Pornografie Gebruik: Wie gebruik dit en hoe dit geassosieer word met koppeluitkomste (2012)

OPMERKINGS: Studie van paartjies het bevind dat die gebruik van manlike pornografie gekorreleer was met 'n krummere sekslewe vir beide geslagte.


J Sex Res. 2012 Mar 26.

Poulsen FO, Busby DM, Galovan AM.

Skakel na PDF aflaai

Abstract

Baie min is bekend oor hoe pornografiegebruik verband hou met die gehalte van toegewyde verhoudings. In hierdie studie is die verband tussen pornografie-gebruik ondersoek, die betekenis wat mense heg aan die gebruik daarvan, seksuele kwaliteit en verhoudingstevredenheid. Daar is ook gekyk na faktore wat onderskei tussen diegene wat pornografie gebruik en diegene wat dit nie doen nie. Deelnemers was paartjies (N = 617 paartjies) wat getroud of saamwoon toe die data versamel is. Algehele resultate van hierdie studie het aansienlike geslagsverskille ten opsigte van gebruiksprofiele aangedui, asook die verband tussen pornografie en verhoudingsfaktore. Spesifiek, manlike pornografie gebruik was negatief geassosieer met beide manlike en vroulike seksuele kwaliteit, terwyl die gebruik van vroulike pornografie positief geassosieer word met vroulike seksuele gehalte. Die studie het ook bevind dat betekenis 'n relatief klein deel van die verhouding tussen pornografiegebruik en seksuele gehalte verduidelik.


 

'N paar uitreike

  • Pornografie gebruik onder mans, hoewel dit steeds laag is (27% verslagdoening nie gebruik nie), het meer veranderlikheid getoon, met 31% een keer per maand of minder, 16% gebruik van twee tot drie dae per maand, 16% met behulp van een tot twee keer per week, en 10% met drie of meer dae per week.
  • Een finale, interessante bevinding uit die diskriminant analise was dat seksuele begeerte beduidend gediskrimineer is tussen die gebruik van vroulike pornografie en nie-gebruik nie, maar nie die gebruik van manlike pornografie en nie-gebruik Dit is nie te sê dat 'n hoë manlike seksuele begeerte nie die gebruik van pornografie voorspel nie, soos vorige navorsing voorgestel het (Kontula, 2009). Dit beteken net dat daar in hierdie voorbeeld nie begeerte was om te onderskei tussen mans wat gebruik en mans wat nie gebruik nie. Dit is waarskynlik omdat die meeste mans in ons monster pornografie op een of ander vlak gebruik het.
  • Die resultate van die SEM-analise het getoon dat die gebruik van manlike pornografie 'n konsekwente, negatiewe assosiasie met beide manlike en vroulike seksuele gehalte gehad het. Hierdie bevinding was in ooreenstemming met die verwagtinge dat die gebruik van manlike pornografie negatief met vroulike seksuele kwaliteit sal verband hou. Alhoewel die verband tussen manlike pornografiegebruik en manlike seksuele gehalte die sterkste belangstelling was, was dit onvoorsiene. Hald en Malumuth (2008) se bevindings het die teenoorgestelde voorgestel. Dit dui daarop dat mans wat pornografie gebruik het, dit glo positief beïnvloed het. Navorsing het ook getoon dat die meerderheid van, ten minste kollege, mans pornografie gebruik as 'n aanvaarbare manier om seksualiteit uit te druk (Carroll et al., 2008) en 'n waardevolle manier om seks op te voed (Boise, 2002). Dus, in hierdie studie kan die gevolg wees as gevolg van die feit dat die vroulike vennoot geweet het van en nie die gebruik van haar maat se pornografiese gebruik goedkeur nie en later onttrek van die seksuele verhouding. Sulke omstandighede is nie ongewoon nie, soos aangedui deur Schneider (2000) se kliniese studie, wat aantoon dat afkeurende vennote dikwels deur die gedrag afgestoot word en belangstelling in seks kan verloor. Nog 'n moontlike verduideliking is dat mans wat pornografie gebruik, belangstelling verloor in relasionele seks. Schneider (2000) het gevind dat meer as die helfte van die eggenote van dwang pornografie gebruikers het berig dat hul maat - die dwanggebruiker - belangstelling in relasionele seks verloor het.
  • IDit is ten minste vir mans moontlik dat pornografie gebruik maak van persepsies van vroulike vennote, die seksuele verhouding, of albei, sodat hulle minder tevrede is met die seksuele ervarings in die verhouding, terwyl vroue - soos vroeër bespreek - die verhouding tussen pornografie Gebruik en seksuele kwaliteit word verduidelik deur 'n patroon van paartjiegebruik. Dit wil voorkom asof interpersoonlike seksuele tekste van self en ander (Gagnon & Simon, 1973) wat respondente aangeneem het, min invloed het op die gebruik van pornografie wat verband hou met die seksuele verhouding. Toekomstige navorsing wat 'n lengtemetode gebruik, kan ekstra lig werp op hoe betekenis geassosieer word met die gebruik van pornografie en die uitwerking daarvan op die verhouding. Hierdie studie kan nie met sekerheid die rigting van hierdie verenigings bepaal nie.