Adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal en ontspanningshoudings teenoor seks (2006)

KOMMENTAAR: Positiewe houdings oor ontspanningsgeslag korreleer met porno gebruik.


Joernaal van Kommunikasie

Jochen Peter*, Patti M. Valkenburg

DOI: 10.1111 / j.1460-2466.2006.00313.x

Abstract

Vorige navorsing het die implikasies van adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal vir hul seksuele houdingvorming grootliks geïgnoreer. Om te bepaal of adolessente se blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal op die internet verband hou met rekreasie houdings teenoor seks, het ons 'n aanlyn opname onderneem. 471-Nederlandse adolessente van 13-18.

In lyn met 'n oriëntering 1 - stimulus - oriëntasie 2 - respons (O1-So2-R) model, het ons 'n patroon van veelvoudige gemedieerde verhoudings gevind. Manlike adolessente (O1) gebruik seksueel eksplisiete aanlyn materiaal (S) meer as vroulike adolessente, wat gelei het tot 'n groter waargenome realisme van sulke materiaal (O2). Waargenome realisme (O2) op sy beurt bemiddel die verhouding tussen blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlyn materiaal (S) en ontspannings houdings teenoor seks (R).

Blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal is dan verwant aan meer ontspannings houdings teenoor seks, maar hierdie verhouding word beïnvloed deur adolessente se geslag en bemiddel deur die mate waarin hulle aanlyn seksuele materiaal as realisties beskou.


Van - Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n oorsig van die navorsing (2012)

  • Ten opsigte van ander media word die internet as 'n hoogs geseksualiseerde omgewing beskou (Cooper, Boies, Maheu, & Greenfield, 1999; Peter & Valkenburg, 2006a), en navorsing het getoon dat die aantal jeugdiges wat opsetlik of per ongeluk met pornografiese kennis te make het, aansienlik vermeerder. materiaal aanlyn
  • Peter en Valkenburg (2006a) het ook Nederlandse adolessente (N = 471) ondervra om die gebruik van seksueel eksplisiete materiaal en die vorming van seksuele houdings te ondersoek. Die skrywers het gevind dat adolessente met meer positiewe houding teenoor ontspanningsgeslag meer dikwels seksueel eksplisiete materiaal gebruik het. Binne hierdie studie bly dit egter onduidelik of “adolessente met meer ontspanningsgesindhede teenoor seks seksueel eksplisiete aanlynmateriaal meer gereeld gebruik, of dat ontspanningshouding en blootstelling aan seksueel eksplisiete aanlynmateriaal mekaar wederkerig beïnvloed” (Peter & Valkenburg, 2006a, p. 654).