Blootstelling aan internetpornografie en seksueel aggressiewe gedrag: beskermende rolle van sosiale ondersteuning onder Koreaanse adolessente (2018)

Shin, Junseob, en Chung Hwan Lee.

Blaar van seksuele aggressie (2018): 1-15.

OPSOMMING

Adolessente se blootstelling aan internetpornografie en die negatiewe uitwerking daarvan op gesonde seksuele ontwikkeling is omvattend ondersoek. Min navorsing het egter die identifisering van beskermende faktore aangespreek wat hierdie negatiewe effekte kan buffer. Op grond van die konseptualisering van 'n stresbuffende model van maatskaplike ondersteuning, het hierdie studie empiries getoets of sosiale ondersteuning 'n buffer sou bied teen negatiewe gevolge van internetpornografie op seksueel aggressiewe gedrag in adolessente. Resultate van 'n aanlyn-opname van tweehonderd-tien (210) Koreaanse hoërskoolstudente het getoon dat maatskaplike ondersteuning van ouers en vriende buffersrolle verrig het, en die buffergevolge van vriendelike ondersteuning was die sterkste. Op grond van hierdie resultate is praktiese implikasies vir gesonde adolessente seksuele ontwikkeling bespreek.

SLEUTELWOORDE: Internetpornografieseksueel aggressiewe gedragsosiale ondersteuningbuffergevolgeKoreaanse adolessente