Adolessente risikovakening, impulsiwiteit en breinontwikkeling: implikasies vir voorkoming (2010)

 Dev Psychobiol. 2010 Apr;52(3):263-76. doi: 10.1002/dev.20442.

Bron

Annenberg Openbare Beleid Sentrum Universiteit van Pennsylvania, 202 S. 36th Straat, Philadelphia, PA 19104, VSA. [e-pos beskerm]

Abstract

Individuele verskille in impulsiwiteit is 'n groot deel van die risikobepaling wat tydens adolessensie waargeneem word, en sommige van die mees gevaarlike vorme van hierdie gedrag hou verband met impulsiwiteitseienskappe wat vroeg in ontwikkeling voorkom. Vroeë intervensies kan egter die erns en impak van hierdie eienskappe verminder deur beheer oor gedrag en volharding teenoor gewaardeerde doelwitte, soos opvoedkundige prestasie, te verhoog. Een vorm van impulsiwiteit, sensasie-soek, styg dramaties tydens adolessensie en verhoog risiko's vir gesonde ontwikkeling. 'N Oorsig van die bewyse vir die hipotese dat beperkinge in breinontwikkeling tydens adolessensie die vermoë beperk om impulsiwiteit te beheer, dui daarop dat sulke beperkings op sy beste subtiel is. In plaas daarvan word aangevoer dat gebrek aan ondervinding met nuwe volwasse gedrag 'n veel groter risiko vir adolessente as strukturele tekorte in breinveroudering het. Voortgesette vertaalnavorsing sal help om strategieë te identifiseer wat die jeug beskerm as hulle oorgang na volwassenheid.


Van - Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n oorsig van die navorsing (2012)

 • Die strukturele tekorte in die brein volwassenheid van adolessente, en teorieë soos die beeld-superioriteit effek, bied insig in die manier waarop adolessente buite verhouding kwesbaar kan wees vir negatiewe gevolge wanneer dit blootgestel word aan seksueel eksplisiete materiaal. Daarbenewens dui navorsing aan dat die gebrek aan ondervinding en vertroudheid met nuwe volwasse gedrag 'n groot risiko inhou (Romer, 2010). Daar is waarskynlik meriete op die konstellasie van hierdie perspektiewe, en hierdie verskille in opinie beklemtoon die behoefte aan addisionele navorsing oor die impak van pornografie op die adolessente brein.

Die dramatiese groei van ontwikkelende neurowetenskap in die afgelope dekade het merkwaardige bevindings aangaande breinontwikkeling tydens kinderjare en adolessensie geproduseer (Giedd, Blumenthal, Jeffries, Castellanos, Liu, Zijdenbos, et al., 1999; Sowell, Thompson, Tessner, & Toga, 2001). Die moontlikste indrukwekkende bevindings het betrekking op die langdurige veroudering van die prefrontale korteks (PFC) en pariëtale streke. Dit blyk dat ongeveer die ouderdom 11, die PFC en parietale lobbe begin met 'n langdurige snoei van neuronale aksone wat daartoe lei dat kortikale grys materiaal verdun word. Terselfdertyd blyk daar 'n toename in neuronale myelinisasie te wees. Die betekenis van hierdie veranderinge in volwassenes moet nog vasgestel word. Baie navorsers het egter aangevoer dat die langdurige snoei van die PFC verteenwoordigende frontale beheer oor gedrag verteenwoordig, waarvan die afwesigheid gepaard gaan met impulsiwiteit en swak besluitneming. Trouens, adolessente is lank reeds beskryf as buitensporig geneig tot risiko-opname en impulsiwiteit, soos uitgedruk deur dwelmgebruik, onopsetlike beserings (veral motorongelukke) en onbeskermde seksuele aktiwiteit (Arnett, 1992).

Gebaseer op hierdie patrone van breinontwikkeling en -gedrag, het navorsers uit verskillende dissiplines twee prosesse van breinveroudering voorgestel wat die adolessent aan die risiko neem en impulsiwiteit voorspel. Een proses wat vroeg in adolessensie voorkom, word aangedryf deur frontostriatale beloningskringe waarby die ventrale striatum betrokke is (bv. Die kern accumbens) (Casey, Getz en Galvan, 2008; Chambers, Taylor en Potenza, 2003; Galvan, Hare, Parra, Penn, Voss, Glover, et al., 2006). Hierdie stroombane verloop relatief vroeg (Fuster, 2002) en moedig die adolessent aan om van die gesin weg te waag en toenemend nuwe en volwasse aktiwiteite te beoefen (Spies, 2007). Nie verrassend, baie van hierdie aktiwiteite is belaai met 'n sekere hoeveelheid risiko (bv. Ry, seks).

Terselfdertyd dat die adolessent in nuwe en riskante aktiwiteite betrokke is, word aangevoer dat die PFC nog nie verouder is tot die punt waar risiko's behoorlik beoordeel kan word nie en dat beheer oor die risiko-opname voldoende uitgeoefen kan word om ongesonde uitkomste te voorkom. In die besonder word die PFC en sy verbindings met ander breinstreke as struktureel ontoereikend beskou om die beheer wat optimaal is vir adolessente gedrag, te voorsien. Hierdie verouderingsgaping in die ontwikkeling van PFC-gebaseerde beheer relatief tot meer gevorderde motiveringsbane, word gesê dat dit lei tot 'n onvermydelike tydperk van risiko vir adolessente (Casey et al., 2008; Nelson, Bloom, Cameron, Amaral, Dahl, & Pine, 2002; Steinberg, 2008). Verder word voorgestel dat ingrypings om hierdie tydperk van kwesbaarheid te verminder onvermydelik baie beperkte effektiwiteit sal hê (sien Steinberg, hierdie uitgawe).

In hierdie vraestel beweer ek dat die belangrikste bronne van adolessente risiko's en impulsiewe optrede van twee soorte is. Die een is 'n bestaande vorm van impulsiwiteit wat in die vroeë jare van die lewe (ten minste ouderdom 3) blyk wat in adolessensie bly. Hierdie bron van risiko is verwant aan Moffitt's (1993) 'Lewenslange aanhoudende' ontwikkelingspad en Patterson (Patterson, Reid, & Dishion, 1992) "Vroeë begin" -pad. 'N Tweede bron van risiko word geassosieer met 'n toename in sensasie soek wat voortspruit uit aktivering van die ventrale striatum (Chambers et al., 2003; Spies, 2009). Soos reeds genoem, moedig hierdie verandering eksperimentering aan met nuwe (volwasse-agtige) gedrag. In plaas daarvan om 'n strukturele tekort in frontale beheer te stel, word hierdie risiko-neigings egter aangevoer dat dit meer die gevolg is van normale ontwikkeling en die onvermydelike gebrek aan ondervinding wat verband hou met die hantering van hierdie nuwe gedrag.

By die smee van hierdie argument ondersoek ek eers die bewyse van vroeë manifestasies van impulsiwiteit en hoe ervaring tydens die kinderjare, veral verskillende vorme van stres, kan sommige jeugdiges voorspel om in risikobedrywighede betrokke te raak, aangesien hulle deur adolessensie voortgaan. Hierdie bewyse dui daarop dat 'n belangrike bron van risiko-opname tydens adolessensie kan wees as gevolg van verswakte impulskontrole wat die adolessentydperk voorafgaan. As gevolg hiervan is adolessente risiko's nie 'n eenvormige verskynsel nie, en individuele verskille oorheers die opkoms van sulke gedrag tydens adolessensie.

Vroeë manifestasies van adolessente risiko's

Ten spyte van die gewilde karakterisering van adolessente as impulsiewe en gebrek aan kognitiewe beheer, dui die bewyse rakende sulke gedrag op 'n meer genuanseerde prentjie. As ons kyk na onlangse longitudinale studies van risiko-gedragspore, sien ons 'n merkwaardige konsekwente patroon. Byvoorbeeld, met betrekking tot die drink van drank, data van die Seattle Maatskaplike Ontwikkelingsprojek (Hill, White, Chung, Hawkins en Catalano, 2000) getoon in Figuur 1 dui aan dat eerder as om 'n eenvormige toename oor die adolessentyd uit te steek, die dominante patroon vir hierdie gedrag nie daarin slaag nie. Ongeveer 70% van die jeug in daardie kohort het geen binge drink gerapporteer nie. Aan die ander kant was daar 'n klein groepie jeugdiges (3%) wat hoë vlakke van binge drink op die ouderdom 13 vertoon het en in hierdie trajek volgehou het tot op die ouderdom van 18. 'N Derde groep jeugdiges (4%) het tydens die adolessensie begin swanger geword en 'n vierde groter groep (23%) het later op ouderdom 18 begin.

Figuur 1  

Binge drinkbane soos beoordeel in die Seattle Maatskaplike Ontwikkelingsprojek (herdruk met toestemming van Hill et al., 2000).

'N Miskien meer kommerwekkende gedrag, fisiese aggressie, is bestudeer deur Nagin en Tremblay (1999) in hul samelewing van manlike jeugdiges in hoërisikogebiede van Montreal. Soos gesien in Figuur 2, selfs in hierdie hoërisiko-kohort het 'n groot deel van die jeug (17%) nooit aan aggressiewe gedrag deelgeneem nie. Baie jongmense wat op 'n vroeë ouderdom dit gedoen het (80%) het egter dalende aggressievlakke getoon soos hulle verouder het. Hierdie patrone is skaars bewyse van swak kognitiewe beheer tydens adolessensie. Soos met binge drink, het 'n klein groepie jeugdiges (4%) vroeg in die kinderjare hoë en volgehoue ​​aggressievlakke getoon en op hierdie trajek in adolessensie voortgegaan.

Figuur 2  

Aggressiewe gedragspaaie soos beoordeel in hoërisikogebiede van Montreal (herdruk met toestemming van Nagin & Tremblay, 1999). Vier trajekte is geïdentifiseer: Lae (17%), matige desisters (52%), hoë desistrasies (28%), en kronies ...

Hierdie patrone stem ooreen met die voorstelle van Moffitt en Patterson dat baie vorme van riskante wanadaptiewe gedrag hul oorsprong het in die vroeë jare voor adolessensie. Hierdie ouderdomstendense dui inderdaad daarop dat adolessente nie eenvormig met hoërisikogedrag optree nie, en dat 'n belangrike bron van adolessente risiko-neem voor die adolessente periode aanwesig is. Dit is dus nie verbasend nie, gegewe die groot individuele verskille in adolessente risiko's dat 'n klein deel van die adolessent 'n groot deel uitmaak van die ernstige vorms van risiko's wat kommer oor adolessente veroorsaak. Byvoorbeeld, Biglan en Cody (2003) bevind dat 18% van jeugdae 12 tot 20 verantwoordelik was vir ongeveer twee derdes van dronkbestuur en 88% van kriminele arrestasies.

Die rol van impulsiwiteit in vroeë adolessente risiko's

Aansienlike bewyse dui daarop dat jongmense wat vroegtydig aan die neem van risiko's deelneem, soos dwelmgebruik en aggressiewe gedrag, so vroeg as die ouderdom 3 hoër vlakke van impulsiewe gedrag toon.Caspi & Silva, 1995; Caspi, Henry, McGee, Moffitt, & Silva, 1995; Caspi, Moffitt, Newman, & Silva, 1996; Masse & Tremblay, 1997; Raine, Reynolds, Venables, Mednick, & Farrington, 1998). Inderdaad, die hele spektrum van eksterniserende gedrag blyk te wees verwant aan 'n kern stel impulsiewe eienskappe (Kreuger et al., 2002) wat vroeg in ontwikkeling voorkom (McGue, Iacono, & Kreuger, 2006). Hierdie bewyse ondersteun weer die idee dat 'n groot deel van die problematiese gedrag wat in adolessente waargeneem word, in 'n klein persentasie jeugdige groepe (vgl. Biglan en Cody, 2003).

In die studie van die rol van impulsiwiteit is dit egter belangrik om te erken dat die neiging multidimensioneel is en nie as een eienskap manifesteer nie. In plaas daarvan is dit duidelik in ten minste drie potensieel onafhanklike vorms. Een sodanige eienskap, wat genoem kan word waarnemend sonder om te dink, word gekenmerk deur hiperaktiwiteit sonder bewyse van oorleg of aandag aan die omgewing. Dit word beoordeel deur minstens twee selfverslagskale: die Barratt Impulsivity Scale se motoriese impulsiwiteitskaal (Patton, Stanford, & Barratt, 1995) en die Eysenck I7 skaal (Eysenck & Eysenck, 1985). Wanneer dit deur die waarnemersverslag geassesseer word, word dit gekenmerk deur onbeheerde en hiperaktiewe temperament, soos vertoon by kinders met aandaggebrekshiperaktiwiteitsversteuring (ADHD) (Barkley, 1997).

Om sonder gedagtes op te tree, is die fokus van neurobehaviorale teorieë van vroeë risiko vir substansgebruiksprobleme (Tarter et al., 2003; Zucker, 2006). Navorsers wat toetse van uitvoerende funksie gebruik om hierdie temperament te fokus, fokus op maatreëls van reaksie-inhibisie, soos stopsein take (Williams, Ponesse, Shachar, Logan, & Tannock, 1999). Hierdie take evalueer die vermoë om teenstrydige aanwysings na aksie te moniteer en prepotente reaksies te inhibeer wanneer hulle nie meer aanpasbaar is nie. By jong kinders behels 'n eenvoudiger taak om die leidrade te monitor wat 'n dominante fokus van aandag (die flank taak) flanker. Kinders met ADHD doen minder goed op sulke take (Vaidya, Bunge, Dudukoric, Zalecki, Elliot, Gabrieli, 2005).

'N Tweede vorm van impulsiwiteit word gekenmerk deur die neiging om te vertoon ongeduld wanneer 'n keuse gegee word tussen 'n onmiddellike klein beloning teenoor 'n groter maar vertraagde beloning. Dit word dikwels beoordeel deur gebruik te maak van 'n vertraging-afwykingsparadigma wat verskille kan meet in voorkeur vir vertraagde belonings (Ainslie, 1975; Rachlin, 2000). Mischel en kollegas (1988) 'n eenvoudiger taak gebruik waarin kinders so jonk as ouderdom 4 die taak gekry het om te wag om 'n aanloklike behandel te ontvang, soos 'n paar marshmallows. Die kinders wat hulself eenmalig kan ontken om twee later te ontvang, is as geduld gedemonstreer. Verder het kinders wat goed gevaar het in hierdie taak voortgegaan om geduld aan sulke aanwysers te vertoon as hoër akademiese prestasie tydens adolessensie. Ander navorsing dui daarop dat adolessente wat geduld het, ook meer geneig is om met dwelms te eksperimenteer (B. Reynolds, 2006; Romer, Duckworth, Sznitman, & Park, 2010).

Net soos waarnemend sonder denke verband hou met tekorte in uitvoerende funksie, is verskille in vertragingskorting korreleer met variasie in werkgeheue kapasiteit en IK (Shamosh, DeYoung, Green, Reis, Johnson, Conway, et al., 2008). Hierdie assosiasie dui daarop dat individue met 'n swakker vermoë om afstanddoele doelwitte in werksgeheue te handhaaf wanneer hulle kies tussen onmiddellike en vertraagde belonings, meer geneig is tot korting van vertraagde belonings. Die verband tussen swakker uitvoerende funksie en elk van hierdie vorme van impulsiwiteit is nie verbasend nie, aangesien impulsiewe gedrag dikwels gedefinieer word as gebrek aan kognitiewe beheer oor gedrag.

Ten spyte van die feit dat swak uitvoerende funksie beide ongeduld en waarnemend is sonder om te dink, dui bewyse uit beide dierlike en menslike modelle aan dat hierdie vorms van impulsiwiteit onafhanklik is (Pattij & Vanderschuren, 2008; B. Reynolds, Penfold, & Patak, 2008). Dit is dat individue wat een soort impulsiwiteit toon, nie meer of minder geneig is om die ander te vertoon nie. Daarbenewens is daar 'n derde soort impulsiwiteit wat onafhanklik van die ander twee is (Whiteside & Lynam, 2001). Die neiging om nuwe en opwindende ervarings te benader, bekend as sensasie (Zuckerman, 1994) Of nuwigheid (Cloninger, Sigvardsson en Bohman, 1988) soek, word gekenmerk deur verkenning van nuwe stimuli en die neiging om met opwindende aktiwiteite te eksperimenteer ten spyte van die risiko's wat daarmee gepaard gaan. Dit is gevind dat dit groter is in kinders wat vroeë vorme van aggressiewe en ander vorme van eksterniserende gedrag vertoon (Raine et al., 1998).

In 'n studie wat in Philadelphia uitgevoer is met 'n gemeenskapseksample van 387 jeugdae 10 tot 12, het ek en verskeie kollegas bevind dat impulsiwiteit soos beoordeel deur te werk sonder om te dink en sensasie te soek, 'n kragtige korrelaat van vroeë vorme van probleem en riskante gedrag (Romer, Betancourt, Giannetta, Brodsky, Farah, & Hurt, 2009). Soos gesien in Figuur 3, 'n oorsaaklike model met die twee impulsiwiteitsmetodes (hulle was ietwat gekorreleer in hierdie jong steekproef, r = .30) was in staat om die verband tussen probleemgedrag (soos opposisiegedrag en simptome van ADHD) volledig te verduidelik en risiko's te neem (soos soos om alkohol te drink, om geld te dobbel, te veg en sigaretrook) sonder enige beduidende oorblywende verhouding tussen die twee. Hierdie studie bevestig die belangrikheid van twee vorme van impulsiwiteit vir vroeë manifestasies van riskante gedrag en is in ooreenstemming met teorieë wat klem lê op die kindertremore van disinhibition as voorspellend van vroeë adolessente probleem en riskante gedrag (Tarter et al., 2003; Zucker, 2006).

Figuur 3  

Resultate van die oorsaaklike model wat daarop dui dat impulsiwiteit kovariasie in risiko- en probleemgedrag verduidelik in 'n gemeenskapsmonster van Philadelphia-preadolente (ouderdomme 10 tot 12) (van Romer, et al., 2009). Pad van probleemgedrag tot risiko-gedrag was nie ...

Die rol van vroeë stressors in voorspoedigende kinders tot adolessente risiko's

Vinnige versameling van bewyse uit neurowetenskap en gedragsgenetika beklemtoon die belangrikheid van vroeë blootstelling aan ernstige stressors vir latere gesondheid. Daar is aansienlike bewyse dat ernstige stresfaktore, diegene wat aanhoudend is en nie onder die individu se beheer is nie, 'giftige' uitwerking op 'n wye verskeidenheid gesondheidsuitkomste het (Shonkoff, Boyce, & McEwen, 2009). Met betrekking tot adolessente risiko-opname het die CDC (Adverse Childhood Experiences (ACE))Anda et al., 2006; Middlebrooks & Audage, 2008), toon aan hoe blootstelling aan verskillende vorme van stres gedurende die kinderjare latere nadelige vorme van risiko-opname voorspel. In die besonder was sulke vroeë stressors soos fisiese en emosionele mishandeling, emosionele verwaarlosing, ouerlike stofgebruik en blootstelling aan geweld in die huishouding gekoppel aan latere negatiewe adolessente uitkomste, insluitende dwelmgebruik, verslawing en selfmoord. In die vroulike jeug was ondervinding van seksuele mishandeling baie verwant aan blootstelling aan ander bronne van stres en was gekoppel aan vroeë ouderdom by eerste omgang en onbedoelde swangerskap. Oor die algemeen het die meer ACE's ervaar hoe groter die opkoms van riskante gedrag in adolessensie en later lewe.

Navorsing oor primate en knaagdiere bied 'n mate van begrip van hoe vroeë ongunstige ervarings langtermyn-effekte op gedrag kan veroorsaak wat in adolessensie kan voorkom. Die navorsing van Meaney en kollegas met rotte dui daarop dat variasie in vroeë moedersorg epigenetiese effekte op nakomelinge kan veroorsaak. In hul model word gene wat stresreaksies beheer in die hipotalamus-pituïtêre adrenale as (HPA) "stilgemaak" wat lei tot groter reaktiwiteit vir stres (Meaney, 2001). In die rot, is moeders wat minder versorg in die sorg van pasgeborenes, meer geneig om hierdie effekte te produseer. Hierdie effekte blyk gedeeltelik bemiddel te word deur verminderde serotonienfunksies in die hippokampus. Daar is ook nadelige gevolge vir ruimtelike vermoë en geheue wat deur hippocampale funksionering gemedieer word. Dit lei ook tot minder as optimale reaksies op stresvolle ervarings in nageslag (Meaney, 2007).

Die miskien mees merkwaardige gevolg van hierdie epigenetiese prosesse is dat vroulike nageslag van minder versorgende moeders meer geneig is om op soortgelyke wyse met hul nageslag op te tree. Met behulp van kruis-bevordering ontwerpe, is dit moontlik om vas te stel dat dit uit intergenerasionele oordrag van ervaring eerder as gene. Dit is, dit is die ervaring van moederlike gedrag wat die effek eerder as genetiese oordrag van ouer na nageslag lewer.

Vroeë ervaring by primate het soortgelyke effekte. Suomi se navorsing oor resusape wat óf deur hul moeders óf deur baie minder voedende eweknieë grootgemaak word, het bevind dat mans met eweknieë in die adolessensie groter eksternaliserende gedrag toon (Suomi, 1997). In navorsing met rhesus-macaque ape, het Maestripieri en kollegas die neurobehaviorale effekte van moedermisbruik en verwaarlosing op nageslag ondersoek (Maestripieri, 2008). Hulle vind ook dat moedermishandeling deur gedrag eerder as genetika oorgedra word. Daarbenewens vind hulle 'n spesifieke rol vir serontonergiese bemiddeling wat impulsiwiteit in nageslag voorkom. Dit wil sê, misbruikte nageslag toon laer vlakke van serotonien in serebrale spinale vloeistof, 'n aanduiding wat gekoppel is aan verhoogde impulsiwiteit (McCormack, Newman, Higley, Maestripieri, & Sanchez, 2009). Een interessante aspek van hierdie navorsing is dat die kort allel van die serotonienvervoergen die effekte van moedermisbruik versterk, 'n bevinding wat in ooreenstemming is met navorsing in mense wat misbruik ondervind tydens die kinderjare (Caspi, Sugden, Moffitt, Taylor, Craig, Harrington, et al., 2003).

Navorsing met die mens stel ook voor dat vroeë mishandeling deur ouers geassosieer word met latere gedragsprobleme. In 'n longitudinale studie van hoërisiko-kinders vanaf ouderdomme 2 tot 8 (Kotch et al., 2008), ouerlike verwaarlosing voor ouderdom 2 was voorspelbaar van aggressiewe gedrag op ouderdom 8. Later verwaarlosing het nie op hierdie vroeë ouderdom aggressiewe gedrag voorspel nie. Ander navorsing het abnormale reaktiwiteit geïdentifiseer vir stres gemedieer deur die HPA-as as gevolg van vroeë mishandeling (Tarullo & Gunnar, 2006).

Een probleem met die toets van die epigenetiese verklaring vir verhoogde HPA-as-reaktiwiteit by mense is die behoefte om breinweefsel te ondersoek. In 'n onlangse studie, McGowan en kollegas (2009) ondersoek hippocampale weefsel in oorledene wat selfmoord gepleeg het of op ander maniere gesterf het. Daarbenewens het diegene wat selfmoord gesterf het, onderskei of hulle misbruik of verwaarlosing as kinders ervaar het of nie. Volgens die epigenetiese verduideliking moes persone wat kindmishandeling gely het, groter bewyse getoon het van genstring in streke wat verband hou met die stresrespons, insluitende die hippokampus. Hul studie het inderdaad sulke effekte geïdentifiseer, en sodoende die eerste bewyse van soortgelyke epigenetiese effekte by mense verskaf.

Meaney se navorsing dui daarop dat moederlike gedrag teenoor nageslag 'n funksie is van die spanning wat die moeder ervaar. Moeders wat verhoogde spanning ervaar, behandel hul pasgeborenes met minder versorging, 'n proses wat toegeskryf word aan 'n verdedigende reaksie op die omgewing. Alhoewel dit nageslag in die vorm van verhoogde impulsiwiteit 'n mate van voordeel kan bied, kan dit 'n nadelige eienskap wees by mense, veral as dit lei tot gedragsversteuring en ander eksternaliserende toestande wat die risiko vir besering en opsluiting verhoog. Dit is onnodig om te sê dat verhoogde spanning wat moeders ervaar, waarskynlik in lae sosio-ekonomiese omgewings voorkom waarin onsekerhede rondom voedsel en ander hulpmiddels besonder uitdagend kan wees (Evans & Kim, 2007).

Veranderinge in impulsiwiteit tydens adolessensie

Studies van die gedrag van die risiko gedrag tydens die kinderjare en die adolessensie dui aan dat daar bykomend tot 'n vroeë beginbaan wat deur adolessensie voortduur, daar dikwels een of meer trajekte is wat tydens adolessensie en laat volwassenheid ontwikkel. Moffitt verwys na hierdie as adolessent-beperkte trajekte omdat hulle geneig is om te daal as die jeug tot volwassenheid lei. Een van die grootste bronne van hierdie trajekte is 'n styging in sensasie-soek wat 'n meerderheid van die jeug in die adolessentydperk kenmerk. Die opkoms in sensasie soek is gekoppel aan 'n toename in die vrystelling van dopamien na die ventrale striatum (Chambers et al., 2003). Spies (2007) het dit geïdentifiseer as 'n biologiese universele in soogdiere wat blykbaar die adolessente dier aan te moedig om die gesin te verlaat en om saam met eweknieë te gaan om nuwe grondgebied te ondersoek en maats te kies.

Ons het hierdie opkoms in sensasie soek in nasionale monsters van jeugdae 14 tot 22 (Romer & Hennessy, 2007) (Sien Figuur 4). Die algehele vlak van sensasie soek is groter by mans as by vroue, en mans vertoon 'n lang tydperk van verandering in hierdie eienskap. Terwyl die vroulike jeug bokant die ouderdom 16 spog, bereik die manlike jeug nie hul hoogtepunt tot ongeveer die ouderdom van 19 nie. Hierdie opkoms in sensasie soek is een manifestasie van dopaminerge aktivering van die nucleus accumbens, 'n proses wat tydens adolessensie toeneem. Hierdie opkoms in sensasie-soek is opvallend kongruent met ander ouderdomsgradiënte in die neem van risiko's, soos arrestasies vir kriminele gedrag en dwelmgebruik (sien Figuur 5) soos beoordeel deur die Monitering van die Toekomsstudie (Johnston, O'Malley, Bachman, & Schulenberg, 2006). Verder is individuele verskille in hierdie eienskap gekoppel aan 'n leër van riskante gedragstendense in beide adolessente en volwassenes (Roberti, 2004; Zuckerman, 1994).

Figuur 4  

Tendense in sensasie soek na ouderdom in Nasionale Annenberg Opname van Jeug (geneem uit Romer & Hennessy, 2007, met toestemming).
Figuur 5  

Longitudinale neigings in die gebruik van alkohol, dagga en sigarette soos gerapporteer in die Monitoring of the Future Study.

Een belangrike vraag wat verband hou met die opkoms van sensasie-soek tydens adolessensie is of dit geassosieer word met 'n gebrek aan uitvoerende beheer oor gedrag soos die ander vorme van impulsiwiteit manifesteer. Bewyse is yl op hierdie vraag, maar gegee die klein maar beduidende positiewe korrelasie tussen sensasie-soek en IK (Zuckerman, 1994), blyk dit dat persone wat sterker sensasie-soekrywe uitstal, nie minder in staat is om uitvoerende beheer oor hul gedrag uit te oefen nie. Trouens, in die Philadelphia-trajekstudie vind ons dat verskille in sensasie-soek positief verband hou met werkgeheue-prestasie (Romer, Betancourt, Brodsky, Giannetta, Yang, & Hurt, 2009). Dit blyk dus dat een van die meer kragtige bronne van risiko's wat in adolessensie voorkom, nie verband hou met tekorte in uitvoerende funksies nie.

'N Onlangse studie deur Raine en kollegas (Raine, Moffitt, Caspi, Loeber, Stouthamer-Loeber, & Lynam, 2005) ondersoek neurokognitiewe funksie in 'n gemeenskapsmonster van volgehoue ​​anti-sosiale jeug asook meer adolessente-beperkte en nie-oortredende jeug. Hulle het ruimtelike en langtermyngeheue tekorte in anti-sosiale jeug gevind wat in ooreenstemming is met die tekort aan hipppokampale funksie wat veroorsaak word deur kindermishandeling. Die jeug wat bloot 'n klein styging in antisosiale gedrag tydens adolessensie vertoon het, was egter nie anders as nie-oortredende jeug op die meeste maatstawwe van kognitiewe funksie.

Die rol van sensasie op soek na adolessente risiko's

Gegewe die kragtige rol van sensasie-soek in adolessente risiko's, is dit van belang om te bepaal of die gevolge daarvan vir besluitneming verskillende prosesse behels van dié wat deur volwassenes gebruik word. In 'n onlangs voorgestelde model van adolessente risikovoorsiening, Romer en Hennessy (2007) het voorgestel dat die invloed van sensasie-soeke bemiddel word deur dieselfde prosesse wat onderworpe is aan volwasse besluitneming, naamlik die gebruik van invloed as die basis vir die evaluering van gedragsalternatiewe. In die besonder, soos voorgestel deur Slovic en kollegas (Finucan, Alhakami, Slovic, & Johnson, 2000; Slovic, Finucane, Peters en MacGregor, 2002), die invloed heuristiese is 'n robuuste en eenvoudige besluitreël wat staatmaak op die dominante affektiewe reaksie op 'n reaksie-opsie as die maatstaf vir die evaluering van sy beloningspotensiaal. Verder, die gebruik van die heuristiese stel 'n wederkerige verband tussen persepsies van risiko en beloning voor. Dit is, hoe meer gunstig die effek verbonde aan 'n opsie is, hoe minder risiko word daaraan gekoppel.

Die omgekeerde verhouding tussen risiko en beloning is 'n afwyking van rasionele keuse modelle van besluitneming waarin risiko's en belonings onafhanklik geëvalueer word. Inderdaad, risiko's en belonings is in die algemeen nie korreleer in die wêreld van onseker gevolge nie (Slovic et al., 2002). Dit blyk egter 'n kenmerk van ons besluitneming om 'n omgekeerde verband tussen hierdie twee dimensies van keuse te plaas. Hierdie besluitrekening maak ons ​​onderhewig aan sekere vooroordeel van oordeel wat beheer word deur dominante affektiewe reaksies op gedragsopsies. Die aktiwiteite wat ons geniet, word geneig om minder riskant te wees as dié wat eintlik veiliger is, maar minder affektief aangenaam. Daarom verkies ons om motors te ry eerder as om treine te neem, alhoewel alle ander konstante treine baie veiliger is as motors. Nietemin maak die heuristiese besluitneming eenvoudiger as 'n noukeurige oorweging van beide risiko's en belonings.

Uit die oogpunt van ontwikkelende neurowetenskap is die gebruik van die invloed heuristiese 'n interessante verskynsel. Omdat dit baie min beraadslaging vereis, kan dit gedrag lei sonder die behoefte aan uitgebreide kognitiewe beheer. Gevolglik is daar min rede om te glo dat dit afhanklik moet wees van die uitgebreide veroudering van kognitiewe beheermeganismes tydens adolessensie. Inderdaad, die ventrale PFC-streke wat onderliggend is, beïnvloed evaluasie vroeër as dorsale en laterale streke (Fuster, 2002) wat krities is vir baie uitvoerende funksies (Miller & Cohen, 2001). Nie verrassend nie, as ons die risiko-gedrag van adolessente ondersoek, vind ons dat die heuristiese invloed lewendig is en wel in hierdie besluitneming van die wêreld. Verder blyk dit dat die gebruik daarvan nie wissel van ouderdom tot middeljarige adolessensie (ouderdom 14) tot vroeë volwasse ouderdom nie (ouderdom 22) (Romer & Hennessy, 2007). By die evaluering van die invloed wat verbonde is aan rook, drink alkohol, en dagga, word oordele van gunstige invloed en risiko sterk omgekeerd verwant aan mekaar en vorm een ​​faktor wat sterk verband hou met die gebruik van elke geneesmiddel. Inderdaad, risiko oordele voeg geen beduidende voorspelling van dwelmgebruik buite die positiewe invloed wat aan elke geneesmiddel geheg word nie.

Nog 'n belangrike kenmerk van adolessente risiko-opname is die invloed van eweknieë. Soos gesien in Figuur 6, sensasie soekers heg nie net 'n gunstige invloed op nuwe en opwindende ervarings nie, maar soek ook eweknieë wat dieselfde belange het. Hierdie keuringsproses skep 'n sosiale omgewing wat nie net die risiko neem nie, maar dit verhoog ook die gunstige invloed wat aan nuwe ervarings geheg word. Omdat die jeug wat verskil in sensasie, soek in wese met soortgelyke eweknieë, word die effekte van hul eie sensasie-soekvlakke versterk deur blootstelling aan ander deur middel van 'n proses van invloedoordrag. Gegewe dat die jeug van 'n soortgelyke ouderdom gelyktydig dieselfde opkoms in sensasie-soeke ervaar, vergroot hierdie eweknie-effek die affektiewe aantrekkingskrag op nuwe en opwindende gedrag soos dwelmgebruik. As gevolg hiervan word die effek van invloed op gedrag versterk deur eweknie-invloede.

Figuur 6  

Resultate van die oorsaaklike model wat aantoon hoe invloed op evaluering en eweknie beïnvloed die verband tussen sensasie soek en alkoholgebruik in jeugdae 14 tot 22 (aangepas uit Romer & Hennessy, 2007).

Soos gesien in Figuur 6, dui die weeggewigte wat die faktore in die model koppel aan dat beide sensasie-soek- en eweknie-invloed konvergeer op invloedevaluering en meer verandering in gedrag op hierdie pad lewer as deur alleenlike eweknie-invloed. In totaal het invloed op evaluering en eweknie-invloede verantwoordelik vir meer as die helfte van die variasie in die gebruik van tabak, alkohol en dagga. Hierdie invloed is nie beperk tot effekte op dwelms nie. In 'n studie van die versuim om sitplekgordels te gebruik wanneer adolessente in motors ry, Dunlop en Romer (2009) het bevind dat ongeveer die helfte van die variasie in hierdie gedrag verband hou met evaluering en eweknie-invloed. In daardie geval was die invloed van eweknieë egter ietwat sterker as net die uitwerking daarvan.

Ons bevindings rakende die uitwerking van sensasie soek na adolessente risiko neem aan dat dit moontlik is om 'n groot deel van die styging in riskante gedrag tydens adolessensie te verduidelik aan die toename in hierdie vorm van impulsiwiteit. Verder is die besluitprosesse wat deur sensasie-soek beïnvloed word, dieselfde as dié wat deur volwassenes gebruik word. Inderdaad, die invloed heuristiese vereis min beraadslaging en blyk te wees beskikbaar vir gebruik teen die begin van adolessensie, indien nie vroeër nie. Ten slotte blyk sensasie-soek nie 'n tekort in uitvoerende funksionering te weerspieël soos dit met ander vorme van impulsiwiteit is nie. Daar is dus min bewyse wat daarop dui dat die risiko wat verband hou met sensasie soek, 'n tekort in PFC-breinveroudering weerspieël.

Is daar bewyse rakende breinstruktuur en adolessente risiko's?

Die bewyse wat ons hersien het, dui daarop dat adolessente risiko's nie 'n universele verskynsel is nie en dat individuele verskille wat verband hou met ten minste drie tipes impulsiwiteit, onderliggend is aan sulke gedrag by adolessente. Verder word ten minste twee vorme van impulsiwiteit geassosieer met swak uitvoerende funksie soos beoordeel deur werkgeheue en reaksie inhibisie take. Sensasie-soek lyk egter nie of dit omgekeerd verband hou met een van hierdie uitvoerende funksies nie en kan eintlik positief met werkgeheuevermoë verband hou. Nietemin is dit ook die geval dat kognitiewe beheer soos beoordeel deur werkgeheue en reaksie inhibisie take steeds verbeter gedurende adolessensie (Bunge & Crone, 2009; Spies, 2009; Williams, Ponesse, Shachar, Logan, & Tannock, 1999). Kan hierdie veranderings veranderinge weerspieël in breinstrukture wat perke op adolessente kognitiewe beheer oor risiko-opname plaas?

Daar is feitlik geen direkte bewyse om 'n verband tussen natuurlike volwassenheid in breinstruktuur tydens adolessensie en impulsiewe gedrag te ondersteun nie. Dit is deels te danke aan die feit dat dit moeilik is om veranderinge in breinstruktuur waar te neem wat impulsiewe gedrag kan impliseer. Soos aangedui deur Galvan et al., 2006:

Neuroimaging studies kan nie die meganisme van sulke ontwikkelingsverandering finaal karakteriseer nie (bv. Sinaptiese snoei, myelinisering). Hierdie volume en strukturele veranderinge kan egter verfyn en fynstellings van wederkerige projeksies uit hierdie breinstreke (PFC en striatum) weerspieël. Dus, hierdie interpretasie is slegs spekulatief. (6885)

Lu en Sowell (2009) hersien wat bekend is oor die verband tussen veranderinge in breinstruktuur tydens ontwikkeling en prestasie op kognitiewe en motoriese vaardighede. Hul opsomming verskaf nie veel bewyse vir die hipotese dat kortikale verdunning reflekteer van sinaptiese snoei lei tot verbeterde kognitiewe prestasie nie. Byvoorbeeld, hou IQ konstant, Sowell en kollegas (2004) het bevind dat kortikale verdunning van ouderdomme 5 tot 11 verband hou met groter verbetering in woordeskat, 'n effek wat blyk te wees gedryf deur leer eerder as breinveroudering. In 'n studie ondersoek veranderinge in kortikale dikte vanaf ouderdomme 7 tot 19 as 'n funksie van verskillende vlakke van IK, Shaw en kollegas (2006) het bevind dat individue met 'n superieure IK die dunneringsproses begin het later as diegene met normale IK. As kortikale verdunning die ontwikkeling van kognitiewe vaardighede fasiliteer, sal mens verwag dat dit vroeër sal plaasvind vir diegene met 'n hoër IK. Ten slotte, in gebiede wat verband hou met taalvaardighede (die peri-Sylvan-linker halfrond), kortikale verdikking eerder as dunner word geassosieer met verhoogde taalvaardigheidsontwikkeling (Lu, Leonard, & Thompson, 2007). Dus, kortikale verdunning ken nie eers vaardigheidsontwikkeling oor alle streke van die korteks nie.

Met betrekking tot veranderinge in wit materie, Berns, Moore en Capra (2009) ondersoek die verband tussen myelinasie in die PFC en risiko neem in jeugdae 12 tot 18. Hou konstante ouderdom, hulle het bevind dat risiko's neigings was positief gekorreleer met die ontwikkeling van witmateriaal. In ooreenstemming met hierdie bevinding, DeBellis en kollegas (2008) het bevind dat myelinasie van die corpus callosum meer gevorderd was in die jeug met alkoholafwykings as in beheer jeug sonder sulke toestande. Bewyse ter ondersteuning van vertraging in PFC-myelinasie as 'n risikofaktor vir probleemgedrag in die jeug is dus nie net afwesig nie, maar ook strydig met wat verwag word.

In opsomming van hierdie navorsing, Lu en Sowell (2009) opgemerk dat:

Korrelasies tussen morfologiese en vaardigheidsveroudering, alhoewel leersaam, openbaar slegs verenigings en kan nie oorsaaklikheid verhelder nie. Neurowetenskap moet steeds op dierstudies staatmaak deur gebruik te maak van gekontroleerde eksperimentele ontwerpe om te bepaal of morfologiese volwassenheid die verwerwing van vaardighede moontlik maak of as vaardigheidsvervaardiging morfologiese veranderinge dryf. (19)

Sommige navorsers het gepoog om verskille in breinfunksie te ondervind terwyl hulle in riskante besluitneming betrokke was, wat kan help om ouderdomsverwante verskille in breinontwikkeling te identifiseer. Hierdie studies het funksionele magnetiese beeldvorming (fMRI) gebruik van individue wat wissel van ouderdom tot volwassenheid terwyl hulle in verskillende take betrokke was. Die resultate ten opsigte van differensiële aktivering van die PFC het egter nie 'n duidelike beeld gegee van hoe PFC-aktivering verband hou met riskante besluitneming nie.

Gevolglik met teorieë wat die verhoogde risiko-opname tydens adolessensie toeskryf aan sensasie-soek (Chambers et al., 2003), Galvan et al. (2006) het bevind dat adolessente (ouderdomme 13 tot 17) groter piekaktivering van die nukleus accumbens vertoon as wat van die ouer (ouderdomme 7 tot 11) of ouer individue (ouderdomme 23 tot 29) wanneer hulle 'n beloning verwag. Adolessente het egter nie op dieselfde mate verskil van volwassenes met betrekking tot aktivering van orbitale frontale korteks (OFC), 'n ventrale area van die PFC nie. Kinders vertoon 'n sterker reaksie as óf adolessente of volwassenes. Hierdie resultate was egter moeilik om te interpreteer, gegewe die gebruik van 'n beloningskaal wat maklik kan verskil in opwinding en belangstelling as 'n funksie van ouderdom ('n prentjie van 'n oulike seerower in verskillende posisies).

In 'n omvattende studie van breinaktivering, Eshel, Nelson, Blair, Pine, & Ernst (2007) ondersoek verskillende breinstreke in voor- tot laat adolessente (ouderdomme van 9 tot 17) en jong tot ouer volwassenes (ouderdomme 20 tot 40) terwyl keuses gemaak word tussen opsies wat in risiko wissel. Die kritiese vergelykings was tussen keuses wat hoë waarskynlikhede van beloning gehad het vir klein monetêre uitkomste teenoor diegene wat lae waarskynlikheid van beloning vir groter uitkomste gehad het. In 'n interessante ontwerpbesluit het die navorsers nie die verwagte waardes van die twee tipes opsies konstant gehou nie. Die keuse van die riskante alternatief was altyd nadeel in vergelyking met die minder riskante alternatief. Hulle het bevind dat ouer individue laterale OFC sterker as jonger geaktiveer het toe hulle die riskante benadeelde opsie gekies het. Hierdie bevinding is geneem as bewys van groter PFC-aktivering by ouer individue. 'N Alternatiewe interpretasie is dat ouer individue groter PFC-aktivering as jonger vertoon wanneer hulle onbesliste besluite neem. Dit is duidelik dat hierdie studie min doen om beter frontale beheer by volwassenes te bevestig.

In 'n onlangse oorsig van hierdie en verskeie ander studies wat fMRI gebruik om verskille in breinaktivering oor ouderdomsgroepe op te spoor, Ernst en Hardin (2009) opgemerk dat:

Die doel om die trajek van ontogenetiese ontwikkeling te definieer, verhoog die kompleksiteit van hierdie navorsing en vereis teoretiese modelle om hipoteses te beperk en die ontwikkeling van eksperimentele paradigmas te rig vir 'n stapsgewijze sistematiese benadering. (69-70)

Die bekommernis oor die beperking van hipoteses is veral krities wanneer verskillende ouderdomsgroepe vergelyk word wat nie net in breinontwikkeling verskil nie, maar ook in ervaring. Gegewe die bekommernisse van Lu en Sowell (2009), lyk dit moeilik om die effek van ervaring op breinstruktuur uit te skakel van dié van morfologiese volwassenheid wat nie afhanklik is van leer nie.

Nog 'n benadering voorgestel deur Bunge and Crone (2009) is om adolessente op verskillende wyse aan kognitiewe oefeninge bloot te stel. As toepaslike opleiding 'n beter besluitneming in adolessente kan lewer, sou dit teen die volwassenheidshypotese argumenteer, wat sou voorspel dat opleiding onvoldoende sou wees in die afwesigheid van voldoende breinveroudering. Omdat navorsing oor die uitwerking van ondervinding ongetwyfeld sal bydra tot ons begrip van die rol van morfologiese volwassenheid teenoor ervaring, is dit vir sulke navorsing wat ons nou draai.

Bewys vir die effek van ervaring op impulsiwiteit

In die lig van die baie sterk voorspellings wat gebaseer is op beperkings in breinveroudering tydens adolessensie, is dit van belang om te bepaal of ervaring sulke beperkings kan oorkom. In die besonder, gegewe die belangrike rol wat impulsiwiteit speel in adolessente risiko's, is daar enige bewyse dat ervaring enige vorm van impulsiwiteit kan verander? Hier is die bewyse duidelik: Daar is talle voorbeelde van intervensies wat die breinfunksie kan verander sodat impulsiwiteit en gepaardgaande risiko-opname verminder word. By die hersiening van hierdie intervensies, is dit nuttig om te onderskei tussen diegene wat in die kinderjare versus diegene wat later suksesvol was tydens adolessensie. Kinderintervensies moet help om die vroeë vorme van impulsiwiteit wat in adolessensie voortduur, te voorkom indien dit onbehandeld gelaat word. Adolessente intervensies moet die styging in sensasie soek en potensieel ander vorme van impulsiwiteit wat in die tweede dekade van die lewe na vore kom, kan teenwerk.

Vroeë Intervensies

Daar is twee vorme van vroeë intervensie wat met sukses getoets is. Die een behels die intervensie met ouers wat die risiko loop om hul kinders te mishandel en sodoende negatiewe uitkomste van sodanige behandeling op nageslag te voorkom. Die ander is om later met gesinne en kinders in te gryp, óf saam óf net met die kinders in skoolinstellings.

Een van die suksesvolste vroeë intervensies met ouers is die verpleegkundige besoekersprogram wat ontwerp is deur David Olds en kollegas (1998). Hierdie program behels die verwagting van die verwagte ouer voor geboorte en die verskaffing van opleiding om stressors te hanteer wat andersins tot 'n minder as optimale geboorte-ervaring vir die kind kan lei. Soos verwag deur die hierbo opgesomde navorsing, sal ouers wat stres ervaar, hierdie ervaring op hul kinders in die vorm van minder versorgende sorg sal slaag. Hierdie behandeling sal dan waarskynlik nie-optimale breinontwikkeling by kinders veroorsaak, wat lei tot swak aanpassing in die skool en later in adolessensie. Ouerlike ondersteuning tydens besoeke met hoërisiko-ouers stel hulle egter in staat om beter met stressors te hanteer en die neiging om stresreaksies aan kinders te gee, te verminder. Evaluasies van die program dui daarop dat kinders beter presteer in die skool en minder psigiatriese simptome ervaar, insluitend laer gedragskoersversteurings. Daarbenewens het ouers gesonder gedrag as hul kinders ouderdom in adolessensie word (Izzo, Eckenrode, Smith, Henderson, Cole, Kitzman, et al., 2005). Hierdie program is gerig op federale ondersteuning, aangesien dit sukses behaal om negatiewe uitkomste vir kinders te voorkom en om latere koste in skool-, opsluiting- en welsynsondersteunings te verminder.

Behalwe dat hulle vroeg in die kind se lewe by ouers ingryp, is daar toenemende bewyse dat sekere vorms van vroeë opleiding blywende uitwerking op gedrag kan hê, veral op akademiese uitkomste en verskillende vorme van eksternaliserende gedrag. Resensies van intensiewe voorskoolse programme (A. Reynolds & Temple, 2008), soos die High / Scope Perry Voorskoolse projek en die Chicago Child-Parent Preschool Program, dui daarop dat sulke intervensies akademiese prestasie verbeter, kinders in die skool hou en adolessente probleemgedrag verminder wat risiko's inhou. Hierdie programme lyk asof dit kognitiewe en gedragsvaardighede beïnvloed, soos groter volharding en selfregulering wat omgekeerd verband hou met impulsiwiteit.

In 'n onlangse studie deur Diamond en kollegas (Diamond, Barnett, Thomas, & Munro, 2007), was navorsers in staat om vaardighede in voorskoolse op te lei wat uitvoerende funksies beïnvloed wat baie verband hou met akademiese prestasie en impulsafwykings, soos ADHD en gedragsprobleme. Hierdie vaardighede blyk te wees geassosieer met verskeie PFC funksies wat gedragsbeperking onderlê, soos die vermoë om op gedagtes in werkgeheue te werk en interferensie van afleidings te verminder.

Ander navorsing met kinders in die elementêre jare dui aan dat strategieë vir die beheer van impulse opgelei kan word wat die uitvoerende funksie verbeter en impulsiwiteit verminder (Barry, & Welsh, 2007; Riggs, Greenberg, Kusche, & Pentz, 2006). Een program met langtermyn-opvolgdata is die goeie gedragspel (Petras, Kellam, Brown, Muthen, Ialongo, & Poduska, 2008). Kellam en kollegas het hierdie program getoets in lae-inkomste eerste- en tweedeklasklasse waarin onderwysers opgelei is om aansporings vir goeie gedrag vir hele klaskamers te administreer. Belonings is op 'n konsekwente basis gelewer om ontwrigtende gedrag te verminder, samewerking te verhoog en die aandag op skoolwerk te verbeter. Opvolgdata op ouderdomme 19 tot 21 het merkwaardige langdurige effekte op diegene wat die hoogste dosisse aggressiewe en onbeheerde gedrag voor intervensie vertoon het, geopenbaar. In die besonder was die koers van die sosiaal-persoonlikheidsversteuring laer in die hoogste risiko-jeug by die opvolging.

Dit moet ook nie vergeet word dat medikasie bevind is dat dit baie help met die vermindering van impulsiewe simptome by kinders met ADHD nie. Klingberg (2009) stel voor dat matige dosisse stimulante die uitvoerende funksionering in die algemeen en werksgeheue kan verbeter, veral in kinders wat aan ADHD ly en sodoende hul akademiese prestasie verbeter. Daar is selfs bewyse dat die gebruik van hierdie medisyne die waarskynlikheid van later dwelmgebruik tydens adolessensie kan verminder (Wilens, Faraone, Biederman, & Gunawardene, 2003). Klingberg en kollegas (2005) het ook 'n protokol ontwikkel vir kinders met ADHD wat werkgeheue kan verbeter en simptome van ADHD kan verminder deur rekenaargebaseerde opleiding te gebruik. Posner en kollegas (Rueda, Rothbart, McCandliss, Saccamanno, & Posner, 2005) het voorgestel en getoets soortgelyke strategieë vir kinders met aandag probleme.

Samevattend dui navorsing oor vroeë intervensies aan dat intensiewe opleiding gefokus op uitvoerende funksionering en selfreguleringsvaardighede impulsiewe tendense kan verminder wat andersins prestasie in die skool kan belemmer en tot wanadaptiewe uitkomste in adolessensie kan lei. Hierdie strategieë sal onwaarskynlik wees om suksesvol te wees as breinvervolgingsprosesse tydens adolessensie suksesvolle aanpassing tot stygings in sensasie soek of ander risiko-impulse voorkom.

Later Intervensies

Ruimtebeperkings sluit 'n gedetailleerde ondersoek na ingrypings in die adolessente jare uit. Daar is egter heelwat bewyse dat adolessente kan leer om wanadaptiewe gedrag te vermy, veral as hulle inligting kry wat gekoppel is aan affektiewe reaksies op hierdie gedrag. Uit 'n uitgebreide opsporing van dwelmgebruik sedert 1974 in die Monitoring the Future Study-studie, word aangedui dat een van die beste voorspellers vir individuele en totale dwelmgebruik die persepsie is dat dwelms gevaarlik is vir 'n mens se gesondheid (Bachman, Johnston, & O'Malley, 1998). Media-veldtogte slaag egter nie altyd daarin om hierdie inligting effektief te oordra nie. Byvoorbeeld, sommige media-ingrypings wat deur die regering geborg is, het per ongeluk die boodskap gestuur dat baie jongmense dwelms gebruik, 'n boodskap wat die persepsie kan verhoog dat eweknieë dwelms opwindend vind (Fishbein, Hall-Jamieson, Zimmer, von Haeften, & Nabi, 2002; Hornik, Jacobsohn, Orwin, Piesse, & Kalton, 2008). Soos hierbo genoem, kan sulke persepsies gunstige affektiewe reaksies op die vooruitsig van dwelmgebruik bevorder.

'N Goeie voorbeeld van 'n strategie wat kan help om ongunstige uitkomste te voorkom wanneer u nuwe gedrag aangaan, is die gegradueerde bestuurderprogram wat deur baie lande in die VSA aangeneem is. Hierdie strategie is gebaseer op die idee dat bestuur 'n komplekse gedrag is wat ervaring opdoen om meester. Soos gesien in Figuur 7, adolessente bestuurders ervaar 'n aansienlike vermindering in ongelukke na die ry oor 1000-myl (ses maande gemiddeld) (McCartt, Shabanova, & Leaf, 2003). As so 'n vroeë leerervaring onder laer risiko onder toesig bereik kan word, kan dit die kanse vir gevaarlike uitkomste verminder totdat meer bemeestering oor die gedrag bereik is. Die strategie van gegradueerde lisensiëring is deur baie lande aangeneem. In hierdie proses word adolessente nie volle lisensies gegee nie totdat hulle 'n proeftydperk geslaag het waarna hulle nie snags bestuur kan word nie en met 'n volwassene moet ry. Bewys van die effektiwiteit van hierdie strategie dui daarop dat dit ongelukkoerse en ernstige beserings verminder en dit op 'n wyse reageer op die aantal beperkings in plek in 'n staat (Morrissey, Grabowski, Dee en Campbell, 2006).

Figuur 7  

Tendense in gerapporteerde motorongelukke onder adolessente bestuurders as 'n funksie van kilometer aangedryf, dui aan dat ineenstortings dramaties agteruitgaan na ongeveer 1000 myl van ryervaring (herdruk met toestemming van McCartt et al., 2003).

In 'n onlangse studie van die gevolge van sensasie-soek in die adolessente en vroeë volwasse jare (14 tot 22), het my kollegas en ek gevind dat die ervaring met risikobepaling lei tot 'n vermindering in ongeduld soos beoordeel met 'n vertragingsverdiskonteringstaak (Romer et al., 2010). Hoë sensasie wat die jeug soek wat dwelms meer as ander jeugdiges gebruik, toon 'n afname in ongeduld soos hulle ouer word. Hierdie vermindering dra ook by tot minder dwelmgebruik. Ander jeugdiges is geneig om nie veranderinge in verdiskontering tydens adolessensie te vertoon nie. Hierdie bevinding dui daarop dat ondervinding wat verkry word deur buitensporige risiko-opname, hoë sensasie-soekers toelaat om groter geduld te ontwikkel, 'n faktor wat die risiko neem verminder. Navorsing met gedragsversteurde jeug dui ook daarop dat ongeduld meer vir so 'n jeug as vir ander afneem (Turner & Piquero, 2002). Dus, ten spyte van hul groter risiko-opname, kan hoë sensasie-soekende jeug leer uit die gevolge van hul gedrag en uiteindelik minder ongeduldig raak as hul minder riskante eweknieë. Die uitdaging vir toekomstige translasionele navorsing is om intervensies te identifiseer wat die ervaring kan bied wat adolessente moet oorskakel na volwassenheid, terwyl hulle ook beskerm word teen die nadelige gevolge wat hul langtermyn gesondheid en ontwikkeling in gevaar kan stel.

Soos opgemerk deur Spies (2009),

Ervarings wat tydens adolessensie plaasvind, kan dien om die volwasse brein aan te pas op 'n manier wat ooreenstem met die ervarings. Afhangende van die aard van die ervarings, hul tydsberekening en gevolglik hul gevolge, kan hierdie aanpassing van die brein beskou word as 'n geleentheid, sowel as 'n kwesbaarheid. (308).

Toekomstige navorsing moet help om die interaksie-effekte van ondervinding en breinveroudering uit die weg te ruim. Soos vroeër aangedui, moet studies wat strukturele breinveroudering en -funksie ondersoek in kombinasie met opleidingsprogramme wat kognitiewe en gedragsbeheervaardighede verbeter (bv. Werkgeheue) die rol van ondervinding op verskillende vlakke van strukturele volwassenheid kan identifiseer. Hierdie navorsing behoort te help met die ontwikkeling van oefeninge wat adolessente kan bied met die ervaring wat hulle soek, terwyl hulle die risiko's wat hulle ondervind, ook verminder as hulle na hul eie toestelle oorgelaat word.

Verwysings

 • Ainslie G. Spesifieke beloning: 'n Gedragsleer van impulsiwiteit en impulsbeheer. Sielkundige Bulletin. 1975;82: 463-496. [PubMed]
 • Anda RA, Felitti VJ, Bremner JD, Walker JD, Whitfield C, Perry BD, et al. Die blywende effekte van mishandeling en verwante ongunstige ervarings in die kinderjare: 'n Konvergensie van bewyse uit neurobiologie en epidemiologie. Europese Argief van Psigiatrie en Kliniese Neurowetenskap. 2006;256: 174-186. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Arnett JJ. Roekelose gedrag in adolessensie: 'n ontwikkelingsperspektief. Ontwikkelingsoorsig. 1992;12: 339-373.
 • Bachman J, G, Johnston LD, O'Malley PM. Verduidelik die onlangse toename in die gebruik van dagga by studente: die gevolge van waargenome risiko's en afkeur, 1976 tot 1996. Amerikaanse Tydskrif vir Openbare Gesondheid. 1998;88(6): 887-892. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Barkley RA. Gedragsinhibisie, volgehoue ​​aandag en uitvoerende funksies: Konstruksie van 'n verenigende teorie van ADHD. Sielkundige Bulletin. 1997;121(1): 65-94. [PubMed]
 • Berns GS, Moore S, Capra CM. Adolessente betrokkenheid by gevaarlike gedrag word geassosieer met verhoogde wit materie volwassenheid van frontale korteks. Openbare Biblioteek van Wetenskap, Een. 2009;4(8): 1-12. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Biglan A, Cody C. Voorkoming van verskeie probleemgedrag in adolessensie. In: Romer D, redakteur. Vermindering van adolessente risiko: na 'n geïntegreerde benadering. Sage Publikasies; Duisend Oaks, CA: 2003. pp. 125-131.
 • Bunge SA, Crone EA. Neurale korrelate van die ontwikkeling van kognitiewe beheer. In: Rumsey JM, Ernst M, redakteurs. Neuroimaging in ontwikkeling kliniese neurowetenskap. Cambridge University Press; New York: 2009. pp. 22-37.
 • Casey BJ, Getz S, Galvan A. Die adolessente brein. Ontwikkelings Neuropsigologie. 2008;28(11): 62-77.
 • Caspi A, Henry B, McGee RO, Moffitt TE, Silva PA. Temperamentele oorsprong van kinder- en adolessente gedragsprobleme: Van drie tot vyftien jaar. Kinderontwikkeling. 1995;66(1): 55-68. [PubMed]
 • Caspi A, Moffitt TE, Newman DL, Silva PA. Gedragswaarnemings op ouderdom 3 jaar voorspel volwasse psigiatriese versteurings. Argiewe van Algemene Psigiatrie. 1996;53: 1033-1039. [PubMed]
 • Caspi A, Silva P. Temperamentele eienskappe op driejarige ouderdom voorspel persoonlikheidseienskappe by jong volwassenheid: Lengtegewyse uit 'n geboorte kohort. Kinderontwikkeling. 1995;66: 486-498. [PubMed]
 • Caspi A, Sugden K, Moffitt TE, Taylor A, Craig IW, Harrington H, et al. Invloed van lewensstres op depressie: Moderering deur 'n polimorfisme in die 5-HTT-geen. Wetenskap. 2003;301: 386-389. [PubMed]
 • Kamers RA, Taylor JR, Potenza MN. Ontwikkelings neurokringkunde van motivering in adolessensie: 'n Kritieke tydperk van verslawing kwesbaarheid. Amerikaanse Tydskrif vir Psigiatrie. 2003;160: 1041-1052. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Cloninger CR, Sigvardsson S, Bohman M. Kinderpersoonlikheid voorspel alkoholmisbruik by jong volwassenes. Alkoholisme: Kliniese en Eksperimentele Navorsing. 1988;121(4): 494-505. [PubMed]
 • DeBellis MD, Van Vorhees E, Hooper SR, Gibler N, Nelson L, Hege SG, et al. Diffusie tensor maatreëls van die corpus callosum in adolessente met adolessente aanvangs alkoholgebruiksafwykings. Alkoholisme: Kliniese en Eksperimentele Navorsing. 2008;32(3): 395-404. [PubMed]
 • Diamond A, Barnett WS, Thomas J, Munro S. Voorskoolse program verbeter kognitiewe beheer. Wetenskap. 2007;318: 1387-1388. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Dunlop S, Romer D. 'N Integreerbare model van nie-gebruik-sitplekgordelgordel: Die rolle van sensasie-soek, affektiewe evaluerings en mediagebruik. Annenberg Openbare Beleid Sentrum, Universiteit van Pennsylvania; Philadelphia, PA: 2009.
 • Ernst M, Hardin MG. Doelgerigte gedrag: Evolusie en ontogenie. In: Rumsey JM, Ernst M, redakteurs. Neuroimaging in ontwikkeling kliniese neurowetenskap. Cambridge University Press; New York: 2009. pp. 53-72.
 • Eshel N, Nelson EE, Blair RJ, Pine DS, Ernst M. Neurale substraten van keuse keuse by volwassenes en adolessente: Ontwikkeling van die ventrolaterale prefrontale en anterior cingulate kortikale. Neuropsychologia. 2007;45: 1270-1279. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Evans GW, Kim P. Kinder armoede en gesondheid: Kumulatiewe risiko blootstelling en stres dysregulering. Sielkundige Wetenskap. 2007;18(11): 953-957. [PubMed]
 • Eysenck SBG, Eysenck HJ. Ouderdomsnorme vir impulsiwiteit, ondernemingszin en empatie by volwassenes. Persoonlikheid en individuele verskille. 1985;6: 613-619.
 • Finucan ML, Alhakami AS, Slovic P, Johnson SM. Die invloed heuristiese in oordele van risiko's en voordele. Tydskrif van Gedragsoplossing. 2000;13: 109-17.
 • Fishbein M, Hall-Jamieson K, Zimmer E, von Haeften I, Nabi R. Vermy die boemerang: Toets die relatiewe doeltreffendheid van antidrug publieke diens aankondigings voor 'n nasionale veldtog. Amerikaanse Tydskrif vir Openbare Gesondheid. 2002;92(22): 238-245. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Fuster JM. Frontale lob en kognitiewe ontwikkeling. Blaar van Neurocytology. 2002;31: 373-385. [PubMed]
 • Galvan A, Hare TA, Parra CE, Penn J, Voss H, Glover G, et al. Vroeër ontwikkeling van die pasiënte met betrekking tot orbitofrontale korteks kan onderliggend wees aan die neem van risiko's in adolessente. Die Journal of Neuroscience. 2006;26(25): 6885-6892. [PubMed]
 • Giedd JN, Blumenthal J, Jeffries NO, Castellanos FX, Liu H, Zijdenbos A, et al. Brein ontwikkeling tydens kinderjare en adolessensie: 'n MRI-longitudinale MRI-studie. Natuur Neurowetenskap. 1999;2(10): 861-863. [PubMed]
 • Hill KG, White HR, Chung I, Hawkins JD, Catalano RF. Vroeë volwasse uitkomste van adolessente binge drink: Persoon- en veranderlike-gesentreerde ontledings van binge drinkbane. Alkoholisme: Kliniese en Eksperimentele Navorsing. 2000;24(6): 892-901. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Hornik R, Jacobsohn L, Orwin R, Piesse A, Kalton G. Effekte van die nasionale jeugd-anti-dwelmmedia veldtog oor jeugdiges. Amerikaanse Tydskrif vir Openbare Gesondheid. 2008;98(1238): 2229-2236. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Izzo CV, Eckenrode JJ, Smith EG, Henderson CR, Cole RE, Kitzman HJ, et al. Die vermindering van die impak van onbeheerbare stresvolle lewensgebeure deur middel van 'n program van verpleeghuishuisbesoek vir nuwe ouers. Voorkomingswetenskap. 2005;6(4): 269-274. [PubMed]
 • Johnston LD, O'Malley PM, Bachman J, Schulenberg JE. Monitoring van die toekoms: Nasionale opname resultate op dwelmgebruik, 1975-2005, vol. II, kollege studente en volwassenes 19-45. Nasionale Instellings van Gesondheid; Bethesda, MD: 2006.
 • Klingberg T. Die oorlopende brein: Inligtingoorlading en die grense van werkgeheue. Oxford University Press; New York: 2009.
 • Klingberg T, Fernell E, Olesen PJ, Johnson M, Gustafsson P, Dahlstrom K, et al. Gerekenariseerde opleiding van werkgeheue by kinders met ADHD: 'n Gekontroleerde, gekontroleerde proef. Tydskrif van die Amerikaanse Akademie vir Kinder- en Adolessente Psigiatrie. 2005;44(2): 177-186. [PubMed]
 • Kotch JB, Lewis T, Hussey JM, Engels D, Thompson R, Litrownik AJ, et al. Belangrikheid van vroeë verwaarlosing vir kinderjarige aggressie. Pediatrics. 2008;121(4): 725-731. [PubMed]
 • Kreuger RF, Hicks BM, Patrick CJ, Carlson SR, Iacono WG, McGue M. Etiologiese verbindings tussen substansafhanklikheid, antisosiale gedrag en persoonlikheid: Modellering van die externaliserende spektrum. Tydskrif van Abnormale Sielkunde. 2002;111(3): 411-424. [PubMed]
 • Lu LH, Leonard CM, Thompson PM. Normale ontwikkelingsveranderings in minderwaardige grys materie word geassosieer met verbeterings in fonologiese prosessering: 'n longitudinale analise. Serebrale korteks. 2007;17: 1092-1099. [PubMed]
 • Lu LH, Sowell ER. Morfologiese ontwikkeling van die brein: Wat het beeldvorming ons vertel? In: Rumsey JM, Ernst M, redakteurs. Neuroimaging in ontwikkeling kliniese neurowetenskap. Cambridge University Press; New York: 2009. pp. 5-21.
 • Maestripieri D. Neuroendokriene meganismes onderliggend aan die intergenerasionele oordrag van moederlike gedrag en kindermishandeling in rhesus macaques. In: Pfaff D, Kordon C, Chanson P, Christen Y, redakteurs. Hormone en Sosiale Gedrag. Springer-Verlag; Berlyn: 2008. pp. 121-130.
 • Masse LC, Tremblay RE. Gedrag van seuns in die kleuterskool en die aanvang van substansgebruik tydens adolessensie. Argiewe van Algemene Psigiatrie. 1997;54: 62-68. [PubMed]
 • McCartt AT, Shabanova VI, Leaf WA. Bestuurservaring, ineenstortings en verkeerstekens van tiener-beginbestuurders. Ongeluk Analise en Voorkoming. 2003;35: 311-320. [PubMed]
 • McCormack K, Newman TK, Higley JD, Maestripieri D, Sanchez MM. Serotonien-vervoerder-genvariasie, kindermishandeling en responsiwiteit vir stres in rhesus macaque moeders en babas. Hormone en Gedrag. 2009;55: 538-547. [PubMed]
 • McGowan PO, Sasaki A, D'Alessio AC, Dymov S, Labonte B, Szyt M, et al. Epigenetiese regulering van die glukokortikoïedreseptor in menslike brein hou verband met kindermishandeling. Natuur Neurowetenskap. 2009;128(3): 342-348. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • McGue M, Iacono WG, Kreuger RF. Die vereniging van vroeë adolessente probleemgedrag en volwasse psigopatologie: 'n Multivariate gedragsgenetiese perspektief. Gedragsgenetika. 2006;36(4): 591-602. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Meaney MJ. Moedersorg, geen-uitdrukking, en die oordrag van individuele verskille in stresreaktiwiteit oor generasies. Jaarlikse oorsig van Neurowetenskap. 2001;24: 1161-1192. [PubMed]
 • Meaney MJ. Materiële programmering van defensiewe respons deur volgehoue ​​effekte op geenuitdrukking. In: Romer D, Walker EF, redakteurs. Adolessente psigopatologie en die ontwikkelende brein: Integrasie van brein- en voorkomingswetenskap. Oxford University Press; New York: 2007. pp. 148-172.
 • Middlebrooks JS, Audage NC. Die uitwerking van kinderstres op gesondheid oor die leeftyd. Sentrums vir Siektebeheer en -voorkoming, Nasionale Sentrum vir Beserings Voorkoming en Beheer; Atlanta, GA: 2008.
 • Miller EK, Cohen JD. 'N Integratiewe teorie van prefrontale korteksfunksie. Jaarlikse oorsig van Neurowetenskap. 2001;24: 167-202. [PubMed]
 • Mischel W, Shoda Y, Peake PK. Die aard van adolessente vaardighede wat voorspel word deur voorskoolse vertraging van bevrediging. Tydskrif van Persoonlikheid en Sosiale Sielkunde. 1988;54(4): 687-696. [PubMed]
 • Moffitt TE. Adolessensie-beperkte en lewenslange aanhoudende antisosiale gedrag: 'n Ontwikkelings-taksonomie. Sielkundige Oorsig. 1993;100: 674-701. [PubMed]
 • Morrissey MA, Grabowski DC, Dee T, S, Campbell C. Die sterkte van gegradueerde bestuurderslisensieprogramme en sterftes onder tieners en passasiers. Ongeluk Analise en Voorkoming. 2006;38: 135-141. [PubMed]
 • Nagin D, Tremblay RE. Trajectories van seuns se fisieke aggressie, opposisie en hiperaktiwiteit op die pad na fisiek gewelddadige en gewelddadige jeugmisdadigheid. Kinderontwikkeling. 1999;70(5): 1181-1196. [PubMed]
 • Nelson CA, Bloom FE, Cameron JL, Amaral D, Dahl RE, Pine D. 'n Integrerende, multidissiplinêre benadering tot die studie van breingedragverhoudinge in die konteks van tipiese en atipiese ontwikkeling. Ontwikkeling en Psigopatologie. 2002;14(3): 499-520. [PubMed]
 • Olds D, Henderson CRJ, Cole R, Eckenrode J, Kitzman H, Luckey D, et al. Langtermyn-effekte van huisbesoek by verpleegsters op kriminele en antisosiale gedrag van kinders: 15 jaar opvolg van 'n ewekansige beheerde verhoor. Die Tydskrif van die Amerikaanse Mediese Vereniging. 1998; (1238): 1244. [PubMed]
 • Patterson GR, Reid J, B, Dishion TJ. Antisosiale seuns. Castalia; Eugene, OF: 1992.
 • Pattij T, Vanderschuren LJMJ. Die neurofarmakologie van impulsiewe gedrag. Neigings in Farmakologiese Wetenskappe. 2008;29(4): 192-199. [PubMed]
 • Patton JH, Stanford MS, Barratt ES. Faktor struktuur van die Barratt impulsiwiteits skaal. Tydskrif vir Kliniese Sielkunde. 1995;51: 768-774. [PubMed]
 • Petras H, Kellam SG, Brown HC, Muthen BO, Ialongo NS, Poduska JM. Ontwikkelings epidemiologiese kursusse wat lei tot antisosiale persoonlikheidsversteuring en gewelddadige en kriminele gedrag: Effekte deur jong volwassenheid van 'n universele voorkomende intervensie in eerste- en tweedegraadse klaskamers. Dwelm- en Alkoholafhanklikheid. 2008;95S: S45-S59. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Rachlin H. Die wetenskap van selfbeheersing. Harvard Universiteit Pers; Cambridge, MA: 2000.
 • Raine A, Moffitt TE, Caspi A, Loeber R, Stouthamer-Loeber M, Lyman D. Neurokognitiewe gestremdhede by seuns op die lewenslange aanhoudende antisosiale pad. Tydskrif van Abnormale Sielkunde. 2005;114(11): 38-49. [PubMed]
 • Raine A, Reynolds C, Venables PH, Mednick SA, Farrington DF. Vreesloosheid, stimulasie-soek en groot liggaamsgrootte op die ouderdom van 3-jare as vroeë predisposisies tot kinderjarige aggressie op ouderdom 11 jaar. Argiewe van Algemene Psigiatrie. 1998;55: 745-751. [PubMed]
 • Reynolds A, J, Tempel JA. Koste-effektiewe vroeë kinderontwikkelingsprogramme van voorskoolse tot derde graad. Jaarlikse oorsig van Kliniese Sielkunde. 2008;4: 109-139. [PubMed]
 • Reynolds B. 'n Oorsig van vertraging-diskontering van navorsing met mense: Verhoudings tot dwelmgebruik en dobbel. Gedrags farmakologie. 2006;17: 651-667. [PubMed]
 • Reynolds B, Penfold RB, Patak M. Dimensies van impulsiewe gedrag by adolessente: Laboratoriumgedragsevaluerings. Eksperimentele en Kliniese Psigofarmakologie. 2008;16(2): 124-131. [PubMed]
 • Riggs NR, Greenberg MT, Kusche CA, Pentz MA. Die mediasionele rol van neurokognisie in die gedragsuitkomste van 'n sosiaal-emosionele voorkomingsprogram in laerskoolstudente. Voorkomingswetenskap. 2006;70: 91-102. [PubMed]
 • Roberti JW. 'N Oorsig van gedrags- en biologiese korrelate van sensasie-soek. Tydskrif van Navorsing in Persoonlikheid. 2004;38: 256-279.
 • Romer D, Betancourt L, Brodsky NL, Giannetta JM, Yang W, Hurt Voldoen adolessente risiko's swak uitvoerende funksie? 'N Voornemende studie van verhoudings tussen werksprestasie, impulsiwiteit en risiko-opname in vroeë adolessente. Ontwikkelingskunde. 2011;14(5): 1119-1133. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Romer D, Betancourt L, Giannetta JM, Brodsky NL, Farah M, Hurt H. Uitvoerende kognitiewe funksies en impulsiwiteit as korrelate van risiko-opname en probleemgedrag by preadolente. Neuropsychologia. 2009;47: 2916-2926. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Romer D, Duckworth AL, Sznitman S, Park S. Kan adolessente selfkontrole leer? Vertraging van bevrediging in die ontwikkeling van beheer oor die neem van risiko's. Voorkomingswetenskap. 2010;11(3): 319-330. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Romer D, Hennessy M. 'n Biososiale-invloed-model van adolessente sensasie soek: Die rol van invloedevaluering en invloed op die invloed van 'n portuurgroep in adolessente dwelmgebruik. Voorkomingswetenskap. 2007;8: 89-101. [PubMed]
 • Rueda MR, Rothbart MK, McCandliss BD, Saccamanno L, Posner MI. Opleiding, veroudering en genetiese invloede op die ontwikkeling van uitvoerende aandag. Verrigtinge van die Nasionale Akademie van Wetenskappe. 2005;102: 14931-14936. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Shamosh NA, DeYoung CG, Groen AE, Reis DL, Johnson MR, Conway ARA, et al. Individuele verskille in vertraging verdiskontering: Verband tot intelligensie, werkgeheue, en anterior prefrontale korteks. Sielkundige Wetenskap. 2008;19(9): 904-911. [PubMed]
 • Shaw P, Greenstein D, Lerch J, Clasen L, Lenroot R, Gogtay N, et al. Intellektuele vermoë en kortikale ontwikkeling by kinders en adolessente. Die natuur. 2006;440: 676-679. [PubMed]
 • Shonkoff JP, Boyce WT, McEwen BS. Neurowetenskap, molekulêre biologie en die kinderjare wortels van gesondheidsverskille: Bou 'n nuwe raamwerk vir gesondheidsbevordering en voorkoming van siektes. Tydskrif van die Amerikaanse Mediese Vereniging. 2009;301(21): 2252-2259. [PubMed]
 • Slovic P, Finucane M, Peters E, MacGregor DG. Die invloed heuristiese. In: Gilovich T, Griffin D, Kahneman D, redakteurs. Intuïtiewe oordeel: Heuristiek en vooroordele () Cambridge University Press; New York: 2002.
 • Sowell ER, Thompson PM, Leonard CM, et al. Longitudinale kartering van kortikale dikte en breingroei by normale kinders. Blaar van Neurowetenskap. 2004;24(38): 8223-8231. [PubMed]
 • Sowell ER, Thompson PM, Tessner KD, Toga AW. Mapping voortgesette brein groei en grys materie digtheid verlaging in dorsale frontale korteks: Inverse verhoudings tydens postadolescent brein volwassenheid. Die Journal of Neuroscience. 2001;20(22): 8819-8829. [PubMed]
 • Spies L. In: Die ontwikkelende brein- en adolessent-tipiese gedragspatrone: 'n Evolusionêre benadering. Adolessente psigopatologie en die ontwikkelende brein: Integrasie van brein- en voorkomingswetenskap. Romer D, Walker EF, redakteurs. Oxford University Press; New York: 2007. pp. 9-30.
 • Spies L, P. Die gedragswetenskappe van adolessensie. WW Norton & Co .; New York: 2009.
 • Steinberg L. 'n Sosiale neurowetenskapperspektief op adolessente risikobepaling. Ontwikkelingsoorsig. 2008;28: 78-106. [PMC gratis artikel] [PubMed]
 • Suomi SJ. Vroeë determinante van gedrag: Bewyse van primaatstudies. Britse Mediese Bulletin. 1997;53: 170-184. [PubMed]
 • Tarter RE, Kirisci L, Mezzich A, Cornelius JR, Pajer K, Vanyukov M, et al. Neurobehaviorale disinhibisie in die kinderjare voorspel vroeë ouderdom van die aanvang van substansgebruiksversteuring. Die Amerikaanse Tydskrif vir Psigiatrie. 2003;160(6): 1078-1085. [PubMed]
 • Tarullo AR, Gunnar MR. Mishandeling van kinders en die ontwikkelende HPA-as. Hormone en Gedrag. 2006;50: 632-639. [PubMed]
 • Turner MG, Piquero AR. Die stabiliteit van selfbeheersing. Joernaal van Strafreg. 2002;30: 457-471.
 • Vaidya CJ, Bunge SA, Dudukoric NM, Zalecki CA, Elliott GR, Gabrieli JD. Veranderde neurale substraten van kognitiewe beheer in die kinderjare ADHD: Bewyse van funksionele magnetiese beeldvorming. Amerikaanse Tydskrif vir Psigiatrie. 2005;162(9): 1605-1613. [PubMed]
 • Whiteside SP, Lynam DR. Die vyffaktormodel en impulsiwiteit: Gebruik 'n strukturele model van persoonlikheid om impulsiwiteit te verstaan. Persoonlikheid en Individuele Differeneces. 2001;30: 669-689.
 • Wilens TE, Faraone SV, Biederman J, Gunawardene S. Bevorder stimulantterapie van atttention-deficit / hyperactivity disorder later dwelmmisbruik? Pediatrics. 2003;111(1): 179-185. [PubMed]
 • Williams BR, Ponesse JS, Shachar RJ, Logan GD, Tannock R. Ontwikkeling van inhibitiewe beheer oor die lewensduur. Ontwikkelingsielkunde. 1999;35(1): 205-213. [PubMed]
 • Zucker RA. Alkoholgebruik en die alkoholgebruiksversteurings: 'n Ontwikkelingsbiopsigososiale stelselformulering wat die lewensloop dek. In: Cicchetti D, Cohen DJ, redakteurs. Ontwikkelingspsigopatologie: Volume drie: Risiko, versteuring en aanpassing. 2ed ed. John Wiley; Hoboken, NJ: 2006. pp. 620-656.
 • Zuckerman M. Gedragsuitdrukkings en biososiale basisse van sensasie-soek. Cambridge University Press; New York: 1994.