Adolessente ervarings met pornografie (2021)

  • Mariyati Mariyati Universitas Widya Husada Semarang
  • Eva Zuliana Universitas Widya Husada Semarang
  • Arifianto Arifianto Universitas Widya Husada Semarang

Abstract

Die ervaring van tieners wat pornografie in Semarang City gebruik, het sterk toegeneem. Baie tieners verstaan ​​nie wat die skade is wat pornografie benadeel nie. Die gevolge wat voorkom, is onder meer konsentrasieprobleme, nie fokus tydens studeer nie, dagdroom, hallusinasies, verhoogde seksuele aptyt met masturbasie en masturbasie. Adolessente raak voorbarstiger en hulle het voor die huwelik seks gehad. Hierdie studie het ten doel om die ervarings van adolessente wat toegang het tot pornografie by SMA Setia Budhi Semarang City, te ondersoek. Die steekproeftegniek het doelgerigte steekproefneming gebruik om die toepaslike steekproef te bepaal, naamlik adolessente wat langer as 2 maande toegang tot pornografiese media gehad het. Hierdie tipe navorsing is kwalitatief met 'n beskrywende fenomenologiese benadering. Dataversadiging in die vyfde deelnemer verkry. Data-insameling deur middel van diepte-onderhoude (in diepte-onderhoude) en veldnotas (veldnotas). Navorser se data-analise is na en tydens die studie gedoen en die geldigheid van die data deur middel van lidkontrole. Hierdie studie het gelei tot 4 temas, naamlik die ondersteunende faktore vir adolessente in die gebruik van pornografie, wat die frekwensie van die gebruik van pornografie verhoog, die reaksie van adolessente tydens die gebruik van pornografie, en die vermeende impak van die gebruik van pornografie. Die hoofrede waarom tieners toegang tot pornografie het, is as gevolg van die uitnodiging van hul vriende en hul eie begeertes, sodat die begeerte om toegang tot pornografie te hê, voortdurend verskyn. Dit het tot gevolg dat adolessente probleme het om te konsentreer, leerprobleme het, probleme gehad het met slaap en die begeerte om gesigsgedrag te probeer naboots.

sleutelwoorde: fenomenologie, pornografie, tieners