Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en seksuele onsekerheid: die rol van betrokkenheid en geslag (2010)

DOI: 10.1080 / 03637751.2010.498791

Jochen Peter* & Patti M. Valkenburg

bladsye 357-375

Gepubliseer aanlyn: 22 Sep 2010

Abstract

Navorsing het getoon dat adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal (SEIM) positief geassosieer word met 'n belangrike eienskap van die ontwikkelende seksuele self, seksuele onsekerheid. Die oorsaaklike verband tussen SEIM-gebruik en seksuele onsekerheid is egter onduidelik. Verder weet ons nie watter prosesse onderliggend is aan hierdie verband nie en of geslag hierdie prosesse modereer. Gebaseer op 'n drie-golf-paneelopname onder 956 Nederlandse adolessente, het strukturele vergelykingsmodellering aan die lig gebring dat meer gereelde SEIM-gebruik die seksuele onsekerheid van adolessente verhoog. Hierdie invloed word bemiddel deur die betrokkenheid van adolessente by SEIM. Die impak van SEIM-gebruik op betrokkenheid was sterker vir vroue as vir manlike adolessente. Toekomstige navorsing oor die effekte van SEIM kan baat vind by groter aandag aan ervaringsstate tydens SEIM-gebruik.