Kliniese eienskappe van mans wat belangstel in die soeke na behandeling vir gebruik van pornografie (2016)

Opmerking: Ongeveer 28% (n  = 359) mans behaal (of hoër) die voorgestelde HBI totale kliniese afsnyding (≥53) wat dui op die teenwoordigheid van 'n moontlike hiperseksuele afwyking.

J Behav Verslaafde. 2016 Jun;5(2):169-78. doi: 10.1556 / 2006.5.2016.036.

Kraus SW1,2,3, Martino S2,3, Potenza MN3,4.

SKAKEL NA VOLLE TEKST

Abstract

Agtergrond en doelwitte

Hierdie studie het die voorkoms en faktore wat verband hou met mans se belangstelling in behandeling vir die gebruik van pornografie ondersoek.

Metodes

Met behulp van 'n internetgebaseerde data-insamelingsprosedure het ons 1,298-manlike pornografie-gebruikers gewerf om vraelyste te voltooi wat demografiese en seksuele gedrag, hipersexualiteit, gebruik van pornografie en huidige belangstelling in die behandeling van pornografie gebruik.

Results

Ongeveer 14% van die mans het belang gestel om behandeling te soek vir die gebruik van pornografie, terwyl slegs 6.4% van die mans voorheen behandeling vir die gebruik van pornografie gesoek het. Mans wat met behandeling belangstel, was 9.5 keer meer geneig om klinies beduidende vlakke van hiperseksualiteit aan te meld in vergelyking met mans wat nie met behandeling belanggestel het nie (OF = 9.52, 95% BI = 6.72-13.49). Tweeveranderlike ontledings het aangedui dat die belangstelling in soek na behandeling-status gepaard gaan met die feit dat ek enkel / ongetroud is, meer pornografie per week gekyk het, die afgelope maand meer eensame masturbasie gehad het en die afgelope maand minder dyadiese orale seks gehad het en 'n geskiedenis gerapporteer om behandeling te soek vir die gebruik van pornografie, en om meer pogings in die verlede te hê om te "verminder" of op te hou om pornografie heeltemal te gebruik. Resultate van 'n binêre logistieke regressie-analise het aangedui dat meer gereelde besnoeiingspogings met pornografie en tellings op die hiperseksuele gedragsvoorraad - kontrole-subskaal beduidende voorspellers was van belangstelling in soek-na-behandeling-status.

Bespreking en gevolgtrekkings

Studiebevindings kan gebruik word om huidige siftingspraktyke in te lig wat daarop gemik is om spesifieke aspekte van seksuele selfbeheersing, impulsiwiteit en / of kompulsiwiteit te identifiseer wat verband hou met die problematiese gebruik van pornografie onder individue wat behandeling soek.

SLEUTELWOORDE: Hypersexuality; pornografie; seksuele gedrag; behandeling-soek mans

PMID: 27348557

DOI: 10.1556 / 2006.5.2016.036

 

Inleiding

Pornografie verwys na geskrewe materiaal of beeldende inhoud van 'n seksueel eksplisiete aard wat bedoel is om seksuele opwinding by die leser of kyker uit te lok. By die opname rapporteer 30% –70% van heteroseksuele en gay / biseksuele mans ontspanningsgebruik van pornografie, terwyl minder vroue rapporteer dat hulle pornografie met ontspanning kyk (<10%) (Morgan, 2011; Ross, Mansson, & Daneback, 2012; Wright, 2013). Alhoewel pornografie 'n gesonde seksuele uitset vir baie individue is (Hald & Malamuth, 2008), sommige mense rapporteer probleme met die bestuur van hul gedrag. Vir hierdie individue word oormatige / problematiese gebruik van pornografie gekenmerk deur drang, verminderde selfbeheersing, sosiale of beroepsgebrek, en die gebruik van seksueel eksplisiete materiaal om angs of dysforiese bui te hanteer (Kor et al., 2014; Kraus, Meshberg-Cohen, Martino, Quinones, & Potenza, 2015; Kraus, Potenza, Martino, & Grant, 2015; Kraus & Rosenberg, 2014). Problematiese gebruik van pornografie word gereeld gerapporteer deur diegene wat behandeling soek vir kompulsiewe seksuele gedrag / hipersexualiteit (de Tubino Scanavino et al., 2013; Kraus, Potenza, et al., 2015; Morgenstern et al., 2011). Byvoorbeeld, navorsers het bevind dat oormatige gebruik van pornografie (81%), kompulsiewe masturbasie (78%) en gereelde toevallige / anonieme seks (45%) onder die algemeenste gedrag was wat gerapporteer is deur persone wat behandeling vir hipersexualiteit soek (Reid et al., 2012).

Hiperseksualiteit is meer algemeen onder mans (Kafka, 2010), en diegene wat behandeling soek, is meer geneig om blanke / wit te wees as van ander etniese / rasse-agtergronde (Farré et al., 2015; Kraus, Potenza, et al., 2015; Reid et al., 2012). Hyperseksualiteitskoerse onder die algemene bevolking word geskat rondom 3% -5%, met volwasse mannetjies wat uit die meerderheid (80%) van geaffekteerde persone bestaan ​​(Kafka, 2010). Diegene wat behandeling vir hiperseksualiteit soek, voldoen waarskynliker aan die kriteria vir psigiatriese siektes met comorbiede siektes (bv. Angs en depressie, dwelmgebruik en dobbelary) (> 50%) (de Tubino Scanavino et al., 2013; Kraus, Potenza, et al., 2015; Raymond, Coleman, & Miner, 2003) en neem deel aan MIV-risiko gedrag (bv. kondoomlose anale seks en verskeie seksuele vennote per geleentheid) (Coleman et al., 2010; Parsons, Grov, & Golub, 2012).

Tans is daar min konsensus oor die definisie en simptome-aanbieding van hipersexualiteit (Kingston, 2015). Oormatige / problematiese betrokkenheid by seksuele gedrag is as 'n impulsiewe-kompulsiewe versteuring beskou (Grant et al., 2014), 'n kenmerk van hiperseeksuele versteuring (HD) (Kafka, 2010), 'n nie-parafiele dwangse seksuele gedrag (Coleman, Raymond, & McBean, 2003), of as 'n verslawing (Kor, Fogel, Reid en Potenza, 2013). Veelvuldige kriteria wat vir HD voorgestel word, deel ooreenkomste met dié vir substansgebruiksversteurings (SUDs) (Kor et al., 2013; Kraus, Voon, & Potenza, 2016). Spesifiek, SUDs (Amerikaanse Psigiatriese Vereniging, 2013) en HD (Kafka, 2010) sluit diagnostiese kriteria in wat die vermindering van beheer beoordeel (dws onsuksesvolle pogings om gedrag te modereer of te stop, probleme ondervind om drange / drange te beheers) en riskante gebruik (dws gebruik / gedrag wat lei tot gevaarlike situasies, bv. oordosis, seksueel met kondome). HD en SUD's bevat ook kriteria wat gebruik word om onderskeidelik sosiale gestremdheid wat verband hou met dwelmgebruik of seksuele gedrag te beoordeel. SUD-kriteria bepaal egter fisiologiese afhanklikheid (dws verdraagsaamheid en onttrekking), terwyl HD nie. Daarteenoor bevat HD unieke kriteria wat meet dat dysforiese gemoedstoestande geassosieer word met oormatige / problematiese betrokkenheid by seksuele gedrag.

Ten spyte van 'n suksesvolle veldproef wat die betroubaarheid en geldigheid van kriteria vir HD ondersteun (Reid et al., 2012), die Amerikaanse Psigiatriese Vereniging (Amerikaanse Psigiatriese Vereniging, 2013) verwerp HD van DSM-5. Verskeie bekommernisse is aangespreek oor die gebrek aan navorsing, insluitende anatomiese en funksionele beeldvorming, molekulêre genetika, patofisiologie, epidemiologie en neuropsigologiese toetsing (Piquet-Pessôa, Ferreira, Melca, & Fontenelle, 2014), sowel as die besorgdheid dat HD kan lei tot forensiese misbruik of vals positiewe diagnoses kan lewer, gegewe die afwesigheid van duidelike onderskeid tussen normale omvang en patologiese vlakke van seksuele begeertes en gedrag (Moser, 2013; Wakefield, 2012; Winters, 2010). 'N Onlangse hersiening van die literatuur het kliniese en neurobiologiese ooreenkomste tussen HD en SUDs gevind; Daar is tans egter onvoldoende data beskikbaar wat die klassifikasie-, voorkomings- en behandelingspogings vir navorsers en klinici bemoeilik (Kraus et al., 2016).

Tans is min bekend oor watter faktore geassosieer word met individue se waargenome behoefte om behandeling vir onbehandelde hiperseeksuele gedrag te soek - in hierdie geval, oormatige / problematiese gebruik van pornografie. Tot op datum, het slegs een studie ondersoek faktore wat verband hou met mans se belangstelling in die soek na behandeling vir die problematiese gebruik van pornografie. Gola, Lewczuk, en Skorko (2016) het bevind dat negatiewe simptome (byvoorbeeld besorgdheid, beïnvloeding en verhoudingsversteurings as gevolg van seksuele gedrag en verswakte beheer) wat verband hou met problematiese gebruik van pornografie, sterker geassosieer word met behandeling soek as die hoeveelheid pornografieverbruik. Alhoewel daar oormatige / problematiese gebruik van pornografie algemeen gerapporteer word deur diegene wat behandeling soek, is daar min bekend oor die eienskappe van hierdie individue. Dit is byvoorbeeld nie bekend watter kenmerke (bv. Herhaalde mislukte pogings om op te hou, sterk drange / drange en psigososiale gestremdhede) geassosieer word met begeertes vir behandeling wat probeer om oormatige / problematiese gebruik van pornografie te gebruik nie. Is daar spesifieke funksies wat kan help om individue te identifiseer wat behandeling benodig vir problematiese gebruik van pornografie? Tans ontbreek siftingspraktyke en kliniese ingrypings wat ontwerp is om probleme wat verband hou met oormatige gebruik van pornografie en onbehandelde hiperseksualiteit, in die algemeen in die Verenigde State en in die buiteland te ontbreek (Hook, Reid, Penberthy, Davis, & Jennings, 2014). Ander faktore soos godsdienstigheid en morele afkeuring kan ook die diagnose en behandeling van problematiese gebruik van pornografie bemoeilik. Byvoorbeeld, 'n onlangse studie het bevind dat godsdienstigheid en morele afkeuring van pornografie statisties voorspel "vermeende verslawing" aan internetpornografie, terwyl dit nie verband hou met die vlakke van gebruik onder jong mans wat pornografie gebruik nie (Grubbs, Exline, Pargament, Hook, & Carlisle, 2015). Verstaan ​​hoe faktore soos godsdienstigheid / spiritualiteit en morele afkeuring beïnvloed individue se begeerte om behandeling vir moontlike hiperseeksuele gedrag te soek, bly swak verstaan.

Met behulp van data van 1,298 manlike pornografiese gebruikers, het hierdie studie probeer om faktore (bv. Demografie en seksuele geskiedeniskenmerke) te identifiseer wat verband hou met individue se selfberigte belangstelling in behandeling vir die gebruik van pornografie. Eerstens het ons ondersoek ingestel na die persentasie mans wat die huidige belangstelling in die behandeling van pornografie sou ondersoek. Ons het verwag dat die koers relatief laag sou wees omdat ons deelnemers gewerf het uit 'n monster mans wat nie behandel word nie. Tweedens het ons die voorkoms van hiperseksualiteit onder ons monsters ondersoek met behulp van die Hypersexual Behavior Inventory (HBI) (Reid, Garos, & Carpenter, 2011). Ons het veronderstel dat mans wat behandel is, aansienlik hoër tellings op die HBI sal rapporteer as mans wat nie belangstel in die behandeling nie. Derdens, in die lig van die skaarste aan data wat in die literatuur beskikbaar is, het ons ondersoek ingestel of enige demografiese en seksuele geskiedenisfaktore onderskei tussen mans wat belangstel of nie belangstel in die behandeling vir die gebruik van pornografie nie. Spesifiek het ons die verwantskappe tussen deelname-eienskappe ondersoek as 'n funksie van selfgerapporteerde belangstelling in behandeling vir die gebruik van pornografie. Ons het veronderstel dat individue wat belangstel om behandeling vir pornografiegebruik te soek, meer geneig sal wees om te rapporteer: (a) 'n hoër weeklikse frekwensie en duur van gebruik; (b) hoër getalle pogings in die verlede om óf met behulp van pornografie te verminder, óf op te hou; en (c) hoër frekwensie van eensame masturbasie die afgelope maand.

Metodes

Prosedure

Data is versamel van 1,298-mans wat gewerf is as deel van 'n gelyktydige ondersoek wat die psigometriese eienskappe van 'n vraelys ondersoek (Self-initiated Pornography Use-Reduction Strategies Self-Effektiwiteitsvraelys) wat ontwerp is om individue se selfdoeltreffendheid te meet om self-geïnisieerde kognitiewe- gedragstrategieë wat bedoel is om hul pornografie te gebruik (Kraus, Rosenberg, & Tompsett, 2015). Kriteria vir insluiting was manlik, ten minste 18 jaar oud, en het minstens een keer in die vorige 6 maande pornografie gekyk. Ons het gedurende die maande Junie-Julie (2013) 'n kort beskrywing van die studie oor verskeie sosiale media, sielkundige navorsing en gesondheidsverwante webwerwe geplaas. Die meerderheid van die steekproef (88%) is gewerf met kennisgewings op Craigslist® (dws 'n advertensie-webwerf met afdelings gewy aan werksgeleenthede, advertensies en vrywilligersgeleenthede). Die kennisgewings bevat 'n kort beskrywing van die studie met 'n webskakel onder die afdeling "Gemeenskapsvrywilliger" van Craigslist wat versoeke om deelname aan navorsingstudies en nie-navorsingsaktiwiteite insluit. Die oorblywende 12% van die respondente was afkomstig van 'n kort beskrywing van die studie en skakel op twee sielkundegebaseerde navorsingswebwerwe (bv. Psych Research en Psych Hanover) en ander gesondheidsverwante webwerwe (bv. American Sexual Health Association).

Ons het doelbewus nie een of meer groot pryse aangebied as aansporing omdat ons die waarskynlikheid wou beperk dat nie-gebruikers van pornografie aan die studie sou deelneem met die hoop om die prys te wen. Daarom, as 'n aansporing, het ons mans opgemerk dat $ 2.00 aan die Amerikaanse Kankervereniging geskenk sou word vir elke voltooide opname, met 'n maksimum van 'n $ 150-skenking. Na toestemming het mans 'n reeks vraelyste voltooi wat willekeurig was om bestel-effekte te verminder. 'N aanlyn-opname instrument willekeurig die volgorde van alle vraelyste vir elke deelnemer, met uitsondering van die demografiese vraelys, wat die laaste keer gekom het.

Deelnemers

Gemiddelde ouderdom van deelnemer was 34.4 jaar (SD  = 13.1). Ongeveer 81% van die mans was van die Verenigde State, 8% van Kanada en 11% van ander Engelssprekende lande (bv. Die Verenigde Koninkryk en Australië). Ongeveer 80% van die mans het minstens een keer per week of meer na pornografie gekyk.

maatreëls

Demografiese vraelys

Hierdie vraelys het die deelnemers se demografiese (bv. Ouderdom, huwelikstatus en vlak van hoogste onderwys) inligting beoordeel.

Seksuele vraelyste

Ons het 'n vraelys gebruik in vorige studies om deelnemers se seksuele geskiedenis te meet (bv. Aantal seksuele vennote, frekwensie van masturbasie en geskiedenis van seksueel oordraagbare infeksie) (Kraus & Rosenberg, 2016; Kraus, Rosenberg, et al., 2015; Rosenberg & Kraus, 2014).

Pornografiegeskiedenis vraelys

Ons het 'n vraelys gebruik in vorige studies om die deelnemers se pornografiegeskiedenisseienskappe te evalueer (bv. Die frekwensie van pornografie, die tyd om pornografie per week te kyk, die aantal pogings om "pornografie" terug te knip en pogings om pornografie te gebruik).Kraus & Rosenberg, 2016; Kraus, Rosenberg, et al., 2015; Rosenberg & Kraus, 2014).

Hiperseksuele gedragsvoorraad (HBI)

Die HBI is 'n inventaris van 19-items wat eienskappe van hipersexualiteit meet - dit wil sê seksuele gedrag beïnvloed in reaksie op stres of dysforiese bui, herhaalde onsuksesvolle pogings om seksuele gedagtes, dringings en gedrag te beheer en seksuele gedrag wat lei tot gestremdheid in funksionering. (Reid et al., 2011). Respondente beoordeel hoe gereeld hulle elke seksuele gedrag ervaar het (1 = nooit; 5 = baie gereeld). Tellings op die HBI wissel van 19 tot 95 met 'n telling van 53 (of hoër) wat daarop dui dat daar 'n moontlike 'hiperseksuele versteuring' is. HBI-totaal en sy subskale het 'n uitstekende interne betroubaarheid (totaal = α = 0.95; hantering α = 0.91; gevolge α = 0.86; beheer α = 0.93).

Huidige belangstelling in die soek na behandeling vir pornografie gebruik

Ons het mans se huidige belangstelling nagegaan om behandeling vir pornografiese gebruik te soek deur hulle te vra "ja" of "nee" vir die volgende vraag: "Wil u graag professionele hulp vir u pornografie gebruik, MAAR het dit nog nie gedoen nie as gevolg van verskeie redes (bv. skaamte, verleentheid, en nie seker waarheen om te gaan nie). "

Verlede behandeling vir pornografie gebruik

Ons het die deelnemers se verlede geskiedenis ondersoek om die gebruik van pornografiese gebruik te soek deur hulle te vra om "ja" of "nee" aan die volgende vraag te stel: "Het jy al ooit professionele hulp gesoek as gevolg van jou gebruik van pornografie? berader, terapeut, sielkundige en psigiater)? "Vir individue wat" ja "vir hierdie vraag aangedui het, is hulle gevra hoe behulpsaam hulle behandeling was (" Indien wel, hoe nuttig was die professionele behandeling wat jy ontvang het? ") op 'n vyf- punt skaal ("glad nie nuttig nie," "'n bietjie nuttig," "ietwat nuttig," "baie nuttig," en "uiters nuttig").

Statistiese ontledings

Ons gebruik SPSS-22 (IBM Corp. Release 2012. IBM SPSS Statistiek vir Windows, Weergawe 23.0) vir beskrywende statistieke, Mann-Whitney U toets, Pearson chi-square test, en 'n binêre logistieke regressie analise. Ons vernaamste hipoteses behels vergelykings tussen behandeling-geïnteresseerde en behandeling-oninteressante mans. Dubbelzijdige toetse en algehele α vlak van 0.05 vir alle primêre hipoteses is gebruik.

Etiek

Alle prosedures in hierdie studie is uitgevoer ooreenkomstig die Verklaring van Helsinki. Die Institusionele Oorsigraad van Bowling Green State University het die studie goedgekeur. Alle deelnemers is ingelig oor die omvang van die studie en almal het skriftelike ingeligte toestemming verskaf.

Results

Hiperseksualiteit en pornografie gebruik eienskappe in mans wat gestratifiseer word deur belangstelling in die behandeling van pornografiese gebruik

Uit die 1,298-individue wat ondervra is, is 14.3% (n = 186) het 'n huidige belangstelling in die behandeling van pornografie gerapporteer. Minder mans (6.4%, n  = 83) het gerapporteer dat hulle vroeër behandeling vir die gebruik van pornografie gesoek het, en diegene wat die behandeling ontvang het, het dit gemiddeld as slegs nuttig beskou (M = 2.7, SD = 1.2). Van die 83 mans wat vroeër behandeling gesoek het vir die gebruik van pornografie, was 48.2% (n = 40) het aangedui dat hulle tans belangstel in behandeling vir pornografie.

Met behulp van die hele monster, het ons gevind dat gemiddelde tellings vir die frekwensie van pornografie gebruik was 5.1 (SD = 1.8, skeefheid = -0.46, kurtosis = -0.34) en 1.9 (SD = 1.4, skeefheid = 0.86, kurtosis = 0.34) vir die hoeveelheid tyd wat elke week aan pornografie bestee word. Syfers 1 en 2 toon persentasies vir mans se gebruik van pornografie en die hoeveelheid tyd wat hulle elke week aan pornografie bestee het deur mans se belangstelling om behandeling vir pornografie te soek.

figuur  

Figuur 1. Persentasies mans wat geïnteresseerd is in die behandeling van pornografiese gebruik deur die gebruik van pornografie

figuur  

Figuur 2. Persentasies mans wat geïnteresseerd is in die behandeling van pornografiese gebruik, deur die hoeveelheid tyd wat spandeer word aan pornografie

figuur  

Figuur 3. Persentasies manne wat belangstel in behandeling vir gebruik van pornografie deur HBI kliniese afsny telling (≥ 53)

HBI tellings is ook bereken. Punte was soos volg: HBI totaal (M = 43.2, SD = 17.9, skeefheid = 0.74, kurtosis = -0.13), coping (M = 17.6, SD = 7.4, skeefheid = 0.41, kurtosis = -0.61), gevolge (M = 7.8, SD = 4.0, skeefheid = 1.2, kurtosis = 0.74) en beheer (M = 17.8, SD = 8.7, skeefheid = -0.46, kurtosis = -0.24). Ongeveer 28% (n  = 359) mans behaal (of hoër) die voorgestelde HBI totale kliniese afsnyding (≥53) wat dui op die teenwoordigheid van 'n moontlike HD. Soos Figuur 3 toon dat mans se belangstelling in die soek na behandeling vir pornografie gebruik word, is positief geassosieer met die ontmoeting of oorskry van die HBI totale kliniese afsny telling [χ2 (1) = 203.27, p <0.001, Cramer's V = 0.40, OF = 9.52, 95% GI = 6.72-13.49].

Demografiese en seksuele eienskappe in mans gestratifiseer deur belangstelling in die behandeling van pornografiese gebruik

Alhoewel die skeefheids- en kurtosis-tellings binne redes (± 1.5) vir deurlopende veranderlikes was (hierbo gerapporteer), het ons besluit om 'n Kolmogorov-Smirnov (K-S) toets te doen om vas te stel of ons 'n normale verspreiding vir die monster gehad het. Die resultate vir die K-S toets was beduidend (almal ps <0.001), wat aandui dat die aanname van normale verspreiding nie vir die HBI-totaal, HBI-subskale, frekwensie van pornografiegebruik en die hoeveelheid tyd wat elke week aan pornografie bestee is, nagekom is nie. Daarom het ons nie-parametriese toetse gebruik (Mann – Whitney U toets) vir die deurlopende veranderlikes, en gebruik Pearson chi-vierkant toetse vir die kategoriese veranderlikes.

Analise het aangedui dat in vergelyking met mans wat nie met behandeling belangstel nie, meer geneig is om mans te behandel wat enkellopend is en dat hulle minder dyadiese orale seks gehad het (laaste 30 dae), meer "besnoeiings" -pogings met pornografie en meer pogings tot pornografie. Hulle was ook meer geneig om voorheen behandeling te soek vir die gebruik van pornografie, besig met meer eensame masturbasie (laaste 30 dae) en het hoër tellings op die HBI-totaal en drie subskale behaal. Ons het geen noemenswaardige verskille gevind tussen mans wat belangstel in behandeling en nie-belangstellende mans op onderwysvlak, lewensituasie, seksuele oriëntasie, onlangse diadiese seksuele aktiwiteit (vaginale, anale of onderlinge masturbasie), geskiedenis van seksueel oordraagbare infeksies en aantal lewenslange seksuele omgang vennote (sien Tabel 1 vir volledige besonderhede).

 

  

Tabel

Tabel 1. Demografiese en seksuele geskiedenisfaktore wat verband hou met individue se belangstelling om behandeling vir pornografie te soek

 

 

 

Tabel 1. Demografiese en seksuele geskiedenisfaktore wat verband hou met individue se belangstelling om behandeling vir pornografie te soek

 Belangstelling in behandeling vir gebruik van pornografie
 Ja (n = 186)Geen (n = 1,111)  
Studie eienskappe% / M (SD)% / M (SD)χ2 / Zp-waarde
ouderdom32.8 (11.6)34.6 (13.3)1.370.17
Huwelikstatus    
  Enkellopend, gaan tans nie uit nie37.129.39.27<0.05
  Sommige uitgaan, maar nie eksklusief nie21.016.7  
  Getroud / in vennootskap41.954.0  
Onderwys Vlak    
 Hoërskool gegradueerde22.215.94.720.19
 Sommige kollege28.632.5  
 Geassosieerde graad13.012.7  
 Baccalaureusgraad of hoër36.238.8  
Lewensituasie    
 Alleen21.621.50.010.99
 Met kamermaats17.317.6  
 Saam met lewensmaat / familielede61.160.8  
Seksuele oriëntasie    
 Heteroseksuele70.371.80.250.88
 Gay11.611.7  
 Biseksuele18.016.5  
Land van oorsprong    
 VSA78.081.71.760.41
 Kanada10.88.1  
 Ander Engelssprekende lande11.310.3  
Webwerf werwing    
 Craigslist®91.987.43.100.08
 Ander webwerf8.112.6  
Seksueel oordraagbare infeksie    
 Ja11.315.21.950.18
 Geen88.784.8  
Lewenslange seksuele omgangsvennote    
 10 of minder vennote58.153.33.750.15
 11-20-vennote18.324.6  
 30 + vennote23.721.9  
Vaginale omgang (afgelope maand)    
 Ja48.155.23.210.08
 Geen51.944.8  
Anale omgang (afgelope maand)    
 Ja25.320.81.890.17
 Geen74.779.2  
Mondgeslag (afgelope maand)    
 Ja54.663.55.29<0.05
 Geen45.536.5  
Wedersydse masturbasie (afgelope maand)    
 Ja46.754.03.350.08
 Geen53.346.0  
Verlede maand masturbasie    
 10 keer of minder31.036.8  
 11-20 keer25.530.37.88<0.05
 21 + keer43.532.9  
Hiperseksuele Gedragsvoorraad    
 HBI-totale tellinga62.4 (17.8)40.0 (15.8)14.16<0.001
 HBI coping subscaleb22.7 (7.5)16.8 (7.1)9.50<0.001
 HBI gevolge subscalec11.6 (4.5)7.1 (3.5)12.43<0.001
 HBI beheer subskripsied28.1 (8.4)16.1 (7.5)15.23<0.001
Ooit gesoek behandeling vir porn    
 Ja21.53.982.83<0.001
 Geen78.596.1  
Frekwensie van weeklikse pornografie gebruik5.5 (1.9)5.1 (1.8)3.68<0.001
Hoeveel tyd spandeer elke week aan pornografie2.4 (1.6)1.9 (1.3)4.95<0.001
Sny pogings met porno terug    
 0 pogings ("nooit")12.965.5216.04<0.001
 1-tot-3 vorige pogings40.923.4  
 4 + vorige pogings46.211.2  
Stop pogings met porno    
 0 pogings ("nooit")25.375.0251.05<0.001
 1-tot-3 vorige pogings34.419.2  
 4 + vorige pogings40.35.8  

nota. Pearson chi-square toets is gebruik vir digotome veranderlikes. Mann-Whitney U toets (Z telling) is gebruik vir deurlopende veranderlikes. Gewaagde waardes verteenwoordig statisties betekenisvol by p <0.05.

aAbsolute reeks, 19-95.

bAbsolute reeks, 7-35.

cAbsolute reeks, 4-20.

dAbsolute reeks, 8-40.

Statistiese voorspellers van mans se belangstelling om behandeling vir pornografie te soek

Vervolgens het ons 'n binêre logistieke regressie-analise uitgevoer om veranderlikes te identifiseer wat verband hou met belangstelling vir die soek na behandeling. Om die effekte van tipe I-fout te verminder, het ons slegs die veranderlikes in die model ingevoer p <0.001. Die model was statisties beduidend, χ2 = 394.0, p <0.001, met df = 10 en 46.7% verklaar (Nagelkerke's R2) van die totale afwyking. Klassifikasie was 43.5% van diegene wat belangstel in behandeling; 96.6% vir diegene wat nie belangstel in behandeling nie; en die totale klassifikasie was 89.0%. Soos tabel 2 toon betekenisvolle voorspellers van belangstelling vir die soek na behandeling, insluitende 1-to-3 en 4 + "sny terug" pogings met pornografie, 4 + stop pogings met pornografie, en tellings op die HBI beheer-subskripsie.

 

 

  

Tabel

Tabel 2. Statistiese voorspellers wat belangstel om behandeling vir pornografie te soek

 

 

 

Tabel 2. Statistiese voorspellers wat belangstel om behandeling vir pornografie te soek

Studie eienskappeBSE BAangepaste OF (95% CI)
Frekwensie van pornografie gebruik0.040.071.04 (0.91, 1.19)
Hoeveelheid tyd elke week kyk na porn0.120.081.12 (0.96, 1.32)
Ooit gesoek behandeling vir porn0.430.301.54 (0.86, 2.77)
Afsny pogings   
0 pogings1.610.301.00
1-tot-3 vorige pogings1.430.364.98 (2.76, 8.99)*
4 + vorige pogings  4.18 (2.05, 8.55)*
Stop pogings   
0 pogings0.480.271.00
1-tot-3 vorige pogings1.170.351.61 (0.95, 2.73)
4 + vorige pogings  3.23 (1.63, 6.38)*
HBI coping subscale-0.020.020.98 (0.95, 1.02)
HBI gevolge subscale0.010.041.01 (0.94, 1.09)
HBI beheer subskripsie0.130.021.14 (1.10, 1.18)*

nota. Logistieke regressie voorspel waarskynlikheid van mans se belangstelling om professionele hulp vir pornografie te soek. Model opsomming: x2 = 394.0, p <0.001 met df = 10. Nagelkerke's R2  = 46.7%. Klassifikasie: 43.5% van diegene wat professionele hulp wil hê; 96.6% diegene wat nie professionele hulp wil hê nie; en die totaal was 89.0%. Vetwaardes verteenwoordig statisties beduidende by p <0.05.

*p <0.01.

Verenigings van geselekteerde seksuele geskiedenis veranderlikes deur mans se belangstelling in die soek na die gebruik van pornografie deur hipersexualiteit

Ten einde verhoudings tussen groepe wat oor hiperseksualiteit en behandelingsoekende status verskil, te ondersoek, is mans in vier groepe gekategoriseer: (a) mans met hiperseksualiteit wat belangstel in behandeling (n = 132); (b) mans met hiperseksualiteit wat nie belangstel in behandeling nie (n = 227); (c) mans wat behandel word sonder hiperseksualiteit (n = 54); en laastens, (d) mans sonder behandeling sonder hiperseksualiteit (n  = 884). In 'n poging om onderskeidende kliniese eienskappe tussen hierdie vier groepe te identifiseer, het ons ondersoekende ontledings gedoen met sekere seksuele geskiedenisveranderlikes. Soos getoon in Tabel 3, het ons bevind dat behandelingsbelangrike mans met hipersexualiteit meer gereeld masturbeer het en meer gepaste pogings aangewys het om pornografie heeltemal in vergelyking met die ander groepe te gebruik.

 

 

  

Tabel

Tabel 3. Kies seksuele geskiedenisfaktore wat verband hou met individue se belangstelling in die behandeling van pornografiese gebruik deur hiperseeksuele status

 


  

Tabel 3. Kies seksuele geskiedenisfaktore wat verband hou met individue se belangstelling in die behandeling van pornografiese gebruik deur hiperseeksuele status

Studie eienskappeTx-geïnteresseerde hiperseeksuele (n = 132)Tx-oninteressante hiperseeksuele (n = 227)Tx-geïnteresseerde nie-hiperseeksuele (n = 54)Tx-oninteressante nie-hiperseeksuele (n = 884)χ2/Fp-waarde
% / M (SD)% / M (SD)% / M (SD)% / M (SD)
Seksuele vennote    10.930.09
10 of minder vennote53.848.068.554.6  
11-20-vennote20.526.013.024.5  
30 + vennote25.826.018.520.8  
Maandelikse masturbasie    15.89<0.05
10 keer of minder28.232.437.138.0  
11-20 keer26.027.524.531.0  
21 + keer45.840.137.731.1  
Frekwensie van porno gebruik5.7 (1.8)a5.6 (1.7)a4.9 (2.0)b4.9 (1.7)b14.12<0.001
Hoeveelheid tyd om pornografie te kyk2.4 (1.2)d2.2 (1.2)d, c1.9 (1.2)c, e1.7 (1.2)e20.64<0.001
Sny terug pogings    299.8<0.001
0 pogings ("nooit")10.647.618.570.0  
1-tot-3 vorige pogings32.631.361.121.4  
4 + vorige pogings56.821.120.48.6  
Stop pogings    323.1<0.001
0 pogings ("nooit")22.056.833.379.6  
1-tot-3 vorige pogings30.329.144.416.6  
4 + vorige pogings47.714.122.23.7  

nota. Pearson chi-square toets is gebruik vir digotome veranderlikes. Eenrigting-ANOVA is gebruik vir deurlopende veranderlikes.

Na-hoc-ontledings (minste betekenisvolle verskil) is uitgevoer om te aandui waar die betekenis beduidend anders was (p <0.05). Ons het sucripts gebruik om aan te dui waar middele wat nie statisties betekenisvol was nie (p <0.05). Vetwaardes dui op betekenis aan p <0.05.

Bespreking

Hierdie studie ondersoek die voorkoms van en faktore wat verband hou met mans se belangstelling in die behandeling van pornografiese gebruik. Die studie het bevind dat ongeveer een van die sewe mans 'n huidige belangstelling aangemeld het om behandeling vir pornografie te soek, maar het dit nog nie gedoen nie, moontlik as gevolg van skaamte, verleentheid of gebrek aan kennis oor waarheen om hulp te gaan. Minder mans in die studie (6.4%) het vroeër berig dat behandeling vir pornografie gebruik word. Ons het bevind dat ongeveer die helfte van die mans wat voorheen gesoek het, nog steeds 'n begeerte vir professionele hulp uitgespreek het, alhoewel die meeste aangedui het dat die behandeling net min hulpvaardig was.

Vervolgens ondersoek ons ​​hipersexualiteit verslae soos gemeet op die HBI (Reid et al., 2011). Soos voorgestel, het ons bevind dat behandelingsbelangrike mans aansienlik hoër tellings op die HBI-totaal en subskale in vergelyking met behandelings-oninteressante mans gerapporteer het. By die gebruik van die voorgestelde kliniese afgesnyde telling van 53 of hoër op die HBI, het ons gevind dat ongeveer 28% (n  = 359) van alle mans is positief gekeur vir 'n moontlike HD. Hierdie koers is aansienlik hoër as skatting van hiperseksualiteit in die algemene bevolking, wat wissel van 3% tot 5% vir mans wat nie behandel word nie (Kafka, 2010). Ons glo ons koers is baie hoër as gevolg van ons werwingsmetode (dws aanlynwebstudie wat geteikende manlike pornografiese gebruikers) en moet nie geïnterpreteer word as gereelde pornografiese gebruikers in die algemene bevolking weerspieël nie. Huidige bevindinge moet nie geïnterpreteer word as wat daarop dui dat 28% van alle pornografie-gebruikers probleme met hipersexualiteit ervaar nie; In plaas daarvan kan ons bevindings net praat met die verband tussen hipersexualiteit en die problematiese gebruik van pornografie wat in sommige individue voorkom. As een voorbeeld het ons bevind dat 71% mans wat 'n belangstelling uitgedruk het om behandeling vir pornografie te gebruik, die HBI-kliniese afsnytelling ontmoet of oortref het. Hierdie bevinding dui daarop dat in die algemeen mans wat 'n belangstelling toon om behandeling vir pornografie te soek, objektief verslag doen van simptome wat verband hou met hipersexualiteit.

Ons het ook ondersoek of enige demografiese en seksuele geskiedenisfaktore onderskei tussen mans wat belangstel of nie belangstel in die behandeling vir die gebruik van pornografie nie. Ons hipoteses is ondersteun. Spesifiek het ons gevind dat mans met behandelingsbelangstellendes meer pornografie (beide frekwensie en tydsduur), in vergelyking met mans wat nie belangstel in behandeling nie, meer pogings met pornografie gehad het, meer pogings tot pornografie gehad het en hoër koerse van eensame masturbasie gehad het. die afgelope maand. Ons het ook gevind dat mans se belangstelling in behandeling verband hou met verhoudingstatus (enkelvoudig), frekwensie van orale seks binne die afgelope 30 dae, en die vorige geskiedenis van behandeling vir die gebruik van pornografie. Vervolgens is in 'n binêre logistieke regressie-analise bevind dat 1-tot-3 en 4+ pogings om 'pornografie' terug te sny ', met verslagdoening oor 4+ pogings om met pornografie te stop, en die tellings op die HBI-kontrole-subskaal, beduidende voorspellers was van belangstelling om te soek. behandelingstatus. Laastens het ons ondersoek of daar verskille was in kliniese eienskappe van mans met en sonder hiperseksualiteit deur status wat belangstelling vir behandeling soek. Spesifiek het ons gevind dat mans met behandeling wat belangstel, meer gereeld masturbeer en meer pogings aangemeld het om pornografie heeltemal te verminder of op te hou in vergelyking met alle ander groepe.

Oor die algemeen dui huidige bevindings daarop dat belangstelling in behandeling gedeeltelik verklaar kan word deur pornografiese gebruikers se gevoel van "verlies aan beheer" oor hul seksuele gedagtes en gedrag wat verband hou met pornografie. Spesifiek, mans wat belangstel in behandelde aangepaste gedrag (bv. Herhaalde pogings om die pornografie heeltemal af te sny of op te hou) en hiperseeksuele simptome (bv. Sterk drange en begeertes en indringende seksuele gedagtes) wat verband hou met die probleme om hul gebruik van pornografie te beheer. Beide SUD (Amerikaanse Psigiatriese Vereniging, 2013) en HD (Kafka, 2010) Diagnostiese kriteria sluit in verswakte selfbeheersing, wat daarop dui dat problematiese gebruik van pornografie ooreenkomste met ander verslawende gedrag kan deel. Swak impulsbeheer is ook 'n sentrale kenmerk van HD, wat voorspel dat diegene wat geraak word deur die toestand ervaar talle onsuksesvolle pogings om tyd te spandeer wat betrokke is by seksuele fantasieë, dringings en gedrag in reaksie op dysforiese bui of stresvolle gebeure (Kafka, 2010). Soortgelyk aan 'n ander studie (Gola et al., 2016), het ons bevind dat verswakte selfbeheersing oor seksuele gedrag 'n belangrike oorweging kan wees vir persone wat belangstel in behandeling vir die gebruik van pornografie. Dit kan belangrik wees om gebruikers wat professionele hulp benodig, te identifiseer. Daarbenewens word die mate waarin 'buite beheer' voel met seksuele gedrag kataliseer pornografie. Die behandeling soek gedrag bly onontgin in die literatuur. Ons bevindinge dui op die gedrag soos herhaalde mislukte pogings om te modereer of op te hou met die gebruik van pornografie as objektiewe aanwysers vir individue wat die voor- en nadele van die behandeling van probleemagtige gebruik van pornografie of ander ongegereerde seksuele gedrag weeg.

Bykomende navorsing is nodig om te verstaan ​​waarom 29% van mans wat 'n belangstelling in behandeling vir die gebruik van pornografie aangemeld het, nie die voorspellende afsny op 'n mate van hipersexualiteit ontmoet het nie. Spesifiek, dit sal belangrik wees om te verstaan ​​of bykomende faktore (bv. Verhoudingstatus, vlak van godsdienstigheid en persoonlike waardes / oortuigings) kan verband hou met mans se eie gerapporteerde belangstelling om behandeling vir pornografie te soek. In ooreenstemming met hierdie moontlikhede, word godsdiens en morele afkeuring van pornografie statisties voorspel dat dit verslaaf is aan internetpornografie, terwyl dit nie verband hou met die vlakke van gebruik onder jong mans wat pornografie gebruik nie (Grubbs et al., 2015). Om te verstaan ​​watter faktore, sowel objektief as subjektief, dra by tot die besluit om hulp te soek vir die problematiese gebruik van pornografie of ander problematiese seksuele gedrag in toekomstige navorsing.

Huidige bevindings het implikasies vir die kliniese praktyk. Gegewe gereelde mede-voorkomende psigiatriese versteurings onder pasiënte wat behandeling soek vir die problematiese gebruik van pornografie (Kraus, Potenza, et al., 2015; Reid et al., 2012), die ontwikkeling van effektiewe siftingspraktyke om gedrag en sielkundige faktore wat verband hou met waargeneemde verlies aan beheer te identifiseer, kan nuttig wees om persone met onbehandelde hipersexualiteit wat verband hou met pornografiegebruik, te identifiseer. Volksgezondheid bewusmakingsveldtogte kan fokus op die beklemtoning van tekens / simptome wat verband hou met hipersexualiteit of problematiese pornografiese vertoning, aangesien sekere eienskappe verband hou met begeerte vir behandeling. Daarbenewens kan die ontwerp van siftingsitems wat vir spesifieke aspekte van seksuele selfbeheersing, impulsiwiteit en / of kompulsiwiteit beoordeel, beter benader word vir die aanpak van pasiënte wat behandeling soek, veral dié wat ambivalent is oor behandeling (Reid, 2007).

Een moontlike beperking van die huidige studie sluit die gebruik van selfverslagmaatreëls in om data te versamel oor gebruikers se demografiese en seksuele geskiedenisseienskappe en hipersexualiteit. Self-verslag data maak staat op individue se herinnering van en bereidwilligheid om hul seksuele gedrag te openbaar. Die gebruik van 'n internet-gebaseerde benadering kan egter gehelp het om anonimiteit en verminderde onderrapportage deur studie-deelnemers te verhoog; Hierdie moontlikheid bly egter spekulatief. Die gebruik van dwarsdeursnee-data kan nie met oorsaak of rigting van geassosieerde waarnemings gepraat word nie. Bevindings mag ook nie veralgemeen word aan individue wat behandeling wil hê vir ander tipes hiperseeksuele gedrag nie (bv. Gereelde toevallige / anonieme seks, dwangmatige masturbasie en betaalde seks). Daarbenewens het hierdie studie nie vroue ingesluit nie. Alhoewel HD meer algemeen by mans aangemeld word, rapporteer hipersexuele vroue hoë masturbasie frekwensie, aantal seksuele vennote en die gebruik van pornografie (Klein, Rettenberger, & Briken, 2014). Tans word bykomende navorsing benodig om die voorkoms van en faktore wat verband hou met vroue se belangstelling in die behandeling van pornografie of ander hiperseeksuele gedrag te ondersoek. 'N Finale beperking van die huidige studie is dat ons nie ras / etnisiteit van deelnemers gemeet het nie, maar eerder gevra het oor hul land van verblyf. Beperkte data dui daarop dat individue wat behandeling vir hipersexualiteit soek, meer waarskynlik onder blanke / blanke individue in vergelyking met ander groepe sal wees (Farré et al., 2015; Kraus, Potenza, et al., 2015; Reid et al., 2012); egter word versigtigheid aangeraai as gevolg van die gebrek aan beskikbare epidemiologiese data en omdat sosiodemografiese of rasse / etniese verskille wat elders gerapporteer word, gedeeltelik verklaar kan word deur ander faktore soos toegang tot behandelingsverskaffers (Kraus et al., 2016). Toekomstige navorsing moet veranderlikes insluit wat ras / etnisiteit beoordeel omdat hul verhoudings met belangstelling in behandeling vir die problematiese gebruik van pornografie of hipersexualiteit onduidelik is.

Gevolgtrekkings

Hierdie studie geïdentifiseer eienskappe in mans wat verband hou met self-gerapporteerde belange in die soek na behandeling vir die gebruik van pornografie. Bykomende navorsing is nodig om hierdie eienskappe onder vroue en persone te ondersoek wat probleme ondervind met ander tipes seksuele gedrag (bv. Betaalde seks en anonieme seks). Toekomstige navorsing is nodig om moontlike versperrings te identifiseer (bv. Beskikbaarheid van behandeling, finansiële middele, sielkundige faktore wat verband hou met skaamte en verleentheid, en waargenome stigma) en fasiliteerders vir behandelingsbetrokkenheid vir diegene wat belangstel in die verkryging van hulp om hul gebruik van pornografie te bestuur.

Skrywer se bydrae
 

SWK (Hoofnavorser) het bygedra tot die aanvanklike studieontwerp, data-insameling, interpretasie van die resultate en die manuskrip opgestel. SM en MNP het bygedra tot die interpretasie van resultate, manuskripontwikkeling en finale konsepgoedkeuring. SWK het die finale verantwoordelikheid gehad vir die besluit om in te dien vir publikasie. Alle outeurs het volle toegang tot alle data in die studie en neem verantwoordelikheid vir die integriteit van die data en die akkuraatheid van die data-analise.

Konflik van belange

Die outeurs rapporteer geen belangebotsings met betrekking tot die inhoud van hierdie manuskrip nie. SWK en SM het geen verhoudings om te openbaar nie. MNP het geraadpleeg en aangeraai om Ironwood, Lundbeck, INSYS, Shire en RiverMend Health, en het navorsingsondersteuning ontvang van Mohegan Sun Casino, die Nasionale Sentrum vir Verantwoordelike Gaming en Pfizer, maar geen van hierdie entiteite het die huidige navorsing ondersteun nie.

Verwysings

 Amerikaanse Psigiatriese Vereniging. (2013). Die diagnostiese en statistiese handleiding van geestesversteurings: DSM 5. Arlington, VA: bookpointUS. CrossRef
 Coleman, E., Horvath, K. J., Miner, M., Ross, M. W., Oakes, M., Rosser, B. R. S., & Men's INTernet Sex (MINTS-II) Team (2010). Kompulsiewe seksuele gedrag en risiko vir onveilige seks onder die internet met mans wat seks het met mans. Argiewe van seksuele gedrag, 39 (5), 1045–1053. doi: 10.1007 / s10508-009-9507-5 CrossRef, Medline
 Coleman, E., Raymond, N., & McBean, A. (2003). Assessering en behandeling van kompulsiewe seksuele gedrag. Minnesota Medicine, 86 (7), 42–47. Medline
 de Tubino Scanavino, M., Ventuneac, A., Abdo, C. H. N., Tavares, H., do Amaral, M. L. S., Messina, B., dos Reis, S. C., Martins, JPLB, & Parsons, J. T. (2013). Kompulsiewe seksuele gedrag en psigopatologie onder mans wat in behandeling soek in São Paulo, Brasilië. Psigiatrie-navorsing, 209 (3), 518–524. doi: 10.1016 / j.psychres.2013.01.021 CrossRef, Medline
 Farré, JM, Fernández-Aranda, F., Granero, R., Aragay, N., Mallorquí-Bague, N., Ferrer, V., More, A., Bouman, WP, Arcelus, J., Savvidou, LG , Penelo, E., Aymamí, MN, Gómez-Peña, M., Gunnard, K., Romaguera, A., Menchón, JM, Vallès, V., & Jimenez-Murcia, S. (2015). Seksverslawing en dobbelstoornis: ooreenkomste en verskille. Omvattende psigiatrie, 56, 59–68. doi: 10.1016 / j.comppsych.2014.10.002 CrossRef, Medline
 Gola, M., Lewczuk, K., & Skorko, M. (2016). Wat maak saak: Hoeveelheid of kwaliteit van pornografie? Sielkundige en gedragsfaktore om behandeling vir problematiese gebruik van pornografie te soek. The Journal of Sexual Medicine, 13, 815–824. doi: 10.1016 / j.jsxm.2016.02.169. CrossRef, Medline
 Grant, JE, Atmaca, M., Fineberg, NA, Fontenelle, LF, Matsunaga, H., Janardhan Reddy, YC, Simpson, HB, Thomsen, PH, van den Heuvel, OA, Veale, D., Woods, DW, & Stein, DJ (2014). Impulsbeheerstoornisse en 'gedragsverslawing' in die ICD-11. Wêreldpsigiatrie, 13, 125–127. doi: 10.1002 / wps.20115 CrossRef, Medline
 Grubbs, J. B., Exline, J. J., Pargament, K. I., Hook, J. N., & Carlisle, R. D. (2015). Oortreding as verslawing: Godsdienstigheid en morele afkeur as voorspellers van vermeende verslawing aan pornografie. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (1), 125-136. doi: 10.1007 / s10508-013-0257-z CrossRef, Medline
 Hald, G. M., & Malamuth, N. M. (2008). Self-waargenome effekte van pornografieverbruik. Argiewe van seksuele gedrag, 37 (4), 614–625. doi: 10.1007 / s10508-007-9212-1 CrossRef, Medline
 Hook, J. N., Reid, R. C., Penberthy, J. K., Davis, D. E., & Jennings, D. J., II. (2014). Metodologiese oorsig van behandelings vir nie-parafiele hiperseksuele gedrag. Tydskrif vir seks- en huweliksterapie, 40 (4), 294–308. doi: 10.1080 / 0092623X.2012.751075 CrossRef, Medline
 Kafka, M. P. (2010). Hiperseksuele versteuring: 'n Voorgestelde diagnose vir DSM-V. Argiewe van seksuele gedrag, 39 (2), 377–400. doi: 10.1007 / s10508-009-9574-7 CrossRef, Medline
 Kingston, D. A. (2015). Debatteer oor die konseptualisering van seks as 'n verslawende versteuring. Huidige verslawingverslae, 2, 195–201. doi: 10.1007 / s40429-015-0059-6 CrossRef
 Klein, V., Rettenberger, M., & Briken, P. (2014). Self-gerapporteerde aanwysers van hiperseksualiteit en die korreleer daarvan in 'n vroulike aanlynmonster. The Journal of Sexual Medicine, 11 (8), 1974–1981. doi: 10.1111 / jsm.12602 CrossRef, Medline
 Kor, A., Fogel, Y., Reid, R. C., & Potenza, M. N. (2013). Moet hiperseksuele versteuring as 'n verslawing geklassifiseer word? Seksverslaafde kompulsiwiteit, 20 (1–2), 27–47. doi: 10.1080 / 10720162.2013.768132
 Kor, A., Zilcha-Mano, S., Fogel, Y. A., Mikulincer, M., Reid, R. C., & Potenza, M. N. (2014). Psigometriese ontwikkeling van die problematiese gebruiksskaal vir pornografie. Verslawende gedrag, 39 (5), 861–868. doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.01.027 CrossRef, Medline
 Kraus, S. W., Meshberg-Cohen, S., Martino, S., Quinones, L. J., & Potenza, M. N. (2015). Behandeling van dwang pornografie met naltrexon: 'n saakverslag. The American Journal of Psychiatry, 172 (12), 1260–1261. doi: 10.1176 / appi.ajp.2015.15060843 CrossRef, Medline
 Kraus, S. W., Potenza, M. N., Martino, S., & Grant, J. E. (2015). Die psigometriese eienskappe van die Yale-Brown obsessiewe-kompulsiewe skaal ondersoek in 'n steekproef van dwang pornografiese gebruikers. Omvattende psigiatrie, 59, 117–122. doi: 10.1016 / j.comppsych.2015.02.007 CrossRef, Medline
 Kraus, S., & Rosenberg, H. (2014). Die vraelys vir pornografie: psigometriese eienskappe. Argiewe van seksuele gedrag, 43 (3), 451–462. doi: 10.1007 / s10508-013-0229-3 CrossRef, Medline
 Kraus, S. W., & Rosenberg, H. (2016). Ligte, kamera, kondome! Beoordeling van die houding van kollegemanne teenoor die gebruik van kondome in pornografie. Tydskrif vir American College Health, 64 (2), 1–8. doi: 10.1080 / 07448481.2015.1085054 CrossRef, Medline
 Kraus, S. W., Rosenberg, H., & Tompsett, C. J. (2015). Assessering van selfdoeltreffendheid om self-geïnisieerde strategieë vir gebruiksreduksie vir pornografie te gebruik. Verslawende gedrag, 40, 115–118. doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.09.012 CrossRef, Medline
 Kraus, S. W., Voon, V., & Potenza, M. N. (2016). Moet kompulsiewe seksuele gedrag as 'n verslawing beskou word? Verslawing. Vooraf aanlynpublikasie. doi: 10.1111 / add.13297 Medline
 Morgan, E. M. (2011). Verbande tussen die gebruik van jong volwassenes van seksueel eksplisiete materiaal en hul seksuele voorkeure, gedrag en tevredenheid. Tydskrif vir seksnavorsing, 48 (6), 520–530. doi: 10.1080 / 00224499.2010.543960 CrossRef, Medline
 Morgenstern, J., Muench, F., O'Leary, A., Wainberg, M., Parsons, J. T., Hollander, E., Blain, L., & Irwin, T. (2011). Nie-parafiele kompulsiewe seksuele gedrag en psigiatriese mede-morbiditeite by gay en biseksuele mans. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 18 (3), 114–134. doi: 10.1080 / 10720162.2011.593420 CrossRef
 Moser, C. (2013). Hiperseksuele versteuring: soek na duidelikheid. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 20 (1–2), 48–58. doi: 10.1080 / 10720162.2013.775631
 Parsons, J. T., Grov, C., & Golub, S. A. (2012). Seksuele kompulsiwiteit, gepaardgaande psigososiale gesondheidsprobleme en MIV-risiko onder gay en biseksuele mans: Verdere bewyse van 'n sindemie. American Journal of Public Health, 102 (1), 156–162. doi: 10.2105 / AJPH.2011.300284 CrossRef, Medline
 Piquet-Pessôa, M., Ferreira, G. M., Melca, I. A., & Fontenelle, L. F. (2014). DSM-5 en die besluit om nie seks, inkopies of steel as verslawing in te sluit nie. Huidige verslawingverslae, 1 (3), 172–176. doi: 10.1007 / s40429-014-0027-6 CrossRef
 Raymond, N. C., Coleman, E., & Miner, M. H. (2003). Psigiatriese samehorigheid en kompulsiewe / impulsiewe eienskappe in dwang seksuele gedrag Omvattende psigiatrie, 44 (5), 370–380. doi: 10.1016 / S0010-440X (03) 00110-X CrossRef, Medline
 Reid, R. C. (2007). Evalueer die bereidheid om te verander onder kliënte wat hulp soek vir hiperseksuele gedrag. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 14 (3), 167–186. doi: 10.1080 / 10720160701480204 CrossRef
 Reid, R. C., Carpenter, B. N., Hook, J. N., Garos, S., Manning, J. C., Gilliland, R., Cooper, E. B., McKittrick, H., Davtian, M., & Fong, T. (2012). Verslag van bevindings in 'n DSM-5-veldproef vir hiperseksuele versteuring. The Journal of Sexual Medicine, 9 (11), 2868–2877. doi: 10.1111 / j.1743-6109.2012.02936.x CrossRef, Medline
 Reid, R. C., Garos, S., & Carpenter, B. N. (2011). Betroubaarheid, geldigheid en psigometriese ontwikkeling van die hiperseksuele gedragsvoorraad in 'n polikliniese steekproef van mans. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 18 (1), 30–51. doi: 10.1080 / 10720162.2011.555709 CrossRef
 Rosenberg, H., & Kraus, S. (2014). Die verhouding van 'passievolle gehegtheid' vir pornografie met seksuele kompulsiwiteit, gebruiksfrekwensie en drang na pornografie. Verslawende gedrag, 39 (5), 1012–1017. doi: 10.1016 / j.addbeh.2014.02.010 CrossRef, Medline
 Ross, M. W., Mansson, S. A., & Daneback, K. (2012). Voorkoms, erns en korrelate van problematiese seksuele internetgebruik by Sweedse mans en vroue. Argiewe van seksuele gedrag, 41 (2), 459–466. doi: 10.1007 / s10508-011-9762-0 CrossRef, Medline
 Wakefield, J. C. (2012). Die voorgestelde nuwe kategorieë van seksuele versteuring van die DSM-5: die probleem van vals positiewe in seksuele diagnose. Clinical Social Work Journal, 40 (2), 213-223. doi: 10.1007 / s10615-011-0353-2 CrossRef
 Winters, J. (2010). Hiperseksuele versteuring: 'n meer versigtige benadering. Argiewe van seksuele gedrag, 39 (3), 594-596. doi: 10.1007 / s10508-010-9607-2 CrossRef, Medline
 Wright, P. J. (2013). Amerikaanse mans en pornografie, 1973-2010: Verbruik, voorspellers, korreleer. Tydskrif vir seksnavorsing, 50 (1), 60–71. doi: 10.1080 / 00224499.2011.628132 CrossRef, Medline