Veranderde Appetitiewe kondisionering en neurale konneksie in onderwerpe met kompulsiewe seksuele gedrag (2016)

Sexual.Med_.logo_.JPG

KOMMENTAAR: In hierdie studie, soos in ander, beteken die benaming "dwang seksuele gedrag" (CSB) waarskynlik dat die mans pornverslaafdes was. Ek sê dit omdat die CSB-proefpersone gemiddeld byna 20 uur pornografie per week gebruik het. Die kontroles was gemiddeld 29 minute per week. Dit is interessant dat 3 van die 20 CSB-proefpersone aan 'n orgasmiese ereksiestoornis gely het, terwyl geen van die kontrolepersone seksuele probleme gerapporteer het nie.

Belangrikste bevindings: Die neurale korrelate van appetitiewe kondisionering en neurale konnektiwiteit is in die CSB-groep verander.

Volgens die navorsers kan die eerste verandering - verhoogde amygdala-aktivering - vergemaklike kondisionering weerspieël (groter "bedrading" tot voorheen neutrale leidrade wat pornobeelde voorspel). Die tweede verandering - verminderde konneksie tussen die ventrale striatum en die prefrontale korteks - kan 'n merker wees vir die verminderde vermoë om impulse te beheer. Die navorsers het gesê: 'Hierdie [veranderings] is in lyn met ander studies wat die neurale korrelate van verslawingstoornisse en impulsbeheerstekorte ondersoek.. ” Die bevindinge van groter amygdalar-aktivering na leidrade (sensitisering) en verminderde konnektiwiteit tussen die beloning sentrum en die prefrontale korteks (hypofrontality) is twee van die belangrikste breinveranderinge wat in substansverslawing gesien word.


Tim Klucken, PhDkorrespondensie, Sina Wehrum-Osinsky, Dipl-Psych, J en Schweckendiek, PhD, Onno Kruse, MSc, Rudolf Stark, PhD

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jsxm.2016.01.013

Abstract

Inleiding

Daar is toenemende belangstelling in 'n beter begrip van die etiologie van dwang seksuele gedrag (CSB). Daar word aanvaar dat gefasiliteerde appetitiewe kondisionering 'n belangrike meganisme vir die ontwikkeling en instandhouding van CSB kan wees, maar geen studie tot dusver het hierdie prosesse ondersoek nie.

Doel

Om groepsverskille in neurale aktiwiteit wat verband hou met aangepaste kondisionering en konnektiwiteit in vakke met CSB en 'n gesonde beheergroep, te ondersoek.

Metodes

Twee groepe (20-vakke met CSB- en 20-beheermaatreëls) is tydens 'n funksionele magnetiese resonansiebeeldingseksperiment blootgestel aan 'n appetitiewe kondisioneringsparadigma, waarin 'n neutrale stimulus (CS +) voorspel visuele seksuele stimuli en 'n tweede stimulus (CS-) het nie.

Hoofuitkomsmaatreëls

Bloed suurstofvlak-afhanklike response en psigofisiologiese interaksie.

Results

As 'n hoofsaak het ons 'n verhoogde amygdala-aktiwiteit tydens appetitiewe kondisionering vir die CS + teenoor die CS- en afgekoppelde koppeling tussen die ventrale striatum en prefrontale korteks in die CSB vs kontrolegroep aangetref.

Gevolgtrekking

Die bevindings toon dat neurale korrelate van aangepaste kondisionering en neurale konnektiwiteit verander word by pasiënte met CSB. Die verhoogde amygdala-aktivering kan gefasiliteerde kondisioneringsprosesse in pasiënte met CSB weerspieël. Daarbenewens kan die waargenome verminderde koppeling geïnterpreteer word as 'n merker vir verswakte emosieregulasiesukses in hierdie groep.

Sleutelwoorde: amigdala, Kondisionering, Emosie, Positive, Beloon, Seksuele arousal

Inleiding

Die ontwikkeling in internet- en streamingdienste (bv. Deur slimfone) het nuwe, vinnige en anonieme maniere verskaf om toegang tot seksueel eksplisiete materiaal (SEM) te verkry. Blootstelling aan SEM word vergesel deur spesifieke subjektiewe, outonome, gedrags- en neurale response.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ontledings in Brittanje in 2013 het getoon dat ongeveer 10% van die internetverkeer op volwasse webwerwe was wat verkeer oor alle sosiale netwerke oorskry het.8 'N aanlyn vraelys studie ondersoek die motivering vir internet pornografie geïdentifiseer vier faktore-verhouding, gemoedsbestuur, gewone gebruik en fantasie.9 Alhoewel die meeste van die oorwegend manlike gebruikers geen probleme met hul SEM-verbruik het nie, beskryf sommige mans hul gedrag as 'n kompulsiewe seksuele gedrag (CSB) wat gekenmerk word deur oormatige gebruik, verlies aan beheer en onvermoë om die problematiese gedrag te verminder of te stop, wat aansienlike ekonomies, fisies of emosioneel negatiewe gevolge vir self of ander. Alhoewel hierdie mans hulself dikwels as "seks- of pornoverslaafdes" beskryf, is daar mededingende teorieë oor die aard en konseptualisering van CSB. Sommige ondersoekers het hierdie gedrag as 'n impulsbeheerstoornis geïnterpreteer,10 stemmingsreguleringstekort, obsessiewe-kompulsiewe versteuring,11 of gedragsverslawingstoornis,12 terwyl ander etiologiese verenigings vermy het deur die term te gebruik nie-parafiele hipersexualiteitsversteuring.13 Ander ondersoekers het die behoefte aan 'n duidelike diagnose in die algemeen uitgedaag.14, 15 Daarom is neurobiologiese eksperimente wat die neurale korrelate van CSB ondersoek, belangrik om meer insig te verkry in die onderliggende meganismes.

Daar is voorgestel dat gefasiliteerde aangepaste kondisionering 'n belangrike meganisme vir die ontwikkeling en instandhouding van verslawings en verdere psigiatriese versteurings kan wees.16, 17 In appetitiewe kondisioneringsparadigmas word 'n neutrale stimulus (CS +) gepaard met 'n aptitiewe stimuli (UCS), terwyl 'n tweede neutrale stimulus (CS-) die afwesigheid van die UCS voorspel. Na 'n paar proewe ontlok die CS + gekondisioneerde response (CR's) soos verhoogde velkonduktiewe response (SCR's), veranderinge in voorkeurgraderings en veranderde neurale aktiwiteit.16, 18, 19 Wat die neurale korrelate van appetitiewe kondisionering betref, is 'n netwerk geïdentifiseer wat die ventrale striatum, amygdala, orbitofrontale korteks (OFC), insula, anterior cingulêre korteks (ACC) en oksipitale korteks insluit.20, 21, 22, 23, 24 Dus, die ventrale striatum is betrokke by aangepaste kondisionering as gevolg van sy sentrale rol in afwagting, vergoeding prosessering en leer.25, 26 In teenstelling met die ventrale striatum, is die rol van die amygdala vir aangename kondisionering egter minder duidelik. Alhoewel baie dier- en mensstudie herhaaldelik die amygdala as die sentrale streek vir vrees kondisionering bevestig het,27 sy betrokkenheid by appetitiewe kondisionering is slegs selde ondersoek. Onlangs het dier- en mensstudies gedemonstreer dat die amygdala betrokke is by die verwerking van eetstimulasie, appetitiewe kondisionering, en die verwerking van CSB deur verskillende stimuli en ontwerpe te gebruik.28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 Gottfried et al29 gevind dat verhoogde amygdala-aktivering van die CS + teenoor die CS- tydens menslike aptytlike kondisionering met aangename reuke as die UCS gevind is. Aktivasies in die OFC, insula, ACC en oksipitale korteks word dikwels geïnterpreteer as bewuste en / of diepgaande evalueringsprosesse van die stimuli.16

Tot op hede het slegs twee funksionele magnetiese resonansbeeldingstudies (fMRI) die neurale korrelate van CSB ondersoek en gevind dat verhoogde aktivasies in die amygdala en ventrale striatum sowel as veranderde neurale konnektiwiteit by proefpersone met CSB gevind is tydens die aanbieding van verwante (seksuele) aanwysings.35, 36 Hierdie strukture strook met ander studies wat die neurale korrelate van verslawingsteurings en impulskontrole-tekorte ondersoek.37, 38 Meta-analitiese bevindings het byvoorbeeld 'n beduidende verband getoon tussen amigdala-aktivering en die intensiteit van drang.37 Nog 'n studie wat gebruik maak van diffusie tensor beeldvorming het bevind dat die integriteit van die wit materie-mikrostruktuur in prefrontale gebiede in vakke met CSB en 'n negatiewe korrelasie tussen CSB en strukturele konnektiwiteit in die frontale lob verbeter.39

Benewens die belangrikheid van aangename kondisioneringsprosesse, is inkorting van impulsiewe gedrag noodsaaklik vir die ontwikkeling en instandhouding van baie psigiatriese versteurings en disfunksionele gedrag.40, 41 Hierdie probleme met inhibisie kan die verlies aan beheer van vakke met CSB verduidelik wanneer dit gekonfronteer word met verwante leidrade. Wat die neurale korrelate van impulsiewe gedrag en die regulering betref, blyk die ventrale striatum en ventromediale prefrontale korteks (vmPFC) belangrike antagoniste: die ventrale striatum word aanvaar vir die aanvang van impulsiewe gedrag, terwyl die downregulasie daarvan deur die vmPFC gedryf word deur middel van wederkerige verbindings.42 Byvoorbeeld, vorige resultate het gekoppel aan gestremde ventrale striatale en prefrontale konnektiwiteit om impulsiwiteit en impulsiewe gedrag aan te dui.42, 43

Geen studie tot dusver het egter die neurale korrelate van appetitiewe leermeganismes of die verlies aan beheer in vakke met CSB ondersoek in vergelyking met gesonde beheermaatreëls nie. Op grond van die literatuur wat vroeër aangehaal is, was die eerste doel van die huidige studie om die hemodinamiese reaksies van toevallige kondisionering in hierdie vakke te verken in vergelyking met 'n pasgemaakte beheergroep. Ons het 'n toename in aktivering in die amygdala en ventrale striatum in vakke met CSB vergeleke met die kontrolegroep. Die tweede doel was om konnektiwiteitsverskille tussen die twee groepe te ondersoek. Die identifisering van die neurale substraat van veranderde aptytkondisionering en konnektiwiteit in hierdie vakke sal implikasies hê, nie net vir die begrip van die ontwikkeling en instandhouding van hierdie gedrag nie, maar ook vir behandelingstrategieë wat tipies op gedragsmodifikasie fokus deur veranderde leerervarings (bv. Kognitiewe gedrag terapie).44

Metodes

Deelnemers

Twintig mans met CSB en 20 ooreenstemmende kontroles is gewerf deur selfverwysing na 'n advertensie en verwysings van 'n plaaslike polikliniek vir kognitiewe gedragsterapie (Tabel 1). Alle deelnemers het 'n normale visie of 'n regstelling tot 'n normale visie en het 'n ingeligte toestemming geteken. Die studie is gedoen in ooreenstemming met die verklaring van Helsinki. Alle deelnemers het strukturele kliniese onderhoude ondergaan om Axis I- en / of Axis II-diagnoses te diagnoseer. Deelnemers wat as CSB geklassifiseer is, moes aan alle kriteria vir hiperseksualiteit voldoen wat vir CSB aangepas is13:

1. Vir minstens 6 maande moet herhalende en intense seksuele fantasieë, dringende en seksuele gedrag geassosieer word met ten minste vier van die volgende vyf kriteria:

a. Oormatige tyd verteer deur seksuele fantasieë en dringings en deur beplanning en seksuele gedrag

b. Herhaaldelik betrokke by hierdie seksuele fantasieë, dringende en gedrag in reaksie op dysforiese gemoedstoestande

c. Herhaaldelik betrokke by seksuele fantasieë, dringings en gedrag in reaksie op stresvolle lewensgebeure

d. Herhalende maar onsuksesvolle pogings om hierdie seksuele fantasieë, dringings en gedrag te beheer of beduidend te verminder

e. Herhaaldelik betrokke by seksuele gedrag, terwyl die risiko vir fisiese of emosionele skade aan self en ander nie in ag geneem word nie

2. Klinies beduidende persoonlike nood of inkorting in sosiale, beroeps- of ander belangrike areas van funksionering wat verband hou met die frekwensie en intensiteit van hierdie seksuele fantasieë, dringings en gedrag

3. Hierdie seksuele fantasieë, dringings en gedrag is nie te wyte aan die direkte fisiologiese effekte van eksogene stowwe, mediese toestande of maniese episodes nie.

4. Ouderdom ten minste 18 jaar

Tabel 1 Demografiese en psigometriese metings vir CSB en kontrolegroepe*

CSB-groep

Kontrole groep

Statistiek

ouderdom34.2 (8.6)34.9 (9.7)t = 0.23, P =. 825
BDI-II12.3 (9.1)7.8 (9.9)t = 1.52, P =. 136
Tyd spandeer kyk tyd SEM, min / wk1,187 (806)29 (26)t = 5.53, P <.001

As ek wanorde

 MD-episode41
 Herhalende MD-afwyking4
 Sosiale fobie1
 Aanpassingsversteuring1
 Spesifieke fobie11
Orgasmiese ereksieversteuring3
 Somatoform versteuring1

As II versteuring

 Narsissistiese persoonlikheidsversteuring1

Psigiatriese medikasie

 Amitriptyline1

BDI = Beck Depression Inventory II; CSB = kompulsiewe seksuele gedrag; MD = depressiewe depressie; SEM = seksueel eksplisiete materiaal.

*Data word aangebied as gemiddelde (SD).

Kondisioneringsprosedure

Die kondisioneringsprosedure is uitgevoer tydens die uitvoering van fMRI (sien hieronder vir besonderhede). 'N Differensiële kondisioneringsprosedure met 42 proewe is gebruik (21 per CS). Twee gekleurde vierkante (een blou, een geel) het as CS gedien en is as CS + en CS - dwarsoor die onderwerp gebalanseer. Die CS + is gevolg deur 1 van 21 erotiese foto's (100% versterking). Alle prente het paartjies (altyd een man en een vrou) uitgebeeld wat eksplisiete seksuele tonele toon (bv. Die beoefening van vaginale omgang in verskillende posisies) en is in kleur aangebied met 'n resolusie van 800 × 600 pixel. Die stimuli is met behulp van 'n LCD-projektor op 'n skerm aan die einde van die skandeerder (visuele veld = 18 °) geprojekteer. Foto's is gekyk deur middel van 'n spieël wat op die kopspoel gemonteer is. Die CS-duur was 8 sekondes. Die erotiese prente (UCS) verskyn onmiddellik na die CS + (100% versterking) vir 2.5 sekondes, gevolg deur die intertriuminterval van 12 tot 14.5 sekondes.

Alle proewe is in 'n pseudo-gerandomiseerde volgorde aangebied: Dieselfde CS is nie meer as twee keer in opvolging aangebied nie. Die twee KS is ewe dikwels in die eerste en tweede helfte van die verkryging aangebied. Die eerste twee proewe (een CS + -proef, een CS-verhoor) is uitgesluit van die ontledings omdat leer nog nie plaasgevind het nie, wat 20-proewe vir elke CS tot gevolg gehad het.45

Subjektiewe waardes

Voor die eksperiment en onmiddellik na die kondisioneringsprosedure het deelnemers valensie, opwinding en seksuele opwinding van die CS +, CS- en UCS op 'n 9-punt Likert-skaal en hul UCS-verwagting op 'n 10-punt Likert-skaal beoordeel. Vir die CS-graderings is statistiese ontledings uitgevoer deur variansie-analise (ANOVA) in 'n 2 (CS-tipe: CS + vs CS-) × 2 (tyd: voor vs na verkryging) × 2 (groep: CSB versus kontrolegroep) ontwerp gevolg per post hoc-toetse in SPSS 22 (IBM Corporation, Armonk, NY, VSA) vir elke gradering. Toepaslike post hoc t-toetse is uitgevoer om beduidende effekte verder te ontleed. Vir die erotiese prente is t-toetse met twee steekproewe uitgevoer om groepverskille te ontleed.

Vel Conductance Measuring

Die SCR's is gemonster met behulp van Ag-AgCl elektrodes gevul met isotoniese (NaCl 0.05 mol / L) elektrolietmedium wat by die nie-dominante linkerhand geplaas is. 'N SKR is gedefinieer as 'n enkele fasiese respons na stimulus begin. Daarom is die grootste verskil tussen 'n minimum en daaropvolgende maksimum binne die 1 na 4 sekondes na CS begin gedefinieer as die eerste interval reaksie (FIR), wat binne die 4 tot 8 sekondes as die tweede interval reaksie (SIR) 9 tot 12 sekondes as die derde interval reaksie (TIR). Die antwoorde in die analise vensters is onttrek met Ledalab 3.4.4.46 Hierdie antwoorde word log (μS + 1) getransformeer om reg te stel vir oortreding van die normale verspreiding van die data. Vyf proefpersone (drie met CSB en twee kontroles) het geen SCR's getoon nie (geen verhoogde reaksies op die UCS nie) en is uitgesluit van die analise. Gemiddelde SCR's is geanaliseer deur ANOVA in 'n 2 (CS tipe: CS + vs CS-) × 2 (groep: CSB vs kontrolegroep) ontwerp gevolg deur post hoc toetse met SPSS 22.

Magnetiese Resonansie Beelding

Hemodinamiese aktiwiteit

Funksionele en anatomiese beelde is verkry met 'n 1.5-Tesla-liggaamstomografie (Siemens Symphony met 'n kwantumgradiëntstelsel; Siemens AG, Erlangen, Duitsland) met 'n standaard kopspoel. Strukturele beeldverwerwing het bestaan ​​uit 160 T1-geweegde sagittale beelde (magnetisering het 'n vinnige verkrygingsgradiënt-eggo voorberei; 1 mm-snydikte; herhalingstyd = 1.9 sekondes; eggo-tyd = 4.16 ms; gesigsveld = 250 × 250 mm). Tydens die kondisioneringsprosedure is 420 beelde verkry met behulp van 'n T2 * -gewigte gradiënt eggo-planêre beeldvolgorde met 25 snye wat die hele brein bedek (snydikte = 5 mm; gaping = 1 mm; dalende snyvolgorde; herhalingstyd = 2.5 sekondes; eggo-tyd = 55 ms; draaihoek = 90 °; gesigsveld = 192 × 192 mm; matriksgrootte = 64 × 64). Die eerste twee dele is weggegooi weens 'n onvolledige magnetiseringstoestand. Data is geanaliseer met behulp van Statistical Parametric Mapping (SPM8, Wellcome Department of Cognitive Neurology, London, UK; 2008) geïmplementeer in MATLAB 7.5 (Mathworks Inc., Sherbourn, MA, VSA). Voor alle ontledings is data vooraf verwerk, wat die herskikking, ontknoping (b-spline-interpolasie), snytydkorreksie, mederegistrasie van funksionele data na die anatomiese beeld van elke deelnemer en normalisering in die standaardruimte van die Montreal Neurological Institute-brein insluit. Ruimtelike gladstryking is uitgevoer met 'n isotrope driedimensionele Gaussiese filter met 'n volle breedte teen 'n halwe maksimum van 9 mm om 'n regstellende statistiese afleiding moontlik te maak.

Op die eerste vlak is die volgende kontraste vir elke vak geanaliseer: CS +, CS-, UCS en nie-UCS (gedefinieer as die tydvenster na CS-aanbieding wat ooreenstem met die tydvenster van die UCS-aanbieding na die CS +47, 48, 49). 'N Stokfunksie is vir elke regressor gekies. Elke regressor was onafhanklik van die ander, het nie gedeelde variansie (cosinushoek <0.20) ingesluit nie en was saam met die hemodinamiese responsfunksie. Die ses bewegingsparameters van die rigiede liggaamstransformasie wat deur die herskikingsprosedure verkry is, is as kovariate in die model bekendgestel. Die voxel-gebaseerde tydreeks is gefiltreer met 'n hoëdeurgangsfilter (tydskonstante = 128 sekondes). Die kontraste van belangstelling (CS + vs CS-; CS- vs CS +; UCS vs nie-UCS; nie-UCS versus UCS) is vir elke vak afsonderlik gedefinieer.

Vir die tweedevlakanalises is een- en twee-monster t-toetse uitgevoer om die hoof-effek van die taak (CS + vs CS-; UCS vs non-UCS) en verskille tussen groepe te ondersoek. Statistiese regstellings vir streek-van-rente (ROI) ontledings is uitgevoer met 'n intensiteitsdrempel van P = .05 (ongekorrigeerd), k = 5 en 'n beduidingsdrempel (P = .05; gekorrigeer vir familiewyse, k = 5), en heelbrein-ontledings is uitgevoer met 'n drempel op P = .001 en k> 10 voxels. Al die ontledings is met SPM8 bereken.

Alhoewel geen groepverskille in UCS-graderings en BDI-tellings waargeneem is nie, het ons verdere ontledings uitgevoer, insluitend UCS-graderings en BDI-tellings as kovariate om moontlike verwarrende effekte van UCS-ervarings en -kombinasie te verklaar. Die resultate het byna stabiel gebly (geen verdere groepverskille nie; gerapporteerde groepverskille het betekenisvol gebly). Anatomiese maskers vir ROI ontledings van die amygdala (2,370 mm3), insula (10,908 mm3), oksipitale korteks (39,366 mm3), en OFC (10,773 mm3) is van die Harvard-Oxford Cortical en Subcortical Structural Atlases (http://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/fslwiki/Atlases) (25% waarskynlikheid) wat deur die Harvard Sentrum vir Morfometriese Analise en die ventrale striatummasker (3,510 mm3) uit die Human Brain Project Repository-databasis gebaseer op die BrainMap-databasis. Die Harvard-Oxford-atlas is 'n waarskynlike atlas gebaseer op T1-geweegde beelde van 37 gesonde proefpersone (N = 16 vroue). Die vmPFC-masker (11,124 XNUMX mm3) is geskep met MARINA50 en is in baie vorige studies gebruik.51, 52, 53, 54

Psigofisiologiese Interaksie Analise

Psigofisiologiese interaksie (PPI) analise,55 wat die modulasie van die konnektiwiteit tussen 'n saadgebied en ander breinareas ondersoek deur 'n eksperimentele taak, die sogenaamde sielkundige veranderlike (CS + vs CS-), is uitgevoer. Die saadstreke, die ventrale striatum en amygdala, is voorgee in twee aparte ontledings gebaseer op die gebruik ROIs (sien hierbo). In 'n eerste stap het ons die eerste eiervariate vir elke saadgebied ontgin soos geïmplementeer in SPM8. Dan is die interaksie term geskep deur die eiewaardige vermenigvuldiging met die psigologiese veranderlike (CS + vs CS-) vir elke vak te vermenigvuldig en dit met die hemodinamiese responsfunksie te verdeel. Eerste vlak ontledings is vir elke vak uitgevoer, insluitende die interaksietermyn as regressor van belang (PPI regressor) en die eievariate sowel as die taak regressor as oorlas regressors.55 Op die tweede vlak het ons groepverskille in konnektiwiteit (PPI-regressor) tussen die CSB-groep en die kontrolegroep geanaliseer deur t-toetse met twee monsters te gebruik, met die vmPFC as die ROI. Statistiese regstellings was identies aan die vorige fMRI-ontledings.

Results

Subjektiewe waardes

ANOVA het beduidende hoof-effekte van CS-tipe vir valensie getoon (F1, 38 = 5.68; P <0.05), opwinding (F1, 38 = 7.56; P <.01), seksuele opwinding (F1, 38 = 18.24; P <.001) en UCS-verwagtingsgraderings (F1, 38 = 116.94; P <.001). Daarbenewens is beduidende CS tipe × tydinteraksie-effekte vir valensie gevind (F1, 38 = 9.60; P <.01), opwinding (F1, 38 = 27.04; P <.001), seksuele opwinding (F1, 38 = 39.23; P <.001) en UCS-verwagtingsgraderings (F1, 38 = 112.4; P <.001). Post hoc-toetse bevestig suksesvolle kondisionering (beduidende onderskeid tussen CS + en CS-) in die twee groepe, wat toon dat die CS + as aansienlik positiewer, opgewek en seksueel meer aangewakker is as die CS -P <.01 vir alle vergelykings), maar nie voor die verkrygingsfase nie, wat dui op suksesvolle kondisionering in die twee groepe (Figuur 1). Verdere ontledings het getoon dat hierdie verskille gebaseer is op verhoogde CS + tellings en verminderde CS-tellings oor tyd (P <.05 vir alle vergelykings). Geen groepverskille is met betrekking tot valensie gevind nie (P =. 92) en opwekking (P = .32) graderings van die UCS (visuele seksuele stimuli).

Miniatuurbeeld van figuur 1. Maak groot beeld oop

Figuur 1

Belangrikste effek van stimulus (CS + vs CS-) in subjektiewe graderings afsonderlik vir die twee groepe. Foutstawe verteenwoordig standaardfoute van die gemiddelde. CS− = gekondisioneerde stimulus -; CS + = gekondisioneerde stimulus +; CSB = kompulsiewe seksuele gedrag.

Bekyk groot prentjie | Laai PowerPoint Slide af

Velopvoedingsreaksies

ANOVA het 'n hoof-effek van CS-tipe in die FIR (F1, 33 = 4.58; P <.05) en TIR (F1, 33 = 9.70; P <.01) en 'n neiging in die SIR (F1, 33 = 3.47; P =. 072) wat verhoogde SCR's na die CS + en die UCS onderskeidelik, in vergelyking met die CS-. Geen hoof-effekte van groep het in die FIR plaasgevind nie (P = .610), SIR (P =. 698), of TIR (P = .698). Daarbenewens is geen CS-tipe × groepinteraksie-effekte in FIR gevind nie (P = .271) en TIR (P =. 260) na regstelling vir veelvuldige vergelykings (FIR, SIR, en TIR).

fMRI Analise

Belangrikste effek van taak (CS + vs CS-)

By die ontleding van die belangrikste effek van kondisionering (CS + vs CS-), het heelbrein-resultate verhoogde reaksies op die CS + links getoon (x / y / z = -30 / -94 / -21; maksimum z [zMax] = 5.16; reggestel P [Pcorr] <.001) en regs (x / y / z = 27 / −88 / −1; zMax = 4.17; Pcorr <.001) oksipitale kortikale. Daarbenewens het ROI-ontledings verhoogde aktivering vir die CS + getoon in vergelyking met die CS- in die ventrale striatum en oksipitale korteks en tendense in die insula en OFC (Tabel 2), wat die suksesvolle kondisionering van hemodinamiese response oor alle deelnemers aandui.

Tabel 2 Lokalisering en statistiek van piekvoksels vir die belangrikste effek van stimulasie en groepverskille vir die kontras CS + teenoor CS- (streek-van-belang-analise)*

Groepanalise

struktuur

Kant

k

x

y

z

Maksimum z

reggestel P waarde

Hoof-effek van stimulusVentrale striatumL19-15-1-22.80. 045
Oksipitale korteksL241-24-88-84.28<.001
Oksipitale korteksR23024-88-54.00. 002
OFCR491241-22.70. 081
insulaL134-3617173.05. 073
CSB vs kontrole groepamigdalaR3915-10-143.29. 012
Beheer vs CSB groep

CSB = kompulsiewe seksuele gedrag; k = trosgrootte; L = linkerhemisfeer; OFC = orbitofrontale korteks; R = regterhemisfeer.

*Die drumpel was P <.05 (reggestel vir familiewyse; klein volume regstelling volgens SPM8). Alle koördinate word in Montreal Neurological Institute aangebied.

Geen beduidende aktiverings.

Groep Verskille (CS + vs CS-)

Ten opsigte van groepverskille het twee-monster-t-toetse geen verskille in heelbreinanalises getoon nie, maar het verhoogde hemodinamiese response in die CSB-groep vergeleke met die kontrolegroep in die regte amygdala (Pcorr =. 012) vir CS + vs CS- (Tabel 2 en Figuur 2A), terwyl die kontrolegroep nie aansienlik verbeterde aktiverings toon in vergelyking met die CSB-groep nie (Pcorr > .05 vir alle vergelykings).

Miniatuurbeeld van figuur 2. Maak groot beeld oop

Figuur 2

Paneel A toon verhoogde hemodinamiese response in vakke met kompulsiewe seksuele gedrag in vergelyking met beheermaatreëls vir die kontras CS + vs CS-. Paneel B toon afgeleide hemodinamiese koppelingsprosesse tussen die ventrale striatum en prefrontale korteks in vakke met kompulsiewe seksuele gedrag in vergelyking met beheervakke. Die kleurbalk toon t waardes vir hierdie kontras.

Bekyk groot prentjie | Laai PowerPoint Slide af

UCS vs nie-UCS

Wat UCS teenoor nie-UCS betref, is groepverskille ondersoek deur twee-steekproewe te gebruik. Geen verskille tussen groepe het plaasgevind vir hierdie kontras nie, wat aandui dat die verskille in KR's nie op verskille in onvoorsiene antwoorde gebaseer is nie.

Psigofisiologiese interaksie

Benewens die aptytlike kondisioneringsresultate, het ons PPI gebruik om die verbinding tussen die ventrale striatum, amygdala en vmPFC te ondersoek. PPI ontdek breinstrukture wat korreleer met 'n saad-ROI op 'n taakafhanklike manier. Die ventrale striatum en amygdala is as saadstreke gebruik omdat hierdie gebiede verband hou met emosieregulering en regulering van impulsiwiteit. Heelbreinresultate het 'n verminderde koppeling getoon tussen die ventrale striatum as die saadstreek en die linker prefrontaal (x / y / z = −24/47/28; z = 4.33; Puncorr <.0001; x / y / z = −12 / 32 / −8; z = 4.13; Puncorr <.0001), regterkant en voorfrontaal (x / y / z = 57 / −28 / 40; z = 4.33; Puncorr <.0001; x / y / z = −12 / 32 / −8; z = 4.18; Puncorr <.0001) kortikusse in die CSB vs kontrole groep. ROI-analise van die vmPFC het verminderde konneksie tussen die ventrale striatum en vmPFC getoon by proefpersone met CSB in vergelyking met kontroles (x / y / z = 15/41 / -17; z = 3.62; Pcorr <.05; Tabel 3 en Figuur 2B). Geen groepverskille in amygdala-voorfrontale koppeling is gevind nie.

Tabel 3 Lokalisering en statistiek van die piekvokse vir psigofisiologiese interaksie (saadstreek: ventrale striatum) vir groepverskille (streek-van-belang-analise)*

Groepanalise

Koppelstuk

Kant

k

x

y

z

Maksimum z

reggestel P waarde

CSB vs kontrole groep
Beheer vs CSB groepvmPFCR1371541-173.62. 029

CSB = kompulsiewe seksuele gedrag; k = trosgrootte; R = regterhemisfeer; vmPFC = ventromediale prefrontale korteks.

*Die drumpel was P <.05 (reggestel vir familiewyse; klein volume regstelling volgens SPM8). Alle koördinate word in Montreal Neurological Institute aangebied.

Geen beduidende aktiverings.

Bespreking

Vorige teorieë het geposuleer dat aangepaste kondisionering 'n belangrike meganisme is vir die ontwikkeling en instandhouding van naderende gedrag en verwante psigiatriese versteurings.16 Daarom was die doel van die huidige studie om die neurale korrelate van appetitiewe kondisionering in vakke met CSB te ondersoek in vergelyking met 'n kontrolegroep en om potensiële verskille in konnektiwiteit van die ventrale striatum en amygdala met die vmPFC te bepaal. Met betrekking tot die hoof-effek van appetitiewe kondisionering, het ons verhoogde SKR's, subjektiewe graderings en bloed suurstofvlak-afhanklike responses in die ventrale striatum, OFC, oksipitale korteks en insula aan die CS + vs CS- gevind. Dit dui op algehele suksesvolle aptytverhouding oor alle vakke .

Wat groepverskille betref, het vakke met CSB verhoogde hemodinamiese response vir CS + vs CS- in die amygdala in vergelyking met kontroles. Hierdie bevinding is in lyn met 'n onlangse meta-analise wat getoon het dat amygdala-aktivering dikwels toegeneem word by pasiënte met verslawingstoornisse in vergelyking met kontroles37 en vir ander psigiatriese versteurings, wat in konteks van CSB bespreek word. Opmerklik, die meta-analise het ook bewys gelewer dat die amygdala 'n belangrike rol kan speel vir die begeerte by pasiënte.37 Daarbenewens vorm die amygdala 'n belangrike merker vir die stabilisering van die leersein.16 Dus, die waargenome verhoogde amygdala-reaktiwiteit kan geïnterpreteer word as 'n korrelaat van 'n gefasiliteerde verkrygingsproses, wat voorheen neutrale stimuli in opvallende leidrade (CS +) veroorsaak om die benaderingsgedrag in vakke met CSB makliker te lok. In ooreenstemming met hierdie idee is verhoogde amigdala-reaktiwiteit aangemeld as 'n instandhoudende faktor in baie dwelmverwante en nie-dwelmverwante psigiatriese versteurings.56 Daarom kan 'n mens vermoed dat verhoogde amygdala-aktivering tydens appetitiewe kondisionering belangrik kan wees vir die ontwikkeling en instandhouding van CSB.

Verder bied die huidige resultate spekulasie oor verskillende funksies van die amygdala in vrees en in appetitiewe kondisionering. Ons neem aan dat die verskillende rol van die amygdala in vreesaanleg en aptytkondisionering moontlik kan wees as gevolg van sy betrokkenheid by verskillende KR'e. Byvoorbeeld, verhoogde ontwrigting amplitude is een van die mees geldige CR's tydens vrees kondisionering en word hoofsaaklik bemiddel deur die amygdala. Dus, amygdala-aktiverings is 'n robuuste bevinding tydens vreeskondisionering en amygdala-letsels lei tot gestremdhede van gekondisioneerde begin-amplitude in vreeskondisionering.57 In teenstelling hiermee word skielike amplitudes verminder gedurende appetitiewe kondisionering, en ander responsvlakke soos genitale response (wat nie hoofsaaklik deur die amygdala beïnvloed word nie) blyk meer gepaste merkers vir seksuele kondisionering te wees.58 Daarbenewens is verskillende amygdala-kerne waarskynlik betrokke by vrees en aptytskondisionering en kan dus verskillende substelsels vir aptyt en vreesbehandeling dien.16

Daarbenewens het ons 'n verminderde koppeling tussen die ventrale striatum en vmPFC in vakke met CSB in vergelyking met die kontrolegroep aangetref. Veranderde koppeling tussen die ventrale striatum en prefrontale areas is aangemeld in die konteks van emosie-downregulasie, substansversteurings, en beheer van impulsiwiteit en is waargeneem in patologiese dobbelary.43, 59, 60, 61 Verskeie studies het voorgestel dat disfunksionele koppelingsprosesse 'n korrelasie kan wees van die inkrimping van inhibisie en motoriese beheer.41, 43 Daarom kan die afgeskakelde koppeling dysfunksionele beheermeganismes weerspieël wat fyn pas by vorige resultate wat gewysigde konnektiwiteit toon by pasiënte met gestremdhede in inhibisiebeheer.62

Ons het beduidende differensiasies tussen die CS + en die CS- in subjektiewe graderings en in SKR'e in die twee groepe waargeneem, wat suksesvolle kondisionering aandui, maar geen groepverskille in hierdie twee reaksiestelsels nie. Hierdie bevinding is in ooreenstemming met ander studies wat subjektiewe graderings rapporteer as 'n betroubare merker vir kondisionerings-effekte (dws beduidende verskille tussen CS + en CS-), maar nie vir die opsporing van groepverskille in kondisionering nie. Byvoorbeeld, geen groepverskille is in subjektiewe graderings aangetref nie en in SKR's tydens aptyt22, 23, 24 of afkeer48, 53, 54, 63, 64, 65 kondisionering onder verskillende groepe, terwyl groepverskille waargeneem word in ander reaksiestelsels soos die suurstofvlak-afhanklike responses van versteurings of bloed.22, 23, 24, 63 In die besonder, subjektiewe graderings blyk nie net 'n onvoldoende merker van groepverskille te wees nie, maar blyk ook relatief onvermydelik te wees deur 'n wye reeks ander eksperimentele manipulasies, soos uitsterwing of oorskadu.66, 67 Ons het dieselfde resultaat patroon in SCRs waargeneem, met 'n beduidende differensiasie tussen die CS + en die CS- maar geen groepafhanklike effekte nie. Hierdie bevindings ondersteun die idee dat subjektiewe graderings en SCR's as stabiele indekse vir kondisionering beskou kan word, terwyl ander metings beter lyk as gevolg van individuele verskille. Een verduideliking kan wees dat subjektiewe graderings en SCRs meer amygdala-onafhanklike (bv. Kortikale of ACC) breinareas werf in teenstelling met reaksiestelsels soos gekondisioneerde begin-amplitude, wat hoofsaaklik deur amygdala-response geïnvesteer word.68 Byvoorbeeld, dit is getoon dat gekondisioneerde SKR's, maar nie gekondisioneerde opstootreaksies, opspoorbaar is by pasiënte met amygdala letsels.69 Toekomstige studies moet die onderliggende meganismes wat potensieel verantwoordelik is vir die dissosiasie van reaksiestelsels in meer detail, ondersoek en moet beginle amplitude as 'n belangrike meting vir die assessering van groepverskille insluit.

Daarbenewens sal dit interessant wees om die neurale korrelate van vakke met CSB te vergelyk met 'n kontrolegroep wat hoë SEM-voeringsvlakke toon, maar geen verdere disfunksionele gedrag nie. Hierdie benadering sal help om 'n beter begrip te verkry van die algemene effekte van verhoogde SEM-voleindingsvlakke in die vorming van neurale prosesse van SEM.

Beperkings

Sommige beperkings moet in ag geneem word. Ons het nie verskille in die ventrale striatum tussen die twee groepe gevind nie. Een verduideliking hiervoor kan wees dat plafon effekte moontlike groepsverskille kon voorkom. Verskeie studies het gerapporteer dat seksuele leidrade meer dopaminerge oordrag kan veroorsaak, meer as ander lonende stimuli.1, 58, 70 Verder moet daarop gelet word dat die vmPFC nie 'n goed gedefinieerde streek is nie en dat dit heterogene onderafdelings wat betrokke is by verskillende emosionele funksies kan bevat. Byvoorbeeld, die vmPFC-aktiveringskluster in ander studies is meer lateraal en anterior vir ons resultaat.43 Daarom kan die huidige bevinding verskeie prosesse weerspieël omdat die vmPFC betrokke is by baie verskillende funksies soos aandag of beloningverwerking.

Gevolgtrekking en Implikasies

Oor die algemeen laat die waargenome verhoogde amygdala-aktiwiteit en die gelyktydig verminderde ventrale striatale PFC-koppeling spekulasies oor die etiologie en behandeling van CSB toe. Vakke met CSB was meer geneig om verenigings tussen formeel neutrale leidrade en seksueel relevante omgewingsprikkel te vestig. So, hierdie vakke is meer geneig om leidrade wat ontlok naderende gedrag te ervaar. Of dit lei tot CSB of as gevolg van CSB moet beantwoord word deur toekomstige navorsing. Daarbenewens kan verswakte reguleringsprosesse, wat weerspieël word in die verminderde ventrale striatale prefrontale koppeling, die ondersteuning van die problematiese gedrag verder ondersteun. Met betrekking tot die kliniese implikasies, het ons betekenisvolle verskille in leerprosesse en verlaagde konnektiwiteit tussen die ventrale striatum en vmPFC gevind. Fasilitering van appetitiewe leerprosesse in kombinasie met disfunksionele emosieregulering kan die suksesvolle behandeling belemmer. In lyn met hierdie siening het onlangse bevindings gepostuleer dat veranderde ventrale striatale PFC-koppeling die kans op terugval aansienlik kan verhoog.71 Dit kan aandui dat behandelings wat fokus op emosieregulering ook effektief kan wees vir CSB. Bewyse wat hierdie siening ondersteun, het getoon dat kognitiewe gedragsterapie, wat gebaseer is op hierdie meganismes vir leer en emosies, 'n effektiewe behandeling vir baie afwykings is.72 Hierdie bevindings dra by tot 'n beter begrip van die onderliggende meganismes van CSB en stel moontlike implikasies voor vir die behandeling daarvan.

Verklaring van outeurskap

kategorie 1

 • (A)

Konsepsie en Ontwerp

 • Tim Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; Jan Schweckendiek; Rudolf Stark
 • (B)

Verkryging van data

 • Tim Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; Jan Schweckendiek
 • (C)

Ontleding en interpretasie van data

 • Tim Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; Jan Schweckendiek; Onno Kruse; Rudolf Stark

kategorie 2

 • (A)

Die opstel van die artikel

 • Tim Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; Jan Schweckendiek; Onno Kruse; Rudolf Stark
 • (B)

Hersien dit vir intellektuele inhoud

 • Tim Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; Jan Schweckendiek; Onno Kruse; Rudolf Stark

kategorie 3

 • (A)

Finale goedkeuring van die voltooide artikel

 • Tim Klucken; Sina Wehrum-Osinsky; Jan Schweckendiek; Onno Kruse; Rudolf Stark

Verwysings

Verwysings

 1. Georgiadis, JR, Kringelbach, ML Die menslike seksuele reaksie siklus: brein beelding bewyse koppel seks aan ander plesier. Prog Neurobiol. 2012;98:49-81.
 2. Karama, S., Lecours, AR, Leroux, J. et al, Gebiede van breinaktivering by mans en vroue tydens die besigtiging van erotiese filmuitreike. Hum Brain Mapp. 2002;16:1-13.
 3. Kagerer, S., Klucken, T., Wehrum, S. et al, Neurale aktivering vir erotiese stimuli in homoseksuele en heteroseksuele mans. J Seks Med. 2011;8:3132-3143.
 4. Kagerer, S., Wehrum, S., Klucken, T. et al, Seks lok: ondersoek individuele verskille in aanduidende vooroordeel teenoor seksuele stimuli. PLoS One. 2014;9:e107795.
 5. Kühn, S., Gallinat, J. 'N Kwantitatiewe meta-analise oor seksuele opwinding deur mans. J Seks Med. 2011;8:2269-2275.
 6. Wehrum, S., Klucken, T., Kagerer, S. et al, Geslagsgemeenskappe en verskille in die neurale verwerking van visuele seksuele stimuli. J Seks Med. 2013;10:1328-1342.
 7. Wehrum-Osinsky, S., Klucken, T., Kagerer, S. et al, By die tweede blik: stabiliteit van neurale reaksies teenoor visuele seksuele stimuli. J Seks Med. 2014;11:2720-2737.
 8. Buchuk, D. Britse aanlyn porno nan: webverkeersanalise van Brittanje se porno-aangeleentheid. ; 2013 (Beskikbaar by:)

  (Toegang tot Februarie 2, 2016).

 9. Paul, B., Shim, JW Geslag, seksuele invloed en motiverings vir internetpornografie. Int J Sex Gesondheid. 2008;20:187-199.
 10. Barth, RJ, Kinder, BN Die mislabeling van seksuele impulsiwiteit. J Geslag Huweliksterapie. 1987;13:15-23.
 11. Coleman, E. Kompulsiewe seksuele gedrag. J Psychol Menslike geslag. 1991;4:37-52.
 12. Goodman, A. Diagnose en behandeling van seksuele verslawing. J Geslag Huweliksterapie. 1993;19:225-251.
 13. Kafka, LP Nieparafiele hipersexualiteitsversteuring. in: YM Binik, SK Hall (Eds.) Beginsels en praktyk van seksterapie. 5th ed. Die Guilford Press, NY; 2014:280-304.
 14. Levine, LP, Troiden, RR Die mite van seksuele kompulsiwiteit. J Seks Res. 1988;25:347-363.
 15. Ley, D., Prause, N., Finn, P. Die keiser het geen klere nie: 'n oorsig van die 'pornografieverslawing'-model. Curr Sex Gesondheid Rep. 2014;6:94-105.
 16. Martin-Soelch, C., Linthicum, J., Ernst, M. Appetitiewe kondisionering: neurale basisse en implikasies vir psigopatologie. Neurosci Biobehav Ds. 2007;31:426-440.
 17. Winkler, MH, Weyers, P., Mucha, RF et al, Voorbeelde aanwysings vir rook ontlok voorbereidende reaksies in gesonde rokers. Psigofarmakologie. 2011;213:781-789.
 18. Beide, S., Brauer, M., Laan, E. Klassieke kondisionering van seksuele reaksie by vroue: 'n replikasie studie. J Seks Med. 2011;8:3116-3131.
 19. Brom, M., Laan, E., Everaerd, W. et al, Uitwissing en vernuwing van gekondisioneerde seksuele response. PLoS One. 2014;9:e105955.
 20. Kirsch, P., Schienle, A., Stark, R. et al, Verwagting van beloning in 'n nonaversive differensiële kondisionering paradigma en die brein beloning stelsel: 'n gebeurtenis-verwante fMRI studie. Neuro Image. 2003;20:1086-1095.
 21. Kirsch, P., Reuter, M., Mier, D. et al, Imaging van geen-stof-interaksies: die effek van die DRD2 TaqIA polimorfisme en die dopamien-agonis bromokriptien op die breinaktivering tydens die afwagting van beloning. Neurosci Lett. 2006;405:196-201.
 22. Klucken, T., Schweckendiek, J., Merz, CJ et al, Neurale aktiverings van die verkryging van gekondisioneerde seksuele opwinding: effekte van gebeurlikheidsbewustheid en seks. J Seks Med. 2009;6:3071-3085.
 23. Klucken, T., Wehrum, S., Schweckendiek, J. et al, Die 5-HTTLPR polimorfisme word geassosieer met veranderde hemodinamiese response gedurende appetitiewe kondisionering. Hum Brain Mapp. 2013;34:2549-2560.
 24. Klucken, T., Kruse, O., Wehrum-Osinsky, S. et al, Impak van COMT Val158Met-polimorfisme op appetitiewe kondisionering en amygdala / prefrontale effektiewe konnektiwiteit. Hum Brain Mapp. 2015;36:1093-1101.
 25. Klucken, T., Kagerer, S., Schweckendiek, J. et al, Neurale, elektrodermale en gedragspatrone in gebeurlikheidsbewuste en onbewuste vakke tydens 'n prentjie-kondisioneringsparadigma. Neurowetenskap. 2009;158:721-731.
 26. Klucken, T., Tabbert, K., Schweckendiek, J. et al, Gebeurlikheidsleer in menslike vrees kondisionering behels die ventrale striatum. Hum Brain Mapp. 2009;30:3636-3644.
 27. LaBar, KS, Gatenby, CJ, Gore, JC et al, Menslike amygdala-aktivering tydens gekonfronteerde vreesverwerving en uitsterwing: 'n gemengde proef-fMRI-studie. Neuron. 1998;20:937-945.
 28. Cole, S., Hobin, LP, Petrovich, GD Appetitiewe assosiatiewe leer werf 'n duidelike netwerk met kortikale, striatale en hipotalamiese streke. Neurowetenskap. 2015;286:187-202.
 29. Gottfried, JA, O'Doherty, J., Dolan, RJ Appetitiewe en aversiewe olfaktoriese leer by mense bestudeer die gebruik van gebeurtenisverwante funksionele magnetiese resonansiebeeldvorming. J Neurosci. 2002;22:10829-10837.
 30. McLaughlin, RJ, Floresco, SB Die rol van verskillende subregio's van die basolaterale amygdala in cue-geïnduceerde herinstelling en uitwissing van voedsel-soekgedrag. Neurowetenskap. 2007;146:1484-1494.
 31. Sergerie, K., Chochol, C., Armony, JL Die rol van die amygdala in emosionele prosessering: 'n kwantitatiewe meta-analise van funksionele neuroimaging studies. Neurosci Biobehav Ds. 2008;32:811-830.
 32. Setlow, B., Gallagher, M., Holland, PC Die basolaterale kompleks van die amygdala is nodig vir verkryging, maar nie die uitdrukking van CS-motiveringswaarde in appetitiewe Pavlovian tweede-orde kondisionering nie. Eur J Neurosci. 2002;15:1841-1853.
 33. Setlow, B., Holland, PC, Gallagher, M. Ontkoppeling van die basolaterale amygdala-kompleks en die nucleus accumbens benadeel die aptyt pavlovian tweede-orde gekondisioneerde response. Behav Neurosci. 2002;116:267-275.
 34. Seymour, B., O'Doherty, JP, Koltzenburg, M. et al. Opposisie-appetitiewe-aversive neurale prosesse onderlê voorspellende leer van pynverligting. Nat Neurosci. 2005;8:1234-1240.
 35. Politis, M., Loane, C., Wu, K. et al, Neurale respons op visuele seksuele leidrade in dopamienbehandeling-gekoppelde hipersexualiteit in Parkinson se siekte. Brein. 2013;136:400-411.
 36. Voon, V., Mole, TB, Banca, P. et al, Neurale korrelate van seksuele keuraktiwiteit by individue met en sonder dwangse seksuele gedrag. PLoS One. 2014;9:e102419.
 37. Chase, HW, Eickhoff, SB, Laird, AR et al, Die neurale basis van dwelm stimulus verwerking en drang: 'n aktivering waarskynlikheid raming meta-analise. Biolpsigiatrie. 2011;70:785-793.
 38. Kühn, S., Gallinat, J. Algemene biologie van drang oor wettige en onwettige dwelms-'n kwantitatiewe meta-analise van cue-reaktiwiteits breinrespons. Eur J Neurosci. 2011;33:1318-1326.
 39. Miner, MH, Raymond, N., Mueller, BA et al, Voorlopige ondersoek na die impulsiewe en neuroanatomiese eienskappe van kompulsiewe seksuele gedrag. Psigiatrie Res. 2009;174:146-151.
 40. Volkow, ND, Fowler, JS, Wang, G. Die verslaafde menslike brein: insigte uit beeldende studies. J Clin Invest. 2003;111:1444-1451.
 41. Courtney, KE, Ghahremani, DG, Ray, LA Fronto-striatale funksionele konnektiwiteit tydens reaksie-inhibisie in alkoholafhanklikheid. Verslaafde Biol. 2013;18:593-604.
 42. Jimura, K., Chushak, MS, Braver, TS Impulsiwiteit en selfbeheersing tydens intertemporale besluitneming gekoppel aan die neurale dinamika van beloningswaardevoorstelling. J Neurosci. 2013;33:344-357.
 43. Diekhof, EK, Gruber, O. Wanneer begeerte bots met rede: funksionele interaksies tussen anteroventrale prefrontale korteks en nucleus accumbens onderlê die mens se vermoë om impulsiewe begeertes te weerstaan. J Neurosci. 2010;30:1488-1493.
 44. Laier, C., Brand, M. Empiriese bewyse en teoretiese oorwegings oor faktore wat bydra tot kersverskynselsverslawing vanuit 'n kognitiewe-gedragsvertoning. Seksverslaafde Kompulsiwiteit. 2014;21:305-321.
 45. Phelps, EA, Delgado, MR, Nearing, KI et al, Uitwissing leer in die mens: rol van die amygdala en vmPFC. Neuron. 2004;43:897-905.
 46. Benedek, M., Kaernbach, C. 'N Deurlopende maatstaf van fase-elektrodermale aktiwiteit. J Neurosci Metodes. 2010;190:80-91.
 47. Klucken, T., Schweckendiek, J., Koppe, G. et al, Neurale korrelate van walg- en vrees-gekondisioneerde response. Neurowetenskap. 2012;201:209-218.
 48. Klucken, T., Alexander, N., Schweckendiek, J. et al, Individuele verskille in neurale korrelate van vreesbehandeling as 'n funksie van 5-HTTLPR en stresvolle lewensgebeure. Soc Cogn beïnvloed Neurosci. 2013;8:318-325.
 49. Schweckendiek, J., Klucken, T., Merz, CJ et al, Leer soos afkeer: neuronale korrelate van teenkondisionering. Front Hum Neurosci. 2013;7:346.
 50. Walter, B., Blecker, C., Kirsch, P. et al, MARINA: 'n maklike hulpmiddel vir die skepping van maskers vir streeksbelanganalise. (9th Internasionale Konferensie oor Funksionele Mapping van die Menslike Brein. Beskikbaar op CD-ROM)Neuro Image. 2003;19.
 51. Hermann, A., Schäfer, A., Walter, B. et al, Emosie regulasie in spinfobie: rol van die mediale prefrontale korteks. Soc Cogn beïnvloed Neurosci. 2009;4:257-267.
 52. Klucken, T., Schweckendiek, J., Merz, CJ et al, Dissociation of neuronal, electrodermal and evaluative responses in disgust extinction. Behav Neurosci. 2013;127:380-386.
 53. Klucken, T., Schweckendiek, J., Blecker, C. et al, Die verband tussen die 5-HTTLPR en neurale korrelate van vreeskondisionering en konnektiwiteit. Soc Cogn beïnvloed Neurosci. 2015;10:700-707.
 54. Klucken, T., Kruse, O., Schweckendiek, J. et al. Verhoogde velkonduktiewe response en neurale aktiwiteit tydens vreeskondisionering word geassosieer met 'n onderdrukkende hanteringstyl. Front Behav Neurosci. 2015;9:132.
 55. Gitelman, DR, Penny, WD, Ashburner, J. et al, Modellering van streeks- en psigofisiologiese interaksies in fMRI: die belangrikheid van hemodinamiese dekonvolusie. Neuro Image. 2003;19:200-207.
 56. Jasinska, AJ, Stein, EA, Kaiser, J. et al, Faktore modulerende neurale reaktiwiteit aan geneesmiddelwyses in verslawing: 'n oorsig van menslike neuroimaging studies. Neurosci Biobehav Ds. 2014;38:1-16.
 57. LaBar, KS, LeDoux, JE, Spencer, DD et al, Verswakte vrees kondisie na eensydige temporale lobektomie by mense. J Neurosci. 1995;15:6846-6855.
 58. Brom, M., Both, S., Laan, E. et al, Die rol van kondisionering, leer en dopamien in seksuele gedrag: 'n narratiewe hersiening van dier- en mensstudie. Neurosci Biobehav Ds. 2014;38:38-59.
 59. Motzkin, JC, Baskin-Sommers, A., Newman, JP et al, Neurale korrelate van middelmisbruik: verminder funksionele konnektiwiteit tussen areas onderliggend aan beloning en kognitiewe beheer. Hum Brain Mapp. 2014;35:4282-4292.
 60. Motzkin, JC, Philippi, CL, Wolf, RC et al, Ventromediale prefrontale korteks is noodsaaklik vir die regulering van amygdala-aktiwiteit by mense. Biolpsigiatrie. 2015;77:276-284.
 61. Cilia, R., Cho, SS, van Eimeren, T. et al, Patologiese dobbelary by pasiënte met Parkinson se siekte word geassosieer met fronto-striatale ontkoppeling: 'n padmodelleringsanalise. Mov Disord. 2011;26:225-233.
 62. Lorenz, RC, Krüger, J., Neumann, B. et al, Cue-reaktiwiteit en die inhibisie daarvan in patologiese rekenaarspeletjies. Verslaafde Biol. 2013;18:134-146.
 63. Lonsdorf, TB, Weike, AI, Nikamo, P. et al, Genetiese versperring van menslike vrees leer en uitsterwing: moontlike implikasies vir geen-omgewing interaksie in angsversteuring. Psychol Sci. 2009;20:198-206.
 64. Michael, T., Blechert, J., Vriends, N. et al, Vreesaanleg in paniekversteuring: verhoogde weerstand teen uitsterwing. J Abnorm Psychol. 2007;116:612-617.
 65. Olatunji, BO, Lohr, JM, Sawchuk, CN et al, Gebruik gesigsuitdrukkings as KS's en vreesaanjaende en walglike prente as UCSs: affektiewe reageer en evaluatiewe leer van vrees en afgryse in bloed-inspuiting-besering fobie. J Angsversteuring. 2005;19:539-555.
 66. Dwyer, DM, Jarratt, F., Dick, K. Evaluatiewe kondisionering met kosse soos KS's en liggaamsvorms as USs: geen bewyse vir geslagsverskille, uitsterwing of oorskadu nie. Cogn Emot. 2007;21:281-299.
 67. Vansteenwegen, D., Francken, G., Vervliet, B. et al, Weerstand teen uitsterwing in evaluatiewe kondisionering. Behav Res Ther. 2006;32:71-79.
 68. Hamm, AO, Weike, AI Die neuropsigologie van vreesleer en vreesregulering. Int J Psychophysiol. 2005;57:5-14.
 69. Weike, AI, Hamm, AO, Schupp, HT et al, Vrees kondisionering volgende eensydige temporale lobektomie: dissosiasie van gekondisioneerde aanvanklike potensiëring en outonome leer. J Neurosci. 2005;25:11117-11124.
 70. Georgiadis, JR, Kringelbach, ML, Pfaus, JG Seks vir pret: 'n sintese van menslike en dierlike neurobiologie. Nat Rev Urol. 2012;9:486-498.
 71. Volkow, ND, Baler, RD Breinbeeld biomerkers om terugval te voorspel in alkoholverslawing. JAMA Psychiatry. 2013;70:661-663.
 72. Hofmann, SG, Asnaani, A., Vonk, IJJ et al, Die effektiwiteit van kognitiewe gedragsterapie: 'n oorsig van meta-ontledings. Cogn Ther Res. 2012;36:427-440.

Konflik van belange: Die outeurs rapporteer geen botsings van belange nie.

befondsing: Hierdie studie is befonds deur die Duitse Navorsingstigting (STA 475 / 11-1)