Adolessente se gesondheidsgedrag en sy assosiasies met sielkundige veranderlikes (2011) - 47% van 7th-9th-gradeerders gebruik porn.

Opmerkings: 47% van adolessente, grade 7-9, gebruik porno. Wat sal die persentasie wees indien die vakke almal mans was? Of al die 9-graad mans?


Cent Eur J Openbare Gesondheid. 2011 Dec;19(4):205-9.

Kim Y.

Bron - Departement Sportwetenskap, Seoel Nasionale Universiteit vir Wetenskap en Tegnologie, Ganglionic dong 172, Nowon gu, 139-743, Seoel, Korea. [e-pos beskerm]

Abstract

DOEL:

Die doel van die studie was om die voorkoms van gesondheidsrisiko-gedrag onder 'n ewekansige steekproef van Koreaanse adolessente en die verhouding van sielkundige veranderlikes met gesondheidsrisiko-gedrag te ondersoek.

METODES:

885-studente het gewissel van 7th tot 9th grade willekeurig gekies uit 3 junior hoërskole in Dobong-gu distrik, Seoul. Vier Koreaanse weergawe maatreëls is gebruik om die gesondheidsrisikogedrag en sielkundige veranderlikes van adolessente te assesseer. Frekwensie analise, korrelasie analise en regressie analise is uitgevoer om die doel van die studie te bereik.

RESULTATE:

Koreaanse adolessente het hoë voorkoms van fisiese onaktiwiteit (n = 67%), rook (n = 54%), alkoholgebruik (n = 69%), eetprobleem (n = 49%), geestesgesondheidsprobleem (n = 57%) , en kyk pornografie (n = 47%).

Daarbenewens het hierdie studie geopenbaar dat die drie sielkundige veranderlikes (multidimensionele gesondheids lokus van beheer, selfdoeltreffendheid en selfbeeld) aansienlik gekorreleer is met gesondheidsrisiko-gedrag, en het betekenisvolle effek om rekening te hou met gesondheidsrisiko-gedrag (R2 = 0.42 vir fisieke onaktiwiteit, 0.33 vir die lees van pornografie, 0.31 vir rook, 0.28 vir geestesgesondheidsprobleme, 0.26 vir onwettige dwelmgebruik, 0.19 vir die drink van alkohol en 0.15 vir die eet van probleme).

AFSLUITING:

Die huidige studie bied belangrike inligting oor sielkundige veranderlikes wat verband hou met die gedrag van adolessente op hul gesondheidsrisiko. Hierdie studie het die potensiaal om die ontwikkeling van beter gesondheidsopvoedings- en bevorderingsprogramme vir adolessente te beïnvloed.