Adolessente pornografie gebruik en die dinamika van waargenome pornografie realisme: Is dit meer realisties om meer te sien? (2019)

Rekenaars in menslike gedrag

Deel 95, Junie 2019, Bladsye 37-47

Paul J.Wrighta

AleksandarŠtulhoferb

https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.024

Hooftrekke

  • Lengte paneel data versamel uit Kroaties adolessente oor 23-maand tydperk.
  • Seksueel eksplisiete media (SEM) gebruik en realisme persepsies geassesseer.
  • SEM-gebruik het toegeneem terwyl persepsies van SEM-realisme afgeneem het, alhoewel nie-lineêr.
  • Veranderinge in SEM gebruik was ongekorreleer met veranderinge in SEM realisme persepsies.
  • Seksuele ondervinding het betrekking op SEM realisme persepsies slegs by basislyn.

Abstract

Die sien van seksueel eksplisiete materiaal (SEM) het vir baie adolessente 'n normale seksuele ervaring geword, en daar is diegene wat sien dat SEM dit op 'n positiewe manier beïnvloed het. Daar is egter toenemende kommer onder ouers, opvoeders en mediese beroepslui oor die gebruik van SEM van adolessente, wat vrese insluit dat SEM die siening van jongmense en begrip van menslike seksualiteit verdraai. Gegewe die gaping in die beoordeling van assosiasies tussen SEM-gebruik en waargenome SEM-realiteit oor tyd heen, het hierdie studie 'n paneelmonster van 875 Kroaties 16-jariges (67.3% van vroulike geslagte) gebruik om parallelle latente groei in SEM-gebruik en SEM-realisme te skat oor 'n tydperk van 23 maande. Ons het 'n beduidende toename in SEM-gebruik en 'n beduidende (nie-lineêre) afname in SEM-realisme in beide geslagte waargeneem, maar geen statisties beduidende ooreenstemming tussen die twee konstrukte nie. Daar word aanvaar dat adolessente SEM as onrealisties sal afwys sodra hulle seksueel ervare is. Hierdie hipotese het slegs beperkte ondersteuning gekry, wat die rol van ander, ongemete moderators voorgestel het, maar ook die belangrikheid daarvan om die tans beperkte konseptualisering en meting van SEM-realisme uit te brei.