Adolessente en Pornografie: 'n Oorsig van 20 Jaar van Navorsing (2016)

2016 May-Jun;53(4-5):509-31. doi: 10.1080/00224499.2016.1143441.

Abstract

Die doel van hierdie oorsig was om empiriese navorsing te sistematiseer wat tussen 1995 en 2015 in portuurbeoordeelde Engelstalige tydskrifte gepubliseer is oor die voorkoms, voorspellers en implikasies van die gebruik van pornografie deur adolessente. Hierdie navorsing het getoon dat adolessente pornografie gebruik, maar die voorkomsskoerse verskil baie. Adolessente wat meer gereeld pornografie gebruik het, was mans, in 'n meer gevorderde puberteitstadium, sensasie-soekers en het 'n swak of moeilike gesinsverhouding gehad. Die gebruik van pornografie word geassosieer met meer permissiewe seksuele houdings en is geneig om gekoppel te word aan sterker geslagstereotipiese seksuele oortuigings. Dit het blykbaar ook verband gehou met die voorkoms van seksuele omgang, groter ervaring met gemaklike seksgedrag en meer seksuele aggressie, beide in terme van oortreding en viktimisering. Die bevindinge van hierdie oorsig moet gesien word teen die agtergrond van verskillende metodologiese en teoretiese tekortkominge, asook verskeie vooroordele in die literatuur, wat tans intern geldige oorsaaklike gevolgtrekkings oor die effekte van pornografie op adolessente uitsluit.

As gevolg van die maklike toeganklikheid van pornografie op die internet vir adolessente, saam met bekommernisse oor moontlike nadelige gevolge (bv. Davis, 2012 Davis, V. (2012). Onderling gekoppel, maar onderbeskerm? Ouers se metodes en motivering vir inligting op soek na digitale veiligheidskwessies. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15 (12), 669-674. doi:10.1089 / cyber.2012.0179[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Dombrowski, Gischlar en Durst, 2007 Dombrowski, SC, Gischlar, KL, & Durst, T. (2007). Beskerming van jongmense van kuberpornografie en cyber seksuele predasie: 'n Belangrike dilemma van die internet. Kindermishandeling, 16 (3), 153-170. doi:10.1002 / car.939[CrossRef][Google Wetenskap]; Mattebo, Larsson, Tydén en Häggström-Nordin, 2013 Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., & Häggström-Nordin, E. (2013). Professionals se persepsies van die uitwerking van pornografie op Sweedse adolessente. Openbare Gesondheidsverpleegkunde, 31 (3), 196-205. doi:10.1111 / phn.12058[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), het empiriese navorsing oor die gebruik van pornografie van adolessente die afgelope paar jaar toegeneem. Sedert 2005 het meer as 65 empiriese artikels verskyn, met 'n hoogtepunt van 11 artikels in 2011. In reaksie op hierdie vinnige toename in navorsing oor adolessente en pornografie, het verskeie navorsers die veld beoordeel (Bloom & Hagedorn, 2015 Bloom, ZD, & Hagedorn, WB (2015). Manlike adolessente en kontemporêre pornografie: Implikasies vir huweliks- en gesinsberaders. Familiejoernaal, 23 (1), 82-89. doi:10.1177 / 1066480714555672[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Dombrowski et al., 2007 Dombrowski, SC, Gischlar, KL, & Durst, T. (2007). Beskerming van jongmense van kuberpornografie en cyber seksuele predasie: 'n Belangrike dilemma van die internet. Kindermishandeling, 16 (3), 153-170. doi:10.1002 / car.939[CrossRef][Google Wetenskap]; Owens, Behun, Manning, & Reid, 2012 Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (2012). Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 19 (1-2), 99-122. doi:10.1080 / 10720162.2012.660431[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Springate & Omar, 2013 Springate, J., & Omar, HA (2013). Die impak van die internet op die seksuele gesondheid van adolessente: 'n Kort oorsig. Internasionale Tydskrif vir Kinder- en Adolessente Gesondheid, 6 (4), 469-471. [Google Wetenskap]). Die resensies het egter tot teenoorgestelde gevolgtrekkings gekom, veral oor die vraag of pornografie verband hou met adolessente se seksuele houdings en gedrag. Aan die een kant, Dombrowski et al. (2007 Dombrowski, SC, Gischlar, KL, & Durst, T. (2007). Beskerming van jongmense van kuberpornografie en cyber seksuele predasie: 'n Belangrike dilemma van die internet. Kindermishandeling, 16 (3), 153-170. doi:10.1002 / car.939[CrossRef][Google Wetenskap], p. 155) en Owens et al. (2012 Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (2012). Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 19 (1-2), 99-122. doi:10.1080 / 10720162.2012.660431[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap], p. 116) het tot die gevolgtrekking gekom dat, behalwe vir seksuele aggressie, daar geen duidelike resultate is oor of en in hoeverre pornografie geassosieer word met adolessente se seksuele houdings en gedrag nie. Aan die ander kant, twee meer onlangse resensies deur Bloom en Hagedorn (2015 Bloom, ZD, & Hagedorn, WB (2015). Manlike adolessente en kontemporêre pornografie: Implikasies vir huweliks- en gesinsberaders. Familiejoernaal, 23 (1), 82-89. doi:10.1177 / 1066480714555672[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], p. 88) en Springate en Omar (2013 Springate, J., & Omar, HA (2013). Die impak van die internet op die seksuele gesondheid van adolessente: 'n Kort oorsig. Internasionale Tydskrif vir Kinder- en Adolessente Gesondheid, 6 (4), 469-471. [Google Wetenskap], p. 470), wat 'n ietwat kleiner seleksie van die literatuur behandel het as Owens et al., Het opgemerk dat adolessente se pornografiegebruik negatief geassosieer word met hul houdings en gedrag.

Gegewe hierdie teenstrydige gevolgtrekkings in bestaande resensies oor pornografie en adolessente, sowel as die vinnige toename in publikasies in die veld, blyk 'n onlangse hersiening betyds en noodsaaklik. Die eerste doel van ons oorsig is om 'n omvattende verslag van die literatuur oor pornografie en adolessente van 1995 tot 2015 te gee. Spesifiek, ons herhaal die kwessie van die voorkoms en voorspellers van adolessente se gebruik van pornografie. Verder ondersoek ons ​​of en in watter mate pornografie verband hou met adolessente se seksuele houdings en oortuigings, selfontwikkeling en seksuele gedrag. Ons het die tydperk 1995 tot 2015 gekies omdat die akademiese belangstelling in adolessente en pornografie net wyer geword het met die koms van die internet in die middel-1990s. In teenstelling met vorige resensies, betaal ons sistematiese aandag aan metodes van data-insameling, studieontwerp en steekproefneming. Na ons mening kan die veld as geheel, sowel as spesifieke resultate van die studie, sinvol geëvalueer word as ons die metodologiese eienskappe van die studies oorweeg. Dit geld veral vir 'n veld waar navorsing eties beperk word deur die beskermde status van sy fokusgroep, adolessente, en feitlik ingewikkeld deur die sensitiewe karakter van sy onderwerp, pornografie.

Die tweede doel van hierdie oorsig is om die resultate van bestaande navorsing in 'n onlangse teoretiese model vir mediêre-effekte-navorsing te integreer. Vorige resensies, waardeur hulle is, het geneig om die literatuur tematies te opsommeer eerder as om dit teoreties te organiseer. Spesifiek, die twee dominante navorsingslyne - Navorsing oor die gebruik van pornografie en navorsing oor adolessente oor die implikasies daarvan - is nie voldoende verteenwoordig of is teoreties geskei gehou nie. Egter onlangse teorieë in media-effeknavorsing (bv. Slater, 2007 Slater, MD (2007). Versterking van spirale: Die onderlinge invloed van media-selektiwiteit en media-effekte en hul impak op individuele gedrag en sosiale identiteit. Kommunikasieteorie, 17 (3), 281-303. doi:10.1111 / j.1468-2885.2007.00296.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Valkenburg en Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het beklemtoon dat daar meer modelle nodig is om beter te verstaan ​​wanneer en hoe blootstelling aan media-inhoud verband hou met individue se houdings en gedrag. Deur die bevindinge van adolessente se pornografiegebruik en die implikasies daarvan in een teoretiese model te integreer, sal ons die literatuur vanuit 'n teoretiese oogpunt nie net kan sistematiseer nie, maar ook teoretiese tekortkominge identifiseer om toekomstige navorsing te inspireer.

In ooreenstemming met vroeëre literatuur (Peter & Valkenburg, 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], pp. 1015-1016), definieer ons pornografie as professioneel geproduseerde of gebruikersgegenereerde prente of video's (clips) wat bedoel is om die kyker seksueel op te wek. Hierdie video's en prente beeld tipies seksuele aktiwiteite uit, soos masturbasie en orale seks, asook vaginale en anale penetrasie, op 'n ongekonfronteerde manier, dikwels met 'n close-up op geslagsdele. Die meeste pornografie word tans deur die Internet verkry, wat in baie studies in hierdie oorsig weerspieël word. Ons beperk egter nie hierdie hersiening aan internetpornografie om vergelyking met en uitbreiding van Owens et al2012 Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (2012). Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 19 (1-2), 99-122. doi:10.1080 / 10720162.2012.660431[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) hersiening, wat die omvattendste oorsig van die onderwerp tot nog toe is. In die aanhangsel (in die aanlyn aanvullende materiaal) gee ons inligting of 'n studie oor internetpornografie of pornografie in ander media handel. Onder adolessente word jongmense van 10 tot 17 jaar bedoel (of voorbeelde van tieners wat gemiddeld jonger as 18 jaar is). Ons het tienjarige ouderdom as ondergrens gekies omdat puberteit rondom hierdie ouderdom begin, wat gewoonlik gepaard gaan met 'n groter belangstelling in seksualiteit (Kail & Cavanaugh, 2010 Kail, RV, & Cavanaugh, JC (2010). Menslike ontwikkeling: 'n lewensbeskouing (5th ed.). Boston, MA: Cengage Learning. [Google Wetenskap], bl. 296). Ons beperk hierdie oorsig tot mense jonger as 18 jaar, want in die lande waarin pornografie wettig is, moet pornografie gewoonlik versprei word of slegs aan individue wat 18 is. Ten slotte, soos vorige oorsigte het getoon dat die meerderheid studies oor adolessente en pornografie kwantitatief-empiries is (Bloom & Hagedorn, 2015 Bloom, ZD, & Hagedorn, WB (2015). Manlike adolessente en kontemporêre pornografie: Implikasies vir huweliks- en gesinsberaders. Familiejoernaal, 23 (1), 82-89. doi:10.1177 / 1066480714555672[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Owens et al., 2012 Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (2012). Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 19 (1-2), 99-122. doi:10.1080 / 10720162.2012.660431[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]), ons oorsig handel hoofsaaklik oor hierdie tipe studies. Daarom het ons ook 'n metodologiese oriëntering en teoretiese opstelling gekies wat die beste geskik is vir kwantitatiewe empiriese studies. Ons vergelyk egter die resultate van kwantitatiewe-empiriese studies met dié van kwalitatiewe-empiriese navorsing.

In die volgende twee afdelings verskaf ons 'n rasionaal vir die metodologiese eienskappe van die studies waarna ons aandag gee en die teoretiese model waarin ons probeer om navorsing oor die gebruik van pornografie en die implikasies daarvan vir adolessente in te beding, in te lig. Nadat ons ons prosedure vir die keuse van die literatuur verduidelik het, ondersoek ons ​​eers die metodologiese eienskappe van die verskillende studies. Kennis van die metodologiese stand van die kuns van die veld is noodsaaklik om die geldigheid van die resultate krities te evalueer. Op grond van ons teoretiese model word die bevindinge oor die voorkoms en voorspellers van pornografie gebruik, asook die verhouding met adolessente se seksuele houdings, hul seksuele selfontwikkeling (dws konsepte wat verband hou met die ontwikkeling van die seksuele self, soos seksuele onsekerheid en seksuele bevrediging), en seksuele gedrag. Ons vergelyk dan die geaggregeerde resultate met die bevindings van kwalitatiewe navorsing. Die resensie sluit af met 'n kritiese evaluering van die resultate en voorstelle vir toekomstige navorsing. In verskillende dele van die artikel organiseer ons die literatuur volgens die terme voorspellers en kriterium veranderlikes. Ons gebruik hierdie terme in 'n statistiese eerder as in 'n kousale sin: Wanneer 'n mens verslag doen oor 'n korrelasie tussen 'n voorspeller en 'n maatstafveranderlike, kan 'n mens die voorspeller gebruik om die kriterium veranderlike voor te stel, onafhanklik van kousale oorwegings (bv. Hayes, 2005 Hayes, AF (2005). Statistiese metodes vir kommunikasie wetenskap. Mahwah, NJ: Erlbaum. [Google Wetenskap]).

Metodologiese kenmerke van kwantitatiewe navorsing oor adolessente en pornografie

Omdat eksperimentele navorsing oor die gebruik van pornografie deur adolessente eties nie moontlik is nie - is dit gewoonlik onwettig om pornografie aan minderjariges te wys - navorsers maak gewoonlik staat op opnames om die kwessie te bestudeer, soortgelyk aan navorsing oor ander sensitiewe kwessies (bv. Beebe, Harrison, Mcrae, Anderson, & Fulkerson, 1998 Beebe, TJ, Harrison, PA, McRae, JA, Anderson, RE, & Fulkerson, JA (1998). 'N Evaluering van rekenaarondersteunde selfonderhoude in 'n skoolomgewing. Publieke opinie Kwartaalliks, 62 (4), 623-632. doi:10.1086 / 297863[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Owens et al., 2012 Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (2012). Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 19 (1-2), 99-122. doi:10.1080 / 10720162.2012.660431[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). By die hersiening van ondersoekgebaseerde navorsing is ten minste drie kenmerke van sulke navorsing belangrik, aangesien dit direk verband hou met metodologiese probleme in opnames oor sensitiewe kwessies wat die geldigheid en veralgemeenbaarheid van die resultate in gevaar stel (bv. Bradburn, Sudman en Wansink, 2004 Bradburn, NM, Sudman, S., & Wansink, B. (2004). Vrae: Die definitiewe gids vir die ontwerp van die vraelys: Vir marknavorsing, politieke stembusse en sosiale en gesondheidsvraelys (Ds. Ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. [Google Wetenskap]; Tourangeau & Yan, 2007 Tourangeau, R., & Yan, T. (2007). Gevoelige vrae in opnames. Sielkundige Bulletin, 133 (5), 859-883. doi:10.1037 / 0033-2909.133.5.859[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Die eerste kenmerk van 'n opname wat die geldigheid en veralgemeenbaarheid van die bevindings in gevaar kan stel, is die opnamemodus (bv. Van aangesig tot aangesig, telefoon- of rekenaargemedieerd) tesame met die administrasie van die vraelys (dws selfadministrasie teenoor 'n onderhoudvoerder wat toegedien word) . Sensitiewe vrae, soos vrae oor die gebruik van pornografie, is gewoonlik indringend en hou 'n bedreiging in vir openbaarmaking (Tourangeau & Yan, 2007 Tourangeau, R., & Yan, T. (2007). Gevoelige vrae in opnames. Sielkundige Bulletin, 133 (5), 859-883. doi:10.1037 / 0033-2909.133.5.859[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), beslis vir adolessente wat ongemaklik voel om intieme probleme te openbaar, gegewe hul steeds ontwikkelende seksuele self (Buzwell & Rosenthal, 1996 Buzwell, S., & Rosenthal, D. (1996). Konstruksie van 'n seksuele self: Adolessente se seksuele selfbeeld en seksuele risiko-opname. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 6(4) 489-513.[Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2011a Peter, J., & Valkenburg, PM (2011a). Die impak van "vergewensende" inleidings op die rapportering van sensitiewe gedrag in opnames: Die rol van maatskaplike wenslikheid-reaksie-styl en ontwikkelingsstatus. Publieke opinie Kwartaalliks, 75 (4), 779-787. doi:10.1093 / POQ / Nfr041[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). As gevolg hiervan kan die akkuraatheid van verslagdoening afneem, terwyl die item nie-respons kan toeneem (Bradburn et al., 2004 Bradburn, NM, Sudman, S., & Wansink, B. (2004). Vrae: Die definitiewe gids vir die ontwerp van die vraelys: Vir marknavorsing, politieke stembusse en sosiale en gesondheidsvraelys (Ds. Ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass. [Google Wetenskap]; Tourangeau & Yan, 2007 Tourangeau, R., & Yan, T. (2007). Gevoelige vrae in opnames. Sielkundige Bulletin, 133 (5), 859-883. doi:10.1037 / 0033-2909.133.5.859[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Navorsing oor die impak van die opname modus op die verslagdoening van sensitiewe gedrag het getoon dat rekenaargemedieerde opnamemetodes (bv. Klank-rekenaarondersteunde self-onderhoude of aanlynopnames) meer akkurate verslagdoening as ander opname opnames (Mustanski, 2001 Mustanski, BS (2001). Om bedraad te word: Gebruik die internet om seksueel geldige data te versamel. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 38 (4), 292-301. doi:10.1080 / 00224490109552100[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Tourangeau & Smith, 1996 Tourangeau, R., & Smith, TW (1996). Vra sensitiewe vrae: Die impak van data-insamelingsmodus, vraagformaat en vraagkonteks. Publieke opinie Kwartaalliks, 60(2) 275-304. doi:10.1086 / 297751[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), ook in opnames onder adolessente (Beebe et al., 1998 Beebe, TJ, Harrison, PA, McRae, JA, Anderson, RE, & Fulkerson, JA (1998). 'N Evaluering van rekenaarondersteunde selfonderhoude in 'n skoolomgewing. Publieke opinie Kwartaalliks, 62 (4), 623-632. doi:10.1086 / 297863[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Romer, 1997 Romer, D. (1997). 'Praat' rekenaars: 'n Betroubare en private metode om onderhoude oor sensitiewe onderwerpe met kinders te voer. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 34(1) 3-9. doi:10.1080 / 00224499709551859[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Net so is die akkuraatheid van verslagdoening hoër en die item nie-respons is laer wanneer 'n vraelys self geadministreer word as wanneer 'n onderhoudvoerder die vraelys (Mustanski, 2001 Mustanski, BS (2001). Om bedraad te word: Gebruik die internet om seksueel geldige data te versamel. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 38 (4), 292-301. doi:10.1080 / 00224490109552100[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Tourangeau & Smith, 1996 Tourangeau, R., & Smith, TW (1996). Vra sensitiewe vrae: Die impak van data-insamelingsmodus, vraagformaat en vraagkonteks. Publieke opinie Kwartaalliks, 60(2) 275-304. doi:10.1086 / 297751[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), ook onder adolessente (Romer, 1997 Romer, D. (1997). 'Praat' rekenaars: 'n Betroubare en private metode om onderhoude oor sensitiewe onderwerpe met kinders te voer. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 34(1) 3-9. doi:10.1080 / 00224499709551859[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In hierdie oorsig vergelyk ons ​​dus die opname af en die tipe administrasie van die opname stelselmatig.

'N Tweede eienskap van 'n opname wat die geldigheid en veralgemeenbaarheid van sy resultate kan bedreig, is die steekproefprosedure (ewekansig, kwota of gerief) saam met die aantal uitgenooide respondente wat uiteindelik aan 'n opname deelneem (dws reaksietempo). Hierdie eienskap hou direk verband met die veralgemeenbaarheid van die resultate en, terwyl dit belangrik is vir alle soorte opnames, veral relevant is vir seksverwante opnames. Metodologiese navorsing het verskeie self seleksie-vooroordele gedokumenteer in navorsing oor seksuele probleme. Individue wat vrywillig aan seksverwante navorsing deelneem, is byvoorbeeld meer seksueel ervare, het meer progressiewe seksuele houdings en groter seksuele aansien, en is geneig om seksuele sensasiezoekers te wees (bv. Wiederman, 1993 Wiederman, MW (1993). Demografiese en seksuele eienskappe van nie-respondente aan seksuele ervaringsitems in 'n nasionale opname. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 30 (1), 27-35. doi:10.1080 / 00224499309551675[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 1999 Wiederman, MW (1999). Vrywillige vooroordeel in seksualiteitsnavorsing deur deelnemers aan kollegestudente te gebruik. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 36 (1), 59-66. doi:10.1080 / 00224499909551968[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Enige opname wat self seleksie uitnooi (bv. Deur uitnodiging op webwerwe) of 'n lae reaksietempo, kan dus bevooroordeelde resultate lewer. In hierdie resensie vergelyk ons ​​dus die steekproefneming sowel as die reaksietempo van opnames. Vir paneelopnames vergelyk ons ​​ook afvoerkoerse.

Die derde belangrike eienskap van 'n opname is sy ontwerp (dwarsdeursnit versus longitudinale), tesame met die statistiese tegnieke wat gebruik word vir die analise van die data. Dwarsdeursnee-ontwerpe dui aan of die gebruik van pornografie op 'n gegewe tydstip geassosieer word met 'n bepaalde veranderlike van belang. Longitudinale ontwerpe wys nie net of pornografie oor ten minste twee verskillende punte van tyd verband hou met 'n ander veranderlike nie, maar ook wat die temporale orde tussen die twee veranderlikes in die assosiasie is (maw of een veranderlike tydelik voorafgaan of die twee is gelyktydig verwant aan mekaar). Alhoewel longitudinale ontwerpe 'n hoër interne geldigheid as dwarsdeursnee het, kan hulle steeds nie alternatiewe verduidelikings van 'n verband tussen pornografiegebruik en sekere kriteriumveranderlikes uitsluit met dieselfde strengheid as eksperimentele ontwerpe nie. Dit is dus belangrik om rekening te hou met die mate waarin statistiese ontledings alternatiewe verklarings uitsluit, byvoorbeeld deur spesifieke statistiese tegnieke of die insluiting van kontrole veranderlikes. In hierdie resensie vergelyk ons ​​dus die ontwerp van die studies en die data-analitiese tegnieke, tesame met die insluiting van kontrole veranderlikes.

'N geïntegreerde benadering tot die literatuur oor pornografie en adolessente

Sosiaal-wetenskaplike navorsing oor die gebruik van pornografie deur adolessente is multidissiplinêr en strek oor studies geïnspireer deur byvoorbeeld ontwikkelingsielkunde (bv. Bonino, Ciairano, Rabaglietti en Cattelino, 2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Doornwaard, van den Eijnden, Overbeek, & ter Bogt, 2015 Doornwaard, SM, Van die Eijnden, RJJM, Overbeek, G., & ter Bogt, TFM (2015). Differensiële ontwikkelingsprofiele van adolessente wat seksueel eksplisiete internetmateriaal gebruik. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (3), 269-281. doi:10.1080 / 00224499.2013.866195[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), kommunikasie-navorsing (bv. Lo & Wei, 2005 kyk, V., & Wei, R. (2005). Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media, 49 (2), 221-237. doi:10.1207 / s15506878jobem4902_5[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en seksologie (bv. Chen, Leung, Chen en Yang, 2013 Chen, A.-S., Leung, M., Chen, C.-H., & Yang, SC (2013). Blootstelling aan internetpornografie onder Taiwanese adolessente. Sosiale Gedrag en Persoonlikheid, 41 (1), 157-164. doi:10.2224 / sbp.2013.41.1.157[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Aan, Ngai en Iu Kan, 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die uiteenlopende dissiplinêre oorsprong van die studies toon ook die uiteenlopende behandeling van teorie. Alhoewel dit onregverdig sou wees om die literatuur oor adolessente se pornografiegebruik teoreties te noem, is dit belangrik om daarop te let dat 'n relatiewe groot aantal studies nie op gevestigde teoretiese raamwerke berus nie. In die studies wat gevestigde teoretiese raamwerke gebruik het, het die gekose benaderings aansienlik gewissel. Navorsers het byvoorbeeld die media-praktykmodel gebruik (bv. Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Vandenbosch & Eggermont, 2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), die seksuele gedrag volgorde (Chen et al., 2013 Chen, A.-S., Leung, M., Chen, C.-H., & Yang, SC (2013). Blootstelling aan internetpornografie onder Taiwanese adolessente. Sosiale Gedrag en Persoonlikheid, 41 (1), 157-164. doi:10.2224 / sbp.2013.41.1.157[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), sosiale kognitiewe teorie (Peter & Valkenburg, 2011b Peter, J., & Valkenburg, PM (2011b). Die invloed van seksueel eksplisiete internetmateriaal en eweknieë op stereotipiese oortuigings oor vroue se seksuele rolle: ooreenkomste en verskille tussen adolessente en volwassenes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (9), 511-517. doi:10.1089 / cyber.2010.0189[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011c Peter, J., & Valkenburg, PM (2011c). Die invloed van seksueel eksplisiete Internet materiaal op seksuele risikogedrag: 'n Vergelyking van adolessente en volwassenes. Tydskrif vir Gesondheidskommunikasie, 16(7) 750-765. doi:10.1080 / 10810730.2011.551996[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ybarra, Mitchell, Hamburger, Diener-West, & Leaf, 2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), die teorie van beredeneerde optrede (Hardy, Steelman, Coyne, & Ridge, 2013 Hardy, SA, Steelman, MA, Coyne, SM, & Ridge, RD (2013). Adolessente godsdiens as 'n beskermende faktor teen pornografie gebruik. Tydskrif vir Toegepaste Ontwikkelingsielkunde, 34 (3), 131-139. doi:10.1016 / j.appdev.2012.12.002[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), sosiale verbandteorie, gebruike en bevredigingsteorie (Mesch, 2009 Mesch, GS (2009). Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente. Joernaal van Adolessensie, 32 (3), 601-618. doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]), die hedoniese-valensiemodel (Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), ego-identiteit-status teorie (Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), konsekwentheidsteorieë (Peter & Valkenburg, 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), sosiale vergelykingsteorie (Peter & Valkenburg, 2009b Peter, J., & Valkenburg, PM (2009b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bevrediging: 'n longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 35 (2), 171-194. doi:10.1111 / j.1468-2958.2009.01343.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), die seksuele skrifte benadering (Peter & Valkenburg, 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en kultuurteorie (Weber, Quiring, & Daschmann, 2012 Weber, M., Quiring, O., & Daschmann, G. (2012). Peers, ouers en pornografie: Verkenning van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en sy ontwikkelingsverwante. Seksualiteit en Kultuur, 16 (4), 408-427. doi:10.1007/s12119-012-9132-7[CrossRef][Google Wetenskap]).

Gegewe die teoretiese diversiteit in die veld, lyk dit voordelig om 'n oorsig van die literatuur binne 'n teoretiese raamwerk te organiseer wat beide navorsing oor voorspellers van pornografiese gebruik van adolessente kan gebruik en navorsing oor hoe hierdie gebruik geassosieer word met sekere kriterium veranderlikes, soos seksuele houdings en gedrag. By voorkeur moet die raamwerk benaderings insluit, soos die mediapraktykmodel, die seksuele gedragsreeks en die sosiale kognitiewe teorie, wat relatief dikwels gebruik word in navorsing oor die gebruik van pornografie deur adolessente. Ten slotte behoort die teoretiese raamwerk te help om bestaande navorsing te sistematiseer, sodat gevestigde kennis, teenstrydighede en oop vrae op 'n teoreties sinvolle manier duidelik blyk om toekomstige navorsing te inspireer.

'N Teoretiese raamwerk wat aan hierdie vereistes voldoen, is die differensiële vatbaarheid vir die media-effekmodel (DSMM; Valkenburg & Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In ooreenstemming met ander teorieë oor media-effekte (bv. Anderson & Bushman, 2002 Anderson, CA, & Boesman, BJ (2002). Menslike aggressie. Jaarlikse oorsig van sielkunde, 53, 27-51. doi:10.1146 / annurev.psych.53.100901.135231[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Slater, 2007 Slater, MD (2007). Versterking van spirale: Die onderlinge invloed van media-selektiwiteit en media-effekte en hul impak op individuele gedrag en sosiale identiteit. Kommunikasieteorie, 17 (3), 281-303. doi:10.1111 / j.1468-2885.2007.00296.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), integreer die DSMM voorspellers en kriteriumveranderlikes van mediagebruik in een model en lyk dit dus geskik vir die sistematisering van navorsing oor adolessente en pornografie. Daarbenewens bou die DSMM eksplisiet op teoretiese raamwerke, soos die mediapraktykmodel en sosiale leerteorie. Spesifiek, die DSMM stel vier stellings voor wat ook relevant is vir studies oor adolessente en pornografie.

Die eerste stelling van die DSMM is dat drie soorte veranderlikes (dws disposisioneel, ontwikkelings- en sosiaal) die mediagebruik voorspel (Valkenburg & Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Alhoewel vroeëre oorsigte van die literatuur oor die gebruik van pornografie oor adolessente handel (bv. Bloom & Hagedorn, 2015 Bloom, ZD, & Hagedorn, WB (2015). Manlike adolessente en kontemporêre pornografie: Implikasies vir huweliks- en gesinsberaders. Familiejoernaal, 23 (1), 82-89. doi:10.1177 / 1066480714555672[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), het ons nog steeds nie sistematiese kennis oor watter tipes adolessente hulself blootstel aan pornografie nie. In hierdie resensie vergelyk ons ​​dus disposisionele, ontwikkelings- en sosiale voorspellers van die gebruik van pornografie deur adolessente.

Die tweede stelling van die DSMM is dat reaksiestate (dws state veranderlikes wat afkomstig is van mediagebruik; Valkenburg & Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) bemiddel die verband tussen mediagebruik en kriteriumveranderlikes. Hierdie reaksie state kan kognitief wees (dws die mate waartoe media-gebruikers selektief aandag gee aan kognitiewe pogings om media-inhoud te begryp), emosionele (dws alle affektiewe valse reaksies op media-inhoud) en eksitatiewe (dws die graad van fisiologiese opwekking in reaksie op die media). Terwyl Owens et al. (2012 Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (2012). Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 19 (1-2), 99-122. doi:10.1080 / 10720162.2012.660431[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) indirekte verhoudings doelbewus van hul oorsig uit te sluit, en teoretisering oor media-effekte het die belangrikheid van onderliggende prosesse, en dus indirekte verhoudings, uiteengesit vir ons begrip van hoe die gebruik van media-inhoud kriteriumveranderlikes kan voorspel (bv. Anderson & Bushman, 2002 Anderson, CA, & Boesman, BJ (2002). Menslike aggressie. Jaarlikse oorsig van sielkunde, 53, 27-51. doi:10.1146 / annurev.psych.53.100901.135231[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Ons vergelyk dus die verskillende kognitiewe, emosionele en eksitatiewe mediator veranderlikes wat in die literatuur oor adolessente en pornografie bestudeer word.

Die derde voorstel van die DSMM is dat disposisionele, ontwikkelings- en sosiale veranderlikes nie net die mediagebruik kan voorspel nie, maar ook die mate waarin die mediagebruik kriteriumveranderlikes voorspel, kan matig (Valkenburg & Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Malamuth en kollegas (bv. Malamuth, Addison, & Koss, 2000 Malamuth, NM, Addison, T., & Koss, M. (2000). Pornografie en seksuele aggressie: Is daar betroubare effekte en kan ons dit verstaan? Jaarlikse oorsig van seksnavorsing, 11, 26-91. doi:10.1080 / 10532528.2000.10559784[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Malamuth & Huppin, 2005 Malamuth, NM, & Huppin, M. (2005). Pornografie en tieners: Die belangrikheid van individuele verskille. Adolessente Medisyne Klinieke, 16(2) 315-326. doi:10.1016 / j.admecli.2005.02.004[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]) het veral beklemtoon hoe belangrik dit is om individuele verskille in ag te neem wanneer pornografie bestudeer word as voorspeller van kriterium veranderlikes van belang. Die derde voorstel van die DSMM weerspieël hierdie klem. In hierdie oorsig systematiseer en vergelyk ons ​​dus die verskillende disposisionele, ontwikkelings- en sosiale moderator veranderlikes wat in die literatuur bestudeer is.

Die vierde en laaste stelling van die DSMM is dat mediagebruik en kriteriumveranderlikes op 'n transaksionele manier met mekaar verband hou, dit wil sê die idee dat (veranderings in) kriteriumveranderlikes wat deur mediagebruik voorspel word, self ook die mediagebruik kan voorspel (Valkenburg & Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Vorige resensies van die literatuur het hierdie idee slegs marginaal hanteer. Die media-effekte literatuur het egter toenemend aandag gegee aan transaksionele verhoudings tussen mediagebruik en kriteriumveranderlikes omdat dit blykbaar die implikasies van mediagebruik meer realisties en geldig te beskryf as unidirectionele en lineêre begrippe van media-effekte (Bandura, 2009 Bandura, A. (2009). Sosiale kognitiewe teorie of massakommunikasie. In J. Bryant & MB Оливър (Eds.), Media-effekte: Vooruitgang in teorie en navorsing (pp. 94-124). New York, NY: Taylor & Francis. [Google Wetenskap]; Slater, 2007 Slater, MD (2007). Versterking van spirale: Die onderlinge invloed van media-selektiwiteit en media-effekte en hul impak op individuele gedrag en sosiale identiteit. Kommunikasieteorie, 17 (3), 281-303. doi:10.1111 / j.1468-2885.2007.00296.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Ons sien dus of transaksionele verhoudings tussen pornografiese gebruik en kriterium veranderlikes bestudeer is.

Metode

Ons het beide Web of Science (SSCI databasis) en PsycINFO gesoek met die soekterme (porno en adolessensie *) OF (porno en tiener *) OF (porno en jeug) vir empiriese studies oor adolessente en pornografie wat in die periode 1995 gepubliseer is na 2015 (sperdatum Desember 15, 2015). In Web of Science kan die soekterme in verskyn onderwerp (Dit wil sê, titel, abstrakte, outeur sleutelwoorde, en sleutelwoorde plus). In PsycINFO het ons die velde gesoek titel, abstrak, opskrifwoord, sleutelbegrippe, en oorspronklike titel. Ons beperk ons ​​soektog na eweknie-hersiene tydskrifartikels. Ons het gekies vir tydskrifartikels omdat hulle tipies die hoofbron vir empiriese studies is en 'n minimum van vergelykbaarheid verseker. Ons het peer-reviewed joernale gekies omdat peer review gewoonlik die basiese akademiese gehalte van die artikels waarborg.

Ons soek het aanvanklik 349-artikels in Web of Science en 271-artikels in PsycINFO uitgelok. Eerstens het ons nagegaan of 'n artikel in Engels gepubliseer is. Ons het slegs Engelstalige artikels ingesluit, omdat hulle die meeste akademici maklikste toeganklik maak, wat ons oorsig deursigtig en verifieerbaar maak. Ons het dus die volgende artikels uitgesluit: In die Web of Science-seleksie het ons agt in Duits, vier in Spaans, twee in Frans, een in Turks en een in Afrikaans verwyder; In die PsycINFO-seleksie het ons 13 uitgesluit in Duits, agt in Spaans, sewe in Frans, vier in Sjinees, twee in Japannees, twee in Turks, een in Tsjeggies, een in Italiaans en een in Portugees.

Vervolgens het ons artikels volgens een of meer van die volgende kriteria uitgesluit. Eerstens het ons artikels uitgesluit wat nie oor tieners tussen 10 en 17 jaar handel nie. Wanneer 'n artikel ook individue bevat wat jonger as 10 en / of ouer as 17 jaar oud was (of aparte monsters vir volwassenes), moes die gemiddelde ouderdom van die (adolessente) monster bo 10 en onder 18 wees om 'n studie in te sluit ; 113 artikels in Web of Science en 43 artikels in PsycINFO is uitgesluit. Tweedens het ons artikels uitgesluit wat nie oorspronklike empiriese resultate aangebied het nie: 31 artikels in Web of Science en 49 artikels in PsycINFO. Derdens het ons artikels uitgesluit wat uitsluitlik gefokus het op 'n spesiale populasie adolessente (bv. Misdadigers, kliniese monsters): 14 artikels in Web of Science en 17 artikels in PsycINFO. Die insluiting van hierdie bevolkings sal 'n verwarrende veranderlike bevat. Vierdens het ons artikels uitgesluit wat nie wesenlik oor die gebruik van adolessente pornografie handel nie: 115 artikels in Web of Science en 66 artikels in PsycINFO. Sulke artikels het gewoonlik die term gehad pornografie slegs in die sleutelwoorde, maar het geen verdere aansienlike verwysing daaraan gemaak nie; slegs gefokus op kwessies soos kinderpornografie of internetverslawing; of was inhoud, diskoers of ander tipes teks ontledings. Die stel artikels wat uit ons soektog voortspruit, was relatief soortgelyk in Web of Science en PsycINFO, al is dit groter in Web of Science. Daarom het ons 'n onafhanklike koderbeoordeling vir 10% van die opgehaalde artikels in Web of Science gehad, of dit volgens ons kriteria in ons oorsig ingesluit moes word. Die intercoder betroubaarheid was 100%.

Oor die algemeen is 64 kwantitatiewe artikels en nege kwalitatiewe artikels gekwalifiseer om by die oorsig ingesluit te word. By die lees van die ingesluit artikels het ons egter verwysings na twee kwantitatiewe studies gevind wat nie in ons soektog na vore gekom het nie. Ons het dus ook 'n kwantitatiewe studie ingesluit deur Lo, Neilan, Sun en Chiang (1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; aangehaal in Lo en Wei 2005 kyk, V., & Wei, R. (2005). Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media, 49 (2), 221-237. doi:10.1207 / s15506878jobem4902_5[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en 'n kwantitatiewe studie deur Vandenbosch en Eggermont (2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; aangehaal in Vanden Abeele, Campbell, Eggermont, en Roe, 2014 Vanden Abeele, M., Campbell, SW, Eggermont, S., & gemsbok, K. (2014). Sexting, mobiele porno gebruik, en portuurgroepdinamika: Seuns en meisies se selfbeskoude gewildheid, behoefte aan gewildheid, en waargenome portuurdruk. Media Sielkunde, 17 (1), 6-33. doi:10.1080 / 15213269.2013.801725[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In totaal het ons dus 75 studies hersien, 66 kwantitatief (sien bylaag in aanvullende aanlyndata) en nege kwalitatiewe studies (Abiala & Hernwall, 2013 Abiala, K., & Hernwall, P. (2013). Tweens onderhandel identiteit aanlyn: Sweedse meisies en seuns se refleksie oor aanlyn-ervarings. Blaar van Jeugstudies, 16 (8), 951-969. doi:10.1080 / 13676261.2013.780124[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Arrington-Sanders et al., 2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Cameron et al., 2005 Cameron, KA, Salazar, LF, Bernhardt, JM, Burgess-Whitman, N., Wingood, GM, & DiClemente, RJ (2005). Adolessente se ervaring met seks op die web: Resultate van aanlyn fokusgroepe. Joernaal van Adolessensie, 28 (4), 535-540. doi:10.1016 / j.adolescence.2004.10.00[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Kinsman, Nyanzi, & Pool, 2000 losser, J., Nyanzi, S., & swembad, R. (2000). Sosialiserende invloede en die waarde van seks: Die ervaring van adolessente skoolmeisies in landelike Masaka, Uganda. Kultuur, Gesondheid en Seksualiteit, 2 (2), 151-166. doi:10.1080 / 136910500300778[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Lavoie, Robitaille, & Herbert, 2000 Lavoie, F., Robitaille, L., & Herbert, M. (2000). Tiener-verhouding en aggressie: 'n Verkennende studie. Geweld teen vroue, 6 (1), 6-36. doi:10.1177 / 10778010022181688[CrossRef][Google Wetenskap]; Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Marston & Lewis, 2014 Marston, C., & Lewis, R. (2014). Anale heterosex onder jongmense en implikasies vir gesondheidsbevordering: 'n Kwalitatiewe studie in die Verenigde Koninkryk. BMJ Open, 4 (8), e004996. doi:10.1136 / bmjopen-2014-004996[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mattebo, Larsson, Tydén, Olsson, & Häggström-Nordin, 2012 Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., Olsson, T., & Häggström-Nordin, E. (2012). Hercules en Barbie? Refleksie oor die invloed van pornografie en sy verspreiding in die media en samelewing in groepe adolessente in Swede. Europese Tydskrif vir Voorbehoeding en Reproduktiewe Gesondheidsorg, 17 (1), 40-49. doi:10.3109 / 13625187.2011.617853[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Rothman, Kaczmarsky, Burke, Jansen, & Baughman, 2015 Rothman, EF, Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., & Baughman, A. (2015). "Sonder pornografie ... sou ek nie die helfte weet wat ek nou weet nie": 'n Kwantitatiewe studie van pornografie gebruik onder 'n steekproef van stedelike, lae-inkomste, Swart en Spaanse jeug. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (7), 736-746. doi:10.1080 / 00224499.2014.960908[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Slegs twee artikels uit ons seleksie is in die periode 1995-1999 gepubliseer en slegs vier in die periode 2000-2004. In die tydperk 2005-2009 het die aantal gepubliseerde artikels egter gestyg tot 20, en in die tydperk tussen 2010 en 2014 tot 41. In 2015 (tot Desember 15) is agt artikels gepubliseer. Die meeste kwantitatiewe en kwalitatiewe artikels (n = 35) het sy oorsprong in Europa. Van hierdie artikels kom 15 uit Nederland, sewe uit Swede, vyf uit België, twee uit Griekeland en een elk uit Tsjeggië, Duitsland, Groot-Brittanje, Italië en Switserland. Een studie maak gebruik van data uit verskeie Europese lande (Ševčíková, Šerek, Barbovschi en Daneback, 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Sestien artikels het sy oorsprong in Asië (ses in Hong Kong, vier in Taiwan, twee in Korea en een elk in Kambodja, China, Maleisië en Thailand). Veertien artikels het uit die Verenigde State en een uit Kanada gekom. Vyf studies is in Afrika gedoen (twee in Ethiopië en een elk in Marokko, Nigerië en Uganda), en twee artikels het elk uit Australië en Israel gekom.

Met min uitsonderings (Arrington-Sanders et al., 2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Bekele, Van Aken, & Dubas, 2011 Bekele, AB, Van Aken, MAG, & Dubas, JS (2011). Seksuele geweld viktimisering onder vroulike sekondêre studente in Oos-Ethiopië. Geweld en Slagoffers, 26 (5), 608-630. doi:10.1891 / 0886-6708.26.5.608[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mattebo, Tydén, Häggström-Nordin, Nilsson, & Larsson, 2013 Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, KW, & Larsson, M. (2013). Pornografieverbruik, seksuele ervarings, lewenstyl, en self-gegradeerde gesondheid onder manlike adolessente in Swede. Tydskrif van Ontwikkelings- en Gedragsorgediens, 34 (7), 460-468. doi:10.1097/DBP.0b013e31829c44a2[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Odeyemi, Onajole, & Ogunowo, 2009 Odeyemi, K., Onajole, A., & Ogunowo, B. (2009). Seksuele gedrag en die beïnvloedingsfaktore onder buite-skool vroulike adolessente in Mushin-mark, Lagos, Nigerië. Internasionale Tydskrif vir Adolessente Geneeskunde en Gesondheid, 21 (1), 101-110. doi:10.1515 / IJAMH.2009.21.1.101[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]; Skoog, Stattin, & Kerr, 2009 Skoog, T., Stattin, H., & Kerr, M. (2009). Die rol van puberteit tydsberekening in wat adolessente seuns doen aanlyn. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 19 (1), 1-7. doi:10.1111 / j.1532-7795.2009.00578.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Vandenbosch & Eggermont, 2013a Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013a). Seksualisering van adolessente seuns: Media blootstelling en seuns se internalisering van voorkoms ideale, self-objektifisering en liggaam toesig. Mans en Manlikheid, 16 (3), 283-306. doi:10.1177 / 1097184X13477866[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), die artikels fokus op beide manlike en vroulike adolessente. Sommige artikels het vroeë adolessente hanteer (bv. Atwood et al., 2012 Atwood, KA, Zimmerman, R., Cupp, PK, Fongkaew, W., Miller, BA, Byrnes, HF, ... Chookhare, W. (2012). Korrelate van precoital gedrag, bedoelings en seksuele inisiasie onder Thai adolessente. Tydskrif van vroeë adolessensie, 32 (3), 364-386. doi:10.1177 / 0272431610393248[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ma & Shek, 2013 Ma, CMS, & sjek, DTL (2013). Verbruik van pornografiese materiaal in vroeë adolessente in Hongkong. Tydskrif vir Pediatriese en Adolessente Ginekologie, 26 (Suppl. 3), S18-25. doi:10.1016 / j.jpag.2013.03.011[CrossRef][Google Wetenskap]; Shek & Ma, 2012a sjek, DTL, & Ma, CMS (2012a). Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: Profiele en psigososiale korrelate. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 11 (2), 143-150. doi:10.1515 / ijdhd-2012-0024[CrossRef][Google Wetenskap], 2012b sjek, DTL, & Ma, CMS (2012b). Verbruik van pornografiese materiaal onder Hong Kong vroeë adolessente: 'n replisering. Wetenskaplike Wêreldjoernaal, 2012, 1-8. doi:10.1100 / 2012 / 406063[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]); ander sentreer op die middel (bv. Skoog et al., 2009 Skoog, T., Stattin, H., & Kerr, M. (2009). Die rol van puberteit tydsberekening in wat adolessente seuns doen aanlyn. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 19 (1), 1-7. doi:10.1111 / j.1532-7795.2009.00578.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) of laat adolessente (bv. Chen et al., 2013 Chen, A.-S., Leung, M., Chen, C.-H., & Yang, SC (2013). Blootstelling aan internetpornografie onder Taiwanese adolessente. Sosiale Gedrag en Persoonlikheid, 41 (1), 157-164. doi:10.2224 / sbp.2013.41.1.157[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; vloed, 2007 vloed, M. (2007). Blootstelling aan pornografie onder die jeug in Australië. Blaar van Sosiologie, 43 (1), 45-60. doi:10.1177 / 1440783307073934[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Weber et al., 2012 Weber, M., Quiring, O., & Daschmann, G. (2012). Peers, ouers en pornografie: Verkenning van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en sy ontwikkelingsverwante. Seksualiteit en Kultuur, 16 (4), 408-427. doi:10.1007/s12119-012-9132-7[CrossRef][Google Wetenskap]). Die meeste artikels het egter gefokus op monsters van adolessente met 'n relatief wye ouderdomsgroep, soos die aanhangsel vir die kwantitatiewe studies toon.

Verskeie studies het op dieselfde monsters gegrond. Dieselfde Nederlandse steekproef is in die artikels gebruik deur Peter en Valkenburg (2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2006b Peter, J., & Valkenburg, PM (2006b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspannings houdings teenoor seks. Joernaal van Kommunikasie, 56 (4), 639-660. doi:10.1111 / j.1460-2466.2006.00313.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2007 Peter, J., & Valkenburg, PM (2007). Adolessente se blootstelling aan 'n seksuele media omgewing en idees van vroue as seks voorwerpe. Seks rolle, 56(5) 381-395. doi:10.1007 / s11199-006-9176-y[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]); 'n ander een in Peter en Valkenburg (2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2009b Peter, J., & Valkenburg, PM (2009b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bevrediging: 'n longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 35 (2), 171-194. doi:10.1111 / j.1468-2958.2009.01343.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]); en 'n derde in Peter en Valkenburg (2011b Peter, J., & Valkenburg, PM (2011b). Die invloed van seksueel eksplisiete internetmateriaal en eweknieë op stereotipiese oortuigings oor vroue se seksuele rolle: ooreenkomste en verskille tussen adolessente en volwassenes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (9), 511-517. doi:10.1089 / cyber.2010.0189[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011c Peter, J., & Valkenburg, PM (2011c). Die invloed van seksueel eksplisiete Internet materiaal op seksuele risikogedrag: 'n Vergelyking van adolessente en volwassenes. Tydskrif vir Gesondheidskommunikasie, 16(7) 750-765. doi:10.1080 / 10810730.2011.551996[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Mitchell, Finkelhor, en Wolak (2003 Mitchell, KJ, Finkelhor, D., & Wolak, J. (2003). Die blootstelling van die jeug aan ongewenste seksuele materiaal op die internet: 'n Nasionale opname van risiko, impak en voorkoming. Jeug en Samelewing, 34(3) 330-358. doi:10.1177 / 0044118X02250123[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), Ybarra en Mitchell (2005 Ybarra, ML, & Mitchell, KJ (2005). Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsigologie en Gedrag, 8 (5), 473-486. doi:10.1089 / cpb.2005.8.473[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]) en Mitchell, Wolak en Finkelhor (2007 Mitchell, KJ, Wolak, J., & Finkelhor, D. (2007). Tendense in jeugverslae oor seksuele oproepe, teistering en ongewenste blootstelling aan pornografie op die internet. Blaar van Adolessente Gesondheid, 40 (2), 116-126. doi:10.1016 / j.jadohealth.2006.05.021[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) staatgemaak op dieselfde steekproef van Amerikaanse adolessente (Jeug Internet Veiligheidsopname 1). Mitchell et al. (2007 Mitchell, KJ, Wolak, J., & Finkelhor, D. (2007). Tendense in jeugverslae oor seksuele oproepe, teistering en ongewenste blootstelling aan pornografie op die internet. Blaar van Adolessente Gesondheid, 40 (2), 116-126. doi:10.1016 / j.jadohealth.2006.05.021[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en Wolak, Mitchell en Finkelhor (2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) gebruik die Jeug Internet Veiligheidsopname 2, terwyl Jones, Mitchell, en Finkelhor (2012 Jones, LM, Mitchell, KJ, & Finkelhor, D. (2012). Tendense in die jeug Internet-viktimisering: Bevindinge van drie jeugdiges Internet veiligheidsopnames 2000-2010. Blaar van Adolessente Gesondheid, 50 (2), 179-186. doi:10.1016 / j.jadohealth.2011.09.015[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) gekombineer die Jeug Internet Veiligheidsopnames 1 en 2 met die derde weergawe van die opname. Shek en Ma2012a sjek, DTL, & Ma, CMS (2012a). Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: Profiele en psigososiale korrelate. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 11 (2), 143-150. doi:10.1515 / ijdhd-2012-0024[CrossRef][Google Wetenskap], 2012b sjek, DTL, & Ma, CMS (2012b). Verbruik van pornografiese materiaal onder Hong Kong vroeë adolessente: 'n replisering. Wetenskaplike Wêreldjoernaal, 2012, 1-8. doi:10.1100 / 2012 / 406063[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2014 sjek, DTL, & Ma, CMS (2014). Gebruik strukturele vergelyking modellering verbruik van pornografiese materiaal in Chinese adolessente in Hong Kong te ondersoek. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 13 (2), 239-245. doi:10.1515 / ijdhd-2014-0309[CrossRef][Google Wetenskap]) en Ma en Shek (2013 Ma, CMS, & sjek, DTL (2013). Verbruik van pornografiese materiaal in vroeë adolessente in Hongkong. Tydskrif vir Pediatriese en Adolessente Ginekologie, 26 (Suppl. 3), S18-25. doi:10.1016 / j.jpag.2013.03.011[CrossRef][Google Wetenskap]) het op een voorbeeld van adolessente in Hong Kong getrek; en Mattebo, Tydén, et al. (2013 Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, KW, & Larsson, M. (2013). Pornografieverbruik, seksuele ervarings, lewenstyl, en self-gegradeerde gesondheid onder manlike adolessente in Swede. Tydskrif van Ontwikkelings- en Gedragsorgediens, 34 (7), 460-468. doi:10.1097/DBP.0b013e31829c44a2[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en Mattebo, Tydén, Häggström-Nordin, Nilsson en Larsson (2014 Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, KW, & Larsson, M. (2014). Pornografie en seksuele ervarings onder hoërskoolstudente in Swede. Tydskrif vir Ontwikkelings- en Gedragsverpleegkunde, 35 (3), 179-188. doi:10.1097 / DBP.0000000000000034[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het hul werk op een voorbeeld van adolessente in Swede gebaseer. Mesch (2009 Mesch, GS (2009). Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente. Joernaal van Adolessensie, 32 (3), 601-618. doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en Mesch en Maman (2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]) het albei die 2004 Nasionale Israeliese Jeugopname gebruik, terwyl To et al. (2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en aan, Iu Kan, en Ngai (2015 Te, S., Iu Kan, S., & Ngai, SS (2015). Interaksie-effekte tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en individuele, familie- en ekstrafamiliele faktore op Hong Kong hoërskoolstudente se oortuigings oor geslagsgelykheid en liggaamgesentreerde seksualiteit. Jeug en Samelewing, 47 (6), 747-768. doi:10.1177 / 0044118X13490764[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) staatgemaak op dieselfde steekproef van adolessente in Hong Kong. Ten slotte, die studies deur Doornwaard, van die Eijnden, et al. (2015 Doornwaard, SM, Van die Eijnden, RJJM, Overbeek, G., & ter Bogt, TFM (2015). Differensiële ontwikkelingsprofiele van adolessente wat seksueel eksplisiete internetmateriaal gebruik. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (3), 269-281. doi:10.1080 / 00224499.2013.866195[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en deur Doornwaard, Bickham, Rich, ter Bogt, en van die Eijnden (2015 Doornwaard, SM, Bickham, DS, ryk, M., ter Bogt, TFM, & Van die Eijnden, RJJM (2015). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houdings en gedrag: parallelle ontwikkeling en rigtingseffekte. Ontwikkelingsielkunde, 51 (10), 1476-1488. doi:10.1037 / dev0000040[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het staatgemaak op een voorbeeld van Hollandse adolessente. Oor die algemeen is ons hersiening gegrond op 49-werklike studiemonsters vir die kwantitatiewe studies en nege egte monsters vir die kwalitatiewe studies.

Ons lees die kwantitatiewe artikels met 'n fokus op die twee doelwitte van die hersiening. As inligting wat nodig was om een ​​van die twee doelstellings van ons oorsig aan te spreek, nie eksplisiet in die artikels genoem is nie, het ons probeer om hierdie inligting van kontekstuele inligting of verwysings na ander dokumente af te lei. Om insig te kry in effekgroottes, het ons Cohen se berekeninge bereken d (Cohen, 1988 Cohen, J. (1988). Statistiese krag analise vir die gedragswetenskappe (2ed ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. [Google Wetenskap]) vir beduidende bevindings in multivariate ontledings, met dien verstande dat bivariate statistieke, soos Pearson's r of kansverhoudings, is ook gerapporteer vir hierdie bevindings. Dit is belangrik om daarop te let dat die Cohen se d waardes wat in hierdie oorsig gerapporteer word, bied aanleiding tot rowwe eerste benaderings, aangesien dit slegs gebaseer is op die beperkte beskikbare statistieke in die artikels. Hulle kan nie die formele meta-analitiese berekenings van Cohen vervang nie d. In ooreenstemming met konvensies beskou ons Cohen d waardes wat wissel tussen 0.20 en 0.49 (gelyk aan r waardes tussen 0.10 en 0.24) klein verhoudings, waardes tussen 0.50 en 0.79 (gelyk aan r waardes tussen 0.25 en 0.37) tussenverhoudings, en waardes van 0.80 en hoër (gelyk aan r waardes van 0.38 en hoër) sterk verhoudings. Ons lees die kwalitatiewe artikels met 'n fokus op hoe hul resultate vergelyk met die bevindings van die kwantitatiewe artikels.

Results

Metodologiese kenmerke van kwantitatiewe navorsing oor adolessente en pornografie

Die aanhangsel bied 'n oorsig van die kwantitatiewe-empiriese navorsing oor adolessente en pornografie wat tussen 1995 en 2015 gepubliseer word in eweknie-hersiene tydskrifartikels. Soos die aanhangsel toon, was kwantitatiewe-empiriese navorsing oor adolessente en pornografie uitsluitlik op opnames gebaseer. In die opname af het die meeste studies gebruik van papier-en-potlood opnames (49%) of aanlyn-opnames (20%). (Hierdie en die volgende figure is bereken op grond van die aantal egte studiemonsters.) In totaal het 12% van die studies staatgemaak op opnames en 8% op telefoonopnames, terwyl rekenaarondersteunde selfonderhoude het net twee keer plaasgevind (in drie artikels was die opname af nie duidelik nie). Verreweg was die meeste vraelyste self geadministreer (73%), in teenstelling met die onderhoudvoerder (20%). Die meeste self-geadministreerde vraelyste is tuis of in 'n klaskamer of skoolinstelling voltooi. Met drie studies was die opname af en administrasie onduidelik.

Die meerderheid studies (59%) het op 'n steekproef gegrond met 'n paar ewekansige komponente (tipies in die eerste stadium van steekproefneming, byvoorbeeld, skole of huishoudings); 4% van die studies is gebaseer op kwota monsters, gedefinieer as monsters waarin, gebaseer op amptelike statistiek, kwotas vir spesifieke steekproef eienskappe soos ouderdom, biologiese seks en opvoedkundige vlak, vasgestel is voordat die data versamel en geteiken is in die data-insameling. 'N Totaal van 37% van die studies was gemak op gemaksmonsters, gedefinieer as monsters wat nie 'n ewekansige of kwota-element gehad het nie (bv. Wanneer uitnodigings na alle besoekers van 'n webwerf gestuur word). Die steekproefgroottes (gedefinieer op grond van die respondente wat vir die ontledings gebruik is in 'n studie) het gewissel N = 97 (Skoog et al., 2009 Skoog, T., Stattin, H., & Kerr, M. (2009). Die rol van puberteit tydsberekening in wat adolessente seuns doen aanlyn. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 19 (1), 1-7. doi:10.1111 / j.1532-7795.2009.00578.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) Te N = 11,712 (Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), met 'n mediaan grootte van N = 896. Die gemiddelde steekproefgrootte was N = 1,498 1,930 met 'n standaardafwyking van 10, wat groot diversiteit in steekproefgroottes aandui. Reaksiesyfers is in minder as die helfte van die studies gerapporteer en wissel tussen XNUMX% (vir ouers; Hardy et al., 2013 Hardy, SA, Steelman, MA, Coyne, SM, & Ridge, RD (2013). Adolessente godsdiens as 'n beskermende faktor teen pornografie gebruik. Tydskrif vir Toegepaste Ontwikkelingsielkunde, 34 (3), 131-139. doi:10.1016 / j.appdev.2012.12.002[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en 98.7% (Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]), met 'n mediaanreaksiesnelheid van 82% en 'n gemiddelde reaksietempo van 74% (SD = 24.35). In die lengtestudies was die afname tussen 5% (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en 46% (Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), met 'n mediaan van 22% en 'n gemiddelde afname van 23% (SD = 11.80).

In terme van die ontwerp het 80% van die studies 'n dwarsdeursnee ontwerp gehad en 20% het 'n longitudinale ontwerp gehad; 64% van die artikels het gebruik gemaak van veelvuldige gewone minimale vierkante (OLS), logistieke of multinomiale regressie, en 21% gebruik strukturele vergelyking modellering (SEM). Daarbenewens het 15% van die artikels resultate aangebied uitsluitlik op uni- of bivariate statistieke. (Die persentasies vir die statistiese tegnieke wat gebruik is, is bereken op die totale aantal kwantitatiewe artikels.) Soos vir die kontrole veranderlikes, het artikels baie gewissel, om slegs vir demografie te beheer (bv. Bonino et al., 2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) Om stelle beheerveranderlikes uit te brei, wat demografiese, persoonlikheids-, seksuele- en internetgebruiksveranderlikes insluit (bv. Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In artikels gebaseer op dwarsdeursnee-ontwerpe het die diversiteit in substantiewe fokus, monsters en statistiese tegnieke dit moeilik gemaak om 'n presiese hiërargie van beheerveranderlikes te identifiseer. Dit lyk egter veilig om te sê dat demografie, internetgebruiksverwante veranderlikes (bv. Frekwensie, tipe en ligging van gebruik) en familieverwante veranderlikes (bv. Gesinstruktuur, oueropvoeding, gesinsverhoudings) relatief gereeld beheer is vir . In artikels wat gebaseer is op longitudinale ontwerpe, was dit 'n algemene praktyk om te kontroleer vir vorige vlakke van die kriteriumveranderlike (dws outoregressiewe effekte; sien aanhangsel), met verskeie studies wat addisionele veranderlikes in die analise beheer of insluit (Beyens, Vandenbosch & Eggermont, 2015 Beyens, I., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Vroeë adolessente seuns se blootstelling aan internetpornografie: Verhoudings tot puberteit tydsberekening, sensasie soek en akademiese prestasie. Tydskrif van vroeë adolessensie, 35 (8), 1045-1068. doi:10.1177 / 0272431614548069[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2011b Peter, J., & Valkenburg, PM (2011b). Die invloed van seksueel eksplisiete internetmateriaal en eweknieë op stereotipiese oortuigings oor vroue se seksuele rolle: ooreenkomste en verskille tussen adolessente en volwassenes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (9), 511-517. doi:10.1089 / cyber.2010.0189[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011c Peter, J., & Valkenburg, PM (2011c). Die invloed van seksueel eksplisiete Internet materiaal op seksuele risikogedrag: 'n Vergelyking van adolessente en volwassenes. Tydskrif vir Gesondheidskommunikasie, 16(7) 750-765. doi:10.1080 / 10810730.2011.551996[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Vandenbosch, 2015 Vandenbosch, L. (2015). Antecedents van adolessente se blootstelling aan verskillende soorte seksueel eksplisiete internetmateriaal: 'n longitudinale studie. Rekenaars in menslike gedrag, 50, 439-448. doi:10.1016 / j.chb.2015.04.032[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Wanneer outoregressiewe effekte nie ondersoek is nie, hetsy sterk voorspellers van die kriteriumveranderlike (dws algemene aggressie eerder as seksuele aggressie, Ybarra et al., 2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) was deel van die model, of dit was onmoontlik om te beheer vir vorige vlakke van 'n kriteriumveranderlike (dws seksuele inisiasie; Vandenbosch & Eggermont, 2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Gevolgtrekking: Dominansie van Self-Administrateerde Vraelyste en Dwarsdeursnee

Die oorgrote meerderheid studies oor adolessente en pornografie volg insigte uit opname-navorsing en gebruik papier-en-potlood- of aanlynopnames met self-geadministreerde vraelyste. Byna twee-derdes van die studies (63%) het op monsters gebruik met 'n paar willekeurige of 'n kwota-komponent. Die reaksietariewe was relatief hoog, waarskynlik omdat baie studies in 'n skoolomgewing gedoen is, maar hierdie syfer is gebaseer op beperkte inligting. Ontladingskoerse in longitudinale opnames was ook relatief hoog.

Algehele, dan lyk sommige versigtige veralgemening op grond van die totale resultate. Wat die ontwerp betref, vereis die oorheersing van dwarsdeursnee-ontwerpe, tesame met die korrelasiekarakter van die longitudinale ontwerpe, versigtigheid om oorsaaklike gevolgtrekkings te teken. Hierdie punt lyk nog belangriker gegewe die onlangse kontroversie (bv. Brown, 2011 Brown, JD (2011). Die media maak saak: Kommentaar Steinberg en Monahan (2011). Ontwikkelingsielkunde, 47 (2), 580-581. doi:10.1037 / A0022553[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Steinberg & Monahan, 2011 Steinberg, L., & Monahan, KC (2011). Adolessente se blootstelling aan sexy media versnel nie die aanvang van seksuele omgang nie. Ontwikkelingsielkunde, 47 (2), 562-576. doi:10.1037 / A0020613[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) oor die vraag of regressiegebaseerde ontledings, wat navorsing oor adolessente en pornografie oorheers, vervang moet word met geneigdheidsontleding, aangesien dit beter is vir verskille in faktore wat adolessente differensieel gebruik van pornografie.

Voorkoms van adolessente se gebruik van pornografie

Adolessente se gebruik van pornografie is in die studie geassesseer deur te fokus op (a) onopsetlike gebruik, (b) opsetlike gebruik, en (c) enige gebruik van pornografie (dws nie onderskei tussen onbedoelde en opsetlike gebruik nie). Tabel 1 toon die voorkoms van adolessente se pornografie gebruik in die verskillende studies waarin dit gerapporteer is. Adolessente se onbedoelde gebruik van pornografie is tipies bestudeer as ongewenste (bv. Mitchell et al., 2003 Mitchell, KJ, Finkelhor, D., & Wolak, J. (2003). Die blootstelling van die jeug aan ongewenste seksuele materiaal op die internet: 'n Nasionale opname van risiko, impak en voorkoming. Jeug en Samelewing, 34(3) 330-358. doi:10.1177 / 0044118X02250123[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) of per ongeluk (bv. vloed, 2007 vloed, M. (2007). Blootstelling aan pornografie onder die jeug in Australië. Blaar van Sosiologie, 43 (1), 45-60. doi:10.1177 / 1440783307073934[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Tsaliki, 2011 Tsaliki, L. (2011). Speel met pornografie: Griekse kinders se verkennings in pornografie. Vrydag Onderwys, 11 (3), 293-302. doi:10.1080 / 14681811.2011.590087[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) blootstelling aan internetpornografie. Hierdie tipe blootstelling kan byvoorbeeld plaasvind deur ongevraagde boodskappe oop te maak of om e-posse vir gemorspos te ontvang (Chen et al., 2013 Chen, A.-S., Leung, M., Chen, C.-H., & Yang, SC (2013). Blootstelling aan internetpornografie onder Taiwanese adolessente. Sosiale Gedrag en Persoonlikheid, 41 (1), 157-164. doi:10.2224 / sbp.2013.41.1.157[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mitchell et al., 2003 Mitchell, KJ, Finkelhor, D., & Wolak, J. (2003). Die blootstelling van die jeug aan ongewenste seksuele materiaal op die internet: 'n Nasionale opname van risiko, impak en voorkoming. Jeug en Samelewing, 34(3) 330-358. doi:10.1177 / 0044118X02250123[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), mistyping webwerf adresse, soek na terme wat 'n seksuele en 'n nie-seksuele betekenis het (vloed, 2007 vloed, M. (2007). Blootstelling aan pornografie onder die jeug in Australië. Blaar van Sosiologie, 43 (1), 45-60. doi:10.1177 / 1440783307073934[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), of per ongeluk toegang tot pop-up beelde en advertensies (Chen et al., 2013 Chen, A.-S., Leung, M., Chen, C.-H., & Yang, SC (2013). Blootstelling aan internetpornografie onder Taiwanese adolessente. Sosiale Gedrag en Persoonlikheid, 41 (1), 157-164. doi:10.2224 / sbp.2013.41.1.157[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Voorkomsskoerse vir onbedoelde blootstelling aan internetpornografie het gewissel van 19% wat onder 10- tot 12-jariges in die Verenigde State gevind is (Mitchell et al., 2007 Mitchell, KJ, Wolak, J., & Finkelhor, D. (2007). Tendense in jeugverslae oor seksuele oproepe, teistering en ongewenste blootstelling aan pornografie op die internet. Blaar van Adolessente Gesondheid, 40 (2), 116-126. doi:10.1016 / j.jadohealth.2006.05.021[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) tot 60% onder Australiese meisies en 84% onder Australiese seuns van 16 tot 17 (Vloed, 2007 vloed, M. (2007). Blootstelling aan pornografie onder die jeug in Australië. Blaar van Sosiologie, 43 (1), 45-60. doi:10.1177 / 1440783307073934[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]); en pryse blyk te wees gedaal in die afgelope jaar, ten minste in die Verenigde State (Jones et al., 2012 Jones, LM, Mitchell, KJ, & Finkelhor, D. (2012). Tendense in die jeug Internet-viktimisering: Bevindinge van drie jeugdiges Internet veiligheidsopnames 2000-2010. Blaar van Adolessente Gesondheid, 50 (2), 179-186. doi:10.1016 / j.jadohealth.2011.09.015[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die jongste studies het bevind dat 41% van Taiwanese adolessente onbedoeld blootgestel is aan internetpornografie (Chen et al., 2013 Chen, A.-S., Leung, M., Chen, C.-H., & Yang, SC (2013). Blootstelling aan internetpornografie onder Taiwanese adolessente. Sosiale Gedrag en Persoonlikheid, 41 (1), 157-164. doi:10.2224 / sbp.2013.41.1.157[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), terwyl 68% van adolessente in die Verenigde State ooit onophoudelik pornografie ondervind het (Hardy et al., 2013 Hardy, SA, Steelman, MA, Coyne, SM, & Ridge, RD (2013). Adolessente godsdiens as 'n beskermende faktor teen pornografie gebruik. Tydskrif vir Toegepaste Ontwikkelingsielkunde, 34 (3), 131-139. doi:10.1016 / j.appdev.2012.12.002[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Tabel 1. Operasionalisering en Voorkoms van Adolessente se Pornografie Gebruik (Onbedoeld, Opsetlik, Enige) (Slegs Studies wat gerapporteer Prevalensie)

Adolessente se opsetlike gebruik van pornografie is gewoonlik as doelbewus bestudeer (bv. Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), doelgerig (bv. Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) blootstelling aan pornografiese inhoud, wat dikwels aktiewe soeke na die materiaal behels (Tsaliki, 2011 Tsaliki, L. (2011). Speel met pornografie: Griekse kinders se verkennings in pornografie. Vrydag Onderwys, 11 (3), 293-302. doi:10.1080 / 14681811.2011.590087[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). Voorkomsskoerse van opsetlike blootstelling aan pornografie het ook baie gewissel. Terwyl Ybarra en Mitchell (2005 Ybarra, ML, & Mitchell, KJ (2005). Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsigologie en Gedrag, 8 (5), 473-486. doi:10.1089 / cpb.2005.8.473[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]) het slegs 7% van 10- tot 17-jariges in die Verenigde State gevind om opsetlike gebruikers van pornografie in tradisionele media (8% op die internet), Chen et al., te wees. (2013 Chen, A.-S., Leung, M., Chen, C.-H., & Yang, SC (2013). Blootstelling aan internetpornografie onder Taiwanese adolessente. Sosiale Gedrag en Persoonlikheid, 41 (1), 157-164. doi:10.2224 / sbp.2013.41.1.157[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het berig dat 59% van Taiwanese 10-deur 12-graadstudente die afgelope jaar doelbewus internetpornografie gebruik het.

Ondersoeke wat handel oor die gebruik van pornografie by adolessente sonder om te onderskei tussen opsetlike en onbedoelde blootstelling aan pornografie, het ook tot uiteenlopende resultate gelei. Die voorkomsskoerse wissel tussen minder as 7% (blootstelling aan pornografie; Dong, Cao, Cheng, Cui en Li, 2013 dong, F., Cao, F., Cheng, P., Cui, N., & li, Y. (2013). Voorkoms en gepaardgaande faktore van polis-viktimisering in Chinese adolessente. Skandinawiese Tydskrif van Sielkunde, 54 (5), 415-422. doi:10.1111 / sjop.12059[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; gebruik van pornografie die afgelope jaar op die internet en in tradisionele media; Shek & Ma, 2012a sjek, DTL, & Ma, CMS (2012a). Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: Profiele en psigososiale korrelate. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 11 (2), 143-150. doi:10.1515 / ijdhd-2012-0024[CrossRef][Google Wetenskap]) tot 71% (gebruik van internetpornografie in die afgelope jaar; Chen et al., 2013 Chen, A.-S., Leung, M., Chen, C.-H., & Yang, SC (2013). Blootstelling aan internetpornografie onder Taiwanese adolessente. Sosiale Gedrag en Persoonlikheid, 41 (1), 157-164. doi:10.2224 / sbp.2013.41.1.157[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Weber et al. (2012 Weber, M., Quiring, O., & Daschmann, G. (2012). Peers, ouers en pornografie: Verkenning van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en sy ontwikkelingsverwante. Seksualiteit en Kultuur, 16 (4), 408-427. doi:10.1007/s12119-012-9132-7[CrossRef][Google Wetenskap]) het bevind dat 93% seuns en 52% meisies van 16 tot 19 jaar 'n pornografiese fliek in die ses maande voor die opname gekyk het. Die voorkoms van lewenslange blootstelling aan pornografie het gewissel van 25% onder Taiwannese adolessente (internetpornografie; Cheng, Ma en Missari, 2014 Cheng, S., Ma, J., & Missari, S. (2014). Die gevolge van internetgebruik op adolessente se eerste romantiese en seksuele verhoudings in Taiwan. Internasionale Sosiologie, 29 (4), 324-347. doi:10.1177 / 0268580914538084[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) tot 98% onder Duitse seuns en 81% onder Duitse meisies (pornografiese fliek; Weber et al., 2012 Weber, M., Quiring, O., & Daschmann, G. (2012). Peers, ouers en pornografie: Verkenning van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en sy ontwikkelingsverwante. Seksualiteit en Kultuur, 16 (4), 408-427. doi:10.1007/s12119-012-9132-7[CrossRef][Google Wetenskap]).

Byna alle studies tot op datum het gefokus op eenmalige metings van adolessente se pornografiegebruik, en sodoende verwaarloos hoe hierdie gebruik mettertyd kan ontwikkel. Met die aanspreek van hierdie navorsingsgaping, Doornwaard, van die Eijnden, et al. (2015 Doornwaard, SM, Van die Eijnden, RJJM, Overbeek, G., & ter Bogt, TFM (2015). Differensiële ontwikkelingsprofiele van adolessente wat seksueel eksplisiete internetmateriaal gebruik. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (3), 269-281. doi:10.1080 / 00224499.2013.866195[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het onlangs die trajekte wat adolessente se gebruik van internetpornografie gevolg het, bestudeer. Hulle het vier trajekte van pornografie gebruik vir seuns gevind: 'n nie-gebruik of ongereelde gebruikspad; 'n trajek waarin pornografie sterk toegeneem het; 'n trajek van af en toe gebruik; en 'n trajek van dalende gebruik. Drie bane van pornografie gebruik het vir meisies voorgekom: 'n stabiele nie-gebruik of ongereelde gebruikspad; 'n sterk toenemende gebruiksbaan; en 'n stabiele af en toe gebruik trajek.

Gevolgtrekking: Adolessente Gebruik Pornografie, maar voorkoms pryse verskil grootliks

Bevindinge oor die voorkoms van adolessente se gebruik van pornografie verskil baie, ongeag of die studies onbedoeld, opsetlike of enige gebruik van pornografie behandel het. Die studies dui daarop dat ten minste 'n aansienlike minderheid van alle adolessente pornografie gebruik, maar presiese gesamentlike syfers oor adolessente se pornografie gebruik blyk moeilik uit die literatuur af te lei.

Die diversiteit van bevindinge oor die voorkoms van adolessente se pornografiegebruik het ten minste drie redes. Eerstens, as Tabel 1 en die aanhangsel dui aan dat die studies metodologies van aard is, veral in terme van steekproefnemingsmetode, steekproefgrootte, steekproefsamestelling, opname modus / administrasie en operasionalisering van pornografiegebruik. As gevolg daarvan kan baie figure oor pornografie spesifiek vir die betrokke studie wees en moeilik wees om te vergelyk oor ondersoeke. Tweedens, in die tydperk van 1995 tot 2015, wat ons hier hersien het, het die Internet dramatiese veranderinge ondergaan - en daarmee het adolessente toegang tot internetpornografie. 'N bevinding wat geldig was in die vroeë 2000s kan dus nie meer op datum wees nie. Derdens en ten slotte, terwyl 'n duidelike patroon nie in die ondersoeke waargeneem word nie, kan die kulturele konteks (bv. Seksonderrig, seksuele liberalisme) van studies waarskynlik beïnvloed hoe dikwels adolessente (rapporteer) pornografie gebruik. Hoe hierdie drie faktore-metodologiese verskille, tegnologiese veranderinge en kulturele konteks die voorkoms van pornografiese gebruik van adolessente beïnvloed, benodig stelselmatige aandag in toekomstige studies. Tans kan ons nie verhoed dat enige gevolgtrekking oor die voorkoms van adolessente se blootstelling aan pornografie beskaamd is deur ten minste die drie faktore wat net genoem word.

Voorspelers van Adolessente se Pornografie Gebruik

Voorspelers van adolessente se pornografie gebruik verwys na die veranderlikes wat voorspel watter spesifieke adolessente pornografie gebruik. In wat ons as voorspeller geïdentifiseer het, het ons die fokus en konseptualisering in die betrokke studie gevolg. Om die risiko van foutiewe bevindings te verminder, rapporteer ons nie die resultate van bivariate ontledings nie en fokus ons eerder op die resultate van multivariate ontledings. Vir longitudinale studies rapporteer ons slegs resultate van modelle met twee veranderlikes slegs wanneer outoregressiewe effekte ingesluit is (dit wil sê om te kontroleer op vorige waardes van die kriteriumveranderlike).

In wat volg, sluit ons nie die voorspellers in van adolessente se onbedoelde gebruik van pornografie wat in die literatuur bestudeer is nie. Dit is logies bevraagteken of 'n aktiwiteit wat 'n kans komponent behels, stelselmatig tussen adolessente sal verskil. Daarbenewens is dit onduidelik of 'n positiewe antwoord op 'n vraag oor onopsetlike blootstelling net 'n manier is om sosiaal ongewenste antwoorde op 'n vraag oor opsetlike blootstelling te omseil. Ten slotte, in die konseptualisering van onopsetlike blootstelling, het die literatuur nie voldoende verklaar of die blootstelling aan die hand van 'n onophoudelike aanvangkontak onopsetlik is nie. As adolessente besluit om voort te gaan om die pornografiese materiaal te sien, is dit moeilik om te sien hoe hierdie voortgesette blootstelling onbedoeld of toevallig bly.

Die eerste voorstel van die DSMM (Valkenburg & Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) is dat mediagebruik voorspel word deur disposisionele, ontwikkelings- en sosiale veranderlikes. In terme van voorspellende voorspellings vir die gebruik van pornografie, is vyf groepe veranderlikes ondersoek (uitgesluit studies oor onbedoelde gebruik): demografie, persoonlikheidseienskappe, normverwante veranderlikes, seksuele belangstelling en internetgedrag. Wat demografie betref, het baie studies getoon dat manlike adolessente vaker pornografie gebruik as vroulike adolessente (Holt, Bossler, & May, 2012 Holt, TJ, Bossler, AM, & Mag, DC (2012). Lae selfbeheersing, afwykende portuurverenigings en jeugdige cyberdeviance. Amerikaanse Tydskrif vir Strafreg, 37 (3), 378-395. doi:10.1007/s12103-011-9117-3[CrossRef][Google Wetenskap]; Lo et al., 1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Lo & Wei, 2005 kyk, V., & Wei, R. (2005). Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media, 49 (2), 221-237. doi:10.1207 / s15506878jobem4902_5[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mesch, 2009 Mesch, GS (2009). Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente. Joernaal van Adolessensie, 32 (3), 601-618. doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Shek & Ma, 2012a sjek, DTL, & Ma, CMS (2012a). Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: Profiele en psigososiale korrelate. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 11 (2), 143-150. doi:10.1515 / ijdhd-2012-0024[CrossRef][Google Wetenskap]; Tsitsika et al., 2009 Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., & Kafetzis, D. (2009). Adolessente pornografiese webwerf gebruik: 'n Multivariate regressie-analise van die voorspellende faktore van gebruik en psigososiale implikasies. Cyberpsigologie en Gedrag, 12 (5), 545-550. doi:10.1089 / cpb.2008.0346[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]; Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ybarra & Mitchell, 2005 Ybarra, ML, & Mitchell, KJ (2005). Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsigologie en Gedrag, 8 (5), 473-486. doi:10.1089 / cpb.2005.8.473[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]). 'N onlangse kruis-nasionaal vergelykende studie in lande van die Europese Unie het egter daarop gewys dat seksverskille in die gebruik van pornografie minder in meer liberale lande is as in minder liberale lande (Ševčíková et al. 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Vandenbosch (2015 Vandenbosch, L. (2015). Antecedents van adolessente se blootstelling aan verskillende soorte seksueel eksplisiete internetmateriaal: 'n longitudinale studie. Rekenaars in menslike gedrag, 50, 439-448. doi:10.1016 / j.chb.2015.04.032[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het geen geslagsverskille aangetref in die blootstelling van Nederlandse adolessente aan liefde, dominansie of gewelddadige internetpornografie nie. Bi- of homoseksuele manlike adolessente is gevind dat hulle internetpornografie meer dikwels as heteroseksuele manlike adolessente gebruik (Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Adolessente met hoër akademiese prestasie was meer geneig om dominante-tema internetpornografie te ervaar in 'n Nederlandse studie (Vandenbosch, 2015 Vandenbosch, L. (2015). Antecedents van adolessente se blootstelling aan verskillende soorte seksueel eksplisiete internetmateriaal: 'n longitudinale studie. Rekenaars in menslike gedrag, 50, 439-448. doi:10.1016 / j.chb.2015.04.032[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Net so was hoër-opgevoede meisies meer geneig om internetpornografie in 'n Switserse studie te gebruik (Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In 'n ander Nederlandse studie was opvoedkundige vlak egter nie verwant aan die gebruik van internetpornografie nie (Peter & Valkenburg, 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

In terme van persoonlikheidseienskappe het sterk bewys getoon dat sensasie-soekende adolessente meer dikwels pornografie gebruik as hul eweknieë (Beyens et al., 2015 Beyens, I., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Vroeë adolessente seuns se blootstelling aan internetpornografie: Verhoudings tot puberteit tydsberekening, sensasie soek en akademiese prestasie. Tydskrif van vroeë adolessensie, 35 (8), 1045-1068. doi:10.1177 / 0272431614548069[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), hoewel 'n onlangse studie geen invloed gehad het op sensasie-soeke na die temas in internetpornografie (dws liefde, oorheersing, geweld) waaraan adolessente blootgestel is nie (Vandenbosch, 2015 Vandenbosch, L. (2015). Antecedents van adolessente se blootstelling aan verskillende soorte seksueel eksplisiete internetmateriaal: 'n longitudinale studie. Rekenaars in menslike gedrag, 50, 439-448. doi:10.1016 / j.chb.2015.04.032[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Net so het jong mense met laer selfbeheersing meer internetpornografie verteer (Holt et al., 2012 Holt, TJ, Bossler, AM, & Mag, DC (2012). Lae selfbeheersing, afwykende portuurverenigings en jeugdige cyberdeviance. Amerikaanse Tydskrif vir Strafreg, 37 (3), 378-395. doi:10.1007/s12103-011-9117-3[CrossRef][Google Wetenskap]). Adolessente wat minder tevrede was met hul lewens, het ook meer geneig om internetpornografie te gebruik (Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), 'n dwarsdeursnee-bevinding wat in 'n longstudie herhaal is (Peter & Valkenburg, 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In twee Koreaanse studies het adolessente met 'n laer selfbeeld ook meer dikwels pornografie gebruik (Kim, 2001 Kim, Y.-H. (2001). Koreaanse adolessente se gesondheidsrisiko gedrag en hul verhoudings met die geselekteerde sielkundige konstrukte. Blaar van Adolessente Gesondheid, 29 (4), 298-306. doi:10.1016/S1054-139X(01)00218-X[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011 Kim, Y.-H. (2011). Adolessente se gesondheidsgedrag en sy verenigings met sielkundige veranderlikes. Sentrale Europese Tydskrif vir Openbare Gesondheid, 19 (4), 205-209.[PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In 'n Israeliese studie, daarenteen, is gevind dat selfbeeld nie verband hou met die gebruik van adolessente van internetpornografie nie (Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]). Minder waargeneem outonomie was gekoppel aan meer gereelde gebruik van pornografie (Weber et al., 2012 Weber, M., Quiring, O., & Daschmann, G. (2012). Peers, ouers en pornografie: Verkenning van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en sy ontwikkelingsverwante. Seksualiteit en Kultuur, 16 (4), 408-427. doi:10.1007/s12119-012-9132-7[CrossRef][Google Wetenskap]), soos groter selfdoeltreffendheid (Kim, 2001 Kim, Y.-H. (2001). Koreaanse adolessente se gesondheidsrisiko gedrag en hul verhoudings met die geselekteerde sielkundige konstrukte. Blaar van Adolessente Gesondheid, 29 (4), 298-306. doi:10.1016/S1054-139X(01)00218-X[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011 Kim, Y.-H. (2011). Adolessente se gesondheidsgedrag en sy verenigings met sielkundige veranderlikes. Sentrale Europese Tydskrif vir Openbare Gesondheid, 19 (4), 205-209.[PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Uiteindelik is adolessente met 'n hipfeminien of hipermaskulêre geslagsoriëntering meer geneig om blootgestel te word aan gewelddadige internetpornografie as adolessente sonder so 'n hypergender oriëntering (Vandenbosch, 2015 Vandenbosch, L. (2015). Antecedents van adolessente se blootstelling aan verskillende soorte seksueel eksplisiete internetmateriaal: 'n longitudinale studie. Rekenaars in menslike gedrag, 50, 439-448. doi:10.1016 / j.chb.2015.04.032[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Normverwante veranderlikes verwys na konsepte wat handel oor die mate waartoe adolessente voldoen of verwerp norme en waardes in 'n gegewe samelewing. Met betrekking tot hierdie veranderlikes, reëlbrekende adolessente (Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ybarra & Mitchell, 2005 Ybarra, ML, & Mitchell, KJ (2005). Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsigologie en Gedrag, 8 (5), 473-486. doi:10.1089 / cpb.2005.8.473[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]) en jongmense wat stowwe gebruik (Ybarra & Mitchell, 2005 Ybarra, ML, & Mitchell, KJ (2005). Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsigologie en Gedrag, 8 (5), 473-486. doi:10.1089 / cpb.2005.8.473[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]) is berig dat hulle meer gereeld pornografie gebruik. Die gebruik van pornografie is ook die kenmerkendste van 'n groep adolessente genaamd 'groot misdadigers' (Hasking, Scheier en Ben Abdallah, 2011 Hasking, PA, Scheier, LM, & Ben Abdallah, A. (2011). Die drie latente klasse van adolessente misdadigheid en die risikofaktore vir lidmaatskap in elke klas. Agressiewe Gedrag, 37 (1), 19-35. doi:10.1002 / ab.20365[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], p. 26). In teenstelling hiermee, godsdienstige adolessente (Hardy et al., 2013 Hardy, SA, Steelman, MA, Coyne, SM, & Ridge, RD (2013). Adolessente godsdiens as 'n beskermende faktor teen pornografie gebruik. Tydskrif vir Toegepaste Ontwikkelingsielkunde, 34 (3), 131-139. doi:10.1016 / j.appdev.2012.12.002[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en dié in godsdienstige skole (Mesch, 2009 Mesch, GS (2009). Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente. Joernaal van Adolessensie, 32 (3), 601-618. doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]) gebruik minder dikwels pornografie, hoofsaaklik omdat godsdienstigheid bewys word dat dit verband hou met hoër selfbeheersing, negatiewe houding teenoor pornografie en die gevoel dat pornografie sosiale verwagtinge en norme oortree (Hardy et al., 2013 Hardy, SA, Steelman, MA, Coyne, SM, & Ridge, RD (2013). Adolessente godsdiens as 'n beskermende faktor teen pornografie gebruik. Tydskrif vir Toegepaste Ontwikkelingsielkunde, 34 (3), 131-139. doi:10.1016 / j.appdev.2012.12.002[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Twee Nederlandse studies het egter geen invloed van godsdienstigheid op die gebruik van internetpornografie gevind nie (Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Vandenbosch, 2015 Vandenbosch, L. (2015). Antecedents van adolessente se blootstelling aan verskillende soorte seksueel eksplisiete internetmateriaal: 'n longitudinale studie. Rekenaars in menslike gedrag, 50, 439-448. doi:10.1016 / j.chb.2015.04.032[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die vraag of adolessente by die skool ingeskryf was en by albei ouers gewoon het, hou ook nie verband met die gebruik van pornografie nie (Lopez, Mukaire en Mataya, 2015 Lopez, JR, Mukaire, PE, & Mataya, RH (2015). Kenmerke van seksuele en reproduktiewe gesondheid van die jeug en riskante gedrag in twee landelike provinsies van Kambodja. Reproduktiewe Gesondheid, 12, 83. doi:10.1186/s12978-015-0052-5[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Ten slotte, negatiewe houdings teenoor skool (Mesch, 2009 Mesch, GS (2009). Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente. Joernaal van Adolessensie, 32 (3), 601-618. doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]) sowel as om vriende wat betrokke is by afwykende aktiwiteite (Holt et al., 2012 Holt, TJ, Bossler, AM, & Mag, DC (2012). Lae selfbeheersing, afwykende portuurverenigings en jeugdige cyberdeviance. Amerikaanse Tydskrif vir Strafreg, 37 (3), 378-395. doi:10.1007/s12103-011-9117-3[CrossRef][Google Wetenskap]) is geassosieer met 'n groter gebruik van internetpornografie.

Wat seksuele belangstelling van adolessente betref, was diegene met groter seksuele belangstelling, sowel as diegene wat seksuele inhoud in ander media gebruik het, ook meer gereeld blootgestel aan internetpornografie (Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Ten slotte, in terme van internetgedrag, was die gebruik van internetpornografie gebruik hoër as dié met groter digitale vaardighede in 'n studie oor lande van die Europese Unie (Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), maar was nie verwant aan adolessente se rekenaarvaardighede in 'n Amerikaanse studie nie (Holt et al., 2012 Holt, TJ, Bossler, AM, & Mag, DC (2012). Lae selfbeheersing, afwykende portuurverenigings en jeugdige cyberdeviance. Amerikaanse Tydskrif vir Strafreg, 37 (3), 378-395. doi:10.1007/s12103-011-9117-3[CrossRef][Google Wetenskap]). Die gebruik van internetpornografie was laer as die filterprogrammatuur geïnstalleer is (Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Adolessente wat internetpornografie meer dikwels gebruik het, het ook die Internet meer dikwels gebruik (Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en vir verskillende aktiwiteite, soos lêerdeling (Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), seks onderwys (Tsitsika et al., 2009 Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., & Kafetzis, D. (2009). Adolessente pornografiese webwerf gebruik: 'n Multivariate regressie-analise van die voorspellende faktore van gebruik en psigososiale implikasies. Cyberpsigologie en Gedrag, 12 (5), 545-550. doi:10.1089 / cpb.2008.0346[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]), praat met vreemdelinge (Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), Internetspeletjies en goedere koop (Tsitsika et al., 2009 Tsitsika, A., Critselis, E., Kormas, G., Konstantoulaki, E., Constantopoulos, A., & Kafetzis, D. (2009). Adolessente pornografiese webwerf gebruik: 'n Multivariate regressie-analise van die voorspellende faktore van gebruik en psigososiale implikasies. Cyberpsigologie en Gedrag, 12 (5), 545-550. doi:10.1089 / cpb.2008.0346[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]).

In terme van ontwikkelingsvoorspellers van pornografiese gebruik, het navorsing gefokus op drie groepe veranderlikes: ouderdom / pubertal volwassenheid, seksuele ervaring en ontwikkelingsvaardighede. Wat die ouderdom betref, het ons teenstrydige resultate opduik. Terwyl vier studies het getoon dat pornografie gebruik het met ouderdom (Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Shek & Ma, 2012a sjek, DTL, & Ma, CMS (2012a). Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: Profiele en psigososiale korrelate. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 11 (2), 143-150. doi:10.1515 / ijdhd-2012-0024[CrossRef][Google Wetenskap]; Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ybarra & Mitchell, 2005 Ybarra, ML, & Mitchell, KJ (2005). Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsigologie en Gedrag, 8 (5), 473-486. doi:10.1089 / cpb.2005.8.473[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]), het vyf ander studies nie so 'n toename gevind nie (Holt et al., 2012 Holt, TJ, Bossler, AM, & Mag, DC (2012). Lae selfbeheersing, afwykende portuurverenigings en jeugdige cyberdeviance. Amerikaanse Tydskrif vir Strafreg, 37 (3), 378-395. doi:10.1007/s12103-011-9117-3[CrossRef][Google Wetenskap]; Mesch, 2009 Mesch, GS (2009). Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente. Joernaal van Adolessensie, 32 (3), 601-618. doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). 'N Onlangse studie het meer blootstelling aan liefdes-tema-internetpornografie vir jonger adolessente gerapporteer en meer blootstelling aan dominante-tema-pornografie vir ouer adolessente (Vandenbosch, 2015 Vandenbosch, L. (2015). Antecedents van adolessente se blootstelling aan verskillende soorte seksueel eksplisiete internetmateriaal: 'n longitudinale studie. Rekenaars in menslike gedrag, 50, 439-448. doi:10.1016 / j.chb.2015.04.032[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Vir puberteitmaturasie lyk dit of die resultate meer konsekwent blyk te wees. Meer gereelde gebruik van internetpornografie is gevind vir beide seuns (Beyens et al., 2015 Beyens, I., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Vroeë adolessente seuns se blootstelling aan internetpornografie: Verhoudings tot puberteit tydsberekening, sensasie soek en akademiese prestasie. Tydskrif van vroeë adolessensie, 35 (8), 1045-1068. doi:10.1177 / 0272431614548069[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en meisies (Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) met 'n meer gevorderde puberteit volwassenheid. Wat seksuele ondervinding betref, is die resultate onbevredigend. Groter seksuele ervaring is geassosieer met 'n meer gereelde gebruik van internetpornografie in een studie (Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en met minder gereelde gebruik van internetpornografie (onder meisies) in 'n ander (Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Wat ontwikkelingsbevoegdhede betref, was kognitiewe gedragsbevoegdhede (dws vermoëns om probleme op te los, doelwitte te stel, effektiewe gedragkeuses te maak en daarvolgens op te tree) verband hou met meer gereelde pornografiegebruik. Daarenteen hou positiewe jeugontwikkelingskwaliteite (bv. Sosiale bekwaamheid, selfdoeltreffendheid en morele bekwaamheid) verband met minder gereelde gebruik van pornografie, sowel op die internet as in minder tradisionele media (Shek & Ma, 2012a sjek, DTL, & Ma, CMS (2012a). Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: Profiele en psigososiale korrelate. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 11 (2), 143-150. doi:10.1515 / ijdhd-2012-0024[CrossRef][Google Wetenskap]).

Wat sosiale voorspellers van pornografiese gebruik betref, het navorsers met familieverwante en eweknie-verwante veranderlikes sowel as met viktimisering gehandel. Minder verbintenis tot die familie (Mesch, 2009 Mesch, GS (2009). Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente. Joernaal van Adolessensie, 32 (3), 601-618. doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]), swak gesinsfunksionering in die algemeen (Shek & Ma, 2014 sjek, DTL, & Ma, CMS (2014). Gebruik strukturele vergelyking modellering verbruik van pornografiese materiaal in Chinese adolessente in Hong Kong te ondersoek. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 13 (2), 239-245. doi:10.1515 / ijdhd-2014-0309[CrossRef][Google Wetenskap]), en spesifiek minder onderlinge gesinsfunksionering (Shek & Ma, 2012a sjek, DTL, & Ma, CMS (2012a). Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: Profiele en psigososiale korrelate. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 11 (2), 143-150. doi:10.1515 / ijdhd-2012-0024[CrossRef][Google Wetenskap]) het almal verband gehou met 'n sterker gebruik van pornografie. Dieselfde geld vir 'n swak emosionele band met die versorger (vir internetpornografie; Ybarra & Mitchell, 2005 Ybarra, ML, & Mitchell, KJ (2005). Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsigologie en Gedrag, 8 (5), 473-486. doi:10.1089 / cpb.2005.8.473[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]) en 'n versorger wat dwangdissipline gebruik het (vir tradisionele pornografie; Ybarra & Mitchell, 2005 Ybarra, ML, & Mitchell, KJ (2005). Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsigologie en Gedrag, 8 (5), 473-486. doi:10.1089 / cpb.2005.8.473[CrossRef], [PubMed][Google Wetenskap]). Daarbenewens het gesinskonflik en swak gesinskommunikasie verband gehou met meer gebruik van pornografie op die internet en in tradisionele media, alhoewel bemiddel deur minder positiewe jeugontwikkeling (Ma & Shek, 2013 Ma, CMS, & sjek, DTL (2013). Verbruik van pornografiese materiaal in vroeë adolessente in Hongkong. Tydskrif vir Pediatriese en Adolessente Ginekologie, 26 (Suppl. 3), S18-25. doi:10.1016 / j.jpag.2013.03.011[CrossRef][Google Wetenskap]). Swakker prososiale houdings het ook gekorreleer met meer gereelde pornografiegebruik (Mesch, 2009 Mesch, GS (2009). Sosiale bande en internetpornografiese blootstelling onder adolessente. Joernaal van Adolessensie, 32 (3), 601-618. doi:10.1016 / j.adolescence.2008.06.004[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Shek & Ma, 2012a sjek, DTL, & Ma, CMS (2012a). Verbruik van pornografiese materiaal onder vroeë adolessente in Hong Kong: Profiele en psigososiale korrelate. Internasionale Tydskrif oor Gestremdheid en Menslike Ontwikkeling, 11 (2), 143-150. doi:10.1515 / ijdhd-2012-0024[CrossRef][Google Wetenskap]). Beperkende ouerlike bemiddeling (Ševčíková et al., 2014 Ševčíková, A., Šerek, J., Barbovschi, M., & Daneback, K. (2014). Die rolle van individuele eienskappe en liberalisme in die opsetlike en onopsetlike blootstelling aan aanlyn seksuele materiaal onder die Europese jeug: 'n multilevel benadering. Seksualiteitsnavorsing en Maatskaplike Beleid, 11 (2), 104-115. doi:10.1007/s13178-013-0141-6[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en geïnstalleer sluit sagteware (Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) word geassosieer met minder gebruik van pornografie op die internet. Daarenteen is gevind dat die veranderlikes van ouerbeheer en ouers wat oor internetpornografie met hul kinders praat, nie verband hou met die gebruik van internetpornografie deur adolessente nie (Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Wat eweknieë betref, is meer gereeld aanlyn pornografie gebruik gevind toe die meerderheid van vriende van tieners jonger was (Peter & Valkenburg, 2006a Peter, J., & Valkenburg, PM (2006a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet. Kommunikasie Navorsing, 33 (2), 178-204. doi:10.1177 / 0093650205285369[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), toe adolessente die internet by hul vriende se huise gebruik het (Wolak et al., 2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), toe hulle meer dikwels met hul vriende oor pornografie gekommunikeer het (net mans, Weber et al., 2012 Weber, M., Quiring, O., & Daschmann, G. (2012). Peers, ouers en pornografie: Verkenning van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en sy ontwikkelingsverwante. Seksualiteit en Kultuur, 16 (4), 408-427. doi:10.1007/s12119-012-9132-7[CrossRef][Google Wetenskap]), en toe eweknieë gesien word om pornografie te gebruik (slegs vir vroue; Weber et al., 2012 Weber, M., Quiring, O., & Daschmann, G. (2012). Peers, ouers en pornografie: Verkenning van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en sy ontwikkelingsverwante. Seksualiteit en Kultuur, 16 (4), 408-427. doi:10.1007/s12119-012-9132-7[CrossRef][Google Wetenskap]). 'N Studie oor die gebruik van pornografie op selfone het ook getoon dat gewildheid met eweknie-eweknieë, gewildheid met teenoorgestelde geslagsgelyke eweknieë, gewildheidstoerusting en eweknie-druk verband hou met meer gereelde pornografiegebruik (Vanden Abeele et al. 2014 Vanden Abeele, M., Campbell, SW, Eggermont, S., & gemsbok, K. (2014). Sexting, mobiele porno gebruik, en portuurgroepdinamika: Seuns en meisies se selfbeskoude gewildheid, behoefte aan gewildheid, en waargenome portuurdruk. Media Sielkunde, 17 (1), 6-33. doi:10.1080 / 15213269.2013.801725[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Hegting aan eweknieë is egter nie verwant aan die gebruik van adolessente van internetpornografie nie (Mesch & Maman, 2009 Mesch, GS, & Maman, TL (2009). Opsetlike aanlyn pornografiese blootstelling onder adolessente: Is die internet te blameer? Verhaltenstherapie & Verhaltensmedizin, 30 (3), 352-367. doi:10.1037 / t01038-000[CrossRef][Google Wetenskap]). Ten slotte, met betrekking tot viktimisering, Wolak et al. (2007 Wolak, J., Mitchell, K., & Finkelhor, D. (2007). Ongewenste en wou blootstelling aan aanlynpornografie in 'n nasionale voorbeeld van die jeug-internetgebruikers. Pediatrics, 119 (2), 247-257. doi:10.1542 / peds.2006-1891[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het bevind dat adolessente meer geneig was om internetpornografie te gebruik toe hulle aanlyn geteister en geviktimiseer is in hul aflyn lewens.

Gevolgtrekking: Die tipiese adolessente pornografie gebruiker is 'n manlike, pubertelose meer gevorderde, sensasie-soeker, met swak of ontsteld familielede

Navorsing het 'n oorvloed voorspellers van die gebruik van pornografie by tieners bestudeer. Kumulatiewe bewyse van die voorspelling van die gebruik van pornografie deur adolessente is egter steeds ietwat beperk. Alhoewel daar geen algemeen aanvaarde standaarde bestaan ​​oor die aantal replikasies wat benodig word om kumulatiewe bewyse vas te stel nie, is daar 'n ooreenkoms dat navorsingsbevindinge minstens een keer en verkieslik meer kere moet weergegee word (bv. Casadevall & Fang, 2010 Casadevall, A., & Fang, FC (2010). Reproduceerbare wetenskap. Infeksie en immuniteit, 78 (12), 4972-4975. doi:10.1128 / IAI.00908-10[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In hierdie oorsig definieer ons die bewyse dat dit dieselfde resultaat behaal het deur ten minste drie verskillende navorsingspanne in minstens drie verskillende monsters vir identiese (of konseptuele naby) voorspellers in die afwesigheid van 'n aansienlike aantal teenstrydige resultate. Teen hierdie agtergrond kan ons voorlopig aflei dat die mees waarskynlike gebruikers van pornografie manlik is, pubertelik meer gevorderde, sensasie-soekende adolessente met swak of ontsteld familielede. Dit is egter belangrik om daarop te let dat die voorspellers van pornografie gebruik kan verander as toegang tot pornografie of die kulturele konteks van pornografieverandering. As die internet byvoorbeeld slegs toeganklik is vir die bevoorregte of bekwame, kan diegene wat toegang tot pornografie op die internet het, sterk verskil van diegene wat toegang tot die internet het as dit vir almal toeganklik is. Net so, as pornografie in 'n kultuur genormaliseer word, kan die gebruik daarvan deur 'n heel ander stel veranderlikes voorspel word as wanneer dit as afwykend beskou word.

Pornografie Gebruik en Adolessente se seksuele houdings, selfontwikkeling en gedrag

Soortgelyk aan ons hersiening van die voorspellers van die gebruik van adolessente se pornografie, in hierdie afdeling rapporteer ons ook slegs bevindings van multivariate ontledings. Soos voorheen gedoen, rapporteer ons resultate uit modelle met slegs twee veranderlikes in longitudinale ontwerpe slegs wanneer outoregressiewe effekte ingesluit is.

Seksuele houdings

In terme van seksuele houdings het navorsing gefokus op twee soorte houdings: permissiewe seksuele houdings en geslags-stereotipiese seksuele oortuigings. Ons gebruik die term permissiewe seksuele houdings as 'n sambreelterm vir positiewe gesindhede teenoor seks met toevallige vennote, gewoonlik in 'n onbepaalde omgewing of buite 'n romantiese verhouding. In die literatuur is permissiewe seksuele houdings beoordeel met maatreëls soos seksueel-nie-eksklusiewe houdings (Lo et al., 1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]), instrumentele houding jeens seks (Peter & Valkenburg, 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), houdings teenoor seksuele verkenning (Peter & Valkenburg, 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), of houdings jeens seksueel toelaatbare gedrag (Lo & Wei, 2005 kyk, V., & Wei, R. (2005). Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media, 49 (2), 221-237. doi:10.1207 / s15506878jobem4902_5[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die term gender-stereotipiese seksuele oortuigings verwys na oortuigings waarin tradisionele, stereotipiese opvattings van manlike en vroulike rolle sowel as van geslagsverhoudinge oorheers. Maatreëls in die literatuur sluit in progressiewe geslagsrolhouding (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), opvattings oor vroue as seksvoorwerpe (Peter & Valkenburg, 2007 Peter, J., & Valkenburg, PM (2007). Adolessente se blootstelling aan 'n seksuele media omgewing en idees van vroue as seks voorwerpe. Seks rolle, 56(5) 381-395. doi:10.1007 / s11199-006-9176-y[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), gender-stereotipiese oortuigings oor kragwanbalans in seksuele verhoudings (To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), en oortuigings oor geslagsgelykheid (To et al., 2015 Te, S., Iu Kan, S., & Ngai, SS (2015). Interaksie-effekte tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en individuele, familie- en ekstrafamiliele faktore op Hong Kong hoërskoolstudente se oortuigings oor geslagsgelykheid en liggaamgesentreerde seksualiteit. Jeug en Samelewing, 47 (6), 747-768. doi:10.1177 / 0044118X13490764[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Toelaatbare seksuele houdings

Konsekwente bewyse het na vore gekom dat die gebruik van pornografie deur adolessente verband hou met sterker permissiewe seksuele houdings (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], net seuns; Doornwaard, Bickham, et al., 2015 Doornwaard, SM, Bickham, DS, ryk, M., ter Bogt, TFM, & Van die Eijnden, RJJM (2015). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houdings en gedrag: parallelle ontwikkeling en rigtingseffekte. Ontwikkelingsielkunde, 51 (10), 1476-1488. doi:10.1037 / dev0000040[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], net seuns; Lo et al., 1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Lo & Wei, 2005 kyk, V., & Wei, R. (2005). Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media, 49 (2), 221-237. doi:10.1207 / s15506878jobem4902_5[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006b Peter, J., & Valkenburg, PM (2006b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspannings houdings teenoor seks. Joernaal van Kommunikasie, 56 (4), 639-660. doi:10.1111 / j.1460-2466.2006.00313.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; To et al., 2015 Te, S., Iu Kan, S., & Ngai, SS (2015). Interaksie-effekte tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en individuele, familie- en ekstrafamiliele faktore op Hong Kong hoërskoolstudente se oortuigings oor geslagsgelykheid en liggaamgesentreerde seksualiteit. Jeug en Samelewing, 47 (6), 747-768. doi:10.1177 / 0044118X13490764[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die meeste bewyse is gebaseer op deursnee-opnames (Lo et al., 1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Lo & Wei, 2005 kyk, V., & Wei, R. (2005). Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media, 49 (2), 221-237. doi:10.1207 / s15506878jobem4902_5[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006b Peter, J., & Valkenburg, PM (2006b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspannings houdings teenoor seks. Joernaal van Kommunikasie, 56 (4), 639-660. doi:10.1111 / j.1460-2466.2006.00313.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; To et al., 2015 Te, S., Iu Kan, S., & Ngai, SS (2015). Interaksie-effekte tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en individuele, familie- en ekstrafamiliele faktore op Hong Kong hoërskoolstudente se oortuigings oor geslagsgelykheid en liggaamgesentreerde seksualiteit. Jeug en Samelewing, 47 (6), 747-768. doi:10.1177 / 0044118X13490764[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die groottes van die assosiasies in dwarssnitstudies het gewissel van Cohen se d = 0.45 (Lo et al., 1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) Te d = 0.72 (Peter & Valkenburg, 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), met 'n gemiddeld van d = 0.56 in die studies. In die lengtestudies was die enigste betekenisvolle effekgrootte wat bereken kon word d = 0.39 (Peter & Valkenburg, 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Vir die interpretasie van hierdie resultate is dit belangrik om daarop te let dat die verspreiding van veranderlikes in die studies gewoonlik aangedui het dat adolessente gemiddeld geneig was om permissiewe seksuele houdings te verwerp (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Doornwaard, van die Eijnden, et al., 2015 Doornwaard, SM, Van die Eijnden, RJJM, Overbeek, G., & ter Bogt, TFM (2015). Differensiële ontwikkelingsprofiele van adolessente wat seksueel eksplisiete internetmateriaal gebruik. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (3), 269-281. doi:10.1080 / 00224499.2013.866195[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) of was onbeslis (Lo et al., 1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Lo & Wei, 2005 kyk, V., & Wei, R. (2005). Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media, 49 (2), 221-237. doi:10.1207 / s15506878jobem4902_5[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2006b Peter, J., & Valkenburg, PM (2006b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspannings houdings teenoor seks. Joernaal van Kommunikasie, 56 (4), 639-660. doi:10.1111 / j.1460-2466.2006.00313.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Nie een van die studies het bevind dat adolessente gemiddeld seksuele houdings onderskryf het nie.

Die tweede stelling van die DSMM is dat kognitiewe, emosionele en opwindende reaksietoestande die verband tussen mediagebruik en kriteriumveranderlikes bemiddel. Sommige studies het bevind dat die waargenome realisme van pornografie (Peter & Valkenburg, 2006b Peter, J., & Valkenburg, PM (2006b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspannings houdings teenoor seks. Joernaal van Kommunikasie, 56 (4), 639-660. doi:10.1111 / j.1460-2466.2006.00313.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), veral die waargenome sosiale realisme (dws die ooreenkoms met seks in die regte wêreld) en die nut daarvan as 'n bron van seksuele inligting (Peter & Valkenburg, 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), bemiddel die verband tussen die gebruik van internetpornografie en permissiewe houdings. Daar was ook bewyse dat adolessente se meer aktiewe en regstellende reaksie op pornografie (dit wil sê 'n samestelling van fisiologiese, affektiewe, kognitiewe en gedragsresponse op internetpornografie) 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) gedeeltelik bemiddel hierdie verhouding. Effek of assosiasie groottes tussen pornografie gebruik en die bemiddelaars het gewissel van Cohen se d = 0.52 (vir sosiale realisme; Peter & Valkenburg, 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) Te d = 1.00 (Peter & Valkenburg, 2006b Peter, J., & Valkenburg, PM (2006b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspannings houdings teenoor seks. Joernaal van Kommunikasie, 56 (4), 639-660. doi:10.1111 / j.1460-2466.2006.00313.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), met 'n gemiddeld van d = 0.79. Die verspreiding van die veranderlikes in die twee studies het aangedui dat adolessente gemiddeld nie pornografie as (sosiaal) realisties of as 'n nuttige bron vir seksuele inligting beskou het nie.

Die derde stelling van die DSMM is dat disposisionele, ontwikkelings- en sosiale veranderlikes nie net mediagebruik kan voorspel nie, maar ook die mate waarin mediagebruik voorspel kriterium veranderlikes modereer. Tot dusver is moderators van die verband tussen pornografiese gebruik en permissiewe houdings nie gereeld ondersoek nie. In terme van biologiese seks ('n disposisionele moderator volgens die DSMM), Brown en L'Engle (2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) asook Doornwaard, Bickham, et al. (2015 Doornwaard, SM, Bickham, DS, ryk, M., ter Bogt, TFM, & Van die Eijnden, RJJM (2015). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houdings en gedrag: parallelle ontwikkeling en rigtingseffekte. Ontwikkelingsielkunde, 51 (10), 1476-1488. doi:10.1037 / dev0000040[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het 'n verband gevind tussen pornografiegebruik en permissiewe seksuele houdings net vir seuns. Peter en Valkenburg (2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), in teenstelling, het geen gematigde rol van adolessente se biologiese seks en seksuele ervaring ('n ontwikkelings moderator). To et al. (2015 Te, S., Iu Kan, S., & Ngai, SS (2015). Interaksie-effekte tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en individuele, familie- en ekstrafamiliele faktore op Hong Kong hoërskoolstudente se oortuigings oor geslagsgelykheid en liggaamgesentreerde seksualiteit. Jeug en Samelewing, 47 (6), 747-768. doi:10.1177 / 0044118X13490764[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het gerapporteer dat die verhouding tussen die gebruik van internetpornografie en permissiewe seksuele houdings (dws liggaamgesentreerde seksualiteit) sterker was as adolessente meer gepraat het oor seksualiteit met die ouers en meer druk op die gebruik van pornografie (sosiale moderators) gehad het.

Wat betref transaksionele verhoudings tussen pornografiegebruik en permissiewe houdings (voorstelling vier in die DSMM), is bewyse beperk. Die voorgenoemde longitudinale studies deur Peter en Valkenburg (2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en Doornwaard, Bickham, et al. (2015 Doornwaard, SM, Bickham, DS, ryk, M., ter Bogt, TFM, & Van die Eijnden, RJJM (2015). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houdings en gedrag: parallelle ontwikkeling en rigtingseffekte. Ontwikkelingsielkunde, 51 (10), 1476-1488. doi:10.1037 / dev0000040[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het bevind dat die gebruik van internetpornografie met verloop van tyd voorlopige houdings voorspel het, terwyl toelaatbare houdings nie die gebruik van pornografie voorspel het nie.

Geslag Stereotipiese Seksuele Geloof

Twee deursnit (Peter & Valkenburg, 2007 Peter, J., & Valkenburg, PM (2007). Adolessente se blootstelling aan 'n seksuele media omgewing en idees van vroue as seks voorwerpe. Seks rolle, 56(5) 381-395. doi:10.1007 / s11199-006-9176-y[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en twee lengtestudies (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het getoon dat adolessente se pornografiegebruik verband hou met sterker geslags-stereotipiese seksuele oortuigings. 'N Derde dwarsdeursnitstudie het bevind dat die verband tussen die gebruik van internetpornografie en algemene oortuigings oor geslagsgelykheid negatief geword het omdat adolessente meer dikwels oor seks met hul ouers gepraat het. 'N Direkte verband tussen pornografiegebruik en geslagsgelykheid was egter nie in daardie studie teenwoordig nie (To et al., 2015 Te, S., Iu Kan, S., & Ngai, SS (2015). Interaksie-effekte tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en individuele, familie- en ekstrafamiliele faktore op Hong Kong hoërskoolstudente se oortuigings oor geslagsgelykheid en liggaamgesentreerde seksualiteit. Jeug en Samelewing, 47 (6), 747-768. doi:10.1177 / 0044118X13490764[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Net so het 'n derde longitudinale studie nie 'n verband gevind tussen hoe gereeld adolessente internetpornografie en geslagstereotipiese seksuele oortuigings gebruik nie (Peter & Valkenburg, 2011b Peter, J., & Valkenburg, PM (2011b). Die invloed van seksueel eksplisiete internetmateriaal en eweknieë op stereotipiese oortuigings oor vroue se seksuele rolle: ooreenkomste en verskille tussen adolessente en volwassenes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (9), 511-517. doi:10.1089 / cyber.2010.0189[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In die studies wat statistieke verskaf het om effekgroottes te bereken, het die effekgroottes gewissel van Cohen se d = 0.10 (Aan et al., 2015 Te, S., Iu Kan, S., & Ngai, SS (2015). Interaksie-effekte tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en individuele, familie- en ekstrafamiliele faktore op Hong Kong hoërskoolstudente se oortuigings oor geslagsgelykheid en liggaamgesentreerde seksualiteit. Jeug en Samelewing, 47 (6), 747-768. doi:10.1177 / 0044118X13490764[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) Te d = 0.74 (Peter & Valkenburg, 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), wat 'n gemiddelde Cohen's tot gevolg gehad het d van 0.42. Die verdelings van die veranderlikes in die studies het getoon dat gemiddelde adolessente nie geslags-stereotipiese seksuele oortuigings gehad het nie.

Twee studies het getoon dat die verband tussen die gebruik van adolessente se pornografie en verskillende kriteriumveranderlikes bemiddel is (spesifieke twee van die DSMM) deur spesifieke reaksie state: Aktiewe en regstellende reaksie state op pornografie gedeeltelik bemiddel die verband tussen die gebruik van internetpornografie en stereotipiese oortuigings in To et al. Se studie (2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Asof pornografie hierdie verhouding bemoei in Peter en Valkenburg (2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) ondersoek. Die grootte van die uitwerking van pornografie gebruik in Peter en Valkenburg se smaak (2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) Studie was Cohen's d = 1.21.

Die moderators wat bestudeer is (voorstel drie van die DSMM) het inkonsekwente differensiële assosiasies uitgelok tussen die gebruik van pornografie en geslagstereotipiese seksuele oortuigings. Enersyds het die biologiese geslag van adolessente ('n ingesteldheidsmoderator) nie die verband tussen die gebruik van pornografie en stereotipiese oortuigings aangevul of verminder nie (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), en ook nie die ouderdom van adolessente nie ('n moderator van ontwikkeling) (Peter & Valkenburg, 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Aan die ander kant was kommunikasie met ouers oor seksualiteit ('n sosiale moderator) die verband tussen die gebruik van internetpornografie en oortuigings oor geslagsgelykheid meer negatief (To et al., 2015 Te, S., Iu Kan, S., & Ngai, SS (2015). Interaksie-effekte tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en individuele, familie- en ekstrafamiliele faktore op Hong Kong hoërskoolstudente se oortuigings oor geslagsgelykheid en liggaamgesentreerde seksualiteit. Jeug en Samelewing, 47 (6), 747-768. doi:10.1177 / 0044118X13490764[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Wat transaksionele verhoudings betref (voorstel vier van die DSMM), het een longitudinale studie bewys gevind van transaksionele verhoudings tussen die gebruik van internetpornografie en geslagstereotipiese seksuele oortuigings (Peter & Valkenburg, 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die gebruik van internetpornografie het nie net sterker stereotipiese oortuigings mettertyd voorspel nie, maar stereotipiese oortuigings het ook oor die algemeen meer gebruik gemaak van internetpornografie (Cohen's d = 0.68). Hierdie verhouding was aansienlik sterker vir mans as vroulike adolessente en is bemiddel deur pornografie te hou.

Seksuele selfontwikkeling

Drie longitudinale en drie deursnee-studies het gehandel oor die verband tussen die gebruik van pornografie van adolessente en hul seksuele selfontwikkeling (dws aspekte en take wat verband hou met die ontwikkeling van die seksuele self). Sommige bewyse het na vore gekom dat adolessente se gebruik van internetpornografie verband hou met groter seksuele onsekerheid, dit wil sê in die mate waarin adolessente onduidelik is oor hul seksuele oortuigings en waardes (Peter & Valkenburg, 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), hoewel onsekerheidsvlakke gemiddeld laag was. Effekgroottes wissel tussen Cohen se d = 0.32 in 'n deursnee-studie (Peter & Valkenburg, 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en d = 0.20 in 'n longitudinale studie (Peter & Valkenburg, 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Een studie het bevind dat manlike adolessente se gebruik van internetpornografie gekoppel is deur self-objektifisering en die internasionalisering van voorkoms ideale, met groter liggaamsopname (Cohen's d = 0.35; Vandenbosch & Eggermont, 2013a Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013a). Seksualisering van adolessente seuns: Media blootstelling en seuns se internalisering van voorkoms ideale, self-objektifisering en liggaam toesig. Mans en Manlikheid, 16 (3), 283-306. doi:10.1177 / 1097184X13477866[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Liggaamsopname was lae tot matig onder die seuns in daardie studie.

Studies het ook getoon dat meer gereelde pornografiegebruik verband hou, met 'n effekgrootte van Cohen se d = 0.62, tot seksuele bekommernis (dws 'n sterk kognitiewe betrokkenheid by seksuele kwessies, soms met uitsluiting van ander gedagtes; Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), sowel as seksuele fantasieë (To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Gemiddeld was die vlak van seksuele beheptheid van adolessente matig (Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), terwyl seksuele fantasieë selde plaasgevind het (To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Laastens is bevind dat pornografie gebruik word om met groter seksuele ontevredenheid oor tyd heen te kommunikeer, Cohen's d = 0.24 (Wave 1 tot Wave 2) en 0.28 (Wave 1 tot Wave 3) (Peter & Valkenburg, 2009b Peter, J., & Valkenburg, PM (2009b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bevrediging: 'n longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 35 (2), 171-194. doi:10.1111 / j.1468-2958.2009.01343.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), met adolessente gemiddeld nie ontevrede of tevrede met hul sekslewe nie. Oor die verskillende aanwysers van seksuele selfontwikkeling was die gemiddelde effekgrootte Cohen se d = 0.28 wanneer die buitengewone seksuele beheptheid uitgesluit is en d = 0.35 wanneer seksuele bekommernis ingesluit is.

Ten minste vier artikels het aangedui dat die verhouding tussen adolessente se pornografiegebruik en seksuele selfontwikkeling nie direk maar bemiddel is nie (proposisie twee van die DSMM). To et al.'S (2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) studie het getoon dat aktiewe en regstellende reaksie verklaar wanneer die kyk na internetpornografie gedeeltelik die verband tussen pornografiegebruik en seksuele dagdroom bemiddel. Peter en Valkenburg (2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het getoon dat seksuele opwinding die verband tussen die gebruik van internetpornografie en seksuele bekommernis bemiddel, met 'n effekgrootte van Cohen se d = 1.28 tussen pornografie en seksuele opwinding. Dieselfde outeurs het ook bevind dat betrokkenheid by pornografie die verband tussen die gebruik van internetpornografie en seksuele onsekerheid bemiddel. d = 1.09 (Peter & Valkenburg, 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die middel van hierdie bemiddelaars het egter aangedui dat gemiddeldes adolessente gerapporteer het dat hulle nie spesifiek seksueel gewek of betrokke was by pornografie nie. Ten slotte, Vandenbosch en Eggermont (2013a Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013a). Seksualisering van adolessente seuns: Media blootstelling en seuns se internalisering van voorkoms ideale, self-objektifisering en liggaam toesig. Mans en Manlikheid, 16 (3), 283-306. doi:10.1177 / 1097184X13477866[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het getoon dat manlike adolessente se self-objektifisering (Cohen's d = 0.32, met gebruik van pornografie) en hul internalisering van voorkomsideale (Cohen's d = 0.37, met gebruik van pornografie) bemiddel die verband tussen die gebruik van internetpornografie en liggaamsbewaking. Die gemiddelde Cohen's d vir die onderskeie bemiddelaars was 0.77.

Navorsers het gefokus op biologiese seks, seksuele ervaring en ouderdom as moderators van die verband tussen pornografie en seksuele selfontwikkeling (voorstel drie van die DSMM). Toe vroulike adolessente meer pornografie gekyk het, het hulle sterker by die materiaal betrokke geraak as manlike adolessente (Peter & Valkenburg, 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die verband tussen die gebruik van internetpornografie en seksuele bekommernis, sowel as die bemiddeling deur seksuele opwinding, was egter dieselfde vir adolessente seuns en meisies (Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Met betrekking tot seksuele ervaring ('n ontwikkelingsveranderlike), Peter en Valkenburg (2009b Peter, J., & Valkenburg, PM (2009b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bevrediging: 'n longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 35 (2), 171-194. doi:10.1111 / j.1468-2958.2009.01343.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het getoon dat adolessente met geen of min eie seksuele ervaring, sowel as diegene wat hul vriende as seksueel onervare beskou het, meer ontevrede geraak het met hul sekslewe toe hulle meer internetpornografie gekyk het. Wat die ouderdom van adolessente betref, was alle verhoudings tussen pornografiegebruik en seksuele selfontwikkeling dieselfde vir verskillende ouderdomsgroepe.

Drie longitudinale studies het transaksionele verhoudings tussen adolessente se gebruik van internetpornografie en seksuele selfontwikkeling (voorstel vier van die DSMM) ondersoek, maar het nie konsekwente bewyse vir sulke verhoudings gevind nie. Die gebruik van internetpornografie het groter seksuele bekommernis, groter seksuele onsekerheid en groter seksuele ontevredenheid voorspel, maar geen seksuele bekommernis of seksuele onsekerheid of seksuele ontevredenheid het die gebruik van internetpornografie konsekwent voorspel nie (Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2009b Peter, J., & Valkenburg, PM (2009b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bevrediging: 'n longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 35 (2), 171-194. doi:10.1111 / j.1468-2958.2009.01343.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Seksuele gedrag

Navorsing oor die verhouding tussen adolessente se gebruik van pornografie en hul seksuele gedrag kan in vier groepe verdeel word: (a) die voorkoms van seksuele omgang en ondervinding met verskillende seksuele praktyke; (b) gemaklik geslagsgedrag (dws seksverwante en seksuele gedrag sonder verhoudingsverbintenis); (c) seksuele risiko-gedrag (dws seksuele gedrag wat die waarskynlikheid van ongesonde gevolge kan verhoog); en (d) pleeg van seksuele aggressie sowel as seksuele viktimisasie.

Vier lengtestudies (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Cheng et al., 2014 Cheng, S., Ma, J., & Missari, S. (2014). Die gevolge van internetgebruik op adolessente se eerste romantiese en seksuele verhoudings in Taiwan. Internasionale Sosiologie, 29 (4), 324-347. doi:10.1177 / 0268580914538084[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Doornwaard, Bickham, et al., 2015 Doornwaard, SM, Bickham, DS, ryk, M., ter Bogt, TFM, & Van die Eijnden, RJJM (2015). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houdings en gedrag: parallelle ontwikkeling en rigtingseffekte. Ontwikkelingsielkunde, 51 (10), 1476-1488. doi:10.1037 / dev0000040[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Vandenbosch & Eggermont, 2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en vyf deursnitstudies (Atwood et al., 2012 Atwood, KA, Zimmerman, R., Cupp, PK, Fongkaew, W., Miller, BA, Byrnes, HF, ... Chookhare, W. (2012). Korrelate van precoital gedrag, bedoelings en seksuele inisiasie onder Thai adolessente. Tydskrif van vroeë adolessensie, 32 (3), 364-386. doi:10.1177 / 0272431610393248[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Bogale & Seme, 2014 Bogale, A., & Seme, A. (2014). Premaritale seksuele praktyke en sy voorspellers onder inskoolse jeugdiges van Shendi-dorp, Wes-Gojjam-sone, noordwestelike Ethiopië. Reproduktiewe Gesondheid, 11, 49. doi:10.1186/1742-4755-11-49[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Manaf et al., 2014 Manaf, MRA, Tahir, MM, Sidi, H., Midin, M., Nik Jaafar, NR, Das, S., & Malek, AMA (2014). Voor-egtelike seks en sy voorspellingsfaktore onder Maleisiese jeugdiges. Omvattende psigiatrie, 55 (Suppl. 1), S82-88. doi:10.1016 / j.comppsych.2013.03.008[CrossRef][Google Wetenskap]; Mattebo et al., 2014 Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, KW, & Larsson, M. (2014). Pornografie en seksuele ervarings onder hoërskoolstudente in Swede. Tydskrif vir Ontwikkelings- en Gedragsverpleegkunde, 35 (3), 179-188. doi:10.1097 / DBP.0000000000000034[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het gehandel oor die verband tussen pornografiegebruik en die voorkoms van seksuele omgang sowel as ondervinding met verskillende seksuele praktyke. Beide deursnee en longitudinale bewyse het bevind dat meer gereelde pornografiegebruik verband hou met 'n groter waarskynlikheid om seksuele omgang te hê (Atwood et al., 2012 Atwood, KA, Zimmerman, R., Cupp, PK, Fongkaew, W., Miller, BA, Byrnes, HF, ... Chookhare, W. (2012). Korrelate van precoital gedrag, bedoelings en seksuele inisiasie onder Thai adolessente. Tydskrif van vroeë adolessensie, 32 (3), 364-386. doi:10.1177 / 0272431610393248[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Bogale & Seme, 2014 Bogale, A., & Seme, A. (2014). Premaritale seksuele praktyke en sy voorspellers onder inskoolse jeugdiges van Shendi-dorp, Wes-Gojjam-sone, noordwestelike Ethiopië. Reproduktiewe Gesondheid, 11, 49. doi:10.1186/1742-4755-11-49[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Manaf et al., 2014 Manaf, MRA, Tahir, MM, Sidi, H., Midin, M., Nik Jaafar, NR, Das, S., & Malek, AMA (2014). Voor-egtelike seks en sy voorspellingsfaktore onder Maleisiese jeugdiges. Omvattende psigiatrie, 55 (Suppl. 1), S82-88. doi:10.1016 / j.comppsych.2013.03.008[CrossRef][Google Wetenskap]). Meer spesifiek, toe adolessente meer dikwels pornografie gebruik het, het hulle ook meer geneig om seksuele omgang te begin (Cheng et al., 2014 Cheng, S., Ma, J., & Missari, S. (2014). Die gevolge van internetgebruik op adolessente se eerste romantiese en seksuele verhoudings in Taiwan. Internasionale Sosiologie, 29 (4), 324-347. doi:10.1177 / 0268580914538084[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Vandenbosch & Eggermont, 2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Hierdie vereniging was egter sterker vir meisies as seuns (Cheng et al., 2014 Cheng, S., Ma, J., & Missari, S. (2014). Die gevolge van internetgebruik op adolessente se eerste romantiese en seksuele verhoudings in Taiwan. Internasionale Sosiologie, 29 (4), 324-347. doi:10.1177 / 0268580914538084[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en het eers in 'n vroeë puberteitstadium onder adolessente na vore gekom (Vandenbosch & Eggermont, 2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Luder et al. (2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het nie 'n verband gevind tussen pornografiegebruik en vroeë seksuele debuut nie. Laastens het navorsers nie konsekwente assosiasies gevind tussen pornografiegebruik en 'n groter ervaring met verskillende seksuele praktyke nie (Doornwaard, Bickham, et al., 2015 Doornwaard, SM, Bickham, DS, ryk, M., ter Bogt, TFM, & Van die Eijnden, RJJM (2015). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houdings en gedrag: parallelle ontwikkeling en rigtingseffekte. Ontwikkelingsielkunde, 51 (10), 1476-1488. doi:10.1037 / dev0000040[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Mattebo et al., 2014 Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, KW, & Larsson, M. (2014). Pornografie en seksuele ervarings onder hoërskoolstudente in Swede. Tydskrif vir Ontwikkelings- en Gedragsverpleegkunde, 35 (3), 179-188. doi:10.1097 / DBP.0000000000000034[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In die studie oor die voorkoms van seksuele omgang het die meeste adolessente, wat tussen 12 en 24 oud was, nie seksuele omgang gehad nie. Effekgroottes kan slegs vir twee studies bereken word, met 'n Cohen's d = .35 in Atwood et al. (2012 Atwood, KA, Zimmerman, R., Cupp, PK, Fongkaew, W., Miller, BA, Byrnes, HF, ... Chookhare, W. (2012). Korrelate van precoital gedrag, bedoelings en seksuele inisiasie onder Thai adolessente. Tydskrif van vroeë adolessensie, 32 (3), 364-386. doi:10.1177 / 0272431610393248[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) Studie en 'n Cohen's d = 0.45 in Bogale en Seme (2014 Bogale, A., & Seme, A. (2014). Premaritale seksuele praktyke en sy voorspellers onder inskoolse jeugdiges van Shendi-dorp, Wes-Gojjam-sone, noordwestelike Ethiopië. Reproduktiewe Gesondheid, 11, 49. doi:10.1186/1742-4755-11-49[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), wat 'n gemiddelde effekgrootte van d = 0.40.

Met betrekking tot gemaklik geslagsgedrag, is een longitudinale Taiwanese studie (Cheng et al., 2014 Cheng, S., Ma, J., & Missari, S. (2014). Die gevolge van internetgebruik op adolessente se eerste romantiese en seksuele verhoudings in Taiwan. Internasionale Sosiologie, 29 (4), 324-347. doi:10.1177 / 0268580914538084[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en drie dwarsdeursnitstudies het getoon dat adolessente se pornografiegebruik geassosieer word met meer ondervinding met gemaklik geslagsgedrag, beide in Taiwan (Lo et al., 1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Lo & Wei, 2005 kyk, V., & Wei, R. (2005). Blootstelling aan internetpornografie en seksuele houdings en gedrag van Taiwanese adolessente. Tydskrif van uitsaai en elektroniese media, 49 (2), 221-237. doi:10.1207 / s15506878jobem4902_5[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en in Swede (Mattebo et al., 2014 Mattebo, M., Tydén, T., Häggström-Nordin, E., Nilsson, KW, & Larsson, M. (2014). Pornografie en seksuele ervarings onder hoërskoolstudente in Swede. Tydskrif vir Ontwikkelings- en Gedragsverpleegkunde, 35 (3), 179-188. doi:10.1097 / DBP.0000000000000034[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die meerderheid van adolessente het nie ondervinding met gemaklike geslagsgedrag gehad nie. Effekgroottes kan slegs vir die twee dwarssnit Taiwanese studies bereken word, wat 'n gemiddelde effekgrootte van Cohen's tot gevolg het d = 0.55.

Bewyse vir 'n assosiasie tussen adolessente se pornografiegebruik en seksuele risiko-gedrag is gemeng. Twee dwarssnitstudies het positiewe verhoudings tussen pornografiese gebruik en seksuele risiko-gedrag gevind. Byvoorbeeld, Luder et al. (2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het bevind dat adolessente mans wat meer dikwels pornografie gebruik, meer geneig was om nie tydens hul laaste seksuele omgang 'n kondoom gebruik te maak nie, terwyl dit nie die geval was vir vroulike adolessente nie. Van Ouytsel, Ponnet, en Walrave (2014 Van Ouytsel, J., Ponnet, K., & Walrave, M. (2014). Die assosiasies tussen adolessente se verbruik van pornografie en musiekvideo's en hul seksuele gedrag. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17 (12), 772-778. doi:10.1089 / cyber.2014.0365[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het 'n verband tussen meer gereelde pornografiegebruik en sexting gerapporteer (dws die stuur van seksueel suggestiewe prente of video's van jouself). In hul longitudinale studie het Peter en Valkenburg (2011c Peter, J., & Valkenburg, PM (2011c). Die invloed van seksueel eksplisiete Internet materiaal op seksuele risikogedrag: 'n Vergelyking van adolessente en volwassenes. Tydskrif vir Gesondheidskommunikasie, 16(7) 750-765. doi:10.1080 / 10810730.2011.551996[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het geen verband gevind tussen adolessente se pornografiegebruik en onbeskermde seks met 'n toevallige seksmaat nie. Net so, in Luder et al.'S (2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), dwarsdeursnitstudie, gebruik van pornografie was nie verwant aan 'n hoër aantal seksuele vennote en eerste seksuele omgang voor die ouderdom 15 nie. Oor die studie het die meerderheid van die adolessente nie seksuele risikogedrag aangespreek nie, hoewel voorkomspryse aansienlik onder die studies verskil.

Wat die aanranding van seksuele aggressie betref, blyk dit dat die gebruik van pornografiese tydskrifte en strokiesprente geassosieer word met seksuele teistering van 'n eweknie of om iemand te dwing om seks in 'n dwarssnitstudie onder Italiaanse adolessente te hê. Bonino et al al., 2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Daar is beheer oor biologiese geslag en ouderdom. In 'n Amerikaanse longitudinale studie (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), is die gebruik van seksueel eksplisiete materiaal deur middel van flieks, tydskrifte en rekenaars onder seuns geassosieer met seksuele teistering (bv. om seksueel op 'n seksuele manier met 'n skoolmaat op 'n seksuele manier aan 'n skoolmaat op 'n seksuele manier te beweeg). Basislyn gedrag, ouderdom, etnisiteit, sosio-ekonomiese status, ouer onderwys, puberteit volwassenheid, en sensasie soek was beheer vir.

In 'n ander longitudinale Amerikaanse studie (Ybarra et al., 2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), die gebruik van gewelddadige pornografie hou verband met die aanranding van seksuele aanranding, beide persoonlik en tegnologiegebaseerd, terwyl die gebruik van pornografie in die algemeen nie beheer het oor demografie, algemene aggressie, tegnologiegebruik, psigososiale aanwysers, viktimisasie, waarheid beantwoord nie, en om alleen te wees terwyl jy antwoord. Adolessente se gebruik van gewelddadige pornografie is geoperasionaliseer as om in 'n X-gegradeerde rolprent, in 'n tydskrif of op 'n webwerf 'n persoon wat fisies beseer is deur 'n ander persoon terwyl hulle iets seksueel doen '(Ybarra et al. 2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], p. 5). In-persoon seksuele aanranding is geaktionaliseer om soen, aan te raak of iets "seksueel met 'n ander persoon te doen toe daardie persoon dit nie wou doen nie" (Ybarra et al., 2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], p. 5). Tegnologie-gebaseerde seksuele teistering is geoperasionaliseer met items soos om iemand te vra om iets seksueel aanlyn te doen wanneer die ander persoon dit nie wil doen nie en 'n foto-boodskap te stuur wat op 'n manier seksueel was toe daardie persoon nie wou hê nie ontvang dit "(Ybarra et al., 2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], p. 5). Die voorkoms van aktiewe seksuele teistering wissel tussen 60% in die tweede golf in Brown en L'Engle's (2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) studeer en 4% in die studies deur Bonino et al. (2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en Ybarra et al. (2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In die studie deur Ybarra et al. (2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), gemiddeld 'n maksimum van 3% van adolessente se gewelddadige pornografie. Op grond van die dokumentasie in die studies kon betekenisvolle effekgroottes nie bereken word nie.

Drie dwarssnitstudies het ook bevind dat (seksuele) viktimisering verband hou met pornografiegebruik. 'N Studie in Ethiopië (Bekele et al., 2011 Bekele, AB, Van Aken, MAG, & Dubas, JS (2011). Seksuele geweld viktimisering onder vroulike sekondêre studente in Oos-Ethiopië. Geweld en Slagoffers, 26 (5), 608-630. doi:10.1891 / 0886-6708.26.5.608[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het 'n statisties sterk verband getoon tussen die gebruik van pornografiese films van vroulike studente en hul seksuele geweldsgevaller = 0.61, Cohen's d = 1.54). Hierdie assosiasie was ook belangrik vir die verskillende subskale van die algehele indeks vir seksuele geweldslagoffers (dws om die slagoffer te word van seksuele misdrywe, seksuele aanranding, seksuele dwang en seksuele aggressie). In die konteks van die sterk effekgrootte is dit opmerklik dat 'gekykte pornografiese films onder druk van 'n manlike skoolvriend' 'n artikel was op die seksuele oortredingskaal, asook 'Het seksuele omgang gehad as gevolg van die kyk na pornografiese film' op die seksuele dwangskaal (Bekele et al., 2011 Bekele, AB, Van Aken, MAG, & Dubas, JS (2011). Seksuele geweld viktimisering onder vroulike sekondêre studente in Oos-Ethiopië. Geweld en Slagoffers, 26 (5), 608-630. doi:10.1891 / 0886-6708.26.5.608[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], pp. 614-615). In ooreenstemming met die studie uit Ethiopië het die voorgenoemde studie uit Italië ook aangedui dat vroulike adolessente wat meer dikwels pornografiese tydskrifte en video's gekyk het, meer geneig was om die slagoffer van seksuele geweld te word (Bonino et al. 2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Dit bly egter 'n bietjie onduidelik of die relevante ontledings (sien Tabel 4 in Bonino et al., 2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], p. 282) was meerveranderlik en beheer vir ouderdom (soos voorgestel in die teks op p. 281). Die lees van pornografiese tydskrifte en strokiesprente was nie verwant aan die slagoffer van seksuele geweld nie (Bonino et al., 2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Ten slotte, in 'n studie wat in China uitgevoer is, was die gebruik van pornografie gekoppel aan 'n groter polisimitimisering (dws veelvuldige gelyktydige tipes mishandeling en verwaarlosing, insluitende seksuele viktimisasie) onder beide manlike en vroulike adolessente (Dong et al. 2013 dong, F., Cao, F., Cheng, P., Cui, N., & li, Y. (2013). Voorkoms en gepaardgaande faktore van polis-viktimisering in Chinese adolessente. Skandinawiese Tydskrif van Sielkunde, 54 (5), 415-422. doi:10.1111 / sjop.12059[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Slagoffersyfers wissel tussen die studies: 8% van vroulike adolessente in die studie deur Bonino et al. (2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het gerapporteer dat hulle seksueel geteister is deur eweknieë, en 10% van die meisies het berig dat hulle gedwing is om seks te hê. In die studie deur Dong et al. (2013 dong, F., Cao, F., Cheng, P., Cui, N., & li, Y. (2013). Voorkoms en gepaardgaande faktore van polis-viktimisering in Chinese adolessente. Skandinawiese Tydskrif van Sielkunde, 54 (5), 415-422. doi:10.1111 / sjop.12059[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), 17% ervaar polyfiktimisasie, terwyl 68% van die vroulike adolessente in die studie deur Bekele et al. (2011 Bekele, AB, Van Aken, MAG, & Dubas, JS (2011). Seksuele geweld viktimisering onder vroulike sekondêre studente in Oos-Ethiopië. Geweld en Slagoffers, 26 (5), 608-630. doi:10.1891 / 0886-6708.26.5.608[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) het ten minste een geval van seksuele geweld gedurende hul lewens ervaar.

Nie een van die studies oor die gebruik van adolessente se pornografie en hul seksuele gedrag het bemiddelaars bestudeer nie (voorstel twee van die DSMM). Wat moderators betref (stelling drie van die DSMM), die beskikbare bewyse dui daarop dat die verband tussen die gebruik van pornografie en die uitvoering van seksuele aggressie sterker onder seuns as meisies kan wees (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In teenstelling hiermee is die verband tussen pornografiegebruik en seksuele viktimisasie veral onder meisies getoon (Bekele et al., 2011 Bekele, AB, Van Aken, MAG, & Dubas, JS (2011). Seksuele geweld viktimisering onder vroulike sekondêre studente in Oos-Ethiopië. Geweld en Slagoffers, 26 (5), 608-630. doi:10.1891 / 0886-6708.26.5.608[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Bonino et al., 2006 Bonino, S., Ciairano, S., Rabaglietti, E., & Cattelino, E. (2006). Gebruik van pornografie en selfversorgde betrokkenheid by seksuele geweld onder adolessente. Europese Tydskrif vir Ontwikkelingsielkunde, 3 (3), 265-288. doi:10.1080 / 17405620600562359[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die verband tussen pornografiegebruik en seksuele inisiasie was sterker onder meisies as seuns (Cheng et al., 2014 Cheng, S., Ma, J., & Missari, S. (2014). Die gevolge van internetgebruik op adolessente se eerste romantiese en seksuele verhoudings in Taiwan. Internasionale Sosiologie, 29 (4), 324-347. doi:10.1177 / 0268580914538084[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Hierdie assosiasie is ook gemodereer deur puberteitrypheid: Onder diegene wat in 'n vroeë stadium van puberteitrypning was, het die gebruik van pornografie verband gehou met 'n groter waarskynlikheid om seks te begin. Omgekeerd, onder diegene in 'n latere stadium van puberteitryperigheid, hou dit verband met 'n laer waarskynlikheid om dit te doen (Vandenbosch & Eggermont, 2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In ten minste een studie het die verhouding tussen pornografiegebruik en gemaklik geslagsgedrag slegs onder vroulike adolessente ontstaan ​​(Cheng et al., 2014 Cheng, S., Ma, J., & Missari, S. (2014). Die gevolge van internetgebruik op adolessente se eerste romantiese en seksuele verhoudings in Taiwan. Internasionale Sosiologie, 29 (4), 324-347. doi:10.1177 / 0268580914538084[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Transaksionele verhoudings tussen pornografiegebruik en die voorkoms van sekere seksuele gedrag (voorstelling vier van die DSMM) is slegs deur Vandenbosch en Eggermont ondersoek (2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en Doornwaard, Bickham, et al. (2015 Doornwaard, SM, Bickham, DS, ryk, M., ter Bogt, TFM, & Van die Eijnden, RJJM (2015). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houdings en gedrag: parallelle ontwikkeling en rigtingseffekte. Ontwikkelingsielkunde, 51 (10), 1476-1488. doi:10.1037 / dev0000040[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), wat geen bewyse gevind het dat seksuele gedrag die gebruik van pornografie sou beïnvloed nie.

Slot: Pornografie verwant aan seksuele houdings en sommige seksuele gedrag, maar oorsaaklikheid onduidelik

Algehele navorsing het konsekwente bewyse gelewer dat adolessente se pornografiegebruik verband hou met hul seksuele houdings. Robuuste bewyse het ontstaan ​​ten opsigte van die verband tussen pornografiegebruik en sterker permissiewe seksuele houdings, wat volgens Cohen se (1988 Cohen, J. (1988). Statistiese krag analise vir die gedragswetenskappe (2ed ed.). Hillsdale, NJ: Erlbaum. [Google Wetenskap]) standaarde, intermediêre in die dwarssnitstudies. Adolessente se tellings op permissiewe seksuele houdings was egter gemiddeld. Gevolglik lyk dit meer gepas om te praat van 'n assosiasie tussen meer gereelde pornografiegebruik en minder streng (eerder as meer permissiewe) seksuele houdings.

Wat die verband tussen pornografiegebruik en sterker geslags-stereotipiese seksuele oortuigings betref, blyk dit dat getuienis demonstreer dat die gebruik van pornografie deur adolessente verband hou met minder progressiewe seksuele oortuigings (wat die toepaslike bewoording lyk soos die verdelings van die veranderlikes lyk). Die grootte van die verhouding tussen meer gereelde pornografiegebruik en meer geslags-stereotipiese seksuele oortuigings was egter klein. In die lig van die nie heeltemal konsekwente navorsingsbevindinge en klein effekgroottes verdien die verhouding tussen pornografiegebruik en sterker geslags-stereotipiese seksuele oortuigings verdere aandag in toekomstige studies.

Sommige studies dui daarop dat die verband tussen pornografie en beide permissiewe seksuele houdings en geslags-stereotipiese oortuigings bemiddel word deur kognitiewe en emosionele reaksie state. Kumulatiewe bewyse word steeds ontbreek omdat die verskillende bemiddelaars konseptueel divers is. Tot dusver het navorsing nog nie konsekwente bewyse van disposisionele moderators (bv. Biologiese seks) van die verband tussen pornografiese gebruik en beide permissiewe seksuele houdings en geslags-stereotipiese oortuigings aangebring nie. Terwyl ontwikkelingsveranderlikes (bv. Ouderdom) nie blykbaar die verhouding te modereer nie, het sommige voorlopige (alhoewel nie-kumulatiewe) bewyse ontstaan ​​dat sosiale veranderlikes, soos ouerkommunikasie oor seksualiteit, 'n rol kan speel. Daar was nie veel bewyse van transaksionele effekte tussen adolessente se pornografiegebruik en permissiewe seksuele houdings nie. Een studie het egter transaksionele effekte gevind tussen pornografiegebruik en geslags-stereotipiese oortuigings.

Bestaande navorsing dui op 'n verband tussen pornografiese gebruik van adolessente en verskillende konsepte wat verband hou met seksuele selfontwikkeling van adolessente, maar kumulatiewe bewyse is nog nie vasgestel nie: Die meerderheid bevindings is gebaseer op analises van dieselfde steekproef (Peter & Valkenburg, 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2009b Peter, J., & Valkenburg, PM (2009b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bevrediging: 'n longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 35 (2), 171-194. doi:10.1111 / j.1468-2958.2009.01343.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), en die konsepte wat bestudeer is, is nogal uiteenlopend. Soortgelyk is gevolgtrekkings oor watter reaksies die verband tussen pornografie en seksuele selfontwikkeling presies bemiddel, nog nie moontlik nie: die helfte van die resultate was gebaseer op dieselfde steekproef (Peter & Valkenburg, 2008a Peter, J., & Valkenburg, PM (2008a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bekommernis: 'n drievoudige paneelstudie. Media Sielkunde, 11 (2), 207-234. doi:10.1080 / 15213260801994238[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), en bewyse van kognitiewe reaksie state as bemiddelaars is nog skaars. Geen konsekwente bewyse het ontstaan ​​oor die vraag of die verhouding tussen pornografiegebruik en seksuele selfontwikkeling sterker was vir manlike of vroulike adolessente nie. Daarbenewens, terwyl een studie bevind het dat die seksuele ervaring van adolessente die sterkte van die verhouding tussen pornografiese gebruik en seksuele selfontwikkeling verminder, is dit nie gevind dat ouderdom dit gematig het nie. Geen bewyse van transaksionele effekte het voorgekom nie.

Oor die algemeen het die studies wat ons hersien het geneig om te wys dat adolessente se pornografiegebruik verband hou met die voorkoms van seksuele omgang, meer ondervinding met gemaklik geslagsgedrag, en 'n groter waarskynlikheid om seksuele aggressie te betrek, asook om dit te ervaar, veral onder vroulike adolessente. Daar was geen bewyse dat meer gereelde pornografiegebruik geassosieer word met groter ondervinding met verskillende seksuele praktyke nie. Daarbenewens word konsekwente, robuuste en kumulatiewe bewyse van 'n verband tussen pornografiegebruik en seksuele risiko-gedrag ontbreek.

Navorsing het nie insig gegee aan bemiddelaars van die verhouding tussen adolessente se pornografiegebruik en hul seksuele gedrag nie, en daar was ook geen bewys van transaksionele effekte nie. Die verhouding tussen pornografiegebruik en seksuele aggressie was sterker vir seuns, terwyl dit tussen pornografiegebruik en seksuele viktimisasie hoofsaaklik vir meisies getoon is. Die verband tussen pornografiegebruik en seksuele inisiëring was vroeër vir vroulike en adolessente in 'n vroeë pubertaliese stadium. Meisies het ook 'n sterker verhouding getoon tussen pornografiegebruik en gemaklik geslagsgedrag in een studie. Oor die algemeen is ons kennis oor moderators van die assosiasie tussen pornografiegebruik en seksuele gedrag egter steeds uiteenlopend en het dit nie 'n kumulatiewe karakter nie.

Gevolgtrekkings oor adolessente se pornografiegebruik en hul seksuele gedrag moet gesien word in die lig van die volgende voorbeelde. Eerstens was effekgroottes vir die verhouding tussen pornografiegebruik en die voorkoms van seksuele omgang sowel as ondervinding met gemaklik geslagsgedrag, klein en intermediêr. . Die berekening van die effekgroottes is egter gegrond op slegs 'n paar studies wat die nodige statistieke verskaf het. Die effekgroottes bied dus slegs ruwe, onvolledige eerste benaderings voor. Tweedens, het gemiddelde adolessente nie gereeld betrokke geraak by seksuele omgang of gemaklik seksuele gedrag nie. Dit beteken dat adolessente se pornografie gebruik geassosieer word met 'n lae persentasie van hierdie gedrag, eerder as met hul massiewe voorkoms. Derdens, beide die syfers vir die aanranding van seksuele aggressie en seksuele viktimisasie het aansienlik onder die studies verskil. Toekomstige navorsing moet stelselmatig op vergelykbare konseptuele en operasionele definisies van seksuele aggressie en seksuele viktimisasie werk. Ten vierde, terwyl alle verenigings wat tussen adolessente se pornografiegebruik en seksuele gedrag gevind word, voordeel trek uit 'n meer sistematiese benadering tot die konseptuele en operasionele definisie van pornografiegebruik, is dit veral nodig vir die verband tussen pornografie en seksuele aggressie. Die maatreëls wat gebruik is om hierdie vereniging te studeer, was relatief uiteenlopend en ons moet beter weet watter eienskappe van pornografie verband hou met seksuele aggressie, en dit is nie, om hierdie vereniging deegliker te verduidelik nie. Net so moet ons meer weet oor die prosesse wat die verband tussen pornografie en seksuele viktimisasie onderlê om beter te verstaan ​​waarom hierdie verhouding in die literatuur gevind is.

Vergelyking met bevindinge van Kwalitatiewe Navorsing

Verskeie van die navorsingsfokus van kwantitatiewe navorsing oor die gebruik van pornografie van adolessente is ook aangespreek in kwalitatiewe navorsing oor die kwessie. Byvoorbeeld, soortgelyk aan kwantitatiewe navorsing, het kwalitatiewe navorsing getoon dat adolessente beide per ongeluk en opsetlik pornografie gebruik (Cameron et al., 2005 Cameron, KA, Salazar, LF, Bernhardt, JM, Burgess-Whitman, N., Wingood, GM, & DiClemente, RJ (2005). Adolessente se ervaring met seks op die web: Resultate van aanlyn fokusgroepe. Joernaal van Adolessensie, 28 (4), 535-540. doi:10.1016 / j.adolescence.2004.10.00[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). Net so is daar konsekwente bewyse in kwalitatiewe navorsing dat manlike adolessente meer dikwels pornografie gebruik as vroulike adolessente (Cameron et al., 2005 Cameron, KA, Salazar, LF, Bernhardt, JM, Burgess-Whitman, N., Wingood, GM, & DiClemente, RJ (2005). Adolessente se ervaring met seks op die web: Resultate van aanlyn fokusgroepe. Joernaal van Adolessensie, 28 (4), 535-540. doi:10.1016 / j.adolescence.2004.10.00[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). Daarbenewens het kwalitatiewe navorsing redes vir hierdie geslagsverskil in die gebruik van pornografie opgelewer. In vergelyking met meisies gebruik seuns pornografie meer gereeld uit nuuskierigheid, vir seksuele opwinding (Abiala & Hernwall, 2013 Abiala, K., & Hernwall, P. (2013). Tweens onderhandel identiteit aanlyn: Sweedse meisies en seuns se refleksie oor aanlyn-ervarings. Blaar van Jeugstudies, 16 (8), 951-969. doi:10.1080 / 13676261.2013.780124[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Arrington-Sanders et al., 2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Cameron et al., 2005 Cameron, KA, Salazar, LF, Bernhardt, JM, Burgess-Whitman, N., Wingood, GM, & DiClemente, RJ (2005). Adolessente se ervaring met seks op die web: Resultate van aanlyn fokusgroepe. Joernaal van Adolessensie, 28 (4), 535-540. doi:10.1016 / j.adolescence.2004.10.00[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]), en vir vermaak (Rothman et al., 2015 Rothman, EF, Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., & Baughman, A. (2015). "Sonder pornografie ... sou ek nie die helfte weet wat ek nou weet nie": 'n Kwantitatiewe studie van pornografie gebruik onder 'n steekproef van stedelike, lae-inkomste, Swart en Spaanse jeug. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (7), 736-746. doi:10.1080 / 00224499.2014.960908[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Seuns lyk ook dikwels meer pornografie as wat Lofgren-Mårtenson en Månsson (2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) het "sosiale omgang" genoem, die kyk van pornografie saam met ander seuns. Alhoewel seuns oor die algemeen krities van pornografie is, word meisies meer afgedwing deur pornografie: Hulle vind dit dikwels dom en grof (Cameron et al., 2005 Cameron, KA, Salazar, LF, Bernhardt, JM, Burgess-Whitman, N., Wingood, GM, & DiClemente, RJ (2005). Adolessente se ervaring met seks op die web: Resultate van aanlyn fokusgroepe. Joernaal van Adolessensie, 28 (4), 535-540. doi:10.1016 / j.adolescence.2004.10.00[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en benader dit vanuit 'n negatiewe oogpunt (Abiala & Hernwall, 2013 Abiala, K., & Hernwall, P. (2013). Tweens onderhandel identiteit aanlyn: Sweedse meisies en seuns se refleksie oor aanlyn-ervarings. Blaar van Jeugstudies, 16 (8), 951-969. doi:10.1080 / 13676261.2013.780124[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]).

Terwyl kwalitatiewe navorsing nie meer inligting oor ander voorspellers (bv. Ontwikkelings- of sosiale) van pornografiese gebruik verskaf het nie, het dit twee kwessies aan die lig gebring wat kwantitatiewe studies tot nou toe verwaarloos het. Eerstens wys dit meer op die funksies van pornografiegebruik vir nie-seksuele adolessente. Byvoorbeeld, 'n onlangse Amerikaanse studie het bevind dat dieselfde geslagsgetrokke Swart-adolessente pornografie gebruik het om hul eie seksuele identiteit te ondersoek en hul gereedheid vir seks te bepaal (Arrington-Sanders et al., 2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Tweedens, kwalitatiewe navorsing het die spesifieke inhoud van pornografie wat adolessente kies, bestudeer. Byvoorbeeld, stedelike, lae-inkomste, Swart-en-Hispanic-adolessente het meestal pornografie gekyk wat heteroseksuele omgang uitgewys het, maar hulle het ook in aanraking gekom met meer ekstreme vorme van pornografie, soos openbare vernedering, bestialiteit, slawerny en bukkake (Rothman et al ., 2015 Rothman, EF, Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., & Baughman, A. (2015). "Sonder pornografie ... sou ek nie die helfte weet wat ek nou weet nie": 'n Kwantitatiewe studie van pornografie gebruik onder 'n steekproef van stedelike, lae-inkomste, Swart en Spaanse jeug. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (7), 736-746. doi:10.1080 / 00224499.2014.960908[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Kwalitatiewe studies het ook die verband tussen gebruik van pornografie en geslagstereotipiese seksuele oortuigings aangespreek. Twee Sweedse studies het byvoorbeeld getoon dat beide manlike en vroulike adolessente krities was oor die ongelyke uitbeelding van mans en vroue in pornografie (Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]), met mans wat stereotipies aangebied word as dominant en vroue as ondergeskiktes (Mattebo et al., 2012 Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., Olsson, T., & Häggström-Nordin, E. (2012). Hercules en Barbie? Refleksie oor die invloed van pornografie en sy verspreiding in die media en samelewing in groepe adolessente in Swede. Europese Tydskrif vir Voorbehoeding en Reproduktiewe Gesondheidsorg, 17 (1), 40-49. doi:10.3109 / 13625187.2011.617853[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Op die eerste gesig blyk dit dat hierdie resultate in stryd is met die bevinding uit kwantitatiewe studies dat die gebruik van pornografie verband hou met sterker geslagstereotipiese seksuele oortuigings (Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2007 Peter, J., & Valkenburg, PM (2007). Adolessente se blootstelling aan 'n seksuele media omgewing en idees van vroue as seks voorwerpe. Seks rolle, 56(5) 381-395. doi:10.1007 / s11199-006-9176-y[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; To et al., 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In alle kwantitatiewe studies het adolessente egter gemiddeld redelik progressiewe opvattings oor geslagsrolle gehad. Meer gereelde gebruik van pornografie kan dus verband hou met geslagstereotipiese oortuigings in die sin dat dit progressiewe oortuigings oor geslag verswak, ten minste wanneer adolessente leer om van die materiaal te hou (Peter & Valkenburg, 2009a Peter, J., & Valkenburg, PM (2009a). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en idees van vroue as seksvoorwerpe: Assessering van oorsaaklikheid en onderliggende prosesse. Joernaal van Kommunikasie, 59(3) 407-433. doi:10.1111 / j.1460-2466.2009.01422.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Tog sal 'n belangrike vraag vir toekomstige navorsing wees of kritiese houding teenoor geslagsverhoudinge in pornografie die verhouding tussen pornografiese gebruik en geslags-stereotipiese seksuele oortuigings kan modereer.

Wat die seksuele selfontwikkeling van adolessente betref, het kwalitatiewe studies gewys op 'n mate van ambivalensie in die manier waarop adolessente pornografie benader (Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Mattebo et al., 2012 Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., Olsson, T., & Häggström-Nordin, E. (2012). Hercules en Barbie? Refleksie oor die invloed van pornografie en sy verspreiding in die media en samelewing in groepe adolessente in Swede. Europese Tydskrif vir Voorbehoeding en Reproduktiewe Gesondheidsorg, 17 (1), 40-49. doi:10.3109 / 13625187.2011.617853[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Vroulike adolessente het beide seksuele opwinding en angs gerapporteer, en manlike adolessente het beide positiewe en negatiewe gevoelens vir pornografie beskryf (Mattebo et al. 2012 Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., Olsson, T., & Häggström-Nordin, E. (2012). Hercules en Barbie? Refleksie oor die invloed van pornografie en sy verspreiding in die media en samelewing in groepe adolessente in Swede. Europese Tydskrif vir Voorbehoeding en Reproduktiewe Gesondheidsorg, 17 (1), 40-49. doi:10.3109 / 13625187.2011.617853[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Hierdie ambivalensie stem voorlopig ooreen met die seksuele onsekerheid wat gekoppel is aan die gebruik van pornografie in kwantitatiewe studies (Peter & Valkenburg, 2008b Peter, J., & Valkenburg, PM (2008b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie: Is daar 'n skakel? Kommunikasie Navorsing, 35 (5), 579-601. doi:10.1177 / 0093650208321754[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2010a Peter, J., & Valkenburg, PM (2010a). Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: Die rol van betrokkenheid en geslag. Kommunikasie Monografieë, 77 (3), 357-375. doi:10.1080 / 03637751.2010.498791[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Die ambivalensie wat adolessente voel wanneer hulle met pornografie gekonfronteer word, kan in onsekerheid vertaal oor wat hulle voel en seksueel wil hê. Daar was geen verdere oorvleueling tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe studies in ander aspekte van adolessente se seksuele selfontwikkeling nie. Sommige kwalitatiewe studies het egter bevind dat, terwyl veral vroulike adolessente die onbereikbare liggaams ideale in pornografie beklemtoon het (Mattebo et al., 2012 Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., Olsson, T., & Häggström-Nordin, E. (2012). Hercules en Barbie? Refleksie oor die invloed van pornografie en sy verspreiding in die media en samelewing in groepe adolessente in Swede. Europese Tydskrif vir Voorbehoeding en Reproduktiewe Gesondheidsorg, 17 (1), 40-49. doi:10.3109 / 13625187.2011.617853[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), het hulle ook erken dat hulle deur hierdie ideale beïnvloed is (Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]), beskou hulle as 'n bron van seksuele inligting (Kinsman et al., 2000 losser, J., Nyanzi, S., & swembad, R. (2000). Sosialiserende invloede en die waarde van seks: Die ervaring van adolessente skoolmeisies in landelike Masaka, Uganda. Kultuur, Gesondheid en Seksualiteit, 2 (2), 151-166. doi:10.1080 / 136910500300778[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]), en meer algemeen gevoel deur seksuele boodskappe in pornografie (Mattebo et al., 2012 Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., Olsson, T., & Häggström-Nordin, E. (2012). Hercules en Barbie? Refleksie oor die invloed van pornografie en sy verspreiding in die media en samelewing in groepe adolessente in Swede. Europese Tydskrif vir Voorbehoeding en Reproduktiewe Gesondheidsorg, 17 (1), 40-49. doi:10.3109 / 13625187.2011.617853[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Wat die verband tussen pornografiegebruik en seksuele gedrag betref, het onlangse kwalitatiewe studies voorlopig getoon dat adolessente seksuele prestasie skrifte of seksuele praktyke van pornografie kan leer (Lavoie et al., 2000 Lavoie, F., Robitaille, L., & Herbert, M. (2000). Tiener-verhouding en aggressie: 'n Verkennende studie. Geweld teen vroue, 6 (1), 6-36. doi:10.1177 / 10778010022181688[CrossRef][Google Wetenskap]; Marston & Lewis, 2014 Marston, C., & Lewis, R. (2014). Anale heterosex onder jongmense en implikasies vir gesondheidsbevordering: 'n Kwalitatiewe studie in die Verenigde Koninkryk. BMJ Open, 4 (8), e004996. doi:10.1136 / bmjopen-2014-004996[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), met sommige adolessente navolg wat hulle sien in pornografie (Arrington-Sanders et al., 2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Rothman et al., 2015 Rothman, EF, Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., & Baughman, A. (2015). "Sonder pornografie ... sou ek nie die helfte weet wat ek nou weet nie": 'n Kwantitatiewe studie van pornografie gebruik onder 'n steekproef van stedelike, lae-inkomste, Swart en Spaanse jeug. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (7), 736-746. doi:10.1080 / 00224499.2014.960908[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Hierdie bevindings dui op 'n mate van verband tussen die gebruik van pornografie en seksuele gedrag, soos getoon deur kwantitatiewe studies (bv. Brown & L'Engle, 2009 Brown, JD, & L'Engle, KL (2009). X-gegradeerde: Seksuele houdings en gedrag wat verband hou met Amerikaanse vroeë adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete media. Kommunikasie Navorsing, 36 (1), 129-151. doi:10.1177 / 0093650208326465[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Vandenbosch & Eggermont, 2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), en wys ook op die pornografiese skrif as verwysingsraamwerk vir seksuele optredes (Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). Spesifiek, sommige adolessente lyk pornografie as 'n "handleiding vir seks" te gebruik (Arrington-Sanders et al., 2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), byvoorbeeld om te leer oor seksuele organe, seksuele posisies, seksuele rolle en die uitvoering van bepaalde seksuele tegnieke, asook hoe om op te tree tydens seks (Arrington-Sanders et al., 2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Rothman et al., 2015 Rothman, EF, Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., & Baughman, A. (2015). "Sonder pornografie ... sou ek nie die helfte weet wat ek nou weet nie": 'n Kwantitatiewe studie van pornografie gebruik onder 'n steekproef van stedelike, lae-inkomste, Swart en Spaanse jeug. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (7), 736-746. doi:10.1080 / 00224499.2014.960908[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). In 'n Kanadese studie het adolessente meisies ook daarop gewys dat seuns seksuele aggressie van pornografie kan ervaar, waarmee sommige seuns gelyk het (Lavoie et al. 2000 Lavoie, F., Robitaille, L., & Herbert, M. (2000). Tiener-verhouding en aggressie: 'n Verkennende studie. Geweld teen vroue, 6 (1), 6-36. doi:10.1177 / 10778010022181688[CrossRef][Google Wetenskap]). Terwyl deelnemers aan Sweedse navorsing benadruk het dat hulle onderskeid kon tref tussen pornografiese fiksie en seksuele werklikheid, beskou hulle pornografie soms ook as 'n betroubare bron van inligting (Lofgren-Mårtenson & Månsson, 2010 Lofgren-Martenson, L., & Månsson, S.-A. (2010). Lust, liefde en lewe: 'n Kwalitatiewe studie van Sweedse adolessente se persepsies en ervarings met pornografie. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 47 (6), 568-579. doi:10.1080 / 00224490903151374[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]).

Hierdie bevindings sluit aan by kwantitatiewe navorsing wat die waargenome realisme getoon het (Peter & Valkenburg, 2006b Peter, J., & Valkenburg, PM (2006b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspannings houdings teenoor seks. Joernaal van Kommunikasie, 56 (4), 639-660. doi:10.1111 / j.1460-2466.2006.00313.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), en veral die vermeende nut van pornografie as bron van seksuele inligting (Peter & Valkenburg, 2010b Peter, J., & Valkenburg, PM (2010b). Prosesse onderliggend aan die gevolge van adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal: Die rol van waargenome realisme. Kommunikasie Navorsing, 37 (3), 375-399. doi:10.1177 / 0093650210362464[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), kan verduidelik hoekom pornografiegebruik verband hou met permissiewe seksuele houdings. In hierdie kwantitatiewe studies het gemiddelde adolessente pornografie nie realisties gesien nie. Meer gereelde pornografiegebruik het hulle egter laat sien dat hierdie materiaal minder onrealisties is, wat op sy beurt verband hou met meer permissiewe seksuele houdings. Om ons begrip van die rol van pornografie as bron van seksuele inligting te verdiep, sal toekomstige navorsing moet handel oor die omstandighede waaronder spesifieke tipes adolessente pornografie gebruik om seks en seksualiteit te leer.

Samevattend, terwyl kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing oor adolessente en pornografie verskil in die spesifieke navorsingsfokus wat gekies word, is hul resultate meer konsekwent of komplementêr as teenstrydig. In verskeie gevalle bring die vergelyking van bevindings uit kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsing ook belangrike vrae vir toekomstige navorsing. Van die sentrale belang sal wees om die situasies waarin die verhouding tussen pornografie en seksuele houdings, selfontwikkeling en gedrag groter of kleiner is, te identifiseer, asook die tipes adolessente vir wie hierdie verhoudings min of meer onderskeidelik is.

Kritiese evaluering van resultate

Ons oorsig van die afgelope 20 jaar se navorsing oor adolessente en pornografie het getoon dat adolessente pornografie gebruik, hoewel die voorkoms baie verskil. Die mees adolessente gebruikers van pornografie is manlike, sensasie-soekende adolessente in 'n meer gevorderde puberteitstadium met swak of probleme in die gesin. Die gebruik van pornografie word geassosieer met meer permissiewe seksuele houdings en sterker geslagstereotipiese seksuele oortuigings. Adolessente se pornografiese gebruik hou ook verband met die voorkoms van seksuele omgang, groter ervaring met gemaklike seksgedrag en meer seksuele aggressie, beide in terme van oortreding en viktimisering. In teenstelling met 'n vroeëre oorsig van die onderwerp (Owens et al., 2012 Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (2012). Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 19 (1-2), 99-122. doi:10.1080 / 10720162.2012.660431[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]), ons hersiening stel dus voor dat daar op die oomblik nog meer kumulatiewe bewyse opbou oor die voorspellers van adolessente se gebruik van pornografie en die verhouding daarvan met seksuele houdings en seksuele gedrag. Hierdie bewyse is egter nog voorlopig, aangesien dit in die konteks van ten minste vier tekortkominge en vier meer algemene vooroordeel in die literatuur geïnterpreteer moet word.

tekortkominge

Die eerste tekortkoming in die literatuur oor adolessente en pornografie verwys na die operasionalisering van pornografiegebruik. Soos blyk uit Tabel 1, het navorsers die gebruik van pornografie op baie verskillende maniere geoperasionaliseer, wat die bevindings moeilik vergelykbaar maak. Bedrywighede wissel byvoorbeeld in die soorte gebruik (dws opsetlik, onbedoeld, enige gebruik); die tydsraamwerk waarvoor gebruik beoordeel word (bv. afgelope 30 dae, afgelope ses maande, afgelope jaar, ooit); of die fokus op internetgebaseerde pornografie of ander soorte val; en of Playboy-type naaktheid is ingesluit in die assessering van pornografie gebruik langs meer eksplisiete materiaal (bv. Lo et al., 1999 kyk, V., Neilan, E., Sun, M., & Chiang, S. (1999). Blootstelling van Taiwanese adolessente aan pornografiese media en die impak daarvan op seksuele houdings en gedrag. Asiatiese Joernaal van Kommunikasie, 9 (1), 50-71. doi:10.1080 / 01292989909359614[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]; Van Ouytsel et al., 2014 Van Ouytsel, J., Ponnet, K., & Walrave, M. (2014). Die assosiasies tussen adolessente se verbruik van pornografie en musiekvideo's en hul seksuele gedrag. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17 (12), 772-778. doi:10.1089 / cyber.2014.0365[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Ybarra et al., 2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Ons benodig dus homogene, gevalideerde maatreëls van pornografiegebruik. Ideaal gesproke is sulke maatreëls gestandaardiseer, maar die diversiteit in kulturele standaarde van pornografie en seksualiteit geniet baie wanneer die maatreëls oor verskillende kulture vergelyk. In hierdie konteks sal dit ook belangrik wees om rekening te hou met die toenemende gebruik van mobiele internet toegang deur adolessente.

Wanneer sulke maatreëls ontwerp en bekragtig word, is dit noodsaaklik om ook te bepaal watter pornografiese inhoud adolessente blootgestel word wanneer hulle pornografie gebruik. Owens et al. (2012 Owens, EW, Behun, RJ, Manning, JC, & Reid, RC (2012). Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n Oorsig van die navorsing. Seksuele verslawing en kompulsiwiteit, 19 (1-2), 99-122. doi:10.1080 / 10720162.2012.660431[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]) het reeds daarop gewys dat ons byna niks weet oor die inhoud adolessente wat eintlik teëkom wanneer pornografie gebruik word nie. 'N Paar jaar later sien ons hierdie probleem is nog nie opgelos nie. Tans weet ons uit slegs een kwalitatiewe studie dat adolessente hoofstroompornografie gebruik, asook meer ekstreme tipes pornografie (Rothman et al., 2015 Rothman, EF, Kaczmarsky, C., Burke, N., Jansen, E., & Baughman, A. (2015). "Sonder pornografie ... sou ek nie die helfte weet wat ek nou weet nie": 'n Kwantitatiewe studie van pornografie gebruik onder 'n steekproef van stedelike, lae-inkomste, Swart en Spaanse jeug. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 52 (7), 736-746. doi:10.1080 / 00224499.2014.960908[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Ybarra et al.'S (2011 Ybarra, ML, Mitchell, KJ, Hamburger, M., Diener-Wes, M., & blaar, PJ (2011). X-gegradeerde materiaal en pleeg van seksueel aggressiewe gedrag onder kinders en adolessente: Is daar 'n skakel? Agressiewe Gedrag, 37 (1), 1-18. doi:10.1002 / Ab.20367[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) studie het egter voorgestel dat hierdie onderskeid belangrik is: Seksuele aggressie was slegs verband hou met gewelddadige pornografie, maar nie om hoofstroompornografie te kyk nie. Slegs met 'n nader ondersoek van die pornografiese inhoud wat adolessente gebruik, kan ons werklik verstaan ​​waarom adolessente aangetrokke is of afgedwing word deur pornografie en hoe dit verband hou met hul seksuele houdings, selfontwikkeling en gedrag.

'N Tweede tekortkoming verwys na die groot aantal deursnee-ontwerpe in die veld. Alhoewel kwantitatiewe navorsing oor die algemeen redelik solied lyk in terme van opnamemodus en -administrasie, sowel as steekproefneming en responskoerse, sluit die oorheersing van deursnee-ontwerpe oorsaaklike bewerings oor die verband tussen pornografie en seksuele houding, selfontwikkeling en gedrag uit . Alhoewel die toenemende aantal longitudinale ontwerpe metodologiese noukeurigheid aan die literatuur verleen, kan sulke ontwerpe nie die probleem oplos nie. Ons het nie net ondersteunende bewyse uit eksperimentele studies nie, maar ons moet ook stelselmatig aandag gee aan kontroleveranderlikes in die statistiese ontleding, want in longitudinale ontwerpe is valse assosiasies ook moontlik as gevolg van die korrelasionele aard van die navorsing. Die meeste longitudinale studies sluit wel outoregressiewe effekte in, en sommige studies bevat addisionele kontroleveranderlikes (sien egter 'n onlangse kritiek op outoregressiewe effekte in Hamaker, Kuiper en Grasman, 2015 Hamaker, EL, Kuiper, RM, & Grasman, RPPP (2015). 'N Kritiek op die dwarsliggende paneelmodel. Sielkundige Metodes, 20 (1), 102-116. doi:10.1037 / a0038889[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Oor die algemeen lyk die gebruik van beheervariabels egter gelei deur studie-spesifieke oorwegings en beskikbaarheid van veranderlikes eerder as deur oorkoepelende teoretiese en empiriese rasionales. Daarbenewens het slegs 'n paar studies tot dusver belangrike distale veranderlikes, soos seksuele belangstelling / ry en puberteitveroudering, as kontrole veranderlikes oorweeg. Biologiese veranderlikes, soos testosteroon- of kortisolvlakke, word ook selde bestudeer. In die lig van hierdie belangrike voorbeelde, blyk dit voortydig om die verhoudings wat in hierdie oorsig gestel is, te interpreteer in die sin dat pornografiegebruik veranderinge in seksuele houdings, selfontwikkeling en gedrag veroorsaak.

'N Derde belangrike tekortkoming in huidige navorsing wat 'n dieper begrip van die gebruik van adolessente se pornografie en die gevolge daarvan belemmer, is die gebrek aan 'n meer gevorderde teoretiese perspektief. Ons het die literatuur georganiseer saam met die stellings van 'n onlangse integrerende model uit navorsing oor media-effekte, die DSMM (Valkenburg & Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Met hierdie model het ons probeer om beide voorspellers van pornografiegebruik, sowel as onderliggende prosesse en moderators van die verenigings van pornografiegebruik en transaksionele verhoudings te sistematiseer. In ooreenstemming met die eerste stelling van die DSMM, het ons verskeie disposisionele, ontwikkelings- en sosiale voorspellers van pornografiese gebruik geïdentifiseer. Bewyse van die onderliggende prosesse (tweede voorstel van die DSMM) en moderators van die verenigings van pornografiegebruik (derde voorstel van die DSMM) en veral van transaksionele verhoudings (vierde stelling van die DSMM) bly egter skaars en, indien beskikbaar, is teenstrydig. Navorsing het sommige eerste insig gegee in kognitiewe, emosionele en eksitatiewe reaksie state wat die verhouding tussen pornografiegebruik en permissiewe houdings, geslags-stereotipiese seksuele oortuigings en seksuele selfontwikkeling bemiddel. Ons ontbreek egter kumulatiewe kennis van hierdie reaksie state van verskeie studies of replikasies, wat in verskillende kulturele kontekste en deur verskillende navorsers gedoen word om die geldigheid en betroubaarheid van die bestaande resultate te verkry. Die studies oor disposisionele, ontwikkelings- en sosiale moderators van die verhoudings van pornografiese gebruik vorm tans 'n lapwerk van lukraak gekies moderators met teenstrydige resultate eerder as 'n sistematiese navorsingsprogram. Laastens het navorsing min aandag gegee aan transaksieverhoudinge tussen pornografiegebruik en kriteriumveranderlikes. Studies bestee aandag aan die invloed van pornografie op seksuele houdings, seksuele selfontwikkeling en gedrag, maar veel minder aan die ewe belangrike en teoreties geregverdigde vraag of seksuele houdings, seksuele selfontwikkeling en gedrag verband hou met pornografie Gebruik op 'n transaksionele manier.

Die gebrek aan 'n meer gevorderde teoretiese perspektief in huidige navorsing, tesame met 'n gebrek aan toepaslike resultate, het verskeie lastige gevolge. Na 20 jaar se navorsing weet ons nog min oor waarom pornografie verband hou met byvoorbeeld seksuele houding en gedrag. Sonder om te weet waarom die gebruik van pornografie met ander veranderlikes geassosieer word, kan ons egter nie ongewenste assosiasies teenwerk en die gewenste stimuleer nie. Boonop weet ons ook nie vir watter soorte adolessente die assosiasies van pornografie die sterkste is nie - en vir watter soort adolessente hulle swak of onbestaanbaar is. Soos getoon is uit die vergelyking van kwantitatiewe en kwalitatiewe navorsingsbevindinge, fokus sommige van die belangrikste opkomende navorsingsvrae oor die vraag wie veerkragtig is vir boodskappe in pornografie en wie vatbaar is. Ten slotte het ons nie bewyse of die gevolge van die gebruik van pornografie as 'n multidireksionele, sikliese proses (dws transaksioneel), eerder as 'n eenrigting- en eenlynige proses, gekonseptualiseer kan word nie. Baie openbare debatte oor die gebruik van pornografie deur tieners is meestal afhanklik van 'n eenvoudige aap-sien-aap-idee van hoe adolessente pornografie hanteer en hoe dit hulle beïnvloed. Om sulke debatte in te lig, is kennis oor die gebruik van pornografiese transaksies nodig.

'N Vierde tekortkoming lê in die afwesigheid van 'n egte ontwikkelingsperspektief. Met puberteitrypheid het hierdie oorsig 'n ontwikkelingsvoorspeller van die gebruik van pornografie van adolessente geïdentifiseer. Twee studies het gewys op die modererende rol van puberteitrypery (Vandenbosch & Eggermont, 2013b Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2013b). Seksueel eksplisiete webwerwe en seksuele inisiasie: Wederkerige verhoudings en die modererende rol van pubertalstatus. Tydskrif van Navorsing oor Adolessensie, 23 (4), 621-634. doi:10.1111 / jora.12008[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) en seksuele ervaring (Peter & Valkenburg, 2009b Peter, J., & Valkenburg, PM (2009b). Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele bevrediging: 'n longitudinale studie. Menslike Kommunikasie Navorsing, 35 (2), 171-194. doi:10.1111 / j.1468-2958.2009.01343.x[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]) in die gevolge van die gebruik van pornografie deur adolessente. Tog verstaan ​​ons skaars wat pornografie gebruik vir adolessente in die konteks van die enorme kognitiewe, emosionele en sosiale veranderinge wat jongmense ondervind tydens adolessensie.

In hierdie konteks lyk dit ook belangrik om die gebruik van adolessente en volwassenes van pornografie en die implikasies daarvan vir die twee groepe te vergelyk. Die skaars bestaande navorsing dui daarop dat volwassenes en adolessente nie verskil in hul gebruik van internetpornografie nie (Peter & Valkenburg, 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Assosiasies tussen gebruik van pornografie en riskante seksuele gedrag sowel as 'n spesifieke stereotipiese geslagsoortuiging (tekenweerstand) is egter onder volwassenes gevind, maar nie onder adolessente nie (Peter & Valkenburg, 2011b Peter, J., & Valkenburg, PM (2011b). Die invloed van seksueel eksplisiete internetmateriaal en eweknieë op stereotipiese oortuigings oor vroue se seksuele rolle: ooreenkomste en verskille tussen adolessente en volwassenes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (9), 511-517. doi:10.1089 / cyber.2010.0189[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011c Peter, J., & Valkenburg, PM (2011c). Die invloed van seksueel eksplisiete Internet materiaal op seksuele risikogedrag: 'n Vergelyking van adolessente en volwassenes. Tydskrif vir Gesondheidskommunikasie, 16(7) 750-765. doi:10.1080 / 10810730.2011.551996[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Terselfdertyd word die resultate van die verband tussen adolessente se pornografie gebruik en toelaatbare seksuele houdings dowwe met onlangse opname-gebaseerde navorsing oor volwassenes se gebruik van pornografie (bv. Wright, 2013 Wright, PJ (2013). Amerikaanse mans en pornografie, 1973-2010: Verbruik, voorspellers, korrelate. Tydskrif van Geslagsnavorsing, 50 (1), 60-71. doi:10.1080 / 00224499.2011.628132[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2014a Wright, PJ (2014a). Amerikaners se houding teenoor voorhuwelikse seks en pornografieverbruik: 'n Nasionale paneelanalise. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (1), 89-97. doi:10.1007/s10508-014-0353-8[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]). Dit is dus onduidelik of pornografiese gebruik dieselfde of verskillende implikasies vir adolessente en volwassenes het. Sistematiese vergelykings tussen adolessente en volwassenes kan dus 'n ontwikkelingsbegrip verbeter, nie net van pornografiegebruik in adolessensie nie, maar ook oor die lewensduur.

vooroordele

Benewens die meer spesifieke tekortkominge in die huidige literatuur oor adolessente en pornografie, is daar vier algemene vooroordeel in groot dele van die navorsing (sien ook Peter, 2013 Peter, J. (2013). Media en seksuele ontwikkeling. In D. Lemish (Ed.), Die Routledge International Handbook of Children, Adolescents and Media, (pp. 217-223). Londen, Verenigde Koninkryk: Routledge. [Google Wetenskap]). Eerstens ly navorsing aan 'n kulturele vooroordeel. Meer as twee-derdes van die artikels wat ons hersien het, kom van Europa, Noord-Amerika of Australië. Daarbenewens het 63% van die artikels ontstaan ​​in slegs 'n handjievol lande (bv. Nederland, die Verenigde State, Swede, Hong Kong / China en België). Alhoewel vyf van die artikels wat ons hersien het, met Afrika-lande handel, het ons nie dieselfde kennis oor Afrika soos ons oor Europa, Noord-Amerika en sommige Asiatiese lande, veral Hongkong / China en Taiwan, het nie. Ons weet nog niks van adolessente en pornografie in Sentraal- en Suid-Amerika, verskeie Asiatiese lande, Rusland en die Midde-Ooste (behalwe Israel) nie.

Die resultate van hierdie oorsig kan ook bevooroordeeld wees deur kulturele verskille in adolessente se seksuele en geslagsosialisering in die lande wat die navorsing oor die gebruik van pornografie van adolessente oorheers. Nederland en Swede word byvoorbeeld gekenmerk deur liberale benaderings tot adolessente seksualiteit en pornografie. Relatief sterk insette van hierdie twee lande in die algehele resultate van hierdie hersiening kan dus voorkom dat ons bevindinge veralgemeen word aan seksueel meer konserwatiewe lande. Ons het dus kennis van meer en meer diverse lande, en verkieslik van kruis-nasionaal vergelykende navorsing, nodig om die kulturele gebeure van adolessente se gebruik van pornografie te verstaan.

Tweedens, huidige navorsing ly aan 'n heteronormatiwiteitsvooroordeel. Met een uitsondering (Arrington-Sanders et al., 2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), alle studies het ten minste implisiet gefokus op heteroseksuele pornografie en gevolglik ondersoek kwessies wat dikwels teenoorgestelde geslagsverhoudinge veronderstel. Alhoewel sommige studies bevind het dat biseksuele en gay-manlike adolessente meer dikwels as heteroseksuele manlike adolessente pornografie gebruik (Luder et al., 2011 luder, M.-T., Pittet, I., Berchtold, A., Akre, C., Michaud, P.-A., & Suris, JC (2011). Verenigings tussen aanlynpornografie en seksuele gedrag onder adolessente: Mite of werklikheid? Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1027-1035. doi:10.1007/s10508-010-9714-0[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]; Peter & Valkenburg, 2011d Peter, J., & Valkenburg, PM (2011d). Die gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en sy antecedente: 'n longitudinale vergelyking van adolessente en volwassenes. Argiewe van seksuele gedrag, 40 (5), 1015-1025. doi:10.1007 / s10508-010-9644-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), ons kennis oor die funksies, betekenisse en implikasies van pornografie gebruik onder gay, lesbiese en biseksuele adolessente is beperk. Op grond van die bevindings deur Arrington-Sanders et al. (2015 Arrington-Sanders, R., Harper, GW, Morgan, A., Ogunbajo, A., Trent, M., & Fortenberry, JD (2015). Die rol van seksueel eksplisiete materiaal in die seksuele ontwikkeling van geslagsgetroude Swart-adolessente. Argiewe van seksuele gedrag, 44 (3), 597-608. doi:10.1007 / s10508-014-0416-x[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), maar baie implisiet heteronormatiewe aannames van huidige navorsing kan onthul word deur nie-seksuele adolessente te bestudeer.

Derdens, die navorsing wat ons hersien het, is geneig om 'n negatiwiteitsvooroordeel te hê, hoofsaaklik op die risiko's en gevare van pornografiese gebruik van adolessente, eerder as op geleenthede en moontlike positiewe implikasies van pornografiese gebruik, soos seksuele plesier (bv. Tsaliki, 2011 Tsaliki, L. (2011). Speel met pornografie: Griekse kinders se verkennings in pornografie. Vrydag Onderwys, 11 (3), 293-302. doi:10.1080 / 14681811.2011.590087[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). Die fokus van navorsing oor negatiewe implikasies van pornografiegebruik kan geregverdig word deur teoretiese oorwegings en spreek kultuurgebaseerde openbare bekommernisse aan. Om egter 'n omvattende begrip te hê van wat pornografiegebruik van adolessente behels, lyk dit ook nodig om ook te vra of pornografiegebruik geassosieer kan word, byvoorbeeld met groter seksuele kennis (vir 'n uitsondering, sien To et al. 2012 Te, S., Ngai, SS, & Iu Kan, S. (2012). Direkte en bemiddelende effekte van toegang tot seksueel eksplisiete aanlynmateriaal oor Hong Kong se adolessente se houding, kennis en gedrag ten opsigte van seks. Kinders en Jeugdiensoorsig, 34 (11), 2156-2163. doi:10.1016 / j.childyouth.2012.07.019[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), seksuele selfdoeltreffendheid of seksuele selfbeeld. Sulke vrae kan ook help om die implisiete aanname in baie huidige navorsing dat adolessente oor die algemeen kwesbaar is vir boodskappe in pornografie, te bevraagteken. Die aanname van kwesbare adolessente ontken hulle nie net vaardigheid en kritieke vaardighede nie (Buckingham & Bragg, 2004 Buckingham D., & Bragg, S. (2004). Jongmense, seks en die media: Die feite van die lewe? Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.[CrossRef][Google Wetenskap]), lyk dit ook in stryd met onlangse studies wat adolessente met volwassenes vergelyk en bevind assosiasies tussen gebruik van pornografie en geslagstereotipiese oortuigings, sowel as seksuele risikogedrag onder volwassenes (Peter & Valkenburg, 2011b Peter, J., & Valkenburg, PM (2011b). Die invloed van seksueel eksplisiete internetmateriaal en eweknieë op stereotipiese oortuigings oor vroue se seksuele rolle: ooreenkomste en verskille tussen adolessente en volwassenes. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 14 (9), 511-517. doi:10.1089 / cyber.2010.0189[CrossRef], [PubMed], [Web of Science ®][Google Wetenskap], 2011c Peter, J., & Valkenburg, PM (2011c). Die invloed van seksueel eksplisiete Internet materiaal op seksuele risikogedrag: 'n Vergelyking van adolessente en volwassenes. Tydskrif vir Gesondheidskommunikasie, 16(7) 750-765. doi:10.1080 / 10810730.2011.551996[Taylor & Francis Online], [Web of Science ®][Google Wetenskap]).

Vierdens is huidige navorsing oor die gebruik van pornografie deur tieners bevooroordeeld in die status quo. Baie studies is geneig om oor die hoof te sien dat die transformasie van adolessente seksualiteit deel is van groter sosiale en kulturele veranderinge, byvoorbeeld die informalisering van persoonlike en seksuele verhoudings en die individualisering van seksuele keuse, ten minste in baie Westerse lande. Adolessente seksualiteit word dus nie meer deur tradisionele owerhede beheer nie, maar is ten minste gedeeltelik 'n kwessie van persoonlike smaak en plesier (Attwood & Smith, 2011 Attwood, F., & Smith, C. (2011). Ondersoek na seksuele kulture van jongmense: 'n Inleiding. Vrydag Onderwys, 11 (3), 235-242. doi:10.1080 / 14681811.2011.590040[Taylor & Francis Online][Google Wetenskap]). In hierdie siening word die assosiasies tussen pornografiese gebruik en permissiewe houdings, seksuele onsekerheid, die voorkoms en frekwensie van seksuele gedrag aangetref, en ervaring met gemaklike seks kan ook verstaan ​​word as deel van groter sosiokulturele veranderinge.

Toekomstige Navorsing

Uit die verskillende tekortkominge in die literatuur, kan verskeie vereistes vir toekomstige navorsing afgelei word. Eerstens is meer longitudinale studies nodig, vergesel van 'n sistematiese, teoretiese en empiriese begronding van beheerveranderlikes. In hierdie konteks kan dit ook nuttig wees om na te dink oor longitudinale paneelstudies wat oor 'n aantal jare strek om die ontwikkelings in pornografiese gebruik van adolessente en gepaste houdings, selfontwikkeling en gedrag na te spoor. Ideaal gesien moet longitudinale studies gekoppel word aan eksperimentele navorsing onder jong volwassenes om kousale vrae aan te pak. Daarbenewens lyk dit asof dit verstandig is om studies te verhoed wat gemaksmonsters gebruik en slegs navorsing op grond van sulke monsters aanvaar, indien dit bewys kan word dat hulle nie die resultate vooroordeel nie.

Tweedens moet die veld homself verbind tot teorie-opbou en toetsing. Verskeie studies berus op teoretiese ad hoc-redenasie en empiriese reëlmatighede eerder as op gevestigde teorieë as 'n rede vir hul navorsing. Toekomstige navorsers moet dus probeer om verenigende teoretiese raamwerke te toets wat navorsing lei en die magdom konsepte wat tans bestudeer word, verminder en sistematiseer. In hierdie oorsig het ons een integrerende model aangebied, die DSMM (Valkenburg & Peter, 2013 Valkenburg, PM, & Peter, J. (2013). Die differensiële vatbaarheid vir media effekte model. Joernaal van Kommunikasie, 63 (2), 221-243. doi:10.1111 / jcom.12024[CrossRef], [Web of Science ®][Google Wetenskap]), wat in onlangse studies gebruik is (Beyens et al., 2015 Beyens, I., Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2015). Vroeë adolessente seuns se blootstelling aan internetpornografie: