Pornografie, Individuele verskille in risiko en mans se aanvaarding van geweld teen vroue in 'n verteenwoordigende monster (2012)

Seks rolle

April 2012, Volume 66, Uitgawe 7, pp 427-439

Malamuth, NM, Hald, GM & Koss, M. Sex Roles (2012) 66: 427. doi: 10.1007 / s11199-011-0082-6

Abstract

Op grond van die Konfluensmodel van Seksuele Aggressie het ons veronderstel dat individuele verskille in die risiko van seksuele aggressie die verband tussen pornografie en die houding van geweld teen vroue modereer. Hierdie hipotese was in ooreenstemming met die bevindings van 'n onlangse meta-analise wat so 'n positiewe verband tussen pornogebruik en houdings aangedui het. In hierdie meta-analise was daar egter ook 'n hoë mate van heterogeniteit onder studies, wat daarop dui dat daar belangrike veranderende veranderlikes bestaan. Ongelukkig het die beskikbare literatuur wat in hierdie meta-analise ingesluit is, nie die grondslag vir sulke moderering geïdentifiseer nie. Om ons hipotese van individuele verskille volledig te toets, vereis moderering en verwante hipoteses 'n verteenwoordigende steekproef. Gelukkig het 'n unieke nasionaal verteenwoordigende steekproef van Amerikaanse mans in enige vorm van naskoolse onderwys wat ons in 1984-85 behaal het, ons voorspellings toets. Deelnemers het anonieme vraelyste gehad wat artikels wat verband hou met pornografiegebruik, houdings oor geweld teen vroue, en ander maatreëls wat risikofaktore wat deur die Confluence Model uitgelig word, evalueer. Soos voorspel, terwyl ons 'n algehele positiewe verband tussen pornografiese verbruik en houdings gevind het, het verdere ondersoek getoon dat dit gemodereer is deur individuele verskille. Meer spesifiek, soos voorspel, is hierdie vereniging bevind dat dit hoofsaaklik te wyte was aan mans met 'n betreklik hoë risiko vir seksuele aggressie, wat relatief gereeld pornografiese verbruikers was. Die bevindings help om teenstrydighede in die literatuur op te los en is nie net in lyn met eksperimentele navorsing oor houdings nie, maar ook met eksperimentele en nie-eksperimentele studies wat die verband tussen pornografiese verbruik en seksueel aggressiewe gedrag assesseer.

Sleutelwoorde Pornografie Houdings wat geweld ondersteun Konfluensmodel Verkragtingsmite