Adolessente se gebruik van seksueel eksplisiete internetmateriaal en hul seksuele houdings en gedrag: Parallelle ontwikkeling en rigtingseffekte (2015)

2015 Okt; 51 (10): 1476-88. doi: 10.1037 / dev0000040. Epub 2015 Aug 10.

Doornwaard SM1, Bickham DS2, Ryk M2, Ter Bogt TF1, Van die Eijnden RJ1.

Abstract

Alhoewel navorsing herhaaldelik getoon het dat die gebruik van seksuele eksplisiete internetmateriaal (SEIM) van adolessente verband hou met hul onderskrywing van permissiewe seksuele houdings en hul ervaring met seksuele gedrag, is dit nie duidelik hoe die verband tussen hierdie konstruksies met verloop van tyd ontvou nie.

Hierdie studie het twee soorte lengtemodellering, gemiddelde vlakontwikkeling en gekruisde paneelmodellering gekombineer om (a) ontwikkelingspatrone in SEIM-gebruik van adolessente, permissiewe seksuele houdings en ervaring met seksuele gedrag te ondersoek, asook of hierdie ontwikkelinge is verwante; en (b) longitudinale rigting van assosiasies tussen SEIM gebruik op die 1 hand en permissiewe seksuele houdings en seksuele gedrag aan die ander kant.

WEk gebruik 4-golf longitudinale data van 1,132 7th deur 10th grade Nederlandse adolessente (Mage T1 = 13.95; 52.7% seuns) en beraamde multigroepmodelle om te toets vir moderering volgens geslag.

Middelvlakontwikkelingsraamwerke het getoon dat seuns soms SEIM oor die 18-maandstudietydperk gebruik het, wat saamgeval het met toenames in hul permissiewe houdings en hul ervaring met seksuele gedrag. Kruisverswakte paneelmodelle het eenrigtingseffekte van SEIM-gebruik van seuns op hul daaropvolgende onderskrywing van permissiewe houdings aan die lig gebring, maar geen konsekwente rigtinggewende effekte tussen hul SEIM-gebruik en seksuele gedrag nie.

Meisies het 'n soortgelyke patroon van toenames in ondervinding met seksuele gedrag getoon, maar hul SEIM-gebruik was konsekwent laag en hul onderskrywing van permissiewe seksuele houdings het gedurende die 18-maandstudietydperk afgeneem.

In teenstelling met seuns, het SEIM-gebruik van meisies nie in die lengte verband gehou met hul seksuele houding en gedrag nie. Teoretiese en praktiese implikasies van hierdie geslagspesifieke bevindings word bespreek.