Assessering van blootstelling aan seksueel eksplisiete materiale en faktore wat verband hou met blootstelling onder voorbereidende skooljare in Hawassa City, Suid-Ethiopië: 'n kruis-deursnee-gebaseerde opname (2015)

Reprod Health. 2015 September 14;12:86. doi: 10.1186/s12978-015-0068-x.

Abstract

AGTERGROND:

Volgens die 2007-etiopiese sensus was jeugdiges van 15-24 jaar meer as 15.2 miljoen wat bydra tot 20.6% van die hele bevolking. Hierdie baie groot en produktiewe groepe van die bevolking word blootgestel aan verskeie seksuele en reproduktiewe gesondheidsrisiko's. Die doel van hierdie studie was om blootstelling aan seksueel eksplisiete materiaal (SEM) en faktore wat verband hou met blootstelling onder voorbereidende skoolstudente in Hawassa, Suid-Ethiopië, te evalueer.

METODOLOGIE:

'N Deursnee-instellingsgebaseerde studie wat 770 ewekansige jeugstudente van voorbereidende skole in Hawassa-stad betrek. Meervoudige-steekproefnemingstegnieke is gebruik om studievakke te kies. Data is versamel met behulp van vooraf-getoetsde en self-toegediende vraelys. Data is ingevoer deur EPI INFO weergawe 3.5.1 en geanaliseer met behulp van SPSS weergawe 20.0 statistiese sagtewarepakkette. Die resultaat is vertoon met behulp van beskrywende, tweeveranderlike en meerveranderlike analise. Statistiese assosiasie is gedoen vir onafhanklike voorspellers (by p <0.05).

RESULTAS EN BESPREKING:

Omtrent 750-studente is aan hierdie studie deelgeneem met 'n reaksietempo van 97.4%. Onder hierdie het ongeveer 77.3% van die studente geweet van die teenwoordigheid van SEM en die meeste van die respondente 566 (75.5%) het SEM films / flieks en 554 (73.9%) gekyk na SE-tekste. Die totale blootstelling aan SEM in skooljare was 579 (77.2%). Van die totale respondente het ongeveer 522 (70.4%) beweer dat hulle geen openlike bespreking gehad het oor seksuele probleme in hul gesin nie. Verder het ongeveer 450 (60.0%) respondente gekla omdat hulle geen seksuele en reproduktiewe gesondheidsopleiding by hul skool gehad het nie. Manlike studente het byna twee keer hoër blootstelling aan SEM gehad as vrouestudente (95% BI: AOR 1.84 (CI = 1.22, 2.78). Studente wat privaatskool bygewoon het, was meer as twee keer meer blootgestel aan SEM as openbare skole (95%) GI: AOR 2.07 (GI = 1.29, 3.30). Studente wat alkohol drink en as 'soms' bestempel is, is twee keer meer blootgestel aan SEM as diegene wat nooit alkohol drink nie (95% GI = AOR 2.33 (GI = 1.26, 4.30) Khat-kouers wat 'selde', 'soms' en 'dikwels' bestempel het, het 'n hoër blootstelling getoon (95% BI: AOR 3.02 (CI = 1.65, 5.52), (95% CI: AOR 3.40 (CI = 1.93, 6.00) en (95% GI: AOR 2.67 (GI = 1.46, 4.86) as diegene wat onderskeidelik nooit khat kou nie. Wat SEM-toegang betref, is skooljongmense met die etiket 'maklike toegang' blootgestel aan die kans van ses keer as jongmense wat geen toegang gehad het nie) : AOR 95 (CI = 5.64, 3.56).

AFSLUITING:

Hoë aantal studente is blootgestel aan seksueel eksplisiete materiaal. Seks, skooltipe, substansgebruik en toegang tot SEM is onafhanklike voorspellers van blootstelling aan SEM waargeneem.

MOTIVERING:

Die huidige geslag jongmense is die gesondste, mees geleerde en verstedelikste in die geskiedenis. Daar is egter steeds ernstige kommer. Die meeste mense raak seksueel aktief tydens adolessensie. Voorhuwelikse seksuele aktiwiteite kom algemeen voor en neem wêreldwyd toe. Die pryse is die hoogste in Afrika suid van die Sahara, waar meer as die helfte van die meisies van 15-19 jaar oud seksueel ervare is. Miljoene adolessente baar kinders in Afrika suid van die Sahara. Meer as die helfte van vroue gee geboorte voor die ouderdom van 20. Die behoefte aan verbeterde gesondheids- en maatskaplike dienste wat op adolessente gerig is, insluitend reproduktiewe gesondheidsdienste, word wêreldwyd toenemend erken. Ongeveer 85% van die wêreldadolessente woon in ontwikkelende lande. Elke jaar word tot 100 miljoen besmet met 'n geneesbare seksueel oordraagbare siekte (SOI). Ongeveer 40% van alle nuwe wêreldwye infeksies met menslike immuungebreke (MIV) kom onder 15-24-jariges voor; met onlangse ramings van 7000 besmette per dag. Hierdie gesondheidsrisiko's word beïnvloed deur baie onderling verwante faktore, soos verwagtinge rakende vroeë huwelike en seksuele verhoudings, toegang tot onderwys en werk, geslagsongelykhede, seksuele geweld en die invloed van massamedia en populêre kultuur. Verder het baie adolessente nie 'n sterk, stabiele verhouding met ouers of ander volwassenes met wie hulle kan praat oor hul probleme met die voortplanting nie. Ondanks hierdie uitdagings kan programme wat aan die inligting- en diensbehoeftes van adolessente voldoen, 'n wesenlike verskil maak. Suksesvolle programme help jongmense om lewensvaardighede te ontwikkel, die behoeftes en bekommernisse van jongmense te respekteer, gemeenskappe by hul pogings te betrek en respekvolle en vertroulike kliniese dienste te lewer. Gevolglik werk die regering van Ethiopië nou aan die verbetering van die gesondheid van adolessente as een deel van MDG (doelwit VI-stop van die oordrag van MIV / vigs, SOI en ander oordraagbare siektes) met die fokus op adolessente, aangesien hulle die meeste getref word. Hierdie bevinding sal dus die regering bevoordeel om die doelwit te bereik deur middel van adolessente blootstellingstatus aan seksueel eksplisiete materiaal en die verbetering van seksuele probleme, sonder om op skool met klasmaats en hul gesin tuis te praat. Wat die saak betref, het ons outeurs besluit om hierdie bevinding in BMC Reproductive Health Journal te publiseer, sodat aanlyn-toegang maklik sal wees vir alle beheerliggame wat hulle gebruik om hul strategieë vir 'n beter produkplan te beplan. Daarbenewens sal navorsers, praktisyns, beleidmakers, studente, skoolleiers en professionele persone ook voordeel trek uit hierdie bevinding vir hul toekomstige navorsingsverwysings, kennisverwerwing en praktyk.

agtergrond

Meer as een biljoen mense in die wêreld is tussen die ouderdomme van 15 en 24. Die meeste van hierdie woon in ontwikkelende lande []. In Ethiopië was jongmense van 15–24 jaar meer as 15.2 miljoen, wat bygedra het tot 20.6% van die hele bevolking []. Hierdie groot en produktiewe groepe van die bevolking word blootgestel aan verskeie seksuele en reproduktiewe gesondheidsrisiko's. Onder baie seksuele en reproduktiewe gesondheidsrisiko's is seksuele dwang, vroeë huwelik, poligamie, vroulike genitale sny, onbeplande swangerskappe, geslote swangerskappe, aborsie en seksueel oordraagbare infeksies (STI's) die belangrikste [].

Verskeie studies het getoon dat mans meer geneig is om hulself bloot te stel aan SEMs as vroulike (soos, 7 keer waarskynlik om aanlyn-soeke te rapporteer (p <0.001) en 4-tye sal waarskynlik net vanlyn-soek soek (p <0. 001)) [-]. Meisies is meer geneig as seuns om seksuele eksplisiete beelde te ontstel. Vyf en dertig persent van meisies, maar net ses persent van die seuns het berig dat hulle baie ontsteld was oor die ervaring [, ].

Soos een studie in die VSA voorgestel het, was jeugdiges van 14 jaar en ouer amper drie keer geneig om aanlyn soekgedrag aan te meld in vergelyking met jonger jeugdiges (bl 0.001). Geen beduidende verskille in ouderdom is opgemerk tussen jeugdiges wat slegs vanlyn en nie-soekende gedrag aangemeld het. Al die internetgebruikskenmerke kon nie verslae van pornografie-soekgedrag beduidend onderskei nie [].

Verskeie studies buite die huis het opgemerk dat ouer adolessente meer geneig is om seksuele inhoud aanlyn te sien as jonger internetgebruikers. Hoër godsdienstigheid is gekoppel aan vertragings in seksuele ontwikkeling. Laer godsdienstigheid is gekoppel aan groter blootstelling aan aanlyn seksuele materiale [, , ].

Studies van New Hampshire het ouers se internetbeheer geïdentifiseer. Nie een van die vier maatstawwe het die jeug aansienlik onderskei deur hul selfverslag oor gedrag wat pornografie soek nie. Net so hoë persentasies (85-93%) van versorgers het 'n huishoudelike reël gerapporteer oor die verbod op internetpornografiewebwerwe in die drie groepe jongmense. Op die vraag of 'n filter of blokkeerprogrammatuur op die rekenaar geïnstalleer is, is 27% van die versorgers en 16% van die jeug aanlyn-soekers, teenoor 22% van die versorgers en 19% van die jeug wat op die regte pad is, en 23% van beide die versorgers en die jeug wat nie soek nie het positief gereageer [].

Noord-Carolina State of United States bevinding het voorgestel dat seksuele risiko-gedrag onder jongmense het getoon dat die kwaliteit van die ouer-kind verhouding, ouer-kind kommunikasie, en portuurondersteuning wisselende sosiale stelsels verteenwoordig wat verband hou met seksuele risikogedrag. Jong mense wat hoër vlakke van verbintenis met ouers rapporteer, het laer pryse van onbeskermde seksuele omgang, betrokke by seksuele omgang met minder vennote, ouer by eerste seksuele omgang en maak veiliger seksuele besluite []. In Oos-Michigan en ander studiebevindings, is jongmense wat in ongeskonde gesinne woon, meer geneig om seksuele aktiwiteit uit te stel en minder seksuele ervaring te rapporteer as eweknieë wat in ander gesinsvorme woon. Ouers se vorige seksuele ervarings was nie beduidend verwant aan ouer-tienerkommunikasie nie, maar meer inligting is nodig om die spesifieke verband met hierdie gesprekke te bepaal [, ]. In die tuisstudie was Daily Khat-inname ook geassosieer met onbeskermde seks. Daar was 'n beduidende en lineêre assosiasie tussen alkoholinname en onbeskermde seks, met diegene wat alkohol gebruik het wat daagliks 'n drievoudige verhoogde kans het in vergelyking met diegene wat dit nie gebruik nie. Die gebruik van ander stowwe as Khat was nie geassosieer met onbeskermde seks nie, maar was geassosieer met die aanvang van seksuele aktiwiteit [].

Die versorger-kind verhouding was 'n belangrike invloed in die bepaling van die waarskynlikheid van die rapportering van pornografie blootstelling. Jeug wat 'n swak emosionele band met hul versorger aangemeld het, was twee keer so geneig om ook aanlyn-optrede te rapporteer in vergelyking met 'n soortgelyke groep jeug wat 'n sterk emosionele band gerapporteer het (p <0.01). Gereelde dwangdissipline was beduidend verwant aan 67% hoër aangepaste voorwaardelike kans om slegs vanlyn op soek na gedrag te rapporteer versus nie-soekende gedrag (p <0.05). Wangedrag is geassosieer met 'n 4-vouverhoging in aangepaste voorwaardelike kans om óf aanlyn-soekgedrag te rapporteer (p <0.001) of vanlyn-net soekgedrag (aflyn)p <0.001) in vergelyking met nie-soekgedrag na aanpassing vir alle ander invloedryke eienskappe, bevindings van New Hampshire National Survey []. Delinquente jeugdiges is nie net meer geneig om blootgestel te wees aan pornografie nie, maar ook meer blootstelling, blootstelling op vroeër ouderdom (dikwels onder 10), en meer ekstreme pornografie gebruik as hul eweknieë [].

New Hampshire, VSA, het studie ook bevind dat substansgebruik verband hou met meer as 'n tweevoudige toename in aangepaste voorwaardelike kanse in die openbaarmaking van aanlyn (p <0.001) sowel as vanlyn-net (p <0.01) soekgedrag in vergelyking met soortgelyke jeugdiges wat onbeduidende substansgebruik gerapporteer het. Jong mense wat onbedoelde blootstelling aan seksuele materiaal aanlyn aangemeld het, was meer as 2.5-tye waarskynlik blootstelling aan opsetlike blootstelling in vergelyking met soortgelyke jongmense wat nie onbedoelde blootstelling gerapporteer het nie (p <0. 001) [].

Jeug in die Verenigde State en toenemend regoor die wêreld spandeer meer tyd met die media as wat hulle in die skool of met hul ouers doen [, ]. Baie van wat jong mense luister en / of kyk, sluit seksuele inhoud in, maar ongelukkig, baie min wat seksueel gesond kan word []. Adolessente met oorwegend ouer vriende kan meer dikwels gekonfronteer word met mense met meer uitgebreide seksuele ervarings; en met jonger vriende kan meer gereeld mense ontmoet met minder uitgebreide seksuele ervarings []. Hoëspoed internet konneksies gee ook toegang tot 'n relatief groot hoeveelheid data in 'n kort tyd, wat gevolglik die hoeveelheid seksuele beelde wat aangevra kan word, beïnvloed [].

Metodes en materiale

Bestudeer ontwerp, leerarea en periode

'N Deursnee-studie-ontwerp is gebruik op lukraak geselekteerde voorbereidingskoolstudente van die Hawassa-stad. Die studie is uitgevoer in die stad Hawassa, 'n hoofstad van die streek Suid-Ethiopië, ongeveer 275 km van Addis Abeba af. Tans is daar 10 voorbereidende skole (2 openbare en 8 privaat). Van 'n totaal van 6245 studente was ongeveer 2825 vroue []. Die stad word oorheers deur Sidama, Wolaita, Amhara, Guraghe en Oromo etniese groepe en die amptelike taal is Amharies. Die dorp het agt subcity administratiewe sones en toegang tot breëband internetdienste (soos, Wi-Fi). Die studie is van Mei 1 tot Mei 12 / 2014 gehou.

Monsternemingsprosedure en steekproefgrootte bepaling

Om die steekproefgrootte vir die studiepopulasie te bepaal, is die volgende stappe gebruik. Formule vir enkele bevolkingsaandeel is gebruik. Aannames vir 5% marginale fout (d) en 95% vertrouensinterval (α = 0.05) gebruik. Geskatte voorkoms van blootstelling aan teks is verkry uit vorige studie p = 0.65. Gevolglik was die totale steekproefgrootte 770. Vir die seleksie van hierdie respondente is meervoudige-steekproefnemingstegnieke gebruik. Daar was tien voorbereidende skole in die stad Hawassa, twee was openbare en agt privaat skole. Een openbare en drie private skole is gekies met behulp van 'n eenvoudige ewekansige steekproeftegniek. Vir die vier skole is respondente toegeken met behulp van Population proportional to size (PPS) tegniek. Hier is die studentelys (lys) as steekproefraamwerk gebruik. In elk van hierdie skole is studente as graad 11 en 12 aangewys. Uit hierdie grade is afdelings van studente volgens die lotto-metode gekies. Deelnemers aan elk van die geselekteerde afdelings van studente is volgens die lotto-metode gekies (met behulp van die student se bywoningsblad). Figuur 1 steekproefprosedure.

Fig 1  

Skematiese voorstelling van monsternemingsprosedure

Data-insameling en data kwaliteitversekering

Data is ingesamel met behulp van respondent geadministreerde vraelys. 'N Vraelys bestaan ​​uit 60-veranderlikes, wat in drie dele ingedeel is. Dit sluit Sosio-demografiese, persoonlike eienskappe en ander blootstelling veranderlikes in. Elke veranderlike het 'n lys van antwoorde wat slegs deur die deelnemer gereageer moet word. Om die data kwaliteit te verseker, is 2 dae opleiding aan vier data versamelaars en twee toesighouers gegee. Toepaslike inligting en instruksies oor die doel en relevansie van die studie is aan die respondente gegee. Die data versamelaars was by die respondente gebly totdat alle vrae gevul en gereageer is. Ingeligte toestemming is ook aan die respondente verseker.

Data bestuur en data analise

Na data-insameling is elke vraelys nagegaan vir volledigheid, konsekwentheid en duidelikheid en het hulle die sjabloon aangevra en weer na foute nagegaan. Data invoer is gedoen met behulp van EPI info weergawe 3.5.1 statistiese sagteware en uitgevoer na SPSS Windows weergawe 16 vir verdere verwerking en analise. Houdingsvrae is opgesom en 'n gemiddelde telling is bereken om die algehele houding van die respondente te kategoriseer. Bivariate analise met behulp van binêre logistieke regressiemodel is gebruik om die assosiasie tussen onafhanklike voorspellers te bepaal.

Veranderlikes wat gevind word as geassosieerd in binêre teen p-waarde kleiner as 0.05, is vir multivariate logistieke model geanaliseer deur gebruik te maak van binêre logistieke analise. Laastens is veranderlikes met 'n beduidende assosiasie geïdentifiseer aan die hand van OR, met 95% KI en p-waarde minder as 0.05.

Etiese oorweging

Die studie is onderneem na die goedkeuring van die etiese komitee van die Universiteit van Debre Markos en toestemming van die Hawassa-stadsadministrasie-onderwysburo is aangebied. Deelname van alle respondente was vrywilliger gebaseer. Maatreëls is getref om respek, waardigheid en vryheid van elke individu wat aan die studie deelneem, te verseker. Inligting oor die doel en prosedures van die studie is verduidelik. Vertroulikheid van inligting is mondeling verseker aan alle vakke en ingeligte toestemming verseker voordat hulle betrokke was by data-insameling.

Results

Sosio-demografiese eienskappe

Hierdie studie het 'n responskoers van 97.4% gehad. Van die totale 750 respondente was 386 (51.5%) mans, 489 (65.2%) van die openbare skool. 470 (62.7%) respondente het graad 11 en die res graad 12-studente bygewoon. Die gemiddelde ouderdom van studente was 18.14 met ± 1.057 SD. Ongetroude (enkel) respondente het 713 (95.1%) en 487 (64.9%) by ouers gewoon (tabel 1).

Tabel 1  

Sosio-demografiese eienskappe van jongmense wat voorbereidende skool bywoon in Hawassa, Suidelike Ethiopië, Mei 2014

Middelgebruik van respondente

Ongeveer 591 (78.8%) respondente het nog nooit alkohol gedrink nie, 730 (97.3%) het nog nooit sigarette gerook nie en 297 (39.6%) het nooit gekou nie khat. Onder die respondente wat 'n paar keer 'in elke veranderlike gemerk het, was die meerderheid 187 (24.9%) vir die kou van khat en min 10 (1.3%) sigaretrook Fig. 2.

Fig 2  

Frekwensieverspreiding van Substansgebruik deur respondente in voorbereidende skooljare in Hawassa City, May 20014. NB: Ander sluit in helpende gesinne, nagklubs en godsdienstige seremonies bywoon, en sport speel

Spandeer vrye tyd

Ongeveer 356 (47.5%) respondente het na films / TV-programme gekyk, 287 (38.3%) spandeer op internetdienste en 31 (4.1%) ander (soos sport en om familie te help) Fig. 3.

Fig 3  

Persentasie respondente wat vryetyd verbyloop in die voorbereidende skool van Hawassa, Mei 2014. NB: Ander sluit in skoolverbandfilmskou, vriendin se huis, en koop VCD-spelerpornografie

Grootte van blootstelling aan SEMs

Van die totale respondente is ongeveer 579 (77.2%) blootgestel aan seksueel eksplisiete materiaal. Seksfilms met DVD-speler-videotelevisie was die belangrikste bron van seksueel eksplisiete materiaal (64.0%), gevolg deur internettoegang (53.2%) en selfone (41.6%). Toegang tot SEM is deur 'mak484' (64.5%) 'gemerk' van 750 respondente wat deelgeneem het.

Op die vraag na blootstelling aan seksueel eksplisiete leesmateriaal het 554 (73.9%) van die deelnemers onthou dat hulle aan sulke tekste blootgestel is. Vriende was die belangrikste bron van leesmateriaal vir 384 (51.2%). Toegang tot die internet vir seksgerigte leesmateriaal het ook 'n aansienlike aandeel (21.7%).

Leesmateriaal (tekste) met 'n hoë seksuele inhoud is gewoonlik alleen gelees, het 384 (46.4%) van die respondente gelees. Die deel van vriende van dieselfde geslag was 103 (13.7%) respondente en 32 van die ander geslagsvriende (4.3%). Wat die leesfrekwensie betref, lees ongeveer 105 (18.9%) respondente sulke materiaal selde (een of twee keer) en 442 (79.8%) het 'n paar keer gelees (Tabel (Table22).

Tabel 2  

Blootstelling van respondente aan seksueel eksplisiete leesmateriaal onder voorbereidende skooljare van Hawassa-stad, Mei 2014

Wat blootstelling aan seksueel eksplisiete films betref, het 566 (75.5%) van die 750 respondente die blootstelling gerapporteer. Onder diegene wat gereageer het op hoe gereeld, het 15 (2.7%) gerapporteer dat hulle gereeld seksfilms gekyk het, 503 (88.9%) soms en 48 (8.5%) een of twee keer. Internetsoektogte was die belangrikste bron van seksueel eksplisiete films (45.9%), gevolg deur die deel van 'n Bluetooth-telefoon onder vriende (36%) en van vriende-rekeninge (27.2%). Ander bronne wat selde aangehaal is, was huur (skool) en koop van sulke films deur (22.4%) respondente. Onder die respondente wat erken dat hulle aan SE-films blootgestel is, het ongeveer 219 (38.7%) gerapporteer dat hulle gebruik het wat hulle in films gesien het. Ook het 142 (25.1%) blootgestelde respondente seks gehad na blootstelling en 30 (5.3%) het gevorderde seksuele aktiwiteite (soos anaal of mondeling) ervaar. Die meerderheid van die respondente het gerapporteer dat min films veilige seks gebruik het (Tabel 3).

Tabel 3  

Blootstelling van respondente aan seksueel eksplisiete films in voorbereidende skooljare van Hawassa City, May 2014

Houding teenoor seksueel eksplisiete materiaal

Uit 750 respondente het ongeveer 385 (51.3%) 'n positiewe houding teenoor die bestaan ​​van SEM's, terwyl 365 (48.7%) 'n negatiewe houding teenoor die teenwoordigheid van sulke materiale gehad het. Ongeveer 348 (46.4%) was van mening dat SEM in staat is om seksuele gedrag te verander, terwyl 290 (38.7%) nie saamstem nie. 645 wou die voordele en skade van die blootstelling aan sulke materiaal van hul onderwysers of van hul gesin leer (Tabel 4).

Tabel 4  

Houding van die respondente teenoor SEMs in voorbereidende skole van Hawassa City, Mei 2014

Bronne van inligting en toeganklikheid van seksueel eksplisiete materiaal

Die belangrikste inligtingsbronne aan jeugdiges wat seksuele aangeleenthede voorberei, was hul vriende (63.2%). Onder die respondente het ongeveer 522 (70.4%) beweer dat hulle geen openlike bespreking oor seksuele aangeleenthede in hul gesin gehad het nie. Verder het ongeveer 450 (60.0%) respondente gesê dat hulle geen seksuele en reproduktiewe gesondheidsonderrig op skool ontvang het nie. Fig. 4 en tabel 5.

Fig 4  

Bron vir blootstelling aan SEM in voorbereidende skooljare van Hawassa-stad deur persent, Mei 2014
Tabel 5  

Reaksies van respondente rakende seksuele inligting in voorbereidende skooljare van Hawassa-stad, Mei 2014

Faktore wat verband hou met blootstelling aan SEM

Die multivariate logistieke regressie-analise het opgemerk dat 'n manlike student twee keer hoër blootstelling aan SEM as 'n vrou gehad het. (95% CI: COR, 2.16 (CI = 1.52, 3.07). 'N Student wat privaatskole bygewoon het, het amper twee keer hoër gehad blootstelling aan SEM (95% CI: COR 1.67 (CI = 1.14, 2.43) as studente wat openbare skole bygewoon het (tabel 6).

Tabel 6  

Faktore wat oor alle blootstelling en assosiasie tot SEM onder voorskoolse skole dui. Jeug Hawassa stad, Mei 2014

Studente wat dié met moeder was, het net vier keer groter blootstelling aan SEM aan die lig gebring as om by beide biologiese ouers te woon. (95% CI: COR 3.91 (CI = 1.38, 11.12) en diegene wat saam met grootouers woon, het ook twee keer hoër blootstelling getoon (95% CI : COR 2.08 (CI = 1.16, 3.74) aan SEM. Die regerings van die opvoedkundige status van moeder en pa, die studente wie se vaders nie kon lees en skryf nie, was drie keer meer blootgestel as diegene wie se vaders tersiêre opleiding verwerf het (95% CI: COR 2.69 (CI = 1.52, 4.47). Studente wie se ma nie kon lees en skryf nie, was twee keer meer blootstelling as studente wie se moeders tersiêre opleiding bygewoon het (95% CI: COR van 1.96 (CI = 1.18, 3.25) na SEM 6).

Studente wat alkohol gebruik het, het soms drie keer meer blootstelling aan SEM gehad as dié wat nie alkohol gebruik het nie (95% CI: COR 3.18 (CI = 1.83, 5.49). Die studente wat Chewed klein geval gehad het (soos selde) het getoon drie keer groter blootstelling (95% CI: COR 3.12 (1.85, 5.25), gemerk 'soms' was vyf keer hoër blootstelling (95% CI: COR 4.58 (2.75, 7.64) en gemerk 'dikwels' het drie keer groter blootstelling getoon 95% CI: COR 3.45 (1.90, 5.52) aan seksueel eksplisiete materiale. Ten slotte, die moontlikheid om SEMs gemerk 'Easy Access' te vertoon, word getoon aan die hand van sewe voue (95% CI: COR van 6.63 (CI = 4.33, 10.14) blootgestel na SEM (Tabel 6).

Bespreking

Hierdie studie het gepoog om die omvang van blootstelling aan SEM's en faktore geassosieer by voorbereidende jeugdiges in Hawassa-stad, Suid-Ethiopië, te bepaal. Gevolglik is ongeveer 77.2% van die respondente aan SEM's blootgestel. Die ervaring van blootstelling aan SEM in hierdie studie was groter as in vorige studies wat in Addis Abeba gedoen is []. Die verskil kan wees as gevolg van die verskil in die voorkoms van probleme deur streke en die verskil in voorkomende gesondheidsdiensaktiwiteite.

In hierdie studie was die soektog op die internet die belangrikste bron van inligting vir seksueel eksplisiete materiaal / films (45.93%), gevolg deur Bluetooth via 'n mobiele telefoon onder vriende te deel (36.04%). Maar in die Addis Abeba-studie was huur van video's 'n belangrike bron. In die geval van teksblootstelling was vriende die hoofbronne vir SEM []. Tans kan hierdie verandering wees as gevolg van verhoogde toegang tot draagbare SEM / media en internetdienste in die land en in die snelgroeiende stad, Hawassa.

Hierdie studie het aan die lig gebring dat meer as 70% van adolessente geen gesprek oor seksuele probleme met hul ouers gehad het nie. Die meerderheid ouers beheer nooit wat hul adolessente doen en waar hulle is nie. 'N Vorige studie het getoon dat 55% van die respondente geen seksuele bespreking tuis gehad het nie []. Hierdie verskil kan wees as gevolg van die verskil in kulturele en ontwikkelingsstatusverskil in beide studies.

Hierdie studie het getoon dat ongeveer 60% van die respondente berig het dat hulle nie seksuele en reproduktiewe gesondheidsopleiding op skool gehad het nie. Dit was meer as die bevindinge van 'n studie in Addis Abeba-studie in 2008 (60% versus 43.6%) []. Hierdie verskil kan wees as gevolg van 'n lae gesprek oor seksuele kwessies by Hawassa deur studente se gesins- en skoolvoornemende gesondheidsvoorligting op skool.

In hierdie studie is bevind dat respondente wat aan SEM's blootgestel is, riskante seksuele gedrag ervaar. Ongeveer 38.7% het probeer doen wat hulle in SEM gesien het, 25.08% het seks gespeel na blootstelling en 5.3% het seksuele aktiwiteite soos anale of orale seks gedoen. Soortgelyke bevindings is waargeneem in verskillende studies buite die huis [-]. Dit kan aantoon dat blootstelling aan SEM verband hou met riskante seksuele gedrag in die areas van studie se bevindinge.

Ongewenste uitnodiging na seksueel eksplisiete media- en internetinhoud is deur 32.8% van die respondente in hierdie studie gerapporteer. Dit was amper dieselfde met die bevindings van vorige tuisstudie (32.8% versus 27%) [] en laer as die bevindings van die New Hampshire State (VS) Nasionale mobiele gebaseerde opname (32.8% VS 52.5%) []. Soortgelyke bevindinge kan wees as gevolg van min of meer dieselfde toegang tot internet regoor die land. In vergelyking met die Amerikaanse studie kan laer bevindings in Ethiopië verband hou met laer toegang, dekking en / of vaardigheid vir die gebruik van internet en die omgekeerde in die VSA

Die multivariate analise wat uitgevoer is deur middel van binêre logistieke regressie het aangedui dat manlike studente byna 1.8 keer hoër blootstelling aan SEMs gehad het in vergelyking met vroulike studente (95% CI: AOR 1.84 (CI = 1.22, 2.79). Dit was gelyktydig met studies elders gedoen [, , ]. Hierdie ooreenkoms kan wees as gevolg van kultuurbydrae vir beter toegang van manlike studente tot SEM / media in al die studiegebiede.

Die studente wat privaatskole bygewoon het, was beduidend geassosieer met blootstelling aan SEM (AOR = 2.07; 95% CI: 1.29, 3.30). Hierdie beduidende verskil kan wees as gevolg van die feit dat studente in privaatskole beter inkomste gehad het om toegang tot internetdienste en moderne SEM / media te verkry. Dit was teenstrydig met vorige studie wat in die tuisland (Addis Abeba) gedoen is [] aangesien die hoofstad van Ethiopië meer gratis of lae prys toegang tot die internet kon kry in vergelyking met Hawassa. Dit maak gelyke geleenthede toegang tot privaat (soos ryk familie) en regering (soos arm familie) skool jeugdiges.

Die multivariate analise van substansgebruik het getoon dat studente wat alkohol drink, soms aansienlike assosiasie tot SEM toon as studente wat nooit alkohol drink nie (AOR = 2.33; 95% CI: 1.26, 4.30) en dit is aangevul deur ander studie wat tuis gedoen is []. Khat kou onder respondente het ook gevind dat dit onafhanklike faktor vir blootstelling aan SEM was. Studente wat Khat kou, was hoogs blootgestel aan SEM's in alle kategorieë kuikens wat selde (een keer / twee keer per week), (AOR 3.02, 95% CI: 1.65,5.52) gemerk word, soms met (AOR = 3.40, 95% CI : 1.93,6.00) na 'dikwels' met (AOR = 2.67, 95% CI: 1.46,4.86). Hierdie belangrike vereniging kan ook wees as gevolg van verhoogde alkohol- en Khat-kouhuise rondom en nabygeleë skole. Hierdie verenigings was nie in lyn met 'n vorige studie wat in Addis Abeba in 2008 gedoen is nie []. Dit kan wees as gevolg van lae voorkoms en voorkoms van alkohol- en khat-gebruikers onder vorige jeugdiges in vergelyking met hierdie huidige generasie jeugdiges.

Die moontlikheid om SEM onder studente te kry, word deur meerderheid gerapporteer dat hulle maklik toegang het. Dit het amper kans gehad op ses voue blootstelling deur studente gemerk 'maklike toegang met (95% CI: AOR 5.64 (CI = 3.56, 8.94) as met geen toegang nie. Dit kan wees as gevolg van verhoogde oordraagbaarheid van skootrekenaars, selfone en ander moderne SEM-media in ons land. Die vermindering van geleenthede om toegang tot SEM te verkry en / of risiko's te bespreek na blootstelling aan SEM onder studente was die manier waarop hierdie studie vorder.

Gevolgtrekking en aanbevelings

Hierdie studie het bevind dat hoë getalle studente blootgestel is aan seksueel eksplisiete materiale. Skool jeugdiges is dikwels deur vriende en familielede blootgestel aan SEM binne hul onmiddellike omgewing. Seks, skooltipe, substansgebruik en toegang tot SEM is waargeneem as onafhanklike voorspellers vir blootstelling aan SEM in hierdie studie. Die regering, veral MOH en MOE, moet regulatoriese strategieë aanneem om die nadelige gevolge van jongmense se blootstelling aan seksueel eksplisiete inhoud deur middel van massamedia en internet toegang te verminder. Die massamedia moet kragtige rol speel in die sosialisering van skooladolente en in die vorming van jongmense se seksuele kennis, houdings en gedrag. Die Hawassa-stad se gesondheids- en opvoedingsburo moet basiese en opknappingsopleiding vir onderwysers en personeel op skoolgesondheid, mini-mediaklubs by die skool bied, om geleenthede vir blootstelling aan SEM te verminder. Die gesondheidsfasiliteite moet op 'n gereelde basis gesondheidsbevordering en bewustheidskepping rakende stofgebruik en seksuele en reproduktiewe gesondheid vir alle kliënte doen.

Erkenning

Ons wil graag ons dank uitspreek teenoor die Debre Markos Universiteit, Kollege vir Openbare Gesondheid. Ons bedank ook Hawassa Voorbereidende Skooladministrateurs, die toesighouers, respondente en Data-versamelaars.

Afkortings

SDStandaardafwyking
SEMSeksueel eksplisiete materiaal
AORAangepaste odds verhouding
MohMinisterie van Gesondheid
MvODie Ministerie van Onderwys
SESeksueel eksplisiete
 

voetnote

 

Mededingende belange

Die outeurs verklaar dat hulle geen mededingende belange het nie.

 

 

Skrywers se bydraes

TH: Ontwikkelde ontwerp, deelgeneem aan die statistiese analise, ontwikkel die volgordebelyning en het deelgeneem aan die opstel van die manuskrip. ZA: deelgeneem aan die statistiese analise, deelgeneem aan die ontwerp van die studie, het deelgeneem aan die konsep van manuskrip, deelgeneem aan die volgordebelyning. SL: Ontwikkel die statistiese analise, het deelgeneem aan die ontwikkeling van ontwerp, ontwikkelde manuskripontwerp en die volgordebelyning ontwikkel. TH, ZA, SL: Hierdie outeurs lees en goedgekeur die finale manuskrip.

 

 

Skrywers se inligting

1. Openbare Gesondheidsbeampte (MPH), Welayta Zone Health Department, SNNPR Health Bureau, Ministerie van Gesondheid, Ethiopië.

2. Dosent (MSc), Departement Verpleegkunde en Verloskunde, Arba Minch Kollege Gesondheidswetenskappe, Arba Minch, Suidwes-Ethiopië.

3. Dosent (MPH, PhD kandidaat), Departement van Openbare Gesondheid, Debre Markos Universiteit, Noord-Ethiopië.

 

Bydraer Inligting

Tony Habesha, E-pos: [e-pos beskerm].

Zewdie Aderaw, E-pos: [e-pos beskerm].

Serawit Lakew, Email: [e-pos beskerm].

Verwysings

1. Scholl E, Schueller J, Gashaw M, Wagaw A, Woldemichael L. Assessering van Jeugprogramme vir Reproduktiewe Gesondheidsprogramme in Ethiopië. 2004.
2. Federale Demokratiese Republiek van Ethiopië Bevolkingsensuskommissie. Opsomming en statistiese verslag van 2007-bevolking en behuisingsensus. 2008.
3. Gustavo S, Mesch G. Sosiale bande en internet pornografiese blootstelling onder adolessente. J Adolesc. 2006; 32: 601-18. [PubMed]
4. Ybarra ML, Mitchell KJ. Blootstelling aan internetpornografie onder kinders en adolessente: 'n nasionale opname. Cyberpsychol Behav. 2005; 8 (5): 473-86. doi: 10.1089 / cpb.2005.8.473. [PubMed] [Kruisverwysing]
5. Buerkel-Rothfuss N, Strouse J, Pettey G, Shatzer M. Adolessente en jong volwassenes se blootstelling aan seksueel-georiënteerde en seksueel eksplisiete media. 1992.
6. Rideout V, Anderson A, Boston T. Kaiser-familiefonds: generasie rx.com: hoe jong mense die internet gebruik vir gesondheidsinligting. Menlo Park, CA: Henry J; 2001.
7. Cameron K, Salazar L, Bernhardt J, Burgess-Whitman N, Wingood G, DiClemente R. Adolessente se ervaring met seks op die web: resultate van aanlyn fokusgroepe. J Adolesc. 2005; 8: 535-40. doi: 10.1016 / j.adolescence.2004.10.006. [PubMed] [Kruisverwysing]
8. Hardy S, Raffaelli M. Adolessente godsdienstigheid en seksualiteit, 'n ondersoek na wederkerige invloede, Nebraska - Lincoln, VSA. J Adolesc. 2003; 26: 731–9. http://digitalcommons.unl.edu/psychfacpub. [PubMed]
9. Christopher C, Kathryn A, Lydia A, Golan S. Ondersteunende verhoudings en seksuele risiko gedrag in adolessensie: 'n ekologiese-transaksionele benadering. J Pediatr Psychol. 2006; 31 (3): 286-97. [PubMed]
10. Abrego T, Freedman-Doan C, Jefferson S, Janisse H. Graduate Capstone Project. 2011. Geslagspraatjies: faktore wat ouer-kind kommunikasie oor seks beïnvloed.
11. Die Erfenis Stigting. Die verhouding tussen familie struktuur en adolessente seksuele aktiwiteit Washington DC: Family facts.org. 2008.
12. Kebede D, Alem A, Mitike G, Enquselassie F, Berhane F, Abebe Y, et al. Khat en alkoholgebruik en riskante geslagsgedrag onder skool en buite-skoolse jeug in Ethiopië. BMC Openbare Gesondheid. 2005; 5: 109. doi: 10.1186 / 1471-2458-5-109. [PMC gratis artikel] [PubMed] [Kruisverwysing]
13. Bryant C, Bjørnebek K, Australiese regering, Instituut vir Kriminologie (AGIC) Adolessensie, pornografie en kwaad: Australië se nasionale navorsings- en kennis sentrum oor misdaad en geregtigheid. 2009.
14. Rosen D, Rich M. Effekte van vermaaklikheidsmedia op adolessente manlike gesondheid. Adolesc Med State Art Ds. 2003; 14 (3): 691-716. [PubMed]
15. Gruber L, Thau H. Seksueel-verwante inhoud op televisie en adolessente van kleur: media-teorie, fisiologiese ontwikkeling en sielkundige impak. J Negro Opvoedkunde. 2003; 72 (4): 438-56. doi: 10.2307 / 3211195. [Kruisverwysing]
16. Hearold S, Comstock G. 'n Sintese van 1043-effekte van televisie op sosiale gedrag. Openbare Kommun Behav. 1986; 1: 65-133.
17. Snyder, Anastasia R, Diane K. McLaughlin. Ouers en portuurgroepe: Hoeveel beïnvloed dit risikobare seksuele gedrag? Papier aangebied tydens die Jaarlikse Vergaderings van die Landelike Sosiologiese Vereniging, Sacramento, CA, Augustus 2004.
18. Bruin JD, Halpern CT, L'Engle KL. Massamedia as 'n seksuele super portuur vir vroeë volwassenes. J Adolesc Gesondheid. 2005; 36: 420-7. doi: 10.1016 / j.jadohealth.2004.06.003. [PubMed] [Kruisverwysing]
19. Federale Ministerie van Onderwys Ethiopië (FMOE) Hawassa City Onderwys Buro, departement van statistiek verslag. 2012.
20. Berhanu L, Haidar J. Assessering van blootstelling aan seksueel eksplisiete materiale en ander voorspellers van seksuele aktiwiteit onder skoolse jeug in Addis Abeba, (ongepubliseerde Proefskrifverslag) 2008.