrukte meet, waaronder sosio-demografiese eienskappe, waargenome ouerskapseienskappe en IA. Individuele groeikurwe (IGC) -ontledings het getoon dat adolessente IA effens afgeneem het tydens junior hoërskooljare. Alhoewel gedragskontrole van albei ouers negatief verband hou met die aanvanklike vlak van adolessente IA, het slegs gedragskontrole van vaders 'n beduidende positiewe verband met die tempo van lineêre verandering in IA getoon, wat daarop dui dat hoër vaderlike gedragskontrole 'n stadiger afname in IA voorspel het. Daarbenewens was die sielkundige beheer van vaders en moeders positief geassosieer met die aanvanklike vlak van adolessente IA, maar toename in die sielkundige beheer van moeders het 'n vinniger daling in IA voorspel. Laastens het verhoudingseienskappe van ouer-kind die aanvanklike vlak en die tempo van verandering in IA onderskeidelik negatief en positief voorspel. Wanneer alle ouerskapsfaktore gelyktydig in ag geneem is, het meervoudige regressie-ontledings aan die lig gebring dat die gedragskontrole van die vader en sielkundige beheer sowel as die sielkundige beheer van die moeder en die verhouding tussen moeder en kind 'n beduidende gelyktydige voorspeller was van adolessente IA by Wave 2 en Wave 3. Wat die voorspellingseffekte in die lengte betref sielkundige beheer van vader en moeder-kind verhoudingskwaliteit by Wave 1 was die twee sterkste voorspellers van latere adolessente IA by Wave 2 en Wave 3. Bogenoemde bevindinge beklemtoon die belangrikheid van die sub-kind-substelsel-eienskappe om die adolessente IA by die junior te beïnvloed. hoërskooljare. Hierdie bevindings werp veral die lig op die verskillende gevolge van vader en moederskap wat in die wetenskaplike literatuur verwaarloos word. Terwyl die bevindinge gebaseer op die vlakke van IA ooreenstem met die bestaande teoretiese


Die verband tussen ouer depressie en internetverslawing van adolessente in Suid-Korea (2018)

Ann Gen Psigiatrie. 2018 Mei 4; 17: 15. doi: 10.1186 / s12991-018-0187-1. eCollection 2018.

Daar is geïdentifiseer 'n aantal risikofaktore vir internetverslawing onder adolessente wat verband hou met hul gedrag, gesins- en ouerfaktore. Min studies het egter gefokus op die verband tussen ouerlike geestesgesondheid en internetverslawing onder adolessente. Daarom het ons die verband tussen ouerlike geestesgesondheid en internetverslawing aan kinders ondersoek deur na verskeie risikofaktore te kyk.

Hierdie studie het paneeldata gebruik wat deur die Korea-welsynspaneelstudie in 2012 en 2015 versamel is. Ons het hoofsaaklik gefokus op die verband tussen internetverslawing wat beoordeel is deur die Internet Addiction Scale (IAS) en ouerlike depressie wat gemeet is aan die 11-item weergawe van die Sentrum vir Epidemiologiese Studies Depressie Skaal. Om die verband tussen ouerlike depressie en log-getransformeerde IAS te analiseer, het ons verskeie regressie-analises uitgevoer na aanpassing vir kovariate.

Onder 587-kinders het depressiewe moeders en vaders onderskeidelik 4.75 en 4.19% behels. Die gemiddelde IAS telling van die adolessente was 23.62 ± 4.38. Slegs moeder depressie (β = 0.0960, p = 0.0033) het hoër IAS onder kinders getoon in vergelyking met nie-moederlike depressie. Sterk positiewe assosiasies tussen ouer depressie en internetverslawing van kinders is waargeneem vir hoë moedersopvoedingsvlak, geslag van adolessente en akademiese prestasies van adolessente.

Moederdepressie hou verband met kinders se internetverslawing; veral moeders wat op universiteitsvlak of hoër gegradueer het, manlike kinders en normale of beter akademiese prestasies van kinders, toon die sterkste verband met kinders se internetverslawing.


Risiko en beskermende faktore van internetverslawing: 'n meta-analise van empiriese studies in Korea (2014)

Yonsei Med J. 2014 Nov 1;55(6):1691-711.

'N Meta-analise van empiriese studies wat in Korea uitgevoer is, is uitgevoer om die samestellings tussen die indekse van internetverslawing (IA) en psigososiale veranderlikes sistematies te ondersoek.

Spesifiek, IA het 'n medium tot sterk assosiasie met 'ontsnapping van self' en 'selfidentiteit' as selfverwante veranderlikes getoon. "Aandagprobleem", "selfbeheersing" en "emosionele regulering" as veranderlikes vir beheer en regulasieverhouding; “Verslawing en absorpsie-eienskappe” as temperamentveranderlikes; "Woede" en "aggressie" as emosie en bui en veranderlikes; 'Negatiewe streshantering', aangesien die hanteringsveranderlikes ook vergelykbaar was met groter effekgroottes. In teenstelling met ons verwagting, was die grootte van die korrelasies tussen verhoudingsvermoë en gehalte, ouerlike verhoudings en gesinsfunksionaliteit, en IA, klein. Die sterkte van die verband tussen IA en die risiko en beskermende faktore is hoër in jonger ouderdomsgroepe.

Opmerkings: Onverwagte, die verband tussen kwaliteit van verhoudings en internetverslawing was klein.


Voorkoms, korrelate, psigiatriese comorbiditeite en selfmoord in 'n gemeenskapspopulasie met problematiese internetgebruik (2016)

Psigiatrie Res. 2016 Jul 14; 244: 249-256. doi: 10.1016 / j.psychres.2016.07.009.

Ons het die voorkoms, korrelate en psigiatriese comorbiditeite van gemeenskapswoningvakke met problematiese internetgebruik (PIU) ondersoek. In 'n epidemiologiese opname van geestesversteurings onder Koreaanse volwassenes uitgevoer in 2006, 6510 vakke (ouderdomme 18-64 jaar)

Die voorkoms van PIU was 9.3% in die algemene bevolking van Suid-Korea. Om manlik, jonger, nooit getroud of werkloos te wees nie, is almal geassosieer met verhoogde risiko's van PIU. Betekenisvolle positiewe assosiasies is waargeneem tussen PIU- en nikotiengebruiksversteurings, alkoholgebruiksversteurings, gemoedsversteurings, angsversteurings, somatoformafwykings, patologiese dobbelary, volwassenes-tipe ADHD-simptome, slaapstoornisse, selfmoordidee en selfmoordplanne vergelyk met vakke sonder PIU, na beheer vir sosio-demografiese veranderlikes.


Selfmoordige idees en verwante faktore onder Koreaanse hoërskoolstudente: 'n fokus op kuberverslawing en skoolbullebakkery (2017)

J Sch Nurs. 2017 Jan 1: 1059840517734290. doi: 10.1177 / 1059840517734290.

Die doel van die studie was om die verband tussen selfmoordgedagtes, kuberverslawing en skoolboelies by Koreaanse hoërskoolleerlinge te ondersoek. Hierdie beskrywende deursnee-studie het 416 studente ingesluit. Die data is versamel met behulp van gestruktureerde vraelyste oor selfmoordgedagtes, internet- en slimfoonverslawing, ervarings van skoolboelies, impulsiwiteit en depressie. Studente wat geboelie is en meer depressief was, het waarskynlik hoër tellings vir selfmoordgedagtes gehad; Wanneer 'n laer strengheid gebruik is, het vroulike geslag en verslawing aan slimfone egter ook statisties beduidende bydraes gelewer tot die teenwoordigheid van selfmoordgedagtes. Studente met selfmoordgedagtes wat hoër is as die gemiddelde, maar laer as die klassieke drempels vir die aanwysing van risikogroepe, moet ook noukeurig beoordeel word vir vroeë opsporing en intervensie. Kuberverslawing kan 'n besonder belangrike bydraer lewer tot selfmoordgedagtes, benewens boelies en depressiewe gemoedstoestand, onder Koreaanse adolessente.


Verhoudings van Geestesgesondheid en Internetgebruik in Koreaanse Adolessente (2017)

Boog Psigiatriese Verpleegsters. 2017 Dec;31(6):566-571. doi: 10.1016/j.apnu.2017.07.007.

Die doel van hierdie studie was om die verhoudings tussen geestesgesondheid en internetgebruik by Koreaanse adolessente te identifiseer. Dit was ook bedoel om riglyne te verskaf vir die vermindering van internetverbruik gebaseer op die beïnvloedende faktore van internetgebruik. Deelnemers aan hierdie studie was 'n maklike steekproef, en geselekteerde middel- en hoërskoolleerlinge in die metropolitaanse stad Incheon, Suid-Korea. Internetgebruik en geestesgesondheid van adolessente is gemeet aan instrumente wat self gerapporteer is. Hierdie studie is van Junie tot Julie 2014 uitgevoer. 1248 deelnemers is oor die algemeen ingesamel, behalwe vir onvoldoende data. Die data is geanaliseer deur beskrywende statistieke, t-toets, ANOVA, Pearson se korrelasiekoëffisiënt en veelvuldige regressie.

Daar was beduidende korrelasies tussen geestesgesondheid en internetgebruik. Die beduidende invloedsfaktore van internetgebruik was normale internetgebruiksgroep, geestesgesondheid, middelskool, internet met behulp van tyd in naweke (3h of meer), internet met tyd op 'n keer (3h of meer) en hoërskoolrekord. Hierdie ses veranderlikes het verantwoordelik vir 38.1% van internetgebruik.


Slaapprobleme en internetverslawing onder kinders en adolessente: 'n longitudinale studie.

J Slaap Res. 2016 Feb 8. doi: 10.1111 / jsr.12388.

Alhoewel die literatuur verband hou tussen slaapprobleme en internetverslawing, is die tydelike rigting van hierdie verhoudings nie vasgestel nie. Die doel van hierdie studie is om die tweerigtingverwantskappe tussen slaapprobleme en internetverslawing onder kinders en adolessente in die lengte te evalueer. 'N Vierwaartse longitudinale studie is uitgevoer met 1253-kinders en -adolente in grade 3, 5 en 8 vanaf Maart 2013 tot Januarie 2014.

Op grond van die uitslae van tydsverloopmodelle, dyssomnias, veral vroeë en middelste insomnias, het internetverslawing opeenvolgend voorspel, en internetverslawing het opeenvolgende versteurde sirkadiese ritme voorspel, ongeag die aanpassing vir geslag en ouderdom. Dit is die eerste studie om die temporele verwantskap tussen vroeë en middel-slaaploosheid te voorspel wat internetverslawing voorspel, wat dan die verstoorde sirkadiese ritme voorspel. Hierdie bevindinge impliseer dat behandelingstrategieë vir slaapprobleme en internetverslawing moet wissel volgens die volgorde van hul voorkoms.


Psigososiale risikofaktore wat verband hou met internetverslawing in Korea (2014)

Psigiatrie Ondersoek. 2014 Oct;11(4):380-6.

Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van internetverslawing in middelskoolstudente te ondersoek en gepaardgaande psigososiale risikofaktore en depressie te identifiseer.

Die vakke bestaan ​​uit verslaafde gebruikers (2.38%), oor gebruikers (36.89%) en gewone internetgebruikers (60.72%). Aandag probleme, seks, delinquent probleme, K-CDI tellings, gedagte probleme, ouderdom en aggressiewe gedrag was voorspelbare veranderlikes van internet verslawing. Ouderdom van aanvanklike internetgebruik het internetverslawing negatief voorspel.

Hierdie resultaat het soortgelyk aan ander ondersoeke oor sosiodemografiese, emosionele of gedragsfaktore wat verband hou met internetverslawing. Oor die algemeen het vakke met meer ernstige internetverslawing meer emosionele of gedragsprobleme gehad.


'N Ontleding van geïntegreerde gesondheidsorg vir internetgebruiksversteurings by adolessente en volwassenes (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Nov 24: 1-14. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.065.

Alhoewel die eerste behandelingsbenaderings vir internetgebruiksversteurings (IUD's) effektief bewys het, was die gebruik van gesondheidsorg laag. Nuwe diensmodelle fokus op geïntegreerde gesondheidsorgstelsels, wat toegang vergemaklik en die las van gesondheidsorgbenutting, en versorgingsintervensies verminder, wat doeltreffende geïndividualiseerde terapie bied.

'N Geïntegreerde benadering tot gesondheidsorg vir spiraaltjies wat bedoel is om (a) maklik toeganklik en omvattend te wees, (b) 'n verskeidenheid comorbiede sindrome te dek, en (c) heterogene vlakke van inkorting in ag te neem, is ondersoek in 'n eenarmige voornemende intervensiestudie oor n = 81 pasiënte, wat van 2012 tot 2016 behandel is. Resultate Eerstens het pasiënte 'n beduidende verbetering getoon in die gebruik van kompulsiewe internet oor tyd, gemeet aan hiërargiese lineêre modellering. Tweedens is daar verskillende effekte gevind, afhangende van die nakoming van pasiënte, wat getoon het dat hoë nakoming 'n aansienlike hoër tempo van verandering tot gevolg gehad het. Derdens het pasiënte wat na minimale intervensies verwys word, nie beduidend verskil in die hoeveelheid veranderinge as pasiënte wat na intensiewe psigoterapie verwys is nie.


Ondersoek depressie, selfbeeld en mondelinge vlotheid met verskillende grade van internetverslawing onder Chinese studente (2016)

Compr Psigiatrie. 2016 Okt 15; 72: 114-120. doi: 10.1016 / j.comppsych.2016.10.006.

Die doel van hierdie studie was om depressie, selfbeeld en verbale vlotheidsfunksies onder normale internetgebruikers te ondersoek, ligte internetverslawing en ernstige internetverslawing.

Die opname steekproef het bestaan ​​uit 316-kollegestudente, en hul internetverslawing simptome, depressie en selfbeeld simptome is beoordeel deur gebruik te maak van die hersiene Chen Internet Addiction Scale (CIAS-R), Zung Self Rating Depression Scale (ZSDS), Rosenberg Self-Esteem Skaal (RSES), onderskeidelik. 16-studente met nie-verslawings, 19-studente met sagte internetverslawing (sub-MIA) en 15-studente met ernstige internetverslawing (sub-SIA), is gewerf en onderworpe aan die klassieke mondelinge vlotheidstoetse, insluitend die semantiese en fonemiese vlotheidstaak. Die resultate het aangedui dat ernstige internetverslawing in die opname steekproef die hoogste neiging tot depressiewe simptome en laagste selfbeeldtellings getoon het, en sub-SIA het swak prestasie op die semantiese vlotheidstaak getoon.


Frekwensie van internetverslawing en ontwikkeling van sosiale vaardighede in adolessente in 'n stedelike omgewing van Lima (2017)

Medwave. 2017 Jan 30; 17 (1): e6857. doi: 10.5867 / medwave.2017.01.6857.

Die mate van sosiale vaardighede en die vlak van internetgebruik is geëvalueer by tieners van 10 tot 19 jaar van vyfde tot elfde graad in twee sekondêre skole in die stad Condevilla. Klaskamers is lukraak gekies en die vraelyste is op alle adolessente toegepas. Twee vraelyste is toegepas: skaal vir internetverslawing van Lima om die omvang van internetgebruik te bepaal, en die sosiale vaardigheidstoets van die Ministerie van Gesondheid van Peru, wat die selfbeeld, selfgelding, kommunikasie en besluitneming evalueer. Die ontledings volgens die Chi5-toets en die presiese toets van Fisher, sowel as 'n algemene lineêre model (GLM) is met behulp van die binomiale familie uitgevoer.

Beide vraelyste is toegepas op 179 adolessente, van wie 49.2% manlik was. Die hoofouderdom was 13 jaar, waarvan 78.8% in die sekondêre skool was. Internetverslawing is gevind in 12.9% van die respondente, van wie die meerderheid manlik (78.3%) was en 'n hoër voorkoms van lae sosiale vaardighede (21.7%) gehad het. By adolessente is daar 'n verband tussen internetverslawing en lae sosiale vaardighede, waaronder die kommunikasiegebied statisties betekenisvol.


Problematiese internetgebruik was meer algemeen in Turkse adolessente met groot depressiewe afwykings as kontroles.

Acta Paediatr. 2016 Feb 5. doi: 10.1111 / apa.13355.

Hierdie studie vergelyk die problematiese internetgebruik (PIU) tariewe in 12 tot 18-jariges met ernstige depressiewe versteuring (MDD) en gesonde beheermaatreëls en ondersoek moontlike skakels tussen PIU en selfmoord onder MDD-pasiënte.

Die studiemonster het bestaan ​​uit 120 MDD-pasiënte (62.5% meisies) en 100 kontroles (58% meisies) met 'n gemiddelde ouderdom van 15. Selfmoordgedagtes en selfmoordpogings is geëvalueer en sosiodemografiese data is versamel. Daarbenewens is die Depressievoorraad vir kinders, die jong internetverslawingstoets en die skaal van selfmoordwaarskynlikheid toegepas.

Die resultate het getoon dat die PIU-koers in die MDD-gevalle beduidend hoër was as die kontroles. Die analise van kovariansie-resultate het getoon dat daar geen verband was tussen moontlike selfmoord en die Young Internet Addiction Test-telling in MDD-gevalle nie. Die hopeloosheid subskaal tellings van die MDD pasiënte met PIU was egter aansienlik hoër as die tellings van diegene sonder PIU.


Psigopatologiese faktore wat verband hou met problematiese alkohol en problematiese internetgebruik in 'n voorbeeld van adolessente in Duitsland (2016).

Psigiatrie Res. 2016 Apr 22; 240: 272-277. doi: 10.1016 / j.psychres.2016.04.057.

o ons kennis, dit is die eerste ondersoek wat psigopatologiese faktore vir beide problematiese alkohol en problematiese internetgebruik in dieselfde steekproef van adolessente assesseer. Ons het 'n steekproef van 1444-adolessente in Duitsland ondervra oor problematiese alkoholgebruik, problematiese internetgebruik, psigopatologie en sielkundige welsyn. Ons het binêre logistieke regressie ontledings uitgevoer. 5.6% van die steekproef het problematiese alkoholgebruik, 4.8% problematiese internetgebruik en 0.8% beide problematiese alkohol en problematiese internetgebruik getoon. Problematiese alkoholgebruik was hoër in adolessente met problematiese internetgebruik in vergelyking met dié sonder problematiese internetgebruik. Gedragsprobleme en depressiewe simptome was statisties beduidend geassosieer met beide problematiese alkohol en problematiese internetgebruik.


Voorkoms van problematiese internetgebruik in Slowenië (2016)

Zdr Varst. 2016 May 10;55(3):202-211.

Problematiese internetgebruiksvraelys (PIUQ) is ingesluit in die Europese Gesondheidsonderhoudstudie (EHIS) op verteenwoordigende Sloweense steekproef. Die frekwensie van internetgebruik en problematiese internetgebruik is albei beoordeel.

3.1% van die Sloweense volwasse bevolking is in gevaar om problematiese internetgebruikers te word, terwyl 3 uit 20-Sloveense adolessente vanaf 18 tot 19-jaar in gevaar is (14.6%). Voorkomingsprogramme en behandeling vir diegene wat geraak word, is uiters belangrik, veral vir die jong geslag.


Positiewe metakognisies oor internetgebruik: Die bemiddelende rol in die verhouding tussen emosionele dysregulering en problematiese gebruik.

Verslaafde Behav. 2016 Apr 4;59:84-88.

Die huidige studie het veronderstel dat twee spesifieke positiewe metakognisies oor internetgebruik (dws die oortuiging dat internetgebruik nuttig is in die regulering van negatiewe emosies en die oortuiging dat dit groter beheerbaarheid bied) bemiddel die verband tussen emosionele disregulering en problematiese internetgebruik (PIU). Veranderlikes het verantwoordelik vir 46% van die variansie in PIU vlakke. 'N Partiële bemiddelingsmodel waarin emosionele disregulasie PIU-vlakke voorspel het deur positiewe metakognisies wat verband hou met internetgebruik, is gevind. Die teenwoordigheid van 'n direkte verhouding tussen emosionele dysregulering en PIU is ook opgespoor. Daarbenewens het die studie bevind dat emosionele dysregulering die simptome van PIU in groter mate as hoë negatiewe emosionaliteit kan aandryf.


Epidemiologie van internetgedrag en verslawing onder adolessente in ses Asiatiese lande (2014)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014 Nov;17(11):720-728.

'N Totaal van 5,366-adolessente van 12-18-jare is gewerf uit ses Asiatiese lande: China, Hongkong, Japan, Suid-Korea, Maleisië en die Filippyne. Deelnemers het 'n gestruktureerde vraelys voltooi op hul Internetgebruik in die 2012-2013-skooljaar.

Internetverslawing is beoordeel deur gebruik te maak van die Internet Addiction Test (IAT) en die hersiene Chen Internet Addiction Scale (CIAS-R). Die verskille in internetgedrag en verslawing oor lande is ondersoek.

 • Die algehele voorkoms van smartphone-eienaarskap is 62%, wat wissel van 41% in China tot 84% in Suid-Korea..
 • Daarbenewens is deelname aan aanlyn-speletjies wissel van 11% in China tot 39% in Japan.
 • Hong Kong het die hoogste aantal adolessente wat daagliks of bo die internet gebruik (68%) rapporteer.
 • Internetverslawing is die hoogste in die Filippyne, volgens beide die IAT (5%) en die CIAS-R (21%).

Faktore wat verband hou met internetverslawing onder skoolgaande adolessente in Vadodara (2017)

J Family Med Prim Care. 2016 Oct-Dec;5(4):765-769. doi: 10.4103/2249-4863.201149.

Die doel was om die voorkoms van IA onder skoolgaande adolessente en faktore wat met IA verband hou, te assesseer. 'N Deursnitstudie is ontwerp om adolessente te bestudeer wat studeer in 8th tot 11th-standaard van vyf skole van Vadodara.
Sewehonderd vier en twintig deelnemers wat die IAT voltooi het, is ontleed. Internetgebruikvoorkoms was 98.9%. Voorkoms van IA was 8.7%. Manlike geslag, 'n persoonlike toestel, ure van internetgebruik / dag, gebruik van slimfone, permanente aanmeldstatus, internetgebruik om te gesels, aanlyn-vriende te maak, inkopies te doen, films te kyk, aanlynspeletjies te soek, inligting aanlyn en kitsboodskappe te vind. word aansienlik geassosieer met IA in univariate analise. Internetgebruik vir aanlynvriendskappe is bevind dat dit 'n beduidende voorspeller van IA is, en internetgebruik vir die soek van inligting is bevind dat dit beskermend teen IA is op logistieke regressie.


Multi-familie groepterapie vir adolessente internetverslawing: Verkenning van die onderliggende meganismes (2014)

Verslaafde Behav. 2014 Okt 30; 42C: 1-8. doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.10.021.

Internetverslawing is een van die mees algemene probleme onder adolessente en doeltreffende behandeling is nodig. Hierdie navorsing beoog om die doeltreffendheid en onderliggende meganisme van multi-familie groepterapie (MFGT) te toets om internetverslawing onder adolessente te verminder.

'N Totaal van 92-deelnemers wat bestaan ​​uit 46-adolessente met internetverslawing, bejaardes 12-18years en 46, hul ouers, 35-46years, is toegeken aan die eksperimentele groep (ses-sessie MFGT intervensie) of 'n waglys beheer.

Die ses-sessie multi-familie groepterapie was effektief in die vermindering van internetverslawing gedrag onder adolessente en kan geïmplementeer word as deel van roetine primêre sorg kliniek dienste in soortgelyke populasies.


Die impak van sensasie soek na die verband tussen aandagstekort / hiperaktiwiteit simptome en die erns van internetverslawing risiko.

Psigiatrie Res. 2015 Mei 1. pii: S0165-1781 (15) 00243-7.

Die doel van hierdie studie was om die verband tussen aandagafleibaarheid / hiperaktiwiteitsimptome (ADHS) en die erns van die internetverslawingrisiko (SIAR) te ondersoek, terwyl die gevolge van veranderlikes soos depressie, angs, woede, sensasiesoek en gebrek aan selfgeldigheid onder beheer is. universiteitstudente. Die deelnemers is in die twee groepe geklassifiseer as diegene met 'n hoë risiko vir internetverslawing (HRIA) (11%) en diegene met 'n lae risiko vir internetverslawing (IA) (89%). Laastens het 'n hiërargiese regressie-analise voorgestel dat die erns van sensasiesoek en ADHS, veral aandagtekort, SIAR voorspel.


Ondersoek persoonlikheidseienskappe van Chinese adolessente met internetverwante verslawende gedrag: Eienskappe vir dobbelverslawing en sosiale netwerkverslawing (2014)

Verslaafde Behav. 2014 Nov 1;42C:32-35.

Hierdie studie het die assosiasies tussen persoonlikheidseienskappe ondersoek, gebaseer op die Big Five-model en verslawende gedrag teenoor verskillende aanlynaktiwiteite onder adolessente. 'N Steekproef van 920-deelnemers is gewerf uit vier sekondêre skole in verskillende distrikte deur gebruik te maak van ewekansige steekproefneming.

Die resultate het 'n beduidende verskil in persoonlikheidstrekke getoon vir verslawende gedrag wat verband hou met verskillende aanlynaktiwiteite. Spesifiek, hoër neurotisme en minder pligsgetrouheid het betekenisvolle assosiasies met internetverslawing in die algemeen vertoon; minder pligsgetrouheid en lae openheid was aansienlik geassosieer met dobbelverslawing; en neurotisme en ekstraversie was aansienlik geassosieer met sosiale netwerkverslawing.


Disfunksionele internetgedrag simptome in samewerking met persoonlikheidseienskappe (2017)

Psychiatriki. 2017 Jul-Sep;28(3):211-218. doi: 10.22365/jpsych.2017.283.211.

Internetverslawing is 'n saak van groot belang vir navorsers, met inagneming van die vinnige verspreiding van die internet en die toenemende gebruik daarvan by kinders, adolessente en volwassenes. Dit word geassosieer met veelvuldige sielkundige simptome en sosiale probleme, en dit wek nog groter kommer oor die nadelige gevolge daarvan. Die huidige studie, wat deel uitmaak van 'n breër navorsing, is daarop gemik om die verband tussen oormatige internetgebruik en persoonlikheidseienskappe in 'n volwasse bevolking te ondersoek.

Ons vernaamste hipoteses is dat disfunksionele internetgedrag positief met neurotisme geassosieer sal word, maar negatief gekoppel aan ekstraversie. Die 1211-deelnemers wat ouer as 18 jaar oud was, het die IAT (Internet Addiction Test) deur Kimberly Young en die Eysenck Persoonlikheidsvraelys (EPQ) voltooi en ander vraelyste wat psigopatologie opspoor. Resultate het getoon dat 7.7% disfunksionele internetgedrag toon wat beide medium en ernstige mate van afhanklikheid betref deur die gebruik van internet, soos gemeet deur die gebruik van IAT. Die univariate logistieke regressie-analise het getoon dat die individue wat simptome van disfunksionele internetgedrag vertoon, meer geneig sou wees om aan 'n chroniese geestesgesondheidsversteuring te ly, psigotropiese medikasie te gebruik en hoër op neurotisme te slaag. In teenstelling hiermee was hulle minder geneig om kinders te hê en omgekeer te word. Meervoudige logistieke regressie-analise het bevestig dat neurotisme en ekstraversie onafhanklik geassosieer word met disfunksionele internetgedrag.


Die verhoudings tussen problematiese internetgebruik, aleksitimiumvlakke en aanhegtingseienskappe in 'n voorbeeld van adolessente in 'n hoërskool, Turkye (2017)

Psychol Gesondheid Med. 2017 Okt 25: 1-8. doi: 10.1080 / 13548506.2017.1394474.

Die doel van hierdie studie is om die verhoudings tussen aanhegtingseienskappe, aleksitiemie en problematiese internetgebruik (PIU) by adolessente te ondersoek. Die studie is uitgevoer op 444 hoërskoolstudente (66% vroulike en 34% manlik). Internet Addiction Test (IAT), Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) en kort vorm van die voorraad van ouer- en portuurbinding (s-IPPA) skale is gebruik. Die resultate dui daarop dat aleksitiemie die risiko van PIU verhoog en hoër gehegtheidskwaliteit is 'n beskermende faktor vir beide aleksitiemie en PIU. Hierdie resultate dui daarop dat dit belangrik is om te fokus op die onseker aanhegtingspatrone en aleksitiem eienskappe wanneer ons adolessente met PIU studeer.


Groot vyf persoonlikheid en adolessente internetverslawing: Die bemiddelende rol van coping style (2016)

Verslaafde Behav. 2016 Aug 12; 64: 42-48. doi: 10.1016 / j.addbeh.2016.08.009.

Hierdie studie het die unieke assosiasies tussen groot vyf persoonlikheidseienskappe en adolessente internetverslawing (IA) ondersoek, sowel as die bemiddelende rol van hanterende styl onderliggend aan hierdie verhoudings. Ons teoretiese model is getoets met 998 adolessente.

Nadat dit vir demografiese veranderlikes beheer is, is gevind dat samevaarheid en pligsgetrouheid negatief met IA geassosieer word, terwyl ekstraversie, neurotisme en openheid vir ondervinding positief met IA verband hou. Mediasie ontledings het verder aangedui dat pligsgetrouheid 'n indirekte impak op adolessente IA gehad het deur verminderde emosie-gefokusde hantering, terwyl ekstraversie, neurotisme, openheid vir ondervinding indirekte impakte op adolessente IA het deur verhoogde emosie-gefokusde hantering. In teenstelling hiermee het probleemgerigte hantering geen bemiddelende rol gehad nie.


Ervaringsvermoë en Tegnologiese Verslawing in Adolessente (2016)

J Behav Verslaafde. 2016 Jun;5(2):293-303.

Die verhouding tussen IKT gebruik en ervarings vermyding (EA), 'n konstruksie wat as onderliggende en transdiagnostiese na vore gekom het vir 'n wye verskeidenheid sielkundige probleme, insluitend gedragsverslawing, word ondersoek. EA verwys na 'n selfregulerende strategie wat pogings om te beheer of ontsnap uit negatiewe stimuli soos gedagtes, gevoelens of sensasies wat sterk nood ervaar, ontlok. Hierdie strategie, wat op kort termyn aanpasbaar is, is problematies as dit 'n onbuigsaam patroon word. 'N Totaal van 317-studente van die Spaanse suidooste tussen 12 en 18 is gewerf om 'n vraelys te voltooi wat vrae bevat oor die algemene gebruik van elke IKT, 'n eksperimentele vermydingsvraelys, 'n kort inventaris van die Big Five persoonlikheidseienskappe en spesifieke vraelyste oor problematiese gebruik van die internet, selfone en video speletjies. Korrelasie analise en lineêre regressie het getoon dat EA grootliks verduidelik het oor die verslawende gebruik van die internet, selfone en videospeletjies, maar nie op dieselfde manier nie. Wat geslag betref, het seuns 'n meer problematiese gebruik van videospeletjies as meisies getoon. Met betrekking tot persoonlikheidsfaktore, was gewetensregte verwant aan alle verslawende gedrag.


Patologiese aanlyn aankoop as 'n spesifieke vorm van internetverslawing: 'n modelgebaseerde eksperimentele ondersoek.

PLoS One. 2015 Oct 14;10(10):e0140296.

Die studie het ten doel gehad om verskillende faktore van kwesbaarheid vir patologiese aankope in die aanlynkonteks te ondersoek en om vas te stel of aanlynpatologiese aankope parallelle het met 'n spesifieke internetverslawing. Volgens 'n model van spesifieke internetverslawing deur Brand en kollegas kan potensiële kwesbaarheidsfaktore bestaan ​​uit 'n predisponerende opwinding van inkopies en as bemiddelende veranderlike, spesifieke verwagtinge op die internetgebruik. Daarbenewens, in ooreenstemming met modelle oor verslawinggedrag, moet cue-geïnduseerde drang ook 'n belangrike faktor wees vir aanlyn patologiese aankope. Die teoretiese model is in hierdie studie getoets deur 240 vroulike deelnemers met 'n cue-reaktiwiteitsparadigma, wat saamgestel is uit aanlyn-inkopieprente, te ondersoek om die opgewondenheid van inkopies te beoordeel. Behoefte (voor en na die cue-reaktiwiteitsparadigma) en verwagtinge vir aanlyn inkopies is gemeet. Die neiging vir patologiese aankope en aanlynpatologiese aankope is gekeur met die Compulsive Buying Scale (CBS) en die Short Internet Addiction Test wat aangepas is vir inkopies (s-IATshopping). Die resultate het getoon dat die verband tussen individue se opgewondenheid uit inkopies en aanlynpatologiese koopneiging gedeeltelik bemiddel word deur spesifieke verwagtinge op die internet vir aanlyninkopies. Verder was drang en aanlynpatologiese koopneigings gekorreleer en 'n toename in drang na die aanwysing van die leidraad, is slegs waargeneem by individue wat hoog was vir aanlynpatologiese koop. en stel potensiële parallelle voor. Die teenwoordigheid van drang by individue met die neiging tot aanlyn patologiese aankope, beklemtoon dat hierdie gedrag potensiële oorweging verdien binne die nie-substans / gedragsverslawing.


Heritbaarheid van kompulsiewe internetgebruik by adolessente (2015)

Verslaafde Biol. 2015 Jan 13. doi: 10.1111 / adb.12218.

Die deelnemers vorm 'n steekproef wat insiggewend is vir genetiese analises, wat die ondersoek van die oorsake van individuele verskille in kompulsiewe internetgebruik toelaat. Die interne konsekwentheid van die instrument was hoog en die 1.6-jaar toets-retest-korrelasie in 'n submonster (n = 902) was 0.55. CIUS tellings het effens toegeneem met ouderdom. Opmerklik, geslag het nie variasie in CIUS-tellings verduidelik nie, aangesien gemiddelde tellings op die CIUS dieselfde was by seuns en dogters. Die tyd wat spandeer word aan spesifieke internetaktiwiteite het egter verskil: seuns het meer tyd aan speletjies spandeer, terwyl meisies meer tyd spandeer op sosiale netwerk-webwerwe en gesels.

Die oorerflikheidsberamings was dieselfde vir seuns en dogters: 48 persent van die individuele verskille in CIUS-telling is beïnvloed deur genetiese faktore. Die oorblywende afwyking (52 persent) was te wyte aan omgewingsinvloede wat nie tussen familielede gedeel is nie.


Die verband tussen aandagstekort / hiperaktiwiteitsversteuring en internetverslawing: 'n sistematiese oorsig en meta-analise (2017)

BMC Psigiatrie. 2017 Jul 19;17(1):260. doi: 10.1186/s12888-017-1408-x.

Hierdie studie het ten doel om die verband tussen Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) en internetverslawing (IA) te analiseer. 'N Sistematiese literatuursoektog is uitgevoer in vier aanlyn databasisse in totaal, insluitende SENTRALE, EMBASE, PubMed en PsychINFO. Waarnemingstudies (gevalbeheer, dwarssnit- en kohortstudies) wat die korrelasie tussen IA en ADHD meet, is gesififiseer vir toelating. Twee onafhanklike beoordelaars het elke artikel volgens die voorafbepaalde insluitingskriteria gekeur. 'N Totaal van 15-studies (2-kohortstudies en 13-dwarssnitstudies) het ons insluitingskriteria vervat en is ingesluit in die kwantitatiewe sintese. Meta-analise is uitgevoer met behulp van RevMan 5.3 sagteware.

'N Matige assosiasie tussen IA en ADHD is gevind. Individue met IA was geassosieer met meer ernstige simptome van ADHD, insluitend die gesamentlike totale simptome telling, onoplettendheid en hiperaktiwiteit / impulsiwiteit telling. Mans was geassosieer met IA, terwyl daar geen beduidende korrelasie tussen ouderdom en IA was nie.

IA was positief geassosieer met ADHD onder adolessente en jong volwassenes. Klinici en ouers moet meer aandag gee aan die simptome van ADHD by individue met IA, en die monitering van internetgebruik van pasiënte wat aan ADHD ly, is ook nodig.


Komorbiditeit van internetgebruiksversteuring en aandaggebrekshiperaktiwiteitsversteuring: Twee volwasse gevallestudie-studies (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Dec 1; 6 (4): 490-504. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.073.

Daar is goeie wetenskaplike bewyse dat aandagstekorte hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) beide 'n voorspeller en 'n comorbiditeit van verslawende versteurings in volwassenheid is. Hierdie verenigings fokus nie net op stofverwante verslawings nie, maar ook op gedragsverslawing soos dobbelstoornis en internetgebruiksversteuring (IUD). Vir IUD, het sistematiese resensies ADHD geïdentifiseer as een van die mees voorkomende comorbiditeite buiten depressiewe en angsversteurings. Tog is daar 'n behoefte om die verbande tussen beide versteurings verder te verstaan ​​om implikasies vir spesifieke behandeling en voorkoming af te lei. Dit is veral die geval in volwasse kliniese populasies waar min bekend is oor hierdie verhoudings tot dusver. Hierdie studie was bedoel om hierdie kwessie verder te ondersoek in meer besonderhede gebaseer op die algemene hipotese dat daar 'n deurslaggewende kruising van psigopatologie en etiologie tussen IUD en ADHD is.

Twee gevallestudiemonsters is by 'n universiteitshospitaal ondersoek. Volwasse ADHD- en IUD-pasiënte het deur 'n omvattende kliniese en psigometriese opgradering hardloop. Ons het ondersteuning gevind vir die hipotese dat ADHD en IUD psigopatologiese kenmerke deel. Onder pasiënte van elke groep het ons aansienlike voorkomsskoerse van 'n comorbide ADHD in IUD gevind en omgekeerd. Verder was ADHD simptome positief geassosieer met media gebruikstye en simptome van internetverslawing in beide monsters.


Vereniging tussen kinder- en volwasse aandagstekorte hiperaktiwiteitsversteurings simptome in Koreaanse jong volwassenes met internetverslawing (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Aug 8: 1-9. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.044.

Hierdie studie het ten doel om hierdie moontlike meganismes te analiseer deur die effek van IA erns en kinderdae ADHD op onoplettendheid, hiperaktiwiteit en impulsiwiteit by jong volwassenes met IA te vergelyk. Ons het vermoed dat IA moontlikhede met ADHD-agtige kognitiewe en gedragsimptome kan hê, afgesien van ADHD.

Studie deelnemers bestaan ​​uit 61 jong manlike volwassenes. Deelnemers is 'n gestruktureerde onderhoud geadministreer. Die erns van IA, kinderjare en huidige ADHD simptome, en psigiatriese comorbide simptome is deur middel van selfgraderingskale geassesseer. Die assosiasies tussen die erns van IA en ADHD simptome is ondersoek deur middel van hiërargiese regressie ontledings.

Hiërargiese regressie ontledings het getoon dat die erns van IA die meeste dimensies van ADHD simptome beduidend voorspel het. Daarteenoor het ADHD vir kinders slegs een dimensie voorspel. Die hoë comorbiditeit van onoplettendheid en hipertaktiwiteit simptome in IA behoort nie net deur 'n onafhanklike ADHD-afwyking verantwoord te word nie, maar moet die moontlikheid van kognitiewe simptome in verband met IA oorweeg. Funksionele en strukturele breinafwykings wat verband hou met oormatige en patologiese internetgebruik kan verband hou met hierdie ADHD-agtige simptome. Onoplettendheid en hiperaktiwiteit by jong volwassenes met IA is meer aansienlik geassosieer met die erns van IA as dié van kinderjarige ADHD.


Internet Addiction and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Among School Children (2015)

Isr Med Assoc. J. 2015 Dec;17(12):731-4.

Die gebruik van die internet en videogames deur kinders en adolessente het die afgelope dekade dramaties gestyg. Toenemende bewyse van internet- en videogame verslawing onder kinders veroorsaak besorgdheid as gevolg van sy skadelike fisiese, emosionele en sosiale gevolge. Daar is ook opkomende bewyse vir 'n verband tussen rekenaar- en videogame verslawing en aandagstekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD).

Ons vergelyk 50 manlike skoolkinders, gemiddelde ouderdom 13 jaar, met ADHD tot 50 manlike skoolkinders sonder ADHD op maatreëls van internetverslawing, internetgebruik en slaappatrone gediagnoseer.

Kinders met ADHD het hoër tellings op die internetverslawingstoets (IAT) gehad, die internet vir langer ure gebruik, en het later gaan slaap as diegene sonder ADHD. Hierdie bevindings dui op 'n vereniging van ADHD, slaapstoornisse en internet / videogame verslawing.


Studie van internetverslawing by kinders met aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring en normale beheer (2018)

Ind Psigiatrie J. 2018 Jan-Jun;27(1):110-114. doi: 10.4103/ipj.ipj_47_17.

Die doel is om internetverslawing tussen ADHD en normale kinders te bestudeer en te vergelyk en die verband tussen demografiese profiel en internetverslawing.

Dit was 'n deursnitstudie wat 100 kinders (50 ADHD-gevalle en 50 normale kinders sonder enige psigiatriese siekte as kontroles) insluit tussen die ouderdomme van 8 en 16 jaar. 'N Semi-gestruktureerde pro forma vir demografiese profiel en internetgebruik met behulp van Young's Internet Addiction Test (YIAT) is gebruik. Statistiese ontleding is gedoen met behulp van SPSS 20.

Internetverslawing onder ADHD-kinders was 56% (54% het 'waarskynlike internetverslawing' en 2% 'definitiewe internetverslawing'). Dit was statisties beduidend (P <0.05) in vergelyking met normale kinders waar slegs 12% internetverslawing gehad het (al 12% het 'waarskynlike internetverslawing' gehad). ADHD-kinders was 9.3 keer meer geneig tot die ontwikkeling van internetverslawing in vergelyking met normaal (kansverhouding - 9.3). Beduidende toename in die gemiddelde duur van die internetgebruik by ADHD-kinders met 'n toenemende telling van YIAT (P <0.05) is gesien. Die voorkoms van internetverslawing was meer by manlike ADHD-kinders in vergelyking met normaal (P <0.05).


Die Voorkoms Van Internetverslawing Onder 'n Japannese Adolessente Psigiatriese Kliniek Voorbeeld Met Outisme Spektrumversteuring en / of Aandagsgebrek-Hiperaktiwiteitsversteuring: 'n Dwarsdeursnee-studie (2017)

Tydskrif van outisme en ontwikkelingsversteurings

Uitgebreide literatuur dui daarop dat outisme spektrumversteuring (ASD) en aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) risikofaktore vir internetverslawing (IA) is. Die huidige dwarssnitstudie het die voorkoms van IA onder 132-adolessente met ASD en / of ADHD ondersoek in 'n Japannese psigiatriese kliniek met behulp van Young se Internet Addiction Test. Die voorkoms van IA onder adolessente met ASD alleen, met ADHD alleen en met comorbide ASD en ADHD was onderskeidelik 10.8, 12.5 en 20.0%. Ons resultate beklemtoon die kliniese belang van screening en intervensie vir IA wanneer geestesgesondheidswerkers adolessente met ASD en / of ADHD in psigiatriese dienste sien.


Sosiale tekortstekorte en hul verbintenis met internetverslawing en -aktiwiteite in adolessente met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (2017)

J Behav Verslaafde. 2017 Mar 1: 1-9. doi: 10.1556 / 2006.6.2017.005

Die doelwitte van hierdie studie was om die verband tussen sosiale vaardigheidstekorte en internetverslawing en aktiwiteite by adolessente met aandagafleibaarheid (ADHD) te ondersoek, asook die moderators vir hierdie vereniging. Altesaam 300 adolessente, tussen 11 en 18 jaar oud, wat met ADHD gediagnoseer is, het aan hierdie studie deelgeneem. Hul vlakke van internetverslawing, tekorte aan sosiale vaardighede, ADHD, ouerlike eienskappe en comorbiditeite is beoordeel. Die verskillende internetaktiwiteite waaraan die deelnemers deelgeneem het, is ook ondersoek.

Die assosiasies tussen sosiale vaardigheidstekorte en internetverslawing en -aktiwiteite en die moderators van hierdie verenigings is ondersoek met behulp van logistieke regressie ontledings. Sosiale tekortstekorte was aansienlik geassosieer met 'n verhoogde risiko van internetverslawing na aanpassing vir die gevolge van ander faktore. Sosiale tekortstekorte was ook aansienlik geassosieer met internetspeletjies en kyk na flieks.


Internet verslawing en self-geëvalueer aandag-tekort hiperaktiwiteit versteuring eienskappe onder Japannese kollege studente (2016)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2016 Aug 30. doi: 10.1111 / PCN.12454.

Internetverslawing (IA), ook bekend as internetgebruiksversteuring, is 'n ernstige probleem oor die hele wêreld, veral in Asiatiese lande. Erge IA in studente kan gekoppel word aan akademiese mislukking, aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) en vorms van sosiale onttrekking, soos hikikomori. In hierdie studie het ons 'n opname gedoen om die verband tussen IA en ADHD simptome onder kollege studente te ondersoek.

Van die 403 proefpersone was 165 mans. Die gemiddelde ouderdom was 18.4 ± 1.2 jaar en die gemiddelde totale IAT-telling was 45.2 ± 12.6. Honderd agt-en-veertig respondente (36.7%) was gemiddelde internetgebruikers (IAT <40), 240 (59.6%) het moontlike verslawing (IAT 40-69), en 15 (3.7%) het ernstige verslawing (IAT ≥ 70). Die gemiddelde internetverbruik was 4.1 ± 2.8 uur per dag op weeksdae en 5.9 ± 3.7 uur per dag in die naweek. Wyfies het die internet hoofsaaklik vir sosiale netwerkdienste gebruik, terwyl mans aanlyn speletjies verkies. Studente met 'n positiewe ADHD-skerm behaal aansienlik hoër op die IAT as dié wat negatief is vir ADHD-skerm (50.2 ± 12.9 versus 43.3 ± 12.0).


Die vereniging van internetverslawing simptome met impulsiwiteit, eensaamheid, nuwigheid soek en gedragsinhibisie stelsel onder volwassenes met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD). (2016)

Psigiatrie Res. 2016 Mar 31; 243: 357-364. doi: 10.1016 / j.psychres.2016.02.020.

Die doelwitte van hierdie studie was om die verenigings van die internetverslawing simptome te toets met impulsiwiteit, eensaamheid, nuwigheidsoek en gedragsinhibisie stelsels onder volwassenes met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) en volwassenes met nie-ADHD. 'N Totaal van 146-volwassenes tussen 19 en 33-jare wat by hierdie studie betrokke was. Die resultate van hiërargiese regressie-analise het aangedui dat impulsiwiteit, eensaamheid en gedragshinderstelsel beduidende voorspellers van die toevoeging van internet by volwassenes met ADHD was. Hoër eensaamheid was aansienlik geassosieer met meer ernstige Internet addisie simptome onder die nie-ADHD groep.


Internetverslawing by jongmense (2014)

Ann Acad Med Singapore. 2014 Jul;43(7):378-82.

In ons tegnologie-vaardige bevolking sien geestesgesondheidspersoneel 'n toenemende tendens van oormatige internetgebruik of internetverslawing. Navorsers in China, Taiwan en Korea het uitgebreide navorsing gedoen op die gebied van internetverslawing. Siftingsinstrumente is beskikbaar om die teenwoordigheid van internetverslawing en die omvang daarvan te identifiseer. Internetverslawing word dikwels geassosieer met geestesiektes soos angs, depressie, gedragsversteuring en aandaggebrekshiperaktiwiteitsversteuring (ADHD). toekomstige navorsing op hierdie gebied is nodig om die groeiende tendens te hanteer en die negatiewe sielkundige en sosiale impak daarvan op die individue en hul gesinne te verminder.


Die verband tussen internetverslawing simptome met angs, depressie en selfbeeld onder adolessente met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (2014)

Compr Psigiatrie. 2014 Jun 12. pii: S0010-440X (14) 00153-9.

Die doelwitte van hierdie studie was om die samestellings van die erns van internetverslawing simptome te ondersoek met verskillende dimensies van angs (fisieke angs simptome, skade vermyding, sosiale angs en skeiding / paniek) en depressie simptome (depressiewe invloed, somatiese simptome, interpersoonlike probleme , en positiewe invloed) en selfbeeld onder adolessente gediagnoseer met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) in Taiwan.

'N Totaal van 287-adolessente tussen 11 en 18 jaar wat met ADHD gediagnoseer is, het aan hierdie studie deelgeneem. Die verband tussen die erns van internetverslawing simptome en angs en depressie simptome en selfbeeld is ondersoek met behulp van verskeie regressie ontledings.

Die resultate het getoon dat hoër fisiese simptome en laer skade vermyding tellings op die MASC-T, hoër somatiese ongemak / vertraagde aktiwiteit tellings op die CES-D, en laer selfbeeld tellings op die RSES was aansienlik geassosieer met meer ernstige internetverslawing simptome.


Multi-dimensionele korrelate van internetverslawing simptome in adolessente met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (2014)

Psigiatrie Res. 2014 Nov 12. pii: S0165-1781 (14) 00855-5.

Hierdie studie ondersoek die samestellings van die erns van internetverslawing simptome met versterking sensitiwiteit, familie faktore, internet aktiwiteite en aandag tekort / hiperaktiwiteit versteuring (ADHD) simptome onder adolessente in Taiwan gediagnoseer met ADHD. 'N Totaal van 287-adolessente wat met ADHD gediagnoseer is en tussen 11 en 18 jaar oud was, het aan hierdie studie deelgeneem. Hul vlakke van internetverslawing simptome, ADHD simptome, versterking sensitiwiteit, familie faktore, en verskeie internet aktiwiteite waarin die betrokke deelnemers is geassesseer.

Die resultate het aangedui dat lae bevrediging met gesinsverhoudings die sterkste faktor was wat ernstige simptome van die internetverslawing voorspel, gevolg deur die gebruik van kitsboodskappe, fliek, hoë gedragsaanwysingsstelsel (BAS)

Intussen is lae paternale beroeps-SES, lae BAS-dryf en aanlynspeletjies ook aansienlik geassosieer met ernstige internetverslawing-simptome.


Verswakte inhibisie en werkgeheue in reaksie op internetverwante woorde onder adolessente met internet verslawing: 'N Vergelyking met aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (2016)

Psigiatrie Res. 2016 Jan 5.

Wanfunksies in reaksie inhibisie en werkgeheue funksies is gevind dat dit nou verband hou met internetverslawing (IA) simptome en aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) simptome. In hierdie studie het ons reaksie-inhibisie- en werkgeheueprosesse ondersoek met adolessente met IA, ADHD en medemorfiede IA / ADHD met twee verskillende materiale (internetverwante en internetverwante stimuli).

In vergelyking met die NK-groep het vakke met IA, ADHD en IA / ADHD gedemonstreerde inhibisie en werkgeheue gedemonstreer. Daarbenewens, in vergelyking met internetverwante toestande, het IA en medemorfiese vakke erger geraak op die internetverwante toestand in die Stop-proewe tydens die stop-sein-taak, en hulle het beter werkgeheue op die internetverwante toestand in die 2-Terug Taak. Die bevindings van ons studie dui individue met IA aan en IA / ADHD kan in die inhibisie- en werkgeheue funksies aangetas word wat moontlik met swak inhibisie gekoppel kan word.


Internetverslawing is verwant aan Aandagtekort, maar nie Hiperaktiwiteit in 'n Voorbeeld van Hoërskoolstudente (2014)

Int J Psigiatrie Clin Pract. 2014 Okt 30: 1-21.

Om die gevolge van die aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) simptome dimensies op internetverslawing (IA) te evalueer na beheer oor internetgebruikseienskappe onder hoërskoolstudente. Hierdie studie bestaan ​​uit 640-studente (331-vroue, 309-mans) wat wissel van 14 tot 19-jare.

Volgens die logistieke regressie-analise was aandagstekort en speel aanlyn speletjies betekenisvolle voorspellers van IA in beide geslagte. Ander voorspellers van IA sluit in: gedragsprobleme vir vroue, totale weeklikse internetgebruikstyd en lewenslange totale internetgebruik vir mans. Hiperaktiwiteit en ander internetgebruiksfunksies het nie IA voorspel nie.


Patologiese internetgebruik onder Europese adolessente: psigopatologie en selfvernietigende gedrag (2014)

Eur Child Adolesc Psychiatry. 2014 Jun 3.

Stygende wêreldwye tariewe van patologiese internetgebruik (PIU) en verwante sielkundige gestremdhede het die afgelope jaar aansienlike aandag gekry. In 'n poging om bewyse-gebaseerde kennis van hierdie verhouding te verkry, was die hoofdoel van hierdie studie om die verband tussen PIU, psigopatologie en selfvernietigende gedrag onder skoolgebaseerde adolessente in elf Europese lande te ondersoek. Gemiddelde ouderdom: 14.9.

Resultate het getoon dat selfmoordgedrag (selfmoord- en selfmoordpogings), depressie, angs, gedragsprobleme en hiperaktiwiteit / onoplettendheid belangrike en onafhanklike voorspellers van PIU was.


Selfskadelikheid en sy verbintenis met internetverslawing en internet blootstelling aan selfmoordgedagte in adolessente (2016)

J Formos Med Assoc. 2016 Mei 1. pii: S0929-6646 (16) 30039-0. doi: 10.1016 / j.jfma.2016.03.010.

Hierdie studie was 'n deursnee-opname van studente wat self 'n reeks aanlynvraelyste voltooi het, insluitend 'n sosiodemografiese inligting vraelys, vraelys vir selfmoord en SH, Chen Internet Addiction Scale (CIAS), Patient Health Questionnaire (PHQ-9) dimensionele ondersteuningsskaal (MDSS), Rosenberg selfbeeldskaal (RSES), Alkoholgebruiksafwykingsidentifikasie toetsverbruik (OUDIT-C) en vraelys vir middelmisbruik.

Altesaam 2479 studente het die vraelyste voltooi (responskoers = 62.1%). Hulle het 'n gemiddelde ouderdom van 15.44 jaar gehad (wissel 14-19 jaar; standaardafwyking 0.61) en was meestal vroulik (n = 1494; 60.3%). Die voorkoms van SH binne die vorige jaar was 10.1% (n = 250). Onder die deelnemers het 17.1% internetverslawing gehad (n = 425) en 3.3% is blootgestel aan selfmoordinhoud op die internet (n = 82). In die hiërargiese logistieke regressie-analise was internetverslawing en internetblootstelling aan selfmoordgedagtes albei aansienlik verwant aan 'n verhoogde risiko van SH, na die beheer van geslag, familiefaktore, blootstelling aan selfmoordgedagtes in die werklike lewe, depressie, alkohol- / tabakgebruik, gelyktydige selfmoord, en waargeneem sosiale ondersteuning.


Verhouding van internetverslawing met kognitiewe styl, persoonlikheid en depressie by universiteitstudente (2014)

Compr Psigiatrie. 2014 Mei 6. pii: S0010-440X (14) 00112-6. doi: 10.1016 / j.comppsych.2014.04.025.

Die resultate het aangedui dat 52 (7.2%) van die studente internetverslawing gehad het. Daar was 37 (71.2%) mans, 15 (28.8%) vroue in die verslaafde groep. Terwyl die verslaafde groepe se BDI, DAS-A perfeksionistiese houding, behoefte aan goedkeuring, volgens die veelvuldige binêre logistieke regressie-analise, manlik is, is die duur van die internetgebruik, depressie en perfeksionistiese houding gevind as voorspellers vir internetverslawing. Daar is gevind dat perfeksionistiese houding 'n voorspeller is vir internetverslawing, selfs wanneer depressie, seks, duur van die internet beheer word.


Behandeling van Internetverslawing met Angsversteurings: Behandelingsprotokol en Voorlopige Voordat Na Resultate Betreffende Farmakoterapie en Gewysigde Kognitiewe Gedragsterapie (2016)

JMIR Res Protoc. 2016 Mar 22; 5 (1): e46. doi: 10.2196 / resprot.5278.

Persone wat verslaaf is aan die internet, het gewoonlik psigiatriese afwykings met siektes. Paniekversteuring (PD) en algemene angsversteuring (GAD) is algemene geestesversteurings wat baie skade in die pasiënt se lewe meebring. Hierdie oop proefstudie beskryf 'n behandelingsprotokol onder 39 pasiënte met angsversteurings en internetverslawing (IA) wat farmakoterapie en gemodifiseerde kognitiewe gedragsterapie (CBT) insluit.
Voor die behandeling het angsvlakke ernstige angs voorgestel, met 'n gemiddelde telling van 34.26 (SD 6.13); Na die behandeling was die gemiddelde telling egter 15.03 (SD 3.88) (P <.001). 'N Beduidende verbetering in die gemiddelde internetverslawing-tellings is waargeneem, van 67.67 (SD 7.69) voor behandeling, wat 'n problematiese internetgebruik toon, na 37.56 (SD 9.32) na behandeling (P <.001), wat dui op medium internetgebruik. Met betrekking tot die verband tussen IA en angs, was die korrelasie tussen tellings .724.


Voorkoms van Internetverslawing en die Vereniging daarvan met Psigologiese Nood en Hanteringstrategieë onder Universiteitsstudente in Jordanië.

Persepsie Psigiatriese Sorg. 2015 Jan 30. doi: 10.1111 / ppc.12102.

Die doel van hierdie studie was om die voorkoms van internetverslawing (IA) en sy verbintenis met sielkundige nood- en copingstrategieë onder universiteitstudente in Jordanië te meet. 'N Beskrywende, deursnee-, korrelasie-ontwerp is gebruik met 'n ewekansige steekproef van 587-universiteitstudente in Jordanië. Die waargenome spanningskaal, die hantering van gedragsoptrede en die internetverslawingstoets is gebruik.

Die voorkoms van IA was 40%. IA was geassosieer met hoë geestelike nood onder die studente. Studente wat probleemoplossing gebruik het, sal waarskynlik 'n laer vlak van IA ervaar.


Die verhouding tussen verslawende gebruik van sosiale media en videospeletjies en simptome van psigiatriese versteurings. 'N Grootskaalse dwarssnitstudie.

Psychol Addict Behav. 2016 Mar;30(2):252-262.

Oor die afgelope dekade het navorsing oor 'verslawende tegnologiese gedrag' aansienlik toegeneem. Navorsing het ook sterk verbande getoon tussen verslawende gebruik van tegnologie en psigiatriese afwykings wat daarby voorkom. In die huidige studie het 23,533 35.8 volwassenes (gemiddelde ouderdom 16 jaar, wat wissel van 88 tot 11 jaar), deelgeneem aan 'n aanlyn dwarssnitopname wat ondersoek het of demografiese veranderlikes, simptome van aandagafleibaarheid (ADHD), obsessief-kompulsiewe versteuring ( OCD), angs en depressie kan die afwyking in verslawende gebruik (dws dwangmatige en oormatige gebruik wat verband hou met negatiewe uitkomste) van twee soorte moderne aanlyn tegnologieë verklaar: sosiale media en videospeletjies. Korrelasies tussen simptome van verslawende tegnologiese gebruik en geestesversteuringsimptome was almal positief en betekenisvol, insluitend die swak onderlinge verband tussen die twee verslawende tegnologiese gedrag. Ouderdom blyk omgekeerd verband te hou met die verslawende gebruik van hierdie tegnologieë. Manswees het aansienlik verband gehou met die verslawend gebruik van videospeletjies, terwyl vrouwees aansienlik geassosieer is met die verslawende gebruik van sosiale media. Om enkellopend te wees, was positief verwant aan verslawende sosiale netwerke en videospeletjies. Hiërargiese regressie-ontledings het getoon dat demografiese faktore tussen 12 en 7% van die variansie in verslawende tegnologiese gebruik verklaar het. Die veranderlikes vir geestesgesondheid het tussen 15 en XNUMX% van die variansie verduidelik. Die studie dra aansienlik by tot ons begrip van simptome oor geestesgesondheid en hul rol in die verslawende gebruik van moderne tegnologie, en suggereer dat die konsep van internetgebruiksversteuring (dws "internetverslawing") as 'n verenigde konstruksie nie geregverdig is nie.


Die verband tussen internetverslawing en psigiatriese ko-morbiditeit: 'n meta-analise (2014)

BMC Psigiatrie 2014, 14:183  doi:10.1186/1471-244X-14-183

Meta-ontledings is uitgevoer op dwarsdeursnee-, gevallestudie- en kohortstudies wat die verband tussen IA en psigiatriese ko-morbiditeit ondersoek het. Eknternet Verslawing is aansienlik geassosieer met alkoholmisbruik, aandagstekort en hiperaktiwiteit, depressie en angs.


Stres modereer die verhouding tussen problematiese internetgebruik deur ouers en problematiese internetgebruik deur adolessente (2015)

J Adolesc Gesondheid. 2015 Mar;56(3):300-6.

Op grond van die teoretiese raamwerk van Probleemgedrag en Spanningsverlagingsteorieë vir problematiese internetgebruik (PIU), het hierdie studie daarop gemik om die verhouding tussen ouerlike PIU en die PIU onder adolessente te ondersoek, met inagneming van die stresvlakke van jongmense.

Van die totale 1,098 ouer- en adolessente dyads met bruikbare inligting, kan 263 adolessente (24.0%) en 62-ouers (5.7%) geklassifiseer word as gematigde en ernstige problematiese gebruikers van die Internet. Daar was 'n beduidende ouer- en adolessente PIU-verhouding; Hierdie verhouding word egter differensieel beïnvloed deur die stresstatus van die adolessent. Die direkte implikasie van die resultate is dat ouerlike internetgebruik ook geassesseer moet word en ingesluit moet word as deel van die behandelingstelsel vir adolessente. Adolessente; Dyad studie; Internet verslawing; ouer; Problematiese internetgebruik; Spanning


Is oormatige aanlyngebruik 'n funksie van medium of aktiwiteit? 'N Empiriese loodsstudie (2014)

J Behav Verslaafde. 2014 Mar; 3

Die doel van die studie was om 'n beter insig te verkry in die vraag of die aanlyn-medium of die aanlyn-aktiwiteit belangriker was in verband met oormatige aanlyngebruik. Dit is nie duidelik of diegene wat buitensporige tyd op die internet spandeer, betrokke is by algemene internet of of buitensporige internetgebruik gekoppel is aan spesifieke aktiwiteite.

Hierdie resultate toon dat die tyd wat spandeer word met internetaktiwiteit nie willekeurig en / of veralgemeend is nie, maar meer gefokus blyk te wees. Aaftrekking of verslawing op die internet na een of meer spesifieke gedrag (s) kan 'n beter pad vorentoe wees in die strewe na beter begrip van oormatige menslike gedrag in die aanlyn omgewing.


Die impak van digitale media op gesondheid: perspektiewe van kinders (2015)

Int J Openbare Gesondheid. 2015 Jan 20.

Fokusgroepe en onderhoude is gevoer met kinders tussen die ouderdom van 9 en 16 in 9 Europese lande (N = 368).

In hierdie studie het kinders verskeie fisiese en geestelike gesondheidsprobleme gerapporteer sonder om te dui op internetverslawing of te veel gebruik. Fisiese gesondheidsimptome sluit in oogprobleme, hoofpyn, nie eet en moegheid nie. Vir simptome oor geestesgesondheid het kinders kognitiewe opvallendheid van aanlyngebeurtenisse, aggressie en slaapprobleme aangemeld. Soms het hulle hierdie probleme binne 30 minute na tegnologiese gebruik gerapporteer. Dit dui daarop dat selfs korter tydsverbruik vir sommige kinders selfgerapporteerde probleme kan veroorsaak.

Ouers en onderwysers moet ook ingelig word oor die moontlike fisieke en geestelike gesondheidskwessies wat verband hou met die gemiddelde gebruik van tegnologie by kinders.


Maladaptiewe en verslawende internetgebruik in zagazig universiteitstudente, Egipte (2017)

(2017). Europese Psigiatrie, 41, S566-S567.

Internetgebruik het oor die algemeen wêreldwyd toegeneem. Daar is toenemende kommer oor problematiese internetgebruik (PIU) onder die jeug. Onder voorgraadse studente kan oormatige internetgebruik hulle interpersoonlike verhoudings en akademiese prestasies benadeel. Om die voorkoms van PIU onder Zagazig-universiteitstudente te bepaal, en om moontlike assosiasies tussen sosiodemografiese en internetverwante faktore en PIU te identifiseer.

'N Tersnitstudie het 'n totaal van 732 voorgraadse studente van 17-34 jaar van verskeie kolleges in die Zagazig Universiteit ingesluit. Deelnemers is ewekansig gekies en geassesseer vir hul internetgebruik en misbruik deur die Internet Addiction Test (IAT) te gebruik, tesame met 'n semi-gestruktureerde vraelys vir sosiodemografiese en internetverwante faktore.

Maladaptiewe internetgebruik is gevind in 37.4% van die respondente, en verslawende internetgebruik is gevind in 4.1% van die respondente. Logistieke regressie het die voorspellers van PIU gewys: die gebruik van die internet dwarsdeur die dag, die aantal ure wat daagliks gebruik word deur die internet, die aantal dae / week met behulp van die internet, toegang tot die internet met behulp van verskeie toestelle, en toegang tot die internet binne en buite in die buitelug.

Dit is die eerste voorkomsstudie van PIU by 'n Egiptiese universiteit. PIU was algemeen onder universiteitstudente. Die aanspreek van hierdie uitgawe en sy voorspellers kan uiteindelik help om akademiese prestasie en prestasie onder daardie studente te verbeter.


Patologiese internetgebruik is aan die opkoms onder Europese adolessente.

J Adolesc Gesondheid. 2016 Jun 3. pii: S1054-139X (16) 30037-4.

Vergelykbare data van twee groot multisentrum-skoolgebaseerde studies wat in 2009/2010 en 2011/2012 in vyf Europese lande (Estland, Duitsland, Italië, Roemenië en Spanje) uitgevoer is, is gebruik. Die Young se diagnostiese vraelys is gebruik om die voorkoms van PIU te bepaal.

Die vergelyking van die twee monsters lewer bewys dat die voorkoms van PIU aan die toeneem is (4.01% -6.87%, kansverhouding = 1.69, p <.001) behalwe in Duitsland. Vergelyking met data oor internettoeganklikheid dui daarop dat die toename in voorkoms van adolessente PIU 'n gevolg kan wees van verhoogde internettoeganklikheid.

Ons bevindinge is die eerste data om die opkoms van PIU onder Europese adolessente te bevestig. Hulle waarborg definitief verdere pogings in die implementering en evaluering van voorkomende intervensies.


Die problematiese gebruik van inligting- en kommunikasietegnologieë in adolessente deur die kruis-deursnee-JOITIC-studie (2016)

BMC Pediatr. 2016 Aug 22;16(1):140. doi: 10.1186/s12887-016-0674-y.

Die doelwit is om die voorkoms van die problematiese gebruik van IKT, soos internet, selfone en video speletjies te bepaal, onder adolessente wat in verpligte sekondêre onderwys (ESO in Spaans) ingeskryf is en om gepaardgaande faktore te ondersoek. 5538-studente het in jaar een tot vier van ESO by 28-skole in die Vallès-Occidental-streek (Barcelona, ​​Spanje) ingeskryf.

Vraelyste is van 5,538 adolessente versamel tussen die ouderdomme van 12 en 20 (77.3% van die totale respons). 48.6% was vroue. Problematiese gebruik van die internet is waargeneem in 13.6% van die ondervraagde individue; problematiese gebruik van selfone in 2.4% en problematiese gebruik in videospeletjies in 6.2%. Problematiese internetgebruik was geassosieer met vroulike studente, tabakverbruik, 'n agtergrond van binge drink, die gebruik van cannabis of ander dwelms, swak akademiese prestasie, swak familieverhoudings en 'n intensiewe gebruik van die rekenaar. Faktore wat verband hou met die problematiese gebruik van selfone was die gebruik van ander dwelms en 'n intensiewe gebruik van hierdie toestelle. Gereelde probleme met die gebruik van videospeletjies is geassosieer met manlike studente, die gebruik van ander dwelms, swak akademiese prestasie, swak familieverhoudings en 'n intensiewe gebruik van hierdie speletjies.


Sielkundige risikofaktore van verslawing aan sosiale netwerk-werwe onder Chinese smartphone-gebruikers (2014)

J Behav Verslaafde. 2013 Sep; 2 (3):

Die bevindings het aan die lig gebring dat diegene wat meer tyd aan SNSs spandeer ook hoër verslawende tendense gerapporteer het. Die bevindings van hierdie studie dui daarop dat sielkundige faktore, in vergelyking met demografie, 'n beter weergawe gee van verslawende neigings teenoor SNSs onder Chinese smartphone-gebruikers in Macau. Die drie sielkundige risikofaktore was lae internet-selfdoeltreffendheid, gunstige uitkomsverwagtinge en hoë impulsiwiteitseienskappe.


Die impak van internet en rekenaarverslawing in skoolprestasie van Cypriotiese adolessente (2013)

Stoet Gesondheidstegnol Inform. 2013; 191: 90-4.

Data is ingesamel uit 'n verteenwoordigende steekproef van die adolessente studentepopulasie van die eerste en vierde grade van die hoërskool. Totale steekproef was 2684-studente, 48.5% van hulle manlike en 51.5% vroulike. Navorsingsmateriaal sluit uitgebreide demografie en 'n internet sekuriteitsvraelys, die Young's Diagnostic-vraelys (YDQ), die adolessente rekenaarverslawingstoets (ACAT). Resultate het aangedui dat die Cypriotische bevolking vergelykbare verslawingstatistiek met ander Griekssprekendes in Griekeland gehad het; 15.3% van die studente is geklassifiseer as Internet verslaaf deur hul YDQ tellings en 16.3% as PC verslaaf deur hul ACAT tellings.

Ouerlike geestesgesondheid en internetverslawing by adolessente (2014)

Verslaafde Behav. 2014 Nov 1; 42C: 20-23. doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.10.033.

Hierdie studie het ten doel om die verhouding tussen ouerlike geestesgesondheid, veral depressie, en internetverslawing (IA) onder adolessente te ondersoek.

'N Totaal van 1098 ouer-en-kind-dyads is gewerf en gereageer op die opname wat bruikbare inligting verskaf. Vir IA kan 263 (24.0%) studente geklassifiseer word as 'n risiko van matige tot ernstige IA. Omtrent 6% (n = 68), 4% (n = 43) en 8% (n = 87) van ouers is gekategoriseer om die risiko van matige tot ernstige depressie, angs en spanning te wees. Regressie-analise resultate het 'n beduidende verband tussen ouer depressie op die vlak van matig tot ernstig en IA in adolessente voorgestel nadat dit aangepas is vir moontlike verwarrende faktore. Aan die ander kant is geen verband tussen ouerangs en spanning en kinder-IA waargeneem nie.

Die resultaat het voorgestel dat daar 'n beduidende verhouding tussen ouerlike geestesgesondheid, veral depressie, en die IA-status van hul kinders was. Hierdie resultate het direkte implikasies op die behandeling en voorkoming van internetverslawing onder jongmense.


Kliniese eienskappe en diagnostiese bevestiging van internet verslawing in sekondêre studente in Wuhan, China (2014)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2014 Jun;68(6):471-8. doi: 10.1111/pcn.12153.

Van 'n totaal van 1076 respondente (gemiddelde ouderdom 15.4 ± 1.7 jaar; 54.1% seuns), 12.6% (n = 136) voldoen aan die YIAT-kriteria vir IAD. Kliniese onderhoude het die internetverslawing van 136-leerlinge vasgestel en ook 20-studente (14.7% van die IAD-groep) geïdentifiseer met gesamentlike psigiatriese versteurings. Resultate van multinomiale logistieke regressie het aangedui dat manlik, in graad 7-9, 'n swak verhouding tussen ouers en hoër self-gerapporteerde depressie tellings aansienlik verband hou met die diagnose van IAD.


Die verband tussen selfmoord en internetverslawing en -aktiwiteite in Taiwanese adolessente (2013

Compr Psigiatrie. 2013 November 27

Die doelwitte van hierdie deursnitstudie was om die verenigings van selfmoord-ideasie te ondersoek en pogings te doen met internetverslawing en internetaktiwiteite in 'n groot, verteenwoordigende Taiwanese adolessente bevolking.9510-adolessente studente van 12-18 jaar van ouderdom is gekies met behulp van 'n gestratifiseerde ewekansige steekproefstrategie in die suide van Taiwan en het die vraelyste voltooi.  Na die beheer van die gevolge van demografiese eienskappe, depressie, gesinsondersteuning en selfbeeld, was internetverslawing aansienlik geassosieer met selfmoordige idees en selfmoordpogings.   Aanlyn speletjies, MSN, aanlyn soek na inligting en aanlyn studie was geassosieer met 'n verhoogde risiko van selfmoord-ideasie. Terwyl aanlynspeletjies, gesels, flieks, inkopies en dobbelary gekyk het, was daar 'n toename in die risiko van selfmoordpoging, terwyl aanlyn-nuus gekyk het na 'n verminderde risiko van selfmoordpoging.

KOMMENTAAR: Selfs na die beheer oor depressie, selfbeeld, gesinsondersteuning en demografie, het die studie 'n verband getoon tussen internetverslawing en selfmoordige idees en pogings.


Voorloper of Sequela: Patologiese afwykings by mense met internetverslawingversteuring (2011)

PLUIS EEN 6 (2): e14703. doi: 10.1371 / journal.pone.0014703

Hierdie studie het ten doel om die rolle van patologiese afwykings in internetverslawingsprobleme te evalueer en die patologiese probleme in IAD te identifiseer, asook om die verstandelike status van internetverslaafdes voor verslawing te ondersoek, insluitend die patologiese eienskappe wat internetverslawingstoornis kan veroorsaak. 59-studente is gemeet deur Symptom CheckList-90 voor en na hulle verslaaf geraak het aan die internet.

'N vergelyking van die versamelde data van die simptoom kontrolelys-90 voor die internet verslawing en die data versamel na internet verslawing geïllustreer die rolle van patologiese versteurings onder mense met internet verslawing wanorde. Die obsessiewe-kompulsiewe dimensie is abnormaal gevind voordat hulle verslaaf geraak het aan die internet. Na hul verslawing is aansienlik hoër tellings waargeneem vir afmetings op depressie, angs, vyandigheid, interpersoonlike sensitiwiteit en psigotisme, wat daarop dui dat dit uitkomstes van internetverslawing is.

Dimensies van somatisering, paranoïese ideasie en fobiese angs het nie gedurende die studietydperk verander nie, wat beteken dat hierdie dimensies nie verband hou met internetverslawingstoornisse nie. Gevolgtrekkings: Ons kan nie 'n soliede patologiese voorspeller vind vir internetverslawingstoornisse nie. Internetverslawingstoornisse kan sommige patologiese probleme op sommige maniere tot die verslaafdes bring.

OPMERKINGS: 'n Unieke studie. Dit volg op eerstejaars universiteitsstudente om vas te stel watter persentasie internetverslawing ontwikkel en watter risiko faktore in die spel kan wees. Die unieke aspek is dat die navorsingsvakke nie die internet gebruik het voordat hulle in die kollege ingeskryf het nie. Moeilik om te glo. Ná net een jaar van skool is 'n klein persentasie as internetverslaafdes geklassifiseer. Diegene wat internetverslawing ontwikkel het, was hoër op die obsessiewe skaal, hulle was laer op tellings vir angs depressie en vyandigheid. Die belangrikste punt is internetverslawing veroorsaak gedragsveranderinge. Uit die studie:

 • Na hul verslawing is aansienlik hoër tellings waargeneem vir afmetings op depressie, angs, vyandigheid, interpersoonlike sensitiwiteit en psigotisme, wat daarop dui dat dit uitkomstes van internetverslawingstoornisse is.
 • Ons kan nie 'n soliede patologiese voorspeller vind vir internetverslawingstoornisse nie. Internetverslawingstoornisse kan sommige patologiese probleme op sommige maniere tot die verslaafdes bring.

Die verwantskap met die verslawing van internetverslawing met Attention Deficit Hyperactivity Disorder-simptome in Turkse universiteitsstudente; impak van persoonlikheidseienskappe, depressie en angs (2014)

Compr Psigiatrie. 2014 Apr;55(3):497-503. doi: 10.1016/j.comppsych.2013.11.01

Die doel van hierdie studie was om die verband tussen internetverslawing (IA) en ADHD-simptome (ADHD) te ondersoek, terwyl die invloed van persoonlikheidseienskappe, depressie en angsimptome by Turkse universiteitsstudente beheer word.

Volgens IAS is die deelnemers in drie groepe geskei, naamlik gematigde / hoë, ligte en sonder IA-groepe. Die tariewe van groepe was onderskeidelik 19.9%, 38.7% en 41.3%.

Die erns van ADHD simptome het die erns van IA voorspel, selfs nadat die invloed van persoonlikheidseienskappe, depressie en angsimptome onder Turkse universiteitsstudente beheer is. Universiteitsstudente met ernstige ADHD simptome, veral hipertaktiwiteit / impulsiwiteit simptome kan beskou word as 'n risikogroep vir IA.


Effekte van elektroakupunktuur gekombineer met sielkundige inmenging oor angs en serum NE-inhoud in die pasiënt van internetverslawingstoornis (2008)

Zhongguo Zhen Jiu. 2008 Aug;28(8):561-4.

Om terapeutiese effek van elektroakupunktuur (EA) op internetverslawingstoue (lAD) waar te neem en om die meganisme voorlopig te ondersoek.

Veertig sewe gevalle van TAD is lukraak verdeel in 'n psigoterapie groep en 'n EA plus psigoterapie groep. T Veranderinge van die telling van lAD, telling van angs selfgraderingskaal (SAS), telling van Hamilton angsskaal (HAMA) en serum norepinefrien (NE) -inhoud voor en na behandeling waargeneem. Die totale effektiewe koers was 91.3% in die EA plus psigoterapiegroep en 59.1% in die psigoterapiegroep. Elektroakupunktuur gekombineer met sielkundige inmenging kan die angstestand aansienlik verbeter en die meganisme hou moontlik verband met die afname in NE in die liggaam.


Die skermkultuur: impak op ADHD (2011)

Dok Defic Hyperact Disord. 2011 Dec;3(4):327-34.

Kinders se gebruik van elektroniese media, insluitend internet- en videospeletjies, het dramaties toegeneem tot gemiddeld ongeveer 3 uur per dag in die algemene bevolking. Sommige kinders kan nie hul internetgebruik beheer nie, wat lei tot toenemende navorsing oor 'internetverslawing'. Die doel van hierdie artikel is om die navorsing oor ADHD te hersien as 'n risikofaktor vir internetverslawing en -spel, die komplikasies daarvan, en watter navorsings- en metodologiese vrae nog aandag moet kry.

Vorige navorsing het getoon dat die internetverslawing so hoog as 25% in die bevolking is en dat dit verslawing is meer as die gebruikstyd wat die beste met die psigopatologie verband hou. Verskeie studies bevestig dat psigiatriese versteurings, en veral ADHD, met oorbenutting geassosieer word, met die erns van ADHD wat spesifiek korreleer met die hoeveelheid gebruik. Die tyd wat aan hierdie speletjies spandeer word, kan ook ADHD simptome vererger, indien nie direk dan deur die verlies aan tyd wat spandeer word aan meer ontwikkelende uitdagende take nie.

Kommentaar: ADHD word geassosieer met oorbenutting, en kan simptome vererger


Persoonlikheidsversteurings in vroulike en manlike kollege studente met internetverslawing (2016)

J Nerv Ment Dis. 2016 Jan 5.

Mans met IA het 'n hoër frekwensie van narcistiese PD getoon, terwyl vroue met IA 'n hoër frekwensie van grens-, narcistiese, vermydende of afhanklike PD toon as hulle vergelyk word met dié sonder IA. Die hoë dosis PD onder internetverslaafdes kan geassosieer word met die kernkenmerke van spesifieke PD-psigopatologie. Seksverskille in die PD-frekwensies onder IA-individue verskaf indikasies vir die verstaan ​​van die psigopatologiese eienskappe van PD's in internetverslaafdes.


Associations between Problematic Internet Use and Psychiatric Symptoms among University Students in Japan (2018)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2018 Apr 13. doi: 10.1111 / PCN.12662.

Navorsing oor die nadelige gevolge van internetgebruik het onlangs belang gekry. Daar is tans egter onvoldoende inligting oor die internetgebruik van Japannese jong volwassenes, daarom het ons 'n opname gedoen wat Japannese universiteitstudente gerig het op die ondersoek na Problematiese internetgebruik (PIU). Ons het ook die verband tussen PIU en veelvuldige psigiatriese simptome ondersoek.

'N Vraestel-gebaseerde opname is by vyf universiteite in Japan uitgevoer. Respondente is gevra om selfverslagskale in te vul rakende hul internetafhanklikheid deur gebruik te maak van die Internet Addiction Test (IAT). Slaapkwaliteit, ADHD-neiging, depressie en angs simptome data is ook ingesamel gebaseer op onderskeie selfverslae.

Daar was 1336-response en 1258 is in die analise ingesluit. 38.2% van deelnemers is geklassifiseer as PIU, en 61.8% as nie-PIU. Ons het 'n hoë PIU-voorkoms onder Japannese jong volwassenes gevind. Die faktore wat PIU voorspel het, was: vroulike geslag, ouer ouderdom, swak slaapkwaliteit, ADHD-neigings, depressie en angs.


Voorspellende faktore en psigososiale effekte van internetverslawende gedrag in Cypriotiese adolessente (2014)

Int J Adolesc Med Gesondheid. 2014 Mei 6.

'N Tersnit-studie-ontwerp is toegepas onder 'n ewekansige steekproef (n = 805) van Cypriotiese adolessente (Gemiddelde ouderdom: 14.7 jaar).

Onder die studiepopulasie was die voorkomsskoerse van grensverslawende internetgebruik (BIU) en verslawend internetgebruik (AIU) onderskeidelik 18.4% en 2%. Adolessente met BIU het 'n groter waarskynlikheid gehad om gelyktydig met abnormale portuurverhoudinge te presteer, probleme, hiperaktiwiteit en emosionele simptome te ondergaan. Adolessente AIU was aansienlik geassosieer met abnormale gedrag, portuurprobleme, emosionele simptome en hiperaktiwiteit. Die bepalers van BIU en AIU het toegang tot die Internet ingesluit vir die opsporing van seksuele inligting en deelname aan speletjies met monetêre toekennings.

Gevolgtrekkings: Beide BIU en AIU was nadelig geassosieer met noemenswaardige gedrags- en sosiale wanaanpassing onder adolessente.


Aandagtekort hiperaktiwiteit simptome en internet verslawing (2004)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2004 Oct;58(5):487-94.

Die doel van hierdie studie was om die verband tussen aandagstekort-hiperaktiwiteit / impulsiwiteit simptome en internetaddiction te evalueer. Die ADHD-groep het hoër internetverslawingstellings in vergelyking met die nie-ADHD-groep. Daarom is beduidende verenigings gevind tussen die vlak van ADHD simptome en die erns van internetverslawing by kinders. Daarbenewens dui huidige bevindings daarop dat die teenwoordigheid van ADHD simptome, beide in onoplettendheid en hiperaktiwiteit-impulsiwiteitsdomeine, een van die belangrikste risikofaktore vir internetverslawing kan wees.

Kommentaar: Internetverslawing is sterk geassosieer met ADHD


Opposisie-uitdagende wanorde / gedragsversteuring mede-voorkoms verhoog die risiko van internetverslawing by adolessente met aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Jun 5: 1-8. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.46.

Doelwitte Die doelwitte van hierdie deursnitstudie was om die voorkoms van internetverslawing (IA) in 'n kliniese steekproef van adolessente met aandaggebrekshiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) te assesseer en om die modererende effekte van mede-voorkomende opposisie-uitdagende stoornis / gedrag op te spoor wanorde (ODD / CD) op die verband tussen ADHD en IA.

Metodes Die studiegroep bestaan ​​uit 119-adolessente vakke wat agtereenvolgens na ons buitepasiënt kliniek verwys is met 'n diagnose van ADHD. Die Turgay-DSM-IV-gebaseerde kind- en adolessentafwykende gedragsversteurings-ondersoek en -skaalskaal (T-DSM-IV-S) is deur ouers voltooi, en vakke is gevra om die Internet Addiction Scale (IAS) te voltooi.

Resultate Die IAS-resultate het aangedui dat 63.9% van die deelnemers (n = 76) in die IA-groep geval het. Graad IA is gekorreleer met hiperaktiwiteit / impulsiwiteit simptome, maar nie met onoplettende simptome nie. In vergelyking met die ADHD-enigste groep (sonder comorbide ODD / CD), het ADHD + ODD / CD vakke aansienlik hoër tellings op die IAS behaal.

Gevolgtrekkings Aangesien adolessente met ADHD 'n hoë risiko het om IA te ontwikkel, is vroeë IA-opsporing en -intervensie van groot belang vir hierdie groep. Daarbenewens kan adolessente met ADHD + ODD / CD meer kwesbaar vir IA wees as dié in die ADHD-enigste groep en moet dalk meer noukeurig geassesseer word vir IA.


Die verwantskap met die verslawing van internetverslawing met Attention Deficit Hyperactivity Disorder-simptome in Turkse universiteitsstudente; impak van persoonlikheidseienskappe, depressie en angs (2013)

Compr Psigiatrie. 2013 Nov 27. pii: S0010-440X (13) 00350-7. doi: 10.1016 / j.comppsych.2013.11.018.

Die doel van hierdie studie was om die verband tussen internetverslawing (IA) en ADHD-simptome (ADHD) te ondersoek, terwyl die invloed van persoonlikheidseienskappe, depressie en angsimptome by Turkse universiteitsstudente beheer word.

Die erns van ADHD simptome het die erns van IA voorspel, selfs nadat die invloed van persoonlikheidseienskappe, depressie en angsimptome onder Turkse universiteitsstudente beheer is. Universiteitsstudente met ernstige ADHD simptome, veral hipertaktiwiteit / impulsiwiteit simptome kan beskou word as 'n risikogroep vir IA.


Die Verskil in Comorbiditeite en Gedragsaspekte tussen Internet Misbruik en Internet Afhanklikheid in Koreaanse Manlike Adolessente (2014)

Psigiatrie Ondersoek. 2014 Okt; 11 (4):

Hierdie studie het die verskille in psigiatriese comorbiditeite en gedragsaspekte ondersoek in ooreenstemming met die erns van internetverslawing by manlike adolessente. Een honderd vyf-en-twintig adolessente van vier middel- en hoërskole in Seoel is in hierdie studie ingeskryf. Die vakke is verdeel in nie-verslaafde, misbruik- en afhanklikheidsgroepe volgens 'n diagnostiese onderhoud deur psigiaters.

Die psigiatriese comorbiditeitsverdelings was aansienlik verskillend in die misbruik- en afhanklikheidsgroepe, veral ten opsigte van aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring en gemoedsversteurings. Daar was beduidende verskille in sewe items tussen die nieverslaafde en misbruikgroepe, maar geen verskille tussen vakke in die misbruik- en afhanklikheidsgroepe nie. Beduidende verskille is waargeneem in drie items tussen die misbruik- en afhanklikheidsgroepe, maar daar was geen beduidende verskille tussen die nieverslaafde en misbruikgroepe nie. In terme van gedragsaspekte was die telling vir abusive, seksuele en afname in sosiale belangstelling die hoogste in die afhanklikheidsgroep en die laagste in die nieverslaafde groep. Die gedragsaspekte van afgeneemde interpersoonlike verhoudings het egter nie die verskil tussen groepe getoon nie.


Hoë risiko vir internetverslawing en die verwantskap met lewenslange substansgebruik, sielkundige en gedragsprobleme onder 10 (th) graad adolessente. (2014)

Psychiatr Danub. 2014 Dec;26(4):330-9.

Dwarsdeursnee aanlyn-selfverslagopname wat in 45-skole van die 15-distrikte in Istanbul, Turkye, uitgevoer is. 'N Verteenwoordigende steekproef van 4957 10 (de) graadstudente is tussen Oktober 2012 en Desember 2012 bestudeer.

Die deelnemers is in twee groepe geklassifiseer as dié met HRIA (15.96%) en diegene met 'n laer risiko van internetverslawing. Die tempo van HRIA was hoër by mans. Die bevindings het aangedui dat HRIA verband hou met negatiewe gevolge in skool, leeftydgebruik van tabak, alkohol en / of dwelm, selfmoordgedagtes, selfbeskadiging en delinquente gedrag.


Disfunksionele inhibitiewe beheer en impulsiwiteit in internetverslawing (2013)

Psigiatrie Res. 2013 Dec 11. pii: S0165-1781 (13) 00764-6.

Die IA-groep het meer eienskap impulsiwiteit uitgestal as die gesonde beheergroep. Hulle het ook hoër getoets vir nuwigheidsonderzoek en skade vermyding. Die IA-groep het swakker gevaar as die gesonde beheergroep in 'n gerekenariseerde stop-seintoets, 'n toets vir inhibitiewe funksie en impulsiwiteit; Geen groepverskille het vir ander neuropsigologiese toetse verskyn nie.

Die IA-groep het ook hoër geslaag vir depressie en angs, en laer vir selfgerigtheid en samewerkendheid. Ten slotte toon individue met IA impulsiwiteit as 'n kernpersoonlikheidseienskap en in hul neuropsigologiese funksionering.


Is internetverslawing 'n psigopatologiese toestand wat verskil van patologiese dobbelary? (2014)

Verslaafde Behav. 2014 Mar 3. pii: S0306-4603 (14) 00054-9. doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.02.016.

Die gedragsverslawing perspektief dui daarop dat internetverslawing (IA) en patologiese dobbelary (PG) soortgelyke eienskappe met substansafhanklikheid kan deel.

.Ten spyte van IA en PG wat soortgelyke verskille toon met die kontrolegroep op die vlakke van depressie, angs en globale funksionering, het die twee kliniese groepe verskillende temperamentele, hanterende en sosiale patrone getoon. Spesifieke IA-pasiënte in vergelyking met die PG-pasiënte het 'n groter verstandelike en gedragsverhouding gehad wat verband hou met 'n belangrike interpersoonlike gestremdheid. Die twee kliniese groepe het 'n impulsiewe hanteringstrategie en sosio-emosionele gestremdhede gedeel.

Ten spyte van IA- en PG-pasiënte wat soortgelyke kliniese simptome toon, is die IA toestand gekenmerk deur 'n meer relevante geestelike, gedrags- en sosiale afwyking in vergelyking met die PG toestand.


Differensiële sielkundige impak van internetblootstelling op internetverslaafdes (2013)

PLoS One. 2013;8(2):e55162. doi: 10.1371/journal.pone.0055162.

Die studie het die onmiddellike impak van internet blootstelling op die stemming en sielkundige toestande van internetverslaafdes en lae internetgebruikers ondersoek. Deelnemers het 'n battery van sielkundige toetse ontvang om vlakke van internetaddisie, bui, angs, depressie, skisotypie en outisme te ondersoek. Hulle is toe blootgestel aan die internet vir 15 min, en weer getoets vir bui en huidige angs.

Internetverslawing was geassosieer met langdurige depressie, impulsiewe afwyking, en outisme-eienskappe. Hoë internetgebruikers het ook 'n aansienlike afname in bui na internetgebruik in vergelyking met die lae internetgebruikers getoon.

Die onmiddellike negatiewe impak van blootstelling aan die internet op die gemoedstoestand van internetverslaafdes kan bydra tot verhoogde gebruik deur daardie individue wat hul lae bui probeer verminder deur vinnig weer in die internet gebruik te maak.

Net so, blootstelling aan die voorwerp van die problematiese gedrag is gevind om stemming te verminder [26], veral in individue verslaaf aan pornografie[5], [27]. Aangesien albei hierdie redes (dws dobbel en pornografie) vir die gebruik van die internet sterk verband hou met problematiese internetgebruik [2], [3], [14], mag dit wel wees dat hierdie faktore ook kan bydra tot internetverslawing [14].

Inderdaad, dit is voorgestel dat sulke negatiewe impakte van betrokkenheid by problematiese gedrag op sigself verdere betrokkenheid by hierdie hoë waarskynlikheidsproblematiese gedrag kan genereer in 'n poging om hierdie negatiewe gevoelens te ontsnap [28]. Die resultate het 'n treffende negatiewe impak van internetblootstelling op die positiewe bui van 'internetverslaafdes' getoon.

Tsy effek is voorgestel in teoretiese modelle van 'internetverslawing[14], [21], 'nen 'n soortgelyke bevinding is ook opgemerk in terme van die negatiewe effek van blootstelling aan pornografie op internetverslaafdes[5], wat kan voorstel gemeenskaplikhede tussen hierdie verslawings. Dit is ook die moeite werd om te suggereer dat hierdie nEgatiewe invloed op bui kan beskou word as verwant aan 'n onttrekkingseffek, wat voorgestel word vir die klassifikasie van verslawings

OPMERKINGS: Navorsers het 'n beduidende daling in bui gevind na gebruik wat parallel verslawing onttrek.


Is adolessente met internetverslawing geneig tot aggressiewe gedrag? Die Mediating Effect of Clinical Comorbidities op die voorspelbaarheid van aggressie by adolessente met internetverslawing (2015)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2015 Apr 22.

Vorige studies het aangemeld assosiasies tussen aggressie en internet verslawing siekte (IAD), wat ook gekoppel is aan angs, depressie, en impulsiwiteit. Die oorsaaklike verband tussen aggressie en IAD is egter nog nie duidelik getoon nie. Drie groepe is geïdentifiseer op grond van die Y-IAT: die gewone gebruikersgroep (n = 487, 68.2%), die hoërisikogroep (n = 191, 26.8%) en die internetverslawinggroep (n = 13, 1.8% ). Die data het 'n lineêre assosiasie tussen aggressie en IAD aan die lig gebring, sodat die een veranderlike deur die ander voorspel kon word. Die huidige bevindinge dui daarop dat adolessente met IAD meer aggressiewe ingesteldhede het as gewone adolessente. As meer aggressiewe individue klinies geneig is tot internetverslawing, kan vroeë psigiatriese ingryping bydra tot die voorkoming van IAD.


Effek van patologiese gebruik van die internet op adolessente geestesgesondheid: 'n voornemende studie (2010)

Boog Pediatr Adolesc Med. 2010 Oct;164(10):901-6.

Om die effek van patologiese gebruik van die internet op geestesgesondheid, insluitend angs en depressie, van adolessente in China te ondersoek. Daar word veronderstel dat patologiese gebruik van die Internet nadelig vir adolessente se geestesgesondheid is. 'N Voornemende studie met 'n ewekansige gegenereerde kohort van die bevolking.

Adolessente tussen 13 en 18 jaar.

Na die aanpassing van potensiële confounding faktore, was die relatiewe risiko van depressie vir diegene wat die internet patologies gebruik het, omtrent 21 / 2 keer dié van diegene wat nie die geteikende patologiese internetgebruiksgedrag vertoon het nie. Geen beduidende verband tussen patologiese gebruik van die internet en angs tydens opvolging is waargeneem nie.

Resultate het voorgestel dat jongmense wat aanvanklik geen geestesgesondheidsprobleme het nie, maar die internet patologies gebruik, as gevolg daarvan depressie kan ontwikkel. Hierdie resultate het direkte implikasies vir die voorkoming van geestesongesteldheid by jongmense, veral in ontwikkelende lande.

Daar word veronderstel dat die patologiese gebruik van die Internet nadelig is vir die geestesgesondheid van adolessente, sodat jongmense wat die internet breed en patologies gebruik, 'n verhoogde risiko van angs en depressie kan hê.

KOMMENTAAR: Een van die seldsame studies wat internetgebruikers verloop oor tyd. Hierdie studie het bevind dat internetgebruik depressie in adolessente veroorsaak het.


Internet misbruikers assosieer met 'n depressiewe staat, maar nie 'n depressiewe eienskap nie (2013)

Psigiatrie Clin Neurosci. 2013 Dec 8. doi: 10.1111 / PCN.12124

Die huidige studie het drie kwessies ondersoek: (i) of internetmishandelaars 'n depressiewe toestand sonder depressiewe eienskappe vertoon; (ii) watter simptome gedeel word tussen internetmishandeling en depressie; en (iii) watter persoonlikheidseienskappe in Internet-misbruikers getoon is.

Nege en negentig manlike en 58-vroulike deelnemers van 18-24 jaar is gesif met die Chen Internet Addiction Scale.

In 'n vergelyking van die simptome van depressie en internetmisbruik, Daar is bevind dat hoërisiko-internetmishandeling deelnemers gedeeltelike gedragsmeganismes met depressie gedeel het, insluitend die psigiatriese simptome van verlies van belangstelling, aggressiewe gedrag, depressiewe bui en skuldige gevoelens. Hoërisiko-internet misbruik deelnemers kan meer vatbaar wees vir 'n tydelike depressiewe toestand, maar nie 'n permanente depressiewe eienskap nie.

OPMERKINGS: Internetverslawing is geassosieer met depressiestate, maar nie met chroniese depressie nie. Dit beteken dat internetgebruik 'n waarskynlike oorsaak van depressie is. Dit dui daarop dat depressie nie 'n bestaande toestand was nie


Voorkoms en bepalers van internetverslawing onder Indiese adolessente (2017)

Indiese Tydskrif van Gemeenskapsgesondheid, 29(1), 89-96.

Doelwitte: Om die voorkoms van internetverslawing in die skoolgaande adolessente van Aligar te bepaal, en om die vereniging van internetverslawing met die sosio-demografie van die studie deelnemers te meet.

Materiaal en Metodes: Hierdie dwarssnitstudie is in die skole van Aligarh uitgevoer. 1020-deelnemers is gekies deur 'n veeltalige monsternemingstegniek wat eweredig is aan die aantal studente in elke klas. Data-insameling is gedoen met behulp van 'n vraelys wat Young se 20-item Internet Addiction Test (IAT) ingesluit het.

Results: Omtrent 35.6% van die studente het internetverslawing gehad. Mans (40.6%) was aansienlik (p = 0.001) meer verslaaf aan die internet as vroue (30.6%). Op bivariate analise, is 'n hoër ouderdomsgroep (17-19 jaar), manlike geslag en internet toegang by die huis gevind dat dit 'n aansienlik hoër kans vir internetverslawing het.


Internetverslawing en sy korrelasies onder hoërskoolstudente: 'n voorlopige studie van Ahmedabad, Indië (2013)

Asiatiese J Psigiatr. 2013 Dec;6(6):500-5. doi: 10.1016/j.ajp.2013.06.004.

Internet verslawing (IA) is 'n opkomende en minder nagevorsde entiteit in psigiatrie, veral in lae en middelinkomste lande. Dit is die eerste poging om IA onder Indiese skoolstudente van klas 11 en 12 te bestudeer en sy verband te vind met sosio-opvoedkundige eienskappe, internetgebruikspatrone en sielkundige veranderlikes, naamlik depressie, angs en stres.

Ses honderd en twintig studente van ses Engelse mediumskole van Ahmedabad het deelgeneem, waarvan 552 (88.9%) wat vorms voltooi het, ontleed is. Vyf-en-sestig (11.8%) studente het IA; Dit is voorspel deur die tyd bestee aan die internet, die gebruik van sosiale netwerk-webwerwe en klaskamers, en ook deur teenwoordigheid van angs en stres. Ouderdom, geslag en self-gegradeerde akademiese prestasie het nie IA voorspel nie. Daar was 'n sterk positiewe korrelasie tussen IA en depressie, angs en stres.

IA kan 'n relevante kliniese konstruksie wees, en benodig uitgebreide navorsing, selfs in ontwikkelende lande. Alle hoërskoolstudente wat aan depressie, angs en stres ly, moet vir IA gesif word, en omgekeerd.


'N Dwarsdeursnee-studie oor die voorkoms, risikofaktore en die nadelige gevolge van internetverslawing onder mediese studente in Noordoos-Indië.

Prim Care Companion CNS Disord. 2016 Mar 31; 18 (2). doi: 10.4088 / PCC.15m01909.

Die dwarsdeursnee-studiemonster het bestaan ​​uit 188 mediese studente van Silchar Medical College en Hospital (Silchar, Assam, Indië). Studente het 'n sosiodemografiese vorm en 'n internetvraelys voltooi, wat beide vir hierdie studie geskep is, en die Young's 20-Item Internet Addiction Test nadat hulle kort instruksies ontvang het. Data is gedurende 'n periode van tien dae in Junie 10 versamel.

Van die 188 mediese studente het 46.8% 'n groter risiko vir internetverslawing gehad. Diegene wat bevind word dat hulle 'n verhoogde risiko het, het langer blootstelling aan internet gehad en altyd aanlyn status. Onder hierdie groep was die mans ook meer geneig om 'n aanlynverhouding te ontwikkel. Oormatige internetgebruik het ook gelei tot swak prestasies op universiteit en humeurig, angstig en depressief gevoel.

Die slegte gevolge van internetverslawing sluit in onttrekking uit werklike verhoudings, agteruitgang in akademiese aktiwiteite, en 'n depressiewe en senuweeagtige bui. Internetgebruik vir nie-akademiese doeleindes styg onder studente, dus is daar onmiddellik behoefte aan streng toesig en monitering op institusionele vlak. Die moontlikheid om verslaaf te raak aan die internet moet deur middel van bewusmakingsveldtogte aan studente en hul ouers beklemtoon word sodat intervensies en beperkings op individuele en gesinsvlakke geïmplementeer kan word.


Die verhouding van problematiese internetgebruik met dissosiasie onder Suid-Koreaanse internetgebruikers (2016)

Psigiatrie Res. 2016 Apr 30;241:66-71.

Hierdie studie het patrone van problematiese internetgebruik (PIU) onder Suid-Koreaanse internetgebruikers ondersoek om die verband tussen PIU en dissosiatiewe ervarings te ondersoek. Vyfhonderd-en-agt deelnemers tussen 20 en 49 jaar oud is gewerf deur middel van 'n aanlyn paneel opname. Deur logistieke regressie-analise met PIU as die afhanklike veranderlike te gebruik, het ons opgemerk dat die deelnemers met PIU meer waarskynlik alkoholverwante gedrag of probleme gehad het, hoër vlakke van waargenome stres en dissosiatiewe ervarings.

Deelnemers se tellings op die Koreaanse weergawe van die Dissociative Experiences Scale was positief gekorreleer met die erns van PIU. Persone met PIU en dissosiasie het erger PIU en erger geestesgesondheidsprobleme gehad as diegene met PIU, maar sonder dissosiasie.


Effek van Facebook op die lewe van Mediese Universiteitstudente (2013)

Int Arch Med. 2013 Oct 17;6(1):40.

Dit was 'n dwarsdeursnee-, waarnemings- en vraelysgebaseerde studie wat gedurende die tydperk Januarie 2012 tot November 2012 aan die Dow University of Health Sciences uitgevoer is. Deelnemers was in die ouderdomsgroep 18-25 jaar met 'n gemiddelde ouderdom van 20.08 jaar.

Jongmense is bereid om hul gesondheid, sosiale lewe, studies te benadeel ter wille van pret en vermaak of wat hulle ook alvast bevredig het nadat hulle Facebook gebruik het. Wat ons in ons studie opgemerk het, was dat hoewel die meeste van ons proefpersone veelvuldige tekens van Facebook-verslawing vertoon, hulle dit nie besef nie en as hulle dit selfs besef dat hulle nie wil ophou met Facebook nie, en selfs as hulle wil ophou, kan hulle 't. Ons nakoming het tot die gevolgtrekking gekom dat die meeste gebruikers baie verslaaf is.


Wil jy Facebook? Gedragsverslawing aan aanlyn sosiale netwerk en sy assosiasie met emosiereguleringstekorte (2014)

Verslawing. 2014 Aug 29. doi: 10.1111 / add.12713.

Dwarsdeursnee-studie bestudeer voorgraadse studente. Verenigings tussen wanordelike aanlyn sosiale netwerkgebruik, internetverslawing, tekortkominge in emosieregulering en alkoholgebruiksprobleme is ondersoek deur gebruik te maak van univariate en multivariate ontledings van kovariansie. Voorgraadse studente (n = 253, 62.8% vroulike, 60.9% wit, ouderdom M = 19.68, SD = 2.85), hoofsaaklik verteenwoordigend van die teikenpopulasie. Reaksie koers was 100%.

Versteurde aanlyn sosiale netwerkgebruik was in 9.7% van die steekproef aanwesig en het aansienlik en positief geassosieer met tellings op die Young Internet Addiction Test groter probleme met emosieregulering en probleemdrink. Die gebruik van aanlyn sosiale netwerk-webwerwe is moontlik verslawend. Gewysigde maatreëls van middelmisbruik en afhanklikheid is geskik vir die beoordeling van wanordelike aanlyn sosiale netwerkgebruik. Wanordelike aanlyn sosiale netwerkgebruik blyk te ontstaan ​​as deel van 'n groep simptome van swak emosiereguleringsvaardighede en verhoogde vatbaarheid vir beide stof- en nie-stofverslawing.


Modellering Problematiese Facebook Gebruik: Beklemtoon die rol van stemming regulering en voorkeur vir aanlyn sosiale interaksie (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Dec; 87: 214-221. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.07.014.

'N Valideerde teoretiese model van problematiese Facebook-gebruik (PFU) ontbreek tans in die literatuur. Die kognitiewe gedragsmodel van veralgemeende problematiese internetgebruik (PIU), voorgestel deur Caplan (2010), kan 'n konseptuele basis bied vir die begrip van die problematiese gebruik van sosiale netwerk-webwerwe. Die huidige studie het ten doel gehad om by te dra tot die bespreking oor die konseptualisering van PFU deur die uitvoerbaarheid van die model van veralgemeende PIU in die konteks van PFU te toets. Die Italiaanse weergawe van die problematiese Facebook-gebruikskaal (PFUS; vyf subskale bevat, dws voorkeur vir aanlyn sosiale interaksie - POSI, gemoedsregulering, kognitiewe beheptheid, dwanggebruik en negatiewe uitkomste) is toegedien aan 815 jong Italiaanse volwassenes. 'N Analise van struktuurvergelykingsmodellering is gebruik om die teoretiese model te toets. POSI was 'n positiewe voorspeller van Facebook-gebruik vir gemoedsregulering en gebrekkige selfregulering; die gebruik van Facebook vir gemoedsregulering was 'n positiewe voorspeller van gebrekkige selfregulering; en gebrekkige selfregulering was 'n positiewe voorspeller van negatiewe uitkomste van Facebook-gebruik. Let op dat probleme met die selfregulering van Facebook sterker verband hou met die gebruik van Facebook vir gemoedsregulering as die voorkeur vir aanlyn sosiale interaksie. Net so blyk dit dat die gebruik van Facebook vir gemoedsregulering 'n groter impak het as die voorkeur vir sosiale sosiale interaksie op negatiewe uitkomste van PFU. Die behaalde resultate ondersteun die uitvoerbaarheid van die model van veralgemeende PIU in die konteks van PFU en dui daarop dat buiereguleringsvermoëns 'n potensiële teiken kan wees vir die voorkoming en behandeling van PFU.


Negatiewe gevolge van swaar sosiale netwerk in adolessente: Die bemiddelende rol van die vrees om uit te gaan (2017)

J Adolesc. 2017 Feb; 55: 51-60. doi: 10.1016 / j.adolescence.2016.12.008.

Sosiale netwerkwebwerwe (SNS) is veral aantreklik vir adolessente, maar dit is ook getoon dat hierdie gebruikers oormatig negatiewe sielkundige gevolge kan hê as hulle hierdie webwerwe gebruik. Ons analiseer die rol van vrees vir ontbrekende (FOMO) en intensiteit van SNS-gebruik om die verband tussen psigopatologiese simptome en negatiewe gevolge van SNS-gebruik via mobiele toestelle te verduidelik. In 'n aanlyn-opname het 1468 Spaanse-sprekende Latyns-Amerikaanse sosiale media-gebruikers tussen 16 en 18 jaar oud die HADS, die Social Networking Intensity-skaal (SNI), die FOMO-skaal (FOMOs) en 'n vraelys oor negatiewe gevolge van die gebruik van SNS via mobiele toestel (CERM). Met behulp van strukturele vergelyking modellering, is bevind dat beide FOMO en SNI die verband tussen psigopatologie en CERM bemiddel, maar deur verskillende meganismes. Daarbenewens, vir meisies, wat depressief voel, is dit 'n groter SNS-betrokkenheid. Vir seuns, veroorsaak angs hoër SNS betrokkenheid.


Aandag vooroordeel in sosiale netwerk-verslaafde individue (2014)

Alkohol Alkohol. 2014 Sep; 49 Suppl 1: i50.

Verskeie studies het getoon dat verslaafde individue aandag geniet in verband met verslawende vakke, maar min is bekend oor die verhouding tussen aandagvooroordeel en internetverslawing. In hierdie studie het ons ondersoek ingestel of individue met 'n sosiale netwerkwebwerf (SNS) -advertensies aandag trek vir SNS-verwante prente.

Resultate van t-toetse het getoon dat die SNS-verslawing-groep aandag vooroordeel vir SNS-stimuli in die 500 ms (t (45) = 2.77, p <.01) toestand en nie in die 5000 ms toestand (t (45) = nie. 22, ns), in vergelyking met die nie-SNS-verslawinggroep. Hierdie resultaat het voorgestel dat SNS-verslaafde individue aandag skenk aan SNS-verwante stimuli tydens aandagvang sowel as ander verslawende siektetoestande of afhanklikheid (bv. Alkohol of nikotienafhanklikheid).


Longitudinale studie toon dat verslawende internetgebruik tydens adolessensie verband hou met swaar drink- en rooksigarette in vroeë volwassenheid (2016)

Acta Paediatr. 2016 Dec 15. doi: 10.1111 / apa.13706.

Hierdie longitudinale studie ondersoek die verband tussen verslawende internetgebruik tydens adolessensie en swaar drink- en sigaretrook in vroeë volwasse jare. Ons het gefokus op middelskoolstudente van die Korea Jeugpaneelstudie. Hulle was 16 in 2003: 1,804 wat nie alkohol en 2,277 drink wat nie rook nie. Multivariate logistiese analise ondersoek die verhoudings tussen internetgebruik op die ouderdom van 16, met betrekking tot plek, tyd en gebruiksgebruik, en drink en rook op die ouderdom van 20.

Die gebruik van die internet vir klets-, speletjies- en volwasse webwerwe op die ouderdom van 16 het op die ouderdom van 20 'n beduidende assosiasie met swaar drink gehad. Die internetkafee as plek vir internetgebruik op die ouderdom van 16 was geassosieer met rookgedrag op die ouderdom van 20. Hierdie studie bevestig beduidende assosiasies tussen verslawende gebruik van die internet op die ouderdom van 16 en swaar drink- en sigaretrook op die ouderdom van 20. Die bevindinge het die negatiewe gevolge van verslawende internetgebruik, een van die grootste probleme met adolessente, getoon.


Vereniging tussen internet Oorbenutting en aggressie in Koreaanse adolessente (2013)

Pediatr Int. 2013 Jun 30. doi: 10.1111 / ped.12171.

'N Totaal van 2,336 (seuns, 57.5%, meisies, 42.5%) hoërskoolstudente in Suid-Korea het die gestruktureerde vraelys voltooi. Die erns van internet oorbenutting is met behulp van Young's geëvalueer internet Verslawing Toets.

Die verhoudings van seuns wat as ernstige verslaafdes en gematigde verslaafdes geklassifiseer is, was onderskeidelik 2.5% en 53.7%. Vir meisies was die ooreenstemmende verhoudings onderskeidelik 1.9% en 38.9%. Hierdie studie toon dat internet Oorbenutting word sterk geassosieer met aggressie by adolessente.


Ontwikkeling en validering van die Smartphone Verslawing Voorraad (SPAI) (2014)

PLoS One. 2014 Jun 4; 9 (6): e98312. doi: 10.1371 / journal.pone.0098312.

Die doel van hierdie studie was om 'n self-toegepaste skaal te ontwikkel gebaseer op die spesiale kenmerke van die slimfoon. Die betroubaarheid en geldigheid van die Smartphone Addiction Inventory (SPAI) is gedemonstreer.

'N Totaal van 283-deelnemers is vanaf Desember 2012 tot Jul. 2013 gewerf om 'n stel vraelyste te voltooi. Daar was 260 mans en 23-vroue, met ouderdomme 22.9 ± 2.0 jaar. Verkennende faktor analise, interne konsekwentheidstoets, toets-retest- en korrelasie-analise is uitgevoer om die betroubaarheid en geldigheid van die SPAI te verifieer.

In opsomming, die resultate van hierdie studie bewys dat die SPAI 'n geldige en betroubare self-toegediende siftingsinstrument is om slimfoonverslawing te identifiseer. Die konsekwente taksonomie met substansverwante en verslawende wanorde in DSM impliseer die eienskap van "verslawing" identies in smartphone verslawing.


Oorsig van internetverslawing (2014)

Alkohol Alkohol. 2014 Sep; 49 Suppl 1: i19.

Probleematiese internetgebruik of internetverslawing word oor die algemeen beskou as 'n onvermoë om die gebruik van die internet te beheer, wat uiteindelik sielkundige, sosiale, akademiese en / of professionele probleme in 'n persoon se lewe behels. Disfunksionele gebruik van die internet het verband gehou met 'n verskeidenheid verskillende aktiwiteite, soos kubereks, aanlyn dobbel, aanlyn videospeletjies of betrokkenheid by sosiale netwerke, en beklemtoon dat hierdie problematiese gedrag baie verskillende vorme kan aanneem in individue en dat dit nie beskou moet word as 'n homogene konstruk.


Voorkoms van Patologiese Internetgebruik in 'n Verteenwoordigende Duitse Voorbeeld van Adolessente: Uitslae van 'n Latente Profiel Analise (2014)

Psigopatologie. 2014 Okt 22.

Agtergrond: Patologiese internetgebruik is van toenemende belang in verskeie industriële lande.Steekproefneming en metodes: Ons het 'n verteenwoordigende Duitse kwota-monster van 1,723-adolessente (ouderdomme 14-17-jare) en 1-versorger ondersoek. Ons het 'n latente profielanalise gedoen om 'n hoërisikogroep vir patologiese internetgebruik te identifiseer.

Results: Oor die algemeen vorm 3.2% van die steekproef 'n profielgroep met patologiese internetgebruik. In teenstelling met ander gepubliseerde studies, is die resultate van die latente profielanalise nie net deur selfbeoordelings van die jeug bevestig nie, maar ook deur eksterne versorgers van die versorgers.. Benewens die patologiese internetgebruik, het die hoërisikogroep laer vlakke van gesinsfunksionering en lewensbevrediging getoon, asook meer probleme in gesinsinteraksies.


Verenigings tussen oorbenutting van die internet en geestesgesondheid in adolessente (2013)

Verpleegkunde Gesondheid Sci. 2013 Aug 29. doi: 10.1111 / nhs.12086.

Hierdie studie ondersoek die faktore wat internetverslawingvlakke en geestesgesondheid beïnvloed in 'n nasionaal verteenwoordigende steekproef van 74,980-Koreaanse middel- en hoërskoolstudente wat die 2010-Korea-jeugrisikobedrag op die web-gebaseerde opname voltooi het. Die voorkomsskoerse van potensiële internetverslawing en internetverslawing was onderskeidelik 14.8% en 3%.

Die kansverhoudings vir potensiële internetverslawing was hoër in beide seuns en dogters wat selfmoordige idees, depressiewe bui, gematigde of hoër subjektiewe stres, gematigde of meer geluk gehad het, of ooit met probleematiese substansgebruik betrokke was. Adolessente met 'n hoë risiko vir internetverslawing het swak geestesgesondheidsuitkomste.


Internetgebruik en verslawing onder Finse adolessente: 15-19years. (2014)

J Adolesc. 2014 Feb;37(2):123-31. doi: 10.1016/j.adolescence.2013.11.008.

Hierdie studie ondersoek internetgebruik onder Finse adolessente (n = 475) wat kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing kombineer. InTernet gebruik is geëvalueer met behulp van die Internet Addiction Test (Young, 1998a, 1998b). Die data is in drie dele verdeel volgens die toets tellings: normale gebruikers (14.3%), ligte oor-gebruikers (61.5%) en matige of ernstige oor-gebruikers (24.2%).

As nadele van die gebruik van die internet, het studente gerapporteer dat dit tydrowend is en geestelike, sosiale en fisiese skade en swak skoolbywoning veroorsaak. Vier faktore van internetverslawing is gevind, en vir twee van hulle is 'n statistiese verskil tussen vroue en mans gevind.


Die teenwoordigheid van veranderde craniocerviese postuur en mobiliteit in smartphone verslaafde tieners met temporomandibulêre versteurings.

J Phys Ther Sci. 2016 Jan;28(2):339-46.

Slimfone word wyd gebruik deur tieners en volwassenes vir verskeie doeleindes. Aangesien tieners meer aktief as volwassenes gebruik, is hulle meer geneig om verslaaf te wees aan slimfone. Verder kan oormatige gebruik van slimfone tot verskillende psigososiale en fisi