Is adolessente wat pornografie gebruik anders as dié wat aanlyn seksuele aktiwiteite doen? (2020)

Kinders en Jeugdiensoorsig

Nuwe studie (ouderdomme 14-18). Porno-gebruikers is waarskynlik meer:
- seuns
- introverte
- neuroties
- minder aangenaam
- minder pligsgetrou
- narsisties
- lae sosiale intimiteit
- armer met emosieregulering

-------------------

Abstract

YanivEfratiab, YairAmichai-Hamburgerb

https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.104843

Hooftrekke

  • Solo en saamgestelde seksuele aktiwiteite kan na die virtuele arena geëkstrapoleer word.
  • Adolessente wat pornografie en ander vorme van kubereks verbruik, het verskillende profiele.
  • Daar was verskille tussen sielkundige en kulturele faktore.

Navorsing het aangedui op verskillende verskille tussen diegene wat slegs aanlyn pornografie gebruik en diegene wat hoofsaaklik seksuele aktiwiteite gehad het. Ons het ondersoek of die onderskeid tussen solo- en vennootlike seksuele aktiwiteite na die virtuele arena geëkstrapoleer kan word, terwyl die sielkundige verskille tussen adolessente wat aan elke aktiwiteit deelneem, bestudeer is. Israeliese adolessente (N= 2112; 788 seuns en 1,324 14 meisies), 18-XNUMX jaar oud (M = 16.52, SD = 1.63), het aan 'n aanlynstudie deelgeneem. Elke deelnemer het 'n ewekansig geordende selfoonverslagvraelyste oor die gebruik van pornografie, seksueel verwante aanlynaktiwiteite, persoonlikheidseienskappe, narcisme, strategieë vir die regulering van emosies, individualisme, sosiale intimiteit en sosio-demografiese faktore voltooi. Adolessente wat pornografie verteer het (dit wil sê solo-aktiwiteite) is meestal seuns, introvert, neuroties, minder aangenaam en met minder pligsgetrou oordeel. Daarbenewens is hulle meer openlik narcis, gebruik meer onderdrukking en minder herbeoordeling om emosies te reguleer, is hulle sterk op vertikale individualisme, laag op sosiale intimiteit.. Adolessente wat aan seksuele aktiwiteite deelneem, is meestal meisies, ekstrovert, oop vir ervaring, neuroties, minder aangenaam en met minder pligsgetrou oordeel. Daarbenewens is hulle meer narsisties, het hulle 'n hoë vertikale individualisme en 'n lae vertikale kollektivisme, en is die sosiale intimiteit hoog. Ons bespreek die onderskeidingsvermoë en die plek daarvan in die virtuele era.