Verkragting fantasieë as 'n funksie van blootstelling aan gewelddadige seksuele stimuli (1981)

Boeseks Behav. 1981 Feb;10(1):33-47.

Malamuth NM.

Abstract

Nege en twintig manlike studente, geklassifiseer op grond van vraelys antwoorde as seksueel krag georiënteerde of nie-krag-georiënteerde, is ewekansig toegewys aan blootstelling aan verkragting of wedersyds-toestem weergawes van 'n skyfie-klank show. Alle vakke is dan blootgestel aan dieselfde klankbeskrywing van 'n verkragting wat deur 'n vrou gelees word. Hulle is later gevra om hul eie fantasieë te skep. Penis opzwelling en self-verslae van opwekking aangedui dat relatief hoë vlakke van seksuele opwekking is gegenereer deur al die eksperimentele stimulus.

Geen verskille in opwekking tydens die blootstelling fase gevind as 'n funksie van die manipulasie in die inhoud van die skyfie-klank show. Seksuele opwekking tydens die fantasie tydperk, met behulp van self-verslae, het aangedui dat diegene wat geklassifiseer het as krag-georiënteerde geskep meer wekte fantasieë nadat hy blootgestel word aan die verkragting weergawe van die show, terwyl diegene geklassifiseer as nie-krag-georiënteerde geskep meer opwinding van fantasieë na aanleiding van die wedersydse toestemmende weergawe.

Baie belangrik is, wat blootgestel is aan die verkragting weergawe, ongeag hul seksuele klassifikasie, geskep meer gewelddadige seksuele fantasieë as dié blootgestel aan die wedersyds-toestem weergawe. Die moontlike rol van sulke media-opgewekte fantasieë in die ontwikkeling van antisosiale houdings en gedrag word oorweeg. Ook bespreek word etiese kwessies wat voortspruit uit die implementering of versuim om navorsing in hierdie gebied te implementeer.