Verkragting-mite kongruente oortuigings in vroue as gevolg van blootstelling aan gewelddadige pornografie: Effekte van alkohol en seksuele opwinding (2006)

Davis, Kelly Cue, Jeanette Norris, William H. George, Joel Martell, en Julia R. Heiman. 

Tydskrif van Interpersoonlike Geweld 21, no. 9 (2006): 1208-1223.

Abstract

Vorige navorsingsbevindings dui daarop dat vroue 'n verskeidenheid nadelige gevolge het van blootstelling aan gewelddadige pornografie. Hierdie studie het 'n eksperimentele paradigma gebruik om die effek van 'n matige alkoholdosis en alkoholverwagtinge op vroue se akute reaksies op 'n gewelddadige pornografiese stimulus te ondersoek. 'N Gemeenskapsmonster van vroulike sosiale drinkers (N = 134) lees 'n erotiese verkragtingsuitbeelding nadat 'n alkoholadministrasieprotokol voltooi is. Soos voorspel, was dronkdeelnemers minder geneig om die uitgebeelde gebeurtenisse as verkragting as hul nugtere eweknieë te benoem. 'N Padanalitiese model het geïllustreer dat die deelnemers se selfversorgde seksuele opwinding aan die stimulus, soos beïnvloed deur alkoholverbruik en verwagtinge, gelei het tot toenemende verkragtingmoord kongruente persepsies van die slagoffer en verminderde etikettering van die voorval as verkragting. Bevindinge dui daarop dat akute drankvergiftiging tydens blootstelling aan gewelddadige pornografie uiteindelik kan lei tot die ontwikkeling van meer verklarende houdings teenoor slagoffers van verkragting en verkragting.

 Cohen, J., Cohen, P., West, SG, & Aiken, LS (2003). Meervoudige regressie / korrelasie-analise toegepas vir die gedragswetenskappe (3de uitg.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Google Scholar
 Corne, S., Briere, J., & Esses, LM (1992). Vroue se houding en fantasieë oor verkragting as 'n funksie van vroeë blootstelling aan pornografie. Tydskrif vir interpersoonlike geweld, 7, 454-461. Google Scholar
 Cowan, G., & Campbell, RR (1995). Veroorsakende houdings van verkragting onder adolessente. Tydskrif vir seksnavorsing, 32, 145-153. Google Scholar
 Crowe, LC, en George, WH (1989). Alkohol en seksualiteit: hersiening en integrasie. Sielkundige Bulletin, 105, 374-386. Google Scholar Medline
 George, WH, Cue, KL, Lopez, PA, Crowe, LC, & Norris, J. (1995). Self-gerapporteerde alkoholverwagtinge en seksuele afleiding na drank van vroue. Tydskrif vir toegepaste sosiale sielkunde, 25, 164-186. Google Scholar
 George, WH, & Stoner, SA (2000). Begrip van akute alkoholeffekte op seksuele gedrag. Jaarlikse oorsig van seksnavorsing, 11, 92-124. Google Scholar Medline
 Leigh, BC (1990). Die verhouding van seksverwante alkoholverwagtinge tot alkoholverbruik en seksuele gedrag. British Journal of Addiction, 85, 919-928. Google Scholar Medline
 Malamuth, NM, & Check, JVP (1980). Seksuele opwinding tot verkragting en toestemmende uitbeeldings: die belangrikheid van die opwekking van die vrou. Tydskrif vir abnormale sielkunde, 89, 763-766. Google Scholar Medline
 Malatesta, VJ, Pollack, RH, Crotty, TD, & Peacock, LJ (1982). Akute drankvergiftiging en vroulike orgasmiese reaksie. Tydskrif vir seksnavorsing, 18, 1-17. Google Scholar
 Mayerson, SE, en Taylor, DA (1987). Die gevolge van verkragtingsmite-pornografie op die houding van vroue en die bemiddelende rol van seksrolstereotipering. Seksrolle, 17, 321-338. Google Scholar
 Norris, J. (1994). Alkohol- en vroulike seksualiteit: 'n Kyk na verwagtinge en risiko's. Alkoholgesondheid en -navorsingswêreld, 18, 197-201. Google Scholar
 Norris, J., Davis, KC, George, WH, Martell, J., & Heiman, JR (2004). Die slagoffer se reaksie en alkoholverwante faktore as bepalende faktore vir vroue se reaksies op gewelddadige pornografie. Sielkunde van vroue kwartaalliks, 28, 59-69. Google Scholar
 Norris, J., & Kerr, KL (1993). Alkohol en gewelddadige pornografie: antwoorde op toelaatbare en nie-toelaatbare aanwysings. Tydskrif vir studies oor alkohol, (bylaag 11), 118-127. Google Scholar
 Ryk, F. (2001, Mei 20). Die naakte kapitaliste. New York Times Magazine, 51-51. Google Scholar
 Senn, CY, & Radtke, HL (1990). Vroue se evaluasies van en affektiewe reaksies op gewelddadige pornografie, gewelddadige pornografie en erotika. Geweld en slagoffers, 5, 143-155. Google Scholar Medline
 Steele, CM, en Josephs, RA (1990). Alkohol-bysiendheid: die gewaardeerde en gevaarlike gevolge. Amerikaanse sielkundige, 45, 921-933. Google Scholar Medline
 Steele, CM, & Southwick, L. (1985). Alkohol en sosiale gedrag I: Die sielkunde van dronk oordadigheid. Tydskrif vir persoonlikheid en sosiale sielkunde, 48, 18-34. Google Scholar Medline
 Voorraad, WE (1996, Augustus). Vroue se aangename en dwangende ervarings van pornografie. Referaat aangebied tydens die vergadering van die American Psychological Association, Toronto, Kanada.
 Wilson, GT en Lawson, DM (1976). Effekte van alkohol op seksuele opwinding by vroue. Tydskrif vir abnormale sielkunde, 85, 489-497. Google Scholar Medline
 Wilson, GT en Lawson, DM (1978). Verwagtinge, alkohol en seksuele opwinding by vroue. Tydskrif vir abnormale sielkunde, 87, 358-367. Google Scholar Medline