Ventrale striatum aktiwiteit wanneer gekyk word na geprefereerde pornografiese prente word gekorreleer met simptome van internetpornografieverslawing (2016)

neuroimage.gif

Nuwe Duitse fMRI studie wat in lyn is met die pornverslawing model. 

Hooftrekke soos deur die outeurs gestel:

  • Ventrale striatum-aktiwiteit is gekoppel aan die kyk van geprefereerde pornografiese materiaal
  • Simptome van internetpornografieverslawing is gekoppel aan ventrale striatumaktiwiteit
  • Neurale basis van internetpornografieverslawing is vergelykbaar met ander verslawings

Neuro Image. 2016 Jan 20. pii: S1053-8119(16)00039-2. doi: 10.1016/j.neuroimage.2016.01.033.

Brand M1, Snagowski J2, Laier C3, Maderwald S4.

Abstract

Een soort internetverslawing is oormatige pornografieverbruik, ook bekend as cybersex of internetpornografieverslawing. Neuroimaging studies het ventrale striatum-aktiwiteit gevind toe deelnemers eksplisiete seksuele stimuli gekyk het in vergelyking met nie-eksplisiete seksuele / erotiese materiaal. Ons het nou veronderstel dat die ventrale striatum moet reageer op voorkeurpornografiese in vergelyking met nie-voorkeurpornografiese prente en dat die ventrale striatumaktiwiteit in hierdie kontras met die subjektiewe simptome van internetpornografieverslawing korreleer moet word. Ons het 19-heteroseksuele manlike deelnemers bestudeer met 'n prentparadigma, insluitende voorkeur- en nie-voorkeur-pornografiese materiaal. Vakke moes elke prent evalueer met betrekking tot opwinding, onaangenaamheid en nabyheid aan ideaal. Prente van die voorkeurkategorie is aangewys as meer gewek, minder onaangenaam, en nader aan ideaal. Ventral striatum reaksie was sterker vir die voorkeurvoorwaarde in vergelyking met nie-voorkeurfoto's. Ventrale striatum-aktiwiteit in hierdie kontras is gekorreleer met die self-gerapporteerde simptome van internetpornografieverslawing. Die subjektiewe simptome erns was ook die enigste belangrike voorspeller in 'n regressie-analise met ventrale striatumrespons as afhanklike veranderlike en subjektiewe simptome van internetpornografieverslawing, algemene seksuele opgewondenheid, hipersexuele gedrag, depressie, interpersoonlike sensitiwiteit en seksuele gedrag in die laaste dae as voorspellers . Die resultate ondersteun die rol vir die ventrale striatum in die verwerking van beloningverwagting en bevrediging wat verband hou met subjektief gewenste pornografiese materiaal. Meganismes vir beloningverwagting in ventrale striatum kan bydra tot 'n neurale verduideliking van waarom individue met sekere voorkeure en seksuele fantasieë die risiko loop om hul beheer oor internetpornografieverbruik te verloor.

SLEUTELWOORDE: internetseks; Bevredigende verwerking; pornografie; Beloning afwagting; Ventrale striatum