Effekte van gewelddadige pornografie op kyker se verkragtingsmite oortuigings: 'n Studie van Japannese mans (1994)

Sielkunde, misdaad en regte

Jaargang 1, 1994 - Uitgawe 1

Ken-Ichi Ohbuchi , Tatsuhiko Ikeda & Goya Takeuchi

Bladsye 71-81 | Gepubliseer aanlyn: 04 Jan 2008

http://dx.doi.org/10.1080/10683169408411937

Abstract

Om die gevolge van pornografie op geloof in verkragtingsmites onder Japannese mans te ondersoek, is die oortuigings van die proefpersone gemeet voor en na blootstelling aan tuisvideo-pornografie. Voor die blootstelling is 150 manlike studente gevra om te reageer op skale rakende verkragtingsmites en verkragting. Daarvan het twee-en-sewentig vrywillig deelgeneem aan die filmeksperiment en na-blootstelling van verkragtingsmites. Hulle het gekyk na 'n positiewe verkragtingsfilm waarin 'n vroulike slagoffer plesier uitgespreek het, 'n negatiewe verkragtingsfilm waarin sy pyn uitgespreek het, of 'n toestemmende seksfilm. Die filmkyk het gelei tot meetbare effekte op die ondertekening van die proefpersone op verkragtingsmites, dit wil sê diegene wat na positiewe verkragtingsfilm gekyk het, was van mening dat aansienlik hoër persentasies vroue verkragtings kon geniet, asook dat die slagoffers 'n hoër persentasie verkragtingsake uitgevind het. Diegene wat die films van die ander twee kategorieë bekyk het, het die beoordelingsverkragting van die proefpersone positief gekorreleer met 'n mate van geloof in verkragtingsmites, maar daar is nie waargeneem dat dit met die uitwerking van pornografie op die oortuigings in wisselwerking tree nie.

Sleutelwoorde: gewelddadige pornografieverkragting mitesverkragting prokliwiteitJapannese