Anale heterosex onder jongmense en implikasies vir gesondheidsbevordering: 'n kwalitatiewe studie in die Verenigde Koninkryk (2014)

BMJ Open. 2014 Jul 18; 4 (8): e004996. doi: 10.1136 / bmjopen-2014-004996.

Marston C, Lewis R.

Abstract

DOEL:

Om verwagtinge, ervarings en omstandighede van anale seks onder jong mense te verken.

ONTWERP:

Kwalitatiewe, longitudinale studie deur individuele en groeponderhoude te gebruik.

Deelnemers:

130 mans en vroue van 16-18 van diverse sosiale agtergronde.

STEL:

3 kontrasterende webwerwe in Engeland (Londen, 'n noordelike industriële stad, landelike suidweste).

RESULTATE:

Anale heteroseksuele blyk dikwels pynlik, riskant en dwangend te wees, veral vir vroue. Onderhoudvoerders het pornografie gereeld as die 'verklaring' vir anale seks genoem, maar hul verslae het 'n komplekse konteks geopenbaar met die beskikbaarheid van pornografie wat slegs een element was. Ander sleutelelemente sluit in mededinging tussen mans; die bewering dat 'mense daarvan moet hou as hulle dit doen' (saam met die skynbaar teenstrydige verwagting dat dit vir vroue pynlik sal wees); en, veral, die normalisering van dwang en 'toevallige' penetrasie. Dit het gelyk of daar van mans verwag word om onwillige vennote te oorreed of te dwing.

GEVOLGTREKKINGS:

Jong mense se vertellings het dwang, pynlike en onveilige anale heteroseksuele genormaliseer. Hierdie studie dui op 'n dringende behoefte aan skadevermindering pogings wat op anale seks gerig is om te help om bespreking oor wedersydse en toestemming aan te moedig, riskante en pynlike tegnieke te verminder en standpunte uit te daag wat dwang normaliseer.

SLEUTELWOORDE:

Anale seks; Kwalitatiewe Navorsing; Seksuele gesondheid; Jong volwassenes

Sterkpunte en beperkings van hierdie studie

 • Hierdie studie gebruik 'n groot kwalitatiewe steekproef van drie uiteenlopende terreine in Engeland en is die eerste om 'n wye verskeidenheid omstandighede rondom te vang en redes vir die deelname aan anale seks tussen mans en vroue tussen die ouderdomme van 16 en 18.

 • Analise verken die ervarings in diepte, gaan verder as simplistiese verduidelikings wat motivering vir anale seks met pornografie koppel.

 • Die studie toon dat jong mense se vertellings oor anale seks idees bevat wat dwang, pynlike en onveilige anale seks normaliseer. Hierdie idees kan aangespreek word tydens gesondheidsbevorderingswerk.

 • Hierdie studie is in Engeland gedoen en verdere werk is nodig om die mate waarin soortgelyke diskoerse onder jongmense in ander lande werk, te assesseer.

Inleiding

Anale seks word toenemend algemeen onder jongmense, maar anale omgang tussen mans en vroue - hoewel dit gewoonlik in seksueel eksplisiete media voorkom - is gewoonlik afwesig van hoofstroom-seksualiteitsopvoeding en blyk onmiskenbaar in baie sosiale kontekste.

Opnames stel voor dat jong mans en vroue en ouer volwassenes meer as ooit tevore in anale seks verkeer.1-4 Seksueel eksplisiete mediaberigte word dikwels genoem as wat beïnvloed hoe seks deur jong mense gesien en beoefen word,5-7 met anale omgang is een van die 'hoë risiko' praktyke wat deur sulke media bevorder word,8 ,9 Alhoewel bewyse oor die invloed van pornografie op anale praktyke dun is.5

Studies van anale praktyke, wat oor die algemeen van meer as 18-jariges is,10-12 stel voor dat anale seks deur jong mans meer as vroue verwag kan word en gebruik kan word om swangerskap te vermy,12 ,13 of vaginale omgang tydens menstruasie,12 terwyl dit dikwels voorkom met kondome.12-14 Dit kan pynlik wees vir vroue,12 ,13 ,15 en kan 'n aangename deel van seks vir mans en vroue wees.16 ,17 Byna een uit elke vyf 16-24-jariges (19% van mans en 17% van vroue) het berig dat hulle die afgelope jaar anale seks gehad het in 'n onlangse nasionale opname in Brittanje.4

Baie min is bekend oor die gedetailleerde omstandighede rondom of die redes vir die optrede van anale geslag onder minderjarige 18-jariges, of watter implikasies dit vir die gesondheid kan hê. Hierdie studie kyk in detail na anale praktyke onder jong mense van 18 en onder, ontwikkel hipoteses vir verdere studie en maak voorstelle vir seksuele gesondheidsbevordering.

Metode

Ontwerp en data-insameling

Die vertellings oor anale heteroseks wat hier aangebied word, het ontstaan ​​as deel van 'n longitudinale, kwalitatiewe gemengde metodes studie (die 'sixteen18'-projek) wat die omvang en betekenis van verskillende seksuele aktiwiteite onder 'n uiteenlopende steekproef van 130 jongmense van 16-18 in drie kontrasterende plekke in Engeland: Londen; 'n mediumgrootte noordelike industriële stad en 'n landelike gebied in die suidweste. Vanaf Januarie 2010 het ons 9-groeponderhoude en 71-onderhoude onderhou (golf een: 37-vroue en 34-mans), 43 van die diepte-onderhoudvoerders 1 jaar later (golf twee), tot Junie 2011. Die Navorsingsetiekkomitee van die Londense Skool vir Higiëne en Tropiese Geneeskunde het die studie goedgekeur en alle deelnemers het skriftelike toestemming verleen.

Vir die diepte onderhoude het ons doelbewuste monsterneming gebruik om variasie in sosiale agtergrond te maksimeer. Binne elke plek het ons uit 'n verskeidenheid instellings, insluitend: skole / kolleges, Jeugwerkdienste gerig op jongmense wat nie in die onderwys of opleiding is nie; jeugorganisasies; 'n ondersteunde behuisingsprojek vir jongmense wat onafhanklik van hul gesinne woon; en informele netwerke. Ons het ook 'n sneeubalproefneming gebruik, en in die landelike suidweste het ons mense direk in 'n middestad genader. Die steekproef was uiteenlopend in terme van ekonomiese en sosiale agtergrond, en minder divers in terme van etnisiteit (die meeste deelnemers was wit Britse). Sien Lewis et al18 vir verdere besonderhede. Ons het in ons inligtingsblaadjie en ons gesprekke met potensiële onderhoudvoerders uitgelig dat ons graag met enige jong persoon wou praat, ongeag hul ervarings. Alhoewel die deelnemers gewissel het in terme van die verskeidenheid aktiwiteite wat hulle ervaar het, en die aantal en aard van hul seksuele vennootskappe, het die meerderheid net teenoorgestelde geslagsvennote gerapporteer.

In die diepte-onderhoude het ons onderhoude gevra oor watter seksuele praktyke hulle gehad het, die omstandighede van hierdie praktyke en hoe hulle daaroor voel. Ons het 'seksuele praktyke' doelbewus ongedefinieerd gelaat om die definisies van jongmense na vore te laat kom. In die groepsbesprekings het ons algemene vrae gevra oor die praktyke waaroor hulle gehoor het, hul houding teenoor die praktyke en of hulle gedink het dat jong mense hul ouderdom oor die algemeen in bepaalde praktyke sou betrek, en indien wel onder watter omstandighede. Baie van ons onderhoudvoerders het gepraat oor anale seksuele praktyke wat nie gevra word nie (of hulle by hulle betrokke was of nie) en so in golf twee het ons spesifiek al ons deelnemers gevra oor hul persepsie en, indien van toepassing, hul ervaring van anale praktyke (omtrent 'n kwart van ons in-diepte onderhoude het anale seksuele ervarings aangemeld.). Ons doel was om die sleutel diskoerse rondom anale seksuele praktyke onder hierdie ouderdomsgroep te ondersoek en gedetailleerde rekeninge van spesifieke ervarings uit te lok.

Data-analise

Ons het alle onderhoude opgeneem en getransskribeer. Ons het iteratiewe tematiese ontleding gebruik19 om ons begrip van die data te ontwikkel. Dit behels 'kodering' transkripsies19 en uitgebreide besprekings tussen navorsers om 'n gedeelde interpretasie van jongmense se anale seks te maak, met inagneming van ons eie kenmerke (bv. wit, middelklasvroue ouer as die onderhoude) en hoe dit die data wat ingesamel is, beïnvloed het. Ons het voortdurend vergelykings tussen gevalle en temas getref, en 'afwykende sake' gesoek om ons opkomende interpretasies uit te daag. Gedurende die ontleding het ons gelyktydig teoretiese literatuur behandel om die werk in konteks te plaas.

Ons gebruik die unieke identifikasie pseudonieme dwarsdeur. Kwotasies is van een tot een onderhoude, tensy anders aangedui, met weglatings gemerk [...].

Results

Anale praktyke het gewoonlik 'n dringende penetrasie of poging tot penetrasie deur die man met sy penis of vinger aangemeld, en met een uitsondering was dit tussen die teenoorgestelde geslagsvennote. Anale praktyke het gewoonlik tussen jong mans en vroue plaasgevind in 'kêrel / vriendin' verhoudings. Alhoewel 'n klein minderheid ondervrae gesê het dat anale seks (dws penetrasie met 'n penis) uitsluitlik 'gay' was, is dit wyd verstaan ​​as wat ook tussen mans en vroue voorkom.

Aanvanklike anale seksuele ervarings is selde vertel in terme van wedersydse verkenning van seksuele plesier. Vroue het pynlike anale seks gerapporteer: Sodra die hele voorval gebeur het waar hy my nie gewaarsku het nie, het dit net seergemaak. Dit was net pyn [lag]. Dit was net soos: nee. Niemand kon dit moontlik geniet nie. Dit was net verskriklik [...] Ek dink hy sou lube kon gebruik, miskien sou dit gehelp het, maar ek weet nie. Klaarblyklik as jy gespanne is, is dit meer seer, dink ek, dit is regtig sinvol, maar ek sien nie hoe jy gespanne sou kon wees nie [lag] in so 'n situasie. (Emma)

Jong mans in ons studie, terwyl hulle in beginsel dikwels op anale seks was, was soms onentuisiasties oor die fisiese realiteit: 'Ek het gedink dit gaan baie beter wees om eerlik te wees' (Ali); "Dit voel soms beter [as vaginale seks], maar ek sou nie sê dat ek dit verkies nie" (Max).

Volgens die jongmense blyk dit dat kondome nie gereeld gebruik is nie, en dit was gewoonlik vir basiese higiëne, nie om seksueel oordraagbare infeksie (STI) te voorkom nie: "sodat jy nie 'n kak op jou piel kry nie" (Carl) . Sommige onderhoude het verkeerdelik gesê dat anale STI-oordrag onmoontlik of minder waarskynlik is as vir vaginale omgang.

Daar was gemerkte geslagsverskille in hoe anale seks beskryf is: die voordele (plesier, aanwyser van seksuele prestasie) is vir mans verwag, maar nie vroue nie; sy risiko's-ondervragers het selde risiko's van STI's genoem, en fokus eerder op die risiko van pyn of beskadigde reputasie-word verwag vir vroue, maar nie mans nie. Ons onderhoudvoerders het nie anale seks beskryf as 'n manier om maagdelikheid te bewaar of swangerskap te vermy nie.

Redes vir anale seks

Die belangrikste redes vir jong mense wat anale seks gehad het, was dat mans wou kopieer wat hulle in pornografie gesien het, en dat dit 'strenger' is. Die implikasie was dat 'strenger' beter was vir mans en dat dit gesê word wat mans wil hê, terwyl daar van vroue verwag word om anale seks pynlik te vind, veral die eerste keer. Die 'pornografie'-verklaring lyk op sy beste gedeeltelik, nie die minste nie omdat dit lyk asof jongmense dit as motiverende mans beskou, nie as vroue nie. Ons het ander belangrike verduidelikings en motiverings in jongmense se verslae gevind, soos ons hieronder sal sien.

Belangrike temas het uit ons onderhoude na vore gekom wat help om te verduidelik waarom die praktyk voortgegaan het ondanks vertellings oor vroue se onwilligheid, verwagtinge oor pyn vir vroue en skynbare gebrek aan plesier vir vroue en mans: mededinging tussen mans; Die eis dat 'mense dit moet hou as hulle dit doen' (langs die oënskynlike teenstrydige verwagting dat dit vir vroue pynlik sal wees); en-wesenlik-normalisering van dwang en 'toevallige' penetrasie.

Kompetisie tussen mans

Terwyl nie alle jong mans in die studie anale seks wou hê nie (bv. Dit was nie vir hulle nie) baie mans het gesê hulle moedig mekaar aan om die oefening te probeer, en mans en vroue het gesê mans wil hul vriende vertel dat hulle anale seks gehad het. Mans in 'n groepbespreking het gesê dat anale seks 'iets is wat ons vir 'n kompetisie doen' en dat elke gat 'n doel is. Daarenteen het mans en vroue gesê dat vroue hul reputasie vir dieselfde daad waag, 'n seksuele dubbele standaard wat bekend is uit die vorige literatuur.20

Mense moet daarvan hou as hulle dit doen

Ten spyte van die feit dat anale seks onvermydelik pynlik is vir vroue, en ten spyte daarvan dat hulle nie gewoonlik pyn aan seksuele plesier gekoppel het nie, het mans en vroue dikwels ook die skynbaar teenstrydige siening uitgespreek dat anale seks eintlik genotvol was vir vroue: Dit is duidelik dat mense dit geniet as hulle dit doen. (Naomi) Daar is 'n hele paar, baie meisies geniet dit. Maar ek dink die meeste meisies sal graag wil hê dat hulle die stilte wil doen. (Shane)

Dat dit 'lekker' moet wees, is tipies as 'n verduideliking voorgestel deur diegene wat nie in die praktyk betrokke was nie.

Vroue wat pyn ervaar, word dikwels as naïef of gebrekkig uitgebeeld. Mans en vroue het gesê dat vroue meer nodig gehad het om te "ontspan", om daaraan gewoond te raak: Ek dink dat die seun dit geniet. Ek dink dit is beslis die seun wat daarop aandring om na pornografie en dinge te kyk, hulle wil dit probeer. Die meisie is bang en dink dit is vreemd, en dan probeer hulle dit omdat die kêrel wil hê hulle moet. Hulle geniet dit gewoonlik nie omdat hulle bang is nie en ek, ek weet dit soos met anale, as u nie bereid is nie, ontspan u nie, soos as u het, het u beheer oor twee van die spiere wat die naaste aan die buitekant is, en binne is dit soos onwillekeurig, en as u bang is, of u dit nie verlig het nie, of hulle styf bly en dan kan u skeur ' em as jy anale seks probeer forseer. (Merk [ons klem])

Let daarop dat Mark verwys, byna ongemaklik, na die idee dat 'n vrou 'bang' of 'nie gewillig' kan wees in 'n scenario waarin anale seks moontlik plaasvind, wat skynbaar 'n gedeelde begrip met die onderhoudvoerder aanvaar dat dit dikwels die geval. Elders in die onderhoud praat hy oor die feit dat hy sy maat tydens 'n anale seks'glip 'geraak het (sien hieronder), en daarom kan sy praat oor' ontslapping 'sy eie-dalk meer onlangse begrip van hoe dit moet wees uitgevoer.

Normalisering van dwang en 'toevallige' penetrasie

Die idee dat vroue oor die algemeen nie wil deelneem aan anale seks nie, en dus ook oorreed of gedwing moet word, het gelyk asof dit deur baie deelnemers as vanselfsprekend aanvaar word. Selfs in ander oënskynlik kommunikatiewe en omgee-vennootskappe, het sommige mans gelyk om te stoot om anale seks te hê met hul huiwerige vennoot ten spyte daarvan dat dit waarskynlik haar sal seermaak (hoewel daar ook op gelet moet word dat ander mans gesê het dat hulle anale seks vermy omdat hulle glo dat dit hul lewensmaat kan benadeel). Oorreding van vroue was in 'n mindere of meerdere mate 'n kenmerk van die meeste mans en vroue se vertellings oor anale seksgebeurtenisse, met herhaalde, nadruklike versoeke van mans wat algemeen genoem word.

Vroue was vanselfsprekend aanvaar dat hulle óf hulle herhaalde versoeke sou weerstaan ​​of weerstaan ​​van hulle vennote, eerder as om gelyke vennote in seksuele besluitneming te wees. Om die nee te kan noem, is dikwels deur die vroue aangehaal as 'n positiewe voorbeeld van hul beheer oor die situasie.

Sommige mans het ook 'n 'probeer-en-sien'-benadering beskryf, waar hulle 'n vrou met hul vingers of penis binnegedring het en gehoop het dat hulle hulle nie sou keer nie.

Shane het vir ons gesê of 'n vrou 'nee' gesê het toe hy sy vinger ingeplaas het. '' Hy kan aanhou probeer: 'Ek kan baie oortuigend wees. Soos soms gaan jy net aan, hou net aan totdat hulle net moeg word en laat dit in elk geval doen. "

'Probeer dit en kyk' het die vrou oor die algemeen seergemaak of 'onsuksesvol' (vanuit die oogpunt van die man) in die sin van nie deurdring nie 'dit het net nie regtig ingegaan nie'. (Jack) 'n Mondelinge 'nee' van die vrou het anale penetrasiepogings nie noodwendig gestuit nie: Hy het probeer om dit daar te sit. [Onderhoudvoerder] Regs En ek het net gesê nee. [Onderhoudvoerder] Het hy jou eerste gevra of het hy dit net probeer? Um, hy het my eers aanhou vra. Ek is soos 'nee', maar toe probeer hy dit en ek sê 'nee manier'. [Onderhoudvoerder] Regs 'Geen kans'. (Molly)

In sommige gevalle is anale penetrasie van die vrou digitaal of peniel beskryf deur mans en vroue wat per ongeluk gebeur het ('dit het gegly'). Byvoorbeeld, Markus, wat hierbo genoem is, het ons vertel van 'n tyd toe hy 'n vagina-penisgemeente geslyp het en sy vriendin anaal binnegedring het.

Vanweë die aard van die data-ons maak staat op verslae by onderhoud - dit is moeilik om te bepaal in hoeverre gebeurtenisse wat as 'slips' beskryf is werklik onbedoeld was. Een man het egter tydens die eerste onderhoud 'n 'slip' beskryf, wat hy aan die onderhoudvoerder gesê het. Hy het gesê dat hy sy vriendin vertel het. Dit was 'n ongeluk, 'n rekening wat hy by die tweede onderhoud gewysig het. [Onderhoudvoerder] Ek dink jy het in die eerste onderhoud gesê dat daar 'n tyd was waarin jy gesê het [sy penis] het gegly. Wel ek, ek het probeer, en ek het gesê dit het gegly. [Onderhoudvoerder] Het dit dus nie gegly nie? Dit was nie 'n ongeluk nie? Nee, nee, nee, dit was nie 'n ongeluk nie. (Jack)

Om gebeurtenisse as 'slips' te beskryf, kan mans en vroue in staat stel om die moontlikheid dat penetrasie doelbewus en nie-konsensueel was, te glans.

Die vertellings het min verwagting voorgestel dat jong vroue self anale seks wil hê. Baie jong mans, aan die ander kant, het duidelik beskryf dat hulle 'n vrou wil binnedring. Hierdie wanverhouding kan help om te verduidelik hoekom 'slips' en 'oortuiging' van die vrou algemene kenmerke van die verhale oor anale seks was.

Anale seks en plesier

Onder diegene wat anale seksuele ervarings gehad het, het min mans en slegs een vrou onder hierdie jong ouderdomsgroep na hul fisiese plesier verwys. Alicia, die enigste vrou wat aangename anale penetrasie vertel, illustreer 'n paar van die ingewikkeldhede wat betrokke is by vroulike navigeer (en vertel) anale seksuele praktyke. Sy het 'n redelik algemene patroon beskryf: haar maat het gevra vir anale seks, wat sy eers geweier het, maar later ingestem het. Sy het dit pynlik gevind en het ook 'n tweede ervaring gehad waarin haar instemming tot anale penetrasie twyfelagtig was ('dit het net so gegly'). Sy was egter tipies omdat sy die verhaal op 'n positiewe manier vertel het deur haar eie agentskap te beklemtoon ('ek was nuuskierig daaroor') en beskryf hoe sy daarna anale seks geniet het, wat daarop dui dat hulle 'n onderlinge bevredigende manier gevind het om betrokke te raak. in die praktyk.

Haar maat het voorheen anale seks gehad. Die eerste keer dat sy anale seks met hom gehad het, was 'baie pynlik': Ek wou dit aanvanklik nie [anale seks] probeer nie, en ek was aanvanklik nie seker daaroor nie. Maar ek het, hy het nie, hy het gesê 'dit is goed', maar ek wou dit nog steeds vir hom probeer, want ek was geïnteresseerd. Ek dink ek was geïnteresseerd in die rede waarom hy belangstel. Ek was nuuskierig daaroor [...] So ek dink dit is [...] ek het dit net vir hom probeer.

Sy het die tweede geleentheid beskryf wat hulle anale seks anders in die eerste en tweede onderhoude gehad het: [Eerste onderhoud] Ons het nog 'n keer seks gehad met seks en dit het net so gegaan. [Tweede onderhoud] Hy het net soort gegly [...] Ek dink hy het gedink dit sal dit vir my minder pynlik maak. En ek dink hy het gedink hy kan my so maak.

By die eerste onderhoud was Alicia ondubbelsinnig oor wat gebeur het, wat die gebeurtenis vertel het asof dit per ongeluk was ('dit is net 'n ingewikkelde'), miskien onwillig om die aandag te vestig op die feit dat hy nie by die besluit betrokke was nie. By die tweede onderhoud was sy duideliker dat hy haar doelbewus deurdring het (sy het ook tussen haar onderhoude met haar maat daaroor gepraat.) Sy stel dit op 'n ietwat positiewe manier voor ('hy het gedink hy kan my so maak'), maar haar toestemming bly onduidelik.

By albei onderhoude het sy beklemtoon hoeveel sy later 'n anale seks met dieselfde man geniet het, en dat een van hulle dit kan inisieer. Alicia was die enigste vrou wat ons ondervra het, wat beskryf het dat plesier, met inbegrip van orgasme, van anale seks beskryf word. Ja. Ek hou daarvan, want ek dink ek hou baie van die gevoel van hom teen my boesem, soos teen die vleis van jou boesem, asof dit 'n bietjie kussend is. So ja, ek dink dit is wat ek daarvan hou, ek is nie seker nie.

Alicia se saak was ook ongewoon in die manier waarop sy haar in verhouding tot haar maat as meer seksueel gedrewe voorgestel het: 'Ek sê nie dat ek altyd wil hê dat ek seks [alle praktyke wil hê nie, nie net anale seks nie), maar ook sê ek gaan meer daarvoor. Ek sal dit meer inisieer ”.

In 'n vorige werk het ons gewys hoe interpretasies van oënskynlik dwanggebeurtenisse met verloop van tyd kan verander21 en dit is moontlik dat beter, later ervarings in die konteks van 'n voortgesette verhouding haar toegelaat het om die aanvanklike, minder aangename mense in 'n verhaal van persoonlike seksuele groei binne 'n stabiele verhouding te inkorporeer, veral omdat sy gekom het om die praktyke te geniet wat sy gehad het het eers pynlik gevind.

Alhoewel Alicia in die algemeen positief is, bevat dit ook aanduidings van onwilligheid ("Ek wou dit nie probeer nie [...] Ek was onseker"). Dit is moontlik dat haar vertelling tot 'n mate gevorm is deur sosiale verwagtinge oor vroue wat anale seks weerstaan, selfs al praat sy oor die praktyk. Mans het eweneens nie spontaan gepraat oor die feit dat hulle nie anaal deurdring na 'n vrou nie, maar slegs na direkte vrae genoem en ander werke ondersteun wat 'n taak op mans beskryf om slegs 'n positiewe siening van seks te verwoord.22 ,23

Bespreking

Min jong mans of vroue het aangeraai om anale seks aangenaam te vind en albei verwagte anale seks is pynlik vir vroue. Hierdie studie bied verduidelikings vir hoekom anale seks mag voorkom ten spyte hiervan.

Onderhoudvoerders noem dikwels pornografie as die 'verduideliking' vir anale seks, maar dit lyk net as 'n motivering vir mans. 'N vollediger prentjie van hoekom vroue en mans betrokke raak by anale seks, kom uit hul rekeninge. Dit blyk dat anale seks gebeur in 'n konteks wat gekenmerk word deur ten minste vyf spesifieke eienskappe wat verband hou met die belangrikste verduidelikende temas wat hierbo beskryf word:

Ten eerste het sommige mans se vertellings voorgestel dat wedersyds en toestemming vir anale seks nie altyd vir hulle 'n prioriteit is nie. Onderhoudvoerders het gereeld gemaklik gepraat oor penetrasie waar vroue waarskynlik seergemaak of gedwing sou word ("Jy kan dit skeur as jy anale seks probeer forseer"; "jy hou aan totdat hulle keelvol is en jou in elk geval laat doen"), wat daarop dui dat hulle nie net verwag dat dwang deel van anale seks sal wees nie ( in die algemeen, selfs al is dit nie vir hulleself persoonlik nie), maar dat baie van hulle dit aanvaar of dit ten minste nie eksplisiet betwis nie. Sommige gebeure, veral die 'toevallige' penetrasie wat deur sommige onderhoude gerapporteer is, was dubbelsinnig in terme van die vraag of dit as verkragting geklassifiseer sou word (dws 'n nie-konsensiewe penetrasie), maar ons weet uit Jack se onderhoud dat 'ongelukke' op doel.

Tweedens, vroue wat vir anale seks begeer word, blyk normaal te wees.

Derde, die algemeen sirkuleerende idees wat 'almal' geniet, en dat vroue wat nie verkeerd is nie, of net hul geheim geheim hou, help om die foutiewe idee te ondersteun dat 'n man wat vir anale seks stoot, eenvoudig sy vennoot oortuig om te doen iets wat die meeste meisies wil hê. Selfs Alicia se vertelling bevat enkele van die skynbaar dwingende kenmerke van anale seks wat ander vroue negatief noem, ten spyte daarvan dat Alicia berig het dat sy anale seks geniet.

Vierde, anale seks vandag blyk 'n merker van seksuele prestasie of ervaring te wees, veral vir mans.18 Die samelewing waarin ons onderhoude woon, beloon mans blykbaar vir seksuele ervaring per se ('elke gat is 'n doel') en beloon vroue in 'n sekere mate vir die nakoming van seksueel 'avontuurlike' dade (genot wat beteken dat hulle nie naïef, onverslaaf is nie, ens.) , alhoewel vroue dit moet balanseer met die risiko vir hul reputasie. Vroue kan ook onder druk verkeer om sekere seksuele praktyke te geniet of dit te kies: Gill beskryf 'n 'postfeministiese sensitiwiteit' in hedendaagse media, waar daar van vroue verwag word om hulself voor te stel dat hulle gedrag gekies het wat ooreenstem met 'n stereotipe van heteroseksuele manlike fantasie.24 Die algemene uitbeelding van anale heteroseksuele in terme van mans wat vroue se weerstand breek, kan vergelyk word met vertellings oor eerste vaginale omgang25 en het hulle dalk in sekere mate in die Britse konteks vervang waar premaritale vaginale omgang as normaal beskou word en dus dalk minder van 'n verowering.

Vyfde, baie mense spreek nie kommer uit oor moontlike pyn vir vroue nie, en beskou dit as onvermydelik. Minder pynlike tegnieke (soos stadiger penetrasie) is selde bespreek.

Tans blyk dit dat hierdie klaarblyklik onderdrukkende konteks, en inderdaad die gebruik van anale heteroseksuele self, in hierdie jong ouderdomsgroep grootliks geïgnoreer word in beleid en seksualiteitsopvoeding. Houdings soos die onvermydelikheid van pyn vir vroue, of sosiale versuim om potensiële dwanggedrag te herken of daaroor na te dink, blyk onbetwis te wees. Alicia se saak toon aan hoe vroue potensiële negatiewe ervarings kan absorbeer in 'n algehele vertelling van beheer, begeerte en plesier, wat sy alles in haar verslag beklemtoon.

Ons stel nie voor dat wedersydse aangename anale praktyke onder hierdie ouderdomsgroep nie moontlik is nie, en nie dat alle mans hul vennote wil dwing nie. eerder, ons wil beklemtoon hoe wedersyds en vroue se plesier dikwels afwesig is in vertellings van anale heteroseksuele en hoe hul afwesigheid nie net onopgemerk en onbetwis gelaat word nie, maar selfs deur baie jongmense blyk te wees.

Vorige werk het voorgestel dat gendered power anders kan funksioneer vir verskillende seksuele aktiwiteite, en dat seksuele "skrifte" (bv. Verwagtinge oor hoe praktyke geïnisieer en uitgevoer word) vir anale seksuele omgang kan nie so goed gevestig wees as vir vaginale omgang nie.13 Ons bevindings dui daarop dat dwang op die jong ouderdom as 'n dominante manuskrip vir anale omgang kan ontstaan ​​as dit ongekontroleer word.

Verdere werk is nodig om die mate waarin soortgelyke gedwonge diskoerse onder jongmense in ander lande werk, te bepaal. Hierdie is 'n kwalitatiewe studie, met 'n diepgaande analise van 'n kleiner steekproef as wat gewoonlik vir epidemiologiese studies geld, maar wat drie plekke en diverse sosiale groepe dek. Of die konsep van 'veralgemeenbaarheid' in kwalitatiewe navorsing toegepas moet word, is 'n kwessie van debat,26 maar ons sou redeneer dat hierdie studie nuttige, geloofwaardige werkhypotheses of teorieë oor anale seksuele praktyk onder jong mans en vroue verskaf wat waarskynlik buite ons groep ondervragers sal toepas.

Seksualiteitsopvoeding, en spesifiek wat dit moet bevat, is die onderwerp van globale debat.27 ,28 Voorkoming van SOI's, MIV en geweld is prioriteite vir gesondheidsbevordering wêreldwyd. Tog bestaan ​​seksualiteitsopvoeding, waar dit bestaan, selde spesifieke seksuele praktyke, soos anale seks tussen mans en vroue, ten spyte van die potensiaal vir siekteoordrag en, soos hierdie rekeninge openbaar, dwang. In Engeland, waar hierdie studie geleë is, word besprekings van plesier, pyn, toestemming en dwang ingesluit by goeie seksualiteitsonderrig, maar sulke onderwys bly afsonderlik, ad hoc en nie-verplig.

Gevolgtrekking

Anale seks onder jongmense in hierdie studie het plaasgevind in 'n konteks wat pyn, risiko en dwang aanmoedig. Skerpverminderingpogings gerig op anale seks kan help om bespreking oor wedersydse en toestemmings aan te moedig, riskante en pynlike tegnieke te verminder en standpunte uit te daag wat dwang normaliseer.

Erkennings

Die skrywers bedank Kaye Wellings en Tim Rhodes vir hul rol in die projekontwerp, die twee beoordelaars vir hul bydrae, en Amber Marks en Crofton Black vir hul kommentaar op 'n vroeëre konsep van die manuskrip.

voetnote

 • Bydraers CM en RL het bygedra tot die beplanning, uitvoering en rapportering van die werk wat in die manuskrip beskryf word. CM is die borg vir hierdie manuskrip.

 • Befondsingsbefondsing vir hierdie studie is verkry uit die Raad vir Ekonomiese en Sosiale Navorsing (UK) RES-062-23-1756.

 • Kompeterende belange Geen.

 • Herkoms- en portuuroorsig Nie opdrag gegee nie; ekstern eweknie hersien.

 • Etiese goedkeuring Etiese goedkeuring is verleen deur die London School of Hygiene & Tropical Medicine Research Ethics Committee (Aansoek nr. 5608). Alle deelnemers het ingeligte toestemming gegee voordat hulle aan hierdie navorsing deelgeneem het.

 • Data-deelstaat Geen bykomende data is beskikbaar nie.

Hierdie is 'n Oop Toegang-artikel wat versprei word ooreenkomstig die bepalings van die lisensie Creative Commons Attribution (CC BY 3.0) wat ander toelaat om te versprei, te remix, aan te pas en op te bou vir kommersiële gebruik, mits die oorspronklike werk behoorlik aangehaal word. . Sien: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Verwysings

  1. Chandra A,
  2. Mosher WD,
  3. Copen C,
  4. et al

  . Seksuele gedrag, seksuele aantrekkingskrag en seksuele identiteit in die Verenigde State: data van die 2006-2008 Nasionale Opname van Gesinsgroei. Hyattsville, MD: Nasionale Sentrum vir Gesondheidsstatistiek, 2011: 1-36.

  1. Gindi RM,
  2. Ghanem KG,
  3. Erbelding EJ

  . Toename in mondelinge en anale seksuele blootstelling onder die jeug wat seksueel oordraagbare siekteklinieke bywoon in Baltimore, Maryland. J Adolesc Gesondheid 2008; 42: 307-8.

  1. Johnson AM,
  2. Mercer CH,
  3. Erens B,
  4. et al

  . Seksuele gedrag in Brittanje: vennootskappe, praktyke en MIV-risiko gedrag. Lancet 2001; 358: 1835-42.

  1. Mercer CH,
  2. Tanton C,
  3. Prah P,
  4. et al

  . Veranderinge in seksuele houdings en lewenstyle in Brittanje deur die lewensloop en met verloop van tyd: bevindinge van die Nasionale Opnames van Seksuele Houdings en Lewenswyses (Natsal). Lancet 2013; 382: 1781-94.

  1. Vloed M

  . Jeug en pornografie in Australië bewyse oor die mate van blootstelling en waarskynlike gevolge. Bruce, Australië: Die Australië Instituut, 2003.

  1. Horvath MAH,
  2. Alys L,
  3. Massey K,
  4. et al

  . 'Basies ... .porn is oral': 'n vinnige evaluasie van bewyse oor die uitwerking wat toegang en blootstelling aan pornografie op kinders en jongmense het. Londen: Die kantoor van die kommissaris vir kinders, 2013.

  1. Owens EW,
  2. Behun RJ,
  3. Manning JC,
  4. et al

  . Die impak van internetpornografie op adolessente: 'n oorsig van die navorsing. Seksverslaafde Kompulsiwiteit 2012; 19: 99-122.

  1. Braun-Courville DK,
  2. Rojas M

  . Blootstelling aan seksueel eksplisiete webwerwe en adolessente seksuele houdings en gedrag. J Adolesc Gesondheid 2009; 45: 156-62.

  1. Haggstrom-Nordin E,
  2. Hanson U,
  3. Tyden T

  . Verenigings tussen pornografiese verbruik en seksuele praktyke onder adolessente in Swede. Int J STD vigs 2005; 16: 102-7.

  1. Baldwin JI,
  2. Baldwin JD

  . Heteroseksuele anale omgang: 'n understudied, hoë risiko seksuele behaivor. Arch Sex Behav 2000; 29: 357-73.

  1. Gorbach PM,
  2. Manhart LE,
  3. Hess KL,
  4. et al

  . Anale omgang tussen jong heteroseksuele in drie seksueel oordraagbare siekteklinieke in die Verenigde State. Seks Transm Dis 2009; 36: 193-8.

  1. Halperin DT

  . Heteroseksuele anale omgang: voorkoms, kulturele faktore, en MIV-infeksie en ander gesondheidsrisiko's, Deel I. VIGS Pasiëntsorg ST 1999; 13: 717-30.

  1. Roye CF,
  2. Tolman DL,
  3. Snowden F

  . Heteroseksuele anale omgang tussen swart en latino adolessente en jong volwassenes: 'n swak verstaanbare hoërisikogedrag. J Sex Res 2013; 50: 715-22.

  1. Smith G

  . Heteroseksuele en homoseksuele anale omgang: 'n internasionale perspektief. geslachtsziekten 2001; 14: 28-37.

  1. Štulhofer A,
  2. Ajduković D

  . Moet ons anodyspareunia ernstig neem? 'N Beskrywende analise van pyn tydens ontvanklike anale omgang in jong heteroseksuele vroue. J Seks Burgerlike 2011; 37: 346-58.

  1. Makhubele B,
  2. Parker W

  . Heteroseksuele anale seks onder jong volwassenes in Suid-Afrika: risiko's en perspektiewe. Johannesburg: Sentrum vir VIGS, Ontwikkeling en Evaluering, 2013.

  1. Štulhofer A,
  2. Ajdukovic D

  . 'N Verkenning van gemengde metodes van vroue se ervarings van anale omgang: betekenisse wat verband hou met pyn en plesier. Arch Sex Behav 2013; 42: 1053-62.

  1. Lewis R,
  2. Marston C,
  3. Wellings K

  . Basisse. Stadiums en 'werk jou pad op': jongmense praat oor nie-koitale praktyke en 'normale' seksuele trajekte. Sosiol Res Online 2013; 18: 1.

  1. Corbin J,
  2. Strauss A

  . Basiese beginsels van kwalitatiewe navorsing: tegnieke en prosedures vir die ontwikkeling van gegronde teorie. 3rd edn. Duisend Oaks, CA: SAGE, 2008.

  1. Marston C,
  2. Koning E

  . Faktore wat die seksuele gedrag van jongmense vorm: 'n stelselmatige oorsig. Lancet 2006; 368: 1581-6.

  1. Marston C

  . Wat is heteroseksuele dwang? Vertolking van vertellings van jongmense in Mexico City. Sosiol Gesondheid Illn 2005; 27: 68-91.

  1. Richardson D

  . Jeug manlikheid: dwingende manlike heteroseksualiteit. Br J Sociol 2010; 61: 737-56.

  1. Holland J,
  2. Ramazanoglu C,
  3. Sharpe S,
  4. et al

  . Die man in die kop: jongmense, heteroseksualiteit en mag. Londen: Die Tufnell Press, 1998.

  1. Gill R

  . Postfeministiese media-kultuur: elemente van 'n sensitiwiteit. Eur J Cult Stud 2007; 10: 147-66.

  1. Holland J,
  2. Ramazanoglu C,
  3. Sharpe S,
  4. et al

  . Maagdelikheid dekonstrueer — jongmense vertel van eerste geslag. Sex Relation Ther 2000; 15: 221-32.

  1. Whittemore R,
  2. Chase SK,
  3. Mandle CL

  . Geldigheid in kwalitatiewe navorsing. Kwal Gesondheid Res 2001; 11: 522-37.

  1. Stanger-Hall KF,
  2. Hall DW

  . Abstinence-only education en tiener swangerskap tariewe: waarom ons omvattende seks onderwys nodig het in die VSA. PLoS ONE 2011; 6: e24658.

 1. Verenigde Nasies se opvoedkundige wetenskaplike en kulturele organisasie. Internasionale tegniese leiding oor seksualiteitsonderrig. Parys: UNESCO, 2009.