Die gevolge van aggressiewe pornografie oor oortuigings in verkragtingsmite: Individuele verskille (1985)

Tydskrif van Navorsing in Persoonlikheid

Deel 19, Uitgawe 3, September 1985, Bladsye 299-320

Abstract

Hierdie eksperiment het die gevolge van mediabeeldings beoordeel wat verkragtingsmites op die geloof van mans in sulke mites uitbeeld. Die studie is in twee afsonderlike sessies gedoen. Tydens die oriënteringsessie is 307 mans maatreëls van persoonlikheid, motivering, ervaring en aggressiewe neigings toegedien.

In die eksperimentele sessie is 145 van hierdie mans vir die eerste keer blootgestel aan een van die agt weergawes van 'n gedeelte in die gehoor. Een daarvan het die mite uitgebeeld dat verkragting die slagoffer se seksuele opwinding tot gevolg het. Later het proefpersone na 'n tweede gedeelte geluister wat seks of nie-toestemming of toestemming voorstel. Hul persepsie van die tweede uitbeelding en hul oortuiging in verkragtingsmites is vervolgens gemeet. Die bevindings het die hipotese ondersteun dat uitbeeldings in die media wat daarop dui dat verkragting die opwinding van die slagoffer tot gevolg het, kan bydra tot die oortuiging van mans in 'n soortgelyke verkragtingsmite.

Daarbenewens het die analise van die bemiddelende rol van individuele verskille aangedui dat mans met relatief hoër geneigdhede vir aggressie teen vroue veral geraak sal word deur mediaberigte van verkragtingsmite. Daar word voorgestel dat hierdie data die beste uitgelê kan word op grond van inligtingherwinningsprosesse. Daarbenewens is gevind dat kragmotiewe konsekwent verband hou met groter oortuigings in verkragtingsmite.