Internet Verslawing Studies Met Uittreksels Oor Porno Gebruik

uittreksels uit studies oor internetverslawing oor pornobruik

Uittreksels uit geselekteerde studies oor internetverbruik


Voorspellende Kompulsiewe Internetgebruik: Dit is alles oor seks! (2006)

Meerkerk GJ, Van Den Eijnden RJ, Garretsen HF.

Cyberpsychol Behav. 2006 Feb; 9 (1): 95-103.

Die doel van hierdie navorsing was om die voorspellende krag van Verskeie internettoepassings op die ontwikkeling van verpligte internetgebruik (CIU). Die studie het 'n twee-golf longitudinale ontwerp met 'n interval van 1 jaar.

Op 'n deursnee-grondslag lyk dobbel en erotika die belangrikste internetprogramme wat verband hou met CIU. Op 'n longitudinale basis het 'n groot hoeveelheid tyd aan erotika bestee, 'n toename in CIU 1 jaar later. Thy verslawende potensiaal van die verskillende toepassings wissel; erotika blyk die hoogste potensiaal te hê.


Pornografiese prente op die internet kyk: Rol van seksuele oorsaaklike graderings en psigologiese-psigiatriese simptome vir die gebruik van Internet Sex-webwerwe Oormatig (2011)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2011 Jun;14(6):371-7. doi: 10.1089/cyber.2010.0222.

Die internetverslawingstoets (IAT) en 'n gewysigde weergawe van die IAT vir aanlyn seksuele aktiwiteite (IATsex), sowel as verskeie verdere vraelyste wat sielkundige simptome en fasette van persoonlikheid meet, is ook aan die deelnemers toegedien.

Resultate dui daarop dat selfversorgde probleme in die daaglikse lewe wat verband hou met aanlyn seksuele aktiwiteite, voorspel word deur subjektiewe seksuele opwekkingsklassifikasies van die pornografiese materiaal, die wêreldwye erns van sielkundige simptome, en die aantal sekstoepassings wat gebruik word wanneer hulle op die internet seks plekke in die daaglikse lewe, terwyl die tyd wat spandeer is op internet seks plekke (minute per dag) nie beduidend bygedra het tot die verklaring van afwyking in die IATsex telling. Persoonlikheidsfasette is nie beduidend gekorreleer met die IATsex-telling nie.

Alhoewel die onderwerp van kubekseksverslawing hoë kliniese relevansie het, is dit byna in die vorige navorsing verwaarloos. 16,17 In die meeste van die studie oor kognitiewe of persoonlikheidseienskappe van internetaktiwiteite in die algemeen is aanlyn / rekenaargamers hoofsaaklik in die monsters18-20 ingesluit of is daar geen onderskeid tussen verskillende aanlynaktiwiteite gemaak nie. 21-24 Studies wat veral eksperimenteel potensiële meganismes ondersoek van cybereksverslawing ontbreek.

Ons sien sommige parallelle tussen kognitiewe en brein meganismes wat potensieel bydra tot die instandhouding van oormatige cybersex en dié wat beskryf word vir individue met substansafhanklikheid of gedragsverslawing (bv. patologiese dobbelary). Dit is byvoorbeeld bekend dat die brein van vakke met alkoholisme of ander substansafhanklikheid emosioneel reageer (aktiverings van die ventrale striatum) wanneer dit gekonfronteer word met alkohol- of dwelmverwante prente. 30-32 Ander studies beklemtoon ook daardie drangreaksies (cue -reaktiwiteit) kan gevind word in vakke met gedragsverslawing, soos patologiese dobbelary33 en mees onlangs selfs in vakke wat World of Warcraft19 of ander rekenaarspeletjies buitensporig speel. 18 Hierdie studies kom ooreen met die siening dat dringende reaksies op verslawingverwante stimuli is belangrike korrelate van die verslawende gedrag.

Dit is dus waarskynlik dat die breinstreke wat betrokke is by die verwerking van seksuele stimuli, seksuele opwinding en aktiwiteit, sowel as in drangreaksies by individue met gedragsverslawing, ook van belang is vir die ontwikkeling en instandhouding van verslawende gedrag in die konteks van cybersex.

Bespreking

Ons het 'n positiewe verhouding gevind tussen subjektiewe seksuele opwinding by die kyk van internetpornografiese prente en die selfversorgde probleme in die daaglikse lewe as gevolg van die oormatigheid van cybersex soos gemeet deur die IAT-seks. Subjektiewe opwekkingsgraderings, die wêreldwye erns van sielkundige simptome en die aantal geslagsapplikasies wat gebruik is, was beduidende voorspellers van die IATsex-telling, terwyl die tyd wat spandeer is op seksuele webwerwe op internet nie betekenisvol bygedra het tot die verklaring van afwyking in die IATsex-telling nie.

Die bevinding dat subjektiewe seksuele opwekkingsklassifikasies tydens die ondersoek van internetpornografiese prente verband hou met selfversorgde probleme in die daaglikse lewe as gevolg van oormatige gebruik van cybersex-webwerwe, kan geïnterpreteer word in die lig van vorige studies oor cue-reaktiwiteit in individue met substansafhanklikheid of gedragsverslawing.

Soos in die inleiding uiteengesit, is die koureaktiwiteit as 'n meganisme wat potensieel bydra tot die instandhouding van verslaafde gedrag, in verskeie pasiëntgroepe met óf substansafhanklikheid of gedragsverslawing gedemonstreer. 18,19,30-33 Hierdie studies kom ooreen met die siening dat drangreaksies om verslawingverwante stimuli te kyk, belangrike korrelasies van die verslawende gedrag is.

Alhoewel ons nie breinkorrelate ondersoek het om internetpornografiese prente in ons studie te kyk nie, het ons die eerste eksperimentele bewyse gevind vir die moontlike verband tussen subjektiewe reaktiwiteit op internetpornografiese stimuli en 'n neiging tot cybereksverslawing.


Pornografiese beeldverwerking interfereer met werkende geheueprestasie (2012)

J Sex Res. 2012 Nov 20.

Sommige individue rapporteer probleme tydens en na internet seks betrokkenheid, soos vermiste slaap en vergeet afsprake, wat met negatiewe lewensgevolge geassosieer word. Een meganisme wat moontlik tot sulke probleme kan lei, is dat seksuele opwinding tydens internet seks inmeng met die werkgeheue (WM) kapasiteit, wat lei tot die verwaarlosing van relevante omgewingsinligting en dus nadelige besluitneming. Die resultate het die WM-vertoning in die pornografiese toestand van die 4-rugtaak vergeleke met die drie oorblywende prentomstandighede.

Verder het hiërargiese regressie-analise 'n uiteensetting van die afwyking van die sensitiwiteit in die pornografiese prentvoorwaarde aangedui deur die subjektiewe beoordeling van die pornografiese prente asook deur 'n modererings effek van masturbasie-aansporings. REsults dra by tot die siening dat aanwysers van seksuele opwinding as gevolg van pornografiese prentverwerking inmeng met WM-prestasie. Bevindinge word bespreek ten opsigte van internetverslawing omdat WM-interferensie deur verslawingverwante aanwysers bekend is met substansafhanklikhede.


Seksuele beeldverwerking interfereer met besluitneming onder dubbelsinnigheid (2013).

Arch Sex Behav. 2013 Jun 4.

As daar na seksuele stimuli gesoek word, moet individue verskeie besluite neem, wat alles moontlik tot positiewe of negatiewe gevolge kan lei. Besluitnemingsnavorsing het getoon dat besluite onder dubbelsinnigheid beïnvloed word deur gevolge wat ontvang is na vroeëre besluite. Seksuele opwinding kan in die besluitnemingsproses inmeng en moet dus op die langtermyn tot nadelige besluitneming lei. In die huidige studie het 82 heteroseksuele, manlike deelnemers seksuele foto's gekyk, dit beoordeel ten opsigte van seksuele opwinding, en is gevra om hul huidige vlak van seksuele opwinding aan te dui voor en na die aanbieding van seksuele foto's. Daarna het proefpersone een van twee gewysigde weergawes van die Iowa-dobbeltaak uitgevoer waarin seksuele prente op die voordelige en neutrale foto's op die nadelige kaartdekke vertoon is, of andersom (n = 41 / n = 41).

Besluitneming prestasie was erger toe seksuele prente geassosieer word met nadelige kaartdekke in vergelyking met prestasie toe die seksuele prente gekoppel is aan die voordelige dekke. Subjektiewe seksuele opwinding het die verhouding tussen taaktoestand en besluitnemingsprestasie gemodereer. Hierdie studie het beklemtoon dat seksuele opwinding met besluitneming inmeng, wat kan verduidelik hoekom sommige individue negatiewe gevolge ervaar in die konteks van die gebruik van cybersex.


Cybersex verslawing: Ervare seksuele opwinding wanneer pornografie gekyk word en nie seksuele kontakte in die werklike lewe maak die verskil (2013)

Tydskrif van Gedragsverslawing.

Cybersex verslawing word omstrede bespreek, terwyl empiriese bewyse wyd ontbreek. Met betrekking tot sy meganismes van ontwikkeling en instandhouding, Brand et al. (2011) aanvaar dat versterking weens cybersex moet lei tot die ontwikkeling van cue-reaktiwiteit en drang om herhaaldelike gebruik van cybersex te verklaar in die lig van groeiende maar verwaarloosde negatiewe gevolge. Om hierdie hipotese te ondersteun, is twee eksperimentele studies uitgevoer.

Die doel van die tweede studie was om die bevindings van die eerste studie te verifieer deur gesonde (n = 25) en problematiese (n = 25) cybersex gebruikers te vergelyk.

Die resultate toon dat aanwysers van seksuele opwinding en drang na internetpornografiese aanwysings vooruitsigte vir cybereksverslawing in die eerste studie voorspel het. Daarbenewens is getoon dat problematiese cybersex gebruikers meer seksuele opwinding en drangreaksies toon as gevolg van pornografiese cue-aanbieding. In albei studies is die aantal en die kwaliteit met werklike seksuele kontakte nie geassosieer met cyberseksverslawing nie.

Die resultate ondersteun die bevredigingshypotese, wat veronderstel versterking, leermeganismes en drang om relevante prosesse te wees in die ontwikkeling en instandhouding van cybersexverslawing. Swak of onbevredigende seksuele lewenswerklike kontakte kan nie genoegsame cybereksverslawing verklaar nie.


Cybersex verslawing in heteroseksuele vroulike gebruikers van internetpornografie kan verklaar word deur bevredigingshypotese (2014)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2014 Aug;17(8):505-11.

In die konteks van internetverslawing word cybersex beskou as 'n internetprogram waarin gebruikers risiko's het vir die ontwikkeling van verslawende gebruiksgedrag. Wat mans betref, het eksperimentele navorsing getoon dat aanwysers van seksuele opwinding en drang in reaksie op internetpornografiese aanwysings verband hou met die erns van cybereksverslawing by internetpornografie-gebruikers (IPU). Aangesien vergelykbare ondersoeke na wyfies nie bestaan ​​nie, is die doel van hierdie studie om voorspellers van cybereksverslawing in heteroseksuele vroue te ondersoek.

Ons het 51-vroulike IPU- en 51-vroulike nie-internetpornografie-gebruikers (NIPU) ondersoek.

Resultate het aangedui dat die IPU pornografiese prente as meer gewek aangewys en aangemoedig het om groter drang as gevolg van pornografiese prentaanbieding in vergelyking met NIPU. Daarbenewens het drang, seksuele opwekking van prente, sensitiwiteit vir seksuele opwinding, problematiese seksuele gedrag en erns van sielkundige simptome die neiging tot cybereksverslawing in IPU voorspel. Om in 'n verhouding te wees, is die getal seksuele kontak, bevrediging met seksuele kontak en die gebruik van interaktiewe cybersex nie geassosieer met cybersexverslawing nie. Hierdie resultate is in lyn met dié wat vir heteroseksuele mans in vorige studies gerapporteer is.


Empiriese bewyse en teoretiese oorwegings oor faktore wat bydra tot Cybersex-verslawing vanuit 'n kognitiewe gedragsvertoning (2014)

Seksuele verslawing en kompulsiwiteit: die tydskrif vir behandeling en voorkoming, Deel 21, Uitgawe 4, 2014

Vorige werk dui daarop dat sommige individue kwesbaar vir CA kan wees, terwyl positiewe versterking en kue-reaktiwiteit beskou word as kernmeganismes van CA ontwikkeling. In hierdie studie het 155-heteroseksuele mans mans 100-pornografiese prente geëvalueer en aangedui dat hulle seksuele opwinding verhoog. Daarbenewens is tendense teenoor CA, sensitiwiteit vir seksuele opwinding en disfunksionele gebruik van seks in die algemeen beoordeel. Die resultate van die studie toon dat daar faktore van kwesbaarheid vir CA is en bewys lewer van die rol van seksuele bevrediging en disfunksionele hantering in die ontwikkeling van CA.


Prefrontale beheer en internetverslawing: 'n teoretiese model en oorsig van neuropsigologiese en neuroimaging-bevindinge (2015)

Front Hum Neurosci. 2014 Mei 27; 8: 375.

Die meeste mense gebruik die internet as 'n funksionele hulpmiddel om hul persoonlike doelwitte in die daaglikse lewe uit te voer, soos om lugrederye of hotelbesprekings te maak. Sommige individue ly egter aan 'n verlies aan beheer oor hul internetgebruik, wat lei tot persoonlike nood, simptome van psigologiese afhanklikheid en diverse negatiewe gevolge. Hierdie verskynsel word dikwels na verwys as internetverslawing. Slegs Internet Gaming Disorder is ingesluit in die aanhangsel van die DSM-5, maar dit is reeds geargumenteer dat internetverslawing ook probleme kan hê met ander toepassings met cybersex, aanlynverhoudinge, inkopies en inligtingsoektog, wat die internet-fasette in gevaar stel om 'n verslawende gedrag te ontwikkel.

Neuropsigologiese ondersoeke het daarop gewys dat sekere prefrontale funksies in besonder uitvoerende beheerfunksies verband hou met simptome van internetverslawing, wat in lyn is met onlangse teoretiese modelle oor die ontwikkeling en instandhouding van die verslawende gebruik van die internet. Beheerprosesse word veral verminder wanneer individue met internetverslawing gekonfronteer word met internetverwante aanwysers wat hul eerste keuse gebruik. Byvoorbeeld, die verwerking van internetverwante leidrade inmeng met werkgeheue-prestasie en besluitneming. Gevolglik blyk uit die resultate van funksionele neuroimaging en ander neuropsigologiese studies dat cue-reaktiwiteit, drang en besluitneming belangrike konsepte is om internetverslawing te verstaan. Die bevindinge oor vermindering in uitvoerende beheer is in ooreenstemming met ander gedragsverslawing, soos patologiese dobbelary. Hulle beklemtoon ook die klassifikasie van die verskynsel as 'n verslawing, want daar is ook verskeie ooreenkomste met bevindings in substansafhanklikheid. Die neuropsigologiese en neuroimaging resultate het belangrike kliniese impak, aangesien een terapie doel die beheer oor die internetgebruik moet verbeter deur spesifieke kognisies en internetgebruikverwagtings te verander.

Wat die ontwikkeling en instandhouding van 'n verslawende gebruik van spesifieke internet toepassings (SIA) betref, beweer ons - in ooreenstemming met vorige navorsing en in ooreenstemming met die model deur Davis (2001) - dat psigopatologiese simptome veral betrokke is (Brand et al., 2011; Kuss en Griffith, 2011; Pawlikowski en Brand, 2011; Laier et al., 2013a; Pawlikowski et al., 2014). Ons vermoed ook dat die spesifieke persoon se vooroordeel die waarskynlikheid verhoog dat 'n individu bevrediging van die gebruik van sekere aansoeke kry en hierdie toepassings weer oorskakel. Een voorbeeld vir so 'n spesifieke predisposisie is 'n hoë seksuele opwinding (Cooper et al., 2000a,b; Bancroft en Vukadinovic, 2004; Salisbury, 2008; Kafka, 2010), Dit maak dit meer waarskynlik dat 'n individu internetpornografie gebruik, omdat hy seksuele opwinding en bevrediging verwag (Meerkerk et al., 2006; Young, 2008). Ons glo dat die verwagting dat sulke internettoepassings sekere begeertes kan bevredig, verhoog die waarskynlikheid dat hierdie internetapplikasies gereeld gebruik word, soos aanvaar in verslawende gedrag in die algemeen (Robinson en Berridge, 2000, 2003; Everitt en Robbins, 2006) en dat die individu 'n verlies aan beheer kan ontwikkel oor sy / haar gebruik van sulke aansoeke. Gevolglik word bevrediging ervaar en gevolglik word die gebruik van sulke aansoeke en ook die spesifieke internetgebruikverwagtinge en die hanteringstyl positief versterk. Dit is reeds getoon, byvoorbeeld vir cybereksverslawing (Brand et al., 2011; Laier et al., 2013a) en is waarskynlik ook 'n meganisme vir online gaming (bv. Tychsen et al., 2006; Yee, 2006). Die meer algemene psigopatologiese neigings (bv. Depressie en sosiale angs) word veronderstel om negatief te versterk. Dit kan te wyte wees aan die feit dat ook spesifieke internettoepassings (bv. Internetpornografie) gebruik kan word om af te lei van probleme in die werklike lewe of om negatiewe gevoelens, soos eensaamheid of sosiale isolasie, te vermy. Die hoofargumente van ons model word in Figuur opgesom Figure11.


Vashou aan pornografie? Oorbenutting of verwaarlosing van kubereksies in 'n multitasksituasie is verwant aan simptome van cyberseksverslawing (2015)

J Behav Verslaafde. 2015 Mar;4(1):14-21.

Sommige individue gebruik kubereks inhoud, soos pornografiese materiaal, op 'n verslawende manier, wat lei tot ernstige negatiewe gevolge in privaat lewe of werk. Een meganisme wat lei tot negatiewe gevolge, kan verminder word deur uitvoerende beheer oor kognisie en gedrag wat nodig mag wees om doelgerigte oorskakeling tussen cybersexgebruik en ander take en verpligtinge van die lewe te verwesenlik.

Om hierdie aspek aan te spreek, het ons 104 manlike deelnemers ondersoek met 'n uitvoerende multitasking paradigma met twee stelle: Een stel bestaan ​​uit foto's van persone, die ander stel bestaan ​​uit pornografiese prente. In beide stelle moes die prente volgens sekere kriteria geklassifiseer word. Ons het bevind dat minder gebalanseerde prestasie in hierdie multitasking paradigma geassosieer word met 'n hoër neiging tot cybereksverslawing. Persone met hierdie neiging word dikwels oorbenut of verwaarloos om op die pornografiese prente te werk.

Die resultate dui daarop dat verminderde uitvoerende beheer oor multitasking prestasie, wanneer dit gekonfronteer word met pornografiese materiaal, kan bydra tot disfunksionele gedrag en negatiewe gevolge as gevolg van cybereksverslawing. Maar, individue met neigings teenoor cybereksverslawing lyk of dit ook 'n neiging is om die pornografiese materiaal te vermy of te benader, soos bespreek in motiverende modelle van verslawing.

Die resultate van die huidige studie dui op 'n rol van uitvoerende beheer funksies, dws funksies gemedieer deur die voorfrontale korteks, vir die ontwikkeling en instandhouding van problematiese cybersex gebruik (soos voorgestel deur Brand et al., 2014). Veral 'n verminderde vermoë om verbruik te monitor en om pornografiese materiaal en ander inhoud op 'n voldoende doelwit te skakel, kan een meganisme wees in die ontwikkeling en instandhouding van cyberseksverslawing.


Implisiete verenigings in cyberseksverslawing: Aanpassing van 'n implisiete assosietoets met pornografiese prente (2015)

Verslaafde Behav. 2015 Mei 16; 49: 7-12.

Onlangse studies toon ooreenkomste tussen cyberseksverslawing en substansafhanklikhede en argumenteer om cyberseksverslawing as 'n gedragsverslawing te klassifiseer. In substansafhanklikheid is implisiete assosiasies 'n belangrike rol, en sulke implisiete assosiasies is nie tot dusver bestudeer in die gebruik van cyberekseks. In hierdie eksperimentele studie het 128-heteroseksuele manlike deelnemers 'n Implisiete Verenigingstoets wat met pornografiese prente verander is, voltooi.

Resultate toon positiewe verhoudings tussen implisiete assosiasies van pornografiese prente met positiewe emosies en neigings teenoor cybereksverslawing, problematiese seksuele gedrag, sensitiwiteit teenoor seksuele opwinding sowel as subjektiewe drang. Daarbenewens het 'n gemodereer regressie-analise onthul dat individue wat hoë subjektiewe drang gerapporteer het en positiewe implisiete assosiasies van pornografiese prente met positiewe emosies toon, veral teen cybereksverslawing. Die bevindings dui op 'n potensiële rol van positiewe implisiete assosiasies met pornografiese prente in die ontwikkeling en instandhouding van cybereksverslawing. Daarbenewens is die resultate van die huidige studie vergelykbaar met bevindinge van substansafhanklikheidsnavorsing en beklemtoon analogieë tussen cyberseksverslawing en substansafhanklikhede of ander gedragsverslawing.


Simptome van cybersex verslawing kan gekoppel word aan beide benaderende en vermy pornografiese stimuli: resultate van 'n analoog steekproef van gereelde cybersex gebruikers (2015)

Front Psychol. 2015 Mei 22; 6: 653.

Daar is geen konsensus oor die fenomenologie, klassifikasie en diagnostiese kriteria van cyberseksverslawing nie. Sommige benaderings dui op ooreenkomste met substansafhanklikhede waarvoor benadering / vermydingstendense belangrike meganismes is. Verskeie navorsers het geargumenteer dat individue binne tendenseverwante besluitsituasies tendense kan aantoon of verslawingverwante stimuli kan vermy of vermy.

Resultate het getoon dat individue met neigings teenoor cyberseksverslawing geneig was om óf pornografiese stimuli te benader of te vermy. Daarbenewens het gemodereer regressie ontledings geopenbaar dat individue met hoë seksuele opwinding en problematiese seksuele gedrag wat hoë benadering / vermydingstendense getoon het, het hoër simptome van cyberseksverslawing gerapporteer. Analoog aan substans afhanklikhede, resultate dui daarop dat beide benadering en vermyding tendense 'n rol kan speel in cyberseks verslawing.

Daarbenewens kan 'n interaksie met sensitiwiteit teenoor seksuele opwinding en problematiese seksuele gedrag 'n opbouende effek hê op die erns van subjektiewe klagtes in die alledaagse lewe weens die gebruik van cybersex.

Die bevindings verskaf verdere empiriese bewyse vir ooreenkomste tussen cyberseksverslawing en substansafhanklikhede. Sulke ooreenkomste kan teruggevoer word na 'n vergelykbare neurale verwerking van cybersex- en dwelmverwante leidrade.


Geestelike en fisiese gesondheidsindikators en seksueel eksplisiete mediagebruiksgedrag deur volwassenes (2011)

J Sex Med. 2011 Mar;8(3):764-72.

In wese onontgin, en die fokus hier, is potensiële verhoudings tussen SEMB en nie-seksuele geestelike- en fisiese-gesondheid aanwysers.

Variabiliteit in ses deurlopende gemeet gesondheidsaanwysers (depressiewe simptome, verstandelike en fisiese gesondheidsverminderde dae, gesondheidstatus, lewenskwaliteit en liggaamsmassa-indeks) is oor twee vlakke (gebruikers, nie-gebruikers) van SEMB ondersoek.

'N Voorbeeld van 559 Seattle-Tacoma Internetgebruikende volwassenes is ondervra in 2006. Multivariate algemene lineêre modelle wat in 'n SEMB geparametreer is deur die respondent geslag (2 × 2) faktoriese ontwerp is bereken om aanpassings vir verskeie demografie in te sluit.

RESULTATE: SEMB is gerapporteer deur 36.7% (n = 205) van die monster. Die meeste SEMB-gebruikers (78%) was mans. Nadat hulle vir demografie aangepas het, het SEMB-gebruikers, in vergelyking met nonusers, groter depressiewe simptome, armere lewenskwaliteit, meer geestelike en fisiese gesondheidsverminderde dae en laer gesondheidstatus gerapporteer.


Verlaagde Striatale Dopamien Transporters in Mense met Internet Addiction Disorder (2012)

Joernaal van Biomedisyne en Biotegnologie, Deel 2012

In onlangse jare is internetverslawingversteuring (IAD) wêreldwyd meer algemeen en die erkenning van sy verwoestende impak op die gebruikers en samelewing het vinnig toegeneem. Die huidige studie is ontwerp om vas te stel of die striatale dopamien vervoerder (DAT) vlakke gemeet deur 99mTc-TRODAT-1 enkelfoton-emissiebereken-tomografie (SPECT) breinskanderings in individue met IAD verander is. SPECT brein skanderings is verkry op 5 manlike IAD vakke en 9 gesonde ouderdom-ooreenstem met kontrole.

Die IAD-vakke het die internet amper elke dag gebruik en elke dag meer as 8 uur (gemiddeld ± ±? SD, 10.20 ± 1.48 uur) spandeer elke dag voor die monitor, meestal om met kubervriende te gesels, aanlyn speletjies te speel en aanlyn pornografieë of volwasse flieks te kyk. Hierdie vakke was aanvanklik bekend met die internet meestal in die vroeë stadium van hul adolessensie (gemiddelde ouderdom ± SD, 12.80 ± 1.92 jaar) en het die indikasies van IAD vir meer as 6 jaar (gemiddelde ± SD, 7.60 ± 1.52 jaar).

Daar is getoon dat die DAT-uitdrukkingsvlak van striatum aansienlik afgeneem het en die V, W en Ra is aansienlik verminder in die individue met IAD in vergelyking met kontroles. Saamgestel, dui hierdie resultate aan dat IAD ernstige breinskade kan veroorsaak en die neuroimaging bevindings verder kan illustreer. IAD word geassosieer met disfunksies in die dopaminerge breinstelsels. Ons bevindings ondersteun ook die eis dat IAD soortgelyke neurobiologiese abnormaliteite met ander verslawende versteurings kan deel


Differensiële sielkundige impak van internetblootstelling op internetverslaafdes (2013)

PLoS One. 2013;8(2):e55162. doi: 10.1371/journal.pone.0055162.

Die studie het die onmiddellike impak van internet blootstelling op die stemming en sielkundige toestande van internetverslaafdes en lae internetgebruikers ondersoek. Deelnemers het 'n battery van sielkundige toetse ontvang om vlakke van internetverslawing, bui, angs, depressie, skisotypie en outisme te ondersoek. Hulle is toe blootgestel aan die internet vir 15 min, en weer getoets vir bui en huidige angs.

Hoë internetgebruikers het ook 'n aansienlike afname in bui na internetgebruik in vergelyking met die lae internetgebruikers getoon. Die onmiddellike negatiewe impak van blootstelling aan die internet op die gemoedstoestand van internetverslaafdes kan bydra tot verhoogde gebruik deur daardie individue wat hul lae bui probeer verminder deur vinnig weer in die internet gebruik te maak.

Net so is die blootstelling aan die voorwerp van die problematiese gedrag aangetref om stemming te verminder [26], veral in individue verslaaf aan pornografie [5], [27]. Aangesien albei hierdie redes (dws dobbel en pornografie) vir die gebruik van die internet sterk verband hou met problematiese internetgebruik [2], [3], [14], mag dit wel wees dat hierdie faktore ook kan bydra tot internetverslawing [14]. Inderdaad, dit is voorgestel dat sulke negatiewe impakte van betrokkenheid by problematiese gedrag op sigself verdere betrokkenheid by hierdie hoë waarskynlikheidsproblematiese gedrag kan genereer in 'n poging om hierdie negatiewe gevoelens te ontsnap [28].

Die resultate toon 'n treffende negatiewe impak van internet blootstelling op die positiewe bui van 'internetverslaafdes'. Hierdie effek is voorgestel in teoretiese modelle van 'internetverslawing [14], [21], 'nen 'n soortgelyke bevinding is ook opgemerk in terme van die negatiewe effek van blootstelling aan pornografie op internetverslaafdes [5], wat kan voorstel vir gemeenskaplike verslawings tussen hierdie verslawings. Dit is ook die moeite werd om te suggereer dat hierdie negatiewe impak op gemoedsrus beskou kan word as verwant aan 'n onttrekkingseffek, wat voorgestel word vir die klassifikasie van verslawings 1, [2], [27].

Daar moet daarop gewys word dat, aangesien twee van die belangrikste gebruike van die internet vir 'n aansienlike aantal internetgebruikers toegang tot pornografie en dobbelary verkry [4], [5], 'nEn hierdie laasgenoemde aktiwiteite is duidelik onderworpe aan potensieel verslawende state. Dit mag wees dat enige resultate wat verband hou met 'internetverslawing' eintlik manifestasies is van ander vorme van verslawing (dws pornografie of dobbelary).


Evolusie van internetverslawing in Griekse adolessente studente oor 'n tydperk van twee jaar, die impak van ouerbinding (2012)

Eur Child Adolesc Psychiatry. 2012 Feb 4.

Ons bied die resultate aan van 'n dwarsdeursnitstudie van die hele adolessente studentepopulasie van 12-18 van die eiland Kos en hul ouers op internetmisbruik.

Ons resultate dui daarop dat Internetverslawing is verhoog In hierdie bevolking, waar geen voorkomende pogings aangewend is om die verskynsel van die aanvanklike opname te bestry, 2 jaar gelede. Hierdie toename is parallel met 'n toename in internet beskikbaarheid.

Ouers is geneig om die vlak van rekenaarbetrokkenheid te onderskat in vergelyking met hul eie kinders se ramings. Ouerlike veiligheidsmaatreëls op internetblaaie het slegs 'n klein voorkomende rol en kan nie adolessente beskerm teen internetverslawing nie. Die drie aanlynaktiwiteite wat die meeste met internetverslawing verband hou, was aanlyn pornografie, aanlyn dobbel en aanlynspeletjies.


Internet verslawing (2012)

Duodecim. 2012;128(7):741-8.

Internetverslawing word gedefinieer as onbeheerde en skadelike gebruik van internet, wat in drie vorme manifesteer: dobbel, verskeie seksuele aktiwiteite en oormatige gebruik van e-posse, kletse of sms'e. In seuns en mans kan depressie meer wees as gevolg van die verslawing as 'n oorsaak daarvan. ADHD blyk 'n belangrike agtergrond faktor vir die ontwikkeling van die toestand te wees.


problematies internet Gebruik en sy korrelasies onder studente van drie mediese skole oor drie lande (2015)

Acad Psigiatrie. 2015 Jul 1.

Die outeurs was daarop gemik om problematiese internetgebruik onder mediese studente wat in 'n gegradueerde kursus in een skool elk uit Kroasië, Indië en Nigerië ingeskryf het, te beoordeel en te vergelyk en om die korrelate van die problematiese gebruik onder hierdie studente te beoordeel. Die vraelys het 'n sosiodemografiese profiel van deelnemers en Young's Internet Addiction Test ingesluit.

Die finale analise het 842 vakke ingesluit. In die algemeen het 38.7 en 10.5% van die respondente in die ligte en matige kategorieë behaal. Slegs 'n klein fraksie (0.5%) van studente behaal in die ernstige kategorie. Daarbenewens het 'n aansienlik hoër deel van die deelnemers wat bo die afslag behaal het, die internet gebruik vir navigeer, sosiale netwerk, klets, dobbel, inkopies en pornografie. Daar was egter geen verskil tussen die twee groepe ten opsigte van die gebruik van die internet vir e-pos of akademiese aktiwiteite nie.


Patologiese internetgebruik - Dit is 'n multidimensionele en nie 'n een-dimensionele konstruksie (2013)

15 Mei 2013 VERSLAWINGSNAVORSING & TEORIE

Dit is nog steeds 'n onderwerp van debat of patologiese internetgebruik (PIU) 'n duidelike entiteit is of of dit gedifferensieer moet word tussen die patologiese gebruik van spesifieke internetaktiwiteite soos die speel van internetspeletjies en spandeer tyd op internet seks sites. Die doel van die huidige studie was om by te dra tot 'n beter begrip van algemene en differensiële aspekte van PIU in verhouding tot verskillende spesifieke internetaktiwiteite. Daar is drie groepe individue ondersoek wat verskil ten opsigte van die gebruik van spesifieke internetaktiwiteite: een groep 69-vakke wat uitsluitlik Internet-speletjies (IG) gebruik het (maar nie internetpornografie nie), 134-vakke wat IP (maar nie IG) gebruik het nie. en 116 vakke gebruik beide IG en IP (dws onspesifieke internetgebruik).

Die resultate dui aan dat skaamte en lewensbevrediging belangrike voorspellers is vir 'n neiging tot patologiese gebruik van IG, maar nie patologiese gebruik van IE nie. Tyd bestee aan die internet was 'n belangrike voorspeller vir die problematiese gebruik van beide IG en IP. Daarbenewens is geen verband tussen simptome van patologiese gebruik van IG en IP gevind nie. Ons kom tot die gevolgtrekking dat speletjies gebruik kan word om sosiale tekorte (bv. Skaamte) en lewensbevrediging in die werklike lewe te vergoed, terwyl die IP hoofsaaklik gebruik word vir bevrediging ten opsigte van stimulasie en seksuele opwinding.

Hierdie resultate ondersteun die vraag na die verskillende fasette van internetgebruik in toekomstige studies, in plaas daarvan om PIU as 'n eenheidsverskynsel te oorweeg.


Invloed van dopaminerge sisteem op internetverslawing (2011)

Acta Medica Medianae 2011; 50 (1): 60-66.

VOL PDF

Fenomenologiese, neurobiologiese en farmakologiese data dui op ooreenkomste in pathopsigologie van substansverslawing en patologiese dobbelary, wat indirek verband hou met die ooreenkoms met die internetverslawing. Reaksie op stimuli van die spel, het verslaafdes meer breinaktiwiteit in die nekstreek, linker dorsolaterale, prefrontale korteks en links parakipokampale gyrus getoon as in die kontrolegroep. Na die ses weke bupropion terapie, die begeerte om internet- en videospeletjies te speel, word die totale duur van die spel, en geïnduseerde breinaktiwiteit in dorsolaterale prefrontale korteks, verlaag met die verslaafdes.

Subtipes van Internetverslawing (18) Algemene internetverslawing is nie so algemeen nie en sluit 'n multidimensionele, oormatige gebruik van internetdiens en inhoud in, gewoonlik sonder 'n spesifieke doelwit van hierdie gebruik. Hierdie vorm is meestal verwant aan die sosiale interaksie, soos klets, kitsboodskappe, forums en besprekingsgroepe, en algemene verslawing vir die rekenaar en internet, soos aanlyn navigeer, gebruik van soekenjins gebaseer op stokperdjies ens. Dit is egter meer algemeen dat mense verslaaf raak aan die spesifieke aanlyninhoud en -aktiwiteite eerder as algemene internetgebruik.

Daar is geen konsensus met betrekking tot die presiese aantal aannames van die subtipes van internetmisbruik nie. Vier of vyf tipes word egter algemeen gedefinieer, en Hinić in sy werk beklemtoon konsep 6 + 1 subtipes:

1. Cyber-Relasionele Verslawing

2. Cybersexual Addiction

3. Te veel informasie

4. Net Gaming

5. Kompulsiewe aanlyn inkopies

6. Rekenaar- en IT-verslawing

7. Gemengde tipe verslawing


Internet Geslagsverslawing: Risikofaktore, stadiums van ontwikkeling en behandeling

Amerikaanse Gedragswetenskaplike, September 2008 vol. 52 nr. 1 21-37

Kimberly S. Young

Internet seksverslawing behels gewoonlik die lees, aflaai en verhandeling van aanlynpornografie of betrokkenheid by rolprentkamers vir volwasse fantasie. Volwasse webwerwe bestaan ​​uit die grootste segment van elektroniese handel spyseniering vir 'n wye verskeidenheid seksuele belange. Gegewe die wydverspreide beskikbaarheid van seksueel eksplisiete materiaal aanlyn, is seksuele verslawing aan die internet die mees algemene vorm van aanlynprobleme onder gebruikers.


Internetgebruik en patologiese internetbetrokkenheid in 'n voorbeeld van kollege studente

Psychiatrike. 2011 Jul-Sep;22(3):221-30.

[Artikel in Grieks, Modern]

Deelnemers was 514-kollegestudente van die Universiteit van Athene wat 'n vraelys voltooi het oor verskeie aspekte van internetgebruik, Young se internetverslawingstoets, weegskale wat ondersoek instel na aanlyn-dobbelverslawing en kuber-seksuele verslawing en weegskale wat ondersoek instel na selfmoordgedagtes en die gebruik van psigo-aktiewe stowwe.

Vakke wat die risiko het om patologiese internetbetrokkenheid te ontwikkel, het aansienlik hoër vlakke van aanlyn-dobbelverslawing, cybereksuele verslawing, selfmoord-idees en alkoholmisbruik, in vergelyking met ander groepe. Patologiese internetbetrokkenheid, veral by jongmense, is 'n nuwe psigopatologiese parameter wat in die diagnostiese en terapeutiese horison van geestesgesondheidswerkers opgeneem behoort te word.


Problematiese internetgebruik onder Griekse universiteitsstudente: 'n ordinêre logistieke regressie met risikofaktore van negatiewe sielkundige oortuigings, pornografiese webwerwe en aanlyn speletjies (2011)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2011 Jan-Feb;14(1-2):51-8.

Problematiese internetgebruikers gebruik MSN, forums, YouTube, pornografiese webwerwe, klaskamers, advertensie-werwe, Google, Yahoo !, hul e-pos, ftp, speletjies en blogs meer as nie-problematiese internetgebruikers.Beduidende risikofaktore vir PIU was manlik, inskrywing in werkloosheidsprogramme, teenwoordigheid van negatiewe oortuigings, besoek aan pornografiese webwerwe en aanlyn-speletjies. So word PIU onder Griekse universiteitsstudente voorgekom en moet dit deur gesondheidsbeamptes aangespreek word.


Risikofaktore en psigososiale eienskappe van potensiële problematiese en problematiese internetgebruik onder adolessente: 'n Deursnitstudie (2011)

BMC Openbare Gesondheid. 2011; 11: 595.

Die studie bevindinge het aangedui dat potensiële PIU en PIU onafhanklik geassosieer word met die gebruik van die internet vir die opsporing van seksuele inligting, sosialisering en vermaak, insluitend interaktiewe speletjies. Verder is dit opmerklik dat potensiële PIU omgekeerd geassosieer word met die gebruik van die internet vir opvoedkundige doeleindes. Vorige verslae dui aan dat meer as 'n kwart van die gereelde internetgebruikers die internet gebruik om seksuele inligting en opvoeding te verkry [19,37,38].

Beide gereelde internetgebruik en toegang tot die internet vir die doeleindes van seksuele opvoeding is gevind as belangrike voorspellers van die gebruik van pornografiese webtuistes [39,40] en gevolglike PIU [41]. Daarom word voorgestel dat PIU sekondêr ontwikkel en / of afgelei kan word aan die spesifieke inhoud van toeganklike webwerwe, eerder as op die internet.


Voorspellende faktore en psigososiale effekte van internetverslawende gedrag in Cypriotiese adolessente (2014)

Int J Adolesc Med Gesondheid. 2014 Mei 6.

'N Tersnit-studie-ontwerp is toegepas onder 'n ewekansige steekproef (n = 805) van Cypriotiese adolessente (Gemiddelde ouderdom: 14.7 jaar).

Onder die studiepopulasie was die voorkomsskoerse van grensverslawende internetgebruik (BIU) en verslawend internetgebruik (AIU) onderskeidelik 18.4% en 2%. Die bepalers van BIU en AIU het toegang tot die Internet ingesluit vir die opsporing van seksuele inligting en deelname aan speletjies met monetêre toekennings

Beide BIU en AIU was nadelig geassosieer met noemenswaardige gedrags- en sosiale wanaanpassing onder adolessente.


Die Internetprosesverslawingstoets: Screening vir verslawings tot prosesse wat deur die internet gefasiliteer word (2015)

Behav Sci (Basel). 2015 Jul 28;5(3):341-352.

Die Internet Process Addiction Test (IPAT) is geskep om te kyk vir moontlike verslawende gedrag wat deur die internet vergemaklik kan word. Die IPAT is geskep met die ingesteldheid dat die term 'internetverslawing' struktureel problematies is, aangesien die internet eenvoudig die medium is wat 'n mens gebruik om toegang tot verskillende verslawende prosesse te kry. Die rol van die internet om verslawings te fasiliteer, kan egter nie verminder word nie.'N nuwe screening instrument wat effektief gerig navorsers en klinici op die spesifieke prosesse gefasiliteer deur die internet sou dus nuttig wees. Hierdie studie toon dat die Internet Prosesverslawingstoets (IPAT) goeie geldigheid en betroubaarheid toon. Vier verslawende prosesse is effektief gekeur vir die IPAT: Aanlyn videospeletjies, aanlyn sosiale netwerke, aanlyn seksuele aktiwiteit en web surfing. Implikasies vir verdere navorsing en beperkings van die studie word bespreek.


Seksuele Opgewondenheid en Disfunksionele Hantering Bepaal Cybersex Verslawing in Homoseksuele Mans (2015)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2015 September 16

Onlangse bevindings het 'n verband getoon tussen die erns van CyberSex Addiction (CA) en aanwysers van seksuele opgewondenheid, en dat die hantering deur seksuele gedrag die verband tussen seksuele opgewondenheid en CA-simptome bemiddel. Die doel van hierdie studie was om hierdie bemiddeling in 'n steekproef van homoseksuele mans te toets. Vraelyste het simptome van CA beoordeel, sensitiwiteit vir seksuele opwinding, motivering van pornografie, problematiese seksuele gedrag, sielkundige simptome en seksuele gedrag in die regte lewe en aanlyn. Verder het deelnemers pornografiese video's gekyk en hul seksuele opwinding voor en na die video-aanbieding aangedui. Resultate toon sterk korrelasies tussen CA simptome en aanwysers van seksuele opwinding en seksuele opgewondenheid, hantering van seksuele gedrag en sielkundige simptome. CA is nie geassosieer met seksuele gedrag en seksuele seksuele gedrag nie. Die hantering van seksuele gedrag het die verhouding tussen seksuele opgewondenheid en CA gedeeltelik bemiddel. Die resultate is vergelykbaar met dié wat vir heteroseksuele mans en vroue in vorige studies gerapporteer is en word bespreek teen die agtergrond van teoretiese aannames van CA, wat die rol van positiewe en negatiewe versterking weens cybereksgebruik beklemtoon..


Internet verslawing, psigologiese nood, en die hantering van antwoorde onder adolessente en volwassenes (2017)

Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2017 Apr 17. doi: 10.1089 / cyber.2016.0669.

Namate die internetgebruik toeneem, neem die voordele en ook die risiko's toe. Dit is dus belangrik om te identifiseer wanneer individue se internetgebruik problematies is. In die huidige studie is 449 deelnemers van 16 tot 71 jaar van 'n wye verskeidenheid Engelssprekende internetforums verkry, insluitend sosiale media en selfhelpgroepe. Hiervan is 68.9% as nieproblematiese gebruikers geklassifiseer, 24.4% as problematiese gebruikers en 6.7% as verslawende internetgebruikers. Hoë gebruik van besprekingsforums, hoë herkouingsvlakke en lae vlakke van selfversorging was die belangrikste bydraende faktore tot internetverslawing (IA) onder adolessente. Vir volwassenes is IA hoofsaaklik voorspel deur betrokkenheid by aanlynvideo-speletjies en seksuele aktiwiteit, lae e-posgebruik, asook hoë angs en hoë vermydende hantering.. Problematiese internetgebruikers het hoër behaal op emosie en vermy hantering van responses by volwassenes en hoër op herkauwing en laer op selfversorging in adolessente. Vermyderende hantering van responses bemiddel die verhouding tussen sielkundige nood en IA. Hierdie bevindings kan klinici help om intervensies te ontwerp om verskillende faktore wat met IA verband hou, te teiken.


Patologiese internetgebruik, cyberbullying en selfoongebruik in adolessensie: 'n skoolgebaseerde studie in Griekeland (2017)

Int J Adolesc Med Gesondheid. 2017 Apr 22. pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2016-0115/ijamh-2016-0115.xml. doi:

Hierdie studie het die voorkoms van internetverslawing (IA) en cyberbullying ondersoek en ondersoekde profiele van adolessente met verhoogde risiko om patologiese gedrag te ontwikkel. 8053-studente van 30-middel- en 21-hoërskole (12-18-jariges) is genooi om deel te neem aan hierdie kruis-deursnee-skoolstudie, gebaseer op 'n meerdaagse gestratifiseerde steekproefnemingstegniek. Die internet-aiddictietoets (IAT) is gebruik saam met inligting oor sosio-demografie, internetaktiwiteite en internetberigte.

Vyfduisend vyfhonderd en negentig studente het deelgeneem (reaksietempo 69.4%). Patologiese internetgebruik (IAT ≥50) is in 526 (10.1%) aangetref, terwyl 403 (7.3%) die afgelope paar jaar cyberbullying as slagoffers en 367 (6.6%) as oortreders ervaar het. In multivariabele modelle het die kanse van IA met aanlyn ure op selfone en internetgebruik gedurende naweke, internetkafeesbesoeke, chatrooms gebruik en betrokkenheid by cyberbullying toegeneem. Die slagoffers van cyberbullying was meer geneig om ouer, vroulike, Facebook en chatroomgebruikers te wees, terwyl oortreders meer geneig was om mans, ouer internetgebruikers en ondersteuners van pornografiese webwerwe te wees. 'N oortreder was aansienlik meer geneig om ook 'n slagoffer te wees [kansverhouding (OR) = 5.51, vertrouensinterval (CI): 3.92-7.74].


Problematiese internetgebruik onder hoërskoolstudente: Voorkoms, geassosieerde faktore en geslagsverskille (2017)

Psigiatrie Res. 2017 Jul 24; 257: 163-171. doi: 10.1016 / j.psychres.2017.07.039.

Hierdie studie het ten doel om die voorkoms van problematiese internetgebruik (PIU) onder hoërskoolstudente te meet en om faktore wat met PIU verband hou, te identifiseer, wat geslagsverskille onderstreep. Die studente het 'n self-geadministreerde, anonieme vraelys ingevul wat inligting oor demografiese eienskappe en patrone van internetgebruik insamel. Meervoudige logistieke regressie-analise is uitgevoer om faktore wat met PIU geassosieer word in die algehele steekproef en volgens geslag te identifiseer.

Vyf en twintig skole en 2022-studente het aan die opname deelgeneem. Voorkoms van PIU was 14.2% onder mans en 10.1% onder vroue. Males 15-jariges en vroue 14-jariges het die hoogste PIU-voorkoms gehad wat geleidelik met die ouderdom onder vroue verminder het. Slegs 13.5% van leerlinge verklaar dat ouers hul internetgebruik beheer het. THy het gevoel om eensaam te voel, die gebruiksfrekwensie, die aantal ure se verbintenis, en die besoek van pornografiese webtuistes wat verband hou met die risiko van PIU in beide geslagte. Die bywoning van beroepsskole, die aktiwiteite van klets- en lêer aflaai, en die plek van gebruik by die internet-punt onder mans, en jonger ouderdom onder vroue, is geassosieer met PIU, terwyl inligting soek onder vroue beskermend was. PIU kan in die volgende jaar 'n openbare gesondheidsprobleem word. Die fisiese en geestelike gesondheid gevolge moet bestudeer word.


Video-spelverslawing in opkomende volwassenheid: Dwarsdeursnee-bewyse van patologie in videospelverslaafdes in vergelyking met gesonde gesonde beheermaatreëls (2017)

J beïnvloed disord. 2017 Aug 18; 225: 265-272. doi: 10.1016 / j.jad.2017.08.045.

Stockdale L1, Coyne SM2.

Die Internet Gaming Disorder Scale (IGDS) is 'n wye gebruik van video-verslawing, 'n patologie wat 'n klein persentasie van alle mense wat video speletjies speel, beïnvloed. Opkomende volwasse mans is aansienlik meer geneig om videospelverslaafdes te wees. Min navorsers het ondersoek ingestel na hoe mense wat as videospelverslaafdes kwalifiseer, gebaseer is op die IGDS in vergelyking met die ooreenstemmende kontroles gebaseer op ouderdom, geslag, ras en huwelikstatus.

Verslaafdes het swakker geestesgesondheid en kognitiewe funksionering, insluitend swakker impulsbeheer en ADHD simptome in vergelyking met kontroles. Daarbenewens het verslaafdes verhoogde emosionele probleme, waaronder verhoogde depressie en angs, gevoel meer sosiaal geïsoleer, en meer geneig om internetpornografie patologiese gebruiksimptome te vertoon.. Vroulike video spelverslaafdes was op unieke risiko vir negatiewe uitkomste.


Problematiese internetgebruik as 'n ouderdomsverwante veelvlakke probleem: Bewyse uit 'n twee-plek opname (2018)

Verslaafde Behav. 2018 Februarie 12; 81: 157-166. doi: 10.1016 / j.addbeh.2018.02.017.

Problematiese internetgebruik (PIU, anders bekend as Internetverslawing) is 'n groeiende probleem in moderne samelewings. Ons doel was om spesifieke internetaktiwiteite wat verband hou met PIU te identifiseer en die modereringsrol van ouderdom en geslag in daardie verenigings te ondersoek. Ons het 1749-deelnemers gewoond aan 18 en bo via media-advertensies in 'n internet-opname op twee plekke, een in die VSA en een in Suid-Afrika; ons gebruik Lasso regressie vir die analise.

Spesifieke internetaktiwiteite is geassosieer met hoër problematiese internetgebruik tellings, insluitende algemene navigeer (lasso β: 2.1), internetspeletjies (β: 0.6), aanlyn inkopies (β: 1.4), gebruik van aanlynveilingwebwerwe (β: 0.027), sosiale netwerk (β: 0.46) en die gebruik van aanlynpornografie (β: 1.0). Ouderdom het die verhouding tussen PIU en rolspeletjies (β: 0.33), aanlyn dobbelary (β: 0.15), gebruik van veilingswebwerwe (β: 0.35) en streaming media (β: 0.35) gemodereer, met ouer ouderdom wat verband hou met hoër vlakke van PIU. Daar was onoortuigende bewyse vir geslags- en geslag × internetaktiwiteite wat verband hou met problematiese internetgebruiktellings. Aandag-tekort hiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) en sosiale angsversteuring is geassosieer met hoë PIU-tellings by jong deelnemers (ouderdom ≤ 25, β: onderskeidelik 0.35 en 0.65), terwyl algemene angsversteuring (GAD) en obsessief-kompulsiewe versteuring (OCD) was geassosieer met hoë PIU-tellings by die ouer deelnemers (ouderdom> 55, β: 6.4 en 4.3 onderskeidelik).

Baie soorte aanlyngedrag (bv. Inkopies, pornografie, algemene navigeer) dra 'n sterker verhouding met wanadaptiewe gebruik van die internet as spel wat die diagnostiese klassifikasie van problematiese internetgebruik as 'n veelvuldige versteuring ondersteun. Verder wissel internetaktiwiteite en psigiatriese diagnoses wat verband hou met problematiese internetgebruik met ouderdom, met openbare gesondheidsimplikasies.

Opsomming, DSM-5 beklemtoon internetspelversteuring as 'n kandidaatversteuring, maar ander vorme van aanlyngedrag (bv. Inkopies, pornografie, algemene navigeer) het 'n sterker verhouding met wanadaptiewe gebruik van die internet as speel. Psigiatriese diagnoses en internetaktiwiteite wat verband hou met problematiese internetgebruik wissel met ouderdom, 'n bevinding wat openbare gesondheidsimplikasies het. Hierdie resultate dra by tot die beperkte kennis van internetaktiwiteite wat verband hou met problematiese internetgebruik en kan bydra tot die diagnostiese klassifikasie van problematiese internetgebruik as 'n veelvlakkeversteuring.


Impulsiwiteitseienskappe en verslawingverwante gedrag in die jeug (2018)

J Behav Verslaafde. 2018 Apr 12: 1-14. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.22.

Rømer Thomsen K1, Callesen MB1, Hesse M1, Kvamme TL1, Pedersen MM1, Pedersen MU1, Voon V2.

Agtergrond en doelwitte

Impulsiwiteit is 'n risikofaktor vir verslawende gedrag. Die UPPS-P impulsiwiteitsmodel is geassosieer met substansverslawing en dobbelstoornis, maar sy rol in ander nie-stofverslawingverwante gedrag word minder verstaan. Ons het probeer om assosiasies tussen UPPS-P impulsiwiteitseienskappe en aanwysers van veelvuldige substans- en nie-stofverslawingverwante gedrag in die jeug te ondersoek, met wisselende betrokkenheid by hierdie gedrag.

Metodes

Deelnemers (N = 109, 16-26 jaar, 69% mans) is gekies uit 'n nasionale opname op grond van hul vlak van eksternaliserende probleme om 'n wye verspreiding van betrokkenheid by verslawing-verwante gedrag te bewerkstellig. Deelnemers het die UPPS-P-vraelys voltooi en gestandaardiseerde vraelyste wat die problematiese gebruik van stowwe (alkohol, dagga en ander dwelms) en nie-stowwe (internetspel, pornografie en voedsel) beoordeel. Regressie-analises is gebruik om assosiasies tussen impulsiwiteitseienskappe en aanwysers van verslawingverwante gedrag te beoordeel.

Results

Die UPPS-P-model is positief geassosieer met aanwysers van alle verslawingverwante gedrag, behalwe problematiese internetspeletjies. In die ten volle aangepaste modelle was sensasie-soek en gebrek aan deursettingsvermoë geassosieer met die problematiese gebruik van alkohol, dringendheid was gepaard met die problematiese gebruik van cannabis, en gebrek aan deursettingsvermoë het gepaard gegaan met die probleemvolle gebruik van ander middels as cannabis. Voorts was dringendheid en gebrek aan deursettingsvermoë geassosieer met binge-eet, en gebrek aan deursettingsvermoë het gepaard gegaan met die problematiese gebruik van pornografie.

Bespreking en gevolgtrekkings

Ons beklemtoon die rol van impulsiwiteit oor verskeie verslawingverwante gedrag. Ons bevindinge in die risiko-jeug beklemtoon dringendheid en gebrek aan volharding as potensiële voorspellers vir die ontwikkeling van verslawings en as moontlike voorkomende terapeutiese teikens.

PMID: 29642723

DOI: 10.1556 / 2006.7.2018.22


Manifesto vir 'n Europees onderzoeksnetwerk in Problematiese gebruik van die Internet (2018)

Oktober 2018, Europese Neuropsigofarmakologie

DOI: 10.1016 / j.euroneuro.2018.08.004

Project: COST Action 16207 Europees netwerk vir problematisch internet gebruik

laboratorium: Laboratorium vir Gedrags Geneeskunde

VOL PDF

Die internet is nou oor die hele wêreld deurdringend. Alhoewel dit positiewe gebruike het (bv. Vinnige toegang tot inligting, vinnige nuusverspreiding), ontwikkel baie individue problematiese gebruik van die internet (PUI), 'n sambreelterm wat 'n reeks herhalende verswakkende gedrag insluit. Die internet kan as 'n kanaal dien en kan bydra tot funksionele inkorting van gedrag, insluitende oormatige en kompulsiewe video speel, dwang seksuele gedrag, koop, dobbel, streaming of sosiale netwerke gebruik.. Daar is toenemende kommer en openbare gesondheidsowerhede oor die gesondheids- en maatskaplike koste van PUI gedurende die lewensduur. Spelstoornis word oorweeg om opgeneem te word as 'n geestesversteuring in diagnostiese klassifikasiestelsels, en is gelys in die ICD-11-weergawe wat deur die lidstaten vrygestel is. Meer navorsing is nodig oor definisie van afwykings, validering van kliniese instrumente, voorkoms, kliniese parameters, breingebaseerde biologie, sosio-gesondheids-ekonomiese impak, en empiries gevalideerde intervensie- en beleidsbenaderings. Potensiële kulturele verskille in die omvang en aard van soorte en patrone van PUI moet beter begryp word om optimale gesondheidsbeleid en diensontwikkeling in te lig. Vir hierdie doel het die EU onder Horison 2020 'n nuwe vierjarige Europese samewerkingsprogram vir wetenskap en tegnologie (COST) (CA 16207) van stapel gestuur wat wetenskaplikes en klinici van regoor die velde van impulsiewe, kompulsiewe en verslawende versteurings bymekaarbring. om interdissiplinêre navorsing oor PUI regoor Europa en verder te bevorder, om uiteindelik die reguleringsbeleid en kliniese praktyk in te lig. Hierdie referaat beskryf nege kritieke en haalbare navorsingsprioriteite wat deur die netwerk geïdentifiseer is, wat nodig is om die begrip van PUI te bevorder, met die oog op die identifisering van kwesbare individue vir vroeë intervensie. Die netwerk sal samewerkende navorsingsnetwerke, gedeelde multinasionale databasisse, multisentrumstudies en gesamentlike publikasies moontlik maak.