Onlangse studies waarin tariewe vir pornografie of seksverslawing (of CSBD) beskryf word

die tempo van pornografie, seksverslawing en CSBD

Deurlopende navorsing word die tempo van pornografiese verslawing, seksverslawing of kompulsiewe seksuele gedragsversteuring in die algemene bevolking geopenbaar.

Aanlyn seksuele aktiwiteite: 'n Verkennende studie van problematiese en nie-problematiese gebruikspatrone in 'n steekproef van mans (2016)

Rekenaars in menslike gedrag

Deel 56, Maart 2016, Bladsye 257-266

KOMMENTAAR: dit Belgiese studie (Leuven) het bevind dat 27.6% van die proefpersone wat die afgelope 3 maande pornografie gebruik het hulle aanlyn seksuele aktiwiteite as problematies beoordeel. 'N uittreksel:

Die persentasie deelnemers wat berig het dat hulle kommer oor hul betrokkenheid by OSA's gehad het was 27.6% en hiervan het 33.9% gemeld dat hulle al gedink het om hulp vir OSA-gebruik te vra.


Cybersex Verslawing Onder Kollege Studente: 'n Voorkomsstudie (2017)

Seksuele verslawing en kompulsiwiteit Bladsye 1-11 | Gepubliseer aanlyn: 28 Mar 2017 http://dx.doi.org/10.1080/10720162.2017.1287612

Amanda L. Giordano & Craig S. Cashwell

KOMMENTAAR: In 'n kruis-dissiplinêre opname van studente (ouderdom 23), 10.3% behaal in die kliniese reeks vir kubekseksverslawing (19% van die mense en 4% van die vroue). Dit is belangrik om daarop te let hierdie opname het nie sy deelnemers aan porngebruikers beperk nie. (Twee ander onlangse studies oor koerse van pornoverslawing het hul steekproef beperk tot proefpersone wat die afgelope 3 maande of 6 maande minstens een keer pornografie gebruik het. Albei studies het verslawing / problematiese gebruik van pornografie van ~ 28% gerapporteer.)


Kliniese eienskappe van mans wat belangstel in die soeke na behandeling vir gebruik van pornografie (2016)

J Behav Verslaafde. 2016 Jun;5(2):169-78. doi: 10.1556/2006.5.2016.036.

Kraus SW1,2,3, Martino S2,3, Potenza MN3,4.

KOMMENTAAR: 'N Studie oor mans oor 18 wat minstens een keer in die laaste 6-maande pornografie gekyk het. Die studeerkamer rdit uitgevoer 28% van die mense behaal by (of hoër) die afsnypunt vir moontlike hiperseksuele versteuring.


Wie is 'n pornverslaafde? Ondersoek die rolle van pornografie gebruik, godsdienstigheid en morele inkongruensie

(2017, nog nie gepubliseer nie, maar aanlyn beskikbaar: https://psyarxiv.com/s6jzf/)

Deur Joshua B. Grubbs, Jennifer T. Grant, Joël Engelman (Bowling Green State University)

Volgens dr. Grubbs het pryse van porno gebruikers wat "ja" geantwoord het op een van die volgende vrae gewissel 8-20% in drie verskillende monsters: "Ek glo dat ek verslaaf is aan internetpornografie." of "Ek sou myself 'n internetpornografieverslaafde noem."


Emosie Regulering en Geslagsverslawing onder Kollege Studente (2017)

Internasionale Tydskrif van Geestesgesondheid en Verslawing. Februarie 2017, Volume 15, Uitgawe 1, pp 16-27

Die studie het die SAST-R "Core Scale" gebruik om seksuele verslawing te beoordeel. Onder 'n steekproef van 337 universiteitstudente, 57 (16.9%) behaal in die kliniese reeks seksuele verslawing. Breek dit af volgens geslag, 17.8% van mans en 15.5% van vroue in die monster het die kliniese afsny oortref.


Cyber ​​Pornografie Verslawing Onder Mediese Studente Van Weselike Landelike Maharashtra (2018)

Internasionale Tydskrif vir Kliniese en Biomediese Navorsing (IJCBR) 3, no. 2 (2017): 10-14.

'N Voornemende deursnitstudie is uitgevoer na die verkryging van 'n etiese goedkeuring van die instituut en 'n ingeligte toestemming van vrywilligers wat aan die toepaslikheidskriteria voldoen. Die internet seks screening toets (ISST) vraelys met puntestaat is gebruik en is afgehaal deur volledige anonimiteit en vertroulikheid. 300 mediese studente is vir die studie oorweeg en data wat ingesamel is, is geanaliseer deur Microsoft-kantoor Excel.

Resultate: 57.15% van die vrywilligers is in 'n laerisikogroep, terwyl 30% kwesbaar is en 12.85% in die grootste risiko-groep. Fof seuns, 65% is kwesbaar, terwyl 21% in 'n lae risiko is en die oorblywende 14% in die groep met die hoogste risiko's. Vir meisies hou 73% 'n lae risiko, 19% is kwesbaar en 8% is in die groep met die hoogste risiko.


Masturbasie en Pornografie Gebruik Onder Gekoppelde Heteroseksuele Mans Met Verminderde Seksuele Behoefte: Hoe Baie Rolle Masturbasie? (2015)

J Seks Burgerlike. 2015;41(6):626-35. doi: 10.1080/0092623X.2014.958790.

Gereelde porno was verwant aan verminderde seksuele begeerte en lae verhouding-intimiteit. uittreksels:

Analises is uitgevoer op 'n deelversameling van 596 mans met 'n verminderde seksuele begeerte (gemiddelde ouderdom = 40.2 jaar) wat gewerf is as deel van 'n groot aanlynstudie oor seksuele gesondheid van mans in 3 Europese lande. 'N Meerderheid van die deelnemers (67%) het ten minste een keer per week masturbeer.

Onder mans wat gereeld masturbeer het, gebruik 70% minstens een keer per week pornografie. 'N multivariate assessering het getoon dat seksuele verveling, gereelde pornografie gebruik, en 'n lae verhouding intimiteit aansienlik verhoog die kans om verslagdoening gereelde masturbasie onder gekoppelde mans met 'n verminderde seksuele begeerte.

Onder mans [met verminderde seksuele begeerte] wat minstens een keer per week pornografie gebruik het [in 2011] 26.1% berig dat hulle nie hul pornografie gebruik kon beheer nie. Daarbenewens het 26.7% van mans berig dat hul gebruik van pornografie hul gesamentlike seks negatief beïnvloed.

KOMMENTAAR: Stats was vir 'n deel van mans met 'n verminderde seksuele begeerte: 26.1% berig dat hulle nie hul pornografie gebruik kon beheer nie


Interverwantskap van Verbruik van Internetpornografie tot Seksuele Verslawing en Seksuele Funksies (2018)

[Samevatting van Tydskrif van Seksuele Geneeskunde Slegs beskikbaar is tot dusver. Sien prent hieronder]

... Seksuele verslawing wat deur die PATHOS-vraelys vermoed word, was 28.6% (116 / 405 [totale vakke wat ooit pornografie gesien het])


Samevattende substansverwante en gedragsverslawingsprobleme: 'n Persoongesentreerde, lê-epidemiologie-benadering (2016)

J Behav Verslaafde. 2016 Dec;5(4):614-622. doi: 10.1556/2006.5.2016.079.

Agtergrond en doelwitte: Die doelstellings van hierdie studie was (a) om die voorkoms van enkelvoudige versus veelvuldige verslawingprobleme in 'n groot verteenwoordigende steekproef te beskryf en (b) om verskillende subgroepe van mense wat dwelmverslaafde en gedragsverslawingprobleme ervaar, te identifiseer.

Metodes te gebruik: 'N Ewekansige steekproef van 6,000-respondente uit Alberta, Kanada, het opname-items voltooi wat die afgelope jaar met selfgekondigde probleme assesseer met vier stowwe (alkohol, tabak, marihuana en kokaïen) en ses gedrag (dobbel, eet, inkopies, seks, video speel en werk). Hiërargiese groep ontledings is gebruik om patrone van mede-voorkomende verslawing probleme op 'n analitiese subsamestelling van 2,728 respondente te klassifiseer (1,696 vroue en 1032 mans; Mouderdom = 45.1 jaar, SDouderdom = 13.5 jaar) wat probleme met een of meer van die verslawende gedrag in die vorige jaar gerapporteer het.

Results: In die totale steekproef het 49.2% van die respondente nul getoon, 29.8% aangemeld, 13.1% het twee gerapporteer en 7.9% het drie of meer verslawingsprobleme in die vorige jaar gerapporteer. Klusteranalitiese resultate het 'n 7-groepoplossing voorgestel.

KOMMENTAAR: Hierdie studie het die self-gerapporteerde pryse van substans- en gedragsverslawing in 'n verteenwoordigende steekproef van Kanadese beoordeel. Dit is belangrik om daarop te let dat selfassessering onder verslawingskoerse neig. Die bevindings: ongeveer 4.8% gedink hulle het 'n 'seksverslawing' (In werklikheid het 9.5% van die groep wat ten minste een verslawing gehad het, gedink dat hul primêre verslawing porno of seks was). Die uittreksel wat verslawingskoerse beskryf:

Klassifiseer mede-voorkomende verslawing probleme

Die resultate van die groepsanalise het 'n sewe-cluster oplossing voorgestel. Soos in Tabel 5, die eerste groepering (26.0% van die monster wat gebruik is om die clustering te doen) verteenwoordig individue met rook as hul gedeelde probleemgedrag. Die tweede groep (21.8%) bestaan ​​uit deelnemers wat oormatige eetgewoontes rapporteer as hul enigste probleemgedrag. Die derde groep (16.2%) verteenwoordig individue met werkprobleme, terwyl die vierde groep (13.0%) bestaan ​​uit deelnemers wat gekenmerk word deur 'n groot aantal verskillende verslawingsprobleme sonder 'n duidelike dominante gedrag.

Die vyfde groep (9.5%) verteenwoordig hoofsaaklik individue wat oormatige seksuele gedrag rapporteer, terwyl die sesde (8.9%) en sewende (4.7%) -klusters bestaan ​​uit deelnemers met inkopies en video-speletjies as hul gedeelde gedragsprobleem. Hoogste gemiddelde aantal verslawende gedrag verlede jaar was waargeneem onder oormatige videospelers (Cluster VII), terwyl die laagste onder oormatige eters (Cluster II) gevind is. Gedetailleerde inligting oor die verslawing eienskappe van elke groep is beskryf in Tabel 5.

'N Paar moontlike redes waarom die koers nie hoër was nie:

 • Die gemiddelde ouderdom was 44
 • Slegs 38% van die vakke was mans
 • Die opname is in 2009 gedoen
 • Die meeste pornogebruikers erken nie die negatiewe gevolge wat verband hou met hul pornobruik of dat die tekens en simptome van 'n verslawing nie.

Tegnologieverslawing onder behandelingsoekers vir sielkundige probleme: implikasie vir keuring in geestesgesondheidsinstelling (2017)

Die gemiddelde ouderdom van die monster was 26.67 met die standaardafwyking van 6.5. Die ouderdomsverspreiding was 16 jaar tot 40 jaar. Die monster het 45-mans (60%) en 30-vroue (40%) gehad. 17 is getroud (22.67%), 57 was ongetroud (76%), en 1 is geskei (1.33%). Al die vakke het 10 en meer jaar van onderwys gehad. 36% was van die landelike gebied en die 64% was van die stedelike gebied.

In Tabel 3, Tipe verslawing, Pornografieverslawing was soos volg:

 • Geneesheid vir verslawing: 8%
 • Hoë risiko vir verslawing: 6.7%
 • Verslaaf aan pornografie: 4%

Selfverslaggewende Verslawing aan Pornografie in 'n Nasionaal Verteenwoordiger Voorbeeld: Die Rol van Godsdienstigheid en Moraliteit (2018), in pers

Gemiddelde ouderdom 49, net ingesluit diegene wat ooit pornografie gekyk het. Selfversorgde pornografieverslawing is gemeet aan die hand van 'n eenvoudige vraag: "Ek is verslaaf aan internetpornografie". uittreksels:

Die huidige studie het gepoog om selfversorgde pornografieverslawing te ondersoek in 'n Amerikaanse nasionaal verteenwoordigende monster van volwasse internetgebruikers (N = 2,075).

Results: Resultate het aangedui dat die meerderheid van die steekproewe pornografie binne hul leeftyd gesien het (n = 1,466), met net meer as die helfte wat die afgelope jaar gebruik gemaak het (n = 1,056). Verder, roughly 11% van mans en 3% van vroue het 'n mate van ooreenkoms met gevoelens van pornografieverslawing gerapporteer.

Oor al die deelnemers was sulke gevoelens sterkste geassosieer met manlike geslag, jonger ouderdom, groter godsdiens, groter morele incongruensie rakende pornografiegebruik en groter gebruik van pornografie.

Sleutelbevinding: Frekwensie van porno gebruik was verreweg die sterkste voorspeller van gelowige wat verslaaf is aan porno (twee keer so sterk soos godsdienstigheid).


Patroon van Slimfoon en Internetgebruik onder Mediese Studente in Surat, Gujarat - 'n Kruisafdelingstudie (2018)

Uittreksel wat verband hou met porno gebruik:

Omtrent 62.7% van die seuns en 5.2% van die meisies het porno materiaal op hul selfoon gekyk. 21.7% [manlike mediese studente] was verslaaf om porno materiaal op hul selfoon te kyk. Oor 12.4% seuns en 1.9% meisies het gesê dat kyk hoe porne hul studie beïnvloed.

Ongeveer die helfte van die deelnemers was verslaaf aan die internet.


Verstaan ​​en voorspel profiele van kompulsiewe seksuele gedrag onder adolessente (2018)

uittreksels:

Altesaam 1,182 Israelse skoolstudente, bestaande uit 500 seuns (42.30%) en 682 meisies (57.70%) ... bejaarde 14-18 jaar ....

... Die derde groep is geklassifiseer as CSB's wat 12.0% van die steekproef uitmaak (n = 142).

Spesifiek, tieners met CSB en / of seksuele fantaseerders was meer waarskynlik seuns (onderskeidelik 73.8% en 70.5%) ...

[Ongeveer 72% van diegene met CSB was seuns, wat beteken die koers van CSB onder manlike vakke was ~ 20% en <6% onder vroulike vakke.]


Voorkoms van nood wat geassosieer word met probleme waarmee seksuele dringings, gevoelens en gedrag in die Verenigde State beheer word (2018)

KOMMENTAAR: Onder beklemtoon die probleme in diegene wat die grootste risiko loop (duisendjarige manlike groep), insluitende diegene wat onder 18 was toe die opname geneem is en wat op die slimfone- en pornobuis-terreine grootgeword het. uittreksels:

Deelnemers tussen die ouderdomme van 18 en 50 jaar is ewekansig uit alle 50 Amerikaanse state in November 2016 gemonster. [Gemiddelde ouderdom 34]

... In hierdie peilingstudie [wat gevra is oor kompulsiewe seksuele gedrag], het ons dit gevind 8.6% van die nasionaal verteenwoordigende steekproef (7.0% vroue en 10.3% mans) goedgekeur klinies relevante vlakke van nood en / of gestremdheid wat verband hou met die beheer van seksuele gevoelens, drange en gedrag.

... Die hoë voorkoms van sulke simptome het 'n belangrike publieke gesondheidsrelevansie as sosiokulturele probleem en dui op 'n beduidende kliniese probleem wat deur gesondheidswerkers erken moet word.

... Van 2325 volwassenes (1174 [50.5%] vroulike, gemiddelde [SD] ouderdom, 34.0 [9.3] jaar), 201 [8.6%] het die kliniese skermpunt van 'n telling van 35 of hoër op die Kompulsiewe Seksuele Gedragsinventaris.

... Met betrekking tot demografiese kenmerke, het ons gevind dat individue met 'n laer opvoeding, diegene met 'n baie hoë of baie lae inkomste, rasse / etniese minderhede en seksuele minderhede, meer geneig was om die kliniese snypunt te bereik as individue wat berig het dat hulle hoër onderwys het matige inkomste, en om wit en heteroseksueel te wees.


Frekwensie en duur van gebruik, drang en negatiewe emosies in problematiese aanlyn seksuele aktiwiteite (2019)

[China, met Amerikaanse medewerker] uittreksel:

Data van 1070-kollegas het voorgestel dat 20.63% van die studente aan die risiko's van problematiese OSA-gebruik was, en hierdie groep het 'n groter frekwensie van OSA's, meer gebruikstyd, hoër pornografie-drang en meer negatiewe akademiese emosies.

21% van Chinese studente (manlik en vroulik) word bedreig vir problematiese aanlyn seksuele aktiwiteite. Frekwensie voorspel meer probleme as die duur van besigtiging.


Hoe vergelyk jou porno gewoontes met jongmense oor Brittanje? (groot BBC-opname)

Alhoewel 47% van alle respondente gemaklik was met die hoeveelheid porno wat hulle gekyk het, het 15% van mans gedink hulle het te veel gekyk in vergelyking met 5% van vroue. Sommige 31% van mans het gevoel hulle is verslaaf aan porno, maar net 14% van vroue het dieselfde gesê.


Gevolge van gebruik van pornografie: Kort verslag (2019)

[PDF kan by bogenoemde skakel afgelaai word.] Spaanssprekende onderwerpe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


'N Profiel van Pornografie-gebruikers in Australië: Bevindings Uit die Tweede Australiese Studie van Gesondheid en Verhoudings (2016)

KOMMENTAAR: Sommige beweer dat hierdie studie die argument steun dat internetporno nie regtig ernstige probleme veroorsaak nie. Slegs 4% van die mans het byvoorbeeld gevoel dat hulle verslaaf is aan porno. Daar is redes om die nuus met 'n korreltjie sout te haal.

Kyk na die gevolgtrekking van die studie:

Kyk na pornografiese materiaal blyk redelik algemeen in Australië, met nadelige effekte wat deur 'n klein minderheid gerapporteer word.

Vir deelnemers van 16-30 jaar is dit egter so nie so 'n klein minderheid. Volgens Tabel 5 in die studie het 17% van hierdie ouderdomsgroep gerapporteer dat die gebruik van pornografie 'n slegte uitwerking op hulle gehad het.. (Daarenteen het slegs 60% onder mense 69-7.2 gedink dat porno 'n slegte uitwerking het.)

Hoe anders sou die opskrifte van hierdie studie wees as die outeurs hul bevinding beklemtoon het dat byna 1 in 5 jongmense geglo het dat porno gebruik 'n slegte uitwerking op hulle gehad het? Hoekom het hulle probeer om hierdie bevinding te verswak deur dit te ignoreer en te fokus op dwarsdeursnee-uitslae - eerder as die groep wat die meeste in gevaar is vir internetprobleme?

'N Paar opmerkings oor hierdie studie en die tariewe wat dit geopenbaar het:

 1. Dit was 'n dwarssnit-verteenwoordigende studie oor ouderdomsgroepe 16-69, mans en vroue. Dit is goed gevestig dat jong mans die primêre gebruikers van internetporno is. Dus, 25% van die mans en 60% van die vroue het nie ten minste een keer in die laaste 12-maande porne gesien nie. Die statistieke wat versamel word, verminder dus die probleem deur die risiko gebruikers te verkoop.
 2. Die enkele vraag, wat deelnemers gevra het as hulle pornografie in die laaste 12-maande gebruik het, beteken nie dat porngebruik betekenisvol gekwantifiseer word nie. Byvoorbeeld, 'n persoon wat in 'n pornoplats-pop-up gestamp het, word as geen ander beskou as iemand wat 3 keer per dag masturbeer om porno te hardloop nie.
 3. Maar toe die opname navraag gedoen het oor diegene wat "porno ooit gekyk het" wat die afgelope jaar pornografie gekyk het, was die hoogste persentasie die tiener groep. 93.4% van hulle het die afgelope jaar gesien, met 20-29-jariges net agter hulle by 88.6.
 4. Data is versamel tussen Oktober 2012 en November 2013. Dinge het baie verander in die laaste 4-jaar, danksy smartphone penetrasie - veral in jonger gebruikers.
 5. Vrae is in rekenaargesteunde gevra telefoon onderhoude. Dit is die menslike natuur om meer volledig in anonieme onderhoude te kom, veral wanneer onderhoude oor sensitiewe onderwerpe soos pornogebruik en pornverslawing handel.
 6. Die vrae is suiwer gebaseer op selfbeeld. Hou in gedagte dat verslaafdes selde hulself as verslaaf beskou. Trouens, die meeste internet porno gebruikers sal waarskynlik nie hul simptome verbind met porno gebruik nie, tensy hulle vir 'n lang tydperk ophou.
 7. Die studie het nie gestandaardiseerde vraelyste gebruik nie (anoniem gegee), wat die pornverslawing en porno-effekte op die gebruikers beter beoordeel het.

Weereens, besef 'n paar gereelde porno-gebruikers hoe porno hulle tot op 'n goeie tyd geraak het nadat hulle opgehou het om te gebruik. Dikwels het ex-gebruikers 'n paar maande nodig om die negatiewe effekte ten volle te herken. Dus, 'n studie soos hierdie het groot beperkings.


Cybersex-verslawing onder jongmense: kliniese, psigopatologiese, sosiale en psigologiese aspekte (2018)

[Rusland] uittreksel:

Die gemiddelde ouderdom van studente was 22,0 ± 1,1 jaar oud. Patologiese passie vir pornowebwerwe geïdentifiseer in ... (5.7%) onder mans (p <0,007) [en] wyfies (0.9%).


Gebruik van problematiese pornografie in Japan: 'n voorstudie onder universiteitstudente (2021)

24% het 'ja' geantwoord as hulle 'n gebrek aan beheer oor hul porno-gebruik gehad het, en 4 uit 5 daarvan was mans. Tog het slegs 6% 'ja' geantwoord op 'Het u daaglikse probleme ondervind as gevolg van probleme met die beheer van die gebruik van pornografie?? ” Hoe sou 'n student kon bepaal of pornografie probleme veroorsaak het, tensy hulle 'n lang pouse geneem het? Hulle kon nie.


Tariewe: meer as 80% van diegene wat behandeling soek vir CSBD meld probleme met pornografie aan.

Uittreksel: Wéry et al. (2016) bevind dat 90.1% van 'n steekproef van 72 self-geïdentifiseerde seksuele verslaafdes PPU as hul primêre seksuele probleem gerapporteer het. Hierdie bevinding stem ooreen met die resultate van die DSM-5-veldtoets vir HD (Reid et al., 2012), waarin 81.1% van 'n steekproef van 152 pasiënte wat behandeling vir hierdie toestand soek, PPU as hul primêre problematiese seksuele gedrag aangemeld het. Omgekeerd, Bőthe et al. (2020) gevind dat individue gekategoriseer word as problematiese pornografiese gebruikers deur middel van 'n datagedrewe benadering, wat stelselmatig hoër is in 'n mate van HD; inderdaad, tellings in hierdie skaal het beter onderskei tussen hoogs betrokke, maar nie problematiese en problematiese pornografiese gebruikers as enige ander veranderlike nie (insluitend die frekwensie van die gebruik van pornografie).

Uittreksel: Ons het die eienskappe ondersoek van individue wat behandeling vir CSB soek. Metodes: Vraelysdata is versamel van 847 individue (811 mans, 36 vroue) wat vrywillig sielkundige en psigiatriese behandeling vir CSB in Pole wou soek. Resultate: Gebruik en masturbasie van pornografie is by 91% van individue as problematies aangehaal, riskante seksuele gedrag met ander mense in 21%, en betaalde seksuele dienste gebruik in 13%. ... Meer as vier vyfdes (82%) van die individue het aan die voorgestelde ICD11 CSBD-kriteria voldoen.

81.1% van 'n steekproef van 152 pasiënte wat behandeling vir hierdie toestand soek, het PPU as hul primêre problematiese seksuele gedrag aangemeld

 • A. Wéry, K. Vogelaere, G. Challet-Bouju, F.-X. Poudat, J. Caillon, D. Lever, ..., M. Grall-Bronnec, Eienskappe van self-geïdentifiseerde seksuele verslaafdes in 'n gedragsverslawing buitepasiëntkliniek, Jons jaarboek van gedragsverslawing, 5 (4) (2016), pp. 623-630, 10.1556 / 2006.5.2016.071

90.1% van 'n steekproef van 72 self-geïdentifiseerde seksuele verslaafdes het PPU as hul primêre seksuele probleem gerapporteer.

 • Mead D, Sharpe M. Dokumente oor pornografie en seksualiteit tydens die 5de Internasionale Konferensie oor Gedragsverslawing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit. 2018: 2 Oktober; 25 (4): 248-68. https://doi.org/10.1080/10720162.2019.1578312

__

Meer besonderhede uit “Bevindinge uit die veldverhoor in die Poolse dwangstelsel met seksuele gedrag”

In hierdie studie is die voorgestelde definisie van kompulsiewe seksuele gedragsversteuring (6C72) in 'n groot Poolse steekproef ondersoek in die konsep van ICD-11. Onder diegene wat behandeling vir CSB soek, is die kriteria wat vir ICD-11 CSBD voorgestel is, ondersoek, asook verhoudings met konstrukte soos seksverslawing en hiperseksuele versteuring. Siftingstoetse is ook ondersoek, asook eienskappe van mense wat behandeling vir CSB op soek was.

Werwing van proefpersone deur Poolse media het tot gevolg gehad dat 1,812 behandelingsoekers was, met 93% manlik, 86% rapporteer probleme met pornografie, 87% rapporteer probleme met masturbasie, 18% het besorgdheid oor seksuele seks, en 12% het kommer oor seksuele aktiwiteite. Die monster het 'n gemiddelde ouderdom van 35.69 jaar (SD = 9.78) gehad.

In die steekproef het 50% tot 72% van mense wat belangstel in die behandeling van CSB voldoen aan die voorgestelde kriteria vir ICD-11 vir CSBD. Die mees algemene problematiese gedrag was onder meer pornografiebesigtiging en masturbasie. Dit het geblyk dat screening-instrumente soos die Hypersexual Behavior Inventory, the Sexual Addiction Screening Test en die Brief Pornography Screener (BPS) goed presteer. In vergelyking met die groep wat nie aan die kriteria vir CSBD-diagnose onder ICD-11 voldoen nie, het die individue wat aan die kriteria voldoen, meer primêre en sekondêre negatiewe impakte op hul lewe gehad, veral op die gebiede wat met verhoudings verband hou.