Gebruik van pornografie en gepaardgaande ongemak: Verskille tussen mans en vroue (2019)

Skakel om te studeer.

April 2019

DOI: 10.13140 / RG.2.2.35748.12169

Juan Enrique Nebot-GarciaJuan Enrique Nebot-GarciaMarcel Elipe-MiravetMarcel Elipe-MiravetMarta García-BarbaMarta García-Barba Rafael Ballester-ArnalRafael Ballester-Arnal

Inleiding: Pornografie kan bydra tot die seksuele ontwikkeling van jong mense, maar dit kan ook die fasiliteerder van seksuele ontevredenheid wees, gegewe die vals modelle wat dit verteenwoordig.

metode: 250 mans en 250 vroue, met 'n gemiddelde ouderdom van 21.11 jaar (SD = 1.56), het 'n aanlynvraelys oor pornografie uitgevoer. 72.2% was heteroseksueel en 27.8% nie-heteroseksueel.

Results: 68% van die deelnemers het gay porn gesien, 81.8% lesbies en 92% heteroseksueel. Volgens die opwinding is daar onder diegene wat na elke tipe materiaal gekyk het, 45.9% van mans en 41.8% van vroue opgewonde oor gay-pornografie, en 25.8% van mans en 6.6% van vroue het ongemak gevoel omdat hulle opgewek is. By die lesbiese is 78.3% van mans en 71.5% van vroue opgewonde, en 4.2% van vroue en geen man het daarvoor ongemak gevoel nie. Ten slotte, met die heteroseksuele, was 93.9% van mans en 94% van vroue opgewonde, en 1.3% van mans en 4.9% van vroue het ongemak met hul opgewondenheid ervaar. Daar is beduidende geslagsverskille waargeneem in die verskillende persentasies van kyk en ongemak, maar nie in dié van opgewondenheid nie.

Gevolgtrekkings : Geslag blyk 'n verskil te wees in die verbruik van pornografie, sowel as die gepaardgaande ongemak. Daarom moet die ontleding daarvan verdiep word, asook in ag geneem word by die ontwikkeling van toepaslike seksopvoedingsprogramme vir die gesonde gebruik van pornografie.

Sleutelwoorde: pornografie, opwinding, ongemak, geslag.