Problematiese Pornografie Gebruik en Fisiese en Seksuele Intieme Vennoot Geweldspraak onder mans in Batterer Intervensieprogramme (2018)

J Interpers Geweld. 2018 Nov 21: 886260518812806. doi: 10.1177 / 0886260518812806.

Brem MJ1, Garner AR1, Grigorian H1, Florimbio AR1, Wolford-Clevenger C1, Shorey RC2, Stuart GL1.

Abstract

Onlangse dekades het 'n toename in die gebruik van pornografie gesien, wat bydra tot wat sommige navorsers genoem het as problematiese pornografiegebruik (PPU, oormatige, kompulsiewe en onbeheerbare pornografiegebruik). Inligting deur kognitiewe skrifteorieë, deursnee-, longitudinale en eksperimentele navorsing wat oor etlike dekades strek, het 'n positiewe verband getoon tussen mans se pornografiegebruik en fisieke en seksuele geweld perpetratioN. Daar is egter 'n gebrek aan navorsing oor die gebruik van pornografie in breë trekke, en spesifiek PPU onder mans wat intieme vennootgeweld pleeg (IPV). Die huidige deursnitstudie ondersoek die verband tussen self-gerapporteerde PPU en fisiese en seksuele IPV-perpetrasie onder 273-mans in battererintervensieprogramme. Na die berekening van psigiatriese simptomologie en substansgebruik en -probleme, het die resultate 'n positiewe verband tussen PPU en beide fisiese en seksuele IPV-perpetrasie getoon. Bevindings beklemtoon die noodsaaklikheid van voortgesette ondersoek na die funksie van pornografie gebruik vir gewelddadige mans, veral as dit verband hou met fisiese en seksuele IPV-oortredings.

SLEUTELWOORDE: batterers; huishoudelike geweld; media en geweld; seksuele aanranding

PMID: 30461344

DOI: 10.1177 / 0886260518812806