Kyk na pornografie Geslagsverskille geweld en viktimisering: 'n Verkennende studie in Italië (2011)

 2011 Okt; 17 (10): 1313-26. doi: 10.1177 / 1077801211424555

Romito P1, Beltramini L.

Bron

1University of Trieste, Trieste, Italy.

Abstract

Die doel van hierdie artikel is om blootstelling aan pornografie, die inhoud daarvan en die assosiasies tussen viktimisering en pornografie in 'n steekproef van 303-studente (49.2% vroulik) te ontleed. Die vraelys het vrae ingesluit oor blootstelling aan pornografie, psigologiese en fisiese gesinsgeweld en seksuele geweld.

Byna alle manlike studente en 67% van vroulike studente het ooit pornografie gekyk; 42% en 32%, onderskeidelik, het geweld teen vroue gekyk. Vroulike studente wat blootgestel is aan gesinspsigologiese geweld en seksuele geweld, was aansienlik meer geneig om pornografie te sien, veral gewelddadige pornografie as diegene wat nie blootgestel was nie.

Geen sulke vereniging is onder manlike studente gevind nie.


 

Meer hieroor 

Meer onlangs beskryf Romito en Beltrami die inhoud van pornografie wat deur jong Italiaanse studente van 18-25 beoefen is, wat die verband tussen sielkundige en fisiese gesinsgeweld en / of seksuele geweld en pornografie gebruik (Romito en Beltrami, 2011) ontleed. Die resultate het aangedui dat manlike studente 5 keer meer geneig is om pornografie as vroulike te kyk; hulle het vroeër begin en meer gereeld op eie inisiatief, pornografie meer seksueel opwindend gevind en minder gereageer met vrees of afkeer. In die besonder het 42% van mans en 32% vroue gesien geweld teen vroue, insluitend ekstreme agteruitgang, verkragting, marteling en moord; 33% van mans en 26% vroue het gekyk na uitbeeldings van vroue wat die geweld wat hulle opgelê het, geniet. Daarbenewens het 'n beduidende minderheid gekyk na pornografie wat seks met diere, sadomasochisme en vroue bevat wat mans martel.