Aanlyn seksuele aktiwiteite: 'n Verkennende studie van problematiese en nie-problematiese gebruikspatrone in 'n steekproef van mans (2016)

Erektiele disfunksie

OPMERKINGS: 'n Studie oor Franssprekende mans (hieronder) het bevind dat problematiese gebruik van internetporno gepaard gaan met verminderde erektiele funksie en verminderde algehele seksuele bevrediging. Tog het problematiese pornogebruikers groter drange ervaar. Uit die studie blyk dit dat eskalasie gerapporteer is, aangesien 49% van die mans porno gesien het wat 'was nie voorheen interessant vir hulle nie, of dat hulle as walglik beskou is. ” Dit is interessant dat 20.3% van die deelnemers gesê het dat een motief vir hul porno-gebruik was:Om opwinding met my maat te handhaaf. ” (Rob Weiss doen hom goed ontleding van hierdie studie.)

Opmerking: OSA's is 'aanlyn seksuele aktiwiteite', wat pornografie vir 99% van die respondente beteken het. 'N Uittreksel:

'Resultate het daarop aangedui hoër seksuele begeerte, laer algehele seksuele bevrediging, en laer erektiele funksie is geassosieer met problematiese OSAs. Die huidige data dui daarop dat mans met problematiese betrokkenheid by OSA 'n intense seksuele begeerte kan hê wat verband hou met die ontwikkeling van oormatige seksuele gedrag en dat dit gedeeltelik kan verduidelik hoe moeilik dit is om hierdie seksuele drang te beheer. hierdie resultate kan gekoppel word aan dié van vorige studies wat 'n hoë vlak van arousability in verband met seksuele verslawing simptome (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al., 2013; Muise et al., 2013). ”

Hierdie resultate pas perfek ooreen met die ervaring van mans met porno-geïnduceerde ED: groter drange of wil, maar laer opwinding en tevredenheid tesame met erektiele disfunksie met regte vennote. Nie verbasend, 20.3% van die deelnemers het gesê dat een motief vir hul porno-gebruik was "om opgewondenheid by my maat te behou."

Daarbenewens het ons uiteindelik 'n studie wat porno-gebruikers vra oor moontlike eskalasie tot nuwe of ontstellende porno-genres. Raai wat dit gevind het?

“Nege-en-veertig persent noem ten minste soms dat hulle na seksuele inhoud soek of betrokke is by OSA's wat nie voorheen vir hulle interessant was nie, of wat hulle as walglik beskou het, en 61.7% het gerapporteer dat OSA's ten minste soms geassosieer word met skaamte of skuldige gevoelens."

Die deelnemers het ook 'n hoë hoeveelheid "ongewone of afwykende" porno-gebruik gerapporteer. 'N Uittreksel:

'Dit is opmerklik dat hoewel die resultate getoon het dat die meeste pornografiese inhoud waarna mans gesoek het, in wese' tradisioneel 'is (bv. Vaginale omgang, mondelinge en anale seks, amateurvideo's), met parafiele en ongewone inhoud (bv. Fetisjisme, masochisme / sadisme) ) minder pornografiese inhoud wat dikwels as "ongewoon" of "afwykend" beskou word, is gereeld nagevors (tiener, 67.7%; groepseks / bende, 43.2%; slaankrag, 22.2%; bukkake, 18.2%; en slawerny , 15.9%). ”

Die studie het ook 'n baie hoë koers vir 'problematiese porno-gebruik' onder deelnemers gerapporteer. Let daarop dat die kriteria vir die opname (1) pornografie in die afgelope drie maande was, en (3) Franssprekende mans.

“Uiteindelik het 27.6% van die steekproef hul verbruik van OSA's as problematies beoordeel. Onder hulle (n 118) het 33.9% dit oorweeg om professionele hulp met betrekking tot hul OSA's te vra. ”

Die navorsers se gevolgtrekking dring daarop aan dat studie-ontwerpe wat die verband tussen verskillende aspekte van porno-gebruik en seksuele probleme uiteensit:

“Toekomstige navorsing moet die rol van spesifieke risikofaktore in die ontwikkeling en instandhouding van mans se problematiese betrokkenheid by OSA's verder ondersoek. In die besonder lyk die ondersoek na seksuele disfunksies 'n interessante weg van navorsing. Inderdaad, toekomstige studies is nodig om die komplekse onderlinge verband tussen seksuele gedrag op die regte pad en aanlyn beter te verstaan. Tot op hede is die problematiese gebruik van OSA's in wese gekonseptualiseer binne die raamwerk van verslawende gedrag sonder om die uniekheid en spesifisiteit van OSA's of die heterogene manifestasies van problematiese gebruik in ag te neem. Kwalitatiewe onderhoude sou byvoorbeeld 'n waardevolle metode wees om die fenomenologie van problematiese OSA-gebruik te verstaan. Toekomstige studies moet ook met kliniese monsters gedoen word, met die fokus op die mees onlangse soorte OSA's, soos 3D-seksuele speletjies wat onderdompeling en rolspel-komponente insluit. ”


Rekenaars in menslike gedrag

Deel 56, Maart 2016, Bladsye 257-266

LINK NA PDF VAN VOLLEDIGE STUDIE

Aline Wéry,, J. Billieux

Abstract

Betrokkenheid by aanlyn seksuele aktiwiteite (OSA's) is alomteenwoordig, veral by mans, en kan onder sekere omstandighede problematies wees. Die risikofaktore wat met problematiese OSA's geassosieer word, bly egter swak ondersoek. Die huidige studie het daarop gemik om die eienskappe, gebruikspatrone en motiewe vir mans te ondersoek om in OSAs betrokke te raak en om die risikofaktore wat met problematiese OSA's geassosieer word, uit te skakel. Om hierdie rede het 434-mans 'n aanlyn-opname voltooi wat sosio-demografiese inligting, OSA se verbruiksgewoontes meet, motiewe vir die aanvang van OSA's, simptome van problematiese OSA's en seksuele disfunksies.

Uitslae het getoon dat pornografie die mees vooraanstaande OSA is, en seksuele bevrediging is die mees algemene motief vir die OSA se betrokkenheid. Bykomende meervoudige regressie-ontledings het aangedui dat die volgende eienskappe geassosieer word met die problematiese gebruik van OSA's: (a) vennootskap-opwekkende aktiwiteite (bv. Geslagspraatjies) en alleen-opwekkende aktiwiteite (bv. Pornografie); (b) anonieme fantasie- en stemmingsregulerende motiewe; en (c) hoër seksuele begeerte, laer algehele seksuele bevrediging en laer erektiele funksie.

Hierdie studie werp nuwe lig op die eienskappe, motiewe en seksuele funksie van mans wat by OSA's betrokke is, en beklemtoon dat problematiese OSA's heterogeen is en afhang van onderlinge verbandhoudende faktore. Die bevindinge ondersteun die aanpassing van voorkomende aksies en kliniese intervensies vir beide OSA-tipe en individuele risikofaktore.

sleutelwoorde: Aanlyn seksuele aktiwiteite; Cybersexual verslawing; Problematiese aanlyn seksuele aktiwiteite; motiewe; Seksuele disfunksie


Uittreksels uit die studie

Die psigososiale faktore wat verband hou met die problematiese gebruik van OSA's, het ook min aandag gekry. In die besonder, twee faktore wat 'n belangrike rol kan speel in die ontwikkeling en instandhouding van problematiese gebruik, is selde ondersoek: (a) die individuele motiewe wat betrokkenheid by die OSA's veroorsaak en (b) die teenwoordigheid van seksuele disfunksies (dws die onvermoë van 'n persoon om seksuele begeerte, opwinding en / of orgasme te ervaar, of om seksuele bevrediging onder toepaslike omstandighede te bereik).

Tot dusver ontbreek studies wat die rol van seksuele disfunksie (bv. Erektiele of orgasmiese versteurings) ondersoek het in die aanvang van problematiese OSAs. Tog kan sommige afleidings getrek word uit die paar studies wat die belangrikheid van seksuele bevrediging of seksuele opwinding in problematiese OSA's uitgewys het. Inderdaad, Brand et al. (2011) het 'n verband tussen seksuele opwekkinggraderings gerapporteer tydens die besigtiging van internetpornografiese leidrade en selfversorgde tendense vir problematiese OSAs. In 'n ander studie het Laier, Pawlikowski, Pekal, Schulte en Brand (2013) beklemtoon dat OSA-verwante verslawingsimptome geassosieer word met groter seksuele opwinding, drang en kompulsiewe masturbasie as gevolg van pornografiese cue-aanbieding. Hierdie bevindinge ondersteun die bevredigende hipotese van problematiese OSAs, waarin positiewe versterking wat verband hou met OSAs lei tot die ontwikkeling van verhoogde reaksiviteit en drang (dws arousability) in verhouding tot geneigdheid vir problematiese OSAs. Bancroft en Vukadinovic (2004) het, in 'n steekproef van 31 selfdefinieerde seksverslaafdes, 'n hoër vlak van algemene seksuele opwinding (bv. Wakkerheid) gevind as in pasgemaakte kontrole-deelnemers, terwyl die twee groepe nie verskil in terme van seksuele inhibisie tellings nie dws reaksie as gevolg van bedreiging van prestasie mislukking en inhibisie as gevolg van bedreiging van prestasie gevolge). 'N Onlangse studie deur Muise, Milhausen, Cole en Graham (2013) het die rol van seksuele inhibisie en seksuele opwinding ondersoek en 'n verband tussen remmende kognisies (wat groter angs tydens seks aandui) en 'n hoë vlak van seksuele kompulsiwiteit by mans, maar nie in vroue. Hierdie studie het ook getoon dat onafhanklik van geslag, 'n hoër vlak van arousability (gemak om wakker te word van 'n verskeidenheid seksuele stimuli) geassosieer word met 'n hoër vlak van seksuele kompulsiwiteit.

Ten spyte van die verkennende aard van die huidige studie, kon ons verskeie hipoteses op grond van vorige navorsing formuleer. Eerstens, aangesien die steekproef uit manlike deelnemers bestaan, het ons verwag dat solitêre-opwekking aktiwiteite ten gunste van vergelykende-opwekking aktiwiteite sou wees. Tweedens het ons verwag dat die vernaamste motiewe om betrokke te raak in OSA's verband hou met seksuele nuuskierigheid, seksuele opwinding, afleiding / ontspanning, stemmingsregulering en opvoeding / ondersteuning. Onder hierdie motivering het ons voorspel dat stemmingsregulering en belangstelling in OSA's wat net aanlyn beskikbaar was, geassosieer sou word met problematiese OSAs. Derdens het ons verwag dat problematiese gebruik geassosieer sal word met 'n hoër vlak van wekbaarheid / begeerte en meer seksuele disfunksies (bv. Erektiele en / of orgasmiese versteuring).

  • Insluitingskriteria was 'n Franstalige man van 18 jaar of ouer, wat OSA's gebruik het gedurende die vorige 3 maande.
  • Die gemiddelde ouderdom van die monster was 29.5 jaar (SD ¼ 9.5; reeks 18e72). 59% is in 'n stabiele verhouding, en 89.2% het gerapporteer as heteroseksueel.
  • Die mees alomteenwoordige OSA was "kyk pornografie" (99%), gevolg deur "soekinligting" (67.7%) en "lees seksuele advies" (66.2%).
  • In die huidige studie was die meeste deelnemers jong heteroseksuele volwasse mans betrokke by 'n stabiele verhouding wat 'n hoë vlak van onderwys gehad het. Resultate het aangedui dat 'n groot meerderheid van die respondente pornografie gebruik, wat ooreenstem met die resultate van vorige studies
  • Die hoof tipes inhoud wat gerapporteer is (dit wil sê, vir deelnemers wat geantwoord het dat hulle ten minste "eerder geïnteresseerd" of "baie geïnteresseerd" was, is 396 weens ontbrekende data) vaginale omgang (87.9%), orale seks (77.8%), amateurvideo's (72%), tiener (67.7%) en anale seks (56.3%)

Nege en veertig persent genoem word ten minste soms op soek na seksuele inhoud of betrokke by OSAs wat voorheen nie vir hulle interessant was nie, of dat hulle as walglik beskou is, en 61.7% het berig dat OSAs soms soms met skaamte of skuldige gevoelens geassosieer word. Laastens, 27.6% van die steekproef self het hul verbruik van OSA'e as problematies geassesseer. Onder hulle (n 118), 33.9% oorweeg om professionele hulp met betrekking tot hul OSA's te vra

Ons het besluit om "sekswerkers" uit die analise te verwyder, aangesien hierdie gedrag slegs deur 'n klein deel van die deelnemers (5.6%) gerapporteer is en dus nie verteenwoordigend is in die huidige steekproef in vergelyking met ander tipes geïdentifiseerde OSA's nie

Drie afsonderlike regressie ontledings is bereken om verslawende gebruik (gebaseer op die s-IAT-sex1) te voorspel ten opsigte van drie soorte risikofaktore: (a) die tipes OSA (drie veranderlikes), (b) die motiewe om OSA's te gebruik ( ses veranderlikes), en (c) seksuele disfunksies (vyf veranderlikes).

Die derde regressie-analise het getoon dat hoër seksuele begeerte, laer algehele seksuele bevrediging, en laer erektiele funksie voorspel problematiese gebruik van OSAs.

Problematiese OSA-gebruik is geassosieer met die voorkeur tipe aktiwiteit (gesamentlike-arousale aktiwiteite en enkel-arousale aktiwiteite), spesifieke motiewe (stemmingsregulering en anonieme fantasie) en seksuele disfunksie (hoë seksuele begeerte, lae seksuele bevrediging en lae erektiele funksie) .Veelvuldige regressie ontledings het getoon dat onder hierdie risikofaktore, motiewe om betrokke te raak in OSAs die meeste verband hou met geneigdheid tot verslawing simptome.

Van die nota is dat alhoewel die resultate het getoon dat die meeste pornografiese inhoud wat deur mans gesoek word, hoofsaaklik "tradisioneel" is (bv. Vaginale omgang, mondelinge en anale seks, amateurvideo's), met parafiele en ongewone inhoud (bv. Fetisjisme, masochisme / sadisme) minder gereeld gesoek word, Party pornografiese inhoud wat dikwels as "ongewoon" of "afwykend" beskou word, is dikwels ondersoek (tiener, 67.7%; groepsex / bendelang; 43.2%; spanking; 22.2%; bukkake; 18.2%; en slawerny, 15.9%).

Die studie het getoon dat beide eensame- en vennootgebaseerde OSA's word geassosieer met problematiese betrokkenheid.

Onder die faktore wat oorweeg is, het ons bevind dat motiewe om betrokke te raak in OSA's die grootste deel van verslawende gebruik verklaar en dat stemmingsregulering en anonieme fantasieë die meeste verband hou met problematiese gebruik.

Wat anonieme fantasie betref, is ons bevindings in ooreenstemming met dié van Ross et al. (2012), wat gewys het dat spesifieke pornografiese belange geassosieer word met die problematiese gebruik van OSA's.

Resultate van die huidige studie het ook beklemtoon dat mans wat problematiese OSA's vertoon, gekenmerk word deur laer algehele bevrediging en laer erektiele funksie.

Hulle kan dus OSA's gebruik om in hul seksuele behoeftes te voorsien, terwyl hulle ereksieprobleme wat hulle ondervind tydens die regte seksuele omgang vermy. Dit kan egter lei tot 'n bose kringloop wat 'n negatiewe uitwerking op die algemene seksuele bevrediging het. Ons bevindinge is ook in ooreenstemming met die van Muise et al. (2013) wat toon dat mans wat hoër tellings van remmende kognisie het (wat dui op groter bekommernisse en bekommernisse tydens seks) hoë seksuele kompulsiwiteit het, sowel as die resultate van 'n onlangse studie wat beklemtoon dat hoër frekwensie van pornografie gebruik word geassosieer met laer plesier met seksuele intimiteit, tesame met kommer oor seksuele prestasie en liggaamsbeeld (Sun, Bridges, Johnason & Ezzell, 2014). Hierdie bevindings lei dus tot die ontwerp van nuwe studies om die rol van seksuele faktore in die ontwikkeling en bestendiging van problematiese OSA-gebruik te ontwrig.

Hierdie studie is die eerste om die verhoudings tussen seksuele disfunksies en problematiese betrokkenheid by OSA's direk te ondersoek. Resultate het aangedui dat hoër seksuele begeerte, laer algehele seksuele bevrediging, en laer erektiele funksie, is geassosieer met problematiese OSAs. Die huidige data dui daarop dat mans met 'n problematiese betrokkenheid by OSA's 'n intense seksuele begeerte kan hê wat verband hou met die ontwikkeling van oormatige seksuele gedrag en dat dit gedeeltelik die probleem met die beheersing van hierdie seksuele drang kan verklaar. Hierdie resultate kan gekoppel word aan dié van vorige studies wat 'n hoë vlak van opgewondenheid in verband met simptome van seksuele verslawing gerapporteer het (Bancroft & Vukadinovic, 2004; Laier et al., 2013; Muise et al., 2013).

Toekomstige navorsing moet die rol van spesifieke risikofaktore in die ontwikkeling en instandhouding van mans se problematiese betrokkenheid by OSA's verder ondersoek. In die besonder lyk die ondersoek na seksuele disfunksies 'n interessante weg van navorsing. Inderdaad, toekomstige studies is nodig om die komplekse onderlinge verband tussen seksuele gedrag op die regte pad en aanlyn te verstaan. Tot op hede is die problematiese gebruik van OSA's in wese gekonseptualiseer binne die raamwerk van verslawende gedrag sonder om die uniekheid en spesifisiteit van OSA's of die heterogene manifestasies van problematiese gebruik in ag te neem. Kwalitatiewe onderhoude sou byvoorbeeld 'n waardevolle metode wees om die fenomenologie van problematiese OSA-gebruik te verstaan. Toekomstige studies moet ook met kliniese monsters gedoen word, met die fokus op die mees onlangse soorte OSA's, soos 3D-seksuele speletjies wat onderdompeling en rolspel-komponente insluit.


Nuwe Studie Skakels Kompulsiewe porno misbruik en seksuele disfunksie [Artikel oor die studie deur Rob Weiss]