Antecedents van adolessente se blootstelling aan verskillende tipes seksueel eksplisiete internetmateriaal: 'n longitudinale studie (2015)

OPMERKINGS: Dit kan dui op eskalasie. Hierdie longitudinale studie het 'n groter blootstelling aan  liefdevolle internetpornografie vir jonger adolessente en meer blootstelling aan dominante-tema-pornografie vir ouer adolessente.


Laura Vandenbosch,

Rekenaars in menslike gedrag

Deel 50, September 2015, Bladsye 439-448

Hooftrekke

  • 'N longitudinale studie onder 1577 Nederlandse adolessente is uitgevoer.
  • Ouderdom het negatief voorspel blootstelling aan genot-tema seksueel eksplisiete internet materiaal (SEIM).
  • Ouderdom en akademiese status positief voorspel blootstelling aan dominansie-tema SEIM.
  • Hiper geslagsidentiteit positief voorspel blootstelling aan geweld-tema SEIM.

Abstract

Kommunikasie geleerdes het herhaaldelik beklemtoon die belangrikheid van die bestudering van die tipe inhoud wat media gebruikers blootgestel word. Alhoewel adolessente dikwels seksueel eksplisiete Internet materiaal (SEIM) gebruik, weet ons min oor watter spesifieke tipes SEIM hulle blootgestel word. Daarbenewens het kennis ontbreek oor die voorvaders van blootstelling aan verskillende tipes SEIM en of hierdie antecedente verskil tussen seuns en meisies. Die huidige twee-golf-paneelopname onder 1557-Hollandse adolessente het hierdie lekkasies aangespreek deur blootstelling aan genot-tema, dominansie-tema en geweld-tema SEIM te bestudeer. YOunger-adolessente is meer dikwels blootgestel aan genot-tema SEIM, terwyl ouer adolessente en adolessente met hoër vlakke van akademiese prestasie meer dikwels blootgestel is aan dominante-tema SEIM. Hiper manlike seuns en hiper vroulike meisies is meer gereeld blootgestel aan gewelddadige SEIM.

Sleutelwoorde

  • Seksueel eksplisiete Internet materiaal;
  • adolessente;
  • Media blootstelling;
  • geslag