Studies wat pornogebruik koppel aan swakker geestes-emosionele gesondheid en swakker kognitiewe uitkomste

geestelike

Baie individue wat ophou met die gebruik van porno vir 'n lang tydperk, meld geestelike en kognitiewe voordele, soos verbeterde konsentrasie en fokus, beter grade, verhoogde energie en motivering, sosiale angs verbeter of verdwyn, verhoog vertroue, verbeterde bui, depressie verminder of verdwyn, groter begeerte om sosiale, meer intense of lewendige emosies te wees, en groter begeerte om in 'n liefdevolle verhouding te wees.

Relevante vrae oor YBOP met honderde eerstepersoonrekeninge:

Sommige studies het gekyk na (1) pornogebruik en geestelike en emosionele gesondheid, en (2) pornogebruik en kognitiewe funksionering. Hieronder is die twee lyste van hierdie studies.


Lys een: Studies wat verband hou met pornogebruik en swakker geestelike en emosionele gesondheid:

Variasies in internetverwante probleme en psigososiale funksionering in aanlyn seksuele aktiwiteite: implikasies vir sosiale en seksuele ontwikkeling van jong volwassenes (2004) - Uittreksels:

Studente wat nie aan seksuele aktiwiteite deelgeneem het nie, was meer tevrede met hul aflyn lewe en meer verbind met vriende en familie. Diegene wat betrokke was by beide aanlyn seksuele aktiwiteite was meer afhanklik van die internet en laer vanlyn funksionering gerapporteer.

Ten spyte van die student se algemene deelname aan aanlyn seksuele aktiwiteite (OSA) as 'n plek vir sosiale en seksuele ontwikkeling, Diegene wat staatmaak op die internet en die affiliasies wat dit verskaf, word in gevaar gestel vir verminderde sosiale integrasie.

Internetpornografie en eensaamheid: 'n vereniging? (2005) - Uittreksel:

Resultate het 'n beduidende verband getoon tussen die gebruik van internetpornografie en eensaamheid, soos blyk uit die data-analise.

Gebruik van internetpornografie en mans se welsyn (2005) - Uittreksel:

Alhoewel die meeste individue die Internet vir beroeps-, opvoedkundige, ontspannings- en inkopiedoeleindes gebruik, bestaan ​​daar 'n aansienlike manlike minderheid, bekend as Cybersex-kompulsiewe en risiko-gebruikers, wat 'n buitengewone hoeveelheid tyd, geld en energie belê in die strewe na Cybersex ervarings met negatiewe intrapersoonlike gevolge in terme van depressie, angs en probleme met gevoelige intimiteit met hul werklike lewensmaat.

Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente 'n nasionale opname (2005) - Uittreksels:

Met behulp van data van die Youth Internet Safety Survey, 'n nasionale verteenwoordiger, deursnee-telefoniese opname onder 1501 kinders en tieners (ouderdomme 10-17 jaar), eienskappe wat verband hou met gedrag wat selfversoek word deur pornografie, sowel op die internet as met behulp van tradisionele metodes (bv. tydskrifte), word geïdentifiseer.

Diegene wat opsetlike blootstelling aan pornografie rapporteer, ongeag die bron, is waarskynlik meer geneig om dwarsdeursnee misdadige gedrag en dwelmgebruik in die vorige jaar te rapporteer. verder, aanlynzoekers versus offline soekers is meer geneig om kliniese kenmerke wat verband hou met depressie en laer vlakke van emosionele binding met hul versorger te rapporteer.

Adolessente pornografiese webtuiste gebruik: 'n multivariate regressie-analise van die voorspellende faktore van gebruik en psigososiale implikasies (2009) - Uittreksel:

In vergelyking met nie-pornografiese webwerf gebruikers, Seldsame pornografiese internetgebruikers was twee keer so geneig om abnormale gedragsprobleme te hê; Gereelde pornografiese internetgebruikers was aansienlik meer geneig om abnormale gedragsprobleme te hê. Dus, beide seldsame en gereelde pornografiese webwerf gebruik word algemeen en word aansienlik geassosieer met sosiale wanaanpassing onder die Griekse adolessente.

Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente (2009) - 'n Opsomming van 'n resensie:

Die studie het bevind dat adolessente met hoër grade van sosiale interaksie en binding nie so geneig is om seksueel eksplisiete materiaal te gebruik soos hul minder sosiale eweknieë (Mesch, 2009) nie. Daarbenewens het Mesch dit gevind groter hoeveelhede pornografie verbruik was aansienlik gekorreleer met laer grade van sosiale integrasie, spesifiek verwant aan godsdiens, skool, samelewing en familie. Die Studie het ook 'n statisties betekenisvolle verhouding tussen pornografiese verbruik en aggressiwiteit gevind in skool….

Gereelde gebruikers van pornografie. 'N Bevolkingsgebaseerde epidemiologiese studie van Sweedse manlike adolessente (2010) - Uittreksel:

Gereelde gebruik is ook geassosieer met baie probleemgedrag. Hoë gereelde kyk van pornografie kan gesien word as 'n problematiese gedrag wat meer aandag van beide ouers en onderwysers benodig en ook in kliniese onderhoude aangespreek word.

"Ek glo dit is verkeerd, maar ek doen dit nog steeds.": 'N Vergelyking van godsdienstige jong mans wat teenoor mekaar doen, gebruik nie pornografie nie (2010) - Uittreksel:

Deelnemers was 192 opkomende volwasse mans-ouderdomme 18-27 wat 'n godsdienstige universiteit in die Wes-Verenigde State bygewoon het. Terwyl hulle almal geglo het dat pornografie onaanvaarbaar is, diegene wat het nie gebruik nie pornografie (in vergelyking met diegene wat gedoen het) gerapporteer (a) hoër vlakke van verlede en onlangse individuele godsdienstige praktyke, (b) godsdienstige praktyke in die verlede, (c) hoër vlakke van selfwaarde en identiteitsontwikkeling rakende datering en gesin, en (d) laer vlakke van depressie.

Geestes-en fisiese-gesondheid aanwysers en seksueel eksplisiete media gebruik gedrag deur volwassenes (2011) - Uittreksel:

Na aanpassing vir demografie, Pornografie (SEMB) gebruikers, in vergelyking met nonusers, gerapporteer groter depressiewe simptome, armere lewenskwaliteit, meer geestelike en fisiese gesondheid, verminderde dae en laer gesondheidstatus.

Pornografiese prente op die internet kyk: Rol van seksuele oorsaaklike graderings en psigologiese-psigiatriese simptome vir die gebruik van Internet Sex-webwerwe Oormatig (2011) - Punte op 'n pornverslawing-vraelys (IATsex) korreleer met hoër vlakke van sielkundige probleme soos: interpersoonlike sensitiwiteit, depressie, paranoïede denke en psigotisme. uittreksels:

Ons het 'n positiewe verhouding gevind tussen subjektiewe seksuele opwinding wanneer ons kyk na internetpornografiese prente en die self-gerapporteerde probleme in die daaglikse lewe weens die oormatige kubereks soos gemeet deur die IAT-seks. Subjektiewe opwekkingsgraderings, die wêreldwye erns van sielkundige simptome en die aantal geslagsapplikasies wat gebruik is, was beduidende voorspellers van die IATsex-telling, terwyl die tyd wat spandeer is op seksuele webwerwe nie betekenisvol bygedra het tot die verklaring van afwyking in die IATsex-telling nie.

In ons voorbeeld, die globale simptome erns (SCL GSI), sowel as interpersoonlike sensitiwiteit, depressie, paranoïede denke en psigotisme, is veral gekorreleer met die IATsex-telling.

Wanneer is aanlyn pornografie besig om problematies onder kollege mans te sien? Ondersoek van die modererende rol van ervaringsontduiking (2012) - Uittreksel:

Die huidige studie het die verband tussen internetpornografie en ervarings vermy vir 'n verskeidenheid psigososiale probleme (depressie, angs, stres, sosiale funksionering en probleme met betrekking tot besigtiging) deur middel van 'n kruis-deursnee aanlyn opname wat uitgevoer word met 'n nie-kliniese steekproef van 157 voorgraadse kollege mans. Resultate het aangedui dat die frekwensie van kyk aansienlik verband hou met elke psigososiale veranderlike, sodat meer kyk verband hou met groter probleme.

Vroue, Vroulike Geslags- en Liefdeverslaafdes, en Gebruik van die Internet (2012) - Hierdie studie het vroulike kuberseksverslaafdes vergelyk met vroulike seksverslaafdes en vroulike nie-verslaafdes. Die kubereksverslaafdes het hoër depressievlakke ervaar. 'N Uittreksel:

Vir elk van hierdie veranderlikes was die patroon dat deelnemers aan die kuberekseksgroep en deelnemers in die verslaafde / geen cybersex-groep meer geneig was om depressie te ervaar, selfmoord te pleeg, of onttrekkingsimptome te hê as deelnemers in die nieverslaafde / geen cybersex-groep. Deelnemers aan die kuberekseksgroep was meer geneig om te rapporteer om depressief te wees as deelnemers in die verslaafde / geen kuikekseksgroep.

Pornografieverslawing as Korrelaat van Psigososiale en Akademiese Aanpassing van Studente in Universiteite in Lagos State (2012) - Uittreksels:

Die studie het probeer om die verhouding tussen pornografieverslawing en psigososiale en akademiese aanpassing van studente in universiteite in Lagos State te ondersoek. Ten einde hierdie doel te bereik, is vyf navorsingsvrae geformuleer en twee hipoteses gepostuleer. Die vakke vir die studie bestaan ​​uit 616 voltydse derdejaar voorgraadse studente van twee universiteite in Lagos.

Die bevindinge toon dat universiteitsstudente in Lagos-staat hoë vlak van pornografieverslawing ervaar het. Die resultate toon ook dat universiteitsstudente in Lagos-staat matige vlak van psigososiale en akademiese aanpassing ervaar het. Daar is 'n beduidende maar negatiewe verhouding tussen pornografieverslawing en psigososiale aanpassing. Daar is 'n effense positiewe verhouding tussen pornografieverslawing en akademiese aanpassing.

Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: 'n replikasie (2012) - Uittreksels:

Oor die algemeen het hoër vlakke van positiewe jeugontwikkeling en beter gesinsfunksionering verband gehou met 'n laer vlak van pornografieverbruik. Die relatiewe bydrae van positiewe jeugontwikkeling en gesinsfaktore tot verbruik van pornografiese materiaal is ook ondersoek.

Die huidige studie het gepoog om die verband tussen gesinsfunksionering en pornografieverbruik te ondersoek. Drie eienskappe van gesinsfunksionering, onderlinge verhoudings, kommunikasie en harmonie was negatief verwant aan pornografieverbruik.

Opkomende Volwasse Seksuele Houdings en Behaviors: Doen Skaamheid? (2013) - Uittreksel:

Skaamheid is positief geassosieer met alleenstaande seksuele gedrag van masturbasie en pornografie vir mans.

Kompulsiewe seksuele gedrag by jong volwassenes (2013) - Uittreksels:

In vergelyking met respondente sonder CSB het individue met CSB meer depressiewe en angstige simptome, hoër vlakke van stres, armer selfbeeld en hoër dosisse van sosiale angsversteuring, aandag-tekort / hiperaktiwiteitsversteuring, kompulsiewe koop, patologiese dobbelary en kleptomanie gerapporteer.

CSB is algemeen onder jong volwassenes en word geassosieer met simptome van angs, depressie en 'n verskeidenheid psigososiale gestremdhede.

Gebruik van narsisme en internetpornografie (2014) - Uittreksel:

Die ure wat aan die gebruik van internetpornografie bestee is, was positief gekorreleer met die deelnemer se narsissismevlak. Daarbenewens het diegene wat ooit internetpornografie gebruik het, hoër vlakke van al drie die narcissismes toegepas as dié wat nog nooit internetpornografie gebruik het nie.

Pornografie en Huwelik (2014) - Porno-gebruik korreleer met minder algemene geluk. 'N Uittreksel:

Ons het bevind dat volwassenes wat die afgelope jaar 'n X-gegradeerde fliek gekyk het, meer geneig sou wees om geskei te wees, meer waarskynlik 'n buite-egtelike verhouding gehad het en minder geneig sou wees om aan te meld dat hulle gelukkig was met hul huwelik of gelukkig oor die algemeen. Ons het ook bevind dat, vir mans, pornografie gebruik verminder die positiewe verhouding tussen die frekwensie van seks en geluk.

Pornografieverbruik, psigosomatiese gesondheid en depressiewe simptome onder Sweedse adolessente (2014) - Uittreksels:

Die doel van die studie was om voorspellers vir gereelde gebruik van pornografie te ondersoek en sodanige gebruik in verband met psigosomatiese en depressiewe simptome onder Sweedse adolessente te ondersoek. ... ons het gevind dat 'n meisie, by geskeie ouers woon, 'n professionele hoërskoolprogram bywoon en 'n gereelde gebruiker van pornografie op die basislyn was, 'n groot uitwerking op psigosomatiese simptome gehad het tydens die opvolg

Gereelde gebruik van pornografie by basislynvoorspelde psigosomatiese simptome in opvolg tot 'n groter mate in vergelyking met depressiewe simptome.

Gebruik van Pornografie en sy Verenigings met Seksuele Ervarings, Lewenstyl en Gesondheid onder Adolessente (2014) - Uittreksels:

In die longitudinale ontledings was gereelde gebruik van pornografie meer geassosieer met psigosomatiese simptome in vergelyking met depressiewe simptome.

Manlike gereelde gebruikers van pornografie het vaker-verhoudingsprobleme meer dikwels as hul eweknieë aangemeld.

Sielkundige, Relasionele en Seksuele Korrelate van Pornografie Gebruik op Jong Volwasse Heteroseksuele Mans in Romantiese Verhoudinge (2014) - Hoër pornogebruik en problematiese pornogebruik is gekoppel aan meer vermydende en angstige aanhangstyl. uittreksel:

Die doel van hierdie studie was dus om teoretiese antesedente (dws geslagsrolkonflik en gehegtheid) te ondersoek en gevolge (dws swakker verhoudingskwaliteit en seksuele bevrediging) van mans se pornografie onder 373 jong volwasse heteroseksuele mans. Bevindinge het aan die lig gebring dat beide die frekwensie van pornografiegebruik en problematiese pornografiegebruik verband hou met groter geslagsrolkonflik, meer vermydende en angstige aanhegtingsstyle, armere verhoudingskwaliteit, en minder seksuele bevrediging.

Neurale korrelate van seksuele reaksiwiteit in individue met en sonder kompulsiewe seksuele gedrag (2014) - Alhoewel Voon et al., 2014 uitgesluit individue met groot psigiatriese toestande, die porno verslaaf vakke tellings hoër op depressie en angs assesserings. uittreksel:

CSB vakke [porno verslaafdes] het hoër depressie en angs tellings gehad (Tabel S2 in Lêer S1) maar geen huidige diagnose van hoof depressie nie

Geen skade in die uitkyk nie, reg? Manspornografieverbruik, Liggaamsbeeld en Welstand (2014) - Uittreksel:

Padontledings het aan die lig gebring dat mans se frekwensie van pornografiegebruik (a) positief aan muskulariteit en liggaamsvet ontevredenheid gekoppel is deur die internalisering van die mesomorfe ideaal, (b) wat direk en indirek deur liggaamsmonitering negatief gekoppel is aan liggaamlike waardering, (c) positief gekoppel aan negatiewe invloed indirek deur middel van romantiese gehegtheid angs en vermyding, en (d) negatief gekoppel aan positiewe invloed indirek deur middel van verhoudingsbevestiging angs en vermyding.

Pasiënt Eienskappe volgens Tipe Hypersexualiteit Verwysing: 'n Kwantitatiewe Grafiese oorsig van 115 opeenvolgende manlike gevalle (2015) - Studie het 'hiperseksuele' in twee kategorieë geplaas: 'chroniese egbrekers' en 'vermydende masturbators' (chroniese pornogebruikers). Uittreksels:

Die vermydende masturbator subtipe is geoperasionaliseer as die gevalle wat meer as 1 uur (of een episode) van masturbasie per dag of meer as 1 uur van pornografie per dag of meer as 7 uur (of episodes) per week gerapporteer het.

Met betrekking tot die geestesgesondheid en seksologiese veranderlikes, was die vermeende masturbator subtipe [kompulsiewe porno gebruikers] aansienlik meer geneig om 'n geskiedenis van angs probleme en seksuele funksionele probleme (71% vs 31%) aan te meld. met vertraagde ejakulasie die algemeenste aangemeld seksuele funksionele probleem.

Opgemerkte verslawing aan internet Pornografie en sielkundige nood: Gelyktydig en verloop van verhoudings met mekaar (2015) - Ignoreer die uitdrukking 'waargenome verslawing, want dit beteken regtig die totale telling op die Grubbs se CPUI-9, wat 'n werklike vraelys vir pornverslawing is (sien YBOP volle kritiek op die waargenome pornverslawing-nonsens). Simpelweg, pornoverslawing is gekorreleer met sielkundige nood (woede, depressie, angs, stres). 'N uittreksel:

Aan die begin van hierdie studie het ons veronderstel dat 'waargenome verslawing' aan internetpornografie positief geassosieer sou word met sielkundige nood. Met behulp van 'n groot deursnitmonster van volwasse webgebruikers en 'n groot deursnitmonster van voorgraadse webgebruikers, het ons konsekwente ondersteuning vir hierdie hipotese gevind. Daarbenewens, in 'n 1-jaar lange analise van voorgraadse pornografiese gebruikers, ons het verbande gevind tussen waargenome verslawing en sielkundige nood oor tyd. Gesamentlik beklemtoon hierdie bevindinge die bewering dat 'vermeende verslawing' aan internetpornografie waarskynlik bydra tot die ervaring van sielkundige nood vir sommige individue.

'N Aanlyn Assessering van Persoonlikheids-, Sielkundige- en Seksualiteitseienskappe wat geassosieer word met Selfverslagde Hiperseksuele Gedrag (2015) - Porno / seksverslawing was nie net verwant aan vrees vir erektiele disfunksie nie, dit was ook gekoppel aan depressie en angs. 'N uittreksel:

Hiperseksuele ”gedrag verteenwoordig 'n vermeende onvermoë om seksuele gedrag te beheer. Om hiperseksuele gedrag te ondersoek, het 'n internasionale steekproef van 510 self-geïdentifiseerde heteroseksuele, biseksuele en homoseksuele mans en vroue 'n anonieme aanlyn-selfverslag-vraelysbattery voltooi. Benewens ouderdom en geslag (manlik), hiperseeksuele gedrag was verwant aan hoër tellings op maatreëls van seksuele opwinding, seksuele inhibisie as gevolg van die bedreiging van prestasie mislukking, eienskap impulsiwiteit, en beide depressiewe bui en angs.

Laer sielkundige welsyn en oormatige seksuele belangstelling Voorspel simptome van kompulsiewe gebruik van seksueel eksplisiete internet materiaal onder adolessente seuns (2015) - Uittreksel:

Hierdie studie het ondersoek ingestel na die feit dat faktore uit drie afsonderlike psigososiale domeine (dws sielkundige welsyn, seksuele belange / gedrag en impulsiewe-psigopatiese persoonlikheid) simptome van seksuele eksplisiete internetmateriaal onder adolessente seuns veroordeel. In die lengte het hoër vlakke van depressiewe gevoelens en weer buitensporige seksuele belangstelling 6 maande later relatiewe toenames in dwanggebruiksimptome voorspel.

Sielkundige, Relasionele en Biologiese Korrelate van Ego-Dystoniese Masturbasie in 'n Kliniese Stelling (2016) - Die oorspronklike vraestel (hier afgelaai word) het die frase “Compulsive Masturbation” gebruik om die onderwerp se aktiwiteit te beskryf. Die uitgewer van die koerant (Sexual Medicine Open) het 'Compulsive Masturbation' verander na 'Ego-Dystonic Masturbation'. In 2016 is kompulsiewe masturbasie, in 'n kliniese omgewing, sinoniem met dwang pornografie. 'N Uittreksel:

Ons data bevestig vorige waarnemings dat psigiatriese comorbiditeite, veral bui, angs en persoonlikheidsversteurings, die reël eerder die uitsondering is vir mense met kompulsiewe seksuele gedrag. 21, 22, 23, 24 EM kan egter geassosieer word met 'n nie-spesifieke angstige aktivering.

Manspornografieverbruik in die Verenigde Koninkryk: voorkoms en gepaardgaande probleemgedrag (2016) - Uittreksel:

Diegene wat aan pornografieverslawing gerapporteer het, was baie meer geneig om 'n verskeidenheid van riskante antisosiale gedrag te onderneem, insluitende swaar drink, veg en wapengebruik, die gebruik van onwettige dwelms en onwettige beelde om net 'n paar te noem. Hulle het ook slegter fisiese en sielkundige gesondheid gerapporteer.

Gereelde internetpornografie gebruik: Koreaanse adolessente se internetgebruikstyd, geestesgesondheid, seksuele gedrag en misdadigheid (2016) - Uittreksels:

In hierdie studie het die gereelde besoek van internetpornografie 'n hoë assosiasie van kwesbaarhede teenoor geestesgesondheidsaanwysers getoon. Laer vlakke van geluk en hoër vlakke van stres, hartseer en hopeloosheid (moontlik gekoppel aan die hoër vlakke van selfmoord-idees en selfmoordpogings) blyk toenemende faktore te wees vir die gereelde gebruik van internetpornografie deur adolessente.

Stemming verander na die kyk na pornografie op die internet is gekoppel aan simptome van internetpornografie-versteuringsversteuring (2016) - Uittreksel:

Internet-pornografie-kykstoornis (IPD) word beskou as een soort internetgebruiksversteuring. Vir die ontwikkeling van IPD is teoreties aanvaar dat 'n disfunksionele gebruik van internetpornografie om depressiewe bui of spanning die hoof te bied, as 'n risikofaktor kan beskou word. Data het getoon dat neigings ten opsigte van IPD is negatief geassosieer met die algemene gevoel van wakker, wakker en kalm en positief met waargenome stres in die daaglikse lewe en die gebruik van internetpornografie vir opwinding en emosionele vermyding. Daarbenewens was tendense teenoor IPD negatief verwant aan bui voor en na internetpornografie gebruik.

Problematiese seksuele gedrag by jong volwassenes: Verenigings oor kliniese, gedrags- en neurokognitiewe veranderlikes (2016) - Individue met problematiese seksuele gedrag (PSB) het verskeie neuro-kognitiewe tekorte en sielkundige probleme vertoon. Enkele uittreksels:

Hierdie analise het ook aangedui dat PSB geassosieer was erger lewenskwaliteit, laer selfbeeld, en hoër dosis van comorbiditeite oor verskeie afwykings. Verder het die PSB-groep tekorte oor verskeie neurokognitiewe domeine getoon, insluitende motorinhibisie, ruimtelike werkgeheue, en 'n aspek van besluitneming. Dit is dus moontlik dat PSB aanleiding gee tot 'n leër van sekondêre probleme, wat wissel van alkoholafhanklikheid en depressie tot agteruitgang in lewenskwaliteit en selfbeeld.

'N Voorlopige Model van Motivering vir Pornografieverbruik onder mans wat deelneem aan Zoophilic Virtual Environments (2016) - Miskien moet hierdie studie nie in hierdie lys opgeneem word nie, maar hier is dit. Uittreksels:

Hierdie studie het ten doel om die feitelike geldigheid van die Pornografieverbruiksinventaris in 'n aanlynmonster van mans met seksuele belangstelling in diere te bevestig en 'n assosiasiemodel te konstrueer tussen motivering vir pornografiese verbruik en die volgende sielkundige veranderlikes: depressie, seksuele impulsiwiteit en sterkte van seksuele belangstelling in diere. Resultate ondersteun die 4-faktormodel van die Pornografieverbruiksvoorraad. Seksuele impulsiwiteit was positief geassosieer met die emosionele vermyding, opwinding en seksuele plesierfaktore. Depressie en seksuele impulsiwiteit was positief gekorreleer.

Problematiese internetpornografiegebruik: Die rol van drang, begeerte om te dink en metakognisie (2017) - Hoewel dit nie so duidelik in die teks was nie, het hierdie studie korrelasies gevind tussen drange na pornografie en tellings op vraelyste oor depressie en angs (negatiewe effek). 'N Uittreksel:

Die huidige studie het die metakognitiewe model van begeerte denke en getoets getoets drang na problematiese pornografie gebruik, en uitgebrei op dieselfde model om negatiewe invloed in verband met begeerte denke in te sluit.

Effek van internet op die psigosomatiese gesondheid van adolessente skoolkinders in Rourkela - 'n Deursnitstudie (2017) - Uittreksels:

Besoekende porno-werwe is geassosieer met belangstelling in seks, lae bui, gebrek aan konsentrasie en onverklaarbare angs.

Pornografie was aansienlik geassosieer met verskeie sielkundige probleme in adolessente. As gevolg van die strukturele onvolwassenheid van die adolessente brein en relatiewe onervaring, kan hulle nie die ontelbare aard van seksuele inhoud aanlyn verwerk wat kan lei tot aandagprobleme, angs en depressie.

Pornografie Gebruik en eensaamheid: 'n tweerigting-rekursiewe model en vlieënierondersoek (2017) - Uittreksel:

Teoreties en empiries ondersoek ons ​​eensaamheid wat verband hou met die gebruik van pornografie in terme van die relasionele skrif van pornografie en die verslawende potensiaal daarvan. Resultate uit ons ontledings het beduidende en positiewe assosiasies tussen pornografiegebruik en eensaamheid vir al drie modelle getoon. Bevindinge bied gronde vir moontlike toekomstige tweerigting-, rekursiewe modellering van die verband tussen pornografiegebruik en eensaamheid.

Hoe onthouding beïnvloed voorkeure (2016) [voorlopige resultate] - Uittreksels uit die artikel:

Resultate van die eerste golf - belangrikste bevindings

 1. Die lengte van die langste deelnemers wat uitgevoer is voordat hulle aan die opname deelgeneem het, stem ooreen met tydvoorkeure. Die tweede opname sal die vraag beantwoord as langer periodes van onthouding die deelnemers meer in staat stel om belonings te vertraag, of indien meer geduldige deelnemers meer geneig is om langer strepe uit te voer.
 2. Langer periodes van onthouding veroorsaak waarskynlik minder risiko-afkeer (wat goed is). Die tweede opname sal die finale bewys lewer.
 3. Persoonlikheid korreleer met lengte van strepe. Die tweede golf sal openbaar of onthouding persoonlikheid beïnvloed of as persoonlikheid variasie in die lengte van strepe kan verduidelik.

Resultate van die tweede golf - belangrikste bevindings

 1. Die onthouding van pornografie en masturbasie verhoog die vermoë om belonings te vertraag
 2. Om deel te neem aan 'n tydperk van onthouding, maak mense meer gewillig om risiko's te neem
 3. Onthouding maak mense meer altruïsties
 4. Onthouding maak mense meer ekstrovert, meer gewetensvol en minder neuroties

Seksueel-eksplisiete media en sy vereniging met geestesgesondheid onder Gay en biseksuele mans regoor die VSA (2017) - Uittreksels

Gay en biseksuele mans (GBM) het berig aansienlik meer seksueel eksplisiete media (SEM) as heteroseksuele mans gekyk. Daar is bewyse dat groter hoeveelhede SEM kan lei tot meer negatiewe liggaamshouding en negatiewe invloed. Geen studies het egter hierdie veranderlikes binne dieselfde model ondersoek nie.

Groter verbruik van SEM was direk verwant aan meer negatiewe liggaamshouding en beide depressiewe en angstige simptome. Daar was ook 'n beduidende indirekte effek van SEM verbruik op depressiewe en angstige simptomologie deur liggaamshouding. Hierdie bevindings beklemtoon die relevansie van beide SEM op liggaamsbeeld en negatiewe invloed saam met die rol wat die liggaambeeld speel in angs- en depressie-uitkomste vir GBM.

Pornografie gebruik in seksuele minderheid mans: Verenigings met liggaam ontevredenheid, eetstoornis simptome, gedagtes oor die gebruik van anaboliese steroïede en lewenskwaliteit (2017) - Uittreksels:

'N Steekproef van 2733-seksuele minderheidsmense wat in Australië en Nieu-Seeland woon, het 'n aanlyn-opname voltooi wat die gebruik van pornografiegebruik, liggaamsontevredenheid, eetstoornisimptome, gedagtes oor die gebruik van anaboliese steroïede en lewensgehalte bevat. Byna alle (98.2%) deelnemers het pornografie gebruik met 'n mediaan gebruik van 5.33 uur per maand.

meerveranderlike ontledings het aan die lig gebring dat verhoogde pornografiegebruik geassosieer word met groter ontevredenheid met spierkrag, liggaamsvet en hoogte; groter eetstoornis simptome; meer gereelde gedagtes oor die gebruik van anaboliese steroïede; en laer lewenskwaliteit.

Jong Australiërs se gebruik van pornografie en verenigings met seksuele risiko-gedrag (2017) - Uittreksel:

Jonger ouderdom tydens die eerste kyk na pornografie hou verband met ... onlangse geestesgesondheidsprobleme.

Huidige situasie van pornografie gebruik in senior-kollege manlike studente en sy korrelasie met hul depressie-angs druk (2017) - Uittreksels:

Doelstelling - Om die huidige situasie van die gebruik van pornografie onder manlike bejaardes van Chongqing-kolleges en universiteite te ondersoek, en om die verband tussen pornografiegebruik en negatiewe emosies te ontleed.

In die kohort het 99.98% studente blootgestel aan pornografiese inligting, en 32.2% van hulle het 'n neiging gehad tot verslawing.

Die verhouding van depressie was 2.8% in die vakke wat pornografie minder as 1 tyd / week gebruik het, en was 14.6% in diegene met 'n frekwensie van meer as 3 keer / week. Die verspreiding van negatiewe emosies in die senior studente was positief gekorreleer met die blootstellingstydperk van pornografie, gebruiksfrekwensie, duur en verslawing. Na aanpassing met fisiese aktiwiteit en slaapkwaliteit, was die frekwensie van pornografiese gebruik steeds positief gekorreleer met die aantal depressie, angs en stres.

Verstaan ​​en voorspel klasse van kollege studente wat pornografie gebruik (2017) - Pornogebruik hou verband met swakker selfbeeld. Uittreksel:

Soos verwag, het die resultate aangedui dat deelnemers wat hoër selfbeeldtellings gerapporteer het, laer kans gehad het om in die komplekse of outo-erotiese porno-gebruikersklasse geplaas te word in vergelyking met die klas van porno-onthouders. In een noemenswaardige studie het Nelson et al. (2010) het voorgestel dat hoër vlakke van eiewaarde verband hou met laer gebruikspatrone vir pornografie. Die bevindinge van die huidige studie versterk die negatiewe korrelasie van selfbeeld en gebruik van pornografie. Vanweë die huidige studie wat slegs statistiese assosiasies aanbied, kan ons nie oorsaak en gevolg noem nie, maar ons resultate bevestig dat dit in 'n mate gekoppel is.

Geslagsverskil, klasvlak en die rol van internetverslawing en eensaamheid oor seksuele kompulsiwiteit onder hoërskoolstudente (2017) - Kompulsiewe porno gebruik sterk gekoppel aan eensaamheid. uittreksels:

Korrelasie ontledings het beduidende direkte verhoudings tussen internetverslawing en seksuele kompulsiwiteit getoon. Dit dui daarop dat die meer sekondêre skoolkinders verslaaf is aan internetgebruik, hoe meer hulle aan seksuele kompulsiewe gedrag voordoen

Daar is verder aan die lig gebring dat 'n beduidende direkte verband tussen eensaamheid en seksuele dwanglewing bestaan. Dit beteken dat die meer sekondêre skool studente alleen of geïsoleer voel, hoe meer hulle besig is met seksuele gedagtes wat hulle aan seksuele kompulsiewe gedrag kan voorspel.

Gevolge van Pornografie Gebruik (2017) - Uittreksels:

Die doel van hierdie studie is om 'n wetenskaplike en empiriese benadering tot die tipe verbruik van die Spaanse bevolking te verkry, die tyd wat hulle in sulke verbruik gebruik, die negatiewe impak daarvan op die persoon en hoe angs geraak word as dit nie moontlik is om toegang tot dit. Die studie het 'n voorbeeld van Spaanse internetgebruikers (N = 2.408). 'N 8-item opname is ontwikkel deur middel van 'n aanlyn platform wat inligting en sielkundige berading verskaf oor die skadelike gevolge van pornografieverbruik. Om verspreiding onder die Spaanse bevolking te bereik, is die opname bevorder deur sosiale netwerke en media.

Die resultate toon dat een derde van die deelnemers negatiewe gevolge in familie-, sosiale, akademiese of werksomgewing gehad het. Daarbenewens het 33% meer as 5 uur bestee vir seksuele doeleindes, met behulp van pornografie as 'n beloning en 24% het angs simptome gehad as hulle nie konnekteer nie.

Verhoudings tussen blootstelling aan aanlynpornografie, psigologiese welsyn en seksuele toevalligheid onder Hong Kong-chinese adolessente: 'n drie-golf langtermynstudie (2018) - Longitudinale studie het bevind dat pornogebruik verband hou met depressie, laer lewensbevrediging en permissiewe seksuele houdings. Uittreksels:

As hipotese was die blootstelling aan adolessente aan aanlynpornografie geassosieer met depressiewe simptome, en dit was in lyn met vorige studies (bv. Ma et al. 2018; Wolak et al. 2007). Adolessente, wat doelbewus blootgestel is aan aanlynpornografie, het 'n hoër vlak van depressiewe simptome gerapporteer. Hierdie resultate is in ooreenstemming met vorige studies oor die negatiewe impak van internetgebruik op sielkundige welsyn, soos depressiewe simptome (Nesi en Prinstein 2015; Primack et al. 2017; Zhao et al. 2017), selfbeeld (Apaolaza et al. 2013; Valkenburg et al. 2017) en eensaamheid (Bonetti et al. 2010; Ma 2017). Daarbenewens tsy studie bied empiriese ondersteuning vir die langtermyn-effekte van opsetlike blootstelling aan aanlynpornografie oor depressie oor tyd. Dit dui daarop dat vroeë opsetlike blootstelling aan aanlynpornografie kan lei tot later depressiewe simptome tydens adolessensie ... ..

Die negatiewe verhouding tussen lewensbevrediging en blootstelling aan aanlynpornografie was in lyn met vorige studies (Peter en Valkenburg 2006; Ma et al. 2018; Wolak et al. 2007). Die huidige studie toon dat adolessente wat in hul lewens by Wave 2 minder tevrede is, hulle kan lei tot beide tipes pornografiese blootstelling by Wave 3.

Die huidige studie toon die gelyktydige en longitudinale uitwerking van permissiewe seksuele houdings op beide tipes blootstelling aan aanlynpornografie. Soos verwag deur vorige navorsing (Lo en Wei 2006, Brown en L'Engle 2009, Peter en Valkenburg 2006), het seksuele permissiewe adolessente hoër vlakke van blootstelling aan beide tipes aanlynpornografie gerapporteer.

Geslagsverskille in die escapist-gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: resultate van 'n Duitse waarskynlikheids monster (2018) - Uittreksels:

Op grond van 'n verteenwoordigende opname van Duitse internetgebruikers, ontleed ons dus hoe vroue en mans SEIM gebruik om die behoeftes van die escapist te bevredig. Laer lewensbevrediging, gebrek aan 'n toegewyde verhouding en gevoelens van eensaamheid dra by tot die voorspelling van die frekwensie van die gebruik van SEIM onder mans. Eenzaamheid bevorder ook die verbruik van SEIM onder vroue, maar die effek is minder uitgesproke. Vir vroulike internetgebruikers, neem verbruik van SEIM selfs toename in toegewyde verhoudings en dui eerder op 'n vergelykbare hoë vlak van lewensbevrediging as ontevredenheid met lewensomstandighede. Geslag vergemaklik dus die verband tussen behoeftestrukture en die verbruik van SEIM aansienlik.

Bogenoemde studie het gesê dat hoër porno gebruik in vroue verband hou met beide groter eensaamheid en groter lewensbevrediging. Baie vreemde bevinding. By die evaluering van die navorsing is dit belangrik om te weet dat 'n relatiewe klein persentasie van alle gekoppelde vrouens is gereeld gebruik internet porn. Groot, nasionaal verteenwoordigende data is skaars, maar die Algemene Sosiale Opname het dit gerapporteer net 2.6% getroude vroue het die afgelope maand 'n 'pornografiese webwerf' besoek. Die vraag is eers in 2002 en 2004 gestel (Sien Pornografie en Huwelik, 2014). Die wegneem is dat studies wat positiewe of neutrale effekte op verhoudingstevredenheid (of ander veranderlikes) aanleer, hierdie korrelasie aflei van die klein persentasie vroue wat: (1) gereelde porno gebruikers is, en (2) in langtermynverhoudinge (miskien 3-5% volwasse vrouens). Met klein monsters word onbestaanlike bevindings gebind.

Verstaan ​​Verenigings tussen Persoonlike Definisies van Pornografie, Pornografie en Depressie (2018) - Groter porno-gebruik was gekorreleer met hoër vlakke van depressie, selfs nadat daar vir allerlei veranderlikes gekontroleer is, insluitende persepsie van porno. Uittreksels:

Daarom, selfs nadat dit vir 'n verskeidenheid demografiese faktore beheer is, impulsiwiteit, pornografiese aanvaarding en die algemene persepsie van seksuele inhoud as pornografiese, was die opgehoopte totale siening van seksuele inhoud steeds aansienlik gekoppel aan hoër vlakke van depressiewe simptome soos in vorige studies.

Resultate het voorgestel dat die lees van seksuele materiaal wat nie as pornografie beskou word nie, konsekwent verband hou met meer depressiewe simptome. Met ander woorde, wanneer individue geneig was om gereelde beelde van vroue sonder enige klere te sien en dit nie as pornografie beskou het nie, was dit meer geneig om hoër depressiewe simptome te rapporteer. Omgekeerd, toe individue gerapporteer het om nie sulke beelde te sien nie en geglo het dat sulke beelde pornografies is, was verslae van depressiewe simptome geneig om laer te wees.

Die gebruik van aanlynpornografie as vergoeding vir eensaamheid en gebrek aan sosiale verbintenisse onder Israeliese adolessente (2018) - Deelnemers was ouderdomme 14-18. uittreksel:

Die ontledings het ook aan die lig gebring dat hoe hoër die voorkoms van pornografie gebruik word, hoe hoër die voorkoms van seksueel verwante aanlynaktiwiteite, en hoe hoër die eensaamheid en onveilige gehegtheidsoriëntering (angs en / of vermyding).

Die donker kant van die internet: Voorlopige bewyse vir die verenigings van donker persoonlikheidstrekke met spesifieke aanlynaktiwiteite en problematiese internetgebruik (2018) - Studie bevind dat 'aanlyn seksuele gebruik' verband hou met donker persoonlikheidseienskappe (machiavellianisme, psigopatie, narcisme, sadisme en onduidelikheid).

Vraag: hoe sou hierdie eienskappe na 'n lang tydperk sonder pornografie en speletjies verskil?

Groot Motivators en Sosio-demografiese kenmerke van Vroue ondergaan Labiaplasty (2018) - Uittreksels:

Die helfte van die pasiënte het berig dat hulle 'n idee gehad het oor die vroulike genitalieë (50.7%) en hulle is deur die media beïnvloed (47.9%). Die meerderheid van hierdie (71.8%) het verklaar dat hulle nie normale genitalieë gehad het nie en meer as 6 maande gelede (88.7%) as labiaplastie beskou is. Die pornografieverbruikskoers in die afgelope maand was 19.7% en was beduidend verwant aan laer genitale selfbeeld en selfbeeld.

Selfevaluering van jongmense wat erotiese inhoud op die internet gebruik (2018) - Vertaal uit Pools:

Jong mense wat nie seksueel eksplisiete inhoud op die internet het nie, het 'n hoër vlak algemene selfassessering as jongmense wat hierdie inhoud met frekwensie verskeie kere per maand gebruik. Dit lei tot meer selfvertroue en 'n beter mening oor jouself en 'n sterker gevoel van jou eie waardes.

Studente wat nie erotiese webwerwe gebruik nie, ervaar meer sosiale ondersteuning, hulle voel meer geliefd en aanvaar deur familielede as hul kollegas wat erotiese inhoud op die internet bereik. Dit lei tot hul meer optimistiese assessering van hul toekomstige verhoudings.

Vakke wat nie erotiese inhoud gebruik nie, het 'n groter gevoel van selfbeheersing as hul eweknieë van groep drie en vier wat verskeie kere per maand en meer dikwels gebruik. As gevolg daarvan vertaal dit. Dit gaan oor groter beheer oor jou emosies en deursettingsvermoë en dissipline.

Toetsvakke wat deur erotika op die internet vermy word, het ook 'n hoër vlak van identiteitsintegrasie as ander deelnemers aan die navorsing gekenmerk. Dit word uitgedruk deur die meer volwasse strukture van die "I" en die groter interne strukture, 'n gevoel van kontinuïteit en kohesie.

Persepsies van manlike vennoot druk om dun en pornografie te gebruik: Verenigings met eetstoornis simptomatologie in 'n gemeenskapsmonster van volwasse vroue (2019) - Bestudeer die uitwerking van pornografie op die vroulike maat van 'n porno-gebruiker.

Die huidige studie het twee vennootspesifieke veranderlikes ondersoek wat veronderstel is om aan ED se simptome gekoppel te word: waargenome manlike maat se dunheidsverwante druk en gebruik van pornografie.

Huidige en vorige gebruik van pornografie van vennote het verband gehou met hoër ED-simptomatologie, wat aangepas is vir ouderdom en vroue se verslae dat hulle deur hierdie gebruik gepla word. Dun-verwante druk van vennote en die gebruik van vorige partnerpornografie word direk en deur dun ideale internalisering met ED-simptomatologie geassosieer, terwyl die huidige gebruik van pornografie in vennote direk met ED-simptomatologie geassosieer word.

Persepsies van die manlike maat se dunheid en die gebruik van pornografie is unieke faktore wat verband hou met ED-simptomatologie vir vroue, wat indirek kan werk deur vroue te plaas om dunheid as 'n persoonlike standaard en direk te onderskryf (bv. Deur hul maat se voorkomsvoorkeure te probeer akkommodeer).

Seksuele begeerte, bui, aanhangselstyl, impulsiwiteit en selfvertroue as voorspellende faktore vir verslawende Cybersex (2019) - Uittreksels:

'N toenemende aantal studies is bekommerd oor verskeie aspekte van cyberseksverslawing, die probleme wat sommige persone het om cybersex te beperk, ten spyte van 'n negatiewe impak op die alledaagse lewe.

'N Monster van 145-vakke het die studie voltooi. Verslawende kubereksgebruik was geassosieer met hoër vlakke van seksuele begeerte, depressiewe bui, vermydende aanhangselstyl en manlike geslag, maar nie met impulsiwiteit nie..

Ons bevinding van 'n assosiasie tussen verslawende cybersexgebruik en depressiewe bui is kongruent met ander studies wat die belangrikheid toon van die verband tussen verslawende cybersex en diverse assesserings van sielkundige nood en gemoedstemming [22,26]. Hierdie bevinding is ook in lyn met ander verslae van die verband tussen buitensporige internetspeletjies [83] of internet dobbel [21] en depressiewe bui. Sulke verenigings dui daarop dat verslawende cybersex ten minste gedeeltelik 'n hanteringsgedrag is wat daarop gemik is om negatiewe emosies te reguleer [20,35,36,84]. Hierdie bevinding open die debat, soos dit gebeur het vir ander internetverslawende gedrag, oor 'n toepaslike diagnostiese raamwerk [16] en voldoende begrip van so 'n vereniging [85].

Die moontlike ontwikkeling van psigopatologiese nood, wat kan lei tot 'n meer uitgesproke depressiewe stemming wat die negatiewe impak van verslawende cybersex (interpersoonlike isolasie en vermindering van seksuele aktiwiteite op die regte pad) kan lei, kan nie uitgesluit word nie [86], en dus is verdere voornemende studies geregverdig.

Ondersoek seksuele motiveringprofiele en hul korrelate met behulp van latente profielanalise (2019) - Die opskrywing van hierdie 2019 studie laat veel te wense oor. Dit gesê, hierdie figuur # 4 uit die volledige referaat onthul baie: problematiese pornogebruik hou sterk verband met swakker punte op (1) harmonieuse seksuele passie (HSP); (2) obsessiewe seksuele passie (OSP); (3) seksuele bevrediging (SEXSAT); (4) lewensbevrediging (LIFESAT). Eenvoudig gestel, problematiese porno-gebruik is gekoppel aan baie laer tellings oor laer seksuele passie, seksuele bevrediging en lewensbevrediging (groep regs). Ter vergelyking, die groep wat die hoogste punte behaal het op al hierdie maatstawwe, het die minste problematiese pornogebruik (groep links).

Die effekte van pornografie oor onetiese gedrag in besigheid (2019) - uittreksels:

 Gegewe die deurdringende aard van pornografie, bestudeer ons hoe die lees van pornografie onetiese gedrag by die werk beïnvloed. Gebruik opname data van 'n monster wat benader a nasionaal verteenwoordigende steekproef in terme van demografie, vind ons 'n positiewe verband tussen die lees van pornografie en beoogde onetiese gedrag. Ons doen dan 'n eksperiment om oorsaaklike bewyse te verskaf. Die eksperiment bevestig die opname-verbruikende pornografie veroorsaak dat individue minder eties is. Ons vind dat hierdie verhouding bemoedig word deur verhoogde morele afwyking van die ontmenslikheid van ander as gevolg van pornografie. Gekombineer, ons resultate dui daarop dat die keuse om pornografie te verbruik, veroorsaak dat individue minder eties optree.

Wat is die verhouding tussen godsdienstigheid, self-opgevoede problematiese gebruik van pornografie en depressie oor tyd? (2019) - Longitudinale studie waarin gerapporteer word dat groter pornografie hoër depressievlakke tot gevolg het. Uittreksels:

Mans wat meer depressiewe simptome aanmeld by die begin was meer geneig om pornografie op 3 maande buitensporig te gebruik en dan meer depressiewe simptome op 6 maande aan te meld.

Die verhouding tussen self-waargenome problematiese gebruik van pornografie en depressiewe simptome was by vroue meer reguit, aangesien depressiewe simptome by die beginpunt nie 3 maande oormatig gebruik van pornografie of kompulsiewe pornografie voorspel het nie. Ons bevindinge dui op tydelike voorrang van gebruik van self-waargenome problematiese pornografie voor verhoogde depressiewe simptome by vroue. Met ander woorde, vroue wat depressiewe simptome by die beginlyn gemeld het, was min of meer geneig om die waargenome probleem van pornografie op 3 maande aan te meld, maar vroue wat op 3 maande hoër probleme met die gebruik van pornografie gebruik het, het meer depressiewe simptome op 6 maande gerapporteer. Net so het 'n oormatige gebruik van pornografie op 3 maande hoër depressiewe simptome by mans by 6 maande voorspel.

Seksuele dwang deur vroue: die invloed van pornografie en narsissistiese en histrioniese persoonlikheidsstoornisseienskappe (2019) - Uittreksels:

In die literatuur word die meeste oor die hoof gesien, het hierdie studie faktore wat vroue se gebruik van seksuele dwang beïnvloed, ondersoek. Spesifiek is pornografiese gebruik en eienskappe van persoonlikheidsversteuring gekoppel aan swak impulsbeheer, emosionele regulering en uitmuntende gevoel van seksuele wenslikheid oorweeg.

Veelvuldige regressie-ontledings het aan die lig gebring dat gebruik van pornografie (belangstelling, pogings om pornografie en kompulsiwiteit), narsissistiese karaktertrekke en histrioniese eienskappe te noem, die gebruik van nie-verbale seksuele opwekking, emosionele manipulasie en misleiding en die uitbuiting van die bedwelmde aansienlik voorspel het.. Poging om pornografie was 'n belangrike individuele voorspeller van nie-verbale seksuele opwekking en emosionele manipulasie en misleiding, terwyl histrioniese eienskappe 'n belangrike individuele voorspeller van die uitbuiting van die bedwelmde was.

Gebruik van kubereks en problematiese gebruik van kubereks onder jong Switserse mans: assosiasies met sosiodemografiese, seksuele en sielkundige faktore (2019) - Byna elke negatiewe persoonlikheidseienskap was gekorreleer met porno gebruik (Cybersex gebruik of 'CU'), of groter porno gebruik (FCU). Uittreksels:

Disfunksionele hanteringstrategieë en al die persoonlikheidseienskappe, behalwe ontkenning, is aansienlik geassosieer met CU (Cybersex Use) en FCU (frekwensie van CU). Spesifiek, self-afleiding, gedragsontkoppeling, self-blameer, neurotisisme-angs, aggressie-vyandigheid, en sensasie soek was aansienlik geassosieer met 'n hoër kans op CU en hoër FCU. In teenstelling, was geselligheid geassosieer met 'n laer kans op CU en laer FCU.

Geestesgesondheid van manlike universiteitstudente Kyk na internetpornografie: 'n kwalitatiewe studie (2019) - Uittreksels:

Hierdie navorsing is uitgevoer om psigososiale en geestesgesondheidskwessies te ondersoek by volwassenes wat pornografie op die internet bekyk. In-diepte onderhoude is met XNUMX manlike universiteitsstudente gevoer om die psigososiale kwessies in gevalle van internetpornografie te ondersoek.

Results: Na data-analise is die belangrikste drie kategorieë gegenereer oor psigososiale kwessies wat verband hou met die kyk van internetpornografie, wat sielkundige kwessies, sosiale kwessies en geestesongesteldhede was.

Gevolgtrekking: Uit die studie is bevind dat mans wat internetpornografie sien, beïnvloed kan word deur psigososiale en geestesgesondheidskwessies.

Is adolessente wat pornografie gebruik anders as dié wat aanlyn seksuele aktiwiteite doen? (2020) - Ouderdomme 14-18. Porno-gebruik hou verband met magdom negatiewe persoonlikheidseienskappe en swakker geestesgesondheid. Uittreksels:

Israeliese adolessente (N= 2112; 788 seuns en 1,324 14 meisies), 18-XNUMX jaar oud (M = 16.52, SD = 1.63), het aan 'n aanlynstudie deelgeneem. Elke deelnemer het 'n ewekansig geordende selfoonverslagvraelyste oor die gebruik van pornografie, seksueel verwante aanlynaktiwiteite, persoonlikheidseienskappe, narcisme, strategieë vir die regulering van emosies, individualisme, sosiale intimiteit en sosio-demografiese faktore voltooi. Adolessente wat pornografie gebruik het (dws solo-aktiwiteite) is meestal seuns, introvert, neuroties, minder aangenaam en met minder pligsgetrou oordeel. Daarbenewens is hulle meer openlike narciste, gebruik meer onderdrukking en minder heroorweging om emosies te reguleer, is dit 'n hoë vertikale individualisme, min sosiale intimiteit.

Pornografie en doel in die lewe: 'n gemodereerde bemiddelingsanalise (2020) - Gebruik die CPUI-9 om problematiese porno-gebruik te beoordeel. Uittreksels:

Daar is beduidende negatiewe korrelasies gerapporteer tussen die doel in die lewe en al die CPUI-9 faktore (kompulsiwiteit, pogings en negatiewe effekte) sowel as die totale CPUI-totale telling. Alhoewel hierdie resultate nie deur navorsingshipoteses voorspel is nie, is dit in ooreenstemming met huidige navorsing. Daar is getoon dat die doel in die lewe negatief verband hou met verslawings (García-Alandete et al., 2014; Glaw et al., 2017; Kleftaras & Katsogianni, 2012; Marco et al., 2015), gebrek aan motivering en die algemene lewe ontevredenheid (Frankl, 2006; Hart & Cary, 2014).

Wat is die verband tussen godsdienstigheid, self-waargenome problematiese gebruik van pornografie en depressie oor tyd? (2020) 

Ons het 'n steekproef volwassenes van Turkprime.com gewerf vir ons ses maande lange longstudie.  In teenstelling met ons hipotese, was religiositeit nie verband hou met die self-waargenome problematiese pornografie in enige van die modelle nie.

Vir beide mans en vroue, was oormatige gebruik van pornografie op drie maande geassosieer met verhoogde depressie op ses maande. Vir mans is depressie by die beginpunt geassosieer met die gebruik van self-waarneembare pornografiese gebruik op drie maande.

Probleme aanlyn seksuele aktiwiteite by mans: die rol van selfbeeld, eensaamheid en sosiale angs (2020) - Uittreksels:

Die doel van hierdie studie was dus om 'n teoretiese model te toets waarin selfrespek, eensaamheid en sosiale angs veronderstel is om die tipe OSA's wat voorspel word, en die moontlike verslawende gebruik daarvan te voorspel. Vir hierdie doel is 'n aanlyn opname uitgevoer onder 'n steekproef van selfgeselekteerde mans wat OSA's gereeld gebruik het (N = 209). Resultate het getoon dat lae selfbeeld positief geassosieer word met eensaamheid en hoë sosiale angs, wat op sy beurt positief verband hou met betrokkenheid by twee spesifieke OSA's: gebruik van pornografie en die soeke na seksuele kontakpersone aanlyn. 'N Hoër betrokkenheid by hierdie OSA-aktiwiteite het verband gehou met simptome van verslawende gebruik.

Ondersoek die beleefde ervaring van problematiese gebruikers van internetpornografie: 'n kwalitatiewe studie (2020) - 'N Paar relevante uittreksels (hierdie artikel word in albei afdelings gelys):

Deelnemers het simptome van angs en depressie, swak konsentrasie en die onvermoë om op noodsaaklike take te fokus, beskryf. Hulle het ook gevoelens van skaamte, lae eiewaarde en skuldgevoelens gerapporteer. Baie mense het ook gerapporteer dat hul gebruik van IP gelei het tot verminderde slaap en gevolglik 'n lae bui en ongemotiveerd of lomerig gevoel gedurende die dag. Dit blyk dat dit 'n negatiewe invloed gehad het op hul betrokkenheid by werk of studie, sosiale aktiwiteite en beduidende ander. Baie deelnemers het gevoelens van eensaamheid en vervreemding sowel as selfopgelegde isolasie gerapporteer.

Deelnemers het gerapporteer dat hulle simptome van sosiale en algemene angs ervaar, simptome van depressie, insluitend amotivering, gedrag van isolasie en swak humeur, wat hulle toeskryf aan hul voortdurende gebruik van IP oor tyd. Soos een deelnemer gesê het: “Dit het veroorsaak dat ek eensaam was, depressief was en my motivering verminder het om dinge te doen waarvoor ek omgee of wat wilskrag verg. Dit het bygedra tot my sosiale angs ”. ’N Ander een het geskryf“ dit het my sedert die ouderdom van 17-18 stadig depressief gemaak. Ek kon nie die hele tyd agterkom wat fout is met my nie. Maar sedert ek opgehou het, het ek al hoe meer besef hoe eensaam ek regtig is en dat dit myself te doen het ”. Die volgende deelnemer het sy verwarring uitgespreek oor die verband tussen IP-gebruik en sy simptome van swak geestesgesondheid en sy vermoede dat dit sy persepsie van vroue negatief kon beïnvloed..

Deelnemers het gerapporteer dat verminderde slaap 'n invloed gehad het op hul bui en hul vermoë om normale take te verrig nadat hulle lang ure aan IP-gebruik was. Baie deelnemers het gemeld dat hulle lomerig gevoel het en dat hulle “geen energie” gehad het tydens normale wakker ure.

The Dark Triade and Honesty-Humility: 'n Voorlopige studie oor die gebruik van pornografie - Uittreksels:

In hierdie artikel word 'n voorlopige studie ondersoek waarin die verhoudings tussen Dark Triad (narcisme, Machiavellianisme, psigopatie) en persoonlikheidseienskappe van eerlikheid-nederigheid en pornografiese hunkering en afwykende pornografie gebruik is in 'n steekproef van 121 deelnemers (46 mans en 75 vroue) wat 'n aanlyn opname. Narcissisme en psigopatie was positief verwant aan die drang van pornografie en afwykende verbruik van pornografie, terwyl eerlikheid-nederigheid negatief met hierdie pornografie-verwante veranderlikes verband hou. Verder het die data gesuggereer dat hierdie verhoudings slegs by mans en nie by vroue was nie.

Ontwikkeling en validering van 'n skaal vir die beoordeling van psigososiale kwessies wat verband hou met internetpornografie onder manlike universiteitstudente (2020) - Uittreksels:

Studies het getoon dat die kyk van internetpornografie soos verslawing is. Verslawing is by die ontwikkeling van psigososiale kwessies betrek. Dit is belangrik om 'n inheemse hulpmiddel te ontwikkel vir die beoordeling van psigososiale kwessies by individue wat internetpornografie sien. Die huidige studie het ten doel gehad om 'n skaal te ontwikkel vir die beoordeling van psigososiale kwessies wat verband hou met internetpornografie by manlike universiteitstudente.

Ons studie kom kortliks tot die gevolgtrekking dat pornografie 'n negatiewe impak op die sosiale, sielkundige en geestesgesondheid van die individue het. Verder is dit nuttig om bewustheid in die samelewing te skep wat verband hou met psigososiale kwessies as gevolg van internetpornografie wat 'n bedreiging vir die ontwikkeling van geestesgesondheid by volwassenes kan inhou. Volgens Pakistan is daar tot dusver geen studie oor hierdie onderwerp gedoen nie.

Validering van 'n kort pornografiese skerm oor verskeie monsters (2020) - Uittreksels:

Om huidige gapings rondom screening vir problematiese gebruik van pornografie (PPU) aan te spreek, het ons aanvanklik 'n ses-item Brief Pornography Screen (BPS) ontwikkel en getoets wat die afgelope ses maande gevra is oor PPU.

Ter ondersteuning van vorige werk, is BPS-tellings matig gekorreleer met maatstawwe van algemene gevoelens van nood en depressie; ons het ook matige korrelasies tussen BPS-tellings en maatstawwe om verslaaf aan pornografie te voel en voorkeur te gee aan pornografie as ander aktiwiteite, gevind.

'N Loodsstudie van mindfulness-gebaseerde voorkoming van terugval vir kompulsiewe seksuele gedragstoornis (2020) - Ekintervensiestudie met behulp van tegnieke wat gebaseer is op bewustheid van kompulsiewe porno-gebruikers, het berig:

Soos te wagte, het ons gevind dat na mindfulness-gebaseerde terugvalvoorkoming (MBRP) pdeelnemers het aansienlik minder tyd bestee aan problematiese gebruik van pornografie en vertoon 'n afname in angs, depressie en obsessief-kompulsiewe (OC) simptome…. Ten slotte lei MBRP tot 'n afname in die tyd wat na pornografie gekyk word, en 'n afname in emosionele nood by CSBD-pasiënte.

Die sielkundige gevolge van verslawing aan internetpornografie op adolessente (2020) - Uittreksels:

Deelnemers was 18-25 jaar oud, daar was ses adolessente wat op grond van die aanvanklike keuring verkry is, naamlik selfrapportering deur middel van 'n internetverslaafde vraelys vir pornografie ... Die resultate toon dat adolessente veranderinge in kognisie en geneentheid vir seksuele stimulasie veroorsaak deur die internet ervaar. met pornografiese inhoud. Die impak van kognisie word getoon uit hul obsessief-kompulsiewe gedagtes oor seksuele inhoud. Hulle het altyd die begeerte om daardie foto's of video's weer te sien, wat hulle moeilik maak om te slaap as gevolg van die visualisering van tonele van seksuele omgang. Die impak van geneentheid kan gesien word uit hul begeerte om seksueel op te tree, hulle is so passievol en tevrede nadat hulle pornografiese inhoud gesien het, en hul verwagting om so 'n groot liefde te voel. Verder, hulle kan probleme ondervind om interpersoonlike verhoudings met ander mense te bewerkstellig en is geneig om hulself van die sosiale omgewing te onttrek.

Die pornografie-herlaai-ervaring: 'n kwalitatiewe ontleding van tydskrifte vir onthouding op 'n aanlynforum vir pornografie-onthouding (2021) Uitstekende referaat analiseer meer as 100 herlaai-ervarings en beklemtoon wat mense op herstelforums ondergaan. Weerspreek baie van die propaganda oor herstelforums (soos die onsin dat hulle almal godsdienstig is, of streng ekstremiste van semenretensie, ens.). Papier rapporteer verdraagsaamheid en onttrekkingsimptome by mans wat probeer om porno te stop. Relevante uittreksels:

Derdens, fof sommige lede (n = 31), was onthouding gemotiveer deur 'n begeerte om negatiewe psigososiale gevolge wat toegeskryf word aan hul gebruik van pornografie te verlig.. Hierdie waargenome gevolge sluit in verhoogde depressie, angs en emosionele gevoelloosheid, en verminderde energie, motivering, konsentrasie, geestelike helderheid, produktiwiteit en die vermoë om plesier te voel. (Bv, "Ek weet dit het 'n geweldige negatiewe uitwerking op my konsentrasie, motivering, selfbeeld en energievlak" [050, 33 jaar]. ” Sommige lede het ook negatiewe gevolge gesien van hul gebruik van pornografie op hul sosiale funksionering. Sommige het 'n gevoel van verminderde verbintenis met ander beskryf (bv. "(PMO) ... maak my minder geïnteresseerd en vriendeliker vir mense, meer selfabsorberend, gee my sosiale angs en maak dat ek my regtig nie meer aan iets wil steur as om alleen tuis te bly nie) en ruk af na porno ”[050, 33 jaar]), terwyl ander 'n verswakking in spesifieke verhoudings met belangrike ander en familielede, veral romantiese vennote, gerapporteer het.

Baie lede het gerapporteer dat hulle verskillende positiewe kognitief-affektiewe en / of fisiese effekte ervaar wat hulle aan onthouding toegeskryf het. Tdie mees algemene positiewe effekte wat verband hou met verbeterings in die daaglikse funksionering, insluitend verbeterde bui, verhoogde energie, geestelike helderheid, fokus, selfvertroue, motivering en produktiwiteit (Bv, "Geen porno, geen masturbasie nie en ek het meer energie gehad, meer geestelike helderheid, meer geluk, minder moegheid" [024, 21 jaar]). Sommige lede was van mening dat die feit dat hulle nie van pornografie afbly nie, daartoe gelei het dat hulle emosioneel minder gevoelloos was en dat hulle emosies meer intens kon voel (Bv, "Ek voel net op 'n dieper vlak. met werk, vriende, vorige tye, was daar golwe van emosies, goed en sleg, maar dit is 'n wonderlike ding" [019, 26 jaar]). Vir sommige het dit gelei tot verbeterde ervarings en 'n verhoogde vermoë om gewone gewone daaglikse ervarings te geniet (bv. “My brein kan soveel opgewonde raak oor klein dingetjies en dinge wat nie pure plesier is nie ... soos om te kuier of om 'n referaat te skryf of om sport te doen" [024, 21 jaar]). Dit is opmerklik dat meer lede in die ouderdomsgroep 18–29 positiewe affektiewe effekte tydens onthouding gerapporteer het (n = 16) in vergelyking met die ander twee ouderdomsgroepe, 30–39 (n = 7) en ≥ 40 (n = 2).

Kompulsiewe gebruik van internetpornografie en geestesgesondheid: 'n deursnee-studie in 'n voorbeeld van universiteitstudente in die Verenigde State (2021) - Uittreksels

Daarbenewens het 17.0, 20.4 en 13.5% van die studente onderskeidelik ernstige of uiters ernstige vlakke van depressie, angs en stres gerapporteer, met dwangpornografie wat die drie geestesgesondheidsparameters in albei geslagte aansienlik beïnvloed. Verkennende faktorontleding het drie faktore geïdentifiseer wat dui op emosionele hantering, afhanklikheid en beheptheid vir die mCIUS-items en drie faktore wat intereseptiewe, impotente en ekstrinsieke eienskappe vir die EmSS-items weerspieël. Regressie-analise het aangedui dat verskillende demografiee, items met betrekking tot verminderde beheer en sosiale gestremdheid, en ander veranderlikes rakende pornografie voorspelde uitkomste vir geestesgesondheid gebruik.

Gevolgtrekking: Ons ontledings dui op 'n beduidende verband tussen die gebruik van geestesgesondheid en pornografie, insluitend gedrag wat gedragsverslawing weerspieël, en beklemtoon die noodsaaklikheid van 'n beter begrip en oorweging van die potensiële bydrae van internetpornografie tot negatiewe geestesgesondheid onder universiteitstudente.

Ondersoek die beleefde ervaring van problematiese gebruikers van internetpornografie: 'n kwalitatiewe studie (2020) - 'N Paar relevante uittreksels (hierdie artikel word in albei afdelings gelys):

Deelnemers het simptome van angs en depressie, swak konsentrasie en die onvermoë om op noodsaaklike take te fokus, beskryf. Hulle het ook gevoelens van skaamte, lae eiewaarde en skuldgevoelens gerapporteer. Baie mense het ook gerapporteer dat hul gebruik van IP gelei het tot verminderde slaap en gevolglik 'n lae bui en ongemotiveerd of lomerig gevoel gedurende die dag. Dit blyk dat dit 'n nadelige uitwerking gehad het, wat hul betrokkenheid by werk of studie, sosiale aktiwiteite en beduidende ander beïnvloed het.

Deelnemers het berig dat hulle simptome van 'breinmis', 'n onvermoë om te fokus, en 'ADHD' soos simptome ervaar. 'N Aantal deelnemers het gerapporteer dat die verminderde vermoë om ingewikkelde take soos huiswerk of werkverwante take uit te voer, selfs wanneer dit nie gedoen word nie, ernstige gevolge sou meebring soos een deelnemer opmerk: wanneer u belangrike werk doen.'Een deelnemer het opgemerk dat sy gebruik van IP sy konsentrasievermoë beïnvloed het en dat hy'het my vermoë om te konsentreer op lang take, insluitend lees en skryf, onderbreek. " 'N Deelnemer het die gevolge van sy IP-gebruik bespreek as 'n “gebrek aan motivering, helderheid en breinmis. Soos ek voorheen gesê het, het die hantering van dwelm- en alkoholmisbruik 'n rol gespeel, maar ek ervaar 'n gevoel van honger nadat ek na porn gesien het". Byvoorbeeld, deur die ander deelnemers, soos voorbeeld.

Faktore wat voorspelbaar is vir seksuele geweld: die toets van die vier pilare van die Confluence Model in 'n groot verskeidenheid kollegemanne (2021) - Ekstreme pornogebruik hou verband met talle negatiewe uitkomste, insluitend  vyandige manlikheid, psigopatie, jeugdige misdadigheid en minder empatie

Die verband tussen lewenstevredenheid en slaapkwaliteit en hipervisuele tekens in pornofilms in Telegram deur die teorie van Baudrillardʾ (2021) - Uittreksels:

Die studie het bevind dat die kwaliteit van die slaap van mense wat na pornografie gekyk het, aansienlik laer was as diegene wat nie na porno gekyk het nie. Aansienlike verskille is gevind op 5% foutvlak vir lewenstevredenheid en kyk of nie kyk na pornovideo's nie. Die studie het bevind dat die lewensbevrediging van diegene wat na pornografie gekyk het, aansienlik laer was as diegene wat nie na porno gekyk het nie.

Verwantskappe tussen kuberseksverbruikspatrone, remmende beheer en vlak van seksuele bevrediging by mans (2021) - Uittreksel:

Wat seksuele bevrediging betref, dui die resultate op 'n swakker tevredenheid by proefpersone met 'n hoër kubereksverbruik deur 'n statisties negatiewe korrelasie, plus tellings verlaag in terme van emosionele welstand. Bogenoemde, tweede hipotese van hierdie studie, stem ooreen met die gegewens wat deur Brown et al. (2016) en Short et al. (2012) wat lae vlakke van seksuele bevrediging rapporteer by mans met 'n hoër verbruik van pornografie. Soortgelyk rapporteer Stewart en Szymanski (2012) dat jong vroue met manlike lewensmaats wat gereeld pornografie inneem, 'n verminderde verhoudingskwaliteit rapporteer, wat die teorie versterk dat seksuele bevrediging veral benadeel word in die oormatige verbruik van kubereks (Voon et al., 2014; Wérry et al. , 2015). Daar word veronderstel dat dit verklaar kan word deur 'n toename in die opwekkingsdrempel as gevolg van verhoogde vrystelling van dopamien wat die proefpersone tydens die kuberverbruik ervaar (Hilton & Watts, 2011; Love et al., 2015). verdraagsaamheid en 'n gevolglike toename in die voorkoms van verslawende kubereksgebruik in sommige vakke (Giordano et al., 2017).

Sosiale angs, gebruik van pornografie en eensaamheid: 'n bemiddelingsanalise (2021) - Uittreksel:

Die resultate het aangedui dat, soos veronderstel, sosiale angs en internetgebruik positief gekorreleer is, maar dat internetgebruik nie die verband tussen sosiale angs en eensaamheid bemiddel nie. Die hipotese het ook getoon dat sosiale angs en die gebruik van pornografie positief gekorreleer is en dat die gebruik van pornografie en eensaamheid positief gekorreleer is. Ten slotte het die resultate aangedui dat die gebruik van pornografie die verband tussen sosiale angs en eensaamheid swak bemiddel het.

Liggaamsbeeld, depressie en selfversekerde pornografieverslawing by Italiaanse gay en biseksuele mans: die bemiddelende rol van verhoudingsbevrediging (2021) - Studie oor Italiaanse gay en biseksuele mans. Kompulsiewe porno gebruik was sterk gekorreleer met Swakker verhoudingstevredenheid, Hoër vlakke van depressie en Groter ontevredenheid in die liggaam.

Ons het die hipotese gestel dat individue wat hoër vlakke van ontevredenheid in die verhouding, negatiewe liggaamsbeeld en hoër self-waargenome problematiese pornografiegebruik rapporteer, ook hoër depressievlakke sal bied. Soos voorspel, was verhoudingstevredenheid omgekeerd verwant aan manlike liggaamsbeeld, self-waargenome problematiese gebruik van pornografie en depressie. Ons het ook die direkte en indirekte effekte van depressie op self-waargenome problematiese pornografie-gebruik vermoed deur die bemiddelende veranderlike van verhoudingsbevrediging. Soos voorspel, was depressie, via verhoudingsbevrediging, verwant aan self-waargenome problematiese gebruik van pornografie.

Kompulsiewe seksuele gedrag aanlyn en nie-aanlyn by volwasse manlike pasiënte en gesonde kontroles: vergelyking in sosiodemografiese, kliniese en persoonlikheidsveranderlikes (2022) – Vergelyk behandeling wat seks- en porno-verslaafdes met mekaar soek, sowel as gesonde kontroles. Uittreksel:

in vergelyking met gesonde kontroles, beide eksperimentele groepe het hoër psigopatologie, sielkundige probleme in alle mate en hoër CSB getoon....

Met betrekking tot persoonlikheid, in vergelyking met gesonde kontroles, het pasiënte hoër punte behaal in skadevermyding en selftransendensie, en laer in selfdirektheid en samewerkendheid. Dit is in ooreenstemming met wat gevind is in die paar artikels wat die persoonlikheid van hierdie tipe pasiënt ontleed (52). Hoë skadevermyding is geassosieer met affektiewe versteurings, angsversteurings en dwelmmisbruik (41). Verder, hierdie persoonlikheidsprofiel, gekombineer met hoë impulsiwiteit, is soortgelyk aan dié wat gevind word in ander gedragsverslawings en dwelmverslawingsLys twee: Studies wat die verband tussen pornogebruik en swakker kognitiewe uitkomste vind:

Die eerste 3 studies demonstreer dat chroniese pornogebruik of blootstelling aan seksuele stimuli die vermoë om bevrediging te vertraag, verminder.

Blootstelling aan seksuele stimuli veroorsaak groter afslag wat lei tot verhoogde betrokkenheid by cyber delinquency among men (2017) - In twee studies het blootstelling aan visuele seksuele stimuli gelei tot: 1) groter vertraagde afslag (onvermoë om bevrediging te vertraag), 2) groter geneigdheid tot kubermisdadigheid, 3) groter neiging om vervalste goedere te koop en iemand se Facebook-rekening te kap. Gesamentlik dui dit aan dat pornografie impulsiwiteit verhoog en sekere uitvoerende funksies kan verminder (selfbeheersing, oordeel, gevolge voorsien, impulsbeheer). Uittreksel:

Hierdie bevindinge bied insig in 'n strategie om mans se betrokkenheid by kubermisdadigheid te verminder; dit wil sê deur minder blootstelling aan seksuele stimuli en bevordering van vertraagde bevrediging. Die huidige resultate dui daarop dat die hoë beskikbaarheid van seksuele stimuli in die kuberruim meer noue kan verband hou met mans se kuber-delinquente gedrag as voorheen gedink.

Handel Later Belonings vir Huidige Genot: Pornografie Verbruik en Vertraging Diskonto (2015) - Hoe meer pornografie die deelnemers verbruik het, hoe minder kon hulle die bevrediging uitstel. Hierdie unieke studie het ook porno-gebruikers verminder porno gebruik vir 3 weke. Die studie het bevind dat voortgesette porno gebruik was oorsaaklik verwant aan groter onvermoë om bevrediging te vertraag (let daarop dat die vermoë om bevrediging uit te stel, 'n funksie van die prefrontale korteks is). Uittreksel uit die eerste studie (mediaan vak ouderdom 20) korrelate vakke se pornografie gebruik met hul tellings op 'n vertraagde bevrediging taak:

"Hoe meer pornografie deelnemers verbruik, hoe meer sien hulle dat die toekomstige belonings minder werd is as die onmiddellike belonings, alhoewel die toekomstige belonings objektief meer werd was."

Eenvoudig gestel, meer porno-gebruik korreleer met minder vermoë om bevrediging vir groter toekomstige belonings uit te stel. In die tweede deel van hierdie studie het navorsers die uitgestelde afslag van die proefpersone 4 weke later beoordeel en gekorreleer met hul porno-gebruik.

"Hierdie resultate dui aan dat voortgesette blootstelling aan die onmiddellike bevrediging van pornografie verband hou met 'n hoër vertragingskorting oor tyd."

'N Tweede studie (mediaan ouderdom 19) is uitgevoer om te bepaal of porno gebruik word oorsake vertraagde afslag, of die onvermoë om bevrediging uit te stel. Navorsers verdeel huidige porngebruikers in twee groepe:

 1. Een groep onthou van porno gebruik vir 3 weke,
 2. 'N Tweede groep onthou van hul gunsteling kos vir 3 weke.

Al die deelnemers is meegedeel dat die studie oor selfbeheersing gaan, en hulle is lukraak gekies om hulle van hul toegewysde aktiwiteite te onthou. Die slim deel was dat die navorsers die tweede groep pornogebruikers moes onthou van die eet van hul gunsteling kos. Dit het verseker dat 1) alle proefpersone 'n selfbeheertaak het, en 2) die tweede groep se pornogebruik nie beïnvloed word nie. Aan die einde van die drie weke was deelnemers betrokke by 'n taak om vertragingsafslag te beoordeel. Belangrike opmerking: Terwyl die 'porno-onthoudingsgroep' aansienlik minder pornografie gesien het as die 'gunsteling kos-onthouders', het die meeste nie heeltemal van die pornokyk onthoud nie. Die resultate:

"Soos voorspel, het deelnemers wat selfbeheersing uitgeoefen het oor hul begeerte om pornografie te gebruik, 'n hoër persentasie groter, later belonings gekies in vergelyking met deelnemers wat selfbeheersing oor hul voedselverbruik uitgeoefen het, maar steeds pornografie verbruik het."

Die groep wat drie weke lank hul porno-besigtiging besnoei het, het minder vertragingskortings getoon as die groep wat bloot van hul gunsteling kos onthou het. Eenvoudig gestel: die onthouding van internetporno verhoog die vermoë van pornogebruikers om bevrediging uit te stel. Uit die studie:

Op grond van die longitudinale bevindinge van Studie 1 het ons dus getoon dat voortgesette pornografieverbruik oorsaaklik verband hou met 'n hoër tempo van vertragingsverdiskontering. Uitoefening van selfbeheersing in die seksuele domein het 'n sterker effek gehad op vertraging as 'n selfbeheersing oor 'n ander lonende fisiese eetlus (bv. Eet jou gunsteling kos).

Die take-aways:

 1. Dit was nie die uitoefening van selfbeheersing wat die vermoë om bevrediging te vertraag, verhoog het nie. Die belangrikste faktor was om pornografie te verminder.
 2. Internetporno is 'n unieke stimulus.
 3. Internetporno gebruik, selfs in nieverslaafdes, het langtermyn-effekte.

Waarskynlikheid en vertraging verdiskontering van erotiese stimuli (2008) - uittreksels:

Erotika gebruikers was onproportioneel manlik, het hoër punte behaal op verskeie psigometriese maatstawwe van seksualiteitsverwante konstrukte, en het meer impulsiewe keusepatrone uitgestal oor die vertraging van die diskonto vir geldtaak as erotika-nie-gebruikers. Hierdie bevindinge dui daarop dat verdiskonteringsprosesse veralgemeen word na erotiese uitkomste vir sommige individue.

Bikinis Instigate generaal ongeduld in intertemporale keuse - Nie pornografie nie, maar soortgelyke resultate. uittreksels:

Ons toon dat blootstelling aan sexy leidrade tot meer ongeduld in intertemporale keuse tussen geldelike belonings lei. As ons die rol van 'n algemene beloningskringbaan beklemtoon, demonstreer ons dat individue met 'n sensitiewe beloningsisteem meer vatbaar is vir die effek van geslagsaanwysings, dat die effek veralgemeen tot nie-geldelike belonings, en dat versadiging die effek verswak.

[Hierdie verskyn ook hierbo in die eerste afdeling van hierdie bladsy, en word hier herhaal vanweë die bevinding van 'vertraagde afslag'.] Hoe onthouding beïnvloed voorkeure (2016) [voorlopige resultate] - Uittreksels uit die artikel:

Resultate van die eerste golf - belangrikste bevindings

 1. Die lengte van die langste deelnemers wat uitgevoer is voordat hulle aan die opname deelgeneem het, stem ooreen met tydvoorkeure. Die tweede opname sal die vraag beantwoord as langer periodes van onthouding die deelnemers meer in staat stel om belonings te vertraag, of indien meer geduldige deelnemers meer geneig is om langer strepe uit te voer.
 2. Langer periodes van onthouding veroorsaak waarskynlik minder risiko-afkeer (wat goed is). Die tweede opname sal die finale bewys lewer.
 3. Persoonlikheid korreleer met lengte van strepe. Die tweede golf sal openbaar of onthouding persoonlikheid beïnvloed of as persoonlikheid variasie in die lengte van strepe kan verduidelik.

Resultate van die tweede golf - belangrikste bevindings

 1. Die onthouding van pornografie en masturbasie verhoog die vermoë om belonings te vertraag
 2. Om deel te neem aan 'n tydperk van onthouding, maak mense meer gewillig om risiko's te neem
 3. Onthouding maak mense meer altruïsties
 4. Onthouding maak mense meer ekstrovert, meer gewetensvol en minder neuroties

Die lees van seksuele beelde word geassosieer met verminderde fisiologiese opwekking reaksie op dobbel verlies - Uittreksel:

Mense moet daarop let dat seksuele opwekking hul aandag en fisiologiese sensitiwiteit vir geldelike verliese kan verminder. Met ander woorde, mense moet ekstra let op die verliese en winste van finansiële besluite wanneer hulle seksueel opgewek word.

Is studente se rekenaar tuis gebruik in verband met hul wiskundige prestasie op skool? (2008) - Uittreksel:

Studente se kognitiewe vermoëns was ook positief gekoppel aan hul prestasie in wiskunde. Ten slotte, kyk televisie het 'n negatiewe verhouding met studente se prestasie gehad. Veral horror-, aksie- of pornografiese rolprente was in verband met laer toets tellings.

Selfversorgde verskille op maatreëls van uitvoerende funksie en hiperseeksuele gedrag in 'n pasiënt- en gemeenskapsmonster van mans (2010) - "Hiperseksuele gedrag" was gekorreleer met 'n swakker uitvoerende funksie (wat hoofsaaklik voortspruit uit die prefrontale korteks). 'N Uittreksel:

Pasiënte wat hulp soek vir hiperseeksuele gedrag, vertoon dikwels kenmerke van impulsiwiteit, kognitiewe rigiditeit, swak oordeel, tekortkominge in emosieregulering en oormatige seksuele bekommernis. Sommige van hierdie eienskappe is ook algemeen onder pasiënte wat met neurologiese patologie gepaard gaan met uitvoerende disfunksie. Hierdie waarnemings het gelei tot die huidige ondersoek na verskille tussen 'n groep hiperseksuele pasiënte (n = 87) en 'n nie-hiperseeksuele gemeenskapsmonster (n = 92) van mans wat die Gedragsgraad Inventaris van Uitvoerende Funksie-Volwasse Weergawe gebruik.

Hiperseksuele gedrag is positief gekorreleer met globale indekse van uitvoerende disfunksie en verskeie subskripsies van die KORT-A. Hierdie bevindings verskaf voorlopige getuienis wat die hipotese ondersteun wat uitvoerende disfunksie in hiperseeksuele gedrag kan impliseer.

Pornografiese prentverwerking inmeng met werkgeheueprestasie (2013) - Duitse wetenskaplikes het ontdek dat Internet erotika werkgeheue kan verminder. In hierdie porno-beelde-eksperiment het 28 gesonde individue werkgeheue-take uitgevoer met 4 verskillende stelle prente, waarvan een pornografies was. Deelnemers het ook die pornografiese prente met betrekking tot seksuele opwinding en masturbasie aangemoedig voor en na die pornografiese prentaanbieding. Resultate het getoon dat werkgeheue die ergste was tydens die pornopersoek en dat groter opwinding die druppel vermeerder het. 'N uittreksel:

Resultate dra by tot die siening dat aanwysers van seksuele opwinding as gevolg van pornografiese prentverwerking inmeng met werkgeheue-prestasie. Bevindinge word bespreek ten opsigte van seksuele verslawing deur die internet omdat werkgeheue-inmenging deur verslawingverwante aanwysers bekend is met substansafhanklikhede.

Werksgeheue is die vermoë om inligting in gedagte te hou terwyl u dit gebruik om 'n taak te voltooi of 'n uitdaging aan te pak. Dit help mense om hul doelwitte in gedagte te hou, afleidings te weerstaan ​​en impulsiewe keuses te belemmer, daarom is dit van kritieke belang vir leer en beplanning. 'N Konstante navorsingsbevinding is dat verslawingverwante aanwysings die werkgeheue belemmer, wat 'n funksie van die prefrontale korteks is.

Seksuele Prentverwerking interfereer met besluitneming onder dubbelsinnigheid (2013) - Studie het bevind dat die kyk van pornografiese beelde inmeng met die besluitneming tydens 'n gestandaardiseerde kognitiewe toets. Dit dui daarop dat pornogebruik die funksionering van uitvoerende beamptes kan beïnvloed, wat 'n stel geestelike vaardighede is wat help om doelwitte te bereik. Hierdie vaardighede word beheer deur 'n gebied van die brein wat die prefrontale korteks genoem word. Uittreksels:

Besluitneming prestasie was erger toe seksuele prente geassosieer word met nadelige kaartdekke in vergelyking met prestasie toe die seksuele prente gekoppel is aan die voordelige dekke. Subjektiewe seksuele opwinding het die verhouding tussen taaktoestand en besluitnemingsprestasie gemodereer. Hierdie studie het beklemtoon dat seksuele opwinding met besluitneming inmeng, wat kan verduidelik hoekom sommige individue negatiewe gevolge ervaar in die konteks van die gebruik van cybersex.

Arousal, werkgeheue kapasiteit, en seksuele besluitneming by mans (2014) - Uittreksels:

Hierdie studie het ondersoek ingestel of werkgeheue kapasiteit (WMC) die verband tussen fisiologiese opwekking en seksuele besluitneming gemodereer het. 'N Totaal van 59-mans het 20-konsensuele en 20-nie-konsensuele beelde van heteroseksuele interaksie gesien terwyl hul fisiologiese opwekingsvlakke aangeteken is deur gebruik te maak van die velgeleidingsrespons. Deelnemers het ook 'n evaluering van WMC en 'n datum-verkragting analoog taak voltooi waarvoor hulle die punt moes identifiseer waarna 'n gemiddelde Australiese man alle seksuele voorskotte sou beëindig as gevolg van verbale en / of fisiese weerstand van 'n vroulike vennoot.

Deelnemers wat meer fisiologies gewek is en meer tyd bestee het aan die nie-konsensuele seksuele beelde wat aansienlik later stoppunte aangewys het op die datum-verkragting analoog taak. In ooreenstemming met ons voorspellings, was die verhouding tussen fisiologiese opwekking en benoemde stoppunt sterkste vir deelnemers met laer vlakke van WMC. Vir deelnemers met 'n hoë WMC, was fisiologiese opwinding nie verwant aan die benoemde stoppunt nie. Uitvoerende funksionele vermoëns (en WMC in die besonder) blyk dus 'n belangrike rol te speel in die bevordering van mans se besluitneming met betrekking tot seksueel aggressiewe gedrag.

Vroeë Adolessente Seuns se blootstelling aan internetpornografie: Verhoudings tot puberteit tydsberekening, sensasie soek en akademiese prestasie (2015) - Hierdie seldsame longitudinale studie (oor 'n tydperk van ses maande) dui daarop dat porno gebruik die akademiese prestasie verminder. uittreksel:

Verder, 'n verhoogde gebruik van internetpornografie het ses maande later die seuns se akademiese prestasie verlaag.

Vashou aan pornografie? Oorbenutting of verwaarlosing van kubereksies in 'n multitasksituasie is verwant aan simptome van cyberseksverslawing (2015) - Vakke met 'n hoër neiging tot pornoverslawing het swakder van uitvoerende funksionele take gedoen (wat onder die voorfrontale korteks staan). Enkele uittreksels:

Ons het ondersoek ingestel na die vraag of 'n neiging tot kuberverslawing verband hou met probleme met die uitoefening van kognitiewe beheer oor 'n multitaskingsituasie wat pornografiese foto's behels. Ons gebruik 'n multitasking-paradigma waarin die deelnemers die eksplisiete doel gehad het om in gelyke mate aan neutrale en pornografiese materiaal te werk. [En] ons het gevind dat deelnemers wat die neigings tot cybereksverslawing gerapporteer het, sterker van hierdie doelwit afwyk.

Die resultate van die huidige studie dui op 'n rol van uitvoerende beheer funksies, dit wil sê funksies gemedieer deur die voorfrontale korteks, vir die ontwikkeling en instandhouding van problematiese cybersex gebruik (soos voorgestel deur Brand et al., 2014). Veral 'n verminderde vermoë om verbruik te monitor en om te wissel tussen pornografiese materiaal en ander inhoud op 'n voldoende doelwit, kan een meganisme wees in die ontwikkeling en instandhouding van cybersexverslawing

Problematiese seksuele gedrag by jong volwassenes: Verenigings oor kliniese, gedrags- en neurokognitiewe veranderlikes (2016) - Individue met problematiese seksuele gedrag (PSB) het verskeie neuro-kognitiewe tekorte getoon. Hierdie bevindings dui op swakker uitvoerende funksionering (hipofrontaliteit) wat 'n sleutel brein funksie wat voorkom in dwelmverslaafdes. Enkele uittreksels:

Uit hierdie karakterisering, dit is moontlik om die probleme wat in PSB voorkom, te spoor en bykomende kliniese kenmerke, soos emosionele dysregulering, spesifieke kognitiewe tekorte .... As die kognitiewe probleme wat in hierdie analise geïdentifiseer is, eintlik die kern kenmerk van PSB is, kan dit kliniese implikasies hê.

Effekte van pornografie op senior hoërskoolstudente, Ghana. (2016) - Uittreksel:

Die studie het aan die lig gebring dat die meerderheid van die studente toegelaat word om pornografie voor te kyk. Verder is opgemerk dat die meeste van hulle saamstem dat pornografie die akademiese prestasie van studente negatief beïnvloed ...

Uitvoerende funksionering van seksueel kompulsiewe en nie-seksueel kompulsiewe mans voor en na die kyk van 'n erotiese video (2017) - Blootstelling aan porno beïnvloed uitvoerende funksionering by mans met 'dwang seksuele gedrag', maar nie gesonde kontrole nie. Swakker funksionering van die uitvoerende beampte as dit blootgestel word aan verslawing-verwante aanwysings, is 'n kenmerk van substansiektes (wat beide aandui veranderde prefrontale stroombane en sensitisering). uittreksels:

Hierdie bevinding dui op beter kognitiewe buigsaamheid na seksuele stimulasie deur kontroles in vergelyking met seksueel kompulsiewe deelnemers. Hierdie data ondersteun die idee dat seksueel kompulsiewe mans nie voordeel moet trek uit die moontlike leer-effek uit ervaring nie, wat kan lei tot beter gedragsmodifikasie. Dit kan ook verstaan ​​word as 'n gebrek aan 'n leer effek deur die seksueel kompulsiewe groep wanneer hulle seksueel gestimuleer, soortgelyk aan wat gebeur in die siklus van seksuele verslawing, wat begin met 'n toenemende aantal seksuele kognisie, gevolg deur die aktivering van seksuele skrifte en dan orgasme, wat dikwels blootstelling aan riskante situasies insluit.

Frekwensie en duur van gebruik, drang en negatiewe emosies in problematiese aanlyn seksuele aktiwiteite (2019) - Uittreksels:

In 'n steekproef van meer as 1,000 Chinese universiteitstudente het ons 'n model getoets wat pornografie-drang sou doen deur middel van hoeveelheid en frekwensie maatreëls van die gebruik van OSAs om te lei tot probleemagtige gebruik van OSA's, en dit sal dan lei tot negatiewe akademiese emosies. Ons model is grootliks ondersteun.

REsults het aangedui dat hoër pornografie-drang, groter hoeveelheid en frekwensie van gebruik van OSA's, en meer negatiewe akademiese emosies is geassosieer met problematiese OSA's. Die resultate resoneer met dié van vorige studies wat 'n hoë vlak van pornografiese drang in verband met ander negatiewe gesondheidsmaatreëls rapporteer.

Persepsie van Pornografie Impak op Sosiale Studies Studente in die Universiteit van Jos, Nigerië (2019) - Uittreksel:

Die studie is ondersteun deur vier navorsingsvrae. Sand twee hipoteses. Die navorsingsontwerp wat vir die studie aangeneem is, was opname-navorsing en die bevolking was die totale sosiale studente in die universiteit van Jos wat die totale 244-populasiegrootte gehad het en waaruit 180 lukraak gekies is as steekproef van die studie. Die studie het aan die lig gebring dat die meeste studente wat betrokke is by pornografiese aktiwiteite nie goed doen in akademici nie en die meeste keer selfs op hul werke uitstel.

Onlangse verbale geheue in pornografiese verslaafdes jeugdiges (2019) aangetas) - Uittreksels:

Ons het 'n laer RAVLT A6-telling gevind in die groep vir pornografiese verslawing in vergelyking met die nie-addiksie-groep, met 'n 1.80-punt van gemiddelde verskil (13.36% van die nie-addisie-telling). A6 dui op onlangse geheuevermoë na ontwrigting (in B1), en ons resultate het die geheuevermoë oor pornografieverslawing verminder. Dit is bekend dat werkgeheue 'n belangrike rol speel in die handhawing van doelgerigte gedrag [24, 25]; Daarom het ons bevindinge daarop gewys dat jeugdiges met pornografie verslaaf kan wees om dit te doen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ten slotte, 'n unieke studie van vakke met onlangs ontwikkelde ADHD-agtige simptome. Die outeurs glo sterk dat internetgebruik is veroorsaak ADHD soos simptome: Die skakels tussen gesonde, problematiese en verslaafde internetgebruik aangaande comorbiditeite en selfkonsepverwante eienskappe (2018). 'N Uittreksel uit die bespreking:

Na ons kennis was dit die eerste studie wat gepoog het om die evaluering van die impak van onlangs ontwikkelde ADHD simptome in te sluit, benewens die ADHD diagnose in internetverslaafdes. Deelnemers met ADHD sowel as dié met slegs onlangs ontwikkelde ADHD-simptome het aansienlik hoër leeftyd en huidige internetgebruik erns in vergelyking met diegene wat nie aan hierdie toestande voldoen het nie. Verder het verslaafde deelnemers met onlangs ontwikkelde ADHD-simptome (30% van die verslaafde groep) 'n verhoogde lewenslange internetgebruiksgraad vertoon in vergelyking met dié verslaafde deelnemers sonder ADHD-simptome.

Ons resultate dui aan dat onlangse ontwikkelde ADHD simptome (sonder die diagnostiese kriteria vir ADHD) in verband gebring word met internetverslawing. Dit kan lei tot 'n eerste aanduiding dat die oormatige internetgebruik 'n impak het op die ontwikkeling van kognitiewe tekorte soortgelyk aan dié wat in ADHD voorkom. 'N Onlangse studie van Nie, Zhang, Chen en Li (2016) het berig dat adolessente internetverslaafdes met en sonder ADHD sowel as deelnemers met ADHD alleen vergelykbare tekorte in inhibitiewe beheer en werkgeheue funksies toon.

Hierdie aanname blyk ook gesteun te word deur sekere studies wat gerapporteer verminderde grysstofdigtheid in die anterior cingulêre korteks in verslawende internetgebruikers sowel as in ADHD-pasiënte (Frodl & Skokauskas, 2012; Moreno-Alcazar et al., 2016; Wang et al., 2015; Yuan et al., 2011). Nietemin, om ons aannames te bevestig, is verdere studies nodig om die verband tussen die aanvang van oormatige internetgebruik en ADHD in internetverslaafdes te evalueer. Daarbenewens moet longitudinale studies toegepas word om oorsaaklikheid te verduidelik. As ons bevindings deur verdere studies bevestig word, sal dit kliniese relevansie vir die diagnostiese proses van ADHD hê. Dit is denkbaar dat die klinici verwag word om 'n gedetailleerde evaluering van moontlike verslawende internetgebruik by pasiënte met vermoedelik ADHD uit te voer.