Ouderdom van eerste blootstelling aan pornografie vorm mans se houding teenoor vroue (2017)

Ouderdom van eerste blootstelling aan pornografie vorm die houding van mans teenoor vroue: studie

Augustus 3, 2017

Die ouderdom waarop 'n seun die eerste keer blootgestel word aan pornografie, word aansienlik geassosieer met sekere seksistiese houdings later in die lewe, maar nie noodwendig soos mense dink nie, volgens navorsing wat tydens die 125th Jaarlikse Konvensie van die Amerikaanse Psigologiese Vereniging aangebied word.

“Die doel van ons studie was om te ondersoek hoe die ouderdom van eerste blootstelling aan pornografie, en die aard van die genoemde eerste blootstelling, voorspel die ooreenstemming met twee manlike norme: playboy - of seksueel promiskue gedrag - en om mag oor vroue te soek, ”het Alyssa Bischmann, 'n doktorale student aan die Universiteit van Nebraska, Lincoln, wat die navorsing aangebied het, gesê.

Bischmann en haar kollegas het 330 voorgraadse mans, van 17 tot 54 jaar oud, aan 'n groot Midwestern-universiteit ondervra. Deelnemers was 85 persent wit en hoofsaaklik heteroseksueel (93 persent). Hulle is gevra oor hul eerste blootstelling aan pornografie - spesifiek watter ouderdom hulle was toe dit gebeur het en of dit opsetlik, per ongeluk of geforseerd was. Deelnemers is daarna gevra om te reageer op 'n reeks van 46 vrae wat ontwerp is om die twee manlike norme te meet.

Onder die groep was die gemiddelde ouderdom van eerste blootstelling 13.37 jaar oud met die jongste blootstelling so vroeg as 5 en die nuutste ouer as 26. Meer mans het aangedui hul eerste blootstelling was per ongeluk (43.5 persentasie) as opsetlike (33.4 persent) of gedwing (17.2 persent). Ses persent het nie die aard van die blootstelling aangedui nie.

Terwyl die navorsers 'n beduidende verband tussen ouderdom van eerste blootstelling en nakoming van die twee manlike norme gevind het, was die vereniging vir elkeen anders.

"Ons het gevind dat hoe jonger 'n man was toe hy die eerste keer na pornografie gekyk het, hoe groter kans dat hy mag oor vroue wou hê," het Bischmann gesê. "Hoe ouer 'n man was toe hy die eerste keer na pornografie gekyk het, hoe groter kans dat hy 'n playboy-gedrag sou wou hê."

Hierdie bevinding was verbasend, volgens mede-outeur Chrissy Richardson, MA, ook van die Universiteit van Nebraska, Lincoln, omdat die navorsers verwag het dat beide norme hoër sal wees met 'n laer eerste ouderdom van blootstelling.

'Die interessantste bevinding uit hierdie studie was dat die ouer ouderdom by die eerste blootstelling 'n groter nakoming van die manlike norme van playboy voorspel het. Hierdie bevinding het baie meer vrae en potensiële navorsingsidees ontketen omdat dit so onverwags was op grond van wat ons van gesosialiseerde rol en sosialisering weet media blootstelling, ”Het Richardson gesê.

Bischmann vermoed dat die bevindings verband hou met onondersoekde veranderlikes, soos die godsdienstigheid van die deelnemers, angs vir seksuele prestasies, negatiewe seksuele ervarings of die eerste blootstellingservaring positief of negatief was. Meer navorsing moet gedoen word, het sy gesê.

Dit het ook nie saak gemaak hoe die deelnemers blootgestel is nie, aangesien die navorsers geen beduidende verband tussen die aard van die blootstelling en houdings gevind het nie.

'Ons was verbaas dat die tipe blootstelling het geen invloed gehad op die vraag of iemand mag oor vroue wou hê of om in playboy-gedrag betrokke te wees nie. Ons het verwag dat opsetlike, toevallige of gedwonge ervarings verskillende uitkomste sou hê, ”het Bischmann gesê.

Die bevindings lewer verdere bewys dat pornografiekykers 'n werklike impak op heteroseksuele mans het, veral met betrekking tot hul siening oor seksrolle, volgens Richardson. Om meer te wete te kom oor die verband tussen die gebruik van mans se pornografie en oortuigings oor vroue, kan seksuele aanranding voorkom, veral onder jong seuns wat op 'n vroeë ouderdom aan pornografie blootgestel is. Hierdie inligting kan ook die behandeling van verskillende emosionele en sosiale kwessies wat jong heteroseksuele mans wat na pornografie kyk, ervaar, het sy gesê.

Verken verder: Sagte kern-pornografiekykers sal waarskynlik nie positiewe houding teenoor vroue hê nie '

Meer inligting: Sessie 1163: "Ouderdom en ervaring van eerste blootstelling aan pornografie: verhoudings met manlike norme," Poster Sessie, Donderdag 3 Augustus, 11-11: 50 uur EDT, Saal D en E, Vlak 2, Walter E. Washington Convention Center , 801 Mount Vernon Pl., NW, Washington, DC

Verskaf deur: American Psychological Association