Evaluering van die effektiwiteit van 'n opvoedingsprogram om die negatiewe gevolge van blootstelling aan pornografie onder jongmense te verminder (2020)

Skrywer / s

Ballantine-Jones, Marshall Stuart

Proefskrif (PDF, 2.73MB)

https://ses.library.usyd.edu.au/bitstream/handle/2123/23714/Ballantine-Jones_MS_Thesis_Final.pdf?sequence=1

Abstract

Inleiding Baie navorsing beeld pornografie uit as 'n negatiewe uitwerking op adolessente, insluitend persoonlik, relasioneel en sosiaal. Daar is egter min bewyse vir die vermindering van negatiewe gevolge. Aangesien daar slegs 'n klein aantal ongeskatte skoolprogramme beskikbaar was wat pornografie en seksualiseerde media beskikbaar het, het hierdie leemte dit regverdig om 'n intervensionele studie te doen oor die vraag of bekende negatiewe effekte by adolessente verminder kan word. Doelstellings 'n Teoretiese raamwerk is voorgestel om die persoonlike, relasionele en sosiale negatiewe gevolge van blootstelling aan pornografie te verminder deur gebruik te maak van drie strategieë: 1. didaktiese opvoeding; 2. eweknie-betrokkenheid; en 3. ouerbetrokkenheid. Metodes Voor die programontwerp is 'n basisopname ontwerp, geïmplementeer en gevalideer in 'n steekproef van 746 jaar 10-hoërskoolleerlinge, tussen 14 en 16 jaar, van onafhanklike skole van NSW. 'N Ses-lesprogram is ontwerp om in lyn te kom met die afdeling Gesondheid en Liggaamlike Opvoeding van die Australiese Nasionale Kurrikulum en is op 347 jaar 10-studente van onafhanklike NSW-skole, tussen 14 en 16 jaar, aangebied. Resultate Analise van die gevalideerde basislynopname het vrae gevra oor gedrag en sosiale gedrag op sosiale media, wat die program geïntegreer het. Die aanvanklike analise van die intervensie-studente het bevestig dat diegene wat blootgestel is aan sosiale media meer geneig is om narsistiese eienskappe te hê, wat die effek gemedieër het wat blootstelling aan pornografie of seksuele gedrag op sosiale media op selfbeeld gehad het. Voor- en na-intervensie-vergelykings het toenames in negatiewe houdings oor pornografie, positiewe sienings teenoor vroue en verantwoordelike houding teenoor verhoudings getoon. Studente met gereelde kykgedrag het verhoogde pogings om die kyk te verminder. Sommige vroulike studente het selfbevorderende gedrag op sosiale media en kyk na pornografie verminder. Studente het nie problematiese gedrag of houdings ontwikkel nadat hulle die kursus gedoen het nie. Gereeld het pornografiekykers hoër kompulsiwiteit gehad, wat hul kykgedrag bemiddel het en pogings om die kyk te verminder, belemmer het. Daar was tendense van verhoogde spanning in manlike ouerverhoudings en vroulike portuurverhoudings na die intervensie, maar nie op 'n vlak van betekenis nie. Gevolgtrekking Oor die algemeen was die program effektief om verskeie negatiewe effekte van blootstelling aan pornografie, seksuele gedrag op sosiale media en selfbevorderende gedrag op sosiale media te verminder deur die drie strategieë van didaktiese opvoeding, eweknie-betrokkenheid en ouerlike aktiwiteite te gebruik. Die uitdaging van kompulsiwiteit laat vrae ontstaan ​​vir loopbane en opvoeders, veral of aanvullende terapeutiese ondersteuning nodig is.

Fakulteit

Fakulteit Geneeskunde en Gesondheid, Kinderhospitaal Westmead Clinical School

uitgewer

Universiteit van Sydney

Tipe

Tesis

Proefskrif tipe

Doctor

Jaar

2020