Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal, seksuele onsekerheid en houding teenoor onbeperkte seksuele ondersoek: is daar 'n skakel? (2008)

Kommunikasie Navorsing Oktober 2008 vol. 35 geen. 5 579-601

  1. Jochen Peter Universiteit van Amsterdam
  1. Patti M. Valkenburg Universiteit van Amsterdam

Abstract

Die verband tussen adolessente se blootstelling aan seksuele media-inhoud en hul seksuele sosialisering is amper nie vanuit 'n raamwerk vir identiteitsontwikkeling benader nie. Boonop het bestaande navorsing die rol van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal in daardie vereniging grootliks geïgnoreer.

Hierdie studie stel twee kenmerke van seksuele self van adolessente bekend - seksuele onsekerheid en houding jeens seksuele verkenning - en ondersoek hierdie eienskappe as moontlike korrelate van blootstelling aan adolessente aan seksueel eksplisiete internetmateriaal. Op grond van 'n voorbeeld van 2,343 Nederlands adolessente van 13 tot 20, die skrywers vind dat meer algemene blootstelling aan seksueel eksplisiete internetmateriaal geassosieer word met groter seksuele onsekerheid en meer positiewe houdings teenoor onbepaalde seksuele eksplorasie (dws seksuele verhoudings met toevallige vennote / vriende of met seksuele vennote in een-nag-staanplekke). Die bevindinge vra vir meer aandag aan die blootstelling van adolessente aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet en identiteitsverwante kwessies.


Van - Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n oorsig van die navorsing (2012)

  • Onlangse navorsing dui daarop dat daar 'n verband bestaan ​​tussen adolessente wat blootgestel word aan internetpornografie en die verkryging van 'n verskeidenheid seksuele oortuigings. Peter en Valkenburg (2008b) voer aan dat seksueel eksplisiete materiaal talle seksuele houdings aan kykers kan bied, en dat hierdie oortuigings kan verskil van dié wat gesinne en skole by adolessente ingebring het. Hierdie wanklank, of konflik in seksuele oortuigings, word toegeskryf aan verhoogde seksuele onsekerheid (Peter & Valkenburg, 2008b).
  • 'N Opvolgstudie deur Peter en Valkenburg (2008b) het ook 'n verband getoon tussen adolessente blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal en positiewe houdings wat verband hou met seksuele eksplorasie.