'N Model van adolessente se soek na seksuele inhoud in hul media keuses (2011)

J Sex Res. 2011 Jul;48(4):309-15. doi: 10.1080/00224499.2010.497985.

Bleakley A, Hennessy M, Fishbein M.

Bron

Annenberg Openbare Beleid Sentrum, Annenberg Skool vir Kommunikasie, Universiteit van Pennsylvania, Philadelphia, PA19104, VSA. [e-pos beskerm]

Abstract

Hierdie referaat rapporteer oor die mate waarin adolessente verslag doen aktief op soek na seksuele inhoud in die media, identifiseer uit watter media hulle soek, skat die verband tussen seksuele inligting en romantiese en seksuele gedrag en toon dat aktiewe soek na seksuele inhoud in mediabronne verduidelik word deur 'n voorneme om sulke inhoud te soek deur die Integrative Model of Behavioral Voorspelling, 'n beredeneerde aksiebenadering. Thy data is 'n nasionale voorbeeld van 810 adolessente van 13-18 jaar. Resultate toon dat vyftig persent van die adolessente aktief op soek was na seksuele inhoud in hul mediakeuses, waaronder films, televisie, musiek, internetpornografie en tydskrifte. Mans het geslagsinhoud meer as vroulik gesoek en geslagsverskille was die grootste vir die soek na internetpornografie, flieks en televisie. Padanalise toon dat soek na seksuele inhoud goed voorspel word deur bedoelings om te soek en bedoelings word hoofsaaklik gedryf deur waargenome normatiewe druk om seksuele inhoud te soek.

Die seksuele gesondheid en ontwikkeling van adolessente in die Verenigde State word dikwels gekompromitteer deur risiko's vir seksueel oordraagbare infeksie, MIV-infeksie en / of onbeplande swangerskap. Blootstelling aan seksuele media is een van verskeie faktore wat riskante seksuele gedrag bevorder. Publieke mening (Hennessy et al., 2008) sowel as wetenskaplike bewyse (Bleakley et al., 2008; Brown et al., 2006; Collins, 2005; Hennessy et al., 2009; L'Engle et al., 2006; Somers & Tynan, 2006) stel voor dat blootstelling aan seksuele inhoud in die media geassosieer word met vroeë seksuele inisiasie en / of progressie van seksuele aktiwiteit asook die omvang en tydsberekening van seksuele omgang (Aubrey et al., 2003) en 'n verskeidenheid ander seksuele gedrag. (Bleakley et al., 2008; Brown et al., 2006; Collins, 2005; Hennessy et al., 2009; L'Engle et al., 2006; Somers & Tynan, 2006). Blootstelling aan seksuele inhoud op televisie (bv. Seksueel georiënteerde genres of spesifieke programme) word ook geassosieer met verwagtinge oor seks, persepsies oor portuur seksuele gedrag en permissiewe gesindhede oor seks (Annenberg Media Blootstelling Navorsingsgroep (AMERG), 2008; Ashby et al., 2006; Brown & Newcomer, 1991; Brown et al., 2006; Collins et al., 2009; Pardun et al., 2005; Wyk, 2002; Ward & Friedman, 2006).

Min is bekend oor die faktore wat blootstelling aan seksuele inhoud beïnvloed. Bleakley et al. het getoon dat die verhouding tussen blootstelling aan seksuele inhoud en seksuele aktiwiteit gekenmerk kan word deur 'n terugvoerlus: hoe meer seksuele aktiwiteit adolessente betrek, hoe meer waarskynlik hulle blootgestel word aan seks in die media en hoe meer hulle blootgestel word aan seks in die media , hoe meer waarskynlik sal hulle gevorder het in hul seksuele aktiwiteit (Bleakley et al., 2008). Fokus op die gelyktydigheid tussen gedrags- en blootstellingskofte ondersoek die aandag van die beraming van blootstelling-effekte op gedrag, die meer konvensionele "media-effekte" -perspektief, om die blootstelling aan seksuele media-inhoud as 'n gedrag in eie reg te behandel (Slater, 2007). Dus, blootstelling aan seksuele media inhoud is 'n dinamiese proses onder die beheer van individue.

Die "gebruike en bevredigende" paradigma in kommunikasienavorsing bied 'n gepaste raamwerk om te verstaan ​​hoe seksuele aktiwiteit en / of ondervinding die blootstelling aan seksuele inhoud beïnvloed en hoe om seks in die media-keuses te soek, beïnvloed adolessente gedrag (Katz et al., 1974; Ruggiero, 2000). Een van die aannames van die gebruike en bevredigingsbenadering is dat mediagebruik doelgerig en gemotiveerd is: mense is aktiewe gehoorlede wat spesifieke media kies en gebruik om hul behoeftes, belangstellings en voorkeure te bevredig. Uit hierdie perspektief is die afhanklike veranderlike van belang 'n kommunikasiegedrag (dws mediagebruik) in teenstelling met 'n gesondheidsgedrag (dws seksuele gedrag). Alhoewel gebruike en bevredigings nie soveel 'n verklarende teorie is nie, is dit 'n navorsingsparadigma. Daar is 'n literatuurstuk wat die integrasie van sy beginsels in media-effeknavorsing ondersteun (Rubin, 2002). 'N Vroeë oorsig (Katz et al., 1973) en navorsingsverslae oor die gebruike van godsdienstige televisie (Abelman, 1987), die internet (Ko et al., 2005), realiteit televisie shows (Papacharissi & Mendelson, 2007), en radio (Albarran et al., 2007), almal beklemtoon die realiteit van 'n aktiewe gehoor wat uit 'n verskeidenheid media kies.

Soos toegepas op seksuele inhoud, aanvaar die gebruiks- en bevredigingsparadigma dat sommige adolessente doelbewus seksuele inhoud soek in hul mediakeuses, wat lei tot verhoogde blootstelling aan mediaseks. Verskeie navorsingstudies toon aan dat jong volwassenes verslag doen oor seks uit media bronne. Byvoorbeeld, Bradner et al. gekyk na data van die Nasionale Opname van Adolessente Mans, toe die respondente 22-26-jariges was (Bradner et al., 2000). Twee-en-negentig persent het berig dat inligting oor VIGS uit die media (gedefinieer word as televisie, tydskrifte of radio), 59% gerapporteer word met behulp van die media om inligting oor STI's te kry, en 78% berig dat die media gebruik gemaak word om inligting oor kondome te kry. Dit is egter onduidelik hoeveel van die inligting wat uit die mediabronne ontvang is, van aktiewe soek of passiewe blootstelling was. In 'n ander studie het 57% van adolessente van 'n geriefseksempel in die Philadelphia-gebied (N = 459) berig oor seks uit die media (Bleakley et al., 2009). Onder diegene wat berig het dat die media gebruik word as 'n bron van inligting oor seks, is televisie en flieks as die mees insiggewende aangehaal.

Slegs twee studies voorspel adolessente blootstelling aan seksuele inhoud in die media. 'N Studie deur Kim et al. bevind dat verhoogde blootstelling aan seksuele inhoud positief geassosieer is met sulke veranderlikes as vriende goedkeuring van seks, nie-seksuele seksuele ervaring, 'n televisie in die slaapkamer, onbewaakte tyd ná skool, deelname aan sport, aktiewe vertoning van televisie, gemiddelde televisiebesigtiging, motivering om leer van televisie, en verskeie demografiese eienskappe soos ouderdom, ras en geslag (Kim et al., 2006). Bevindinge van die tweede studie wat ook psigososiale veranderlikes as voorspellers gebruik het, was in ooreenstemming met hierdie resultate, hoewel nie al die bevindings herhaal is nie (Bleakley et al., 2008). Anders as hierdie twee studies, weet navorsers baie min oor die determinante van blootstelling aan seksuele media-inhoud as 'n gedrag en selfs minder spesifiek op soek na seksuele inhoud as 'n voorspeller van totale blootstelling aan seksinhoud.

Voornemens voorspel om na seksuele media-inhoud te soek

Die Integratiewe Model van Gedragsvoorspelling word hier gebruik om selfgerigte gedrag van adolessente se soek na seksuele inhoud in die media te verstaan ​​en te voorspel (Fishbein & Ajzen, 2010). Volgens die model word gedrag hoofsaaklik bepaal deur bedoelings, alhoewel mens nie altyd in staat is om op te tree nie, omdat omgewingsfaktore en of 'n gebrek aan vaardighede en vermoëns prestasie moeilik kan maak indien nie onmoontlik nie. Die doel om 'n spesifieke gedrag uit te voer, is 'n funksie van die bevordering of ongunstigheid van die gedrag van die gedrag (dws houdings), persepsies oor wat ander dink en doen met betrekking tot die uitvoering van die gedrag (dws normatiewe druk) en oortuigings van jou vermoë om voer die gedrag uit in die teenwoordigheid van hindernisse om dit te doen (dws selfdoeltreffendheid). Samevattend aanvaar die Integratiewe Model dat aktiewe seksuele inhoud op soek is na voornemens en dat houdings, normatiewe druk en selfdoeltreffendheid om die gedrag te doen, die voorspeller se voorneme sal wees om aktief seksuele inhoud te soek. Hierdie vraestel (1) bied data oor die mate waarin adolessente rapporteer aktief op soek na seksuele inhoud in die media, (2) identifiseer uit watter media hulle soek, (3) beraam die verband tussen seksuele inhoud en romantiese en seksuele gedrag, en (4) bepaal hoe goed die aktiewe soeke na seksuele inhoud in verskillende mediabronne verduidelik word deur 'n voorneme om sulke inhoud te soek.

Voorbeeld en metodes

'N Voorbeeld van adolessente (N = 810) ouderdomme 13-18 jaar oud voltooi 'n 15-20-minuut-opname. Die steekproef is gewerf deur 'n opname-navorsingsfirma (Kennisnetwerke) wat 'n ewekansige syferkiesmetode gebruik het om 'n nasionaal verteenwoordigende paneel van respondente te bekom. Die steekproefraamwerk, kwartaalliks opgedateer, was die Verenigde State se telefoonpopulasie. Die metodologie word elders beskryf (Kennis Netwerke, 2008). Vir hierdie spesifieke studie is deelname aan tieners deur kennisnetwerke op drie maniere gewerf. Eerstens, 18-jarige respondente wat paneellede op hul nasionaal verteenwoordigende paneel was (bepaal deur middel van ewekansige syferkode) het die opname (n = 335) ontvang en dit is deur 52% voltooi. Tweedens handhaaf Knowledge Networks 'n verteenwoordigende paneel van 13-17 jariges (n = 792) wat ook die opname ontvang het, waarvan 70% voltooi is. Uiteindelik was tieners wat nie op die paneel was nie, maar ook in die huishouding van 'n volwasse paneellid, genooi om die opname in te vul (n = 491); 16.8% het die opname voltooi. Respondente het 'n gemiddelde ouderdom van 16 jaar (SD: 1.58) gehad, 52% was vroulik en 75% was wit.

Seksuele inhoud definieer

Respondente het die volgende definisie van seksuele inhoud gegee: "In hierdie opname word seksuele inhoud gedefinieer as praat of vertoon: aanhaken / uitmaak; sexy klere; naaktheid; seks (mondeling, anaal of vaginale); veilige seks (kondome, geboortebeheer, ens.); seksuele misdade (verkragting) of homoseksualiteit (gay of lesbies). "Na ontvangs van hierdie definisie is respondente gevra:" Nou wil ons graag weet hoe u media gebruik om seks te leer. Dink aan die afgelope 30-dae: hoeveel het jy aktief na seksuele inhoud gekyk in elk van die volgende media? "Die antwoordkategorieë was" Geen, "" 'n bietjie, '' Sommige '' en ''n Baie.' media het televisieprogramme, musiek- of musiekvideo's, tydskrifte soos Playgirl of Playboy, ander soorte tydskrifte, flieks, seksuele gesondheidsinternet-webtuistes, pornografiese webwerwe, aanlyn-klaskamers en podcasts ingesluit.

Op soek na gedrag

'N Op soek na seksinhoudveranderlike is geskep deur die aantal bronne waaruit 'n respondent aangedui het dat hy of sy seksuele inhoud gesoek het, opgesom (di die respondent het gerapporteer dat hy 'n bietjie, sommige of baie versus glad nie verslag doen nie). Waardes het gewissel van 0 (gesoek vanaf geen bronne / geen soek) na 9 (gesoek van alle bronne). 'N Gekombineerde weergawe van hierdie veranderlike is ook geskep sodat 'n waarde van "0" geen aktiewe soektog voorgestel het nie, en 'n waarde van "1" verteenwoordig die soek van minstens 1 van die bogenoemde bronne (Gemiddelde =. 51, SD =. 50) .

Pre-Coital en Coital Gedrag

Ons het ook 'n stel digotome voorkositale gedragspunte toegedien op grond van vorige navorsing (Jakobsen, 1997; O'Donnell L. et al., 2006; O'Sullivan et al., 2007). Uit hierdie items het 'n deelversameling van hierdie pre-koital behaviors baie goed van beide 'n korrelasiestandaard afgeskaal met die KR20-alfa-koëffisiënt (Streiner, 2003) en 'n moeilikheid bestel (bv. Guttman-skaal) standaard met Loevinger's H. H is 'n mate van unidimensionality gedefinieer deur die items wat bestel word langs 'n ongemerkte "moeilikheid" dimensie sodat alle items na die aanvanklike mislukking ook misluk word en al die items voor die aanvanklike mislukking geslaag is (Ringdal et al., 1999). As die items skaal met behulp van hierdie definisie, dan stem empiriese indeks tellings ooreen met die verloop van die aantal moeilikheidsgerigte items minder as of gelyk aan die waargenome telling en versuim al die moeilikheidsgerigte items wat groter is as die waarde van die waargenome telling. Soos Ringdal et al. (1999, bladsy 27) som op, "...H word geïnterpreteer as 'n indeks vir die graad waartoe vakke akkuraat georden kan word deur middel van k items. "

Die items was ewe moeilik vir mans en vroue, en in volgorde van toenemende moeilikheid was: geknou, hande gehou, gesoen, geknut, oor klere aangeraak, aan bors / bors aangeraak, aan private dele geraak, kaal gesien, en was naak met hom / haar. Die indeks het gewissel van 0 tot 9, en die gemiddelde waarde vir mans was 4.03 (SD = 3.06) en vir vroue was 4.54. (SD = 3.06), 'n statisties betekenisvolle verskil tussen beteken. (Die vroue in die steekproef is gemiddeld ongeveer 'n half jaar ouer as die mans). Daarbenewens het 19.6% van die monster ooit gerapporteer met vaginale seks. Drie-en-negentig persent van die adolessente wat seks gehad het, was tussen die jare 16-18 jaar.

Romantiese Verhoudingsgedrag

'N Indeks van romantiese verhoudings is ook opgerig om belangstelling in die adolessente van die teenoorgestelde geslag te meet. Ons het items van dieselfde studies wat hierbo genoem is, gebruik, en die items is goed afgeskaal van 'n korrelasie (met behulp van die KR20 alfa) en 'n aangewese probleemperspektief (met behulp van Loevinger se H). Die bestelling verskil nie tussen geslagte nie, en die items in terme van toenemende moeilikheid was: jy het romanties van jou gehou, jy het gedink aan jouself as 'n paartjie, jy het geskenke verruil, jou liefde vir mekaar verklaar, jy het tans 'n romantiese vennoot en jy het die ouers van jou romantiese vennoot ontmoet. Hierdie indeks het gewissel van 0 tot 6 en die gemiddelde vir mans was 2. 86 (SD = 1.89) en die gemiddelde vir vroue was 3.29 (SD = 1.98); hierdie beteken statisties onderskeibaar van mekaar.

Integratiewe Model Maatreëls vir Seksuele Inhoud

Die teoretiese maatreëls was soos volg: bedoelings: Hoe waarskynlik is dit dat jy aktief na seksuele inhoud in die media sal kyk in die volgende 30 dae ?, gekodeer as "-3" = baie onwaarskynlik dat "3" = baie waarskynlik (Beteken: -1.71; SD: 1.83). houdings: "Dink u dat u aktief op soek sal wees na seksuele inhoud in die volgende 30 dae ..." en die geassesseerde stellings was semantiese differensiële items Eenvoudig / ingewikkeld, sleg / goed, dwaas / verstandig, onaangenaam / aangenaam, nie aangenaam / aangenaam, moeilik / maklik en skadelik / voordelig, alles gekodeer van “−3” tot “3” ( Gemiddeld: -0.26; SD: 1.38; Alpha = 0.84). Normatiewe druk: Die meeste mense wat vir my belangrik is, dink dat ek / moet nie aktief op soek na seksuele inhoud in die media in die volgende 30 dae, gekodeer van "-3" = Moet nie "3" = Moet, meeste mense soos ek sal nie / sal aktief na seksuele inhoud in die media kyk in die volgende 30 dae, gekodeer as "-3" = Sal nie aktief na "3" kyk nie. Sal aktief kyk. Die meeste mense soos ek het nie aktief na seksuele inhoud gekyk nie. in die media in die afgelope 6 maande, gekodeer as "1" = Moet nie "7" = Het (Beteken: -1.17; SD: 1.61; Alfa = 0.81). Selfdoeltreffendheid: As ek regtig wou, is ek seker dat ek die volgende 30 dae aktief vir seksuele inhoud in die media kon soek, gekodeer as "-3" = Sekere ek kon nie "3" = Sekere wat ek kon nie (Beteken: 1.42; SD: 2.10).

Statistiese analise

Beskrywende ontledings is uitgevoer met behulp van Chi-kwadraat toetse om verskille in die frekwensie van aktiewe soek na seksuele inhoud volgens ouderdom en geslag te ondersoek. Korrelasie analise verwante soekgedrag tot ons seksuele gedrag uitkomste. Die korrelasies word volgens ouderdom aangebied as gevolg van ouderdomsverwante ontwikkelingsverskille, byvoorbeeld hoe seksuele aktiwiteit gewoonlik meer voorkom onder ouer adolessente. Laastens is padanalise gebruik om die Integrative Model te toets met die aktiewe op soek na seksuele media-inhoud as die gedrag. Groepontledings is uitgevoer om ouderdoms- en geslagsinteraksies te ondersoek. Mplus is gebruik vir die padontledings omdat dit modelle toelaat met beide kategoriese en deurlopende bemiddelende en afhanklike veranderlikes.

Results

Aktiewe soekgedrag

Een-en-vyftig persent van die steekproef het aktief op soek na seksuele inhoud van minstens een media-bron. Soos aangedui in Tabel 1, is die mees gereelde bron die fliek, gevolg deur televisie, musiek, pornografie webwerwe, tydskrifte, seksuele gesondheid internet webwerwe, tydskrifte soos Playgirl / Playboy, aanlyn chat rooms en podcasts. Mans het meer geneig om van enige bron as vroue (63.4% en 39.5% onderskeidelik te soek; χ2= 45.99, p <.05) en mans gesoek uit 'n aansienlik hoër gemiddelde aantal bronne (t = 4.78, p <.05). Daar was geen beduidende ouderdomsverskille in die soek van enige bron of in die gemiddelde aantal bronne wat gebruik is om seksuele inhoud te soek nie (F = 0.76, df = 5, p = 0.58).

Tabel 1  

Persentasies van aktief soek seksuele inhoud volgens geslag

Vereniging van die aktiewe soeke na seksuele inhoud met romantiese en seksuele gedrag

Tabel 2 bied die bivariate korrelasies aan om seksuele inhoud van enige bron- en 3-gedragsuitkomste te soek: die verhouding van gedragsverandering, die pre-coital gedragskaal en leeftydvaginale seks. Op soek na seksuele inhoud is gekorreleer met die pre-koital indeks en die verhouding gedragsindeks op hoër vlakke vir mans, veral jonger mans, in vergelyking met vroue in dieselfde ouderdomsgroepe. Die korrelasie tussen die rapportering van leeftydvaginale seks en die opsporing van mediaseks was sterker vir adolessente mans wat 16-18 (53-16) was. Dit is die korrelasie vir vroulike 18-30-jare (r = .68). Van die tieners wat vaginaal seks in hul leeftyd gerapporteer het, het 47% gerapporteer op soek na seksuele inhoud. Van die tieners wat nie vaginale seks gehad het nie, het XNUMX% aktief seksuele inhoud gesoek (x2= 21.38, df = 1, p <.05).

Tabel 2  

Bivariate Polychoriese Korrelasies van Aktiewe Seksuele Inhoud van enige Bron en Seksuele Uitkomste, volgens Ouderdomsgroep en Geslag

Integratiewe Model Analise vir aktief soek seksuele inhoud

Op soek na seksuele inhoud in die media uit enige bron is met aansienlike akkuraatheid voorspel van die voorneme om aktief seksuele inhoud in die media uit te soek. Die padanalise in Figuur 1 aantoon dat voornemens om seksuele inhoud te soek voorspel word deur houdings, waargenome normatiewe druk en selfdoeltreffendheid; alle verwantskappe was statisties beduidend op die p <.05 vlak. Die R2 Vir die bedoeling van die drie Integrative Model mediators was .60. Die bevindings dui daarop dat die bedoeling om aktief seksuele inhoud te soek, grootliks beïnvloed word deur normatiewe sowel as houding, oorwegings. Die negatiewe effekte van selfdoeltreffendheid op bedoelings om te soek (β = -0.08) is verwag toe die meeste respondente nie beoog om die betrokke gedrag uit te voer (Fishbein & Ajzen, 2010, bladsy 66); onthou dat die gemiddelde van die voornemende maatreël vir die monster was -1.71 op 'n skaal van -3 tot + 3. Sestig persent van die variansie in die soek na seksuele inhoud is verklaar deur voorneme om te soek.

Figuur 1  

Padanalise resultate vir geïntegreerde model op aktief soek seksuele inhoud (N = 784)

Integratiewe Model Groep Analise

'N Belangstelling in geslags- / ouderdomsverskille in die korrelasies tussen soek en die romantiese en seksuele gedragskale het 'n gestratifiseerde padanalise van die Integratiewe Model tot gevolg gehad. Die monster is in die volgende vier groepe verdeel (soos getoon in Tabel 2): manlike ouderdomme 13-15 (n = 153), manlike ouderdom 16-18 (n = 219), vroulike ouderdomme 13-15 (n = 132) en vroulike ouderdomme 16-18 (n = 280). Alhoewel die grootte van die koëffisiënte verskil, het die patroon vir elke groep dieselfde gebly. Dit wil sê dat voornemens hoofsaaklik verband hou met waargenome normatiewe druk, gevolg deur houdings. Voornemens het voorspel dat dit in alle vier groepe gaan soek. Die een verskil was dat die verhouding tussen selfdoeltreffendheid en bedoelings en selfdoeltreffendheid en gedrag nie meer statisties betekenisvol was in enige van die groepe nie. Dit is waarskynlik die gevolg van kleiner steekproefgroottes in die groepe in vergelyking met wanneer die model die volle monster uitgevoer word. Die fiksestatistieke vir die groepmodel was goed, hoewel nie so goed soos die volledige voorbeeld nie: x2= 11.340, df = 7, p =. 12; RMSEA = 0.06; CFI = 0.99; OSI = 0.97.

Bespreking

Adolessente het aktief op soek na seksuele inhoud uit 'n verskeidenheid media bronne. Maar rolprent-, televisie-, musiek- en internetpornografie-webwerwe het die lys opgevolg. Daar was geslagsverskille in die hoeveelheid wat aangevra en op soek was na spesifieke media. Mans het meer soek as vroue in alle media gerapporteer. Verskille tussen mans en vroue was die grootste wanneer dit op soek was na onderskeidelik internetpornografie, films en televisie. Dit is duidelik dat adolessente hulself blootstel aan seksuele inhoud, alhoewel dit nie moontlik was om die respondente se redes daarvoor te identifiseer nie. Dit is ook aanneemlik die verskille in die bevinding dat mans en vrouens verskillende redes en / of motivering het om seksuele inhoud te soek. Byvoorbeeld, mans se soek na seksuele inhoud van internetpornografie-webwerwe dui daarop dat hulle belangstel in meer eksplisiete media. Daarbenewens was die assosiasies tussen seksuele inhoud en verhoudingsgedrag, pre-koital gedrag en onderskeidelik lewenslange vaginale seks, groter onder beide jonger en ouer adolessente in vergelyking met vroue van dieselfde ouderdom. Alhoewel die verband tussen soek en vaginale seks nie bereken kan word nie weens 'n klein voorbeeld van 13-15-jariges wat seks het, is dit meer algemeen vir mans en jonger adolessente. Hierdie verhouding kan weerspieël van 'n kombinasie van twee faktore: 'n ontwikkelingsvatbaarheid vir die media, omdat blootstelling aan seksuele inhoud in die media groter gevolge vir jonger adolessente in vergelyking met ouer adolessente het, en die tydsberekening van die inisiasie in die wêreld van romantiese verhoudings. Aangesien die data wat versamel is, dwarsdeursnee is, is die oorsaaklike rigting van hierdie vereniging dubbelsinnig.

Die redes waarom adolessente na seksuele inhoud soek, kan wissel van inligting-insameling tot normatiewe validering vir hul gedrag. Seksueel aktiewe jeugdiges kan ook meer belangstel in mediaseks as gevolg van ander sosiale of omgewingsfaktore soos kommunikasie met vriende of familielede oor seks. Aktief soek na seksuele inhoud kan dus verwant wees aan 'n adolessent se seksuele gedrag deur sy verhouding tot blootstelling. Jeug wat blootgestel is aan seksinhoud omdat hulle dit gesoek het, kan anders wees as ander wat blootgestel is aan mediaseks sonder om dit doelbewus uit te soek. Sulke jeugdiges kan meer gemotiveer word as gevolg van verhoogde romantiese en / of seksuele belange. Die identifisering van die spesifieke gedragsopvattings wat onderliggend aan seksuele inhoud is, is ook belangrik omdat dit wysigbaar is en dus die teiken van gedragsintervensies (Fishbein & Yzer, 2003). Soos met kondoomgebruik (Albarracín et al., 2001; Sheeran & Taylor, 1999), rook (Van De Ven et al., 2007), oefening en fisiese aktiwiteit (Hagger et al., 2001;Hausenblas, Carron & Mack, 1997), gesonde eetgewoontes (Conner, Norman & Bell, 2002), fuifdrinkery (Cooke, Sniehotta & Schüz, 2007) en ander gesondheidsgedrag (Hardeman et al., 2002), wat aktief op soek was na seksuele inhoud van enige van die media-bronne, is met aansienlike akkuraatheid voorspel van die voorneme om aktief seksuele inhoud te soek. Resultate van die padanalise het getoon dat bedoelings om seksuele inhoud te soek, deur houdings, waargenome normatiewe druk en selfdoeltreffendheid voorspel is. Die voorneme om aktief seksuele inhoud te soek, word egter hoofsaaklik beïnvloed deur normatiewe oorwegings. Wat die respondent dink beduidende ander doen, en wat beduidende ander dink die respondent moet doen.

Soos voorheen aangedui, weet navorsers nie hoeveel die variansie in die totale blootstelling aan seksuele media-inhoud verantwoord word deur gedrag te soek nie. Dit is 'n kritiese vraag wat met toekomstige navorsing ondersoek moet word. As ons aktief seksuele inhoud rekeninge vir 'n beduidende hoeveelheid van 'n adolessent se algehele blootstelling aan seksuele inhoud, kan ons aanvaar dat blootstelling 'n selfgerigte gedrag is en gemotiveer word deur die behoefte aan inligting of validering, voor en / of nadat ons verhoudings en seksuele betrokkenheid aangegaan het. gedrag. Alternatiewelik, as blootstelling aan mediaseks nie goed voorspel word deur die aktiewe soeke na seksuele inhoud nie, word blootstellingsmodelle wat fokus op ander faktore soos die media- en gesinsomgewing (bv. Wanneer sekere media op die agtergrond is, met 'n televisie in die adolessent se slaapkamer, gesinsbeleid ten opsigte van televisie en ander mediagebruik) kan meer insiggewend wees.

Hierdie navorsing het 'n paar beperkings. Die belangrikste is dat die gedrags-, normatiewe en kontrole-oortuigings wat onderliggend is (en bepaal) houdings, normatiewe druk en selfdoeltreffendheid soos wat hulle betrekking het op seksuele inhoud, nie deur hierdie studie geïdentifiseer word nie. Terwyl die uitslae aangedui het dat die geïntegreerde model suksesvol voorspellingsgedrag voorspel het, ten volle verstaan hoekom adolessente se soeke na seksuele inhoud in die media, is dit nodig om die relevante gedrags-, normatiewe en kontrole-oortuigings te ken wat uiteindelik die bedoeling van die mens is om te soek en dus hul soekgedrag (Fishbein & Ajzen, 2010). Daarbenewens was die monster oorwegend Wit. 'N Monster met meer Afrika-Amerikaanse en Spaanse jeugdiges is nodig om vas te stel of hierdie patrone oor verskillende rasse en etniese agtergronde bestaan. Ten slotte, as gevolg van tyds- en finansiële beperkings, was maatreëls van blootstelling aan seksuele inhoud nie moontlik om te versamel nie. Samevattend het adolessente aktief gerapporteer op seksuele inhoud in die media. Alhoewel die mate waarin aktiewe soeke verband hou met hul totale blootstelling aan seksuele inhoud in die media onbekend is, dui hierdie uitslae aan dat daar meer nodig is om te bepaal wat die totale blootstelling aan seksuele inhoud van adolessente voorspel en die blootstelling / gedragsverhouding te verstaan ​​soos dit betrekking het seksuele aktiwiteit en ander ontwikkelingsuitkomste soos om romantiese verhoudings te betrek.

Erkennings

Hierdie publikasie is moontlik gemaak deur Grant Nommer 5R01HD044136 van die Nasionale Instituut vir Kindergesondheid en Menslike Ontwikkeling (NICHD). Die inhoud daarvan is uitsluitlik die verantwoordelikheid van die outeurs en verteenwoordig nie noodwendig die amptelike sienings van die NICHD nie.

Verwysings

 1. Abelman R. Godsdienstige en televisie gebruik en bevrediging. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media. 1987; 31: 293-307.
 2. Albarracín D, Johnson BT, Fishbein M, Muellerleile PA. Teorieë van beredeneerde aksie en beplande gedrag as modelle van kondoomgebruik: 'n Meta-analise. Sielkundige Bulletin. 2001; 127 (1): 142-161. [PubMed]
 3. Albarran A, Anderson T, Bejar L, Bussart A, Daggert E, Gibson S, Gorman M, Greer D, Guo M, Horst J, Khalaf T, Lay J, McCracken M, Mott B, Way H. Wat het met ons gehoor gebeur ? Radio en nuwe tegnologie gebruik en bevrediging onder jong volwasse gebruikers. Tydskrif van Radio Studies. 2007; 14: 92-101.
 4. Annenberg Media Exposure Research Group (AMERG) Skakeling van media blootstelling aan seksuele kognisies en gedrag: 'n Oorsig. Kommunikasiemetodes en -maatreëls. 2008; 2 (1): 23-42.
 5. Ashby S, Arcari C, Edmonson B. Televisiebesigtiging en die risiko van seksuele inisiasie deur jong adolessente. Argiewe van Pediatriese en Adolessente Geneeskunde. 2006; 160: 375-380. [PubMed]
 6. Aubrey J, Harrison K, Kramer L, Yellin J. Verskeidenheid teenoor tydsberekening: Geslagsverskille in studente se seksuele verwagtinge soos voorspel deur blootstelling aan seksueel georiënteerde televisie. Kommunikasie Navorsing. 2003; 30 (4): 432-460.
 7. Bleakley A, Hennessy M, Fishbein M, Jordan A. Hoe bron van seksuele inligting hou verband met adolessente se oortuigings oor seks. Amerikaanse Tydskrif van Gesondheidsgedrag. 2009; 33 (1): 37-48. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 8. Bleakley A, Hennessy M, Fishbein M, Jordan A. Dit werk beide maniere: die verhouding tussen blootstelling aan seksuele inhoud in die media en adolessente seksuele gedrag. Media Sielkunde. 2008; 11 (4): 443-461. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 9. Bradner C, Ku L, Lindberg L. Ouer, maar nie wyser nie: hoe manne kry inligting oor vigs en seksueel oordraagbare siektes na hoërskool. Gesinsbeplanning Perspektiewe. 2000; 32: 33-38. [PubMed]
 10. Brown J, Newcomer S. Televisie kyk en adolessente se seksuele gedrag. Blaar van Homoseksualiteit. 1991; 21: 77-91. [PubMed]
 11. Brown JD, L'Engle KL, Pardun CJ, Guo G, Kenneavy K, Jackson C. Sexy media-saak: Blootstelling aan seksuele inhoud in musiek, flieks, televisie en tydskrifte voorspel die seksuele gedrag van wit en wit adolessente. Pediatrics. 2006; 117 (4): 1018-1027. [PubMed]
 12. Collins R. Sex op televisie en die impak daarvan op Amerikaanse jeugdiges: Agtergrond en resultate van die RAND Televisie- en Adolessente Seksualiteitsstudie. Kinder- en adolessente psigiatriese klinieke van Noord-Amerika. 2005; 14: 371-385. [PubMed]
 13. Collins R, Elliot M, Miu A. Koppeling van media-inhoud tot media-effekte: Die RAND-televisie en adolessent seksualiteit (TAS) studie. In: Jordanië A, Dunkle D, Manganello J, Fishbein M, redakteurs. Media Boodskappe en Openbare Gesondheid. 2009. Komende.
 14. Cooke R, Sniehotta F, Schüz B. Voorspelling van binge-drinkgedrag met behulp van en verlengde TPB: ondersoek die impak van verwagte spyt en beskrywende norme. Alkohol en Alkoholisme. 2007; 42: 84-91. [PubMed]
 15. Conner M, Norman P, Bell R. Die teorie van beplande gedrag en gesonde eetgewoontes. Gesondheidsielkunde. 2002; 21: 194-201. [PubMed]
 16. Fishbein M, Ajzen I. Voorspel en Veranderende Gedrag: 'n Beredeneerde Aksiebenadering. Taylor en Francis; New York: 2010.
 17. Fishbein M, Yzer M. Gebruik teorie om effektiewe gesondheidsgedragintervensies te ontwerp. Kommunikasieteorie. 2003; 13 (2): 164-183.
 18. Hagger M, Chatzisarantis N, Biddle S, Orbell S. Antecedents van kinders se fisieke aktiwiteit bedoelings en gedrag: voorspellende geldigheid en longitudinale effekte. Sielkunde en Gesondheid. 2001; 16: 391-407.
 19. Hardeman W, Johnston M, Johnston D, Bonetti D, Wareham N, Kinmonth A. Toepassing van die teorie van beplande gedrag in gedragsintervensies: 'n Sistematiese oorsig. Sielkunde en Gesondheid. 2002; 17 (2): 123-158.
 20. Hausenblas HA, Carron AV, Mack DE. Toepassing van die teorieë van beredeneerde aksie en beplande gedrag om gedrag uit te oefen: 'n Meta-analise. Tydskrif van Sport- en Oefenpsigologie. 1997; 19 (1): 36-51.
 21. Hennessy M, Bleakley A, Fishbein M, Busse P. Wat is die toepaslike regulatoriese reaksie op klerekas wanfunksies? Finishing stasies vir TV seks en geweld. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media. 2008; 52: 387-407.
 22. Hennessy M, Bleakley A, Fishbein M, Jordan A. Skat die longitudinale assosiasie tussen adolessente seksuele gedrag en blootstelling aan seksuele media-inhoud. Tydskrif van Geslagsnavorsing. 2009; 46: 586-596. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 23. Jakobsen R. Stadiums van progressie in nie-koitaliese seksuele interaksies onder jong adolessente: 'n toepassing van die Mokken-skaalanalise. Internasionale Tydskrif vir Gedragsontwikkeling. 1997; 27: 537-553.
 24. Katz E, Blumler J, Gurevitch M. Gebruik en bevrediging navorsing. Publieke opinie Kwartaalliks. 1973; 37: 509-523.
 25. Katz E, Blumler J, Gurevitch M. Gebruik van massakommunikasie deur die individu. In: Blumler J, Katz E, redakteurs. Die gebruike van massakommunikasie: huidige perspektiewe op bevredigingsnavorsing. Salie; Beverly Hills: 1974. pp. 19-32.
 26. Kim J, Collins R, Kanouse D, Elliott M, Berry S, Hunter S, Miu A. Seksuele gereedheid, huishoudelike beleid en ander voorspellers van adolessente se blootstelling aan seksuele inhoud in hoofstroom-vermaaklikheids televisie. Media Sielkunde. 2006; 8: 449-471.
 27. Kennis Netwerke Veldverslag: Oorsig oor die gevolge van die media oor VIGS-verwante gedrag wat vir die Universiteit van Pennsylvania gedoen is. Menlo Park, CA: 2008.
 28. Ko H, Cho C, Robert M. Internet gebruik en bevrediging. Tydskrif van reklame. 2005; 34: 57-70.
 29. L'Engle KL, Jackson C, Brown JD. Vroeë adolessente se kognitiewe vatbaarheid om seksuele omgang te begin. Perspektiewe op Seksuele en Reproduktiewe Gesondheid. 2006; 38 (2): 97-105. [PubMed]
 30. O'Donnell L, Stueve A, Wilson-Simmons R, Dash K, Agronick G, Jean Baptiste V. Heteroseksuele risiko-gedrag onder stedelike jong adolessente. Tydskrif van vroeë adolessensie. 2006; 26: 87-109.
 31. O'Sullivan LF, Cheng MM, Harris KM, Brooks-Gunn J. Ek wil jou hand hou: die progressie van sosiale, romantiese en seksuele gebeure in adolessente verhoudings. Perspektiewe Gesondheid. 2007; 39 (2): 100-107. [PubMed]
 32. Papacharissi Z, Mendelson A. 'n Verkennende studie van die werklikheidsappèl: gebruik en bevrediging van werklikheids-TV-programme. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media. 2007; 51: 355-370.
 33. Pardun C, L'Engle K, Brown J. Koppeling van blootstelling aan uitkomste: Vroeë adolessente se verbruik van seksuele inhoud in ses media. Massakommunikasie en samelewing. 2005; 8 (2): 75–91.
 34. Ringdal G, Jordhøy M, Kaasa S. Meetkwaliteit van palliatiewe sorg: psigometriese eienskappe van die FAMCARE-skaal. Kwaliteit van Lewe Navorsing. 2003; 12: 167-176. [PubMed]
 35. Ringdal K, Ringdal G, Kaasa S, Bjordal K, Wisløff F, Sundstrøm S, Hjermstad M. Assessering van die konsekwentheid van psigometriese eienskappe van die HRQoL skale binne die EORTC QLQ-C30 oor bevolkings deur middel van die Mokken-skaalmodel. Kwaliteit van Lewe Navorsing. 1999; 8: 25-43. [PubMed]
 36. Rubin A. Die gebruike-en-bevredigingsperspektief van media-effekte. In: Bryant J, Zillman D, redakteurs. Media-effekte: Vooruitgang in Teorie en Navorsing. Lawrence Erlbaum; Mahwah: 2002. pp. 525-548.
 37. Ruggiero T. Gebruik en bevredigingsteorie in die 21ste eeu. Massakommunikasie en samelewing. 2000; 3 (1): 3–37.
 38. Slater M. Versterkende spirale: Die onderlinge invloed van media-selektiwiteit en media-effekte en hul impak op individuele gedrag en sosiale identiteit. Kommunikasieteorie. 2007; 17: 281-303.
 39. Sheeran P, Taylor S. Voorneme om kondome te gebruik: 'n meta-analise en vergelyking van die teorieë van geredeneerde aksie en beplande gedrag. Tydskrif vir Toegepaste Sosiale Sielkunde. 1999; 29: 1624-1675.
 40. Somers CL, Tynan JJ. Verbruik van seksuele dialoog en inhoud op televisie- en adolessente seksuele uitkomste: multionese bevindinge. Adolessensie. 2006; 41 (161): 15-38. [PubMed]
 41. Streiner D. Aan die begin: 'n inleiding tot die koëffisiënt alfa en interne konsekwentheid. Blaar van Persoonlikheidsassessering. 2003; 80: 99-103. [PubMed]
 42. Van De Ven M, Rutger E, Otten R, Van Den Eijnden R. 'n longitudinale toets van die teorie van beplande gedrag wat rooktoets voorspel onder asmatiese en nie-asma-adolessente. Tydskrif vir Gedrags Geneeskunde. 2007; 30: 435-445. [PubMed]
 43. Wyk L. Beïnvloed televisie blootstelling opkomende volwassenes se houdings en aannames oor seksuele verhoudings? Korrelasie- en eksperimentele bevestiging. Joernaal van Jeug en Adolessensie. 2002; 31: 1-15.
 44. Ward LM, Friedman K. Gebruik van TV as 'n gids: Verenigings tussen televisie kyk en adolessente se seksuele houdings en gedrag. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie. 2006; 16 (1): 133-156.